Diagnostika_motivatsiyi — копия


Сучасна психодіагностика виробила широкий методичний арсенал дослідження мотивації поведінки суб'єкта. При виявленні й оцінюванні ознак мотивації придатні такі засоби:
1) методика малюннової фрустрації Розенцвейга (тест РР, 1942), що дає змогу за співвідношенням мотиву і перешкоди виявляти спрямованість агресії;
2) методика діагностування ціннісних орієнтацій (М. Рокич), призначена для діагностування моделі ціннісних орієнтацій, зокрема її інструментальних та термінальних цінностей;
3) методика вимірювання афілятивної тенденції і чутливості до відкидання, яка допомагає оцінити прагнення до прийняття - афілятивну тенденцію (26 пунктів) і страху відкидання (24 пуикти) (А. Мехрабіан, 1970);
4) методика мотиваційної індукції (МІМ) Ж. Нюттена, що дає змогу оцінити силу мотиву на основі переважання помилок у різних ситуаціях (адаптував її Є. Васюков, 1984);
5) шкала досягнень з переважанням ризику - МАНРБ (А. Мехрабіан, 1968);
6) опитувальник для вимірювання результуючої тенденції мотивації досягнення - RAM (А. Мехрабіан, 1969);
7) опитувальник особистісних орієнтації - РОІ (Б. Шостром) (адаптація МДУ у 1987);
8)опитувальник мотивації схвалення (Д. Краун, Д. Марлоу; адаптація В. Маріщука та ін., 1984);
9) тест "Тематична апперцепція" (ТАТ) - опис зображень на малюнках (X. Моргай, Г.-А. Мюррей, 1935), призначений для дослідження індивідуальних відмінностей у мотиві досягнення (Д. Мак-Клелланд, Д. Аткінсон, 1953);
10) форма з вивчення особистості, що допомагає досліджувати мотиваційну сферу особистості - PRF (Д. Джек-сон, 1967);
11) шкала мотивації досягнення - AMS (Р. Нігард, Т. Гесьме, 1970);
12) шкала оцінки мотивації досягнення мети (Т. Елерс);
13) диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) - оцінювання спрямованості особистості підлітка (Е. Клімов, 1972);
14) особистісний орієнтаційний опитувальник - Orientation luven tory. Модифікації: "Особистісна спрямованість", "Ціннісні орієнтації особистості", "Орієнтовна анкета" (М. Басе; адаптація В. Смекала, М. Кучера, ЧССР, публікація, 1977);
15) методика оцінювання мотивації уникнення невдачі - самозахисту (Т. Елерс; адаптація М. Котика, 1981).
16) мотиваційний особистісний опитувальник (Б. Кула-гін, 1981);
17) опитувальник потреби в досягненні (ПД) - оцінювання особливості мотивації досягнення (Ю. Орлов, 1978);
18) опитувальник Херманса - оцінювання мотивації у дітей 10-16 років (1971) і дорослих (1976) (X. Херманс, 1970);19) список особистісних переваг (EPPS) - оцінювання сили потреб (А. Едвардс, 1954);
20) тест "Завершення речень" (Sentence Completion Test - SCT) - оцінювання словесних асоціативних зв'язків (Г. Еббінгауз, 1897; А. Пейн, 1928). Варіанти: тест емоційного інсайту (А. Тендлер, 1930), тест "Незавершені речення" - 1ST (два субтести по 50 пунктів; Дж. Ротгер, П. Віллерман), SSCT (60 пунктів; Дж.-М. Сакс).

Приложенные файлы

  • docx 18241526
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий