inf_araly_1179_ba_1179__studenterge_2


Аралық бақылау 2
1. ҚР-ның электронды үкiметтiң веб порталының электронды адресi: egov.kz
2. ҚР ЭҮ-нiң порталы қашан құрылды: 12,04,2006
3. G2C ненi бiлдiредi: Мемлекет пен азаматтар арасындағы өзара қарым-қатынас
4. G2B ненi бiлдiредi: Мемлекет пен жеке бизнес арасындағы өзара қарым-қатынас
5. G2G ненi бiлдiредi: Мемлекет пен мемлекеттiк ұйымдар арасындағы өзара қарым-қатынас
6. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарымен жүзеге
асырылатын қызмет көрсету: E-қызмет
7. Мемлекеттiк органдардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
кеңiнен қолдану жолымен азаматтар мен ұйымдарға қызмет көрсетулердi
ұсынуға барынша бағдарланған жұмыс iстеу тетiгi ... деп аталады: E-үкiмет
8. Интернет арқылы қолжетiмдiлiктi ұйымдастыру жолымен банк шоттарын
басқару ... деп аталады: E-банкинг
9. АКТ құралдарымен қызмет көрсететiн мемлекеттiк органдар, ұйымдар
және өзге де шаруашылық субъектiлерi ... деп аталады: е-қызмет көрсетулердi жеткiзушiлер
10. Азаматтар, мемлекеттiк органдар, ұйымдар және өзге де шаруашылы·
субъектiлерi: е-қызмет көрсетулердi тұтынушылар
11. Бiлiм мен ақпаратқа қолжетiмдiлiгiнiң әртүрлi деңгейiне байланысты
халықтың түрлi әлеуметтiк топтарының АКТ-ны пайдалану
мүмкiндiктерiнiң теңсiздiгi: Ақпараттық теңсiздiк
12. Түпкi нәтижесi е-қызмет көрсетулердi жеткiзушiлердiң функциялық
мақсаттарына қол жеткiзу болып табылатын әкiмшiлiк және өзге де
процестердi жүзеге асыруға бағытталған жүйелi iс-әрекеттер жиынтығы: е-қызмет көрсетулер регламентi.
13.Электронды цифрлық қолтаңба бойынша құрылған және электронды
құжатты ақиқаттығын дәлелдейтiн электронды цифрлық
символдардан жиынтығы: Электронды цифрлық қолтаңба
14. Электронды цифрлық үлгiде берiлген ақпарат және электронды цифрлық
қолтаңба түрiндегi құжат: Электронды
15. Мемлекеттiк басқарудың жергiлiктi органдармен және үкiмет
ұйымдарының өзара қарым-қатынасының абревиатурасы: G2G
16. Мемлекеттiк ұйымдар мен азаматтар арасындағы өзара қарым-қатынасының
абревиатурасы. G2C
17. Мемлекеттiк ұйымдар мен бизнес субъектiлерiнiң арасындағы өзара
қарым-қатынас: G2B
18. Қай кезде Президент жарлығымен Қазақстан Республикасында
"электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған
Мемлекеттiк бағдарламасы қабылданды: 2004ж 10қараша 1471 бұйрық
19. Қай кезде Қазақстан Республикасы үкiметiнiң Қазақстан
Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендетудiң 2007-2009
жылдарға арналған бағдарламасын бекiттi: 13,10,2006 995 бұйрық
20. 2007-2009ж. арасында Қазақстанда компьютерлiк сауаттылыққа қанша
адам оқытылады: 3,094054 (20.6%)
21. 2009 жылдың аяғына дейiн Қазақстанда компьютерлiк бiлiмдiлiгiн
жетiлдiру қанша пайызға жетуi керек: +20,6%
22. Қазақстан Республикасында "Электрондық құжат және электрондық
цифрлық қолтаңба туралы" заң қашан қабылданды: 7 қаңтар 2003 жыл, 370-2 бұйрық
23. Бағдарламаны iске асыруға 2005-2007 жылдары республикалық
бюджеттен (мемлекеттiк органдардың бiрыңғай көлiктiк ортасын
құруға арналған 31,9 көздерi млрд.теңге көлемiндегi шығынды қоса
алғанда) қанша теңге көлемiнде қаражат бөлiнетiн болды: 51,9 млрд.теңге
24. Бағдарламаны iске асыруға 2005-2007 жылдары ақпараттандыру
жөнiндегi бағдарламаларды iске асыратын жергiлiктi бюджеттердiң
жылына шамамен қанша теңге көлемiнде қаражат бөлiнедi: 150 млн тг
25. Мемлекеттiк органдардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
кеңiнен қолдану жолымен азаматтар мен ұйымдарға қызмет көрсетулердi
ұсынуға барынша бағдарланған жұмыс iстеу тетiгi ... деп аталады: Электрондық үкiмет
26. Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендетуге
арналған бағдарламаның жалпы құны: 15 584 676 тг
27. Азаматтар мен ұйымдардың мемлекеттiк қызмет көрсетулерге жылдам әрi
сапалы қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету, ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды кеңiнен қолдану жолымен мемлекеттiк органдардың
жұмыс iстеу тиiмдiлiгiн арттыру: Қазақстан Республикасындағы электрондық үкiметтiң мақсаты
28. Қазақстан Республикасында "электронды үкiмет" қалыптастырудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы Қазақстан
Республикасы Президентiнiң ...Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес әзiрлендi: Бәсекеге қабiлеттi Қазақстан үшiн, бәсекеге қабiлеттi экономика үшiн, бәсекеге қабiлеттi халық үшiн
29. ҚР-дағы ЭҮ-тiң дамуының бiрiншi кезеңi: Ақпараттық (жариялау ж\е тарату)
30. ҚР ЭҮ cыртқы контуры: G2C,G2B
31. ҚР ЭҮ iшкi контуры: G2G
32. Электрондық үкiметтiң барлық электрондық қызметтерге және
электронды ақпараттық ресурстарға бiр жүйеден кiруге мүмкiндiк
беретiн бiрыңғай ақпараттық жүйе: Электронды ұкiметтiң Веб-порталы
33. Ақпараттық технологияны қолдану жолымен электронды ақпараттық
ресурстарды беру,жеке тұлғаларды электронды ақпараттық
ресурстарқа және жергiлiктi мемлекеттiк органдар қызметiнiң
ақпараттық базасына қолжетiмдiлiктi қамтамасыз етуге тиiмдiрек
оңтайлы мемлекеттiк аппарат: Электронды әкiмшiлiк
34. ҚР ЭҮ дамуының негiзгi кезеңдерi: ақпараттық, интерактивтi, транзакциялық
35. е-үкiметтiң порталы мен шлюзi,төлем шлюзi,ұлттық сәйкестендiру
жүйесi,мемлекеттiк органдардың бiрыңғай көлiктiк ортасы: Электронды үкiметтiң базалық құрамдас бөлiгi.
36. Электронды цифрлық қолтаңба тетiгiн пайдалана отырып көру үшiн
берiлген және тiркеу куәлiгi бар тiркелушiге ғана белгiлi электронды
цифрлық символдар тiзбегi: Электронды цифрлық қолтаңбаның жабық кiлтi
37. E-қызмет көрсетулердi тұтынушыларды дәлме-дәлдiкке келтiру тетiгiн
көру ақпарат алмасу кезiнде сенiмдi қарым-қатынастар тiзбегiнiң
көмегiмен электрондық цифрлық қол қою тетiгiн пайдалануға мүмкiндiк
беретiн электронды құжат: Электронды цифрлық қолтаңбаның ашық кiлтi
38. ҚР электронды ұкiмет порталында көрсетiлетiн ақпараттық
қызметтердiң саны: 933
39. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңiнен қолдану жолымен
азаматтар мен ұйымдарға ақпараттық,интерактивтiк,транзакциялық
қызмет көрсетулер ... деп аталады: Электронды қызметтер
40. Электрондық цифрлық қолтаңба тетiктерiн пайдалана отырып,
байланысты электрондық арналары бойынша азаматтардың тiршiлiк-тынысы
мен мемлекеттiк органдардың жұмыс iстеуiнiң барлық саласын қамтитын
сан алуан сервистердi дамытуды iске асыратын ақпараттық ресурстармен
және ақпараттық жүйелермен өзара iс-әрекеттi қамтамасыз ететiн
бiрыңғай ақпараттық жүйе: Транзакциялық қызметтер
67. Веб-браузер арқылы кiру үшiн құрылған Интернеттегi парақтар мен
сайттар жиынтығы аталады:
68. Веб-парақтарды, соның iшiнде мәтiн, графика және мультимедиялық
мазмұндарын,мәселен, музыканы тауып, оларды бейнелейтiн
программалық жабдықтама - бұл:
69. Бүкiл ақпарат пен ресурстарды сақтайтын, сондай-ақ, желiдегi басқа компьютерлер арқылы қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ететiн желiдегi компьютер аталады:
70. Компьютерлерге бiрiн-бiрi "түсiнiсуге" көмектесетiн
ережелер жиынтығы -:
71. Тең құқылы компьютерлердi бiрiктiретiн желi-: Бірыңғай желі
72. Дискуссия жүргiзу және жаңалықтар алмасу үшiн ұйымдастырылған
USENET-тегi желiлiк конференция-:
73. Компьютердiң iшiнде орналасқан, оны желiге қосатын аппараттық жабдықтама-: сетевой адаптер
74. Адамдар бiр-бiрiмен ақпаратпен алмасып, құрылғыны бiрiгiп қолдана
алатындай қандай да бiр әдiспен бiрiктiрiлген компьютерлер тобы:
75. Миллиондаған компьютерлердi желiлердiң үлкен желiсiне бiрiктiретiн әлемдегi ең үлкен және танымал компьютерлiк желi-:
76. Файлдарды бiр компьютерден екiншiге ауыстыру немесе көшiрудi басқаратын ережелер жиынтығы-:
77. Интернет арқылы жiберiлетiн мәлiмдеме (хат)-:
78. Желi iшiндегi компьютерлерге қолжетiмдi ететiндей бүкiл ақпараттар мен ресурстарды алып жататын компьютерi бар желi-:
79. Серверге ақпарат алу үшiн қосылатын желiдегi компьютер-:
80. Веб-сайттың бүкiл ақпараты бар сервер аты, мәселен, microsoft.com-:
81. Веб-сайттың жоғарғы бiрiншi бетi:
82. Гиперсiлтемелер көмегiмен түрлi веб-парақтар немесе түрлi сайттардың да ақпараттарын байланыстыру әдiсi-:
83. Веб-парақтарды құру үшiн қолданылатын программалау тiлi-:
84. Бүкiл әлемдiк тор арқылы ақпаратты жiберу және алу үшiн
қолданылатын ережелер жиынтығы немесе хаттама-:
85. Iздестiру жүйелерi сайттарының өте үлкен көлемiн зерттеп және
алынған нәтижелердiң комбинациялық жүйесi бар веб-сайт-:
86. Кез-келген тұтынушы қолдана алатын тегiн ақпарат-:
87. Программада файл жүктелмес бұрын браузер арқылы ойнала бастайтын
дыбыстық файлдар деп:
88. Бүкiл әлемдiк тордағы веб-сайттың адресi, мәселен, http://www.microsoft.com-:
89. Веб-парақтарды, соның iшiнде мәтiн, графика және мультимедиялық мазмұндарын, мәселен, музыканы тауып, оларды бейнелейтiн программалық жабдықтама-:
90. IP - адресiне ие болатын ұйым-:
91. Мәтiндiк құжаттарды пiшiмдеу үшiн қолданылатын арнайы тiл-:
92. INTІNET - бұл:
93. E - mail - бұл: (Elecrtonic Mail) Нақты түрде абонентке желi арқылы жiберiлетiн деректердi алмастыру тәсiлi
94. WWW - парақтарын кұру үшiн қызмет ететiн программалардың жалпы атауы-:
95. TCP/IP - бұл: Компьютерлер арасында берiлгендермен алмасуға арналған стандартты хаттамалар тобы
96. Интернет дегенiмiз: Бүкiләлемдiк ауқымды желi
97. E -mail (Elecrtonic Mail) немесе электрондық пошта - бұл: Нақты түрде абонентке желi арқылы жiберiлетiн деректердi алмастыру тәсiлi
98. World Wide Web дегенiмiз: Бүкiләлемдiк өрмек, яғни бұл интернет қызметiнiң жылдам дамушы және әлемге танымал бөлiгi
99. Модем дегенiмiз: Сiздiң компьютерiңiздi провайдермен байланыстыратын құрылғы.
100. Домен дегенiмiз: Компьютер аты немесе @ белгiсiнен кейiнгi символдар жиыны
101. Протокол дегенiмiз: Қашықтағы компьютерлер арасындағы файлдарды тасымалдау тәсiлдерi
102. Модем......арқылы компьютердi байланыстырады: Телефон желiсi
103. INTІNET жүйесiндегi "Кiмге" және "Қайда" бөлiмдерi......
белгiсiмен бөлiнедi: @
104. Компьютерлердi бiрiктiрудiң геометриялы· схемасының жалпы атауы-: Жергiлiктi желi
105. Желiнiң ақпараттық компоненттерi-: Компьютер түрлерiнен, қоректендiру блогы, байланыс, байланыстыратын нүктелер.
106. Модемдi таңдау кезiндегi ең маңызды шарт: Деректердi қабылдау/жөнелту жылдамдығы
107. E - mail - дың атқаратын қызметi: Информацияны алмасу қызметiн орындайды
108. @ - белгiнiң аты-: айқұлақ, собачка, Күшiк
109. Дұрыс көрсетiлмеген адрес: Vі[email protected]
110. Интернетте HTTP хаттамасы қолданылады: Гипермәтiндiк алмасу үшiн.
111. Интернеттiң алғаш жасалған жерi (Отаны): АҚШ
112. Провайдердiң телефон тiзбегiмен байланысы-: Цифрлық
113. Электрондық пошта арқылы орысша жазылған хатты жiберудiң сенiмдi нұсқалары: Хат алушының пошталық серверлерiнде кириллица қарiптерiнiң болуы
114. Домен-бұл: Деректердi iздеу
115. Бұндай желi түрi жоқ: а)қызметшi d)программалық а,d
116. Дұрыс жазылмаған Бүкiл дүниежүзiлiк өрмек адресi: [email protected]і.com
117. Дұрыс жазылған Бүкiл дүниежүзiлiк өрмек адресi: WWW.jobsentі.com
118. Сервердiң сыртқы фукциясына жатады: Информацияны тасымалдау
119. INTІNET.Өзара байланысқан барлық жергiлiктi желiнiң жиынтығы
дегенiмiз: Ауқымды желi.
120. Web сервердiң алғашқы (бiрiншi) бетiне жазылатын адрес: URL адресi.
121. Web - беттiң меншiктi URL - адресi: Сайт.
122. Қазақстан Республикасының Интернет жүйесiндегi домендiк аты: kz
123. Ресейлiк Интернет жүйесiнiң домендiк аты: ru
124. Жабық желi түрi: Корпоративтiк желi
125. Сайт-бұл: URL - адресi бар WWW беттерiнiң жинағы
126. Жергiлiктi желiлер конфигурациясы дегенiмiз: Топология
127. Web - беттердiң символдарды кодтау командасы қай менюда орналасқан: Түр (вид)
128. Ауқымды желi деген ұйымның ағылшын тiлiнде қысқартылып жазылуы: LAN.
129. Интернеттi орнатудағы кезектер саны. 3
130. Желiмен компьютердi байланыстыруға қажет кабель саны: 4
131. Бiрдей хаттамаларды пайдаланатын компьютердi байланыстыратын желi: Желi торабы (түйiн)
132. Интернет желiсiнде жұмыс iстеу үшiн қажет құрылғылар-: Компьютер, модем, телефон.
133. Сервер дегенiмiз: Тұтынушылардың желiге қосылуын басқаратын компьютер.
134. Web - беттiң кеңейтiлуi: * .htm;
135. Бүкiл дүниежүзiне танымал болып келген компьютерлiк желi-:  IntіNet.
136. "URL адресi табылмай жатыр" деген хабарлама: Адрес жоқ дегендi
137. Интернетке қосылудың мiндеттi шарты: Провайдер
138. Браузерлер парағын iздеп табуға арналған адрес: URL адресi.
139. Үлкен ақпараттар түрлерiн жинақтауға арналған компьютер: Информациялық сервер
140. Провайдер торабымен дербес компьютердi байланыстыратын блок: Модем
141. Желiге қосылған компьютерлердегi тұрақты адрес:  IP адресi
142. Желiдегi пакеттердiң адрестелуiн iске асыратын хаттама:  TCP/IP.
143. TCP хаттамасының атқаратын қызметi: Деректердi жөнелту iсiн атқарады.
144. Бөтен адамдардан келген хаттарды ашу кезiнде сақтық қажет, себебi: Олардың iшiнде вирустар болу мүмкiн
145. Интернеттегi Web-беттердi көру үшiн мына программалар қолданылады-:  Intіnet Explorі немесе NetScape Navigator.
146. Домендiк модельдер: Сенiмдi қатынастағы бiр, негiзгi, бiрнеше домен.
147. http://www.nets.kz бiлдiредi-: Компанияның электрондық адресi көрсетiлген гипермәтiндiк хаттама
148. Intіnet Information Sіvies көрсетедi-:  әкімшілік ролін атқаратын Интернеттегі ақпараттық анықтама қызметін
149. Сызықтық алгоритм бойынша программалауда қолданылмайды: шартты оператор
150. Блок-схемада "ромб" қандай орындалатын блокты білдіреді: шартты тексеру
151. Pascal программалау тілі пайда болған ел: Швейцария
152. Компиляция программасы - бұл:  программа мәтінін трансляциялау
153. Turbo Pascal мәзіріне қалай кіреді: F10
154. Қай перне көмегімен Turbo Pascal-дан шығамыз: Alt+X
155. Pascal-программасын тексеру(компиляция) пернесі: Alt+F9
156. Pascal-программасын орындалуға жіберу қай перне көмегімен іске асады:Ctrl+F9
157. Операнд - бұл: өңдеу объектісі
158. Оператор - бұл: команданы орындайтын тілдік конструкция
159. Pascal-программасындағы айнымалылыр бөлімінің идентификаторы: var
160. Pascal-программасындағы операторлар бөлімін шектеуші: begіn...end көмекші сөздері
161. Pascal-программасында операторлар бір-бірінен... бөлініп жазылады: нүктелі үтірмен
162. Константаны сипаттайтын таңба: =
163. Айнымалыны сипаттайтын таңба: :
164. Меншіктеу операторын білдіретін таңба: :=
165. Pascal-программасында комментарий қалай жазылады: фигуралық жақшаға алынады
166. Сандардың экспоненциалды бөлімін білдіретін әріп:  E
167. Атақты оқымысты атымен аталатын айнымалылар типі: логикалық
168. Енгізу операторы ... көмекші сөзімен жазылады read
169. Шығару операторы ... көмекші сөзімен жазылады wrіte
170. Енгізу-шығару операторларында қолданылатын көмекші сөздердің соңындағы
ln нені білдіреді: енгізу-шығару аяқталғаннан кейін курсор экранның жаңа жолына ауысады
171. Типі real болатын айнымалының шығу форматын көрсетіңіз:  :<жалпы сан позициясы>:<бөлшек бөгігіндегі сан позициясы>.
172. Pascal-программасындағы бөлу таңбасы: /
173. Pascal тілінде дәрежеге шығару таңбасы: Pascal-да ондай таңба жоқ
174. Pascаl-да операнданы квадраттау үшін қолданылатын стандартты функция:  sqr(x)
175. Pascal-да операнданы кез-келген дәрежеге шығару үшін қолданылатын
стандартты функция: exp(x)
176. Бүтін санды бөлген кезде нәтиженің бүтін бөлігін көрсететін операция: dіv
177. Pascal-да lg ондық логарифмді есептеу үшін қалай жазады: ln(a)/10
178. Pascal-да "тең емес" таңбасының жазылуы:  ><
179. Бүтін санды бөлгендегі тек қалдық бөлігін беретін операция: mod
180. Pascal-программасын компиляцияға жібергеннен кейінгі файлдың кеңейтілуі:  .exe
181. Pascal-программасының текстік файлының кеңейтілуі: .pas
182. Pascal-да санның модулін анықтайтын функция: abs(х)
183. Pascal-да операторлық жақшалар: begіn...end сөздерінің қосындысы
184. Интерпретатор программасы - бұл: транслятор
185. Бульдік айнымалының берілу мәні: логикалық өрнектердің нәтижесін меншіктеу арқылы
186. Pascal-программасының тақырыбының жалпы түрі: program <программа тақырыбы>
187. Pascal қандай операциялық жүйенің басқаруымен жұмыс істейді: MS-Dos
188. 74,5 нақты санының Pascal тілінде жазылуы:  74.5
189. READ (A,B,C) операторының Pascal тіліндегі қызметі: берілгендерді енгізу
190. а=35, b=3 болғандағы a dіv b операциясының нәтижесі неге тең: 11
191. a=35, в=3 болғандағы а mod в операциясының нәтижесі неге тең: 2
192. Pascal-да е**x-3lnx+x**2 өрнегігің дұрыс жазылуы, мұнда ** таңбасы
дәрежелеу операциясын білдіреді: exp(x)-3*ln(x)+sqr(x)
193. Pascal тілінде round(8.7) функциясын есептеу нәтижесі неге тең: 9
194. Pascal-да х=2 болғандағы sqr(x)-2 өрнегін есептеңіз: 14
195. Комментарияның қызметі: адамға прграмманың жеке бөліктерін түсіндіру
196. Pascal-да бүтін айнымалыны сипаттау үшін қолданылатын
идентификатор: INTEGER
197. Арифметикалық амалдарға қатысы жоқ таңба: \
198. Pascal-да нақты айнымалыларды сипаттау үшін қолданылатын оператор: REAL
199. 0,000074 нақты санының дұрыс жазылуы: 0.74Е-4
200. Pascal-да литерлік типтегі айнымалыларды сипаттау үшін қолданылатын
идентификатор: CHAR
201. Pascal-да логикалық айнымалыларды сипаттауға қолданылатын
идентификатор: BOOLEAN
202. Егер к=8 және с=6 болса, онда к:=с: операторларының орындалу
нәтижесін көрсетіңіз:  к=6
203. Pascal-программасында белгі бөлімінің идентификаторы:  label
204. Pascal-да 1<x<2 күрделі операторын жазу үшін: өрнектегі қарапайым қатынасты AND одағайымен байланыстыру керек
205. Күрделі логикалық өрнектегі кем дегенде бір қатынастың
орындалуының жеткіліктілігін қамтамасыз ететін одағай  or
206. Құрамдық оператор (оператолардың сериясы), басқа да операторлар
қосылса қандай жақшада беріледі операторлық
207. Айнымалының шектелген типтегі диапозонын белгілеу үшін қолданылатын
формат: <mіn мәні>..<max мәні>
208. Саналатын типтегі айнымалылардың қатесіз сипатталуы: P=(red, green, yellow)
209. AND одағайымен берілген логикалық айнымалы нені білдіреді: логикалық кghбейтуді
210. Алгоритм бөлігінің көп рет қайталануына мүмкіндік беретін типтік құрылым: Цикл
211. Таңдау операторында қолданылатын көмекші сөз: case
212. Қатесіз жазылған цикл операторы:  for b:=20 downto 2 do...
213. else көмекі сөзі қандай оператор құрамына кіреді: Шартты
214. of көмекші сөзі қандай операторда қолданылады: Таңдау.
215. Ішкі прогамма процедурасының тақырыбындағы кіріс және шығыс
параметрлер тізімін бөліп тұратын көмекші сөз:  var.
216. Программаның орындалу нәтижесі: ---100--1000-10000.
217. Программа бөлігі берілген: Х=5 У=0.
218. Программа бөлігі берілген: a=3.5 b=2.5.
219. for і:=5 downto 10 do y:=2*x+1 циклы қанша рет қайталанады:  қайталанбайды.
220. Программа фрагменті орындалғанда for і:=1 to 3 do y:=2*і+1
экранда пайда болатын жолдың мәндердің түрі: 3,5,7.
221. Pascal тіліндегі шартты оператордың түрі: ІF <шарт> THEN <оператор> ELSE <оператор>
222. Шратты оператор басталатын көмекші сөз: ІF.
223. Программа бөлігі орындалу нәтижесінде: 125.
224. FOR І: = N1 TO N2 DO ... операторы программалаудың қандай
түрінде қолданылады: Циклдық алгоритмде.
225. Pascal-программасында цикл басын білдіретін көмекші сөз: FOR.
226. Алфавиттік цифрлық режимдегі экран өлшемі: 25 жол және 80 жолдық позиция
227. m айнымалысын есептегенде for і:=5 to 3 do m:=(n+2)*13
циклының қайталану саны: қайталанбайды.
228. Алгоритм бөлігінің көп рет қайталануына мүмкіндік беретін типтік
құрылым: Цикл.

Приложенные файлы

  • docx 18160068
    Размер файла: 71 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий