Test_Etika_zh_1241_ne_biznes_kompyuterlik_testileuge


Тест «Этика және бизнес» (компьютерлік тестілеу үшін)
(А нұсқадағы жауаптар дұрыс)
Этика дегеніміз
Мораль мен адамгершілік туралы ғылым
Адамның іс-әрекетін бағалау
Жиында салмақтылық көрсету
Өз білім деңгейіңмен ерекшелену
Қарапайымдылық
Қоғамдағы адам іс-әрекетін нормативті бағыттайтын құралдардың бірі
Мораль
Қызмет
Этикет
Сана
Тіл
Этика құрамындағы ізгіліктер саны
2
3
4
5
6
Этикалық ізгіліктер қатарына жататындар
Жомарттық, батылдық, шыншылдық
Ақыл мен парасат 3
Сыпайылық таныту
Өз білгеніңді жариялау
Алдамау,өтірік айтпау
Дианоэтикалық ізгіліктер дегеніміз
Ақыл мен парасат
Жомарттық, батылдық, шыншылдық
Тез шешімге келу
Риясыз көмек көрсету
Көңілшектік, аяғыштық
Адамгершілік дегеніміз
Жеке адамның қоғамда басқалармен қарым-қатынаста болып, өмір сүре алатын қабілеті
Мұқтаждарға қарыз беру
Мүгедектерге көмектесу
Жастарға аяушылық таныт
Басқаға жақсылық жасау
Этиканың қазақ тіліне аударғандағы баламасы
Әдеп
Қоғамдағы орныңды анықтау
Қызметіңді жігерлі атқару
Ынталылық
Жанжалдаспау
Этиканың ғылым ретінде пайда болған жері
Ежелгі Греция
Ежелгі Рим
Индия
Қытай
Египет
Полис түсінігі нені білдіреді
Экономикалық, саяси өмірдің ұйымдастырылу түрі
Көмектің ерекше түрі
Үйдің шатыры
Бағалы қағаз
Ақша бірлігі
«Адам белгілі бір Полистің мүшесі болу керек» деген тұжырым кімге тиесілі
Аристотель
Ю.Лотман
Мескон
К.Маркс
Ф.Энгельс
Антикалық этика бойынша ең негізгі мұраттың бірі
Адам мен Полистің бірлігі
Талпыну
Жоспар құру
Жоспарды орындау
Борышты болмау
Адамның құдіретіне, өзін-өзі жетілдіру қабілетіне мейлінше сенуді антикалық этикада қай санатқа жатқызған
Ең негізгі мұраттардың біріне
Қиялдаушылық
Мақсатшылдық
Нақтылық
Өркөкіректілік
Антикалық этика бойынша адам мұраттарының ең биік шыңы
Эвдонома, яғни бақыт
Жетістікке жету
Әріптестеріңнен озық болу
Білімдар болу
Ойлағаныңды іске асыру
Этика категорияларына жататындар
Ізгілік, Зұлымдық,Ұят,Абырой
Достық,Махаббат, Жомарттық
Парыз,Әділеттілік,Бақыт
Барлығы да дұрыс
Дұрыс жауап жоқ
Нарық экономикасына әбден бейімделген, өз ісін жетік білетін адам
Іскер
Басшы
Жолы болғыш
Айлекер
Тәжірибелі
Іскерліктің басты ұстанымы
Сенім
Жоспарлау
Ұйымдастыру
Іске асыру
Сыйластық
Сенімді қалай түсінемі з
Адамдардың ара-қатынасын мүмкін ететін фактор
Бір-бірін алдамау
Бір-біріне өтірік айтпау
Басқаны ортаға қоспау
Шынайылық көрсету
Кәсіби этиканың пәні
Кәсіпке қатысы бар этикалық мәселелерді анықтау,зерттеу
Кәсіпке қатысатын адамдар арасындағы қарым-қатынас өзгешелітерін анықтау
Кәсіптің моральдық ерекшеліктерін зерттеу
Кәіпкерлер арасындағы байланыс
Дұрыс жауап жоқ
Педагогикалық этиканың пәні
Оқыту,тәрбиелеу кәсібінде қызмет ететін адамдар арасындағы қалыптасқан қарым-қатынастар тәртібі
Оқытудың әдістемесі
Тәрбие әдістемесі
Ата-аналармен қарым-қатынасқа түсу жолдары
Жиындарда сөйлеу мәдениеті
Педагогикалық этиканың басты мақсаты
Адамның ішкі рухани байлығына еркін еңбек арқылы ықпал жасау
Оқыту,тәрбиелеу кәсібінде қызмет ететін адамдарды еңбекке жұмылдыру
Оқыту,тәрбиелеу кәсібінде қызмет ететін адамдарды бірауыздылыққа үндеу
Ұжымдағы келеңсіз жағдайларды сыртқа шығартпау
Тәртіпсіздіктен аулақ ұстау
Педагогикалық әділдік дегеніміз
Оқушылардың іс-әрекетінің тәрбиелілік деңгейін анықтау, бағалау барысындағы объективтілік
Оқушылардың мінез-құлқына кешіріммен қарау
Оқушылардың қойылған талапты мүлтіксіз орындауын талап ету
Оқушыларың тәртібін үнемі ата-аналарға жеткізіп отыру
Оқушының қылығын ашық бағалау
Педагогикалық борыш - бұл ...
Өз-өзіне биік деңгейдегі педагогикалық талаптар қойып, үнемі іскерлік шеберлігін арттырып, мектеп өміріндегі күрделі шиеленістерді шеше білу іс-қимылдарын меңгеру
Сабақты уақытылы өткізу
Сынып оқушыларымен сыйласты қарым-қатынаста болу
Ата –аналар ұжымын ұйымдастыру
Мерзімінен кешіктірмей есеп беріп отыру
Педагогикалық ар-намыс – бұл...
Педагогикалық борышын орындау барысындағы мұғалімнің іс- әрекетіне берілетін қоғамдық бағалау деңгейі
Жүргізетін пәніңе жағымсыз пікір тудырмау
Өз атыңа сөз келтірмеу
Мамандыққа қатысты пікірталаста белсенділік таныту
Е) Өзін басқаларға құрметтету
Мұғалімнің педагогикалық беделі – бұл...
Оның білім деңгейімен, зеректілігімен, педагогикалық шеберлігінің тереңдігімен және еңбекке деген ерекше ынталық қатынасымен анықталатын өз әріптестері мен оқушылар арасындағы моральдық статусы
Өзі жетекшілік ететін сыныптың үлгерімімен анықталады
Өзі жүргізетін пән бойынша оқушылардың үлгерімімен анықталады
Әріптестерімен қарым қатынасының сыпайылығымен анықталады
Ұжымда сыйлылығы
Педагогикалық тәртіп – бұл ...
Мұғалім қызметінде оның ойы мен әрекетінің ұштасып жататын педагогикалық моральді іске асыру түрі
Тапсырылған есептік құжаттарды мерзімінде әкімшілікке өткізіп отыру
Өткізілетін шараларға кешікпеу
Күнделікті міндеттеріңді уақытылы орындау
Өз міндетіне мұқияттылық
Педагогтың кәсі би әдептік сипатының көрінетін жағдайлары
Барлығы дұрыс
Кезкелген жағдайды жылдам да дұрыс бағалай білуінен, өз еңбегін сыни бағалауынан
Қиын жағдайларда сезімге жол бермей, салқынқандылық танытып, өзін ұстауы
Сытқы келбетінен,оқушыларға жас ерекшеліктеріне байланысты талап қоюынан
Жүріс-тұрысы
Педагогтың оқушылармен қарым-қатынас стиліне әсер ететін факторлар қатарында
Оның құндылықтық бағыты
Оның жас шамасы
Оның жүргізген сауалнамасының нәтижесі
Оқушылардың бір-бірі туралы пікірлері
Талапшылдығы
Педагог пен оқушылардың қарым-қатынасының қалыптасуына қойылатын талаптар
Барлығы дұрыс
Сенімділік, оқушыны тыңдай білу
Өзара түсінушілікті негізге алу
Іскери қарым қатынас
Ықпал етуден өзара әрекет жасауға көшу қабілеті
«Категория» сөзі қай елдің тілінен алынған?
Грекия тілінен
Римдіктер тілінен
Латын тілінен
Индия тілінен
Қытай тілінен
«Категория» дегеніміз не?
Ғылым үшін шынайы өмірдің маңызды жақтарын көрсететін жалпы түсініктер
Ғылымның қайнар бұлағы
Ғылымның басты тұжырымы
Ғылымның басқа бағыты
Ғылымның ашқан жаңалығы
Этика категориялары табиғат құбылыстарына қаншалықты байланысты?
Ешқандай байланысы жоқ
Тікелей байланысты
Корреляциялық байланыста
Функцияналдық байланыста
Пропорионалдық байланыста
Этика категориялары
Моральдың ең маңызды жақтарын көрсететін, этиканың ғылым ретіндегі теориялық аппаратын құрайтын жалпы түсініктер
Адамгершілік борыш туралы ғылым
Жағымсыз қасиеттерді дәріптеушілерге қарсы ғылым
Ұстамдылықты дәріптейтін ғылым
Жақсылық жайлы сөздер
Этика категорияларының атқаратын ғылымдық қызметтік функциялары
Таным баспалдағы, таным құралы, таным деңгейінің даму қозғалысының нысаны
Құндылық сапасын бағалаушы
Құндылық көрсеткіші
Бағыт берушілік, бағалаушылық, реттеушілік
Жақсылыққа бағыттау
Этика категорияларының өзіндік неше ерекшеліктері бар?
5
6
4
3
7
Этика категорияларының топталу бағыттары
Моральдық сана; адамгершілік қатынастар; моральдық тәжірибе
Зұлымдық; шыдамдылық;Ұстамдылық
Моральға қайшы; сыйластық; сыпайылық
Барлық нұсқалары дұрыс
Дұрыс жауап жоқ
Мораль қай тілден келген?
Латын
Неміс
Француз
Грек
Орыс
Адамды, топтарды дұрыс жолға итермелеп отыратын қызмет түрі:
Бағыттау
Реттеушілік
Бағалау
Тәрбиелік
Үгіттеу
Қазіргі этиканың маңызды ұстанымы не болып табылады?
әдеп
этикет
этика
адамгершілік
Ұятты болу
Этика ғылым ретінде қайда қалыптасқан?
Греция
Римде
Қытай
Франция
Россия
Бизнес этикасы қашан құрылды?
20 ғ 1970 ж
19 ғ 1870 ж
11 ғ 1070 ж
10 ғ 970 ж
15 ғ 1470 ж
Мораль этиканың
Зерттеу объектісі
Бір бөлігі
Адамгершілік нормасы
Тәрбие қызметі
мазмұны
Этика категориялары адамгершілік сананың қандай деңгейінде өмір сүреді?
теориялық
Практикалық
лекциялық
Лингвистикалық
зертханалық
Реттеушілік қызмет нені атқарады?
Адамдар арасындағы қарым-қатынасты реттеу
Адамдарды немесе топтарды дұрыс жолға бағыттау
Әртүрлі конфликт жағдайында дұрыс шешім жасауға көмектесу
Қоғамды моральдық нормалар арқылы тәрбиелеу
Жанжал туғызбау
Армияның әскери күшін нығайтып, оның басқару, ұйымдастыру деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған этика:
Әскери этика
Медициналық этика
Педагогикалық этика
Нормативтік этика
Чинді силау этикасы
Нормалар өз кезегінде қалай бөлінеді?
Әлеуметтік және техникалық
Моральдық және техникалық
Нормативтік және әлеуметтік
Деонтикалық және моральдық
Жағымды және жағымсыз
Адамдар, топтар, кластар, мемлекетьтер арасындағы айқындалған, бағаланған қатынас аспектілері?
Моральдық қарым-қатынас
Моральдық қызмет
Моральдық сана
Моральдық функция
Моральдық қолдау
Қадірлеу қандай мағына береді?
Сыйлау
Адамгершілік
Әдептілік
Жақсылық
Қолдау
«Дәрігер әр жағдайда әділ, әдемі және кең жүректі болуы керек» деп айтқан?
Гиппократ
Сократ
Птоломей
Геродот
Павлов
Іскерлік қарым-қатынас жасау этикасының негізгі принциптері нешеге бөлінеді ?
4
6
5
3
2
Нарық экономикасына әбден бейімделген , өз ісін жетік білетін адам деп кімді айтады?
Іскер
Психолог
Дос
Әділ
Шыншыл
Адамдардың нақты еңбек қимылдары шеңберіндегі этикалық принциптер мен нормаларын анықтайтын этика?
Кәсіптік этика
Әскери этика
Педагогикалық этика
Басқару этикасы
Бизнес этикасы
Моральдың мәні мен пайда болуын зерттеумен айналысатын этика түрі
Теориялық этика
Нормативтік этика
Кәсіптік этика
Медициналық этика
Әскери этика
Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті неше компонентті қамтиды?
4
5
6
3
2
Нормативтік этика дегеніміз?
Заты болып адамның моральдықнормалар мен принциптерді ескерет отырып қалай істеу керек ь деген сұраққа жауап беретін барлық жауабы есептелінеді
Адамдардың нақты еңбек қимылдары шеңберіндегі этикалық нормалар мен принциптер анықтайды
Адамдардың қарым-қатынасын мүмкін ететін фактор
Басты мақсаты адамның ішкі рухани байлығына еркін еңбек ке тәрбиелеу арқылы ықпал жасау
Бағыттауға арналған ұсыныстар
Бизнес әлемінде ең негізгі лауазымның бірі?
Утилитаризм
Деонтикалық әдеп
Әділеттілік этикасы
Антикалық этика
Әріптестік серт
Этика терминін алғаш философияға енгізген ұлы ойшыл?
Аристотель
Конфуций
Сократ
Вебер
Платон
Құқық қорғау органдары қандай мораль қаидаларын басшылыққа алады?
Коллективтік, адамгершілік
Коллективтік, саяси
Діни, құқықтық
Адамгершілік, саяси
Билеуші топтың
Дианоэтикалық ізгіліктерге нелер жатады ?
Ақыл мен парасат
Батылдық пен шыншылдық
Адамгершілік пен сыйластық
Жомарттық
Мырзалық, кеңпейілдік
Қандай қызмет қоғамдар арасында нақты бір бағыт-мақсат көздеуге жәрдемдеседі?
Идеологиялық қызмет
Коммуникативті қызмет
Тәрбиелік қызмет
Танымдық қызмет
Бағыттаушы қызмет
Этикет ... мен ... мәдениетінің құрамдас бөлігі
адам, қоғам
заң, адам
адам, норма
заң, қоғам
қылмыскер , мемлекеттік мекеме
«Мемлекеттік қызмет туралы» Заңның жаңа нұсқасы қай жылы өңделген?
2000
1999
2001
2009
Ондай нұсқа жоқ
ҚР Президентінің айтуы бойынша мемлекеттік шенеунік қандай болуы керек?
Ұлттың құлы, патриот және әділ, өз ісіне берілген маман
Адал
Ақылды
Беделді
Президент бұл мәселе туралы ештеңе айтпаған
Моральдің үш элементі
Моральдік сана,моральдік қызмет, моральдік қарым-қатынас
Моральдік норма, моральдік бағалау, моральдік қарым-қатынас
Моральдік сана,моральдік қағида, моральдік қызмет
Моральдік норма, моральдік сана, моральдік қағида
Сыйласу, құрметтеу, көмектесу
«Мемлекеттік қызмет туралы » Заң қашан өз күшіне енді?
25 маусым 1996 ж
1 қаңтар 1995ж
1 қаңтар 1993ж
1 қаңтар 1996ж
1 қаңтар 1999ж
Құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің моральдік қағидалары
Адамгершілік, коллективтік
Сыпайылық адамгершілік
Адамгершілік, түсінушілік
Сыпайылық, әдептілік
Түсінушілік, коллективтік
Осы күндері қандай ереже дұрыс болды және дұрыс болып қала береді?
«Барлығы мемлекеттік органдардың қолында»
«Кадрлер ештеңе шешпейді»
«Барлығы кадрлердің қолында»
«Қадрлер барлығын шешеді»
«Пара барлығын шешеді»
Кәсіпкерлік принциптің неше түрі бар?
7
5
9
8
6
Мемлекеттік органдар іс-әрекетінің тиімділігінен не тәуелді болады?
Мемлекеттік экономикалық, әлеуметтік, саяси мәселелерді шешуі
Қаржылық мәселеклерді шешу
Әскери-саяси конфликтерді шешу
Жауаптардың барлығы дұрыс
Дұрыс жауап жоқ
Қоғам ... қалыптаспайды
Идеологиялық құндылықтарсыз
Әлеуметтік құндылықтарсыз
Моральдық құндылықтарсыз
Нормативтік құндылықтарсыз
Заңды талаптарсыз
Моральдық құқықтың қанша ерекшеліктері бар?
3
6
5
2
4
Заңдық санат пен этика санаты арасындағы тікелей байланыс
Диалектикалық
Нормативтік
ЛибералдықЭстетикалық
Сыпайылық
Силастық
Әлеуметтік құндылықтар орнына ... технология деңгейіндегі ... құндылықтар енгізілді
саяси, либералды
саяси, демократты
нормативтік, либералды
нормативтік, демократты
саяси, нормативтік
Қазіргі заманғы кәсіпкердің этикалық кодексі нешеу?
11
10
8
5
6
Кез-келген мемлекеттік органның іс-әрекеті неден тікелей тәуелді болады?
Кадрлерді таңдау, тағайындаудан
Кадрларды кәсіби дайындаудан
Орган басшысының деңгейінен
Бақылау күштілігінен
Еркіндік беруден
Демократиялық қағида бұл - ...
Барлық құқық қорғау органы қызметкерлерінің өз қызметін заңға сәйкес қоғам мүддесін, пікірін еске ала отырып ақаруды көздейді
Бірдей мақсатты адамдарды жинап, олардың біртұтас еркін тудыра отырып, оған жетуге бағыттау
Әртүрлі жағдайларда, конфликт жағдайында көмектесу
Ашық жұмыс істеуді көздейді
Барлық құқық қорғау қызметкерлерінің біріңғай ішкі тәртіпті сақтауы керек,ол қажетті нәтижеге жетуде негізгі рөлатқарады
ҚР азаматтарының мемлекеттік қызметке орналасуына қатысты тең құқылығы ең алғаш рет қайда айтылған?
1993 жылдың 28 қаңтар айындағы Заңда
Ешқайда айтылмаған
1993 жылдың 28 қаңтар айындағы Конституцияда
1993 жылдың 28 қаңтар айындағы ҚР Президентінің Жарлығында
ҚР Президентінің 2007 жылғы Жолдауында
... бұл мораль нормасының қағидаларымен және әлеумет көзқарасы бағаланатын адамдардың , топтардың кезкелген қызметі
Моральдық қызмет
Моральдық норма
Моральдық қағида
Моральдық сана
Моральдық ұстаным
Мемлекеттік қызметтің маңызды рөлі неден байқалады?
Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуында
Мемлекеттің қалыптасу және даму ісінде
Ішкі саясатынан
Сыртқы саясатынан
Жауаптардың барлығы дұрыс
Идеология қызметі
Кез-келген қоғам арасында нақты бір мақсат көздеуге жәрдемдеседі
Адамдарды немесе топтарды дұрыс бағытқа итермелеу
Қоғамды мораль нормасы арқылы тәрбиелеу
Мораль нормасы адам арасындағы қарым-қатынасты реттейді
Халықты біріктіруге
Моральдің функциялары
Дүниетанымдық, идеология, коммуникативтік, тәрбие, реттеушілік, бағыттау, бағалау, дәлелдеу, танымдық
Дүниетаным, идеология, ақпараттық, тәрбие, реттеушілік, бағалау, әдеп, этика
Танымдық , ақпараттық, әдеп, этика, адамгершілік, тәртіп, бақылау, бағыттау
Интернационалдық бірлік сақтау
Реттеушілік, бағалау, бағыттау, танымдық, дәлелдеу, әдеп, адамгершілік, тәртіп, этика
Нарық экономикасына әбден бейімделген , өз ісін жетік білетін адам депа кімді айтады?
Іскер
Психолог
Дос
Әділ
Табскер
Дипломатиялық қызмет өкілдеріне төмендегі тәртіптік алымдардың қайсысы қолданылмайды?
Үкім
Жұмыстан шығару
Дипломатиялық рангтан айыру
Ескерту
Жазалау
«Дәрігер әр жағдайда әділ, әдемі және кең жүректі болуы керек деп айтқан кім?»
Гиппократ
Сократ
Птоломей
Геродот
Кант
Адам дербес шешім қабылдағанда белгілі іс-әрекет линиясын саналы түрде пайдаланатын моральдық іс-әрекет актісі:
Таңдау
Талдау
Бөлу
Салыстыру
Қобалжу
Адамдар, топтар, кластар, мемлекеттер арасындағы айқындалған, бағаланған қатынас аспектілері
Моралдық қарым-қатынас
Моральдық қызмет
Моральдық сана
Моралдық функция
Силасу, құрметтеу
Мемлекеттік заңдар негізінде ұйым ішіндегі мемлекеттік қызметкерлердің іс-әрекет және қатынас стилін сипаттайтын этикалық нормалардың жиынтығы
Мемлекеттік этика
Геронтопсихология
Этика және бизнес
Әлеуметтік психология
Әлеуметтік педагогика
Армияның әскери күшін нығайтып, оның басқару, ұйымдастыру деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған этика:
Әскери этика
Медициналық этика
Педагогикалық этика
Нормативтік этика
Басқару этикасы
Шетел азаматтарымен іскерлік қарым-қатынас жасаудың негізгі қағидалары мен Ережелері белгіленетін хаттама
Дипломатиялық хаттама
Ашық хаттама
Қызметтік хаттама
Келісім шарт
Меморандум
Заңдық санат пен этика санаты арасындағы тікелей байланыс
диалектикалық
нормативтік
либералдық
эстетикалық
пропорционалдық
Құқық қорғау қызметінде заңдылықты жүзеге асыруда моральдың көрініс табуында пайда болатын тәртіп қандай?
Заңдық этика
Соттық этика
Прокурорлық этика
Адвокаттық этика
Әділеттік басқарма этикасы
Кәсіпкерлік принциптің неше түрі бар?
7
5
9
4
3
Жауапкершіліктің анықталуы
Заңдық ұйымның заң және мемлекеттік нормаларды ұстануымен
Тұтынушының жағдайын ескерумен
Нормативтік қағидамен
Этикалық тәртіпке үйретумен
Әлеуметтік қағидамен
Кәсіби әдеп кодексі нешінші ғасырларда қалыптаса бастаған?
11-12 ғ.ғ.
15-16 ғ.ғ. .
9-10 ғ.ғ.
13-14 ғ.ғ
20ғ
Кәсіпкердің адамгершілік нормаларымен іс-әрекет ережелерінің жиынтығы, сондай-ақ қоғамның кәсіпкердің жұмыс стиліне , жұмысына, моральдық бейнесіне қоятын талаптары:
Іскерлік этика
Әлеуметтік психология
Мемлекеттік этика
Этика және бизнес
Әлеуметтік педагогика
Этика терминиін алғаш философияға енгізген ұлы ойшыл?
Аристотель
Конфуций
Вебер
Сократ
Плотон
Этикалық ой тәжірибесінде кеңінен қолданылған моральды талқылау және оның табиғаты мен мақсаттарын талқылау тәсілі
Гедонизм
Геронтопсихология
Әлеуметтік психология
Этика
Әлеуметтік педагогика
Нормативтік этика дегеніміз?
Адамның моральдық нормалар мен принциптерді ескере отырып, қалай істеу керек деген сұраққа жауап беретін барлық жауабы есептелінеді
Адамдардың нақты еңбек қимылдары шеңберіндегі этикалық принциптер мен нормалар анықтайды.
Адам қоғамында қажеттілік
Басты мақсаты адамның ішкі рухани байлығына еркін еңбек ке тәрбиелеу арқылы ықпал жасау
Адамдардың қарым-қатынасын мүмкін ететін фактор
Барлық деңгейдегі мемлекеттік басқару мәселелерімен, сондай –қ бюрократиялық ұйымдастыру мәселелерімен байланысты кәсіби этиканың бір түрі
Әкімшілік этика
Этнопсихология
Этика және бизнес
Әлеуметтік этика
Әлеуметтік педагоргика
Моральдық мәнімен пайда болуын зерттеумен айналысатын этика түрі:
Теориялық этика
Нормативтік этика
Кәсіптік этика
Медициналық этика
Басқару этикасы
Соттарға қандай тәртіптік шара қолданылады?
Ескерту,Сөгіс, Үкім,Қатаң үкім шаралырының бәрі
Тек сөгіс беру шарасы
Тек үкім шығару шарасы
Қатаң үкім шығару шарасы
Ескерту шарасы ғана
Құрастырушы Демеуов А. Ш.

Приложенные файлы

  • docx 18156473
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий