Valyutaly_1179_ba_1179_test


1 Халықаралық келісіммен немесе ұлттық заңдылықпен бекітілген валюталық қатынастарды реттеудегі ұйымдардың формасы:
Валюталық реттеу
+ Валюталық жүйе
Валюталық саясат
ХЭҚ
  Валюталық кеңес
2 Алтынды демонетизациялау үрдісі –ақша функцияларының жұмсалуы, ненің нәтижесінде заңды түрде аяқталды?
ЕО конверенциясы
Париж конвенциясы
  Генуя конвенциясы
  Бреттон-Вуд келісімі
 + Ямай валюталық реформасы
3 Мемлекеттің (мемлекеттік топтардың) өздерінің жаңа халықаралық міндеттерін қамтамасыз ету мүмкіндігі, ол төлем құралдарымен кредиторға жағымды болады:
Төлем қабілеттігі
Валюталық реттеу
  Халықаралық несиелік ликвидтік
 + Несиелік
  Валюталық саясат
4 Орташа әлемдік бағалардан төмен болатын тауарлардың бұқаралық экспорты:
 + Валюталық дилинг
  Реэкспорт
  Трансерт
  Чарттар
  Реимпорт
5 Валюталардың алтын құрамына сәйкес алтын паритеттер пайда болады, валюталар еркін түрде алтынға конверттенеді, себебі ол ақшаның функциясын орындайды, бұл принцип:
  Генуя ВЖ
  Бреттон-Вуд ВЖ
 + Париж ВЖ
  Ямай ВЖ
  Еуропалық ВЖ
6 Валюталардың алтынға деген конверсиясын делдал арқылы ғана емес, сонымен қатар жанама түрде шет ел банктері арқылы жүзеге асыру
  Бреттон-Вуд ВЖ
  Париж ВЖ
 + Генуя ВЖ
  Ямай ВЖ
  ЕВЖ
7 Валюталық саясат, валюталық реттеу, мемлекетаралық валюта-несиелік және қаржылық ұйымдарды координациялау үрдісі:
 + Валюталық саясат
  Валюталық интеграция
  Валюталық кеңес
  Валюталық реттеу
  Валюталық нарық
8 Төлем балансының қай түрі экспорттық қызметтен төлемдер мен кірістерді, шет елдегі дипломатиялық және сауда өкілдерін, жарнаманы, жәрмеңкелерді қамтиды?
Қызметтер балансы
  «көрінбейтін» төлем балансы
  Капиталдар мен несиелер балансы
  Қателіктер мен қалулар
 + Сауда балансы
9 Төмен бағадағы шет ел тауарларымен бәсекелестікке шыдай алатын салада өсу қабілеті бар:
  Девальвация
 + Ревальвация
  Валюталық демпинг
  Тауарлық демпинг
  Экономикалық дағдарыс
10 Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін тратталар мен қолхатпен берілетін ұлттық несиелік ақшалар:
 + Фунт стерлинг
  Неміс маркасы
  Жапондық иена
  Доллар
  Швейцарлық франк
11 Банк өзінің клиентінің қалауы бойынша үшінші жаққа құжаттарды төлеуге қамтамасыз етуге міндетті немесе акцент тратталар немесе құжаттардың негоциациясын төлеуге қажет:
  Ашық шот
  Инкассо
  Банктік аударым
 + Аккредитив
  Вексель
12 Келісім бағасының бір бөлігіне ашық болатын аккредитивтер және олар аккредитивтің толық пайдалануынан кейін алғашқы бағамен қайта құру шартына сәйкес болу керек:
  Жабылмаған
  Трансферабельдік
 + Револьверлік
  Акцептік
  Циркулярлық
13 Төлем құжаты, берілген валюта сомасын оның иегеріне төлеу мақсаты:
  Вексель
  Банктік чек
 + Жолдық чек
  Тратта
  Кредиттік карточка
14 Құжаттар мен табыспен бекітілген банктегі клиенттің ағымдық шоты, егер клиенттің оның міндеттерін төлейтін құралдары болмаса, банк оны келісімге қатысты жоғары сомамен несиелейді:
  Акцентті несие
  Контокоренттік несие
  Онкольды несие
 + Овердрафтты несие
  Қамсыздандаралған несие
15 Ұлттық және әлемдік капитал нарықтарында қарыздық міндеттерге қатысты қызметтерді мемлекеттік және жеке корпорациялардың өздеріне қаратуы
  Облигациялар
  Орташа мерзімді несиелер
  Қарыздар
 + Қысқа мерзімді несиелер
  Ұзақ мерзімді несиелер
16 Жабдықтың иесі жабдықты лизингтік компанияға сатады, ал кейін оны жалға алады:
 + Қайтарымдық лизинг
  Таза лизинг
  Жаңартылатын лизинг
  Дымқыл лизинг
  Вендор лизинг
17 Бұрын лизингке тапсырылған жабдықты жиі ауыстыру:
  Жаңартылатын лизинг
 + Қайтарымдық лизинг
  Таза лизинг
  Дымқыл лизинг
  Вендор лизинг
18 Ұлттық валюталық бағам бойынша шет ел валютасын сату-сатып алуды жүргізетін ресми орталықтар:
  ТҰК
  Орталық банктер
  Қол биржалары
 + Валюталық нарықтар
  Брокерлік фирмалар
19 Үшінші валютаның бағамына қатысты екі валюта арасындағы қатынас:
 + кросс-курс
  Валюталық бағам
  Тікелей котировка
  Жанама котировка
  Валюталық ұстаным
20 Шет ел валютасында банктің міндеттері мен талаптарының ара қатынасы:
  Дисконт
 + Маржа
  Валюталық ұстаныс
  Валюта котировкасы
  Спред
21 Валютаны сатушы мен сатып алушы арасындағы бағам айырмашылығы қалай аталады?
спред
  Премия
  Дисконт
 + Маржа
  кросс-курс
22 Жеке операцияға қарағанда валюта келісім уақытына сәйкес қымбат бағамен котировкаланады:
Спред
  Маржа
  Дисконт
 + Премия
  Спот
23 Бекітілген комиссияны төлеу шарты бойынша келісімде бірінші жаққа бағам бойынша валютаның белгілі бір мөлшерін сатуға-сатып алуға құқық беретін келісім
 + Опцион
  Форвард
  Фьючерс
  Спот
  Своп
24 Шет ел валютасындағы кез келген төлем құралы;
Евро
  Вексель
  СДР
  ЭКЮ
 + Девиздер
25 Шектеусіз кез келген шет ел валютасына ауыстырылатын валюта :
 + СКВ
  ЭКЮ
  СДР
  Ұлттық валюта
  Евро
26 Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі валюталық гегемония орталығы:
 + Ұлыбритания
  АҚШ
  Батыс Еуропа
  Жапония
  Франция
27 Валюталық бағамдардың еркін ағымы, бірақ алтын нүктелер аралығында болатын құрылымдық принциптердің бірі::
  Генуя ВЖ
 + Праиж ВЖ
  Бреттон-Вуд ВЖ
  Ямай ВЖ
  ЕВЖ
28 Екі резервтік валюта мен алтынмен негізделген алтындевиздік стандарт жүргізу принциптерінің бірі:
  ЕВЖ
  Париж ВЖ
  Генуя ВЖ
  Ямай ВЖ
 + Бреттон-Вуд ВЖ
29 Алтынды резервтік актив ретінде пайдалану принциптерінің бірі:
 + ЕВЖ
  Генуя ВЖ
  Бреттон-Вуд ВЖ
  Париж ВЖ
  Ямай ВЖ
30 Батыс Еуропаның интеграциясының жаңа кезеңі болып табылатын валюталық және экономикалық кеңес беру бағдарламасы:
  Вернер жоспары
 + Делор жоспары
  Еуропалық Экономикалық аймақ
  Маастрихт келісімі
  Варшава келісімі
31 Халықаралық келісіммен немесе ұлттық заңдылықпен бекітілген валюталық қатынастарды реттеудегі ұйымдардың формасы:
 + Валюталық жүйе
  Валюталық реттеу
  Валюталық саясат
  ХЭҚ
  Валюталық кеңес
32 Алтынды демонетизациялау үрдісі –ақша функцияларының жұмсалуы, ненің нәтижесінде заңды түрде аяқталды?
  Генуя конвенциясы
  Париж конвенциясы
 + Ямай валюталық реформасы
  Бреттон-Вуд келісімі
  ЕО конференциясы
33 Мемлекеттің( мемлекеттік топтардың) өздерінің жаңа халықаралық міндеттерін қамтамасыз ету мүмкіндігі, ол төлем құралдарымен кредиторға жағымды болады:
  Валюталық реттеу
 + Несиелілік
  Халықаралық несиелік ликвидтік
  Төлем қабілеттілігі
  Валюталық саясат
34 Орташа әлемдік бағалардан төмен болатын тауарлардың бұқаралық экспорты:
  Чарттар
  Реэкспорт
  Трансыерт
 + Валюталық дилинг
  Реимпорт
35 Валюталардың алтын құрамына сәйкес алтын паритеттер пайда болады, валюталар еркін түрде алтынға конверттенеді, себебі ол ақшаның функциясын орындады, бұл принцип:
  Ямай ВЖ
  Бреттон-Вуд ВЖ
  Генуя ВЖ
 + Париж ВЖ
  Еуропалық ВЖ
36 Валюталардың алтынға деген конверсиясын делдал арқылы ғана емес, сонымен қатар жанама түрде шет ел банктері арқылы жүзеге асыру
 + Генуя ВЖ
  Париж ВЖ
  Бреттон-Вуд ВЖ
  Ямай ВЖ
  ЕВЖ
37 Валюталық саясат, валюталық реттеу, мемлекетаралық валюта-несиелік және қаржылық ұйымдарды координациялау үрдісі:
 + Валюталық саясат
  Валюталық интеграция
  Валюталық кеңес
  Валюталық реттеу
  Валюталық нарық
38 Төлем балансының қай түрі экспорттық қызметтен төлемдер мен кірістерді, шет елдегі дипломатиялық және сауда өкілдерін, жарнаманы, жәрмеңкелерді қамтиды?
  Қателіктер мен қалулар
  «көрінбейтін» төлем балансы
  Капиталдар мен несиелер балансы
 + Сауда балансы
  Қызметтер балансы
39 Төмен бағадағы шет ел тауарларымен бәсекелестікке шыдай алатын салада өсу қабілеті бар:
  Девальвация
 + Ревальвация
  Валюталық демпинг
  Тауарлық демпинг
  Экономикалық дағдарыс
40 Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін тратталар мен қолхатпен берілетін ұлттық несиелік ақшалар:
 + Фунт стерлинг
  Неміс маркасы
  Жапондық иена
  Доллар
  Швейцарлық франк
41 Банк өзінің клиентінің қалауы бойынша үшінші жаққа құжаттарды төлеуге қамтамасыз етуге міндетті немесе акцент тратталар немесе құжаттардың негоциациясын төлеуге қажет:
  Инкассо
 + Аккредитив
  Банктік аударым
  Ашық шот
  Вексель
42 Келісім бағасының бір бөлігіне ашық болатын аккредитивтер және олар аккредитивтің толық пайдалануынан кейін алғашқы бағамен қайта құру шартына сәйкес болу керек:
  Акцептік
  Трансферабельдік
  Жабылмаған
 + Револьверлік
  Циркулярлық
43 Төлем құжаты, берілген валюта сомасын оның иегеріне төлеу мақсаты:
 + Жолдық чек
  Банктік чек
  Вексель
  Тратта
  Кредиттік карточка
44 Құжаттар мен табыспен бекітілген банктегі клиенттің ағымдық шоты, егер клиенттің оның міндеттерін төлейтін құралдары болмаса, банк оны келісімге қатысты жоғары сомамен несиелейді:
  Онкольды несие
  Контокоренттік несие
 + Овердрафтты несие
  Акцентті несие
  Қамсыздандаралған несие
45 Ұлттық және әлемдік капитал нарықтарында қарыздық міндеттерге қатысты қызметтерді мемлекеттік және жеке корпорациялардың өздеріне қаратуы
  Облигациялар
  Орташа мерзімді несиелер
  Қарыздар
 + Қысқа мерзімді несиелер
  Ұзақ мерзімді несиелер
    46 Жабдықтың иесі жабдықты лизингтік компанияға сатады, ал кейін оны жалға алады:
  Таза лизинг
 + Қайтарымдық лизинг
  Жаңартылатын лизинг
  Дымқыл лизинг
  Вендор лизинг
47 Бұрын лизингке тапсырылған жабдықты әлсін- әлсін ауыстыру:
  Таза лизинг
  Қайтарымдық лизинг
 + Жаңартылатын лизинг
  Дымқыл лизинг
  Вендор лизинг
48 Ұлттық валюталық бағам бойынша шет ел валютасын сату-сатып алуды жүргізетін ресми орталықтар:
  ТҰК
  Орталық банктер
  Қол биржалары
 + Валюталық нарықтар
  Брокерлік фирмалар
49 Үшінші валютаның бағамына қатысты екі валюта арасындағы қатынас:
 + кросс-курс
  Валюталық бағам
  Тікелей котировка
  Жанама котировка
  Валюталық ұстаным
50 Шет ел валютасында банктің міндеттері мен талаптарының ара қатынасы:
  Дисконт
 + Маржа
  Валюталық ұстаныс
  Валюта котировкасы
  Спред
51 Валютаны сатушы мен сатып алушы арасындағы бағам айырмашылығы қалай аталады?
  спред
  Премия
  Дисконт
 + Маржа
  кросс-курс
    52 Жеке операцияға қарағанда валюта келісім уақытына сәйкес қымбат бағамен котировкаланады:
  Маржан
 + Премия
  Дисконт
  Спред
  Спот
    53 Бекітілген комиссияны төлеу шарты бойынша келісімде бірінші жаққа бағам бойынша валютаның белгілі бір мөлшерін сатуға-сатып алуға құқық беретін келісім
  Спот
  Форвард
  Фьючерс
 + Опцион
  Своп
54 Шет ел валютасындағы кез келген төлем құралы;
 + Девиздер
  Вексель
  СДР
  ЭКЮ
  Евро
55 Шектеусіз кез келген шет ел валютасына ауыстырылатын валюта :
  СДР
  ЭКЮ
 + СКВ
  Ұлттық валюта
  Евро
56 Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі валюталық гегемония орталығы:
 + Ұлыбритания
  АҚШ
  Батыс Еуропа
  Жапония
  Франция
57 Валюталық бағамдардың еркін ағымы, бірақ алтын нүктелер аралығында болатын құрылымдық принциптердің бірі:
  Ямай ВЖ
  Генуя ВЖ
  Бреттон-Вуд ВЖ
 + Париж ВЖ
  ЕВЖ
58 Екі резервтік валюта мен алтынмен негізделген алтындевиздік стандарт жүргізу принциптерінің бірі:
 + Бреттон-Вуд ВЖ
  Париж ВЖ
  Генуя ВЖ
  Ямай ВЖ
  ЕВЖ
59 Алтынды резервтік актив ретінде пайдалану принциптерінің бірі:
  Ямай ВЖ
  Генуя ВЖ
  Бреттон-Вуд ВЖ
  Париж ВЖ
 + ЕВЖ
60 Батыс Еуропаның интеграциясының жаңа кезеңі болып табылатын валюталық және экономикалық кеңес беру бағдарламасы:
  Вернер жоспары
 + Делор жоспары
  Еуропалық Экономикалық аймақ
  Маастрихт келісімі
  Варшава келісімі
61 Егер сатылған валюта бойынша пассивтер мен міндеттемелер ол бойынша активтер мен талаптардан асса, онда келесі түрде пайда болады:
 + Қысқа ашық валюталық позиция
  Ұзын ашық валюталық позиция
  Жабық позиция
  Ашық позиция
  Қысқа жабық позиция
62 Тараптардың мәміле жасалғаннан кейін осы мәміле сәтінде бекітілген бағам бойынша белгілі бір кезеңнен кейін шет елдік валютаның келісілген сомасын жеткізу туралы шарт жасайтын мәміле:
  Опцион
  Спот
  Своп
 + Форвард
  фьючерс
63 Екі валютаның белгілі бір мерзімге осы валюталармен бір уақыттағы контрмәмілемен бірге тез арада жеткізу шарттарындағы сату және сатып алуды сәйкестендіретін валюталық операция:
  Спот
  Фьючерс
  Форвард
 + Своп
  опцион
64 Халықаралық төлем құралы қызметін атқаратын және басқа елдер үшін валюталық паритет және валюталық бағамды анықтаудың негізі болып келетін, валюталар бағамын реттеу мақсатында валюталық интервенция үшін кең түрде қолданылатын валюта:
  Еуро
  Девиздер
  Арнайы қарыз алу құқығы
  Ұлттық валюта
 + Ревиздік
65 Заң жүзінде бекітілген екі валюта арасындағы қатынас:
  Валюталық бағам
 + Валюталық паритет
  Валюталық котировка
  Монеталық паритет
  Кросс курс
66 Шет елдік ақша бірліктері немесе халықаралық ақша бірліктерін білдіретін бір елдің ақша бірлігінің бағасы:
  Валюталық паритет
  Валюталық котировка
 + Валюталық бағам
  Теңге тепе теңдігі
  Валюталық позиция
67 Құрылымдық қағидаларының бірі алтындевиздік стандарт Ұлттық несиелік ақшалар халықаралық төлем резервтік құралдар ретінде қолданылады:
  Еуропалық валлюталық жүйе
 + Генуэздік валюталық жүйе
  Париждік валюталық жүйе
  Бреттон Вудтік валюталық жүйе
  Ямай валюталық жүйесі
68 Заңсыз түрде пайда болу мақсатында бір елден екінші елге алаяқты жолмен өтетін ақшалай капитал:
  Инвестициялар
  Жарғылық капитал
  Ыстық ақша
 + Валюталық алаяқтық
  Несиелер
69 Ішкі құны болмайтын, ХВҚ елдер мүшелігінің шоттарындағы бухгалтериялық жазулар болып келетін қорға елдердің салымдар негізінде бөлінеді:
  ЭКЮ
 + АҚҚ
  Несиелік ақшалар
  Еркін айналымдағы валюта
  Еуро
70 АҚҚ стандарты енгізілген алтын демонетизациясы заңды түрде жүзеге асқан кезі:
 + Ямайка келісімі
  Еуропа Одағы
  Бреттон Вуд келісімі
  Маастрихт келісімі
  Варшавалық келісім шарт
71 Эмиссияны жартылай алтынмен және доллармен қамтамасыз етілген:
Еуро
  Несиелік ақшалар
  Еркін айналымдағы валюта
 + ЭКЮ
  АҚҚ(СДР)
72 Экспортердің бюджеттік субсидияларды қолдануынан, импорттық баға салықтарын көтеруінен, бағалы қағаздардың шетелдік ұстанушыларға пайыздан салықты алып тастаудан тұратын төлем балансын реттеу әдістері:
  ХВҚ шешімдері
  Валюталық шектеулер
  Арнайы мемлекеттік шаралар
 + Қаржылық саясат
  Дефляциялық саясат
73 Әр түрлі елдердің заңды тұлғалар мен азаматтар арасындағы экономикалық, саяси және мәдени қатынастарға байланысты пайда болатын ақшалай талаптар мен міндеттемелер бойынша төлемдерді реттеу:
  Валюталық саясат
  Төлем балансы
  Валюталық қатынастар
 + Халықаралық есеп айырысу
  Валюталық реттеу
74 Төлем импортер мен тауар тиелгенге дейін , кейде оның өндірісіне дейін төленеді:
  Чек
  Вексель
 + Инкассо
  Банктік аударым
  Аванс
75 Контрагенттердің өздеріне келісім бойынша алған міндеттемелерді орындаудың кеплдемесі болып келетін аккредитив:
  Өтемді
  Циркулярлы
  Трасферабельді
  Стенд бай
 + Револьверлі
76 Заңмен анықталған нысанда құрастырылған және несие берушінің несие алушыға көрсетілген мерзімде тұтынушыға немесе ұсынушыға белгілі бір ақша сомасын төлеу бұйрықты қарастыратын рұқсат:
Чек
  Аккредитив
 + Тратта
  Контокоррент
  Овердрафт
77 Батыс Еуропаның он жеті елінің қатысуымен АҚШ ұсынысымен құрылған еуропалық төлем одағы шегіндегі көпжақты валюталық клирингтің валютасы:
ЭКЮ
  Доллар
  Фунт стерлинг
  СДР
 + Экуинт
78 Үшінші ел банкісімен экпортерлердің вексельдерін акцептпен сәйкестендіру мен импортердің акцептант банкке вексельдің сапасын аударуға негізделген несие:
 + Акцепті рамбустық несие
  Сатып алушыға несие
  Факторинг
  Форфейтинг
  Қаржылық несие
79 Құрал жабдықты өндіруші тұтынушыға жалға беретін лизингтік компанияға сатады
  Таза лизинг
 + Стандартты лизинг
  Сулы лизинг
  Қайтарымды лизинг
  Қайта жаңартылған лизинг
80 Импортермен акцепталған вексельдерді сатып алу жолымен экспортерді несиелеу:
  Лизинг
  Акцепті рамбурстық
  Факторинг
 + Форфейтинг
  Сатып алушыға несие
81 Егер сатып алған валюта бойынша активтер мен талаптар пассивтер мен міндеттемелерден артық болса, онда ол қандай позиция болады?
  Ұзын және жабық валюталық позиция
  Ашық валюталық позиция
  Жабық валюталық позиция
  Қысқа валюталық позиция
+ Ұзын ашық валюталық позиция
82 Валютаның сату және сатып алу оны контрагент банктермен мәміле жасалған күннен екінші жұмыс күніне осы мәміле жасалған уақыттағы бағам бойынша жеткізу шарттарында жасалынады:
  Своп
  Фьючерс
 + Спот
  Форвард
  опцион
83 Меншік титулдардың халықаралық нарығының негізгі қаржылық құралдары :
  Еурочектер, еуровексельдер
  Қаржылық дереваттар,СДР
 + Американдық және глобалды депозитарлық қолхаттар
  Облигациялар,еуроакциялар
  Ноталар,вексельдер
84 Резидент және резидент еместің валюталарын ұлттық валютаны шетелдік валютадағы еркін қолдану, шектеусіз айырбастау және шет елдік валютаны қаржылық активтермен бірге мәмілелерде қолдану қабілеттілігі:
  Валюталық реттеу
  Валюталық бағам
 + Валютаның конверсиялануы
  Валюталық коридор
  Валюталық жүйе
85 Елдер өздерінің төлем балансының теріс сальдосын жабу үшін қолданатын өтімділікті халықаралық резервтік активтермен ұстайтын валюталар:
  Ұлттық
 + Резервтік
  Шет елдік
  Ұжымдық
  Еркін конверсияланатын валюта
86 Ағымдық және капиталдық операциялар бойынша қандай да болса бақылау мен шектеулердің болмауы:
  Жартылай конверсиялану
  Конверсиялану
 + Толық конверсиялану
  Валюталық реттеу
  Валюталық тұйықтану
87 Орталық банктің валюталық нарыққа араласуынсыз бағам құрылуы, бұл:
  Лас жүзу
  Валюталық реттеу
  Валюталық жүйе
 + Таза жүзу
  Аралас жүзу
88 Орталық банктің валюталық нарықтағы белсенді интервенциялар кезіндегі бағам құрылуы, бұл:
  Аралас жүзу
  Таза жүзу
  Валюталық реттеу
  Валюталық жүйе
 + Лас жүзу
89 Қалқымалы валюталық бағам тәртіп кезіндегі валюта құнының төмендеуі, бұл:
  Валюталық реттеу
  Валютаның қымбаттауы
 + Валюталық құнсыздану
  Валюталық демпинг
  Валюталық бағам
90 Қалқымалы валюталық бағамның өзгеруі:
 + Автоматты түрде болады
  Мемлекеттік органның шешімі бойынша болады
  ХВҚ шешімі бойынша болады
  Халықтың келісімі бойынша болады
  Ұлттық банктің шешімі бойынша болады
91 Берілген уақыт кезеңі үшін берілген елдің әлемнің басқа елдермен сыртқы экономикалық операциялар туралы ортақ қосынды деректер жүйелі түрде көрсетілген статистикалық есеп, бұл:
  Сауда балансы
 + Төлем балансы
  Жиынтық ақшалай балансы
  Банктік баланс
  Сауда операциялар балансы
92 Сатып алушыға белгілі бір мерзім кезеңінде алдын ала келісілген баға бойынша қаржылық құралдар мен тауарлардың белгілі бір мөлшерін сатып алуға немесе сатуға құқық беретін келісім шарт:
  Спот
 + Опцион
  Своп
  Варрант
  Фьючерлік контракт
93 Келісімде тіркелген мерзімде немесе алдын ала жататын нақты активті басқа тарапқа жататын қаржылық активке айырбастауды көздейдін келісім:
 + Фьючерлік контракт
  Опцион
  Спот
  Своп
  варрант
94 Қатысушылары алдын ала келісілген шарттардағы қарыздық қаржылық сапасы бойынша төлемдерден айырбастайтын келісім:
  Спот
  Варрант
  Опцион
 + Своп
  фьючерс
95 Мемлекет бақылауында болатын және онымен экономикалық саясаттық мақсаттарына жеті үшін қолданылатын елдің халықаралық жоғары өтемділікті активтер:
АҚҚ
  Монетарлы алтын
 + Резервтік активтер
  Еуро
  Ұлттық валюта
96 ХВҚ да елдің резервтік траншы:
 + 25%
  35%
  30%
  15%
  40%
97 Қазақстан мен шет елде « көгілдір фишкаларды» орналастыру:
 + Капитал экспорты дебит б/ша көрсетіледі
  Капитал импорты, дебит б/ша көрсетіледі
  Капитал импорты кредит б/ша көрсетіледі
  Капитал экспорты, кредит бойынша көрсетіледі
  Қызметтер экспорты болып келеді
98 Халықаралық валюталық өтімділік, бұл:
 + Мемлкет пен өзінің төлем құралдарымен халықаралық міндеттемелерін уақытында өтеу қабілеті
  Халықаралық есеп айырысуды реттеу
  Төлем және есеп айырысу құралдарымен халықаралық айырбас
  Валюталық жүйенің реттеуі
  Валюталық механизмнің тұрақтылығы және икемділігі
99 Алтынды демонетизациялаудың қандай екі аспектісі бар?
  Заңды және ресми
 + Заңды және нақты
  Нақты және ресми
  Тәркелген және ресми
  Заңды және тіркелген
100 Валюталық нарықта сұраныс пен ұсыныстың қарым қатынасымен анықталатын бір валютаны екінші бір валютаға қайта есептеу коэффиценті:
  Валюталық паритет
  Валюталық өтімділік
 + Валюталық бағым
  Несиелік құрал
  Валюталық коридор
101 Маастрихт келісімінің негізгі ережесі:
+ Европалық саяси экономикалық және валюталық одақтың құрылуы
Европалық экономикалық қауымдастықты құру
Европалық көмір мен болат бірлестігін құру
Европалық еркін сауда ассоциациясын құру
  Европалық комиссияны құру
102 Тауар экспортына және импортына қатысты төлем балансының негізгі құрылымы:
Капитал мен қозғалу балансы,сауда балансы
Сауда балансы,көрінбейтін операциялар балансы,капитал мен несиелердің қозғалу балансы,қателер мен өткізімдер балансы,резервтер балансы
 + Сауда балансы
  «көрінбейтін операциялар» балансы,қызметтер балансы
  Қызметтер балансы,капитал қозғалысының балансы
103 Ағымдағы және стратегиялық мақсаттарға сәйкес халықаралық, валюталық және басқа да экономикалық қатынастар сферасында жүзеге асырылатын шаралар жиынтығы:
Валюталық паритет
Валюталық гегемония
  Валюталық интервенция
 + Валюталық саясат
  Валюталық демпинг
104 Елдегі нақты табыстың жоғарылауы:
  Валюталық бағамның түсуіне әкеледі
  Валюталық бағам өзгермейді
 + Валюталық бағамның өсуіне әкеледі
  Инфляциялық көтерілуіне әкеледі
  Жұмыссыздықтың ұлғаюына әкеледі
105 Нақты табыстың қысқаруы:
  Валюталық бағамның өсуіне әкеледі
 + Валюталық бағамның түсуіне әкеледі
  Валюталық бағам өзгермейді
  Қоғамдық өндірісті жоғарылатады
  Жұмыссыздықты шектейді
106 Елдің ішіндегі инфляциялық күтулердің өсуі:
 + Валюталық бағамның құнсыздануына әкеледі
  Валюталық бағамның қымбаттауына әкеледі
  ЖҰӨ өсуіне әкеледі
  Жағдайды өзгертпейді
  Жартылай өзгертеді
107 Өзінің табысын болашақтағы валюталық бағамның өзгеруінен сақтандыру үшін сатып алушының немесе сатушының жасайтын өтемді іс әрекеттері:
  Демпинг
  Қарызды қайта құрылымдау
  Төлемдерді өзгерту
  Депозитарлы қолхат
 + Хеджирлеу
108 Валюталық операциялар бойынша халықаралық есеп айырысу жүйесіндегі қатысумен байланысты туындайтын тәуекелдер:
  Өтемді
  Валюталық
 + Есеп айырысу
  Аралық
  Уақытша
109 Орталық немесе жергілікті үкіметпен және автономды үкіметтік мекемелермен алынатын қарыз:
  Ішкі қарыз
  Кепілді мемлекеттік
  Жеке меншік кепілденген
  Сыртқы қарыз
 + Мемлекеттік
110 Жарналанған құнның шегермемен еркін нарыққа шығарылған ұсынушыға орта және қысқа мерзімді кепілденбеген қолхат:
  Акциялар
  Банктік қарыздар
 + Ноталар және коммерциялы қағаздар
  Облигациялар
  Фьючерстер
111 Меншік титулдардың дамыған нарықтары:
  Жапония
  ТМД
  АҚШ
 + АҚШ,Жапония,ЕО
  Еуропа
112 Аса ірі бағалы қағаздар нарығы,бұл:
  ТМД нарығы
  Жапония нарығы
 + АҚШ нарығы
  ЕО нарығы
  Канада нарығы
113 Бағалары басқа қаржы немесе нақты активке байланысқан қаржылық тәуекелді сату құралдары:
  Аукциондар
  Еуроноттар
 + Қаржылық дереваттар
  Своптар
  Акциялар
114 Дереват байланыса алатын активтер түрлері:
  Опцион
 + Акциялар,тауарлар пайыз мөлшерлемесі
  Шетелдік валюталар
  Пайыз ставкасы
  Тауарлар
115 Шетелдік валютаны айналым құралы, есеп айырысу бірлік және жинақтау құралы ретінде қолдану:
  Конверсиялану
  Валюталық алмастыру
 + Долларлау
  Жартылай конверсиялану
  Хеджирлеу
116 Ұлттық несиелік ақшалар халықаралық төлем резервтік құрал ретінде қай кезеңде қолдана бастады?
  Ямай вж
  Бреттонвудтық вж
  Париждік вж
 + Ямай вж Генуездік вж
  Европалық вж
117 Долларлық стандарт қай кезеңде орнықты?
  Европалық вж
  Генуездік вж
  Ямай вж
  Париждік вж
 + Бреттонвудтық вж
118 Бреттонвудтық дағдарыстың басталуы:
 + 60 ж соңында
  50ж басында
  60ж басында
  70ж соңында
  70ж басында
119 СДР стандартын еңгізу кезеңі:
  Париждік вж
  Бреттонвудтық вж
  Генуездік вж
 + Ямай вж
  Европалық вж
120 Елдерге валюталық бағамның кез келген режимін таңдауға құқығы берілген кезең:
 + Ямай вж
  Бреттонвудтық вж
  Генуездік вж
  Париждік вж
  Европалық вж
121 СДР дің маңызды проблемсы:
  Жою
  Сақтау, қауіпсіздендіру
  Өткізу
 + Қамтамасыз ету
  Монополизациялау
122 СДР бағамы 1974 жылдан бастап қай негізде анықталды?
  Доллар
 + Валюталар қоржыны
  Алтын
  Неміс маркасы
  Жапондық иена
123 Халықаралық төлем құралы ретінде СДР ді :
 + Халықаралық операциялардың шектелген шеңберінде қолданады
  Таңдаулы қолданады
  Қолданбайды
  Жиі қолданады
  Шектеусіз қолданады
124 Еуропалық кеңес бұл:
  Атқарушы орган
  ЕО заң шығарушы органы
 + ЕО жоғарғы органы
  Консультациялық орган
  Қадағалау органы
125 ЕО ның валюталық бағам режимі неге негізделеді?
 + Төменде көрсетілгеннің барлығы дұрыс
  Валюталардың бірлесіп жүруіне
  Еуровалюталық жыланға
  Сұраныс пен ұсынысқа
  Валюталардың еркін жүруіне
126 Валюталық шектеулер бұл:
  Шет елдік экспортердің ақшалай түсімін оқшаулау
  Экспортердің валюталық ақшалай түсімін міндетті түрде сату
  Импортерлерге шет елдік валютаны сатуды шектеу
  Импортерлермен шет елдіе валютаға форвардтық сатып алуды шектеу
 + Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дұрыс
127 Пассивті төлем баланс кезінде келесі шараларды қолданады:
 + Ұлттық және шетелдік валюталарды, алтын, бағалы қағаздарды шетке шығаруды лимиттеу ,Қаржылық және валюталық нарықтардың қызметін бақылау,Сыртқы берешекті өтеуді толық немесе жартылай тоқтату
  Қарыздарды өтеу
  Несие алуды жеңілдету
  Төлемдерді қайтару
  Ұлттық банктің халықаралық қарыздарын берудегі шектеулі қатысуы
128 Активті төлем балансы кезінде валюталық шектеулердің келесі түрлері қолданылады:
 + Орталық банктің мерзімсіз шотына банктың жаңа шетелдік міндеттемелерді депозитке салу, Резидент еместердің инвестицияларына тиым салу және шет елдіктерге ұлттық бағалы қағаздарды сату, Қарыздардың міндетті түрдегі конверсиясы
  Долларды шектеу
  Теңгенің девольвациясы
  Ұлттық валютаның рефольвациясы
  Елге валютаны әкелуге шектеу қою
129 Ақшалай, несиелік, валюталық және қаржы нарықтарының дереттеуін алғашқы енгізген:
  Еуропа
  Жапония
  АҚШ
 + Канада
  Германия
130 Аккредитивті ашатын тұлға:
  Банк эмитент
  Авизо беретін банк
 + Импортер бұйрық беруші
  Экспортер бенефициар
  Дебитор
131 Аккредитив қай тұлға үшін ашылады?
 + Импортер бұйрық беруші
  Авизо беретін банк
  Экспортер бенефициар
  Банк эмитент
  Экспорттаушылар
132 Валютаның орнын толтыру қандай көзқараспен байқалады?
  Өтемді
  Аудармалық
  Циркулярлы
 + Орны толтырылған және толтырылмаған
  Қайтарылмайтын
133 Есеп айырысудың ең қиын және қымбат түрі:
  Банктың ақша аударуы
  Инкассо
  Сапарлық чек
 + Аккредитив
  Накладная
134 Алынатын көздеріне байланысты халықаралық несие келесі түрлерге бөлінеді:
  Бланктық
  Коммерциялық
 + Ішкі және шет елдік
  Қысқа,орта және ұзақ мерзімді
  Экспорт-импорттық
135 Халықаралық несие беру мерзіміне байланысты келесі түрлерге бөлінеді:
  Ішкі және шет елдік
  Коммерциялық
  Бланктық
  Банктік
 + Қысқа,орта және ұзақ мерзімді
136 Эксортердің ақшалай талабын қаржылық мамнданған компаниялардың сатып алуы бұл:
  Лизинг
  Форфейтинг
 + Факторинг
  Демпинг
  Несие
137 әлемдік тәжірибеде лизинг қай түрге көп кездеседі?
  Объектке
  Қозғалмайтын мүлікке
 + Қозғалатын мүлікке
  Қаржылық құралдарға
  барлығы дұрыс емес
138 Форфейтингтеудің бірінші маманданған формасы қай елде жасалған?
  АҚШ
 + Швейцария
  Ұлыбритания
  Германия
  Жапония
139 Белгілі бір кезеңге атаулы мөлшерлемеден инфляция қарқынын алсақ,ол қандай мөлшерлеме болады?
  Қорлану
  Несие
  Пайыздық ставка
  Атаулық өсім
 + Нақты өсім
140 Маршалдың жоспары:
  Германияға қаржылық көмек
  Совет Одағына қаржылық көмек
  Жапонияға қаржылық көмек
 + Батыс Еуропаға қаржылық көмек
  Францияға қаржылық көмек
141 Экспорттық несиелер бұл:
  ХВҚ несиелері
 + Жеке және мемлекеттік қолдардан құралатын аралас несиелер
  әлемдік банктің несиелері
  Мемлекеттердің несиелері
  Жеке тұлғалардың несиелері
142 Дамушы елдердің ішінен ең ірі борышкерді атаңыз:
  Мексика
  АҚШ
  Жапония
 + Бразилия
  Қытай
143 Төлем қабілетінің дағлдарысы немен сипатталады?
  Тауарлардың жетіспеушілігі
  СДР жетіспеушілігі
  Еуроның жетіспеушілігі
  Ұлттық валютаның жетіспеушілігі
 + Конверияланатын валютаның жетіспеушілігі
144 әлемдегі қаржылық ағымдар қызметі:
 + Капиталдардың қозғалысы, Капиталдарды қайта бөлу, Тауарлар мен қызметтердің қозғалысы
  Акциялар шығары
  Накладная беру
  Капитал, еңбек ағымы
  Бағалы қағаздарды үйлестіру
145 әлемдегі валюталық, қаржылық, несиелік нарықтардың дамуының объективтік негізі:
  Айырбастау барысы
  Қоғамдық өндіріс
 + Қызмет етуші капиталдың айналымының заңдылығы
  Үйлестіру барысы
  Тұтыну барысы
146 Берілген елде резидент еместермен жасалынатын шет ел валютасы мен орындайтын несиелік мекеме , әлемдік қаржылық орталықтар операциясы:
  Қор биржалары
 + Оффшорлық орта
  Банктік орталық
  Еркін экономикалық аймақтар
  Сауда орталығы
147 Валюталық нарықтың дамуына әсер етуші :
 + Әлемдік валюталық жүйенің құрылуы ,Орталық капиталдың кеңеюі
  Халықаралық экономикалық қатынастардың тежелуі
  Несиелік құралдардың еркін таралуы
  Халықаралық экономикалық қатынастардың біркелкі дамуы
  Қарызды өтеу
148 Қазіргі валюталық нарықтың негізгі ерекшеліктері:
 + Валюталық нарықтардың интернационализациялануының күшеюі, Валюталық және несиелік тәуекелдердің кепілденуі, Унифицияланған валюталық операцияларды жүргізу
  әлемнің кез келген жерінде тәулік бойы үзілмей операциялардың орындалуы
  Нарықтың тұрақсыздығы
  Банктік операциялар
  Мемлекеттің қарызының үлкен көлемі
149 Институциялық көзқараспен қарағанда валюталық нарық дегеніміз?
  Ұлттық және шет ел валюталарының жиынтығы
  Шет ел валюталарының жиынтығы
  Ұлттық валюталардың жиынтығы
 + Банктік және брокерлік фирмалармен ТҰК жиынтығы
  ТҰК жиынтығы
150 Банкаралық нарық келесі түрлерге бөлінеді:
  Тікелей және аралас
  Тікелей және нарық жанама
  Негізгі және көмекші
 + Тікелей және брокерлік
  Негізгі және брокерлік

Приложенные файлы

  • docx 18165041
    Размер файла: 89 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий