Testi_do_derzhavnikh_ekzameniv_Kozak

Т е с т и
з методики викладання математики

Завдання першого рівня складності

З якою метою вчитель запропонував учням завдання: “ Замалюйте жовтим
олівцем першу і третю клітинки, зеленим – другу, червоним – останню
клітинку. Яка по рахунку остання клітинка?”
Відповідь: а) вправляння у визначенні кольору;
б) орієнтація на площині листка;
в) формування поняття порядкового числа;
г) формування поняття кількісного числа.
Які нові поняття вводяться при вивченні нумерації чисел в концентрі
“Тисяча”?
Відповідь: а) тисяча – нова лічильна одиниця;
б) десяток – нова лічильна одиниця;
в) клас;
г) сотні – одиниці III розряду.
Який прийом визначення кількості всіх десятків у трицифровому числі
можуть використовувати учні?
Відповідь: а) називання кількості одиниць у II розряді;
б) прийом закривання цифр ІІ розряду;
в) прийом закривання цифр I розряду
г) називання кількості одиниць у 1 розряді.
4. На що повинен звернути увагу учнів вчитель при виконанні завдання:
“Скільки різних цифр використано для запису кожного із чисел: 336, 282,
808, 553?”
Відповідь: а) скільки одиниць у кожному розряді;
б) помісцеве значення цифри;
в) яке найбільше трицифрове число можна записати цими
цифрами;
г) яке найменше трицифрове число можна записати цими
цифрами.
5. Які наочні посібники використовують при знайомстві з поняттям “клас”?
Відповідь: а) таблиця розрядів і класів;
б) набірне полотно;
в) пучки паличок;
г) рахівницю.
6. З якою метою вчитель запропонував учням завдання: ”Збільшіть кожне із
даних чисел на 2 одиниці: 356, 840, 702. Зменшіть кожне із даних чисел на
2 тисячі: 92 360, 439 815, 608 703. Збільшіть кожне із даних чисел на 5
десятків тисяч: 608 703, 245 300”.
Відповідь: а) формувати вміння виконувати дії додавання і віднімання
з багатоцифровими числами;
б) формувати вміння збільшувати і зменшувати число на
вказану кількість одиниць;
в) перевірити засвоєння розрядного складу числа.
г) вчити додавати і віднімати розрядні числа.
8. У процесі виконання яких вправ учні засвоюють конкретний смисл дій
додавання і віднімання?
Відповідь: а) за підручником вивчають означення дій додавання і
віднімання;
б) виконують вправи з наочними посібниками на
знаходження суми і остачі (залишку);
в) виконують вправи з наочними посібниками на
збільшення і зменшення числа предметів даної
сукупності;
г) в процесі дидактичних ігор.
9. Які знання і вміння використовують учні при складанні таблиць додавання
в межах 10?
Відповідь: а) вміння додавати число по одиниці;
б) вміння додавати число частинами;
в) знання зв’язку між діями додавання і віднімання;
г) вміння виконувати вправи з лічильним матеріалом на
знаходження суми.
10. Розмістіть приклади у порядку наростання складності:
1) 276 2) 643 3) 367 4) 856
348 235 225 124
Відповідь: а) 1; 3; 2; 4;
б) 2; 4; 3; 1;
в) 2; 3; 1; 4
г) 4, 2, 3, 1.
11. Розмістіть приклади у порядку наростання складності:
1) 376 2) 283 3) 589 4) 652
414 304 137 275
Відповідь: а) 4; 2; 1; 3;
б) 2; 3; 4; 1;
в) 2; 1; 4; 3;
г) 1, 2, 4, 3.
12. Розмістіть приклади у порядку наростання складності:
1) 867 2) 875 3) 908 4) 544
352 298 236 306

Відповідь: а) 1; 3; 4; 2;
б) 4; 3; 1; 2;
в) 1; 4; 3; 2;
г) 2, 3, 4, 1.
13 Розмістіть приклади у порядку наростання складності:
1) 807 2) 676 3) 965 4) 803
423 394 745 547

Відповідь:
а) 2; 3; 4; 1;
б) 3; 1; 2; 4;
в) 1; 3; 4; 2
г) 3, 4, 1, 2.
14. Які знання і вміння з нумерації багатоцифрових чисел потрібні учням для
осмисленого засвоєння алгоритмів додавання і віднімання
багатоцифрових чисел?
Відповідь: а) вміння виділити класи у багатоцифровому числі;
б) вміння визначати число всіх одиниць кожного розряду;
в) знання співвідношень розрядних одиниць;
г) вміння визначати кількість одиниць в кожному класі.
15. З якою метою вчитель може запропонувати учням наступні завдання:
Замініть приклади на множення прикладами на додавання і
обчисліть результат: 53 , 32, 105, 27.
За даними прикладами зробіть малюнки: 3 + 2, 32;
2 + 4, 24;
Порівняйте вирази, зобразивши кожний із них малюнком:
82 8 + 2
Відповідь:
а) з метою вдосконалення обчислювальних навичок учнів;
б) з метою закріплення знань про смисл дії множення;
в) з метою вправляння учнів у виконанні малюнків;
г) з метою розвитку уяви учнів.
16. Які доцільні завдання може запропонувати вчитель, використовуючи
малюнок:
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 141513 SHAPE \* MERGEFORMAT 141513 SHAPE \* MERGEFORMAT 141513 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Відповідь: а) складіть за малюнком приклад на множення;
б) замалюйте кружечки кольоровими олівцями;
в) порахуйте, скільки всього кружечків на малюнку;
г) пронумеруйте кружечки числами.

19. У якій послідовності вивчається тема “Табличне множення і ділення”?
ознайомлення з дією множення;
ознайомлення з дією ділення;
складання і вивчення таблиці множення числа 2;
складання і вивчення таблиці ділення на число 2;
складання і вивчення таблиць множення чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і
таблиць ділення на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
зв’язок між діями множення і ділення.
Відповідь: а) 1, 3, 2, 4, 5, 6;
б)1; 2; 3; 4; 6; 5;
в) 1; 3; 2; 6; 4; 5;
г) 1; 2; 6; 3; 4; 5.
20. Які обчислювальні прийоми можуть використовувати учні III класу при
знаходженні результату для випадку 80 : 20?
Відповідь: а) перехід до дії над десятками;
б) прийом послідовного ділення;
в) письмове ділення;
г) зв’язок між діями ділення і множення.
21. Які знання, уміння і навички є основою обчислювального прийому для
випадку 96 : 4?
Відповідь: а) вміння замінити число сумою розрядних доданків;
б) знання розрядного складу числа;
в) вміння замінити число сумою зручних доданків;
г) вміння виконувати ділення з остачею.
22. У якій послідовності вивчається нумерація трицифрових чисел?
лічба чисел у межах 199;
утворення числа 200 і введення розрядних чисел третього розряду;
читання чисел, які записані у нумераційній таблиці;
утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць;
визначення числа всіх десятків і сотень у трицифровому числі;
читання і запис трицифрових чисел;
запис чисел у нумераційну таблицю.
Відповідь: а) 1; 2; 5; 3; 4; 6; 7;
б) 1; 2; 4; 3; 7; 6; 5;
в) 4; 3; 6; 7; 1; 2; 3;
г) 1, 2, 6, 7, 3, 4, 5.
23. Розмістіть випадки письмового додавання і віднімання трицифрових
чисел у тому порядку, в якому вони розглядаються за чинними програмою
і підручником.
додавання без переходу через розряд;
додавання у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума
десятків дорівнює десяти десяткам;
віднімання без переходу через розряд;
додавання з одним переходом через розряд;
віднімання з одним переходом через розряд;
віднімання у випадку, коли зменшуване містить один нуль;
додавання з двома переходами через розряд;
віднімання з двома переходами через розряд;
обчислення виразів на сумісні дії першого ступеня;
10)додавання у випадку кількох доданків.
Відповідь: а) 1, 2, 4, 7, 3, 6, 5, 8, 9;
б)1; 2; 4; 7; 9; 10; 3; 5; 6; 8;
в) 1; 3; 2; 4; 7; 5; 6; 8; 10; 9;
г) 1; 3; 2; 6; 4: 5; 7; 10; 9; 8.
24. З якими новими поняттями ознайомлюються учні при вивченні нумерації
багатоцифрових чисел?
Відповідь: а) розряд;
б) сума розрядних чисел;
в) сотня – нова лічильна одиниця;
г) клас.
25. Яка теоретична основа ділення чисел виду: 280 : 70?
Відповідь: а) властивість ділення числа на суму;
б) властивість ділення суми на число;
в) властивість ділення добутку на число;
г) властивість ділення числа на добуток.

29. Дію віднімання у початковій школі розкривають за допомогою задач на:
Відповідь:
а) зменшення числа на кілька одиниць;
б) різницеве порівняння;
в) знаходження остачі;
г) порівняння двох множин.
30. Дію множення у початковій школі розкривають за допомогою задач на:
Відповідь:
а) знаходження добутку;
б) збільшення числа у кілька разів;
в) знаходження суми однакових доданків;
г) об'єднання множин.
31. В процесі вивчення алгебраїчного матеріалу учні ознайомлюються із
поняттями:
Відповідь: а) швидкість;
б) вираз;
в) вартість;
г) площа.
32. У процесі вивчення алгебраїчного матеріалу учні ознайомлюються із
поняттям:
Відповідь: а) периметр;
б) місткість;
в) рівняння;
г) швидкість.
33. В процесі вивчення алгебраїчного матеріалу учні ознайомлюються із
поняттями:
Відповідь: а) вартість;
б) периметр;
в) швидкість;
г) рівність.
34. У початковій школі дроби порівнюють опираючись на:
Відповідь: а) розв'язування відповідних задач;
б) порівняння з одиницею;
в) приклади з "віконечками";
г) ілюстрації.
35. Множення виду 7100 виконується способом:
Відповідь: а) знаходження суми однакових доданків;
б) взаємозв'язку дій множення і ділення;
в) дописування до числа 7 двох нулів;
г) переставляння множників.
36. Частинами є такі дроби, у яких:
Відповідь: а) чисельник менший від знаменника;
б) чисельник дорівнює одиниці;
в) чисельник більший від знаменника;
г) знаменник дорівнює одиниці.
37. Щоб знайти 1/3 від числа, треба число:
Відповідь: а) помножити на 1/3;
б) помножити на 3;
в) поділити на 1/3;
г) поділити на 3.
38. Щоб знайти невідоме число, ј якого дорівнює 12, потрібно:
Відповідь: а) 12 помножити на ј;
б) 12 помножити на 4;
в) 12 поділити на ј;
г) 12 поділити на 4.
39. У початковій школі учні вивчають такі одиниці місткості:
Відповідь: а) куб. см і літр;
б) куб. м і куб. дм;
в) літр;
г) літр і куб. м.
40. У початковій школі дається означення таким геометричним фігурам:
Відповідь: а) відрізку і ламаній;
б) прямокутнику і квадрату;
в) прямокутнику і кругу;
г) відрізку і прямокутнику.
41. У початковій школі одиниці маси учні вивчають у такому порядку:
Відповідь: а) кілограм; грам; центнер; тонна;
б) грам; кілограм; центнер; тонна;
в) грам; кілограм; тонна; центнер;
г) кілограм, центнер, грам, тонна.
42. Визначіть вид задачі:
У Василька було 56 марок із зображенням тварин. Він наклеїв їх у
альбом по 8 марок на сторінку. Скільки сторінок використав Василько
для марок із зображенням тварин?
Відповідь: а) задача на ділення на рівні частини;
б) задача на ділення на вміщення;
в) задача на зменшення числа у кілька разів;
г) задача на знаходження невідомого множника.
43. Визначіть вид задачі:
У кошику лежали яблука. Коли мама поклала у кошик ще 5 яблук,
їх у кошику стало 12. Скільки яблук лежало у кошику спочатку?
Відповідь: а) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
б) задача на знаходження суми;
в) задача на знаходження невідомого доданка;
г) задача на знаходження невідомого зменшуваного.
44. Визначіть вид задачі:
Леся засушила декілька кленових листків. 5 листків вона
подарувала подругам. Після цього у неї залишилося ще 12
листків. Скільки листків засушила Леся?
Відповідь. а) задача на знаходження невідомого доданка;
б) задача на знаходження суми;
в) задача на знаходження невідомого зменшуваного;
г) задача на зменшення числа на кілька одиниць.
45. Визначіть вид задачі:
Для дитячого садка купили 30 скакалок і 6 м'ячів. У скільки разів
менше купили м'ячів, ніж скакалок?
Відповідь: а) задача на кратне порівняння;
б) задача на різницеве порівняння;
в) задача на зменшення числа у кілька разів;
г) задача на знаходження частини числа.
46. Визначіть вид задачі:
Для читального залу купили 32 настільні лампи ціною по 85 гривень.
Скільки заплатили за всі настільні лампи?
Відповідь: а) задача на збільшення числа у кілька разів;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на знаходження суми однакових доданків;
г) задача на знаходження вартості.
47. Визначіть вид задачі:
У саду росло 6 яблунь. Вони становили третю частину всіх дерев.
Скільки дерев росло в саду?
Відповідь: а) задача на знаходження частини числа;
б) задача на збільшення числа у кілька разів;
в) задача на знаходження суми однакових доданків;
г) задача на знаходження числа за відомою частиною.
48. Вказати вид задачі:
На галявині росли гриби. Хлопчик зібрав 6 грибів, а потім ще 3 гриби.
Скільки всього грибів зібрав хлопчик?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого доданка;
б) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
в) задача на знаходження суми;
г) задача на знаходження остачі.
49. Вказати вид задачі:
За два дні ведмедик посадив 10 дерев. Першого дня він посадив 4
дерева. Скільки дерев посадив ведмедик другого дня?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого доданка;
б) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
в) задача на знаходження суми;
г) задача на знаходження остачі.
50. Вказати вид задачі:
У Петра було кілька голубів. Коли він продав 6 голубів, то у нього
залишилося 4 голуби. Скільки голубів було у Петра спочатку?
Відповідь: а) задача на знаходження остачі;
б) задача на знаходження суми;
в) задача на знаходження невідомого зменшуваного;
г) задача на знаходження невідомого від’ємника.
51. Вказати вид задачі:
У ящику було 12 кг картоплі. Після того, як на приготування сніданку
витратили кілька кілограмів, у ящику залишилося 9 кг картоплі. Скільки
кілограмів картоплі витратили?
Відповідь: а) задача на знаходження остачі;
б) задача на знаходження суми;
в) задача на знаходження невідомого зменшуваного;
г) задача на знаходження невідомого від’ємника.
52. Визначіть вид задачі:
У швейній майстерні із 27 м тканини пошили костюми, витрачаючи на
кожний по 3 м тканини. Скільки костюмів пошили у майстерні?
Відповідь: а) задача на ділення на рівні частини;
б) задача на ділення на вміщення;
в) задача на зменшення числа у кілька разів;
г) задача на знаходження невідомого множника.
53. Визначіть вид задачі:
Мама спекла всього 36 пиріжків із м’ясом і горохом. З м’ясом було 25
пиріжків. Скільки пиріжків спекла мама з горохом?
Відповідь: а) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
б) задача на знаходження суми;
в) задача на знаходження невідомого доданка;
г) задача на знаходження невідомого зменшуваного.
54. Визначіть вид задачі:
У книжці, яку читала Надя, було 36 сторінок. Скільки сторінок
прочитала Надя, якщо їй залишилося прочитати 9 сторінок?
Відповідь. а) задача на знаходження невідомого доданка;
б) задача на знаходження суми;
в) задача на знаходження невідомого зменшуваного;
г) задача на знаходження невідомого від’ємника .
55. Визначіть вид задачі:
На одному кущі розцвіло 15 троянд, а на другому – 3. У скільки разів
більше розцвіло троянд на першому кущі, ніж на другому?
Відповідь: а) задача на кратне порівняння;
б) задача на різницеве порівняння;
в) задача на зменшення числа у кілька разів;
г) задача на знаходження частини числа.
56. Визначіть вид задачі:
Для школи юного художника закупили 24 набори фарб, ціною по 36 гривень. Скільки гривень заплатили за всі набори фарб?
Відповідь: а) задача на збільшення числа у кілька разів;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на знаходження суми однакових доданків;
г) задача на знаходження вартості.
57. Визначіть вид задачі:
Тарасик прочитав 8 сторінок, які становили четверту частину книжки. Скільки сторінок у книжці?
Відповідь: а) задача на знаходження частини числа;
б) задача на збільшення числа у кілька разів;
в) задача на знаходження числа за відомою частиною;
г) задача на знаходження суми однакових доданків.
58. Вказати вид задачі:
У гаражі було 12 вантажних машин і 8 легкових. На скільки більше було вантажних машин, ніж легкових?
Відповідь: а) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
б) задача на різницеве порівняння;
в) задача на зменшення числа на кілька одиниць;
г) задача на знаходження остачі.
59. Вказати вид задачі:
На прогулянку вийшло 7 дівчаток, а хлопчиків на 3 менше. Скільки хлопчиків вийшло на прогулянку?
Відповідь: а) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
б) задача на різницеве порівняння;
в) задача на зменшення числа на кілька одиниць;
г) задача на знаходження остачі.
60. Вказати вид задачі:
У хлопчика було 8 зошитів у клітинку, а в лінійку – на 7 більше. Скільки зошитів у лінійку було в хлопчика?
Відповідь: а) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
б) задача на різницеве порівняння;
в) задача на зменшення числа на кілька одиниць;
г) задача на знаходження остачі.
61. Вказати вид задачі:
У кошику було 15 яєць. За обідом використали 5 яєць. Скільки яєць залишилося у кошику?
Відповідь: а) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
б) задача на різницеве порівняння;
в) задача на зменшення числа на кілька одиниць;
г) задача на знаходження остачі.
62. Вказати вид задачі:
На ковзанці діти каталися парами. Всього було 9 пар. Скільки дітей каталося на ковзанці?
Відповідь: а) задача на знаходження суми однакових доданків;
б) задача на ділення на вміщення;
в) задача на ділення на рівні частини;
г) задача на кратне порівняння.
63. Вказати вид задачі:
У мішку було 12 кг крупів. Скільки потрібно пакетів, щоб розфасувати ці крупи по 2 кг у кожний?
Відповідь: а) задача на знаходження суми однакових доданків;
б) задача на ділення на вміщення;
в) задача на ділення на рівні частини;
г) задача на кратне порівняння.
64. Вказати вид задачі:
Периметр рівностороннього трикутника – 18 см. Знайди довжину однієї сторони цього трикутника.
Відповідь: а) задача на знаходження суми однакових доданків;
б) задача на ділення на вміщення;
в) задача на ділення на рівні частини;
г) задача на кратне порівняння.
65. Вказати вид задачі:
В салоні автобуса було 5 чоловіків, а жінок – у 4 рази більше. Скільки всього жінок було в салоні?
Відповідь: а) задача на кратне порівняння;
б) задача на збільшення числа у кілька разів;
в) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
г) задача на різницеве порівняння.
66. Вказати вид задачі:
Чайник коштує 36 грн., а каструля в 4 рази дешевша. Скільки коштує каструля?
Відповідь: а) задача на кратне порівняння;
б) задача на зменшення числа у кілька разів;
в) задача на зменшення числа на кілька одиниць;
г) задача на різницеве порівняння.
67. Вказати вид задачі:
Книжка коштує 14 грн., а блокнот – 2 грн. У скільки разів книжка дорожча, ніж блокнот?
Відповідь: а) задача на кратне порівняння;
б) задача на збільшення числа у кілька разів;
в) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
г) задача на різницеве порівняння.

68. Вказати вид задачі:
На кущі розцвіло 12 троянд. Четверту частину троянд зрізали. Скільки зрізали троянд?
Відповідь: а) задача на ділення на рівні частини;
б) задача на знаходження числа за невідомою частиною;
в) задача на знаходження частини числа;
г) задача на зменшення числа у кілька разів.
69. Вказати вид задачі:
У саду росло 6 слив, вони становили третю частину всіх дерев у саду. Скільки дерев росло у саду?
Відповідь: а) задача на ділення на рівні частини;
б) задача на знаходження частини числа;
в) задача на зменшення числа у кілька разів;
г) задача на знаходження числа за відомою частиною.
79. Які знання, вміння і навички є теоретичною основою обчислювального
прийому для випадку 2430?
Відповідь: а) знання розрядного складу числа;
б) знання властивості множення числа на добуток;
в) вміння заміняти число сумою розрядних доданків;
г) навички табличного множення.
80. Які основні величини та одиниці їх вимірювання вивчають учні
молодших класів?
Відповідь: а) довжину, масу, вартість, площу;
б) довжину, масу, час, швидкість;
в) масу; час, площу, довжину;
г) довжину, час, швидкість, кількість.
81. Які вправи служать підготовкою до введення поняття „класу”?
Відповідь: а) вправи на викладання числа на рахівниці;
б) вправи на заміну числа сумою розрядних доданків;
в) вправи на визначення всієї кількості десятків у числі; г) вправи на визначення всієї кількості тисяч у числі.
82. Що служить теоретичною основою письмового множення
багатоцифрового числа на одноцифрове?
Відповідь: а) знання розрядного складу числа;
б) знання табличних випадків множення;
в) властивість множення числа на суму;
г) властивість множення суми на число.
83. Що служить теоретичною основою письмового множення
багатоцифрового числа на двоцифрове?
Відповідь: а) знання табличних випадків множення;
б) властивість множення числа на суму;
в) властивість множення суми на число.
84. Які знання, вміння і навички є основою обчислювального прийому для
випадку 240 : 30?
Відповідь: а) знання властивості ділення числа на добуток;
б) вміння поділити число на 10;
в) вміння замінити ділене і дільник відповідною кількістю
десятків;
г) знання властивості ділення добутку на число.
85. Що служить теоретичною основою письмового множення
багатоцифрового числа на розрядне?
Відповідь: а) знання табличних випадків множення;
б) вміння виконувати письмове множення багатоцифрового
числа на одноцифрове;
в) властивість множення числа на добуток;
г) властивість множення суми на число.
86. Що служить теоретичною основою письмового ділення багатоцифрового
числа на розрядне?
Відповідь: а) знання табличних випадків ділення;
б) знання властивості ділення суми на число;
в) знання властивості ділення числа на добуток;
г) вміння виконувати ділення на 10, 100.
87. Вказати види простих задач, на які можна розкласти таку задачу:
За перший день учень прочитав 16 сторінок книжки, а за другий – у 2
рази менше. Скільки сторінок прочитав учень за два дні?
Відповідь: а) задача на знаходження суми і задача на зменшення числа
на кілька одиниць;
б) задача на зменшення числа у кілька разів і задача на
знаходження суми;
в) задача на збільшення числа у кілька разів і задача на
знаходження суми;
г) задача на зменшення числа у кілька разів і задача на
знаходження невідомого доданка.
88. Вказати види простих задач, на які можна розкласти таку задачу:
У кіоск завезли сливи. Першого дня продали 24 кг слив, що становило третю частину всіх слив. Решту слив продали другого дня. Скільки кілограмів слив продали другого дня?
Відповідь: а) задача на знаходження частини від числа і задача на
знаходження невідомого доданка;
б) задача на знаходження числа за відомою частиною і
задача на знаходження остачі;
в) задача на знаходження числа за відомою частиною і
задача на знаходження невідомого доданка;
г) задача та знаходження частини числа і задача на
знаходження остачі.
90. Таблицю додавання в межах першого десятка складають за допомогою
використання:
Відповідь: а) лічильного матеріалу або відповідних малюнків
предметних множин;
б) зв’язку між діями додавання і віднімання;
в) відповідної таблиці віднімання;
г) нумераційної таблиці.
91. Зв’язок між діями додавання і віднімання розкривають на:
Відповідь: а) першому етапі вивчення арифметичних дій;
б) другому етапі вивчення арифметичних дій;
в) третьому етапі вивчення арифметичних дій;
г) четвертому етапі вивчення арифметичних дій.
92. Таблиці додавання і віднімання в межах першого десятка складають і
заучують на:
Відповідь: а) першому етапі вивчення арифметичних дій;
б) другому етапі вивчення арифметичних дій;
в) третьому етапі вивчення арифметичних дій;
г) четвертому етапі вивчення арифметичних дій.
93. Ознайомлення учнів з діями додавання і віднімання проводять на:
Відповідь: а) першому етапі вивчення арифметичних дій;
б) другому етапі вивчення арифметичних дій;
в) третьому етапі вивчення арифметичних дій;
г) четвертому етапі вивчення арифметичних дій.
94. Ознайомлення учнів з прийомами додавання і віднімання числа
частинами у межах першого десятка проводять на:
Відповідь: а) першому етапі вивчення арифметичних дій;
б) другому етапі вивчення арифметичних дій;
в) третьому етапі вивчення арифметичних дій;
г) четвертому етапі вивчення арифметичних дій.
95. З переставною властивістю дії додавання учнів ознайомлюють на:
Відповідь: а) першому етапі вивчення арифметичних дій;
б) другому етапі вивчення арифметичних дій;
в) третьому етапі вивчення арифметичних дій;
г) четвертому етапі вивчення арифметичних дій.
96. У процесі складання таблиць додавання одноцифрових чисел з переходом
через десяток основним прийомом є прийом:
Відповідь: а) перелічування суми;
б) прилічування одиниць другого десятка;
в) додавання другого доданка частинами;
г) переставна властивість додавання.
97. У процесі складання таблиць віднімання з переходом через десяток
основним прийомом є прийом:
Відповідь: а) віднімання числа від 10 з наступним додаванням одиниць
зменшуваного;
б) віднімання числа частинами;
в) віднімання за допомогою округлення;
г) знаходження результату віднімання на основі таблиці
додавання.
98. Прийоми додавання і віднімання числа частинами зручно ілюструвати з
допомогою:
Відповідь: а) рахівниці;
б) предметного абаку;
в) набірного полотна;
г) дворядного набірного полотна, в кожному ряді якого є по
10 кишеньок.
99. Додавання і віднімання двоцифрових чисел розглядають у такому
порядку:
Відповідь:
а) усне додавання і віднімання без переходу через десяток; усне
додавання і віднімання з переходом через десяток; письмове
додавання і віднімання двоцифрових чисел;
б) усне додавання і віднімання без переходу через десяток; письмове
додавання і віднімання двоцифрових чисел; усне додавання і
віднімання з переходом через десяток;
в) усне і письмове додавання; усне і письмове віднімання;
г) усне додавання і віднімання з переходом через десяток; письмове
додавання і віднімання двоцифрових чисел; усне додавання і
віднімання без переходу через десяток.
103. Розв’язання задач з буквеними даними записують:
Відповідь: а) окремими діями з поясненням;
б) із записом плану розв’язання;
в) окремими діями без пояснення;
г) поступовим складанням виразу.
105. Основним засобом навчання математики в початкових класах є:
Відповідь: а) предметне і табличне унаочнення;
б) дидактичні матеріали;
в) підручник математики;
г) зошити з друкованою основою.
106. До засобів зворотного зв’язку відносяться:
Відповідь: а) числовий абак, сигнальний блокнот, віяло;
б) технічні засоби навчання, рахівниця, віяло.
в) сигнальний блокнот, віяло, нумераційна таблиця;
г) сигнальний блокнот, віяло, рахівниця.
107. Виховні цілі навчання математики передбачають:
Відповідь:
а) розвиток всіх психічних процесів;
б) формування математичних понять, вмінь та навичок;
в) формування обчислювальних навичок;
г) формування уявлень про світ, місце людини у ньому, формування
тих чи інших якостей особистості.
108. Ознайомлення учнів із зв’язками між діями множення і ділення
відбувається:
Відповідь: а) перед складанням таблиць множення;
б) перед складанням таблиць ділення;
в) після складання таблиць множення і ділення;
г) перед вивченням таблиці множення числа 3.
109. Як ознайомлюють учнів з випадками множення чисел 1 і 0?
Відповідь: а) розкривають на основі поняття дії множення;
б) подають як означення;
в) використовують зв’язок між діями множення і ділення;
г) використовують переставну властивість дії множення.
110. Як ознайомлюють учнів з випадками множення на число 1 і на 0?
Відповідь: а) розкривають на основі поняття дії множення;
б) подають як означення;
в) використовують зв’язок між діями множення і ділення;
г) використовують переставну властивість дії множення.
111. Як ознайомлюють учнів з випадками ділення на число 1 і ділення числа
на самого себе?
Відповідь: а) розкривають на основі поняття дії множення;
б) подають як означення;
в) використовують зв’язок між діями множення і ділення;
г) використовують переставну властивість дії множення.
112. Теоретичною основою усного множення виду 283 є:
Відповідь: а) властивість множення суми на число;
б) властивість множення числа на суму;
в) властивість множення добутку на число;
г) властивість множення числа на добуток.
113. Теоретичною основою усного множення виду 324 є:
Відповідь: а) властивість множення суми на число;
б) властивість множення числа на суму;
в) властивість множення числа на добуток;
г) властивість множення добутку на число.
114. Теоретичною основою усного множення виду 1230 є:
Відповідь: а) властивість множення суми на число;
б) властивість множення добутку на число;
в) властивість множення числа на суму;
г) властивість множення числа на добуток.
115. При усному діленні виду 72 : 3 використовують:
Відповідь: а) спосіб випробування;
б) прийом заміни діленого сумою зручних доданків;
в) прийом заміни діленого сумою розрядних доданків;
г) спосіб послідовного ділення.
116. При усному діленні виду 96 : 3 використовують:
Відповідь: а) спосіб випробування;
б) прийом заміни діленого сумою зручних доданків;
в) прийом заміни діленого сумою розрядних доданків;
г) спосіб послідовного ділення.
117. При усному ділення виду 90 : 2 використовують:
Відповідь: а) спосіб випробування;
б) прийом заміни діленого сумою зручних доданків;
в) прийом заміни діленого сумою розрядних доданків;
г) спосіб послідовного ділення.
118. При усному діленні виду 51 : 17 використовують:
Відповідь: а) спосіб випробування;
б) прийом заміни діленого сумою зручних доданків;
в) прийом заміни діленого сумою розрядних доданків;
г) спосіб послідовного ділення.
119. Виберіть доцільний спосіб запису розв’язання задачі виду:
Задача. У майстерню з ткацької фабрики завезли 265 кусків тканини по
8 метрів у кожному. Скільки всього метрів тканини завезли на фабрику?
Відповідь:
а) 2658 = б) 8265 = в) 265 г) 8
265 265 8 265
8 8
120. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У хлопчика було 7 зошитів у лінійку і 6 зошитів у клітинку. 4 зошити
він подарував сестричці. Скільки зошитів залишилось у хлопчика?
Відповідь: а) на збільшення на кілька одиниць і на знаходження остачі;
б) на знаходження суми і остачі;
в) на знаходження суми і на зменшення на кілька одиниць у
прямій формі;
г) на збільшення і зменшення на кілька одиниць.
121. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У ящику було 14 кг огірків. До обіду їх продали 5 кг, а після обіду –
3кг. Скільки кілограмів огірків залишилося в ящику?
Відповідь: а) на подвійне зменшення на кілька одиниць;
б) на знаходження суми і остачі;
в) на збільшення на кілька одиниць і на знаходження остачі;
г) на знаходження остачі і на зменшення на кілька одиниць.
122. Які види простих задач включає в себе складена задача:
На стоянці було 12 вантажівок, а легкових автомобілів – на 7 менше.
Під’їхало ще 9 легкових автомобілів. Скільки легкових автомобілів стало
на стоянці?
Відповідь: а) на знаходження остачі і суми;
б) на зменшення на кілька одиниць і на збільшення на кілька
одиниць;
в) на зменшення на кілька одиниць у прямій формі і на
знаходження суми;
г) на зменшення на кілька одиниць в непрямій формі і на
знаходження суми.
123. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Увечері від корови надоїли 8 л молока, а вранці – на 1 л більше. З ранкового удою використали 4 л, а решту здали на ферму. Скільки літрів молока здали на ферму?
Відповідь: а) на знаходження суми і остачі;
б) на збільшення на кілька одиниць у прямій формі і на
знаходження остачі;
в) на збільшення на кілька одиниць в непрямій формі і на
знаходження остачі;
г) на збільшення і на зменшення на кілька одиниць.
124. Які види простих задач включає в себе складена задача:
На одній вазі 12 апельсинів, а на другій – 16. З другої вази взяли 7 апельсинів. На скільки менше апельсинів стало на другій вазі, ніж на першій?
Відповідь: а) на знаходження остачі і на зменшення на кілька одиниць;
б) на знаходження суми і на зменшення на кілька одиниць;
в) на знаходження остачі і на різницеве порівняння;
г) на зменшення на кілька одиниць і на різницеве
порівняння.
125. Які види простих задач включає в себе складена задача:
В одному мотку 8 м дроту, а в другому – на 3 м менше. Скільки всього метрів дроту у двох мотках?
Відповідь: а) на зменшення числа у кілька разів і на знаходження суми;
б) на різницеве порівняння і на знаходження суми;
в) на зменшення і збільшення на кілька одиниць у прямій
формі;
г) на зменшення числа на кілька одиниць у прямій формі і на
знаходження суми.
126. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Коли магазин продав 48 кг цукру, у ньому залишилося 7 пакетів цукру по 2 кг. Скільки кілограмів цукру було в магазині спочатку?
Відповідь: а) на знаходження остачі і суми однакових доданків;
б) на знаходження суми однакових доданків і невідомого
від’ємника;
в) на знаходження суми однакових доданків і на
знаходження суми;
г) на знаходження суми однакових доданків і невідомого
зменшуваного.
127. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Коли кондитерський відділ продав 24 кг зефіру, у ньому залишилося 8 пачок по 500 г зефіру. На скільки більше кілограмів зефіру продано, ніж залишилося?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і на різницеве
порівняння;
б) на знаходження суми однакових доданків і невідомого
зменшуваного;
в) на знаходження суми однакових доданків і на кратне
порівняння;
г) на знаходження суми однакових доданків і збільшення на
кілька одиниць.

128. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У кожному з п’яти малих наметів було по 3 туристи, а у великому наметі – 9. Скільки всього туристів було в цих наметах?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і на
знаходження суми;
б) на знаходження суми і ділення на вміщення;
в) на знаходження суми і на ділення на рівні частини;
г) на знаходження суми однакових доданків і на збільшення
числа на кілька одиниць.
129. Які види простих задач включає в себе складена задача:
10 крашанок розклали порівну на дві тарілки, а 8 крашанок поклали у вазу. На скільки менше крашанок на тарілці, ніж у вазі?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і на різницеве
порівняння;
б) на ділення на рівні частини і на кратне порівняння;
в) на ділення на рівні частини і на різницеве порівняння;
г) на ділення на вміщення і різницеве порівняння.
130. Які види простих задач включає в себе складена задача:
15 яблук розклали на тарілки по 5 яблук на кожну, а груші розклали у 6 ваз. На скільки більше використали ваз, ніж тарілок?
Відповідь: а) на ділення на рівні частини і на різницеве порівняння;
б) на ділення на вміщення і на кратне порівняння;
в) на ділення на рівні частини і кратне порівняння;
г) на ділення на вміщення і на різницеве порівняння.
131. Які види простих задач включає в себе складена задача:
18 яблук розклали на тарілки, по 6 яблук на кожну, а груші розклали у 9 ваз. У скільки разів менше використали тарілок, ніж ваз?
Відповідь: а) на ділення на рівні частини і на різницеве порівняння;
б) на ділення на вміщення і на кратне порівняння;
в) на ділення на вміщення і на різницеве порівняння;
г) на ділення на рівні частини і кратне порівняння.
132. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Скільки разом коліс у триколісного велосипеда і 5 двоколісних?
Відповідь: а) на знаходження суми і на ділення на вміщення;
б) на знаходження суми однакових доданків і на збільшення
числа на кілька одиниць;
в) на знаходження суми однакових доданків і на
знаходження суми;
г) на ділення на рівні частини і знаходження суми.
133. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У 3 сувоях було по 24 м ситцю. На пошиття фартухів витратили
6 м. Скільки метрів ситцю залишилося?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і остачі;
б) на ділення на рівні частини і на знаходження остачі
в) на ділення на вміщення і знаходження остачі;
г) на знаходження суми однакових доданків і невідомого
від’ємника.
134. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У 3 однакових сувоях було 24 м ситцю. На пошиття фартухів з одного сувою витратили 6 м. Скільки метрів ситцю залишилося в цьому сувої?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і остачі;
б) на ділення на рівні частини і на знаходження остачі;
в) на ділення на вміщення і знаходження остачі;
г) на ділення на рівні частини і на знаходження невідомого
від’ємника.
135. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У 3 сувоях було по 24 м ситцю. Після того, як частину ситцю витратили на пошиття фартухів, його залишилося 6 м. Скільки метрів ситцю витратили на пошиття фартухів?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і остачі;
б) на знаходження суми однакових доданків і невідомого
від’ємника;
в) на ділення на вміщення і знаходження остачі;
г) на ділення на рівні частини і знаходження невідомого
зменшуваного.
136. Які види простих задач включає в себе складена задача:
На столі стояла пачка зошитів у клітинку і 3 пачки зошитів у лінійку, по 21 зошиту у кожній. Всього на столі було 85 зошитів. Скільки зошитів у клітинку було на столі?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і остачі;
б) на ділення на рівні частини і на знаходження остачі;
в) на знаходження суми однакових доданків і невідомого
першого доданка;
г) на знаходження суми однакових доданків і невідомого
другого доданка.
137. Які види простих задач включає в себе складена задача:
40 кг яблук розклали порівну в 5 ящиків. Груш у такий ящик вміщується на 1 кг менше, ніж яблук. Скільки груш можна покласти в один такий ящик?
Відповідь: а) на ділення на вміщення і на знаходження остачі;
б) на ділення на рівні частини і на знаходження остачі;
в) на ділення на рівні частини і на зменшення числа на
кілька одиниць;
г) на ділення на вміщення і зменшення числа на кілька
одиниць.
138. Які види простих задач включає в себе складена задача:
З 24 кг буряків можна одержати 4 кг цукру. Скільки кілограмів цукру можна отримати з 54 кг таких буряків?
Відповідь: а) на зменшення числа у кілька разів і кратне порівняння;
б) на ділення на рівні частини і ділення на вміщення;
в) на ділення на вміщення і ділення на рівні частини;
г) на ділення на віднімання і збільшення у кілька разів.
139. Які види простих задач включає в себе складена задача:
На 3 дні 6 вівцям дають 36 кг сіна. Скільки сіна дають одній вівці на один день?
Відповідь: а) двічі ділення на рівні частини;
б) на ділення на рівні частини і знаходження суми однакових
доданків;
в) двічі ділення на вміщення;
г) ділення на рівні частини і ділення на вміщення.
140. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У класі 15 хлопчиків, їх на 2 більше, ніж дівчаток. Скільки учнів у ласі?
Відповідь: а) на збільшення числа на кілька одиниць у прямій формі і
на знаходження суми;
б) на зменшення числа на кілька одиниць в непрямій формі і
на знаходження суми;
в)на збільшення чисел на кілька одиниць в непрямій формі і
на знаходження суми;
г) на зменшення числа на кілька одиниць у прямій формі і
на знаходження суми.
141. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Для приготування розсолу для огірків потрібно 80 кг води, а солі у 20 разів менше. На скільки менше потрібно солі, ніж води?
Відповідь: а) на зменшення числа у кілька разів і на різницеве
порівняння;
б) на зменшення числа на кілька одиниць і різницеве
порівняння;
в) на зменшення числа у кілька разів і на кратне порівняння;
г) на різницеве і кратне порівняння.
142. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Взимку вівці на день дають 2 кг силосу. Скільки силосу потрібно 6 вівцям на тиждень?
Відповідь: а) двічі зменшення числа у кілька разів;
б) двічі збільшення числа у кілька разів;
в) двічі знаходження суми однакових доданків;
г) двічі на збільшення числа на кілька одиниць.
143. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У десяти мішках вміщується 500 кг цукру. Скільки кілограмів цукру вміщується у 14 таких мішках?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і на збільшення
числа у кілька разів;
б) на ділення на вміщення і знаходження суми однакових
доданків;
в) на ділення на рівні частини і знаходження суми;
г) на ділення на рівні частини і знаходження суми однакових
доданків.
144. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Фермер виділив 5 га під картоплю, а решту землі під зернові культури. Пшеницею він засіяв 2 га, що становить 1/3 всієї площі, відведеної під зернові. Скільки гектарів землі у фермера?
Відповідь: а) на знаходження суми і частини від числа;
б) на знаходження числа за його частиною і остачі;
в) на знаходження числа за його частиною і суми;
г) на знаходження частин від числа і остачі.
145. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Садівник посадив 30 дерев: 1/3 – яблуні, а решта – вишні. Скільки вишень посадив садівник?
Відповідь: а) на знаходження частини від числа і остачі;
б) на знаходження числа за його частиною і остачі;
в) на знаходження частини від числа і невідомого доданка;
г) на ділення на рівні частини і остачі.
146. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Мама спекла 20 пиріжків з сиром, що становить 1/3 частину кількості пиріжків з капустою. На скільки менше спекла мама пиріжків з сиром, ніж з капустою?
Відповідь: а) на знаходження частини від числа і на різницеве
порівняння;
б) на знаходження числа за його частиною і на різницеве
порівняння;
в) на знаходження частини від числа і на кратне порівняння;
г) на знаходження числа за його частиною і на кратне
порівняння.
147. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Дуб вбирає 8 відер води щодня, осика – 42 відра за тиждень. Скільки відер води вбирають дуб і осика разом за один день?
Відповідь: а) на знаходження суми і на ділення на вміщення;
б) на ділення на рівні частини і на знаходження суми;
в) на знаходження суми однакових доданків і на
знаходження суми;
г) на ділення на вміщення і на знаходження суми.
148. Які види простих задач включає в себе складена задача:
З двох сіл, відстань між якими 48 км, одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і трактор. Швидкість велосипедиста
14 км\год, а трактора – 10 км\год. Через скільки годин вони зустрінуться?
Відповідь: а) на різницеве порівняння і на ділення на вміщення;
б) на знаходження суми і на ділення на рівні частини;
в) на знаходження суми і на ділення на вміщення;
г) на знаходження остачі і на ділення на вміщення.

149. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Маса 25 телят така сама, як і маса 8 корів. Яка маса однієї корови, якщо маса одного теляти становить 80 кг?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і на ділення на
рівні частини;
б) на збільшення у кілька разів і ділення на вміщення;
в) на збільшення у кілька разів і на ділення на рівні частини;
г) на знаходження суми однакових доданків і на ділення на
вміщення.
150. Вкажіть тип задачі:
Задача. На підводу поклали 4 мішки жита і 3 таких самих мішки пшениці. Всього поклали 560 кг зерна. Скільки окремо кілограмів жита і пшениці поклали на підводу?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на пропорційний поділ;
в) задача на знаходження четвертого пропорційного;
г) на знаходження середнього арифметичного.
151. Вкажіть тип задачі:
Магазин продав за день 12 банок вишневого варення і 20 таких самих банок малинового, причому малинового варення було продано на 16 кг більше, ніж вишневого. Скільки кілограмів варення кожного виду було продано за день?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на пропорційний поділ;
в) задача на знаходження четвертого пропорційного;
г) задача на знаходження середнього арифметичного.
152. Вкажіть тип задачі:
У двох кусках 8 м однакової тканини. Один кусок коштує 150 грн., другий 90 грн. Скільки метрів тканини в кожному куску?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на пропорційний поділ;
в) задача на знаходження четвертого пропорційного;
г) задача на знаходження середнього арифметичного.
153. Вкажіть тип задачі:
За 7 днів у їдальні витратили 21 кг масла. На скільки днів при тій самій нормі вистачить 36 кг масла?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на пропорційний поділ;
в) задача на знаходження четвертого пропорційного;
г) задача на спільну роботу.
154. Вкажіть тип задачі:
Два столяри відремонтували стільців порівну. Перший столяр працював 6 днів, ремонтуючи по 10 стільців на день, а другий працював 5 днів. По скільки стільців на день ремонтував другий столяр?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на пропорційний поділ;
в) задача на знаходження четвертого пропорційного;
г) задача на спільну роботу.
155. Вкажіть тип задачі:
Привезли 600 саджанців лип і 400 саджанців дубів та розсадили їх порівну у ряди. При цьому лип посадили на 5 радів більше, ніж дубів. Скільки рядів посадили окремо лип і дубів?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на пропорційний поділ;
в) задача на знаходження четвертого пропорційного;
г) задача на спільну роботу.
156. Вкажіть тип задачі:
З однієї грядки зібрали 4 мішки картоплі, а з другої 6 таких мішків. Маса всієї зібраної картоплі 480 кг. Знайди масу картоплі, зібраної з кожної грядки окремо.
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на пропорційний поділ;
в) задача на знаходження четвертого пропорційного;
г) задача на спільну роботу.
157. Вкажіть тип задачі:
У парку насадили 5 рядів кленів, по 16 штук у кожному ряді, і стільки ж лип, які садили по 20 штук у ряді. Скільки рядів лип посадили?
Відповідь: а) задача на спільну роботу;
б) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
в) задача на пропорційний поділ;
г) задача на знаходження четвертого пропорційного.
158. Вкажіть тип задачі:
На одне поле привезли для сівби 45 мішків пшениці, на друге – 69 мішків. Відомо, що на друге поле привезли пшениці на 1 т 920 кг більше, ніж на перше. Знайди масу пшениці, яку привезли на обидва поля.
Відповідь: а) задача на спільну роботу;
б) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
в) задача на пропорційний поділ;
г) задача на знаходження четвертого пропорційного.
159. Вкажіть тип задачі:
Дві учнівські бригади зібрали 100 мішків картоплі, причому одна з них зібрала 2450 кг, а друга – 2550 кг. Скільки мішків картоплі зібрала кожна бригада?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на пропорційний поділ;
в) задача на знаходження четвертого пропорційного;
г) задача на спільну роботу.

160. Вкажіть тип задачі:
Два прямокутники мають однакову площу. Довжина першого прямокутника 18 см, а ширина – 15 см. Чому дорівнює ширина другого прямокутника, якщо його довжина 27 см?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на пропорційний поділ;
в) задача на знаходження четвертого пропорційного;
г) задача на знаходження площі прямокутника.
161. Вкажіть тип задачі:
Розсадник продав по однаковій ціні одній школі 360 саджанців, другій
440. Друга школа заплатила за саджанці на 200 грн. більше, ніж перша. Скільки заплатила за саджанці, кожна школа?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на пропорційний поділ;
в) задача на знаходження четвертого пропорційного;
г) задача на спільну роботу.
162. У якому класі учні вивчають правила про порядок виконання
арифметичних дій?
Відповідь: а) у першому;
б) у другому;
в) у третьому;
г) у четвертому.
163. Який обчислювальний прийом використовують учні при діленні виду
75 : 15?
Відповідь: а) розкладання дільника на розрядні доданки;
б) розкладання діленого на зручні доданки;
в) спосіб добору частки;
г) розкладання дільника на множники.

164. Який обчислювальний прийом використовують учні при діленні виду
360 : 40?
Відповідь: а) розкладання діленого на розрядні доданки;
б) розкладання дільника на зручні множники;
в) розкладання діленого на зручні доданки;
г) спосіб добору частки.
165. Як називається вираз:
52 + 36 : 3
Відповідь: а) сума; б) різниця; в) добуток; г) частка.
166. Як називається вираз:
72 – 14 : 2
Відповідь: а) сума; б) різниця; в) добуток; г) частка.
167. Як називається вираз:
7 9 + 21
Відповідь: а) сума; б) різниця; в) добуток; г) частка.

168. Як називається вираз:
42 : (15 – 8)
Відповідь: а) сума; б) різниця; в) добуток; г) частка.
169. До якого виду ділення належить приклад 50 : 7?
Відповідь: а) табличного;
б) позатабличного;
в) ділення з остачею;
г) письмового ділення.
170. До якого виду ділення належить приклад 72 : 3?
Відповідь: а) табличного;
б) позатабличного;
в) ділення з остачею;
г) письмового ділення.
171. До якого виду ділення належить приклад 42 : 7?
Відповідь: а) табличного;
б) позатабличного;
в) ділення з остачею;
г) письмового ділення.
172. До якого виду ділення належить приклад 30 : 2?
Відповідь: а) табличного;
б) позатабличного;
в) ділення з остачею;
г) письмового ділення.Завдання другого рівня складності

1. Вчитель запропонував учням завдання:” В чому подібність і відмінність
чисел 25 і 52?”. Які ще пари чисел корисно порівняти в даному випадку?
Відповідь: а) 25 і 35; б) 42 і 24; в) 30 і 13.
З якою метою дано це завдання?
2. Виберіть із даних прикладів ті, спосіб обчислення яких грунтується на
знанні нумерації двоцифрових чисел:
Відповідь:
а) 18 + 2 = в) 24 + 5 = д) 20 – 1 =
б) 45 – 40 = г) 50 + 7 = е) 49 – 7 =
Складіть свої приклади, які можна обчислити на основі знання нумерації чисел.
3. Які із наведених прикладів учні можуть обчислити на основі знання
нумерації чисел?
Відповідь:
а) 400 + 7 в) 540 + 160 д) 200 + 4-
б) 880 – 80 г) 500 – 60 е) 610 + 300
Обгрунтуйте свою відповідь.
4. З якими новими одиницями маси знайомляться учні у IV класі?
Відповідь: а) грам; б) центнер; в) тонна; г) кілограм.
Запишіть міркування учнів при виконанні вправ, виду:
865 кг = ... ц ...кг 72 т 5 ц = ... ц.
5. З якими новими одиницями часу знайомляться учні у III класі?
Відповідь: а) рік; б) секунда; в) доба; г) століття; д) година; е) хвилина.
Запишіть міркування учнів при виконанні вправ виду:
254 хв ... год ...хв, 3 хв 20 с = ... с.
6. Які обчислювальні прийоми використовують учні при додаванні
одноцифрових чисел з переходом через десяток?
Відповідь: а) перелічування;
б) прилічування;
в) додавання частинами;
г) переставну властивість додавання.
Наведіть приклади використання цих прийомів.
7.Які обчислювальні прийоми використовують учні при табличному
відніманні з переходом через десяток?
Відповідь: а) відлічування по одному;
б) віднімання частинами;
в) віднімання від 10 з наступним додаванням одиниць
зменшуваного;
г) віднімання на основі знання відповідної таблиці
додавання .
Зробіть структурні схеми і запишіть теоретичну основу кожного з цих прийомів віднімання.
8.Якими прийомами додавання і віднімання двоцифрових чисел
користуються учні при розв’язуванні прикладу 82 – 37?
Відповідь: а) прийом заокруглення;
б) прийом послідовного віднімання;
в) прийом порозрядного віднімання;
г) прийом віднімання частинами.
Подайте структурні схеми цих прийомів.

9.Проаналізуйте виконання учнями письмового ділення:
1508 26
104 418
46
26
208
208
0
Вкажіть, який матеріал не засвоїв учень.
Відповідь: а) табличне множення;
б) позатабличне множення;
в) табличне ділення;
г) письмове віднімання;
д) якщо при діленні є остача, то вона завжди менша за
дільник;
е) вміння визначати число цифр у частці.
Запишіть докладне пояснення обчисленння значення цього виразу.
10.Проаналізуйте виконання учнями письмового ділення:
6
24 47
42
42
0
Вкажіть, який матеріал не засвоїв учень.
Відповідь: а) табличне ділення;
б) ділення з остачею;
в) вміння визначати число цифр у частці;
г) табличне множення;
д) випадки письмового ділення, коли в частці є нуль.
Запишіть докладне пояснення обчислення значення цього виразу.
11.На що вчитель повинен звернути увагу учнів, щоб попередити можливі
помилки при розв’язуванні ними прикладів:
432 : 4, 4680 : 3, 903 : 3 ?
Відповідь: а) визначення числа цифр у частці;
б) якщо при діленні є остача, то вона повинна бути менша за
дільник;
в) пропуск нулів у частці;
г) табличне множення.
Запишіть докладне пояснення для обчислення значення виразу
4680 : 3.

12.Проаналізуйте виконання учнями письмового множення:
3245
203
9735
6490
74635
Вкажіть, який матеріал не засвоїв учень.
Відповідь: а) значення другого неповного добутку;
б) запис другого неповного добутку;
в) табличне множення;
г) письмове додавання.
Запишіть докладне пояснення обчислення значення цього
виразу.
13. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Коли із бочечки налили 5 банок меду, по 2 кг у кожну, то в ній
залишилося 3 кг меду. Скільки кілограмів меду було в бочечці спочатку?
Відповідь: 1) задачі на збільшення числа на кілька одиниць;
2) задачі на знаходження суми однакових доданків;
3) задачі на знаходження невідомого зменшуваного;
4) задачі на зменшення числа на кілька одиниць;
5) задачі на знаходження суми.
Наведіть приклад простих задач цих видів.
14. У якому класі учні вивчають правила про порядок виконання
арифметичних дій?
Відповідь: а) у першому; б) у другому; в) у третьому; в) у четвертому.
Запишіть ці правила.
15. Який обчислювальний прийом використовують учні при діленні виду
75 : 15?
Відповідь: а) прийом розкладання дільника на розрядні доданки;
б) прийом розкладання діленого на зручні доданки;
в) спосіб добору частки;
г) спосіб розкладу дільника на множники.
Запишіть докладне пояснення з використанням цього прийому.
16. Який обчислювальний прийом використовують учні при діленні виду
360 : 40?
Відповідь: а) розклад діленого на розрядні доданки;
б) розклад дільника на зручні множники;
в) розклад діленого на зручні доданки.
Запишіть докладне пояснення з використанням цього прийому.
17. Як називається вираз:
52 + 36 : 3
Відповідь: а) сума; б) різниця; в) добуток; г) частка.
Запишіть, як по-різному можна прочитати цей вираз.
18. Як називається вираз:
72 – 14 : 2
Відповідь: а) сума; б) різниця; в) добуток; г) частка.
Запишіть, як по-різному можна прочитати цей вираз.
19. Як називається вираз:
79 + 21
Відповідь: а) сума; б) різниця; в) добуток; г) частка.
Запишіть, як по-різному можна прочитати цей вираз.
20. Як називається вираз: 42 : (15 – 8)
Відповідь: а) сума; б) різниця; в) добуток; г) частка.
Запишіть, як по-різному можна прочитати цей вираз.
21. Вказати вид задачі:
На галявині росли гриби. Хлопчик зібрав 6 грибів, а потім ще 3 гриби. Скільки всього грибів зібрав хлопчик?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого доданка;
б) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
в) задача на знаходження суми;
г) задача на знаходження остачі.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
22. Вказати вид задачі:
За два дні ведмедик посадив 10 дерев. Першого дня він посадив 4 дерева. Скільки дерев посадив ведмедик другого дня?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого доданка;
б) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
в) задача на знаходження суми;
г) задача на знаходження остачі.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
23. Вказати вид задачі:
У Петра було кілька голубів. Коли він продав 6 голубів, то у нього залишилося 4 голуби. Скільки голубів було у Петра?
Відповідь: а) задача на знаходження остачі;
б) задача на знаходження суми;
в) задача на знаходження невідомого зменшуваного;
г) задача на знаходження невідомого від’ємника.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
24. Вказати вид задачі:
У ящику було 12 кг картоплі. Після того, як на приготування сніданку витратили кілька кілограмів, у ящику залишилося 9 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі витратили?
Відповідь: а) задача на знаходження остачі;
б) задача на знаходження суми;
в) задача на знаходження невідомого зменшуваного;
г) задача на знаходження невідомого від’ємника.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
25. Визначіть вид задачі:
У Василька було 56 марок із зображенням тварин. Він наклеїв їх у альбом по 8 марок на сторінку. Скільки сторінок використав Василько для марок із зображенням тварин?
Відповідь: а) задача на ділення на рівні частини;
б) задача на ділення на вміщення;
в) задача на зменшення числа у кілька разів;
г) задача на знаходження невідомого множника.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
26. Визначіть вид задачі:
У кошику лежали яблука. Коли мама поклала у кошик ще 5 яблук,
їх у кошику стало 12. Скільки яблук лежало у кошику спочатку?
Відповідь: а) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
б) задача на знаходження суми;
в) задача на знаходження невідомого доданка;
г) задача на знаходження невідомого зменшуваного.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
27. Визначіть вид задачі:
Леся засушила декілька кленових листків. 5 листків вона подарувала подругам. Після цього у неї залишилося ще 12 листків. Скільки листків засушила Леся?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого доданка;
б) задача на знаходження суми;
в) задача на знаходження невідомого зменшуваного;
г) задача на зменшення числа на кілька одиниць.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
28. Визначіть вид задачі:
Для дитячого садка купили 30 скакалок і 6 м'ячів. У скільки разів менше купили м'ячів, ніж скакалок?
Відповідь:
а) задача на кратне порівняння;
б) задача на різницеве порівняння;
в) задача на зменшення числа у кілька разів;
г) задача на знаходження частини числа.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
29. Визначіть вид задачі:
Для читального залу купили 32 настільні лампи ціною по 85 гривень. Скільки заплатили за всі настільні лампи?
Відповідь: а) задача на збільшення числа у кілька разів;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на знаходження суми однакових доданків;
г) задача на знаходження вартості.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
30. Визначіть вид задачі:
У саду росло 6 яблунь. Вони становили третю частину всіх дерев. Скільки дерев росло в саду?
Відповідь: а) задача на знаходження частини числа;
б) задача на збільшення числа у кілька разів;
в) задача на знаходження числа за відомою частиною;
г) задача на знаходження суми однакових доданків.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
31. Вказати вид задачі:
У гаражі було 12 вантажних машин і 8 легкових. На скільки більше було вантажних машин, ніж легкових?
Відповідь: а) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
б) задача на різницеве порівняння;
в) задача на зменшення числа на кілька одиниць;
г) задача на знаходження остачі.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
32. Вказати вид задачі:
На прогулянку вийшло 7 дівчаток, а хлопчиків на 3 менше. Скільки хлопчиків вийшло на прогулянку?
Відповідь: а) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
б) задача на різницеве порівняння;
в) задача на зменшення числа на кілька одиниць;
г) задача на знаходження остачі.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
33. Вказати вид задачі:
У хлопчика було 8 зошитів у клітинку, а в лінійку – на 7 більше. Скільки зошитів у лінійку було в хлопчика?
Відповідь: а) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
б) задача на різницеве порівняння;
в) задача на зменшення числа на кілька одиниць;
г) задача на знаходження остачі.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
34. Вказати вид задачі:
У кошику було 15 яєць. За обідом використали 5 яєць. Скільки яєць залишилося у кошику?
Відповідь: а) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
б) задача на різницеве порівняння;
в) задача на зменшення числа на кілька одиниць;
г) задача на знаходження остачі.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
35. Вказати вид задачі:
На ковзанці діти каталися парами. Всього було 9 пар. Скільки дітей каталося на ковзанці?
Відповідь: а) задача на знаходження суми однакових доданків;
б) задача на ділення на вміщення;
в) задача на ділення на рівні частини;
г) задача на кратне порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
36. Вказати вид задачі:
У мішку було 12 кг крупів. Скільки потрібно пакетів, щоб розфасувати ці крупи по 2 кг у кожний?
Відповідь: а) задача на знаходження суми однакових доданків;
б) задача на ділення на вміщення;
в) задача на ділення на рівні частини;
г) задача на кратне порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
37. Вказати вид задачі:
Периметр рівностороннього трикутника – 18 см. Знайди довжину однієї сторони цього трикутника.
Відповідь: а) задача на знаходження суми однакових доданків;
б) задача на ділення на вміщення;
в) задача на ділення на рівні частини;
г) задача на кратне порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
38. Вказати вид задачі:
В салоні автобуса було 5 чоловіків, а жінок – у 4 рази більше. Скільки всього жінок було в салоні?
Відповідь: а) задача на кратне порівняння;
б) задача на збільшення числа у кілька разів;
в) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
г) задача на різницеве порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
39. Вказати вид задачі:
Чайник коштує 36 грн., а каструля в 4 рази дешевша. Скільки коштує каструля?
Відповідь: а) задача на кратне порівняння;
б) задача на збільшення числа у кілька разів;
в) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
г) задача на різницеве порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
40. Вказати вид задачі:
Книжка коштує 14 грн., а блокнот – 2 грн. У скільки разів книжка дорожча, ніж блокнот?
Відповідь: а) задача на кратне порівняння;
б) задача на збільшення числа у кілька разів;
в) задача на збільшення числа на кілька одиниць;
г) задача на різницеве порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
41. Вказати вид задачі:
На кущі розцвіло 12 троянд. Четверту частину троянд зрізали. Скільки зрізали троянд?
Відповідь: а) задача на ділення на рівні частини;
б) задача на знаходження числа за невідомою частиною;
в) задача на знаходження частини числа;
г) задача на зменшення числа у кілька разів.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
42. Вказати вид задачі:
У саду росло 6 слив, вони становили третю частину всіх дерев у саду. Скільки дерев росло у саду?
Відповідь: а) задача на ділення на рівні частини;
б) задача на знаходження числа за невідомою частиною;
в) задача на знаходження частини числа;
г) задача на зменшення числа у кілька разів.
Записати перший і другий етапи роботи над цією задачею.
43. Якими прийомами користуються учні при розв’язуванні прикладу
96 – 54?
Відповідь: а) прийом заокруглення;
б) прийом послідовного віднімання;
в) прийом порозрядного віднімання;
г) прийом віднімання частинами.
Подайте структурні схеми цих прийомів.
44. Якими прийомами користуються учні при розв’язуванні прикладу
9 + 6?
Відповідь: а) прийом заокруглення;
б) прийом порозрядного додавання;
в) прийом додавання частинами;
г) використання переставної властивості додавання.
Запишіть структурні схеми цих прийомів.
45. Якими прийомами користуються учні при розв’язуванні прикладу
47 + 38?
Відповідь: а) прийом порозрядного додавання;
б) використання переставної властивості додавання;
в) прийом послідовного додавання.
Запишіть структурні схеми цих прийомів.
46. Які знання, вміння і навички є основою обчислювального прийому для
випадку 2430?
Відповідь: а) знання розрядного складу числа;
б) знання властивості множення числа на добуток;
в) вміння заміняти число сумою розрядних доданків;
г) навички табличного множення.
Запишіть докладне пояснення цього прийому.
47. Які знання, вміння і навички є основою обчислювального прийому для
випадку 240 : 30?
Відповідь: а) знання властивості ділення числа на добуток;
б) вміння поділити число на 10;
в) вміння замінити ділене і дільник відповідною кількістю
десятків.
Записати докладне пояснення цього прийому.
48. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У хлопчика було 7 зошитів у лінійку і 6 зошитів у клітинку. 4 зошити
він подарував сестричці. Скільки зошитів залишилось у хлопчика?
Відповідь: а) на збільшення на кілька одиниць і на знаходження
остачі;
б) на знаходження суми і остачі;
в) на знаходження суми і на зменшення числа на кілька
одиниць.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
49. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У ящику було 14 кг огірків. До обіду продали 5 кг, а після обіду – 3 кг. Скільки кілограмів огірків залишилося в ящику?
Відповідь: а) на знаходження суми і остачі;
б) на збільшення числа на кілька одиниць і знаходження
остачі;
в) на знаходження остачі і на зменшення числа на кілька
одиниць.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
50. Які види простих задач включає в себе складена задача:
На стоянці було 12 вантажівок, а легкових автомобілів – на 7 менше. Під’їхало ще 9 легкових автомобілів. Скільки легкових автомобілів стало на стоянці?
Відповідь: а) на знаходження остачі і суми;
б) на зменшення і збільшення числа на кілька одиниць;
в) на зменшення числа на кілька одиниць у прямій формі і
на знаходження суми.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
51. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Увечері від корови надоїли 8 л молока, а вранці – на 1 л більше. З ранкового удою використали 4 л, а решту здали на ферму. Скільки літрів молока здали на ферму?
Відповідь: а) на знаходження суми і остачі;
б) на збільшення числа на кілька одиниць у прямій формі і
на знаходження остачі;
в) на збільшення і на зменшення число на кілька одиниць.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
52. Які види простих задач включає в себе складена задача:
На одній вазі 12 апельсинів, а на другій – 16. З другої вази взяли 7 апельсинів. На скільки менше апельсинів стало на другій вазі, ніж на першій?
Відповідь: а) на знаходження остачі і на зменшення числа на кілька
одиниць;
б) на знаходження суми і зменшення числа на кілька
одиниць;
в) на знаходження остачі і на різницеве порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
53. Які види простих задач включає в себе складена задача:
В одному мотку 8 м дроту, а в другому – на 3 м менше. Скільки всього метрів дроту у двох мотках?
Відповідь: а) на зменшення числа у кілька разів і на знаходження
суми;
б) на різницеве порівняння і на знаходження суми;
в) на зменшення числа на кілька одиниць у прямій формі і
на знаходження суми.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
54. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Коли магазин продав 48 кг цукру, у ньому залишилося 7 пакетів цукру по 2 кг. Скільки кілограмів цукру було в магазині спочатку?
Відповідь: а) на знаходження остачі і суми однакових доданків;
б) на знаходження суми однакових доданків і на знаходження суми;
в) на знаходження суми однакових доданків і на знаходження невідомого зменшуваного.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
55. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Коли кондитерський відділ продав 24 кг зефіру, у ньому залишилося 8 пачок по 500 г зефіру. На скільки більше кілограмів зефіру продано, ніж залишилося?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і на різницеве
порівняння;
б) на знаходження суми однакових доданків і невідомого
зменшуваного;
в) на знаходження суми однакових доданків і на кратне
порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
56. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У кожному з п’яти малих наметів було 3 туристи, а у великому наметі – 9. Скільки всього туристів було в цих наметах?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і на
знаходження суми;
б) на знаходження суми і на ділення на рівні частини;
в) на знаходження суми однакових доданків і на збільшення
числа на кілька одиниць.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.

57. Які види простих задач включає в себе складена задача:
10 крашанок розклали порівну на дві тарілки, а 8 крашанок поклали у вазу. На скільки менше крашанок на тарілці, ніж у вазі?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і на різницеве
порівняння;
б) на ділення на рівні частини і на кратне порівняння;
в) на ділення на рівні частини і на різницеве порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
58. Які види простих задач включає в себе складена задача:
15 яблук розклали на тарілки по 5 яблук на кожну, а груші розклали у 6 ваз. На скільки більше використали ваз, ніж тарілок?
Відповідь: а) на ділення на рівні частини і на різницеве порівняння;
б) на ділення на вміщення і на кратне порівняння;
в) на ділення на вміщення і на різницеве порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
59. Які види простих задач включає в себе складена задача:
18 яблук розклали на тарілки, по 6 яблук на кожну, а груші розклали у 9 ваз. У скільки разів менше використали тарілок, ніж ваз?
Відповідь: а) на ділення на рівні частини і на різницеве порівняння;
б) на ділення на вміщення і на кратне порівняння;
в) на ділення на вміщення і на різницеве порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
60. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Скільки разом коліс у триколісного велосипеда і 5 двоколісних?
Відповідь: а) на знаходження суми і на ділення на вміщення;
б) на знаходження суми однакових доданків і на
збільшення числа на кілька одиниць;
в) на знаходження суми однакових доданків і на
знаходження суми.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
61. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У 3 сувоях було по 24 м ситцю. На пошиття фартухів витратили
6 м. Скільки метрів ситцю залишилося?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і остачі;
б) на ділення на рівні частини і на знаходження остачі
в) на знаходження суми однакових доданків і невідомого
від’ємника.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
62. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У 3 однакових сувоях було 24 м ситцю. На пошиття фартухів з одного сувою витратили 6 м. Скільки метрів ситцю залишилося в цьому сувої?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і остачі;
б) на ділення на рівні частини і на знаходження остачі;
в) на ділення на рівні частини і на знаходження невідомого
від’ємника.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
63. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У 3 сувоях було по 24 м ситцю. Після того, як частину ситцю витратили на пошиття фартухів, його залишилося 6 м. Скільки метрів ситцю витратили на пошиття фартухів?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і остачі;
б) на знаходження суми однакових доданків і невідомого
від’ємника;
в) на ділення на рівні частини і на знаходження невідомого
зменшуваного.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
64. Які види простих задач включає в себе складена задача:
На столі стояла пачка зошитів у клітинку і 3 пачки зошитів у лінійку, по 21 зошиту у кожній. Всього на столі було 85 зошитів. Скільки зошитів у клітинку було на столі?
Відповідь: а) на знаходження суми однакових доданків і остачі;
б) на ділення на рівні частини і на знаходження остачі;
в) на знаходження суми однакових доданків і невідомого
першого доданка.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
65. Які види простих задач включає в себе складена задача:
40 кг яблук розклали порівну в 5 ящиків. Груш у такий ящик вміщується на 1 кг менше, ніж яблук. Скільки груш можна покласти в один такий ящик?
Відповідь: а) на ділення на вміщення і на знаходження остачі;
б) на ділення на рівні частини і на знаходження остачі;
в) на ділення на рівні частини і на зменшення числа на
кілька одиниць.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
66. Які види простих задач включає в себе складена задача:
З 24 кг буряків можна одержати 4 кг цукру. Скільки кілограмів цукру можна отримати з 54 кг таких буряків?
Відповідь: а) на зменшення числа у кілька разів і кратне порівняння;
б) на ділення на рівні частини і ділення на вміщення;
в) двічі .ділення на вміщення.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
67. Які види простих задач включає в себе складена задача:
На 3 дні 6 вівцям дають 36 кг сіна. Скільки сіна дають 1 вівці на день? Відповідь: а) двічі ділення на рівні частини;
б) двічі ділення на вміщення;
в) ділення на рівні частини і ділення на вміщення.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
68. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У класі 15 хлопчиків, їх на 2 більше, ніж дівчаток. Скільки учнів у класі?
Відповідь: а) на збільшення числа на кілька одиниць у прямій формі і
на знаходження суми;
б) на зменшення числа на кілька одиниць в непрямій формі і
на знаходження суми;
в) на зменшення числа на кілька одиниць у прямій формі і на
знаходження суми.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
69. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Для приготування розсолу для огірків потрібно 80 кг води, а солі у 20 раз менше. На скільки менше потрібно солі, ніж води?
Відповідь: а) на зменшення числа у кілька разів і на різницеве
порівняння;
б) на зменшення числа у кілька разів і на кратне
порівняння;
в) на різницеве і кратне порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
70. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Взимку вівці на день дають 2 кг силосу. Скільки силосу потрібно шести вівцям на тиждень?
Відповідь: а) двічі зменшення числа у кілька разів;
б) двічі збільшення числа у кілька разів;
в) двічі знаходження суми однакових доданків.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
71. Які види простих задач включає в себе складена задача:
У десяти мішках вміщується 500 кг цукру. Скільки кілограмів цукру вміщується у 14 таких мішках?
Відповідь:
а) на знаходження суми однакових доданків і на збільшення
числа у кілька разів;
б) на ділення на вміщення і на знаходження суми однакових
доданків;
в) на ділення на рівні частини і на знаходження суми однакових
доданків.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
72. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Фермер виділив 5 га під картоплю, а решту землі під зернові культури. Пшеницею він засіяв 2 га, що становить 1/3 всієї площі, відведеної під зернові. Скільки гектарів землі у фермера?
Відповідь: а) на знаходження суми і частини від числа;
б) на знаходження числа за його частиною і остачі;
в) на знаходження числа за його частиною і суми.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
73. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Садівник посадив 30 дерев: 1/3 – яблуні, а решта – вишні. Скільки вишень посадив садівник?
Відповідь: а) на знаходження частини від числа і остачі;
б) на знаходження числа за його частиною і остачі;
в) на знаходження частини від числа і невідомого доданка;
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
74. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Мама спекла 20 пиріжків з сиром, що становить 1/3 частину кількості пиріжків з капустою. На скільки менше спекла мама пиріжків з сиром, ніж з капустою?
Відповідь:
а) на знаходження частини від числа і різницеве порівняння;
б) на знаходження числа за його частиною і різницеве
порівняння;
в) на знаходження числа за його частиною і кратне порівняння.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
75. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Дуб вбирає 8 відер води щодня, осика – 42 відра за тиждень. Скільки відер води вбирають дуб і осика разом за 1 день?
Відповідь: а) на знаходження суми і на ділення на вміщення;
б) на ділення на рівні частини і на знаходження суми;
в) на знаходження суми однакових доданків і на
знаходження суми.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
76. Які види простих задач включає в себе складена задача:
З двох сіл, відстань між якими 48 км, одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і трактор. Швидкість велосипедиста
14 км\год, а трактора – 10 км\год. Через скільки годин вони зустрінуться?
Відповідь: а) на різницеве порівняння і ділення на вміщення;
б) на знаходження суми і ділення на рівні частини;
в) на знаходження суми і ділення на вміщення.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
77. Які види простих задач включає в себе складена задача:
Маса 25 телят така сама, як і маса 8 корів. Яка маса однієї корови, якщо маса одного теляти становить 80 кг?
Відповідь:
а) на знаходження суми однакових доданків і ділення на рівні
частини;
б) на збільшення у кілька разів і ділення на рівні частини;
в) на знаходження суми однакових доданків і ділення на
вміщення.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
78. Вкажіть тип задачі:
На підводу поклали 4 мішки жита і 3 таких самих мішки пшениці. Всього поклали 560 кг зерна. Скільки окремо кілограмів жита і пшениці поклали на підводу?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на пропорційний поділ;
в) задача на знаходження четвертого пропорційного.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
79. Вкажіть тип задачі:
Магазин продав за день 12 банок вишневого варення і 20 таких самих банок малинового, причому малинового варення було продано на 16 кг більше, ніж вишневого. Скільки кілограмів варення кожного виду було продано за день?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на пропорційний поділ;
в) задача на знаходження четвертого пропорційного.
Записати перший і другий етапи роботи над задачею.
80. Визначіть тип задачі:
На пошиття двох підодіяльників витратили 16 м полотна. Скільки метрів полотна потрібно для пошиття п’яти таких підодіяльників?
Відповідь: а) задача на знаходження суми однакових доданків;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на збільшення числа у кілька разів.
Зробіть короткий запис цієї задачі.
81. Вкажіть тип задачі:
В одному куску 3 м тканини, а в другому 7 м тканини. Вартість другого куска на 84 грн. Більша, ніж вартість першого. Яка вартість кожного куска?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на пропорційний поділ.
Зробіть короткий запис цієї задачі.
82. Вкажіть тип задачі:
У двох кусках 8 м однакової тканини. Один кусок коштує 150 грн., другий 90 грн. Скільки метрів тканини в кожному куску?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на пропорційний поділ.
Зробіть короткий запис цієї задачі.
83. Вкажіть тип задачі:
За 7 днів у їдальні витратили 21 кг масла. На скільки днів при тій самій нормі вистачить 36 кг масла?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на пропорційний поділ.
Зробіть короткий запис цієї задачі.
84. Вкажіть тип задачі:
Два столяри відремонтували стільців порівну. Перший столяр працював 6 днів, ремонтуючи по 10 стільців на день, а другий працював 5 днів. По скільки стільців на день ремонтував другий столяр?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на пропорційний поділ.
Зробіть короткий запис цієї задачі.
85. Вкажіть тип задачі:
Привезли 600 саджанців лип і 400 саджанців дубів та розсадили їх порівну у ряди. При цьому лип посадили на 5 радів більше, ніж дубів. Скільки посадили окремо лип і дубів?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на пропорційний поділ.
Зробіть короткий запис цієї задачі.
86. Вкажіть тип задачі:
З однієї грядки зібрали 4 мішки картоплі, а з другої 6 таких мішків. Маса всієї зібраної картоплі 480 кг. Знайди масу картоплі, зібраної з кожної грядки окремо.
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на пропорційний поділ.
Зробіть короткий запис цієї задачі.
87. Вкажіть тип задачі:
У парку насадили 5 рядів кленів, по 16 штук у кожному ряді, і стільки ж лип, які садили по 20 штук у ряді. Скільки рядів лип посадили?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на пропорційний поділ.
Зробіть короткий запис цієї задачі.
88. Вкажіть тип задачі:
На одне поле привезли для сівби 45 мішків пшениці, на друге – 69 мішків. Відомо, що на друге поле привезли пшениці на 1 т 920 кг більше, ніж на перше. Знайди масу пшениці, яку привезли на обидва поля.
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на пропорційний поділ.
Зробіть короткий запис цієї задачі.
89. Вкажіть тип задачі:
Дві учнівські бригади зібрали 100 мішків картоплі, причому одна з них зібрала 2450 кг, а друга – 2550 кг. Скільки мішків картоплі зібрала кожна бригада?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на пропорційний поділ.
Зробіть короткий запис цієї задачі.
90. Вкажіть тип задачі:
Два прямокутники мають однакову площу. Довжина першого прямокутника 18 см, а ширина – 15 см. Чому дорівнює ширина другого прямокутника, якщо його довжина 27 см?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на пропорційний поділ.
Зробіть короткий запис цієї задачі.
91. Вкажіть тип задачі:
Розсадник продав по однаковій ціні одній школі 360 саджанців, другій 440. Друга школа заплатила за саджанці на 200 грн. Більше, ніж перша. Скільки заплатила за саджанці, кожна школа?
Відповідь: а) задача на знаходження невідомого за двома різницями;
б) задача на знаходження четвертого пропорційного;
в) задача на пропорційний поділ.
Зробіть короткий запис цієї задачі.
92. Теоретичною основою усного множення виду 1230 є:
Відповідь: а) властивість множення суми на число;
б) властивість множення числа на суму;
в) властивість множення числа на добуток.
Записати докладне пояснення обчислення значення цього виразу.
93. При усному діленні виду 72 : 3 використовують:
Відповідь: а) спосіб випробування;
б) прийом заміни діленого сумою зручних доданків;
в) прийом заміни діленого сумою розрядних доданків;
г) спосіб послідовного ділення.
Записати докладне пояснення обчислення значення цього виразу.
94. При усному діленні виду 96 : 3 використовують:
Відповідь: а) спосіб випробування;
б) прийом заміни діленого сумою зручних доданків;
в) прийом заміни діленого сумою розрядних доданків;
г) спосіб послідовного ділення.
Записати докладне пояснення обчислення значення цього виразу.
95. При усному ділення виду 90 : 2 використовують:
Відповідь: а) спосіб випробування;
б) прийом заміни діленого сумою зручних доданків;
в) прийом заміни діленого сумою розрядних доданків;
г) спосіб послідовного ділення.
Записати докладне пояснення обчислення значення цього виразу.
96. При усному діленні виду 51 : 17 використовують:
Відповідь: а) спосіб випробування;
б) прийом заміни діленого сумою зручних доданків;
в) прийом заміни діленого сумою розрядних доданків;
г) спосіб послідовного ділення.
Записати докладне пояснення обчислення значення цього виразу.
97. До якого виду ділення належить приклад 42 : 7?
Відповідь: а) табличного;
б) позатабличного;
в) ділення з остачею.
Записати докладне пояснення обчислення значення цього виразу.
98. До якого виду ділення належить приклад 30 : 2?
Відповідь: а) табличного;
б) позатабличного;
в) ділення з остачею.
Записати докладне пояснення обчислення значення цього виразу.
99. До якого виду ділення належить приклад 58 : 7?
Відповідь: а) табличного;
б) позатабличного;
в) ділення з остачею.
Записати докладне пояснення обчислення значення цього виразу.
100. До якого виду ділення належить приклад 72 : 4?
Відповідь: а) табличного;
б) позатабличного;
в) ділення з остачею.
Записати докладне пояснення розв’язання цього прикладу.


Творчі завдання
7. Задача. Фермер повинен був відправити у кіоск 100 кг помідорів. Спочатку
приготували 12 ящиків, по 6 кг помідорів у кожному, а потім декілька
менших ящиків по 4 кг помідорів у кожному. Скільки використали менших
ящиків?
Як доцільно провести відшукання способу розв’язування задачі: від
запитання до числових даних, чи від числових даних до запитання? Чому?
Запишіть доцільний розбір задачі та проілюструйте його відповідним
графічним зображенням.
8. Задача. На консервній фабриці за 6 днів виготовили 18 тис. банок
консервів. Скільки банок консервів буде виготовлено за 12 днів, якщо
фабрика буде працювати з такою ж продуктивністю?
Залежність між якими величинами розглядається у задачі? Запишіть
коротко задачу у таблицю. Чи можливо розв’язанти задачу різними
способами? Для одного із способів розв’язання запишіть відповідний
розбір задачі.
9. Задача. З ділянки зібрали моркви 176 кг, капусти на 468 кг більше, ніж
моркви, а картоплі – на 750 кг більше, ніж моркви і капусти разом.
Скільки картоплі зібрали з ділянки?
Запишіть розбір задачі від запитання до числових даних.
Проілюструйте розбір відповідним графічним зображенням. Запишіть
розв’язання задачі і відповідь.
10. Задача. В першому куску 3 м тканини, а в другому 7 м такої ж тканини.
Вартість першого куска тканини 24 грн. Яка вартість другого куска
тканини?
Запишіть чотири етапи роботи над задачею.
Перетворіть цю задачу у : 1) задачу на пропорційне ділення;
2) задачу на знаходження невідомого за двома різницями.
Зробіть короткі записи цих задач у таблицю.
11. Задача. Довжина городу прямокутної форми 72 м, ширина у два рази
менша. ѕ площі городу засаджено овочами, решту площі – картоплею.
Скільки квадратних метрів засаджено картоплею?
Який вид розбору доцільно використати при фронтальному аналізі цієї
задачі? Який методичний прийом у поєднанні з бесідою допоможе учням
розв’язати задачу різними способами?
Проілюструйте це при розв’язуванні задачі одним із способів.
Запишіть три способи розв’язування даної задачі.
12. Задача. Із селища в місто виїхали одночасно назустріч один одному
велосипедист і мотоцикліст. Велосипедист їхав із швидкістю 14 км/год, а
мотоцикліст - 40 км/год. Велосипедист проїхав до зустрічі 42 км. Яку
відстань до зустрічі проїхав мотоцикліст?
Запишіть чотири етапи роботи над задачею.
Складіть до даної задачі обернені задачі.
13. Задача. У саду зібрали 36 кг смородини, малини – у 3 рази менше, ніж
смородини, аґрусу – у 5 разів більше, ніж малини. На скільки кілограмів
більше зібрали аґрусу, ніж смородини?
Зробіть ілюстрацію задачі. Запишіть повний розбір від запитання до
числових даних. Проілюструйте розбір відповідним графічним
зображенням. Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
14. Задача. Туристи проїхали велосипедами 30 км, човном 22 км, а пішки
пройшли відстань у 4 рази меншу, ніж подолали велосипедами і човном.
Скільки всього кілометрів подолали туристи?
Зробіть ілюстрацію задачі. Запишіть повний розбір задачі від запитання
до числових даних. Проілюструйте розбір відповідним графічним
зображенням. Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
15. Задача. На складі було 48 березових і 56 соснових колод. Четверту
частину соснових колод розпиляли на дошки. Скільки колод залишилося
на складі?
Зробіть ілюстрацію задачі. Запишіть повний розбір задачі від запитання
до числових даних. Проілюструйте розбір відповідним графічним
зображенням. Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
16. Задача. Петрик зібрав 48 грибів, Мишко – у 12 раз менше, а Наталка – на
8 грибів менше, ніж Петрик. Скільки всього грибів зібрали діти?
Зробіть ілюстрацію задачі. Запишіть повний розбір задачі від запитання
до числових даних. Проілюструйте розбір відповідним графічним
зображенням. Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
17. Задача. Попелюшка за 3 год посадила 15 кущів троянд. Скільки кущів
вона посадить за 5 год, коли за 1 год саджатиме на один кущ більше, ніж
раніше?
Зробіть ілюстрацію задачі. Запишіть повний розбір задачі від запитання
до числових даних. Проілюструйте розбір відповідним графічним
зображенням. Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
18. Задача. На одній ділянці господарка виростила 124 кг помідорів, а на
другій – у 2 рази більше. Четверту частину всіх помідорів вона засолила.
Скільки кілограмів помідорів засолила господарка?
Зробіть ілюстрацію задачі. Запишіть повний розбір задачі від запитання
до числових даних. Проілюструйте розбір відповідним графічним
зображенням. Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
19. Задача. З Харкова до Запоріжжя назустріч один одному одночасно
виїхали два туристи: на мотоциклі та на моторолері. Швидкість мотоцикла
55км\год, а моторолера – 30км\год. Через 3год туристи зустрілися. Яка
відстань між містами?
Зробіть ілюстрацію задачі. Запишіть повний розбір задачі від запитання
до числових даних. Проілюструйте розбір відповідним графічним
зображенням. Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
20. Задача. З двох аеродромів, відстань між якими 2560 км, вилетіли
одночасно назустріч один одному два літаки і зустрілися через 2 год.
Перший літак летів зі швидкістю 620км\год. Знайди швидкість другого
літака.
Зробіть ілюстрацію задачі. Зробіть розбір задачі від числових даних до
запитання. Проілюструйте розбір відповідним графічним зображенням.
Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
21. Задача. З ділянки зібрали 600 кг зерна.1/3 зерна становить жито ,1/5
- пшениця, решту – кукурудза. Скільки всього кілограмів жита і пшениці
зібрали?
Зробіть ілюстрацію задачі. Зробіть розбір задачі від числових даних до
запитання. Проілюструйте розбір відповідним графічним зображенням.
Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
22. Задача. У їдальні було 800 кг картоплі. Першого дня витратили 1/4 всієї
картоплі, другого дня – на 120 кг більше, ніж першого, а третього дня –
решту картоплі. Скільки кілограмів картоплі витратили третього дня?
Зробіть ілюстрацію задачі. Зробіть розбір задачі від числових даних до
запитання. Проілюструйте розбір відповідним графічним зображенням.
Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
23. Задача. Для молодших школярів придбали всього 200 квитків: 74 квитки –
в ляльковий театр, шосту частину решти – у цирк, а всі інші – в кінотеатр.
Скільки придбали квитків у кінотеатр?
Зробіть ілюстрацію задачі. Зробіть розбір задачі від числових даних до
запитання. Проілюструйте розбір відповідним графічним зображенням.
Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
24. Задача. 1000 кг пшона розсипали у пакети по 2 кг і 3 кг. Пакетів по 2 кг
було 245. Скільки було пакетів по 3 кг?
Зробіть ілюстрацію задачі. Зробіть розбір задачі від числових даних до
запитання. Проілюструйте розбір відповідним графічним зображенням.
Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
25. Задача. На сукню йде 5 м тканини, а на сорочку – 2 м. Із 114 м тканини
пошили сукні і сорочки. Суконь пошили 18. Скільки пошили сорочок?
Зробіть ілюстрацію задачі. Зробіть розбір задачі від числових даних до
запитання. Проілюструйте розбір відповідним графічним зображенням.
Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
26. Задача. Літаку потрібно було пролетіти 4500 км. Перші 3 год він летів зі
швидкістю 695 км\год, а наступні 2 год – зі швидкістю 642 км\год.
Скільки кілометрів йому залишилося пролетіти?
Зробіть ілюстрацію задачі. Зробіть розбір задачі від числових даних до
запитання. Проілюструйте розбір відповідним графічним зображенням.
Запишіть розв’язання задачі і відповідь.
13PAGE 15


13PAGE 14215+

+

+

+

+

+

+

+

х

х

хх

+
Приложенные файлы

  • doc 18156271
    Размер файла: 340 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий