Dinamik gryp
«Затверджено»
на засіданні динамічної групи
12 вересня 2008 року


Члени динамічної групи Йосипівської ЗОШ І - ІІ ст.
у 2007 - 2008 навчальному році працювали над шляхами
і методами розвитку творчих здібностей учнів у процесі
навчання, організацією проблемного навчання на уроках,
над роллю проблемних методів навчання у розумовому
розвитку учнів.
Аналіз роботи показав, що використовувались нові
педагогічні технології у навчально-виховному процесі,
підвищився науково-теоретичний та методичний рівень
викладання навчальних предметів, посилилась увага до
виховної та розвивальної функції навчання, до пошуків
його ефективних форм і методів.
Виправдали себе такі форми роботи, як пошук
методичних питань формування усвідомленості знань учнів,
оцінювання навченості учня: термінологія і методологія,
вивчалась програма активізації особистісного розвитку
підлітків.

В 2008 - 2009 навчальному році члени динамічної групи
будуть працювати над темою: «Науково - методичні пробле-
ми особистісно - орієнтованого навчально - виховного процесу
в сучасних умовах»


І засідання


п/п
Зміст роботи
Термін
Виконавець

1.

2.
Обговорення і затвердження плану роботи динамічної групи на 2008 - 2009 навчальний рік.
Розподіл доручень між членами динамічної групи.
Завдання членам групи
Зробити вибірку методичної літератури по питанню:
«Науково - методичні проблеми особистісно - орієнтованого навчально - виховного процесу в сучасних умовах»

12.09.2008р.
Голова
групи
Петровський


ІІ засідання

п/п
Зміст роботи
Термін
Виконавець

1.


2.

3.
4.
Доповідь на тему: «Науково-методичні проблеми особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в сучасних умовах».
Обговорення доповіді членами динамічної групи.
Своє бачення проблеми.
Відкритий урок.
Огляд новинок методичної літератури по даному питанню.
Завдання членам групи:
Зробити вибірку методичної літератури по питанню:
«Нові технології навчання - ефективний шлях забезпечення високої ква
·ліфікації вчителя»
25.10.2008р.
Голова
групи
Ільєнко В.М.
Марчук Л.М.ІІІ засідання


п/п
Зміст роботи
Термін
Виконавець

1.


2.
3.
4.
Доповідь на тему: «Нові технології навчання - ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації
вчителів».
Обговорення доповіді.
Відкритий урок.
Огляд новинок літератури по даному питанню.
Завдання членам групи
Зробити вибірку методичної літератури по питанню:
«Реалізація диференційованого навчання в умовах
комбінованого уроку».
лютий
2009 р.
Голова
групи
КириченкоІ.В.ІV засіданняп/п
Зміст роботи
Термін
Виконавець

1.

2.
3.
4.
Доповідь на тему: «Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку».
Обговорення доповіді членами динамічної групи.
Відкритий урок.
Підсумки роботи динамічної групи за 2007 - 2008 н.р.
Здобутки і прорахунки в роботі.
квітень
2009 р.
Голова
групи


На засіданні присутні: голова групи Петровський А.П.,
директор школи Марчук Л.І., члени
групи Кириченко І.В., Ільєнко В.М.,
Марчук Л.М., Грищенко К.Л.,
Шульга Т.М.


1. Обговорення і затвердження плану роботи динамічної
групи на 2007 - 2008 навчальний рік.
2. Розподіл доручень між членами динамічної групи.
Завдання членам групи
Зробити вибірку методичної літератури по питанню:
«Науково - методичні проблеми особистісно - орієнтованого
навчально - виховного процесу в сучасній школі»
Р і ш е н н я
1. Затвердити план роботи динамічної групи на 2008 - 2009
навчальний рік.
2. Розподілити доручення між членами динамічної групи
Петровський А.П. - голова групи
Ільєнко В.М. - готує друге засідання, секретар;
Марчук Л.М.- готує друге засідання, член групи;
Кириченко І.В. - готує трете засідання, член групи;
Кириченко В.В. - готує третє засідання, член групи;
Грищенко К.Л. - готує четверте засідання, член групи;
Шульга Т.М. - готує четверте засідання, член групи.

Голова динамічної групи______Петровський А.П.
Секретар ______ Грищенко К.Л.


13 EMBED Unknown 1415План роботи
динамічної групи
Йосипівської ЗОШ І - ІІ ступенів
на 2008 - 2009 н.р.засідань динамічної групи
на 2008 - 2009 навчальний рікзасідання динамічної групи
Йосипівської ЗОШ І - ІІ ст.
від 12 вересня 2008 рокуПорядок деннийRoot Entry

Приложенные файлы

  • doc 18241851
    Размер файла: 76 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий