Emtikhan_s_1201_ra_1179_GDK-3


1. Кенді өндіру кезіндегі жоғалымдар және құнсыздану туралы жалпы ұғымдар 2. Кенді өндіру кезінде толық және сапалы алуын сипаттайтын көрсеткіштері3. Кенді өндіру кезінде орындалатын өндірістік процестерінің құрамы4 Тазартылыс алудың процестері
5 Жарылыс уатымның ерекшеліктері6 Кеннің кесектер ірілігіне қатысты, өндірістік процестеріне қойылатын талаптар
7 Теспелік уатым 8 Теспелік уатымның көрсеткіштерін есептеу 9 Ұңғымалық жарылыс оқтамдардың құрылмасы және өзара орналасу тәсімдері10 Ұңғымалық уатымның көрсеткіштері
11 Кен орның қазу сатылары
12 Қысымдағы ұңғымалық уатымның ерекшеліктері13 Қарнақты бұрғылау
14 Батырмалы пневмоұрғыштармен бұрғылау
15 Шарқашаулы бұрғылау
16 Өзі жүргі бұрғы қондырғылар
17 Кенді ысырмамен жеткізу 18 Кен орның қазуға даярлау тәсілдер19 Шойтастарды ұсату
20 Жеткізу тәсілдері21 Кенді өздігінен ағызу арқылы жеткізу
22 Кен орындарын пішіні, қалыңдығы және жату бұрышы бойынша жіктеу
23. Кенді жарылыс тәсілмен уату24. Кенді механикаландырылған тәсілмен жеткізу 25. Кен орындарын мықтылығы, орнықтылығы және жарықшақтығы бойынша жіктеу26. Кенді өзі жүргі жабдықтармен тиеу және жеткізу27. Кенді үздіксіз әсерлі жабдықтармен тиеу28. Кенді шөмішті жабдықтармен алу, тиеу және жеткізу29. Кенді өзі жүргі вагоншалармен және автоөзітүсіргіштермен жеткізу30 Кенді ысырмамен алу және жеткізу31 Кенді жарылыспен жеткізу32 Конвейерлі жеткізу33 Өндірістік процестердің жіктеушісі
34 Күрделі тау-кен жұмыстар35 Кен орның алуға даярлау36 Даярлау-тілме жұмыстар37 Тазартылыс алу38 Тазартылыс алудың процестері39 Негізгі технологиялық процестер40 Көмекші технологиялық процестер41 Теспелерді перфораторлармен бұрғылау42 Механикалық уатудың ерекшеліктері
43 Теспелерді өзі жүргі қондырғылармен бұрғылау
44 Кенді өздік құлату
45 Кенді рельсты көлікпен тасымалдау46 Доңғалақты жер асты көлік47 Жер асты конвейерлі көлік48 Уатуға қойылатың талаптар
49 Кенді блоктың түбінен шығару
50 Кенді блоктың дүмінен шығару51 Уатылған кен массаны тиеу және жеткізу52 Кен қазбаларды бекіту53 Жеткізу тәсілдері54 Өзі жүргі жабдықтарды пайдалану мүмкіндігі55 Кенді конвейермен жеткізуін салыстырмалы бағалау
56 Кен қазбалардың жіктеушісі және олардың арналуы
57 Кенді ысырмамен жеткізуін салыстырмалы бағалау
58 Уатудың көрсеткіштері
59 Өзі жүргі бұрғы қондырғылармен
60 Теспелік уатудың көрсеткіштері
61 Ұңғымаларды блокта бұрғылау тәсімдері62 Ұңғымалардың диаметрі
63 Ұңғымаларды бұрғылау
64 Ұңғымаларды әр түрлі тәсілмен бұрғылау жағдайлары
65 Ұңғымаларды қысылған ортада жару
66 Кенді кенқұдықтармен жеткізу
67 Кенді жеткізу тәсімдер
68 Кенді тазартылым кеністікпен өзағынды жеткізу
69 Кенді шығару қазбалар
70 Орлармен шүңеттерді жасақтау 71 Өзі жүргі жабдықтарды пайдалану жағдайлар
72 Өзі жүргі жабдықтарды басқару тәсілдер
73 Кенді конвейерлермен және көректенгіштермен шығару және жеткізу
74. Жарылыс тәсілмен уатудың артықшылықтары мен кемшіліктері
75 Теспелерді бұрғылау тәсілдері
76 Теспелі бұрғылаудың артықшылықтары мен кемшіліктері
77 Батырмалы пневмоұрғыштармен бұрғылау
78 Уатудың көрсеткіштеріне әсер ететін негізгі факторлар
79 Кенді ысырмамен жеткізу
80 Кенді өзі жүргі жабдықтармен жеткізу
81Кеннің кондициялық өлшемі
82 Теспелік уатудың салыстырмалы бағалауы
83 Теспелік уатудың көрсеткіштері
84 Ұңғымалық уатудың салыстырмалы бағалауы
85 Ұңғымалық уатудың қолдану жағдайлары
86 Кенді өзағынды тәсілмен жеткізу
87 Кенді блоктың түбінен және дүмінен шығару тәсілдер
88 Кенді қабылдау орлармен шүңеттер
89 Кенді механикаландырылған жабдықтармен жеткізу
90 Кенді өзі жүргі жабдықтармен жеткізуін салыстырмалы бағалау

Приложенные файлы

  • docx 18153019
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий