I_variant-testy_100


I вариант 1 РК
?
Өкпе рагының қандай түрінде клинико-анатомиялық ракты пульмонит пайда болады
- шар тәрiздi
- Пенкост рагы
+ эндобронхиальдi- перибронхиальдi- медиастинальдi?
Емшек фиброаденомасының патогномикалық симптомы.
- бұдырлы iсiк
- емшек безi тiнiндегi қозғалмайтын iсiк
+ бездегi ауырсынбайтын, бетi тегiс, тым қозғалмалы iсiк
- шекарасы анық емес iсiк
- ауырсынатын қатты түйiн
?
Емшек безiнде көлемi 2,5 - 2,0 см, констистенциясы тығыз түйiн табылды,”алаңша” белгiсi бар. Қандай ауру.
- Киста
+ Рак
- Созылмалы мастит
- Фиброаденома
- Түйiндi мастопатия
?
Миға метастаз беру өкпе рагының қандай гистологиялық түрiнде байқалады
- аденокарцинома
- iрi клеткалы
- жалпақ клеткалы рак
- солидтi рак
+ үсақ клеткалы
?
Асқазан-iшек жолдары қатерлi iсiктерiнiң арасында қайсысы бiрiншi орында түр.
- тоқ iшек
- өңеш
- тiк iшек
+ асқазан
- ащы iшек
?
Ұйқы безi бас бөлiгiнiң қатерлі iсiгiн емдеудiң радикальды тәсiлi
- Химиотерапия
- Химиосәулелiк
- Сәулелiк терапия
+ Хирургиялық
- Гормондық терапия
?
I клиникалық топқа қандай аурулар жатады.
- IV cатыдағы ракпен ауырған науқастар
+ рак алды ауруы бар науқастар
- I сатыдағы ракпен ауырған науқастар
- II сатыдағы ракпен ауырған науқастар
- III cатыдағы ракпен ауырған науқастар
?
56 жастағы науқасқа төменгi бөлiгiне метастаз берген, сол жақ өкпенiң жоғарғы бөлiгiнiң рак диагнозы қойылды. III саты, T3N1M0. Радикалды ем түрін көрсет
- сәулелiк терапия
+ пульмонэктомия
- химиотерапия
- симптоматикалық ем
- химиосәулелiк ем
?
Асқазанының ойық жарасы бар науқасты қандай клиникалық топқа жатқызамыз.
- IV
- 0
+ I
- II
- III
?
Қалқанша безiнiң бiр ғана бөлiгiнiң капсуласынан сыртқа шықпаған, көлемi 2 см-ге дейiн зақымдаған iсiкке қандай операция орындалады
- Тиреоидэктомия
- Субтотальды тиреоидэктомия
+ Бiр бөлiгiн алқымымен алып тастау
- Крайл операциясы
- Бiр бөлiгiн алып тастау
?
Үздiксiз құсу асқазанның қай бөлiгiн ісік зақымдағанда байқалады
- кардиясы
- субкардиясы
- күмбезi- денесi+ қарын қалтқысы (привратник)
?
Науқастың тiк iшегiнде полип бар екенiн анықтады. Дәрiгердiң әрекетi.
- Жалпы профильдiк ауруханада хирургиялық емдеу керек
- қадағалау керек
- Клизма арқылы дәрi-дәрмекпен емдеу керек
+ Онкологқа жолдама беру керек
?
Қалқанша безi рагының болжамы неге байланысты
- Радикальды емдеудi жақсы көтеру
+ Дифференцияланбаған түрiнiң басым болуы
- Қосымша аурулары
- Тиреотропты гормонды шығару айырмашылығына байланысты
- Түратын аймағына байланысты
?
Өкпе рагына тән бронхографиялық белгі
- орталық көлеңкенiң кеңеюi (средостение)
- экссудативтi плеврит
- шар тәрiздi болуы
+ бронх тұқылының болуы
- түбiр жанындағы аймақтың ауруы
?
Өкпе рагының қандай түрiне жоғарғы көк тамыр синдромы тән
- Пенкост рагы
- Перибронхиальдi түйiндi рак
+ медиастинальдi рак
- эндобронхиальдi рак
- абдоминальдi рак
?
Науқаста өңештiң жоғарғы кеуде бөлiгiнiң рагы ,iсiктiң ұзындығы 6,0 см, ыдырауы байқалады.Емдеу әдiсi
-күрделенген
-комплекстi-сәулелi+химиотер
?
Тiк iшек рагы анықталған 54 жастағы науқастың шап аймағында қатты лимфатүйiндер сезіледі . Дәрiгердiң әрекетi.
- Вебер сынағы
- iш қуысына рентгенография жасау
- Дьюкен операциясы
+ шап лимфа түйiнiне пункция жасау
- Абелев-Татаринов реакциясы
?
Рак болуына байланысты асқазанына субтотальды резекция жасап,қандай клиникалық топқа жатқызамыз
- IV
- 0
- I
- II
+ III
?
Өңеш рагының негізгі клиникалық белгісі болып табылады
- құсумен
- қыжылмен
-тамақ ішкенде шашалу
+ дисфагия
- iш қатумен
?
Мына гистологиялық түр асқазан рагында жиі кездеседі
- үсақ клеткалы
- сұлы клеткалы
+ аденокарцинома
- скирр
- жалпақ клеткалы
?
Мельников А.В. бойынша IV-коллектордың 3-шi этап болып саналады.
- бауыр қақпасы лимфатүйiндерi
- кiшi шарбы майы лимфа бездерi
- құрсақ арты лимфа бездерi- көк бауыр
+ көк бауыр қақпасы лимфатүйiндері
?
Операция көлемін көрсет, егер 47 жастағы науқаста оң жақ өкпенiң ортаңғы бөлiгiнiң, орталық рагы II саты, T2N1M0 болса. Цитологиялық мүйiзделген жалпақ клеткалы рак.
- лобэктомия
- пульмонэктомия
+ жоғарғы билобэктомия
- өкпе резекциясы
- сегментэктомия
?
Емшек рагының метастаз беру жолы қандай
- Периневральдi- Қанмен
+ Лимфогендi- Имплатациялық
- Қатынас
?
Тiк iшек рагымен ворсинкалы полиптың сипап сезу кезiндегі айырмашылығы
- iсiктiң шекарасы
- орналасу деңгейi- саусақта қан iзi
- iсiктiң көлемi
+ консистенциясы
?
Онкологиялық бөлме дәрiгерiнiң негiзгi мiндетi
- Химиотерапия жүргiзу
- IV кезеңдегi қатерлі iсiгi бар науқастарды емдеу
- I клиникалық топтағы науқастарды диспансерлеу
+ Онкологиялық науқастарға ақыл-кеңес берiп қабылдау және диспансерлеу
- Онкологиялық науқастарды үйiне барып қарау
?
Тiк iшектiң жоғарғы ампула бөлiгi рагының метастазының орналасуы
көк бауыр қақпасының лимфатүйiндерiне
- кеуде қуысына
- шап лимфатүйiндерiне
- бүғана үстi лимфатүйiндерiне
+ құрсақ арты лимфатүйiндерiне
?
Терапевт өкпе шағымымен келген ауруды тексергенде емшектен мөлшерi 1,5 х 1,5см, қатты түйiн және қолтық астынан бiр қатты лимфа түйiн табылды. Емшек рагы диагнозы қойылды. Хабарландырмада дұрыс қандай диагноз жазу керек.
- Емшек рагы, IV сатысы
- Емшек рагының жайылған түрi- Емшек рагы, I сатысы
+ Емшек рагы, II сатысы
- Емшек рагы, III сатысы
?
Пастер-Горнер синдромы өкпе рагының мына түрiне тән
- эндобронхиальдi рак
- сүйектi түрi
+ Пенкост рагына
- орталық рак
- атипиялық түрi?
Емшек безi қатерлі iсiгiнде лимфа түйiндерiнiң қай тобы зақымдалса олар региональды болып саналмайды
- Жауырын асты
- Төстiң маңайы
+ Бүғана үстi
- Бүғана асты
- Қолтық асты
?
Қандай ауру iшек рактің облигатты рак алды ауруына жатады
- Крон ауруы
- созылмалы колит
+ iшек полиптерi
- дизентерия
- аппендикулярлы инфильтрат
?
Асқазан рагына сипатты емес рентгенологиялық белгi
-жазықты барий депосы
+»жазу қалам ұшы”
-күмбездiң газды деформациясы
-кардияның тарылуы мен уңiреюi
-толу дефектiсi
?
Бiр жыл бүрын ракка байланысты асқазанына резекция жасалған науқас көрiнуге келдi. III клиникалық топқа қойылды. Келесi қай мерзiмнен кейiн келiп көрiну керек
- I жылдан кейiн
- 3 айдан кейiн
+ 6 айдан кейiн
- 3 жылдан кейiн
- I айдан кейiн
?
Негізгі бронхқа өскен өңеш рагына қандай операция жасалады
+Гастростома салу
-Льюис операциясы
-Добромыслов операциясы
-Торек операциясы
-Гэрлок операциясы
?
Комбинирленген ем алған II сатыдағы емшек рагымен ауырған науқасты қандай клиникалық топқа жатқызамыз.
- 4
- 0
- 1
- 2
+ 3
0
?
Тоқ iшектiң оң жақ бөлiгi ісігіне қандай клиникалық түрi тән
+ улану-қан азаю (токсико-анемическая)
- бiтелген (обтурационная)
- кiлегейлiк (слизистая)
- түйiлу (спастическая)
- инфекциялы
?
Операция жасауға келмейтiн гепатоцеллюлярлы түйiндi бауыр рагы. Жағдайы қанағаттандырарлық. Қалай емдеу керек
- операция
- лазерлік ем- радиосәулемен
+ химиотерапия
- көк тамырға изотоп жiберу
?
Қандай құрылым онкологиялық қызмет көрсететiн жерде болады.
- невропатолог кабинеті
+ әйелдердi қарау бөлмесi
- гинекологиялық кабинет
- жанұялық амбулатория
- қан құю станциясы
?
Қан кету бауыр рагында мынаған байланысты
- қақпа көк тамырының жаншылуына
- iсiктiң iрi қан тамырларға өсуiне
+ қан ұю жүйесiнiң бұзылуына
- диспротеинемияға
- гипербилирубинемияға
?
Өкпе хондрогамартомасын мынадай өкпе ауруымен салыстырмалы
диагноз жүргiзу керек
- эндобронхиальдi рак
+ шар тәрiздi рак
- медиастинальдi рак
- өкпе кистасы
- бронхоэктазды ауру
?
Өңештiң жоғарғы кеуде және мойын бөлiгi рагына негізгі емдеу әдiсiн көрсет
- хирургиялық
- комбинирленген (сәуле терапиясы + операция)
- лазерлiк терапия
+ сәулелiк
- өңештi кеңейту
?
Iсiк тоқ iшектiң қай бөлiгiнде орналасса ол оң жақтық болып саналады.
- сигма тәрiздi, бүйен, көк бауыр бүрышы
- бауыр бүрышы, көк бауыр бүрышы, бүйен
- жоғарғы, төменгi, көлденең бөлiгi
- бүйен, сигма тәрiздi, бауыр бүрышы
+ бүйен, бауыр бүрышы, жоғарғы бөлiгi
?
Асқазан рагы кезiнде тоқтамайтын ықылық мынадай мәлiмет бередi.
- iсiктiң ұйқы безiне өсуi
+ iсiктiң көк ет пердесiне және нервiсiне өсуi
- iсiктiң iшек аралығына өсуi
- iсiктiң ыдырауы
- бауырға метастаз беруi
?
Рактың қандай гистологиялық түрi емшек безiнде жиі кездеседi
- Сұлы клеткалы
- Жалпақ клеткалы
- Базальды клеткалы
+ Аденокарцинома /бездi рак/
- Ұсақ клеткалы рак
?
Шницлер метастазын қандай әдiспен анықтайды
- Ректоскопия
+ Тiк iшектi саусақпен тексеру
- Гастроскопия
- Ирригоскопия
- Лапароскопия
?
Науқасқа тоқ iшек рагiне бiр ай бүрын гемиколонэктомия жасалған. III клиникалық топқа қойылды. Келесiде қай мерзiмнен кейiн келiп көрiнуi керек.
+ 3 айдан кейiн
- 6 айдан кейiн
- 1 жылдан кейiн
- I айдан кейiн
- 3 жылдан кейiн
?
Рак қай ағзада болғанда, визуальды iсiкке жатпайды
- Емшек рагы
- Төменгi ерiн рагы
- Тiк iшек рагы
+ тоқ iшек рагы
- Жатыр мойны рагы
?
Науқаста өңештiң төменгi кеуде бөлiгiнiң үзындығы 5см, экзофиттi рагы анықталды. Аурудың сатысын көрсет
- III
- IV
- I
+ II
- III-IV
?
Оң жақ өкпе рагының лимфа арқылы таралған алыс метастазының ең жиi орналасатын аймағы.
- оң жақ қолтық асты лимфа түйiндерiне
- шат лимфа бездерiне
+ сол жақ бүғана үстiне
- мықын лимфа бездерiне
- қүрсақ асты лимфа бездерiне
?
Қай мүшеде меланоманың алыс метастаздары жиi кездеседi
- Ұйқы безi+ Өкпеде
- Өт қабы
- Бүйрек үстi безi
- Сүйектер
?
Аурудың мерзiмi өтiп кеткенi жайлы протокол қандай науқасқа толтырылады
- I клиникалық топтағы науқастар
- III клиникалық топтағы науқастар
- II клиникалық топтағы қатерліiсiктi науқастарға
+ IV сатыдағы және III сатыдағы көзге көрiнетiн iсiктерi бар науқастар
- III клиникалық топтағы қатерліiсiктерi үдеп кеткен науқастар
?
Патогномикалық рентгентомографиялық белгi орталық өкпе рагына тән
- шар тәрiздi көлеңкенiң пайда болуы
+ бронх тұқылының ампутациясы
- өкпе дiңгегiнiң кенеюi
- сүйықтық деңгейi бар шеңбердiң пайда болуы
- бронхтың кеңеюi?
Үрпiден түтiк iшi папилломасында қандай сүйықтық шығады
- көкшiл
+ қанды
- сiрлi
- уызды
- сарғылт
?
Паллиативті операция стенозбен өтетін мына асқазан тотальдi рагына қолданылады.
- гастрэктомия
- гастростомия
- айналма анастомоз
+ еюностомия
- трансверзостомия
?
Түйiндi мастопатияны емдеу әдiсi
- Сәулелiк емдеу
- Лазерлiк емдеу
+ Хирургиялық
- Химиотерапия
- Гормонотерапия
?
Тiк iшек-сигма тәрiздi бөлiгi ісігін анықтау тәсілі
- ирригоскопия
- лапаротомия
- саусақпен қарау
- лапароскопия
+ ректороманоскопия
?
Мына облигатты ракалды аурулар өкпе iсiгiне әкеледі
- созылмалы бронхит
- бронхоэктаз ауруы
- созылмалы туберкулез
- силикоз
+ бронх аденомасы
?
Қарт науқастардың қалқанша без рагымен ауырғанда өмірінің қысқа болуы мынаған байланысты.
- жалпы иммунитет денгейiнiң төмендеуiне
+ дифференцияланбаған түрiнiң басым болуы
- организмнiң гормональды инволюциясына
- тамақтану түрiне
- iлеспелi ауруларға байланысты
?
Асқазан обыры қай елде жиі кездеседі
+ Жапония
- Америка
- Австралия
- Россия
- Казахстан
?
Қалқанша без рагының қандай гистологиялық түрi радиоактивтi ЙОД 131-дi қол-
данумен емделедi- жалпақ клеткалы
- солидтi рак
- папиллярлы
+ фолликулярлы
- дифференцияланбаған
?
А.И. Савицкий өкпе обырының орталық үлгісін белгіледі, ол қандай ісік:
- өкпе ортасында
- көкірекортаға жақын
+ 1-3 тармақтағы бронхтардан шығады
- аденокарцинома
- ұсақ клеткалы обыр
?
Қалқанша без рагына тән симптом
- қалқанша бездiң бiр бөлiгiнiң диффузды үлғаюы
+ оң бөлiгiнде беткейi бүдыр, қатты түйiннiң анықталуы
- қалқанша бездiң сол жақ бөлiгiнде жұмсақ эластикалық түйiн
- қалқанша бездiң көбелек тәрiздi диффузды үлкеюi
- қалқанша бездiң оң жақ бөлiгiнде тығыз эластикалық түйiн
?
науқасқа емшек рагына байланысты мастэктомия жасалынған, екi жылдан кейiн онкологқа келiп көрiндi. Ауруы қайталанбаған және метастаз жоқ. Келесiде қай мерзiмнен кейiн келiп көрiну керек.
- 2 айдан кейiн
- 6 айдан кейiн
+ 1 жылдан кейiн
- 1 айдан кейiн
- 3 жылдан кейiн
?
Асқазан қатерлі iсiгiнiң инфильтративтi түрiн радикальдi емдеу тәсiлi
- Хирургиялық
- Химиотерапия
- Иммунохимиотерапия
+ Комбинирленген
- Криотерапия
?
Түйiндi мастопатияны емдеу әдiсi
- Сәулелiк емдеу
- Лазерлiк емдеу
+ Хирургиялық
- Химиотерапия
- Гормонотерапия
?
Пневмонияның рецидивi жиi болатын науқаста қандай ауру туралы ойлауға болады
- антракоз
- силикоз
- бронхоэктазия ауру
- туберкулездiң созылмалы түрi
+ эндобронхиальдi өкпе рагы
?
Асқазанның қай бөлiгiнде iсiктiң эндофиттi түрi жиi кездеседi
- Кардия
- Дистальдi- Проксимальды
+ Денесiнде
- Антральдi?
Тiк iшек рагымен ауыратын науқастарға 2 көзді колостома жасауға көрсеткіш
- III сатыдағы iсiк
- эндофиттi түрi
- жалпақ клеткалы рак
+ iсiктiң сегізкөзге өсуі
- үлкен дәреттiң сүйықтануы және қан мен кiлегей аралас болған жағдайда
?
Қандай рентгендiк белгi орталық өкпе рагында болмайды
- бронх тұқылының (культя) болуы
- бронхтың тарылуы
- гиповентиляция
- ателектаз
+ өкпе күмбезiнде шар тәрiздi көлеңке?
Емшек безiнiң қандай ауруында ауырсыну белгісі болмайды
- Түйiндi мастопатия
- Мастит
- Диффузды мастопатия
+ Рак
- Тiлме тәрiздi қабыну
?
Өңеш мойын бөлімі рагын емдеудiң радикальдi тәсiлiн көрсет
- лазерлiк терапия
- криотерапия
- химиотерапия
+ сәуле терапиясы
- изотопты ем
?
Мына аурулармен қуысты түрлі өкпе рагын салыстырмалы диагноз
жүргiзу керек
- туберкулемамен
+ абсцеспен
- пневмониямен
- өкпе бронхоэктазымен
- хондрогамартомасымен
?
Бауырдың екiншiлiк рагын емдеудің негізгі әдiсi
- Криотерапия
- Лазер терапиясы
- Хирургиялық
- Сәулелiк
+ Симптоматикалық
?
Емшек безiнде көлемi 2,5 - 2,0 см, констистенциясы тығыз түйiн табылды,”алаңша” белгiсi бар. Қандай ауру.
- Киста
+ Рак
- Созылмалы мастит
- Фиброаденома
- Түйiндi мастопатия
?
Асқазанның инфильтративтi iсiгiне жасалатын операцияның түрi
- Порциальдi резекция
- Проксимальдi субтотальдi резекция
- Дистальдi резекция
+ Гастрэктомия
- Субтотальдi резекция
?
45 жастағы науқас өңештiң ортаңғы кеуде бөлiгiнiң үзындығы 7 см рагымен ауырған.Ем түрін көрсет
- сәуле терапиясы
- химиотерапия
- химиотерапия + операция
+ комбинирленген ем (сәуле терапиясы + операция)
- операция
?
Терi iсiгi өсуiнiң қандай түрiнің болжамы қолайсыз
- Беткi жағында
- Экзофиттi- Араласқан
+ Инфильтративтi- Фунгозды
?
Емшек рагының қандай түрi диффуздыға жатпайды.
- iсiктi-қабынған рак
- панцерлiк
- тiлме тәрiздi
- мастит тәрiздi
+ Педжет рагi?
Емшек безi қатерлі iсiгiне негiзгi диагноз қою тәсiлi
- рентгеноскопия
- компьютерлік томография
- Абелев-Татаринов реакциясы
+ Пункциялы биопсия
- УДТ
?
Емшек безi қатерлі iсiгiнiң пайда болуының негiзгi этиопатогенездiк себебi
- Лактацияның болмауы
- Екiқабаттылықтың басталуы
- Еңбек ету және демалыстың бүзылуы
+ Организмнің гиперэстрогенизациясы
- Тамақтанудың нашарлығы
?
Мынау аурулардың қайсысы “қауiптi” топқа жатады
- Созылмалы гастрит
- Менетрие ауруы
- Жедел гастрит
+ Созылмалы төменгi секрециялы гастрит
- Диаметрi I см-ден төмен асқазан жарасы
?
Қолданылатын операция көлемі қалқанша без қатерлі ісігінде мынандай болады.
+безге субтотальды резекция жасау
- бездiң қылтасына резекция жасау
- iсiктi алып тастау
- гемитиреоидэктомия
- тиреоидэктомия
?
Әйелдердi қарау бөлмесiнде қандай диагностикалық-профилактикалық манипуляция жүргiзiледi
- Жемсауға пункция жасау
- Iштi сипап тексеру
- Қынаптың артқы күмбезiнiң пункциясы
+ Жатыр мойынынан жүғынды алу
- тік ішек ісігінен биопсия алу
?
Онкологиялық кабинетте қандай маман қызмет жасайды.
- гинеколог
- фельшер
+ хирург - онколог
- терапевт
- хирург
?
55 жастағы әйелдiң емшек үрпiсiнiң маңайындағы терiсiнде экземаға
ұқсас жара пайда болды. Бет жағы суланған, қабыршықтану байқалады, кей жерлерде эрозия және қабықтар бар, қышыну сезiнедi. Емшектiң үрпiсi iшке тартулы. Сiздiн диагнозыңыз
- Созылмалы қабыну процестерi- Тегi кокктан шыққан экзема
- Базалиома
+ Педжет рагы
- Қабынған жара
?
“Алаңша” белгiсi емшек безiнiң қандай ауруында байқалады
- Фиброаденома
+ Рак
- Киста
- Түйiндi мастопатия
- Минц ауруы
?
68 жастағы науқаста емшек рагi екенi анықталды. Iсiктiң үлкендiгi 4,5 см,қолтық асты, бүғана үстi және көкiрек қуысы лимфа түйiндерi үлкейген, консистенциялары қатты. Сатысы.
- III /T2N2M0/
+ IV /T2N2M+/
- III /T3N1M0/
- IV /T3N2M+/
- IV /T1N2M+/
?
Қатерлi iсiк асқазанның қай бөлiгiнде орналасқанда “шашырау шуылы”
белгiсi байқалады
- асқазанның кiшi иiнiнде
- Кардиальдi бөлiгiнде
- Денесiнде
+ Дистальдi бөлiгiнде
- Проксимальдi бөлiгiнде
?
68 жастағы науқаста емшек рагi екенi анықталды. Iсiктiң үлкендiгi 4,5 см,қолтық асты, бүғана үстi және көкiрек қуысы лимфа түйiндерi үлкейген, консистенциялары қатты. Сатысы.
- III /T2N2M0/
+ IV /T2N2M+/
- III /T3N1M0/
- IV /T3N2M+/
- IV /T1N2M+/
?
Қосымша ауруы болуына байланысты радикальды емдеуге болмайтын
II сатыдағы емшек рагiн қандай клиникалық топқа жатқызады.
- IV
- IА
- I
+ II
- III
?
Емшектің сыртқы квадратында орналасқан қатерлі ісіктерінде мына лимфатүйін тобына метастаз береді.
- мойын+ қолтық асты
- бұғана үстi
- төс маңы
- орта маңы
?
Асқазан iсiгiнiң қандай өсу түрiне париетография әдiсi қолданылады
- Экзофиттi
+ Инфильтративтi
- Жара
- Ойықша тәрiздi
- Аралас
?
Асқазанның облигатты рак алды ауруына қайсысы жатады
- Жедел жара
- Менетрие ауруы
- Созылмалы гастрит
+ Полипоз
- Пернициозды анемия
?
68 жастағы науқаста емшек рагi екенi анықталды. Iсiктiң үлкендiгi 4,5 см,қолтық асты, бүғана үстi және көкiрек қуысы лимфа түйiндерi үлкейген, консистенциялары қатты. Сатысы.
- III /T2N2M0/
+ IV /T2N2M+/
- III /T3N1M0/
- IV /T3N2M+/
- IV /T1N2M+/
?
Емшек безi iсiгi әйелдердiң қауiптi iсiктерi iшiнде қай орында түр.
- Төртiншi
- Бесiншi
+ Бiрiншi
- Екiншi
- үшiншi
?
Емшек безi қатерлі iсiгiнiң емдеу тәсілі неге байланысты
- науқастың жасына
- Басқа патологияның болуында
- гистологиялық түрiне
+ Аурудың сатысына
- әлеуметтiк жағдайына
?
III сатыдағы емшек безi қатерлі iсiгiнiң түйiндi түрiн емдеу жолы
- ДГТ + секторальды резекциясы
+ ДГТ + Пейти мастэктомиясы
- Хирургиялық
- Химиогормондық терапия
- Иммунотерапия
?
Қандай ауруда Кениг белгiсi “оң” болып байқалады
- Кистада
- Минц ауруында
+ Емшек безi қатерлі iсiгiнде
- Фиброаденома түйiнi
- Түйiндi мастопатия
?
Асқынған кардиоэзофагеальдi қатерлі iсiкте қандай паллиативтi операция қолданылады
- Гастроэнтероанастомоз
- Эзофагофундоанастомоз
- Гастрэктомия өңеш резекциясымен бiрге
+ Гастростомия
- Торек операциясы
?
Емшек безі ісігін қандай ауру тудырмайды
- Созылмалы гепатит
- Атеросклероз
+ Несеп тасы ауруы
- Семiру
- Гипотиреоз
?
Емшек рагының асқынып таралып кеткен түрiне қолданылатын ем түрі
- комбинирленген
- комплекстi (күрделенген)
- паллиативті
+ бағытталған симптоматикалық
- хирургиялық

Приложенные файлы

  • docx 18175753
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий