A_1179_paratty_1179__1179_auipsizdik_zh_1241_ne_a_1179_paratty__1179_or_1171_au_test


Ақпаратты қорғау мақсаттары болып айтуды болдырмау
Ақпараттық қауіпсіздік ақпаратты қорғау
Ақпарат ... беріледіөріс бойынша немесе заттай
ақпаратты қорғау анықтамасынан ...акустикалық толқын (дыбыс)
Адам ақпаратты тасушы ретінде қарастырылмайды
Ақпарат қарым-қатынас немесе субъекті көзі ретінде болады. Осыларға негізделе отырып физикалық табиғат бойынша ақпаратты тасудың келесідей құралдары болуы мүмкін: Дыбыстық толқындар; Электромагнитті толқындар;Материалдар мен заттар; Жарықтық сәулелер
Ақпарат ...ресурс
Физикалық табиғат есебінде ақпараттың сыртқа кету каналдарының пайда болуын келесідей жіктеуге болады:Визуалды- оптикалық
Ақпараттық қауіпсіздік - бұл ақпараттық ортасына қорғалу жағдайы
Ақпарат ... формада болуы мүмкін. әртүрлі болып
Басқа өнім тәрізді ақпараттарда да өз тұтынушылары болғандықтан олқандай да бір анықталған тұтынушылық сапаларға ие болады
Тұтынушы көзқарасында пайдаланылған ақпарат сапасы қосымша экономикалық және моральды эффект алуға мүмкіндік береді
Егер көзқарасында коммерциялық маңызды ақпарат құпияда сақтау, өндіріс нарығымен товар және қызмет көрсету саласында сәтті бәсекелесуге мүмкіндік береді
АҚ жүйесіндегі постулаттар 8
Ақпаратты қорғау сферасындағы қызметтің жағдайын талдау негізін келесілер құрайтын қорғаудың тұжырымдамасымен құрылымы қалыптасатынын көрсетеді: өнеркәсіптік негізде өндірілетін ақпараттағы қорғаудың техникалық құрылымының аса дамыған арсеналы;
Криптография ... сөздерінен шыққанЕжелгі гректің Kryptos -құпия, жасырын және Grapho жазу
Криптография терминінің авторы:Д. Валлис
Шифрға шабуыл ...Шифрды ашу әрекеті
Криптография . . .ақпаратты заңсыз қолданушылардан қорғау мақсатындағы түрлендіру тәсілдері жөніндегі ғылым.
Шифрды ашу қолданылған шифрды білмей ақ шифрланған мәліметтен қорғалынған мәліметті алу үрдісі
Криптография жөнінде алғашқы кітап жазған ... И.Трителий
Жүйелік тұрғыда ақпаратты қорғауға анықталған талаптар қойылады, олар: ақпаратты қорғау үздіксіз болу керек;жоспарлы болу керек;мақсатты бағытты болу керек;нақты болу керек;белсенді болу керек;
Ақпаратты қорғау жүйесіне де анықталған талаптар қойылады:ақпараттың анықталған түріне ену үшін қолданушылар өкілеттілігі мен құқығын анқты анықтау; қолданушыға жүктелген жұмысты орындау үшін қажетті минимальды өкілеттілікті ұсыну;
Ақпаратты қорғау жүйесі кез-келген жүйе тәрізді ... түрлеріне ие болуға тиіс. қамтамасыз етудің меншікті анықталған
Қауіпсіздік жүйесі ...ішкі және сырқы қауіптен сақтау жағдайын қамтамасыз ететін арнайы органдар
Қауіпсіздік жүйесінің міндеттері:қызығушылықтарды қорғауда жоспарлар мен басқа шараларды дайындау және жүзеге асыру, қорғау объектілерін қалпына келтіру
Қауіпсіздік жүйесі ... жеке тұлғаның, кәсіпорынның және мемлекеттің өмірлік маңызды қызығушылықтарын ішкі және сыртқы қауіпсіздіктен қорғауды қамтамасыз ету
Ақпаратты қорғаудың концептуалды моделінің компоненттері болып келесі объектілер табылады:қауіп объектілері; қауіптер; қауіп келтірушінің мақсаты,ақпарат көзі; ақпаратты алу мүмкіндіктері, тәсілдері; ақпаратты қорғау бағыттары; ақпаратты қорғау тәсілдері; ақпаратты қорғау құралдары;
Ақпараттық қауіпсіздік ақпараттық ортасының сыртқы және ішкі қауіптен сақтау жағдайы және оның ұйымдардың, мемлекеттің және жеке тұлғаның қызығушылығында дамуы пен қолданылуын қамтамасыз ету
Ақпараттық қауіпсіздіктің қауіп объектілері ... болып табылады. болып қорғау объектісінің әрекеті мен күйі, құрамының мағлұматтары
Ақпаратты қорғаудың негізгі бағыттары болып ... табылады. ақпаратты инженерлі-техникалық қорғау мен ұйымдық, құқықтық бағыттары
Қауіптің көздері ... болып табылады.бәсекелестер, қылмыскерлер
Ақпаратты қорғау құралдары болып ...
Ақпараттың қауіптері оның ... көрінеді.толықтылығы, конфиденциалдылығы, бүтіндігінен
Конфиденциалды ақпарат қауіптері ... потенциалды немесе нақты мүмкін әрекеттерді түсінеміз
Ақпарат қауыптеріконфиденциалдылығы, дұрыстығы, нақтылығы, қатыстылығы
Ақпараттық қауіптерді келтірілген қауіп мөлшері бойынша келесі класстарға жіктеуге болады:шекті, маңызды, маңызды емес
Ақпараттық қауіптерді пайда болу ықтималдығы бойынша келесі класстарға жіктеуге болады:ықтималды; анағұрлым ықтималды; аз ықтималды
Ақпараттық қауіптерді пайда болу себебі бойынша:стихиялық
Ақпараттық қауіптерді залал келтіру сипаты бойынша:материалды моральды
Ақпараттық қауіптерді әсер ету сипаты бойынша:активті, пассивті
Ақпараттық қауіптерді объектіге қатысы бойынша:ішкі , сыртқы
Сыртқы қауіп көздері ...бәсекелестер; қылмыстық топтар мен құрылымдар; әкімшілік-басқармалық аппараттың жеке тұлғалары мен ұйымдары
Ішкі қауіп көздері болып келесілер табылады: кәсіпорынның администрациясы; персонал; өндірістік және еңбектік әрекетті техникалық құралдармен қамтамасыз ету.
Қарама-қарсы қызығушылықты ақпараттық үрдісте субъект (бәсекелес) және объекті қатынастарын (фирма, ұйым) ... ретінде қарастыруға боладыконференциалды ақпаратқа ие болуға келетін әрекеті
Заң кодекстерінде арнайы матералдардың ақпаратты ... деген ұғымдар қолданыладыайту және конфеденциалды ақпаратқа рұқсатсыз қатынау
Айту - конфеденциалды ақпаратпен рұқсатсыз танысатын адамадардың әдейі немесе әдейіемес жасалған әрекеттері.
Айту ... бейнеленеді. хабарламаларда, тасымалда, баспада,іскерлік және ғылыми ақпарат әрекеттерінде
Айту ақпаратты таратудың ... бойынша іске асырылады. формальды және формальды емес каналдары
Формальды коммуникацияға жатадыіскерлі кездесулер жиналыстар, және т.б.
Формальды емес коммуникацияға ... өзіндік сөйлесу (кездесулер және т.б.); семинарлар, конференциялар, бұқаралық ақпарат құралдары.
Конфиденциалды ақпаратты айту мүмкін болады, ол:Ақпаратты электробайланыс каналдары бойынша беру кезінде
Конфиденциалды ақпаратты айту мүмкін болады, хабарлау барысында: іскерлік кездесулер мен сөйлесулер кезінде; іскерлік жазбада; тсеминарларда, баспада, бұқаралық ақпарат құралдарында; әкімшілік органдарда.
Конфиденциалды ақпаратты айту мүмкін болады, құжатты тасымалдау барысында почталық байланыс каналдары бойынша
Конфиденциалды ақпаратты айту мүмкін болады, баспадан шығару барысындабасу барысында; ғылыми зерттеулер мен диссертацияларда
Сыртқа кету бұл ... болып табылады. конфеденциалды ақпараттың ұйым шекарасынан шығуы
Ақпараттың сыртқа кетуі әртүрлі техникалық каналдары бойынша іске асады олар:энергия немесе құрал арқылы, адамға дейінгі физикалық жол
Гректердің арнайы щифрлаушы құралы … сцитал
Ақпарат қауіпсіздігін бұзушы -... болып табылады. ақпараттың техникалық құралдары арқылы өңдеген кезде оның қауіпсіздігінің бұзылуына әкелетін кездейсоқ немесе әдейі әрекет жасайтын жеке тұлға
Ақпаратты қорғау құралдары - техникалық, криптографиялық, программалық құралдар
Ақпараттың материалды емесетігі түсіндіріледі:параметрлерін өлшеуге болмайтындығында
Ақпарат материалды тасушылармен беріледі және сақталады олар:адам миы, дыбыстық және электромагниттік толқындар
Ақпарат ... ие емес:энергияға, массаға
Ақпарат әдейілеп құртылса оны:дезақпарат болып
Шпионаж және диверсия әдістеріне жататындар:тыңдау, визуалды бақылау, құжаттарды және ақпаратты машиналық тасушылардан ұрлау, қызметкерлерді сатып алу және шантаждау, өртеу, жарып жіберу
Мекемеден тыс тыңдау қай құрал көмегімен іске асады:
деңгейлі бағытталған микрофонмен
Жоғары деңгейлі бағытталған микрофонмен тыңдаудың шынайы ара қашықтығы... болуы керек:50-100 метр
Бөлменің ішіндегі әңгімелерді келесі бөлмеден қабырға арқылы есту қай құралмен іске асады: стетоскопты микрофон
Стетаскоп ауыстырады ... акустикалық тербелісті электрлікке
Аудиоинформацияны көпшілігінде ... арқылы алады: мұнда модульдаушы элемент ретінде телефон аппараты, онда сым арқылы жоғары жиілікті электрлік сигналдар беріледі
ЭЕМ-да орналастырылған программалар немесе оның бір бөлігі, ол шектелген шарттарды орындаған кезде ғана жүзеге асады: логикалық бомбалар
ЭЕМ-ға енгеннен кейін өз еркімен өз көшірмелерін жасау арқылы таратылатын үлкен емес программалар, ал анықталған шарттарды орындағанда КЖ-ге кері әсерін тигізеді :
компьютерлік вирустар
КЖ-дегі ақпаратқа кері әсерін тигізуге үлкен мүмкіндікке ие мамандар:
осы жүйені қамтамассыздандыратындар
Тәжірибеде қауіп тудырушының қауіптілігі келесілерге де байланысты: материалды-техникалық мүмкіншілік және квалификациясына
Ақпараттың ... ақпараттың бүтіндігін қамтамассыздандырудың эффектілі тәсілі болып табылады :
көшірмесін алып қою
Уақыт бойынша ақпаратты қалпына келтіру, көшірме түсіру әдісі ... бөлінеді: оперативті, оперативті емес
Нақты уақыт масштабында көшірмеленетін ақпаратты пайдалануға мүмкіндік беретін ... әдіс : оперативті болып
Көшірмелеу әдісі көшірме санына байланысты ... бөлінеді : бірдеңгейлі, көпдеңгейлі
Көшірмелеу процедурасына сәйкес келесі әдістер айрықшаланады: толық, айналық, бөлшектік, комбинирленген
Толық көшірмелеуде ... файлдар көшіріледі : барлық файлдарды
... көшіруде негізгі ақпараттың кез-келген өзгерістері көшірілген ақпаратпен бірге өзгертіледі : Айналық болып
Жеке құрылғылардың блоктарды схемалардың істен шыққанда жұмыс істеу қабілеті, компьютерлік жүйенің қасиеті бұл ...Керіқайтару тұрақтылығы
Кері қайтаруға тұрақты, неғұрлым жаңартылған жүйе болып ... табыладыадаптивті жүйе
Элеганттық деградация принципі ... жүйеде таратылады:адаптивті жүйе
... принципі элементтерді кері қайтару жағдайында жүйенің жұмыс істеуге қабылетті күйін сақтап қалуға септеседі Элеганттық деградация
... жағдайда қажет ақпарат (жойылған жағдайында) орнына келтіріледі, кері қайтарушы элемент істен шығады, байланыстарды өзгерту және жүйе элементтерінің жұмыс режимі іске асады:реконфигурация
Криптография немесе криптосараптама сияқты екі тармақтан тұратын ғылым Криптология
Криптология ... сияқты екі тармақтан тұратын ғылымКриптография немесе криптосараптама
Криптография немесе криптосараптама ... ғылымға жатады:Криптология
Реконфигурация жағдайында ...қажет ақпарат (жойылған жағдайында) орнына келтіріледі
Айтуды болдырмау, қорғалатын мағлұматтарға рұқсатсыз емес қатынау мен сыртқа кетуі; ақпаратты көшіру құжатталған ақпаратты заңдық режимін қамтамасыз ету үшін өзіндік объектісі ретінде қолдану ... мақсаттары болып табылады:Ақпаратты қорғау
Ақпаратты қорғау қажеттілігін анықтауды ғана қамтамасыз етіп қана қоймай ол оны қалай қорғау керектігін, неден қорғау керек, кімді қорғау керек, немен қорғау керек, және қорғапу қандай болу керектігін қамтитын көп шекаралы проблема:Ақпараттық қауіпсіздік
Өріс бойынша немесе заттай ... беріледіақпарат
... ақпарат тасушы ретінде қарастырылмайды:адам
... да бір анықталған тұтынушылық сапаларға ие болады басқа өнім тәрізді ақпараттарда да өз тұтынушылары болғандықтан ол
Акустикалық толқын (дыбыс), немесе электромагниттік сәулелендіру, немесе мәтіні бар бір бет және тағы басқа. Бірақ жіберілген ақпарат, немес жіберілген зат өздігіген ешқандай мағына бермейді, олар тек ақпаратты тасушылар болып қана табылады деп ... түсінемізақпаратты қорғау анықтамасынан
Дыбыстық толқындар;Электромагнитті толқындар;Материалдар мен заттар; Жарықтық сәулелер жатады...Ақпаратты қарым-қатынас көзі
Ресурс болып…табыладыақпарат
...- оның даму барысындағы құбылыс мезетін білдіреді. Оны көбінесе жүйеге енуші әсерлер мен шығушы нәтижелер арқылы анықтауға болады.Жүйенің тұрғызылуы
Прагматика - ....Ақпаратты зерттеу әдісі
Кибернетикалық жағдайда- ..., объектінің жағдайын сипаттайтын жабдық ретінде, сондай-ақ, басқару кезеңіндегі мәліметтер мен оны қолданушылар арасындағы қатынас ретінде қарастырылады.Жүйе
Атрибуттың барлық мүмкін болатын мәндері жиын ретінде біріктірілсе, ол осы атрибуттың иесі ...Аты
Ақпараттың ең кіші және ең үлкен өлшем бірліктеріБит, Гбайт
Ақпаратты өңдеу үшін қажетті шикізатқа жататындарМәліметтер
Операциялық жүйенiң мүмкiндiктерiн кеңейтетiн программалар:утилиттер
Компьютерлiк желi -желi ресурстарын (аппараттық, программалық,
Операнд түрінде … қолдануға болады:ссылка түріндегі идентификатор
Идентификатор ... алынады:төртбұрыш жақшаларға
Ақпарат жүйесінің теориясы ... ғылым Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты алуға, өткізуге, өңцеуге және сақтауға байланысты сандық зандылықтарды меңгеретін ғылымды айтуға болады.
Берілген жүйе үшін қоршаган сыртқы орта ... Қасиеттерінің өзгерісі жүйеге әсер ететін барлық объектілерді немесе жүйе өзгерісінің нәтижесі әсер ететін ортаны айтамыз.
Кибернетикалық тургыда басқару ... Келіп түскен ақпаратты ондеу жолдары арқылы алынған шешімдер негізінде бүйрықтық акпаратты беру.
Семантикалық сүзгінiң (тезаурус) қажеттілігі ...Семантикалық сүзгі мәлімдеменің мазмүньш меңгеруге мүмкіндік береді
Берілген жүйе үшін қоршаған сыртқы орта ... қасиеттерінің өзгерісі жүйеге әсер ететін барлық объектілерді немес жүйе өзгерісінің нәтижесі әсер ететін ортаны айтамыз.
Сақталатын деректер типіне ... сипатталадыдеректер типі
...жүйелерде мәліметтер адамның қатысуынсыз ендіріп, басқарылатын объектідегі үрдіс автоматты түрде реттеледіАқпараттық қадағалаушы жүйелерде
...ақпарат алғашқы семантикалық ақпараттың аналитикалық-синтетикалық және логикалық түрде түрлендірілген нәтижелерін берілген түрде қарастыру үшін белгілермен сипатталадыТуынды семантикалық ақпарат
Ақпаратты интеграциялау принципі күрделі АЖ кешенін тұрғызуда, онымен жұмыс жасауды жеңілдету үшін ... жол қолданыладыСинтездеу
Объект қызметін автоматты түрде басқарудағы негізгі құралға ... жатадыАқпараттық үлгі
Имитациялық үлгіні автоматтандыру негізіне ... схема жатадыҚұрлымдық схема
Жүйелер теориясының негізін салушылар ...Людвиг фон Берталанфи, У.Росс Эшби, А.Холл, А.И.Уемова, Ю.А.Урманцев
Реквизиттің екі түрі бар: реквизит - белгі, реквизит - негіз
Классификация жүйесі - ережелер және нәтижелер жиынтығы, берілген жиынның объектілерін ішкі жиынға тарату
Реквизит-белгі өзінде қандай ақпаратты жинақтайды:Сапалы объект мінездемесін
Классификациялық жүйелердің бірі:Фасеттік
Фасеттік классификация жүйесі белгілі деңгейлер санын құрайдыКөптеген
Кодтау әдістерінің бірін ... тіркеу
Код құрлымы анықталады:кодтау белгілері ретімен
Ақпарат жүйесінің теориясы ... ғылымды айтуға боладыАқпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты алуға, өткізуге, өңдеуге және сақтауға байланысты сандық заңдылықтарды меңгеретін ғылымды айтуға болады
... ұғымдар жүйеге қатыстыЖол, элемент
Берілген жүйе үшін қоршаган сыртқы орта ... Қасиеттерінің өзгерісі жүйеге әсер ететін барлық объектілерді немесе жүйе өзгерісінің нәтижесі әсер ететін ортаны айтамыз
Жалпы жүйелер ... топталадыӨте қарапайым, қарапайым, күрделі, оте күрделі деп топталады
Кибернетикалық тургыда басқару ...
Келіп түскен ақпаратты ондеу жолдары арқылы алынған шешімдер негізінде бүйрықтық акпаратты беру
Ақпаратты ондеу жолдары арқылы алынған шешімдер негізінде тапсырмаларды талдау
Ақпаратты өндеу жолдары арқылы алынған шешімдерді орындау
Басқаруға қатысты келіп түскен ақпаратты пайдалану
Келіп түскен ақпаратты өңдеуге бұйрық беру
Семантикалық сүзгінiң (тезаурус) қажеттілігі ...
Семантикалық сүзгі мәлімдеменің мазмұнын меңгеруге мүмкіндік береді
Семантикалық сүзгі мәлімдеменің көлемін ықшамдауға мүмкіндік береді
Прагматикалық сүзгі құжаттың бейнесіне ұқсасмүмкіндік береді
Сүзгі мәлiмдемені үлгілеуге мүмкіндік береді
Семантикалық сүзгі ақпаратты өңдеп, көбейтіп береді
...- бір реквизит-негізден және экономикалық құжатты тұрғызуға жеткілікті әрі мағыналық шаманы білдіретін бірнеше (оған қатысты) реквзит-белгілерден тұратын ақпараттың жиынтығы.
Көрсеткіш
Массив
Ақпарат
Реквизит
Мәлімет
Егер Ү графының екі шыңында бір ғана жол болса, ондай желістік мәліметтер қоймасы ...
А циклді
Үзілісті
Спиральді
Тұйықталған
Айнымалы
Объектінің берілген жақтарын қандай да бір бегілермен өрнектейтін маглуматтарды ... ақпарат
Семантикалық ақпарат
Айнымалы ақпарат
Синтаксистік ақпарат
Статистикалық ақпарат
Прагматикалық ақпарат
Бағыттаушы жүйе есептерінің қызмет ету мақсаты мен қагидасы ... сәйкес келуі тиіс
Басқарудағы бастапқы жалпы есеппен сәйкес келуі тиіс
Басқару қағидасымен сәйкес келуі тиіс
Жоспармен сәйкес келуі тиіс
Мақсаттармен сөйкес келуі тиіс
Басқарудағы тапсырмалармен сөйкес келуі тиіс
Ақпарат жүйесі улгісінің деңгейлерге бөлінуі ... мүмкіндік береді
Пәндік саланы бағдарлама арқылы бейнелеудің күрделi үрдісін бірнеше итерактивті қарапайым түрдегі бейнелеулерге бөлшектеуіне мүмкіндік береді
Есептің жылдам шығарылуына мүмкіндік береді
Пәндік саланы бағдарлама арқылы бейнелеудің күрделi үрдісін тұрғызуға мүмкіңдік береді
Пәндік саланы математикалық үлгі арқылы бейнелеудің күрделі үрдісін жасауға мүмкіндікбереді
Пәндік саланы бағдарлама арқылы бейнелеудің күрделі үрдісін жобалауға мүмкіндік береді
АЖ-дағы техникалық жабдықтау-ақпарат жүйесінің атқарымдық және жабдьқтаушы бөлімдеріндегі ішкі жүйелерін қамти отырып, оларды жумыс істетумен қамтамасыз етуде ... құрайды
Техникалық жабдықтар жиынтығын қүрайды
Автоматтандырылған АЖ-ны қүрайды
Компьютерді қүрайды
Технологиялық жабдықтауды қүрайды
Техникалық қүжатты қүрайды
Жүйенің даму барысы .... сатылардан тұрады
Зерттеу, талдау, жобалау, қолдануға ендіру және қолдау
Реттеу, талдау, өңцеу, қоддануға ендіружәне қодтау
Жоспарлау, талдау, жобалау, қолдануға ендіру және қолдау
Зерттеу, талдау, жобалау, үлгілеу
Өңдеу, талдау, жөндеу, қолдануға ендіру жөне қолдау
... ақпарат алғашқы семантикалың ақпардың аналитикалық-синтетикалық және логикалық тypдe түрлендірілген нәтижелерін берілген турде қарастыру үшiн белгілермен сипаттайды
Туынды семантикалық ақпарат
Туынды синтаксистік ақпарат
Екінші семантикалық ақпарат
Аралық семантикалық ақпарат
Туынды прагматикалық ақпарат
Объект қызметін автоматты турде басқарудагы негізгі құралга ...
Ақпараттық үлгі
Бүйрықтар
Электр желісі
Жоспар
Дискеттегі мәліметтер
Жүйелер теориясының негізін салушылар ...
Людвиг фон Берталанфи, У. Росс Эшби, А. Холл, А.И. Уемова, Ю.А. Урманцев.
У. Росс Эшби, А. Холл, Э. Кодд., ЮА. Урманцев, К. Доугерти.
Людвиг фон Берталанфи, СМ. Диго, А. Холл, Э. Кодд., АИ. Уемова
Людвиг фон Берталанфи,Э. Кодд., У. Росс Эшби, А. Холл, А.И. Уемова, Ю.М. Орлов.
Людвиг фон Берталанфи, Э. Кодд., С. Фокин, А.И. Уемова,
Ю.А. Урманцев.
...- оның даму барысындагы қбылыс мезетін білдіреді. Оны көбінесе жүйеге енуші әсерлер мен шығушы нәтижелер арқылы анықтауға болады.
Жүйенің күйі
Жүйе табиғаты
Жүйенің тұрғызылуы
Жүйенің мақсаты
Жүйе үрдісі
Жүйелерді тұрғызу барысында олардың ... қасиеттері ескеріледі
Гомеостатикалық, тұтастық, бөлекшелік, дербестік, қосындылық, бөлінгіштік, көптілік, бейімділік, изоморфизм, сәйкестілік және т.б.
Гомеостатикалық, симметриялық, тұтастық, дамушылық, қосындылық, бөлінгіштік, көптілік, бейімділік, изоморфизм, сәйкестілік және т.б.
Тұтастық, белекшелік, ерекшелік, дербестік, қосындылық, қалыптастырғыштық, бөлінгіштік, симметриялық,көптілік, бейімділік, изоморфизм, сәйкестілік және т.б
Гомеостатикалық, тұтастық, бөлекшелік, үзіліссіздік, қосындылық, бөлінгіштік, көптілік, бейімдiлік, симметриялық,изоморфизм, сәйкестілік және т.б.
Гомеостатикалық, тұтастық, бөлекшелік, тербелістік, қосындылық, болінгіштік, көптілік, изоморфизм, акустикалық, жоюшылық және т.б.
Прогматика - ...
Семантикалық деңгейден төменгі деңгей
Семантикалық зерттеу әдісі
Ақпарат бірлігі
Ақпарат жүйесінің модулы
Ақпаратты зерттеудің нақтырақ деңгейі
Кибернетикалық жағдайда - . . . , объектінiң жагдайын сипаттайтын жабдық ретінде, сондай-ақ, баскару кезеңіндегі мәліметтер мен оны қолданушылар арасындагы қатынас ретінде қарастырылады
Жүйе
Элементтер
Ақпарат
Мәліметтер қоймасын басқару жүйесі
Уақыт
Желістік мәліметтер қоймасындагы амалдарды қарастырганда МҚБЖ арқылы мәліметтерді өңдеудің .... ыңгайлары бар
Мәліметтер қоймасымен жүмыс жасайтын қоймалық тіл жабдығын және жалпы бағдарламалық тіл жабдықтарын пайдалану ыңғайлары
Техникалық жабдықтарды жөне жалпы бағдарламалық тіл жабдықтарын пайдалану ыңғайлары
Бағдарламалық тіл жабдыгын жөне жалпы бағдар-ламалық тіл жабдықтарын пайдалану ыңғайлары
Мәліметтер қоймасымен толтыру және жалпы бағдарламалық тіл жабдықтарын пайдалану ынғайлары
Логикалық амалдарды жөне жалпы бағдарламалық тіл жабдықтарын пайдалану ыңғайлары
Формальды коммуникацияға жатады
іскерлі кездесулер жиналыстар, және т.б.
бұқаралық ақпарат құралдары
демалыстар
семинарлар
конференциялар
Формальды емес коммуникацияға ...
өзіндік сөйлесу (кездесулер және т.б.); семинарлар, конференциялар, бұқаралық ақпарат құралдары
іскерлі кездесулер жиналыстар, және т.б.
демалыстар
той
барлығы
Конфиденциалды ақпаратты айту мүмкін болады, ол:
Ақпаратты электробайланыс каналдары бойынша беру кезінде
конференциялар
литерлік типті мәліметтерді беру кезінде
семинарлар
бұқаралық ақпарат құралдары
Конфиденциалды ақпаратты айту мүмкін болады, хабарлау барысында :
іскерлік кездесулер мен сөйлесулер кезінде; іскерлік жазбада; тсеминарларда, баспада, бұқаралық ақпарат құралдарында; әкімшілік органдарда.
матрица
почталық байланыс каналдары бойынша; басқа адамдармен жіберу барысында
файл
массив
Конфиденциалды ақпаратты айту мүмкін болады, құжатты тасымалдау барысында
почталық байланыс каналдары бойынша
Паскаль
Фон Нейман
Фортран
A.С.Лебедев
Конфиденциалды ақпаратты айту мүмкін болады, баспадан шығару барысында
басу барысында; ғылыми зерттеулер мен диссертацияларда
біртектес деректер жиыны
мультимедия
почталық байланыс каналдары бойынша; басқа адамдармен жіберу барысында
ДК жұмысын басқаратын жүйе арқылы
Сыртқа кету бұл ... болып табылады.
конфеденциалды ақпараттың ұйым шекарасынан шығуы
ақпарат
kонфеденциалды ақпараттың ұйым шекарасынан шықпауы
ақпарат өлшем бірлігі
мәлімет жинақтауыш
Ақпараттың сыртқа кетуі әртүрлі техникалық каналдары бойынша іске асады олар:
энергия немесе құрал арқылы, адамға дейінгі физикалық жол
мәлімет жинақтауыш
информациялық, желілік
интерфейстік, утилиттік
ойындық

Гректердің арнайы щифрлаушы құралы …
сцитал
крипто
электрод
дыбыс
криптос
Ақпарат қауіпсіздігін бұзушы -... болып табылады.
ақпараттың техникалық құралдары арқылы өңдеген кезде оның қауіпсіздігінің бұзылуына әкелетін кездейсоқ немесе әдейі әрекет жасайтын жеке тұлға
ақпараттың техникалық құралдары арқылы өңдеген кезде оның қауіпсіздігінің бұзылмауына әкелетін бағдарламалар тобы
фирма басқарушыларын шантаждаушы
келісім шарттың жойылуы
офистерді тонау
Ақпаратты қорғау құралдары -
техникалық, криптографиялық, программалық құралдар
шартты деректер
деректер модулі
деректер байланысы
деректер жазылуы
Ақпараттың артықшылықтары:
ақпарат материалды тасушылар арқылы тасымалданады және сақталады, кез-келген материалды обьект өзі туралы немесебасқа обьект жайлы ақпаратты игереді
материалды
ақпарат өзі туралы ақпаратқа ие болуы мүмкін емес
материалды емес тасушылармен тасымалданады
өзара байланыссыз деректер құрлымының және оларға қолданылатын қатынастар жиынтығы
Ақпараттың материалды емесетігі түсіндіріледі:
параметрлерін өлшеуге болмайтындығында
файл
схема
ішкі схема
сақтау схемасы
Ақпарат материалды тасушылармен беріледі және сақталады олар:
дыбыстық және электромагниттік толқындар, қағаз
сақтау схемасы
схема, оптикалық дискілер
ішкі схема - оптикалық дискілер
файл
Ақпарат ... ие емес:
энергияға, массаға
килобайтқа
көлемге
байтқа
Гбайтқа
Ақпарат әдейілеп құртылса оны:
дезақпарат
шынайы ақпарат
ақпарат
қатынасты қалыптандыру
байланыстыру
Шпионаж және диверсия әдістеріне жататындар:
тыңдау, визуалды бақылау, ұрлау
дұрыс жауап жоқ
сақтау, өңдеу, түзету
бояу, сырлау, әсемдеу
айтылғандардың барлығы
Мекемеден тыс тыңдау қай құрал көмегімен іске асады:
жоғары деңгейлі бағытталған микрофонмен
айтылғандардың барлығы
модеммен
микрофонмен
дұрыс жауап жоқ
Жоғары деңгейлі бағытталған микрофонмен тыңдаудың шынайы ара қашықтығы... болуы керек:
50-100 метр
200 метр
300 метр
800 метр
500 метр
Бөлменің ішіндегі әңгімелерді келесі бөлмеден қабырға арқылы есту қай құралмен іске асады:
стетоскопты микрофон
жоғары деңгейлі бағытталған микрофон
микрофон
айтылғандардың барлығы
дұрыс жауап жоқ
Стетаскоп ауыстырады ...
акустикалық тербелісті электрлікке
дыбысты сөзге
электрлік тербелісті акустикалыққа
дыбысты әңгімеге
әңгімеге
Аудиоинформацияны көпшілігінде ...арқылы алады:
мұнда модульдаушы элемент ретінде телефон аппараты
айтылғандардың барлығы
жоғары деңгейлі бағытталған микрофон
микрофон
диктофон
ЭЕМ-да орналастырылған программалар немесе оның бір бөлігі, ол шектелген шарттарды орындаған кезде ғана жүзеге асады:
логикалық бомбалар
тышқандар
червь
трояндық аттар
компьютерлік вирустар
ЭЕМ-ға енгеннен кейін өз еркімен өз көшірмелерін жасау арқылы таратылатын үлкен емес программалар, ал анықталған шарттарды орындағанда КЖ-ге кері әсерін тигізеді :
компьютерлік вирустар
тышқандар
логикалық бомбалар
червь
трояндық аттар
КЖ-дегі ақпаратқа кері әсерін тигізуге үлкен мүмкіндікке ие мамандар :
осы жүйені қамтамассыздандыратындар
трояндық аттар
жүргізушілер
оқушылар
тышқандар
Тәжірибеде қауіп тудырушының қауіптілігі келесілерге де байланысты :
қаржылық, материалды-техникалық мүмкіншілік және квалификациясына
жасына, түріне
бойы, түріне
барлығына
жүргізушілер
Ақпараттың ... ақпараттың бүтіндігін қамтамассыздандырудың эффектілі тәсілі болып табылады :
көшірмесін алып қою
кодтап қою
өшіріп тастау
барлығы
жүргізушілер
Уақыт бойынша ақпаратты қалпына келтіру, көшірме түсіру әдісі ... бөлінеді :
оперативті, оперативті емес
кооперативті, кооперативті емес
бөлшектенген, бөлшектенбеген
дұрысы жоқ
Нақты уақыт масштабында көшірмеленетін ақпаратты пайдалануға мүмкіндік беретін ... әдіс :
оперативті
оперативті емес
бөлшектенген, бөлшектенбеген
дұрысы жоқ
жүргізу
Көшірмелеу әдісі көшірме санына байланысты ... бөлінеді :
бірдеңгейлі, көпдеңгейлі
бөлшектенген
орта деңгейлі, толық деңгейлі
дұрысы жоқ
бөлшектенбеген
Көшірмелеу процедурасына сәйкес келесі әдістер айрықшаланады
толық, айналық, бөлшектік, комбинирленген
оперативті емес, оперативті
бөлшектенген, бөлшектенбеген
орталықтандырылған, орталықтандырылмаған
бөлшектенбеген
Толық көшірмелеуде ... файлдар көшіріледі :
барлық
бөлшектенбей
жартылай
бөлшектеніп
дұрыс жауабы жоқ
. ... көшіруде негізгі ақпараттың кез-келген өзгерістері көшірілген ақпаратпен бірге өзгертіледі :
Айналық
дұрыс жауабы жоқ
толық бөлшектік,
бөлшектенген
комбинирленген
Жеке құрылғылардың блоктарды схемалардың істен шыққанда жұмыс істеу қабілеті, компьютерлік жүйенің қасиеті бұл ...
Керіқайтару тұрақтылығы
қайтару тұрақтылығы
қосу тұрақтылығы
қайталап қосу тұрақтылығы
сақтау тұрақтылығы
Кері қайтаруға тұрақты, неғұрлым жаңартылған жүйе болып ... табылады
адаптивті жүйе
телекоммуникациялық жүйе
ақпараттық жүйе
компьютерлік жүйе
банктық жүйе
Элеганттық деградация принципі ... жүйеде таратылады:
адаптивті жүйе
компьютерлік жүйе
ақпараттық жүйе
телекоммуникациялық жүйе
банктық жүйе
... принципі элементтерді кері қайтару жағдайында жүйенің жұмыс істеуге қабылетті күйін сақтап қалуға септеседі
Элеганттық деградация
интеграция
коммуникация
шифрация
дещифрация
Элементтерінің жұмыс істеуін автоматты қадағалап отыруға және элементтерді қабылдамаған жағдайда реконфигурацияға әкелетін ...
адаптивті жүйе
ақпараттық жүйе
компьютерлік жүйе
телекоммуникациялық жүйе
банктық жүйе
... жағдайда қажет ақпарат (жойылған жағдайында) орнына келтіріледі, кері қайтарушы элемент істен шығады, байланыстарды өзгерту және жүйе элементтерінің жұмыс режимі іске асады:
реконфигурация
конфигурация
компьютерлік
телекоммуникациялық
банктық
Криптография немесе криптосараптама сияқты екі тармақтан тұратын ғылым
Криптология
ақпараттану
компьютерлендіру
телекоммуникация
банктік іс
Криптология ... сияқты екі тармақтан тұратын ғылым
Криптография немесе криптосараптама
компьютерлендіру немесе криптосараптама
ақпараттану немесе криптосараптама
телекоммуникация немесе криптосараптама
банктік іс немесе криптосараптама
Криптография немесе криптосараптама қай ғылымға жатады:
Криптология
телекоммуникация
ақпараттану
компьютерлендіру
банктік іс
Реконфигурация жағдайында ...
қажет ақпарат (жойылған жағдайында) орнына келтіріледі
ешқандай өзгеріс болмайды
қажетті ақпарат жойылады
қажетті ақпарат істен шығады, бірақ оны оқуға болады
қайта орнына келместей бұзылады
Айтуды болдырмау, қорғалатын мағлұматтарға рұқсатсыз емес қатынау мен сыртқа кетуі; ақпаратты көшіру, заңсыз қатынасудың басқа түрлерін болдырмау; құжатталған ақпаратты заңдық режимін қамтамасыз ету үшін өзіндік объектісі ретінде қолдану ... мақсаттары болып табылады:
Ақпаратты қорғау
Ақпаратты қалпына келтіру
Ақпаратты сақтау
Ақпаратты өңдеу
аталғандардың барлығы
Ақпаратты қорғау қажеттілігін анықтауды ғана қамтамасыз етіп қана қоймай ол оны қалай қорғау керектігін, неден қорғау керек, кімді қорғау керек, немен қорғау керек, және қорғапу қандай болу керектігін қамтитын көп шекаралы проблема:
Ақпараттық қауіпсіздік
Ақпаратты өңдеу
Ақпаратты сақтау
Ақпаратты қалпына келтіру
аталғандардың барлығы
Өріс бойынша немесе заттай ... беріледі
ақпарат
зат
кітап
кілт
білім
...ақпарат тасушы ретінде қарастырылмайды:
адам
аң
құс
кітап
компьютер
...қандай да бір анықталған тұтынушылық сапаларға ие болады
басқа өнім тәрізді ақпараттарда да өз тұтынушылары болғандықтан ол
Ақпаратты сақтауға тура келгендіктен
Ақпаратты өңдеуге тура келгендіктен
Ақпаратты қалпына келтіруге тура келгендіктен
аталғандардың барлығы
Акустикалық толқын (дыбыс), немесе электромагниттік сәулелендіру, немесе мәтіні бар бір бет және тағы басқа. Бірақ жіберілген ақпарат, немес жіберілген зат өздігіген ешқандай мағына бермейді, олар тек ақпаратты тасушылар болып қана табылады деп ... түсінеміз
ақпаратты қорғау анықтамасынан
Ақпаратты өңдеу анықтамасынан
Ақпаратты сақтау анықтамасынан
Ақпаратты қалпына келтіру анықтамасынан
Ақпаратты қалпына келтіруге тура келгендіктен
Дыбыстық толқындар;Электромагнитті толқындар;Материалдар мен заттар; Жарықтық сәулелер ... жатады:
ақпараттық қарым-қатынас көзі
Ақпаратты қалпына келтіру көзі
Ақпаратты сақтау көзі
Ақпаратты өңдеу көзі
Ақпаратты қалпына келтіруге тура келгендіктен
Ресурс болып…табылады
ақпарат
ауқымды құрайды
компьютер мен адамның өзара сұхбаттасу құралы
мәтін
анықтама
...- оның даму барысындағы құбылыс мезетін білдіреді. Оны көбінесе жүйеге енуші әсерлер мен шығушы нәтижелер арқылы анықтауға болады.
Жүйенің тұрғызылуы
Жүйе үрдісі
Жүйенің күйі
Жүйенің мақсаты
Жүйе табиғаты
Прагматика - ....
Ақпаратты зерттеу әдісі
Ақпарат жүйесінің модулі
Ақпарат бірлігі
Семантикалық деңгейден төмендегі деңгей
Ақпаратты зерттеудің нақтырақ деңгейі.
Кибернетикалық жағдайда- ..., объектінің жағдайын сипаттайтын жабдық ретінде, сондай-ақ, басқару кезеңіндегі мәліметтер мен оны қолданушылар арасындағы қатынас ретінде қарастырылады.
Жүйе
Ақпарат
Мәліметтер қоймасын басқару жүйесі.
Элементтер
Уақыт
Атрибуттың барлық мүмкін болатын мәндері жиын ретінде біріктірілсе, ол осы атрибуттың иесі ...
Аты
Мәні
Домені
Анықталу облысы
Сипаты.
Ақпараттың ең кіші және ең үлкен өлшем бірліктері
Бит, Гбайт
Реквизит, массив.
Реквизит, ақпарат жүйесі
массив, ақпарат жүйесі
Реквизит, көрсеткіш
Ақпаратты өңдеу үшін қажетті шикізатқа ... жатады
Мәліметтер
Қаламсап
Жүйе
Элемент
Кітап
Операциялық жүйенiң мүмкiндiктерiн кеңейтетiн программалар:
утилиттер
драйверлер
қолданбалы программалар
жүйелi программалар
сервистiк программалар
Компьютерлiк желi ...
желi ресурстарын (аппараттық, программалық, ақпараттық) ұжымдық пайдалану және ақпараттық алмасуға мүмкiндiк беретiн компьютерлердiң өзара байланысатын жиыны;
физикалық бiрiктiрiлген компьютерлер арасындағы мәлiметтермен байланыс;
бiрнеше компьютерлердi физикалық бiрiктiру;
желi ресурстарын (аппараттық, программалық, ақпараттық) ұжымдық пайдалануға мүмкiндiк беретiн компьютерлердiң өзара байланысқан жиыны;
ақпараттық алмасуға мүмкiндiк беретiн компьютерлердiЎ өзара байланысқан жиыны;
Операнд түрінде … қолдануға болады:
сілтеме түріндегі идентификатор
қосымша атрибуттарын
деректер түріндегі массивтер
қосымша түріндегі атрибуттар
идентификаторды
Идентификатор ... алынады:
төртбұрыш жақшаларға
жақшаға алынбайды
жәй жақшаларға
жақшаға алынады шартына байланысты
жойылады
Ақпарат жүйесінің теориясы ... ғылымды айтуға болады
Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты алуға, өткізуге, өңдеуге және сақтауға байланысты сандық зандылықтарды меңгеретін ғылымды айтуға болады
Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты бағдарламалық жабдықтаумен айналысатын ғылымды айтуға болады
Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты алуға байланысты сапалық зандылықтарды меңгеретін ғылымды айтуға болады
Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты жіктеуге, шартты белгілеуге байланысты сандық білімді зерттейтін ғылымды айтуға болады
Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты жіктеуге, шартты белгілеуге байланысты шифрлауды зерттейтін ғылымды айтуға болады
Берілген жүйе үшін қоршаған сыртқы орта ...
Қасиеттерінің өзгерісі жүйеге әсер ететін барлық объектілерді немесе жүйе өзгерісінің нәтижесі әсер ететін ортаны айтамыз
Уақыт пен кеңістікті айтамыз
Кеңістікті айтамыз
Қасиеттерінің өзгерісі жүйеге әсер ететін кейбір объектілерді немесе жүйе өзгерісінің нөтижесі әсер етпейтін ортаны айтамыз
Жүйені қоршаған элементтерді айтамыз
Кибернетикалық тұрғыда басқару дегеніміз ...
Келіп түскен ақпаратты өндеу жолдары арқылы алынған шешімдер негізінде бүйрықтық акпаратты беру
Ақпаратты өндеу жолдары арқылы алынған шешімдерді орындау
Басқаруға қатысты келіп түскен ақпаратты пайдалану
Ақпаратты ондеу жолдары арқылы алынған шешімдер негізінде тапсырмаларды талдау.
Келіп түскен ақпаратты өңцеуге бүйрық беру
Семантикалыц сүзгінiң (тезаурус) қажеттілігі ....
Семантикалық сүзгі мәлімдеменің мазмұнын меңгеруге мүмкіндік береді
Семантикалық сүзгі сандарды үлгілеуге мүмкіндік береді
Семантикалық сүзгі суреттің бейнесін меңгеругемүмкіндік береді
Семантикалық сүзгі қысылған ақпаратты өңдеп береді
Семантикалық сүзгі дискі көлемін меңгеруге мүмкіндік береді
Берілген жүйе үшін қоршаған сыртқы орта ....
қасиеттерінің өзгерісі жүйеге әсер ететін барлық объектілерді немес жүйе өзгерісінің нәтижесі әсер ететін ортаны айтамыз.
Кеңістікті айтамыз
уақыт пен кеңістікті айтамыз
қасиеттерінің өзгерісі жүйеге әсер ететін барлық объектілерді немес жүйе өзгерісінің нәтижесі әсер ететпейтін ортаны айтамыз
жүйені қоршаған элементтерді айтамыз.
Сақталатын деректер типіне ...сипатталады
деректер типі
деректер байланысы
деректер модулі
шартты деректер
деректер жазылуы
...жүйелерде мәліметтер адамның қатысуынсыз ендіріп, басқарылатын объектідегі үрдіс автоматты түрде реттеледі
Ақпараттық қадағалаушы жүйелерде
Бақылаушы жүйелерде
Ақпараттық ұйымдастырушы жүйелерде
Ақпараттық реттеуші жүйелерде
Ақпараттық жүйелерде
... ақпарат алғашқы семантикалық ақпараттың аналитикалық-синтетикалық және логикалық түрде түрлендірілген нәтижелерін берілген түрде қарастыру үшін белгілермен сипатталады
Туынды семантикалық ақпарат
Туынды синтаксистік ақпарат
Екінші семантикалық ақпарат
Аралық семантикалық ақпарат
Туынды прагматикалық ақпарат
Ақпаратты интеграциялау принципі күрделі АЖ кешенін тұрғызуда, онымен жұмыс жасауды жеңілдету үшін ... жол қолданылады
Синтездеу
Ықшамдау жолы
Декомпозиция жолы
Бағдарламалар өңдеу
Мәліметтер қоймасын тұрғызу
Объект қызметін автоматты түрде басқарудағы негізгі құралға ...жатады
Ақпараттық үлгі
Электр желісі
Бұйрықтар
Жоспар
Дискеттегі мәліметтер
Имитациялық үлгіні автоматтандыру негізіне ... схема жатады
Құрлымдық схема
Математикалық схема
АЖ схемасы
Агрегаттық схема
Логикалық схема
Жүйелер теориясының негізін салушылар ...
Людвиг фон Берталанфи, У.Росс Эшби, А.Холл, А.И.Уемова, Ю.А.Урманцев
У.Росс Эшби. А.Холл, К.Доугерти
Людвиг фон Берталанфи, С.М.Диго, А.Холл, А.И.Уемова
Людвиг фон Берталанфи, У.Росс Эшби, А.Холл, А.И.Уемова, Ю.М.Орлов
Людвиг фон Берталанфи, С.Фокин, А.И.Уемова, Ю.А.Урманцев
Реквизиттің екі түрі бар:
реквизит - белгі, реквизит - негіз
реквизит - орны, реквизит - мазмұны
реквизит - орны, реквизит - қатысы
) реквизит - ортасы, реквизит - қатысы
реквизит - орны, реквизит - жобасы
Классификация жүйесі -
ережелер және нәтижелер жиынтығы, берілген жиынның объектілерін ішкі жиынға тарату
ережелер және нәтижелер жиынтығы
деректер қорын қолдану ережелері
берілген жиынның объектілерін ішкі жиынға тарату
деректер қорын қолданбау ережелері
Реквизит-белгі өзінде ... ақпаратты жинақтайды:
Сапалы объект мінездемесін
Объектілер туралы анықтама жүйесін
Объектілер туралы деректер тізімі
Анықтама жүйесін
Сандық мінездеме
Классификациялық жүйелердің бірі:
Фасеттік
Желілік
Баспалдақтық
Реляциондық
Бағалық
Фасеттік классификация жүйесі белгілі деңгейлер санын құрайды
Көптеген
Бір
Төрт
Бес
Он
Кодтау әдістерінің бірі
тіркеу
жүйелік
классикалық
фасеттік
бірлік
Код құрлымы анықталады:
кодтау белгілері ретімен
код санымен
ұзындығымен
алфавит символдар тізімімен
код жолымен
Ақпарат жүйесінің теориясы ... ғылымды айтуға болады
Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты алуға, өткізуге, өңдеуге және сақтауға байланысты сандық зандылықтарды меңгеретін ғылымды айтуға болады
Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты бағдарламалық жабдықтаумен айналысатын ғылымды айтуға болады
Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты алуға байланысты сапалық зандылықтарды меңгеретін ғылымды айтуға болады
Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты жік-теуге, шартты белгілеуге байланысты білім заңдылықтарды зерттейтін ғылымды айтуға болады
Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты жік-теуге, шартты белгілеуге байланысты тәрбие заң-дылықтарды зерттейтін ғьшымды айтуға болады
... ұғымдар жүйеге қатысты
Жол, элемент
Мысал, есеп, құрылым
Орта, объект, өзара байланыс
Теория, практика
Ыдырау, бірігу, біркелкілік
Берілген жүйе үшін қоршаган сыртқы орта ...
Қасиеттерінің өзгерісі жүйеге әсер ететін барлық объектілерді немесе жүйе өзгерісінің нәтижесі әсер ететін ортаны айтамыз
Уақыт пен кеңістікті айтамыз
Кеңістікті айтамыз
Қасиеттерінің өзгерісі жүйеге әсер ететін кейбір объектілерді немесе жүйе өзгерісінің нөтижесі әсер етпейтін ортаны айтамыз
Жүйені қоршаған элементтерді айтамыз
Жалпы жүйелер ... топталады
Өте қарапайым, қарапайым, күрделі, оте күрделі деп топталады
Қарапайым, күрделі деп топталады
Өте қарапайым, өте күрделі деп топталады
Қарапайым, қарапайым емес, күрделі, күрделі емес деп топталады
Өте қарапайым, қарапайым деп топталады
Кибернетикалық тургыда басқару ...
Келіп түскен ақпаратты өндеу жолдары арқылы алынған шешімдер негізінде бұйрықтық акпаратты беру.
Басқаруға қатысты келіп түскен ақпаратты пайдалану
Ақпаратты өндеу жолдары арқылы алынған шешімдерді орындау.
Ақпаратты ондеу жолдары арқылы алынған шешімдер негізінде тапсырмаларды талдау.
Келіп түскен ақпаратты өңдеуге бұйрық беру.
Семантикалыц сүзгінiң (тезаурус) қажеттілігі ...
Семантикалық сүзгі мәлімдеменің мазмұнын меңгеруге мүмкіндік береді
Семантикалық сүзгі құжаттың бейнесін меңгеругемүмкіндік береді
Семантикалық сүзгі мәлiмдемені үлгілеуге мүмкіндік береді.
Семантикалық сүзгі ақпаратты өңдеп береді.
Семантикалық сүзгі мәлімдеменің көлемін меңгеруге мүмкіндік береді.
...- бір реквизит-негізден және экономикалық құжатты тұрғызуға жеткілікті әрі мағыналық шаманы білдіретін бірнеше (оған қатысты) реквзит-белгілерден туратын ақпараттың жиынтыгы.
Көрсеткіш
Массив
Ақпарат
Реквизит
Мәлімет
Егер Ү графыныц екі шыңында бір ғана жол болса, ондай желістік мәліметтер қоймасы ...
Ациклді
Түйықталған
Спиральді
) Үзілісті
Айнымалы
Объектінің берілген жақтарын қандай да бір бегілермен өрнектейтін маглуматтарды қандай ақпарат ... айтуга болады
Семантикалық ақпарат
Прагматикалық ақпарат
Синтаксистік ақпарат
Статистикалық ақпарат
Айнымалы ақпарат
Бағыттаушы жүйе есептерінің қызмет ету мақсаты мен қағидасы ... сәйкес келуі тиіс
Басқарудағы бастапқы жалпы есеппен сәйкес келуі тиіс
Басқару қағидасымен сәйкес келуі тиіс
Жоспармен сәйкес келуі тиіс
Мақсаттармен сөйкес келуі тиіс
Басқарудағы тапсырмалармен сөйкес келуі тиіс
Ақпарат жүйесі улгісінің деңгейлерге бөлінуі ... мүмкіндік береді
Пәндік саланы бағдарлама арқылы бейнелеудің күрделi үрдісін бірнеше итерактивті қарапайым түрдегі бейнелеулерге бөлшекгеуіне мүмкіңцік береді.
Есептің жылдам шығарылуына мүмкіндік береді.
Пәндік саланы бағдарлама арқылы бейнелеудің күрделi үрдісін түрғызуға мүмкіңдік береді.
Пәндік саланы математикалық үлгі арқылы бейнелеудің күрделі үрдісін жасауға мүмкіндікбереді.
Пәндік саланы бағдарлама арқылы бейнелеудің күрделі үрдісін жобалауға мүмкіндік береді.
АЖ-дағы техникалық жабдықтау - ақпарат жүйесінің атқарымдық және жабдықтаушы бөлімдеріндегі ішкі жүйелерін қамти отырып, оларды жұмыс істетумвн қамтамасыз етуде... құрайды
Техникалық жабдықтар жиынтығын құрайды.
Техникалық құжатты құрайды.
Компьютерді құрайды.
Технологиялық жабдықтауды құрайды.
Автоматтандырылған АЖ-ны құрайды.
Жүйенің даму барысы ...сатылардан тұрады
Зерттеу, талдау, жобалау, қолдануға ендіру және қолдау
Өңдеу, талдау, жөндеу, қолдануға ендіру жөне қолдау
Жоспарлау, талдау, жобалау, қолдануға ендіру және қолдау
Зерттеу, талдау, жобалау, үлгілеу
Реттеу, талдау, өңдеу, қолдануға ендіру және қодтау
... ақпарат алгашқы семантикалың ақпардың аналитикалық-синтетикалық және логикалық тypдe түрлендірілген нәтижелерін берілген турде қарастыру үшiн белгілермен сипаттайды
Туынды семантикалық ақпарат
Аралық семантикалық ақпарат
Екінші семантикалық ақпарат
Туынды синтаксистік ақпарат
Туынды прагматикалық ақпарат
Объект қызметін автоматты турде басқарудагы негізгі құралга ... жатады
Ақпараттық үлгі
Электр желісі
Бүйрықтар
Жоспар
Дискеттегі мәліметтер
Жүйелер теориясының негізін салушылар ...
Людвиг фон Берталанфи, У. Росс Эшби, А. Холл, А.И. Уемова, Ю.А. Урманцев
У. Росс Эшби, А. Холл, ЮА. Урманцев, К. Доугерти
Людвиг фон Берталанфи, СМ. Диго, А. Холл, АИ. Уемова
Людвиг фон Берталанфи, У. Росс Эшби, А. Холл, А.И. Уемова, Ю.М. Орлов
Людвиг фон Берталанфи, С. Фокин, А.И. Уемова, Ю.А. Урманцев
...- оның даму барысындағы құбылыс мезетін білдіреді. Оны көбінесе жүйеге енуші әсерлер мен шығушы нәтижелер арқылы анықтауга болады.
Жүйенің күйі
Жүйенің тұрғызылуы
Жүйенің мақсаты
Жүйе урдісі
Жүйе табиғаты
Жүйелерді тургызу барысында олардың... қасиеттері ескеріледі
Гомеостатикалық, тұтастық, бөлекшелік, дербестік, қосындылық, бөлінгіштік, көптілік, бейімділік, изоморфизм, сәйкестілік және т.б.
Гомеостатикалық, тұтастық, дамушьшық, , қосындылық, бөлінгіштік, көптілік, бейімділік, изоморфизм, сәйкестілік жөне т.б.
Тұтастық, белекшелік, ерекшелік, дербестік, қосындылық, қалыптастырғыштық, бөлінгіштік, көптілік, бейімділік, изоморфизм, сәйкестілік және т.б
Гомеостатикалық, тұтастық, бөлекшелік, үзіліссіздік, қосындылық, бөлінгіштік, көптілік, бейімдiлік, изоморфизм, сәйкестілік және т.б.
Гомеостатикалық, тұтастық, бөлекшелік, тербелістік, қосындылық, бөлінгіштік, көптілік, изоморфизм, жоюшылық және т.б.
Прогматика - ...
Семантикалық деңгейден төменгі деңгей
Ақпаратты зерттеудің нақтырақ деңгей
Ақпарат бірлігі
Ақпарат жүйесінің модулі
Ақпаратты зерттеу әдісі
Кибернетикалық жағдайда - . . . , объектінiң жагдайын сипаттайтын жабдық ретінде, сондай-ақ, баскару кезеңіндегі мәліметтер мен оны қолданушылар арасындагы қатынас ретінде қарастырылады.
Жүйе
Мәліметтер қоймасын басқару жүйесі
Ақпарат
Элементтер
Уақыт
Жабық күйдегі ақпарат процесінің жасалуы ашық күйде ....
кеңейтілген
кодировальды
ығыстырылған
Криптографиялық
дұрыс жауабы жоқ.
Заттық ... шифрлеу методы келесі цифрлар коды суммасынан тұрады.
аддитивті
символды
сандық
ақпараттық
дұрыс жауабы жоқ.
Аддитивті метод шифрлеудің басқа аты ...
гуммировальды
шифровальды
суммалық
кодировальды
ығыстырылған
Криптографиялық қорғау ақпарат түсінігі...
құрыған ақпаратты қайта жаңарту, және ол қолданушыларға ашылмайды
математикалық, логикалық, комбинаторлық және басқа да құрыған ақпараттарды қатыстыру
ақпаратты-програмды механизм түрі, субъектіні объектіге кіруге рұхсатты міндеттеу
желілік, нақты ойластырылған және кепілді үлкен програмды-ақпараттық механизмдер, дұрыс диспетчер кіруге рұхсаты функциясы
программалаудың стилі, стандартты ассемблердің санның стандартты емес байланысын жеке командада қолданылуы жұмыстың дұрыс жұмыс істеуін төмендетеді, жалпы келген келісімдерді бәсеңдету.
Шифрлеу процесі ... байланысты
математикалық, логикалық, комбинаторлық және басқа да құрыған ақпараттарды қатыстыру
ашық ақпарат процесі шифрленген ақпарат немесе шифрлеу ақпарат ашық өңдеуінде
конструкция ойлауынан шығатын ақпарат (сөз, сөйлем) кодтық
бұл метод криптографиялық қайта өңдеу ақпараты
бұл үлкен ашық ақпаратты жабық ақпаратқа алгоритм шифрлеудің арқасында
Кіру рұхсаты жүйесі ақпаратқа 4 функционалды блок анықтайды. Ол ... блоктар
идентификация және аутентификация блок субъектілеріне кіруге, диспетчер кіру рұхсаты, криптографиялық блоктың өңдеу ақпараты сақтаудан және жіберуден, блокты өшіру
көп өлшемді блок режимінің командасының орындалуы, кілттерді орындау құпиясының блогы және сигментті сақтау блогы, ақпаратты реализация бөлімінің ОС функция блогы, программа ядросын сақтау блогы
программа ядросын сақтау блогы, диспетчер кіру рұхсаты, блок тазалау, КЖ құру блогы
идентификация және аутентификация блок субъектісіне кіру рұхсаты, универсалды КЖ блогын өңдеу қосымша КЖ құралдарымен, диспетчер кіру рұхсаты
КЖ блогын құру блокты тазалау, программа ядросын сақтау блогы, аппаратты бөлімінің ОС функция блогы
НДС КЖ-дан 2 қорғаудың жолы бар: бұл ... жолдар
КЖ құру, универсалды КЖ жаңғырту қосымша қорғау құралдары
кілт қорғауын қолдану, сигменттеу
ОС функция бөлімінің аппаратты реализациясы, үнемі сақтау құралында программа ядросын сақтау
ЭЕМ жаңа архитектурасын қолдану, көп өлшемді режим командасының орындалуы.
диспетчер доступы, блокты тазалау
Программаны жұйе қорғауын идентификаторда қолданылуы ...
пароль
кортеж
каталог
файл
аты
ДЕЭМ-нің жұмысы аяқталғанда контрольді мінездеме файлының жазуы шығады. Ол ... жазылады
картада немесе жетон қолданушыда
апакаға немесе каталог қолданушыда
кортеж немесе файл қолданушыда
картада немесе кортеж қолданушыда
жетон немесе файл қолданушыда
Сканерді көшіру ақпараты блок методымен түседі, олар ... 2 топқа бөлінген
әдістер, көшірілген ақпараттың қиындығы, ақпараттың орындалуына әкеп соғады
программа ядросын сақтау, ОЖ функциясының аппаратты реализация бөлімі
көп өлшемді режимнің команда орындалуы, қорғау кілтінің қолданылуы және сигменттеу
әдістер, универсалды КЖ қосымша құралдарымен жасалуы, КЖ құру
КЖ құру ақпаратты қолдану әдістері
Архивация ...
бұл мәліметтердің көлемін қысу
қолданылатын кодтың модификациясы
бұл программалаудың стилі, ол ДК жұмыс істеуін бұзады.
бұл стандартты емес программа құрылымы
бұл жасырын көшірулер, процедура шақырулар, кейбірі орнына келеді және үзіледі.
... амалдармен «алдау» дизасемблері қолданылады.
төрт
бес
үш
екі
бір
шифрлеудің түсінігі ...
ашық ақпарат шифрлеу ақпарат процесіне өңдеуі немесе ашық ақпараттың шифрленген процесі
шығатын ақпарат өңделінуі, негізінде ол қолдануға жеткіліКЖіз болады, осыған еш қатысы болмаса.
программалаудың стилі, ол жұмыстың дұрыс істеуін төмендетеді стандартты дизасемблер счетына стандартты емес, приемдарын жеке камандада қолданылады, жалпы келген келісімдер бұзылады.
шығыс ақпараттың ауысуы.
үлкен ашық ақпарат жабық ақпаратқа алгоритм шифрлеудің келісімімен.
Ашық жүйе ақпаратын жабық жүйе ақпаратына жіберу процесі ...
шифрленген
ішкі шифрлеу
шығыс ақпараттың ауысуы
шифрлеуді шешу
ауыстырып шифрлеуді болдырмау
Жабық жүй ақпаратының ашық жүйе ақпаратына байланысы болып ... табылады.
шифрлеуді кеңейту
шифрлеуді болдыру
шифрленуді болдырмау
ауыстырып шифрлеуді болдырмау
ауыстырып шифрлеуді болдыру
Шифрлеудің ... әдісі
6
4
3
2
1
Шифрлеудің анықтылығының негізгізі ...
криптографиялық тұрақтылық
криптографиялық сенімділік
криптографиялық анализ
криптошифр
криптографиялық айырмашылық
Шифрлеудің ... әдісі бар
6
3
2
1
4
Криптографикалық ақпараттың негізгі әдістері
шифрлеу, стенография, кодтау, ығыстыру
криптографиялық айырмашылық
әдістер, ақпаратты көшіруде туындалатын қиындықтар, ақпаратты
универсалды КЖ қосымша құралдарын өңдеу
ақпаратты қолдану әдістері, КЖ құру, архивация
Шифрлеу процесі ... байланысты
Математикалық, логикалық, комбинаторлық және басқа да құрыған ақпараттарды қатыстыру
шығыс ақпарат конструкциясын ауыстыру (сөз, сөйлем) кодымен
бұл метод криптографиялық қайта өңдеу ақпараты
бұл үлкен ашық ақпаратты жабық ақпаратқа алгоритм шифрлеудің арқасында
ашық ақпарат процесі шифрленген ақпарат немесе шифрлеу ақпарат ашық өңдеуінде
Компьютерлік вирустар - бұл ...
азмөлшерде орындалатын немесе орындалмайтын программа, КЖ (репликация) орналастырылған өзіне тән қасиеті бар.
үлкен орындалатын және орындалмайтын программа, КЖ (репликация) орналастырылған
ирустар, олар КЖ эффектісін төмендетеді, ақпараттың құртылуын және конфеденциальность олар еске сақтау құрылығысында сақталады.
вирустар, олар жүрген ортасын өзгертпейді (файлдар және секторлар)
вирустар жиі қолданылатын файлдарда орналасады
Компьютерлік вирустар мына бөліктерге бөлінеді ...
желілік, файлдық, комбинаторлы
зияны жоқ вирустар, зиян вирустар, өте зиян вирустар.
резидентті, резидентті емес, комбинаторлық,
кейбір жерлерде ғана орналасатын вирустар
кітапта
Файлдық вирустар орналасады ...
орындалатын файлдарда
????еске сақтау құрылғысында
кітаптарда
кейбір жерде
секторларда
ДК Жүктеу процесімен бірге орындалатын вирустар ...
ДК жүктеу секторларда (областа) еске сақтау құрылғысында орналасады
орындалатын файлдарда
блок схемада
кейбір жерде
кітаптарда
ДК жүктеу вирустың басқаша аты
«бутов» -тік
сынған
шифрлеу
биттік
желілік
... вирустар кейбір жерде орналасады
комбинирленген болып
сынған болып
желілік болып
резедентті емес болып
резедентті болып
Компьтерлік вирустардың термині ... пайда болды
80 жылдары
65 жылдары
50 жылдары
70 жылдары
60 жылдары
Компьютерлік вирустар кейбір жерлерді құртуы үшін бөлінеді ...
резедентті, резедентті емес
қауіпті емес вирустар, қауіпті вирустар
желілік, файлдық
ДК жүктеу , комбинаторлы
қауіпті вирустар, өте қауіпті вирустар
Резедентті вирустар активациядан кейін ......орналасады
ЭЕМ оперативті еске сақтау құрылғысында
видеокартада
процессорға
мониторда
дисководта
омпьютерлік вирустарды ақпараттық ресурстардың қолданушыларына байланысты зияндылығын .......бөлікке бөледі
қауіпті емес вирустар, қауіпті вирустар, өте қауіпті вирустар
желілік, файлдық, загрускалы
ДК жүктеу, комбинаторлы, резидентті
файлдық, резидентті, резидентті емес
ДК жүктеу, комбинаторлы, резидентті емес.
Қауіпті емес вирустар ... құрылады
қауіпті емес вирустар авторымен құрылады, КЖ ресурстарына еш қауіп төндірмеу үшін құрылады.
қауіпті емес вирустар авторымен құрылады, КЖ ресурстарына қауіп төндіру үшін құрылады.
қауіпті емес вирустар өз өздерімен құрылады
Қауіпті емес вирустар еш нәрсемен құрылмайды
қауіпті емес вирустар авторымен құрылады, КЖ ресурстарын құртуға тырысады.
КЖ эффектісін қандай вирустар төмендетеді, бірақ ақпараттың бүтіндігін құртпайтын, еске сақтау құрылғысында сақталынады.
қауіпті вирустар
комбинаторлы
қауіпті емес вирустар
ДК жүктеу вирустар
желілік вирустар
Вирустар, ақпараттың бұзылуын, өшіріліп қалуын, ақпараттың модификациясының өшіп қалуы, сонымен қатар вирустар, ақпаратты блокқа түсіру, аппаратты құрылғылардың көшірілмеуі және жарамдылығына зиян келтіру вирустар ...
қауіпті болып
загрускалы
қауіпті емес болып
сынған болып
комбинаторлы
Вирустарды 2 классқа бөледі, ...
вирустар, көрінген соң жүрген ортасына еш зияны тимейді, вирустар, көрінген соң жүрген ортасына зиянын келтіру
вирустар, көбеймейді, вирустар, көбеді.
қауіпті, қауіпті емес.
қауіпті, өте қауіпті.
вирустар, өз өздерімен жоғалу, вирустар, өз өздерімен жоғалмайды.
Жүрген ортасын өзгертпейтін вирустар 2 группаға бөлінеді, ...
вирустар - «спутниктер», вирустар - «черви»
желілік, файлдық
загрускалы, комбинаторлы
резидентті, өте қауіпті вирустар
резидентті, резидентті емес
... вирустар файлды өзгертпейді
вирустар - «спутниктер»
резидентті
вирустар - «черви»
желілік
комбинаторлы
... вирустар жұмыстағы жерге желі арқылы келеді
вирустар - «черви»
өте қауіпті вирустар
вирустар - «спутниктер»
қауіпті емес вирустар
файлдық вирустар
Қиындылығына байланысты, алгоритм маскировка вирустары, жүрген ортасын өзгертетін вирустар бөлінеді:
студенттік, «Стелс»-вирустар (вирустар-көрінбейтін), полиморфті
өте қауіпті вирустар, вирустар - «черви», загрускалы
вирустар - «спутниктер», вирустар - «черви», комбинаторлы
желілік, файлдық, ДК жүктеу
файлдық, резидентті, резидентті емес
Вирустар, төмен квалификацияны құрайды және оны ...
студенттік вирустар
қауіпті вирустар
«Стелс» - вирусы
резидентті вирустар
файлдық вирустар
.... вирустар квалификациялы шығады, аппаратты құралдарды және операциялық жүйелерінің жұмыс істеу принципін жақсы білетін, сонымен қатар программалаудың жүйесін білетін вирустар
«Стелс» - вирустары және полиморфті вирустар
вирустар, жүрген ортасын өзгертпейтін (файлдар мен секторлар), жүрген ортасын өзгертетін вирустар
қауіпті емес вирустар, қауіпті вирустар
вирустар - «черви» , вирустар - «спутниктер»
резидентті, резидентті емес.
... вирустар групп-сигнатур әрқашанда көрінтіндігін білдіреді
полиморфті вирустар
жүрген ортасын өзгертпейтін вирустар
студенттік вирустар
«Стелс» вирусы
жүрген ортасын өзгертетін вирустар
WinWord алғашқы микровирусы Concept, таңғалдыратын Word құжаттары ... жылы құрылды
1995 жылы
1992 жылы
1993 жылы
1994 жылы
1990 жылы
... вирустар ДК жүктеу секторларды жұмсақ дисктерді жұқтырады (Boot) және Boot-секторының немесе Master Boot Record (MBR) қатты диск
ДК жүктеу вирустары
резидентті вирустар
комбинаторлы вирустар
желілік вирустар
жүрген ортасын өзгертпейтін вирустар
Вирустарды табудың ең оңай тәсілдерінің бірі
сканерлеу түрі
өзгерістерді табу
Вирустардан аппаратты-бағдарламалық қорғаныс
Эвристикалық анализ
бағдарлама-ды вакциналау
Вирустарды табудың ... тәсілі ревизор -бағдарламаларды пайдалануға негізделеді
өзгерістерді табу тәсілі
вирустардан аппаратты-бағдарламалық қорғау
полиморфты вирустар
бағдарламаларды вакциналау
сканерлеу
Вирустарды табудың ... тәсілі жақында ғана пайдалана бастады
эвристикалық анализ
полиморфты вирустар
сканерлеу
бағдарламаларды вакциналау
вирустардан аппаратты-бағдарламалық қорғау
Вирустарды табудың ... тәсілі ЭВМ-нің ОЖ-де тұрақты болатын және қалған бағдарламалардың барлық іс-әрекетін бақылап отыратын бағдарламаға негізделген
Резидентті қорғаушфларды пайдалану тәсілі
Вирустардан аппаратты-бағдарламалық қорғанысты пайдалану тәсілі
Вакциналанған бағдарламаларды пайдалану тәсілі
Эвристикалық анализді пайдалану тәсілі
полиморфты вирустарды пайдалану тәсілі
Арнайы модульді оның тұтастығын бақылау үшін құру ...
бағдарламаларды вакциналау
полиморфты вирустар
резидентті қорғаушфларды пайдалану
эвристикалық анализ
вирустардан аппаратты-бағдарламалық қорғау
Өзгерістерді табу тәсілі ... пайдалануға негізделеді.
ревизор - бағдарламаларды
күзетші бағдарламаларды
қорғаушы - бағдарламаларды
көмекші - бағдарламаларды
қарапайым - бағдарламаларды
Өмір сүру ортасын зақымдауға байланысты компьютерлік вирустар ... бөлінеді
резидентті, резидентті емес
қауіпсіз, қауіпті
файлдық, жүктемелі
жүйелік, комбинирленген
вирус - «серіктестер», вирус - «құрттар»
Ақпаратты криптографиялық қорғау ...
қорытындысында шығыс ақпаратқа ешқандай құқығы жоқ адамдардың танысуы мен пайдалануына мүмкіндік бермейтін өту
шығыс ақпараттың кері математикалық, логикалық, комбнаторлық және басқа өтеулерді жүргізуі жайлы тұжырым
қатынау объектілеріне қатынау субъектілерін шектеу тәрнтібін қамтамасыз ететін аппараттық -бағдарламалық механизмдердің түрі.
қатынау диспетчерінің функцияларын дұрыс жүзеге асыратын программалық -ақпараттық механизмдердің локальды, минимизацияланған, нақты шектелген және сенімді түрде оқшауланған бірігуі
стандартты дизассемблердің жұмысын жеке командарларды орындаудың стандартты емес тәсілдері көмегімен болатын ақуалдарды шақыратын программалау стилі, жалпы келісімдерді бұзу.
Шифрлеу процесі - ...
Алғашқы ақпаратты кері математикалық, логикалық, комбинаторлық және басқа айналуларды жүргізу
ашық ақпараттық шифрленген ақпаратқа айналуы және болашақта оның жабылуы
шығыс ақпараттық (сөз, сөйлем) мәнді конструкцияларын кодтармен алмастыру
ақпаратты арнайы оговоркалармен криптографиялық өңдеу тәсілі
ашық ақпаратты жабық ақпаратқа кері процессіз айналудың қайтпалы бірігуі
Ақпаратқа қатынауды шектеу жүйесі төрт функционалды блоктан тұруы тиіс. Ол ... блоктар
Қатынау субъектілерінің идентификация және аутентификация блогы, қатынау диспетчері, ақпаратты сақтау және беру кезіндегі оның криптографиялық қайта құрылу блогы, жадыны тазарту блогы
қатынау субъектілерінің идентификация және идентификация блогы, әмбебап КЖ-ді КЖ-дің қосымша әдістерімен қамтамасыз ету блогы
командаларды орындаудың көпдеңгейлі режим блогы, жадыны сегменттеу және қорғаныс кілттерін орындау блогы, ОЖ фукциясының бөліктерін аппараттық нақтылайтын блок, ядро программаларын сақтау блогы
ядро программаларын сақтау блогы, қатынау диспетчері, жадыны тазарту блогы, арнайы КЖ-ді құру блогы
арнайы КЖ-ді құру блогы, жадыны тазарту блогы, ядро программалрын сақтау блогы, ОЖ функциясының бөліктерін аппараттық нақтылайтын блок.
СЕҚ-дан қорғалған КЖ-ді алудың 2 жолы бар. Ол ...жолдар
Арнайы КЖ-ді құру, әмбебап КЖ-ді қорғаудың қосымша әдістерімен қамтамасыз ету
ОЖ функциясының бөліктерін аппараттық жүзеге асыру, ядро бағдарламаларын тұрақты есте сақтау құрылғысында сақтау
ЭЕМ-нің жаңа архитектураларын пайдалану, командаларды орындаудың көпдеңгейлі режимі
Қорғаныс кілттерін қорлдану, жадыны сегменттеу
Қатынау диспетчері, жадыны тазалау блогы
Қорғаудың бағдарламалық жүйелері идентификатор ретінде ... пайдаланады
пароль
атау
кортеж
каталог
файл
ДЭЕМ-мен жұмысты аяқтағаннан кейін файлдың бақылаушы мінездемелерінің жазбасы жүзеге асырылады. Олар .... жазылады
қолданушы картасы немесе жетонына
Қолданушы жетонына немесе файлына
қолданушы бумасы немес е каталогына
қолданушы кортежі немесе файлына
қолданушы картасы немесе кортежіне
Ақпаратты санкционерленген емес көшіру қаупі 2 топ бойынша бөлінегн тәсілдермен жабылады. Ол ... тәсілдер
көшірілеген ақпаратты есептеуге кедергі еттеін тәсілдер, ақпараттың орындауына кедергі жасайтын тәсілдер
командаларды орындаудың көпдеңгейлі режимдер тәсілдері, қорғаныс кілттерін орындау және жадыны сегменттеу тәсілдері
әмбебап КЖ-ді қосымша әдістермен қамтамасыз ету тәсілдері, арнайы КЖ-ді құру тәсілдері
Ядро бағдарламаларын сақтау тәсілдері, ОЖ функцияларының бөліктерін аппараттық жүзеге асыру тәсілдері
ақпаратты қолдануға кедергі жасайтын тәсілдер, арнайы КЖ-ді құру тәсілдері
Архивация ...
Ол қарапайым қысу немесе шифрлеу
бұл ДК-дің дұрыс жұмысының бұзылуын шақыраптын программалаудың стилі
бұл бағдарламаның стандартты емес құрылымы
бұл жасырын өтулер, процедураларды шақыру, олардан шығу және үзілулерден шығу
бұл орындалатын кодтардың модификациясы
Дизассемблерді «алдау» ... тәсілдермен жүзеге асырылады
төрт
үш
ешқандай
екі
бір
Дизассемблердің бірнеше қарсылық әдістері бар. Олардың қатарына ...кірмейді
көшіру
өзін-өзі генерирлейтін кодтарды пайдалану
шифрлеу
архивтеу
дизассемблерді «алдау»
Бағдарламалар трассировкасының қарсылығы үшін ... механизсмдер енгізіледі
функционалдау ортасының өзгеруі, бағдарлама кодтарының модификациясы, «кездейсоқ» өтулер
бағдарламаның стандартты емес құрылымы,орындалатын коджтар модификациясы, «кездейсоқ» өтулер
өзін-өзі генерирлейтін кодтарды орындалуы, қарапайывм шифрлеу, дизассемблердің «алдау»
шығу
Ақпараттың маңыздылығы
Қолданушыға деген қажеттілік деңгейі
Көлемімен
Оның салмағымен
Бірдеңгейлігімен
Толықтылығымен
Ақпарат, сақталатын, компьютерлік жүйеде өңделетін ... қарастырылады
Қорғау құралы
Пәні
Қорғау обьектісі
Қорғау дерегі
Обьект
Ақпаратты қорғау ұйымы:
Ақпаратты қорғаудың маңызы мен ретін, орындалуын қамтамассыз ету
Ақпаратты қорғаудың қажетті қорытындысы
Ақпаратты қорғаудың шамасын немесе сипаттамасын бағалау тиімділігі
Қойған мақсаттағы ақпаратты қорғаудың нәтижелерінің тиісті дәрежесі
Ақпаратқа жетудің ережелер жиынтығы
Компьютерлік жүйе немесе деректерді өңдеудің Автоматтандыру жүйесі болып табылады
Ақпаратты қорғау обьектісі
Ақпаратты қорғау пәні
Ақпаратты қорғау субъектісі
Ақпаратты қорғау құралы
Ақпаратты қорғау технологиясы
Автоматтандыруды сақтау, өңдеу, беру мен ақпаратты алуға арналған комплеКЖтік аппараттар мен программалық құралдар ...
Компьютерлі жүйе
Деректер қоры
Ақпараттар дерегі
Ақпаратты қорғау жүйесі
Коммерциялық жүйе
Конфиденциалды коммерциялық ақпараттың маңыздылығын белгілеу үшін ... категория қолданылады
3
1
2
1,5
0,1
Ақпарат ... жолмен алынуы мүмкін
3
2,5
2
1
1,5
Ақпараттың көлемін өлшеу үшін ... әдіс бар
3
6
2
1
1-2
Ақпараттың көлемін өлшеу үшін ... әдіс бар
Энтропиялық әдіс, тезаурусты әдіс, практикалық әдіс
Энтропиялық әдіс, логикалық әдіс
Логикалық әдіс, тезаурусты әдіс
Логикалық әдіс, тезаурусты әдіс, практикалық әдіс
Практикалық әдіс, энтропиялық әдіс, логикалық әдіс
Ақпарат қолданушыға нақты қоршаған фактордың белгілі уақыт пен кеңістік рамкасында обьект пен процесстерді бейнелеу ...
Анық
Өтірік құжат
Дұрыс
Корректілі
Қажетті
Ақпарат анық ...
Қолданушыға нақты қоршаған фактордың белгілі уақыт пен кеңістік рамкасында обьект пен процесстерді бейнелеу
Қолданушыға нақты емес қоршаған фактордың белгілі уақыт пен кеңістік рамкасында обьект пен процесстерді бейнелеу
Оңай теКЖеруге болады
Тексеру мүмкін емес
Нақты уақыт кезінде ғана қажет болады
Егер ақпарат әдейі бұрмаланса, онда оны ...
Дезинформация болып
Корректі емес
Дұрыс емес болып
Өтірік құжат
Толық емес
КЖ (КЖ) қысқартылған сөзінің түсінігі ...
Компьютерлік жүйе
Бақылау жүйесі
Коммуникациялық жүйе
Кванттық жүйе
Коммерциялық жүйе
Ақпаратты қорғау пәніндегі АЖ қысқартылған сөзі ... білдіреді
Автоматтандыру жүйесі
Авто жүйесі
Аномальды жүйе
Атипичті жүйе
Антиблокировка жүйесі
АБЖ (АСУ) қысқартылған сөзі
Автоматтандыруды басқару жүйесі
Автоматтандырылған басқаруды алмастыру
Автоматты өшіру жүйесі
Автоматты басқаруды алмастыру
Автономды басқару жүйесі
КЖ-да (КЖ) қорғау пәні болып табылады
Ақпарат
Компьютерлік желі
Дерек
Белгі
Байланыс құралы
ДБЖ (СПД) қысқарған сөзі
Деректерді беру жүйесі
Деректерді қайта құру жүйесі
Құжаттарды пайдалану жүйесі
Деректерді қабылдау жүйесі
Деректерді қабылдаудың құрылымы
КЖ (КЖ) ақпаратты шифрлеудің ... түрі бар
2
ешқандай
1
100
150
Компьютерлік жүйе ... классқа жатады
Адам-машина жүйесіне
Глобальды есептеу жүйсіне
Комплексті КЖ жүйесіне
Автоматтық жүйе
Автоматтандыру жүйесі
АҚКЖ (КЖЗИ) түсінігі ... білдіреді
Ақпаратты қорғаудың комплексті КЖ жүйесі
Ақпаратты қорғаудың комплекс КЖ иллюстрациясы
Ақпаратты қорғаудың комплексті КЖ желісі
Қорғаулы ақпараттың комплексті КЖ желісі
Жұқпалы ақпараттың комплексті КЖ жүйесі
Кез келген КЖ (КЖ) құру мақсаты
Қолданушының қажет жағдайда нақты ақпараттың уақытымен алуы және оның құпиялығын сақтау (қажет жағдайда)
Әкімшіліктің қажет жағдайда нақты ақпараттың уақытымен алынуы және оның құпиялығын сақтау
Қолданушының қажет жағдайда нақты емес уақытымен алмасуы және оның құпиялығын сақтау
Қолданушының қажет жағдайда нақты емес ақпараттың өзгеруі мен оның құпиялығын сақтау
Қолданушының қажет жағдайда нақты ақпараттың уақытымен алынуы және оның борышын сақтау
Ақпараттың санын өшеу үшін Шрейдер .... ұсыныс жасады
Тезаурусты болып
Поссивті
Энтропиялық болып
Криптостойкалық
Резидентті
Ақпараттың қауіпсіздігін қамтамассыз ететін компьютерлік жүйе ...
Қорғалынған
Ашық
Жабық
Қорғалмаған
Дәстүрлі
Компьютерлік жүйе ...
Ақпаратты қорғау обьектісі
Ақпарат обьектісі
Ақпаратты қоғау пәні
Ақпарат пәні
Ақпарат дерегі
Коммерциялық ақпараттың құпиялығының мәнін білдіруде ... категория қолданылады
3
0
2
1
100
Ақпарат ... жолмен алынуы мүмкін
3
100
2
1
150
Ақпараттың маңыздылығы өзгереді....
уақытта байланысты
компьютерде
кеңістікте
формада
ақшада
Жеке құрылымдардың, блоктар, схеманың істен шығуы кезінде КЖ құрылымының жұмыс істеуін сақтайтын...
қабыл алмауы
жаңарту
көшіру
қайта қосу
өшіру
Ақпараттың маңыздылығы бар. Ол ... анықталады
қолданушыға оның пайдалы дәрежесі
уақытша
берілген ақпараттың көмегімен
берілу жылдамдығымен
ақпараттың мүмкіндігі
... жағдайда ақпарат адамға рұқсат етіледі.
Егер оның құрамында материалдың қолданушы болса
оның құрамында белгіленбесе
Егер ол дұрыс берілсе
Егер оның құрамында материалдың емес қолданушы болса
Егер ол адамға арналса
Қолданушыға ақпараттың пайдалылығы ... анықталады
құндылығымен
сенімділігімен
көптігімен
нақтылығымен
санымен
Дезинформация ...
әдейі бұрмаланған ақпарат
сайланған ақпарат
белгіленген ақпарат
бұрмаланбаған ақпарат
таңдаулы ақпарат
Ақпараттың қауіпсіздігіне қатер
белгілі оқиға, процесс немесе құбылыс нәтижесінде ақпараттың жоғалуына, құпиялығына немесе мүмкіндігіне нұқсан келтірілуі
автоматтандыруды сақтау, өңдеу, беру мен ақпаратты алуға арналған комплеКЖтік аппараттар мен программалық құралдар
ақпаратты беру мен өңдеудегі жоғары дәрежеде автоматтандыру
алғашқы ақпаратқа қарамастан, ақпаратты ішкі жүйеге ұсыну
ақпаратты ішкі жүеге ұсыну, ақпартты өңдеу мен беру
КЖ-та ақпараттың қауіпсіздігіне төнген қатерлер ... класқа бөлінуі мүмкін
2 класқа
4 класқа
3 класқа
5 класқа
6 класқа
Әдейі жасалмаған қауіп-қатер ...
кездейсоқ болып
құпиялы болып
уақытша болып
әдейі
жүйелі
КЖ-та ақпараттың қауіпсіздігіне төнген қатерлер бөлінеді
кездейсоқ және құралдар қатері
кездейсоқ қатер
құралдары болып
уақытша қатер
уақытша және қатер
Қабыл алмау мен жаңылу нәтижесі
техникалық құралдардың жұмыс істеуі, деректер мен программалар жойылады, алгоритімнің жұмыс істеу құрылымы бұзылады
қаскүнемдердің істерімен байланысты ақпаратқа рұқсат ету
ақпарат, қаскүнемдердің істерімен байланысы жоқ
деректер, қаскүнемдердің істерімен байланысы жоқ және кездейсоқ уақытта орындалады
қаскүнемдердің істерімен байланысты алгоритм
«Логикалық бомба» ...
программа немесе оның құрамы әрдайым ЭЕМ-да орналасқан немесе есептеу жүйесі және тек қана белгілі бір шартта орындалады
программалар, жүйенің көптен орындалуы, қозғалу мүмкіндігі бар немесе желі мен көшірмені қайта жасағыш
программалар, қолданбалы программаны өзгертіп немесе командаларды қосу арқылы алынған қолданбалы программаларды соңғы орындау кезінде өзгертулер немесе жаңа функциялар қосылады
кішігірім программалар, ЭЕМ енгізілгеннен кейін өздерінің көшірмелерін жасап көбейеді, белгілі шарттарды орындағаннан кейін КЖ-ге жаман әсер етуі мүмкін
кішігірім программалар, ЭЕМ енгізілгеннен кейін өзгеру арқылы көбейеді немесе қолданбалы программаларға командалар қосылғаннан кейін
Құжаттар ...
Программалар, жүйесінің көптеп орындалуы, КЖ қозғалу мүмкіндігі бар немесе желі мен көшірмені қайта жасағыш
программалар немесе оның бөліктері, әрдайым ЭЕМ немесе есептеу жүйесінде орналасқан және
Программалар, жүйесінің көптеп орындалуы, КЖ қозғалу мүмкіндігі бар немесе желі мен көшірмені қайта жасағыш
файлдық программа
ресурстар қоры
Қаскүнемдер электромагнитті сәулелендіруді ақпарат алу үшін ғана қолданбайды, сонымен қатар ...
құрту болып
қолдану
өңдеу болып
персоналға қызмет көрсету
жүйе
Электромагнитті импульстар ақпаратты құртуы мүмкін ...
магнитті тасушыларда
DWD дисктер
СD дисктер
принтер
магнитті лента
Зиянды программалар бөлінеді ...
төрт класқа
ешқандай класқа
үш класқа
екі класқа
бір класқа
Стетоскопты микрофондар стенаның қандай қалындығына байланысты сөзді естуге мүмкіндік береді.
50-100 метр
200-250 метр
100-150 метр
150-200 метр
250-300 метр
Арнайы микрофондар көмегімен ара қашықтықты тыңдау мүмкіндігі
50-100 метр
100-150 метр
150-200 метр
200-250 метр
250-300 метр
Диверсия мен аңду тәсілдеріне ...жатпайды
жаңа көлік сатып алу
от жағу, жарылыс жасау
тың тыңдау, визуалды бақылау, құжаттарды және ақпарат бар машиналардыұрлау
визуалды бақылау, құжаттарды және ақпараты бар машиналарды ұрлау, программалар мен атрибутты қорғау жүйесін ұрлау
қызметкерлерді сатып алу немесе қорқыту, ақпарат бар машиналардың шығындарын анализдеу
қасақана дайындалған қауіп қатер ... топқа бөлінуі мүмкін
5 топқа
20 топқа
10 топқа
15 топқа
25 топқа
КЖ-ге ақпараттың қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі керек ...
ішкі және сыртқы қауіп қатерден барлық компоненттерді қорғау
ақпараттың қауіпсіздігін қорғау
ақпараты бар машиналардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
құжаттарды қорғау
деректерді қорғау
КЖ жұмыс істеу білетін қаскұнем, кез келген ... шектеусіз мүмкіндік алуы мүмкін
ақпарат
жүйеге
техника
қауіпті программаларға
дерекке
Радиозакладка қандай ара қашықтықта жұмыс істеуге арналған
50-800 метр
10-800 метр
15-800 метр
20-800 метр
25-800 метр
Радиозакладка ... ретінде қолданылуы мүмкін
электронды белгі
Радио бастауы
Радио белгісі
Акустикалық бастау
тоқ
Қауіпті программаларға жатпайды
Архиватор
Құрт
Логикалық бомба
Трояндық ат
Компьютеғрлік вирустар
Стихиялық апатқа жатады
кездейсоқ қауіп
әдейі жасалған қауып
кездейсоқ емес қауып
мүмкін болатын қауып
ықтимал қауып
Электромагниттік сәулелер мен туралауға жатады ...
әдейі жасалған қауып
мүмкін болатын қауып
кездейсоқ емес қауып
кездейсоқ қауып
техникалық қауып
Рұқсат етілмеген ақпаратқа жатады
әдейі жасалған қауып
техникалық қауып
кездейсоқ емес қауып
мүмкін болатын қауып
кездейсоқ қауып
Техникалық құралдардың жұмыс істемеуіне жатады
кездейсоқ қауып
әдейі емес жасалған қауып
әдейі жасалған қауып
техникалық қауып
кездейсоқ емес қауып
Алгоритмдік және программалық қателіктерге жатады
әдейі емес жасалған қауып
кездейсоқ қауып
әдейі жасалған қауып
техникалық қауып
кездейсоқ емес қауып
Стихиялық апат ... жатады
кездейсоқ қауып
әдейі жасалған қауып
кездейсоқ емес қауып
әдейі емес қауып
мүмкін болатын қауып
Зиянды программалардың механизмді амалдары... классқа бөлінеді
4
20
2
1
3
Ақпаратты алу үшін ... жол бар
3
1
2
100
200
Информатиканың санасын өлшеу үшін ... тәсіл бар
3
100
1
2
80
Ақпаратты алу жолдарының бірін
ақпаратты сатып алу
пайда болу
алып тастау
болжау
пайда болмау
Қаскунемдер әдейі жасамаған және .... уақытта реализация етілетін қауып қатер
Кездейсоқ уақытта
Орташа
Арнайы уақытта
зиянды
Қалыпты
Бұл термин ақпаратқа автоматтандырылған жүйе немесе штаттық құралдардың есептеу техникасын пайдалану арқылы белгілеу ережесін бұзу ретінде анықталған:
Рұқсат етілмеген ақпарат
Жанама мүмкіндік
Рұқсат етілген ақпарат
Коллективті мүмкіндік
Тікелей мүмкіндік
КЖ ресурстарына кіру мүмкіндігін ... анықтайды
әрбір қызметкердің функциянық қызметіне байланысты
жумыс серігі анықтайды
әкімшілік форма
ешкім анықтамайды
қолданушы өзі анықтайды
КЖ ақпараттың қауыпсіздігіне үлкен қауып келтірмейтін:
Ауаның темпиратурасының өзгеруі
Ақпаратқа ортақ мүмкіндік
Жүйенің тікелей модификациялау
Жанама модификациялау
Рұқсат етілмеген модификация алгоритмдік, программалық және жүйенің техникалық құрылымы
Тезаурус құрылымы ...
иерархиялы
паралельді
жүйелі
түзу сызықты
қиылысушы
Егер хабар әдейі бұрмаланған болса , онда оны ...
жалған хабармен
заттықтың
жасырынның
анық еместің
материялдық емес
Шеннон формуласында мынау -
i . символы хабарлауында көріну ықтималдығы
оның көрінуі кезеңіне хабар құндылығы ( алу )
тіл әліпбисіндегі символдардың саны
көріну кезеңінің уақыты хабар оның ескіруі кезеңіне дейін
хабар көлемі
Аппараттық және бағдарламалық құралдарды автоматтандыруға,сақтауға , өңдеулерге , тапсыруларға және хабар алуға арналған кешен
компьютерлік жүйе
КЖ-дағы ақпаратты қорғау жүйесі
объектімен хабар қорғаныштары
КЖ -дағы ақпараттың қауіпсіздігі ( қорғанушылық )
бүлдіруші бағдарламлар
КЖ-дағы ақпараттың қорғанушылығы бұл -
Компьютерлік жүйенің осындай жағдайдағы компоненті , қауіптерден тиісті дәрежеде ақпараттың қорғанышы қамтамасыз етіледі
берілген өңдеудің автоматтандырылған жүйесінің компьютерлік жүйесі
сақталынған , өңделетін және тапсырылған компьютерліктерді жүйелердегі ақпарат
қауіпсіздік жүйесінің саясаты
КЖ-дағы ақпараттың бағдарламалық криптографиялық құралдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрал
Жасырын ақпарат ... ақпаратты атайды
егер ақпаратқа рұқсат шектелсе
өзіндік құны бар ақпарат
мемлекетке тиісті ( мемлекеттік мекемеге )
ақиқатты таныстырушы бұрмаланған ақпарат
Объектілер мен ортаның әсерін жеткілікті дәлдікпен (тұтынушының) көрсететін ақпарат
мемлекеттіктерді мекемелерде аз маңызды ақпараттарға гриф меншіктеле алатын гриф :
« қызметтік пайдалануға арналған »
« құпия »
« мүлде құпия »
« ерекше маңызды »
« коммерциялық құпия »
Мемлекетке жататын (мемлекеттік мекемеге) қандай құпияны мәлімдеулерді жасыра алады , мемлекетке жататындар
мемлекеттікті мекемеге жататын құпия құжаттар
әскери
коммерциялық
бірлескен
қызметтік
Шеннон формуласының талдауы нені анықтауға рұқсат етеді
хабарлама тасымалдауға кеткен шығындар
ақпарат саны .
Алынған ақпарат қаншалықты пайдалы
хабарламадан адаммен алынған ақпараттың мөлшері
білімдерді өзгерту дәрежесі
Электрондық ақпараттық қорлардың меншік құқығының тәуелділігін былай бөледі:
мемлекеттік және мемлекеттік емес
млекеттік және жеке
жеке және ұлттық
мемлекеттік емес және ұлттық
жеке және мемлекеттік емес
Электрондық ақпараттық қорлардың қол жету категорияларының тәуелділігін былай бөледі:
қолжетімді және шек қойылған
жеке және мемлекеттік
мемлекеттік және ұлттық
мемлекеттік емес және мемлекеттік
ұлттық және жеке
Рұқсат шектелген ақпаратты қамтушы,оның меншік иесінің рұқсатымен ғана пайдалануға шарттар мен қолданылуларының көрсетілуінсіз берілетін немесе таралатын,сонымен қатар рұқсат еркін болатын және оны ұсынудың формасына тәуелсіз және таралу жолдары ... болып табылатын ақпараттық қорлар
қолжетімді болып
жеке болып
мемлекеттік болып
щектелген рұқсат
ұлттық болып
Қазақстан Республикасының заңдарымен және жеке меншік иелерімен рұқсат шектелген ақпаратты қамтушы немесе Қазақстан Республикасымен заңдастырылған болып табылатын ... электрондық ақпараттық қорлар...
рұқсаты шектелген электронды ақпарат қорлары
жалпы рұқсат етілген ақпараттық қорлар
мемлекеттік емес ақпараттық қорлар
жеке меншік ақпараттық қорлар
ұлттық ақпараттық қорлар
экономика және мемлекеттің қауіпсіздік мәні бар маңызды стратегиялық,мемлекеттік ақпараттық қорлардан тұратын электронды ақпараттық қорлар ... болып табылады
ұлттық болып
жалпыға ортақ болып
мемлекеттік емес болып
жеке меншік болып
мемлекеттік болып
Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жолдарымен алынған,сонымен қатар жеке және заңды тұлғалардың есебінен құрылған және ие болатын электронды ақпараттық қорлар ... болып табылады
мемлекеттік емес
ұлттық
мемлекеттік
шек қойылған
жеке меншік
Қазақстан Республикасының мемлекеттік электронды қорлары жалпыға ортақ болып табылады,мына қорды қоспағанда:
шек қойылған электронды ақпарат қорларды
жалпыға ортақ ақпарат қорларды
мемлекеттік ақпарат қорларды
ұлттық ақпарат қорларды
жеке ақпараттық қорларды
шек қойылған электронды ақпарат қорлары ... электронды ақпарат қорларына қатысты бөлінеді
мемлекеттік құпия және конфиденцияльды
жалпыға ортақ және қолданбалы
жалпыға ортақ және ұлттық
ұлттық және қолданбалы
қолданбалы және жеке
Мемлекеттік электронды ақпараттық қорларын ресмилендіретін мемлекеттік органдардың құзыры ... есебінен қаржыландырылады
бюджеттік қордан
жеке меншік фирмалар
қолданушылар
ғылыми институттар
мемлекеттің
Электронды ақпарат қорларының мемлекеттік органдармен,жеке және заңды тұлғалармен қол жеткізу ақпараттандыру туралы заңның ... бабыенда қарастырылған
ақпараттандыру туралы заңның 14 бабында
ақпараттандыру туралы заңның 7 бабында
ақпараттандыру туралы заңның 15 бабында
ақпараттандыру туралы заңның 24 бабында
ақпараттандыру туралы заңның 9 бабында
Арнайы мазмұннан құрылған жасырын сақталуға міндетті электронды ақпарат қорлары үшін осы кезден бастап, ... ұсынылады
осы мәліметтер жеке тұлғаларға қатысты болғанда
осы мәліметтер заңды тұлғаларға ұсынылған жағдайда
осы мәліметтер заңды тұлғаларға қатысты емес болғанда
осы мәліметтер заңды тұлғаларға қатысты болғанда
осы мәліметтер жеке тұлғаларға қатысты емес болғанда
Жеке тұлғалар туралы арнайы мәліметтерді құрайтын электронды ақпаратты қорлар,мынадай категорияға қатысты ...
жасырын электронды ақпараттық қорларға
жеке электронды ақпараттық қорларына
жалпыға ортақ электронды ақпараттық қорларына
мемлекеттік электронды ақпараттық қорларына
ұлттық электронды ақпараттық қорларына
Ақпараттық жүелердің арасындағы байланыс болып табылатын электронды ақпарат қорларын қорларын және тарату былай орнатылған тәртіппен жүзеге асады ...
жеке меншік иесі және ( немесе ) осы электронды ақпараттық қорлардың және ақпараттық жүйелердің иесімен бұларды ...
мемлекетпен және осы электронды ақпарат қорлардың және ақпараттық жүйелердің администраторымен ...
ғылыми институтпен және осы электронды ақпарат қорларының және ақпараттық пайдаланушымен бұларды электрондық ақпараттық қорлардың және ақпараттық жүйелердің
мемлекетпен және осы электронды ақпарат қорларының жәнеақпараттық жүйелердің қолданушыларымен
осы электронды ақпарат қорларының және ақпараттық қорларының әкімшілігі
Ақпараттық жүйелерге және электронды ақпарат қорларын өңдеу құралдарына иемдену құқығы ….меншігі болып табылатын электронды ақпарат қорларына құқық бермейді
басқа меншік иелері
мемлекеттің
жеке тұлғалардың
жеке кәсіпкерлердің
ғылыми институттардың
.... арасында келісіммен жүйелердің құрамына кіретін ақпарат электронды ақпарат қорларына құқығы анықталады
ақпараттық жүйелердің және электронды ақпарат құқықтарының иелері
мемлекет пен электронды ақпарат қорларының иелері
қолданушы мен электронды ақпарат қорларының иелері
қолданушы мен электронды ақпарат қорларының мемлекетімен
электронды ақпарат қорларының иелері
электронды ақпарат қорлары мүлік құрамының элементі ретінде .... бола алады
мемлекеттік және жеке меншіктің
тек қана қолданушыларда
тек қана мемлекеттік меншік
тек қана жеке меншік
жеке фирмада
Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпыяларына сәйкес электрондық ақпарат қорлары құпия болса физикалық және заңгерлік беттерден ақпаратты сатып алу міндетті. Меншік құқықтары тоқтатылған жағдайда электрондық ақпарат қорлары жатады...
олардың базар бағасына қарай
барынша көп бағаға қарай
ең аз бағаға қарай
мемлекетпен
жеке фирмамен
мемлекеттік емес ақпараттық жүйеге рұқсат және реті анықталады …
меншік ие немесе иесімен
жеке фирмалармен және пайдаланушылармен
мемлекетпен және пайдаланушылармен
пайдаланушылармен және ғылыми институттармен
заңгерлік бетпен және фирмамен
Көріну негізі , өзгертулер және жеке меншік құқығы тоқтатылуы мен электрондық ақпараттық қорларға басқа құқықтары жөнге салынады …
Қазақстан Республикасының азаматтық заң шығаруымен.
Қазақстан Республикасының еңбек құқығын қорғау заң шығаруымен
Қазақстан Республикасының заңға сүйінген заң шығаруымен
Қазақстан Республикасының қылмыстық заң шығаруымен
Қазақстан Республикасының заңгерлік заң шығаруымен
мемлекеттік электрондық ақпараттық қорлардың қалыптасу мақсаттары …
мемлекеттік органдардың ақпараттық қажеттіліктердің қамтамасыз етуінің , физикалық және заңгерлік беттердің , сонымен қатар электрондық қызметтердің көрсетуіне арналған
электрондық ақпараттық қорлардың мемлекеттік органдармен беруінің
қолданудың және электрондық ақпараттық қорлардың таратуының
құрулар , сақтаудың және шек қойылған рұқсат электрондық ақпараттық қорларының қолдануының
тәртіп және өңдеу ережелері өз хабардарлық шектерінде қондыру , қорғаныштар және электрондық ақпараттық қорларға рұқсатының
хабар бұрынғы қалпына келуі уақыттарының , дублиро әдістері бөліне алады : a ) шапшаңдар ; b ) шапшаңсыздар ; c ) толық бұрынғы қалпына келудің ; d ) жарым-жарты бұрынғы қалпына келудің ; e ) мазмұн бұрынғы қалпына келуінің ;
a , b
d , e
a , c
c , e
b , d
қолданылатындарға қайталау мақсаттарына арналған мето құралдарына әдістерді бөлуге болады , қолданатындар : a ) қосымша сыртқы есте сақтайтын құрылғының ( одақтар ). b ) жад арнайы бөлінген облыстары жинап алмайтын машиналыларды сақтаушыларда . C ) кэш - жад . D ) шапшаң жад . E ) хабар жинап алатын сақтаушылары .
a,b,e
a,b,c
b,c,e
c,d,e
b,d,e

Тәсілдерді көшіру санына байланысты бөлінеді:
A ) толық көшіріп алудың . B ) айналы көшіріп алудың . C ) жарым-жарты көшіріп алудың .
D ) қиыстырылған көшіріп алудың . E ) ішінара көшіріп алудың .
a, b,c,d
a,b,d,e
a,b,c,e
a,c,d,e
b,c,d,e
Қатты магнитті диск айна ...
бөлек жинақтағыштың, қайсыда сақталатындығы жайлы хабар жұмыс дискісіне толықтай ұқсас
бөлек жинақтағыштың, қайсыда сақталатындығ жайлы хабар , жарым-жарты жұмыс дискісіне ұқсас
бөлек жинақтағыштың, қайсыда сақталатындығы жайлы хабар
бөлек жинақтағыштың, қайсыда сақталатындығы жайлы хабар , жұмыс дискетасына толықтай ұқсас
бөлек жинақтағыштың, қайсыда сақталатындығы жайлы хабар,дискке ұқсас
RAID 6 негізгі технологияға бөлінеді :
0- ден 5
1-ден 6
1-ден 5
0-ден 6
0-ден 4
Ссенімділік астында түсініледі …
жүйенің құрылымы белгілі бір шарттарда орындалады
артықпен қожалық етуші жүйе
КЖ блок, схемалар жұмыс істемеген кезде өзі жұмыс істеп тұрады
мақсат оған қойылған жүйе қасиеті орындау
КЖ қасиеті хабарды сақтау
КЖ сенімділігі кезеңдерде жетеді : a ) өңдеудің ; b ) өндірістің ; c ) қанаудың ; d ) пайдаланудың ;
a, b,c
b,c,d
a,b,d
a,c,d
a,d
Қойылған мақсатқа байланысты жүйе құрылымы орындалады
сенімділік мақсатқа
жұмысқа қабілеттілік
тұрақтылықтан бастарту мақсатқа
Мықтылық мақсатқа
тездік мақсатқа
Тұрақтылықтан бастарту-мынау
КЖ басқа блок, схема жұмыс істемеген кезде к құрылғылардың қабыл алмаулары жанында , одақтардың , схемалардың
мақсат оған қойылған жүйе қасиеті орындау айқындарды эКЖплуата шарттарында ции
қасиет артықпен қожалық етуші жүйе
мақсат оған қойылған жүйе қасиеті орындау
КЖ қасиеті хабарды сақтау
MS Office(MS Word, MS Excel) пакетінің бағдарламаларын пайдалана отырып жазылған вирустар:
макровирустар болып келеді
резидентті болып келеді
файылдық болып келеді
комбинирленген болып келеді
жүктемелі болып келеді
.... вирустар бірінші жүктеледі
жүктемелі
макровирустар
файылдық
комбинирленген
резидентті
Вирустармен күресу үшін арналған бағдарламалар
антивирустар
архиваторы
девирустар
кодтаушылар
декодтаушылар
Вирустарды табудың ең қарапайым тәсілі болып
сканерлеу
эвристикалық анализ
рекурсия
декурсия
өзгерістерді табу
«Ақпаратты қорғау» пәнінде АЖ қысқартылуы ... білдіреді
автоматтандырылған жүйе
антиқұлықтық жүйе
атомдық жүйе
анамалды жүйе
атипті сессия
«Ақпаратты қорғау» пәнінде аббревиатурасы ... білдіреді
мәліметтерді өңдеудің автоматтандырылған жүйесі
декодтауды тоқтатудың автоматтандырылған жүйесі
мәліметтерді оптималдайтын асинхронды жүйесі
қатынауды шектейтін автоматтандырылған жүйесі
мәліметтерді өңдеудің автоматты ортасы
Аббревиатурасы ...
басқарудың автоматтандырылған жүйесі
басқарудың автоматтандырылған ауысымы
өшірудің автоматтандырылған жүйесі
теңдеу ауысымын автоматтандыру
басқарудың автономды жүйесі
СЕСҚ аббревиатурасы ...
сыртқы есте сақтау құрылғысы
басқаруды уақытша аяқтау
ішкі есте сақтау құрылғысы
сыртқы аяқтау құрылғысы
уақытша есте сақтау құрылғысы
Есептеіуш жүйе аббревиатурасы ... білдіреді
есептеуіш жүйе
есептелетін қорытынды
есептеуіш орта
есептеуіш тәсілдер
сыртқы тәсілдер
Есептеуіш желі аббревиатурасы бұл ..
есептеуіш желі
есептеуіш тәсілдер
есептеуіш орта
сыртқы қасиеттер
есептелетін қорытынды
Қысқаша бұл...........
есте сақтау құрылғысы
есте сақтайтын басқару
белгішелі құрылғы
басқару құрылғылары
құрылғылардың бос болмауы
КМ қысқартылуы ...
коммуникационды модуль
компьютерлік механизм
корпоративті модуль
компьютерлік машина
коммуникациялық модем
Бақылыушы-өткізуші пунк қысқартылуы ... білдіреді
бақылаушы-өткізуші пункт
коммуникациялық -өткізуші пункт
коммуникациялық-өткізуші пункт
компьютерді бағдарламалық тігу
кәсіпорынның компьютерлік бағдарламалары
КЖ қысқартылуы ... білдіреді
компьютерлік жүйе
коммуникациялық тәсілдер
компьютерлік желі
коммуникациялық желі
коммуникациялық жалғасу
ИҚКЖ қысқартылуы ... білдіреді
ақпаратты қорғаудың комплеКЖті жүйесі
интеграцияны қорғаудың комплеКЖті жүйесі
интерфейсті қорғаудың комплеКЖті жүйесі
ақпаратты алмастырудың комплеКЖті жүйесі
интерфейсті берудің комплеКЖті жүйесі
ЛЕЖ қысқартылуы.. білдіреді
локальді есептеуіш желі
локальді есептеуіш тәсілдер
локальді есептеуіш жүйе
локальді виртуалды жүйе
локальді виртуалды желі
Ақпараттын қауыпсіздігін қорғалатын есептеу жүйесінде қамтамасыз ететін барлық әдіс, тәсілдер ... топқа бөлінуі мүмкін
төрт топқа
екі топқа
бес топқа
үш топқа
алты топқа
Желіаралық экранның негізгі функцияларын көрсетіңіз
мәліметтерді сұрыптау, экрандайтын агенттерді орындау, адрестерді трансляциялау, жағдайларды тіркеу
шифрлеу, стенография, кодтау, сығу
әмбебап КЖ ді қосымша құралдарымен қамтамасыз ету әдістері,арнайы КЖ ді құру, ядро бағдарламаларын сақтау әдістері, ОЖ функцияларының бөліктерін аппаратық жүзеге асыру
криптотұрақтылық, криптоанализ, криптошифрлеу, криптосенімділік
коммуникациялық модульдер(КМ), байланыс каналдары, концетраторлар, желіаралық шмоздар, көпірлер
Иденфикаторлармен алмасу қолданады, егер...
желіде симметриялық шифрлеу қолданса
ақпаратты жоғары жылдамдықты каналдардан беру алдында ол жеңілдетілсе
ақпаратты бақылау жүзеге асырылса
желіде ЛЕЖ мен байланысы немесе глобальды желі сегменттерін байланыстырса
желі сегменттерін бірдей желілік хаттамалармен байланыстыру
Ақпаратқа ... қасиет тиісті
бес қасиет
үш қасиет
алты қасиет
бір қасиет
төрт қасиет
Егер ақпарат әдейі бұзылса, оны ... атайды
дезинформация деп атайды
ақпарат деп атайды
коммерциялық құпия деп атайды
мемлекеттік құпия деп атайды
ақиқаттық деп атайды
Шрейдор ұсынған келісім
тезаурусты келісім
энтропиялық келісім
криптотұрақты келісім
пассивті келісім
резидентті келісім
Компьютерлік вирустар ... бөлінеді
резидентті, резидентті емес
қауіпті, қауіпсіз
файылды, файылсыз
желілік, өрмекті
серік, ынтымақтастық
Шығыс ақпарат қорытындысында оған ешқандай құқығы жоқ адамдардың танысуы мен пайдалануына мүмкіндік бермейтін өтуі ...
ақпараттың криптографикалық қорғанысы
құпия ақпараттың оқылуы
криптографикалық дезинформация
ақпаратты көрсету әдістері
құпия ақпараттың оқылмауы

Ақпаратты криптографикалық қорғанысының негізгі түсінігі бұл
шығыс ақпараттың қорытындыда оған ешқандай құқығы жоқ адамдардың танысуы мен пайдалануына мүмкіндік бермейтін өту
шығыс ақпараттың кері математикалық, логикалық, коминиторлық және басқа өтулерді жүргізуі туралы тұжырым
қатынау обьектілеріне қатынау субьектілерін шектеу тәртібін қамтамасыз ететін ақпараттық бағдарламалық механизмдердің түрі
қатынау диспетчердің функцияларын дұрыс жүзеге асыратын программалық аппаратық механизмдердің локальды, минимизацияланған, нақты шектелген және сенімді оқшауланған бірігуі
стандартты дизассемблердің жұмысын жеке командаларды орындаудың стандартты емес әдістерді көмегімен болатын ақаулықтарды шақыратын программалау стилі, жалпы келісімдерді бұзу
Шифрлеу процессі ... негізделеді
шығыс ақпараттың кері математикалық, камбинаторлық және басқа айналуларды жүргізуге
шығыс ақпараттың мәнді конструкцияларын кодтармен алмастыруға
ақпаратты арнайы оговоркалармен криптографикалық өңдеу тәсіліне
ашық ақпаратты жабық ақпаратты екрі процессіз айналудың кері бірігуі
ашық ақпараттың шифрленген ақпаратқа айналуы және болашақта оның жойылуына
Ақпаратқа қатынауды шектеу жүйесінің құрамында ... блоктар болуы тиіс
қатынау субьектілерінің иденфикация және аутентификация блогы, жадыны тазарту
блогы қатынау субьектілерінің идентификация ж/е аутентификация блогы, әмбебап КЖ-ді КЖ-дің қосымша әдістерімен қамтамасыз ету блогы, қатынау диспетчері
командаларды орындаудың көпдеңгейлі режим блогы, жадыны сегменттеу және қорғаныс кілттерін орындау блогы, ОЖ функциясының бөліктерін аппаратық нақтылайтын блок, ядро программаларын сақтау блогы
ядро программаларын сақтау блогы, қатынау диспетчерін, жадыны тазарту блогы, арнайы КЖ ді құру блогы
арнайы КЖ-ді құру блогы, жадыны тазарту блогы, ядро программаларын сақтау блогы, Ож функциясының бөліктерін аппараттық жүзеге асыру блогы
Желі элементтерін бір желіге біріктіру тәсілі ...
байланыс каналы
Көптеген жинақталған КЖ- лар
қолданушы жүйесі
Желінің ЛЕЖ мен байланысы немесе глобальді желі сигменттерін байланыстыру
желі сигментін бірдей желілік хаттамалармен байланыстыру
Шлюздер ...үшін керек
Желінің ЛЕЖ -мен байланысы не глобальді желі сигменттерін байланыстыру
ақпаратты жоғарғы жылдамдықты каналдардан беру алдында оны тығыздау
Желі элементтерін бір желіге біріктіру
Көптеген жинақталған КЖ - лар
Желі сигментін бірдей желілік хаттамамен байланыстыру
Қауіпсіздіктің қаупі ... топтарға бөлінеді
пассивті және активті
ақпаратты және ақпаратты емес
электронды және механикалық
тұтынушылық және абоненттік
коммуникациялық және коммуникациялық емес
Брандмауэр функциялары:
мәліметтерді сұрыптау
крипторұрақтылық, криптоанлиз, криптошифр, криптосенімділік
шифрлеу, стенография, кодтау, қысу
әмбебап КЖ -ді қосымша әдістермен қамтамасыз ету тәсілдері, ядро бағдарламаларын сақтау тісәлдері, ОЖ функцияларының бөлігін ақпараттық реализациялау тәсілдері
коммуникациялық модульдер (КМ), байланыс каналдары, концентраторлар, желіаралық шлюздар, көпірлер
ҚСЕӨ қысқартылуы
құрылымның санкционерленген емес өзгерістері
жаңа ақпараттық желілер
санкционерленген емес ақпараттық жүйе
жаңа ақпараттық жүйелер
жаңа ақпараттық құрылым
АСЕҚ қысқартылуы
ақпараттқа санкционерленген емес қатынау
ақпараттқа санкционерленген емес департамент
ақпараттқа қатынаудың жаңа жүйесі
ақпараттқа қатынаудың жаңа стандарттары
ақпараттқа қатынаудың бөлінбеген желілері
АҚҚЕ қысқартылуы
ақпарат қауіпсіздігінің қамтамасыз ету
интерфейс қауіпсіздігін қамтамасыз ету
ақпарат қауіпсіздігінің негіздері
ақпараттық негізгі базалары
ақпарат қауіпсіздігін анықтау
ОББ қысқартылуы
объектіге бағытталған бағдарламау
объектіге бағытталған қосымша
объектіге негізделген бағдарламау
объектілі біріккен бағдарламалау
объектіге бағытталған проектілеу
ОЖ қысқартылуы
оперативті жады
объектілі проект
объектілі қосымша
объектілі бағдарлама
операциялық бағдарлама
ОЖ (ОС) қысқартылуы
операциялық жүйе
объектілі жүйе
операциялық тәсілдер
объектілі құрылым
біріктірілген жүйе
ТЕСҚ қысқартылуы
тұрақты есте сақтау құрылғысы
түзу сызықты есте сақтайтын құрылғы
түзу сызықты есте сақтайтын құрылғы
тұақты есте сақтау утилиттері
ауыспалы есте сақтау құрылғысы
ӨЖЖ қысқартылуы
өте жоғарғы жиілік
қазіргі замаңғы есептеуіш жиіліктер
қазіргі замаңғы жоғарғы жиәләк
есептеуіш желілер
есептеуіш жүйе құрамы
ЕТТ қысқартылуы
есептеуіш техника тәсілдері
есептеуіш техника бірігуі
есептеуіш теория тәсілдері
есптеуіш техника құрылымы
есептеуіш техника құрамы
АҚЖ қысқартылуы бұл
ақпаратты қорғау жүйесі
ақпаратты қорғау құралдары
ақпаратты ауыстыру жүйесі
ақпараттың қорғанысын ауыстыру
ақпаратты қорғау құрылымдар
ҚАБЖ қысқартылу бұл
құрылғыларды ашудың бақылау жүйесі
есептеуіш құрылғының бақылау жүйесі
есептеуіш құрылғылардың базылау жүйесі
құрылғыларды ашудың жүйесі
ашылған құрылғылардың коммуникациялық әдістері
ОҚЖ қысқартылуы бұл
объектілі қорғау жүйесі
операцияларды қорғау құрылымы
қорғау жүйесі
объектілі бағытталған жүйе
объектілерді жүйелік ұйымдастыру
Идентификаторлар алмасуды қолдануға болады, егер.........
желіде симметриялық шифрлеу қолданса
желі сигменттерінің бірдей желілік хаттамаларымен байланысы жүзеге асса
ақпаратты бақылау жүзеге асырылса
ақпаратты жоғарғы жылдамдықты каналдардан беру алдында оның жеңілдеуі жүзеге асырылса
желінің ЛЕЖ-мен байланысы немесе глобальды желі сигменттерінің байланысы жүзеге асса.
Ақпаратты әдейі бүліндіру .......
дезинформация
ақпарат
коммерциялық құпия
мемлекеттік құпия
ақиқаттылығы
Шрейдор ұсынған келісім
тезаурусты
пассивті
энтропиялық
криптотурақты
резидентті
Орындалатын файлдарда орналасқан вирустар ... аталады
файлдық
резидентті
жүктемелі
стелстер
комбинирленген
Сыртқы есте сақтау құрылғылардың (секторлар) жүктемелі секторларында (аймақтарында) орналасатын вирустар ...
жүктемелі
стелстер
файлдық
резидентті
комбинирленген
Қорғаудың бағдарламалық жүйелері идентификатор ретінде ... пайдаланады
пароль
атау
картеж
каталог
файл
Ақпаратты санкционерленген емес көшіру қаупінен қорғау үшін ... әдістер қолданылады
көшірілген ақпаратты көшіруге кедергі жасайтын әдістер, ақпараттың орындалуына кедергі жасайтын әдістер
командаларды орындаудың көпдеңгейлі режимдер әдістері, қорғаныс кілттерін орындау және жадыны сигменттеу әдістері.
әмбебап КЖ-ді қосымша әдістермен қамтамасыз ету әдістері, арнайы КЖ-ді құру әдістері.
ядро бағдарламаларын сақтау әдістері, ОЖ функцияларының бөліктерін ақпараттық жүзеге асыру әдістері.
ақпаратты қолдануға кедергі жасайтын әдістер арнайы КЖ-ді құру әдістері.
Қарапайым шифрлеу бұл:
мәліметтерді архивтеу
бағдарламаның декомпиляциясы
ДК-дің дұрыс жұмысын бұзатын программалау стилі
компьютер жұмысын қиындататын программа
жасырын өтулер, процедураларды шақыру, олардан және үзілулерден шығу.
Дизассемблер бұл:
бағдарлама кодын ассемблерлі түрде көрсететінбағдарлама
бағдарламалық процедуралардың тақырыпшаларын жасыратын бағдарлама
бағдарлама кодын ассемблерлі түрде көрсететін және оны программалаудың кез-келген тіліне трансляциялайтын программа
ассемблер кодын бағдарламада жасыратын бағдарлама
ақпаратты қорғаудың негізгі жүйесі
Дизассемблердің қарсылық жүйесіне ... әдіс жатпайды
көшіру
дизассемблерді «алдау»
шифрлеу
архивтеу
өзін -өзі генерирейтін кодтарды пайдалану
Бағдарламаны трассировкадан қорғау әдістері:
функцияналдау ортасының өзгеруі, бағдарлама кодтарының модификациясы, кездейсоқ өтулер
өзін-өзі генерлейтін кодтарының орындалуы, қарапайым шифрлеу, дизассемблерді орындау
бағдарламаның стандартты емес құрылымы, қателіктер болған жағдайда хабарламаны пайдалану және оларға жады адрестерін көрсету
жасырын өтулер, процедураларды шақыру, олардан шығу және бұл жайлы хабарламалар
бағдарламаның стандартты түрі және қателерді өңдеушіні пайдалану, дешифрлеу, өзін-өзі генерлейтін кодтарды пайдалану
«Кездейсоқ» өтулер ...арқылы шақырылады
өтулердің адрестерін есептеу арқылы
ақпаратқа санкционерленген емес қатынауы арқылы
орындалатын кодтардың модификациясы арқылы
«кездейсоқ емес» өтулердің орындалуы арқылы
«кездейсоқ» өтулердің орындалуы арқылы
Шифрлеу бұл:
ашық ақпараттың шифрленген ақпараттқа немесе шифрленген ақпараттық ашық ақпаратқа ашық ақпараттқа айналу процессі
шығыс ақпараттық қорытындысында оған ешқандай құқығы жоқ адамдардың танысуы мен пайдалануына мүмкіндік бермейтін өтуі
стандартты дизассемблерлер жұмысын жеке командаларды орындаудың стандартты емес әдістері көмегімен болатын ақаулықтарды шақыратын программалау стилі
шығыс ақпараттық сөз-сөйлем мәнді конструкцияларын кодтармен алмастыру
шифрлеу алгоритміне сәйкес ашық ақпаратты жабық ақпаратқа айналдырудың кері бірігуі
Белгілі бір алгоритмді пайдалана отырып ақпаратты ашық түрден жабық түрге ауыстыру процессі ...
шифрлеу процессі
кэштеу процессі
дешифрлеу процессі
өзгерту процессі
шифрдің астына алу
Белгілі бір алгоритмді пайдалана отырып жабық ақпаратты ашық ақпараттқа өңдеу процессі бұл:
дешифрлеу процессі
шифрлеудің астына алу процессі
шифрлеп тастау процессі
шифрлеу процессі
шифрлеудің үстіне алу процессі
Шифрлеудің қазіргі тәсілдерінің бірнеше талаптары бар. Олар ...
алты талаптары
бес талаптары
жеті талаптары
сегіз талаптары
төрт талаптары
Шифрдың сапалығы
крипто тұрақтылық
крипто сенімділік
крипто анализ
крипто шифрлеу
крипто аяздылық
Ақпаратты криптографикалық қайта өңдеудің негізгі тәсілдеріне жатады:
шифрлеу, стеганография, кодтау, сығу
криптотұрақтылық, криптоанализ, криптошифр, криптосенімділік
көшірілген ақпаратты есептеуді қиындататын тәсілдер ақпаратты орындауға кедергі жасайтын тәсілдер, командалар орындаудың көпдеңгейлі режимі тәсілдері, жадыны сигменттеу және қорғаныс кілттерін орындау тәсілдері
әмбебап
кодтау, сығу
"Кездейсоқ"өтулер ...арқылы жүзеге асырылады.
ақпараттың санкцияланған емес қатынау арқылы
«кездейсоқ емес»өтулердің орындалуы арқылы
орындалатын кодтардың модификациясы арқылы
өтулердің адрестерін есептеу арқылы
«кездейсоқ» өтулердің орындалуы арқылы
Ширрлеу ....
ашық ақпараттың шифрленген ақпаратқа айналу процесі немесе шифрленген ақпараттың ашық ақпаратқа айналу процесі
шығыс ақпараттың қорытындысында оған ешқандай құқығы жоқ адамдардың танысуы мен пайдалануына мүмкіндік бермейтін өтуі
стандартты дизассемблер жұмысын жеке командаларды орындаудың стандартты емес әдістері көмегімен болатын бұзылуларды шақыратын программалау стилі, жалпы келісімдерді бұзу
шығыс ақпараттық (сөз,сөйлем) мәнді конструкцияларын кодтармен алмастыру
шифрлеу алгоритмімен сәйкес ашық ақпаратты жабық ақпаратқа айналдырудың кері бірігуі
Ашық ақпараттың жабық ақпаратқа айналуы .... атқа ие болады
шифрлеп тастау
шифрдан алу
шифрлеу
шифрдың астына алу
шифрдің үстіне қою
Жабық ақпаратты ашық ақпаратқа айналдыру процессі...
шифрдан алу
шифрлеу
шифрлеп тастау
шифрдің астына алу
шифрдің үстіне қою
Қазіргі шифрлеу әдістерінің ... талаптары бар
алты талаптары
сегіз талаптары
жеті талаптары
бес талаптары
төрт талаптары
Шифр эффектілігінің негізгі көрсеткіші болып ...табылады
крипто тұрақтылық
крипто сенімділік
крипто анализ
крипто шифр
крипто қаттылық
Ақпаратты криптографикалық қайта өңдеудің негізгі тәсілдері
шифрлеу, стенография,кодтау,сығу
криптотұрақтылық,криптоанализ,криптошифрлеу,криптосенімділік
көшірілген ақпаратты есептеуге кедергі жасайтын әдістер, командаларды орындаудың көпдеңгейлі режимі әдістері,ақпаратты орындауға кедергі жасайтын әдістер,жадыны сегменттеу және қорғаныс кілттерін орындау тәсілдері
әмбебап КЖ-ді қосымша әдістермен қамтамасыз ету әдістері,арнайы КЖ-ді құру әдістері,ядро бағдарламаларын сақтау әдістері,ОЖ функцияларының бөліктерін ақпараттық жүзеге асыру әдістері
ақпаратты пайдалануға кедергі жасайтын әдістер,арнайы КЖ құру әдістері,архивтеу
Коммуникациялық жүйе келесі құраушылардан тұрады:
Коммуникациялық модульдар (КМ),байланыс каналдары,концентраторлар, желіаралық шлюздар, көпірлер
шифрлеу, стенография, кодтау,сығу
криптотұрақтылық, криптоанализ,криптошифрлеу,криптосенімділік
өзін-өзі генерирлейтін кодтардың орындалуы,қарапайым шифрлеу,дизассемблерді «алдау»
жасырын өтулер,процедураларды шақыру,олардан және үзілулерден шығу
Желі элементтерін бір желіге ...біріктіреді
байланыс каналы
желіаралық шлюздар
«алдау»
қолданушы жүйесі
концентратор
Концентраторларды ...үшін пайдаланады
ақпаратты жоғарғы жылдамдықты каналдардан беру алдында оны тығыздау үшін
желі элементтерін бір желіге біріктіру
желінің ЛЕЖ-мен байланысы немесе глобальді желі сегменттерін байланыстыру
желі сегментін бірдей желілік хаттамалармен байланыстыру
көптеген жинақталған КЖ-лар
Желіаралық шлюздар ...үшін қызмет етеді
желінің ЛЕЖ-мен байланысы немесе глобальді желі сегменттерін байланыстыру үшін
желі элементтерін бір желіге біріктіру үшін
ақпаратты жоғарғы жылдамдықты каналдардан беру алдында оны тығыздау үшін
көптеген жинақталған КЖ-лар үшін
желі сегменттерін бір желіге біріктіру үшін
Ақпараттық қауіпсіздігінің барлық потенциалды қауіптері екі топқа бөлінеді. Ол ... топтар
пассивті ж/е активті
электронды ж/е механикалық
ақпаратты ж/е ақпаратты емес
қолданушылық ж/е абоненттік
коммуникациялық ж/е коммуникациялық емес
Бірнеше өмір сүру орталарын орналасатын вирустар:
комбинирленген вирустар
жүктемелі вирустар
файлдық вирустар
стелстер вирустар
резидентті вирустар
Көрінбейтін - вирустар ...
стелстер
комбинирленген
файлдық
резидентті
жүктемелі
Қатты дискті форматтау кезіндегі файлдық іс-әрекеттер .... команданы қолданады
format
delete files
defraq
confiq
delet disk
Егер хабар әдейі бұрмаланған болса , онда оны ....
жалған хабармен
анық еместің
жасырынның
материялдық емес
заттықтың
Шеннон формуласында мынау -
i символы хабарлауында көріну ықтималдығы
оның көрінуі кезеңіне хабар құндылығы ( алу )
тіл әліпбисіндегі символдардың саны
көріну кезеңінің уақыты хабар оның ескіруі кезеңіне дейін
хабар көлемі
Аппараттық және бағдарламалық құралдарды автоматтандыруға,сақтауға, өңдеулерге , тапсыруларға және хабар алуға арналған кешен
компьютерлік жүйе
КЖ-дағы ақпаратты қорғау жүйесі
объектімен хабар қорғаныштары
КЖ -дағы ақпараттың қауіпсіздігі ( қорғанушылық )
бүлдіруші бағдарламлар
КЖ-дағы ақпараттың қорғанушылығы бұл -
Компьютерлік жүйенің осындай жағдайдағы компоненті , қауіптерден тиісті дәрежеде ақпараттың қорғанышы қамтамасыз етіледі
берілген өңдеудің автоматтандырылған жүйесінің компьютерлік жүйесі
сақталынған, өңделетін және тапсырылған компьютерліктерді жүйелердегі ақпарат
қауіпсіздік жүйесінің саясаты
КЖ-дағы ақпараттың бағдарламалық криптографиялық құралдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрал
Жасырын ақпарат ... ақпаратты
егер ақпаратқа рұқсат шектелсе
ақиқатты таныстырушы бұрмаланған ақпарат
мемлекетке тиісті ( мемлекеттік мекемеге )
Объектілер мен ортаның әсерін жеткілікті дәлдікпен ( тұтынушының ) көрсететін ақпарат
өзіндік құны бар ақпарат
мемлекеттіктерді мекемелерде аз маңызды ақпараттарға гриф
«қызметтік пайдалануға арналған »
меншіктеле алатын гриф :
« коммерциялық құпия»
«мүлде құпия»
«ерекше маңызды»
«құпия »
Мемлекетке жататын (мемлекеттік мекемеге) ... құпияны мәлімдеулерді жасыра алады , мемлекетке жататындар
мемлекеттікті мекемеге жататын құпия құжаттар
әскери
коммерциялық
бірлескен
қызметтік
Шеннон формуласының талдауы ... анықтауға рұқсат етеді
хабарлама тасымалдауға кеткен шығындар
алынған ақпарат қаншалықты пайдалы
хабарламадан адаммен алынған ақпараттың мөлшері
білімдерді өзгерту дәрежесі
ақпарат саны .


Приложенные файлы

  • docx 18155728
    Размер файла: 127 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий