Zhurnalistik_zertteu


Журналистік зерттеу
Жақан Ә.Қ.
$$$ 1
“Аннотация” сөзінің ағылшын тілінен аударғандағы мағынасы:
A) “Атап өту”.
$$$ 2
“Анонс” сөзінің ағылшын тілінен аударғандағы мағынасы:
B) “Хабарлау”, “жариялау”.
$$$ 3
Ақпараттық корреспонденция заметка мен репортаждан несімен ерекшеленеді:
A) Автор оқиғаға қатыспайды.
$$$ 4
Ақпараттық есеп заметка мен репортаждан несімен ерекшеленеді:
B) Ақпарат алмасу формасындаѓы оқиғаны детальдық баяндау.
$$$ 5
Ақпараттық интервью заметка мен репортаждан несімен ерекшеленеді:
C) Аудиторияға үшінші жақтан алынған ақпаратты жеткізу.
$$$ 6
“Сұрақ-жауап” формасының интервьюден айырмашылығы:
D) Оқырман сұрағы мен журналист жауабын қатар ұсыну.
$$$ 7
Сауалнаманың интервьюден айырмашылығы:
E) Бір сұраққа бірнеше адамнан жауап алу.
$$$ 8
В.А.Гиляровский қандай жанрдағы еңбектерімен белгілі:
D) Репортаж.
$$$ 9
Репортаждың мақсаты:
A) Оқиғаның бейнесін беру.
$$$ 10
Есептің мақсаты:
B) Оқиға туралы оған қатысушыардың сөзімен хабар беру.
$$$ 11
Ақпараттық корреспонденцияның мақсаты:
D) Оқиғаны дәл ретімен ұсыну.
$$$ 12
Талдамалы корреспонденцияның мақсаты:
C) Оқиға туралы түсінік беру, оны талдау.
$$$ 13
Мақаланың мақсаты:
E) Жалпыға ортақ маңызды құбылыс, процесс және жағдай туралы ойды негіздеу.
$$$ 14
Әңгіме жанрын ерекшелейтін белгісін көрсетіңіз:
A) Журналист пен әңгімелесушінің тең құқылығы.
$$$ 15
Социологиялық зерттеулер нәтижелерін қысқаша баяндайтын жанрды көрсетіңіз:
C) Социологиялық резюме.
$$$ 16
Белгілі бір сұрақтарға байланысты адамдардың үлкен топтарынан мәлімет алу үшін социологиялық тәсіл қолданылатын жанр:
B) Анкета.
$$$ 17
Белгілі бір құбылысты “аңду” тәсілі, белгілі бір параметрлерді өлшеу қолданылатын жанр:
D) Мониторинг.
$$$ 18
Бұл жанрдың атауы ағылшын тілінен “бағалау”, “жүйелеу” болып аударылады:
E) Рейтинг.
$$$ 19
Жаңа болған оқиға мен оған дейінгі проблемалардың байланысы қарастырылатын жоғары оперативті талдамалы жанр:
A) Комментарий.
$$$ 20
Бұл жанрда материал әзірлеу кезінде көбінесе үшінші жақ көмегіне сүйенуге тура келеді:
B) Анкета.
$$$ 21
Қай жанрдың атауы латынның “аrtiсulus”, яғни “тұтас заттың буыны, бөлшегі” сөзінен алынған:
A) Мақала.
$$$ 22
Бұл жанрдың тақырыбы – біреулердің кәсіби кемшілігінен болған жағымсыз құбылыс:
D) Журналистік зерттеу.
$$$ 23
Бұл жанрдың элементтері Плутарх, Монтень, Луис Себастьян Мертье еңбектерінен кездеседі:
B) Шолу.
$$$ 24
Бұл жанрдың тақырыбы – ақпараттың ерекше түрін суреттеу, қарастыру, зерттеу:
E) Баспасөзге шолу.
$$$ 25
Шолудың басқа басылымдар мен телерадиоарналарда ұсынылған ақпарат туралы хабардар етуге негізделген түрі:
A) Баспасөзге шолу.
$$$ 26
Шолудың белгілі бір тақырыптағы ақпаратты ұсынуға негізделген түрі:
B) Тақырыптық шолу.
$$$ 27
Шолудың бұл түрінде нақты басылымға, телерадиобағдарламаға сілтеме жасалмайды:
C) Жалпы шолу.
$$$ 28
Қай жанрды “Кассандра жанры” атайды:
B) Болжау.
$$$ 29
Бұл жанр заң саласынан алынған, ол автордың жеткіліксіз дәлелдері мен жорамалына негізделеді:
C) Версия.
$$$ 30
О.Рубиновтың “Литературная газета” басылымындағы (“Меченые атомы” және басқалары, 1984) еңбектері қай жанрда жазылған:
D) Сыр ашу.
$$$ 31
Қай жанрдың атауы ежелгі грек тіліндегі “еpistolа”, яғни хат-хабар сөзінен алынған:
E) Хат.
$$$ 32
Қай жанрда нормативтік (бағдарламалық) ақпарат ұсынылады:
A) Нұсқау.
$$$ 33
Жан-Жак Руссоның кітабымен аттас жанр:
D) Сыр ашу.
$$$ 34
Жарнамалық жанрлардың қайсысы журналистік материал кейпіне енген:
B) Болжау.
$$$ 35
Экстраполяция тәсілі:
A) Зерттеліп отырған құбылыстың негізгі даму тенденциясын бұл құбылыстың болашағымен байланыста қарастырады.
$$$ 36
Аналогиялар тәсілі:
B) Бірнеше белгілердің сәйкесуі негізінде басқа белгілердің де сәйкесетіні туралы шешім қабылданады.
$$$ 37
Сценарийлер тәсілі:
C) Факторларды бірінің әсері айқындалып, осы әсердің нәтижесі болжанады.
$$$ 38
Эксперимент тәсілі:
D) Жасанды жағдай жасалады.
$$$ 39
Әлеуметтік мінез - құлық айқындалатын очерк түрі:
A) Портреттік.
$$$ 40
Конфликтілі жағдайды зерттейтін очерк түрі:
B) Проблемалық
$$$ 41
Н.Оразбектің “Мұхиттың арғы жағы, бергі жағы” еңбегінде пайдаланған очерк түрі:
C) Жолсапар.
$$$ 42
Жамандықты әшкерелеу тәсілі ретінде қолданылатын сатиралық жанр:
A) Фельетон.
$$$ 43
Бұл жанрдың атауы грек тілінен аударғанда “барлығын күйдіремін”, “барлығын өртеймін” деген мағына білдіреді:
B) Памфлет.
$$$ 44
Бұл сатиралық жанр өнердің ежелгі түріне жатады:
C) Пародия.
$$$ 45
Бұл сатиралық жанр талдамалы жанрларға жақын:
D) Сатиралық комментарий.
$$$ 46
Баспасөзде рекреациялық, сергітуші роль атқаратын сатиралық жанр:
E) Анекдот.
$$$ 47
Төмендегі жанрлардың қайсысы әңгімеге жақын, сондай-ақ оны отбасы оқуына арналған “Ридерз Дайджест” журналы пайдаланады:
D) Өмірден алынған оқиға.
$$$ 48
Жанрлардың қайсысы халық ауыз әдебиеті үлгілеріне жақын:
A) Аңыз.
$$$ 49
Жанрлардың қайсысы жеңіл, ауызекі әңгімеде көп қолданылады:
E) Анекдот.
$$$ 50
Қай жанрдың негізінде оқырманды “алдап соғу” бар:
B) Әзіл.
$$$ 51
Қай жанрда “интрига” бар, сондай-ақ ол кроссворд, чайнворд, т.б.-на жақын:
C) Ойын.
$$$ 52
Өмірден алынған оқиғаның белгісін көрсетіңіз:
A) Адамдардыњ өміріндегі сәттерді, олардың әрекеттерін, түрлі жағдайларды әңгімелеу.
$$$ 53
Аңыздың белгісін көрсетіңіз:
B) Жанр негізінде тарихи оқиға жатыр.
$$$ 54
Анекдоттың белгісін көрсетіңіз:
C) Күтпеген “бұрылыстары” бар, ерекше аяқталатын қысқа әзіл әңгіме.
$$$ 55
Әзілдің белгісін көрсетіңіз:
D) Бұл жанрдың мақсаты – оқырманды “алдап соғу”, көңілін көтеру.
$$$ 56
Ойынның белгісін көрсетіңіз:
E) Бұл жанрдың негізі – жұмбақ және оның жауабын іздеу.
$$$ 57
Сатиралық тәсілдердің қайсысы фактідегі күлкілі затты “кішірейтіп” көрсетеді:
E) Литота.
$$$ 58
Сатиралық тәсілдердің қайсысы кейіпкер келбетін ұлғайған күйде бейнелеуге мүмкіндік береді:
D) Пародиялау.
$$$ 59
Сатиралық тәсілдердің қайсысы жекелеген бөлшектерге баса назар аударуға, оларды ұлғайтып көрсетуге мүмкіндік береді:
C) Карикатуралау.
$$$ 60
Блез Паскальдың “Провинциалға хат” шығармасы қандай жанрда жазылды:
A) Гротеск.
$$$ 61
Журналист “мамандығын ауыстырған” кезде қандай тәсілді қолданады:
A) Эксперимент.
$$$ 62
Журналист контент-анализ жасаған кезде қандай тәсілді қолданады:
E) Құжаттармен жұмыс.
$$$ 63
Журналист анкеталау жүргізген кезде қандай тәсілді қолданады:
C) Интервью.
$$$ 64
«Жүзеге асқан оқиға» дегеніміз не:
C) Факт.
$$$ 65
Ақпаратты қабылдау стереотипінің бірінші сатысы:
A) Ақпарат санаға әсер ете қоймай, бір сәтке ғана қабылдаушының қиялын қозғайды.
$$$ 66
Ақпаратты қабылдау стереотипінің екінші сатысы:
B) Ақпарат санаға және сана астына сәл әсер етіп, қабылдаушының назарын аударады.
$$$ 67
Ақпаратты қабылдау стереотипінің үшінші сатысы:
C) Ақпарат сана мен сана астында бекіп, қабылдаушының шығармашылық белсенділігін туғызады, бұл өмірді оң бағытқа өзгертетін нақты әрекетпен аяқталады.
F) Қабылдаушының шығармашылық белсенділігін туғызады, ақпарат сана мен сана астында бекиді, өмірді оң бағытқа өзгертеді.
$$$ 68
Қай жанрларда құрғақ, телеграфтық стиль қолданылады:
A) Заметка, хроника.
G) Хроника, заметка.
$$$ 69
Заметканың қай түріне мына сипаттама тән: Не? Қайда? Қашан? сұрақтарына жауап беріп, 2-15 жол көлемінде жазылады, ресми және ресми емес басылымдардың бірінші және екінші беттерінде жарық көреді:
C) Хроникалық заметка.
F) Хроника түріндегі заметка.
$$$ 70
Заметканың қай түріне мына сипаттама тән: журналистің оқиға жайлы қысқа әңгімесі, оның мақсаты – осы оқиға жайлы шынайы және жедел ақпарат беру, үнемі автор атынан жарық көреді:
E) Кеңейтілген заметка.
G) Үлкейтілген заметка.
$$$ 71
Заметканың қай түріне мына сипаттама тән: бұл – біреудің сөзіне байланысты айтылған эмоциялық пікір, оның негізгі сипаты – көңіл-күй :
B) Реплика.
F) Лақтыру.
$$$ 72
Комментарийдің қай түрінің мақсаты – фактіні кеңінен түсіндіру:
A) Кеңейтілген комментарий.
G) Үлкейтілген комментарий.
$$$ 73
Комментарийдің бұл түрінің сипаты – фактіні маманның, неғұрлым құзыретті адамның
түсіндіруі:
B) Маман комментариі.
F) Іскерлік комментариі.
$$$ 74
Комментарийдің бұл түрінің сипаты: фактіні осы сала жайында жақсы білетін түрлі мамандардың түсіндіруі:
C) Полярлық комментарий.
G) Терістік комментарий.
$$$ 75
Комментарийдің қай түрінде журналистің текстің барысын түсіндіріп отыруы байқалады:
D) Синхронды комментарий.
F) Ілеспе комментарий.
$$$ 76
Комментарийдің қай түрінде фактіні ұсақ детальдарына дейін түсіндіру бар:
E) Толық комментарий.
G) Бүтін комментарий.
$$$ 77
Жанрлардың қайсысында ақпаратты берудің ресми-іскер стилі қалыптасқан:
D) Есеп.
F) Шешім.
$$$ 78
Есептің қай түрінде оқиға орнынан ешбір комментарийсіз тікелей хабар беріледі:
A) Тікелей есеп..
G) Қолма-қол есеп.
$$$ 79
Есептің қай түрінде саяси кездесу жайлы әңгімелеу бар:
B) Есеп-коммюнике.
F) Коммюнике-есеп.
$$$ 80
Есептің қай түрінде автор түсіндіруінің элементтері бар:
C) Есеп-ой.
G) Логикалық есеп.
$$$ 81
Есептің қай түрінде оқиға жайлы кеңейтілген комментарийлер айтылып, оқиғаның толық суреті беріледі:
E) Кеңейтілген есеп.
F) Ұлғайтылған есеп.
$$$ 82
Қазақстандық зерттеуші М.К.Барманқұлов интервьюлердің екі тобын қандай сипаттарына байланысты ажыратады:
A) Интервью берушінің сипатына және интервью алушының сипатына байланысты.
G) Сұхбат беруші мен сұхбат алушының сипатына қатысты.
$$$ 83
М.К.Барманқұлов интервью-ақпарат пен интервью-пікірді қай топқа жатқызады:
A) Интервью берушінің сипатына байланысты.
F) Сұхбат берушінің сипатына қатысты.
$$$ 84
М.К.Барманқұлов интервью-эмоцияны және интервью-әлеуметтік сауалнаманы қай топқа жатқызады:
B) Интервью алушының сипатына байланысты.
G) Сұхбат алушының сипатына қатысты.
$$$ 85
Интервьюдің қай түрі классикалық аталады:
B) Интервью-диалог.
F) Сұхбат-диалог.
$$$ 86
Интервьюдің қай түрі бұқаралық аталады:
C) Брифинг.
G) Брифинг.
$$$ 87
Анкета қандай жанр:
C) Интервью.
F) Сұхбат.
$$$ 88
Оқырман, көрермен, тыңдарманның оқиғаны репортер «көзімен көргендей» әсер алуы қалай аталады:
C) Қатысу эффекті.
G) Бір болу эффекті.
$$$ 89
Репортаждың қай түрінде оқиға хронологиялық тәртіппен беріледі, ал оқиға туралы әңгіме ол жүзеге асып жатқан уақытта ұсынылады:
A) Оқиғалық репортаж.
F) Сюжеттік репортаж.
$$$ 90
Репортаждың қай түрінде оқиға хронологиялық тәртіппен беріледі, автор оқиғаның жүзеге асуы жайлы оның куәлерінің пікіріне сүйеніп әңгімелейді:
B) Оқиғадан кейінгі репортаж.
G) Сюжеттен соңғы репортаж.
$$$ 91
Репортаждың қай түрінде оқиға жайлы әңгіме оның кез-келген кезеңінен бастала береді, мұнда кеңейтілген және толық комментарийге жол беріледі:
C) Тақырыптық репортаж.
F) Атаулық репортаж.
$$$ 92
Репортаждың қай түрі журналистің алдын-ала жоспарлаған оқиғасы жайлы әңгімеге негізделген:
D) Қойылымдық репортаж.
G) Түсірілімдік репортаж.
$$$ 93
Репортаж стиліне төмендегі екі тілдік сипат тән:
A) Деректілік пен көркемдік.
F) Көркемдік пен деректілік.
$$$ 94
Талдамалы жанрлар қандай тәсілдерге сүйенеді:
C) Индукция мен дедукция, анализ бен синтез.
G) Анализ бен синтез, индукция мен дедукция.
$$$ 95
Қандай жанрлар да фактілік материалы жөнінен кең, ойы жөнінен, өмір құбылыстарын зерттеуі тұрғысынан ауқымды:
D) Талдамалы.
F) Сараптамалы.
$$$ 96
Мақаланың қандай құрамдас бөлігі маңыздырақ:
D) Аргументтеу мен толғам.
G) Толғам мен аргумент.
$$$ 97
Мақаланың негізі:
D) Аргументтеу мен ойлау.
F) Ой мен аргумент.
$$$ 98
Талдамалы жанрлардың қайсысында «дедукция-синтез» тәсілі қолданылады, мәселе жалқыдан жалпыға бағытында шешіледі:
D) Корреспонденция.
G) Тілшілік түйін.
$$$ 99
Корреспонденцияның қай түрінде материал ауқымы кең, тақырып кеңінен өрбиді:
A) Оперативті.
F) Белсенді.
$$$ 100
Корреспонденцияның қай түрінде құбылыстың себептері ашылады, бұл сыни сипаттағы корреспонденция:
B) Талдамалы.
G) Сараптамалы.
$$$ 101
Корреспонденцияның қай түрі өзекті мәселені фактілерді талдау мен синтездеу арқылы қарастырады:
C) Қойылымдық.
F) Түсірілімдік.
$$$ 102
Корреспонденцияның қай түрінде журналист фактілерді оқырманмен бірге талдайды, салыстырады, бағалайды:
D) Корреспонденция-толғам.
G) Толғам-корреспонденция.
$$$ 103
Жанрлардың қайсысы «өмір көрінісін сынайды»:
D) Рецензия.
F) Пікір.
$$$ 104
Рецензия кімге бағытталған:
A) Авторға және аудиторияға.
G) Аудиторияға және авторға.
$$$ 105
Шет елдердегі оқиғалар жайлы әңгімелеуге негізделген шолу:
A) Ішкі.
F) Өзінікі.
$$$ 106
Саясаттағы оқиғалар жайлы әңгімелеуге негізделген шолу:
B) Халықаралық.
G) Әлемдік.
$$$ 107
Әдебиет саласындағы жағдайлар жайлы әңгімелеуге арналған шолу:
C) Саяси.
F) Құпиялы.
$$$ 108
Негізгі тақырыбы талдамалы материалдар болып табылатын қазақстандық басылым:
C) Деловая неделя.
G) Іскер апталық.
$$$ 109
Өмір құбылыстарын образды беру, нақты болған немесе ойдан шығарылған оқиғаларды модельдеу:
A) Көркемдік.
F) Сұлулық.
$$$ 110
Ең алдымен дәлдікке негіздеу, баяндаудың пафостылығы мен тенденциялылығы:
B) Публицистік.
G) Көсемсөздік.
$$$ 111
Журналистік очерктің әдеби очерктен айырмашылығы:
D) Оперативтілік.
F) Белсенділік.
$$$ 112
Журналистикадағы ең көлемді, ал әдебиеттегі шағын жанр:
A) Очерк.
G) Очерк.
$$$ 113
Очерктердің қандай екі түрі бар:
A) Суреттеуші және сюжетті.
F) Сюжетті және суреттеуші.
$$$ 114
Очерктердің қай түрі баяндаудың бірізділігімен, оқиғалардың хронологиялық ретімен ерекшеленеді:
A) Суреттеуші..
G) Сурет салушы.
$$$ 115
Очерктердің қай түрі шешуді талап ететін мәселе қоюымен, өмір құбылыстарын беру күрделілігімен ерекшеленеді:
C) Сюжетті.
F) Оқиғалы.
$$$ 116
Очеркте прозаның қандай түрлері қолданылады:
A) Коммуникативті-классикалық және эстетикалық.
G) Классикалық-коммуникативті, эстетикалық.
$$$ 117
Баяндаудың логикалылығы, классикалық сөйлеу нормаларын сақтау төмендегілердің қайсысына тән:
A) Коммуникативті-классикалық прозаға.
F) Классикалы-коммуникативті проза.
$$$ 118
Баяндаудың жоғары эмоциялылығы, тексте бейнелеуіш құралдардың болуы төмендегілердің қайсысына тән:
C) Эстетикалық прозаға.
G) Әсемдік прозаға.
$$$ 119
Сұрақтардың қай түрі әңгімелесушінің шындықты айтып отырғанын әлде жалған сөйлейтінін ажыратуға мүмкіндік береді:
E) Сүзгілеуші.
F) Тазалаушы.
$$$ 120
Очеркте сюжеттердің қай түрі қолданылады:
A) Жай сюжет, кеңістіктік-уақыттық сюжет, ассоциациялы сюжет.
G) Кеңістік-уақыттық, жай, ассоциациялы.
$$$ 121
Баспа техникасы пайда болмай тұрып, Жапонияда шығып тұрған глина тақтайлардың оттискілері қалай аталған:
D) ”Иомиури Каварабан”.
F) «Каварабан Иомиури».
$$$ 122
«Aviso relation oder Zeitung» газетінің шығу мерзімі мен географиясын көрсетіңіз:.
C) 1609, Германия.
G) 1609, Алмания.
$$$ 123
Ақпаратты зерттеу аспектілері:
B) Семантикалық, синтактикалық, прагматикалық.
F) Прагматикалық, синтактикалық, семантикалық.
$$$ 124
Шығарманы аудитория үшін әзірлеу, ақпаратты аудиторияға жеткізе білу, потенциалды ақпараттың шынайы ақпаратқа айналуы, тиісті әсер беру:
A) Прагматикалық сәйкестік.
G) Сәйкестікті прагматика.
$$$ 125
Журналистің тақырыпты толымды, жан-жақты баяндауы:
D) Дескриптивтілік.
F) Дескриптивті.
$$$ 126
Шығарманың синтактикасының зерттеу объектісі:
C) Шығарманың құрылымы.
G) Шығарманың құрылысы.
$$$ 127
Журналистиканың коммуникативтілік функциясының аумағы:
A) Бұқарамен және әлеуметтік институттармен байланысы.
F) Әлеуметтік институттар және бұқарамен байланыс.
$$$ 128
Журналистиканың ұйымдастырушылық функциясының аумағы:
B) Түрлі ұйымдардың жұмысын реттеуі.
G) Әртүрлі ұйымдардың қызметін жөндеуі.
$$$ 129
Адамдардың өмірмен және бір-бірімен арақатынасы, әлеуметтік мәселелер мен олардың шешілуі бағаланатын көзқарастар жүйесі:
A) Идеология.
F) Ой-қару.
$$$ 130
Саяси көзқарастардың, пікірлердің алуандығы:
D) Плюрализм.
G) Тепе-теңдік.
$$$ 131
1631 жылы Т.Ренодо құрған «La Gazette» басылымынан бастау алатын журналистика типі:
A) Феодалдық-монархиялық журналистика.
F) Монархиялық-феодалдық журналистика.
$$$ 132
Деректер мен құжаттарды қолдану, ақпарат көзіне сілтеме жасау талаптары журналистиканың қандай принципіне қатысты:
C) Объективтілік.
G) Шынайылық.
$$$ 133
Сәуле шығару, тарату деген мағынаны білдіретін сөзден бастау алатын БАҚ түрі:
B) Радио.
F) Радиоқабылдағыш.
H) Сөйлеу тетігі.
$$$ 134
БАҚ жүйесінің құрылымына әсер ететін бірінші фактор:
B) Ақпараттың толымдылығы, жан-жақтылығы.
G) Жан-жақты, толымды ақпарат.
H) Толымды, жан-жақты ақпарат.
$$$ 135
Негізгі мақсаты орындалған материал:
C) Функционалды.
F) Қозғалғыштық.
H) Ізденгіштік.
$$$ 136
Журналистика функцияларын орындау, әлеуметтік, қоғамдық дамуға араласу:
C) Әрекетшілдік.
F) Қозғалғыштық.
H) Ізденгіштік.
$$$ 137
Материалға өзек болған мәселеге аудиторияны сендіре алу үшін оған байланысты оқиғаны беру қажеттілігі:
D) Оқиғалылық.
G) Сюжеттік.
H) Мазмұндық.
$$$ 138
Ағымдағы тарихтың неғұрлым маңызды, көкейтесті проблемаларын көтеру қасиеті:
D) Өзектілік.
F) Маңыздылық.
H) Өміршеңдік.
$$$ 139
Басылым нөмірінің не бағдарламаның материалдарының біртұтас жүйе түзу қасиеті:
A) Кешенділік
G) Комплекстік.
H) Тұтастық.
$$$ 140
“Москва глобальная”, “CВS International“ БАҚ-ң типін анықтаңыз:
D) Халықаралық.
F) Әлемдік.
H) Дүниежүзілік.
$$$ 141
1615 жылы Англияда шыққан қолжазба парақтар қалай аталды:
A) ”News Letters”.
G) «Невс Леттерс».
H) «Letters News».
$$$ 142
Ресейдің тұңғыш баспа газетінің атауы мен шыға бастаған мерзімін көрсетіңіз:
C) ”Ведомости” 1702.
F) «Тізімдер» 1702.
H) «Тізбектер» 1702.
$$$ 143
Журналист пен аудитория арасындағы қатынастың потенциалды ақпараттың шынайы ақпаратқа айналуы барысындағы өрбуі:
C) Ақпараттың тиімділігі.
G) Ақпараттың қолайлылығы.
H) Керекті ақпарат.
$$$ 144
Ақпараттың аудиторияның қызығушылығы мен қажеттілігіне бірдей жауап беру қасиеті:
B) Ақпараттың релеванттылығы..
F) Релевантты ақпарат.
H) Жан-жақты ақпарат.
$$$ 145
Ақпарат туралы нақты түсініктің пайда болуы, оның аудитория санасында қабылдануы:
C) Нормативтік.
G) Дұрыстық.
H) Жүйеленген.
$$$ 146
Журналистика міндеттерінің орындалуы мен орындалу тәсілдері:
B) Журналистика функциялары.
F) Журналистика қызметі.
H) Журналистика заңдылығы.
$$$ 147
Журналистиканың идеологиялық функциясының аумағы:
C) Аудиторияның санасына әсер ету, қоғамдық пікір туғызу.
G) Қоғамдық пікір туғызу.
H) Оқырман мен көрерменге әдемі әсер ету.
$$$ 148
Адамның айналадағы өмірді түсінуі мен бағалауы:
C) Дүниетаным..
F) Көзқарас.
H) Дүниесезім.
$$$ 149
Қоғамдық өмірдің мемлекетті билеу шешімдерінің әзірленуі мен жүзеге асуына байланысты саласы:
B) Саясат.
G) Билік.
H) Идеология.
$$$ 150
Саяси плюрализм дәріптелетін, билік монополиясына жол берілмейтін қоғам түрі:
D) Демократия.
F) Еркіндік.
H) Зайырлы.
$$$ 151
Дж. Лильберн, Жан Поль Марат журналистиканың қандай саяси типінің өкілдері:
C) Буржуазиялық.
G) Буржуалық.
H) Капиталистік.
$$$ 152
Түрлі топтардың ерекшеліктерін ескере отырып, оларға ортақ жақсылықты іздеу, олардың өзара тіл табысуын, мәмілеге келуін көздеу журналистика принциптерінің қайсысының үлесінде:
B) Халықшылдық.
F) Елшілдік.
H) Жершілдік.
$$$ 153
Жас пен кәрі, ер мен әйел, бай мен орта дәулетті адамдар үшін ортақ ақпарат тарату журналистика функцияларының қайсысына қатысты:
B) Халықшылдық.
G) Көпшілдік.
H) Жалпылық.
$$$ 154
Альманах БАҚ түрінің қайсысына қатысты:
A) Журнал.
F) Жорнал.
H) Айына немесе тоқсанына шығатын басылым.
$$$ 155
БАҚ жүйесінің құрылымына әсер ететін үшінші фактор:
A) Аудиторияның әлеуметтік деңгейі, саяси көзқарасы.
G) Саяси көзқарастар.
H) Әлеуметтік жағдайлар.
$$$ 156
Журналистика теориясында материалдың қасиеттері ретінде қарастырылатын элементтер:
A) Жақындық, оқиғалылық, драматизм.
F) Драматизм, сюжеттік, жақындық.
H) Сюжеттік, жақындық, драматизм.
$$$ 157
Оқиғалар арасындағы тартысты, шиеленісті көрсету қажеттігі:
C) Драматизм.
G) Драмалық.
H) Қарама-қайшылық.
$$$ 158
Журналистің ақпаратты дер кезінде алуы, өңдеуі және таратуы:
C) Оперативтілік.
F) Жылдамдық.
H) Белсенділік.
$$$ 159
Журналистің өз әлеуметтік позициясына адалдығы, белгілі бір салаға мамандануы:
B) Тұрақтылық.
G) Нақтылық.
H) Орындылық.
$$$ 160
“Орал өңірі”, “Жетісу“ БАҚ-ң типін анықтаңыз:
A) Облыстық.
F) Бір облысқа арналған.
H) Облысқа тән.
$$$ 161
Папирус орамдары қайда пайда болды:
B) Ежелгі Египетте, перғауындар сарайында.
G) Перғауындар мекенінде.
H) Ежелгі Мысырда.
$$$ 162
Қай мемлекетте б.д.д. І ғ. – б.д. IY ғ. «Acta Senatus» жинағы шықты:
A) Римде.
F) Италияда.
H) Италия елінде.
$$$ 163
YI ғ. қағаз қай елге келді:
B) Жапонияға.
G) Жапондарға.
H) Жапон еліне.
$$$ 164
Қағаз Қытайда қашан пайда болды:
E) Б.д. І ғ.
F) Б.э. 1ғ.
H) Б.д. алғашқы ғасыр.
$$$ 165
Алғашқы баспа газет қай елде, қай жылы пайда болды:
C) Германияда, 1609 ж.
G) Алманияда, 1609 ж.
H) Неміс жерінде, 1609 ж.
$$$ 166
Францияның «La Gazetta» газеті қай жылы шықты:
E) 1631 ж.
F) 1631 ж.
H) 1631 ж.
$$$ 167
Шығарманың семантикасы:
D) Ақпараттың нағыз өмірге қатынасының сипаты.
G) Ақпараттың шынайы өмірге қатынасы.
H) Ақпараттың күнделікті өмірге қатысы.
$$$ 168
Релевантты хабарлама деген не:
A) Аудиторияның қызығушылығы мен қажеттілігіне бірдей жауап беретін шығарма.
F) Қызығушылығы мен қажеттілігіне орай.
H) Қажеттілігі мен қызығушылығына қатысты.
$$$ 169
Журналистикада ақпарат үш тұрғыда қарастырылады, олар:
C) Семантикалық, синтактикалық, прагматикалық.
G) Прагматикалық, синтактикалық, семантикалық.
H) Синтактикалық, прагматикалық, семантикалық.
$$$ 170
Бұқараға медициналық білімді, дене тәрбиесін, т.б. дүниелерді насихаттауға жауап беретін функция:
B) Мәдени-ағарту.
F) Мәдени-сауаттылық.
H) Білім мен біліктілік.
$$$ 171
Плюрализм дегеніміз:
C) Пікірлер алуандығы.
G) Сан түрлі пікірлер.
H) Бірнеше пікірлер жиынтығы.
$$$ 172
Вудворд пен Бернстайн феномені қалай аталды:
E) Вудстайн.
F) Вудстайн.
H) Вудстайн.
$$$ 173
Мақаладан еш нәтиже шықпаған, тұтынушыға еш әсер етпеген жағдай қалай аталады:
B) Афункционалды.
G) Афункционалды.
H) Афункционал.
$$$ 174
Қай функцияның негізінде журналистің қоғамдағы «төртінші билік» екені анық сезіледі:
D) Ұйымдастырушылық.
F) Ізденімпаздық.
H) Белсенділік.
$$$ 175
Прагматика аспектісіне келмейтін талапты көрсетіңіз:
C) Маңызды ақпарат уақытпен шектелмеуі тиіс.
G) Қажетті ақпарат уақытқа бағынбайды.
H) Өзекті ақпарат мезгілге қарамайды.
$$$ 176
1615 ж. Англияда шығып тұрған қолжазба газет:
D) News Letters.
F) Невс Леттерс.
H) Леттерс Невс.
$$$ 177
Электомагнитті толқын арқылы дыбыстық ақпаратты беретін ақпарат құралы:
C) Радио.
G) Сөзсандық.
H) Радиоқабылдағыш.
$$$ 178
Журналистің жолсапар очеркінде көбінесе қандай принцип басым болады:
C) Халықшылдық.
F) Елшілдік.
H) Жұртшылдық.
$$$ 179
Федералды-монархиялық басылым қай газеттен бастап қалыптасты (1631 жыл):
A) La Gazetta.
G) Ла Газетта.
H) Газеттер.
$$$ 180
Берілген мәліметтің ақиқатын, шындығын аудиторияға сендіру үшін ақпарат қандай норманы орындайды:
D) Прескриптивті.
F) Прескриптивті.
H) Прескритивті.
$$$ 181
Саясат қатынасының екі деңгейін көрсет:
E) Ішкі саясат, сыртқы саясат.
G) Сыртқы саясат, ішкі саясат.
H) Тысқары саясат, ішкері саясат.
$$$ 182
Өкімет билігіне мәжбүр ету, тікелей зорлық-зомбылық жасау нәтижесінде жүзеге асатын, сонымен қатар, соқыр сенімге, көпірме сөздерге негізделген саяси режимнің түрін көрсет:
A) Тоталитарлық.
F) Жеке басқа табынушылық.
H) Отаршылдық.
$$$183
І Петр кезеңінде, 1702 ж. шыға бастаған алғашқы орыс газетін атаңыз:
E) «Ведомости».
G) «Тізімдер».
H) «Тізбектер».
$$$ 184
Журналистика мәтіндік немесе мәтіндік емес түрде аудиторияға ұсынатын хабарламаның түрін ажырат:
E) Ақпарат.
F) Информация.
H) Жаңалық.
$$$ 185
Тексте потенциалды ақпараттың көп болуы және тиісінше потенциалды ақпараттың тиімділігін күту қалай аталады:
D) Ақпараттың тиімділігі.
G) Ақпараттың қолайлылығы.
H) Ақпараттың қажеттілігі.
$$$ 186
Журналистің өз ақпаратына сендіруге ынтасы:
A) Прескриптивтілік.
F) Прескриптивтілік.
H) Прескриптивті.
$$$ 187
Төмендегі формулада қай элементтің басымдылығы көрсетіліп тұр: S (d, d, p, v, n):
B) Дескриптивті ақпаратқа басымдылық жасалған.
G) Ақпаратқа дескриптивті басымдылық.
H) Дескриптивті информациялық басымдылық.
$$$ 188
Бұқаралық сананың компонентін көрсет:
B) Дүниетаным, дүниесезім, тарихи сана, қоғамдық пікір.
F) Қоғамдық пікір, тарихи сана, дүниетаным, дүниесезім.
H) Тарихи сана, қоғамдық пікір, дүниетаным, дүниесезім.
$$$ 189
Журналистиканың ең негізгі функциясын көрсетіңіз:
A) Коммуникативтілік.
G) Белсенділік.
H) Замана ағымына ілесу.
$$$ 190
Журналистиканың қай тарихи типінде алғаш рет баспасөз бостандығы идеясы айтылған:
B) Буржуазиялық.
F) Капиталистік.
H) Буржуалық.
$$$ 191
Журналистиканың қай принципі барлық принциптерге негіз болады:
D) Гуманизм.
G) Имандылық.
H) Ар-ұяттық.
$$$ 192
Бұқаралық ақпараттың ағымдағы тарихтың ең маңызды , өзекті мәселелеріне арналған, өткеннің маңызды мәселелерін зерттейтін, болашаққа болжау жасайтын қасиеті:
A) Өзектілік.
F) Маңыздылық.
H) Шынайылық.
$$$ 193
Журналистикадағы әрекетшілдік кімге әсерді білдіреді:
A) Әлеуметтік институттарға.
G) Социалды институттарға.
H) Тіршілік көзіне.
$$$ 194
Құрылтайшының органы болып табылатын басылымдағы құрылтайшының ролін анықтаңыз:
B) БАҚ құрылтайшы құрған редакциялық жарғыға сай жұмыс істейді және оның тапсырмаларын орындайды.
F) Құрылтайшыға қатысты.
H) Редакциялық жарғыға сәйкес.
$$$ 195
Шығарма мазмұнына өзек болған өмір құбылысы:
B) Тақырып.
G) Атауы.
H) Темасы.
$$$ 196
Қандай БАҚ түрі тексті және бейнені баспа өнімі түрінде ұсынады:
D) Баспасөз.
F) Мерзімді басылымдар.
H) Газет-журналдар.
$$$ 197
Латын тілінен аударғанда «radiare» сөзі нені білдіреді:
B) Сәуле шығару, сәуле тарату.
G) Сәуле шашу.
H) Сәуле ұсыну.
$$$ 198
Ақпарат берудің қандай екі түрінің қосындысынан телевизия қалыптасқанын көрсетіңіз:
C) Кино мен радио.
F) Радио мен кино.
H) Радиоқабылдағыш пен кино.
$$$ 199
Ұйымның тек қана БАҚ-мен байланысы үшін жауап беретін бөлімі:
B) Баспасөз орталығы.
G) Баспасөз отаны.
H) Баспасөз ұясы.
$$$ 200
Моральдың теориялық негіздері мен талаптарын кәсіби сана саласы ретінде қарастыратын, адамдардың әрекет кезіндегі мінез-құлқын реттейтін ғылым:
C) Этика.
F) Тәрбие.
H) Тәлім.

Приложенные файлы

  • docx 18251668
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий