Pytanni_pa_dystsypline

Пытанні па дысцыпліне: “Гісторыя сусветнай літаратуры”

Праблематыка навел і прытча Ф.Кафкі святле духона-эстэтычных пошука мастака (2 творы на выбар).
Сацыяльна-псіхалагічная драма “Лялечны дом” Г.Ібсена. “Жаночае пытанне” у ффтворы.
Характарыстыка вобраза графіні дэ Бэльфлор у п’есе “Сабака на сене” Лопэ дэ Вегі.
Тэма кахання навелах Г.дэ Мапасана (2 творы на выбар).
Вобраз дона Хуана п’есе “Севільскі сваевольнік, альбо Каменны госць” Цірка дэ Маліна.
О.Уайльд: жыццё, і творчасць. Раман “Партрэт Дарыяна Грэя” і канцэпцыя мастацтва творы.
Паранальная характарыстыка фінальных сцэн у пъесах “Сабака на сене” Лопэ дэ Вегі і “Севільскі свавольнік, альбо Каменны госць” Цірса дэ Моліны.
Асноныя праблемы філасофскай казкі “Маленькі прынц” А. дэ Сент-Экзюперы ва заемаадносінах:
а) Маленькі прынц і Лётчык;
б) Маленькі прынц і Ліс;
Роля прысвячэння і атарскіх малюнка.
Французская літаратура эпохі Адраджэння, асоба Маргарыты Наварскай (зб. “Гептамерон”).
Вобраз Галілея і праблема адказнасці вучонага перад народам і гісторыяй у п’есе “Жыццё Галілея” Б.Брэхта.
Роля і месца зборніка “Новыя забавы” Банаванцюра Дэпер’е французскай культуры эпохі Адраджэння.
Цікавасць Гі дэ Мапасана да сацыяльных праблем (2 навелы на выбар).
Асоба Ж.Б.Мальера французскай літаратуры. “Тарцюф”: гісторыя стварэння і сцэнічны лёс камедыі. Жыццёвае крэда Тарцюфа.
Вобраз Вікторыі і тэма адзіноты рамане “Вікторыя” К.Гамсуна. Сэнс назвы твора.
“Мешчанын у дваранстве” Ж.Б.Мальера.
Праблема мастацкага метаду Э.Заля: рэалізм і натуралізм (творы на выбар).
Гісторыя стварэння Ж.Б.мальерам камедыі “Мешчаніе у дваранстве”. Дваране п’есе (граф Дарант, маркіза Дарымена), іх адпаведнасць ідэалу Журдэна і самога атара.
Роля і месца Поля Верлена французскай літаратуры.
Тэма кахання рамане “Вікторыя” К.Гамсуна. Вобраз Юханеса творы. Роля і месца атаноных навел у творы.
Гофманаскі рамантычны герой. Лёс мастака і мастацтва апавяданнях пісьменніка. (два творы на выбар)
Байран: жыццё і творчасць. Байранаскі рамантычны герой у паэме “Карсар”.
Роля і асоба Адсана мастацкай сістэме рамана “Імя ружы” У.Эка. Адсан – герой і апавядальнік.
Паэмы “Гяур” і “Паломніціва” Чайльд Гарольда” Дж.Г.Байрана. Асноныя рысы рамантычнага героя творах.
Вобраз Вільгельма рамане “Імя ружы” У.Эко. Вільгельм – філосаф і дэтэкты у адной асобе.
Жыццёвыя пакуты Э.По. Жанр дэтэктынага апавядання.
Гісторыя напісання рамана “Імя ружы” У.Эка. Спроба спалучэння творы вышуковага (крымінальнага) і філасофскага рамана. Сэнс назвы твора. Сімволіка рамана.
Псіхалагічныя творы Э.По. Значэнне творчасці Э.По для сусветнай культуры.
“Мужчынская лінія” (Хасе Аркадзіа-бацька, Хасе Аркадзіа-сын, палконік Аурэліана, Аурэліана ІІ і яго нук Андрэліана Бабілоння) у рамане “Сто гадо адзіноты” Г.Г.Маркеса.
Вобразы Фауста, Мефістофеля, Маргарыты трагедыі “Фауст” І.В.Гётэ.
Вобраз вучня Галілея Андрэя Сарці мастацкай структуры п’есы “Жыццё Галілея” Б.Брэхта. Сімвалічны сэнс развязкі твора.
Жаночыя вобразы рамане “Шчыгрынавая скура” А.дэ Бальзака. Іх месца раскрыцці погляда пісьменніка на грамадства і свет.
Гісторыя напісання Г.Г.маркесам рамана “Сто гадо адзіноіы”. маконда-маркесаская мадэль свату.
Пошукі “трагічнага штодзённым” у “маленькіх драмах” “Няпрошаная”. “Там. унутры”, “Сляпыя” М.Метэрлінка.
Раман “Чужаніца” А.Камю. Прынцып “люстранасці”. Сацыяльна-філасофскі сэнс развязкі твора.
Фолкнераскае разуменне праблемы заемаадносін чалавека і прыроды аповесці “Мядзведзь”.
А.Камю: Трагічнае жыцці мастака. Вобраз галонага героя аповесці “Чужаніца” Мерсо.
Сімвалізм М.Меіэрлінка паводле казкі-феерыі “Сіняя птушка”.
Эстэтычная і філасофская ідэя рамана “Сабор парыжскай багамацеры” В.Гюго.
Жыццёвы ідэал лорда Генры Уотэна рамане “Партрэт Даряна Грэя” О.Уайльда.
Філасофская казка “Маленькі прынц” А.дэ Сент-Экзюперы. Асноныя персанажы казкі іх узаемаадносінах:
а) Маленькі прынц і Ружа;
б) Маленькі прынц і Змяя.
Роля пабочных сюжэтных ліній (вобразы фру Лінэ, Крохстада, доктара Ранка) у паглыбленні аснонага канфлікта п’есы “Лялечны дом” Г.Ібсэна.
Лёс і творчасць Г.Апалінэра.
Эстэтычныя погляды Стэндаля-псіхолага. Раман “Чырвонае і чорнае”.
Рэнесансная Іспанія і творчасць Лопэ дэ Вегі.
Асаблівасці кампазіцыйнай пабудовы трагедыі “Фауст” І.В.Гётэ.
Вобраз Жанны п’есе “Святая Іаанна” Б.Шо. Гістарычная аснова твора. Ворагі Жанны. Роля эпілога.
Сімволіка “маленькіх драм” М.Метэрлінка “Сляпыя”, “Няпрошаная”, “Там, унутры”.
Гуманізм у творчасці У.Фолкнера (“Мядзведзь”).
Асаблівасці авангардызму сусветнай літаратуры.
Жыццё і творчасць Поля Верлена.


1511?C:\Мои документы\сусветная літаратура\Пытанні па дысцыпліне.doc
·
·
·
·
·

Приложенные файлы

 • doc 18159245
  Размер файла: 29 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий