Країнознавство_кодоване 5_04_2014_no


$RR04001,5,1,2,0,2
Вкажіть правильне визначення поняття «адміністративно-територіальний устрій» держави:
1) Це поділ федерацій на автономні державні утворення з відповідною системою органів.
2) Це територіальна структура країни, мета якої забезпечення контролю центральних органів влади над місцевими.
3) Це законодавчо закріплена система поділу держави на територіальні підрозділи, відповідно до якої формується система органів державної влади і місцевого самоврядування.
4) Це система поділу унітарної держави на адміністративно-територіальні одиниці з відповідною системою місцевих органів влади.

$RR04002,5,1,2,0,2
Вкажіть, у чому полягає суть поняття „місцеве самоврядування”:
1) У діяльності територіальної громади та її виборних органів з управління справами.
2) В управлінській діяльності в адміністративно-територіальній одиниці, яка здійснюється через адміністрацію, що призначається вищими органами державної влади.
3) У прямому державному управлінні на місцях.
4) У виконанні на місцях розпоряджень вищих органів державної влади.

$RR04003,5,1,2,0,2
Вкажіть адміністративно-територіальні одиниці в Польщі:
1) Воєводство, округ, повіт.
2) Воєводство, повіт, ґміна.
3) Округ, повіт, район.
4) Воєводство, повіт, муніципалітет.

$RR04004,5,1,2,0,2
Вкажіть адміністративно-територіальні одиниці в Італії:
1) Область, провінція, комуна.
2) Округ, земля, департамент.
3) Регіон, область, муніципалітет.
4) Кантон, провінція, комуна.

$RR04005,5,1,2,0,2
Вкажіть адміністративно-територіальні одиниці у Великій Британії:
1) Графство, провінція, департамент.
2) Історична провінція, округ, район.
3) Історична область, графство, округ.
4) Кантон, графство, округ.

$RR04006,5,1,2,0,2
Вкажіть адміністративно-територіальні одиниці в Україні:
1) Область, район, місто з особливим статусом.
2) Автономна республіка, регіон, область, район.
3) Автономна республіка, область, район.
4) Автономна республіка, регіон, область.

$RR04007,5,1,2,0,2
Вкажіть територіальні суб’єкти федерації Бельгії:
1) Льєж, Валлонія, Фландрія.
2) Фландрія, Валлонія, Брюссель.
3) Антверпен, Валлонія, Фландрія.
4) Валлонія, Фландрія, Гент.

$RR04008,5,1,2,0,2
Вкажіть автономну адміністративно-територіальну одиницю Молдови:
1) Бессарабія.
2) Придністров’я.
3) Ґаґауз Єрі.
4) Південно-Молдовська автономія.

$RR04009,5,1,2,0,2
Вкажіть, які чинники відіграли визначальну роль у формуванні системи АТУ Данії, Індонезії, Мікронезії:
Демографічні.
Історичні.
Природно-географічні.
Етнокультурні.
Політичні.

$RR04010,5,1,2,0,2
Вкажіть, які чинники відіграли визначальну роль у формуванні системи АТУ Австрії, ФРН, Італії:
1) Демографічні.
2) Історичні.
3) Природно-географічні.
4) Етнокультурні.
5) Політичні.

$RR04011,5,1,2,0,2
Вкажіть кількість ієрархічних рівнів у структурі адміністративно-територіального поділу Польщі:
1) два;
2) три;
3) чотири;
4) п’ять;
5) шість.

$RR04012,5,1,2,0,2
Вкажіть кількість ієрархічних рівнів у структурі адміністративно-територіального поділу України:
1) два;
2) три;
3) чотири;
4) п’ять;
5) шість.

$RR04013,5,1,2,0,2
Вкажіть, як називаються адміністративні одиниці вищого рівня ієрархії в Канаді:
1) штат;
2) департамент;
3) префектура;
4) провінція;
5) муніципалітет.

$RR04014,5,1,2,0,2
Вкажіть, як називаються адміністративні одиниці вищого рівня ієрархії в Індії:
1) штат;
2) департамент;
3) префектура;
4) провінція;
5) муніципалітет.

$RR04015,5,1,2,0,2
Вкажіть, як називаються адміністративні одиниці вищого рівня ієрархії в Мексиці:
1) Департамент;
2) Штат;
3) Область;
4) Провінція;
5) Регіон.

$RR04016,5,1,2,0,2
Вкажіть, як називаються адміністративні одиниці вищого рівня ієрархії в Швейцарії:
1) Федеральна земля.
2) Штат.
3) Кантон.
4) Департамент.
5) Округ.

$RR04017,5,1,2,0,2
Вкажіть, як називаються адміністративні одиниці вищого рівня ієрархії в Бразилії:
1) Штат.
2) Провінція.
3) Губернія.
4) Департамент.
5) Автономний регіон.

$RR04018,5,1,2,0,2
Вкажіть групу країн, в яких у формуванні системи адміністративно-територіального поділу визначальну роль мали етнокультурні чинники:
1) Японія, Росія, США;
2) Польща, Норвегія, Канада;
3) Італія, Білорусь, Малайзія;
4) Індія, Пакистан, Ефіопія;
5) КНР, Австралія, Швеція.

$RR04019,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з африканських країн з часу здобуття незалежності у 1960 р. найчастіше проводила адміністративно-територіальні реформи, кількість адміністративно-територіальних одиниць вищого ієрархічного рівня відповідно зросла з 3-х до 36-ти:
1) Туніс;
2) Єгипет;
3) ПАР;
4) Демократична Республіка Конго;
5) Нігерія.

$RR04020,5,1,2,0,2
Вкажіть, який з названих показників є основним для визначення рівня соціально-економічного розвитку країни:
1) Природний рух населення.
2) Природно-ресурсний потенціал.
3) Темпи економічного зростання.
4) Виробництво продукції на одну особу.
5) Тривалість життя населення.

$RR04021,5,1,2,0,2
Вкажіть головні політико-географічні чинники соціально-економічного розвитку держави:
1) Політико-географічне положення, природні ресурси та умови, етнокультурні особливості населення.
2) Історія формування державної території, клімат, чисельність населення.
3) Геополітичний, географічний і соціальний чинники.
4) Політико-географічне положення, рельєф, культура виробництва та споживання.

$RR04022,5,1,2,0,2
Вкажіть форми міжнародної економічної інтеграції:
1) Зона вільної торгівлі. Вільний рух товарів і послуг. Вільний рух капіталів. Валютний союз.
2) Членство в міжнародних економічних організаціях. Зона вільної торгівлі. Митний союз. Повна інтеграція.
3) Зона вільної торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Економічний союз. Повна інтеграція.

$RR04024,5,1,2,0,2
Вкажіть правильне визначення поняття дезінтеграція:
1) Розрив політичних та економічних зв’язків між багатими та бідними країнами у процесі глобалізації.
2) Процес розриву зв’язків між державами у різних сферах суспільного життя або окремими регіонами в межах однієї держави.
3) Розпад колоніальних імперій або федеративних утворень.
4) Розрив налагоджених зв’язків між сусідніми країнами внаслідок недотримання основних принципів інтеграції.

$RR04025,5,1,2,0,2
Найбільшим експортером аерокосмічного обладнання є:
1) ФРН;
2) Велика Британія;
3) Швейцарія;
4) Франція;
5) Італія.

$RR04026,5,1,2,0,2
Найбільша частка економічно активного населення в постіндустріальних країнах зайнята в:
1) промисловості;
2) сфері обслуговування;
3) сільському господарстві;
4) транспорті;
5) будівництві.

$RR04027,5,1,2,0,2
Вкажіть найрозвиненішу державу з індустріально-аграрною економікою на Африканському континенті:
1) Єгипет;
2) Нігерія;
3) Марокко;
4) ПАР;
5) Республіка Конго.

$RR04028,5,1,2,0,2
Вкажіть, наявність запасів яких корисних копалин у Великій Британії сприяла розвитку нових галузей промисловості країни:
1) нафти і газу;
2) вугілля та залізної руди;
3) чорних і кольорових металів;
4) будівельних матеріалів;
5) вугілля та калійної солі.

$RR04029,5,1,2,0,2
Польща у міжнародному поділі праці спеціалізується на випуску продукції машинобудування, зокрема:
1) автомобілів, верстатів, вагонів;
2) верстатів і сільськогосподарської техніки;
3) продукції важкого машинобудування і автомобілів;
4) сільськогосподарської техніки, вагонів, суден;
5) суден і сільськогосподарської техніки.

$RR04030,5,1,2,0,2
Найбільшим виробником і експортером цукру в Західній Європі є:
1) Бельгія;
2) Франція;
3) ФРН;
4) Велика Британія;
5) Австрія.

$RR04031,5,1,2,0,2
Морськими портами якої країни досить активно користуються країни Центрально-Східної Європи, що не мають виходу до моря:
1) ФРН;
2) Польщі;
3) Угорщини;
4) Росії;
5) України.

$RR04032,5,1,2,0,2
Провідні позиції на світовому ринку автомобілів посідають:
1) ФРН, США, Франція, Японія, Китай.
2) Китай, Японія, Республіка Корея, ФРН, США.
3) Китай, Японія, Росія, США, Франція.
4) Японія, США, ФРН, Республіка Корея, Італія.
5) США, Японія, Китай, ФРН, Росія.

$RR04033,5,1,2,0,2
Провідними країнами в Європі за запасами гідроенергетичних ресурсів є:
1) Норвегія та Швеція;
2) Велика Британія та Польща;
3) Франція та Португалія;
4) Австрія та Румунія;
5) Україна та Іспанія.

$RR04034,5,1,2,0,2
Назвіть країну, в якій найбільша частка атомної енергетики в загальному енергоспоживанні:
1) Франція;
2) Швеція;
3) Україна;
4) Росія;
5) ФРН.

$RR04035,5,1,2,0,2
Перше місце у світі за кількістю атомних енергоблоків посідає:
1) Японія;
2) Франція;
3) Росія;
4) США;
5) Велика Британія.

$RR04036,5,1,2,0,2
Назвіть провідні країни світу, що використовують енергію вітру:
1) США, ФРН, Китай.
2) Франція, Велика Британія, США.
3) ФРН, Китай, Росія.
4) США, Данія, Швеція.
5) ФРН, Іспанія, Данія.

$RR04037,5,1,2,0,2
Провідні позиції у виробництві криголамів (до 50% світового виробництва) посідає:
1) Канада;
2) Польща;
3) Фінляндія;
4) Велика Британія;
5) Франція.

$RR04038,5,1,2,0,2
Перше місце у світовому сільськогосподарському виробництві посідає:
1) Росія;
2) Китай;
3) Аргентина;
4) США;
5) Канада.

$RR04039,5,1,2,0,2
Перше місце у світі за запасами деревини (1/4 світових запасів) посідає:
1) Бразилія;
2) Канада;
3) Росія;
4) США;
5) Швеція.

$RR04040,5,1,2,0,2
Назвіть країну, в якій найвища частка населення віком за 65 років (кожний сьомий житель):
1) ФРН;
2) Китай;
3) Велика Британія;
4) Японія;
5) США.

$RR04041,5,1,2,0,2
Країна – світовий лідер за кількістю міських агломерацій:
1) США;
2) Китай;
3) ФРН;
4) Японія;
5) Велика Британія.

$RR04042,5,1,2,0,2
Найбільші космодроми у світі розташовані в:
1) Росії;
2) Канаді;
3) США;
4) Казахстані;
5) Великій Британії.

$RR04043,5,1,2,0,2
Назвіть державу, яка має максимальний показник ВВП на одного жителя:
1) США.
2) Швейцарія.
3) Японія.
4) Люксембург.
5) Швеція.

$RR04044,5,1,2,0,2
Які групи країн можна виділити за типом економічної системи:
1) Незалежні держави та залежні території, включаючи колонії.
2) Капіталістичні, соціалістичні та країни, що розвиваються.
3) Високо розвинуті країни, країни середнього і низького рівня розвитку.
4) Постіндустріальні, індустріальні та доіндустріальні країни.
5) Країни з ринковою, централізованою плановою та перехідною економікою

$RR04045,5,1,2,0,2
До якої групи країн за рівнем економічного розвитку належать нові індустріальні держави?
1) Країни середнього рівня економічного розвитку.
2) Країни з перехідною економікою.
3) Високо розвинуті країни світу.
4) Країни низького рівня економічного розвитку.

$RR04046,5,1,2,0,2
Вкажіть форму правління, за якої державна влада цілком або частково зосереджена в руках одноосібного глави держави:
1) Республіка.
2) Монархія.
3) Співдружність.
4) Джамахирія.
5) Імперія.

$RR04047,5,1,2,0,2
Як називається форма державного устрою, яка ґрунтується на верховенстві суверенітету (верховної влади) єдиної держави над адміністративно-територіальними або національно-територіальними одиницями, на які вона поділена?
1) Федеративна.
2) Конфедеративна.
3) Унітарна.
4) Республіка.
5) Монархія.

$RR04048,5,1,2,0,2
Як називається форма децентралізованого державного устрою, за якої ознаки державного утворення притаманні як державі загалом, так і її суб’єктам?
1) Унітарна.
2) Федеративна.
3) Конфедеративна.
4) Республіка.
5) Монархія.

$RR04049,5,1,2,0,2
Як називається територіально-організаційна структура держави, що встановлює порядок поділу країни на частини, визначає взаємовідносини між центральними та місцевими органами влади?
1) Форма державного устрою.
2) Форма правління.
3) Форма політичного режиму.

$RR04050,5,1,2,0,2
Як називається організація верховної державної влади, порядок утворення її органів та їх взаємодія з населенням?
1) Форма політичного режиму.
2) Форма правління.
3) Форма державного устрою.

$RR04051,5,1,2,0,2
Вкажіть, країну-члена Співдружності, главою якої є королева Великої Британії:
1) ПАР. 
2) Індія.
3) Пакистан.
4) Нова Зеландія.
5) Єгипет. 

$RR04052,5,1,2,0,2
Парламент Ізраїлю називається:
1) Палата депутатів;
2) Альтинг;
3) Кнесет;
4) Сенат;
5) Меджліс.

$RR04053,5,1,2,0,2
Парламент Швеції називається:
1) Палата депутатів;
2) Альтинг;
3) Сенат;
4) Риксдаг;
5) Стортинг.

$RR04054,5,1,2,0,2
Парламент Литви називається:
1) Палата депутатів;
2) Сейм;
3) Національні збори;
4) Дума;
5) Риксдаг.

$RR04055,5,1,2,0,2
Вкажіть державу, в якій верховна державна влада належить імператору:
1) Бруней.
2) Саудівська Аравія.
3) Велика Британія.
4) Японія.
5) Таїланд.

$RR04056,5,1,2,0,2
Вкажіть державу, в якій верховна державна влада належить султану:
1) ОАЕ.
2) Бруней.
3) Бахрейн.
4) Бутан.
5) Катар.

$RR04057,5,1,2,0,2
Назвіть державу, в якій главою є князь:
1) Люксембург.
2) Данія.
3) Таїланд.
4) Японія.
5) Монако.

$RR04058,5,1,2,0,2
Назвіть державу, в якій главою є король:
1) Камбоджа.
2) Японія.
3) Ліхтенштейн.
4) Монако.
5) Бруней.

$RR04059,5,1,2,0,2
Назвіть державу, в якій офіційно главою є Королева Британії:
ПАР
Нова Зеландія
Індія
Ірландія
Ісландія

$RR04060,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з держав належить до нових індустріальних:
1) Лаос.
2) Бразилія.
3) Єгипет.
4) Еквадор.
5) Канада.

$RR04061,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з держав належить до нових індустріальних:
1) Бруней.
2) Індія.
3) Індонезія.
4) Перу.
5) Швейцарія.

$RR04062,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з країн належить до нових індустріальних:
1) Філіппіни
2) Ліберія.
3) Словенія.
4) Афганістан.
5) Румунія.

$RR04063,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з країн належить до нових індустріальних:
1) Республіка Корея.
2) Болгарія.
3) Непал.
4) Туркменістан.
5) Чорногорія.

$RR04064,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з країн належить до нових індустріальних:
1) Сінгапур.
2) Словаччина.
3) Колумбія.
4) Португалія.
5) Ангола.

$RR04065,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з країн не належить до групи найменш розвинених:
1) Ангола.
2) Бангладеш.
3) Сомалі.
4) Таїланд.
5) М’янма.

$RR04066,5,1,2,0,2
Вкажіть групу держав, що за класифікацією ООН не належать до індустріально розвинених:
1) Бельгія. Канада. Японія.
2) Індонезія. Сінгапур. Бразилія.
3) Швеція. Австрія. Нова Зеландія.
4) Австралія. Люксембург. Ізраїль.

$RR04067,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка форма державного устрою в Австрії, Бельгії, Швейцарії:
1) Унітарна.
2) Федеративна.
3) Конфедеративна.
4) Республіка.
5) Монархія.

$RR04068,5,1,2,0,2
Вкажіть, які з держав у Латинській Америці є федераціями:
1) Панама, Колумбія, Чилі.
2) Еквадор, Болівія, Перу.
3) Аргентина, Бразилія, Венесуела.
4) Перу, Куба, Панама.
5) Болівія, Венесуела, Парагвай.

$RR04069,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка форма державного устрою в Австралії, Бразилії та Венесуелі:
1) Федеративна.
2) Унітарна.
3) Конфедеративна.
4) Республіка.
5) Монархія.

$RR04070,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка форма державного устрою в Грузії, Ізраїлі, Туреччині:
1) Федеративна.
2) Унітарна.
3) Республіка.
4) Монархія.
5) конфедеративна

$RR04071,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка форма державного правління в Греції, Ірландії, Швейцарії:
1) Республіка.
2) Монархія.
3) Співдружність.
4) Федеративна.
5) Унітарна.

$RR04072,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка форма державного правління в Данії, Іспанії, Норвегії:
1) Республіка.
2) Монархія.
3) Співдружність.
4) Федеративна.
5) Унітарна

$RR04073,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка форма державного правління в Саудівській Аравії, Таїланді, Японії:
1) Республіка.
2) Монархія.
3) Співдружність.
4) Унітарна.
5) Федеративна.

$RR04074,51,2,0,2
Вкажіть, яка форма державного правління в Мексиці, Канаді, Колумбії:
1) Республіка.
2) Монархія.
3) Співдружність.
4) Федеративна.
5) Унітарна.

$RR04075,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка форма державного устрою на Кубі, в Панамі та Новій Зеландії:
1) Федеративна.
2) Унітарна.
3) Конфедеративна.
4) Республіка.
5) Монархія.

$RR04076,5,1,2,0,2
Визначте, яка з вказаних держав Азії має федеративну форму державного устрою:
1) Китай.
2) Індія.
3) Бангладеш.
4) Монголія.
5) Японія.

$RR04077,5,1,2,0,2
Визначте, яка з вказаних держав Європи має унітарну форму державного устрою:
1) Австрія.
2) Бельгія.
3) Німеччина.
4) Нідерланди.
5) Швейцарія.

$RR04078,5,1,2,0,2
Визначте, яка з вказаних держав Латинської Америки має федеративну форму державного устрою:
1) Колумбія.
2) Панама.
3) Аргентина.
4) Чилі.
5) Парагвай.

$RR04079,5,1,2,0,2
Визначте, які з вказаних держав Європи мають монархічну форму правління:
1) Італія, Греція.
2) Данія, Швеція.
3) Норвегія, Португалія.
4) Ірландія, Австрія.
5) Швейцарія, Іспанія.

$RR04080,5,1,2,0,2
Визначте, яка з вказаних держав Європи є монархією:
1) Бельгія.
2) Ісландія.
3) Греція.
4) Португалія.
5) Македонія.

$RR04081,5,1,2,0,2
Загальносвітовий процес, що пропонує альтернативні шляхи розвитку в усіх сферах суспільного життя, протестує проти встановлення нового світового порядку називаються:
1) Глобалізм.
2) Інтеграція.
3) Антиглобалізм.
4) Реалізм.
5) Демократизація.

$RR04082,5,1,2,0,2
Світовий процес розширення взаємовідносин і взаємозалежностей між людьми, державами та міждержавними об’єднаннями у різних сферах суспільного життя називається:
1) Інтеграція.
2) Глобалізація.
3) Гуманізація.
4) Демократизація.
5) Транскордонне співробітництво.

$RR04083,5,1,2,0,2
Сучасна наука розглядає глобалізацію як:
1) Альтернативу розвитку світової спільноти.
2) Закономірний процес формування взаємозалежностей між державами.
3) Процес загострення суперечностей між бідними та багатими країнами.
4) Прогресивну стадію розвитку процесу інтернаціоналізації різних сфер суспільного життя (економічних, політичних, культурних, ін.).
5) Основний напрямок розвитку міжнародного співробітництва між державами.

$RR04084,5,1,2,0,2
За якими показниками визначають соціальний вимір глобалізації?
1) Зростання міжнародної торгівлі.
2) Інтенсивність персональних контактів людини у банківській, телекомунікаційній та туристичній сферах з іншими країнами.
3) Розвиток міжнародного співробітництва у соціальній сфері між сусідніми країнами.
4) Членство країни у міжнародних організаціях.
5) Кількість дипломатичних представництв у країні.

$RR04085,5,1,2,0,2
Вкажіть негативні наслідки економічної глобалізації:
1) Поширення нелегальної міграції людей.
2) Злочини в інформаційних мережах.
3) Зростання масштабів міжнародного тероризму.
4) Поглиблення розриву у прибутках між найбагатшими та найбіднішими країнами.
5) Поширення незаконного використання інтелектуальної власності.

$RR04086,5,1,2,0,2
Вкажіть, яке з визначень найбільше відповідає суті поняття «політична відкритість держави»:
1) Активна участь держави у міжнародних відносинах, її певна позиція у світовому співтоваристві.
2) Розвиток взаємовідносин між суверенними державами згідно з міжнародним правом.
3) Максимальна кількість зовнішніх зв’язків з іншими державами.
4) Взаємодія держав між собою у різних сферах суспільного життя.
5) Політика держави щодо господарського відокремлення від аналогічних систем, пошуку шляхів її самозабезпеченості.

$RR04087,5,1,2,0,2
Вкажіть, у яких державах найвищі показники політичної, економічної та соціальної відкритості:
1) Високорозвинутих країнах.
2) Країнах середнього рівня розвитку.
3) Країнах низького рівня розвитку.
4) Країнах з ринковою економікою.
5) Нових індустріальних державах.

$RR04088,5,1,2,0,2
Вкажіть держави світу, що офіційно належать до так званого «ядерного клубу»:
1) США. Росія. Ізраїль. Франція. Китай.
2) Росія. США. Велика Британія. Індія. Пакистан.
3) США. Росія. Велика Британія. Франція. Північна Корея.
4) США. Росія. Велика Британія. Франція. Китай.
5) США. Росія. Індія. Велика Британія. Іран.

$RR04089,5,1,2,0,2
Вкажіть правильне визначення регіоналізації світового політичного простору:
1) Групування країн за політичними ознаками.
2) Групування країн у сукупності за кількома стійкими якісними ознаками.
3) Групування країн у сукупності за рівнем економічного розвитку.
4) Групування країн у сукупності за однією-двома переважно кількісними ознаками.
5) Виокремлення груп географічно суміжних країн з подібністю історичних, політичних, культурних, економічних та інших ознак.

$RR04090,5,1,2,0,2
Соціалізація глобального розвитку полягає в:
1) Формуванні належних умов та якості життя народів відповідно до сучасних досягнень науки і техніки, освіти та культури, а також відносин на підставі справедливості і рівних можливостей.
2) Впровадженні системи відповідних заходів і практичних дій суб’єктами міжнародної політики щодо збереження та примноження духовно-етичних цінностей людства.
3) Формуванні наддержавних інституцій, що мають на меті встановлення соціальної справедливості в різних країнах.
4) Встановленні максимальної кількості зовнішніх зв’язків між державами у соціальній сфері.
5) Розвитку належних соціальних умов життєдіяльності різних країн та народів у контексті процесів глобалізації.

$RR04091,5,1,2,0,2
Вкажіть залежну територію Франції:
1) Нова Каледонія.
2) Антильські острови.
3) Гренландія.
4) Гібралтар.
5) Острів Святої Олени.

$RR04092,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з метрополій мала найбільше колоніальних володінь у 1914 р.:
1) Росія.
2) Франція.
3) Велика Британія.
4) США.
5) Японія.

$RR04093,5,1,2,0,2
Вкажіть держави, у складі яких є залежні території з різним статусом:
1) Данія, Іспанія, Нідерланди, Нова Зеландія.
2) Італія, Греція, ФРН, Бельгія.
3) Австрія, Швейцарія, Кіпр, Фінляндія.

$RR04094,5,1,2,0,2
Назвіть велику і поліетнічну країну із значними запасами мінеральних та агрокліматичних ресурсів, яку називали «діамантом британської корони»:
1) Індонезія.
2) Шрі-Ланка.
3) ПАР.
4) Індія.
5) Китай.

$RR04095,5,1,2,0,2
Вкажіть назву високогірної федеративної демократичної республіки, яка до травня 2008 р. була монархією:
1) Бангладеш.
2) Монголія.
3) Непал.
4) Лаос.
5) Пакистан.

$RR04096,5,1,2,0,2
Яке місто-країну називають «островом на краю півострова», «перехрестям морських шляхів», «Азією в мініатюрі», «містом китайських мільйонерів»?
1) Гібралтар.
2) Сінгапур.
3) Гонконг.
4) Тайвань.
5) Шрі-Ланка.

$RR04097,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з перелічених країн не належить до так званих квазідержав:
1) Нагірний Карабах.
2) Придністровська Молдавська Республіка.
3) Албанія.
4) Турецька Республіка Північного Кіпру.
5) Південна Осетія.

$RR04098,5,1,2,0,2
Вкажіть дві держави, які наприкінці ХV ст. вперше поділили світ:
1) Португалія та Франція.
2) Англія та Франція.
3) Португалія та Іспанія.
4) Іспанія та Англія.

$RR04099,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з колоніальних імперій формується наприкінці ХІХ ст.:
1) Австралійська.
2) Німецька.
3) Французька.
4) Османська.
5) Російська.

$RR04100,5,1,2,0,2
Вкажіть, територія якої імперії на початку ХХ ст. становила 33 млн. кмІ:
1) Французької.
2) Іспанської.
3) Португальської.
4) Британської.
5) Російської.

$RR04101,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з держав у грудні 1999 р. передала під суверенітет Китаю адміністративну одиницю Аоминь (Макао):
1) Португалія.
2) Франція.
3) Іспанія.
4) Японія.
5) Велика Британія.

$RR04102,5,1,2,0,2
Вкажіть, під суверенітетом якої держави перебуває адміністративно-територіальна одиниця Аоминь (Макао):
1) Португалії.
2) Великої Британії.
3) Китаю.
4) Японії.
5) Франції.

$RR04103,5,1,2,0,2
Вкажіть, який статус має нині Сянган (Гонконг):
1) Спеціальний адміністративний район КНР.
2) Провінція КНР.
3) Автономний округ КНР.
4) Володіння Великої Британії.

$RR04104,5,1,2,0,2
Яка держава у 1997 р. повернула під суверенітет Китаю Сянган (Гонконг)?
1) Португалія.
2) Іспанія.
3) Франція.
4) Велика Британія.
5) Японія.

$RR04105,5,1,2,0,2
Вкажіть адміністративні одиниці, які перейшли під суверенітет Китаю наприкінці ХХ ст.:
1)Тайвань, Сяминь.
2) Хайнань, Гуанджоу.
3) Аоминь, Сянган.
4) Циндао, Шанхай.
5) Пекін, Циндао.

$RR04106,5,1,2,0,2
Вкажіть країну, яка здобула незалежність у 2011 р.:
1) Південна Осетія;
2) Північний Кіпр;
3) Південний Судан;
4) Косово;
5) Лівія.

$RR04107,5,1,2,0,2
У 2007 р. в М’янмі столицю перенесли вглиб країни з м.Янгон у місто:
1) Мандалай;
2) Пегу;
3) Нейп’їдо;
4) Дархан;
5) Куала-Лумпур.

$RR04108,5,1,2,0,2
Вкажіть державу, розташовану в Піренейських горах:
1) Болівія;
2) Монако;
3) Андорра;
4) Бельгія;
5) Сан-Марино.

$RR04109,5,1,2,0,2
Держава, розташована на півострові Ютландія, називається:
1) Нідерланди;
2) Бельгія;
3) Люксембург;
4) Данія;
5) Італія.

$RR04110,5,1,2,0,2
Вкажіть, у якому році Корейський півострів був поділений між Північною Кореєю та Південною Кореєю:
1) 1945;
2) 1948;
3) 1953;
4) 1955;
5) 1962)

$RR04111,5,1,2,0,2
Вкажіть, у якому році було проведено лінію розмежування між Республікою Корея та Корейською Народно-Демократичною Республікою:
1) 1945;
2) 1948;
3) 1953;
4) 1955;
5) 1960.

$RR04112,5,1,2,0,2
Фарерські острови є залежною територією зі спеціальним статусом, що перебуває під суверенітетом:
1) Норвегії;
2) Великої Британії;
3) Ісландії;
4) Данії;
5) Швеції.

$RR04113,5,1,2,0,2
У 1997 р. держава Заїр офіційно змінила назву на:
1) Республіка Конго;
2) Бельгійське Конго;
3) Демократична Республіка Конго;
4) Кот-д’Івуар;
5) Камерун.

$RR04114,5,1,2,0,2
Самопроголошена держава на лівому березі р.Дністер називається:
1) Гагаузія;
2) Республіка Придністров’я;
3) Придністровська Молдовська Республіка;
4) Тираспольська Республіка;
5) Республіка Молдова.

$RR04115,5,1,2,0,2
В якому році Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність:
1) 2000;
2) 2003;
3) 2006;
4) 2008;
5) 2009.

$RR04116,5,1,2,0,2
Під юрисдикцією якої держави перебуває острів Малайського архіпелагу Суматра:
1) Австралії;
2) Індонезії;
3) Філіппін;
4) Малайзії;
5) Таїланду.

$RR04117,5,1,2,0,2
Вкажіть, скільки держав розташовано на півострові Індокитай:
1) одна;
2) дві;
3) три;
4) чотири;
5) п’ять.

$RR04118,5,1,2,0,2
Вкажіть королівство на території півострова Індокитай:
1) Лаос;
2) Таїланд;
3) Малайзія;
4) В’єтнам;
5) М’янма.

$RR04119,5,1,2,0,2
Вкажіть королівство на території півострова Індокитай:
1) Лаос;
2) М’янма;
3) Малайзія;
4) Камбоджа;
5) Бангладеш.

$RR04120,5,1,2,0,2
Назвіть першу республіканську державу на Африканському континенті, яка виникла у середині ХІХ ст.:
1) Сьєрра-Леоне;
2) ПАР;
3) Камерун;
4) Ліберія;
5) Єгипет.

$RR04121,5,1,2,0,2
Назвіть європейську державу, яка упродовж ХХ ст. неодноразово змінювала форму правління (монархія-республіка-монархія):
1) Данія;
2) Бельгія;
3) Швеція;
4) Іспанія;
5) Велика Британія.

$RR04122,5,1,2,0,2
Вкажіть, які з названих країн не є державами:
1) Еквадор та Руанда.
2) Шотландія та Курдистан.
3) Гайана та Папуа-Нова Гвінея.
4) Ботсвана і Того.
5) Коста-Ріка та Гондурас.

$RR04123,5,1,2,0,2
У якому році Чехословаччина розпалася на дві незалежні держави (Чеську Республіку та Словацьку Республіку):
1) 1991)
2) 1992)
3) 1993)
4) 1994)
5) 1995)

$RR04124,5,1,2,0,2
Назвіть мікродержаву на узбережжі Середземного моря:
1) Монако.
2) Андорра.
3) Ліхтенштейн.
4) Люксембург.
5) Сан-Марино.

$RR04125,5,1,2,0,2
У 1984 р. Республіка Верхня Вольта офіційно змінила свою назву на:
1) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
2) Республіка Гана
3) Республіка Кот-д’Івуар
4) Республіка Туніс
5) Демократична Республіка Конго

$RR04126,5,1,2,0,2
Вкажіть територію, яка до з 1833 р. до 2013 р. вважалася спірною між Великою Британією та Аргентиною:
1) Фолклендські острови.
2) Острів Св. Олени.
3) Бермудські острови.
4) Гібралтар.
5) Шпіцберген.

$RR04127,5,1,2,0,2
Вкажіть, які держави належать до «Великої сімки»:
1) США, Росія, Японія, ФРН, Франція, Велика Британія, Італія.
2) США, Японія, ФРН, Велика Британія, Франція, Італія, Канада.
3) США, Велика Британія, Японія, ФРН, Франція, Італія, Швеція.
4) США, ФРН, Велика Британія, Франція, Японія, Швейцарія, Італія.

$RR04128,5,1,2,0,2
Оберіть правильний варіант відповіді, в якому подані столиці держав Азії:
1) Абу-Дабі, Кабул, Манагуа, Тегеран, Нейп'їдо.
2) Ташкент, Ханой, Багдад, Вадуц, Токіо.
3) Анкара, Дамаск, Душанбе, Пхеньян, Кіто.
4) Сеул, Монровія, Дамаск, Астана, Ісламабад.
5) Бішкек, Улан-Батор, Сеул, Доха, Сана.

$RR04129,5,1,2,0,2
Оберіть правильний варіант відповіді, в якому подані столиці держав Латинської Америки:
1) Ліма, Каракас, Каїр, Ніамей, Сантьяго
2) Бразиліа, Манагуа, Гавана, Монтевідео, Кіншаса
3) Каракас, Асунсьйон, Сантьяго, Кіто, Парамарібо
4) Мехіко, Джакарта, Буенос-Айрес, Кіто, Ліма
5) Монтевідео, Асунсьйон, Найробі, Хартум, Джорджтаун

$RR04130,5,1,2,0,2
Оберіть правильний варіант відповіді, в якому подані столиці держав Африки:
1) Каїр, Оттава, Нджамена, Нуакшот, Хартум
2) Кіншаса, Лусака, Тріполі, Преторія, Найробі
3) Абуджа, Дамаск, Дакар, Туніс, Антананаріву
4) Рабат, Найробі, Сана, Тріполі, Сукре
5) Браззавіль, Алжир, Додома, Луанда, Монтевідео

$RR04131,5,1,2,0,2
Оберіть правильний варіант відповіді, в якому подані столиці держав Європи:
1) Відень, Осло, Мінськ, Тбілісі, Маніла.
2) Варшава, Загреб, Єреван, Кабул, Берн.
3) Любляна, Гельсінкі, Прага, Тбілісі, Сана.
4) Стокгольм, Амстердам, Афіни, Бейрут, Софія.
5) Лісабон, Вільнюс, Монако, Дублін, Копенгаген.

$RR04132,5,1,2,0,2
Оберіть правильний варіант відповіді, в якому подані столиці держав Європи:
1) Брюссель, Дублін, Вадуц, Сараєво, Скоп'є.
2) Бухарест, Загреб, Стокгольм, Берн, Бішкек.
3) Гельсінкі, Прага, Любляна, Кишинів, Тегеран.
4) Рига, Вільнюс, Амстердам, Душанбе, Братислава.
5) Відень, Осло, Копенгаген, Бейрут, Лісабон.

$RR04133,5,1,2,0,2
Оберіть правильний варіант відповіді, в якому подані столиці держав Європи:
1). Париж, Мадрид, Баку, Копенгаген, Анкара.
2) Прага, Осло, Таллінн, Скоп'є, Мінськ.
3) Сараєво, Гельсінкі, Прага, Кишинів, Ашгабад.
4) Рига, Амстердам, Загреб, Бейрут, Софія.
5) Варшава, Підгориця, Белград, Кабул, Берн.

$RR04134,5,1,2,0,2
Оберіть правильний варіант відповіді, в якому подані столиці держав Європи:
1). Рига, Осло, Баку, Копенгаген, Рейк'явік.
2) Берн, Анкара, Мінськ, Таллінн, Скоп'є.
3) Вільнюс, Сараєво, Гельсінкі, Бухарест, Вадуц.
4) Будапешт, Мадрид, Душанбе, Загреб, Варшава.
5) Софія, Підгориця, Белград, Ашгабад, Гельсінкі.

$RR04135,5,1,2,0,2
Оберіть правильний варіант відповіді, в якому подані столиці держав Азії:
1) Пекін, Кабул, Нджамена, Доха, Тегеран.
2) Ханой, Багдад, Астана, Пномпень, Найробі.
3) Токіо, Дамаск, Дакар, Пхеньян, Кіто.
4) В'єнтьян, Сеул, Дамаск, Ташкент, Нейп'їдо.
5) Душанбе, Абу-Дабі, Пекін, Луанда, Монтевідео.

$RR04136,5,1,2,0,2
Оберіть правильний варіант відповіді, в якому подані столиці держав Азії:
1) Багдад, Тегеран, Кабул, Могадішо, Пекін.
2) Дамаск, Ель-Кувейт, Астана, Абуджа, Бангкок.
3) Анкара, Сеул, Ханой, Пномпень, Бішкек.
4) Токіо, Дамаск, Дакар, Пхеньян, Кіто.
5) Душанбе, Токіо, Улан-Батор, Рабат, Ташкент.

$RR04137,5,1,2,0,2
Оберіть правильний варіант відповіді, в якому подані столиці держав Америки:
1) Оттава, Кіто, Браззавіль, Мехіко, Вашингтон.
2) Каракас, Пномпень, Панама, Буенос-Айрес, Ліма.
3) Гавана, Сукре, Ліма, Веллінґтон, Асунсьйон.
4) Панама, Сан-Хосе, Парамарібо, Нейп'їдо, Оттава.
5) Сантьяго, Монтевідео, Манагуа, Мехіко, Бразиліа.

$RR04138,5,1,2,0,2
Оберіть правильний варіант відповіді, в якому подані столиці держав Америки:
1) Мехіко, Тегусігальпа, Парамарібо, Ніамей, Оттава;
2) Санта-Фе-де-Богота, Кіто, Пномпень, Буенос-Айрес, Ліма,;
3) Манагуа, Каракас, Сукре, Панама, Рабат;
4) Асунсьон, Кіто, Гавана, Джорджтаун, Бразиліа;
5) Сан-Хосе, Вашингтон, Монтевідео, Луанда, Гватемала.

$RR04139,5,1,2,0,2
Вкажіть країну, в якій статус державної має три мови:
1) Нідерланди;
2) Боснія і Герцеговина;
3) Фінляндія;
4) Швейцарія;
5) Франція.

$RR04140,5,1,2,0,2
Вкажіть країну, в якій статус державної має дві мови:
1) Норвегія;
2) Фінляндія;
3) Румунія;
4) Велика Британія;
5) Швейцарія.

$RR04141,5,1,2,0,2
Вкажіть країну, в якій статус державної має чотири мови:
1) Швеція;
2) Нідерланди;
3) Канада;
4) Бельгія;
5) Швейцарія.

$RR04142,5,1,2,0,2
На території якої держави проживає корінний етнос кельтського походження бретонці:
1) Франції;
2) Великої Британії;
3) Ірландії;
4) Нідерландів;
5) Бельгії.

$RR04143,5,1,2,0,2
Вкажіть правильне визначення політико-географічного положення:
1) Місце суверенної держави у світовому політико-географічному просторі.
2) Місце країни на політичній карті світу, її відношення до політичних центрів і політичних угруповань, участь у міжнародних організаціях.
3) Положення країни відносно країн сусідів першого порядку.

$RR04144,5,1,2,0,2
Вкажіть, як називається державне утворення, оточене з усіх боків територією іншої держави:
1) Напіванклав.
2) Ексклав.
3) Анклав.
4) Автоклав.
5) Автономія.

$RR04145,5,1,2,0,2
Частина території держави або її адміністративно-територіальна одиниця, відокремлена територією інших держав, називається:
1) Анклав.
2) Ексклав.
3) Напіванклав.
4) Автоклав.
5) Автономія.

$RR04146,5,1,2,0,2
Процес визначення лінії державного кордону з позначенням на картах і детальним описом, що погоджується державами-сусідами, називається:
1) Делімітація.
2) Демаркація.
3) Редемаркація.
4) Демілітаризація.
5) Картографування.

$RR04147,5,1,2,0,2
Як називаються морські простори, що не входять до складу території прибережної держави, але вона згідно з міжнародним правом має на них певні суверенні права?
1) Внутрішні води.
2) Територіальне море.
3) Прилегла зона.
4) Архіпелажні води.
5) Відкрите море.

$RR04148,5,1,2,0,2
Передача території однією державою іншій на підставі публічно-правового міжнародного договору називається:
1) Окупація;
2) Анексія;
3) Цесія;
4) Обмін;
5) Оренда.

$RR041459,5,1,2,0,2
Насильницьке приєднання території однієї держави до території іншої, що в минулому було основним видом придбання територій і вважалося правом переможця, називається:
1) Окупація.
2) Анексія.
3) Цесія.
4) Обмін.
5) Оренда.

$RR04150,5,1,2,0,2
Назвіть міжнародний канал довжиною 98 км, який з’єднує Балтійське море з Північним:
1) Корінфський;
2) Суецький;
3) Середньонімецький;
4) Кільський;
5) Балтійський.

$RR04151,5,1,2,0,2
Міжнародний канал, який з’єднує Егейське море з Іонічним, називається:
1) Корінфським;
2) Суецьким;
3) Афінським;
4) Кільським;
5) Панамським.

$RR04152,5,1,2,0,2
Вкажіть європейську країну, яка спорудила найбільшу кількість гідротехнічних споруд (дамб, каналів, ін.):
1) ФРН;
2) Італія;
3) Нідерланди;
4) Іспанія;
5) Велика Британія.

$RR04153,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка ширина смуги територіальних вод України:
1) 3 морські милі.
2) 6 морських миль.
3) 12 морських миль.
4) 30 морських миль.
5) 200 морських миль.

$RR04154,5,1,2,0,2
Вкажіть спірну територію [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Південна Осетія
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
Республіка Ічкерія
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 

$RR04155,5,1,2,0,2
У 1995 р. було перенесено столицю Нігерії:
1) З м. Дар-ес-Салама до м. Абуджа.
2) З м. Сокото до м. Нджамена.
3) З м. Лагос до м. Абуджа.
4) З м. Порт-Харкорт до м.Ніамей.
5) З м. Локоджа до м. Абуджа.

$RR04156,5,1,2,0,2
У 1997 р. держава Заїр офіційно змінила назву на:
Республіка Конго
Бельгійське Конго
Демократична Республіка Конго
Кот-д’Івуар
Камерун

$RR04157,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка держава до 1990 р. називалася Бірма:
1) Кот-д'Івуар
2) М'янма
3) Камбоджа
4) Демократична Республіка Конго
5) Шрі-Ланка

$RR04158,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка держава до 1985 р. мала назву Берег Слонової Кістки:
Кот-д'Івуар
М'янма
Камбоджа
Демократична Республіка Конго
Шрі-Ланка

$RR04159,5,1,2,0,2
Острови Сен-П'єр і Мікелон є залежною територією:
Нідерландів
Великої Британії
Іспанії
Франції
Данії

$RR04160,5,1,2,0,2
Самопроголошена держава на лівому березі р. Дністер називається:
Гагаузія
Республіка Придністров’я
Придністровська Молдовська Республіка
Тираспольська Республіка
Республіка Молдова

$RR04161,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з вказаних держав не визнає незалежності Косово:
Німеччина
Франція
Італія
Росія
Польща

$RR04162,5,1,2,0,2
Під юрисдикцією якої держави перебуває острів Малайського архіпелагу Ява:
Австралії
Індонезії
Філіппін
Малайзії
Таїланду

$RR04163,5,1,2,0,2
Під юрисдикцією якої держави перебуває півострів Бретань:
Іспанії.
Франції.
Великої Британії.
Ірландії.
Італії.

$RR04164,5,1,2,0,2
На Піренейському півострові розташовані держави:
1) Франція та Іспанія.
Італія та Франція.
Португалія та Франція.
Португалія та Іспанія.
Італія та Сан-Марино.

$RR04165,5,1,2,0,2
За поданими ознаками визначне державу: сусід України другого порядку, внутрішньоконтинентальна країна, до 1993 р. входила до складу федеративної держави, є членом НАТО (з 1997 р.) та ЄС (з 2004 р.), відома видобутком кам'яного вугілля (Остравський басейн), виробництвом автомобілів, пива, виробів з порцеляни та скла:
Сербія
Чехія
Норвегія
Словаччина
Австрія

$RR04166,5,1,2,0,2
За поданими ознаками визначне державу: сусід України другого порядку, внутрішньоконтинентальна країна, федеративна моноетнічна держава, що входить до складу Євросоюзу, але не є членом НАТО, з 1955 р. підтримує постійний нейтралітет, її відносять до старих промислових країн Європи з багатогалузевим виробництвом:
Словенія
Швейцарія
Норвегія
Польща
Австрія

$RR04167,5,1,2,0,2
За поданими ознаками визначне державу: унітарна латиноамериканська республіка, яка має значні родовища мідних руд (2/3 запасів регіону), відповідно експортує мідь, що є основною галуззю міжнародної спеціалізації; велике значення для економіки країни має море – морський транспорт забезпечує значну частину не тільки зовнішніх, але і внутрішніх перевезень, значного розвитку набуло рибальство:
Аргентина
Чилі
Мексика
Перу
Болівія

$RR04168,5,1,2,0,2
Вкажіть назву країни за описом: східноєвропейська внутрішньоконтинентальна країна, населення якої належить до уральської мовної сім'ї; член ЄС та НАТО; є великим виробником глинозему та автобусів:
Словаччина
Чехія
Польща
Угорщина
Білорусь

$RR04169,5,1,2,0,2
Вкажіть назву країни за описом: напівострівна країна, монархія, член ЄС і НАТО; у минулому – велика колоніальна держава; експортує автомобілі, трактори, мопеди, електропобутові прилади, сталь і сталеві вироби, текстиль, взуття, цитрусові, оливки і оливкову олію, вино, рибу:
Франція
Велика Британія
Іспанія
Данія
Швеція

$RR04170,5,1,2,0,2
Вкажіть назву країни за описом: унітарна республіка, розташована у Південній Азії, з високою щільністю населення (близько 1000 осіб/кмІ) та низьким рівнем урбанізації; один із світових лідерів з виробництва джуту і головний постачальник джутових виробів на світовий ринок:
Індія
Бангладеш
М’янма
Таїланд
Лаос

$RR04171,5,1,2,0,2
Вкажіть назву країни за описом: єдина соціалістична держава в західній півкулі, має вигідне географічне положення; спеціалізується на вирощуванні цукрової тростини, тютюну, кави; має значні запаси рудних корисних копалин, зокрема тут сконцентрована майже п’ята частина світових запасів нікелевої сировини:
Панама
Беліз
Куба
Ямайка
Гайана

$RR04172,5,1,2,0,2
Вкажіть назву країни за описом: північноамериканська країна, одна з найбільших у світі за площею, багата на корисні копалини (руди металів, нафта, уран, калійні солі, ін.), має значні енергоресурси; характеризується вкрай нерівномірним розміщенням населення, 90% якого проживає у південній частині держави; експортує продукцію гірничо-видобувної, машинобудівної, хімічної, лісової та деревообробної галузей промисловості:
США
Канада
Куба
Мексика
Бразилія

$RR04173,5,1,2,0,2
Вкажіть назву країни за описом: унітарна республіка, розташована у Південно-Західній Азії, має значні запаси нафти, член ОПЕК; значну частину її території займає низовина у межиріччі двох річок, на якому сформувалося одне з перших державних утворень у світі:
Ірак
Іран
Сирія
Афганістан
Саудівська Аравія

$RR04174,5,1,2,0,2
Вкажіть спірну територію Ізраїлю та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]ї:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 

$RR04176,5,1,2,0,2
Територія Румунії між Дунаєм і Чорним морем називається:
1) Трансильванія
2) Богемія
3) Сілезія
4) Добруджа
5) Моравія

$RR04177,5,1,2,0,2
Територія Румунії на  захід і північ від Карпат називається:
1) Сілезія
2) Моравія
3) Трансильванія
4) Богемія
5)Лапландія

$RR04178,5,1,2,0,2
Західна та південно-західна частина Польщі називається:
1) Моравія
2) Сілезія
3) Богемія
4) Добруджа
5) Трансильванія

$RR04179,5,1,2,0,2
Західна територія Чехії називається:
1) Сілезія
2) Богемія
3) Моравія
4) Буковина
5) Бессарабія

$RR04180,5,1,2,0,2
Східна територія Чехії називається:
1) Сілезія
2) Богемія
3) Моравія
4) Буковина
5) Бессарабія

$RR04181,5,1,2,0,2
Спосіб збільшення площі держави шляхом відвойовування суходолу в моря за рахунок намивання території та створення так званих «сміттєвих островів» з утилізованих промислових і побутових відходів називається:
1) Анексія.
2) Акреція.
3) Окупація.
4) Цесія.
5) Автаркія.

$RR04182,5,1,2,0,2
Віртуальна держава, проголошена на території п’яти північно-західних штатів США групою індіанських активістів, називається:
1) Князівство Сіленд.
2) Республіка Лакота.
3) Князівство Себорга.
4) Дакота.
5) Токелау.

$RR04183,5,1,2,0,2
Острів Аруба в Карибському морі має статус адміністративної території з внутрішнім самоврядуванням у складі:
США.
Франції.
Великої Британії.
Нідерландів.
Іспанії.

$RR04184,5,1,2,0,2
Мартініка є заморським департаментом:
США.
Франції.
Великої Британії.
Нідерландів.
Іспанії.

$RR04185,5,1,2,0,2
Реюньйон є заморським департаментом:
Франції.
Нідерландів.
США.
Іспанії.
Великої Британії.

$RR04186,5,1,2,0,2
Гваделупа є заморським департаментом:
Нідерландів.
США.
Великої Британії.
Франції.
Іспанії.

$RR04187,5,1,2,0,2
Пуерто-Ріко з 1952 р. має статус „вільно приєднаної” держави з певним рівнем самоврядування у складі:
1) Франції.
2) США.
3) Великої Британії.
4) Данії.
5) Мексики.

$RR04188,5,1,2,0,2
Форма напівколоніальної залежності, що встановлюється за нерівноправним договором, за яким одна держава вирішує найважливіші питання зовнішньої чи внутрішньої політики іншої держави, називається:
1) Підопічна територія.
2) Підмандатна територія.
3) Протекторат.
4) Домініон.
5) Колонія.

$RR04189,5,1,2,0,2
Самоврядна частина, яка в історичному минулому була у складі Британської імперії, визнавала главою британського монарха, називалася:
Колонія.
Заморський департамент.
Домініон.
Протекторат.
5) Квазідержава.

$RR04190,5,1,2,0,2
Вкажіть кількість суверенних держав на політичній карті світу напередодні Першої світової війни у 1914 р.:
1) 35
2) 40
3) 57
4) 62
5) 75

$RR04191,5,1,2,0,2
Вкажіть рік підписання договору про утворення двох держав на території повоєнної Німеччини – НДР і ФРН:
1) 1945
2) 1947
3) 1949
4) 1957
5) 1968

$RR04192,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з держав ніколи не належала до групи соціалістичних країн:
1) Куба
2) Албанія
3) Румунія
4) Кампучія
5) Індія

$RR04193,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з держав ніколи не належала до групи соціалістичних країн:
1) Монголія
2) Угорщина
3) Лаос
4) М’янма
5) Болгарія

$RR04194,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка з держав ніколи не належала до групи соціалістичних країн:
1) Чехословаччина
2) Угорщина
3) В’єтнам
4) Греція
5) Болгарія

$RR04195,5,1,2,0,2
Вкажіть головні характеристики державної території у політико-географічному аспекті:
1) Величина державної території, її форма та компактність.
2) Сусідство першого порядку рельєф, природно-ресурсний потенціал.
3) Історичний розвиток і формування державної території, система органів державної влади.
4) Адміністративно-територіальний устрій, національне законодавство, система державних органів.

$RR04196,5,1,2,0,2
Вкажіть правильне визначення об’єкта політичної географії:
1) Територіально-політичні системи, в їх взаємодії одна з одною та з географічним простором.
2) Політична карта світу та історія її формування.
3) Територіальні особливості структури та функціонування глобальної політичної системи.
4) Взаємовідносини між державами і народами, розвиток політичних процесів.

$RR04197,5,1,2,0,2
Наукова дисципліна, що займається комплексним вивченням країн, систематизує та узагальнює різнорідну інформацію про їхню природу, населення, господарство, культуру і соціальну організацію називається:
1) Політична географія.
2) Геополітика.
3) Суспільна географія.
4) Країнознавство.
5) Економічна географія.

$RR04198,5,1,2,0,2
До концептуальних напрямів країнознавчих досліджень не належить:
1) Концепція глобалізації;
2) Концепція економіко-географічного країнознавства;
3) Концепція проблемного країнознавства;
4) Концепція культурно-образного країнознавства;
5) Концепція географічного країноустрою.

$RR04199,5,1,2,0,2
До концептуальних напрямів країнознавчих досліджень не належить:
1) Концеція описового країнознавства;
2) Концепція економіко-географічного країнознавства;
3) Концепція проблемного країнознавства;
4) Концепція культурно-образного країнознавства;
5) Концепція географічного країноустрою.

$RR04200,5,1,2,0,2
До концептуальних напрямів країнознавчих досліджень не належить:
1) Концепція взаємодії цивілізацій;
2) Концепція економіко-географічного країнознавства;
3) Концепція проблемного країнознавства;
4) Концепція культурно-образного країнознавства;
5) Концепція географічного країноустрою.

$RR04201,5,1,2,0,2
Основою концепції економіко-географічного країнознавства стали ідеї:
1) І.Майєргойза, М.Мироненка;
2) Є.Алаєва, Г.Сдасюка;
3) М.Месаровича, Е.Пестеля;
4) В.Анучіна, Ю.Єфремова;
5) В.Гофмана, Б.Яценка.

$RR04202,5,1,2,0,2
Авторами концепції проблемного країнознавства є:
1) В.Гофман, Я.Машбіц;
2) І.Майєргойз, М.Мироненко;
3) Є.Алаєв, Г.Сдасюк;
4) М.Месарович, Е.Пестель;
5) В.Анучін, Ю.Єфремов.

$RR04203,5,1,2,0,2
Вкажіть автора законів розвитку держави, сформульованих у 1896 р.:
1) Е.Реклю.
2) К.Ріттер.
3) Ф.Ратцель.
4) К.Гаусгофер.
5) С.Рудницький.

$RR04204,5,1,2,0,2
Вкажіть правильне визначення поняття „політична географія”:
1) Наукова дисципліна, що займається комплексним вивченням країн, систематизує та узагальнює різнорідну інформацію про них.
2) Наука, яка вивчає і прогнозує внутрішню і зовнішню політику держав, враховуючи їх географічне положення та природно-ресурсний потенціал.
3) Суспільна наука, яка вивчає територіальне розміщення і співвідношення політичних сил як у світі, так і в середині держав, досліджує взаємозв’язок політико-географічного положення держав з їх економічним і соціальним розвитком, місцем у світі.

$RR04205,5,1,2,0,2
Вкажіть географа, що у 1976 р. заснував журнал “Геродот”, в якому публікували геополітичні та політико-географічні праці:
1) Фрідріх Ратцель
2) Ів Лакоста
3) Відаль де ля Блаш
4) Гелфорд Дж. Маккіндер
5) Карл Гаусгофер

$RR04206,5,1,2,0,2
Вкажіть, яка держава стала об’єктом найповнішого країнознавчого дослідження Ф.Ратцеля:
1) Франція.
2) Німеччина.
3) Велика Британія.
4) Швеція.
5) Жодна з вказаних держав.

$RR04207,5,1,2,0,2
Вкажіть назву геополітичної доктрини, що виникла в середовищі російських «білих» емігрантів у міжвоєнний період, за якою центром Євразії є Росія:
Панславізм
Правозахисна
Євразійства
Третього Риму
Балтійсько-чорноморська

$RR04208,5,1,2,0,2
Джерелами геополітики є три наукові підходи: теорії географічного детермінізму, євразійства, воєнно-стратегічний.
Так
Ні

$RR04209,5,1,2,0,2
Джерелами геополітики є три наукові підходи: національний, цивілізаційний, воєнно-стратегічний.
Так
Ні

$RR04210,5,1,2,0,2
Хто з учених є засновником цивілізаційного підходу:
М. Данилевський
З. Бжезінський
Е. Поздняков
Б. Єльцин.

$RR04211,5,1,2,0,2
Хто з учених є представником цивілізайційного підходу в геополітиці:
Полібій
Д. Мілютін
Н. Макіавеллі
С. Гантінгтон.

$RR04212,5,1,2,0,2
Освальд Шпенглер є представником:
Воєнно-стратегічного підходу
Цивілізаційного підходу
Теорії географічного детермінізму

$RR04213,5,1,2,0,2
А. Тойнбі є представником:
Теорії географічного детермінізму
Воєнно-стратегічного підходу
Цивілізаційного підходу

$RR04214,5,1,2,0,2
Альфред Мехен є представником:
Воєнно-стратегічного підходу
Теорії географічного детермінізму
Цивілізаційного підходу

$RR04215,5,1,2,0,2
Уперше в 1916 р. термін “геополітика” для опису особливої ролі географічного чинника в політиці запропонував:
1) Ф.Ратцель.
2) К.Ріттер.
3) Р.Челлен.
4) К.Гаусгофер.
5) С.Рудницький.

$RR04216,5,1,2,0,2
Фрідріх Ратцель є представником:
Воєнно-стратегічного підходу
Теорії географічного детермінізму
Цивілізаційного підходу

$RR04217,5,1,2,0,2
Самюель Хантінгтон є представником:
Воєнно-стратегічного підходу
Теорії географічного детермінізму
Цивілізаційного підходу

$RR04218,5,1,2,0,2
Сучасна геополітика аналізує розвиток подій на: глобальному, регіональному, субрегіональному, внутрішньодержавному рівнях.
Так
Ні

$RR04219,5,1,2,0,2
Сучасна геополітика аналізує розвиток подій на: меридіальному, горизонтальному, екваторіальному рівнях.
Так
Ні

$RR04220,5,1,2,0,2
В основі геополітичного аналізу представників цивілізаційного підходу знаходяться:
Держави
Цивілізації
Армії

$RR04221,5,1,2,0,2
В основі геополітичного аналізу представників воєнно-стратегічного підходу знаходиться:
Держава
Воєнні дії на суходолі та морі
Клімат

$RR04222,5,1,2,0,2
В основі геополітичного аналізу теорій географічного детермінізму знаходиться:
Цивілізації
Воєнно-морські сили
Географічне середовище

$RR04223,5,1,2,0,2
Визначте, чи вірною є послідовність геополітичних епох: 1. Древні цивілізації. 2. Вестфальська епоха. 3. Віденська епоха. 4. Версальська епоха. 5. Потсдамська епоха. 5. Постсоціалістична епоха.
Так
Ні

$RR04224,5,1,2,0,2
Вестфальська епоха розпочалась у:
1648 р.
1398 р.
1919 р.
2000 р.

$RR4225,5,1,2,0,2
Хто з названих українських діячів не був прихильником «західного» напряму в українській геополітиці ?
П. Орлик
М. Грушевський
І. Лисяк-Рудницький
Б. Крупницький.

$RR04226,5,1,2,0,2
Прихильником якого напряму української геополітики був Володимир Винниченко ?
«Західного»
Концепції рівноваги
Концепції двох центрів
Геоцентричного.

$RR04227,5,1,2,0,2
Яка концепція української геополітики передбачала створення федерації у складі України, Росії, Польщі, Білорусії, Чехії зі спільним Парламентом у Києві ?
Чорноморсько-балканська
Слов’янофільська
Концепція двох центрів
Геоцентрична

$RR04228,5,1,2,0,2
Яка українська геополітична концепція передбачала формування федерації у складі Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусії та України ?
Західноєвропейська
Геоцентрична
Балтійсько-чорноморська
Слов’янофільська

$RR04229,5,1,2,0,2
Вкажіть автора теорії «обмеженої війни» :
З. Бжезінський
Г. Кіссінджер
С. Гантінгтон
С. Коен

$RR04230,5,1,2,0,2
Які країни у своїй праці «Велика шахівниця» З. Бжезінський виділив в якості
геостратегічних гравців?
Франція, Німеччина, Україна
Франція, Росія, Китай
Росія, Китай, Туреччина
Україна, Туреччина, Азербайджан
Велика Британія, Німеччина, Польща

$RR04231,5,1,2,0,2
Вкажіть країни, які у своїй праці «Велика шахівниця» З. Бжезінський виділив, як геополітичні осі :
Франція, Німеччина, Україна
Франція, Росія, Китай
Росія, Китай, Туреччина
Україна, Туреччина, Азербайджан

$RR04232,5,1,2,0,2
Вкажіть автора тези про «юні» та «старі» народи:
Ф. Ратцель
Р. Челлен
К. Гаусгофер
Г. Маккіндер

$RR04233,5,1,2,0,2
Хто був автором тези про «статичні» та «динамічні» народи ?
Ф. Ратцель
Р. Челлен
К. Гаусгофер
Г. Маккіндер

$RR04234,5,1,2,0,2
Хто був засновником «органічної» школи геополітики ?
Ф. Ратцель
П. В. де ла Блаш
К. Гаусгофер
Г. Маккіндер

$RR04235,5,1,2,0,2
Вкажіть засновника «антропологічної» школи геополітики :
Ф. Ратцель
П. В. де ла Блаш
К. Гаусгофер
Г. Маккіндер

$RR04236,5,1,2,0,2
Кому належить вислів: «простір зростає з ростом культури нації» ?
Ф. Ратцель
Р. Челлен
К. Гаусгофер
Г. Маккіндер

$RR04237,5,1,2,0,2
Вкажіть автора концепції «посібілізму» :
Ф. Ратцель
П. В. де ла Блаш
К. Гаусгофер
Г. Маккіндер

$RR04238,5,1,2,0,2
Вкажіть автора теорії «континентального блоку» :
Ф. Ратцель
Р. Челлен
К. Гаусгофер
Г. Маккіндер

$RR04239,5,1,2,0,2
Вкажіть автора концепції Rimland :
К. Гаусгофер
Г. Маккіндер
А. Мехен
Н. Спайкмен

$RR04240,5,1,2,0,2
Прихильником якого напряму української геополітики був І. Лисяк-Рудницький ?
«Західного»
Концепції рівноваги
Концепції двох центрів
Геоцентричного.

$RR04241,5,1,2,0,2
Прихильниками якого напряму української геополітики були С. Томашівський і С. Шелухін?
«Західного»
Слов’янофільського
Чорноморсько-балтійського
Чорноморсько-балканського

$RR04242,5,1,2,0,2
Вкажіть, коли була написана праця Ф. Фукуями «Кінець історії»:
1918 р.
1945 р.
1975 р.
1992 р.

$RR04243,5,1,2,0,2
Хто вивів формулу морської могутності нації ?
К. Гаусгофер
Г. Маккіндер
А. Мехен
Н. Спайкмен

$RR04244,5,1,2,0,2
Вкажіть кількість великих цивілізацій, виділених С. Хантінгтоном:
4
8
9
10

$RR04245,5,1,2,0,2
Вкажіть рік публікації праці С. Хантінгтона «Зіткнення цивілізацій і перебудова світового порядку»:
1992 р.
1993 р.
1996 р.
2001 р.

$RR04246,5,1,2,0,2
Вкажіть представників течії Атлантизму:
Д. Мейнінг, Г. Маккіндер
Н. Спайкмен, К. Гаусгофер
Н. Спайкмен, Д. Мейнінг
А. Мехен, Г. Маккіндер

$RR04247,5,1,2,0,2
Вкажіть, хто з вчених не належить до представників доктрини євразійства:
М. Трубецький
М. Данилевський
О. Дугін
П. Савицький

$RR04248,5,1,2,0,2
Коли виникала доктрина євразійства ?
кін. ХІХ-поч. ХХ ст.
20-30 рр. ХХ ст.
30-40 рр. ХХ ст.
кін. ХХ ст.

$RR04249,5,1,2,0,2
Який вчений поділив всі регіони Землі на чотири геополітичні складові; розробив модель геостратегічних зон і відповідних їм геополітичних регіонів ?
Г. Маккіндер
З. Бжезінський
С. Коен
Д. Мейнінг

$RR04250,5,1,2,0,2
Назвіть чотири основні функції геополітики:
пізнавальна, інформаційна, управлінська, ідеологічна
пізнавальна, прогностична, управлінська, інформаційна
пізнавальна, прогностична, наукова, ідеологічна
пізнавальна, прогностична, управлінська, ідеологічна

$RR04251,5,1,2,0,2
Кого з вчених вважають засновниками течії атлантизм у геополітиці ?
А. Мехена, Д. Мейнінга
А. Мехена, С. Коена
А. Мехена, Н. Спайкмена
Н. Спайкмена, Д. Мекйнінга

$RR04254,5,1,2,0,2
Вкажіть, прихильниками якого напряму були української геополітики В. Липинський і В. Кучабський:
«Західного»
Концепції рівноваги
Концепції двох центрів
Геоцентричного.

$RR04255,5,1,2,0,2
Хто з вчених запропонував використовувати у геополітиці поняття ентропія ?
А. Мехен
С. Коен
Н. Спайкмен
З. Бжезінський

$RR04257,5,1,2,0,2
В основі якої течії в геополітиці лежить ідея загальної єдності людства ?
Атлантизм
Глобалізм
Мондіалізм
Інтернаціоналізм
Антиглобалізм

$RR04258,5,1,2,0,2
Кому з геополітиків належать вислови: «народ панів», «народ без простору» ?
Р. Челлену
К. Гаусгоферу
К. Ріттеру
А. Мехену
С. Рудницькому

$RR04259,5,1,2,0,2
Хто з вчених дав таке визначення держави: «Держава – це живий організм, вкорінений у просторі» ?
Ф. Ратцель
Р. Челлен
К. Гаусгофер
Г. Маккіндер
Ю. Липа

$RR04260,5,1,2,0,2
Хто з вчених дав таке визначення держави: «Держава – це живий організм, вкорінений у ґрунті»?
Ф. Ратцель
Р. Челлен
К. Гаусгофер
Г. Маккіндер
С. Рудницький

$RR04261,5,1,2,0,2
Хто з вчених одним з перших серед українських авторів, формулюючи основні вектори української геополітики, розробив струнку схему українського геополітичного процесу ?
Б. Хмельницький
І. Мазепа
П. Орлик
М. Грушевський
Ю.Липа

$RR04262,5,1,2,0,2
Функціями геополітики є: пізнавальна, прогностична, ідеологічна.
Так
Ні

$RR04263,5,1,2,0,2
Функціями геополітики є: електоральна, прогностична, ідеологічна.
Так
Ні

$RR04264,5,1,2,0,2
Функціями геополітики є: демографічна, управлінська, прогностична, ідеологічна.
Так
Ні

$RR04265,5,1,2,0,2
Функціями геополітики є: пізнавальна, комунікативна, прогностична, ідеологічна
Так
Ні

$RR04266,5,1,2,0,2
Електоральна геополітика це –
дослідження політичних симпатій та антипатій у передвиборчих перегонах
громадська думка
геополітична доктрина

$RR04267,5,1,2,0,2
Школами прикладної геополітики є: внутрішня геополітика, політична геополітика, регіональна геополітика.
Так
Ні

$RR04268,5,1,2,0,2
Школами прикладної геополітики є: внутрішня геополітика, політична геополітика, регіональна геополітика
Так
Ні

$RR04269,5,1,2,0,2
Школами прикладної геополітики є: внутрішня геополітика, електоральна геополітика, без пекова геополітика
Так
Ні

$RR04301,5,2,2,0,2
Скільки держав-сусідів має Україна?
1) 8;
2) 5;
3) 6;
4) 7;
5) 4.

$RR04302,5,2,2,0,2
З якою державою Україна має найкоротший кордон?
1) Угорщиною;
2) Словаччиною;
3) Литвою;
4) Молдовою;
5) Польщею.

$RR04303,5,2,2,0,2
Вкажіть, яка область України межує з 4 державами:
1) Львівська;
2) Волинська;
3) Чернівецька;
4) Закарпатська;
5) Одеська.

$RR04304,5,2,2,0,2
Яка область України має вихід до моря і межує по суходолу з двома державами?
1) Миколаївська;
2) Волинська;
3) Чернівецька;
4) Закарпатська;
5) Одеська.

$RR04305,5,2,2,0,2
Яка область України межує з Польщею та Білоруссю?
1) Львівська;
2) Волинська;
3) Чернівецька;
4) Закарпатська;
5) Одеська.

$RR04306,5,2,2,0,2
З якими державами Україна має кордон по річці Тиса?
1) Румунією, Молдовою;
2)Угорщиною, Словаччиною, Польщею;
3) Угорщиною, Румунією;
4) Румунією, Молдовою;
5) Угорщиною.

$RR04307,5,2,2,0,2
З якою країною Україна межує по річці Дунай?
1) Угорщиною;
2) Румунією;
3) Литвою;
4) Молдовою;
5) Польщею.

$RR04308,5,2,2,0,2
З якою країною Україна межує по річці Дністер?
1) Угорщиною;
2) Словаччиною;
3) Литвою;
4) Молдовою;
5) Польщею.

$RR04309,5,2,2,0,2
З якою країною Україна межує по річці Сян?
1) Угорщиною;
2) Словаччиною;
3) Литвою;
4) Молдовою;
5) Польщею.

$RR04310,5,2,2,0,2
Верховна Рада України прийняла Закон „Про державний кордон України” у:
1) 1990 р.;
2) 1991 р.;
3) 1992 р.;
4) 1993р.;
5) 1995 р.

$RR04311,5,2,2,0,2
Українсько-російський «Договір про дружбу, співробітництво і партнерство» підписаний у:
1) 1995 р.;
2) 1991 р.;
3) 1992 р.;
4) 1994р.;
5) 1997р.

$RR04312,5,2,2,0,2
Українська історико-географічна та етнічна територія Берестейщина передуває у складі держави-сусіда:
1) Польщі;
2) Білорусі;
3) Румунії;
4) Росії;
5) Молдови.

$RR04313,5,2,2,0,2
Вкажіть державу, яка в історичному минулому окупувала Карпатську Україну:
1) Польща;
2) Білорусь;
3) Румунія;
4) Росія;
5) Угорщина.

$RR04314,5,2,2,0,2
Вкажіть, до складу якої держави входила Підкарпатська Русь у 1918-1939 рр.:
1) Польщі;
2) Чехословаччини;
3) Румунії;
4) Росії;
5) Угорщини.

$RR04315,5,2,2,0,2
Вкажіть місто, що було столицею Карпатської України:
1) Ужгород;
2) Хуст;
3) Мукачеве;
4) Львів;
5) Станіславів.

$RR04316,5,2,2,0,2
Президентом Карпатської України був:
1) А. Волошин;
2) С. Бандера;
3) К. Левицький;
4) С. Петлюра;
5) М. Грушевський.

$RR04317,5,2,2,0,2
Вкажіть дату (рік, місяць), коли радянські війська окупували Західну Україну за Пактом Ріббентропа – Молотова:
1) 1918 р., вересень;
2) 1940 р., квітень;
3) 1939 р., листопад;
4) 1919 р., січень;
5) 1939 р. вересень.

$RR04318,5,2,2,0,2
До складу якої держави у 1918-1940 рр. входила Північна Буковина?
1) Польщі;
2) Чехословаччини;
3) Румунії;
4) Росії;
5) Угорщини.

$RR04319,5,2,2,0,2
Вкажіть рік, коли до складу УРСР увійшла Південна Бессарабія:
1) 1939;
2) 1940;
3) 1941;
4) 1945;
5) 1949

$RR04320,5,2,2,0,2
Вкажіть рік, коли до складу УРСР увійшло Закарпаття:
1) 1939;
2) 1940;
3) 1941;
4) 1945;
5) 1949

$RR04321,5,2,2,0,2
Вкажіть рік, коли до складу УРСР увійшла Кримська область:
1) 1939;
2) 1940;
3) 1941;
4) 1945;
5) 1954.

$RR04322,5,2,2,0,2
До складу якої держави входять українські етнічні землі Лемківщина та Холмщина?
1) Польщі;
2). Білорусі;
3) Румунії;
4) Росії;
5) Молдови.

$RR04323,5,2,2,0,2
До складу якої держави входить історико-географічна та етнічна територія Кубань?
1) Польщі;
2) Білорусі;
3) Румунії;
4) Росії;
5) Молдови.

$RR04324,5,2,2,0,2
До складу якої держави входить історико-географічна область Мармарощина?
1) Польщі;
2) Білорусі;
3) Румунії;
4) Росії;
5) Молдови.

$RR04325,5,2,2,0,2
До складу якої держави входить історико-географічна область Підляшшя?
1) Польщі;
2) Білорусі;
3) Румунії;
4) Росії;
5) Молдови.

$RR04326,5,2,2,0,2
Коли до складу гетьманської України увійшов Крим? (рік, місяць)
1) 1918 р., вересень;
2) 1918 р., квітень;
3) 1917р., листопад;
4) 1919 р., січень;
5) 1919 р. лютий.

$RR04327,5,2,2,0,2
Коли відбулося об'єднання УНР та ЗУНР? (рік, місяць)
1) 1918 р., вересень;
2) 1918 р., квітень;
3) 1917р., листопад;
4) 1919 р., січень;
5) 1919 р. лютий.

$RR04328,5,2,2,0,2
Коли було утворено ЗУНР? (рік, місяць)
1) 1918 р., вересень;
2) 1918 р., листопад;
3) 1917р., листопад;
4) 1919 р., січень;
5) 1919 р. лютий.

$RR04329,5,2,2,0,2
Коли було утворено Карпато-Українську державу? (рік, місяць)
1) 1918 р., вересень;
2) 1940 р., квітень;
3) 1939р., листопад;
4) 1919 р., січень;
5) 1939 р. березень.

$RR04330,5,2,2,0,2
Коли було ліквідовано у складі УРСР Молдавську АРСР?
1) 1923;
2) 1924;
3) 1930;
4) 1940;
5) 1959.

$RR04331,5,2,2,0,2
Яка область України найбільша за площею?
1) Одеська;
2) Донецька;
3) Чернівецька;
4) Київська;
5) Львівська.

$RR04332,5,2,2,0,2
Яка область України найменша за площею?
1) Одеська;
2) Донецька;
3) Чернівецька;
4) Київська;
5) Львівська.

$RR04333,5,2,2,0,2
Де в Україні офіційно найбільше зареєстровано безробітних?
1) в західних областях;
2) в центральних областях;
3) в північних областях;
4) в східних областях;
5) в південних областях.

$RR04334,5,2,2,0,2
Вкажіть, де в Україні найвищі показники природного приросту населення:
1) в західних областях;
2) в центральних областях;
3) в північних областях;
4) в східних областях;
5) в південних областях.

$RR04335,5,2,2,0,2
Де в Україні найвищі показники смертності населення?
1) в західних областях;
2) в центральних областях;
3) в північних областях;
4) в східних областях;
5) в південних областях.

$RR04336,5,2,2,0,2
В якій області України найнижчий рівень урбанізації?
1) Закарпатській;
2) Львівській;
3) Чернігівській;
4) Донецькій;
5) Одеській.

$RR04337,5,2,2,0,2
В якій області України найвищий рівень урбанізації?
1) Закарпатській;
2) Львівській;
3) Чернігівській;
4) Донецькій;
5) Одеській.

$RR04338,5,2,2,0,2
В якій області України найстаріше населення?
1) Закарпатській;
2) Львівській;
3) Чернігівській;
4) Донецькій;
5) Одеській.

$RR04339,5,2,2,0,2
В якій області України наймолодше населення?
1)Закарпатській;
2) Львівській;
3) Чернігівській;
4) Донецькій;
5) Одеській.

$RR04340,5,2,2,0,2
В якій області України найбільше проживає румун?
1)Закарпатській;
2) Львівській;
3) Чернівецькій;
4) Донецькій;
5) Одеській.

$RR04341,5,2,2,0,2
В якій області України найбільше проживає угорців?
1) Закарпатській;
2) Львівській;
3) Чернігівській;
4) Донецькій;
5) Одеській.

$RR04342,5,2,2,0,2
В якій області України найбільше проживає болгар?
1) Закарпатській;
2) Львівській;
3) Чернігівській;
4) Донецькій;
5) Одеській.

$RR04343,5,2,2,0,2
В якій області України найбільше проживає гагаузів?
1) Закарпатській;
2) Львівській;
3) Житомирській;
4) Донецькій;
5) Одеській.

$RR04344,5,2,2,0,2
В якій області України найбільше проживає поляків?
1) Закарпатській;
2) Львівській;
3) Житомирській;
4) Донецькій;
5) Одеській.

$RR04345,5,2,2,0,2
В якій області України найбільше проживає греків?
1) Закарпатській;
2) Львівській;
3) Житомирській;
4) Донецькій;
5) Одеській.

$RR04346,5,2,2,0,2
Яка етнографічна група українців проживає у Львівській області?
1) гуцули;
2) бойки;
3) лемки;
4) русини;
5) поліщуки.

$RR04347,5,2,2,0,2
Яка етнографічна група українців проживає у Чернівецькій області?
1) гуцули;
2) бойки;
3) лемки;
4) русини;
5) поліщуки.

$RR04348,5,2,2,0,2
Яка етнографічна група українців проживає у Волинській області?
1) гуцули;
2) бойки;
3) лемки;
4) русини;
5) поліщуки.

$RR04349,5,2,2,0,2
В якій області України проживають русини?
1) Закарпатській;
2) Львівській;
3) Житомирській;
4) Донецькій;
5) Одеській.

$RR04350,5,2,2,0,2
Яка етнографічна група українців зазнала переселення зі своїх історичних земель?
1) гуцули;
2) бойки;
3) лемки;
4) русини;
5) поліщуки.

$RR04351,5,2,2,0,2
Яка етнографічна група українців проживає на території Румунії?
1) гуцули;
2) бойки;
3) лемки;
4) русини;
5) поліщуки.

$RR04352,5,2,2,0,2
Яка етнографічна група українців проживає на території Білорусі?
1) гуцули;
2) бойки;
3) лемки;
4) русини;
5) поліщуки.

$RR04353,5,2,2,0,2
Чисельність якого етносу найбільше зросла між переписами населення 1989 та 2001 рр.?
1) Гагаузів;
2) Кримських татар;
3) Молдован;
4) Євреїв;
5) Греків.

$RR04354,5,2,2,0,2
Чисельність якого етносу найбільше скоротилася між переписами населення 1989 та 2001 рр.?
1) Гагаузів;
2) Кримських татар;
3) Молдован;
4) Євреїв;
5) Греків.

$RR04355,5,2,2,0,2
У якій області України найнижча питома вага українців?
1) Харківській;
2) Донецькій;
3) Одеській;
4) Запорізькій;
5) Дніпропетровській.

$RR04356,5,2,2,0,2
Вкажіть, хто є главою УГКЦ:
1) Митрополит Філарет;
2) Верховний архиєпископ Святослав;
3) Митрополит Володимир;
4) Кардинал М. Яворський;
5) Митрополит Мстислав.

$RR04357,5,2,2,0,2
Вкажіть, хто є главою УПЦ (КП):
1) Митрополит Філарет;
2) Кардинал Л. Гузар;
3) Митрополит Володимир;
4) Кардинал М. Яворський;
5) Митрополит Мстислав.

$RR04358,5,2,2,0,2
Де знаходиться резиденція УПЦ (КП)?
1) Києво-Печерська Лавра;
2) Володимирський Собор;
3) Собор Святого Юра;
4) Софіївська Лавра;
5) Свято-Михайлівський Собор.

$RR04359,5,2,2,0,2
Де знаходиться резиденція УПЦ (МП)?
1) Києво-Печерська Лавра;
2) Володимирський Собор;
3) Собор Святого Юра;
4) Софіївська Лавра;
5) Свято-Михайлівський Собор.

$RR04360,5,2,2,0,2
Вкажіть чисельність населення України, що була зафіксована за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 р.? (млн. ос.)
1) 52,2;
2) 48,5;
3) 46,6;
4) 50,2;
5) 47,7.

$RR04361,5,2,2,0,2
Вкажіть, яку частку від території України займають рівнини:
1) 80%;
2) 95%;
3) 75%;
4) 85%;
5) 66%.

$RR04362,5,2,2,0,2
Вкажіть, яку частку від території України займають гори:
1) 3%;
2) 5%;
3) 10%;
4) 15%;
5) 20%.

$RR04363,5,2,2,0,2
Показник середньої лісистості території України становить:
1) 10,5%;
2) 12,0%;
3) 14,3%;
4)18.5%;
5) 22%.

$RR04364,5,2,2,0,2
Вкажіть, який відсоток території України охоплює басейн Дніпра:
1) 45%;
2) 55%;
3) 65%;
4) 70%;
5) 75%.

$RR04365,5,2,2,0,2
Як називається найвищий масив Українських Карпат?
1) Горгани;
2) Чорногора;
3) Бескиди;
4) Товтри;
5) Медобори.

$RR04366,5,2,2,0,2
Найвищою вершиною Кримських гір є:
1) Роман-Кош;
2) Ай-Петрі;
3) Карадаг;
4) Четирдаг;
5) Говерла

$RR04367,5,2,2,0,2
Як змінюється континентальність клімату України з заходу на схід?
1) не змінюється;
2) зменшується;
3) зростає;
4) відновлюється.

$RR04368,5,2,2,0,2
Найбільше опадів в Україні випадає:
1) на Поліссі;
2) в Кримських горах;
3) на Буковині;
4) в районі м. Берегове;
5) в Карпатах.

$RR04369,5,2,2,0,2
Територія Закарпатської області належить до басейну річки:
1) Дніпра;
2) Дону;
3) Дністра;
4) Дунаю;
5) Бугу.

$RR04370,5,2,2,0,2
Яка річка України належить до басейну Балтійського моря?
1) Західний Буг;
2) Прип’ять;
3) Дністер;
4) Десна;
5) Стир.

$RR04371,5,2,2,0,2
Вкажіть найбільше за площею озеро України:
1) Синєвир;
2) Свитязь;
3) Ялпуг;
4) Котлабух;
5) Несамовите.

$RR04372,5,2,2,0,2
Вкажіть найбільше за площею озеро Полісся:
1) Синєвир;
2) Свитязь;
3) Ялпуг;
4) Котлабух;
5) Несамовите.

$RR04373,5,2,2,0,2
Заповідник Асканія-Нова знаходиться в області:
1) Херсонській;
2) Волинській;
3) в АР Крим;
4) Одеській;
5) Закарпатській.

$RR04374,5,2,2,0,2
Який основний залізорудний басейн України?
1) Криворізький;
2) Білозерський;
3) Нікопольський;
4) Велико-Токмацький;
5) Кременчуцький.

$RR04375,5,2,2,0,2
Який марганцеворудний басейн знаходиться на території Дніпропетровської області?
1) Криворізький;
2) Білозерський;
3) Нікопольський;
4) Велико-Токмацький;
5) Кременчуцький.

$RR04376,5,2,2,0,2
Який кам’яно-вугільний басейн знаходиться на заході України?
1) Криворізький;
2) Донецький;
3) Нікопольський;
4) Львівсько-Волинський;
5) Кременчуцький.

$RR04377,5,2,2,0,2
Вкажіть родовище калійної солі:
1) Іршанське;
2) Мужієвське;
3) Стебницьке;
4) Побузьке;
5) Микитівське.

$RR04378,5,2,2,0,2
На якому родовищі видобувають нікель?
1) Ратнівське;
2) Мужієвське;
3) Стебницьке;
4) Побузьке;
5) Микитівське.

$RR04379,5,2,2,0,2
Вкажіть область України, що найкраще забезпечена водними ресурсами:
1) Херсонська;
2) Вінницька;
3) Одеська;
4) Донецька;
5) Закарпатська.

$RR04380,5,2,2,0,2
Вкажіть, який Національний природний парк є найбільший за площею:
1) Шацький;
2) Карпатський;
3) Синєвирський;
4) Яворівський;
5) Бескидський.

$RR04381,5,2,2,0,2
Вкажіть Національний природний парк, який знаходиться у Волинській області:
1) Шацький;
2) Карпатський;
3) Синєвирський;
4) Яворівський;
5) Бескидський.

$RR04382,5,2,2,0,2
Яка товарна група посідає перше місце у експорті України?
1) Енергетичні матеріали та продукти;
2) Харчові продукти;
3) Чорні метали та вироби з них;
4) Машини, механізми та обладнання;
5) Транспорті засоби.

$RR04383,5,2,2,0,2
Яка товарна група посідає перше місце у імпорті України?
1) Енергетичні матеріали та продукти;
2) Харчові продукти;
3) Чорні метали та вироби з них;
4) Машини, механізми та обладнання;
5) Транспорті засоби.

$RR04384,5,2,2,0,2
Назвіть найпотужнішу атомну електростанцію України:
Запорізька;
Хмельницька;
Південно-Українська;
Рівенська;
Чорнобильська.

$RR04385,2,4,2,0,2
Назвіть найпотужніші теплові електростанції Центру України:
Запорізька, Вуглегірська;
Донецька, Луганська;
Трипільська, Ладижинська;
Бурштинська, Добротвірська;
Запорізька, Харківська.

$RR04386,5,2,2,0,2
Назвіть найпотужніші теплові електростанції Заходу України:
Запорізька, Вуглегірська;
Донецька, Луганська;
Трипільська, Ладижинська;
Бурштинська, Добротвірська;
Запорізька, Харківська.

$RR04387,5,2,2,0,2
Назвіть діючі атомні електростанції України?
Запорізька, Бурштинська, Рівненська, Чорнобильська;
Чорнобильська, Рівненська, Хмельницька, Південно-Українська;
Ладижинська, Каховська, Запорізька, Рівненська;
Черкаська, Київська, Хмельницька;
Запорізька, Південно-Українська, Рівненська, Хмельницька.

$RR04388,5,2,2,0,2
Вкажіть, у якій частині України переважає вирощування кукурудзи:
Захід та Центр України;
Південь лісостепу, північна та центральна частина степу;
Полісся та Поділля;
Південна частина степу;
Лісостеп.

$RR08389,5,2,2,0,2
Назвіть основні центри чорної металургії Донбасу:
Донецьк, Макіївка, Алчевськ, Костянтинівна, Краматорськ;
Донецьк, Луганськ, Горлівка, Макіївка;
Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя;
Донецьк, Луганськ, Дніпропетровськ;
Донецьк, Кривий Ріг, Запоріжжя.

$RR04390,5,2,2,0,2
Назвіть основні центри чорної металургії Придніпров’я:
Донецьк, Макіївка, Алчевськ, Костянтинівна, Краматорськ;
Донецьк, Луганськ, Горлівка, Макіївка;
Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя;
Донецьк, Луганськ, Дніпропетровськ;
Донецьк, Кривий Ріг, Запоріжжя.

$RR04391,5,2,2,0,2
Назвіть основні центри виробництва труб:
Донецьк, Дніпропетровськ, Луганськ;
Нікополь, Новомосковськ, Дніпропетровськ, Харцизьк;
Донецьк, Макіївка, Лисичанськ, Херсон;

$RR04392,5,2,2,0,2
Назвіть центри виробництва алюмінію:
Донецьк, Запоріжжя, Херсон;
Миколаїв, Запоріжжя;
Миколаїв, Херсон, Луганськ;
Артемівськ, Побузьке, Микитівка;
Миколаїв, Донецьк.

$RR04393,5,2,2,0,2
Назвіть центр виробництва ртуті:
Микитівка;
Побузьке;
Запоріжжя;
Костянтинівна;
Артемівськ.

$RR04394,5,2,2,0,2
Назвіть регіони України, в яких переважає вирощування овець:
В Карпатах і Степу;
На Поділлі;
На Поліссі;
У Центрі України;
На Донбасі.

$RR04395,5,2,2,0,2
Назвіть центр виробництва титану:
Микитівка;
Побузьке;
Запоріжжя;
Костянтинівна;
Артемівськ.

$RR04396,5,2,2,0,2
Назвіть, який чинник є визначальним у металургії алюмінію:
дешева робоча сила;
концентрація виробництва;
транспортне розміщення;
наукове забезпечення;
дешева електроенергія.

$RR04397,5,2,2,0,2
Який напрям скотарства переважає у Степу?
М’ясне і м’ясо-молочне;
Молочно-м’ясне;
М’ясне;
Молочне.

$RR04398,5,2,2,0,2
Назвіть найбільші центри виробництва фосфорних добрив:
Калуш, Сокаль, Горлівка, Вінниця;
Костянтинівна, Вінниця, Суми, Одеса;
Дніпропетровська, Роздол, Рівне, Суми;
Калуш, Стебник;
Дніпродзержинськ, Горлівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Запоріжжя, Черкаси.

$RR04399,5,2,2,0,2
Назвіть найбільші центри виробництва азотних добрив:
Калуш, Сокаль, Горлівка, Вінниця;
Костянтинівна, Вінниця, Суми, Одеса;
Дніпропетровська, Роздол, Рівне, Суми;
Калуш, Стбник;
Дніпродзержинськ, Горлівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Запоріжжя, Черкаси.

$RR04400,5,2,2,0,2
Назвіть найбільші центри виробництва калійних добрив:
Калуш, Сокаль, Горлівка, Вінниця;
Костянтинівна, Вінниця, Суми, Одеса;
Дніпропетровська, Роздол, Рівне, Суми;
Калуш, Стебник;
Дніпродзержинськ, Горлівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Запоріжжя, Черкаси.

$RR04401,5,2,2,0,2
Назвіть найбільші центри виробництва бавовняних тканин:
Чернігів, Луганськ, Дунаївці, Одеса;
Херсон, Тернопіль, Донецьк, Чернівці;
Рівне, Житомир;
Київ, Черкаси;
Одеса, Херсон, Київ.

$RR04402,5,2,2,0,2
Назвіть найбільші центри виробництва шин:
Лисичанськ, Слов’янськ;
Дніпропетровськ, Біла Церква;
Київ, Черкаси, Чернігів, Сокаль;
Київ, Житомир, Одеса, Луганськ, Полтава, Львів;
Львів, Одеса, Борислав, Чернівці, Кривий Ріг.

$RR04403,5,2,2,0,2
Назвіть найбільші центри виробництва фармацевтичних виробів:
Лисичанськ, Слов’янськ;
Дніпропетровськ, Біла Церква;
Київ, Черкаси, Чернігів, Сокаль;
Київ, Житомир, Одеса, Луганськ, Полтава, Львів;
Львів, Одеса, Борислав, Чернівці, Кривий Ріг.

$RR04404,5,2,2,0,2
Назвіть найбільші нафтопереробні заводи України
Лисичанськ, Запоріжжя, Донецьк, Дрогобич, Рівне, Львів;
Лисичанськ, Кременчук, Херсон, Одеса, Дрогобич, Надвірна;
Кременчук, Дрогобич, Надвірна, Херсон, Феодосія;
Лисичанськ, Кременчук, Харків, Київ, Львів, Одеса;
Херсон, Миколаїв, Одеса, Керч.

$RR04405,5,2,2,0,2
Назвіть найбільші центри виробництва суден:
Харків, Дніпропетровськ;
Харків, Луганськ;
Миколаїв, Херсон, Київ, Керч;
Тернопіль, Херсон, Дніпропетровськ;
Київ, Харків, Дніпропетровськ.

$RR04406,5,4,2,0,2
Назвіть найбільші центри виробництва авіаракетної техніки:
Харків, Дніпропетровськ;
Харків, Луганськ;
Миколаїв, Херсон, Київ, Керч;
Тернопіль, Херсон, Дніпропетровськ;
Київ, Харків, Дніпропетровськ.

$RR04407,5,2,2,0,2
Вкажіть, у якій частині України переважає вирощування озимої пшениці:
Полісся і Поділля;
Степ та Лісостеп;
Захід України та Закарпаття;
Полісся та Лісостеп;
Північ та Центр України.

$RR04408,5,2,2,0,2
Назвіть, яка технічна культура переважає на Поліссі:
Соняшник;
Цукровий буряк;
Горох;
Льон;
Соя.

$RR04409,5,2,2,0,2
Назвіть, яка технічна культура переважає на Поділлі:
Соняшник;
Цукровий буряк;
Картопля;
Льон;
Соя.

$RR04410,5,2,2,0,2
Назвіть найбільші центри виробництва автомобілів:
Харків, Токмак, Первомайськ;
Київ, Харків, Дніпропетровськ, Краматорськ, Одеса, Запоріжжя, Львів, Черкаси, Житомир;
Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк, Запоріжжя, Вінниця, Львів;
Запоріжжя, Черкаси, Сімферополь, Луцьк, Кременчук;
Краматорськ, Горлівка, Дніпропетровськ, Донецьк, Маріуполь, Кривий Ріг, Луганськ.

$RR04411,5,2,2,0,2
Вкажіть, які регіони України переважно віддали свої голоси на користь Л.Кравчука на президентських виборах 1994 р.:
Схід та Південь України;
Центр та Схід України;
Захід та Центр України;
Схід та Північ України;
Центр та Північ України.

$RR04412,5,2,2,0,2
Вкажіть, які регіони України переважно віддали свої голоси на користь Л. Кучми на президентських виборах 1994 р.:
Схід та Південь України;
Центр та Схід України;
Захід та Центр України;
Схід та Північ України;
Центр та Північ України.

$RR04413,5,2,2,0,2
Хто очолював Прогресивну соціалістичну партію України?
Н. Вітренко;
П. Лазаренко;
О. Мороз;
В. Пустовойтенко;
В. Чорновіл.

$RR04414,5,2,2,0,2
Хто очолює Комуністичну партію України?
Н. Вітренко;
П. Симоненко;
О. Мороз;
В. Пустовойтенко;
В. Янукович.

$RR04415,5,2,2,0,2
Вкажіть партію, яка перемогла на парламентських виборах 1998 р.:
НРУ;
СДПУ (о);
НДП;
ПСПУ;
КПУ.

$RR04416,5,2,2,0,2
Вкажіть, хто увійшов до другого туру президентських вибрів 1999 р.:
П. Лазаренко і Л. Кравчук;
Л. Кучма і Л.Кравчук;
П. Симоненко і О. Мороз;
Л. Кучма і О.Мороз;
Л. Кучма і П. Симоненко.

$RR04417,5,2,2,0,2
На яких парламентських виборах вперше було впроваджено змішану виборчу систему?
1994 р.;
1996 р.;
1998 р.;
1999 р.;
2002 р.

$RR04418,5,2,2,0,2
Хто посів перше місце на першому етапі президентських виборів 2004 р.?
В. Янукович;
В. Ющенко;
О. Мороз;
Н. Вітренко;
Л.Кучма.

$RR04419,5,2,2,0,2
Хто посів друге місце на першому етапі президентських виборів 2004 р.?
В. Янукович;
В. Ющенко;
О. Мороз;
Н. Вітренко;
Л.Кучма.

$RR04420,5,2,2,0,2
Яке місце за підсумками парламентських виборів 2006 р. посіла Партія регіонів України?
П’яте;
Четверте;
Третє;
Друге;
Перше.

$RR04421,5,2,2,0,2
Вкажіть, у якій області України Партія регіонів мала найбільшу підтримку:
Донецькій;
Сумській;
Херсонській;
Львівській;
Дніпропетровській.

$RR04422,5,2,2,0,2
Хто на даний час є Прем’єр-міністром України?
Б. Тарасюк;
А. Яценюк;
О. Мороз;
М. Азаров;
В. Янукович.

$RR04423,5,2,2,0,2
Вкажіть, кого обрано Головою Верховної Ради України у лютому 2014 р.:
Б. Тарасюк;
О. Мороз;
В. Рибак ;
В. Литвин;
О. Турчинов.

$RR04424,5,2,2,0,2
Вкажіть назву найвпливовішої молодіжної громадської організації у м. Львові, створеної в 1987 р.:
Спадщина;
Молодий рух;
Товариство Лева;
Вертеп;
Команда озимого покоління.

$RR04425,5,2,2,0,2
Громадсько-політична організація, що відстоювала права репресованих, називається:
Сумління;
Спадщина;
Меморіал;
Пам’ять;
Плеяда.

$RR04426,5,3,2,0,2
Назвіть держави, що стали членами ЄС у 2007 р.:
1) Болгарія та Румунія;
2) Швеція, Фінляндія та Австрія;
3) Хорватія та Албанія
4) Польща, Чехія та Угорщина

$RR04427,5,3,2,0,2
Назвіть держави, що стали членами ЄС у 1995 р.:
Болгарія та Румунія
Швеція, Фінляндія та Австрія
Хорватія та Албанія
Польща, Чехія та Угорщина.

$RR04428,5,3,2,0,2
Назвіть держави Європи, що належать до зони EFTA:
Німеччина, Великобританія, Франція, Італія
Франція та Великобританія
Іспанія та Португалія
Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн

$RR04429,5,3,2,0,2
Назвіть держави, які підписали договір про безпекове співробітництво у Сен-Мело:
Німеччина, Великобританія, Франція, Італія
Франція та Великобританія
Іспанія та Португалія
Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн

$RR04430,5,3,2,0,2
Назвіть держави, які найбільше підтримують співпрацю ЄС з країнами Латинської Америки:
Німеччина, Великобританія, Франція, Італія
Франція та Великобританія
Іспанія та Португалія
Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн

$RR04431,5,3,2,0,2
Назвіть держави, які ініціювали політику Східного партнерства ЄС:
Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина
Польща, Швеція
Фінляндія, Швеція
Нідерланди, Бельгія, Люксембург

$RR04432,3,1,2,0,2
Назвіть держави, які ініціювали політику Північного виміру ЄС:
Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина
Польща, Швеція
Фінляндія, Швеція
Нідерланди, Бельгія, Люксембург

$RR04433,5,3,2,0,2
Вкажіть, яке політико-правове завдання проголошувала Люксембурзька декларація ЄС 1984 р.:
напрями та завдання співпраці між ЄЕС та ЄАВТ
політичні інструменти здійснення Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС
структурно-інституцйні зміни та правове поле реалізації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС
військово-політичне забезпечення Спільної політики безпеки та оборони ЄС

$RR04434,5,3,2,0,2
Вкажіть головні завдання, які проголошені Амстердамським договором ЄС 1997 р.:
напрями та завдання співпраці між ЄЕС та ЄАВТ
політичні інструменти здійснення Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС
структурно-інституцйні зміни та правове поле реалізації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС
військово-політичне забезпечення Спільної політики безпеки та оборони ЄС

$RR04435,5,3,2,0,2
Вкажіть головні завдання, що були прийняті на Гельсінкському саміті ЄС у 1999 р.:
напрями та завдання співпраці між ЄЕС та ЄАВТ
політичні інструменти здійснення Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС
структурно-інституцйні зміни та правове поле реалізації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС
військово-політичне забезпечення Спільної політики безпеки та оборони ЄС

$RR04436,5,3,2,0,2
Вкажіть головні завдання у сфері СЗБП ЄС, які проголосив Лісабонський договір 2007р.:
напрями та завдання співпраці між ЄЕС та ЄАВТ
політичні інструменти здійснення Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС
структурно-інституцйні зміни та правове поле реалізації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС
військово-політичне забезпечення Спільної політики безпеки та оборони ЄС

$RR04437,5,3,2,0,2
Вкажіть, яка країна з ЄАВТ не підписала повномасштабний із ЄС “Договір про європейську економічну зону”:
Австрія
Норвегія
Ісландія
Швейцарія

$RR04438,5,3,2,0,2
Вкажіть країни-члени ЄС, що не є членами НАТО:
Ісландія, Норвегія, Швейцарія
Ірландія, Швеція, Австрія, Фінляндія
Швеція. Фінляндія, Норвегія
Бельгія, Нідерланди

$RR04439,5,3,2,0,2
Вкажіть країну, яка була ініціатором Середземноморської політики ЄС:
Ісландія
Швейцарія
Австрія
Франція

$RR04440,5,3,2,0,2
Вкажіть країну-члена ЄАВТ, що подавала заяву на вступ до ЄС:
Ісландія
Швейцарія
Австрія
Франція

$RR04441,5,3,2,0,2
Вкажіть, які перші країни Центрально-Східної Європи були охоплені програмою ЄС ФАРЕ:
Польща та Угорщина
Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина
Чехія, Словаччина та Угорщина
Словенія та Чехія

$RR04442,5,3,2,0,2
Як називаються договори країн Центрально-Східної Європи про асоційоване членство з ЄС?
Договір “Берлін плюс”
Ініціатива “Східне партнерство”
Барселонський процес
Європейські угоди

$RR04443,5,3,2,0,2
Назвіть домовленості між НАТО та ЄС про військове співробітництво:
Договір “Берлін плюс”
Ініціатива “Східне партнерство”
Барселонський процес
Європейські угоди

$RR04444,5,3,2,0,2
Назвіть політику ЄС щодо європейських країн колишнього СРСР:
Договір “Берлін плюс”
Ініціатива “Східне партнерство”
Барселонський процес
Європейські угоди

$RR04445,5,3,2,0,2
Назвіть ініціативу співробітництва ЄС з країнами Середземномор’я:
Договір “Берлін плюс”
Ініціатива “Східне партнерство”
Барселонський процес
Європейські угоди

$RR04446,5,3,2,0,2
Вкажіть рік, коли було підписано Договір про Європейську економічну зону:
1990
1992
1995
2009

$RR04447,5,3,2,0,2
Вкажіть рік, коли було підписано Трансатлантичну хартію ЄС-США:
1990
1992
1995
2009

$RR04448,5,3,2,0,2
Вкажіть, в якому році було підписано Договір про Євро-Середземноморське співробітництво:
1990
1992
1995
2009

$RR04449,5,3,2,0,2
Вкажіть рік, коли було прийнято ініціативу ЄС “Східне партнерство”:
1990
1992
1995
2009

$RR04450,5,3,2,0,2
Вкажіть, який головний документ регулював відносини між ЄС та окремими країнами Східної Європи та Центральної Азії:
Пакт про стабілізацію та асоціацію
Європейська політика сусідства
Угода про партнерство та співробітництво
Політика Східного партнерства

$RR04451,5,3,2,0,2
Міжнародно-політична правосуб’єктність ЄС встановлюється міжнародним договором:
Маастрихтським
Амстердамським
Ніцським
Лісабонським

$RR04452,5,3,2,0,2
Яка структура ЄС визначає головні засади та спільні напрями зовнішньої політики?
Європейська комісія
Європарламент
Європейська Рада
Рада Міністрів

$RR04453,5,3,2,0,2
Який договір ЄС встановив посаду Високого представника з питань СЗБП?
Маастрихтський
Амстердамський
Ніццький
Лісабонський

$RR04454,5,3,2,0,2
Посаду Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки встановив договір:
Маастрихтський
Амстердамський
Ніцський
Лісабонський

$RR04456,5,3,2,0,2
Європейська служба зовнішньої дії перебуває у відомстві:
Високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки
Ради міністрів ЄС
Голови Євро комісії
Європейської Ради

$RR04457,5,3,2,0,2
Вкажіть, як називається служба, що відповідає за зовнішню політику та дипломатичні представництва ЄС:
Європейська комісія
Європейська служба зовнішньої дії
Міністерство закордонних справ
Департамент зовнішньої політики

$RR04458,5,3,2,0,2
Вкажіть, яка структура ЄС була покликана реалізовувати Петерсберзькі завдання:
Західноєвропейський Союз
Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки
Євро комісія
Рада міністрів ЄС

$RR04459,5,3,2,0,2
Вкажіть рік, коли було запроваджено Європейську політику сусідства:
1992
1998
2004
2007

$RR04460,5,3,2,0,2
На який регіон розрахована була програма фінансового забезпечення Європейської політики сусідства МЕДА?
країни Балтії
південно-середземноморські країни
країни колишнього СРСР
країни Африки, Карибського та Тихоокеанського басейнів

$RR04461,5,3,2,0,2
Коли і де була прийнята Нова Трансатлантична хартія ЄС-США?
1995, Мадрид
1984, Люксембург
2006, Прага
1992, Ломе

$RR04462,5,3,2,0,2
Який договір визначив головні завдання СЗБП ЄС?
Маастрихтський
Амстердамський
Ніцський
Лісабонський

$RR04463,5,3,2,0,2
Країни якого регіону охоплені Угодами про стабілізацію та асоціацію з ЄС:
країни колишнього СРСР
країни Африки, Карибського та Тихоокеанського басейнів
країни Північної Африки
країни Західних Балкан

$RR04464,5,3,2,0,2
Назвіть основні інституційні структури Спільної політики безпеки та оборони ЄС:
Комітет політики та безпеки, Військовий комітет, Військовий штаб
Рада безпеки та оборони, Комітет стратегічного планування, Військовий штаб
Комітет міністрів оборони, Генеральний штаб, Ядерний комітет
Генеральне командування, Верховний штаб, Комітет стратегічного планування

$RR04465,5,3,2,0,2
Вкажіть державу Африки, де відбувалися найбільші миротворчі операції ЄС:
Судан
Ефіопія
Ліберія
Демократична Республіка Конго

$RR04466,5,3,2,0,2
Коли і де було підписано першу конвенцію про співробітництво між ЄЕС та АКТ?
1963, Яунде
1975, Ломе
2000, Котону
2009, Прага

$RR04467,5,3,2,0,2
Який договір регулює сучасний стан відносин між ЄС та країнами АКТ?
Конвенція між ЄС та АКТ, 1963 р.
Угода про партнерство, 2000 р.
Східне партнерство, 2009 р.
Середземноморське партнерство, 1995

$RR04468,5,3,2,0,2
Коли була підписана угода про Євро-Середземноморське партнерство?
1992, Рим
1995, Барселона
2008, Париж
2009, Прага

$RR04469,5,3,2,0,2
Вкажіть, коли і де було підписано програму ЄС “Східне партнерство”:
Барселона, 1995
Прага, 2002
Москва, 2008
Прага, 2009

$RR04470,5,3,2,0,2
Вкажіть, який інструмент регулює фінансове забезпечення Європейської політики сусідства:
Європейський інструмент сусідства і партнерства
ТАСІС
МЕДА
ТЕМПУС

$RR04471,5,3,2,0,2
Вкажіть, з яким економічним об'єднанням країн Азії ЄС підтримує найтісніші контакти:
АСЕАН
МЕРКОСУР
МАГАТЕ
ОПЕК

$RR04472,5,3,2,0,2
Вкажіть, з яким економічним об'єднанням Латинської Америки ЄС підтримує найтісніші контакти:
АСЕАН
МЕРКОСУР
МАГАТЕ
ОПЕК

$RR04473,5,3,2,0,2
Чисельність населення ЄС (в млн. осіб) станом на поч. 2013 р. становить:
490
650
507
525.

$RR04474,5,3,2,0,2
Площа території ЄС у млн. кв. км становить:
4,4
2,2
3,3
5,5

$RR04475,5,3,2,0,2
Вкажіть сумарний обсяг ВВП ЄС у трлн. дол. США станом на поч. 2013 р.:
25,5
12,5
22,5
17,5

$RR04476,5,3,2,0,2
Вкажіть автономні частини Данії, що перебувають поза ЄС:
Шотландія і Уельс
Норманські острови та острів Мен
Оркнейські острови
Гренландія та Фарерські острови

$RR04477,5,3,2,0,2
Назвіть заморський регіон Франції, що визнає членство у ЄС:
о. Гаїті
о. Реюньон
о. Магдалена
о. Барбадос

$RR04478,5,3,2,0,2
Назвіть залежну територію Великобританії, на яку поширюється законодавство ЄС:
Гібралтар
Кайманові о-ви
Бермудські о-ви
о. Піткерн

$RR04479,5,3,2,0,2
Вкажіть, які коронні частини Великобританії не визнають законів ЄС:
Шотландія та Уельс;
Норманські острови та острів Мен;
Оркнейські острови;
Гренландія та Фарерські острови

$RR04480,5,3,2,0,2
Вкажіть країну, що найпізніше стала членом ЄС:
Македонія;
Хорватія
Албанія
Ісландія

$RR04481,5,3,2,0,2
Вкажіть, як ще називаються критерії вступу країн в Європейський Союз:
Копенгагенські критерії
Римські критерії
Афінські критерії
Лондонські критерії

$RR04482,5,3,2,0,2
Критерії вступу країн в Європейський Союз були прийняті у:
1993
2005
2007
2009

$RR04483,5,3,2,0,2
Коли був підписаний Лісабонський договір про реформу ЄС?
1993
2005
2007
2009

$RR04484,5,3,2,0,2
Коли увійшов у дію Лісабонський договір про реформу ЄС?
1993
2005
2007
2009

$RR04485,5,3,2,0,2
Назвіть країни, які є офіційними кандидатами на членство у ЄС
Албанія, Боснія і Герцеговина
Македонія, Чорногорія, Сербія та Туреччина
Україна, Грузія
Болгарія, Румунія

$RR04486,5,3,2,0,2
Назвіть країни, які є потенційними кандидатами на членство у ЄС
Албанія, Боснія і Герцеговина
Македонія, Чорногорія, Сербія та Туреччина
Україна, Грузія
Болгарія, Румунія

$RR04487,5,3,2,0,2
Скільки офіційних робочих мов є в ЄС?
20
28
20
24

$RR04488,5,3,2,0,2
Хто зараз виконує обв’язки Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки?
Кетрін Ештон
Жозе Мануель Баррозу
Хавєр Солана
Герман ван Ромпей

$RR04489,5,3,2,0,2
Хто є зараз Головою Європейської комісії?
Кетрін Ештон
Жозе Мануель Баррозу
Хавєр Солана
Герман ван Ромпей

$RR04490,5,3,2,0,2
Країни яких регіонів охоплені співпрацею ЄС-АКТ?
Азії, Кавказу та Тихого океану
Африки, Кавказу та Тихого океану
Африки, Карибського басейну та Тихого океану
Ангола, Камерун і Того

$RR04491,5,3,2,0,2
Коли була прийнята Європейська стратегія безпеки?
1993
2003
2007
2009

$RR04492,5,3,2,0,2
Як ще називаються миротворчі місії, що їх проводив ЗЄС за рішенням ЄС?
Петерсбергські місії
Копенгагенські місії
Крітські місії
Лондонські місії

$RR04493,5,3,2,0,2
Як називається військово-політичний союз, який тривалий час виконував військові завдання ЄС?
Миротворчий союз
Договір про колективну безпеку
НАТО
Західноєвропейський Союз

$RR04494,5,3,2,0,2
Назвіть головні завдання миротворчих місій ЄС:
роз’єднання ворогуючих сторін і встановлення миру в зоні конфлікту
розгром військ агресора
надання гуманітарної допомоги потерпілим
виведення мирного населення із зони конфлікту

$RR04495,5,3,2,0,2
Як називался перша миротворча операція ЄС?
Алтея
Конкордія
Косовська місія
Сомалійська місія

$RR04496,5,3,2,0,2
Коли була проведена перша миротворча операція силами ЄС?
2000
2003
2004
2009

$RR04497,5,3,2,0,2
Назвіть країну, де була проведена перша миротворча операція силами ЄС
Боснія і Герцеговина
Чад
Сомалі
Македонія

$RR04498,5,3,2,0,2
Де проводилася найбільша воєнна операція силами ЄС?
Боснія і Герцеговина
Чад
Сомалі
Македонія

$RR04499,5,3,2,0,2
Як називається військова операція ЄС в Боснії і Герцеговині?
Алтея
Конкордія
Косовська місія
Сомалійська місія

$RR04500,5,3,2,0,2
Коли була підписана Угода про партнерство і співробітництво між ЄС та Росією?
1994
1998
2002
2004

$RR04501,5,3,2,0,2
Які чотири спільні простори співпраці передбачають відносини ЄС-Росія?
економічний, внутрішньої безпеки і правосуддя, зовнішньої безпеки, науки та освіти
торгівлі, науки, культури і спорту
економічний, політичний, культурний та гуманітарний
економічний, безпековий, гуманітарний та енергетичний

$RR04502,5,3,2,0,2
Як часто проходять саміти ЄС-Росія?
тричі в рік
раз у два роки
раз в рік
двічі в рік

$RR04503,5,3,2,0,2
Хто від ЄС займався питанням врегулювання російсько-грузинського конфлікту?
Н. Саркозі
Ж.М. Баррозу
К. Ештон
Т. Блер

$RR04504,5,3,2,0,2
Які політичні та дипломатичні засоби передбачає СЗБП ЄС?
спільні позиції, спільні дії, спільні стратегії
спільне планування та дипломатія
спільні зави та декларації, торгівельні обмеження
військові операції та ембарго

$RR04505,5,3,2,0,2
Який документ трансформував так званий Барселонський процес і зараз регулює відносини ЄС з державами Середземномор’я?
Середземноморський Союз
Союз для Середземномор’я
Магриб і Машрек
МЕДА

$RR04506,5,3,2,0,2
Які угоди тривалий час регулювали відносини ЄС з країнами АКТ?
Ломейські
Барселонські
Копенгагенські
Паризькі

$RR04507,5,3,2,0,2
Який документ встановлює спільні принципи та мету співпраці ЄС з Японією?
Севільська декларація
Гаазька декларація
Ліонська декларація
Паризька декларація

$RR04508,5,3,2,0,2
Назвіть документ, що є базовою основою співробітництва ЄС з Китаєм?
Угода про торгівлю і співробітництво
Угода про союзницькі дії
Угода про асоціацію
Угода про митний союз

$RR04509,5,3,2,0,2
Які політичні претензії висуває ЄС у співпраці з Китаєм?
вимога незалежності для Тибету і Тайваню
захист прав людини та національних меншин
вільного пересування громадян
скорочення озброєнь та територіальні домагання до держав-сусідів

$RR04510,5,3,2,0,2
Які економічні претензії висуває ЄС у співпраці з КНР?
недобросовісна конкуренція, порушення авторських прав і шпіонаж,
обмеження імпорту європейських товарів
порушення прав людини
застосування застарілих технологій

$RR04511,5,3,2,0,2
Який документ ЄС направлений на координацію боротьби з нелегальною міграцією?
Севільська декларація
Гаазька декларація
Ліонська декларація
Паризька декларація

$RR04512,5,3,2,0,2
Які основні проблеми висуває ЄС у співробітництві з Росією?
порушення прав людини, втручання у внутрішні справи держав-сусідів, газова монополія «Газпрому»
переслідування інакодумців, обмеження еміграції
корупція влади, контрабанда
енергетичний диктат, порушення авторських прав, корупція влади

$RR04513,5,3,2,0,2
Які основні завдання виконує європейський фонд «Програма миру»?
охорона довкілля в країнах світу
фінансування заходів, спрямованих на підтримку миру та запобігання конфліктам у країнах Африки
підтримка експорту країн, що розвиваються
надання допомоги у сфері освіти і науки

$RR04514,5,3,2,0,2
Який документ став спадкоємцем Ломейських угод про співпрацю ЄС з країнами АКТ?
Туніська угода
Паризька угода
Кіншаська угода
Котонуська угода

$RR04515,5,3,2,0,2
У якому місті була прийнята ініціатива ЄС «Східне партнерство»?
Вільнюс
Париж
Варшава
Прага

$RR04516,5,3,2,0,2
Де відбувся саміт ЄС, в якому мали розглядати питання про підписання Угоди про асоціацію України з ЄС?
Вільнюс
Париж
Варшава
Прага

$RR04517,5,3,2,0,2
Які країни належать до регіону Магрибу?
Єгипет, Ізраїль, Сирія
Марокко, Алжир, Туніс, Лівія
Єгипет, Лівія, Мадагаскар
Марокко, Мавританія, Сенегал

$RR04518,5,3,2,0,2
З якого часу почалися переговори про вступ Туреччини у ЄС?
1997
1999
2004
2009

$RR04519,5,3,2,0,2
Які причини гальмують набуття Туреччиною членства у ЄС?
утвердження демократії, порушення прав людини та національних меншин, кіпрська проблема
захист довкілля та охорона праці
територіальні претензії до держав-сусідів
порушення авторських прав

$RR04520,5,3,2,0,2
У відносинах з якою державою ЄС впровадив мораторій на імпорт генетично модифікованих продуктів?
Китаєм
Бразилією
Росією
США

$RR04521,5,3,2,0,2
У якому році була прийнята ініціатива ЄС Чорноморська синергія?
1998
2005
2007
2010

$RR04522,5,3,2,0,2
У яких країнах задіяні поліцейські місії ЄС?
Боснія і Герцеговина, Афганістан, Ірак
Марокко, Судан, Сирія
Іран та Ірак
Сомалі, Сирія, Ліван

$RR04523,5,3,2,0,2
Які основні напрями співпраці в межах ініціативи ЄС Чорноморська синергія?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],транспорт, екологія, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
транскордонне співробітництво
транспорт і зв'язок
екологія та боротьба з контрабандою

$RR04524,5,3,2,0,2
Які країни-члени ЄС не є членами НАТО?
Данія, Австрія і Швеція
Австрія, Швеція, Фінляндія, Кіпр, Мальта, Ірландія
Франція, Болгарія та Румунія
Австрія, Швейцарія, Швеція та Фінляндія

$RR04525,5,3,2,0,2
Коли набула чинності Угода про партнерство і співробітництво між ЄС та Україною?
1998
2003
2005
2011.

$RR04526,5,4,2,0,2
Назвіть теперішнього голову уряду Польщі:
Л. Качинський;
Я. Качинський;
Б.Коморовський;
Д.Туск.

$RR04527,5,4,2,0,2
Назвіть діючого голову уряду Угорщини:
В. Орбан;
М. Дюрчані;
П. Медьєші;
П. Ковач.

$RR04528,5,4,2,0,2
Назвіть теперішнього голову уряду Туреччини:
Р. Ердоган;
Т. Челір;
А. Гюль;
Т. Озал.

$RR04529,5,4,0,2
Назвіть теперішнього Президента Франції:
Н. Саркозі;
Ф. Олланд;
Ф. Міттеран;
Ж. Помпіду.

$RR04530,5,4,2,0,2
Назвіть теперішнього голову уряду Німеччини:
Г. Коль;
А. Меркель;
Г. Шредер;
В. Шмідт.

$RR08531,5,4,2,0,2
Назвіть теперішнього голову уряду Великобританії:
Д. Кемерон;
Т. Блер;
Г. Браун;
Т. Мейджор.

$RR04532,5,4,2,0,2
Назвіть діючого президента Польщі:
Л. Качинський;
Я. Качинський;
Б.Коморовський;
Д.Туск.

$RR04533,5,4,2,0,2
Назвіть діючого Президента Румунії:
Т. Басеску;
І. Ілієску;
Н. Чаушеску;
В. Пінта.

$RR04534,5,4,2,0,2
На врегулювання якого міжнародного конфлікту був направлений План Ющенка?:
Нагірно-Карабаський;
Придністровський;
Косовський;
Абхазький.

$RR04535,5,4,2,0,2
Для вирішення якого міжнародного конфлікту було створено Мінську групу ОБСЄ?
Нагірно-Карабаський;
Придністровський;
Косовський;
Абхазький.

$RR04536,5,4,2,0,2
Вкажіть, столицею якої частково визнаної держави є місто Приштіна:
Південна Осетія;
Абхазія;
Нагорний Карабах;
Косово.

$RR04537,5,4,2,0,2
Вкажіть рік, коли держави Балтії були окуповані Радянським Союзом:
1939;
1940;
1941;
1945.

$RR04538,5,4,2,0,2
Назвіть країну, до складу якої входить історико-географічна область Сілезія:
Іспанія;
Італія;
Польща;
Австрія.

$RR04539,5,4,2,0,2
Назвіть країну, до складу якої входить історико-географічна область Трансільванія:
Румунія;
Польща;
Болгарія;
Чехія.

$RR04540,5,4,2,0,2
Назвіть країну, до складу якої входить історико-географічна область Ельзас:
Німеччина;
Франція;
Італія;
Польща.

$RR04541,5,4,2,0,2
Назвіть міжнародний договір, за допомогою якого врегульовано конфлікт у Боснії та Герцеговині:
Дейтонським;
Версальським;
Ялтинським;
Тріанонським.

$RR04542,5,4,2,0,2
Назвіть країну, де найбільшою національною меншиною є турки:
Греція;
Болгарія;
Румунія;
Сербія.

$RR04543,5,4,2,0,2
Назвіть країну, де найбільшою національною меншиною є угорці:
Словенія;
Польща;
Румунія;
Німеччина.

$RR08544,5,4,2,0,2
Назвіть країну, де найбільшою національною меншиною є поляки:
Литва;
Латвія;
Словаччина;
Швеція.

$RR04545,5,4,2,0,2
Назвіть країну Європи, де найбільшою національною меншиною є шведи:
Німеччина;
Фінляндія;
Норвегія;
Данія;
Німеччина.

$RR04546,5,4,2,0,2
Назвіть країну, де найбільшою національною меншиною є словенці:
Румунія;
Австрія;
Іспанія;
Угорщина;
Болгарія.

$RR04547,5,4,2,0,2
Назвіть країну, де великою національною меншиною є серби:
Хорватія;
Албанія;
Румунія;
Болгарія;
Румунія.

$RR04548,5,4,2,0,2
Назвіть країну, де великою національною меншиною є австрійці:
Німеччина;
Угорщина;
Чехія;
Італія;
Словенія.

$RR04549,5,4,2,0,2
Назвіть країну, де великою національною меншиною є білоруси:
Чехія;
Польща;
Німеччина;
Італія;
Угорщина.

$RR04550,5,4,2,0,2
Назвіть місто, де знаходиться головний офіс Європейського Банку Реконструкції і Розвитку:
Франкфурт-на-Майні;
Лондон;
Париж;
Відень;
Берлін.

$RR04551,5,4,2,0,2
Назвіть місто, де знаходиться офіс МАГАТЕ та ОБСЄ:
Франкфурт-на-Майні;
Лондон;
Париж;
Відень;
Брюссель.

$RR04552,5,4,2,0,2
Назвіть місто, де знаходиться головний офіс міжнародної організації ЦЄІ:
Стамбул;
Трієст;
Страсбург;
Гаага;
Париж.

$RR04553,5,4,2,0,2
Назвіть місто, де знаходиться головний офіс Ради Європи:
Стамбул;
Трієст;
Страсбург;
Гаага;
Париж.

$RR04554,5,4,2,0,2
Назвіть місто, де знаходиться головний офіс ЮНЕСКО:
Франкфурт-на-Майні;
Лондон;
Париж;
Відень;
Варшава.

$RR04555,5,4,2,0,2
Назвіть місто, де знаходиться офіс Центрального Банку ЄС:
Франкфурт-на-Майні;
Лондон;
Париж;
Відень;
Берлін.

$RR04556,5,4,2,0,2
Назвіть місто, де знаходиться офіс секретаріату ОЧЕС:
Стамбул;
Трієст;
Страсбург;
Гаага;
Відень.

$RR04557,5,4,2,0,2
Вкажіть державу, якій належать Аландські острови:
Данія;
Фінляндія;
Іспанія;
Португалія;
Нідерланди.

$RR04558,5,4,2,0,2
Вкажіть державу, якій належать Віргінські острови:
Велика Британія;
Фінляндія;
Іспанія;
Португалія:
Данія.

$RR04559,5,4,2,0,2
Назвіть держави, які були в історичному минулому колоніями Нідерландів:
Індонезія, Сурінам;
Конго, Руанда;
Екваторіальна Гвінея, Західна Сахара;
Малайзія, Замбія, Нігерія.

$RR04560,5,4,2,0,2
Назвіть держави, які були колоніями Бельгії:
Індонезія, Сурінам;
Конго, Руанда;
Екваторіальна Гвінея, Західна Сахара;
Малайзія, Замбія, Нігерія.

$RR04561,5,4,2,0,2
Назвіть держави, які були колоніями Великобританії:
Індонезія, Сурінам;
Конго, Руанда;
Екваторіальна Гвінея, Західна Сахара;
Малайзія, Замбія, Нігерія.

$RR04562,5,4,2,0,2
Назвіть держави, які були колоніями Франції:
Індонезія, Сурінам;
Сенегал, Лаос;
Ангола, Мозамбік;
Малайзія, Замбія, Нігерія.

$RR04563,5,4,2,0,2
Назвіть держави, які були колоніями Португалії:
Індонезія, Сурінам;
Сенегал, Лаос;
Ангола, Мозамбік;
Малайзія, Замбія, Нігерія.

$RR04564,5,4,2,0,2
Який базовий договір став основою для франко-німецького співробітництва?:
Дейтонський;
Єлисейський;
Версальський;
Тріанонський.

$RR04565,5,4,2,0,2
Вкажіть, як називається формат регулярних зустрічей президентів Франції, Польщі та канцлера Німеччини:
Ваймарський трикутник;
Мінська група;
Віденський конгрес;
Берлінський конгрес.

$RR04566,5,4,2,0,2
Назвіть країну, де знаходиться головний офіс Чорноморського банку торгівлі та розвитку
Стамбул;
Варна;
Бухарест;
Салоніки.

$RR04567,5,4,2,0,2
Назвіть державу, де знаходиться головний офіс фірми Сіменс:
Іспанія;
Німеччина;
Італія;
Швеція.

$RR04568,5,4,2,0,2
Назвіть державу, де знаходиться головний офіс фірми Електролюкс:
Іспанія;
Німеччина;
Фінляндія;
Швеція.

$RR04569,5,4,2,0,2
Назвіть державу, де знаходиться головний офіс фірми Нокіа:
Іспанія;
Німеччина;
Фінляндія;
Швеція.

$RR04570,5,4,2,0,2
Назвіть державу, де знаходиться головний офіс фірми Філіппс:
Голландія;
Німеччина;
Фінляндія;
Швеція.

$RR04571,5,4,2,0,2
Назвіть державу, де знаходиться головний офіс фірми Гореніє:
Швейцарія;
Словенія;
Франція;
Австрія.

$RR04572,5,4,2,0,2
Назвіть держави, що стали членами НАТО у 2009 р.:
Болгарія та Румунія;
Швеція, Фінляндія та Австрія;
Хорватія та Албанія;
Польща, Чехія та Угорщина.

$RR04573,5,4,2,0,2
Назвіть держави, що стали членами НАТО у 1999 р.?
Болгарія та Румунія;
Швеція, Фінляндія та Австрія;
Хорватія та Албанія;
Польща, Чехія та Угорщина.

$RR04574,5,4,2,0,2
Вкажіть держави Європи, що прийняли євро як національну валюту:
Словенія, Словаччина, Естонія, Латвія, Чорногорія;
Чехія, Польща, Румунія;
Польща, Словаччина, Угорщина;
Італія, Австрія, Угорщина, Югославія.

$RR04575,5,4,2,0,2
Які держави виступили засновниками майбутньої ЦЄІ?
Словенія, Словаччина, Естонія;
Чехія, Польща, Румунія;
Польща, Словаччина, Угорщина;
Італія, Австрія, Угорщина, Югославія.

$RR04576,5,4,2,0,2
Назвіть острови, що стали об’єктом збройного конфлікту між Великою Британією та Аргентиною:
Фарерські;
Фолклендські;
Аланські;
Балеарські.

$RR04577,5,4,2,0,2
Вкажіть, хто з лідерів Німеччини став ініціатором об’єднання країни:
К. Аденауер;
Г. Коль;
В. Брандт;
К. Маркс.

$RR04578,5,4,2,0,2
Назвіть країни Європи, які володіють ядерною зброєю:
Франція, Німеччина, Росія;
Росія, Франція, Великобританія;
Франція, Росія, Німеччина;
Росія, Німеччина, Великобританія.

$RR04579,5,4,2,0,2
Назвіть терористичну організацію, що виступає за незалежність Країни Басків:
ІРА;
ЕТА;
ЕФА;
АВК.

$RR04580,5,4,2,0,2
Вкажіть, яка терористична організація виступає за суверенітет Північної Ірландії:
ЕТА;
ІРА;
ЕФА;
АВК.

$RR04581,5,4,2,0,2
Вкажіть державу-члена ЄС з найвищим рівнем безробіття:
Голландія;
Польща;
Португалія;
Іспанія.

$RR04582,5,4,2,0,2
Вкажіть країну, що не належить до так званої групи PIGS:
Голландія;
Греція;
Португалія;
Іспанія.

$RR04583,5,4,2,0,2
Назвіть держави, які входять до складу Вишеградської групи:
Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина;
Польща, Швеція;
Фінляндія, Швеція;
Нідерланди, Бельгія, Люксембург.

$RR04584,5,4,2,0,2
Назвіть держави, які ініціювали політику Північного виміру ЄС:
Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина;
Польща, Швеція;
Фінляндія, Швеція;
Нідерланди, Бельгія, Люксембург.

$RR04585,5,4,2,0,2
Вкажіть, з якою державою-членом ЄС Україна мала неврегульовані територіальні проблеми:
Польща;
Білорусь;
Росія;
Румунія.

$RR04586,5,4,2,0,2
Вкажіть, з якою країною ЄС має підписаний договір про митний союз:
Росія;
Туреччина;
Сербія;
Македонія.

$RR04587,5,4,2,0,2
Назвіть країну-члена ЄАВТ, що подавала заяву на вступ до ЄС:
Ісландія;
Болгарія;
Бельгія;
Франція.

$RR04588,5,4,2,0,2
Назвіть європейську країну, яка не є членом Ради Європи:
Ірландія;
Білорусь;
Чорногорія;
Польща;
Чехія.

$RR04589,5,4,2,0,2
Назвіть країну, яка має грошову одиницю євро, не будучи членом ЄС:
Ірландія;
Білорусь;
Чорногорія;
Польща.

$RR04590,5,4,2,0,2
Назвіть країну-члена ЄС, яка не входить у НАТО:
Ірландія;
Білорусь;
Чехія;
Польща;
Румунія.

$RR04591,5,4,2,0,2
Назвіть регіон, проблемний для австрійсько-італійських відносин:
Південний Тіроль;
Ельзас;
Шлезвіг;
Судети;
Трансильванія.

$RR04592,5,4,2,0,2
Назвіть регіон, проблемний у минулому для дансько-німецьких відносин:
Південний Тіроль;
Ельзас;
Шлезвіг;
Судети;
Богемія.

$RR04593,5,4,2,0,2
Назвіть регіон, проблемний у минулому для чесько-німецьких відносин:
Південний Тіроль;
Ельзас;
Шлезвіг;
Судети;
Лотарингія.

$RR08594,5,4,2,0,2
До складу якої держави входять Канарські острови:
Ірландії;
Іспанії;
Великобританії;
Канарії;
Марокко.

$RR04595,5,4,2,0,2
Вкажіть, у відносинах між якими державами проблемною територією є Гібралтар:
Іспанія і Марокко;
Франція та Великобританія;
Іспанія та Великобританія;
Португалія та Греція.

$RR04596,5,4,2,0,2
Вкажіть країну-члена ЄС, що найбільше послідовно відстоює спільну сільськогосподарську політику:
Франція;
Німеччина;
Великобританія;
Іспанія;
Болгарія.

$RR04597,5,4,2,0,2
Вкажіть, яка країна ЄС не прийняла євро як спільну грошову одиницю:
Німеччина;
Франція;
Іспанія;
Швеція.

$RR04598,5,4,2,0,2
Вкажіть країну-члена ЄС, що має територіальні ексклави в Африці:
Німеччина;
Великобританія;
Іспанія;
Швеція.

$RR04599,5,4,2,0,2
Назвіть країну ЄС, що має військові бази на Кіпрі:
Німеччина;
Великобританія;
Іспанія;
Швеція.

$RR04600, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть рік, коли У.Черчілль закликав до утворення об’єднаних держав Європи у м. Цюріх:
1) 1941
2) 1946
3) 1949
4) 1952
5) 1957

$RR04601, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть рік, коли Міністр закордонних справ Франції Р. Шуман виступив з пропозицією про створення Європейського Співтовариства вугілля та сталі (ЄСВС):
1) 1945
2) 1950
3) 1955
4) 1957
5) 1962

$RR04602, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть прізвище ініціатора утворення Європейського Співтовариства вугілля та сталі (ЄСВС):  1) У.Черчілль  2) Ж.Моне  3) Р.Шуман

$RR04603, 5, 5, 2, 0, 2 Договір про утворення Європейського Співтовариства вугілля та сталі був підписаний у:
1) 1946
2) 1951
3) 1955
4) 1957
5) 1961

$RR04604, 5, 5, 2, 0, 2 Договір про утворення Європейського Співтовариства вугілля та сталі від 18.04.1951 р. був підписаний в:
1) Брюсселі
2) Парижі
3) Римі
4) Брюсселі
5) Відні

$RR04605, 5, 5, 2, 0, 2 Договір про утворення Європейського Співтовариства вугілля та сталі (ЄСВС) набув чинності:
1) 1951
2) 1952
3) 1953
4) 1955
5) 1958

$RR04606, 5, 5, 2, 0, 2 Договір про створення Європейського оборонного співтовариства був підписаний: 1) 1951  2) 1952  3) 1953
4) 1955
5) 1957

$RR04607, 5, 5, 2, 0, 2 Західноєвропейський Союз був утворений:
1) 1948  2) 1954  3) 1952
4) 1955
5) 1958

$RR046608, 5, 5, 2, 0, 2
Вкажіть рік утворення Європейської Ради:
1) 1945
2) 1949
3) 1974
4) 1978
5) 1986

$RR04609, 5, 5, 2, 0, 2 Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства був підписаний в Римі у:
1) 1952
2) 1957
3) 1959
4) 1961
5) 1965

$RR04610, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть рік, коли у Римі було підписано Договір про утворення Європейської Співтовариства з атомної енергії (Євроатом):
1) 1952
2) 1957
3) 1959
4) 1960
5) 1965

$RR04611, 5, 5, 2, 0, 2 Римські договори про утворення ЄЕС та Євроатом набули чинності: 1) 1958  2) 1957  3) 1959
4) 1962
5) 1975

$RR04612, 5, 5, 2, 0, 2 Договір про утворення Європейського Співтовариства з атомної енергії набув чинності:
1) 1958  2) 1955  3) 1959
4) 1960
5) 1962

$RR04613, 5, 5, 2, 0, 2 Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства набув чинності:
1) 1958  2) 1957  3) 1959
4) 1963
5) 1967

$RR04614, 5, 5, 2, 0, 2 Уперше рішення про розширення ЄЕС було прийняте в Гаазі:  1) 1967  2) 1969  3) 1968
4) 1959
5) 1973

$RR04615, 5, 5, 2, 0, 2 Рішення про необхідність утворення Економічного і валютного союзу було прийняте на саміті в Гаазі в:
1) 1957
2) 1969
3) 1974
4) 1977
5) 1981

$RR04616,5,5,2,0,2 Єдиний Європейський Акт було підписано у:
1) 1986
2) 1989
3) 1990
4) 1992
5) 1995

$RR04617, 5, 5, 2, 0, 2 Єдиний Європейський Акт набув чинності у: 1) 1986  2) 1987  3) 1989
4) 1990
5) 1991

$RR046618, 5, 5, 2, 0, 2 Договір про утворення Європейського Союзу було підписано у:
1) 1986
2) 1992
3) 1994
4) 1995
5) 2001

$RR04619, 5, 5, 2, 0, 2 Договір про утворення Європейського Союзу було підписано у місті:
1) Маастрихт
2) Рим
3) Брюссель
4) Париж
5) Амстердам

$RR04620, 5, 5, 2, 0, 2 Договір про утворення Європейського Союзу набув чинності:  1) 1992  2) 1993  3) 1995
4) 1997
5) 1999

$RR04621, 5, 5, 2, 0, 2 Амстердамський Договір було підписано у:
1) 1992
2) 1997
3) 1999

$RR04622, 5, 5, 2, 0, 2 Амстердамський Договір набув чинності: 1) 1997  2) 1999  3) 2000
4) 2001
5) 2005

$RR04623, 5, 5, 2, 0, 2 Ніццький Договір було підписано у:
1) 1997
2) 2001
3) 2003
4) 2005
5) 2007

$RR04624, 5, 1, 2, 0, 2 Термін дії Договору про утворення Європейського співтовариства вугілля і сталі закінчився:
1) 2000
2) 2002
3) 2005
4) 2007
5) 2009

$RR04625, 5, 5, 2, 0, 2 Ніццький Договір набув чинності:  1) 2001  2) 2002  3) 2003
4) 2005
5) 2007

$RR04626, 5, 5, 2, 0, 2 Проект Конституції для ЄС був підписаний в Римі:
1) 2000
2) 2004
3) 2005
4) 2007
5) 2009

$RR04627, 5, 5, 2, 0, 2 Проект Конституції для ЄС від 29.10.2004 р. був підписаний у місті:
1) Рим;
2) Маастрихт;
3) Брюссель;
4) Гаага;
5) Париж.

$RR04628, 5, 5, 2, 0, 2 Лісабонський Договір був підписаний:
1) 2001
2) 2002
3) 2005
4) 2007
5) 2009

$RR04629, 5, 5, 2, 0, 2 Лісабонський Договір набув чинності:
1) 2006
2) 2007
3) 2009
4) 2010
5) 2012

$RR04630, 5, 1, 2, 0, 2 Вкажіть, який з трьох установчих договорів ЄС припинив свою дію:  1) Договір про утворення ЄСВС;  2) Договір про утворення Євроатом; 3) Договір про утворення Європейського економічного співтовариства.

$RR04631, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть, чи надає правосуб’єктності ЄС Маастрихтський договір:  1) Так  2) Ні

$RR04632, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть, чи надає правосуб’єктності ЄС Амстердамський договір:  1) Ні  2) Так

$RR04633, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть, чи надає правосуб’єктності ЄС Ніццький договір: 1) Ні  2) Так

$RR04634, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть, чи надає правосуб’єктності ЄС Лісабонський договір:  1) Ні  2) Так

$RR04635, 5, 1, 2, 0, 2 Великобританія подала заявку про вступ у ЄЕС:  1) 1960  2) 1961  3) 1962
4) 1965
5) 1969

$RR04636, 5, 5, 2, 0, 2 Ірландія подала заявку про вступ у ЄЕС:  1) 1960  2) 1961  3) 1962
4) 1965
5) 1970

$RR04637, 5, 5, 2, 0, 2 Данія подала заявку про вступ у ЄЕС:  1) 1960  2) 1961  3) 1962
4) 1964
5) 1967

$RR04638, 5, 5, 2, 0, 2 Норвегія подала першу заявку про вступ у ЄЕС:  1) 1960  2) 1961  3) 1962
4) 1965
5) 1967

$RR04639, 5, 5, 2, 0, 2 Греція подала заявку про вступ у ЄС:  1) 1970  2) 1971
3) 1972
4) 1975  5) 1979

$RR04640, 5, 5, 2, 0, 2 Португалія подала заявку про вступ у ЄС:  1) 1977  2) 1978  3) 1980
4) 1982
5) 1984

$RR04641, 5, 5, 2, 0, 2 Іспанія подала заявку про вступ у ЄС:  1) 1975  2) 1977  3) 1979

$RR04642, 5, 5, 2, 0, 2 Австрія подала заявку про вступ у ЄС:  1) 1980  2) 1989  3) 1987
4) 1989
5) 1990

$RR04643, 5, 5, 2, 0, 2 Швеція подала заявку на вступ у ЄС: 1) 1990  2) 1991  3) 1992
4) 1995
5) 1997

$RR04644, 5, 5, 2, 0, 2 Фінляндія подала заявку про вступ у ЄС:  1) 1990  2) 1991  3) 1992
4) 1993
5) 1995

$RR04645, 5, 5, 2, 0, 2 Норвегія подає другу заявку про вступ у ЄС:  1) 1990  2) 1992  3) 1994
4) 1995
5) 1997

$RR04646, 5, 5, 2, 0, 2 Мальта подала заявку про вступ у ЄС: 1) 1990  2) 1991  3) 1995
4) 2000
5) 2004

$RR04647, 5, 5, 2, 0, 2 Кіпр подав заявку про вступ у ЄС:  1) 1986  2) 1990  3) 1995
4) 1998
5) 2004

$RR04648, 5, 5, 2, 0, 2 Польща подала заявку про вступ у ЄС:  1) 1990  2) 1994  3) 1996
4) 2000
5) 2004

$RR04649, 5, 5, 2, 0, 2 Угорщина подає заявку про вступ у ЄС:  1) 1990  2) 1992  3) 1994
4) 1997
5) 2004

$RR04650, 5, 5, 2, 0, 2 Румунія подає заявку про вступ у ЄС:  1) 1990  2) 1992  3) 1995
4) 1997
5) 2004

$RR04651, 5, 5, 2, 0, 2 Словенія подає заявку про вступ в ЄС:  1) 1993  2) 1995  3) 1997
4) 2000
5) 2004

$RR04652, 5, 5, 2, 0, 2 Латвія подає заявку про вступ у ЄС:  1) 1990  2) 1995  3) 1997
4) 2001
5) 2004

$RR04653, 5, 5, 2, 0, 2 Естонія подає заявку про вступ у ЄС:  1) 1990  2) 1995  3) 1997
4) 2001
5) 2004

$RR04654, 5, 5, 2, 0, 2 Литва подає заявку про вступ у ЄС:  1) 1990  2) 1995  3) 1997
4) 2001
5) 2004

$RR04655, 5, 5, 2, 0, 2 Болгарія подає заявку про вступ у ЄС:  1) 1994  2) 1995  3) 1997
4) 2004
5) 2007

$RR04656, 5, 5, 2, 0, 2 Чехія подає заявку про вступ у ЄС: 1) 1994  2) 1996  3) 1997
4) 2000
5) 2004

$RR04657, 5, 5, 2, 0, 2 Словаччина подає заявку про вступ у ЄС:  1) 1995  2) 1997  3) 1996
4) 1999
5) 2004

$RR04658, 5, 5, 2, 0, 2 Документи щодо вступу Греції до ЄС підписані в Афінах:
1) 1975
2) 1979
3) 1982
4) 1985
5) 1987

$RR08659, 5, 5, 2, 0, 2 Договори про вступ до ЄЕС Данії, Ірландії, Норвегії та Великобританії підписано у:
1) 1969
2) 1972
3) 1975
4) 1977
5) 1980

$RR04660, 5, 5, 2, 0, 2 Греція приєдналася до ЄС у:
1) 1972
2) 1981
3) 1986
4) 1989
5) 1990

$RR04661, 5, 5, 2, 0, 2 Австрія, Фінляндія і Швеція приєдналися до ЄС:
1) 1992
2) 1995
3) 2004

$RR04662, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть, скільки країн приєдналися до ЄС у 1972 р.:
1) 6
2) 3
3) 1
4) 5
5) 10

$RR04663, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть, скільки країн приєдналися до ЄС у 1981 р.:
1) 6
2) 3
3) 1
4) 2
5) 4

$RR04664, 5, 5, 2, 0, 2 Скільки країн приєдналися до ЄС у 1986 р.
1) 6
2) 2
3) 1
4) 3
5) 5

$RR04665, 5, 5, 2, 0, 2 Скільки країн приєдналися до ЄС у 1995 р.
1) 6
2) 3
3) 1
4) 4
5) 5

$RR04666, 5, 5, 2, 0, 2 Скільки країн приєдналися до ЄС у 2004 р.
1) 6
2) 10
3) 1
4) 2
5) 4

$RR04667, 5, 5, 2, 0, 2 Скільки країн приєдналися до ЄС у 2007 р.:
1) 6
2) 2
3) 1
4) 4
5) 10

$RR04668, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть країну, яка приєдналася до єврозони у 2001 р.:  1) Великобританія  2) Греція  3) Швеція  4) Данія
5) Польща

$RR04669, 5, 5, 2, 0, 2 Хорватія приєдналася до ЄС у: 1) 2004  2) 2007  3) 2013

$RR04670, 5, 5, 2, 0, 2 Іспанія і Португалія приєдналися до ЄС у:
1) 1981
2) 1986
3) 1992

$RR04671, 5, 5, 2, 0, 2 Договір про приєднання між ЄС і Чехією, Словаччиною, Польщею, Словенією, Угорщиною, Мальтою, Естонією, Латвією, Литвою і Кіпром підписано у: 1) 2000  2) 2003  3) 2001

$RR04672, 5, 5, 2, 0, 2 Чехія, Словаччина, Польща, Словенія, Угорщина, Мальта, Естонія, Латвія, Литва і Кіпр приєдналися до ЄС:
1) 2000
2) 2004
3) 2007

$RR04673, 5, 5, 2, 0, 2 Скільки разів генерал Де Голль накладав вето на заяву про вступ Великобританії до ЕЄС?  1) один  2) два  3) три

$RR04674, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть скільки країн приєдналися до ЄС у 2004 р.  1) 10  2) 11  3) 12

$RR04675, 5, 1, 2, 0, 2 Коли була підписана Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС?
1) 1992
2) 1994
3) 1995

$RR04676, 5, 5, 2, 0, 2 Скільки Комісарів у Європейській Комісії:
1) 15
2) 20
3) 27

$RR04677, 5, 5, 2, 0, 2 Європейську асоціацію вільної торгівлі було утворено в: 1) 1958  2) 1962  3) 1960

$RR04678, 5, 5, 2, 0, 2 Вкажіть, коли Митний союз утворено в ЄС і введено єдиний митний тариф щодо третіх країн:
1) 1968
2) 1972
3) 1975

$RR04679, 5, 5, 2, 0, 2 Скільки валют (ЕКЮ) входило до кошика валют у 1979 році:
1) 5
2) 9
3) 11

$RR04680, 5, 5, 2, 0, 2 Європейську валютну одиницю ЕКЮ було запроваджено:  1) 1975  2) 1977  3) 1979

$RR04681, 5, 5, 2, 0, 2 Назву “євро” для єдиної європейської валюти було затверджено на Мадридському саміті в:  1) 1979  2) 1995  3) 1999

$RR04682, 5, 5, 2, 0, 2 Євро стає єдиним законним платіжним засобом у державах ЕВС:
1) 1999
2) 2001
3) 2003

$RR04683, 5, 5, 2, 0, 2 Європейський Центральний Банк засновано в: 1) 1998  2) 1995  3) 1993

$RR04684, 5, 5, 2, 0, 2
Коли набула чинності Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС?
1) 1994
2) 1995
3) 1998

$RR04685, 5, 5, 2, 0, 2 Назвіть країни, які приєдналася до єврозони у 2008 р.  1) Мальта і Кіпр  2) Словенія  3) Словаччина  4) Естонія

$RR04686, 5, 5, 2, 0, 2 Назвіть країну, яка приєдналася до єврозони у 2007 р.:  1) Естонія  2) Словенія  3) Словаччина

$RR04687, 5, 5, 2, 0, 2 Назвіть країну, яка приєдналася до єврозони у 2009 р.:  1) Словенія  2) Естонія  3) Словаччина

$RR04688, 5, 5, 2, 0, 2 Назвіть країну, яка приєдналася до єврозони у 2011 р.:  1) Словенія  2) Естонія  3) Словаччина

$RR04689, 5, 5, 2, 0, 2 Назвіть країни та території, де євро використовується де-факто:  1) Андорра, Косово та Чорногорія  2) Сен-П’єр і Мікелон та Майотт.  3) Монако, Ватикан і Сан-Марино

$RR04690, 5, 5, 2, 0, 2 Назвіть заморські території, де євро використовується як офіційна валюта:  1) Андорра, Косово та Чорногорія  2) Сен-П’єр і Мікелон, Майотта  3) Монако, Ватикан і Сан-Марино

$RR04691, 5, 5, 2, 0, 2 Назвіть треті країни, де євро використовується як національна валюта.  1) Андорра, Косово та Чорногорія  2) Сен-П’єр і Мікелон та Майотт  3) Монако, Ватикан і Сан-Марино

$RR04692, 5, 5, 2, 0, 2 Естонія приєдналася до єврозони  1) 2007  2) 2009  3) 2011

$RR04693, 5, 5, 2, 0, 2 Словаччина приєдналася до єврозони  1) 2007  2) 2008  3) 2009

$RR04694, 5, 5, 2, 0, 2 Третій етап Економічного і валютного союзу – остаточне визначення обмінних курсів та запровадження єдиної валюти на валютних ринках і в безготівкових розрахунках – розпочався в:
1) 1995
2) 1999
3) 2002

$RR04695, 5, 5, 2, 0, 2 Введення готівкового євро відбулося в: 1) 1999  2) 2000  3) 2002

$RR04696, 5, 5, 2, 0, 2 Мальта приєдналася до єврозони : 1) 2007  2) 2008  3) 2009

$RR04697, 5, 5, 2, 0, 2 Угоду про утворення Європейського економічного простору підписано в м. Порто
1) 1986
2) 1992
3) 1995

$RR04698, 5, 5, 2, 0, 2 Греція приєдналася до єврозони в: 1) 1999  2) 2000  3) 2001

$RR04699, 5, 5, 2, 0, 2 В ЄС монети та банкноти євро ввійшли в обіг:
1) 1999
2) 2002
3) 2004.

$RR04701,5,6,2,0,2
Термін «етнологія» у науковий обіг запровадив вчений:
1) А.Шаванн
2) Й.Зоммер
3) В.Едвардс
4) М.Марр
5) Ю.Бромлей

$RR04702,5,6,2,0,2
Вкажіть сучасне правильне визначення поняття «етнографія»:
1) Історія прогресу народів у цивілізації
2) Наука, що вивчає етногенез, етнічну структуру суспільства, етнічні процеси в тій чи іншій країні
3) Наука, що вивчає матеріальну та духовну культуру, особливості побуту окремих етносів, їх походження, розселення, історичні взаємозв’язки

$RR04703,5,6,2,0,2
Предметом етнології як науки є:
1) Історія формування людського роду
2) Матеріальна і духовна культура, побут і звичаї етнічних спільнот
3) Етнічна мозаїчність світу
4) Походження, становлення і розвиток етнічних спільнот, їх взаємодія
5) Етнічні процеси та міжетнічні відносини

$RR04704,5,6,2,0,2
Наука, що вивчає матеріальну та духовну культуру, особливості побуту окремих етносів, їх походження, розселення, історичні взаємозв’язки називається:
1) Етнологія
2) Етнографія
3) Етноісторія
4) Антропологія
5) Етнізація

$RR04705,5,6,2,0,2
У Радянському Союзі, починаючи з 1930-х рр., було заборонено вживати термін:
1) Етнографія
2) Етнологія
3) Антропологія
4) Народність
5) Етнопсихологія

$RR04706,5,6,2,0,2
Теоретична система ідей, концепцій, принципів, поглядів щодо державотворчого аспекту національного самовизначення і самореалізації в державно-політичній формі існування:
1) Етноісторія
2) Етнодержавознавство
3) Етнопсихологія
4) Етнополітика
5) Етнізація

$RR04707,5,6,2,0,2
Ідея єдності людського роду; однолінійний розвиток культури від простого до складного; закони розвитку суспільного ладу і культури обумовлені психологічними властивостями етнічних спільнот – все це теоретичні положення напряму етнології:
1) Функціоналізму
2) Дифузіонізму
3) Еволюціонізму
4) Структуралізму
5) Соціологічної школи

$RR04708,5,6,2,0,2
Наука, яка вивчає певні особливості етнічних спільнот у США називається:
1) Культурна антропологія
2) Етнографія
3) Етнологія
4) Антропологія
5) Народознавство

$RR04709,5,6,2,0,2
Б.Малиновський є представником етнологічної школи:
1) Еволюціонізму
2) Функціоналізму
3) Дифузіонізму
4) Структуралізму
5) Культурного релятивізму

$RR04710,5,6,2,0,2
Наука, яка вивчає історію людства та культуру у Великій Британії називається:
1) Етнологія
2) Етнографія
3) Народознавство
4) Культурна антропологія
5) Соціальна антропологія

$RR04711,5,6,2,0,2
Представником «Віденської школи» етнології був:
1) А.Бастіан
2) В.Шмідт
3) Б.Малиновський
4) Л.Морґан
5) Л.Леві-Брюль

$RR04712,5,6,2,0,2
Вкажіть прізвище видатного дослідника аборигенів одного з тихоокеанських островів, який довів, що папуаси не відрізняються від представників інших рас за будовою тіла та розумовими можливостями, а їх відставання у суспільному розвитку пов’язане з віддаленням від цивілізованого світу:
1) С.Широкогоров
2) М.Міклухо-Маклай
3) Й.Зоммер
4) Ю.Бромлей
5) Р.Редфілд

$RR04713,5,6,2,0,2
М.Чебоксаров, С.Арутюнов є авторами концепції етносу, яка має назву:
1) Дуалістична
2) Інформаційна
3) Соціально-історична
4) Етнокультурогенна
5) Енергетична

$RR04714,5,6,2,0,2
Вкажіть автором якої теорії етносу є С.Широкогоров:
1) Інформаційної
2) Дуалістичної
3) Біологічної
4) Пасіонарної
5) Соціальної

$RR04715,5,6,2,0,2
У 20-ті роки ХХ ст. у науковий обіг термін «етногенез» вперше ввів:
1) М.Марр
2) Ф.Вовк
3) Л.Гумільов
4) С.Токарєв
5) Ю.Бромлей

$RR04716,5,6,2,0,2
Духовно-практичний процес інтеграції індивіда в етнічну спільноту через засвоєння світоглядних установок, цінностей, стереотипів поведінки називається:
1) Етногенез
2) Етнічна історія
3) Етнізація
4) Етнічність
5) Етноцентризм

$RR04717,5,6,2,0,2
Процес виникнення специфічних людських спільнот, пов’язаний із формуванням їх сталих ознак (мови, етносвідомості, культури, традицій ін.) називається:
1) Етногенез
2) Етнізація
3) Етатизм
4) Етноісторія
5) Ендогамія

$RR04719,5,6,2,0,2
Людина–носій етнорозмежувальних ознак своєї етнічної спільноти називається:
1) Автохтон.
2) Етнофор.
3) Абориген.
4) Метис.
5) Корінний житель.

$RR04720,5,6,2,0,2
Вкажіть, як називається одна з форм суспільної організації та етнічної спільності людей, характерна для етапу додержавних утворень:
1) Народність
2) Родина
3) Плем’я
4) Спільнота етнічна
5) Субетнос

$RR04721,5,6,2,0,2
Вкажіть, як називається локальна група – частина етносу, яка вирізняється певною культурно-побутовою специфікою, самоназвою, локальною та загальноетнічною самосвідомістю:
1) Етнофор
2) Суперетнос
3) Субетнос
4) Етнічна група
5) Етнічна меншина

$RR04722,5,6,2,0,2
Вкажіть, як називаються люди енергонадлишкового типу, які мають уроджену здатність абсорбувати із зовнішнього середовища енергії більше, ніж це потрібно для лише особистого і видового самозбереження, і спрямовувати цю енергію на цілеспрямовану роботу з видозміни оточуючого їх середовища:
1) Етнофори
2) Пасіонарії
3) Індивіди
4) Етноцентристи
5) Лідери етнічних груп

$RR04723,5,6,2,0,2
Вкажіть, до представників якої етнологічної школи належав Ф.Ратцель:
1) Структуралізму
2) Функціоналізму
3) Еволюціонізму
4) Культурного релятивізму
5) Дифуніонізму

$RR04724,5,6,2,0,2
Перші об’єднання етнологів створені в країнах:
1) Європи та Азії
2) Америки та Азії
3) Азії та Європи
4) Австралії та Америки
5) Європи та Америки

$RR04725,5,6,2,0,2
Вкажіть, як називається сучасна ідеологія етнологічних досліджень, основною рисою якої є плюралізм методик, методів і теоретичних підходів:
1) Плюралізм
2) Постмодерна етнологія
3) Культурний релятивізм
4) Функціоналізм
5) Неоеволюціонізм

$RR04726,5,6,2,0,2
Вкажіть правильне визначення поняття «етнічність»:
1) Процес історичного походження та буття етнічних спільнот
2) Історичний процес набування спільнотою характеристик окремого етносу, перетворення її на етнос
3) Сукупність характерних рис матеріальної та духовної культури, які відрізняють одну етнічну групу від іншої

$RR04727,5,6,2,0,2
Вкажіть засновників теорії етнічності:
1) Ф.Барт, Д.Рісмен, М.Марр
2) Л.Гумільов, А.Бастіан, А.Шаванн
3) Е.Ренан, К.Реннер, О.Бауер
4) Й.Зоммер, Ф.Барт, А.Шаванн
5) Ю.Бромлей, Ф.Вовк, С.Широкогоров

$RR04728,5,6,2,0,2
Вкажіть, яке з наведених визначень поняття «етнізація» невірне:
1) Історичний процес набування спільнотою характеристик окремого етносу, перетворення її на етнос
2) Духовно-практичний процес інтеграції індивіда в етнічну спільноту через засвоєння світоглядних установок, цінностей, стереотипів поведінки
3) Процес історичного походження та буття етнічних спільнот.

$RR04729,5,6,2,0,2
Вкажіть, як називається автохтонний і найчисельніший етнос певної території (країни), що визначає і робить головний внесок у розвиток різних суспільних сфер, а також дає своє ім’я державі та її головним атрибутам:
1) Нація
2) Суперетнос
3) Субетнос
4) Титульний етнос
5) Корінний народ

$RR04730,5,6,2,0,2
Властивість індивіда, соціальних груп і спільнот сприймати та оцінювати життєві явища крізь призму традицій і цінностей власної етнічної спільноти називається:
1) Етнічність
2) Етнізація
3) Етноцентризм
4) Етногенез
5) Етнічна компліментарність

$RR04731,5,6,2,0,2
Вкажіть, як називається група людей, що історично пов’язані спільною територією, формуванням мови, традицій, культури, побуту, особливостей психічного складу; усвідомлюють себе як окреме ціле:
1) Народність
2) Етнічна спільнота
3) Народ
4) Нація
5) Корінний народ

$RR04732,5,6,2,0,2
Л.Гумільов є автором концепції етногенезу, яка має назву:
1) Інформаційна
2) Дуалістична
3) Соціально-історична
4) Етнокультурогенна
5) Енергетична

$RR04733,5,6,2,0,2
Усталена міжпоколінна спільнота людей, що сформувалася у процесі природно-історичного розвитку, усвідомлює свою єдність і відмінність від інших подібних утворень називається:
1) Народ
2) Народність
3) Етнос
4) Нація
5) Територіальна громада

$RR04734,5,6,2,0,2
Вкажіть правильне визначення поняття «нація»:
1) Міжпоколінна спільнота людей, що сформувалася у процесі природно-історичного розвитку
2) Особливий стан соціально-економічного, національно-культурного та політичного розвитку етносу, пов’язаний із творенням його державності, зростанням свідомості й культури
3) Населення однієї країни, незалежно від їх етнічної приналежності
4) Етнічна та історична спільнота, що склалася внаслідок змішування та злиття різних племен, об’єднаних як за кровними, так і за територіально-суспільними ознаками
5) Мовна, територіальна, економічна та культурна спільність людей, що історично склалася, сформувалася із союзу племен

$RR04735,5,6,2,0,2
Вкажіть правильне визначення поняття «народ»:
1) Етнічна та історична спільнота, що склалася внаслідок змішування та злиття різних племен, об’єднаних як за кровними, так і за територіально-суспільними ознаками
2) Міжпоколінна спільнота людей, що сформувалася у процесі природно-історичного розвитку
3) Громадяни однієї країни, незалежно від їх етнічної приналежності
4) Мовна, територіальна, економічна та культурна спільність людей, що історично склалася, сформувалася із союзу племен
5) Особливий стан соціально-економічного, національно-культурного та політичного розвитку етносу, пов’язаний із творенням його державності

$RR04736,5,6,2,0,2
Самоусвідомлювальна група громадян держави, що є кількісною меншістю, членам якої притамання спільність походження та етнокультурних характеристик, називається:
1) Національна меншина
2) Субетнос
3) Етнічна меншина
4) Народність
5) Корінний народ

$RR04737,5,6,2,0,2
Історична форма сімейних стосунків, за якої шлюби укладалися лише всередині етнічної спільноти, називається:
1) Екзогамія
2) Консервація
3) Ендогамія
4) Етнізація
5) Етнічна ідентифікація

$RR04738,5,6,2,0,2
До «мертвих» мов належить:
1) Есперанто
2) Давньогрецька
3) Караїмська мова
4) Амхарська мова
5) Іврит

$RR04739,5,6,2,0,2
Вкажіть, до якої мовної сім’ї належить українська мова:
1) Слов’янської
2) Індоєвропейської
3) Алтайської
4) Семіто-хамітської
5)Китайсько-тибетської.

$RR04740,5,6,2,0,2
На території Європи проживають корінні народи та етноси, які розмовляють мовами наступних мовних сімей:
1) Індоєвропейська, алтайська, уральська
2) Індоєвропейська, уральська, романська
3) Індоєвропейська, австронезійська, алтайська

$RR04741,5,6,2,0,2
До основних мовних сімей світу належать:
1) Індоєвропейська, китайсько-тібетська, нігеро-кордофанська, семіто-хамітська, австронезійська, алтайська, індіанська, ніло-сахарська.
2) Алтайська, індоєвропейська, китайсько-тібетська, нігеро-кордофанська, семіто-хамітська, германська, дравидійська, японська.
3) Індоєвропейська, нігеро-кордофанська, семіто-хамітська, слов’янська, китайсько-тібетська, тайська, індіанська, папуаська.

$RR04742,5,6,2,0,2
Історична форма сімейних стосунків, за якої шлюби укладаються серед представників різних етнічних спільнот, називається:
1) Екзогамія
2) Консервація
3) Ендогамія
4) Етнізація
5) Етнічна ідентифікація

$RR04743,5,6,2,0,2
Вкажіть, як називається взаємна симпатія (антипатія) членів етнічних спільнот (груп), покладена в основу поділу на «своїх» і «чужих»:
1) Консолідація
2) Комліментарність
3) Етнічна самосвідомість
4) Компетентність етнокультурна
5) Інкультурація

$RR04744,5,6,2,0,2
Духовно-культурний самовияв етнічної спільноти, комплекс зовнішньодіяльнісних феноменів, що сприймається як своєрідний і специфічний дух етносу, називається:
1) Етнічна культура
2) Ментальність
3) Комліментарність
4) Самосвідомість
5) Ідентичність етнічна

$RR04745,5,6,2,0,2
Вкажіть, якої класифікації етносів не існує:
1) Расової
2) Лінгвістичної
3) Компліментарної
4) Господарсько-культурної
5) Релігійної

$RR04746,5,6,2,0,2
Згідно з даними ЮНЕСКО у світі налічується «живих» мов (разом з діалектами):
1) 1800
2) 2500
3) 4700
4) 6800
5) 9100

$RR04747,5,6,2,0,2
Вкажіть, до якого типу держав за етнонаціональним складом населення належить Бельгія:
1) Моноетнічні
2) Переважно моноетнічні за наявності етнічних меншин
3) Двоетнічні
4) Поліетнічні

$RR04748,5,6,2,0,2
Вкажіть, до якого типу держав за етнонаціональним складом населення належить Індія:
1) Моноетнічні
2) Переважно моноетнічні за наявності етнічних меншин
3) Двоетнічні
4) Поліетнічні

$RR04749,5,6,2,0,2
Вкажіть до якого типу держав за етнонаціональним складом населення належить Польща, Швеція, Угорщина:
1) Моноетнічні
2) Переважно моноетнічні за наявності етнічних меншин
3) Двоетнічні
4) Поліетнічні

$RR04750,5,6,2,0,2
Вкажіть, до якого типу держав за етнонаціональним складом населення належить Україна, Франція, Туреччина:
1) Моноетнічні
2) Переважно моноетнічні за наявності етнічних меншин
3) Двоетнічні
4) Поліетнічні

$RR04751,5,6,2,0,2
Вкажіть, до якого типу держав за етнонаціональним складом населення належить Австралія, Велика Британія, Росія:
1) Моноетнічні
2) Переважно моноетнічні за наявності етнічних меншин
3) Двоетнічні
4) Поліетнічні

$RR04752,5,6,2,0,2
Вкажіть, до якого типу держав за етнонаціональним складом населення належить Білорусь, Румунія, Словаччина:
1) Моноетнічні
2) Переважно моноетнічні за наявності етнічних меншин.
3) Двоетнічні
4) Поліетнічні

$RR04753,5,6,2,0,2
Вкажіть, до якого типу держав за етнонаціональним складом населення належить Австрія, Німеччина, Японія:
1) Моноетнічні
2) Переважно моноетнічні за наявності етнічних меншин
3) Двоетнічні
4) Поліетнічні

$RR04754,5,6,2,0,2
Які корінні етноси в Європі неохоче піддаються процесам етнічної асиміляції, домагаються автономії або повної незалежності:
1) Баски, шотландці, албанці, каталонці
2) Серби, баски, курди, бретонці
3) Баски, югослави, роми, фарерці
4) Гагаузи, ірландці, саами, турки

$RR04755,5,6,2,0,2
Вкажіть, який етнос населяє прикордонні території Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії:
1) Євреї
2) Азербайджанці
3) Курди
4) Турки
5) Іранці

$RR04756,5,6,2,0,2
Масове переселення людей із батьківщини в іншу країну, пов’язане зі зміною місця проживання та роботи, називається:
1) Міграція
2) Імміграція
3) Еміграція
4) Рееміграція
5) Закордонна міграція

$RR04757,5,6,2,0,2
В’їзд іноземців у країну на тривале або постійне проживання називається:
1) Імміграція
2) Еміграція
3) Реімміграція
4) Рееміграція
5) Закордонна міграція

$RR04758,5,6,2,0,2
Вкажіть, як називається повернення людини або цілого народу на батьківщину:
1) Рееміграція
2) Реімміграція
3) Репатріація
4) Репарація
5) Релаксація

$RR04759,5,6,2,0,2
Процес заселення окремих материків та регіонів різними етнічними спільнотами, етногенетичні процеси на різних територіях називають:
1) Етногенез
2) Етнічна картина світу
3) Етноісторія
4) Етнічна карта світу
5) Етноархеологія

$RR04760,5,6,2,0,2
У 1950-х роках у науковий обіг термін «етнічна картина людства» вперше ввів:
1) Л.Гумільов
2) Р.Редфілд
3) М.Мар
4) К.Гіртц
5) Ю.Бромлей

$RR04761,5,6,2,0,2
Уявлення членів етнічної спільноти про самих себе, про свої дії та активність у світі називається:
1) Етнічна карта світу
2) Етнічна картина світу
3) Етнічна строкатість
4) Етнічна самоідентифікація
5) Етнопсихологія

$RR04762,5,6,2,0,2
Історико-етнографічне районування передбачає поділ на:
1) Історико-етнографічні області, підобласті, райони
2) Історико-етнографічні провінції, регіони, області, райони
3) Історико-етнографічні провінції, області, підобласті, райони

$RR04763,5,6,2,0,2
Згідно з концепцією історико-етнографічного районування вся ойкумена поділена на:
1) 10 історико-етнографічних провінцій
2) 18 провінцій
3) 15 провінцій
4) 12 провінцій
5) 23 провінції

$RR04764,5,6,2,0,2
Згідно з даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. частка українців в Україні становить:
1) 75,4 %
2) 82,5 %
3) 72, 6 %
4) 77,8 %
5) 87,5 %

$RR04765,5,6,2,0,2
Згідно з даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. частка росіян в Україні становить:
1) 22,1 %
2) 16,9 %
3) 17,3 %
4) 15,8 %
5) 12,7 %

$RR04766,5,6,2,0,2
Розселення значної частини представників етнічних спільнот (народу) за межами країни їхнього походження називається:
1) Дифузія етнічна
2) Діаспора
3) Міксація
4) Міграція
5) Дискримінація

$RR04767,5,6,2,0,2
Етнографічна група українців, що компактно проживає в гірських районах Львівської області:
1) Гуцули
2) Бойки
3) Лемки
4) Горяни
5) Русини

$RR04768,5,6,2,0,2
Вкажіть історико-географічну назву території Краснодарського краю, де компактно проживають нащадки українських переселенців:
1) Таврія
2) Новоросія
3) Кубань
4) Сербія
5) Зелений Клин

$RR04769,5,6,2,0,2
Вкажіть, яку територію, заселену українцями, називають “Сірим Клином”:
1) Північну та східну частину Казахстану, де проживають етнічні українці
2) Територію південної частини Сибіру, де проживає українське населення
3) Територію Північного Казахстану і Південно-Західного Сибіру, де компактно проживають українці
4) Територію Середньої Азії, де компактно проживають українці
5) Територію Краснодарського краю, де компактно проживають нащадки українських переселенців

$RR04770,5,6,2,0,2
Територія на Далекому Сході, у нижній частині ріки Амур і над Тихим океаном, що заселена українцями називається:
1) Жовтий Клин
2) Малиновий Клин
3) Зелений Клин
4) Кубань
5) Новоросія

$RR04771,5,6,2,0,2
Вкажіть, у якій країні проживає 80 % гагаузів:
1) Україні
2) Молдові
3) Румунії
4) Туреччині
5) Вірменії

$RR04772,5,6,2,0,2
Назвіть єдину португаломовну країну в Латинській Америці:
1) Аргентина
2) Болівія
3) Колумбія
4) Бразилія
5) Венесуела

$RR04773,5,6,2,0,2
Етнічні процеси – це:
1) Процеси, що супроводжують формування етнічної карти світу
2) Етногенетичні зміни окремих етносів, що відбуваються внаслідок дії різних чинників
3) Різноманітні етнокультурні, етносоціальні та етнополітичні зміни рис, властивостей і подоби етнічних спільнот упродовж їхнього існування.
4) Етноеволюційні зміни етнічних спільнот.
5) Поглинання малочисельних етносів багаточисельними, політично та економічно розвинутішими.

$RR04774,5,6,2,0,2
Різноманітні етнокультурні, етносоціальні та етнополітичні зміни рис, властивостей і подоби етнічних спільнот упродовж їхнього існування називаються:
1) Етнічні процеси .
2) Етнічна історія.
3) Етногенез.
4) Етнізація.
5) Етноцентризм.

$RR04775,5,6,2,0,2
Етнічні процеси поділяють на такі основні групи:
1) Етноеволюційні, етногенетичні.
2) Етнооб’єднуючі, етнороз’єднуючі.
3) Добровільні, примусові.
4) Етнотрансформаційні, етноінтеграційні.
5) Етноеволюційні, етнотрансформаційні, етнооб’єднуючі, етнороз’єднуючі.

$RR04776,5,6,2,0,2
Вкажіть, які етнічні процеси не належать до етнооб’єднуючих:
1) Асиміляція етнічна
2) Консолідація
3) Дисперсизація етнічна
4) Міжетнічна інтеграція
5) Етнічна фіксація.

$RR04777,5,6,2,0,2
Вкажіть, які етнічні процеси не належать до етнороз’єднуючих:
1) Парціація етнічна
2) Сепарація
3) Консолідація
4) Дисперсизація етнічна
5) Міжетнічна дезінтеграція.

$RR04778,5,6,2,0,2
Як називається посилення внутрішньої єдності великого етносу, що спричинює нівелювання відмінностей між його окремими одиницями:
1) Міжетнічна інтеграція.
2) Асиміляція етнічна.
3) Міксація етнічна.
4) Парціація.
5) Консолідація.

$RR04779,5,6,2,0,2
Як називається процес поділу єдиної етнічної спільноти на кілька частин, кожна з яких набуває нових властивостей і не ототожнює себе зі своєю етногенетичною першоосновою:
1) Міжетнічна дезінтеграція
2) Парціація
3) Міксація етнічна
4) Асиміляція етнічна
5) Сепарація

$RR04780,5,6,2,0,2
Як називається процес співжиття, зближення, об’єднання різних етнічних спільнот у межах однієї держави:
1) Міжетнічна інтеграція
2) Асиміляція етнічна
3) Міксація етнічна
4) Сепарація
5) Консолідація

$RR04781,5,6,2,0,2
Вкажіть, як називається процес поділу єдиної етнічної спільноти на кілька частин, кожна з яких набуває нових властивостей і не ототожнює себе зі своєю етногенетичною першоосновою:
1) Міжетнічна дезінтеграція
2) Парціація
3) Міксація етнічна
4) Асиміляція етнічна
5) Сепарація

$RR04782,5,6,2,0,2
Як називається процес співжиття, зближення, об’єднання різних етнічних спільнот у межах однієї держави:
1) Міжетнічна інтеграція
2) Асиміляція етнічна
3) Міксація етнічна
4) Сепарація
5) Консолідація

$RR04783,5,6,2,0,2
Вкажіть, як називається процес розчинення раніше самостійного етносу чи певної його частини у переважаючому етнічному середовищі:
1) Консолідація
2) Асиміляція
3) Міжетнічна інтеграція
4) Міксація
5) Сепарація

$RR04784,5,6,2,0,2
Міжетнічні відносини – це:
1) Взаємовідносини між етносами у прикордонні сусідніх держав
2) Взаємодія етносів, етнічних груп у різних сферах суспільного життя
3) Відносини між етнофорами, що проживають на території однієї держави, у повсякденному житті
4) Міжособові відносини людей у різних сферах суспільного життя
5) Взаємовідносини між представниками окремих етносів у зарубіжних країнах

$RR04785,5,6,2,0,2
Вкажіть основні чинники, які визначають розвиток міжетнічних відносин:
1) Географічні та історичні, культурні, психічні, соціальні, політичні
2) Географічні та історичні, культурні, релігійні, психічні, мовні
3) Географічні, економічні, етнічні, культурні, соціальні, державні
4) Географічні, етнокультурні, економічні, організаційні, соціальні

$RR04786,5,6,2,0,2
Теорія, згідно з якою рушієм розвитку людства є не нація і націоналізм, а позанаціональні чинники, називається:
1)Універсалізм
2) Націоналізм
3) Фашизм
4) Космополітизм
5) Шовінізм

$RR04787,5,6,2,0,2
Політика та ідеологія проповіді винятковості певної нації, протиставлення її інтересів інтересам інших націй та народів називається:
1) Універсалізм
2) Націоналізм
3) Нацизм
4) Космополітизм
5) Шовінізм

$RR04788,5,6,2,0,2
Вкажіть, як називається суспільно-політична доктрина, заснована на антидемократизмі, для якого характерні силові методи досягнення мети; проголошує гегемонію своєї нації:
1) Універсалізм
2) Націоналізм
3) Фашизм
4) Космополітизм
5) Шовінізм

$RR04789,5,6,2,0,2
Діяльність держави, спрямована на відміну політики сегрегації, відмову від розподілу населення за расовою ознакою, називається:
1) Десегрегація
2) Денаціоналізація
3) Депортація
4) Деетнізація
5) Етнополітика

$RR04790,5,6,2,0,2
Оберіть правильний варіант відповіді, вказавши представників етнічних спільнот, що були депортовані радянською владою у 1940-х роках з південних областей України:
1) кримські татари, гагаузи, вірмени, роми
2) кримські татари, болгари, грузини, поляки
3) євреї, греки, кримські татари, білоруси, курди
4) кримські татари, німці, болгари, греки, вірмени
5) молдавани, кримські татари, німці, роми, євреї

$RR04791,5,6,2,0,2
Етнополітична діяльність за суспільним спрямуванням може бути:
1) інноваційна, стабілізуюча, консервативна, реакційна;
2) націоналістична, інтернаціональна, примусова, толерантна;
3) прогресивна, миротворча, антигуманна, стабілізуюча.

$RR04792,5,6,2,0,2
Етнополітика за змістом може бути:
1) гуманістична, антигуманна, націоналістична, інтернаціональна, великодержавно-шовіністична;
2) консервативна, прогресивна, миротворча, антигуманна, стабілізуюча;
3) націоналістична, інтернаціональна, примусова, толерантна.

$RR04793,5,6,2,0,2
Рада Європи прийняла Європейську хартію регіональних мов або мов меншин у:
1) 1985
2) 1990
3) 1992
4) 1995
5) 2001

$RR04794,5,6,2,0,2
Рамкова Конвенція про захист національних меншин підписана у:
1) 1989
2) 1990
3) 1994
4) 2001
5) 2005

$RR04801, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть документ, в якому вперше подано дефініцію транскордонного співробітництва:
1) Європейська хартія регіонального самоврядування
2) Європейська хартія прикордонних і транскордонних регіонів
3) Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади
4) Європейська хартія місцевого самоврядування

$RR04802, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть найширше поняття співробітництва, що визначає право будь-якої територіальної спільноти або органу влади співпрацювати з будь-якими відповідними територіальними спільнотами або органами влади інших держав:
1) локальне співробітництво
2) міжтериторіальне співробітництво
3) транскордонне співробітництво
4) міжрегіональне співробітництво

$RR04803, 5, 7, 2, 0, 2
Охарактеризуйте взаємоузгоджену діяльність, спрямовану на налагодження відносин між територіальними спільнотами або органами влади регіонального рівня двох чи більше держав:
1) міждержавне співробітництво
2) транскордонне співробітництво
3) міжтериторіальне співробітництво
4) міжрегіональне співробітництво

$RR04804, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть дату відкриття для підписання Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади у м.Мадрид (Іспанія):
21-23 травня 1980 року
5 червня 1997 року
15 жовтня 1985 року
20 листопада 1981 року

$RR04805, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть дату відкриття для підписання Європейської хартії місцевого самоврядування у м.Страсбург (Франція).
21-23 травня 1980 року
5 червня 1997 року
15 жовтня 1985 року
20 листопада 1981 року

$RR04806, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть дату відкриття для підписання Європейської хартії регіонального самоврядування у м.Страсбург (Франція).
21-23 травня 1980 року
5 червня 1997 року
15 жовтня 1985 року
20 листопада 1981 року

$RR04807, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть дату відкриття для підписання Європейської хартії прикордонних і транскордонних регіонів у м.Еурегіо (пограниччя ФРН та Нідерландів).
21-23 травня 1980 року
5 червня 1997 року
15 жовтня 1985 року
20 листопада 1981 року

$RR04808, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть кількість Додаткових протоколів до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади, які було відкрито для підписання:
1) 1
2) 4
3) 2
4) 3

$RR04809, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть документ, який визначає правові засади, що регулюють правосуб’єктність та порядок створення Об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС):
1) Додатковий протокол №1 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади
2) Додатковий протокол №4 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади
3) Додатковий протокол №3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади
4) Додатковий протокол №2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади

$RR04810, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть документ, який містить визначення поняття «міжтериторіальне співробітництво»:
1) Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади
2) Європейська хартія регіонального самоврядування
3) Додатковий протокол №1 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади
4) Додатковий протокол №2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади

$RR04811, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік створення Комітету регіонів:
1) 1990
2) 1957
3) 1994
4) 1971

$RR04812, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік створення Асоціації європейських прикордонних регіонів:
1) 1988
2) 1971
3) 1985
4) 1951

$RR04813, 5, 7, 2, 0, 2
Визначте послідовність розвитку взаємодії прикордонних регіонів:
1) ізольовані регіони; коекзистенційні регіони; інтегровані регіони; регіони, що співпрацюють
2) інтегровані регіони; коекзистенційні регіони; ізольовані регіони; регіони, що співпрацюють
3) ізольовані регіони; коекзистенційні регіони; регіони, що співпрацюють; інтегровані регіони
4) регіони, що співпрацюють; інтегровані регіони; коекзистенційні регіони; ізольовані регіони

$RR04814, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть програму фінансової підтримки транскордонної співробітництва, яка реалізується Європейським Союзом на сучасному етапі:
1) Фаре Сібісі
2) Європейський інструмент сусідства
3) Тасіс Сібісі
4) Інструмент європейського сусідства і партнерства

$RR04815, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть документ, який обґрунтовує право територiальних общин за певних умов укладати угоди про транскордонне спiвробiтництво, визначаючи чиннiсть для нацiонального законодавства актiв та рiшень, якi ухвалюються в рамках угод про транскордонне спiвробiтництво, та визначаючи правову дiєздатнiсть органiв, якi створюються згiдно з такими угодами:
1) Додатковий протокол №1 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади
2) Додатковий протокол №4 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади
3) Додатковий протокол №3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади
4) Додатковий протокол №2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади

$RR04816, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть дату відкриття для підписання Додаткового протоколу №1 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади у м.Страсбург (Франція).
5 травня 1998 року
6 жовтня 1994 року
9 листопада 1995 року
16-17 листопада 2009 року

$RR04817, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть дату відкриття для підписання Додаткового протоколу №2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади у м.Страсбург (Франція).
5 травня 1998 року
6 жовтня 1994 року
9 листопада 1995 року
16-17 листопада 2009 року

$RR04818, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть дату відкриття для підписання Додаткового протоколу №3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади у м.Утрехт (Королівство Нідерланди).
9 листопада 1995 року
5 травня 1998 року
6 жовтня 1994 року
16-17 листопада 2009 року

$RR04819, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть програму фінансової підтримки транскордонної співробітництва, яка реалізувалася Європейським Союзом у період 2007-2013 рр.:
1) Фаре Сібісі
2) Тасіс Сібісі
3) Інструмент європейського сусідства і партнерства
4) Європейський інструмент сусідства

$RR04820, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть програму ЄС для фінансової підтримки транскордонної співробітництва, яка реалізувалася у 1990-х – початку 2000-х рр. щодо держав Центрально-Східної Європи:
1) Інтеррег
2) Фаре Сібісі
3) Тасіс Сібісі
4) Інструмент європейського сусідства і партнерства
5) Європейський інструмент сусідства

$RR04821, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть програму ЄС для фінансової підтримки транскордонної співробітництва, яка реалізувалася у 1990-х – початку 2000-х рр. щодо європейських держав пострадянського простору:
1) Інтеррег
2) Фаре Сібісі
3) Тасіс Сібісі
4) Інструмент європейського сусідства і партнерства
5) Європейський інструмент сусідства

$RR04822, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть програму ЄС для фінансової підтримки транскордонної співробітництва територій всередині Європейського Союзу, яка реалізувалася у 1990-х – початку 2000-х рр.:
1) Інтеррег
2) Фаре Сібісі
3) Тасіс Сібісі
4) Інструмент європейського сусідства і партнерства
5) Європейський інструмент сусідства

$RR04823, 5, 7, 2, 0, 2
Визначте географічну передумову розвитку транскордонного співробітництва:
1) спільність інтересів у сфері безпеки
2) схожа ментальність населення
3) можливість спільного використання трудових ресурсів
4) географічна близькість територій

$RR04824, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть автора праці „Новий регіоналізм у Західній Європі” (1998):
1) А.Паасі
2) Дж.Луглін
3) М.Кітінг
4) М.Форсис

$RR04825, 5, 7, 2, 0, 2
Охарактеризуйте особливу в етнічному і культурному плані територію, розташовану на теренах сусідніх держав:
1) прикордонна зона
2) прикордонний регіон
3) пограниччя
4) транскордонний регіон

$RR04826, 5, 7, 2, 0, 2
Охарактеризуйте територію сусідніх держав, що складає єдиний просторово-територіальний комплекс з характерними ознаками, населення якого має спільні культурні традиції і прагне співпрацювати задля прискорення власного розвитку:
1) прикордонна зона
2) прикордонний регіон
3) пограниччя
4) транскордонний регіон

$RR04827, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть основні рівні реалізації транскордонного співробітництва європейських держав:
1) глобальний та регіональний
2) центральний та субрегіональний
3) локальний та регіональний
4) локальний та глобальний

$RR04828, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть основний чинник, який впливає на розвиток транскордонного співробітництва держав:
1) наявність кордону та необхідність його облаштування
2) прагнення керівництва держав зміцнити їх статус на міжнародній арені
3) бажання держав здобути військову перевагу над сусідами
4) необхідність забезпечення територіальної цілісності та суверенітету держав

$RR04829, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть мету транскордонного співробітництва держав:
1) ліквідація залежності держав у постачанні ресурсів
2) розв’язання спільних проблем та покращення умов проживання населення на прикордонних територіях
3) підтримка участі держав у діяльності міжнародних організацій
4) сприяння економічному та суспільно-політичному розвитку столиць держав

$RR04830, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть суб’єктів транскордонного співробітництва:
1) універсальні міжнародні організації
2) локальні і регіональні органи влади, підприємства і суспільно-політичні організації
3) військові об’єднання, дислоковані та прикордонних територіях
4) терористичні угруповання, що діють на прикордонних територіях

$RR04831, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть характерну рису транскордонного співробітництва:
1) дозволяє суб’єктам здобути нові компетенції, що виходять за рамки внутрішнього законодавства держав-учасниць
2) відбувається на прикордонних територіях держав-сусідів на локальному чи регіональному рівнях
3) сприяє формуванню зон геополітичного та геоекономічного впливу
4) є засобом для створення нової форми влади на прикордонних територіях

$RR04832, 5, 7, 2, 0, 2
Визначте економічну передумову розвитку транскордонного співробітництва:
1) спільне історичне минуле
2) географічна близькість територій
3) подібна транспортна і торгівельно-економічна інфраструктура
4) зменшення бар’єрної функції кордону

$RR04833, 5, 7, 2, 0, 2
Визначте суспільну передумову розвитку транскордонного співробітництва:
1) спільність інтересів в економічній сфері
2) схожа ментальність населення
3) можливість спільного використання ресурсів територій
4) географічна близькість територій

$RR04834, 5, 7, 2, 0, 2
Визначте політичну передумову розвитку транскордонного співробітництва:
1) спільне історичне минуле
2) географічна близькість територій
3) подібна транспортна і торгівельно-економічна інфраструктура
4) зменшення бар’єрної функції кордону

$RR04835, 5, 7, 2, 0, 2
Визначте історичну передумову розвитку транскордонного співробітництва:
1) спільне минуле
2) географічна близькість територій
3) подібна транспортна і торгівельно-економічна інфраструктура
4) зменшення бар’єрної функції кордону

$RR04836, 5, 7, 2, 0, 2
Розкрийте співвідношення транскордонного та єврорегіонального співробітництва:
1) єврорегіональне співробітництво є формою реалізації транскордонного співробітництва
2) транскордонне співробітництво є складовою єврорегіонального співробітництва
3) транскордонне співробітництво тотожне єврорегіональному співробітництву
4) поняття не пов’язані між собою

$RR04837, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть інтеграційне об’єднання, яке надає підтримку розвитку транскордонного співробітництва:
1) Рада Європи
2) Організація з Безпеки та Співробітництва в Європі
3) Європейський Союз
4) Північноатлантичний Альянс

$RR04838, 5, 7, 2, 0, 2
Визначте рівні міжнародно-правового регулювання транскордонного співробітництва:
1) міжнародний, міждержавний, регіональний, локальний
2) міжнародний, глобальний, субрегіональний, локальний
3) міждержавний, міжконтинентальний, регіональний, локальний
4) міжнародний, регіональний, глобальний; міждержавний

$RR04839, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть міжнародну організацію, яка підтримує розвиток транскордонного співробітництва:
1) Рада Європи
2) Організація з Безпеки та Співробітництва в Європі
3) Організація Договору про Колективну Безпеку
4) Північноатлантичний Альянс

$RR04840, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть інституцію Ради Європи, яка займається проблемами функціонування та координації транскордонного співробітництва:
1) Європейська Комісія
2) Комітет Регіонів
3) Європейська Рада
4) Конгрес Локальних і Регіональних Влад

$RR04841, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть інституцію Європейського Союзу, яка займається проблемами функціонування та координації транскордонного співробітництва:
1) Асамблея Регіонів Європи
2) Комітет Регіонів
3) Рада європейських муніципалітетів та регіонів
4) Конгрес Локальних і Регіональних Влад

$RR04842, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть складові організаційної структури Комітету Регіонів:
1) Палата регіонів і палата локальних влад, постійний комітет, бюро, статутні комітети і робочі групи, секретаріат
2) Генеральна асамблея, виконавче бюро, президія, комітети
3) Загальні збори членів, президія, генеральний секретар
4) Бюро, президія, генеральний секретаріат, спеціалізовані комісії

$RR04843, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть складові організаційної структури Конгресу Локальних і Регіональних Влад:
1) Генеральна асамблея, виконавче бюро, президія, комітети
2) Палата регіонів і палата локальних влад, постійний комітет, бюро, статутні комітети і робочі групи, секретаріат
3) Бюро, президія, генеральний секретаріат, спеціалізовані комісії
4) Загальні збори членів, президія, генеральний секретар

$RR04844, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть приклад міжнародних неурядових організацій представницького характеру, які підтримують розвиток транскордонного співробітництва:
1) Асамблея європейських виноробних регіонів
2) Асоціація «Чотири двигуни Європи»
3) Конференція периферійних приморських регіонів
4) Асамблея регіонів Європи

$RR04845, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть приклад міжнародних неурядових організацій функціонального характеру, які підтримують розвиток транскордонного співробітництва:
1) Асамблея регіонів Європи
2) Рада європейських муніципалітетів та регіонів
3) Асоціація європейських прикордонних регіонів
4) Асамблея європейських виноробних регіонів

$RR08846, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть складові організаційної структури Асамблеї регіонів Європи:
1) Генеральна асамблея, виконавче бюро, президія, комітети
2) Палата регіонів і палата локальних влад, постійний комітет, бюро, статутні комітети і робочі групи, секретаріат
3) Бюро, президія, генеральний секретаріат, спеціалізовані комісії
4) Загальні збори членів, президія, генеральний секретар

$RR04847, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть інституцію Європейського Союзу, яка надає фінансову підтримку розвитку транскордонного співробітництва в Європі:
Міжнародний Валютний Фонд
Європейський Фонд Регіонального Розвитку
Європейський Фонд Фінансової Стабільності
Міжнародний Фонд Сільськогосподарського розвитку

$RR04848, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік створення Ради європейських муніципалітетів.
1) 1988
2) 1971
3) 1985
4) 1951

$RR04849, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік створення Асамблеї регіонів Європи.
1) 1988
2) 1971
3) 1985
4) 1951

$RR04850, 5, 7, 2, 0, 2
Охарактеризуйте територію держави, яка включає одну або декілька адміністративно-територіальних одиниць і прилягає до державного кордону:
1) прикордонна зона
2) прикордонний регіон
3) пограниччя
4) транскордонний регіон

$RR04851, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть критерій, врахований у дефініції «єврорегіон – особлива форма транскордонного регіону, яка визначається найвищим рівнем інституціоналізації структур транскордонної співпраці, створена з метою спільного розв’язання подібних проблем»:
1) транскордонний характер території
2) транскордонний характер зв’язків та інституцій
3) транскордонний характер конфліктів
4) транскордонний характер організованої злочинності

$RR04852, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть критерій, врахований у дефініції «єврорегіон – обмежений географічний простір, що об’єднує декілька адміністративно-територіальних одиниць держав-сусідів, і в рамках якого здійснюється транскордонна співпраця у різних сферах суспільного життя»:
1) транскордонний характер тероризму
2) транскордонний характер зв’язків та інституцій
3) транскордонний характер простору
4) транскордонний характер економічної кооперації

$RR04853, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть модель єврорегіонів, яка передбачає формування структур єврорегіональної співпраці з ініціативи місцевих спільнот та центральних органів влади:
1) адміністративно-муніципальна
2) муніципальна
3) глобальна
4) субрегіональна

$RR04854, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть наймолодший єврорегіон за участю України:
Дніпро
Буг
Дністер
Нижній Дунай

$RR04855, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть найстарший єврорегіон за участю України:
Карпати
Буг
Верхній Прут
Нижній Дунай

$RR04856, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть модель єврорегіонів, яка передбачає формування структур єврорегіональної співпраці з ініціативи місцевих спільнот:
1) адміністративно-муніципальна
2) муніципальна
3) глобальна
4) субрегіональна

$RR04857, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік виникнення першого єврорегіону у Західній Європі під назвою «Еурегіо»:
1) 1958 р.
2) 1960 р.
3) 1972 р.
4) 1951 р.

$RR04858, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть період зародження єврорегіонів у Центрально-Східній Європі:
1) 1980-х рр.
2) 2000-х рр.
3) 1990-х рр.
4) 1970-х рр.

$RR04859, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть домінуючі форми транскордонного співробітництва у Західній Європі:
1) робочі спільноти
2) єврорегіони
3) стратегічні схеми співробітництва
4) програмні структури

$RR04860, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть період зародження структур транскордонного співробітництва у Північній Європі:
1) 1950-і рр.
2) 1980-і рр.
3) 1960-і рр.
4) 1990-і рр.

$RR04861, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть кількість єврорегіонів, які створено на кордонах України:
1) 1–3
2) 4–6
3) 7–9
4) 10 і більше

$RR04862, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть принцип перенесення компетенцій на рівень, здатний забезпечити найбільш ефективне вирішення проблем, тобто на рівень їх виникнення:
1) партнерства
2) субсидіарності
3) доповнюваності
4) солідарності транскордонного простору

$RR04863, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть принцип спільної рівноправної участі у підготовці, реалізації та оцінці заходів транскордонного співробітництва:
1) партнерства
2) субсидіарності
3) доповнюваності
4) солідарності транскордонного простору

$RR04864, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть принцип, який передбачає спільне фінансування учасниками співпраці транскордонних заходів та проектів:
1) партнерства
2) субсидіарності
3) доповнюваності
4) солідарності транскордонного простору

$RR04865, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть принцип створення і функціонування транскордонних структур, який полягає у зміні місцезнаходження організацій та залучення різних ініціатив або зміні у головуванні:
1) прагматизму
2) консенсусу
3) ротації
4) добровільної участі

$RR04866, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть принцип створення і функціонування транскордонних структур, який передбачає пошук спільного рішення при значних розходженнях думок шляхом переговорів між учасниками:
1) прагматизму
2) консенсусу
3) ротації
4) добровільної участі

$RR04867, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть принцип створення і функціонування транскордонних структур, який передбачає самостійний вибір способів вступу й виходу із структур транскордонного співробітництва:
1) прагматизму
2) консенсусу
3) ротації
4) добровільної участі

$RR04868, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть найпростішу форму транскордонного співробітництва:
1) співпраця за укладеними транскордонними угодами
2) співпраця в різноманітних інституціях
3) прямі контакти між територіальними громадами
4) співпраця в рамках міжнародних організацій

$RR04869, 5, 7, 2, 0, 2
Дайте визначення структур співпраці з правовим статусом, учасниками якої можуть бути не лише держави, органи регіональної чи місцевої влади, а й громадські організації чи інші юридичні особи, які реалізують співробітництво на всіх рівнях регіональної політики ЄС (транскордонному, транснаціо-нальному та міжрегіональному рівнях):
1) єврорегіони
2) європейські угруповання територіального співробітництва
3) спільні комітети
4) робочі спільноти

$RR04870, 5, 7, 2, 0, 2
Охарактеризуйте транскордонні структури з тривалим періодом функціонування, власними адміністративними і фінансовими ресурсами, правом прийняття рішень, які беруть активну участь у реалізації програм підтримки транскордонної співпраці:
1) робочі спільноти
2) єврорегіони
3) стратегічні схеми співробітництва
4) програмні структури

$RR04871, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть приклад єврорегіону, створеного на основі адміністративно-муніципальної моделі:
1) Карпати
2) Сілезія
3) Прадід
4) Ниса-Нейсе-Ніса

$RR04872, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть приклад єврорегіону, створеного на основі муніципальної моделі:
1) Карпати
2) Буг
3) Неман
4) Ниса-Нейсе-Ніса

$RR04873, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть приклади транскордонних структур з високим рівнем інституціоналізації:
1) робочі спільноти
2) єврорегіони
3) стратегічні схеми співробітництва
4) програмні структури

$RR04874, 5, 7, 2, 0, 2
Охарактеризуйте транскордонні структури з вільною формою організації, які об’єднують представників регіональних органів влади та різних організацій, діють у рамках робочих угод, підтримують інтерорганізаційну форму прийняття рішень, рідко є самостійними та володіють власними ресурсами:
1) робочі спільноти
2) єврорегіони
3) стратегічні схеми співробітництва
4) програмні структури

$RR04875, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади (1980 р. м.Мадрид):
1) 2008
2) 2004
3) 1999
4) 1993

$RR04876, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть групу проблем єврорегіональної співпраці, до якої можна віднести різниці в рівнях і темпах економічного розвитку територій держав-учасниць:
1) проблеми культурного характеру
2) проблеми соціально-економічного характеру
3) проблеми інституційно-правового характеру
4) проблеми екологічного характеру

$RR04877, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть групу проблем єврорегіональної співпраці, до якої можна віднести існування негативних національних чи регіональних стереотипів у населення територій держав-учасниць:
1) проблеми культурного характеру
2) проблеми соціально-економічного характеру
3) проблеми інституційно-правового характеру
4) проблеми екологічного характеру

$RR04878, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть групу проблем єврорегіональної співпраці, до якої можна віднести відмінності у структурах та компетенціях органів єврорегіону по обидва боки кордону в сфері прийняття рішень:
1) проблеми культурного характеру
2) проблеми соціально-економічного характеру
3) проблеми інституційно-правового характеру
4) проблеми екологічного характеру

$RR04879, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть практичну сферу транскордонного співробітництва, в якій відбувається створення спільних концепцій просторового благоустрою транскордонних регіонів та їхня реалізація:
1) економічна сфера
2) сфера просторового регіонального планування
3) соціальна сфера
4) сфера охорони навколишнього середовища

$RR04880, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік створення єврорегіону за участю України «Карпати»:
1) 1995
2) 1998
3) 2000
4) 1993

$RR04881, 5, 7, 2, 0, 2
Класична організаційна структура єврорегіону включає:
1) Раду єврорегіону, Президію, Секретаріат, Робочі Групи
2) Конференцію Єврорегіону, Секретаріат, Комісії
3) Президію Єврорегіону, Робочі Групи, Казначейство
4) Асоціацію Єврорегіону, Секретаріат, Фонд

$RR04882, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть чинник, який перешкоджає створенню транскордонних структур:
1) підписання рамкових угод у сфері транскордонної співпраці
2) публічно-правові обмеження, визначені загальнодержавним законодавством щодо органів регіональної і місцевої влади
3) значна активність населення у прикордонній зоні
4) досвід у налагодженні та розвитку транскордонної співпраці

$RR04883, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть чинник, який сприяє створенню транскордонних структур:
1) підписання рамкових угод у сфері транскордонної співпраці
2) публічно-правові обмеження, визначені загальнодержавним законодавством щодо органів регіональної і місцевої влади
3) незначна активність населення у прикордонній зоні
4) невисока пропускна здатність кордону

$RR04884, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть приклад єврорегіону на кордоні України з пострадянськими державами:
1) Карпати
2) Татри
3) Ярославна
4) Біловезька Пуща

$RR04885, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть приклад єврорегіону на кордоні України з державами ЄС:
1) Карпати
2) Дніпро
3) Слобожанщина
4) Ярославна

$RR04886, 5, 7, 2, 0, 2
Транскордонне співробітництво у Південній Європі характеризується:
1) високим рівнем інституціоналізації структур транскордонного співробітництва
2) переважанням робочих спільнот як основної форми співробітництва
3) значною кількістю структур транскордонної співпраці
4) високою ефективністю транскордонного співробітництва

$RR04887, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть причину виникнення перших єврорегіонів у Західній Європі:
1) необхідність ліквідації історичних бар’єрів та прагнення подолати периферійність, викликану закритістю кордонів
2) ініціатива США для відбудови зруйнованої Західної Європи
3) бажання отримати фінансові дотації
4) бажання зміцнити Західну Європу у протистоянні з Радянським Союзом

$RR04888, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть складові партнерства сторін як принципу транскордонного співробітництва:
1) горизонтальне і вертикальне партнерство
2) глобальне і регіональне партнерство
3) перехресне і паралельне партнерство
4) залежне і незалежне партнерство.

$RR04889, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть принцип створення і функціонування транскордонних структур, який передбачає однакову кількість місць (голосів) у всіх органах для кожного учасника, а також дотримання відповідного способу фінансування транскордонних структур:
1) паритету
2) консенсусу
3) ротації
4) добровільної участі

$RR04890, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть форми транскордонного співробітництва за критерієм тривалості існування:
1) неформальні контакти та формалізована співпраця територіальних громад
2) тимчасові та постійні транскордонні взаємовідносини
3) структури транскордонного співробітництва з високим та низьким рівнем інституціоналізації
4) головні та другорядні структури транскордонного співробітництва

$RR04891, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть форми транскордонного співробітництва за критерієм формалізації:
1) неформальні контакти та формалізована співпраця територіальних громад
2) тимчасові та постійні транскордонні взаємовідносини
3) структури транскордонного співробітництва з високим та низьким рівнем інституціоналізації
4) головні та другорядні структури транскордонного співробітництва

$RR04892, 5, 7, 2, 0, 2
Назвіть приклад структур транскордонного співробітництва з низьким рівнем інституціоналізації - різноманітних інституційних домовленостей із різним ступенем об’єднання, які не обов'язково володіють правовим статусом:
1) єврокордони
2) єврорегіони
3) стратегічні схеми співробітництва
4) європейські угруповання територіального співробітництва

$RR04893, 5, 7, 2, 0, 2
Визначте послідовність етапів розвитку транскордонного співробітництва:
1) обмін інформацією, співпраця, інтеграція, консультації, гармонізація, цілковита відсутність відносин
2) цілковита відсутність відносин, обмін інформацією, консультації, співпраця, гармонізація, інтеграція
3) співпраця, інтеграція, консультації, гармонізація, цілковита відсутність відносин, обмін інформацією
4) інтеграція, гармонізація, обмін інформацією, співпраця, консультації, цілковита відсутність відносин

$RR04894, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік прийняття Україною Закону про транскордонне співробітництво:
1) 1993
2) 2004
3) 2000
4) 2008

$RR04895, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік створення єврорегіону за участю України «Буг»:
1) 1995
2) 1998
3) 2000
4) 1993

$RR04896, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік створення єврорегіону за участю України «Нижній Дунай»:
1) 1995
2) 1998
3) 2000
4) 1993

$RR04897, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік створення єврорегіону за участю України «Верхній Прут»:
1) 1995
2) 1998
3) 2000
4) 1993

$RR04898, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік створення єврорегіону за участю України «Слобожанщина»:
1) 2010
2) 2007
3) 2008
4) 2003

$RR04899, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік створення єврорегіону за участю України «Ярославна»:
1) 2010
2) 2007
3) 2009
4) 2003

$RR04900, 5, 7, 2, 0, 2
Вкажіть рік створення єврорегіону за участю України «Дністер»:
1) 2010
2) 2007
3) 2008
4) 2012


Заголовок 1 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 18158338
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий