Zadachki_ViktoriyaРозв’язання:
1 Ж
2 Е
3 А
4 К
5 Д
6 В
7 Є
8 Б
9 Г
10 Л
11 З

Розв’язання:
Розглядається проект будівництва готельного комплексу на березі р.Дніпро в м.Києві. Упорядкуйте види робіт за стадіями життєвого циклу проекту.
Як правило проектний цикл поділяють на три фази: передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну, які, у свою чергу, розгалужуються на стадії.
Передінвестиційна фаза включає такі стадії:
- визначення альтернативних способів досягнення мети проекту та їхоцінка;
- обговорення умов кредитування;
- збір інформації про державну політику та програми адміністрації щодосоціально-економічного розвитку столиці;
- визначення існуючого попиту на перебування у готелях;
- оцінка екологічної припустимості проекту;
- уточнення часових меж проекту;
- визначення конкретних цілей проекту;
- оцінка інституційної припустимості інвестиційної пропозиції;
- відбір можливого рівня обслуговування;
- оцінка доцільності проекту з технічного, комерційного, економічного фінансового та організаційного погляду;
- підготовка будівельної документації;
- визначення масштабів проекту;
- календарне планування будівельних робіт;
- оцінка потенційних можливостей розвитку готельного комплексу.
- оцінка доцільності проекту;
- діагностика об'єкта, що інвестується:
Інвестиційна фаза охоплює роботи, які можна об'єднати у такі стадії:
- оголошення про проведення торгів;
- отримання дозволу на купівлю чи оренду землі;
- укладання контрактів на будівельно-монтажні та усконалагоджувальні роботи;
- реклама готельного комплексу;
- набір і навчання персоналу;
Основними стадіями експлуатаційної фази є:
• здавання в експлуатацію; - введення об'єкта в експлуатацію;
• виробнича експлуатація; - надання готельних послуг;
• заключна оцінка проекту. - здійснення контролю за виконанням проекту; - звіт про завершення проекту;
Ситуація
Розглядається проект озеленення міста. На підставі власних обмежень і можливих передбачень щодо даного проекту визначте і опишіть:
- цілі проекту;
- основні ознаки;
- учасників проекту із зазначенням їхніх інтересів при підготовці йреалізації проекту;
- стадії життєвого циклу проекту.
Розв’язання:
Цілі проекту: озеленення міста та покращення його екологічного стану, формування відповідального відношення підростаючого покоління до збереження природи рідного краю через активізацію практичної і природоохоронної діяльності.
ЗАВДАННЯ:
1) містобудівні, пов'язані з членуванням окремих зон і структур населеного місця, об'єднанням частин в одне ціле, підвищенням виразності архітектурних ансамблів;
2) оздоровчі, пов'язані з оптимізацією мікроклімату, підвищенням сануючих та екологічного ефекту;
3) рекреаційні, вирішальні проблеми відпочинку міського населення;
4) архітектурно-художні, пов'язані з естетичним збагаченням міського середовища, підвищенням художньої виразності архітектурних ансамблів міста.
Основними ознаками проекту є:
зміна стану проекту задля досягнення його мети;
обмеженість у часі;
обмеженість ресурсів;
неповторність.
До основних властивостей проекту, які випливають із його ознак та за якими вони можуть бути класифіковані на типи, належать: масштаб проекту, його розмір, кількість учасників та ступінь впливу на навколишнє середовище.
Зелені насадження є місцями активного й пасивного відпочинку населення. Особливо великою є роль парків культури і відпочинку. Окрім них у містах влаштовують сквери, бульвари, дитячі парки, міські сади, ботанічні сади, вуличні зелені насадження уздовж тротуарів, прибудинкові зелені насадження, палісадники, зелені насадження на промислових підприємствах, в лікарнях, школах і т. ін.
ть чисельність населення міста чи селища. Міста з населенням більше 500 тис. жителів відносяться до найкрупніших, з населенням 250-500 тис. жителів - до крупних, з населенням 100-250 тис. жителів до великих, з населенням 50-100 тис. жителів до середніх, з населенням до 50 тис. чоловік - малих міст і селищ міського типу.
Соціальна структура зеленого господарства (співвідношення комунальних, орендних, акціонерних, приватних підприємств) в містах теж різна.
Слід сказати, що роботи із зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень в містах ведуть, як правило, комунальні підприємства. Що ж до виробничої галузі, тобто вирощування посадкового матеріалу для озеленення, все більшої ваги набувають акціонерні й приватні підприємства.
Учасники проекту:
приватні підприємці ….Території, прилеглі до комерційних установ, не повинні виглядати гіршими від інших, а навпаки – кращими у плані озеленення та висадження квітів.
Благодійні організації Студенти Волонтери Органи влади
Національний аграрний університет;
Управління освіти міської ради;
управління та відділи міської ради;
УЖКГ міської ради;
КП “Флора”; догляд за квітниками (обробка ґрунту, сапування, полив тощо); висадка розсади на закріплених територіях.
квартальні комітети;
підприємства, установи, об’єкти торгівлі міста; (висадка квітів та догляд за ними на закріпленій території; організація розбивки нових клумб на території кварталу та догляд за ними.)
громадськість.
Стадії життєвого циклу проекту
Передінвестиційна
, підготовка інвестиційного проекту - організація фінансування проекту - виділення території під будівництво, оформлення пакета - дозвільної документації - проектування технічне й сервісне обслуговування
Важливим фактором, що визначає специфічні особливості озеленення населеного пункту і впливає на кількісну сторону цього питання, є місцезнаходження населеного пункту: біля великих водоймів, лісових масивів, на безлісних і пустельних територіях і т.д.
Інвестиційна
-залучення бажаючих до озелення добір учасників
виконання підрядних робіт;
-Укладання контрактів;
- Розробка планів графіків виконання;
Виробничий маркетингг----- Реалізація проекту супроводжувається інформаційною кампанією, в рамках якої: в міській пресі розміщено серію публікацій, відзнято відеосюжети та фільм, фотовиставка “Парад квітів” представлена в холах міської ради, видано і поширено буклети.
Експлуатаційна
Завершення, введення в експлуатацію
-Прийом об'єкта;
-Введення в експлуатацію

Розв’язання:

Звідси, при нарахуванні складного відсотка щороку, отримаємо:
А1=1000*(1+0,08)^4=1360,49 грн.
При щоквартальному нарахуванні:
А2=1000*(1+0,08/4)^4*4=1372,79 грн.
Якщо покладемо кошти під простий відсоток, то отримаємо:
А3=1000*(1+0,08*4)=1320 грн.
В-ь: Найвигідніше покласти гроші в банк під складний відсоток, що буде нараховуватись щоквартально.
190503810Розв’язання:
3427730304165
За разової інвестиції чиста теперішня вартість визнач. за ф-лою:
NPV= 40 000/1,2+40 000/1,22+…+40 000/1,25-100 000=33 333+27 778+23 121+ +19 324+16 064-100 000=19 620 грн.
Оскільки: 119 620-100 000=19 620 грн. і >0, то проект доцільно впроваджувати.

Приложенные файлы

  • docx 18263842
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 2

Добавить комментарий