Psikhologo-pedagog_diagnostika

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Факультет психології
Кафедра педагогіки та корекційної освіти
Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спецзаклади

1
Діяльність психолого-медико-педагогічної комісії направлена на:
a
b
c
d


a) диференційований відбір дітей з відхиленнями


b) відбір дітей у спеціалізовані дошкільні та шкільні заклади


c) дає рекомендації по направленню дітей у заклади за станом здоровя та інтелекту


d) все вище перераховане є вірним

2
Направлення у спец. заклад може дати:
a
b
c
d


a) школа


b) психолого-медико-педагогічна комісія


c) дитяча поліклініка


d) психолог виховного закладу

3
Задача психолого-медико-педагогічної комісії:
a
b
c
d


a) з’ясування причин неуспішності дитини, якщо вона відвідувала школу


b) складання характеристики структури дефекту;


c) оцінка соціальної зрілості, особливостей емоційно-вольової сфери, інтелектуального розвитку


d) все вище перераховане є вірним

4
У склад комісії входять (викреслити зайве):
a
b
c
d


a) голова


b) дитячий гінеколог


c) отоларинголог, дефектолог


d) дитячий психіатр

5
Які дані про дитину фіксуються у журналі психолого-медико-педагогічної комісії:
a
b
c
d


a) соціальний статус


b) стан здоров’я при народженні


c) матеріальне забезпечення на кожного члена родини


d) все вище перераховане є вірним

6
Який фахівець веде протоколи психолого-медико-педагогічної комісії:
a
b
c
d


a) голова


b) психолог


c) секретар


d) терапевт

7
Що не фіксують як показник інтелектуально-мнестичної діяльності дитини при обстеженні у психолого-медико-педагогічної комісії
a
b
c
d


a) короткочасну та довгострокову пам’ять


b) логічні побудови


c) якість опосередкованого запам’ятовування


d) поведінку

8
У склад поняття „афективний компонент продуктивності” при аналізі розвитку дитини не входить:
a
b
c
d


a) характер, вираженість, стабільність емоційного тонусу


b) афективна реакція дитини на труднощі щодо виконання завдання


c) показники навчання


d) реакція дитини схвалення-несхвалення педагога

9
Діагнозам яких лікарів поділяється особлива увага при обстеженні дитини у психолого-медико-педагогічної комісії:
a
b
c
d


a) отоларинголога та офтальмолога


b) фтизіатра


c) терапевта


d) хірурга

10
Визначте головні принципи діяльності експерта при обстеженні дитини у психолого-медико-педагогічної комісії
a
b
c
d


a) принцип гуманізму


b) принцип детермінізму


c) принцип комплексності


d) все вище перераховане є вірним

11
Класифікація психологічних методів О.Р. Лурія, якій використовуються при обстеженні дитини у психолого-медико-педагогічної комісії, включає в себе (непотрібне викреслити):
a
b
c
d


a) метод структурного аналізу


b) метод експериментально-генетичний


c) метод експериментально-патологічний


d) аналітичний метод

12
Назвіть детермінанти порушень психічного розвитку дитини в онтогенезі, які констатує комісія фахівців при обстеженні дитини у психолого-медико-педагогічнійї комісії :
a
b
c
d


a) біологічні


b) соціальні


c) особистісні характеристики дитини


d) все вище перераховане є вірним

13
Робота психолога психолого-медико-педагогічної комісії при консульта-тивній роботі з трансформацією копінг-стратегій батьків, які мають дітей-інвалідів – це:
a
b
c
d


a) робота зі стратегіями подолання труднощів у батьків


b) робота з емоційними реакціями рідних дітей-інвалідів


c) робота по розподіленню дітей у спецзаклади


d) робота з первинної профілактики захворювань дітей

14
Принципи причинності при постановці діагнозу дитині у психолого-меди-ко-педагогічної комісії означає:
a
b
c
d


a) породження одними явищами інших


b) загальність явищ


c) виявлення причини та наслідку


d) все вище перераховане є вірним

15
Представниками якої наукової школи було запропоновано підхід (просто-та та портативність) до психологічних методів, за допомогою яких здійс-нюється обстеження дитині у психолого-медико-педагогічної комісії
a
b
c
d


a) О.Р. Лурія


b) В.М. Бєхтєрєв


c) Ч.Ломброзо


d) С.Гроф

16
Обстежувана психолого-медико-педагогічної комісією дитина у статис-тичній області характеризується за допомогою:
a
b
c
d


a) психологічних характеристик


b) статевовікових та статусних характеристик


c) когнітивних характеристик


d) поведінкових характеристик

17
Який з психологічних методів при діагностиці та відборі дітей у спецзак-лади дає можливість вивчати дитину довгостроково:
a
b
c
d


a) метод структурного аналізу


b) лонгітюдний метод


c) порівняльний метод


d) все вище перераховане

18
Визначте документ, яким може скористатися фахівець психолого-медико-педагогічної комісії при вивченні дитини за допомогою біографічного методу:
a
b
c
d


a) медична картка


b) характеристика з виховного чи навчального закладу


c) характеристика на батьків з адміністративних установ


d) все вище перераховане

19
Назвіть тести та методики, яки можливо використовувати при обстеженні дитини психологом психолого-медико-педагогічної комісії:
a
b
c
d


a) цільові установки


b) експериментально-психологічні методики


c) психологічний експеримент


d) все вище перераховане є вірним15

Приложенные файлы

  • doc 18241866
    Размер файла: 167 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий