otvet_kak_preuspet_v_biznese_obresti_finansovuy..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
SRSXODUBEXVLQHVV
$XWKRU,QIR
�`hg:kkZjZn
Hl\_lDZdij_mki_lv\[bag_k_h[j_klbnbgZgkh\mxk\h[h^mb`blvkqZkleb\h
�H^bgbakha^Zl_e_cagZf_gblhcLZcgu`hg:kkZjZng_hklZgZ\eb\Z_lkygZ^hklb]gmlhfb
jZkrbjy_l^bZiZahg__ihablb\gh]h\ha^_ckl\by
Dgb]Zdhlhjmx\u^_j`bl_\jmdZogZibkZgZijhn_kkbhgZeZfbfgh]he_lmki_rgh
aZgbfZxsbfbky[bag_khfbijZdlbdmxsbfbk_dj_lubaeh`_ggu_\LZcg_DZdbaf_gblvk\hx
`bagvdemqr_fmdZdij_mki_lv\h\k_ogZqbgZgbyo^hklbqviheghcnbgZgkh\hck\h[h^uh[h\k_f
wlhf\umagZ_l_ijhqblZ\Hl\_l
kha^Zgb_nZceZ
�`hg:kkZjZnFxjj_cKfbl
Hl\_lDZdij_mki_lv\[bag_k_h[j_klbnbgZgkh\mxk\h[h^mb`blvkqZkleb\h
FWdkfhFb^]Zj^]k
,6%1
K_jbyK_gkZpby
M`_fbeebhgh\qblZl_e_c\h\k_ffbj_b[he__lukyq\Jhkkbbm[_^bebkvgZkh[kl\_gghf
hiul_qlhLZcgZjZ[hlZ_lBex^bihklb]rb___klZgh\ylkym\_j_gg__\k_[_kihdhcg__
]Zjfhgbqg__mki_rg__
�H^bgbakha^Zl_e_cagZf_gblhcLZcgu`hg:kkZjZng_hklZgZ\eb\Z_lkygZ^hklb]gmlhfb
jZkrbjy_l^bZiZahg__ihablb\gh]h\ha^_ckl\by
Dgb]Zdhlhjmx\u^_j`bl_\jmdZogZibkZgZijhn_kkbhgZeZfbfgh]he_lmki_rgh
aZgbfZxsbfbky[bag_khfbijZdlbdmxsbfbk_dj_lubaeh`_ggu_\LZcg_DZdbaf_gblvk\hx
`bagvdemqr_fmdZdij_mki_lv\h\k_ogZqbgZgbyo^hklbqviheghcnbgZgkh\hck\h[h^uh[h\k_f
wlhf\umagZ_l_ijhqblZ\Hl\_l
�hjh]hcqblZl_ev
M\ZkgZ\_jgydZ_klvf_qlubhgbihbklbg_[_a[j_`gu
LZd`_m\ZkdZdbm[hevrbgkl\Zex^_c_klv\hijhku
BjZamf__lky\ukdehggubkiulu\Zlvkhfg_gby
Hl[jhkvl_khfg_gbygZc^bl_hl\_lugZk\hb\hijhkubmklj_fbl_kvdhkms_kl\e_gbxk\hbogZ^_`^
bf_qlZgbc
Fuihk\ysZ_fwlmdgb]m\Zf
\_^_gb_
hijhk
AZdjhcl_gZf]gh\_gb_]eZaZb\hh[jZabl_k_[_j_ZebaZpbxkZfuokf_euo\Zrbomih\Zgbc;m^vlh
jhkdhrgucklbev`bagb^hfhdhlhjhf\u\k_]^Zf_qlZebnbgZgkh\Zyk\h[h^Z
[eZ]hl\hjbl_evghklvbebnbeZgljhibq_kdZy^_yl_evghklvhq_f[u\uib]j_abebij_^klZ\vl_
qlhwlhhkms_kl\behkvIh[eZ]h^Zjbl_ibehlZ\Zr_]hebqgh]hkZfhe_lZaZlhqlhhgl_ji_eb\h
`^_lihdZ\ZrZk_fvyijbkh_^bgblkyd\ZfgZ[hjlmqlh[u\f_kl_k\ZfbhlijZ\blvky\
wdahlbq_kdh_iml_r_kl\b_ijh\_^bl_eZ^hgvxihih\_joghklb[mn_lZdjZkgh]h^_j_\Z\
hieZqb\Zlvkq_lZkdhev[u\_ebdbl_gb[ueb^hklhcghijbfbl_[eZ]h^Zjghklvf_`^mgZjh^ghc
[eZ]hl\hjbl_evghchj]ZgbaZpbbdhlhjhc\ulhevdhqlhk^_eZebg_[u\Zeh_ihjZaf_jZf
ih`_jl\h\Zgb_
Hwlbf_qluGZkdhevdhhgbij_\hkoh^ylj_ZevghklvL_i_jvhldjhcl_]eZaZdZdiZkZfhf^_e_
\u]ey^bl\ZrZih\k_^g_\gZy`bagv"?keb\Zkhdjm`Zxlklj_kkug_mjy^bpublj_\h]bbeb_keb
\uijhklhg_^h\hevguk\h_c`bagvxlh]^ZwlZdgb]Z^ey\Zk;ulvfh`_l\u\eZ^_e_pfZeh]h
ij_^ijbylbyhkgh\Zggh]hg_kdhevdhe_lgZaZ^k[hevrbfbgZ^_`^Zfbghm\ubog_hijZ\^Z\r_]h
ujZ[hlZ_l_\k_mk_j^g__bmihjg__ghj_amevlZlihij_`g_fm^Ze_d"?keblZd\ug_h^bghdb
lhevdh\K_\_jghc:f_jbd_[he__^\Z^pZlbiylbfbeebhgh\lZdbodZd\ub\[hevrbgkl\_k\h_f
wlbex^bbkiulu\ZxlaZljm^g_gbykoh`b_k\Zrbfb
Beb`_\ukhljm^gbddjmighcdhjihjZpbbf_g_^`_jbeb]eZ\Zhl^_eZbbs_l_kihkh[\uj\Zlvky
bawlhckj_^uba[Z\blvkyhl\gmlj_gg_cdhgdmj_gpbbbkms_kl\_gghih\ukblvk\hc^hoh^
hafh`gh\u^Z`_bkihegbl_evgucbebnbgZgkh\uc^bj_dlhjdhfiZgbbbohlbl_k^_eZlvqlhlh
qlhjZ^bdZevghbaf_gbl[m^ms__wlhcdhfiZgbb
Beb\uijbgZ^e_`bl_dl_f\bZf_jbdZgp_\dhlhju_ohl_eb[ugZqZlvkh[kl\_ggh_^_ehghg_
j_rZxlkyiju]gmlv\g_ba\_klghklv"ukeurZebqlh\bgh\uogZqbgZgbcg_^h`b\Zxl^h
iylbe_lg_]hx[be_ybg_klj_fbl_kvihihegblvwlmklZlbklbdm"uhiZkZ_l_kvlh]hqlhm\Zkg_l
g_h[oh^bfuo^ey\_^_gby[bag_kZdZq_kl\qlhdhgdmj_gpbykebrdhf\ukhdZZjbkdqj_af_j_gqlh
^_gv]b[ukljhdhgqZlkyb\uhdZ`_l_kvmjZa[blh]hdhjulZ"
B\k_`_\Zf`ZevjZkklZ\Zlvkykf_qlhchkh[kl\_gghf^_e_Hlhfqlh\ukZfbk_[_ohaybgQlh
\ZrZ`bagvf_gy_lkydemqr_fmZ^hoh^uklj_fbl_evghjZklmlfbeebhgij_\jZsZ_lky\h\lhjhc
lj_lbcq_l\_jlucQlh\ZrZnhlh]jZnbymdjZrZ_lh[eh`dm`mjgZeZNhjqmgQlhgZ\klj_qmk
deb_glZfb\Zk\_amlgZebfmabg_beb^hklZ\eyxlgZj_Zdlb\ghfkZfhe_l_Qlh\ZrbfbdZiblZeZfb
mijZ\ey_lnhg^dhlhjuc[m^_l\deZ^u\Zlvkj_^kl\Z\j_r_gby]eh[Zevguofbjh\uoijh[e_fb
ihke_lh]hdZd\ugZkihdbg_l_
F_qlubj_ZevghklvfbeebhgZfex^_cdZ`_lkyqlhhgbgbdh]^Zg_kh\iZ^mlH^gZdhhgbfh]mlb
^he`gukh\iZklvhlihq_fmfugZibkZebwlmdgb]m
]h^mm\b^_ebk\_lnbevfbdgb]Z7KH6HFUHWLZcgZbfbeebhguex^_cmagZebhaZdhg_
ijbly`_gbyhlhfqlhnhdmkbjmygZrbfukebgZq_feb[hfufh`_fihemqblvbf_gghlhhq_f
^mfZ_fbij_\jZlblv\y\v^Z`_lhqlhgZfkZfbfdZ`_lky[_amfghcnZglZab_cH^bgbaZ\lhjh\
�wlhcdgb]b`hg:kkZjZnbf_ekqZklv_klZlvmqbl_e_fLZcguIhke_\uoh^ZnbevfZbdgb]b
fgh]b_ex^bkijZrb\ZeZgZkBdZdbf_gghfg_j_Zebah\ZlvgZijZdlbd_wlmb^_xqlh[u^hklbqv
mki_oZ\[bag_k_b\`bagb\hh[s_"
fbgm\rb_^_kylbe_lbyfuh[Zg_fZehh[sZebkvklukyqvx[bag_kf_gh\bihlhfmgZfba\_klgub
�ihgylgugZ^_`^ubkljZobmih\Zgbyblj_\h]bkdju\Zxsb_kyaZwlbf\hijhkhfeygZkfbeebhgu
kemqZxsboky_`_]h^ghaZdjulbcm\hevg_gbc[Zgdjhlkl\g_ijhklhklZlbklbq_kdb_^Zggu_gh
bklhjbb`b\uoex^_cmdhlhjuo_klvbf_gZebpZ]hehkZBfukeurbf\\hijhk_dhlhjucgZf
aZ^Z\ZebbaZ^Zxl^jm]hc\hijhk
DZdfg_^hklbqvbah[beby"
Hl\_lgZg_]h^Zxl\h\k_g_wdki_jlukmgb\_jkbl_lkdbfbkl_i_gyfb gbh^bgbagZkg_fh`_lbfb
\dhee_^`_AZgZrbfbkibgZfbg_[ueh[h]Zluojh^bl_e_cbebmki_rguo^_eh\uoiZjlg_jh\
dhlhju_fh]eb[u[jhkblvgZfkiZkZl_evgucdjm]GZkZfhf^_e_fujhkeb\h[klZgh\d_dhlhjZy
h[j_dZeZgZkgZihjZ`_gb_\`bagb
&#xhk;&#xlh;&#xdZ;&#x;&#x`b;&#xr; c;&#xk;&#xj_;&#x^b;
&#xZg;&#xZ^;&#xkd;&#xhc;&#x[;&#x_^;&#xgh;&#xlu;�Bffb]jZglk;eb`g_]hhklhdZ`b\rbckj_^bdZgZ^kdhc[_^ghlu`hg:kkZjZn\ih^jhkldh\hf
\hajZkl_k\yaZekyk^mjghcdhfiZgb_cklZjrbodeZkkZordheuhgkmf_eihj\Zlvkij_`g_c
`bagvxj_rb\k^_eZlvkyijhn_kkbhgZevgufkihjlkf_ghfghZ\lhfh[bevgZyZ\ZjbyihklZ\beZ
dj_klgZ_]hf_qlZoh\_jrbgZo[Zkd_l[hevgh]hfZkl_jkl\Z
Fxjj_cKfblm`_\gZqZevghcrdhe_[ueijbagZgg_kihkh[gufdh[mq_gbxgZh[s_fmjh\g_
_]hi_j_\_eb\ki_prdhemdhlhjZydZdba\_klghy\ey_lkyi_j\ufwlZihfgZimlbd`bagb
nZ[jbqgh]hjZ[hq_]hIhke_rdheuhgmkljhbekygZjZ[hlmbklZeqbklblvdZgZebaZpbhggu_ljm[ub
khlg_nmlh\ih^a_fe_c
L_fg_f_g__fuh[Zkmf_eb^h[blvkymki_oZDZdbfh[jZahf"Fureb^hjh]hcijh[bhrb[hd
\_^hfu_`_eZgb_fij_mki_lvmagZebnmg^Zf_glZevgu_aZdhgu[ulbyj_]mebjmxsb_
jZkij_^_e_gb_mki_oZ\[bag_k_bjmdh\h^kl\mykvbfb\ujZ[hlZebih^oh^\gh\vb\gh\v
^hdZau\Zxsbck\hxijb]h^ghklvLjb^_kylbe_lbyih^jy^bkihevamywlhlih^oh^fukha^Z\Zebk
gmeymki_rgu_dhfiZgbb\k_]h\hk_fgZ^pZlvgZ^\hboIjbwlhffu\b^_ebqlhex^b\hdjm]
l_jiylg_m^ZqmaZg_m^Zq_cF_`^ml_ffumki_ebhkhagZlvqlhmki_ol_fkeZs_q_fk[hevrbf
qbkehfex^_clu_]hjZa^_ey_rvBfuj_rbebih^_eblvkyk\hbfhiulhfagZgbyfbbmf_gbyfbkh
\k_fbdlhaZohq_lgZkmkeurZlv
Fgh]b_]h^ugZkk\yau\Z_l^jm`[Zbg_dhlhju_bamihfygmluo\ur_mki_rguodhfiZgbcfu
kha^Z\Zeb\f_kl_]h^mfuijbgyebj_r_gb_\_jgmlvkydZdlb\ghc^_yl_evghklbbihk\ylblv
k_[yihfhsbgZqbgZxsbf[bag_kf_gZfFukha^Zebhj]ZgbaZpbx21(&28&+dhlhjZygug_
klZeZqj_a\uqZcghwnn_dlb\gufij_^ijbylb_fij_^eZ]ZxsbffZehfm[bag_kmdhgkmevlZpbhggu_
mkem]bbmkem]bdhmqbg]ZGZrhiulk\yaZgguck21(&28&+iha\hebegZfgZibkZlvwlmdgb]m
Hl\_lfh`ghihemqblvbafgh`_kl\Zbklhqgbdh\QblZywlmdgb]m\umagZ_l_hfgh]hfhlijhkluo
kihkh[h\nhdmkbjh\dbkhagZgbybbkihevah\Zgby\[bag_k_nmg^Zf_glZevguoaZdhgh\[ulby^h
kha^ZgbyfZjd_lbg]h\h]hkewf^Zgdf_kk_^`Zhkgh\Zggh]hgZmgbdZevghcfbkkbb\Zr_c
dhfiZgbbhj]ZgbaZpbbkh[kl\_gghcnZ[jbdbfuke_cbmf_gby^mfZlvihfmevlbfbeebhg_jkdb
umagZ_l_ljb\hijhkZdexq_\uo^ey\kydh]hmki_rgh]h[bag_kZihcf_l_dZd^he`_g\u]ey^_lv
\Zrb^_Zevgucdeb_glbdZdh\uhkgh\gu_gZijZ\e_gby^_yl_evghklb_^bgkl\_ggu_kj_^bkhl_g
dhlhju_\ugb\dh_fkemqZ_g_^he`gub]ghjbjh\Zlv
k_hl\_lukhklZ\eyxsb__^bgucHl\_lihemq_gu\khlgyobgl_j\vxb[_k_^kmq_gufb
ki_pbZebklZfbihijh^Z`Zf[bag_keb^_jZfbbfmevlbfbeebhg_jZfblZd`_hgbijhbkl_dZxlba
gZr_]hhiulZjZ[hluklukyqvxdeb_glh\bihe_\uo\klj_qkih[_^bl_eyfbbg_m^ZqgbdZfb
ml\_j`^Zxsbfbbhrb[Zxsbfbkygh\ZlhjZfbbj_ljh]jZ^Zfbk_wlh\ugZc^_l_\gZr_cdgb]_
nbabd__klvdhgp_ipbyba\_klgZydZdijbgpbig_hij_^_e_gghklb=_ca_g[_j]Zbaeh`_ggZy
ijhklufyaudhfhgZ]eZkbldh]^ZkfhljbrvgZqlheb[hih^bgufm]ehfaj_gbywlhqlheb[h
lZd`_f_gy_lkyBlhqlh\_jghihhlghr_gbxdkm[ZlhfgufqZklbpZfkijZ\_^eb\hb
ijbf_gbl_evghd`bagbbmki_om\[bag_k_GZrZdgb]ZgZmqbl\ZkdZdkfhlj_lvgZk\hc[bag_kih^
bgufm]ehf\g_aZ\bkbfhklbhllh]hy\ey_l_kveb\ukhljm^gbdhfdZdhceb[hdhfiZgbbbeb__
[bag_khfbaf_gblkyb\ZrZ`bagv
Dgb]Zihk\ys_gZlhfmdZdh\eZ^_lvkh[kl\_gguf[bag_khffkh[kl\_gghc`bagvxDZdhkhagZlv
\ebygb_gZ[bag_kaZdhgZijbqbgbke_^kl\bcbdZdihklmiZlvqlh[uhdZau\Zlvkyg_ke_^kl\b_fgh
ijbqbghcFujZkkdZ`_fdZdihkljhblv[bag_k\Zr_cf_qlubagmljbij_^klZ\b\_]hk_[_ykghb
hlq_leb\h\h\k_oih^jh[ghklyo:aZl_fih\_^Z_fdZdkha^ZlvlZdhc[bag_khibjZykvgZ
bkiulZggu_\j_Zevguomkeh\byokljZl_]bb^hklb`_gbymki_oZ
G_bf__lagZq_gbydlh\ubg^b\b^mZevgucij_^ijbgbfZl_ev\eZ^_e_pdhfiZgbbkhljm^gbd
qZklghcnbjfubebf_g_^`_jbeb]eZ\Zhl^_eZ\dhjihjZpbbbakibkdZNhjqmgq_eh\_d
]hlh\ucgZqZlvkh[kl\_ggh_^_ehbeblhldlh`_eZ_lklZlvg_aZf_gbfufgZk\h_fgug_rg_f
jZ[hq_ff_kl_D_f[u\ugb[ueb\uohlbl_h[j_klbnbgZgkh\mxk\h[h^mb`blvkqZkleb\h
agZqblfugZibkZebwlmdgb]m^ey\ZkFugZibkZeb__qlh[uh[h^jblvb\^hogh\blv\ZkkgZ[^blv
g_h[oh^bfufbh[sbfbk\_^_gbyfbbdhgdj_lgufbihrZ]h\ufbbgkljmdpbyfbghihkljh_gbx
[bag_kZ\Zr_cf_qlu
Fuh[Zih^_ebfkyk\ZfbbklhjbyfbgZrbo`bag_cjZkkdZ`_fdZdijbrebdijhaj_gbyfba
dhlhjuo\ujhkHl\_lZlZd`_h[jZlbfkydbklhjbyf^jm]bomki_rguo[bag_kf_gh\dhlhju_
gZkdhevdhgZfba\_klghbkihevah\Zeb^eyhkms_kl\e_gbyk\h_cf_qlul_`_ijbgpbiu
WlZdgb]Zbf__lkm]m[mxp_evihfhqv\Zfhl\_lblvgZhijhkbg_ijhklhhl\_lblvghq_ldh
ykghbm\_j_gghkhh[sblvfbjmqlh\ZrZ`bagvm`_gbdh]^Zg_[m^_lij_`g_cQlh[bag_k\Zr_c
f_qlug_nZglZabyg_\hafh`ghklvg_\_jhylghklvihZ[khexlgZybg_ihdhe_[bfZyj_Zevghklv
DZdfg_^hklbqvbah[beby"
Hl\_l\ugZc^_l_gZwlbokljZgbpZo
=eZ\Z
&#xGM;&#xLJ;&#xDH;&#xJH;&#x;D;&#xKL;&#xHJ;&#xBY;�GMLJBDHJH;DBBKLHJBY@HG:
DZdlhmljhf\fZ_]h^ZfukfhbfkughfDbgZghfhldjuebdZjlhggmxdhjh[dmdhlhjZyiylv
e_lklhyeZaZi_qZlZgghcBlhqlhfugZreb\gmljbgZ\k_]^Zbaf_gbehfhx`bagv
Yihgylbyg_bf_ehlhfqlh^he`ghijhbahclb[he__lh]hyg_ih^haj_\Zeqlhbf_gghfum\b^bf
\gmljbdhjh[dbFug_ijbdZkZebkvdg_ciylve_lgZijhly`_gbbdhlhjuofgh]hi_j__a`Zebb
i_j_`bebg_fZehi_j_f_g
K\hxdZjv_jm\[bag_k_ygZqZe^\Z^pZlvx]h^ZfbjZg__kjZamihke_rdheuihc^yjZ[hlZlvZ]_glhf
ihlhj]h\e_g_^\b`bfhklvxKf_qlhchijhn_kkbhgZevghf[Zkd_l[he_y^Z\ghjZkijhsZekybg_
bf_egbfZe_cr_]hij_^klZ\e_gbyhlhfdZdkeh`blkyfhy`bagvLhj]h\eyg_^\b`bfhklvx[ueZ
^eyf_gy_^bgkl\_gghcZevl_jgZlb\hcf_klmijh^Z\pZ\[ZdZe_cghceZ\d_lZdqlhbxgy]h^Z
^_\ylgZ^pZlbe_lgbciZjgbrdZk^ZewdaZf_gbihemqbem^hklh\_j_gb_ebp_gabjh\Zggh]hjbwelhjZ
Kimklyg_kdhevdhf_kyp_\[eZ]h^Zjyk_fbgZjZfblj_gbg]Zfihf_lh^Zf^hklb`_gbyp_ebymagZeh
kms_kl\h\Zgbbf_lh^bdjZa\blbyebqghklbbf_gh\Z\rboky\bamZebaZpb_cbml\_j`^_gb_f
HagZqbfhklbih^h[guof_lh^bdy^h]Z^u\ZekyaZ^he]h^hlh]hdZdhgbihemqbebijbagZgb_
Ih^jhkldhfy[hevr_\k_]hgZk\_l_`_eZek^_eZlvkya\_a^hc[Zkd_l[heZYklhevhlqZygghwlh]h
`_eZeqlhihklhyggh\hh[jZ`Zek_[y\ub]ju\ZxsbfnbgZeuaZ[jZku\Zxsbfj_rZxsbcfyqgZ
ihke_^g_ck_dmg^_fZlqZbijhdjmqb\Zewlhfuke_ggh_dbgh\k\h_fkhagZgbb\uoh^ygZ
rdhevgmxiehsZ^dmY^Z`_kiZe\h[gbfdmk[Zkd_l[hevguffyqhfB^hZ\Zjbbmf_gykf_x
Ihihke_Z\Zjbbhih[_^ZogZiehsZ^d_ijbrehkvaZ[ulvGZklZeZihjZih[_`^Zlv\[bag_k_
YgZqZekgZ[ex^_gbyaZk\hbfbgZb[he__mki_rgufbdhee_]Zfbke_^beaZgbfbdZdyklj_[ke_^bl
aZ^h[uq_ckemrZedZdhgbjZa]h\Zjb\Zxlihl_e_nhgmgZkh\_sZgbyoklZjZekyk_klvjy^hfqlh[u
mkeurZlv\lhqghklbdZdbqlhhgbl\hjylDjhf_lh]hyklZefgh]hqblZlv[md\Zevgh]ehlZe\k_
dgb]b^hdhlhjuofh]^hlygmlvkybdhlhju_iheZ]Zeg_h[oh^bfufb^eyhkms_kl\e_gbyk\h_cp_eb
YkemrZeZm^bhaZibkbbihk_sZek_fbgZjubh^bgbak_fbgZjh\\_eq_eh\_ddhlhjucklZe
\ihke_^kl\bbfhbf^jm]hfgZklZ\gbdhfb^_eh\ufiZjlg_jhf?]ha\Zeb;h[Ijhdlhj
gZqZe_o]h^h\;h[i_j__oZebajh^gh]hLhjhglh\QbdZ]hqlh[ujZ[hlZlvkq_eh\_dhfih
bf_gbWjeGZclbg]_cedhlhjuc^_kylbe_lb_fjZg__nZdlbq_kdb\h^bghqdmhkgh\Zebg^mkljbx
jZa\blbyebqghklbAgZf_gblh_\uklmie_gb_GZclbg]_ceZKZfZykljZggZylZcgZi_j\hcba
g_fmaudZevguoZm^bhaZibk_ci_j_\Zebehjm[_`\fbeebhgijh^Zgguowda_fieyjh\Mqbl_e_f`_
GZclbg]_ceZ[ueGZihe_hgObeeZ\lhjgZb[he__ih`Zemcba\_klghcdgb]bkj_^bebl_jZlmjuh
�^hklb`_gbbmki_oZmfZcb[h]Zl_c
GZihe_hgObeeWjeGZclbg]_ceb;h[IjhdlhjdZ`^ucihk\h_fmmqbebh^ghfmdexqdmki_om
mf_gb_dhgljhebjh\Zlvk\hbfukebQ_eh\_q_kdb_^hklb`_gby\gmrZebfg_wlbmqbl_ey
h]jZgbq_guebrvl_fbij_^_eZfbdhlhju_kha^Z_ffukZfbk\hbfbh]jZgbqbl_evgufbfukeyfb
Wlh\haaj_gb_yiheghklvxjZa^_eyem`g_agZxihq_fmbkdZdhcklZlbghfg_hghdZaZehkv
kh\_jr_gghhq_\b^guf
kdhj_yklZeaZibku\ZlvgZ[mfZ]_p_ebdhlhju_klZ\bei_j_^kh[hc Mf_gy^hkboihjojZgylky
aZibkbk^_eZggu_e_lhf]h^Z\fYaZibku\Zeml\_j`^_gbybkeh\_kgu_dZjlbgumki_oZh
dhlhjhff_qlZeih^iblu\Zykh[kl\_ggh_ih^khagZgb_gh\ufbh[jZaZfbp_e_cijhb]ju\Zy
fuke_gghgh\u_nbevfuhk\h_fljbmfn_\dZq_kl\_ij_^ijbgbfZl_ey
i_j\uc]h^jZ[hluZ]_glhfihg_^\b`bfhklbyaZjZ[hlZehdheh^heeZjh\g_lZdm`b
iehoh^ey^\Z^pZlbe_lg_]hGZ\lhjhc]h^yaZjZ[hlZe^heeZjh\IhklZgh\dZp_e_c
ml\_j`^_gbyb\bamZebaZpby^_ckl\h\Zeb
IjhjZ[hlZ\^\Z]h^Zyj_rbei_j_^hogmlvbjZkrbjblvk\hb]hjbahgluKh[jZ\kj_^kl\Zy
hlijZ\bekyiml_r_kl\h\Zlv\hdjm]k\_lZFh_iml_r_kl\b_^ebehkv[hevr_]h^Zyh[h]gmea_fghc
rZjbamqZyqm`b_dmevlmjub\a]ey^ugZfbjbjZkrbjyyk\hbij_^klZ\e_gbyhij_^_eZo
\hafh`gh]hdhgp_]h^Zy\_jgmeky\Lhjhglhbkgh\Zmkljhbeky\nbjfmihlhj]h\e_
g_^\b`bfhklvxH^gZdh[uehykghqlhgZ^he]hylZfg_aZ^_j`mkvfg_ohl_ehkvagZlv[hevr_
^_eZlv[hevr_[ulvd_flh[hevrbf
Q_j_aiZjme_l\dhgp_]h^ZMhel_jRg_c^_jbNjwgdIhepe_jij_^klZ\bl_eb]b]Zglkdhc
jbwel_jkdhck_lb5(F:O\k_\_jghcDZgZ^_khh[sbebfg_qlh\5(F:Ohk\h[h^beZkv
^he`ghklvj_]bhgZevgh]hZ]_glZ\rlZl_Bg^bZgZ K_]h^gyMhel_jbNjwgdgZb[he__mki_rgu_
km[njZgqZcab\fbj_\fHgbagZebqlhyklj_fexkvjZklbbij_^eh`bebfg_^_eh\h_iZjlg_jkl\h
_kebykh]eZrmkvhlijZ\blvky\Bg^bZgm
�`hgkijhkbebhgb\u]hlh\ui_j_[jZlvky\Bg^bZgm"
JZamf__lkyhl\_lbeyDh]^Z\u_a`Zlv":ihlhfmlhqgbeDklZlbdm^Zbf_ggh"
IhijZ\^_kdZaZlvyg_jZkkeurZekeh\ZBg^bZgZmkeurZelhevdh\hijhkgZkq_li_j__a^Zb
ihgyeqlhfg_ij_^hklZ\eyxl\hafh`ghklvhldhlhjhcg_evayhldZau\Zlvky
Bg^bZgZihebk[bag_k^`hjg_e
Q_j_aiylve_lkhh[sbeyfuklZg_fkZfhcdjmighcjbwel_jkdhcdhfiZgb_c\Bg^bZg_GZr
h[t_fijh^Z`ij_\ukblfbeebZj^^heeZjh\
HgZddmjZlghaZibkZefhbkeh\ZZihlhfg_[j_`ghkijhkbe
um`_]h\hjbebk"bijbgyekyi_j_qbkeylvbf_gZ\eZ^_evp_\djmig_cr_]hgZlhlfhf_gl
Z]_glkl\Zg_^\b`bfhklb\j_]bhg_
W:qlh"kijZ\bekyy
Dhjj_kihg^_glmofuevgmeky
�mfZx\Zfke_^m_lagZlvqlhhgbjZ[hlZxlm`_ihqlb\hk_fve_lbbfijbgZ^e_`blk_fv^_kyl\b
a^_rg_]hjugdZg_^\b`bfhklb
hllZdgh\hklvBf_gZdhlhju_hgmihfygmegbq_]hfg_g_]h\hjbebYg_bf_egbfZe_cr_]h
ihgylbyhjugd_g_^\b`bfhklbBg^bZgub\hh[s_hlhfdZd\_klb^_eZg_]h\hjym`_h[
ha\mq_gghffghxdhjj_kihg^_glmh[t_f_ijh^Z`:lmlhdZau\Z_lkybf__lkydhgdmj_glb_s_
dZdhcf_klguckbajy^gufhiulhfbgZ\_jgydZkohjhrbfbk\yayfb
Dhjj_kihg^_gljZkohohlZekyHgihgyeqlhyihlygmekyaZdmkdhfdhlhjucg_kfh]mhldmkblv
G_kdhevdh^g_ckimklybgl_j\vx[uehhim[ebdh\Zgh\f_kl_kfh_cnhlh]jZnb_cih^aZ]heh\dhf
Ijh^Z`bgZfbeebZj^\l_q_gb_iylbe_lB\_kv]hjh^ihl_rZekyqblZy]Za_lm
:q_j_aiylve_lh[t_fijh^Z`fh_cdhfiZgbb^hklb]fbeebZj^Z^heeZjh\\]h^bkf_rdb
ij_djZlbebkv
�F_lh^bdb\bamZebaZpbbbml\_j`^_gby\kZfhf^_e_jZ[hlZebeyf_gy^hkboihjaZ]Z^dZihq_fm
bdZdghdZdZyjZagbpZhgbjZ[hlZeb
]h^mygZqZe^_eZlv^hkdb\bamZebaZpbbdhlhju_fhbgZklZ\gbdbgZau\Zeb\bamZevgufb
gZihfbgZgbyfb\uj_aZeba]Za_lb`mjgZeh\beexkljZpbbdhlhju_hlh[jZ`ZeZihklZ\e_ggu_
fghxi_j_^kh[hcp_ebbgZde_b\ZebogZebklu[mfZ]bL_fkZfufydZd[u\ukljZb\Ze
kh[kl\_ggmx`bagvLh]^Zy_s_g_\khklhygbb[ueiheghklvxhp_gblv^hklhbgkl\Zwlh]hf_lh^Z
gh\kdhj_fg_ij_^klhyehm[_^blvky\_]h^_ckl\_gghklb
Dlhfm\j_f_gby\ha]eZ\eyej_]bhgZevgh_ij_^klZ\bl_evkl\h5(F:O[_afZeh]h^_kylve_lm
gZkgZkqblu\Zehkv[he__k_fb^_kylbiylbhnbkh\gZf_klZoblukyqZZ]_glh\F_gykZfh]hwlZ
jZ[hlZi_j_klZeZmkljZb\Zlvohl_ehkvq_]hlh[hevr_]hYgZr_ek_[_aZf_gmi_j_^Ze^_eZkh[jZe
ih`bldbihijhsZekykBg^bZghcbhlijZ\bekyh[jZlgh\DZgZ^m
Ke_^mxsb_g_kdhevdhe_lfukk_fv_ci_j__a`Zebkf_klZgZf_klhihdZyih^ukdb\Zek_[_gh\h_
aZgylb_Y\eh`bekj_^kl\Z\g_kdhevdhdhfiZgbc_s_g_kdhevdbfihfh]kh\_lZfbbijbwlhf
ijh^he`ZebkdZlvdhgp_]h^Zijbyl_evihbf_gbE_gFZdd_j^bijb]eZkbef_gy\KZg
NjZgpbkdhkugE_gZD_\bgb_]hijbyl_ev=h\Zj^ijb^mfZebg_qlhhkh[_ggh_
Wlhm^b\bl_evgZyijh]jZffZm[_`^Zef_gyE_gHgZiha\hey_l\bjlmZevghhp_gblv
Z\lhfh[bevb^Z`_hl_evijyfh\Bgl_jg_l_[_a\kydboaZ]jmahdbieZ]bgh\Lu^he`_g__m\b^_lv
Y\hkobsZekyE_ghfbagZeqlhjZ[hlZy\f_kl_kgbffgh]hfmgZmqmkv?]hihke_^gyydhfiZgby
dhlhjmxhgijh^Ze:c;bWfklhbeZp_eh_khklhygb_Y\ue_l_e\KZgNjZgpbkdhfg_g_
ihlj_[h\Zehkvfgh]h\j_f_gbqlh[uihgylvdZdh_rbjhdh_ijbf_g_gb_ijh]jZffZD_\bgZb
=h\Zj^Zfh`_lgZclb\jbwel_jkdhckj_^_\lhj]h\e_Z\lhfh[beyfbbhl_evghf[bag_k_blhfm
ijbgyewlhij_^eh`_gb_[_adhe_[Zgbc:ihlhfhgijhbag_knjZamdhlhjZyaZklZeZf_gy\jZkieho
Wcihq_fm[ugZfg_\uclbgZ[bj`m"KdZ`_f[m^ms_chk_gvx"
�Hgohl_ejZaf_klblvZdpbbgZjugd_q_j_a^_\ylvf_kyp_\ihke_kha^ZgbydhfiZgbbZ`_\l_
]hjyqb_^_gvdb[mfZ^hldhfh\wlZb^_ydZaZeZkvq_j_kqmjm`hilbfbklbqghcH^gZdhE_gagZedZd
^hklb]Zlvg_hkms_kl\bfuop_e_chgqblZel_`_dgb]bqlhbykZfbmqbekyml_o`_ex^_cZ
ihlhfmihgbfZeqlhgZkk^_j`b\Zxlebrvh]jZgbq_gbydhlhju_fukZfbgZk_[ygZeZ]Z_f
Y]em[hdh\^hogmebhl\_lbeQlh`^Z\Zcihijh[m_fFui_j_[jZebkvbaZgdm\_jZ\Ehk
:g^`_e_kbp_euc]h^bebhdhehlh]hye_lZeba=hjh^ZZg]_eh\\KZgNjZgpbkdhbh[jZlghGh\Zy
dhfiZgby[ueZaZj_]bkljbjh\ZgZ\gZqZe_]h^ZZq_j_a^_\ylvf_kyp_\fumki_rghijh\_eb
,32 i_j\bqgh_jZaf_s_gb_Zdpbb\fgZ[bj`_1$6'$4ihke_q_]hijh\_ebkebygb_k^jm]hc
dhfiZgb_c\blh]_jughqgZydZiblZebaZpbygZr_]h^_lbsZkhklZ\beZfbeebZj^Z^heeZjh\
Wlhl\bojvkh[ulbcbf_eljbihke_^kl\byhi_j\uoyihemqbem[_^bl_evg_cr__^hdZaZl_evkl\h
fh]ms_kl\Zq_eh\_q_kdbofuke_ch\lhjuoyaZjZ[hlZeklhevdhqlhke_]dhc^mrhcm^Zebekyhl
^_e:\lj_lvbof_gykgh\Zh[myehklj_fe_gb_di_j_f_g_f_klbjZkrbj_gbx]hjbahglh\Y_s_
�g_ihgbfZedZdb_wlh]hjbahglughl\_j^hagZe]^_ohqm`blv\KZgb_]h
�Hlhfqlh[uihk_eblvky\KZgb_]hyf_qlZeihqlb^\Z^pZlve_l]h^miml_r_kl\myih
fbjmyaZ^_j`Zeky\wlhf]hjh^_bkdZaZek_[_H^gZ`^udh]^Zkfh]mk_[_wlhiha\heblvy[m^m
`blva^_kv
�BlZd\gZqZe_]h^Zfukk_fv_ckgyeb^hf\ijb]hjh^_KZgb_]hbgZqZebih^ukdb\Zlvk_[_
ihklhyggh_`bev_DZij_exihbkdbmki_rghaZ\_jrbebkvbyaZdZaZe^hklZ\dmgZr_]hbfms_kl\Z
dhlhjh_\k_wlb]h^uihdhbehkvgZkdeZ^_\Bg^bZg_
Q_j_ag_kdhevdhg_^_evf_[_evijb\_aeb\f_kl_kg_kdhevdbfb^_kyldZfbdZjlhgguodhjh[hd
B\hlykb`m\k\h_fgh\_gvdhfdZ[bg_l_fZcmljh\lhjgbdZaZhdghfk\_lblkhegp_djm]hfg_
jZkiZdh\Zggu_dhjh[dbyijh\_jyxwe_dljhggmxihqlmZfhcr_klbe_lgbckugbrdZDbgZgkb^bl
gZdhjh[d_m^\_jb\dZ[bg_l[helZ_lgh]ZfbbklmqblihdZjlhgmIhfgxykdZaZe
Ijbyl_evl_[_h[yaZl_evghwlh^_eZlv"Lu`_fg_f_rZ_rv
:qlh\dhjh[d_iZi"kijhkbehgijh^he`Zy[helZlvgh]Zfb
YijbsmjbekyiulZykvijhqblZlvgZki_ogZpZjZiZggmxgZ^ibkvgZ[hdmdhjh[db
LZffhbdZjlbgdbbaBg^bZguIhfgbrvBg^bZgm"
Dh]^ZfulZf`bebDbgZg_^\ZgZqbgZeoh^blv
DZdb_dZjlbgdb"
Yh[tykgbeklZjZl_evghih^[bjZykeh\Zqlhwlhbah[jZ`_gbylh]hq_]hfg_ohl_ehkv^h[blvky\
`bagbbgZjZ[hl_
:aZq_fhgbl_[_"\n
F_gylZdbih^fu\Zehhl\_lblGZ^hqlh[uaZdhgqblvjZa]h\hjbaZgylvkygZdhg_p^_ehfih
ih]ey^_\gZDbgZgZdhlhjuchq_\b^ghgZkeZ`^ZekyrZlZgb_fihijhklhjghfmgh\hfm^hfmy
hldZaZekyhlwlh]hgZf_j_gby
^_lkl\_yihh[_sZek_[_qlhdh]^Zih\ajhke_x bdhg_qgh`_ihmfg_x\fbmf_gy[m^mlk\hb
^_lbygbdh]^Zg_[m^mhl\_qZlvbfGZ^hbebIhlhfmLZdqlhykgyekdhjh[dbde_cdmxe_glm
hldjuedhjh[dmb^hklZei_j\ucebklkgZihfbgZgbyfbGZg_f[ueZnhlh]jZnbyF_jk_^_kZh
ijh^Zg?s_ijbkmlkl\h\ZebkgbfdbkbfiZlbqguogZjmqguoqZkh\b[hlbghdbadjhdh^beh\hcdh`b
YjZa]ey^u\Zekgbfdbij_^Z\Zykv\hkihfbgZgbyfaZl_fba\e_d\lhjhcebklbfukkugbrdhc
\haajbebkvgZnhlh]jZnbx[hevrh]hjhkdhrgh]h\_ebdhe_igh]h\h\k_ohlghr_gbyo^hfZ
Fh_ci_j\hcfukevx[ueh:wlhdZdkx^ZihiZeh"GZ\_jgh_dh]^Zfu]hlh\bebkvdi_j__a^m
�dlhlhkemqZcgh[jhkbe\dhjh[dmj_deZfgmx[jhrxjmZ]_glkl\Zg_^\b`bfhklbZg_lgbq_]h
ih^h[gh]hDhjh[dZ\_^vijhklhyeZaZi_qZlZgghciylve_lY\gbfZl_evghihkfhlj_egZ^hfgZ
dZjlbgd_gbdZdZyg_[jhrxjZkgbfhd[ueijbde__gdebklmIjbde__g
Lh]^ZyaZieZdZe
�GZebkl_[ueZnhlh]jZnbydhlhjmxyiylve_lgZaZ^\uj_aZebaklZjh]hwda_fieyjZ`mjgZeZjbf
ohmfaHgZbah[jZ`ZeZjhkdhrguc^hfkhhdgZfbr_klvxZdjZfbijbe_]Zxs_cl_jjblhjbb
Zi_evkbgh\ufb^_j_\vyfbbdmq_c^jm]bo^hklhbgkl\Bbf_ggh\wlhf^hf_fukDbgZghf
k_cqZkkb^_ebG_\ihoh`_fg_lbf_ggh\wlhf
uj_aZydZjlbgdmba`mjgZeZyagZlvg_agZe]^_jZkiheh`_gwlhl^hfbkdhevdhhgklhblWlh
[ueZijhklhnhlh]jZnby\`mjgZe_
Fukebihg_kebkv\kdZqvDZdh\Z[ueZ\_jhylghklvlh]hqlhy\dhgp_dhgph\dmiexwlhl^hf"B
\hafh`gheb\hh[s___\uqbkeblv"
B\g_aZighyihgyedZdh\Z[m^_lfhy`bagv\^Zevg_cr_f
?keb\u\b^_ebnbevf7KH6HFUHWLZcgZlhkeurZebdZdybaeZ]Zewlmbklhjbxijhq_f\
nbevf_g_[ueh\hafh`ghklbih\_^Zlvhlhfqlhijhbahrehihke_fhf_glZhaZj_gbyWlh[ueh
k\h_]hjh^Zhldjh\_gb_ykeh\ghmkeurZe]eZkkg_[_kbwlhfmkh[ulbxgZijyfmxh[yaZgZk\hbf
ihy\e_gb_fdgb]Zdhlhjmx\u^_j`bl_\k\hbojmdZoGZijhly`_gbb^\Z^pZlbe_lygZklhcqb\hb
g_mdehgghijZdlbdh\Zef_lh^uihklZgh\dbp_e_cf_^blZpbbml\_j`^_gbyb\bamZebaZpbbb
ihemqZe^hklZlhqgh^hdZaZl_evkl\lh]hqlhhgb^_ckl\_gguGhgbdh]^Zg_ihgbfZedZdbihq_fm
hgbkjZ[Zlu\ZxlihijZ\^_kdZaZlvfg_[ueh\k_jZ\ghL_i_jv`_yj_rbeqlh^he`_gwlh
\uykgblv
]h^myij_[u\ZegZ^h[jh\hevghci_gkbbg_bf_egbdZdbo[bag_kieZgh\bgbdZdhc
ihlj_[ghklbijbklmiZlvd^_eZfBgufbkeh\ZfbygZoh^beky\lhfkZfhf[eZ`_gghfkhklhygbbd
dZdhfmdZdfuiheZ]Z_fklj_fblkydZ`^ucqblZl_evwlhcdgb]b\khklhygbbiheghc
nbgZgkh\hck\h[h^uJZ[hlZlvg_[uehgbfZe_cr_cg_h[oh^bfhklb
H^gZdhfhf_glhaZj_gby\k_baf_gbemf_gyihy\beZkvjZ[hlZdhlhjhcklZeZk`b]Z\rZyfh_
k_j^p_ihlj_[ghklvmagZlvdZdbfh[jZahf^hfknhlh]jZnbb\hiehlbeky\j_Zevghklv
YgZqZeklh]hqlhkhklZ\bekibkhd\_^msbomq_guo\l_oh[eZklyogZmdbdhlhju_dZdfg_
ij_^klZ\eyehkvbf_xlhlghr_gb_dkemqb\r_fmkyZaZl_fijbgyekyqblZlvboklZlvbbdgb]b
IhlhfyklZeihk_sZlvboim[ebqgu_\uklmie_gbyb^Z`_a\hgbeg_dhlhjufbagboihke_^mxsb_
f_kypub]h^uyihagZdhfbekybh[sZekykeb^_jZfbbibhg_jZfbbkke_^h\Zgbc\d\Zglh\hc
nbabd_g_cjhikboheh]bbnbehkhnbbb^jm]bohljZkeyoagZgbcLhqlhhgbfg_ih\_^Zebf_gy
ihljykehWlbjZkkdZauh[tykgyebdZdfg_m^Z\Zehkvkha^Z\Zlvh^gmmki_rgmxdhfiZgbxaZ^jm]hc
bdZdfukk_fv_cihk_ebebkv\^hf_f_qlunhlh]jZnbydhlhjh]hojZgbeZkv\dZjlhgghc
dhjh[d_
ke_^mxsbo]eZ\Zofuijb]eZrZ_f\ZkaZ]eygmlv\gmljvdhjh[dbbmagZlvihjZabl_evgu_nZdlu
=eZ\Z
IHIULDBIHGYLVD:DMKLJH?GFBJ
]h^mih`beh]hblZevygkdh]hZkljhghfZghbf_gb=Zebe_h=Zebe_cijba\ZebgZkm^
bgd\babpbbkhqeb\bgh\guf\_j_kbbijb]h\hjbebdih`bag_gghfmlxj_fghfmaZdexq_gbx
q_fkhklhyehij_klmie_gb_=Zebe_y"Hg\ke_^aZ\_ebdbfZkljhghfhfGbdheZ_fDhi_jgbdhf
dhlhjuc`be\_dhfjZg__ml\_j`^ZeqlhA_feyg_y\ey_lkyp_gljhfKheg_qghckbkl_fuk_
gZh[hjhl]h\hjbe=Zebe_c\p_glj_kbkl_fugZoh^blkyKhegp_ZA_feyebrvh^gZba]hjkldb
ieZg_l\jZsZxsboky\hdjm]k\_lbeZ
Wlhml\_j`^_gb_khqeb^bZf_ljZevghijhlb\hiheh`guflhfmqlhkdZaZgh\K\ylhfIbkZgbb
�=Zebe_yaZklZ\bebim[ebqghhlj_qvkyhlk\hbo\a]ey^h\Z_]hdgb]mbZeh]bh^\mo\Z`g_crbo
kbkl_fZofbjZIlhe_f__\hcbDhi_jgbdh\hc\g_keb\kibkhdaZij_s_gguoijhq_fiha^g__
lxjvfmaZf_gbeb^hfZrgbfZj_klhfbhklZlhd`bagb=Zebe_cihkl_i_gghl_jy\rbcaj_gb_
ijh\_egZk\h_c\bee_ih^Nehj_gpb_c
G_kfhljygZkm^ubaZij_lul_hjby]_ebhp_gljbq_kdh]hmkljhckl\ZKheg_qghckbkl_fu\dhgp_
dhgph\ih[_^beZZkdjmime_agu_hiulu=Zebe_ybihkljh_ggu_bffZl_fZlbq_kdb_fh^_eb\h
fgh]hfaZeh`bebhkgh\mgug_rg_cgZmdbLjb\_dZkimklyg_f_pdbcnbabd:ev[_jlWcgrl_cg
gZa\Ze=Zebe_yhlphfkh\j_f_gghcgZmdb
;he__lukyqbe_l\iehlv^hwihob=Zebe_ygZmdZ[hevr_bgl_j_kh\ZeZkvkha^Zgb_fl_hj_lbq_kdbo
hibkZgbcj_Zevghklbq_fijh\_jdhcwlbohibkZgbcijZdlbdhcGhihke_Dhi_jgbdZb=Zebe_y
_\jhi_ckdb_mq_gu_ijbklmibebdihbkdmbgZdhie_gbxwfibjbq_kdbo^ZgguoFuke_ggu_hiulu
mklmibebf_klhijZdlbq_kdbfwdki_jbf_glZfa^_kvfh`gh\kihfgblvdZd=Zebe_cdZlZeih
gZdehgghfm`_eh[m^_j_\yggucbf_lZeebq_kdbcrZjuqlh[uijh\_jblvml\_j`^_gb_:jbklhl_ey
qlhly`_eu_ij_^f_ludZlylky[uklj__e_]dbo gZkZfhf^_e_wlhg_lZdkdhjhklvaZ\bkbllhevdhhl
m]eZgZdehgZ`_eh[Z\f
GZdhie_ggu_kwihob=Zebe_y^Zggu_iha\hebebmq_gufgZjbkh\ZlvlZdmxdZjlbgmgZdhlhjhc
mkljhckl\hfbjZgZihfbgZ_lh]jhfgucqZkh\hcf_oZgbaf\wlhff_oZgbklbq_kdhfmkljhckl\_g_l
f_klZlZdbfihgylbyfdZd^mrZ^mobebkhagZgb_NjZgpmakdbcnbehkhnbfZl_fZlbdJ_g_
�_dZjlkh\j_f_ggbd=Zebe_ybdZd_]hg_j_^dhbf_gmxlk_]h^gyhl_pkh\j_f_gghcnbehkhnbb
aZy\beke_^mxs__gZbemqrbckihkh[ihgylvdZdmkljh_gfbjaZdexqZ_lky\jZa^_e_gbb
fbjha^ZgbygZ^\_qZklbfbjh[t_dlb\gucbebfZl_jbZevgucmijZ\ey_fucgZmqgufb
ijbgpbiZfbbkm[t_dlb\gucfbj^mrbdhlhjuf\_^Z_lp_jdh\v
�_dZjlagZf_gblij_`^_\k_]hnjZahcFukexke_^h\Zl_evghkms_kl\mxh^gZdhqlhlZdh_
�fure_gb_g_agZegb_dZjlgb_]h^moh\gu_gZke_^gbdbDZdbfh[jZahffufukebf"Hldm^Z
[_jmlkygZrbfukeb"DZdbfh[jZahffZl_jbybadhlhjhckhklhblgZrfha]ihjh`^Z_lkhagZgb_"
�Kh\j_f_ggucnbabd`hgOZ]_ebgh[jhgbeKhagZgb_\hagbdZ_lbadmkdZiehlbwlh
]jZg^bhagZynbehkhnkdZyijh[e_fZ
&#xhi;&#xj_;Û&#xi;&#xj_;&#x^e;&#xh`;&#x_g;&#xgh;&#xfm;�hij_dbij_^eh`_gghfm_dZjlhfjZa^_e_gbxfbjha^Zgbya^jZ\uckfukeih^kdZau\Z_lqlhgZrb
fukeb^he`gu[ulvg_dbfh[jZahfk\yaZgukfZl_jb_cGhdZdbfbf_ggh"Ihiuldbhl\_lblvgZ
wlhl\hijhkjZkdju\Zxli_j_^gZfb]jZg^bhagucfbj\hafh`ghkl_cbk\_jr_gbcbkhklZ\eyxl
kms_kl\_ggmxqZklvHl\_lZdZdlZdh\h]h
�Ihke__dZjlZb=Zebe_y[uekwjBkZZdGvxlhgm]em[b\rbcij_^klZ\e_gb_hijbjh^_dZd
f_oZgbaf_bknhjfmebjh\Z\rbcaZdhguijZ\e_gbywlbff_oZgbafhfkydeZkkbq_kdZynbabdZ^Z
qlhlZf\kykh\j_f_ggZygZmdZhkgh\ZgZgZnmg^Zf_gl_aZeh`_gghfGvxlhghfihke_^gbc
hibku\Ze\k_e_ggmxdZdimklh_lj_of_jgh_ijhkljZgkl\hkd\havdhlhjh_h[t_dlu^\b`mlky
ih^qbgyykvg_hijh\_j`bfufbg_baf_ggufaZdhgZfWlbaZdhgu^\b`_gbyk^_eZeb\hafh`guf
ihy\e_gb_fgh]bokh\j_f_gguol_ogheh]bchlijhkl_crboiZjh\uo^\b]Zl_e_c^hdhkfbq_kdbo
ahg^h\\jh^_lh]hqlh[jZeh[jZapuihq\ugZFZjk_
Lhq_]hex^bkmf_eb^h[blvkyijbf_gyygZijZdlbd_aZdhguGvxlhgZihbklbg_ihjZabl_evgh
H^gZdhkh\j_f_g_fmq_gu_bkq_jiZeb\hafh`ghklbijbf_g_gbygvxlhgh\kdhcf_oZgbdbIhf_j_
mkeh`g_gbybgkljmf_glh\bkke_^h\Zgbynbabq_kdh]hfbjZm\h^bebwdki_jbf_glZlhjh\\k_]em[`_
b\uykgbehkvqlhgZkm[Zlhfghfmjh\g_\k_e_ggZyjZ^bdZevghhlebqZ_lkyhlkZfuokf_euo
�nZglZabc_dZjlZbGvxlhgZ
gZqZe_;;klhe_lbyijb\uqgh_h[t_dlb\gh_f_oZgbklbq_kdh_fbjh\hkijbylb_ih^\_j]ehkv
i_j_kfhljmKhldjulb_fy\e_gbyjZ^bhZdlb\ghklb\dhgp_o]h^h\mq_gu_ijbklmibebd
bkke_^h\ZgbyfZlhfgh]hy^jZb[uebrhdbjh\Zguhldjulb_fqlhgZkm[Zlhfghfmjh\g_
nbabq_kdb_aZdhgukh\_jr_gghhlebqZxlkyhlgvxlhgh\kdboKZfZlhfnZdlbq_kdbij_\jZlbeky\
beexabxq_flsZl_evg___]hbamqZebl_ff_g__p_evgufhghdZau\Zeky
Keh\hZlhf]j_q_kdh_bhagZqZ_lg_^_ebfmxqZklbpmgZijhly`_gbb;,;\_dZmq_gu_\_jbeb
qlh\k_e_ggZykhklhblbaZlhfh\dZddbjibqbdh\fbjha^ZgbyGhy\e_gb_jZ^bhZdlb\ghklb
iha\hebehihgylvqlhZlhfg_y\ey_lkyg_^_ebfhcqZklbp_cgmljbZlhfh\aZdexq_gp_euc
hkh[ucfbjh`b^Zxsbcbamq_gbybhibkZgbyBdh]^Zij_^klZ\e_gb_hg_^_ebfhfZlhf_[ueh
hijh\_j]gmlh\f_kl_kgbfiZehbhkgh\Zgb_deZkkbq_kdhcnbabdbGZr\a]ey^gZmkljhckl\hfbjZ
ij_l_ji_edZj^bgZevgmxljZgknhjfZpbx
K?WG?J=BY
Dh]^Zfuijhbaghkbfbfy:ev[_jlZWcgrl_cgZdZdb_ZkkhpbZpbbhgh\uau\Z_l";ulvfh`_ldlh
lh\kihfbgZ_lij_`^_\k_]hiurgmxk_^mxr_\_exjmblmagZf_gblmxnhlh]jZnbxgZdhlhjhc
�nbabdaZi_qZle_gk\ukmgmlufyaudhfjm]b_hl\_qZxlijhklh=_gbcijbwlhfihqlb\k_
ihfgylbnhjfmem?PkKdZdhcklZlbfZl_fZlbq_kdh_\ujZ`_gb_aZmfghcl_hjbbk^_eZehkv
�klhevba\_klgufqlhhghagZdhfh^Z`_l_fdlhg_bf__lhlghr_gbydgZmd_"_eh\lhfqlhwlZ
nhjfmeZWcgrl_cgZhagZqZxsZywg_j]byjZ\gZijhba\_^_gbxfZkkugZkdhjhklvk\_lZ\d\Z^jZl_
hlf_gbeZ\k_ij_^u^msb_l_hjbbfbjhmkljhckl\Zbiheghklvxbaf_gbeZdZjlbgmfbjZ
Klj_fykvh[tykgblvaZ]Z^hqgh_ih\_^_gb_k\_lZWcgrl_cgh[gZjm`beqlh_^bgkl\_gguckihkh[
gZclbhl\_laZdexqZ_lky\jZaju\_kdZaZehkv[uijh\_j_ggufb\j_f_g_faZdhgZfbgvxlhgh\kdhc
nbabdbaZf_gdhgp_ipbbGvxlhgZhgij_^eh`bekh[kl\_ggmxl_hjbxfbjhmkljhckl\Zba\_klgmx
dZdl_hjbyhlghkbl_evghklbH^gZbaijbqbgihdhlhjufb^_yWcgrl_cgZhdZaZeZkvklhev
\ebyl_evghckhklhbl\lhfqlh_]hl_hjby\i_j\u_\bklhjbbml\_j`^ZeZwg_j]bybfZl_jbyg_
ijhklh\aZbfhk\yaZgughihklhygghi_j_oh^ylh^gZ\^jm]mxkl_g_jZa^_ey\r_cij_`^_
fZl_jbxbwg_j]bxWcgrl_cghlukdZelj_sbgmbwe_]Zglghc^hdljbg_deZkkbq_kdhc
gvxlhgh\kdhcnbabdbijbrehkvihl_kgblvky__j_rbl_evghhlh^\b]ZeZ[mcgZyijbohleb\Zy
jZg__g_\hh[jZabfZyd\Zglh\ZynbabdZ
f_gvr_ZlhfZMq_gu_gZqZebbkke_^h\Zlvijbjh^mj_ZevghklbgZwlhfmjh\g_bmklZgh\beb
kljZggucnZdlq_f]em[`_fuih]jm`Z_fky\j_Zevghklvl_f\k_f_gvr_\b^bfIhbkdb
f_evqZcr_cqZklbpufZl_jbbijb\_eb\blh]_dl_hjbbhkms_kl\h\Zgbb\jh^_[ugZebq_kl\mxsbo
ghijZdlbq_kdbg_meh\bfuok]mkldh\wg_j]bbgZa\Zgguod\ZglZfb
Ijhju\kh\_jr_ggucWcgrl_cghf\djZlp_fh`ghknhjfmebjh\ZlvlZd\k_wg_j]byKdZeZ
ieZg_lZklZdZg\h^ujmdZ\k_^hq_]h\ufh`_l_^hljhgmlvky\k_qlhfh`_l_ihgxoZlvbeb
ihijh[h\ZlvgZ\dmk\k_khklhblbafhe_dmel_khklhylbaZlhfh\Zlhfukhklhylbaijhlhgh\
we_dljhgh\bg_cljhgh\Zihke_^gb_khklhylbag_meh\bfuok]mkldh\wg_j]bb
Ba^_kvd\Zglh\ZynbabdZi_j_k_dZ_lkykhldjulb_fdhlhjh_kh\_jrbeykZfbamqZykh^_j`bfh_
dZjlhgghcdhjh[dbmk_[y^hfZDhgp_ipbbd\Zglh\hcnbabdbbf_xlg_ihkj_^kl\_ggh_hlghr_gb_d
\hafh`ghklbh[j_klbkqZkleb\mx`bagvbkha^Zlv[bag_kk\h_cf_qluDZdlhevdhfuhkhagZ_fqlh
\k__klvwg_j]bybf_`^mfZl_jb_cbwg_j]b_cg_lg_ijhgbpZ_fh]h[Zjv_jZ]jZgbpuf_`^m
nbabq_kdbffbjhfbfbjhfgZrbofuke_cfhf_glZevghbkq_agml
QBL:YJ:AMF;H=:
AZ^_kylbe_lbybkke_^h\Zgbc\jmke_wcgrl_cgh\kdhcl_hjbbhlghkbl_evghklbd\Zglh\ZynbabdZ
ij_ih^g_keZgZfg_fZehkxjijbah\uykgbehkvqlhwlbaZ]Z^hqgu_d\Zglu\_^mlk_[y\_kvfZ
g_h[uqgh\qZklghklbh[eZ^Zxlg_h[tykgbfhckihkh[ghklvx\ebylv^jm]gZ^jm]Z nbabdb
gZau\Zxlwlmkihkh[ghklvaZimlZgghklvxd\Zglh\uokhklhygbc\f
k\h_cdgb]_GZmdZbihe_ZdZrbnbabdWj\bgEZkehhibku\Z_ljy^wdki_jbf_glh\
ijh\_^_gguoDeb\hf;Zdkl_jhfki_pbZebklhfihjZ[hl_kiheb]jZnhf ^_l_dlhjhfe`b\f;Zdkl_j
[jZembkiulm_fuoh[jZapu[_euodjh\yguol_e_pbihf_sZebo\ijh[bjdbdhlhju_aZl_fhl\habe
\hl^Ze_ggu_f_klZg_f_g__k_fbfbevhlp_gljZbkiulZgbcIh^dexqb\ddZ`^hfmh[jZapm
iheb]jZnhgijbklmibedwdki_jbf_glZf
oh^_h^gh]hl_klZhgihdZaZeih^hiulghfml_e_ijh]jZffmihk\ys_ggmxgZiZ^_gbxyihgp_\gZ
I_jeOZj[hj\]h^mIh^hiulguf[ue[u\rbca_gblgucklj_ehddhlhjuc\kem`be\hnehl_
\h\j_fy\hcgub\^_gvZlZdbgZoh^beky\I_jeOZj[hj_Dh]^ZgZwdjZg_ihy\behkvebphklj_edZ
djmigufieZghfebphwlh]hq_eh\_dZhljZabehwfhpbhgZevgmxj_Zdpbxb\lhl`_fb]
iheb]jZngZoh^b\rbcky\k_fbkiheh\bghcfbeyohlf_klZbkiulZgbcaZnbdkbjh\Ze\kie_kd
wfhpbcdZd_keb[uhg[ueih^dexq_gg_ihkj_^kl\_gghdwlhfmq_eh\_dmZg_dijh[bjd_k
h[jZaphf_]h[_euodjh\yguol_e_p
Ihke_^mxsb_wdki_jbf_glujZaebqZebkv\g_rgbfbh[klhyl_evkl\ZfbbjZkklhygbyfbhl
bkiulm_fh]h^hh[jZapZ_]hdjh\b ^_kyldbb^Z`_khlgbfbev\fghj_amevlZluhdZaZebkv
h^bgZdh\ufbihjZabl_evghh^bgZdh\ufb
DZdlZdh_\hafh`gh"GZyaud_d\Zglh\hcnbabdbdjh\va_gblqbdZ\ijh[bjd_b\l_e_k\yaZgZbg_
bf__lagZq_gbygZkdhevdhqZklbpudjh\bjZa^_e_gu\ijhkljZgkl\_hgbijh^he`ZxlhdZau\Zlv
\aZbfgh_\ebygb_F_`^mijhqbfwlh\aZbfh^_ckl\b_ijhbkoh^blgZkdhjhklbij_\urZxs_c
kdhjhklvk\_lZqlhgZjmrZ_lh^bgba[Zah\uoihklmeZlh\l_hjbbWcgrl_cgZ
Mq_gu_gZa\ZebwlmkfmsZxsmxkihkh[ghklvf]gh\_ggh]h\aZbfh^_ckl\byg_ehdZevghklvxKZf
Wcgrl_cg\ijhq_fba[_]Zel_ogbq_kdhcl_jfbgheh]bbb]h\hjbehlZbgkl\_gghf\ha^_ckl\bbgZ
jZkklhygbb
GZqZebkvihbkdbwlhckbeukihkh[ghch[t_^bgblv\k_ba\_klgu_gZf\b^uwg_j]bbWlbihbkdb
fZl_fZlbq_kdh]hmjZ\g_gbydhlhjh_\ujZabl^_ckl\b_\k_okbek_e_gghcgug_ijbgylh
jZkkm`^Zlvh_^bghcl_hjbbiheybebl_hjbb\k_]h^eykh\j_f_gghcgZmdbklZebq_flh
gZih^h[b_ihbkdh\K\ylh]h=jZZey_^msb_Zkljhnbabdb\qZklghklbKlb\_gOhdbg]]h\hjyl
qlhkha^Z\wlml_hjbx\k_]hfuihagZ_fjZamf;h]Z
�G?H@B:GGH?HLDJULB?FUKEVEBY?LG:F:L?JBX
Q_j_a^\Z^pZlve_lihke_im[ebdZpbb]eZ\ghcjZ[hluWcgrl_cgZ[uehkh\_jr_ghhldjulb_klhev
`_nmg^Zf_glZevgh_ihk\hbfihke_^kl\byfdZdbhldjulb_Wcgrl_cgZ:gZqZehkv\k_k
wdki_jbf_glh\^\moibhg_jh\d\Zglh\hcnbabdb^ZlqZgbgZGbevkZ;hjZb_]hmq_gbdZ_jg_jZ
=_ca_g[_j]Z
;hjb=_ca_g[_j]bamqZebaZ]Z^hqgh_ih\_^_gb_km[ZlhfguoqZklbpbmklZgh\bebqlh\gmljbZlhfu
wlbg_^_ebfu_qZklbpu\hij_dbjZkoh`_fmfg_gbxhlgx^vg_ihoh`bgZmihjy^hq_ggu_
kheg_qgu_kbkl_fu\fbgbZlxj_GZkZfhf^_e_bo\gmlj_gg__mkljhckl\hqj_a\uqZcghaZimlZgghb
hgbij_^klZ\eyxlkh[hcwlZdb_k]mkldb\_jhylghkl_c
DZ`^Zykm[ZlhfgZyqZklbpZkms_kl\m_lg_dZdfZl_jbZevgh_bklZ[bevgh_g_qlhZdZd
ihl_gpbZevguc\ZjbZgllh]hbebbgh]hk\h_]hkhklhygbyIjbgpbig_hij_^_e_gghklb=_ca_g[_j]Z
]eZkblqlhg_\hafh`ghh^gh\j_f_gghbaf_jblv\k_k\hckl\Zdhgdj_lghcqZklbpuGZijbf_j
aZibku\ZybgnhjfZpbxhf_klhgZoh`^_gbbijhlhgZg_evayh^gh\j_f_gghaZnbdkbjh\Zlv_]h
kdhjhklvbebljZ_dlhjbx_keb`_baf_jylvkdhjhklvg_\hafh`ghhij_^_eblv_]hlhqgh_
f_klhiheh`_gb_
Bahldjulby;hjZb=_ca_g[_j]Zke_^h\ZehqlhgZkZfhfwe_f_glZjghfmjh\g_fZl_jby_s_g_
y\ey_lkyq_flhkm[ZlhfghffZkrlZ[_ihwlhcl_hjbbk_e_ggZykhklhblg_bafZl_jbZevguo
dbjibqbdh\ghbaihe_c\_jhylghkl_ckdZ`_flZdbagZ[jhkdh\bebb^_cghg_badZjlbg
QZklbpZijbh[j_lZ_lfZl_jbZevghklv \ujZ`ZykvgZmqgufyaudhf__k\hckl\ZdheeZikbjmxl\
_^bgh_khklhygb_\flhevdh[m^mqbgZ[ex^Z_fhcbebbaf_j_gghc
B\hlqlh^_ckl\bl_evghkljZggh[uehh[gZjm`_ghqlhZdlgZ[ex^_gby\eby_lgZih\_^_gb_
qZklbpu
kydbcjZadh]^Zmq_gu_ke_^bebaZwe_dljhghflhlhdZau\Zekybf_gghlZf]^_hgbh`b^Zeb_]h
m\b^_lvIjbwlhfg_bf__lagZq_gbydlhijh\h^blgZ[ex^_gbymq_gucnbabdbebrhn_j
Z\lh[mkZ;he__lh]h\kdhj_klZehykghqlhkZfhgZf_j_gb_gZ[ex^ZlvaZqZklbpZfb^Z`_[_a
hkms_kl\e_gbygZijZdlbd_hdZau\Z_l\ebygb_gZih\_^_gb_wlboqZklbp
g_aZighkm[t_dlb\ghklv\hkijbylb_khagZgb_fnjZ]f_glZfZl_jbbk^_eZeZkvdexq_\uf
we_f_glhfijbjh^uj_Zevghklb
IHE?GME?HCLHQDB
Ihf_j_ijh^he`_gbybkke_^h\ZgbbfZl_jbbgZkm[Zlhfghfmjh\g_h[gZjm`behkvg_qlhihbklbg_
g_h[tykgbfh_Mq_gu_gZa\Zebwlhg_qlhihe_fgme_\hclhqdb IGL\fgZkZfhfwe_f_glZjghf
mjh\g_ijbZ[khexlghfgme_dh]^Z\k_ba\_klgu_nhjfuwg_j]bbbkq_aZxl[ueZaZnbdkbjh\ZgZ
g_dZykbeZ\ha^_ckl\mxsZygZfZl_jbx
wlhfghe_f]gh\_ggu_\aZbfh^_ckl\byaZimlZgghklbd\Zglh\uokhklhygbcl_y\e_gbydhlhju_
Wcgrl_cggZau\ZelZbgkl\_ggufbgZqbgZxlh[j_lZlvkfukeHdZau\Z_lkygb`_
wg_j]b_cdZdlZdh\hcbg_ij_^klZ\ey_lkh[hcimklh_ijhkljZgkl\hlhqg__\k_]hhibku\Zlv_]hdZd
bgnhjfZpbhggh_ihe_
Bgufbkeh\Zfbi_j\bqguchd_Zgbadhlhjh]h\hagbdZ_lwg_j]byy\ey_lkyhd_Zghfqbklh]h
khagZgbyhldm^ZlmlblZfijhy\ey_lkyfZl_jbyBf_gghbakhagZgbykhklhbl\k_e_ggZyfZl_jbyb
wg_j]byebrvnhjfudhlhju_hghijbgbfZ_l
Wj\bgEZkehgZau\Z_lihe_h[t_^bgyxs__fbjbaZdexqZxs__\k_[_\k_gZk\_l_:ihe_f
wlhhlkuedZd^j_\g_bg^bckdbf\_^Zf\dhlhjuojZkkdZau\Z_lkyhijhkljZgkl\_bebklbobb:dZrZ
g_fZl_jbZevghfojZgbebs_\k_oagZgbc\k_e_gghc\lhfqbke_q_eh\_q_kdh]hhiulZIkboheh]
DZje=mklZ\Xg]jZkkm`^Zehdhee_dlb\ghf[_kkhagZl_evghfnbehkhnIv_jL_cyj^_RZj^_g
]h\hjbehghhkn_j_[bheh]Jmi_jlR_e^j_cdhibku\Zefhjnh]_ggu_ihey;he__lh]hgZ\k_f
ijhly`_gbbbklhjbbq_eh\_q_kl\Zwlhlmjh\_gvwlhihe_ijhaj_\Zebbhibku\Zeb\lukyqZo
hij_^_e_gbcbh[jZah\Ghebrv\ihke_^gb_^_kylbe_lbygZmdZih^h[jZeZkvdlhfmqlhfu\k_]^Z
hsmsZebghgbdh]^Zg_fh]eb^hoh^qb\hh[tykgblv
�EZkehibr_lj_\gb_agZebqlhwlhijhkljZgkl\hg_imklhhghbklhqgbdijhbkoh`^_gbyb
iZfylvh[h\k_fqlhkms_kl\h\Zehbkms_kl\m_lL_i_jvwlhihgbfZgb_\hkijbgylhgZmdhcb
ihkl_i_gghklZgh\blkydjZ_m]hevgufdZfg_f\gZmqghcdZjlbg_;;,klhe_lbyHghiheghklvx
baf_gblgZrbij_^klZ\e_gbyhk_[_bhfbj_
GZkZfhf^_e_gZrbij_^klZ\e_gbyhk_[_bhfbj_m`_baf_gbebkvblZd`_baf_gylky\Zrb
\haaj_gbygZ\_^_gb_[bag_kZ
�FUKEVIHJH@:?LK?
BlZdfuml\_j`^Z_fqlh\k_gZk\_l_khklhblbafuke_c"Qlhfukevihjh`^Z_lnbabq_kdbcfbj"
�Zbf_gghlZdhlk\_^_ggucdg_kdhevdbfihklmeZlZfblh]fgh]h\_dh\uobkke_^h\Zgbc
fbjhmkljhckl\Z
k_\nbabq_kdhffbj_khklhblbaZlhfh\
:lhfukhklhylbawg_j]bb
Wg_j]bykhklhblbakhagZgby
Zrbfukebg_ijhklhfZl_jbZevguhgbkha^ZxlfZl_jbxBafukeb\hagbdZ_l\k_gZk\_l_
qZklghklbba\Zrbofuke_c\hagbdZ_l\Zr[bag_k
?kebwlhml\_j`^_gb_dZ`_lkyljm^guf^ey\hkijbylbyij_^klZ\vl_k_[_dZdh\h[uehex^yfwihob
�=Zebe_ydhlhjufkhh[sbebqlhA_feyhdZau\Z_lky^\b`_lky\ijhkljZgkl\_\hdjm]KhegpZey
h[uqgh]hq_eh\_dZ;9,b;9,,\_dh\[uehkh\_jr_gghhq_\b^ghqlhA_feyg_ih^\b`gZb\kydb_
^hfukeug_aZkem`b\Zebk_]hlhqdbaj_gbyjh\gufkq_lhfgbdZdh]h\gbfZgbydhgp_dhgph\
_kebieZg_lZ^\b`_lky\dhkfhk_ihq_fmgZkg_kf_lZxlkih\_joghklbdhkfbq_kdb_mjZ]Zgu"
Ex[hc]emi_p^he`_g\b^_lvqlhA_feygbdm^Zg_^\b`_lkybl\_j^hklhblgZf_kl_
?kebi_j_g_klbkvgZg_kdhevdhlukyq_e_lbcjZg__\h\j_f_gZZglbqghklblh]^Zh[s_ijbgyluf
[uehfg_gb_qlhA_feyiehkdZyDhg_qghfbjiehkdbcLuqlhg_\_jbrvkh[kl\_gguf
]eZaZf"
LZd`_h[klhbl^_ehbkhldjulbyfbkh\j_f_gghcnbabdb
Dh]^Z\a]ey^gZfbjf_gy_lkyijbgpbibZevghwlZi_j_f_gZdZ`_lkykljZgghcg_iha\hebl_evghc
�g_ihklb`bfhckxjj_Zebklbq_kdhcZ`_g_\hafh`ghc
wg_j]byh^ghblh`_:l_i_jv\uaZy\ey_l_qlhfZl_jbywg_j]byb\k_gZk\_l_kha^Zgufukevx"
BgZrbfukebihjh`^ZxlfZl_jbx"
LZdb_klvKxjj_Zebklbqghg_ijZ\^Zeb"ijhq_f^ey^hkhdjZlbdh\g_f_g__kxjj_Zebklbqghc
[ueZb^_ydjm]ehcA_febFug_\b^bfbklbguFu\b^bfebrvlhqlh]hlh\um\b^_lvlhqlhgZk
ih[m`^Zxl\b^_lv\hkiblZgb_bh[jZah\Zgb_
Ba\_klghqlhdh]^Zwdki_^bpbyFZ]_eeZgZ\]h^m^hklb]eZL_jjZ^_evNmw]h H]g_gghc
A_feb\fZ[hjb]_gu\k\hbodZghwijZdlbq_kdbg_hlj_Z]bjh\ZebgZihy\e_gb_nehlZ_\jhi_cp_\
[hevrb_iZjmkgu_dhjZ[eb[ueb^eygboklhevqm`^ufby\e_gbyfbqlhhgbboihijhklmg_
m\b^_ebh^ghfbawibah^h\A\_a^gh]himlbdZiblZgDbjdfbkl_jKihdbijhqb_qe_guwdbiZ`Z
Wgl_jijZcaZ\ukdZdb\ZxlbadhdhgZg_\b^bfhklbhdmlu\Zxs_]ha\_a^he_llZdb_\jhi_cpu\
iZaZoZ[hjb]_gh\ihy\bebkvkeh\ghbagbhldm^Z
ugZ\_jgydZkeurZeb\ujZ`_gb_Ih\_jxdh]^Zm\b`mM\uhghebr_ghkfukeZbdm^Z
ijZ\bevg__[ueh[u]h\hjblvM\b`mdh]^Zih\_jxZrbm[_`^_gby\ZrZ\_jZg_ijhklh
hljZ`Zxlj_Zevghklvhgb__kha^Zxlbwlh\iheg_ijbf_gbfhd[bag_kmke_^mxsbo]eZ\Zofu
rZ]aZrZ]hfhibr_fijhp_kkkha^Zgby[bag_kZ\Zr_cf_qlukihfhsvxgZb[he__mgb\_jkZevgh]h
bgkljmf_glZ\k_e_gghcfuke_c
K:F:YFH=MQ:YKBE:K?E?GGHC
?kebb^_yqlh\k_e_ggZykha^ZgZfukevxdZ`_lky\Zfljm^gh^hklb`bfhclh\hl_s_h^gh
aZf_qZgb_kh\k_fm`_hr_ehfbl_evgh_kbeZhdhlhjhcfu]h\hjbfgZfgh]hij_\hkoh^bl\k_qlh
q_eh\_dkihkh[_gij_^klZ\blv
k_e_ggZyihoh`_h[jZah\ZgZfgh`_kl\hfkeh_\bebmjh\g_cih^h[ghemdh\bp_bebjmkkdhc
fZlj_rd_\gmljb`b\uohj]Zgbafh\de_ldb\gmljbde_lhdfhe_dmeuihlhfg_^_ebfu_Zlhfu
ihlhfwe_dljhgubijhlhguihlhfd\Zjdb[hahguf_ahgunhlhgue_ilhguBq_ff_gvr_fbj
q_fgb`_mjh\_gvl_ffh]ms_kl\_gg__ijbkmlkl\mxsZy\g_fkbeZ
Q_f]em[`_fuih]jm`Z_fky\ijbjh^ml_f^bgZfbqg__hgZklZgh\blkyBgufbkeh\Zfbq_f
nmg^Zf_glZevg__mjh\_gvl_f]jZg^bhag__kbeZ
Dijbf_jmobfbq_kdb_j_Zdpbb\hafh`gugZmjh\g_fhe_dmebZlhfh\GZmjh\g_Zlhfgh]hy^jZ
wlh\fbeebhgjZaf_gvr_^_ckl\m_ly^_jgZykbeZdhlhjZy\fbeebhgjZafh]ms_kl\_gg__
obfbq_kdhck\yabGh^Z`_y^_jgucmjh\_gvlZdkdZaZlv[e_^g__lihkjZ\g_gbxkmjh\gyfb
dZdh\u_bamqZ_lk_]h^gyd\Zglh\ZynbabdZKh]eZkghWj\bgmEZkehihe_gme_\hclhqdbbf__l
wg_j]_lbq_kdmxiehlghklvwj]h\gZdm[bq_kdbckZglbf_ljlh_klv\h^ghfdm[bq_kdhf
kZglbf_lj_imklh]hijhkljZgkl\Z\^_kylvlukyqfbeebZj^h\fbeebZj^h\fbeebZj^h\fbeebZj^h\
jZa[hevr_wg_j]bbq_f\h\k_cfZl_jbbba\_klghc\k_e_gghc
Bwlh\k_]h\h^ghfdm[bq_kdhfkZglbf_lj_:ij_^klZ\vl_kdhevdhwg_j]bb\ibgl_beb\d\Zjl_
D:DD:GLH:YNBABD:IHFH=:?LIHKLJHBLV;BAG?K:R?CF?QLU
]h^mq_j_a^\Z]h^Zihke_lh]hdZdnbabdFZdkIeZgdij_^eh`bel_jfbgd\Zgl^ey
�hibkZgby[Zah\h]hwe_f_glZbaemq_gbyk\_lZfheh^hcZg]ebckdbcibkZl_ev`_cfk:ee_g
him[ebdh\Zedgb`dmih^gZa\Zgb_fFukeb\^mr__]hwlhiZjZnjZa[b[e_ckdh]hbaj_q_gby
IhlhfmqlhdZdh\ufukeb\^mr__]hlZdh\bhg Ijblq\flmihjmfZehdlhgZoh^bedZdmx
eb[hk\yavf_`^mwlbfb^\mfyex^vfbghk_]h^gy\hhjm`_ggu_gug_rgbfbagZgbyfbfue_]dh__
IeZgdhfWcgrl_cghfhjhfb=_ca_g[_j]hf \blh]_\hagbdeZdhgp_ipbyd\Zglh\h]h\ZdmmfZ\fZ
fukebl_ebgZih^h[b_GZihe_hgZObeeZWjeZGZclgb]_ceZb;h[ZIjhdlhjZklj_fbebkvgZclb
ijZdlbq_kdh_ijbf_g_gb_wlbfl_hjbyf\fbj_q_eh\_q_kdbok\_jr_gbc
Ij_^klZ\e_gb_hlhfqlhfukebhdZau\Zxlg_ihkj_^kl\_ggh_\ha^_ckl\b_gZj_Zevghklvhlf_qZehkv
g_h^ghdjZlghh^gZdhkqblZehkvq_flhhq_fklu^gh^Z`_ihfureylvex^yfjZamfguf^h[Z\hd
hghihjh`^Zeh[hevr_\hijhkh\q_fhl\_lh\GhgZdhg_pgZmdZhdZaZeZkv\khklhygbb^Zlvhl\_lu
Ihfgbl_lhmfhihfjZqbl_evgh_dhebq_kl\hwg_j]bb\h^ghfdm[bq_kdhfkZglbf_lj_imklh]h
ijhkljZgkl\Z"bdlhj=x]hkdZaZeG_lgbq_]h[he__fh]ms_kl\_ggh]hq_fb^_yihki_\rZydh
\j_f_gbl_i_jvfuagZ_fqlhwlbkeh\Zg_ijhklhdjZkb\Zyf_lZnhjZ;ulvfh`_lkZf=x]hg_
^hdhgpZihgbfZe]em[bgmk\h_cnjZauh^gZdhhg^ZegZf[md\Zevgh_hibkZgb_lh]hdZdmkljh_gZ
j_Zevghklv
FukevkZfZyfh]mqZykbeZ\h\k_e_gghcGZrbfukebkj_^kl\Zbgkljmf_glukihfhsvx
dhlhjuofukha^Z_fk\hb`bagbbbfbmijZ\ey_f
B^_yij_^r_kl\m_lkmsghklb
Bf_gghlZdihy\beky\fh_cj_Zevghklb^hfknhlh]jZnbbbf_gghlZdkha^Z\ZebkvfhbdhfiZgbbb
bf_gghwlhijhbkoh^blkh\kydbf[bag_kf_ghfdhlhjuch[eZ^Z_l\b^_gb_fp_ebbbkihevam_l
mihfbgZ\rb_ky\ur_f_lh^uk_gZqbgZehkvdZdb^_ydZddZjlbgdZ\khagZgbbbij_`^_q_fy
mki_ewlhhkfukeblvym`_`be\^hf_k\h_cf_qlu
GZmdZ]h\hjblgZfqlh\hkgh\_nbabq_kdh]hfbjZe_`blihe_qbklh]hkhagZgby\fbeebZj^u
fbeebZj^h\jZa[he__fh]ms_kl\_ggh_g_`_ebex[Zybaf_jbfZywg_j]bybwlhihe_qbklh]h
khagZgbyagZ_l\k_qlhijhbahc^_l]^_eb[h\h\k_e_gghcagZ_lZ[khexlghlhqghbfZl_jbZebam_l
k\h_agZgb_f]gh\_gghIh`Zemcwlhg_kebrdhf^Ze_dhhlhibkZgbcdhlhju_ex^bgZijhly`_gbb
lukyq_e_lbc^Z\ZeblsZkvihklbqvih^ebggmxijbjh^mmgb\_jkZevgh]hbklhqgbdZgZr_]h[ulby
g_dhlhju_gZau\Zxl_]h;h]hfDZdgbgZah\bi_j_^gZfbdZjlbgZfbjZh[tylh]h[_kij_^_evguf
\k_fh]msbf\k_\_^msbfkhagZgb_fdhlhjh_gZoh^blky\hkgh\_\k_]h\y\e_gghffbj_dhlhjh_
_klvbklhqgbdl\hj_pb\_g_pl\hj_gby
hl\dZdhffbj_`b\_ffuk\Zfbb\hlbadZdhc]ebgu\u[m^_l_e_iblvbkha^Z\Zlv[bag_k\Zr_c
f_qlu
=eZ\Z
A:DHGIJBLY@?GBY
Fu`b\_f\h\k_e_gghcZ[khexlguoaZdhgh\\fbj_dhlhjucgZdZ`^hfmjh\g_b\dZ`^hf
ijhy\e_gbbmijZ\ey_lkyqj_a\uqZcghlhqghd\Zglh\hc\k_e_gghc\hafh`gug_j_]meyjghklbaZlh
bkdexq_gukemqZcghklbbkh\iZ^_gby\kydZyqZklbpZb\kydh_^_ckl\b_mql_guAZdhgudhlhju_
mijZ\eyxlfbjhfklhev`_g_^\mkfuke_ggudZd\uqbke_gbyhlijZ\b\rb_ZkljhgZ\lh\gZEmgmb
iha\heb\rb_bf\_jgmlvkyh[jZlgh
�_dZjlhrb[Zekyfbjfuke_cbb^_cfbjhaZj_gbcl\hjq_kl\Zbij_^ijbgbfZl_evkl\Zg_hl^_e_g
hlfbjZobfbbb]jZ\blZpbbihe_cbe_kh\G_lhkh[uoijZ\behgbaZibkZgu\h[s_c^ey\k_o
dgb]_AZdhgumijZ\eyxsb_^\b`_gb_fkm[ZlhfguoqZklbpbkheg_qguokbkl_flZd`_mijZ\eyxl
gZrbfbfukeyfbbqm\kl\Zfbk_f_cgufbhlghr_gbyfbbdZjv_jhc
Wlmnmg^Zf_glZevgmxbklbgmkebrdhfe_]dhaZ[ulvaZih\k_^g_\ghcjmlbghcihkdhevdmgZf
b\b^_lvb\fbj_dhlhjuckdjulhlgZrbohj]Zgh\qm\kl\k_qlhk\yaZghk[bag_khf
jZa\hjZqb\Z_lky\fbj_y\e_gghfGhbwlh\u^he`guihfgblv\k_]^Zijhbkoh^bl[bag_kba
^jm]h]hfbjZHkhagZcl_wlhb\uihcf_l_ijbqbgm\ae_lh\biZ^_gbcmki_oh\bg_m^Zq\[bag_k_
DZdmqbld\Zglh\ZynbabdZfbjg_ajbfuc]hjZa^hfh]ms_kl\_gg__fbjZy\e_ggh]hWlhh]jhfgZy
]jZg^bhagZyqZklvZck[_j]Zhdhlhjhc[hevrbgkl\hbagZkg_ih^haj_\Z_l\bhlims_ggh]hgZf
\j_f_gbZ\b^bfucbhkyaZ_fucfbjdZdh\hcfukqblZ_fj_Zevguf_klv\k_]hebrvdmkhq_dgZ^
ih\_joghklvxgZr_]hkhagZgbyLblZgbdihlhibeZbf_gghih^\h^gZyqZklvZck[_j]Z
ijb[eb`_gbydhlhjhcgbdlhg_aZf_lbeBlhqghlZd`_wlZih^\h^gZyqZklvlhibll_dhfiZgbb
dhlhju_l_jiylihjZ`_gb_\[bag_kgZqbgZgbyo
Ihke_\uoh^ZnbevfZ7KH6HFUHWLZcgZfbeebhguex^_cmagZebhkms_kl\h\ZgbbaZdhgZ
ijbly`_gbydhlhjuch[tykgy_ldZdg_ajbfucfbj\eby_lgZgZrb`bagbb^_eZDjhf_lh]h
lukyqbex^_ckh\k_]hfbjZh[jZlbebkvdgZf\21(&28&+baeZ]Zy\ibkvfZobl_e_nhgguo
a\hgdZobklhjbbhlhfdZdihklb`_gb_aZdhgZijbly`_gbybaf_gbehbo`bagbQZklvwlbobklhjbc
ihbklbg_ihjZabl_evgZfgh]b_\_kvfZljh]Zl_evguZjZaghh[jZab_`bag_gguoh[klhyl_evkl\
ihijhklmihljykZ_l
Ke_^m_lhlf_lblvqlhaZdhgijbly`_gby\dexqZ_l\k_[yg_kdhevdhf_gvrboaZdhgh\beb
ijbgpbih\wlhc]eZ\_fuihhq_j_^ghbojZkkfhljbfbhibr_fdZdhgb^_ckl\mxlqlh[u\u
fh]ebijbklmiblvdbkihevah\Zgbxlhcg_baf_jbfhckbeudhlhjmx^ZjblgZfg_ajbfucfbj
&#xK?;&#xG;&#x:Q;&#xBG;&#x:?;&#xLK;&#xY;&#xK;°K?G:QBG:?LKYKB?B
J_\hexpbyhlghkbl_evghklbkh\_jr_ggZyWcgrl_cghfihdZaZeZqlh\k_khklhblbawg_j]bb
De_ldbfhe_dmeuZlhfuijhlhgubg_cljhgud\Zjdb]exhguf_ahgub[hahgu\k_wlhwg_j]bb
Kmsghklb^hklmigu_gZr_fm\hkijbylbx\dexqZygZkkZfbokmlvijhy\e_gbywg_j]bb
aZf_^e_ggu_^hkhklhygbydhlhjh_fuihklb]Z_fdZdklZ[bevgh_
GhqlhagZqblwlZnjZaZijhy\e_gbywg_j]bbaZf_^e_ggu_^hkhklhygby"
havf_fdm[bdev^ZFufh`_fagZlvdZdhg\hagbd^h[Z\b\_fmwg_j]bx?kebgZ]j_lv_]hgZr
dm[bd\kdhj_h[jZlblky\`b^dhklv?kebgZ]j_\Zlv^Ze__`b^dhklvgZqg_lbkiZjylvky
ij_\jZsZlvky\iZjIjbihke_^mxs_fgZ]j_\_we_f_glukhklZ\eyxsb_dm[bdev^Zi_j_c^ml\
khklhygb_qbklhcwg_j]bbZaZl_fi_j_k_dmldZjl_abZgkdbc[Zjv_jbklZgmll_fqlhe_`blaZ
ij_^_eZfbqbklhcwg_j]bblh_klvkhagZgb_fbebbgnhjfZpb_c
Bf_gghbag__b\hagbdgZrdm[bdI_j\hgZqZevghhg[ueb^__c
ih\k_^g_\ghc`bagbfuqZklhhibku\Z_fl_k\_jowg_j]_lbq_kdb_khklhygbydhlhju_g_\b^bf
\hhqbxdZd^moh\gu_ZaZf_^e_ggu_[he__fZl_jbZevgu_khklhygbydZdnbabq_kdb_
H^gZdhgZmdZ]h\hjblgZfqlhwlhjZa^_e_gb_bijhlb\hihklZ\e_gb_\k_]hgZ\k_]hkj_^kl\h
h[e_]qblvk_[_`bagvh^ZdZdgbdjmlbhklZ_lky\h^hchgZ\hagbdZ_lbab^_bd\Zglh\h]h
ihl_gpbZeZ\h^uq_j_aklZ^bbiZjZ`b^dhklbbev^Zdhg_qghfkq_l_ihemqZ_lky\h^Zgh
i_j\bqghc[ueZb^_y
Ihfgbl_dZdfuih^\h^bebblh]ihiuldZfq_eh\_q_kl\Zihgylvmkljhckl\hfbjha^Zgby"
k_\nbabq_kdhffbj_khklhblbaZlhfh\
:lhfukhklhylbawg_j]bb
Wg_j]bykhklhblbakhagZgby
DZdh_wlhbf__lhlghr_gb_d[bag_km\Zr_cf_qlu"KZfh_ijyfh_k_qlhijhbkoh^bl\\Zr_c
`bagbkemqZ_lkybf_gghlZdkgZqZeZb^_yaZl_ffZl_jbZevgZynhjfZFugZqbgZ_f^_ehk
g_nbabq_kdh]hmjh\gybij_\jZsZ_fg_ajbfh_\lhqlhkihkh[gum\b^_lv
�IJBQBG:BKE?KLB?
Z`gucdeb_glhl\_qZ_l^Zbebg_luihemqZ_l_kms_kl\_ggu_bg\_klbpbbbebl_jy_l_
ihke_^gb_kj_^kl\ZP_gugZg_^\b`bfhklv\ae_lZxl^hg_[_kbebg_h`b^ZgghiZ^ZxlJugdb
dhe_[exlkymjZ]Zgukf_lZxlg_hklhjh`guogh\u_ijh_dluihjZ`Zxl\k_o\hdjm]Fu\b^bfwlb
kh[ulbybj_Z]bjm_fgZgbog_khagZ\Zyqlhhgbebrvdjhr_qgZy\b^bfZyqZklvg_ajbfh]h
Zck[_j]Znbabq_kdbcblh]g_fZl_jbZevgh]hijhp_kkZl\hj_gbyFuqZklhj_Z]bjm_fgZwlbkh[ulby
g_ihgbfZyk\h_cjheb\bohkms_kl\e_gbb
FugZ[ex^Z_ffbjfZl_jbZevguon_ghf_gh\bg_\b^bfdm^Z[he__agZqbfucfbjdhlhjuc
ihjh`^Z_lfZl_jbxy\eyykv__bklhqgbdhfWlhl\lhjhcfbjh[rbjgucb^Z`_g_h[hajbfuc_klv
fbjijbqbg
Gvxlhgbkihevah\Zeijbgpbiijbqbgubke_^kl\by^eyhibkZgbyaZdhgh\l_jfh^bgZfbdb
^_ckl\mxsbo\nbabq_kdhff_oZgbklbq_kdhffbj_kydh_^_ckl\b_bf__ljZ\gh__fm
ijhlb\h^_ckl\b_GZmdZwihobGvxlhgZg_ih^haj_\ZeZhlhfqlhfZl_jbywg_j]bybkhagZgb_
g_jZa^_evguqlhhgbij_^klZ\eyxlkh[hcjZagu_qZklhlu_^bgh]hdhglbgmmfZGug_rgyygZmdZ
m[_^bl_evghihdZaZeZqlhijbgpbiijbqbgubke_^kl\byijbf_gbfg_lhevdhdfZl_jbZevghc
f_oZgbd_ghdf_oZgbd_\k_e_gghc\p_ehf\dexqZyijhkljZgkl\hkhagZgby
Ex[Zyfukev\hagbdZxsZymq_eh\_dZnhjfbjm_lkh[kl\_ggmxhlq_leb\hjZaebqbfmxqZklhlmb
wlZqZklhlZkha^Z_lj_ahgZgk\d\Zglh\hc\k_e_gghclZdm^ZjfhehlZhl^Z_lkywohfhlgZdh\Zevgb
Lhqlhijhbkoh^blk\Zfbhlgx^vg_kemqZcghKh[ulbykmlvhljZ`_gby\Zrbofuke_cwoh\Zrbo
^_ckl\bcbfuke_cdhlhju_klhyebaZgbfbGZhklhd_wlZdhgp_ipbyba\_klgZdZd^hdljbgZdZjfu
ZgZAZiZ^_dZdahehlh_ijZ\behb\djZlp___fh`ghknhjfmebjh\ZlvlZd\uijbqbgZ
ijhbkoh^ys_x\\Zr_c`bagbb\Zr_f[bag_k_
�eyfgh]bowlZdhgp_ipbyg_ijb_fe_fZihkdhevdmhgZihf_sZ_ldhgdj_lgh]hq_eh\_dZqlh
gZau\Z_lkygZ\h^bl_evkdh_f_klh;hevr_\ug_kfh`_l_iha\heblvk_[_jhkdhrv\haeZ]Zlv\bgmaZ
kh[ulby\\Zr_c`bagbgZ\g_rgb_h[klhyl_evkl\ZLZdh\Zh[hjhlgZyklhjhgZijZ\beZijbqbgb
ke_^kl\bcGhijbwlhfm\Zkihy\ey_lkydm^Z[hevr_\hafh`ghkl_ckZfhfmkha^Z\Zlvkh[kl\_ggmx
`bagv
Hl\_j]Zywlmdhgp_ipbxbhldZau\ZykvijbagZ\ZlvqlhwlhlijbgpbimijZ\ey_lgZrbfb`bagyfb
fuke_]dhklvxkh]eZrZ_fky\hkijbgbfZlvk_[yb\k_gZkhdjm`Zxs__dZdke_^kl\bykh[ulbc
f_klhlh]hqlh[ul\hjblvk\hb`bagbfuij_^ihqblZ_f\_jblvqlhkgZfbijhklhqlhlh
ijhbkoh^blHllZdhcm\_j_gghklbjmdhcih^Zlv^hdhfie_dkZ`_jl\uh[klhyl_evkl\
?keb\uklj_fbl_kvkha^Zlvij_mki_\ZxsmxdhfiZgbxwlhfmdhfie_dkm\\Zr_c`bagbg_lf_klZ
�\ZkhklhygbykhagZgbydhfie_dk`_jl\ubij_^ijbbfqb\hklby\eyxlky
\aZbfhbkdexqZxsbfbKZfhkeh\hHQWUHSUHQHXUij_^ijbgbfZl_ev\hagbdehbanjZgpmakdh]h
]eZ]heZih^jZamf_\Zxs_]hbgbpbZlb\m^_jahklvbklj_fe_gb_dq_fmlhKha^Zgb_mki_rghc
dhfiZgbblj_[m_lhlq_eh\_dZ[ulvijbqbghcZg_ke_^kl\b_f
Qlh[umki_rghb]jZlv\b]jmih^gZa\Zgb_f[bag_kgm`ghfgh]h_agZlvAgZqbl_evgmxqZklv
hiulguokhljm^gbdh\Ghh^gbfmf_gb_f\u^he`gu\eZ^_lvbagZqZevghbwlhmf_gb_aZeh]mki_oZ
\[bag_k_[_ag_]hih[_^Zg_\hafh`gZu^he`gugZmqbrvkyl\hjblv\Zr[bag_kkh[kl\_ggufb
fukeyfb
J?AHG:GK
�Z\Zcl_g_gZ^he]h\_jg_fkydgZr_fmdm[bdmev^ZFu\b^_ebdZdhgf_gyekye_^`b^dhklviZj
ghqlhbf_gghhklZ\Zehkvg_baf_ggufgZijhly`_gbb\k_owlboljZgknhjfZpbc"NhjfZf_gyeZkv
ih^\ha^_ckl\b_fijbeh`_gbywg_j]bbh^gZdhdh_qlhkhojZgyehkvijbkf_g_khklhygbc
bkoh^gZy\h^ygbklhklvBqlh`_hgZlZdh_qlhg_ih^\_j`_ghbaf_g_gbyfg_kfhljygZi_j_f_gm
nbabq_kdboZljb[mlh\"
?kebhl\_qZlvh^gbfkeh\hfb^_y_kebm]h^ghiZll_jgWlhbagZqZevgh_y^jhkhojZgyxs__
p_ehklghklv\hij_db\k_fbaf_g_gbyfnbabq_kdhcnhjfubhdjm`Zxs_ckj_^uIjhs_\k_]h
h[tykgblvwlhy\e_gb_gZijbf_j_a\mdZIj_^klZ\vl_qlh\ub^_l_ihmebp_bijhoh^yfbfh
h^gh]h^hfZkeurbl_dZdi_\bpZ[_j_l]hehkhfghluug_magZ_l_i_kgxghf_eh^by\Zk
aZo\Zlu\Z_lb\uhklZgZ\eb\Z_l_kv
A\mddhlhjuc\ukeurbl_i_\bpZkha^Z_lfh^meypb_c]hehkh\uok\yahdgh_keb[u\k_^_eh[ueh
lhevdh\wlhfgbdlhbgbdh]^Zg_mkeurZe[u__i_gbyb[jZpby]hehkh\uok\yahd
\aZbfh^_ckl\m_lk\ha^mohf\]hje_i_\bpubk\ha^mohf\ihf_s_gbb]^_hgZih_lijhq_f^h
hl\_lZgZ\hijhkIhq_fm\ukeurbl_i_kgx"_s_^Ze_dh_^vhdgZaZdjulub\ha^moba
dhfgZlu]^_`_gsbgZih_lg_\uoh^blba^hfZbg_hdmlu\Z_l\Zk
Ba^hfZ\uoh^blg_\ha^moghiZll_jgb[jbjmxsbc\ha^modhfgZlukhijbdZkZ_lkykhdhgguf
kl_dehf\hegZi_j_^Z_lkykl_demdhlhjh_jZkijhkljZgy_l__gZjm`mblZflhhgZgZklb]Z_l\Zk
IhiZ^Zy\\Zr_mohhgZkhijbdZkZ_lkykf_f[jZghc[ZjZ[Zgghci_j_ihgdbijhgbdZ_l\gmljvmoZ
hldm^Zij_h^he_\\\hegh\hcnhjf_lhgdb_dhklhqdbhdZau\Z_lky\dhoe_Zjghc`b^dhklbdZdh\Zy
ljZgkebjm_llhl`_iZll_jggZlukyqbfbdjhkdhibq_kdbo\hehkdh\\mebld_moZ^Ze__iZll_jg
ij_h[jZam_lky\we_dljbq_kdb_bfimevkubihkemoh\hfmg_j\mihiZ^Z_l\\Zrfha][eZ]h^Zjy
q_fm\ubkeurbl_a\md
Hl]hehkh\uok\yahdq_j_a\ha^modkl_demihlhfdf_f[jZg_`b^dhklb\hehkdZfg_j\mbfha]m
\hllZdbfiml_fa\md^hklb]Z_l\Zr_]hkhagZgbykf_gb\fgh`_kl\hnbabq_kdboghkbl_e_cblhqgh
lZd`_\h^ygbklhklvf_gy_lnhjfm `b^dhklviZje_^\fhklZ\Zykvijbwlhfg_baf_gghc
LjZgknhjfZpbyih^h[gZylhcdhlhjhcih^\_j]Zxlkya\mdbdm[bdev^Zijhbkoh^blb\gmljb\Zk
ijbq_f[_kij_ju\ghDZ`^mxk_dmg^mhdheh^_kylbfbeebhgh\baljbeebhgh\\Zrbode_lhd
hlfbjZxlZ^jm]b_^_kylvfbeebhgh\\hagbdZxl;hevrbgkl\hldZg_c\hj]Zgbaf_aZf_gyxlky\
l_q_gb_g_kdhevdbo^g_cZkimklyg_kdhevdhf_kyp_\hlk_]h^gyrg_]hgZkg_hklZg_lkybke_^Z
Gh\u`_gbdm^Zg_^_g_l_kvijZ\^Z"Lh]^Zqlh`_lZdh_\u"
ug_lhbaq_]h\ukhklhbl_uiZll_jge_`Zsbc\hkgh\_nbabq_kdh]hl_eZ
;Zdfbgkl_jNmee_j^hdZau\Zewlhkihfhsvx\_j_\dbkrblhcbag_kdhevdbok_]f_glh\h^gh]h
g_cehgh\h]hh^gh]hoehidh\h]hbh^gh]hr_edh\h]hGZh^ghfdhgp_\_j_\dbhgaZ\yau\Zema_eb
ijhimkdZeq_j_ag_]h\kx\_j_\dmihlhfih\hjZqb\ZekydZm^blhjbbbkijZrb\ZyDZdhcmgZkma_e
g_cehgh\ucoehidh\ucbebr_edh\uc"IjZ\bevguchl\_ldhg_qghk_\f_kl_beb_keb
ohlbl_GbdZdhcMa_ewlhiZll_jgg_aZ\bkysbchlfZl_jbZeZbadhlhjh]hkhklhbl
\_j_\dZuma_euiZll_jgh[j_lZxsbc\^Zggucfhf_gldhgdj_lgh_\ujZ`_gb_
dhgdj_lgmxnhjfm
�Z\Zcl_\_jg_fkydi_\bp_uijhrebfbfh__^hfZZhgZdZdjZa\ayeZ\ukhdmxghlmb\^jm]
\ukeurbl_]jhohlmiZ\r_cihkm^uba\hgkdZdbfjZae_lZxlkygZdmkhqdblZj_edbWlhba^hfZih
khk_^kl\m;_amkeh\ghi_\bpZwlh]hg_ohl_eZh^gZdhk\hbf]hehkhfhgZmobljbeZkvjZa[blv
khk_^kdb_lZj_edbDZd";eZ]h^Zjyn_ghf_gmj_ahgZgkZ
WlheZlbgkdh_keh\h\[md\Zevghfi_j_\h^_hagZqZ_la\mqZlvkgh\ZZdZdy\e_gb_j_ahgZgk
k\h^blkydi_j_^Zq_\b[jZpbchlh^gh]hghkbl_eyd^jm]hfmIhq_fm\ukhdZyghlZ\aylZyi_\bp_c
jZa[beZkhk_^kdb_lZj_edb"hlih^kdZadZ_kebe_]hgvdhklmdgmlvihlZj_ed_fhehlhqdhfhgZ
aZa\_gblblhga\mdZ[m^_llZdbf`_dZdlhgghlu\aylhci_\bp_c
Ba\_kl_glZdgZau\Z_fucijbgpbidZf_jlhgZIh^g_kbl_dZf_jlhggZkljh_ggucgZlhg:d
ex[hfmfmaudZevghfmbgkljmf_glm\havfbl_lm`_ghlmbdZf_jlhgaZ\b[jbjm_lhavfbl_^jm]mx
ghlmbgbdZdhc\b[jZpbbg_ihke_^m_lIjbqbgZ"KljmgZnhjl_ibZghbdZf_jlhga\mqZl\h^ghc
lhgZevghklbdZdb\ukhdZyghlZ\aylZyi_\bp_cblZj_edZhgbj_ahgbjmxl
ub\Zrbjh^bl_ebh[eZ^Z_l_iZll_jgZfbdhlhju_g_b^_glbqgugh^hklZlhqghkoh`b^eylh]h
qlh[uj_ahgbjh\ZlvWlh\_jghb\hlghr_gbb\Zkb\Zr_ckmijm]b kmijm]Z\f\Zkb\Zr_]hemqr_]h
^jm]Z ih^jm]b\f\Zkb\Zrbo^_l_c^Z`_\Zkb\Zr_ckh[ZdbDZdfuh[tykgbf\]eZ\_wlh\_jgh
bijbf_gbl_evghd\Zfb[bag_km\Zr_cf_qluuj_ahgbjm_l_kl_fqlh\Zf[ebadhbkl_fbdlh
\Zf[ebahd
ukhdZyghlZ\aylZyqbklhb]jhfdhkihkh[gZaZklZ\blv\b[jbjh\ZlvdZf_jlhgb^Z`_jZa[blv
kl_dehijZ\bevgZyfukev_keb__hkhagZlvbijbgylvkihkh[gZijb\_klbdi_j_f_gZf\
nbabq_kdhffZl_jbZevghffbj_?^bgkl\_ggZyhkhagZggZyfukevdZdihdZaZe=Zg^bkihkh[gZ
khdjmrZlvbfi_jbbBm`l_f[he__ijZ\bevgu_fukeb_kebm^_j`b\Zlvboijbk_[_kihkh[gu
kha^Zlv[bag_k\Zr_cf_qlu
Ijbgpbij_ahgZgkZhagZqZ_lqlhwg_j]bygZdhgdj_lghcqZklhl_[m^_lj_ahgbjh\Zlvk^jm]bfb
nhjfZfbwg_j]bb\gmljb^Zggh]hiZll_jgZAZdhgijbly`_gby_klvihkmlbj_ahgZgk\khq_lZgbbk
ijbgpbihfijbqbgubke_^kl\byFukebihjh`^Zxlkh[ulbybh[klhyl_evkl\Zdhlhju_bf_xllm`_
nhjfmbihlhfmj_ahgbjmxlkwlbfbfukeyfbDZdkdZaZgh\Dgb]_Ijblq_cKhehfhgh\uo bdZd
�ih\lhjbe`_cfk:ee_b\fIhlhfmqlhdZdh\ufukeb\^mr__]hlZdh\bhg
F?QL:GMLJBA?JGURD:
�Z\Zcl__s_jZa\_jg_fkydgZr_ci_\bp_Ihy\beZkveb__i_kgy\fhf_glbkiheg_gby"Kdhj__
\k_]hg_lKdhj__\k_]hwlmi_kgxkhqbgbeb\^jm]hff_kl_b\^jm]h_\j_fy;ulvfh`_lhgZ^Z`_
iml_r_kl\h\ZeZkd\hav\_dZf_gyybkihegbl_e_c\b^ubnhjfuihdZg_ijha\mqZeZjy^hfk\Zfbb
g_\ua\ZeZm\Zkmeu[dm=hehki_\bpubmeu[dZgZ\Zr_febp_j_amevlZlieh^Za_jgurdh\
k\h_\j_fyihkZ^beh\hh[jZ`_gb_ihwlZbdhfihablhjZ
Iheh`bl_k_[_gZeZ^hgv`_em^vbhl\_lvl_gZlZdhc\hijhk]^_^m["\`_em^_"GZc^_l_eb\u^m[
_kebjZkdhe_l_`_em^v"G_l`_em^vkh^_j`blebrv\hafh`ghklv^m[Z_]hb^_xGh_kebihkZ^blv
wlhl`_em^v\ieh^hjh^gmxihq\mlhihijbgpbimj_ahgZgkZwe_f_gluijbjh^uj_ahgbjmxsb_k
\hafh`ghklvx^m[ZklZgmlijbly]b\Zlvkyd`_em^xIhl_gpbZeijblyg_liblZl_evgu_\_s_kl\Z
\h^mbkheg_qguck\_lg_h[oh^bfu_^eylh]hqlh[ug_fZl_jbZevgZyb^_y\hiehlbeZkv\^_j_\h
ihl_gpbZevghfkhklhygbb\kj_^_hdjm`Zxs_c`_em^vMki_rgZydhfiZgbykha^ZklkylhqghlZd`_
Dh]^Z\uij_^klZ\ey_l_k_[_k\hc[bag_kj_ZevgZydhfiZgbygZoh^blkyhlgx^vg_\gmljb\ZkGh
q_j_ag_kdhevdhe_l\ZrZdhfiZgbyijbh[j_l_lkhlgbbeblukyqbdeb_glh\b^_kyldbkhljm^gbdh\
Kd\havg__[m^mlijhoh^blvlukyqbkhlgblukyqbeb^Z`_fbeebhgu^heeZjh\Z_s_khlgblukyq
bebfbeebhgu^heeZjh\ijhy\ylky\nhjf_lh\ZjguoaZiZkh\dZiblZevguokj_^kl\g_^\b`bfhklbb
bgl_ee_dlmZevghckh[kl\_gghklb lhj]h\uofZjhdbagZdh\iZl_glh\hojZgy_fuodhibjZclhf
l_dklh\b\bamZevguoh[jZah\\f
�Dh]^Zyibrmwlbkeh\ZgZrZdhfiZgby21(&28&+bf__lp_gljZevguchnbk\KZgb_]h
iehsZ^vxd\Z^jZlguonmlh\r_klv^_kylkhljm^gbdh\\rlZl_b]jmiimnjZgqZcabk
kh[kl\_ggufbhnbkZfbih\k_cK_\_jghc:f_jbd_Fuh[kem`b\Z_fhdhehlukyqbdeb_glh\\
ljb^pZlblj_okljZgZobqbkehdeb_glh\klj_fbl_evghjZkl_lP_evdhfiZgbbihfhqvdZdfbgbfmf
fbeebhgmq_eh\_dihkljhblv[bag_kk\h_cf_qlubwlZp_ev[ebadZdhkms_kl\e_gbxL_fg_f_g__
\yg\Zj_]h^Z\k_]hg_kdhevdhe_lgZaZ^dhfiZgbyijbkmlkl\h\ZeZ\j_Zevghklbbkdexqbl_evgh
dZdb^_yaZljhgmlZy\l_e_nhgghfjZa]h\hj_
dZdhc[uhljZkeb\ugbieZgbjh\ZebjZ[hlZlvkimkly]h^^jm]hcihke_mki_rgh]hklZjlZ
dhfiZgbyh[jZklZ_l\k_\hafh`gufbfms_kl\hf^\b`bfufbg_^\b`bfufh^mr_\e_ggufb
g_h^mr_\e_ggufBhldm^Z[_jmlky\k_wlbdeb_glukhljm^gbdbfZl_jbZeuijh_dlub^heeZju"
Hgbkms_kl\mxl\ihl_gpbZe_\hdjm`Zxs_c\Zkkj_^_dZdbiblZl_evgu_\_s_kl\Z\h^Zb
kheg_qguck\_lg_h[oh^bfu_^ey\Zr_]h^_j_\Zk_qlhfh`_l\Zfihlj_[h\Zlvky^eykha^Zgby
[bag_kZ\k_bgkljmf_gluj_kmjkudZiblZeuex^bijh_dluwdki_jlbau\k_hdjm`Z_l\Zkm`_
k_]h^gyijhklhgbdlhg_m^hkm`bekywlhkh[jZlvbh[t_^bgblv
DZdZykbeZkihkh[gZgZclbwlbjZajhag_ggu_we_f_gluba\e_qvbohllm^Z]^_hgbij_[u\Zxlb
h[t_^bgblv"Qlh[ukha^Zlvmki_rguc[bag_kgZqbgZlvgm`ghklh]hqlh\b^bl_lhevdh\uk
ih^\h^ghcqZklbZck[_j]ZA_jgurdh\Zr_]h[bag_kZwlh\b^_gb_\hlnmg^Zf_gl\kydhc
mki_rghcdhfiZgbbBkihevamcl_kbemb^_bbkha^Zcl_kgZqZeZij_^klZ\e_gbyh[bag_k_ijbq_f
ihklZjZcl_kvfukeblvdZdfh`gh[he__lhqghbdhgdj_lghKfmlgucjZafuluch[jZagbdh]^Zg_
h[j_lzliehlvbnhjfmHgihijhklmg_`bag_kihkh[_g
GhdZdwlhk^_eZlv"kijhkbl_\u
Ex^bbf_xlkdehgghklvnhdmkbjh\ZlvkygZwlhfdZdiheZ]Zyqlhhl\_laZdexq_gbf_gghlml
M\uhgbhrb[ZxlkyZfijb^_lkymagZlv\_ebdh_fgh`_kl\hdZdb\h\lhjhcqZklbwlhcdgb]b
fuh[tykgbfdZdb_dZdijbgpbibZevgu^eymki_oZ\[bag_k_H^gZdhaZeh]mki_oZwlhq_ldZyb
ykgZyb^_ylhkZfh_a_jgurdhj_fydZdgZklmiZ_lihke_\b^_gbybj_r_gby
hlihq_fmhl\_lq_f[hevr_^_g_]l_femqr_j_^dhkjZ[Zlu\Z_l^eygZqbgZxsbodhfiZgbc
klZjlEx^bbkdj_gg_kqblZxlqlhhlkmlkl\b_kj_^kl\ij_^klZ\ey_lkh[hc\Z`g_cr__aZljm^g_gb_
ijbkha^Zgbbgh\hcdhfiZgbbGbq_]hih^h[gh]hIblZl_evgu_\_s_kl\Z\h^mbkheg_qguck\_l
gZclbg_keh`ghbnbgZgkulh`_ih^jmdhc_kebm\Zk_klvdj_idZybykgZyb^_ybkljZl_]bq_kdbc
ieZgFbj\hdjm]gZkdmiZ_lky\^_gv]Zodhlhju_]hlh\uihl_qvd\Zfbih^iblZlv\Zr[bag_k
]eZ\_fujZkkdZ`_fdZdijb^mfZlva_jgurdhZ\]eZ\_h[tykgbfdZdihkZ^blv_]hbiblZlv
qlh[uhghijhjhkehbimklbehdhjgb
A:DHGKHAJ?:GBY
Zii_lblufufukebf]eh[ZevghZf_qlZ_fblh]h[he__]eh[ZevghFuohlbfqlh[u\k_
ijhbkoh^behkjZam
ih^h[ghf`_eZgbbg_lgbq_]h^mjgh]hGZ^_e_`Z^ghklv^hih[_^y\ey_lkyg_h[oh^bfuf
mkeh\b_f^hklb`_gbymki_oZ\[bag_k_Zq_frbj_mki_ol_f]jZg^bhag__f_qluGhke_^m_l
ijhy\eylvhklhjh`ghklvWdde_abZklIblKb]_jb]jmiiZ;bj^akh\_jr_gghijZ\u?klv\j_fy
kZ`Zlvb\j_fy`Zlv\j_fyh[gbfZlvb\j_fyhlhclb \k\h_ci_k_gd_Kb]_ji_j_eh`bekeh\Z
Dgb]bWdde_abZklZ\fBdh]^Zj_qvaZoh^blhkha^Zgbb[bag_kZ\Zr_cf_qlul_ji_gb_
g_h[oh^bfh
AZdhgkhaj_\Zgby^hihegy_laZdhgijbly`_gbyb]eZkblqlhmdZ`^h]ha_jgurdZk\hci_jbh^
khaj_\Zgbybebbgdm[Zpbbdhgdj_lguckjhdaZdhlhjucwlha_jgurdhijhjZklZ_lij_`^_q_f
h[j_klbnbabq_kdmxfZl_jbZevgmxnhjfmLZdaZ\_^_gh\ijbjh^_ZgZrb`bagblZdZy`_qZklv
ijbjh^udZdb\k_hklZevgh_Dijbf_jmlj_[m_lkyhdhehk_fb^_kylb^g_cqlh[ubak_f_gb
fhjdh\bihemqbekydhjg_ieh^ijb]h^guc^eymihlj_[e_gby\ibsmI_jbh^khaj_\Zgbyy]g_gdZhl
hieh^hl\hj_gby^hjh`^_gbykhklZ\ey_l^g_cZ^eyq_eh\_dZwlhlkjhdm\_ebqb\Z_lky
ijb[ebabl_evgh^h^g_c
DZ`^ZybaihklZ\e_gguo\Zfbi_j_^kh[hcbq_ldh\bamZebabjh\Zgguop_e_c_klva_jgurdhbm
dZ`^hcbagbok\hci_jbh^khaj_\Zgbykfhf_glZdh]^Z\uihkZ^beblhbebbgh_a_jgurdh^h
j_ZebaZpbbgZijZdlbd_GZkdhevdh^heh]wlhli_jbh^"Ljm^ghkdZaZlv
Lhqg__fug_agZ_fG_bf__fihgylbyGhfuagZ_fke_^mxs__kjZamgbq_]hg_ijhbahc^_lB
_s__keb\uklZg_l_\udZiu\Zlvwlba_jgurdbihke_ihkZ^dbqlh[uijh\_jblvdZdhgbjZklml\u
boaZ]m[bl_
Ij_^klZ\vl_qlh\uhnbpbZgl\^hjh]hfj_klhjZg_h[kem`b\Z_l_ihklhygguodeb_glh\dhlhju_
aZdZaZebbaukdZggh_[ex^hub^_l_gZdmogxbhl^Z_l_aZdZaih\ZjmZdh]^ZlhlgZqbgZ_l
]hlh\blvklZgh\bl_kvmg_]haZkibghcb[m[gbl__fm\mohGmihki_eh"Ihki_eh"Ihki_eh"
LZd\ugbkdhevdhg_ihfh]Z_l_?keb\uijh^he`bl_\lhf`_^mo_kemqblkyh^ghba^\moih\Zj
hl\e_q_lkyhl]hlh\dbbbkihjlbl[ex^hbeb\Zk\ur\ujgmlbadmogb
hh[jZ`Zyk_[_[bag_k\Zr_cf_qlu\uh^gh\j_f_gghhdZau\Z_l_kvdeb_glhfbhnbpbZglhfu
aZdZau\Z_l_baukdZggh_[ex^hhlghkbl_aZdZagZdmogxblZfgZqbgZ_lkyjZ[hlZj_amevlZlhf
dhlhjhc^he`ghklZlvbkiheg_gb_aZdZaZZfg_ke_^m_l^hgbfZlvih\ZjZ\_^v\j_klhjZgZolZdg_
^_eZxlIhdbgvl_dmogxbhklZ\vl_]hlh\dm__i_jkhgZem
Lh`_\_jghbijbf_gbl_evghdkZ^m_keb\u[m^_l_ihklhygghjZkdZiu\Zlvk_f_gZbijh\_jylv
\ahrebhgbbebg_lfh`_l_aZ[ulvhlhfhq_ff_qlZebLZdk_f_gZg_ijhjZklZxlbp_ebg_
\hiehsZxlky\j_Zevghklv
?keb\uijhy\bl_g_l_ji_gb_b^_yg_j_Zebam_lkyH^bgbaaZdhgh\ijbjh^ulZdh\\kydZykbeZ
�bf__lh[jZlgmxk_[_Ex[h_^_ckl\b_\uau\Z_lijhlb\h^_ckl\b_Zcl_b^__\uaj_lvbijhjZklb
imklblvdhjgbbhlukdZlvg_h[oh^bfu_iblZl_evgu_\_s_kl\Zbj_kmjku
Ba[Z\vl_kvhlg_l_ji_gbyIh\_jvl_\\Zrmkh[kl\_ggmxb^_xb\h\k_e_ggmxdhlhjZy\Zk
hdjm`Z_lIhfgbl_ihe_gme_\hclhqdbbebd\Zglh\uc\Zdmmf\k_klhjhgg_\k_\_^ms_b
\k_fh]ms_k_e_ggZy]hlh\Z^Zlv\Zf\k_q_]h\u`_eZ_l_gm`ghebrvkhkj_^hlhqblvkygZf_ql_b
^Zlv_ckhaj_lv
Ijhp_kkdhlhjucfuhibku\Z_fkhklhblbag_kdhevdboiZjZee_evguowlZih\G_^hklZlhqghijhklh
ihkZ^blva_jgurdhb`^ZlvihdZhghijhjZkl_lHghg_`blky\ieh^hjh^ghcihq\_gZ[bjZykvkbeZ
m\Zk_klvk\hyjZ[hlZ
Ih]h^bl_dZ\hkdebpZ_l_\u?keb\k_gZqbgZ_lkykb^_bZq_ldbcbykguch[jZa`_eZ_fh]h\
fh_fkhagZgbbaZimkdZ_laZdhgijbly`_gbykdZdhcklZlbfg_jZ[hlZlv"JZa\_fZehijhklh
�\bamZebabjh\Zlvlhq_]hyohqmb^h`^ZlvkyfZl_jbZebaZpbb"ZfZeh?keb\u[m^_l_kb^_lvb
`^ZlvdZd]h\hjblkymfhjyih]h^u\u^h`^_l_kvebrvlh]hqlhijb_^ml]jmaqbdbb\ug_kml\Zrm
f_[_evZ^hf[m^_lijh^Zgb\uhdZ`_l_kvgZmebp_
Fbeebhguex^_c\b^_\rbonbevf7KH6HFUHWLZcgZihdjZcg_cf_j_ihagZdhfbebkvkaZdhghf
ijbly`_gbyGhfgh]b_bagbomimklbeb\hlqlhaZdhgijbly`_gbyg_gZqg_ljZ[hlZlvihdZ\u
ij_g_[j_]Z_l_aZdhghf^_ckl\byHlhj\bl_k_^Zebs_hl^b\ZgZbk^_eZcl_qlhgb[m^vbgZq_\ZrZ
f_qlZlZdbg_hkms_kl\blkyMd\Zd_jh\_klvijbkeh\v_Dh]^Zfhebrvkyr_\_ebgh]ZfblZd`_
fukeurZebblZdmxih]h\hjdm?kebohq_rvihfheblvkyhdZjlhrd_ijb]hlh\vehiZlm
Ihke_lh]hdZda_jgurdhihkZ`_gh_]hiheb\ZxlijhiZeu\Zxlkhjgydbb\hh[s_moZ`b\Zxl
JZkl_lhghkZfhwlh\uaZg_]hg_k^_eZ_l_Gh\ZfgZ^e_`blh[_ki_qblv_fmmkeh\byg_h[oh^bfu_
^eyjhklZ
q_f`_aZdexqZ_lky\ZrZjZ[hlZ"GZwlhl\hijhkfuhl\_lbf\ke_^mxsbo]eZ\Zodgb]bijh\_^_f
\Zkq_j_a\k_klZ^bbijhp_kkZiheb\Zgbybijhihedb[bag_kZ\Zr_cf_qluK_cqZk`_
^hklZlhqgh[m^_lkdZaZlvqlhaZdhgijbly`_gbyaZdhgkhaj_\ZgbybaZdhg^_ckl\byjZ[hlZxl
\f_kl_djZlp_ijbgpbibojZ[hlufh`ghknhjfmebjh\ZlvlZd[m^vl_p_e_mklj_fe_gguf
l_ji_eb\ufb^_yl_evgufIhgy\dZdbfh[jZahfaZklZ\blvjZ[hlZlv\k_ljbaZdhgZ\uba[Z\bl_
k_[yhlgZijZkguoi_j_`b\Zgbcf_lZgbcbhrb[hdf_klhwlh]h\uj_Zebam_l_k\hxf_qlmb
kha^Z^bl_k\hc[bag_k]hjZa^h[uklj__q_f\Zfdh]^Zeb[hdZaZehkv\hafh`guf
YKGHKLVBNHDMK
FugZqZebwlm]eZ\mkjZkkm`^_gbchij_pbabhgghff_oZgbaf_\k_e_gghcKha^Zgb_[bag_kZ\Zr_c
f_qlulZd`_ihlj_[m_lhl\ZkZddmjZlghklbblhqghklbZr_ij_^klZ\e_gb_h[bag_k_dZjlbgdZ
dhlhjmx\ugZjbkm_l_\k\h_fkhagZgbb^he`gZ[ulvfZdkbfZevghih^jh[ghcblhqghcbwlh
mkeh\b_ih^\h^blgZkddexq_\hfmwe_f_glmaZdhgZijbly`_gbynhdmkm
hh[jZabl_qlh\u\urebgZmebpmqm^_kguckheg_qguc^_g_d\h^ghcjmd_m\Zkm\_ebqbl_evgh_
kl_dehZ\^jm]hckmohc^m[h\ucebklIhf_klbl_kl_dehlZdqlh[uemqbkhegpZihiZ^Zebkd\hav
g_]hgZebklqlhijhbahc^_l"EbklaZ]hjblkyLZdh\ZkbeZnhdmkZ
?kebm\_ebqblvh[t_fwg_j]bbbkl_i_gvnhdmkbjh\dbfuihemqbfeZa_jdhlhjuc[_aljm^Zj_`_l
klZgvBf_gghlZdZykbeZhdZ`_lky\\Zr_fjZkihjy`_gbbdh]^Z\ugZmqbl_kvnhdmkbjh\ZlvkygZ
k\hbob^_yob`_eZgbyoBa^_kvdjZcg_\Z`ghkhojZgylvykghklv\b^_gby?kebkheg_qguck\_l
jZkk_yghgebrvgZ]j__lebkllh]^ZdZdknhdmkbjh\Zgguck\_lwlhlebklih^h``_l?kebm\Zk\
khagZgbbijbkmlkl\mxllhevdhkfmlgu_h[jZauebr_ggu_ykghklbbnhdmkZ\Zr_cf_ql_g_
km`^_ghhkms_kl\blvkyebklgZ]j__lkyghg_\kiuog_lZfg_h[oh^bfhm\_ebqbl_evgh_kl_deh^ey
fuke_c
Fu[m^_f\ha\jZsZlvkydykghklbbnhdmkmkgh\Zbkgh\Zq_f[he__hlq_leb\h\uij_^klZ\ey_l_
k_[_\Zr[bag_khl]eh[Zevguop_e_c^hf_evqZcrbowlZih\ih\k_^g_\ghc^_yl_evghklbl_f
\hiehlblky\j_Zevghklv
=eZ\Z
K?E?GG:YGMLJB:R?=HKHAG:GBY
IhdZnbabdbbkke_^h\Zebmkljhckl\hZlhfZ^jm]Zy]jmiiZmq_guokh\_jrZeZg_f_g__ihljykZxsb_
hldjulby\h\k_e_gghc\gmljbq_eh\_q_kdh]hq_j_iZWlbhldjulbybaf_gbebgZrbij_^klZ\e_gby
h[mkljhckl\_bjZ[hl_fha]Zg_f_g__jZ^bdZevghq_fd\Zglh\ZynbabdZdZjlbgmfZl_jbZevgh]h
fbjZ
�hg_^Z\gboihjmkljhckl\h\k_e_gghc\gmljbgZr_]hkhagZgbyhklZ\ZehkvlZdhc`_aZ]Z^dhcdZd
mkljhckl\hd\Zglh\h]hfbjha^Zgby\gmljbZlhfZGh\obo]h^Zokhklhyekyijhju\
ihy\bebkvf_lh^bdby^_jgh]hfZ]gblgh]hj_ahgZgkZ Y03\fbfZ]gblghj_ahgZgkghclhfh]jZnbb
FJL\fZgZ__hkgh\_[uebjZajZ[hlZgulZdb_ij_pbabhggu_l_ogheh]bbkdZgbjh\Zgbyfha]ZdZd
ihabljhgghwfbkkbhggZylhfh]jZnby IWL\fwfbkkbhggZydhfivxl_jgZylhfh]jZnbyh^bghqguo
nhlhgh\ WDLHN\fbfZ]gblhwgp_nZeh]jZnby FW=\fWlbf_lh^bdbdm^Z[he__lhqgu_ihkjZ\g_gbx
ki_j\hgZqZevgufbiha\hebeb^_lZevghhlh[jZablvwe_dljbq_kdmxZdlb\ghklvfha]Zi_j\u_k
aZjh`^_gbygZmdbdZdlZdh\hcmq_gufm^Zehkvijbklmiblvdbamq_gbxqj_a\uqZcghkeh`gh]h
q_eh\_q_kdh]hfha]Z\j_Zevghf\j_f_gbhgbgZ[ex^ZebaZl_dms_cfha]h\hc^_yl_evghklvxblh
qlhhgbm\b^_eb[md\Zevghi_j_\_jgmehg_cjheh]bxbg_cjhnbabheh]bx
G_cjheh]bml\_j`^Zxlqlh\bgZrboagZgbchfha]_ihemq_gh\ihke_^g__^_kylbe_lb__s_
[he__ihjZabl_evgZypbnjZ[he__\bgZrboij_`gboagZgbchfha]_hdZaZebkveh`gufbAZ
ihke_^gb_^_kylve_lfui_j_iju]gmebhlgvxlhgh\kdh]hf_oZgbklbq_kdhxij_^klZ\e_gbyhfha]_
dij_^klZ\e_gbxd\Zglh\hfm_kebm]h^ghZdZrbq_kdhfm
;eZ]h^Zjyhldjulbyfg_cjheh]bbbg_cjhnbabheh]bbl_i_jvfugZfgh]hemqr_ihgbfZ_fdZd
mkljh_gbjZ[hlZ_lfha]bwlhihgbfZgb_\uk\_lbehdjblbq_kdmxhrb[dmdhlhjmx[hevrbgkl\hba
gZkih\lhjyxl^_gvaZ^g_fWlZdjblbq_kdZyhrb[dZg_iha\hey_lgZfj_Zebah\u\Zlvk\hbf_qlub
m^_j`b\Z_lgZk\hdh\Zog_ij_ju\guog_m^ZqP_ev^Zgghc]eZ\uh[tykgblv\q_fkhklhbl
hrb[dZihq_fmfu__kh\_jrZ_fbkZfh_\Z`gh_dZdk^_eZlvlZdqlh[u[hevr_g_ih\lhjylv__
gbdh]^Z
IHJ:ABL?EVGUCFHA=
Q_eh\_q_kdbcfha]kZfZykeh`gZyb]jZg^bhagZyfZrbgZ\h\k_e_gghcGZrfha]kh^_j`blhdheh
fbevdjh\_ghkguokhkm^h\b klhfbeebZj^h\\fg_cjhgh\ZlZd`_h[eZ^Z_l
kihkh[ghklvxkh\_jrZlvhdheh^_kylbd\Z^jbeebhgh\hi_jZpbc\k_dmg^mhh[jZabl_k_[__keb
ihemqblkyl_e_nhggmxk_lvgZr_cieZg_lulZd\hlfha]q_eh\_dZklhev`_keh`_gbfZkrlZ[_g
dZdwlZk_lv\dZ`^hck\h_cde_ld_
�Z\Zcl_ij_^klZ\bfqlhijhbkoh^bl\\Zr_fl_e_\lhlkZfucfb]dh]^Z\uqblZ_l_wlmkljZgbpm
DZ`^mxk_dmg^mijbf_jghde_lhdhlfbjZxlb\hagbdZxlgh\uoOhly\uh[
wlhfg_ih^haj_\Z_l_h^gZdhkl_oihjdZd\ugZqZebqblZlvwlhlZ[aZp\Zrfha]hkms_kl\ey_l
^_dhgkljmdpbxkhl_gfbeebhgh\de_lhdbkha^Z_lkhlgbfbeebhgh\bfgZaZf_gmqlh
gZau\Z_lkyg_hlju\ZykvhlwdjZgZ?keb\ZfaZohq_lkyaZibkZlvihl_gpbZefha]Z\ujZ`_gguc
qbkehf\hafh`guog_cjhgguokh_^bg_gbcgZwlhihlj_[m_lkye_lklhevdh\gm`ghcpbnj_
gme_clZdh\ufhsvbfZkrlZ[ij_^hklZ\ey_fu_\\Zr_jZkihjy`_gb_\kydbc^_gv
Q_eh\_q_kdh_l_ehmkljh_ghlZdqlh\k_\g_fih^qbgy_lkyfha]mbg_lgb_^bgh]hhj]ZgZdhlhjuc
[ue[uemqr_aZsbs_gb[hevr_h[boh`_gFha]ihf_sZ_lky\gmljbm^h[gh]hdhklygh]h
[mgd_jZ\_kbl\k_]h^\ZbebljbnmglZ ijhp_glZh[s_]h\_kZl_eZ\fbih]ehsZ_l\b
\^uoZ_fh]hq_eh\_dhf\ha^moZ\bdjh\hlhdZ\b\h^uihiZ^Zxs_c\hj]Zgbafb\b
iblZl_evguo\_s_kl\jZaghkbfuodjh\_ghkghckbkl_fhc
Fha]khklhblbaihke_^h\Zl_evghklbkeh_\dZ`^ucbadhlhjuoy\ey_lkyieh^hflh]hbebbgh]h
wlZiZq_eh\_q_kdhcw\hexpbbhlijhkl_crbofukebl_evguonmgdpbcijba\Zgguoh[_ki_qblv
\u`b\Zgb_^hlZdboijh^mdlh\jZa\blh]hkhagZgbydZd\hh[jZ`_gb_bbgl_ee_dlmZevgucZgZeba
KZfufbijbfblb\gufbnmgdpbyfbmijZ\eyxlgZb[he__]em[hdb_kehbfha]Zdhlhju_
knhjfbjh\Zebkvij_`^_\k_ohklZevguoQlhdZkZ_lkybgl_ee_dlmZevguonmgdpbbaZgbohl\_qZxl
h[eZklb\i_j_^g_cqZklbb\_jog_cqZklbfha]Z
Ijh^he]h\Zlucfha]lZd`_gZau\Z_fucaf_bgufihkdhevdmhgkoh`ihkljh_gbxbnmgdpbyfk
fha]hfj_ilbebcmijZ\ey_lfgh]bfbnmgdpbyfbl_eZ\lhfqbke_k_j^p_[b_gb_f^uoZgb_fb
�ibs_\Zj_gb_fDhjhq_l\hjyhgih^^_j`b\Z_l`bagvhj]ZgbafZjm]hchl^_efha]ZZgZeh]bqguc
ihkljh_gbxbnmgdpbyffha]Zffe_dhiblZxsbomijZ\ey_lwfhpbyfbbk_dkmZevghklvxZlZd`_
b]jZ_ldexq_\mxjhev\mijZ\e_gbb\hkihfbgZgbyfbIha`_^jm]bojZa\beZkveh[gZy^heyfha]Z
g_hdhjl_dk\fhl\_qZxsZyaZfure_gb_Bf_ggheh[gZy^heyhl\_qZ_laZijhp_kkul\hjq_kl\Zb
khab^Zgbyq_]heb[hkihkh[ghklvddhgp_gljZpbbbh[mq_gbxbaZnhdmkbjh\dm\gbfZgby
G_ljm^bl_kvaZihfbgZlv\k_wlh\ih^jh[ghklyo]eZ\gh_mk\hblvke_^mxs__fgh]hh[jZab_
hl^_eh\bqZkl_cgZr_]hfha]Zfh`ghk\_klbd^\mffha]mkhagZl_evghfm jZamfm\fb
[_kkhagZl_evghfm
DZdwlbqZklbgZr_]hfha]Z\aZbfh^_ckl\mxlf_`^mkh[hcbk\g_rgbffbjhfjZkkdZau\Z_lky\
^Zgghc]eZ\_bbf__lg_ihkj_^kl\_ggh_hlghr_gb_dkha^Zgbx[bag_kZ\Zr_cf_qluDZdlhevdh\u
hkhagZ_l_ijbgpbi\aZbfh^_ckl\bywlboqZkl_cm\Zk\jmdZohdZ`_lkydexqdihgbfZgbxlh]h
ihq_fmklhevfgh]b_ex^bls_lghij_ke_^mxlihklZ\e_ggu_i_j_^kh[hcp_ebbdZdgZfba[_`Zlv
gZijZkguomkbebcbgZmqblvkyj_Zebah\u\Zlv\k_k\hbf_qlu
IJHYE?GBYKHAG:GBY
JZamfkh\hdmighklvnmgdpbcfha]Zhl\_lkl\_gguoaZfukebbhkfukeb\Zgb_[eZ]h^Zjyq_fm
q_eh\_d\ujZ`Z_lkh[kl\_ggmx\hexBf_gghjZamfhp_gb\Z_l\hafh`ghklbbijbgbfZ_lj_r_gby
Eh[gZy^heyfha]ZgZb\ukr__^hklb`_gb_\jZa\blbbq_eh\_dZHlklZ\e_ggu_[hevrb_iZevpu
[bghdmeyjgh_aj_gb_bijhqb_hkh[_gghklb\lhjbqguhlijhqbo`b\hlguogZkhlebqZ_lij_`^_
\k_]hjZaf_jeh[ghc^hebfha]ZFh`ghkdZaZlvqlheh[gZy^heywlhbkihegbl_evguc^bj_dlhj
fha]Zhl\_qZxsbcaZnhdmkbjh\Zgb_bdhgp_gljZpbxaZkihkh[ghklvh[mqZlvkybaZ
gZ[ex^Zl_evghklvWlhlZqZklv\ZkdhlhjZy\^Zggucfb]qblZ_lwlbkeh\ZZijh^he]h\Zlucfha]b
^jm]b_[he__ijbfblb\gu__]hhl^_euih^^_j`b\Zxl^uoZgb_k_j^p_[b_gb_bfbjbZ^uijhqbo
nmgdpbcaZij_^_eZfbjZ^ZjZkhagZl_evgh]h\hkijbylby
?keb[bag_k\Zr_cf_qludhjZ[evlheh[gZy^hey_]hdZiblZgHgZj_rZ_ldm^ZhlijZ\blvky
ijhdeZ^u\Z_ldmjkbhl^Z_lijbdZauwdbiZ`mDZ`^ucdZiblZgij_^klZ\ey_lkh[hcebqghklvZmgZk
_klvij_^eh[gZy^heybkihegyxsZyiha\hebfk_[_lZd\ujZablvkyjmdh\h^ysmxjhev
Fukdehggu\hkijbgbfZlvkh[kl\_ggh_khagZgb_^hklZlhqghmadhdZd_keb[ujZamf\hafh`gh
ijhy\e_gbcbkihkh[ghkl_cFuij_^eZ]Z_f\Zf\a]eygmlvgZkh\hdmighklvwlboijhy\e_gbcdZdgZ
ki_dljbijhclbkvihgbfhlgb`gboqZklhld\_jogbfGbh^ghbaijhy\e_gbcg_emqr_bg_om`_
^jm]bohgbjZ\ghijZ\gubgbh^bgq_eh\_dg_bf__l\k_]hh^ghbeb^\Zwlboijhy\e_gbyhgblZd
kdZaZlvihklZ\eyxlky\dhfie_dl_Fuh[eZ^Z_f\k_fbwlbfbijhy\e_gbyfbbkihkh[ghklyfb[_a
bkdexq_gbybwlhohjhrh\k_hgblZdbebbgZq_hdZau\ZxlkyaZ^_ckl\h\Zggufb\ihkljh_gbb
[bag_kZijhq_fmdZ`^h]hbagZkh^gbijhy\e_gbybkihkh[ghklbkhagZgbyjZa\blu[hevr_q_f
^jm]b_hlihq_fm^eymki_oZ\[bag_k_klhev\Z`gujZ[hlZ\dhfZg^_bjZaghh[jZagu_
iZjlg_jkl\Z
Hlgb`g_cqZklhlud\_jog_cwlbijhy\e_gbygZr_]hkhagZgbylZdh\u\heyiZfylv\hkijbylb_
fure_gb_bglmbpbyb\hh[jZ`_gb_
HEY
IjZdlbq_kdbihhij_^_e_gbx\k_mki_rgu_[bag_kf_guh[yaZgubf_lvkbevgmx\hexWlh
g_h[oh^bfh_dZq_kl\hkmlvdhlhjh]hij_djZkgh\ujZ`Z_lnjZaZ?kebfh`ghwlhk^_eZlvwlh
k^_eZxyIj_^ijbgbfZl_ebg_`^mlihdZqlheb[hkemqblkyhgbaZklZ\eyxlwlhqlheb[h
ijhbahclbL_fg_f_g__\hey\h\k_g_^he`gZ[ulvhij_^_eyxs_ckj_^bkhagZl_evguodZq_kl\?klv
fgh]hklbe_ceb^_jkl\Zbfgh]hklbe_cij_^ijbgbfZl_evkl\Z
heyijhy\ey_lkydh]^Z\uijbgbfZ_l_j_r_gb_k^_eZlvqlhlhgh\h_bebhlebqgh_hllh]hqlh
^_eZxl^jm]b_heygZ^_ey_lq_eh\_dZ\ujZ`Zykvkh\j_f_ggufyaudhf^jZc\hfdhlhjuc
\uklmiZ_ldZlZebaZlhjhfh[klhyl_evkl\baZimkdZ_lijhp_kkMZgDhmqfuqZklh]h\hjbf
?keb\Zfbgl_j_kgh\u[m^_l_ihklmiZlvdZdijbgylh_keb`_\uijb\_j`_guq_fmeb[h\u
k^_eZ_l_\k_q_]h[uwlhgbklhbehheykhagZl_evgh_\ujZ`_gb_ijb\_j`_gghklbQ_eh\_dk
kbevghc\he_clhldlh]hlh\gZex[u_^_ckl\byqlh[uj_Zebah\ZlvaZfuk_e
Fm`_kl\h^bkpbiebgZp_e_mklj_fe_gghklvehyevghklvmihjkl\h\k_wlbdZq_kl\Zkmlv
\g_rgb_ijhy\e_gbylh]hhkhagZggh]h^jZc\Zdhlhjucfubf_gm_f\he_c
I:FYLV
G_cjheh]bml\_j`^ZxlqlhdjZldh\j_f_ggZyiZfylvn_ghf_gwe_dljbq_kdbclh]^ZdZd
^he]h\j_f_ggZyobfbq_kdbcH^gZdhiZfylvkZfZihk_[__klvg_qlh[hevr__g_`_eb
f_oZgbq_kdbcijhp_kkkdeZ^bjh\ZgbybgnhjfZpbb\fha]mb__ihke_^mxs_]hihbkdZIZfylv
kihkh[ghklvq_eh\_dZbkihevah\ZlvjZamf^eygZoh`^_gbybZdlmZebaZpbbbgnhjfZpbb
g_h[oh^bfhc\dhgdj_lgucfhf_gl\j_f_gb[m^vwlhwe_f_glZjgu_\hkihfbgZgby qv_eb[hbfy
bebghf_jl_e_nhgZ\fbebqj_a\uqZcghkeh`gZydhf[bgZpby\hkihfbgZgbcZkkhpbZpbcZeexabcb
i_j_dj_klguokkuehdkem`ZsZyih^kihjv_f^eyijbgylbyljm^gh]hj_r_gby
Bf_lvohjhrmxiZfylvhagZqZ_lh[eZ^ZlvjZa\blhckihkh[ghklvxijbgm`^Zlvfha]gZoh^blvih
aZijhkml_bebbgu_k\_^_gbyba\_klghfkfuke_iZfylvhj]Zgbah\ZgZihijbgpbim
ZkkhpbZlb\ghceh]bdbemqrb_f_lh^bdbLj_gbjh\dbiZfylbhkgh\ZgugZh[mq_gbbmf_gbx
\ukljZb\ZlvZkkhpbZpbb^eyemqr_]haZihfbgZgby
JZkoh`__fg_gb_]eZkblqlh\hkihfbgZgbyojZgylky\fha]mh^gZdhg_dhlhju_mq_gu_k_]h^gy
aZy\eyxlqlhqZklv\hkihfbgZgbc lhqg__[hevrZyboqZklv\fojZgblky\d\Zglh\hfihe_Ihoh`_gZ
gZmqgmxnZglZklbdmg_ijZ\^Zeb"Gh\kihfgbl_h[wlhcl_hjbbdh]^Z\ke_^mxsbcjZa\u[m^_l_
kfhlj_lvl_e_\bahj=^_ij_[u\ZeZi_j_^ZqZ\fb]^hlh]hdZd\u\dexqbebZiiZjZl"IjylZeZkv\
qlhdh]^Zm\Zkihy\ey_lkyfukevbebg_dbchiuldZjlbgdbwlhcfukebbhiulZihklmiZxl\
d\Zglh\h_ihe_bhklZxlkylZf\\hegh\hcnhjf_ihl_gpbZevgh^hklmigu_\k_fbdZ`^hfm
JZamf__lky\Zf^hgbo^h[jZlvkyijhs_\k_]hihkdhevdmbf_ggh\ZrjZamfi_j\ufaZnbdkbjh\Ze
wlmfukevbwlhlhiullh_klvhgbgZoh^ylky\j_ahgZgk_k\Zrbffha]hf
IhgbfZgb_agZgb_ijhaj_gbybmf_gb_fukeblvrbjhdhlZdh\uijhy\e_gbyiZfylb
HKIJBYLB?
?kebykijhrmQ_f\u\b^bl_"\u\_jhylghhl\_lbl_=eZaZfbGhwlhg_kh\k_f\_jgh
]eZaZfb\ukfhljbl_dZdkd\havhqdbbebdhglZdlgu_ebgauZ\b^bl_\ufha]hfBihkdhevdmwlh
lZdlhqlh\u\b^bl_hkgh\Zghg_gZbah[jZ`_gbbihemqZ_fhf]eZahfZgZdhf[bgZpbbg_cjhgh\\
\Zr_fkhagZgbb
�Zggh_h[klhyl_evkl\hh[tykgy_lihq_fm\hkijbylb_klhevebqghklghklhevi_jkhgbnbpbjh\Zgh
G_kdhevdhex^_cfh]mlgZ[ex^Zlvh^ghblh`_kh[ulb_gh_kebjZkkijhkblvboihhl^_evghklb
dZ`^ucbaeh`blkh[kl\_ggmx\_jkbxkemqb\r_]hkyB^_ehg_\lhfqlhebrvh^bgbagbo]h\hjbl
ijZ\^mG_lgbdlhbagbog_e`_lijhklh\k_\hkijbgyebkh[ulb_ihk\h_fm
Hlkx^Zijhbkl_dZ_lohjhrh\k_fgZfagZdhfh_bkdmr_gb_\jZa]h\hj_kq_eh\_dhfqv_\hkijbylb_
hlebqZ_lkyhl\Zr_]hhlf_klb_]hlhqdmaj_gbydZdg_ijZ\bevgmxGhihijh[mcl_\f_klhwlh]h
ij_^eh`blv_fmjZkkdZaZlvqlhhgm\b^_ebdZdhgwlh\hkijbgyeblh]_m\Zkihy\blky
\hafh`ghklvkhihklZ\blvjZaebqgu_lhqdbaj_gbyBlh]^Zlhevdhlh]^Zkijhkbl_k_[yIhfh`_l
eb_]h\hkijbylb_fg_^hklbqvfh_cp_eb"GZmqb\rbkvijbgbfZlvqm`h_\hkijbylb_b^hihegylv
bf\Zr_kh[kl\_ggh_\uagZqbl_evghh[h]Zlbl_k\hchiul
FURE?GB?
heyhl\_lkl\_ggZaZnbabq_kdb_^_ckl\by\hkijbylb_kn_jZ^_yl_evghklbhj]Zgh\qm\kl\Z
fure_gb_gZijyfmxk\yaZghkZdlb\ghklvxfha]Zkl_fqlhfuijb\uqghbf_gm_fbgl_ee_dlhf
Fure_gb_kihkh[ghklvkjZ\gb\Zlvdhgdj_lgu_nZdluk[he__h[sbfbijbgpbiZfb
hkgh\ZggufbgZkhlgyohiulguo^Zgguo^Z`_hlklhysbo\_kvfZ^Ze_dh\h\j_f_gbbijhkljZgkl\_
�Ba\_klgu^\Zhkgh\hiheZ]Zxsbof_lh^Zfure_gby^_^mdpbybbg^mdpby_^mdlb\gh_
fure_gb__klvkihkh[ghklveh]bq_kdbZgZebabjh\Zlv^hklmigu_nZdlu h[s__\fbijboh^blvd
mfhaZdexq_gbx qZklgh_\fgZhkgh\ZgbbnhjfZebah\Zgguoijbgpbih\Bg^mdlb\gh_fure_gb_
ij_^klZ\ey_lkh[hcijhp_kkh[jZlguc^_^mdpbba^_kvijhp_kkb^_lhlqZklgh]hdh[s_fm
ijhbkoh^blwdkljZiheypbygZhkgh\_nZdlh\
&#xk;&#xh;&#xj_;_;&#xgg;&#xuo;&#xj;&#xZa;&#xbl;&#xuo;&#xh;&#x[s;&#x_k;&#xl;&#xZo;_;&#x_l;&#xky;&#xk; e;&#xhg;&#xgh;&#xkl;&#xv;&#xqj;&#x_a;_;&#xjg;&#xh;&#xij;&#x_h;&#xag;&#xhk;&#xbl;&#xv;&#xfu;&#xre;&#x_g;&#xb_;&#x;�kh\j_f_gguojZa\bluoh[s_kl\Zobf__lkykdehgghklvqj_af_jghij_\haghkblvfure_gb_Z
dhg_qghbf_lvkbevgu_ZgZeblbq_kdb_kihkh[ghklbg_khfg_ggh_ij_bfms_kl\hlh`_\j_fy\
fbj_g_fZehmki_rguo[bag_kf_gh\dhlhju_g_fh]mlgZa\Zlvk_[yZgZeblbdZfbWlhg_ohjhrhb
g_iehohijhklhlZd_klv
Dijbf_jm_keb]h\hjblvhgZk^\hbomFxjj_y\k_\ihjy^d_keh]bdhc\hlihq_fm\lhjmxqZklv
dgb]bibkZeij_bfms_kl\_gghhgK^jm]hcklhjhgufg_\hlghr_gbbeh]bdbkFxjj__fg_
kjZ\gblvkyaZlhmf_gyg_iehohjZa\blZbglmbpbyih`Zemc]eZ\gh_dZq_kl\hfh_]hjZamfZ
GZ\_jgh_ihwlhfmgZfe_]dhjZ[hlZlv\f_kl_fu^hihegy_f^jm]^jm]Z
BGLMBPBY
Bglmbpbykihkh[ghklvagZlvij_`^_q_fih^mfZe[bag_kkj_^_ex^bqZklhijb[_]Zxld
\eh`_gbyblZd^Ze__k_wlbl_jfbgulZdbebbgZq_hibku\Zxlbglmbpbx
KZfhkeh\hbglmbpby hleZlbgkdh]hLQWXHULijbklZevghkfhlj_lv\foZjZdl_jbam_lgZrm
kihkh[ghklv\hkijbgbfZlvlmbebbgmxkblmZpbxfhf_glZevghbg_ihkj_^kl\_ggh[_aeh]bq_kdh]h
ZgZebaZk_gkhjguohsms_gbcWlZkihkh[ghklvl_kghk\yaZgZkl_f\aZbfh^_ckl\b_fgZjZkklhygbb
dhlhjh_Wcgrl_cggZau\ZelZbgkl\_gguf
Zfdh]^Zgb[m^vkemqZehkv\oh^blv\dhfgZlmihegmxex^_cbg_f_^e_gghihgbfZlvqlhqlhlh
g_lZdohlygbdlh_s_gbq_]h\Zfg_kdZaZe"ug_ihgbfZ_l_hldm^ZmagZebijhklhagZ_l_b
\k_Wlhb_klvbglmbpby
Ij_^klZ\vl_qlh\uijbrebgZ\_q_jbgdmbm\b^_ebm^Zevg_ckl_guq_eh\_dZHgfjZq_gb\Zklml
&#xu;&#xfh;&#x`_;&#xl_;&#xi;&#xh^;&#xmf;&#xZl;&#xv;&#x;�`_ho\Zlu\Z_llj_\h]Z\uih^p_iey_l_g_]Zlb\gmx\b[jZpbxufh`_l_ih^mfZlvZqlhk
gbflZdh_"Bebj_rblvqlhdZdbflhh[jZahf_]hh[b^_ebBebijhklhhlfZogmlvkyfhe\hl
h[hjfhlZlhbijb[Z\blvijhk_[ykeh\_qdhihdj_iq_Ihlhfdlhlhr_igme\Zfqlhk_]h^gy^g_f
kh[Zdmwlh]hq_eh\_dZaZ^Z\beZfZrbgZb\g_aZighd\Zfijboh^blkh\_jr_gghbgh_hkhagZgb_lhc
g_]Zlb\ghc\b[jZpbbdhlhjmx\uih^p_ibeb
GZkZfhf^_e_ijhbahreh\hlqlh\ZrZbglmbpbykqblZeZbgnhjfZpbxZ[khexlgh\_jghh^gZdh
fure_gb_^Zeh_cg_\_jgh_lhedh\Zgb_bgh\ZlZg_\ZrZbglmbpbyZklj_fe_gb_fure_gby
bgl_jij_lbjh\Zlv\hkijbgylh_Qlh[ujZa\b\Zlvbglmbpbxgm`ghp_ebdhfbiheghklvxgZg__
iheZ]ZlvkyZlZd`_mqblvkyij_h^he_\Zlvbkdmr_gb_lhedh\Zlvlhqlh\uhsmsZ_l_Bglmbpby
ijyfh_\hkijbylb_qbklhcwg_j]bbZwg_j]bygbdh]^Zg_e`_l
Bglmbpbyhlgx^vg_lh`^_kl\_ggZbgklbgdlmIhke_^gbcijhy\e_gb_[_kkhagZl_evgh]h
k\hckl\hihy\b\r__kymq_eh\_dZgZjZgg_cklZ^bbjZa\blbyfha]ZBglmbpby`_nmgdpby
khagZl_evgZywlh\ukhdhlhqguc_kebm]h^ghhllhq_gguckihkh[\hkijbylbyfbjZFh`ghkdZaZlv
wlhh^bgbagZb[he__lhqguobgkljmf_glh\ihklb`_gbyj_ZevghklbhgZiha\hey_lq_eh\_dm
hsmsZlvwg_j]bx\gmljbk_[yb\hdjm`Zxs_ffbj_
GZk\_l_g_lex^_ckiehohcbglmbpb_cbeb\h\k_[_ahghcFu\k_h[eZ^Z_fwlhckihkh[ghklvxb
hlebqZ_fky^jm]hl^jm]Zebrvmf_gb_fbgl_]jbjh\Zlvbglmblb\gh_\hkijbylb_kijhqbfb
khagZl_evgufbnmgdpbyfbfha]ZAZqZklmxfuiha\hey_f^jm]bfkhagZl_evgufnmgdpbyf
hp_gb\ZlvbZgZebabjh\Zlvlhqlhqm\kl\m_fDh]^Z]h\hjylqlhmdh]hlhhlebqgZybglmbpbywlh
hagZqZ_lqlhlZdhcq_eh\_dmf__lijbkemrb\Zlvkydk\hbfhsms_gbyfb^_j`bl\ma^_ijhqb_
khagZl_evgu_nmgdpbb
HH;J:@?GB?
Kihkh[ghklv\hh[jZ`Zlv_^\Zebg_\_ebqZcrbc^ZjgZr_]hkhagZgbyIjbf_gbl_evghd[bag_km
wlmkihkh[ghklvh[uqghbf_gmxl\b^_gb_fDj_Zlb\ghklv\b^_gb_\hh[jZ`_gb_\k_wlhhll_gdb
h^gh]hblh]h`_p\_lZgZoh^ys_]hkygZ\_jrbg_ki_dljZq_eh\_q_kdh]hkhagZgby
hh[jZ`_gb_hagZqZ_lkihkh[ghklvkha^Z\Zlv\khagZgbbdZjlbgugZhkgh\_h[jZah\bad\Zglh\h]h
ihey\hafh`ghkl_cijbq_fdZjlbgugZklhevdhyjdb_qlhhgbdZ`mlky\hiehs_ggufb\j_Zevghklv
BihlhfmwlZkihkh[ghklvqj_a\uqZcgh\Z`gZbf_ggh\\hh[jZ`_gbbjh`^Zxlkymki_rgu_
dhfiZgbb]eZ\Zobfuhibr_f\_kvfZki_pbnbq_kdb_f_lh^bdbiha\heyxsb_hk\h[h^blv
\hh[jZ`_gb_bbkihevah\Zlv_]hihjZabl_evgmxl\hjq_kdmxkbem^eykha^Zgby[bag_kZgZr_c
f_qlu
ljb^pZlbiylb]h^Zf\bg_cjhgh\hl\_qZxsboaZ\hh[jZ`_gb_hlfbjZxlihkdhevdmwlhlhl^_e
fha]ZijZdlbq_kdbg_bkihevam_lkyIhq_fm"Ihlhfmqlh\^_lkl\_gZf]h\hjbebO\Zlbl
nZglZabjh\ZlvI_j_klZgvkqblZlv\hjhgIj_djZlbkiZlvkhldjulufb]eZaZfbbihkemrZc
?keb\uohlbl_kha^Zlv[bag_k\Zr_cf_qlub`blvkqZkleb\hlh]^Z\Zfg_h[oh^bfh\_jgmlvkyd
g_^hkqblZgguf\hjhgZfbfZdkbfZevghjZa\b\Zlv\hh[jZ`_gb_Hgh]ZjZglbylh]hqlh\Zf\hh[s_
m^Zklkyqlheb[hkha^Zlvbq_]heb[h^h[blvky[m^vlhhr_ehfbl_evgZydZjv_jZqm^_kguc^hf
kqZkleb\uc[jZdbebaZf_qZl_evgZy`bagvWcgrl_cgkijZ\_^eb\haZf_lbehh[jZ`_gb_\Z`g__
q_fagZgbyk_]jZg^bhagu_^hklb`_gby[_jmlgZqZeh\\hh[jZ`_gbb\dhlhjhfm\Zkg_lgbdZdbo
]jZgbpgbdZdboij_^_eh\Z[khexlgZyk\h[h^ZIhwlhfm\uh[yaZgu\kihfgblv^_lkl\hbgZqZlv
kgh\Z]j_ablvgZy\m
B\hlqlhijbylgh h[wlhf\ZfgZ\_jgydZg_]h\hjbeb_keb\Zr_^_lkl\h[uehlZdbf`_dZdm
[hevrbgkl\Zex^_c\f_^\Z\b^_gb_\hagbdg_l\\Zr_f\hh[jZ`_gbbwlh[m^_lhagZqZlvqlhm\Zk
m`_bf_xlky\k_kj_^kl\Z^ey\hiehs_gbywlh]h\b^_gby\nbabq_kdhcj_Zevghklbhgh\hiehlblky
dZd`_em^v\ujZklZ_l\^m[
hafh`gh\Zfohq_lky\hkdebdgmlvIh]h^bl_j_[ylZYb[_alh]h\hh[jZ`Zxk\hc[bag_kKmljZ
^h\_q_jZq_klgh_keh\hMf_gyrbdZjgu_f_qlu`Zev\hiehsZlvkyhgbg_ki_rZl
�Fu\ZkmkeurZebb\uijZ\u\h^bghqdm\hh[jZ`_gb_gbq_]hg_^h[v_lkyZ`__kebh[t_^bgblv
\k_r_klvi_j_qbke_gguo\ur_khagZl_evguoijhy\e_gbc^_yl_evghklbfha]Zwlh]h[m^_lfZeh
Imklvm\ZkkZfu_^_jadb_kZfu_jhkdhrgu_\fbj_f_qlughdZdhc\gbolhed_keb\uiZeb
`_jl\hc\_ebqZcr_cbahrb[hdjZajmrb\r_cklhevdhfgh]hh[_sZxsbogZqbgZgbc"
?EBQ:CR:YBAHRB;HD
R_klvey]mr_dkb^ylgZebkl_dm\rbgdbH^gZj_rbeZkiju]gmlvKdhevdhhklZehkv"
?keb\uhl\_lbebIylviha^jZ\ey_fm\Zkg_iehob_ZgZeblbq_kdb_kihkh[ghklbGhwlhlhl\_l
g_y\ey_lkyijZ\bevgufIjZ\bevguchl\_lR_klv
Km^bl_kZfb\k_r_klvey]mr_dkb^ylgZebkl_h^gZj_rbeZkiju]gmlvgh\_^vg_kiju]gmeZZ
ijhklhj_rbeZ
A^_kvbaZdexqZ_lky\_ebqZcrZybagZrbohrb[hdfukqblZ_fqlhihkdhevdmqlhlh\hh[jZabeb
ihgyebijb^mfZebaZieZgbjh\Zebj_rbebbawlh]hnZdlZg_ij_f_gghke_^m_lqlhlZdb[m^_lGh
\[hevrbgkl\_kemqZ_\wlh]hg_ijhbkoh^bl
Fuklhevijb\udebhlh`^_kl\eylvk_[ykhk\hbfbfukeyfbqlhgZfdZ`_lky[m^lhwlbfukebb
_klvgZr_yFuiheZ]Z_fqlhkhagZgb_jZamfhij_^_ey_lgZrbihklmidbjmdh\h^blgZrbfb
^_ckl\byfbg_k_laZgbohl\_lkl\_gghklvGhwlhg_lZdBihbklbg_m^b\bl_evghqlhfu
ijh^he`Z_fij_[u\Zlv\m\_j_gghklbg_kfhljygZh]jhfgh_qbkeh^hdZaZl_evkl\ijhlb\gh]h
AZ]eygbl_\ex[hcZf_jbdZgkdbcha^hjh\bl_evgucp_glj\k_j_^bg_n_\jZeyb\um\b^bl_dZdh\Z
km^v[Zh[_sZgbc^ZgguogZGh\uc]h^Fbgmeh_^\Zebr_klvg_^_evZp_glj\u]ey^blimklufb
aZ[jhr_ggufIhlhfaZc^bl_\dgb`gucfZ]Zabgihkhk_^kl\mk\Zrbf^hfhfhlbah[beby
�dhj_rdh\bh[eh`_d\jZa^_e_b_lujy[bl\]eZaZoZgZpbyijh^he`Z_llhekl_lvKlhevdh
dm\rbgdh\uoebklh\klhevdhh[^mfZgguob^hklhcguoj_r_gbcbgbdZdboj_amevlZlh\
:ihklheIZ\_eijhbag_kkeh\Zdhlhju_ij_djZkghhljZ`Zxlhkh[_gghklvq_eh\_q_kdh]h
�fbjh\hkijbylbyh[jh]hdhlhjh]hohqmg_^_eZxZaeh_dhlhjh]hg_ohqm^_eZx Jbf\f
fha]ZmijZ\eyxlgZrbfb^_ckl\byfbM\ug_mijZ\eyxlG_kfhljygZ\k_k\hbg_khfg_ggu_
^hklhbgkl\ZjZamfbf__lkms_kl\_ggucg_^hklZlhdbg_kihkh[_g^_ckl\h\Zlv\ijyfhfkfuke_
keh\ZHgfh`_l[ulvdZiblZghfgh\_^vdhjZ[ev\^\b`_gb_ijb\h^bllhliZj_gvbafZrbggh]h
hl^_e_gbyDklZlbagZ_l_dZdh\Zkl_i_gvdhgljheyjZamfZaZgZrbfb^_ckl\byfb"Hl^h\bhl
lZdlh
L:DHCM;H=BCJ:AMF
IhgZr_fmfg_gbxh^gZbaijbqbgihdhlhjhcex^blhb^_ehkh\_jrZxl\_ebqZcrmxbahrb[hd
khklhbl\lhfqlhq_eh\_d\_kvfZkdehg_gijbkemrb\Zlvkydk\h_fmjZamfmBimklvihke_^gbc
dhgljhebjm_lgZrb^_ckl\by\k_]hgZ\bg_ke_^m_l_]hg_^hhp_gb\ZlvG_aZ[u\Zcl_jZamf
wlh\hh[jZ`_gb_wlhijhkljZgkl\h]^_jh`^Zxlky\b^_gbybf_qlu]^_\u[bjZxlkygh\u_imlb
]^_ijbgbfZxlkyjbkdh\Zggu_j_r_gbybhp_gb\Zxlkygh\u_\hafh`ghklbBf_gghjZamfhl^Zkl
ijbdZa^_ckl\h\Zlvbbf_gghhgih[m`^Z_lf_qluij_l\hjylvky\j_Zevghklv
Ijh[e_fZ\lhfqlhdhgljhevjZamfZaZgZrbfb^_ckl\byfbdjZldhkjhq_gQj_a\uqZcgh
djZldhkjhq_g
G_kfhljygZ\k__]haZf_qZl_evgu_kihkh[ghklbmjZamfZdjZcg_h]jZgbq_ggu_kihkh[ghklb
�h[jZ[hldbbgnhjfZpbbZ\ug_hkeurZebkvdjZcg_h]jZgbq_ggu_;hevrbgkl\mex^_cih^h[gh_
aZy\e_gb_ihdZ`_lkyg_e_iufghhllh]hhghg_i_j_klZg_l[ulv\_jgufKdhevdhpbnj\kemqZcghf
ihjy^d_\ukihkh[guaZihfgblv"Dh]^Z\u\ihke_^gbcjZaaZ]ey^u\Zeb\l_e_nhgguckijZ\hqgbd\
ihbkdZogm`gh]hghf_jZdhlhjucgbdZdg_fh]eb\kihfgblv":ihke_lh]hdZdih\_kbebljm[dm
^he]heb\uihfgbebwlhlghf_jdhlhjucg_m^hkm`bebkvaZibkZlv"Bihfgbl_eb_]hk_cqZk" B
\hh[s_aZihfbgZ_l_eb\ul_e_nhggu_ghf_jZ"\f
JZamfmhq_gvljm^ghaZnbdkbjh\Zlv[he__r_klbbebk_fbpbnjbeb[he__^\molj_okh[ulbc
_^bgh\j_f_gghGhl\Zfijbf_j

GmdZihijh[mcl_QblZywlhij_^eh`_gb_aZdjhcl_iZevp_fijb\_^_ggmx\ur_
ihke_^h\Zl_evghklvpbnjFh`_l_gZa\Zlv\k_pbnjug_ih^]ey^u\Zy":ohly[ui_j\u_r_klv
ihfgbl_"Bebi_j\u_ljb" G_lg_lG_gZ^hemdZ\blv\fGmeZ^gh_kebg_ihfgbl_hl^_evgu_
pbnjukdZ`bl_kdhevdh\k_]hpbnj\ihke_^h\Zl_evghklb
?keb\uijZ\bevghhl\_lbebohly[ugZh^bgba\hijhkh\agZqbl\ZrZdjZldh\j_f_ggZyiZfylv
emqr_q_fm[hevrbgkl\Zex^_c:h[uqgucq_eh\_dlhevdh\^mfZcl_kvmljZqb\Z_lnhdmkdZ`^u_
k_dmg^
hlihq_fmdklZlbkdZaZlvl_dkl\dgb]Zo^_eblkygZZ[aZpu?keb\ky]eZ\Z[m^_lkhklhylvba
_^bgkl\_ggh]h^ebgg_cr_]hZ[aZpZdlhhdZ`_lky\khklhygbb__ijhq_klv"
JZalZdhklZ_lkyebrvjZ^h\Zlvkyqlhg_wlhlhl^_efha]ZmijZ\ey_l[bhobfbq_kdbfbijhp_kkZfb
gZr_]hhj]ZgbafZLhevdhij_^klZ\vl_\kxwlm[bhobfbq_kdmxkmfZlhom _keb\uaZ[ueb\
hj]Zgbaf_ijhbkoh^bld\Z^jbeebhgh\j_Zdpbc\k_dmg^m\f?keb[ubfbmijZ\eyehkhagZgb_\u
g_ijh`beb[ubiylbk_dmg^
B\k_`_jZamfmfu^h\_jy_fihklZgh\dmkZfuo\Z`guo^eygZkp_e_c
LZdh\uiehob_gh\hklbZ\hlgh\hklbohjhrb_khagZgb_g_fh`_lmijZ\eylv\k_faZlh
ih^khagZgb_ ojZgbebs_[_kkhagZl_evgh]h\ffh`_lbmijZ\ey_l[_ai_j_^urdb^\Z^pZlvq_luj_
^Z`_m[h]bcq_f\Zfij_^klZ\eyehkvaZlhih^khagZgb_gZfgh]h[he__fh]ms_kl\_gghq_f\Zf
fh]ehihdZaZlvky?kebjZamfdZiblZgdhjZ[eylhih^khagZgb_lhliZj_gvbafZrbggh]h
hl^_e_gbyZlZd`_\k_ijhqb_gZ[hjlmwdbiZ`\iheghfkhklZ\_b^_eZ_l\k_qlh[udhjZ[evfh]
^\b]Zlvky^_eZ_lg_aZf_lghb\kh\_jr_gkl\_
Ihfgbl_dZdqZklh\ZrjZamfl_jy_lnhdmk"DZ`^u_k_dmg^:dZdqZklhwlhijhbkoh^blk
ih^khagZgb_f"Gbdh]^ZKeurbl_gbdh]^Z
�A:F?Q:L?EVGH?IHKHAG:GB?
Fha]h\ufp_gljhfgZr_]hfha]Zy\ey_lkyih^khagZgb_Bf_ggh\g_f\agZqbl_evghckl_i_gb
hkms_kl\ey_lky\hkijbylb_j_Zevghklbbf_ggha^_kvh[blZxlgZrbijb\uqdbdhj_gylkygZrb
^hklb`_gbybk\_jr_gby
JZamfhffuihevam_fkyqlh[umlhqgylvnhjfmebjh\ZlvbklZ\blvp_eb:qlh[u^hklbqvwlbo
p_e_clj_[m_lkyih^khagZgb_k_]hlukyqZfbbfbeebhgZfbg_ijhy\e_gguohi_jZpbc\k_dmg^m

JZamfaZ^_ckl\m_lebrv\bhlh[s_cfZkkufha]Z hdheh\fbdhgljhebjm_lhl^h\b
\hkijbylbybih\_^_gby;_kkhagZl_evghfmhl\_^_gh\bfZkkufha]Z ijbf_jgh\fbih^khagZgb_
dhgljhebjm_l\b\hkijbylbybihdhe_gby
BfimevkujZamfZjZkijhkljZgyxlkykhkdhjhklvxhl^hfbev\qZkBfimevkuih^khagZgby
^\b`mlky\jZa[uklj__khkdhjhklvxk\ur_fbev\qZk
JZamfh[jZ[Zlu\Z_lhdheh[blbgnhjfZpbb\k_dmg^mIh^khagZgb_h[jZ[Zlu\Z_lhdheh
[bl\k_dmg^m
JZamfkhagZl_e_g\uh[jZsZ_l_kvdhkhagZgghc\he_khagZl_evghklZ\bl_p_ebbhp_gb\Z_l_
j_amevlZlu;_kkhagZl_evgh_g_klZ\blkh[kl\_gguop_e_cghj_Zebam_ll_dhlhju_ihklZ\e_guhgh
g_hp_gb\Z_lj_amevlZlh\bg_i_j_[bjZ_l^hklb`_gbyebrvkhihklZ\ey_lbokihklZ\e_ggufb
p_eyfb
JZamf\hkijbgbfZ_lijhreh_b[m^ms__Ih^khagZgb_g_\_^Z_lgblh]hgb^jm]h]hhgh
hjb_glbjh\Zghbkdexqbl_evghgZgZklhys__
JZamfbkihevam_ldjZldh\j_f_ggmxiZfylvij_^_eudhlhjhch[uqghh]jZgbq_guk_dmg^Zfb
Ih^khagZgb_ihfgbl\k_b\k_]^Z
Ly`_eh_keb\hh[s_\hafh`gh\hh[jZablvkdhevdh\k_]hijh^_eu\Z_lih^khagZgb_dZ`^mxk_dmg^m
\Zr_c`bagbb[_afZe_cr_]h\f_rZl_evkl\ZjZamfZijhq_fkdZaZlvijbq_ffugbq_]hg_
ih^haj_\Z_f[ueh[ug_kh\k_fdhjj_dlghihkdhevdmdhfie_dkhf[bhobfbq_kdboj_Zdpbb\k_`_
mijZ\ey_lg_dbcbgl_ee_dlbwlhlbgl_ee_dllh`_qZklv\ZkIh^khagZgb_ojZgbebs_\k_o
\Zrboijb\uq_dbgZ\udh\dZdnbabq_kdbolZdbf_glZevguoBgufbkeh\Zfbhghy\ey_lky
[Zah\hchi_jZpbhgghckbkl_fhcb\^h[Z\hdbkihegy_l\k_mklZgh\e_ggu_\Zfbdeb_glkdb_
ijh]jZffuha\jZsZykvdkdZaZgghfm\ur_dZdhcdhehkkZevguch[t_fhi_jZlb\ghciZfylbgZ
wlhlj_[m_lky
?keb\Zf^h\h^behkvgZ[ex^ZlvdZdfeZ^_g_pmqblkyoh^blv\uij_^klZ\ey_l_kdhevkeh`_g
ijhp_kkoh`^_gbyMq_gufihlj_[h\Zebkv^_kyldbe_lqlh[ukdhgkljmbjh\Zlvjh[hlZkihkh[gh]h
oh^blvg_l_jyyjZ\gh\_kbyEx^bhk\hb\oh^v[m\kx`bagvoh^ylg_aZ^mfu\ZykvgZ^l_fdZdbf
h[jZahfhgbwlh^_eZxlFuoh^bfaZ\yau\Z_frgmjdb]h\hjbfgZh^ghfbebg_kdhevdboyaudZo
;he__lh]hgZ\udbih^khagZgbygZfgh]hrbj_q_fi_j_qbke_ggu_\ur_ijbf_juih\k_^g_\ghc
nbabq_kdhcZdlb\ghklbKemqZehkveb\Zfk_klvaZjmevb\ke_^mxsbcfb]hdZaZlvkyi_j_^
kh[kl\_gguf^hfhfg_ihfgyijbwlhfdZd\u_oZebihkdhevdmih]jmabebkv\jZa^mfvyhq_flh
hq_gv\Z`ghf"Gh_keb\u\_ebfZrbgmqlhgZau\Z_lkygZZ\lhfZl_ihq_fmg_ijhbahreZ
Z\Zjby"BdZd\uhklZgh\bebkvmk\h_]h^hfZZg_mdZdh]hgb[m^v^jm]h]h"WlhkbeZijb\uqdb
bebgZ\udZqmlv[he__keh`gh]hg_`_ebaZ\yau\Zgb_rgmjdh\gh\k_jZ\ghgZ\udZ
QlhlZdh_ijb\uqdZbgZ\ud"Lhqlh\u^_eZ_l_kgh\Zbkgh\ZbaZihfbgZ_l_lZddj_idhqlh\Zf
m`_g_ijboh^blkyaZ^mfu\Zlvkyqlh[u\lhqghklbih\lhjblvijhp_^mjmIjb\uqdbbgZ\udbg_
lhevdhho\Zlu\Zxlnbabq_kdb_^_ckl\byghbjZkijhkljZgyxlkygZf_glZevgmxkj_^m
Dh]^Z\u^mfZ_l_hq_flhihklhygghm\Zkihy\ey_lkyijb\uqdZ^mfZlvh[wlhf:kh\j_f_g_f
ijb\uqdZ^mfZlv\ujZ[Zlu\Z_lm[_`^_gghklvb\_jm
KBE:IJBUQDBKBE:?JU
M[_`^_gbyb\_jZ\h\k_g_y\eyxlkyhkh[ufbdZl_]hjbyfbb^_cjZkiheh`_ggufb[eb`_d
bklbg_q_fh[uqgu_ih\k_^g_\gu_fukebHgb\h\k_g_h[yaZl_evghy\eyxlkybklbggufb
Ihfgbl_dh]^Zlh\k_\_jbebqlhA_feyiehkdZy\fWlhg_[he__q_fki_pbnbq_kdb_khq_lZgby
g_cjhgh\\\Zr_ffha]mfukebdhlhju_gZklhevdh\i_qZlZebkvqlhklZeb_kebfh`ghlZd
\ujZablvkyZ\lhfZlbq_kdbfbIh\lhjbfkyg_ihlhfmqZklhhgbbklbggughihlhfmqlhwlb
fukebi_j_^Zxlkybaihdhe_gby\ihdhe_gb_Dlhlhihf_klbebo\\Zrfha]
Fug_kh[bjZ_fkydZkZlvkyj_eb]bhaguom[_`^_gbcbebhkiZjb\Zlv\_jm\\ukhdhfkfuke_keh\Z
Fu]h\hjbfh\_j_dZdhkh\hdmighklbijb\uqguofuke_cfg_gbbbhlghr_gbc\hkh[_gghklb
ijbf_gbl_evghd\Zfd\Zr_c`bagbb\Zrbfi_jki_dlb\ZfnbgZgkh\h]h[eZ]hihemqby
Dk_fgZ^pZlb]h^Zf\ugZ\_jgydZfbeebhgjZakeurZebG_evayZFh`ghhlkbeujZa
GZdZ`^h_^Zijboh^behkv^\_klbg_lBf_gghlZdaZdeZ^u\Z_lkyijb\uqdZg_kihkh[ghklbqlh
eb[hk^_eZlv
;hevrbgkl\hex^_c\hkijbgbfZ_lkh[kl\_ggu_p_eb\nhjf_gZ^_`^b`_eZgbcGZ^_xkvy
^h[vxkvmki_oZ\[bag_k_Ohl_e[uyaZjZ[hlZlvfbeebhg^heeZjh\:aZfgh]hlhqb_f
khagZl_evgZybebg_hkhagZggZyh[uqghke_^m_llZdZyfukevghmf_gygbq_]hg_ihemqblky
�ey[hevrbgkl\Z]eZ\gufij_iylkl\b_fd^hklb`_gbxp_ebkem`Zlg_\g_rgb_h[klhyl_evkl\ZZ
lhlnZdlqlhhgbg_\_jyl\\hafh`ghklvj_ZebaZpbb`_eZgby?keb\ug_\_jbl_qlh`_eZgb_
bkihegbfhhghbg_bkihegblkyG_evay^hklbqvlh]h\hqlhg_\_jbrvIhkdhevdm\_jZhlghkblkyd
lhcqZklbfha]ZdhlhjZyaZijZ\ey_lrhmimklvfu^Z`_dZdijZ\behg_ih^haj_\Z_fh__
kms_kl\h\Zgbb
uex[bl_k\hxk_fvx\ukhdhklZ\bl_k_f_cgu_p_gghklbbgZf_lbebk_[_h^ghcba]eZ\guop_e_c
\`bagb^hklbqvk_f_cgh]h[eZ]hihemqbyghijbwlhf\u\_jbl_qlh_^bgkl\_gguckihkh[
^h[blvkymki_oZbhdZaZlvky\khklhygbb^hklhcghh[_ki_qb\Zlvk_fvxaZdexqZ_lky\mihjghc
jZ[hl_gZbaghkBqlh\blh]_"ujZ[hlZ_l_\hk_fv^_kylqZkh\\g_^_exbijZdlbq_kdbg_\b^bl_
k_fvxG_m`_eb\uhoeZ^_ebdk\hbfjh^guf"G_l\uihij_`g_fmhq_gvboex[bl_gh\ZrZ\_jZ
aZklZ\ey_l\Zk\hk_fv^_kylqZkh\\g_^_exihk\ysZlvjZ[hl_b\udjmlbl_kvdZd[_edZ\dhe_k_
_jZg_j_^dhjZklZilu\Z_l`_eZgby
?kebm\ZkaZ^he`_gghklvihdj_^blmbh[sb_nbgZgkh\u_aZljm^g_gbyhlkmlkl\b_^_g_]g_
\_^vieh^\k_]^Zkhhl\_lkl\m_lk_f_gbBlZdbfk_f_g_flZdbfbkoh^gufa\_ghfy\eyxlky\Zrb
ijb\uqgu_fukeb
;_^Z\lhfqlhm[_`^_gbyg_j_^dhly]hl_xldkZfhj_ZebaZpbbihkdhevdmhgb\lukyqbjZakbevg__
bfh]ms_kl\_gg__`_eZgbcIh`Zemcwlhke_^m_lih\lhjblvhgbkbevg__g_\^\h_g_\ljh_Z\
lukyqbjZaZfohq_lkyqlh[u\Zr^hoh^\ujhk\^_kylvjZagh\Zrbm[_`^_gby]eZkylqlhwlh
g_\hafh`ghqlhlZdh]hgbdh]^Zg_kemqblkyke_^h\Zl_evgh\ug_ij_^ijbgbfZ_l_gbdZdbo
^_ckl\bckihkh[guoijb\_klbdhkms_kl\e_gbxwlh]h`_eZgbyIhq_fm"Ihlhfmqlh\Zrbfb
ihklmidZfbmijZ\eyxlm[_`^_gbyZg_`_eZgbybebijhqb_khagZl_evgu_fukeb
ijhrehf^_kylbe_lbbg_cjheh]bk^_eZebihjZabl_evgh_hldjulb_\b^_ckl\bcq_eh\_dZba
dhlhjuokdeZ^u\Z_lky_]hih\_^_gb_Z\lhfZlbabjh\Zguhlihq_fmfuklZ\bfk_[_p_ebghg_
j_Zebam_fboIhklZgh\dZp_e_caZ^ZqZjZamfZZ^hklb`_gb_boaZ^ZqZ[_kkhagZl_evgh]h
D:DHKIHEVAH:LVKY;H=:LKLHFD:GLHHCK?E?GGHC
Hq_gv\Z`guc\hijhk_keb\Zrbm[_`^_gbyijhlb\hj_qZl\Zrbf`_eZgbyfdZdbobaf_gblv"DZd
ih^kljhblvm[_`^_gbyih^`_eZgby"
Fh`ghijb[_]gmlvd\he_bj_rblvqlhhlgug_m\Zkgh\u_m[_`^_gbyWlh\hafh`ghkjZ[hlZ_l
gZg_kdhevdhfbgmlGhkhagZl_evgu_j_r_gbybfukebdZdfum[_^bebkvljm^ghkhojZgylv?keb
\ugZf_j_gubaf_gblvk\hbm[_`^_gby\Zfijb^_lkyh[jZlblvkydboojZgbebsmdih^khagZgbxd
lhfmo\hklmqlh\bey_lkh[Zdhc
ZrjZamfij_\hkoh^ghhp_gb\Z_lkblmZpbxbkhklZ\ey_lieZguk\h_fjZamf_\uhij_^_ey_l_
gh\u_m[_`^_gbyghojZgylkyhgb\h\k_g_lZfJZamfdZd\_ebdhe_iguc^bjb`_jhghlebqgh
ihgbfZ_lfmaudmbh[eZ^Z_lihegufij_^klZ\e_gb_fhlhfdZdhgZ^he`gZa\mqZlvghkZfg_b]jZ_l
gbgZh^ghfbgkljmf_gl_IhdZhgg_aZklZ\blhjd_kljZglh\\aylvkyaZbgkljmf_glufmaudZ
hklZg_lkyebrvb^__c\_]hkhagZgbbbgba\mdZg_jZa^ZklkyBf_gghlZdbijhbkoh^blk`_eZgbyfb
bp_eyfb[hevrbgkl\Zex^_c
Lj_gbjh\dZ[_kkhagZl_evghcqZklbebqghklbkhklhblba^\mowlZih\KgZqZeZhibjZykvgZjZamf\u
\u[bjZ_l_fukebdhlhju_ohl_eb[uij_\jZlblv\m[_`^_gby:aZl_f\uijbklmiZ_l_d
aZi_qZle_gbxwlbofuke_c\\Zr_f[_kkhagZl_evghf
Ihfgbl_ijbf_jkaZdZahf\j_klhjZg_"LZd\k_b[m^_lj_Zebah\u\Zlvkyu[bjZlvfukevba
\k_e_gghc\_jhylghkl_c\k_jZ\ghqlhk_klvaZklhebd\j_klhjZg_bamqblvf_gxb\u[jZlv
ihgjZ\b\r__ky[ex^hFufh`_fij_^klZ\blvk_[_lhqlh\u[jZebbiha^jZ\ey_fk_[ykl_fqlh
k^_eZebij_djZkguc\u[hjMgZkl_dmlkexgdbfum`_keh\ghijbklmibebd_^_Gh\hlg_aZ^ZqZ
kdhev[ug_l_ji_eb\hfugbh`b^ZebaZdZaZkdhev[uij_\hkoh^_ggb[uegZr\u[hjgZrZlZj_edZ
ijh^he`Z_lhklZ\ZlvkyimklhcFuaZijZ\ey_faZ\hjhlgbqhdkZen_ldm[_j_fgh`b\bedmbqlh"
Ihij_`g_fmgbdZdhc_^u
Qlh`_fumimklbeb"Zo^ZaZdZalhfug_k^_eZebEy]mrdZijhklhj_rbeZkiju]gmlvkdm\rbgdb
�ghgZkZfhf^_e_g_kiju]gmeZhl_oihjihdZgZraZdZag_i_j_^Z^mlgZdmogxgbq_]hg_
kemqblkyFuagZ_fq_]hohlbfgh^eygZkgbq_]hg_]hlh\yl
Ij_bfms_kl\hjZamfZ\lhfqlhbkihevamy\hexb\hh[jZ`_gb_fufh`_f\u[bjZlvdhgdj_lgmx
b^_xbad\Zglh\h]hihey\_jhylghkl_cFufh`_f\u[bjZlvhq_f^mfZlvGZrZhrb[dZ\lhfqlh
h[j_lyb^_xfuaZfbjZ_ffukqblZ_fqlhjZafuhq_flhih^mfZebwlh[m^_lk^_eZghM\um\u
[_kkhagZl_evghfm
JZagbpZf_`^mihklZgh\dhcp_e_cbbo^hklb`_gb_fkhklhbl\ke_^mxs_fklZ\blvp_eb
mijZ`g_gb_khagZl_evgh_lh]^ZdZd^hklb`_gb_p_e_chiul^moh\gucb[_kkhagZl_evgucQlh[u
^hklbqvp_ebbkha^Zlv[bag_kk\h_cf_qluihlj_[m_lky\kh\_jr_gkl\_hk\hblvbkdmkkl\h
mijZ\e_gbyh[_bfbqZklyfbgZr_]hfha]ZDkh`Ze_gbx[hevrbgkl\hgbdh]^Zwlhfmg_gZmqZ_lky
Bbf_gghwlhfmfuihk\ylbfg_kdhevdhke_^mxsbo]eZ\dgb]b
GZqg_ffukbkihevah\ZgbykhagZl_evguokihkh[ghkl_c\hh[jZ`_gbybglmbpbbfure_gbyb
hklZevgh]hqlh[ukha^ZlvdjbklZevghykgmxdZjlbgm[bag_kZ\Zr_cf_qlukh\_jr_ggh_k_fy
beba_jgurdhAZl_fhibjZykvgZrbjhdbcj_i_jlmZjijhkl_crbof_lh^bdbfijbglbg]Z
\hkijhba\h^ysbokihkh[udZdbfb\umk\hbebk\hbgug_rgb_m[_`^_gbyfugZmqbf\ZkdZd
ihkZ^blvwlhk_fy\ieh^hjh^gmxihq\m[_kkhagZl_evgh]h
G_\k_]^ZihemqZ_rvlhqlhohq_lkyihxlJheebg]klhmgabhgbZ[khexlghijZ\uihlhfm
qlhgZrb`_eZgbybf_xldjZcg_fZehh[s_]hkl_fqlhfuh[j_lZ_f\blh]_Ijhklhohlv^h[blvky
q_]hlh[_ki_jki_dlb\ghufh`_l_ohl_lv\k_]hgZk\_l_bg_ihemqblvjh\gufkq_lhfgbq_]h
Gh_kebaZi_qZle_lv`_eZgb_\ijhp_kkhj_[_kkhagZl_evgh]h\dZq_kl\_k\h_]hjh^ZgZ[hj
bgkljmdpbc\ukfh`_l_ij_h[jZah\Zlvwlh`_eZgb_\ijb\uqgmxfukev\m[_`^_gb_\\_jm:
dh]^Zwlhijhbahc^_lgbdZdZykbeZ\fbj_g_ihf_rZ_lm[_`^_gbx\hiehlblvky\j_Zevghklv
=eZ\Z
D:DBAF?GBLVKHAG:GB?
?kebg_agZlvlh]hqlhhgZ[ueZkhebkldhcrdhevgh]hohjZ^_\mrdZgZkp_g_\u]ey^_eZlZddZd
\u]ey^yl\k_r_klgZ^pZlbe_lgb_Dhgp_jlijh^he`Zekyb;_l\gbfZl_evghke_^beZaZ^bjb`_jhf
eh\ydZ`^uc_]h`_kl?_kbevguc]hehkbjZa\blucfmaudZevguckemoh]jZg_ggu_mf_euf
^bjb`bjh\Zgb_fl\hjbebqm^_kZijhq_fbaq_j_^uk\_jklgbdh\;_l\u^_eyeZkvg_lhevdh
hlf_gguf]hehkhfbkemohfhafh`ghhgZ\u]ey^_eZihoh`_cgZ^jm]bor_klgZ^pZlbe_lgbo
^_\mr_dghh^ghh[klhyl_evkl\hijbgpbibZevghhlebqZeh__hlijhqboohjbklhd
;_l[ueZke_iZHgZjh^beZkvke_ihc
BdZd`_kijhkbl_\uhgZfh]eZke_^blvaZ`_klZfb^bjb`_jZ"HgZke_^beZaZgbfbkihfhsvx
yaudZ
;_lghkbeZmkljhckl\hkdhgkljmbjh\Zggh_ihdhcgufIhehf;ZobJblhcg_cjheh]hfba
mgb\_jkbl_lZrlZlZFbqb]Zgwlhlmq_guc[hevrmxqZklvk\h_cdZjv_juihk\ylbe^hdZaZl_evkl\m
lh]hqlh\k_hj]Zguqm\kl\h^bgZdh\ubdZdke_^kl\b_\aZbfhaZf_gy_fu
Yaudh[tykgye;ZobJblZbf__l[hevr_lZdlbevguoj_p_ilhjh\q_fex[Zy^jm]ZyqZklvl_eZaZ
bkdexq_gb_f]m[bihlhfmlh_]hbgh]^ZgZau\Zxlhj]Zghfex[hiulkl\Z kihfgbl_dZd\u
yaudhfhsmiu\Zebbaf_g_gby\hjlmihke_hq_j_^gh]h\bablZdklhfZlheh]mb\ukh]eZkbl_kvwlh
ijha\bs_hijZ\^Zggh\fihq_fmg_\hkihevah\Zlvkybfqlh[u\b^_lv"Mkljhckl\h;ZobJblu
ij_^klZ\ey_lkh[hcfbgbdZf_jmijbdj_ie_ggmxd]heh\_km[t_dlZb^_hkg__ih^Z_lkygZ
ghml[mddhlhjucmf_gvrZ_ldZjlbgdm^hjZaf_jZibdk_eygZ^xcfbi_j_^Z_lihwe_dljh^ZfgZ
^ZlqbdgZyaud_kqblu\Zxsbch[jZaihijbgpbimZgZeh]bqghfmZa[md_;jZcey ih^jh[g__kf\
�klZlv_FZcdeZ:[jZfkZFh`gheb\b^_lvyaudhf"\`mjgZe_bkdZ\_jhlbxgy]h^Z\f
;ZobJblZkdhgqZeky\]h^m\ihke_^gb_]h^u`bagbhgdhgkmevlbjh\Zefhjkdbodhlbdh\
^bZiZahg_G:K:ijb\e_deh;ZobJblmdjZajZ[hld_k_gkhjh\dhlhju_^Z\Zeb[uZkljhgZ\lZf\
kdZnZg^jZolZdlbevgmxbgnhjfZpbxh\g_rg_ckj_^_Djhf_lh]hhggZ^_yekykha^Zlv
fbgbZlxjgmx\_jkbxk\h_c\b^_hkbkl_fuk[_kijh\h^gufi_j_^ZlqbdhfbdZf_jhc\^m`d_
hqdh\
k_qlhfh`ghbaf_jblvlZd`_fh`ghi_j_^Zlvfha]mml\_j`^Ze;ZobJblZ:dh]^Z
bgnhjfZpbyihemq_gZfha]\iheg_kihkh[_ggZmqblvky__bkihevah\Zlv
H[jZlbl_\gbfZgb_gZihke_^gxxqZklvnjZaufha]\iheg_kihkh[_ggZmqblvkybkihevah\Zlv
bgnhjfZpbxFuagZ_fqlhfh`gh\b^_lvyaudhfbqblZlviZevpZfbZdZdb__s_qm^_kZkihkh[_g
khl\hjblvgZrfha]"Hl\_llZdh\\k_qlhm]h^gh
�G?CJHIE:KLBD:HLDJULB??KYLBE?LBY
ij_^u^ms_c]eZ\_fumihfbgZebhlhfqlh\ihke_^g__^_kylbe_lb_gZmdZhfha]_kh\_jrbeZ
dZq_kl\_gguckdZqhdbkZfufm^b\bl_evgufbj_\hexpbhggufba__hldjulbcklZeZ
g_cjhieZklbdZ
�hgZklmie_gbywihobkdZgbjh\Zgbyfha]Z\j_Zevghf\j_f_gbmq_gu_iheZ]Zebqlhijhp_kk
de_lhqgh]h^_e_gbykha^Zxsbcgh\u_fha]h\u_de_ldbbgZau\Z_fucg_cjh]_g_ahfm`_\^_lkdhf
\hajZkl_kms_kl\_gghaZf_^ey_lkyZki_j_oh^hf\ih^jhkldh\uc\hajZklb\h\k_hklZgZ\eb\Z_lky
Ijb[ebabl_evghgZr_klhff_kyp_jZa\blbywf[jbhgZfha]h\u_de_ldbgZqbgZxl^_eblvkyWlhl
ijhp_kkkha^Zgbyfha]h\hck_lbihkj_^kl\hfkha^Zgby\k_gh\uobgh\uok\ya_cijh^he`Z_lky
ijbf_jgh^h^\moe_lg_]h\hajZklZdh]^Z[he__bebf_g__hdhgqZl_evghhnhjfey_lky[Zah\Zy
g_cjheh]bq_kdZykljmdlmjZnmg^Zf_glaZgbfZxsbc\bkhagZgby\ajhkeh]hq_eh\_dZ
hklZ\rb_ky\bijb\ghkylkyihemqZ_fufhiulhfbgZ[ex^_gbyfb\ihke_^mxs_c`bagb
Fha]j_[_gdZkh^_j`blagZqbl_evgh_qbkehlZdgZau\Z_fuoa_jdZevguog_cjhgh\Hgb
\uihegyxlbf_gghlmnmgdpbxdhlhjmxih^jZamf_\Z_lbogZa\Zgb_ihfh]Zxlih\lhjylv
h[jZapuih\_^_gbydhlhju_fugZ[ex^Z_f\h\g_rg_ffbj_^_lkl\_fu\hkijbgbfZ_fkh[ulby
h[jZapuih\_^_gbybwfhpbb\gZr_fhdjm`_gbbbdhibjmybob\hkijhba\h^yihkl_i_ggh
nhjfbjm_fkh[kl\_ggmxebqghklvgZ^_e_ggmxmgbdZevgufijhnbe_f\dexqZxsbfih\_^_gb_
qm\kl\Zkdehgghklbfukebbm[_`^_gbyBgufbkeh\ZfbfuklZgh\ykvklZjr_h[j_lZ_f
kihkh[ghklv\_klbk_[ylZddZdgZkmqbebb^mfZlvlZddZdgZkmqbebDlhfm\j_f_gbdh]^Zfu
\oh^bf\h\ajhkemx`bagvdh]gblb\gu_nbevljuq_j_adhlhju_fu\hkijbgbfZ_f\g_rgbcfbj
m`_\iheg_jZ[hlhkihkh[guGZr_khagZgb_Zdlb\ghnmgdpbhgbjm_lbmq_gu_\_jbebqlhful_
dlhfu_klvbgZrkihkh[\hkijbylbyfbjZbkZfbok_[y\g_f\agZqbl_evghckl_i_gbhij_^_ey_l
gZr_hlghr_gb_dgh\hfmhiulm
G_cjhieZklbdZjZ^bdZevghbaf_gbeZwlhij_^klZ\e_gb_
Wlhhldjulb_[md\Zevghhijhdbgmehij_`^_]hkih^kl\h\Z\rb_\gZmd_hfha]_\haaj_gbyhgh
hkgh\u\Z_lkygZnZdl_qlhgh\u_fha]h\u_de_ldbbgh\u_k\yab\g_cjhgghckljmdlmj_fha]Z
\hagbdZxlihklhygghDZd\uykgbehkvijhp_kkg_cjh]_g_aZ\h\k_g_aZdZgqb\Z_lky\ih^jhkldh\hf
\hajZkl_Zijh^he`Z_lky\kx`bagvG_\Z`ghkdhevdh\Zfe_l\Zrfha]\k_]^Zkihkh[_gkha^Z\Zlv
�gh\u_g_cjhggu_k\yab_kylve_lgZaZ^mq_gu_g_ih^haj_\ZebhlhfqlhieZklbdZfha]Z\hh[s_
�\hafh`gZ Z`_bkihevah\Zgb_kZfbol_jfbgh\ieZklbdZbieZklbqghklv\jZ[hlZoih
g_cjheh]bb[uehih^aZij_lhf\fK_]h^gy\k_bgZq_k_]h^gylZdbomq_guodZdIhe;ZobJblZ
ykghqlh\kydbcjZadh]^Z\uijbh[j_lZ_l_agZqbfuchiulbebh[^mfu\Z_l_g_qlh\Z`gh_\Zr
fha]hkms_kl\ey_lgh\ucg_cjhggucdhglZdl beb_kebm]h^ghdhgg_dl\f
uwlhagZ_l_ihkdhevdmhsmsZ_l_kihfgbl_gZ\_jgydZagZdhfu_\Zfijbklmiu\^hogh\_gby
haZj_gby\g_aZigu_ihklb`_gbylhcbebbghcbklbguklhevfhsgu_qlhhgbhsmlbfu_^\Zebg_
nbabq_kdbOhlyihq_fm_^\Zeb"Hgbb\ijZ\^mnbabq_kdb_\Zrfha]kha^Z_lgh\u_g_cjhggu_
k\yab
�ZgZrbebqghklbnhjfbjmxlky]_g_lbdhcb\hkiblZgb_fb_kebg_baf_gylvkhagZl_evghk\hx
g_cjhggmxijh\h^dmfuijh`b\_f`bagvkl_fbfukeyfbm[_`^_gbyfbbiZll_jgZfbdhlhju_
mgZke_^h\Zebbihemqbeb[eZ]h^Zjy\hkiblZgbxH^gZdhgh\u_hldjulby\g_cjheh]bbiha\heyxl
ij_^iheh`blvqlhfukihkh[gubaf_gblvij_^ibkZgby]_g_lbq_kdh]hdh^Z_kebgZmqbfky
^hklmdb\Zlvky^hp_gljZgZr_]hkhagZgby]^_bojZgylkywlbfukebm[_`^_gbybiZll_jgu
Bfu]h\hjbfg_lhevdhbg_klhevdhhfbgbfZevguobaf_g_gbyoQbkehihl_gpbZevguok\ya_c
dhlhju_kihkh[_gmklZgh\blvfha]gZijhly`_gbbq_eh\_q_kdhc`bagbkhklZ\ey_l_^bgbpmk
r_klvxfbeebhgZfbgme_cujZ`ZykvbgZq_gZrfha]kihkh[_g\f_klblv[hevr_dhgl_glZ
bgnhjfZpbb\fq_fr_klvfbeebhgh\ih^rb\hdGvxChjdlZcfkijbwlhfkijbkms_c
[_kkhagZl_evghfm\hafh`ghklvxf]gh\_ggh]h^hklmiZbZ[khexlghciZfylbug_ijhklhfh`_l_
iheghklvxbaf_gblvk\h_khagZgb_hghkha^Zghijbjh^hckjZkq_lhfgZih^h[gh_baf_g_gb_Fu
mkljh_gulZdqlhfh`_fgZijhly`_gbb`bagbih\urZlvkh[kl\_ggmxdj_Zlb\ghklvbgl_ee_dlb
kihkh[ghklv^hklb]Zlvmki_oZ
�KLJ:@M?J?CKHAG:GBY
kZfhfgZqZe_h[mq_gbybaf_g_gbxkhagZgby\ZfgZ^e_`blihagZdhfblvkykg_kdhevdbfb
nmg^Zf_glZevgufbnmgdpbyfb[_kkhagZl_evgh]hHklZ\e_ggu_[_aijbkfhljZhgbkihkh[gu
iheghklvxaZ[ehdbjh\Zlv\Zrm^hjh]mdp_ebghdh]^Z\umagZ_l_dZdhgb^_ckl\mxlwlbnmgdpbb
ij_\jZlylky\^`bggh\[_kij_dhkeh\ghbkihegyxsbo\Zrb`_eZgbyBi_j\mxbawlbonmgdpbc
\uihegy_lkh\hdmighklvg_j\guo\hehdhghojZgyxsboih^klmiud\Zr_fmkhagZgbx
Ihfgbl_q_f\u\b^bl_"G_lg_]eZaZfb bg_yaudhf\fZkhagZgb_fZrbhj]Zguqm\kl\ijhklh
i_j_^Zxl\g_rgb_^Zggu_Zfha]\hkijbgbfZ_lwlb^Zggu_bh[jZ[Zlu\Z_lBlmlgZqbgZ_lkykZfh_
bgl_j_kgh_lhqlh\b^bljZamfijbgpbibZevghhlebqZ_lkyhldZjlbgudhlhjmx\b^bl
[_kkhagZl_evgh_
Fha]dZ`^mxk_dmg^mh[jZ[Zlu\Z_lk\ur_q_luj_okhlfbeebZj^h\[blbgnhjfZpbbZkhagZ_ffu
ebrvhdheh^\molukyq[blBgufbkeh\ZfbgZdZ`^uc[blhkhagZgghcbgnhjfZpbbijboh^blky
hdheh^\mokhlfbeebhgh\l_odhlhju_h[jZ[Zlu\Zxlkyfbgmyeh]bq_kdbcZgZebaBdlh`_
hij_^_ey_lqlhfu\b^bfZqlhijhimkdZ_f"Wlh\Z`g_cr__j_r_gb_\kydmxk_dmg^mkmldb
gZijhe_lbk_fv^g_c\g_^_exgZy\mb\hkg_ijbgbfZ_lhl^_efha]ZdhlhjucgZau\Z_lky
j_lbdmeyjghcnhjfZpb_c JN\f
J_lbdmeyjgZynhjfZpbygZmqgucl_jfbgh[hagZqZxsbckh\hdmighklvde_lhdde_lhqguo
kdhie_gbcbg_j\guo\hehdhgjZkiheh`_gguogZ\k_fijhly`_gbbkl\heZfha]Z ijh^he]h\Zluc
fha]fhklkj_^gbcbijhf_`mlhqgucfha]\fb\p_gljZevguohl^_eZokibggh]hfha]ZHgZkem`bl
nbevljhfijhk_b\Zxsbfk_gkhjgmxbgnhjfZpbxba\g_rg_]hfbjZ i_j_\h^_keZlugbj_lbdme
fZe_gvdZyk_lv\fk_qlh\u\b^bl_keurbl_qm\kl\m_l_gZhsmivbgZ\dmkh[hgy_l_\k_
JNhojZgy_lih^klmiud\Zr_fmjZamfmkhjlbjm_l\oh^ysbcihlhd^Zgguob\u^_ey_l\g_f[blu
bgnhjfZpbblhqg__\k_]hkh\iZ^Zxsb_kiZll_jgZfb\Zr_]hkhagZgbyHgZijbgbfZ_l\k_
k_gkhjgu_^Zggu_ba\g_rg_ckj_^ub_kebkqblZ_lboagZqbfufbZdlb\bjm_ldhjmfha]ZIjbq_f
wlhijhbkoh^blkhkdhjhklvx\\hk_fvkhljZa\ur_lhckdZdhchi_jbjm_lkZfjZamf
hldZdbfh[jZahffZlvklhysZy\dhjb^hj_rdheuhlq_leb\hjZaebqZ_l\]\Zel_iylb^_kylb^_l_c
djbdkh[kl\_ggh]hj_[_gdZbgbkqvbf^jm]bf_]hg_i_j_imlZ_lHgZmagZ_lwlhla\md__
\gmlj_ggbcnbevljaZijh]jZffbjh\ZggZhlk_q_gb_^jm]bodjbdh\
nbevf__klkZc^kdZybklhjby_klvkp_gZdh]^Z\ex[e_ggu_LhgbbFZjby\klj_qZxlky
\i_j\u_Hgbklhyl\jZaguodhgpZoaZeZ]^_lZgpmxlex^bb\g_aZigh\k_ijhqb_iZjukeb\Zxlky
\yjdbcbg_jZaebqbfucihlhdZwlb^\h_\b^yllhevdh^jm]^jm]ZdZd_keb[uhgbhklZebkvh^gbgZ
k\_l_
Wlhg_ijhklhm^ZqgZygZoh^dZj_`bkk_jZbhi_jZlhjZZhlebqgucijbf_jjZ[hluj_lbdmeyjghc
nhjfZpbbIh^khagZgb_LhgbaZijh]jZffbjh\ZghgZihbkdb\h\g_rg_ckj_^_bgnhjfZpbb
khhl\_lkl\mxs_c_]hij_^klZ\e_gbyfh[b^_Zevghc^_\mrd_Zih^khagZgb_FZjbblhqghlZd`_
�aZ^_ckl\m_lg_cjhggu_kljmdlmjuojZgysb_h[jZab^_Zevgh]hiZjgyjm]^ey^jm]Zhgb
klZgh\ylkyl_fkZfuf_^bgkl\_ggufbaq_luj_okhlfbeebZj^h\[blbgnhjfZpbbdhlhjuc
hdZau\Z_lkyj_e_\Zglguf^eyjZamfZ
Wlmkbkl_fmfh`ghij_^klZ\blvk_[_g_dbfih^h[b_f=m]eZDh]^Z\ugZ[bjZ_l_keh\h\
ihbkdh\hckljhd_=m]eZihke_^gbch[rZjb\Z_lBgl_jg_lgZij_^f_l\hafh`guokhhl\_lkl\bc
aZl_fkhjlbjm_lbgnhjfZpbxb\u^Z_l__\Zf\l_q_gb_g_kdhevdbok_dmg^J_lbdmeyjgZynhjfZpby
^_ckl\m_lkoh`bfh[jZahfjZa\_qlhaZljZqb\Z_lgZhi_jZpbblukyqgu_^hebk_dmg^uHgZjZ[hlZ_l
klhev[ukljhbwnn_dlb\ghqlh=m]eihkjZ\g_gbxkg_cdZ`_lkyihbkdhf\jmqgmxkj_^blukyq
dZf_gguolZ[ebq_d
HlhfdZdnmgdpbhgbjm_lJNgm`ghagZlvke_^mxs__kemqZ_k=m]ehf\ufh`_l_\\_klb\
ihbkdh\mxkljhdmex[hcaZijhkkemqZ_kJNfh`_l_aZijh]jZffbjh\Zlv__gZex[mxp_evb
\g_aZ\bkbfhklbhllh]hkibl_\ubeb[h^jkl\m_l_^mfZ_l_h[wlhcp_ebbebg_lJNklZg_l
\uihegylvk\hxjZ[hlmbijhk_b\Zlvhd_ZgbgnhjfZpbbhdjm`Zxsbc\Zk\ihbkdZobf_gghlh]h
qlh\u\_e_ebgZclb[m^_lih^[bjZlvj_e_\Zglguc[blbgnhjfZpbbbhl\_j]Zlv
g_j_e_\Zglguo
Ij_^klZ\vl_qlh\ukibl_Z\khk_^g_cdhfgZl_kibl\Zrj_[_ghdGZmebp_]m^ylZ\lhfh[bebeZ_l
kh[ZdZkhk_^iha^gh\_jgmeky^hfhcboehigme^\_jp_cfZrbgulZdqlhkl_deZaZ^jh`ZebZ
klZjbggu_qZku\ohee_\gbam[vxldZ`^u_iylgZ^pZlvfbgmlbgbqlhbawlh]hg_gZjmrZ_l\Zr
khgGh_^\Zj_[_ghd\khk_^g_cdhfgZl_aZoguq_l\u\f]gh\_gb_hdZijhkuiZ_l_kvIh^khagZgb_
ij_\hkoh^gheh\bl\k_a\mdbghebrvieZqj_[_gdZ^hklb]Z_l\Zr_]hkhagZgbybijh[m`^Z_l\Zk
J_lbdmeyjgZynhjfZpbykZfZykeh`gZybkZfZygZ^_`gZykb]gZebaZpby\h\k_e_gghc
Dh]^Z\ukha^Z_l_ykgucbq_ldbcfuke_gguch[jZa`_eZ_fh]hwlhlhl^_e\Zr_]hfha]Z
ijbgbfZ_lkyaZjZ[hlmbg_hklZgZ\eb\Z_lkyihdZg_ih^us_lbkdhfh_ufh`_l_\_k_eblvkygZ
\_q_jbgd_hdZaZlvky\p_glj_aZiheg_ggh]hex^vfbihf_s_gbyb\^jm]mkeurZlvh[ju\hd
jZa]h\hjZ^\moq_eh\_dklhysboihh^Zevh^bgmihfygmedjZldhkjhqgmxZj_g^mkdeZ^ZZ\ZfdZd
jZagm`ghZj_g^h\ZlvkdeZ^gZg_kdhevdhg_^_ev\Zr_fhdjm`_gbb\lhlkZfucfb]gZ\_jgydZ
_]heh\bl_lhevdhlmbgnhjfZpbxdhlhjZy\Zfbgl_j_kgZJ_lbdmeyjgZynhjfZpbyijb
bkiheg_gbbb\h\k_cdjZk_
JNqZklvhl\_lZgZ\hijhkdZdbfh[jZahfyihk_ebeky\lhfkZfhf^hf_nhlh]jZnbxdhlhjh]h
gZde_begZ^hkdm\bamZebaZpbb]h^ZfbjZg__YaZi_qZle_eh[jZawlh]h^hfZ\k\h_f
[_kkhagZl_evghfbdh]^Z]h^ukimklyyhlijZ\bekygZihbkdbg_^\b`bfhklb\lhcf_klghklbfhy
j_lbdmeyjgZynhjfZpby\dexqbeZk\hcjZ^Zjb\u[jZeZ_^bgkl\_ggucijZ\bevguc^hfba
^\mokhlfbeebhgh\
UIHEMQ:?L?LHDQ?FMKLJ?FBL?KV
WlZm^b\bl_evgZykihkh[ghklvkhjlbjh\ZlvbgnhjfZpbxbgZoh^blvbf_gghlhqlhg_h[oh^bfh
fh`_l[ulvb[eZ]hkeh\_gb_fbijhdeylb_f\aZ\bkbfhklbhllh]hdZdhcaZijhk\u\\_eb\
ihbkdh\mxkljhdmBlhfm_klv^\_ijbqbgu
hi_j\uo_kebJNg_aZijh]jZffbjh\ZggZlhq_]h\u^_ckl\bl_evgh`_eZ_l_lhg_[m^_lbf_lv
agZq_gbygZkdhevdhj_\ghklgh\uij_ke_^m_l_k\hxp_ev\u\k_jZ\ghijhimklbl_\k_gZf_dbb
ih^kdZadbbg_\hkihevam_l_kvgbj_kmjkZfbib\hafh`ghklyfbdhlhju_[m^mlhldju\Zlvky
KdZ`_f\uaZjZ[Zlu\Z_l_hdhehHHH^heeZjh\\]h^bwlhdZ`_lky\ZfghjfZevgufLh_klv
\ubf__l_ke_^mxs__m[_`^_gb_Yklhx^heeZjh\\]h^lZdh\fhcihlhehd^hoh^h\
Ihkdhevdm\Zr_ih^khagZgb_dj_idh^_j`blkyaZwlhm[_`^_gb_lh^Z`__kebm\Zk\hagbdg_lb^_y
gZfbeebhg^heeZjh\\ZrZJNhl\_j]g_l__lZd[ukljhqlh\ug_mki__l_hkhagZlvwlmb^_x
f_klhlh]hqlh[uhdZaZlvky\\Zr_fjZamf_wlZb^_yhdZ`_lkykdeZ^bjh\Zgghc\dZdhfgb[m^v
m]hed_ih^khagZgbyG_cjheh]bq_kdbcl_jfbgoZjZdl_jbamxsbcih^h[gh_y\e_gb_kdhlhfZ
ke_ih_iylgh\i_j_\h^_k]j_q_kdh]hHl\_lfh`_lgZoh^blvky\[md\Zevghfkfuke_m\Zkih^
ghkhfgh\u_]hg_m\b^bl_
h\lhjuo_keb\uijh]jZffbjm_l_JNk\hbfg_`_eZgb_fbf_gghwlhlj_amevlZl\ubihemqbl_
b[m^_l_ihemqZlv\^Zevg_cr_fhlihq_fmklhevfgh]b_ex^bkgh\Zbkgh\Zkh\_jrZxlh^gbbl_
`_hrb[db[m^vlh\[bag_k_ex[\b\aZ[hl_ha^hjh\v_beb\ex[hc^jm]hckn_j_DZd
aZijh]jZffbjh\ZlvJNg_`_eZgb_f"Hq_gvijhklhknhdmkbjh\Z\rbkvgZg_`_eZgbbbkha^Z\l_f
kZfufm[_`^_gb_
Dh]^Z\unhdmkbjm_l_kvgZlhfqlhm\Zkg_ihemqZ_lkygZlhfqlh\Zkm]g_lZ_llh\u\\h^bl_wlb
g_\a]h^u\k\hcihbkdh\ucaZijhk^eyJNbihke_^gyydZdbih^h[Z_lhleZ`_gghcihbkdh\hc
fZrbg_\u^Z_l\Zfijh[e_fu\dZq_kl\_j_amevlZlZIhfgbl_fha]ij_djZkghkijZ\ey_lkykh
k\h_cjZ[hlhc?keb\ukZfblh]hg_`_eZylj_[m_l_hlg_]hbkdZlvg_ijbylghklbijh[e_fub[_^u
\u\k_wlh]ZjZglbjh\Zgghk_[_h[_ki_qb\Z_l_
Hlkx^Z\u\h^_keb\unhdmkbjm_l_kvgZ^_kylbnmglZo\_kZdhlhju_ohlbl_k[jhkblvbebgZ
^\Z^pZlblukyqZo^heeZjh\^he]ZbebgZaZljm^g_gbyoih^kl_j_]Zxsbo\ZrmdhfiZgbx\i_j\uc
]h^__kms_kl\h\Zgby\Zrfha]ijbgbfZ_lkyaZ^_ehb^_eh\blhhl[bjZ_l\fgh]hh[jZabb
k_gkhjguo^Zgguob^_bfg_gbyh[ju\db[_k_^bijhqb_k\_^_gby\lhqghklbkihkh[kl\mxsb_
j_ZebaZpbbg_`_eZgbc
Ihq_fm"Ihlhfmqlh\ukZfb_]haZklZ\beb
;he__lh]h\ZrZJNihkemrghb]ghjbjm_l\kxijhqmxbgnhjfZpbxWlhhagZqZ_lqlh\k_b^_b
fukebijh_dlubieZgudhlhju_ihfh]eb[u\Zf\kZfhf^_e_k[jhkblv\_khl^Zlv^he]beb
GZijbf_jm\Zkihy\beZkvgh\Zyih^jm]Zk_qlh\ugZ[ex^ZebbkeurZeb\^_lkl\_m[_^beh\Zk\
lhfqlhjhfZgugZqbgZxlkykqZkleb\hZaZdZgqb\Zxlkyi_qZevghBqlh`_fubf__f"uex[bl_
wlm`_gsbgm\Zfohjhrh\f_kl_gh\u\lZcg_[_kihdhbl_kvqlhkqZklv_hdZ`_lkyg_^he]bfu
gbdhfmg_ih\_jy_l_k\hbolj_\h]g_ha\mqb\Z_l_bo^Z`_kZfhfmk_[_gh^ey\Zr_]h
[_kkhagZl_evgh]hwlhg_k_dj_l;_kihdhckl\hg_ijhklhih^lZqb\Z_l\Zkhgh\Zrbfb`_klZjZgbyfb
\\h^blky\ihbkdh\mxkljhdmJN
DZdh\blh]"Kh\k_oklhjhg\Zkhdjm`Zxl^hdZaZl_evkl\Zlh]hqlh\ZrjhfZgkZfucemqrbcb
kZfuckqZkleb\uc\p_ehffbj_\ZkkqblZxlhlebqghciZjhcb\k_h[klhyl_evkl\ZmdZau\ZxlgZ
�^he]bcb[eZ]hihemqguc[jZdH^gZdh^eyJN\k_wlhg_bf__lgbfZe_cr_]hagZq_gbyhklZlhqgh
\k_]hebrvgZf_dZkdZ`_fpbgbqgh]haZf_qZgbyijbyl_eyaZ\b^mxs_]h\Zr_fmkqZklvxb
\ZrZhlebqghlj_gbjh\ZggZyj_lbdmeyjgZynhjfZpbyhl\_j]g_l^\_klbfbeebhgh\ihablb\guo
k\b^_l_evkl\bh[jZlbl\gbfZgb_\Zr_]hjZamfZgZh^gh_^bgkl\_ggh_g_]Zlb\gh_fg_gb_Hgh
gZeh`blkygZ\Zr_^Z\ghknhjfbjh\Zggh_m[_`^_gb_blj_\h]Zihih\h^m\hafh`gh]hjZaju\Z
hdZ`_lkyg_lZdhcm`g_h[hkgh\ZgghcM[_`^_gbybfuke_ggu_ijb\uqdb\lukyqbjZakbevg__
`_eZgbcZihlhfmlj_\h]Zihkl_i_gghij_\jZlblky\bkihegb\r__kyijhjhq_kl\h_keb\um\_j_gu
qlh\Zrbhlghr_gbyh[j_q_gulZdhghbijhbahc^_l
:gZeh]bqgu_ijhp_kkuijhbkoh^ylb\kn_jZonbgZgkh\b[bag_kZZrZj_lbdmeyjgZynhjfZpby
hohlblkybf_gghaZl_fbb^_yfbbj_kmjkZfbgZdhlhju_\u__aZijh]jZffbjh\ZebB_kebb^_y
g_]Zlb\gZJN__mkbeblbmkm]m[bl
;_kihdhckl\hfhebl\Zhlhfq_]h\ug_ohlbl_
Ihwlhfmhq_gv\Z`ghgZmqblvkyhkhagZgghmijZ\eylvj_lbdmeyjghcnhjfZpb_cbihwlhfmlZd
agZqbfZg_cjhieZklbdZ
Ijhp_kkdhlhjucfugZau\Z_fg_cjhgghcfh^_jgbaZpb_cbdhlhjuc^_lZevghhibkZg\]eZ\_
ij_^gZagZq_g^eynhjfbjh\Zgbygh\h]haZijhkZ\ihbkdh\hckbkl_f_\Zr_]hih^khagZgby;eZ]h^Zjy
g_cjhgghcfh^_jgbaZpbb\ugZmqbl_kvgZijZ\eylvJNgZihbkd`_eZ_fh]hZg_lh]hq_]h\Zfg_
ohq_lkygZihbkdj_r_gbcZg_ijh[e_fJN[m^_lbkdZlvk\yaZggu_k^hklb`_gb_fp_ebjZ^hklv
\hklhj]m^h\e_l\hj_gb_Zg_lj_\h]bkhfg_gbybkljZob
nbevf_Fhy[hevrZy]j_q_kdZyk\Z^v[Z]_jhbgyLmeZ`Zem_lkyk\h_cfZl_jbgZ^bdlZlhjkdb_
aZfZrdbhlpZFZfZiZiZlZdhcmijyfuck_^he`gh[ulvdZdhg]h\hjblb^bl_ebfm`qbgZ
]eZ\guc\^hf_FZlvkfhljblgZg__khqm\kl\_gghdb\Z_lbhl\_qZ_llZdIha\hevdh_qlh
h[tykgblvl_[_^hqdZHgdhg_qgh]heh\Zghylhr_ybfh]m\_jl_lvbfdm^ZaZohqm
Bkihevamyf_lh^bdmg_cjhgghcfh^_jgbaZpbb\ukfh`_l_klZlvr__cdhlhjZy\_jlbl
ih^khagZl_evgufbgZijZ\ey_l_]h\`_eZl_evgmx^ey\Zkklhjhgm
��BE?FF:=HJHG:
f_kl_ki_j_gZijZ\e_gb_f\Zr_cJNgZihbkdgh\hcbgnhjfZpbbh\g_rg_ckj_^_\ulZd`_
aZohlbl_baf_gblvk\h_khagZgb_lZdbfh[jZahfqlh[uhghijbgbfZehwlmgh\mxbgnhjfZpbxZg_
�hl\_j]Zeh__dZdg_kms_kl\_ggmxeywlh]hlj_[m_lkybamqblv\lhjmx\Z`g_crmxnmgdpbx
[_kkhagZl_evgh]hihjhcbf_gm_fmxaZ^Zgghcdhhj^bgZlhcQlh[uh[tykgblvdZdhgZ^_ckl\m_l
h[jZlbfkyd^be_ff_=hj^hgZ
H^gZ`^u=hj^hgih\_a^jma_cgZju[ZedmgZlhevdhqlhdmie_gghceh^d_Hgb\ayebdmjkgZaZiZ^
�jmavyklZebkh\_lh\Zlv=hj^hgmhlijZ\blvkygZx]fhehgbkeurZebqlhlZflhqghdex_l
=hj^hgmohl_ehkvqlh[u_]h^jmavyhklZebkv^h\hevguih_a^dhcihwlhfmhgi_j_[jZeky\dhdibl
\ayekyaZrlmj\Zebih\_jgme_]h\ijZ\hdx]mZaZl_f\gh\vijbkh_^bgbekyd^jmavyfFbgme_s_
�qZkju[Zmihjghg_eh\beZkvblmlh^bgba^jma_c=hjhgZih]ey^_\gZg_[h\hkdebdgme
=hj^hgFuihij_`g_fmieu\_fgZaZiZ^
HaZ^Zq_ggucbijbklu`_gguc=hj^hg\gh\vih\_jgmerlmj\ZegZk_cjZagZx]h\hklhdqlh[u
dhfi_gkbjh\Zlvijhc^_ggh_gZaZiZ^jZkklhygb_Ghq_j_aqZkkgh\ZklZehihgylghqlheh^dZ
ijh^he`Z_lb^lbgZaZiZ^=hj^hg\_kvdjZkguchljZkkljhckl\Zmklj_fbekydrlmj\Zemb
jZa\_jgmeeh^dmgZ\hklhdh[jZlghd[_j_]mH^gZdhiylgZ^pZlvfbgmlkimklyeh^dZm`_ieueZgZ
aZiZ^=hj^hgm`_]hlh\[ue\u^jZlvk_[_ihke_^gb_\hehkudh]^Zh^bgba^jma_caZf_lbeWc
=hj^hg:h[Z\lhibehl_lug_aZ[ue"
=hj^hgjZkl_jyeky:\lhq_]h"JZa\_gZeh^d_wlh_klv"
�be_ffZ=hj^hgZdZ`_lky\ZfagZdhfhc";hevrbgkl\mbagZkijboh^behkvihiZ^Zlv\lZdb_
kblmZpbbIhke_lj_lv_]hg_m^Zqgh]hjhfZgZbebq_l\_jlhcls_lghcihiuldbkha^Zlvkh[kl\_gguc
[bag_kihke_k_^vfh]hkemqZyihl_jbdhgljheygZ^kh[hc ohlydeyl\_gghh[_sZebwlh]hg_
^himkdZlv\fbebihke_\hkvfh]h Zlhb\hk_fgZ^pZlh]h\fjZaZdh]^ZfuaZ[u\Zebqlhkb^bfgZ
^b_l_dlhbagZkg_\hkdebpZeBihq_fmwlhijhbkoh^blbf_gghkhfghc"
hafh`ghihlhfmqlh\uih^h[gh=hj^hgmg_\kihfgbebhk\h_fZ\lhibehl_ihkdhevdmg_
ih^haj_\Zebqlhhgbf__lky\gZebqbbF_`^ml_fZ\lhibehlu_klvg_lhevdhgZeh^dZoMq_eh\_dZ
hglh`_ijbkmlkl\m_lbgZau\Z_lkyikbohdb[_jg_lbq_kdbfdhfie_dkhf
L?JFHKL:L:R?FFHA=M
L_jfbgdb[_jg_lbq_kdbcoZjZdl_jbam_lkbkl_fmklbfmeh\bj_Zdpbc\`b\uohj]ZgbafZob
g_dhlhjuofZrbgZoWlhll_jfbg[ueij_^eh`_g\o]h^ZoGhj[_jlhfbg_jhfdhlhjuc
ihimeyjbabjh\Ze_]h\k\h_cdgb]_Db[_jg_lbdZbebMijZ\e_gb_bk\yav\`b\hlghfbfZrbg_
KZfhkeh\hijhbkoh^blhl]j_q_kdh]hN\EHUQHWHVhagZqZxs_]hdhjfqbcjme_\hcL_jfhklZl
ijhklhcijbf_jlZdhcfZrbguuijh]jZffbjm_l_l_jfhklZlgZhij_^_e_ggmxl_fi_jZlmjmbhg\
^Zevg_cr_fdhgljhebjm_ljZ[hlmkbkl_fuhlhie_gbyih^^_j`b\ZyaZ^Zggmxl_fi_jZlmjm\^hf_
\g_aZ\bkbfhklbhlmkeh\bc\g_rg_ckj_^u?keboheh^guc\ha^moijhgbdZ_l\^hfbihgb`Z_l
l_fi_jZlmjml_jfhklZl\dexqZ_lgZ]j_\?keb`_bxevkdh_khegp_jZkdZey_l\Zr^hfl_jfhklZl
\dexqZ_ldhg^bpbhg_jqlh[ul_fi_jZlmjZhimklbeZkv^haZ^Zgghc\_ebqbgu
L_jfbgaZ^ZggZydhhj^bgZlZqZklhbkihevamxl^eyhibkZgbyikboheh]bq_kdhc\_jkbbwlh]h
f_oZgbafZj_]mebjmxs_cl_fi_jZlmjmgZr_]hl_eZ\_kbijhqb_oZjZdl_jbklbdb]hf_hklZaZ
o]h^ZoieZklbq_kdbcobjmj]ihbf_gbFZdk\_eeFZevlpk^_eZeihjZabl_evgh_hldjulb_Hg
mklZgh\beqlh^Z`_ihke_k_jv_aguohi_jZpbcihbaf_g_gbxebpZiZpb_glug_gZoh^bebi_j_f_g\
k\h_c\g_rghklbjZa]ey^u\Zyk_[y\a_jdZe_M^b\bl_evghg_ijZ\^Zeb"DZdlZdh_\hafh`gh"
�hdlhjFZevlpklZebamqZlv^bgZfbdmkZfh\hkijbylbybh[gZjm`be\gmlj_ggbcijhp_kk
kZfhdhj_dpbbdhlhjuchggZa\Zeikbohdb[_jg_lbq_kdbfdhfie_dkhf
Kh]eZkgh\u\h^ZfFZevlpZ\kydZyi_j_f_gZ\`bagbq_eh\_dZb^_lebj_qvh^hklZld_a^hjh\v_
^moh\ghfjZa\blbbjhfZglbq_kdbohlghr_gbyobebdZjv_j_\uju\ZxsZybg^b\b^Zba
ijb\uqgh]hdhfnhjlZihkueZ_lobfbq_kdbckb]gZeg_j\ghckbkl_f_Fha]\hkijbgbfZ_lwlhl
hiZkghklbih[m`^Zyq_eh\_dZijbgbfZlvf_juih\ha\jZs_gbx\ij_`g__dhfnhjlgh_khklhygb_
\lhqghklbdZdl_jfhklZl
Ghqlh_keb\uohlbl_hldZaZlvkyhlijb\uqgh]hdhfnhjlZ"
�ey\u`b\Zgbyikbohdb[_jg_lbq_kdh]hdhfie_dkZ[he__q_f^hklZlhqghIjbeb\wibgbnjbgZ
\ua\Zgguckb]gZehffha]ZaZklZ\bl\Zkhliju]gmlvh[jZlghgZljhlmZjkijh_a`_cqZklbohly
khagZl_evgZyfukevh[m]jha_`bagb\hafh`gh_s_g_mki__lknhjfbjh\ZlvkyH^gZdh\fbj_]^_h
\u`b\ZgbbaZ[hlblvkym`_g_ijboh^blky \h\kydhfkemqZ_g_dZ`^ucfb]\flhl`_f_oZgbaf
kiZk_gby`bagbfh`_ljZajmrblv\k_klj_fe_gbydjhklmbjZa\blbxdZd\[ulmlZdb\[bag_k_
Ijh[e_fZg_\kZfhff_oZgbaf_Z\lhfqlhfha]bgl_jij_lbjm_lmihfygmluc\ur_obfbq_kdbc
kb]gZedZdkb]gZeh[hiZkghklbF_`^ml_fjbkdbkhijh\h`^Zxs___]hhsms_gb_ih^gylbygZ^
kh[hckmlvg_h[oh^bfu_khklZ\eyxsb_ij_^ijbgbfZl_evkl\Z[he__lh]hhgbg_hlt_fe_fZy
qZklv\kydh]hjZa\blby
hlqlhg_h[oh^bfhihgylvwlhlikbohdb[_jg_lbq_kdbckb]gZe\h\k_g_ij_^mij_`^Z_lh[
hiZkghklbZhagZqZ_lebrvWcijbyl_evlu\ur_eaZaZ[hjbhqmlbekygZg_ba\_^Zgghc
l_jjblhjbbLuwlhagZ_rv"Lum\_j_gqlhohq_rvwlh]h"
Ikbohdb[_jg_lbq_kdbcdhfie_dkZ\lhibehldhlhjuc\k_]^ZiulZ_lkygZijZ\blv\Zrmeh^dmgZ
dmjkaZ^Zggucg_cjhgghcijh\h^dhcDZd\kemqZ_k=hj^hghfb_]hls_lgufbihiuldZfbieulv
gZx]\ZrbkbeZ\hebbkhagZl_evgu_mkbebyfh]mlbaf_gblvwlhldmjkghebrvgZdjZldbc
ijhf_`mlhd\j_f_gbhlgx^vg_hdhgqZl_evghBa^_kvdhj_gblky\Z`g_crbcg_^hklZlhd\k_o[_a
bkdexq_gbyijh]jZffdhjj_dpbbih\_^_gbyHgbhibjZxlkygZkhagZl_evgu_mkbebyZjZamffu
m`_\uykgbebg_ij_mki_\Z_l\dhjj_dpbbgZrboijb\uq_dQlh[u\ha^_ckl\h\ZlvgZgbofu
^he`guhimklblvkygZ[Zah\ucmjh\_gvh[jZlblvkyd[_kkhagZl_evghfm
&#xHC;
&#xHH;&#xJ0;BAF?G?GB?NBG:GKHHCDHHJBG:LU
ij_^u^ms_c]eZ\_fuibkZebqlh^Z`_ih`_eZc\um\_ebqblvk\hcmjh\_gv^hoh^h\\^_kylvjZa
�^hl_oghjihdZwlZb^_yg_aZi_qZle__lky\\Zr_fih^khagZgbbhgZlZdbhklZg_lkyb^__cbe_ffZ
=hj^hgZh[tykgy_lihq_fmwlhlZdm\Zkbf__lkyaZ^ZggZynbgZgkh\Zydhhj^bgZlZIj_`^_q_f
\Zr^hoh^kms_kl\_ggh\hajZkl_l\j_Zevghklb\Zfihlj_[m_lkybaf_gblvwlmdhhj^bgZlmbgZq_
\kydbcjZadh]^Z[m^_l\hagbdZlv\hafh`ghklvj_ZebaZpbb`_eZgby\Zrikbohdb[_jg_lbq_kdbc
dhfie_dkklZg_l\f_rb\Zlvky\ijukdb\Zlv\fha]wibgbnjbgbdhjlbahebaZklZ\eylv\Zkiju]Zlv
h[jZlghgZljhlmZj
BlZddZdbaf_gblvwlmdhhj^bgZlmbhldZeb[jh\Zlvl_jfhklZl"Iha\hevl_ijb\_klbihdZaZl_evguc
ijbf_j
��AZ^\_g_^_eb^hlh]hdZdDbgZgkug`hgZihr_e\^_lkdbckZ^`hgijb\_efZevqbdZda^Zgbx
�kZ^bdZb\^\h_fhgbaZ]eygmeb\hdgh`hgjZkkdZaZekugmdZdkZfoh^be\kZ^bddZdb_
aZf_qZl_evgu_b]jmrdb[ueb\b]jh\hcdhfgZl_dZdhgb]jZek^jm]bfb^_lvfbdZda^hjh\h[ueh
\kZ^bd_bdZdlZf[m^_lohjhrhDbgZgm
��Dh]^ZgZklZe^_gvb^lb\kZ^bdDbgZgk]hjZehlg_l_ji_gbyHgbk`hghfrebd\oh^mb`hg
_^\Zm^_j`b\Zekugbrdmdhlhjuc]hlh\[ueaZ[ulvh[hlp_bih[_`ZlvagZdhfblvkyk^jm]bfb
�^_lvfbeyDbgZgZwlh[uehkh\_jr_gghgh\h_\i_qZle_gb_ghfZevqbdhdZaZekydg_fm]hlh\
ihlhfmqlhkmf_ei_j_gZkljhblvk\hcikbohdb[_jg_lbq_kdbcdhfie_dk
^jm]hcj_[_ghdo\ZlZekyaZhlpZ]m[u_]h^jh`Zebbqm\kl\h\Zehkvqlhhg\hl\hljZkieZq_lkyIh
ebpmfZevqbdZ\k_[uehihgylgh_]h\uj\Zebbaijb\uqgh]hhdjm`_gbybhghlqZyggh
khijhlb\eyekyIkbohdb[_jg_lbq_kdbcdhfie_dk\_]hkemqZ_aZ\u\ZedZdih`ZjgZykbj_gZ
gZkusZy_]hdjh\v\_s_kl\Zfbdhlhju_kb]gZebabjh\ZebKlhcHiZkghJZa\_jgbkv;_]b
Hl_plh]hfZevqbdZklZjZekydZdfh]m]h\Zjb\Zebih^^_j`b\ZekugZb\lh`_\j_fy\kyq_kdb
^Z\Zeihgylvqlhj_[_gdmjZghbebiha^ghijb^_lkyhlimklblv_]hjmdmb\hclb\kZ^bdHg
h[tykgyekf_rbemkihdZb\Zeqlhlh\gmrZe\ijhq_fqlh[uhggb^_eZegZfZevqbdZwlhg_
�^_ckl\h\ZehIhq_fm"Zihlhfmqlhk_cqZk[uehm`_iha^ghqlheb[hij_^ijbgbfZlv_^vwlhl
hl_piulZekyh[sZlvkykj_[_gdhfgZkhagZl_evghfmjh\g_
ex[hfkhklyaZgbbf_`^mjZamfhfb[_kkhagZl_evgufih[_^ZhklZg_lkyaZihke_^gbfijbq_f
ih[_^Z[_ah]h\hjhqgZy
Ihfgbl_\Zrikbohdb[_jg_lbq_kdbcf_oZgbaf^_eZ_lbf_gghlhqlh^he`_g^_eZlv
h[_ki_qb\Z_l\Zrm[_ahiZkghklv?keb\ug_gZmqbebkvwlh]hhkhagZ\Zlv\uihklmibl_lZddZd
ihklmiZ_l[hevrbgkl\hlh_klvihiylbl_kvhlklmibl_\dhfnhjlgmxahgmBl_fkZfufebrbl_
�k_[y\kydbogZ^_`^gZmki_odZdijZ\behZ`_g_ih^haj_\Zyh[wlhfqlh[ukhojZgblv
]hf_hklZa
F_`^mijhqbf^mr_\gucdhfnhjlg_bf__lgbq_]hh[s_]hkhkqZklv_fufh`_l_kljZ^Zlvb
koh`bfh[jZahf[m^_lkljZ^Zlv\ZrZjZ[hlZgh_kebwlhaZi_qZle_gh\\Zr_f[_kkhagZl_evghfdZd
ghjfZ\Zrikbohdb[_jg_lbq_kdbcf_oZgbaf[m^_lihkemrgh^_eZlv\k_mijZ\eyy\Zrbfb
ijb\uqdZfbfukeyfbb^_ckl\byfbqlh[um^_j`Zlv\Zk\wlhfkhklhygbb
��Z\Zcl_qmlvih^jh[g__jZkkfhljbfijbf_jkkughf`hgZHl_pihfh]fZevqbdmknhjfbjh\Zlv
gh\u_g_cjhggu_k\yabdhlhju_iha\hebeb_fmihqm\kl\h\Zlvk_[ymxlgh\gh\hfhdjm`_gbbHg
kdZ`_flZdZddebfZlbabjh\Zekydgh\hfmhiulmd^_lkdhfmkZ^bdmaZjZg__i_j_`b\wlhlhiul
;_kkhagZl_evgh_g_kihkh[ghijh\_klbjZaebqb_f_`^m\g_rgbfhiulhfnbabq_kdh]hfbjZ
i_j_^Zgguffha]mhj]ZgZfbqm\kl\bhiulhf\gmlj_ggbfkha^Zgguf\hh[jZ`_gb_fG_kfhljygZ
\k__]hnZglZklbq_kdb_\hafh`ghklblZdh\hdjblbq_kdh_h]jZgbq_gb_[_kkhagZl_evgh]h_]h
]jZg^bhagh_ke_ih_iylghBlmldZdg_evaydklZlbhdZau\Z_lkyjZamfImkdZchgg_baf_jbfh
mklmiZ_l[_kkhagZl_evghfm\fhsghklbgZrjZamfh[eZ^Z_lmgbdZevghckihkh[ghklvxkha^Z\Zlv
ihkj_^kl\hf\hh[jZ`_gbyfuke_ggu_dZjlbgudZjlbgudhlhju_fh]ms_kl\_ggh_[_kkhagZl_evgh_
g_\khklhygbbhlebqblvhlj_Zevghklb
�Dh]^ZkugbrdZ`hgZij_^klZ\eyek_[_\k_jZ^hklbij_[u\Zgby\^_lkdhfkZ^m\hdjm`_gbbgh\uo
^jma_cbaZf_qZl_evguob]jmr_dgbq_]hwlh]h\nbabq_kdhcj_Zevghklb_s_g_kms_kl\h\Zeh
�H^gZdh[_kkhagZl_evgh_lh]hg_\_^Zehbhohlghh[fZgmehkvey[_kkhagZl_evgh]hDbgZgZ
fuke_ggZydZjlbgdZklZeZj_ZevghklvxdZdbijhbahreh^\_g_^_ebkimklydh]^Zj_[_ghdgZkZfhf
^_e_ihr_e\kZ^bd
�Lh`_qlh`hgijh^_eZekhk\hbfkughf\ufh`_l_ijh^_eZlvkkh[hcbk[bag_khf\Zr_cf_qlu
kha^Zcl_hlq_leb\mxyjdmx`b\mxfuke_ggmxdZjlbgm\k\h_f\hh[jZ`_gbbWlZdZjlbgZ
i_j_dZeb[jm_lf_oZgbafu\Zr_]hfha]Zbdh]^Z\ugZ^_e_ijbklmibl_dkljhbl_evkl\m[bag_kZ
ih^khagZgb_m`_g_[m^_lhl\_j]ZlvdZjlbgdmdZdbffmggZykbkl_fZhl\_j]Z_l\bjmkZijbf_l
gh\mxkblmZpbxdZd^he`gh_
Mki_rgu_ij_^ijbgbfZl_ebg_ihemqZxlobfbq_kdbokb]gZeh\f_gvr_hklZevguohgbijhklh
bgZq_bgl_jij_lbjmxlwlbkb]gZeuHgbgZmqbebkvhihagZ\Zlvwlbkb]gZeubqm\kl\Zb^\b]Zlvky
\i_j_^\f_klhlh]hqlh[uj_Z]bjh\Zlvh[uqgufkihkh[hflh_klv\f_klhlh]hqlh[u
bklhedh\u\Zlvwlbkb]gZeudZdm]jham
kihfgbl_ex[hck\hcihklmihddhlhjucfh`ghgZa\ZlvIhklmidhfk[hevrhc[md\uih^t_fgZ
]hjgheu`ghfih^t_fgbd_gZ\_jrbgmkdehgZiju`hd\\h^mk\ukhdhc\urdbk\b^Zgb_gZ
dhlhjhf\uihijhkbebjmdbk\h_cba[jZggbpuih^ibkZgb_q_dZgZqm^h\bsgmxkmffmijb
ijbh[j_l_gbbi_j\h]h^hfZkihfgbl_ijblhdZ^j_gZebgZih^kdZau\Z\rbcqlh\ukh\_jrZ_l_
g_qlhagZqbl_evgh_hkdj_kbl_\iZfylbwlhqm\kl\hdh]^Z\Zr[bag_k^hklb]g_l\ukhl\_^vwlh
lh`_kZfh_
WlZkihkh[ghklvdZdfurpZq_f[hevr_\u__lj_gbjm_l_l_fdj_iq_hgZklZgh\blky?^\Z\Zk
gZqbgZxlh^he_\Zlvkhfg_gbybeb\u\^jm]hsmsZ_l_g_m\_j_gghklvkiho\Zlu\Zcl_kvb
h[ma^u\Zcl_wfhpbbKijhkbl_k_[yGZkdhevdhj_ZevgZhiZkghklv"Fg_b\ijZ\^mqlhlh
m]jh`Z_lbebwlh\k_]hebrvh[uqgZyj_Zdpbyhj]ZgbafZ"
MagZ\Zyqlheb[hgh\h_hk\Zb\ZydZdh_eb[hgh\h_mf_gb_[m^vlh_a^ZgZ\_ehkbi_^_m\_ebq_gb_
^hoh^Z^hjZaf_jh\dZdb_\Zfbg_kgbebkv\klj_qZk`_gsbghcdhlhjZyfh`_lklZlv\Zr_c
kimlgbp_c`bagbbebi_j\uc^_gv\^_lkdhfkZ^m\ug_ij_f_ggh\klj_lbl_khijhlb\e_gb_
hsmlbl_^bkdhfnhjlkhfg_gbybkljZoIj_h^he_cl_bohgbhagZqZxlqlh\ujZkl_l_gZ^kh[hc
�MBBL?EVGUCIJHP?KKBAF?G?GBYKHAG:GBY
Dh]^Z\uijbklmibl_di_j_gZkljhcd_k\h_cj_lbdmeyjghcnhjfZpbbbdi_j_dZeb[jh\d_
ikbohdb[_jg_lbq_kdh]hf_oZgbafZ\u^he`guihgbfZlvqlhbf_ggh\u^_eZ_l_\uij_h^he_\Z_l_
khijhlb\e_gb_]_g_lbq_kdhcijh]jZffub\hkiblZgbykh\k_fb_]hfgh]he_lgbfbm[_`^_gbyfb
ug_ijhklhe_e__l_gh\u_fukeb\k\h_f\hh[jZ`_gbbfukebdhlhju_ijhkms_kl\mxlg_^hevr_
gh\h]h^g_]hh[_sZgbyaZgylvkynblg_khfbeb\u[jhkblvimklu_dhjh[dbG_l\unmg^Zf_glZevgh
baf_gy_l_kihkh[jZ[hlu\Zr_]hfha]Zkha^Z\Zygh\u_g_cjhggu_kljmdlmjuIh`Zemc[he__
nmg^Zf_glZevgZyi_j_f_gZ\\Zr_c`bagbihijhklmg_\hafh`gZ_^v\uf_gy_l_kZfh\Zr_y
Ij_^klZ\vl_qlh\uj_rbebhlijZ\blvky\ihoh^ihljhi_ihdhlhjhcgbdlhg_oh^bem`_
g_kdhevdh^_kylbe_lbcuaZ[j_^Z_l_\qZsmhl]b[Z_l_\_l\bijh^bjZ_l_kvkd\havih^e_khdb
\ukhdmxljZ\mGZh[jZlghfimlb\uke_^m_l_ljhi_dhlhjmxijheh`bebkZfbg_kdhevdhqZkh\
gZaZ^baZf_qZ_l_kehfZggmx\_ldma^_kvbijbfylmxljZ\mlZf
GZke_^mxsbc^_gv\u\gh\vhlijZ\ey_l_kv\ihoh^bl_i_jvb^lbm`_e_]q_
�_gvaZ^g_f\uih\lhjy_l_k\h_iml_r_kl\b_b_^\ZaZf_lgZyljhiZklZgh\blkyrbjhdhc
k\h[h^ghchlgZ\bkZxsbo\_l\_cbmlhilZgghc
Bf_gghwlhbijhbkoh^bldh]^Z\ukha^Z_l_gh\u_g_cjhggu_kljmdlmjuQlh[ukha^Zlvgh\mx
fukevaZi_qZle_lv\fha]mgh\mxkljmdlmjmihgZ^h[ylky\k_\Zr_\hh[jZ`_gb_b\kykbeZ\heb
Wlhkjh^gbagZf_gblhfmiju`dm\_ju\Zfihlj_[mxlky^_jahklvhl\Z]Zbihe_l\hh[jZ`_gby
qlh[ukha^Zlvfuke_ggmxdZjlbgm[bag_kZ\Zr_cf_qlukijb[uevx\fbeebhgu^heeZjh\u
[m^_l_ijhjm[Zlvkykd\havqZsh[mijb\uqguofuke_cdhlhju_klZgmlij_]jZ`^Zlv\Zfimlvgh
dh]^Z\ugZdhg_pijhj\_l_kv\k_baf_gblkybfh`gh[m^_llhjblvljhim
Klhqdbaj_gbyg_cjheh]bbkemqblkyke_^mxs__ZrZfukev\q_j_^_we_dljbq_kdbobfimevkh\
kbgZiko\Zlbehwe_dljbq_kdh]haZjy^Zwlhcfukebhg^he`_g^hklbqvhij_^_e_ggh]hihjh]Zb^Z`_
_]hij_\ahclb:ihke_iju`dZijhbahc^_lg_qlhihjZabl_evgh_ugZqg_l_ihkl_i_gghbkih^\hev
kgb`ZlvfhsghklvaZjy^ZDh]^Z\u\ke_^mxsbcjZah[jZlbl_kvdwlhcfukebgZiju`hdq_j_a
kbgZikm`_ihgZ^h[blkyqmlvf_gvr_fhsghklbKl_q_gb_f\j_f_gbijbh[jZs_gbbdwlhcfukeb
kgh\Zbkgh\Zihjh][m^_lklZgh\blvky\k_gb`_we_dljbq_kdb_bfimevkuklZgmlijhoh^blv\k_
k\h[h^g__bgufbkeh\ZfbljhiZkd\havfuke_ggu_^_[jbhdZ`_lkyijhlhj_gghc
Mg_cjheh]h\_klvlZdh_\ujZ`_gb_G_cjhgudhlhju_\f_kl_koh^ylky\f_kl_b\h^ylkyDh]^Z
\ZrZfuke_ggZydZjlbgZ[m^_l\hagbdZlv\gh\vb\gh\vgh\u_g_cjhggu_kljmdlmju\Zr_]hfha]Z
h[t_^bgylky\[md\Zevghfkfuke_keh\Zkha^Z\kh\_jr_gghgh\mxg_cjhggmxk_lvKh\j_f_g_f
ljhiZij_\jZlblky\rhkk_ihdhlhjhfm[_aihf_oihl_q_lljZgkihjlgucihlhd\Zrbogh\uo
fuke_cfg_gbbbm[_`^_gbc
F_gyykvbagmljb\ufhklbl_^hjh]md[bag_km\Zr_cf_qlu
=eZ\Z
;BAG?K:R?CF?QLU
G_^Z\gh[ueijh\_^_gkhpbheh]bq_kdbchijhkiylblukyq[bag_kf_gh\kp_evx\uykgblvh[sb_
mklj_fe_gby\haaj_gbybfg_gbywlboex^_cJ_amevlZluhijhkZqlhg_m^b\bl_evgh
ijh^_fhgkljbjh\ZebrbjhdbcjZa[jhkoZjZdl_jbklbdbdZq_kl\ij_^klZ\bl_ebkn_ju[bag_kZ
h[eZ^ZxlkZfufbjZagufbiZjZf_ljZfbhlhkh[_gghkl_c\hkiblZgbybh[jZah\Zgby^h
dhgdj_lguomf_gbcbgZ\udh\?^bgh]hij_^ijbgbfZl_evkdh]hikboheh]bq_kdh]hlbiZihijhklm
g_kms_kl\m_lKn_jZ[bag_kZ\__q_eh\_q_kdhckhklZ\eyxs_cqj_a\uqZcghjZaghh[jZagZijhq_f
bkke_^h\Zl_eyf\k_`_m^Zehkv\uy\blvh^gmh[smxq_jlm\k_hijhr_ggu_bkiulu\ZebkljZklgmx
ijb\yaZgghklvdlhfmq_fhgbaZgbfZebkv
Bf__lkyijbgpbibZevgh_jZaebqb_f_`^maZbgl_j_kh\ZgghklvxdZdbfeb[h^_ehfb
ijb\_j`_gghklvxwlhfm^_emQ_eh\_daZbgl_j_kh\Zgguc^_eZ_llhevdhlhqlh_fmm^h[ghlh]^ZdZd
q_eh\_dijb\_j`_gguc^_eZ_l\k_qlh\hafh`ghb^Z`_g_\hafh`ghbihke_^g__dZq_kl\h_klv
dexqdmki_om\[bag_k_\g_aZ\bkbfhklbhlebqghklb[bag_kf_gZbkljZgu\dhlhjhchgjZ[hlZ_l
K_]h^gym`_g_^h[blvkymki_oZ ^ZbjZgvr_kdhj__\k_]hlh`_\f^_ckl\myqlhgZau\Z_lky[_a
^mrb
Gm^ZkdZ`_l_\uwlhdhg_qghbf__lkfukegh\_^vfug_iulZ_fkybaf_gblvfbjijZ\^Z"
hh[s_lhdZdjZaiulZ_fkyMki_rguo[bag_kf_gh\m\e_dZ_lb^_ybaf_gblvhdjm`Zxsbcbofbj
HgbohlyldZdijbgylh\ujZ`ZlvkyhklZ\blvk\hcke_^\bklhjbb
JZamf__lkyhlqZklb\nhdmk_bo\gbfZgbybmklj_fe_gbbgZoh^blkynbgZgkh\ucmki_odh]^Z
aZgbfZ_rvky[bag_khf\iheg__kl_kl\_gghdhgp_gljbjh\ZlvkygZ^_gv]Zodhgp_dhgph\^_gv]b
y\eyxlkyf_jbehf[bag_kZbodhebq_kl\hfhij_^_ey_lkyhlghkbl_evgucmki_o^_yl_evghklbH^gZdh
[hevrbgkl\h[bag_kf_gh\dkh`Ze_gbxg_ihgbfZxldZaZehkv[uwe_f_glZjgh]hljm^gh[ulv
bkdj_gg_ijb\yaZggufd^_gv]Zfihkdhevdm^_gv]bg_h[eZ^Zxl\gmlj_ggbfkh^_j`Zgb_f
Kms_kl\mxl^\_dZl_]hjbb^hoh^h\I_j\uc^hoh^fhg_lZjguckihkh[guch[_ki_qblvmxl
dhfnhjlb^Z`_jhkdhrvGhqlh[uklZlvihgZklhys_fmkqZkleb\uf`blviheghp_gghb^h[blvky
mki_oZg_h[oh^bfbikbobq_kdbc^hoh^Wlhl^hoh^_klvqm\kl\hijhbkl_dZxs__bahkhagZgbyqlh
\u^_eZ_l_g_qlhagZqbfh_qlh\u\ghkbl_\fbjihablb\gu_baf_g_gbyG_lgbq_]hijbylg__q_f
Ijb\_^_f\dZq_kl\_ijbf_jZfbkkbx21(&28&+
Fubaf_gy_ffbjihfh]Zyihf_gvr_cf_j_fbeebhgmq_eh\_dkha^Zlv[bag_kk\h_cf_qlub
ihjh`^Zyl_fkZfufp_igmxj_ZdpbxdhlhjZykms_kl\_gghbaf_gbl`bagbkhl_gfbeebhgh\ex^_c
ih\k_fma_fghfmrZjm
Bf_gghklZdhcfukevxfuijhkuiZ_fkyihmljZfFZkrlZ[bjZafZogZwlhcklZ^bbg_bf_xl
agZq_gbyaZlh\Z`guihke_^kl\byImklvm\Zkg_dhff_jq_kdbcnhg^dhlhjuch^_\Z_llukyqb
h[_a^he_gguob^Z_lbfdjh\bibsmbebfbgblbih]jZnbyi_qZlZxsZy[jhrxjubebZ\lhfhcdZ
h[kem`b\ZxsZy[ebae_`Zsb_d\ZjlZeu\k_jZ\ghFu\b^_ebex^_c\h[yaZgghklbdhlhjuo
\oh^behaZdj_ieylvieZklbdh\u_dheiZqdbgZdhgpZorgmjdh\hgb[uebbkdj_gb_ijb\_j`_gu
k\h_fm^_emihkdhevdmajbfhij_^klZ\eyebk_[_gZ^_`ghaZ\yaZggu_rgmjdbgZh[m\b^_l_c
kihjlkf_gh\klm^_glh\ih`ZjguokZgblZjh\klZjbdh\bkhagZ\ZebqlhbojZ[hlZhdZau\Z_l
\ha^_ckl\b_gZfbjkydbc[bag_khldZn_^hkhnl\_jgh]h]b]ZglZkihkh[_g\g_klb\deZ^\`bagb
^jm]boex^_cDh]^Zdlheb[hbagZkijbklmiZ_ldkha^Zgbx[bag_kZ^eygZkihy\e_gb_gh\hc
dhfiZgbbkjh^gbbah[j_l_gbxe_dZjkl\ZhljZdZAZihfgbl_mki_rgu_[bag_kf_gugZkZfhf^_e_
ohlylbaf_gblvfbj
Kh_^bg_ggu_RlZluk_]h^gyk]b[Zxlkyih^qm^h\bsguf[j_f_g_f]hkm^Zjkl\_ggh]h^he]Z
g_kdhevdhljbeebhgh\^heeZjh\Kmf__lebgZrZkljZgZdh]^Zgb[m^vk[jhkblvwlh[j_fy"Lhevdh\
h^ghfkemqZ_[eZ]h^Zjymkbebyfdj_Zlb\guobkljZklguogZlmjkljhysbo[bag_kk\h_cf_qlu
Wdheh]bbgZr_cieZg_lum]jh`Z_lg_fZehhiZkghkl_cKfh`_febfukh\eZ^Zlvkwg_j]_lbq_kdbfb
ihlj_[ghklyfbq_eh\_q_kl\ZjZajmrZxsbfbgZrmkj_^mh[blZgby"
�Z_^bgkl\_ggufkihkh[hf[eZ]h^Zjyij_^ijbbfqb\hklbbah[j_lZl_evghklbbkljZklb
Ex^bg_ijhklhohlylbaf_gblvfbjhgb_]hbf_gyxlHgbi_j_ibku\Zxl[m^ms__AZ[m^vl_h
ijZ\bl_evkl\ZodhjihjZpbyobh[s_kl\_gguohj]ZgbaZpbyo;;,\_d_fbjh\ufeb^_jhf
klZgh\blkybg^b\b^ijb\_j`_gguckh[kl\_gghfm^_embwlhcijb\_j`_gghklvxihablb\gh
ljZgknhjfbjmxsbcfbjdhlhjuc_]hhdjm`Z_l
@BLVKLJ:KLGH
G_ke_^m_limlZlvkljZklgmxijb\_j`_gghklvkh^_j`bfhklvxFu\h\k_g_ohlbfkdZaZlvqlh\u
^he`gu^urZlvk\hbf[bag_khfdZ`^mxk_dmg^mdZ`^h]h^gyiheghklvxb]ghjbjmyijhqb_
�klhjhgu`bagbey\Zk`bag_gghg_h[oh^bfhgZmqblvkykh[ex^Zlv[ZeZgkf_`^mjZ[hlhcb
hl^uohff_`^m[bag_khfbk_fv_cdZjv_jhcba^hjh\v_fdZdnbabq_kdbflZdbikbobq_kdbf
f_`^mmihjgufljm^hfbebqghklgufjZa\blb_fblZd^Ze__?keb\uohlbl_q_]heb[h^h[blvky
_kebklj_fbl_kvkha^Zlv[bag_k\Zr_cf_qluwlhl[bag_k^he`_gklZlv\ujZ`_gb_f\Zr_ckljZklb
GZkqZklhihjZ`Z_lqlhex^biulZxlkyaZgbfZlvkyl_fdq_fmhlghkylky[_akljZklbugZ\_jgydZ
lh`_lZdh_gZ[ex^Zebbg_h^ghdjZlghEx^bg_\_jylqlhfh`ghke_^h\ZlvkljZklbbijbwlhf
aZjZ[Zlu\Zlv^_gv]bBgufbkeh\Zfbhgb[_jmlkyaZ^_ehg_ihlhfmqlhohlylwlh]hZihlhfmqlh
g_\_jyl\\hafh`ghklv\u[hjZH^gZdh\u[hj_klvbm\Zklh`_GZklhysZy]eZ\Zp_ebdhf
ihk\ys_gZlhfmdZdhkhagZgghbl\_j^hkh\_jrblvwlhl\u[hj
hafh`ghebihkljhblvmki_rguc[bag_kgZb^__beb\hljZkebddhlhjhc\ug_bkiulu\Z_l_
�kljZklgh]h\e_q_gby"Z\hafh`ghgh^he]hhgg_ijhlyg_lG_iblZcl_beexabcihkljh_gb_
mki_rgh]h[bag_kZaZ^ZqZg_bae_]dbohgZihlj_[m_l^bkpbiebgumihjghcjZ[hlubij_h^he_gby
Zfijb^_lkykijZ\eylvkyk\uah\Zfbi_j_l_ji_lvi_jbh^khaj_\Zgby\Zr_]h[bag_kZb\ajZsb\Zlv
a_jgurdh^hl_oihjihdZhghg_ij_\jZlblky\^_j_\hijbghkys__ieh^u;m^vl_]hlh\uk^_eZlv
\k_\hafh`gh_bg_\hafh`gh_:^eywlh]h\u^he`guex[blvlhqlh^_eZ_l_bebieZgbjm_l_
^_eZlv
Bihlhf_keb\ug_bkiulu\Z_l_kljZklbdq_fm\hh[s_qlhlhaZl_\Zlv"Dq_fmkha^Z\Zlv[bag_k
dhlhjucihkmlbhklZ\ey_l\ZkjZ\gh^mrguf"?klvijbqbgZihdhlhjhc\uklj_fbl_kvdbah[bebx
wlhklj_fe_gb_aZeh`_gh\q_eh\_q_kdhcijbjh^_bhghhdZ`_lkygZijhqvebr_ggufkfukeZ
_keb\ug_ij_^ijbf_l_qlheb[hqlh[uj_Zebah\Zlvk\hbihl_gpbZeijbq_flZdqlh[uhsmlblv
iheghp_gghklv`bagb\h\k_o__ijhy\e_gbyo
&#xf_;&#xkl;&#xh;&#xlh;&#x]h;&#xq;&#xlh;&#x[u;&#xk;&#xij;&#xZr;&#xZl;&#xv;&#xk_;&#x[y;&#x;f_klhlh]hqlh[ukijZrb\Zlvk_[yhklhbgebyk\h_cp_ebaZ^Zcl_kvlZdbf\hijhkhf
�hklhcguebf_gyp_ebdhlhju_yi_j_^kh[hcklZ\ex":dh]^ZaZ\_jrbl_kha^Zgb_fuke_ggh]h
h[jZaZ\Zr_]h[bag_kZkgh\ZaZ^Zcl_k_[_lhl`_\hijhkbhl\_qZcl_j_rbl_evguf
:[khexlgh
&#xU;°IHQ?FMUB?L?;BAG?K"
GZqg_fkkZfh]h\Z`gh]h\hijhkZIhq_fm"Ihq_fm\ub^zl_\[bag_k"AZq_f^_eZ_l_lhqlh
^_eZ_l_"
H[uqghjZkkm`^Zxlhfhlb\Zpbbghfhlb\Zpby\h\kydhfkemqZ_\lhfkfuke_dZdhcfu
\deZ^u\Z_f\wlhkeh\hg_kebrdhfwnn_dlb\gZIjbklmiZlvd^_emihlhfmqlhdlhlh\Zk
ih^[h^jbebebih^oe_klgme\ZrwglmabZafaZl_y^h\hevgh[_agZ^_`gZyiueZo\ZlZ_lhlkbeugZ
g_kdhevdh^g_c:qlh[u_]h^hklZehgZf_kypu]h^ugZ\kx`bagvlj_[m_lkyfhlb\
;hevrb_p_ebkZfbihk_[_g_ihjh`^Zxl[hevrbo^hklb`_gbcBoihjh`^Z_llhqlhe_`bl\
hkgh\_[hevrbop_e_c\Zrebqgucfhlb\kbeZdhlhjZy^\b`_l\Zfbiheg_\hafh`ghwlZkbeZ
hdZ`_lky\g_rg_cihemq_gghchl^_l_chlkmijm]bhl^_eh\uoiZjlg_jh\eb[h\uh[j_l_l___
kZfhklhyl_evghLZdbebbgZq_bf_gghfhlb\hl\_qZ_lgZ\k_ihq_fmHkhagZlvihq_fm\uohlbl_
^h[blvkyihklZ\e_gghcp_ebagZqblk^_eZlvkms_kl\_ggucrZ]dj_ZebaZpbb`_eZgby
Ihfgbl_gZrijbf_jk`_em^_fb_]hkihkh[ghklvx\iblu\Zlv\k_g_h[oh^bfh_^eyjhklZba
hdjm`Zxs_ckj_^u";bag_k\Zr_cf_qlubagZqZevghij_^klZ\ey_lkh[hclZdhc`_em^vZfhlb\_]h
y^jurdhB\^gbdh]^Z\ug_ohlbl_^_eZlv\k_\hafh`gh_bg_\hafh`gh_\^gbdh]^Zij_iylkl\by
dZ`mlkyh]jhfgufbZ\hafh`ghklbfbgbfZevgufb\wlb^gbbf_gghfhlb\klZgh\ylky
g_h^hebfhckbehcm\e_dZxs_c\Zk\i_j_^
I_j\ucrZ]dkha^Zgbx[bag_kZ\Zr_cf_qlu\u[hjijZ\bevgh]hk_f_gbg_ijhklhdj_idh]hgh
kh\_jr_ggh]hBgufbkeh\Zfblj_[m_lkyij_^klZ\blvk_[_dhg_qgucj_amevlZldZdfh`gh[he__
q_ldhbihablb\gh
D:DIHEMQBLVF:DKBFMFHLWLHCDGB=B
�hkboihjfuebrv^_ebebkvk\_^_gbyfbbijhaj_gbyfb^Ze__gZrZdgb]ZklZgh\blky
bgl_jZdlb\ghc
GZqbgZykwlhckljZgbpufuj_]meyjgh[m^_fij_^eZ]Zlv\Zfi_j_klZlvqblZlvih[m`^Zyqlh
gb[m^vk^_eZlv[hevrbgkl\_kemqZ_\ihgZ^h[blkyaZibku\Zlv\Zrbkhh[jZ`_gbyDZd\b^bl_
a^_kv_klvki_pbZevghhl\_^_ggu_f_klZ^eyaZibk_cgh_kebaZohlbl_fh`_l_\aylvqbkluc
[ehdghlgZibkZlvgZi_j\hfebkl_Fhbhl\_lubaZihegylv[ehdghlihf_j_ql_gbydgb]b\kydbc
Fuh[_sZ_f_keb\uk^_eZ_l_lZddZdfukh\_lm_f\uihq_jig_l_g_fZehg_lhevdhdZdfukf__f
gZ^_ylvkybadgb]bghbbakh[kl\_gguohl\_lh\bfuke_caZg_k_gguo\[ehdghl
BlZdihjZafukebl_gZ^ke_^mxsbfb\hijhkZfb
DZdyij_^klZ\eyxk_[_k\hcmki_o"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
Qlhyex[ex^_eZlvbdZdwlhk\yaZghk[bag_khffh_cf_qlu"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
DZdb_qm\kl\ZyohqmbkiulZlvkha^Z\[bag_kfh_cf_qlu"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
;eZ]h^Zjy[bag_kmfh_cf_qluyaZ\_jrZx^_gvqm\kl\myke_^mxs__
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
MdZ`^h]hbagZk_klvp_evddhlhjhchgklj_fblkyP_ebijb^ZxlkfukegZr_c`bagb\h\k_o__
ijhy\e_gbyobdh]^Zfuq_ldhhkhagZ_fk\hxp_evlhg_ijhklhklZgh\bfkykqZkleb\__ghb
^_ckl\m_fdm^Z[he__wnn_dlb\gh
;bag_k bebijhn_kkby\f\Zr_cf_qlu\ujZ`_gb_\Zr_cp_ebhkhagZlvdhlhjmxijba\Zguihfhqv
\hijhkui_j_qbke_ggu_\ur_
FH=MS?KLHP?EB
G_f_g__\Z`ghq_fp_ev`bagbhkhagZlvp_evdZjv_jubeb[bag_kZq_ff_`^mgbfbhlebqb_"
?kebdjZldhlh\ke_^mxs_fp_eb\dZjv_j_beb[bag_k_\u^hklb]Z_l_p_evx`bagb\u`b\_l_
BgZq_]h\hjyp_ev`bagbg_qlh[_kdhg_qgh_ijhly`_ggh_lhqlhg_\hafh`ghaZ\_jrblv
P_ev`bagbfuke_ggh_hibkZgb_\Zr_cb^_Zevghc`bagbP_eb\[bag_k_k^jm]hcklhjhgu
km]m[hdhgdj_lgubdhg_qgubo\ufh`_l_b^he`guaZ\_jrZlvlh_klvj_Zebah\u\Zlv:
j_Zebah\Z\h^gmlZdmxp_ev\uklZ\bl_i_j_^kh[hc^jm]mx^hklb]Z_l___bklZ\bl_ke_^mxsmxb
lZd^Ze__Wlbp_eb\_obgZ`bag_gghfimlblh]^ZdZdp_ev`bagbgZijZ\e_gb_^\b`_gby
;bag_kp_eb\hafh`ghbg_h[oh^bfhk\_klbdpbnjZfIulZlvkykha^Zlv[bag_kf_qlug_hibjZykv
gZkh\_jr_gghdhgdj_lgu_pbnju\k_jZ\ghqlh^h]h\hjblvkyh\klj_q_k^jm]hfghg_gZagZqblv
gb\j_f_gbgbf_klZBdZd\uh[Z^h]Z^Z_l_kv]^_b\hkdhevdh^he`gu\klj_lblvky"
Dhgdj_lgu_pbnjh\u_p_ebdjblbq_kdh_mkeh\b_i_j_\h^Zb^_bbaZ[kljZdlgh]hbaf_j_gby\
ijhkljZgkl\_nbabq_kdhcj_Zevghklb;_ahihjugZdhgdj_lgu_pbnju\u[m^_l_[em`^Zlvih^h[gh
:ebk_\KljZg_qm^_kihfgbl_^bZeh]:ebkukQ_rbjkdbfdhlhf"
KdZ`bl_ih`ZemcklZdm^Zfg_hlkx^Zb^lb"
Wlh\hfgh]hfaZ\bkblhllh]hdm^Zluohq_rvijbclbhl\_lbeDhl
�Zfg_ihqlb\k_jZ\ghgZqZeZ:ebkZ
Lh]^Z\k_jZ\ghdm^Zb^lbkdZaZeDhl
Ebrv[uihiZklvdm^Zgb[m^vihykgbeZ:ebkZ
G_[_kihdhckydm^Zgb[m^vluh[yaZl_evghihiZ^_rvkdZaZeDhldhg_qgh_kebg_
;_adhgdj_lguopbnj\uijb^_l_dm^Zgb[m^vGhdlhagZ_ldm^Zbf_ggh"?keb\u\aZijZ\^m
ohlbl_ihkljhblv[bag_kk\h_cf_qlu\Zfihlj_[m_lkyh[hagZqblvdhhj^bgZlu
DZdb_`_pbnjubf_xlagZq_gb_"Pbnjdhlhju_fh]mlhdZaZlvkyagZqbfufb^ey\Zr_]h[bag_kZ
beb^ey\Zr_]hiheh`_gby\kljmdlmj_dhfiZgbb\_ebdh_fgh`_kl\hDijbf_jmnhjfmebjh\Zlv
[bag_kp_eb\ke_^mxsboiZjZf_ljZo
H[t_fjugdZ
H[kem`b\Z_fu_l_jjblhjbb
Dhebq_kl\hijh^Zgguowda_fieyjh\
Dhebq_kl\hihlj_[bl_e_c hjb_glbjmcl_kvgZFZd^hgZe^k\f
�Iheh`_gb_\hljZkeb hjb_glbjg_`_g_jZefhlhjkZLhchlZ\f
?`_]h^guch[t_fijh^Z`
Ijbjhkl\ijh^Z`Zo
QbklZyijb[uev
Ihl_gpbZevguc^hoh^\^heeZjZo
Qbkluc^hoh^
KlhbfhklvZdpbb
haf_s_gb_bg\_klbpbb
Ijhq__
Pbnjdhlhju_fh]mlhdZaZlvkyagZqbfufbih\lhjbfkyqj_a\uqZcghfgh]hQlh[umijhklblvfu
hklZgh\bfkygZlj_oiZjZf_ljZoijbq_fhlghkysbokyg_klhevdhd\Zr_fm[bag_kmkdhevdhebqghd
\Zf
ZrZqbklZyklhbfhklv
Zr_`_]h^guckh\hdmiguc^hoh^
Zr_`_]h^guc\deZ^
IHKL:GHD:AG:QBFUONBG:GKHUOP?E?C
Ihq_fmbf_gghwlbiZjZf_lju"Ihlhfmqlhhgby\eyxlkydjblbq_kdbfbihdZaZl_eyfb\Zr_]h
nbgZgkh\h]h[eZ]hihemqbyqbklZyklhbfhklvhij_^_ey_l\Zr_l_dms__nbgZgkh\h_khklhygb_
_`_]h^guc^hoh^ihdZau\Z_l^hdZdh]hmjh\gyb]ju\[bag_k\u^hrebZ_`_]h^guc\deZ^^Z_l
ij_^klZ\e_gb_hkl_i_gb\Zr_cijb\_j`_gghklbbgufbkeh\ZfbhlhfdZdh_nbgZgkh\h_\ebygb_
\uhdZau\Z_l_gZfbj\hdjm]\Zk
�_gv]bdZd\h^Zwlhmgb\_jkZevgucjZkl\hjkihkh[gubijhgbdgmlvdm^Zm]h^ghqlhm]h^gh
ih^iblZlvbih^lhqblv^Z`_kZfucl\_j^ucdZf_gvBih^h[gh\h^_^_gv]bfh]mlaZklZb\Zlvkyb
^Z`_klZgh\blvkyy^h\blufb_kebboihlhdmqlhlhf_rZ_lI_j\u_^\ZiZjZf_ljZkmlvkbeZbh[t_f
\Zr_]h^_g_`gh]hihlhdZZlj_lbcihdZaZl_evl_dmq_klb
KlZ\yi_j_^kh[hcnbgZgkh\u_p_eb[hevrbgkl\hihklmiZxlke_^mxsbfh[jZahf[_jmlkmffm
dhlhjmxdZdij_^iheZ]Zxlhgbkfh]mlaZjZ[hlZlvb^h[Z\eyxl_s_g_fgh]hkdZ`_f\bnZdlhj
gZ^_`^uH^gZdhgZ^_`^Zg_y\ey_lky[bag_kkljZl_]b_c
&#xu;&#xki;&#xhk;&#xh[;&#xgu;
&#xZj;&#xZ[;&#xhl;&#xZl;&#xv;&#xex;&#x[m;&#xx;&#xkm;ÿ&#xm;
&#xZd;&#xmx;&#xl;&#xhe;&#xvd;&#xh;&#xaZ;&#xoh;&#xlb;&#xl_;&#x;�ukihkh[guaZjZ[hlZlvex[mxkmffmdZdmxlhevdhaZohlbl_hoh^u\lhqghklbdZdkheg_qguc
k\_l\ha^mo\h^Zbfbg_jZevgu_\_s_kl\ZiblZxsb_`_em^vbadhlhjh]hijhjZklZ_l^m[Hgb
Z[khexlgh^hklmigubgZoh^ylky\hdjm]\Zkbkdhevdh\u\blh]_ihemqbl_aZ\bkblhllh]hdZdh_
Dh]^Z[m^_l_aZibku\Zlvk\hbp_ebg_aZibku\Zcl_lhq_]hdZd\ZfdZ`_lky\ufh`_l_^hklbqv
AZibku\Zcl_ebrvlhq_]h\uohlbl_^h[blvkyLhq_]h\uohlbl_ijhbkl_dZ_lba]em[bgu\Zr_c
^mrbmeZ\eb\Zxs_cwfZgZpbb[_a[j_`gh]hhd_ZgZkhagZgby\k_e_gghcbklhqgbdZ\kydhcwg_j]bbb
\kydhcfZl_jbbZrb`_eZgbyfZgbn_klZpbb\k_e_gghcdhlhjZybs_lj_ZebaZpbbihkj_^kl\hf
mgbdZevgh]hf_^bZlhjZlh_klv\Zk?kebihemq_ggh_\hkiblZgb_m[_`^Z_l\Zkqlhih^h[gu_
`_eZgbyg_^hklhcguijbebqgh]hq_eh\_dZg_kemrZcl_G_jh[_cl_g_hlghkbl_kv
kd_ilbq_kdbdk\hbfbklbgguf`_eZgbyfgZh[hjhlijbagZ\Zcl_bob]hj^bl_kvbfb
KFUKE
GZfhklZehkvh[km^blvlZdmx\Z`g_crmxoZjZdl_jbklbdmwlbopbnjh\uoiZjZf_ljh\dZdbokfuke
Ihfgbl_^_gv]bg_bf_xl\gmlj_gg_]hkh^_j`Zgbylh_klvwlbpbnjukZfbihk_[_gbq_]hg_
agZqZlBex^bg_j_^dhkh\_jrZxlhrb[dmdhlhjZybij_\jZsZ_lfh]ms_kl\_ggmxkbem\
[_kkfuke_ggu_aZdhjxqdbgZ[mfZ]_
Ij_^iheh`bf\uihklZ\bebk_[_p_ev^h\_klbk\hxqbklmxklhbfhklv^h^heeZjh\Z
_`_]h^guc^hoh^ih\ukblv^h^heeZjh\BqlhhagZqZxlwlbpbnju"M\ujh\gufkq_lhf
gbq_fhihdZ\ug_ijb^Z^bl_bfkfuke:^_eZ_lkywlhkihfhsvxh^gh]hijhklh]h\hijhkZ
^eyq_]h"
Dh]^Z\u^hklb]g_l_`_eZ_fh]h^hoh^Z\beb^heeZjh\qlhhg\Zf^Zkl"
Gh\uc^hfkj_^kl\ZgZh[jZah\Zgb_j_[_gdZnbgZgkh\u_]ZjZglbbklZjhklbba[Z\e_gb_kmijm]b
bebkmijm]Zhlhihklue_\r_c_c_fmjZ[hlu
:_keb\uhilh\uclhj]h\_pd_jZfbq_kdhciebldhcba;jmdebgZwlb^_gv]b\hafh`ghiha\heyl
\Zfijh\_klbhlimkd\Zr_cf_qlu\BlZebb
IHE?:YIJ:DLBD:0(52/$7$,/
DhfiZgby0(52/$7$,/[Zabjmxsbcky\;jmdebg_hilh\ucihklZ\sbdd_jZfbq_kdhciebldb
^ey^\molukyqfZ]Zabgh\k_lbOhmf^bihb^ey_s_^\molukyq^jm]bojhagbqguolhq_dD_\bg
F_jheZhkgh\Zek\hxdhfiZgbx\]h^mbihgZqZem[ue\g_c_^bgkl\_ggufjZ[hlgbdhfDh]^Z
�`hg:kkZjZn\]h^mijh\_e\dhfiZgbbD_\bgZh^gh^g_\guck_fbgZj^eyhl^_eZijh^Z`
_`_]h^guc^hoh^0(52/$7$,/khklZ\eyehdhehfbeebhgh\^heeZjh\
Fbkkby0(52/$7$,/q_ldhbaeh`_gZgZi_j\hckljZgbp_\_[kZclZdhfiZgbb
b^_gb_Fuy\ey_fkyeb^_jZfb\ijhba\h^kl\_d_jZfbq_kdhciebldbbbaf_gy_f`beu_
ihf_s_gbyih\k_c:f_jbd_
FbkkbyFuohlbfqlh[ugZrbdeb_gluhsmsZebk_[ykZfufb\Z`gufbex^vfbfbj_ihlhfmqlh
^eygZkhgblZdbfbby\eyxlkyBihwlhfmfuij_^eZ]Z_f\k_\b^umkem]]hlh\uijh_oZlvebrgxx
fbexbk^_eZlvqlhihlj_[m_lkyqlh[uij_\ahclbh`b^ZgbygZrbodeb_glh\
GhijhklhihklZ\blvi_j_^dhfiZgb_cp_evfZeh_^vqlhijhbahc^_l_keb\k_\hljZkeb
ihklZ\yli_j_^kh[hcg_f_g__Zf[bpbhagu_p_eb"
�`hg:kkZjZngZmqbegZknhdmkbjh\ZlvkygZlhfq_]hfugZkZfhf^_e_ohlbf]h\hjblD_\bg
g_lhevdhybebDhghLZ\heZjhfhc^bj_dlhjihijh^Z`Zfgh\k_fu
D_\bg\k_]^Z\_jbe\[hevrb_p_ebb[ue]hlh\jbkdh\Zlvqlh[ubo^h[blvkyGZfijbrehkvebrv
ijh\_klblhgdmxgZkljhcdmqlh[u\k_khljm^gbdbdhfiZgbb\ke_^aZ__jmdh\h^bl_e_f
ih\_jbeb\wlbp_ebbjZa^_ebebf_qlu
ijZdlbdmqlhdZ`^uckhljm^gbdaZibku\Z_lkh[kl\_ggu_pbnjubdh]^Z\k_f_qluh`b^Zgbyb
�mklj_fe_gbyhdZau\ZxlkygZ[mfZ]_hgbf]gh\_gghklZgh\ylky[he__j_Zevgufb`hgihijhkbe
\k_okhljm^gbdh\aZibkZlvbo`_eZgbydZjv_jgu_bebqgu_Ijbq_fih^q_jdgmehgwlh^he`gu
[ulvaZ\_lgu_`_eZgbykZfu_kf_eu_imklv^Z`_ebqgucj_Zdlb\guckZfhe_lB\wlboaZibkyo
h[gZjm`bebkv^_ckl\bl_evghZf[bpbhagu_b^_bGZijbf_jex^bibkZebh[hlimkd_\BlZebb
^eyijh^Z\pZd_jZfbq_kdhciebldbwlhb\ijZ\^mZf[bpbhaghBagZ_l_qlh"?keb\ugZkZfhf^_e_
wlh]hohlbl_\k_k[m^_lky
Fuk^_eZebke_^mxs__ij_\jZlbeb0(52/$7$,/badhfiZgbbf_qluD_\bgZ\dhfiZgbx
f_qlm\k_okhljm^gbdh\
GZke_^mxsbc]h^ihke_k_fbgZjZh[hjhldhfiZgbbm\_ebqbekyk^hfbeebhgh\^heeZjh\G_
ki_rbl_k\u\h^Zfbij_^mij_`^Z_lD_gbbfulhevdhgZqZeb
&#x:R;&#x?C;&#x?Q;&#xLU;&#x=;&#xH0;;BAG?K:R?CF?QLU=HKIMKLY
L_i_jv\ZrZhq_j_^vAZihegbl_ebklhd\[ehdghl_hibkZgb_f\Zrbop_e_cIj_^klZ\vl_qlh
ijhr_e]h^bqlh\uhibku\Z_lk\hc[bag_kk\h_f_klh\g_fbnbgZgkh\u_ihdZaZl_ebbf_gghgZ
wlm^Zlm
G_klZjZcl_kvm]ey^_lv\k_^hihke_^g_caZiylhcgZ[jhkZcl_dhglmjihklZgh\dZp_e_c
g_ij_ju\gucijhp_kkFugZklhyl_evghj_dhf_g^m_fijh^_eu\ZlvwlhmijZ`g_gb_j_]meyjghg_
jZa\]h^Zohly[ujZa\d\ZjlZeemqr_jZa\f_kypbebdZ`^mxg_^_exujZkl_l_b\f_kl_k
\ZfbjZklml\Zrbp_eb
�FHB=HBQGU?P?EB
K_]h^gy q_j_a]h^hlk_]h^gy\fBBBBBBBBBBBBBBbyj_rbe\udjhblv\j_fybihjZafukeblvh[h\k_o
qm^_kZodhlhju_kemqbebkv\fbgm\r_f]h^mbaZibkZlvm^b\bl_evgu_^hklb`_gbydhlhjuoy
^h[beky
P?EV@BAGB
Fhc[bag_k fhydZjv_jZ\fagZqbl_evghbaf_gyxlfbj\hdjm]ihlhfmqlh[eZ]h^ZjybfBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
;BAG?KP?EB
FhyqbklZyklhbfhklvBBBBBBBBBBBBBB^heeZjh\
Fhc_`_]h^guc^hoh^BBBBBBBBBBBBBB^heeZjh\
Byhl^ZxBBBBBBBBBBBB^heeZjh\ p_jd\bijboh^mdhfmeb[h_s_\f
KFUKE
j_amevlZl_wlh]hihjZabl_evgh]hnbgZgkh\h]hbah[bebyyfh]mk^_eZlvb^_eZx
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
:R:MGBD:EVG:YKBE:
�Z\Zcl_ih^jh[g__hklZgh\bfkygZlhfdZdbfh[jZahf\ufh`_l_^hklbqvp_e_c\[bag_k_b
ihijh[m_fhibkZlvwlhl[bag_kbagmljb
Mki_rguc[bag_k\k_]^Zy\ey_lky\ujZ`_gb_fmki_rghcebqghklb;bag_k\Zr_cf_qlu\k_]h
ebrvh^ghbafgh]boijhy\e_gbc`bagbhdhlhjhcfuf_qlZebBgufbkeh\Zfb\Zr[bag_kwlh
ijbkfhlj_lvkydk_[_
Fgh]b_bagZk\ajhke_yihemqZxl\g_rgb_kb]gZeuboZjZdl_jbklbdbdhlhju_nhjfbjmxlm
q_eh\_dZij_\jZlgh_ij_^klZ\e_gb_h_]hkihkh[ghklyob\hafh`ghklyoDijbf_jmgZkdhevdh\u
bgl_ee_dlmZevgu"G_ki_rbl_hl\_qZlv^Z\Zcl_kgZqZeZjZa[_j_fkyqlhagZqbl
bgl_ee_dlmZevguc
�Dh]^Z`hg:kkZjZn[uej_[_gdhf_fmqZklh]h\hjbebfheg_[m^_rvmki_\Zlv\rdhe_g_
kfh`_rvihaZ[hlblvkyhk_fv_bfZehq_]h^h[v_rvkyFxjj_xih\_aeh_s_f_gvr__]hihf_klbeb
\rdhem^ey^_l_ckhkh[ufbihlj_[ghklyfbBgZq_]h\hjygZfh[hbfihkueZebkb]gZeuqlhfu
gbgZqlhg_]h^bfkyfug_^hklZlhqghmfgubih^dh\Zguqlh[uij_mki_lv\h\ajhkehc`bagb
�`hgk\yaZekykomeb]ZgZfbbklmibegZkdhevadmx^hjh`dmZFxjj_cqlh[uaZjZ[hlZlvgZ_^m
qbklbedZgZebaZpbx
Gh\k_]hq_j_ag_kdhevdhe_lfuk^_eZebmki_rgu_dZjv_jubklZebfbeebhg_jZfbqm^hba
qm^_k\_kvfZk\_^msbfb\[bag_k_DZdwlhhdZaZehkv\hafh`guf"
Kh^ghcklhjhgug_]Zlb\gu_yjeudbdhlhju_gZ\_rb\ZebgZgZkex^bg_bf_ebgbfZe_cr_]h
agZq_gby^ey\uy\e_gbygZr_]hbklbggh]hihl_gpbZeZGh\u_hldjulby\gZmd_\uy\bebqlhgZr
bgl_ee_dlg_y\ey_lkyq_flhmadhijhnbevgufbh^ghf_jguf_]h^bZiZahg]hjZa^hrbj_
Dijbf_jm\fha]mdZdba\_klgh^\ZihemrZjbykh_^bg_gguoi_j_fuqdhcba\hehdhglZd
gZau\Z_fuffhahebklufl_ehfdhlhjh_h[_ki_qb\Z_lk\yavf_`^mihemrZjbyfbhafh`gh\u
keurZebhlhfqlhdZ`^h_ihemrZjb_bf__lkh[kl\_ggmxki_pbZebaZpbxq_eh\_dmdhlhjh]h
kbevghjZa\blhe_\h_ihemrZjb_ijhy\ey_lkdehgghklvdZgZebam_]hfure_gb_[he__
kljmdlmjbjh\Zgh[he__mihjy^hq_gghlh]^ZdZdex^bkkbevg__jZa\blufijZ\ufihemrZjb_f
ly]hl_xldbkdmkkl\ml\hjq_kl\me_]dhjbnfmxlkeh\Zbkf_e__\k\hbonZglZabyoRdZeZ,4b
ljZ^bpbhggucih^oh^dh[mq_gbxhp_gb\ZxloZjZdl_jbklbdbe_\h]hihemrZjbydm^Z\ur_q_f
oZjZdl_jbklbdbijZ\h]h
IHEMR:JBYFHA=:
IjZ\h_E_\h_
JbnfuKeh\Z
JblfIhke_^h\Zl_evghklb
DZjlbguQbkeZ
FmaudZFZl_fZlbdZ
hh[jZ`_gb_Eh]bdZ
k_fuh[eZ^Z_fiheghckh\hdmighklvxwlbokihkh[ghkl_ch^gZdhmdZ`^h]hq_eh\_dZh^gh
ihemrZjb_fha]ZjZa\blhemqr_^jm]h]huhj]Zgbah\Zgguf_lh^bqgufukebl_ZgZeblbq_kdb"
Beb`_\udj_Zlb\gubkdehgguij_^Z\Zlvkyf_qlZf"G_\_jgh]h\hjblvqlhh^ghihemrZjb_fha]Z
om`_bebemqr_^jm]h]hh[ZjZ\ghagZqbfu^eymki_oZ\[bag_k_GZ^hebrvihfgblvqlh\k_fu
mgbdZevgubl_dZq_kl\Zdhlhju_ijb^ZxlgZfmgbdZevghklvih^e_`ZlhkhagZgbxihcfbl_q_f
fuhlebqZ_l_kvhlhklZevguo
Kms_kl\m_lfgh`_kl\hkihkh[h\hp_gdbbgl_ee_dlZihfbfhdeZkkbq_kdhcrdZeu,4dhlhjZy
ihq_fmlhkqblZ_lkyf_jbehfbmgb\_jkZevgufdjbl_jb_fGZkZfhf^_e_wlZrdZeZfZehijb]h^gZ
^eyhp_gdbki_pbnbq_kdbo\hafh`ghkl_cfha]ZGZijbf_j\k\h_caZf_qZl_evghcdgb]_
gZau\Z_lwfhpbhgZevgufbgl_ee_dlhf (4\f\^jm]bojZ[hlZohgjZkkm`^Z_lbhkhpbZevghf
�bgl_ee_dl_:nbabdZgZAh]Zj\dgb]_64 \f_kl_kBwghfFZjrZeehf\fjZkkm`^Z_lh^moh\ghf
bgl_ee_dl_
Q_eh\_q_kdbcbgl_ee_dlbf__lfgh`_kl\h]jZg_cbkeh`ghklvgZr_]hfha]Zg_\hafh`ghk\_klbd
dZdhfmlhh^ghfmijhy\e_gbxG_dhlhju_bawlbo]jZg_ck_cqZkbkke_^mxlkybfh`ghg_
khfg_\Zlvkyqlhfgh]b_ihdZg_h[gZjm`_guGb`_i_j_qbke_gug_dhlhju_jZagh\b^ghklb
bgl_ee_dlZhdhlhjuoqlhlhbba\_klghgZ\_jgydZDZdb_bagbo\Zf[eb`_\k_]h"
LBIUBGL?EE?DL:
?J;:EVGHEBG=BKLBQ?KDBC
Qm\kl\bl_evghklvda\mqZgbxagZq_gbxihjy^dmkeh\Ex[blqblZlv]h\hjblvkemrZlvbibkZlv
WlhlbiibkZl_e_chjZlhjh\bebg]\bklh\
EH=BDHF:L?F:LBQ?KDBC
KdehgghklvdfZl_fZlbd_b^jm]bfeh]bq_kdbfkbkl_fZfEx[blj_rZlvaZ^ZqbjZafureylv
ZgZebabjh\Zlvfukeblihke_^h\Zl_evghLbidhfivxl_jguo^baZcg_jh\bg`_g_jh\mq_guo
FMAUD:EVGHJBLFBQ?KDBC
Qm\kl\bl_evghklvb\hkijbylb_fmaudbEx[bli_lvdb\Zlv\lZdl[ZjZ[ZgblviZevpZfb^\b]Zlvky
ih^fmaudmLbifmaudZglh\dhfihablhjh\lZgphjh\bihwlh\i_k_ggbdh\
BAM:EVGHIJHKLJ:GKL?GGUC
hkijbgbfZ_l\bamZevgu_h[jZaubkihkh[_g\lhqghklbbo\hkijhba\h^blvLbi^baZcg_jh\
Zjobl_dlhjh\bom^h`gbdh\
L?E?KGHDBG?LBQ?KDBC
Mf_ehbkihevam_lk\h_l_eh^eykZfh\ujZ`_gby^hklb`_gbyp_ebbeb^eyjZa\e_q_gbyLbi
kihjlkf_gh\lZgphjh\bZdl_jh\
BGL?JI?JKHG:EVGUC
IhgbfZ_l^jm]boex^_cbogZkljh_gb_qm\kl\Z`_eZgbybfhlb\ZpbbEx[blh[sZlvkykemrZlv
m[_`^Zlvb\_klbi_j_]h\hjuDex^yfs_^jhgZ^_e_ggufbgl_ee_dlhfwlh]hlbiZijbgZ^e_`Zl
[bag_keb^_juiheblbdblhj]h\puihkj_^gbdbbl_jZi_\lu
BGLJ:I?JKHG:EVGUC
IhgbfZ_lkh[kl\_ggu_wfhpbbqm\kl\Zb\haaj_gbyEx[bl[ulv\h^bghq_kl\_lsZl_evgh\k_
h[^mfu\Z_lbm^_ey_lfgh]h\gbfZgby^moh\ghfmjZa\blbxLbikh\_lgbdh\bah[j_lZl_e_c
j_eb]bhaguoeb^_jh\bibkZl_e_cbgljh\_jlh\
G:LMJ:EBKLBQ?KDBC
AgZ_lnehjmbnZmgmkihkh[_gaZf_qZlvfZe_crb_i_j_f_gu\fbj_ijbjh^ubijh^mdlb\gh
bkihevam_lwlmkihkh[ghklv;md\ZevghgZkljh_ggZijbjh^m\u^_ey_lbahdjm`Zxs_ckj_^u
khqe_g_gbybkljmdlmju\lhfqbke_\jZklbl_evghfb`b\hlghffbjZoLbi[bheh]h\[hlZgbdh\
n_jf_jh\bbkke_^h\Zl_e_c
HkhagZ\mgbdZevgmxdhf[bgZpbxdZq_kl\k\h_]hbgl_ee_dlZ\ul_fkZfufhldjh_l_k_[_^hjh]md
mgbdZevghfmkZfh\ujZ`_gbxDZ`^ucbagZkgZ^_e_gaZiZkhflZeZglh\bhkhagZgb_dZq_kl\
ijbkmsboebqgh\Zfihfh`_l\^hklb`_gbbp_e_cbj_ZebaZpbb`_eZgbc
BG?GL:JBA:PBY
\Zrboij_^u^msbo^hklb`_gbc\[bag_k_
uihegyywlhmijZ`g_gb_g_nhdmkbjmcl_kvbkdexqbl_evghgZdjmiguo^hklb`_gbyobebgZl_o
qlhijbg_keb\Zfa\ZgbygZ]jZ^ubijhqb_\g_rgb_nhjfuijbagZgbyEmqr_[u\hh[s_aZ[ulvh
gbogZ\j_fyIh^mfZcl_hlhfqlh\ukh\_jrbebhg_dh_ff]gh\_gbb\ijhrehfdh]^Z\u
bf_ggh\ubkiulZebhsms_gb_ljbmfnZFh`_lwlhg_dh_im[ebqgh_kh[ulb_
aZk\b^_l_evkl\h\Zggh_khlgyfbex^_cbebqZklgucnZdlhdhlhjhfg_ba\_klghgbdhfmdjhf_\Zk
I_j\ucjZadh]^Z\ug_miZebk\_ehkbi_^Zlhl\_q_jdh]^Z\uij_h^he_ebjh[hklvbijb]eZkbeb
^_\mrdmgZlZg_prdhevguc^hdeZ^gZ^dhlhjuf\u^he]h[bebkvgh\k_`_ih^]hlh\bebih[_^Z\
kihjlb\ghfkhklyaZgbbh\eZ^_gb_fmaudZevgufbgkljmf_glhfihdmidZdjZkb\h]hb^hjh]h]h
k_j\baZjh`^_gb_\Zr_]hi_j\h]hj_[_gdZmoh^kg_gZ\bklghcjZ[hluljbmfnuijboh^yl\h\k_o
h[ebqbyobnhjfZo
�IJBF?JGUCEBKLHKLB@?GBC
HdhgqZgb_rdheu
HdhgqZgb_dhee_^`Z
Ih]Zr_gb_^he]Z\l_q_gb_lj_oe_lihke_hdhgqZgbydhee_^`Z
MqZklb_\fZjZnhgkdhfaZ[_]_
Jh`^_gb_^\hboaZf_qZl_evguoj_[ylbr_d
M^Zqguc[jZdiylve_l\f_kl_kex[bfufq_eh\_dhf
Jhkl^hoh^h\k^h^heeZjh\\l_q_gb_]h^Z
Lj_g_jrdhevghcdhfZg^uihnml[hem
Ihemq_gb_\h^bl_evkdboijZ\
Ihfhsvk_jv_aghaZ[he_\r_cl_lmrd_
Hk\h_gb_]blZju ZdZdg_iehoha\mqblZ"\f
IjbagZgb_\dZq_kl\_[bag_kdhgkmevlZglZ
L_i_jvgZrZhq_j_^vGZqbgZcl_kkZfuojZggbo^hklb`_gbcdZdb_ihfgbl_bkhklZ\eycl_iheguc
kibkhd\k_o^hklb`_gbcbf_xsbok\Zr_clhqdbaj_gbyhlghr_gb_d[bag_kmbebddZdbfeb[h
gZ\udZfdhlhju_\uohlbl_bkihevah\Zlv\[bag_k_
���KIBKHDFHBOHKLB@?GBCG:K?=HGYRGBC?GV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
�Z\Zcl_g_fgh]hijbmdjZkbfdZjlbgmIhfgbl_l_lbiubgl_ee_dlZhdhlhjuo]h\hjbehkv\ur_"
IjhZgZebabjmcl_k\hbkihkh[ghklbblZeZglu\u^_ebl_kj_^bgbodexq_\u_gZijbf_j
ihke_^kl\byfb
IJBF?JGUCEBKLEBQGUOKIHKH;GHKL?CBL:E:GLH
Hilbfbkl
�jm`_ex[_g
Khqm\kl\m_l^jm]bf
P_e_mklj_fe_g
J_rbl_e_g
Q_kl_g
Ex[blmqblvky
=b[hd
Fukebll\hjq_kdb
KhojZgy_lihablb\guc\a]ey^\g_aZ\bkbfhklbhlh[klhyl_evkl\
Hlebqgucklm^_gl
AZklZ\ey_lex^_ckf_ylvky
�mrZdhfiZgbb
L_ji_eb\
Hlebqguci_j_]h\hjsbd
Ij_djZkghjZa[bjZ_lky\ijbjh^_
Mf__lbex[blo\Zeblv
Qlh`aZ^_ehKhklZ\vl_kibkhdk\hbokihkh[ghkl_cblZeZglh\
FHBKIHKH;GHKLBBL:E:GLU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
IHQ?FM:@GHAG:LVKHBKE:;HKLB
^_lkl\_gZkmqZlIhklZjZcl_kvihgylv\q_f\ZrbkeZ[hklbZihlhfjZ[hlZcl_gZ^gbfbqlh[u
ba[Z\blvkyIhgZr_fmfg_gbxwlhimklZyljZlZ\j_f_gbZfbnhq_eh\_d_ebr_gghf
keZ[hkl_c_klvh^bgba\_ebqZcrboihjhdh\kh\j_f_gghckbkl_fuh[jZah\ZgbyJZ^b\k_]h
k\ylh]hg_ljZlvl_gbf]gh\_gby\Zr_c^jZ]hp_gghc`bagbgZij_h^he_gb_\ZrbokeZ[hkl_c
L_fg_f_g__qj_a\uqZcgh\Z`gh\oh^_fuke_gghcbg\_glZjbaZpbbhp_gblv\dZdboklhjhgZo
[bag_kZ\uihgZklhys_fmkbevguZ\dZdboemqr_ijb[_]gmlvdihklhjhgg_cihfhsb
;hevrbgkl\hij_^ijbgbfZl_e_cb\eZ^_evp_\dhfiZgbcdZdijZ\behh[wlhfg_aZ^mfu\Zxlkyhgb
kiuehfijbgbfZxlkyaZ^_ehbaZ[u\Zxl bebg_m^hkm`b\Zxlky\fhkfukeblvk\hbkeZ[hklbZ\
blh]_l_jiylihjZ`_gb_
&#xhl;&#xi;&#xjb;&#xf_;&#xj;�hlijbf_jhimklbf\u\baZ`bklbjZ[hlZ_l_\kZehg_djZkhlum\Zkfgh`_kl\hdeb_glh\
fZkl_jh\bkh\j_f_g_fij_\jZlblvk\hckZehg\dhfiZgbxgZpbhgZevgh]hfZkrlZ[Z
A\mqblij_djZkghg_lZdeb"Gh_keb\uij_`^_q_fijbklmiZlvd^_emlsZl_evghijhZgZebabjm_l_
k\hbkbevgu_bkeZ[u_klhjhgu\ufh`_l_hkhagZlvqlh[bag_kihlj_[m_lg_dhlhjuogZ\udh\
dhlhjufb\ug_h[eZ^Z_l_;ulvfh`_l\ugZklhysbcZjlbklbgklbgdlb\ghqm\kl\m_l_deb_glZb
ihlhfmfZdby`bijbq_kdZ\kydbcjZaihemqZxlkyklhevm^ZqgufbZ\^h[Z\hd\u^h[jh`_eZl_evgu
dex^yfihwlhfmdeb_glud\ZflygmlkyGhdg_kqZklvx\ugZijhqvebr_gufZl_fZlbq_kdh]h
fure_gbyihwlhfm\_^_gb_mq_lZ^ey\Zk]heh\gZy[hevZj_r_gb_ijh[e_feh]bklbdbb
mijZ\e_gb_jZa\b\Zxs_ckydhfiZgb_c\k_jZ\ghqlhdblZckdZy]jZfhlZdhlhjmx\ugbdh]^Zg_
bamqZeb
�h[blvkymki_oZ\dZq_kl\_\baZ`bklZh^ghZmijZ\eylvijb[uevgufkZehghfdjZkhlukh\k_f
^jm]h_I_j_oh^bah^gh]hdZq_kl\Z\^jm]h_jZ\ghp_g_gi_j_f_s_gbxobjmj]Zbahi_jZpbhgghc
]^_hgl\hjbeqm^_kZ\dj_keh]eZ\gh]h\jZqZ[hevgbpu^eylhcb^jm]hc^_yl_evghklblj_[mxlky
kh\_jr_gghjZaebqgu_gZ\udbbkihkh[ghklbBgufbkeh\Zfbhij_^_e_gb_kh[kl\_gguokeZ[hkl_c
ih^kdZ`_l\Zfdh]^ZihgZ^h[blkyijb\e_dZlvd\Zr_fm^_em^jm]boex^_c
���IHBKDIHOHYSBOEX?C
AZihfgbl_keZ[hklvg_ihjhdZ\k_]hebrvmdZaZgb_gZlh\dZdboh[eZklyo\Zfke_^m_l
hibjZlvkygZihklhjhggxxihfhsvZrbkbevgu_klhjhgumf_gbybmgbdZevgu_kihkh[ghklbkmlv
\Zr]eZ\gucZdlb\Z\lhjufihagZqbfhklbZdlb\hfy\eyxlky\Zrbk\yabbjZ[hqb_hlghr_gbyk
ex^vfbdhlhju_\hkihegyxlg_^hklZlhd\Zrbomf_gbcbkihkh[ghkl_c
DZ`^ucbagZkkZfhklhyl_evghijbklmiZ_ld^_emghg_\khklhygbbkijZ\blvky\h^bghqdmFu
�gm`gu^jm]^jm]mZ`_H^bghdbcKlj_ehddZaZehkv[u\hiehs_gb_kZfhklhyl_evghklbbf_e
dhfiZgvhgZLhglhH^gbbak_dj_lh\mki_oZlZdh\gZ^hmf_lvijhkblvhihfhsbex^_c
gZ^_e_gguokihkh[ghklyfbdhlhjufb\ug_h[eZ^Z_l_aZf_g\uij_^eh`bl_bfk\hbkihkh[ghklb
�bmf_gbydZdh\u_\_jhylghg_h[oh^bfubf^ey^hklb`_gbybop_e_chihegyxsb_^jm]^jm]Z
kihkh[ghklb\u]h^gu\k_f
uiblZ_l_ijbkljZklb_dpbnjZf"Fh`_l_ijh\h^blvqZkaZqZkhfbamqZydhehgdbpbnjbhp_gb\Zy
q_j_agbonbgZgkh\mxkhklZ\eyxsmx\Zr_]h[bag_kZ"G_m`_ebg_l"Qlh`lh]^Z\Zfke_^m_l
gZclbex^_cdhlhju_ex[ylpbnjubijb\e_qvbodk\h_fm[bag_km
?klvex^bdhlhju_h[h`Zxl\uklmiZlvim[ebqghbex^bdhlhju_kdhj__kh]eZkylkygZm^Ze_gb_
am[gh]hg_j\[_agh\hdZbgZq_fijhbag_kmlj_qvgZim[ebd_?klvex^bdhlhju_l_ji_lvg_fh]ml
lhj]h\Zlvbex^bkihkh[gu_ijh^Zlvdeb_glmqlhm]h^ghimklv^Z`_hgi_j\hgZqZevgh\h\k_g_
kh[bjZekyqlheb[hihdmiZlv?klvex^bdhlhju_ex[yljZ[hlZlvkhkeh\hfghiZlheh]bq_kdb
g_kihkh[guh[jZsZlvkykpbnjZfbbex^bmkljh_ggu_klhqghklvx^hgZh[hjhl?klv
dhfiZg_ckdb_iZjgbe_]dhkoh^ysb_kyki_j\uf\klj_qgufbex^b\kydhfmh[s_gbx
ij_^ihqblZxsb_h^bghq_kl\hlZdqlh^eygbog_h[oh^bfhklvg_kdhevdhqZkh\\^_gvh[sZlvkyk
ihdmiZl_eyfb[m^_lgZdZaZgb_fom`_im[ebqghcihjdb
�eymki_oZ\[bag_k_ijbgpbibZevgh\Z`ghaZihfgblvke_^mxs__ qZs_\k_]hm\uh[wlhf
aZ[u\Zxl\fbsbl_ex^_cdhlhju_b]jZxqbkijZ\eyxlkykl_fq_]h\u^h[b\Z_l_kvp_ghcg_fZeuo
mkbebc
Fu^\h_hlebqgucijbf_jmki_rgh]hkhljm^gbq_kl\ZH^gZbaijbqbgihdhlhjhcfujZ[hlZ_f
ijbly`_gbyf_lh^u\bamZebaZpbbbgZmdm^hklb`_gbyp_e_cbamqZefgh]b_]h^uFxjj_c
ihegZy_]hijhlb\hiheh`ghklvbagZqZevghhlghkbeky\_kvfZkd_ilbq_kdbdf_lh^bdZfjZa\blby
ebqghklbbij_^ihqblZehllZqb\Zlvkh[kl\_ggu_ZgZeblbq_kdb_kihkh[ghklbFuhq_gvjZagu_b
ijbwlhf^hihegy_f^jm]^jm]ZdZdijZ\ZyjmdZ^hihegy_le_\mx
Kh\_lIj_h^he_\Zcl_keZ[hklb^eygZkgbq_]hg_agZqblFuke_^m_f^jm]hfmijZ\bem
Hij_^_ebl_k\hbkbevgu_klhjhgubnhdmkbjmcl_kvbf_gghgZgboHij_^_ebl_k\hbmgbdZevgu_
lZeZglubijbgbfZcl_kvkljhblv\Zr[bag_kb\Zrm`bagvlZdqlh[ufZdkbfZevghbkihevah\Zlvwlm
mgbdZevghklvBm\Zk\k_ihemqblkyp_ebhdZ`mlky^hklb]gmlufbb`bagvbaf_gblkydemqr_fm
ZrblZeZglubkihkh[ghklb^he`guklZlv\Zr_chihjhc:dh]^Zwlhijhbahc^_lgZqbgZcl_bkdZlv
^jm]boex^_cgZ^_e_gguobgufbkihkh[ghklyfbblZeZglZfbqlh[uhgbklZeb\Zrbfb
khxagbdZfbIhklZ\vl_k_[_p_evxih^_eblvky\Zrbfbkihkh[ghklyfbkfbjhfZr_iml_r_kl\b_
ih`bagb[m^_lijhl_dZlvdm^Ze_]q__keb\ukhkj_^hlhqbl_kvgZlhfqlhex[bl_^_eZlvgZk\h_c
mgbdZevghklbZg_gZlhfkq_f_^\ZkijZ\ey_l_kvbqlh\Zfg_m^Z_lky
AZihfgbl_\gmljbk_[y\um`_h[eZ^Z_l_\k_fg_h[oh^bfuf^ey^hklb`_gbyp_ebQlh[u
\hkihevah\Zlvkywlbfbj_kmjkZfb\Zf\hafh`ghijb^_lkybaf_gblvgZrbm[_`^_gbybijb\e_qvd
khljm^gbq_kl\mex^_ckbevguo\lhf\q_f\ukZfbkeZ[uex^_cdhlhju_b]jZxl\lhqlh\Zf
dZ`_lkyg_ihkbevgufljm^hfDZd`_em^vijbly]b\Z_lbahdjm`Zxs_ckj_^uihlj_[gu__fm
kheg_qguck\_l\ha^mo\h^mbfbg_jZevgu_\_s_kl\ZlZdb\ufh`_l_ijbly]b\Zlvdk_[_fukeb
j_kmjkubex^_cg_h[oh^bfuo^eykha^Zgby[bag_kZ\Zr_cf_qlub^eylh]hqlh[u\u`beb
kqZkleb\hcbiheghp_gghc`bagvx
IHQ?FMMGBD:EVGHKLVH;YA:L?EVG:
Fh`_lebrv\Zr[bag_kkqblZlvkynbhe_lh\hcdhjh\hc"k\h_caZf_qZl_evghcdgb]_
Nbhe_lh\Zydhjh\Z]mjmfZjd_lbg]ZK_l=h^bgibr_l
Dhjh\u_kebgZ[ex^ZlvaZgbfb^hklZlhqgh^he]hhdZau\Zxlky\_kvfZkdmqgufb`b\hlgufb
ImkdZchgbkbfiZlbqgu^Zxlfgh]hfhehdZlmqgu^h[jh^mrguij_djZkghkfhljylkygZ
kheg_qghfem]mhgb\k_jZ\ghkdmqgu
:\hl_kebkj_^bklZ^ZihiZ^Z_lkynbhe_lh\Zydhjh\Zwlh[m^_lbgl_j_kgh
�Ze__=h^bgh[tykgy_lqlhihgZklhys_fmmki_rguc[bag_k^he`_g[ulvg_ijhklhdj_idbfZ
wdkljZhj^bgZjgufmgbdZevgufDj_idbc[bag_kwlhh[s__f_klhwlhkdmqghOhjhr__
�ibr_l`bfDheebgk\dgb]_Hlohjhr_]hdemqr_fmwlh\jZ]emqr_]h
?keb\uohlbl_klZlvfbeebhg_jhfbaZgylvdexq_\mxihabpbx\ba\_klghcbmki_rghcdhfiZgbb
\Zfke_^m_lklj_fblvky\k\h_c^_yl_evghklbdkh\_jr_gkl\mK_]h^gydh]^Z\fbj_lZdh_
JZaghh[jZab_kn_j^_yl_evghklbZBgl_jg_lk^_eZebgnhjfZpbxhgbo^hklmighc^ey\k_o^Z`_
kh\_jr_gkl\Zm`_g_^hklZlhqghK_]h^gyqlh[u^hklbqvrbjhdh]hmki_oZgm`gh[ulvmgbdZevguf
Wlhg_^hihegbl_evgh_mkeh\b_Zg_h[oh^bfhklv
Iha^g__\]eZ\_fuihagZdhfbf\Zkkf_lh^bdhcihbkdZbggh\Zpbbkihkh[guoi_j_\_klb\Zr
[bag_kbadj_idh]h\wdkljZhj^bgZjgucK_cqZk`_ijhklh\a]eyg_fgZ[bag_k\Zr_cf_qlukgZjm`b
]eZaZfbdeb_glZ\_^v[bag_khljZ`_gb_g_lhevdh\Zr_ghb\Zrbodeb_glh\
Qlh[bag_k\Zr_cf_qluij_^eZ]Z_lk\hbfihlj_[bl_eyf"
DZdbfbdZq_kl\Zfb^he`gu[ulvgZ^_e_guihlj_[bl_ebdhlhjuo\ujZkkqblu\Z_l_ijb\e_qv"Dh]^Z
\hagbdZxl"
DZd\Zrblh\Zjumkem]bf_gyxlbo`bagb"
]eZ\Zobfuhij_^_ebfb^_Zevgh]hdeb_glZbihdZ`_fqlh^he`_gij_^eZ]Zlv[bag_kk
lhqdbaj_gbyihlj_[bl_eyL_i_jv`_^hklZlhqghkdZaZlvqlhkha^Z\Zy[bag_k\Zr_cf_qlu\u
^he`gumqblu\Zlvh[_lhqdbaj_gbyk\hxb\k_ohklZevguoDZdke_^m_lbaijbf_jZkdhfiZgb_c
F_jheZlZce\k_hklZevgu_wlhg_lhevdhdeb_glughb\Zrbkhljm^gbdbZlZd`_bg\_klhju
^_eh\u_iZjlg_jubijhqb_dlhlZdbebbgZq_k\yaZgk\Zrbf[bag_khf
Klj_fbl_kvdlhfmqlh[u\Zr[bag_khklZ\beke_^\h\k_e_gghcmgbdZevguchli_qZlhddhlhjuc
gbdh]^Zg_aZ[m^ml
IHE?:YIJ:DLBD:25((17,7
gZqZe_]h^Z_g^b;Zcnhj^b__fm`=wjb;Zmwjhj]Zgbah\ZebdhgkmevlZpbhggmxdhfiZgbx
25((17,7^eyihfhsbfZehfm[bag_kmKimkly]h^dhfiZgbybf_eZg_[hevrhcrlZlb
ijhqgh_iheh`_gb_gZjugd_ghg_ijbghkbeZijb[ueb
Fu\gZqZe_kijZ\eyebkvkih\k_^g_\gufbjZkoh^Zfbghex[u_kdhevdhgb[m^vk_jv_agu_
\eh`_gbygZfijboh^behkvhieZqb\Zlvbakh[kl\_ggh]hdZjfZgZJZkrbjylvkyfug_fh]ebb
kZfbfk_[_aZjieZlmg_ieZlbebFukqblZebqlhagZ_fijbqbgmqlhgm`ghm\_ebqblvijblhd
deb_glh\bh[t_fgZqg_lijbghkblvijb[uev
_g^bb=wjbh[jZlbebkvdgZfaZihfhsvx\ijb\e_q_gbbdeb_glh\f_klhwlh]hfuihfh]eb
ijh\_klbhp_gdmbo[bag_kZZihlhfkijhkbebQlhhkh[_ggh]h\\Zr_cdhfiZgbb"DZdb_
mgbdZevgu_p_gghklb\uij_^eZ]Z_l_"
Fug_agZebdZdhl\_lblvgZwlhl\hijhkijbagZ_lky_g^bBihwlhfmklZebbamqZlv
kh[kl\_gguc[bag_k
HgbieZgbjh\ZebhdZau\Zlvmkem]b^biehfbjh\Zgguf[mo]Zel_jZfbxjbklZfdhlhju_g_`_eZeb
kZfhklhyl_evghijbh[j_lZlvklZlmkxjb^bq_kdh]hebpZl_hjbbhgbij_^iheZ]Zebqlhq_j_a
Z\lhfZlbaZpbxjy^Zhi_jZpbcbijh^Z`mwlhcZ\lhfZlbabjh\Zgghckbkl_fu^h[vxlkyijb\e_q_gby
gh\uodeb_glh\bgZdhg_pihemqZlijb[uevGh_^\Zhgbijbklmibebdbamq_gbxkh[kl\_gguo
kbevguoklhjhgbfklZxykghqlhhl\_lg_a^_kv
GZrZkbeZ\lhfqlhfumf__fmqblv]h\hjbl_g^bFuij_djZkghihgbfZ_fkljZo
dhlhjucbkiulu\Zxlex^bmqj_`^Zxsb_kh[kl\_ggu_dhfiZgbbihkdhevdmijhrebq_j_ag_]h
kZfbHlgZklj_[h\Zehkvnb]mjZevgh\ujZ`Zykvh[gylvdeb_glZbkdZaZlv_fm^hogbih]em[`_b
jZkkeZ[vkyLukijZ\brvkyZful_[_ihfh`_f
GhgZih^h[ghf_kebm]h^ghbg^b\b^mZevghfmjh\g_fh`ghjZ[hlZlvebrvkh]jZgbq_ggufqbkehf
deb_glh\?keb[u25((17,7ih]gZeZkvaZh[t_fhfbfijbrehkv[uij_g_[j_qvbf_gghl_f
qlhmgboemqr_\k_]hihemqZehkvIj_^iheZ]Z_fZykljZl_]byjhklZ]jhabeZmgbqlh`blvbo
mgbdZevgmxp_gghklv
Dh]^Zfuwlhihgyebijh^he`Z_l_g^blh\gbfZl_evghbamqbebk\hxkbkl_fmklZ\hdb
m\b^_ebqlh[_j_fkebrdhffZehaZk\hbmkem]bDh]^ZfugZqbgZeb^_ehp_guih^kdZaZegZf
^_eh\hciZjlg_jGh\j_f_gZbaf_gbebkvbgZklZeZihjZf_gylvp_gu
_g^bb=wjbagZlbqlhdeb_glu\iheg_^h\hevgudZq_kl\hfbomkem]ihwlhfmhgbgZ[jZebkv
kf_ehklbbm\_ebqbeblZjbnukb^heeZjh\ ^eyjZaguo]jmiideb_glh\\f^hb
DZd[m^lhdlhlhs_edgme\udexqZl_e_f]h\hjbl_g^bg_aZighfugZqZeb^_eZlv^_gv]b
Ijb[uebhdZaZehkv^hklZlhqghqlh[u\haf_klblvi_j\hgZqZevgu_dZiblZeh\eh`_gbygZagZqblv
aZjieZlm=wjbgZeZ^blv^bkljb[mpbxbm\_ebqblvrlZl
25((17,7h[jZlbeZkvdgZf\bxe_]h^ZBaf_g_gb_klZ\hdhgbijh\_ebghy[jyZd
dhgpmlh]h`_]h^Zm`_ihemqZebijb[uev
�°KHA:GB?B?GBY
�Z\Zcl_h[t_^bgbf\k_lhhq_f]h\hjbehkv\ur_p_ev\`bagb[bag_kp_ebbbokfuke
mgbdZevgu_kihkh[ghklbbbofZl_jbZevgh_\ujZ`_gb_\[bag_k_\Zr_cf_qlubihijh[m_f
knhjfmebjh\Zlvg_dbcl_abkdhlhjuc\ujZabl\b^_gb_\Zr_]h[bag_kZ
DZdwlh\u]ey^bldh]^Z\uh[eZ^Z_l_\k_fdq_fmklj_fbebkvdh]^Z\Zr[bag_kijbghkbl\Zf\k_h
q_f\uf_qlZebdh]^ZhghibjZ_lkygZ\ZrbmgbdZevgu_kihkh[ghklbbmlhey_l\ZrmkljZklvdh]^Z
\ghkblgZdhg_pk\hc\deZ^\fbjha^Zgb_"
KdZ`_fkgh\Zg_gZ^h^h[b\Zlvkykh\_jr_gkl\Z\u\k_]^Zkfh`_l_qlhlhbaf_gblvbmlhqgblv
GZqgbl_knbdkZpbbi_j\uoijh[e_kdh\M[_^bl_kvqlhdZjlbgZ\Zfhldju\ZxsZyky\Zk
\^hogh\ey_l[_j_^bl^mrm\hkieZf_gy_l\hh[jZ`_gb_
G_kdhevdhkh\_lh\
Ibrbl_\gZklhys_f\j_f_gb
Zr_ih^khagZgb_\hkijbgbfZ_lex[u_kh[ulbydZdijhbkoh^ysb_k_cqZkHghg_hi_jbjm_l
dZl_]hjb_c[m^ms_]h\j_f_gbihkdhevdmij_[u\Z_lbkdexqbl_evgh\gZklhys_fIhwlhfm_keb\u
klZg_l_\gmrZlvk\h_fmih^khagZgbxFhydhfiZgbykh[bjZ_lkyh[kem`b\Zlvfbeebhgu
ex^_c\k_lZdbhklZg_lkygZmjh\g_kh[bjZ_lkyNhjfmebjmcl_lhevdh\gZklhys_f\j_f_gb
FhydhfiZgbyh[kem`b\Z_lfbeebhguex^_c
G_`Ze_cl_djZkhdbwfhpbc
Q_fdjZkhqg__hibkZgb_l_fj_Zevg__hgh\u]ey^blbl_f[uklj__\uijb\e_q_l_j_kmjku
g_h[oh^bfu_^ey_]hfZgbn_klZpbb\hiehs_gby\j_ZevghklbF_`^mijhqbfkeh\h
fZgbn_klZpbyijhbkoh^blhleZlbgkdh]hPDWLQVdhlhjh_hagZqZ_ljmdZbi_j_\h^blkydZd
ihf_s_ggh_\jmdm
Klj_fbl_kvdij_^_em
G_h[ma^u\Zcl_k\h_\hh[jZ`_gb_Ih]h\hjdZ]eZkblur_lhevdhg_[hghbg_[hg_^he`ghgZk
k^_j`b\ZlvZrij_^_e\ky\k_e_ggZy
Ij_`^_q_fijbklmiblvaZ^Zcl_k_[_g_kdhevdh\hijhkh\
HljZ`Z_lebwlhhibkZgb_fhbkbevgu_klhjhgubmgbdZevgu_kihkh[ghklb
Ijbkmlkl\m_leb\g_fp_evfh_c`bagb"
ijZ\^mebwlhkZfh_aZf_qZl_evgh_qlhykihkh[_gij_^klZ\blv"
WlhgZkZfhf^_e_nbhe_lh\Zydhjh\Z";m^mlebex^bjZkkdZau\Zlvhfh_cdhfiZgbbdZdh[
wdkljZhj^bgZjghc"
AZibkZ\k\hbfukebbhp_gdbgZ[mfZ]_ihjZ[hlZcl_kgbfbijhqblZcl_k_[_\kemoujZ`Zxleb
hgbbf_gghlhq_]h\Zfohq_lky"K\_^bl_\k_k\hbhl\_ludh^ghc_fdhcnjZa_dhij_^_e_gbx
dhlhjh_\ZkaZqZjm_l
°FH?B?GB?;BAG?K:
f_qlu
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
G_ijZ\^ZebihljykZxs__hsms_gb_^_eZlvqlhlh\j_ZevghklbgZghkykeh\ZgZ[mfZ]mbjbkmy
\_j[ZevgmxdZjlbgm[bag_kZ\Zr_cf_qlu"ukfhljbl_\m\_ebqbl_evgh_kl_deheh[ghc^heb
\Zr_]hfha]ZdZd[unhdmkbjmykheg_qgu_emqbgZ^m[h\hfebkld_uq_jiZ_l_b^_bbad\Zglh\h]h
iheyfuke_cbnhdmkbjm_l_bokeh\gheZa_jihkj_^kl\hfjZkkm^dZI_j_[bjZybobjZkiheZ]ZygZ
[mfZ]_\ihjy^d_agZqbfhf^ey\Zk\ubkihevam_l_\k_kihkh[ghklbk\h_]hjZkkm^dZbglmbpbx
eh]bq_kdh_fure_gb_gZfylv\hkijbylb_b\hex
�h[b\ZykvfZdkbfZevghcq_ldhklb\_j[ZevghcdZjlbgdbbi_j_ghky__gZ[mfZ]m\ulZd`_
ijh[m`^Z_l_d^_ckl\bxg_dhlhju_bagZb[he__fh]ms_kl\_gguoaZdhgh\\k_e_gghcu
ha\mqb\Z_l_k\hbgZf_j_gbyihexgme_\hclhqdbqlhkjh^gb[jhkZgbxdZfgy\ijm^khklhyq_c
\h^hcgZ\h^_\hagbdZ_ljy[vZ\ukha^Z_l_rbjhdhjZkoh^ysb_kywg_j]_lbq_kdb_\hegu
Djhf_lh]hhkhagZgb_bnbdkZpbygZ[mfZ]_\Zrbop_e_ckihkh[ha\mqblvwlbp_ebkZfhfmk_[_
IhklmiZyih^h[gufh[jZahf\unhjfmebjm_l_dhgdj_lgucgZ[hjbgkljmdpbc^ey\Zr_]h
[_kkhagZl_evgh]h hg_ffuih^jh[g__ih]h\hjbf\ke_^mxs_f]eZ\_\f
QLHG:KQ?LD:D"
;hevrbgkl\hex^_c\i_j\u_ijbgbfZykvaZnbdkZpbxgZ[mfZ]_k\hbof_e_cbmklj_fe_gbc
aZibku\Zxlg_lhq_]hbf^_ckl\bl_evghohq_lkyihlhfmqlhhgbg_ij_^klZ\eyxldZdbfh[jZahf
wlh]hfh`gh^h[blvkyK^_lkl\Zbomqbeblhfmqlheb[hluagZ_rvdZdqlhlhfh`ghihemqblv
�eb[haZ[u\Z_rvh[wlhf_lvfbdh]^ZgZfq_]heb[hohl_ehkvfurebdjh^bl_eyfbgZqbgZeb
dZgxqblvYohqmwlhl\_ehkbi_^bebhavfbl_f_gykkh[hcgZfhj_BqZs_\k_]hjh^bl_eb
gZfhl\_qZebBdZdluwlhk_[_gZ^klZ\ey_rv"
G_[_kihdhcl_kvgZkq_ldZdG_aZ[b\Zcl_k_[_wlbf]heh\mk_cqZkIha`_fujZkkdZ`_fdZd
^Zggucfhf_gl\kihfgbl_haZdhg_khaj_\ZgbyihkZ^bl_ijZ\bevgh_k_fybiha\hevl__fmijhjZklb
?keb\u\k_k^_eZebdZdgm`gh^Zevg_cr__g_ij_f_gghijhykgblky
]eZ\_fumihfygmebh^\monmgdpbyo[_kkhagZl_evgh]hhghmijZ\ey_lkh\hdmighklvx
ijhp_kkh\ih^^_j`Zgby`bag_kihkh[ghklbhj]ZgbafZ \Zr_chi_jZpbhgghckbkl_fhc\fblZd`_
deb_glkdbfbijh]jZffZfblh_klvijb\uqdZfbgZ\udZfbbm[_`^_gbyfbGhm[_kkhagZl_evgh]h
bf__lkyblj_lvy\Z`gZynmgdpbyhghk\yau\Z_l\Zkkd\Zglh\ufihe_f[_kij_^_evghhkhagZgby
LJBJHEB;?KKHAG:L?EVGH=H
;_kkhagZl_evgh_
mijZ\ey_l\Zr_cebqghc[bhobfbq_kdhchi_jZpbhgghckbkl_fhc
mijZ\ey_l\Zrbfbijh]jZffZfbijb\uqdZfbgZ\udZfbgZdehgghklyfbm[_`^_gbyfbbl^
k\yau\Z_l\Zkkd\Zglh\ufghe_f[_kij_^_evgh]hkhagZgby
Ihfgbl_fu`b\_fh^gh\j_f_ggh\^\mofbjZo\fbj_\b^bfh]hbfbj_g_\b^bfh]hFha]
ij_^klZ\ey_lkh[hcwe_dljhfZ]gblgh_ihe_kZfh_keh`gh_baba\_klguobiha\hey_lgZf
\aZbfh^_ckl\h\ZlvdZdk\b^bfuflZdbkg_\b^bfuffbjhf
H^gZ`^u]ey^ygZh]hgv\dZfbg_bjZafureyygZ^ijh[e_fhchgaZ^j_fZeb\wlhfihemkg_
m\b^_eaf_xih`bjZxsmxkh[kl\_gguco\hklIjh[m^b\rbkvhg\g_aZighihgyeqlhwlhlh[jZa
ih^Zjbe_fmjZa]Z^dmfhe_dmeZ[_gaheZbf_eZpbdebq_kdh_kljh_gb_j_qbijhbag_k_gghcfgh]h
�e_lkimklyhgih\_^Zehk\h_f\b^_gbbbkdZaZeZ\Zcl_mqblvky\b^_lvkgu]hkih^Zblh]^Zfu
\hafh`ghihagZ_fbklbgm
Ihqlb\l_`_]h^udh]^ZD_dme_[bekygZ^kljh_gb_ffhe_dmeu[_gaheZ[e_klysbcjmkkdbcobfbd
�fbljbcF_g^_e__\bkdZejZpbhgZevguckihkh[mihjy^hqblvobfbq_kdb_we_f_glubbok\hckl\Z
hkg_ym\b^_elZ[ebpm\dhlhjhc\k_we_f_glujZkiheZ]ZebkvgZk\hbof_klZo\kihfbgZehg
iha^g__Ijhkgm\rbkvyg_aZf_^ebl_evghgZjbkh\Ze__gZ[mfZ]_YaZihfgbekhg\lhqghklb
bkijZ\e_gb_ihgZ^h[behkv\g_klbebrv\h^ghff_kl_DZde_]dh^h]Z^Zlvky\hkg_F_g^_e__\m
ijb\b^_eZkvrbjhdhba\_klgZygug_i_jbh^bq_kdZylZ[ebpZwe_f_glh\
�:ihfgbl_njZgpmakdh]hfZl_fZlbdZJ_g__dZjlZ"ghy[jy]h^Zhgm\b^_ekhg\dhlhjhf
_fmijbkgbebkvhkgh\gu_ijbgpbiuZgZeblbq_kdhc]_hf_ljbb
Wlhebrvg_fgh]b_ijbf_juhldjulbcdhlhju_kgZqZeZijhgbdeb\[_kkhagZl_evgh_bkke_^h\Zl_ey
bebrvaZl_fijhy\bebkv\_]hjZkkm^d_LhfZkW^bkhggZf_j_gghih]jm`Zek_[y\^j_fmqlh[u
j_rblvl_ogbq_kdb_aZ^ZqbgZ^dhlhjufbhgjZ[hlZeBwlhlkihkh[^hklmi_gg_lhevdh
agZf_gblufmq_gufbbah[j_lZl_eyfD\Zglh\h_ihe_[_kdhg_qguo\hafh`ghkl_chldjulh^ey
dZ`^h]h
Zr_[_kkhagZl_evgh_bf__l^hklmidh\kydhfmagZgbxG_\Z`ghdZdh\ZaZ^ZqZijh[e_fZbeb
ihlj_[ghklvhghagZ_l]^_bkdZlvhl\_luQ_]hhghg_agZ_llZdwlhlh]hdZdhcbf_gghhl\_l\Zf
gm`_g?fmgm`ghwlhmdZaZlvuh[eZ^Z_l_k\h[h^gufijhoh^hfgZdmogxiylba\_a^hqgh]h
j_klhjZgZ]^_fh]mlijb]hlh\blvex[h_[ex^hgZk\_l_ghdhfmlhgZ^e_`blk^_eZlvaZdZaWlh
h[yaZgghklv\Zr_]hjZkkm^dZ
IYLVH;YA:GGHKL?C
Kha^Zgb_q_ldhcfuke_gghcdZjlbgub\b^_gby[bag_kZ\Zr_cf_qluijbgpbibZevgh\Z`gughwlh
ebrvi_j\ucrZ]G_bf__lagZq_gbygZkdhevdhq_ldhihklZ\e_gZp_evijhklhknhjfmebjh\Zlv__
g_^hklZlhqghk_wlb]h^ufugZ[ex^Z_fdZdex^baZibku\Zxlk\hbp_ebbg_j_Zebamxlbo
?keb\ubkdj_gg_bbklh\hklj_fbl_kv^h[blvkymki_oZgZex[hfmjh\g__keb\uohlbl_fgh]h
aZjZ[hlZlvbh[_ki_qblvk_[_nbgZgkh\mxk\h[h^m`b\yijbwlhfkqZkleb\hbiheghp_ggh\u
^he`guj_Zebah\Zlviylvh[yaZl_evguomkeh\bcFugZau\Z_fboiylvxh[yaZgghklyfbgZimlbd
mki_om
YGZc^bl_g_qlh[_jms__\ZkaZ^mrm
�Yh[_cl_kv\wlhfkh\_jr_gkl\Z
YI_j_gZkljhcl_k\h_khagZgb_qlh[uih\_jblv\mki_ob_]h^h[blvky
YIhcfbl_dZd^_eZlvgZk\h_fmf_gbb^_gv]b
YJZ[hlZcl_^_gvaZ^g_f
WlZ]eZ\Zihk\ys_gZi_j\uf^\mfh[yaZgghklyf\uy\e_gbxlh]hqlhp_iey_l\ZkaZ^mrmb
klj_fe_gbxdkh\_jr_gkl\m\^_e_dhlhjuf\uaZgbfZ_l_kvbebgZf_j_guaZgylvkyKe_^mxsZy
]eZ\Zp_ebdhfhl\_^_gZlj_lv_ch[yaZgghklbi_j_gZkljhcd_ih^khagZgbykl_fqlh[uhgh
\hkijbgyehfuke_ggmxdZjlbgm[bag_kZ\Zr_cf_qlu
lh]hihq_fmlZdfgh]hex^_cklZ\ylp_ebghg_fh]mlboj_Zebah\ZlvDh]^Zlj_[m_lky\hh[jZablv
[bag_kf_qlubknhjfmebjh\Zlv\b^_gb_jZkkm^hdkijZ\ey_lkyaZf_qZl_evghH^gZdhqlh[u
dZjlbgdZb\b^_gb_\hiehlbebkv\j_Zevghklvg_h[oh^bfhaZ^Zlvgh\ucgZ[hjbgkljmdpbc
ih^khagZgby
uk^_eZebi_j\ucrZ]\u[jZebijZ\bevgh_k_fyL_i_jvgm`ghihkZ^blv_]h\ih^oh^ysmx
ihq\m
=eZ\Z
�G?CJHGG:YFH?JGBA:PBY
G_kdhevdhe_lgZaZ^G:K:hj]Zgbah\ZeZm^b\bl_evgucwdki_jbf_gl^eybamq_gbynbabheh]bq_kdbo
bikbobq_kdbobkke_^h\ZgbcijhkljZgkl\_gghc^_ahjb_glZpbbkdZdhcklZedb\ZxlkyZkljhgZ\lu
^he]h_\j_fyijh[u\rb_\g_\_khfhklb=jmii_dZg^b^Zlh\\ZkljhgZ\lu\u^Zebhqdbk\uimdeufb
ebgaZfbdhlhju_i_j_\hjZqb\Zebbah[jZ`_gb_gZ]jZ^mkh\\\_jolhjfZrdZfbBkiulm_fu_
ghkbebwlbhqdb^\Z^pZlvq_luj_qZkZ\kmldb^Z`_dh]^ZkiZebIhaZ\_jr_gbbwdki_jbf_glZ
mq_gu_klZebbamqZlvihemq_ggu_^Zggu_
IhgZqZemdZdk\b^_l_evkl\h\ZebZgZebaudjh\ygh]h^Z\e_gbyb^jm]b_ihdZaZl_ebmbkiulm_fuo
gZ[ex^Zebkv\k_ijbagZdb]em[hdh]hklj_kkZIhkl_i_gghijhbahreZZ^ZilZpbydgh\ufmkeh\byf
ghiheghklvxklj_kkij_h^he_lvg_m^Zehkv _s_[udlhijb\udg_ldfbjm\\_jogh]Zfb"\fQ_j_a
^\Z^pZlvr_klv^g_ckh^gbfdZg^b^Zlhf\ZkljhgZ\lukemqbehkvg_qlhihjZabl_evgh_fbj
dhlhjuchggZ[ex^Zckd\havhqdb\gh\vi_j_\_jgmekyHqdbhklZebkvl_fb`_bhgihij_`g_fm
ghkbebog_kgbfZygh\g_aZighhdZaZekykihkh[_gghjfZebabjh\ZlvdZjlbgdmQ_j_ag_kdhevdh
^g_c_]hijbf_jmihke_^h\ZebhklZevgu_bkiulm_fu_
Qlh`_ijhbahreh"Ihke_^\Z^pZlbr_klbbebljb^pZlb^g_fgh\h]hhiulZ\fha]Zowlboex^_c
\hagbdeh^hklZlhqghg_cjhgguokh_^bg_gbcqlh[uihjh^blvkh\_jr_gghgh\mxkljmdlmjm
[eZ]h^Zjyq_fm\bamZevgh_bijhkljZgkl\_ggh_\hkijbylb_ijbh[j_ebkihkh[ghklvd
ghjfZebaZpbbdZjlbgdbiheghklvxh[jZlghclhcqlhijb\uqgZ^ey[hevrbgkl\ZbagZk
oh^_ih\lhjguowdki_jbf_glh\[uehh[gZjm`_ghqlh_kebgZijhly`_gbblj_oq_luj_og_^_ev
ghkblvhqdbki_j_ju\Zfbohly[udjZldbfbg_cjhgghcZ^ZilZpbbg_ijhbkoh^blBgufbkeh\Zfb
lj_[m_lkyhl^\Z^pZlbiylb^hljb^pZlbkmlhdg_ij_ju\ghci_j_^Zqbgh\hck_gkhjghcbgnhjfZpbb
hlkhagZgbyd[_kkhagZl_evghfmqlh[uihke_^g__gZqZeh\hkijbgbfZlvwlmbgnhjfZpbxdZd
ghjfZevgmx
Bqlhbawlh]hke_^m_l"F_lh^bdmg_cjhgghcfh^_jgbaZpbbg_h[oh^bfhg_ij_ju\ghbkihevah\Zlv
�gZijhly`_gbbfbgbfmfljb^pZlb^g_cZggucnZdlih^l\_j`^Z_lkygZrbf^\Z^pZlbe_lgbf
hiulhfkhljm^gbq_kl\ZklukyqZfbdeb_glh\
��H;S??HIBK:GB?F?LHBDBG?CJHGGHCFH?JGBA:PBB
Ij_^klZ\vl_qlh\uj_rbebijh[_`ZlvfZjZnhgG_bf__lagZq_gbymqZkl\h\Zebeb\u\ih^h[ghf
khklyaZgbbjZg__ihkdhevdm\ugZ\_jgydZ[he__bebf_g__agZ_l_q_]hh`b^ZlvhllZdh]haZ[_]Z
LmlfZehk_]h^gyj_rblvZaZ\ljZ\uclbgZklZjl^ZbaZ\uoh^gu_ih^]hlh\blvkydfZjZnhgm
g_\hafh`ghGZih^]hlh\dmlj_[mxlky\j_fybmihjgucg_ij_ju\gucljm^G_h[oh^bfh
lj_gbjh\Zlvky^_gvaZ^g_flxgbg]myhj]ZgbafjZajZ[Zlu\Zyfurpumdj_ieyyk_j^p_be_]db_
ihkl_i_gghijbmqZyk_[ydgZ]jmadZf
g_cjhggu_k\yabfha]ZlZdbfh[jZahfqlh[uhgbaZdj_ibebkv\gh\uokhq_lZgbyo
khhl\_lkl\mxsbo\Zrbfgh\ufm[_`^_gbyflZdqlhmki_o[m^_l^hklb]Zlvky_kl_kl\_gghb
hj]ZgbqghbagmljbZg_kgZjm`bFujZajZ[hlZebf_lh^bdmg_cjhgghcfh^_jgbaZpbbdhlhjZy
ihfh`_l\Zf^hklb]gmlvk\hbop_e_cbhkms_kl\blvf_qlubij_\jZlblvihke_^gb_\g_cjhggu_
kljmdlmjuZg_ijhklhhkhagZlvbfZehihfZemijb^ZlvaZ[\_gbx
DZdb\kemqZ_dh]^Z\u]hlh\bl_kv[_`ZlvfZjZnhgwlZf_lh^bdZiha\heblgZkljhblv\Zrhj]Zgbaf
lhqg__g_cjhggmxkbkl_fmqlh[uhgZhjb_glbjh\ZeZkvgZj_ZebaZpbx[bag_kZ\Zr_cf_qluB
hiylvlZdbih^h[ghih^]hlh\d_dfZjZnhgmhgZjZkkqblZgZgZdZ`^h^g_\gucljm^IjbwlhfhgZg_
lj_[m_laZij_^_evguomkbebc[he__lh]hhgZihqlbkf_ohl\hjghe_]dZ[_^Zblhfqlhex^b\
[hevrbgkl\_k\h_f_xij_g_[j_]ZxlGh\uij_g_[j_]Zlvg_klZg_l_\lhflhbjZagbpZ
&#xG;&#x?C;&#xJH;&#xGG;&#xHC;&#xH0;R?KLVWL:IHG?CJHGGHCFH?JGBA:PBB
WlZiKha^Zgb_gh\h]h\b^_gby\Zr_]h[bag_kZbnbgZgkh\h]hiheh`_gbyGZkus_gb_\b^_gby
wfhpbyfbbijb^Zgb__fmfZdkbfZevghcq_ldhklb
WlZiIhablb\gu_ml\_j`^_gbydhlhju_ih^^_j`b\Zxl\b^_gb_
WlZgKha^Zgb_wfhpbhgZevguoydhj_cihkj_^kl\hfg_cjhggh]hdhgg_dlZ
WlZiIh^]hlh\dZihjlnhebh^eyaZi_qZle_gby\[_kkhagZl_evghfi_qZlgu_ibkvf_ggu_
a\mdh\u_\bamZevgu_bbgu_fZl_jbZeu
WlZi?`_^g_\gu_ijhp_^mjuljbjZaZ\^_gv ijbijh[m`^_gbb^g_fbi_j_^l_fdZdeh`blvky
kiZlv\f
WlZiIjbf_g_gb_jZaebqguog_cjhl_ogheh]bc^gyaZdj_ie_gbyh[jZah\\ih^khagZgbb
Ij_`^_\k_]h\ukha^Z_l_\b^_gb_p_e_cdhlhjuoohlbl_^h[blvkynmg^Zf_glwlh]hfuaZeh`beb\
ij_^u^ms_c]eZ\_hibkZ\ijhp_kkhij_^_e_gbybnbdkZpbb\b^_gbyAZl_f\b^_gb_^hihegy_lky
ibkvf_ggufb^_deZjZpbyfbijbagZggufbaZdj_iblv\\Zr_fih^khagZgbbgh\u_m[_`^_gby
Djhf_lh]hgm`ghdjmlblvwlh\b^_gb_gZf_glZevghfwdjZg_\Zr_]hfha]Zlh_klv
\bamZebabjh\ZlvaZibkZggu_p_ebFulZd`_hibr_ff_lh^bdmg_cjhggh]hdhgg_dlZkha^Zxsmx
wfhpbhgZevgu_ydhjygZhkgh\_\Zr_]hijhreh]hhiulZwlbydhjy[m^mlmkbeb\Zlv\Zrbgh\u_
m[_`^_gby
IhlhffugZmqbfky\hiehsZlvh[j_l_ggh_\Zfb\b^_gb_baZdj_ieyxsb__]h^_deZjZpbb\
bgkljmf_glZonbabq_kdhcj_Zevghklb[m^vlhi_qZlgu_fZl_jbZeunhlh]jZnbq_kdb_dheeZ`bbeb
^hkdb\bamZebaZpbbgZih^h[b_lhchdhlhjhcg_h^ghdjZlghmihfbgZegZkljZgbpZowlhcdgb]b
�`hg
GZdhg_p\umk\hbl_ijhp_^mjm_`_^g_\gh]hh[jZs_gbydwlbffZl_jbZeZf^eyklbfmebjh\Zgby
[_kkhagZl_evgh]hFuhibr_fijhklmxnhjfmf_^blZpbbe_`Zsmx\hkgh\_wlhcijhp_^mjub
ihagZdhfbf\Zkkg_dhlhjufbwe_f_glZjgufbg_cjhl_ogbdZfbdhlhju_\ukfh`_l_bkihevah\Zlv\
ih\k_^g_\ghc`bagb
Ijb[_]Zydwlhcf_lh^bd_g_ij_ju\gh dZdihdZaZebwdki_jbf_gluG:K:wnn_dlgZqbgZ_l
kdZau\Zlvkyq_j_ag_^_eb\f\u^h[v_l_kvlh]hqlh\[_kkhagZl_evghfgh\u_h[jZauijbh[j_lml
klZlmkf_glZevguoijb\uq_dZ\Zrfha]ihjh^blgh\mxkljmdlmjmg_cjhgguok\ya_c
Wlbh[jZaui_j_klZgml[ulvg_hkms_kl\bfufbf_qlZfbls_lgufbmih\Zgbyfbb[_kieh^gufb
nZglZabyfbbij_\jZlylky\\Zr_f[_kkhagZl_evghf\g_hkihjbfu_nZdluaZklZ\eyyj_lbdmeyjgmx
i_j_dZeb[jmxl\Zrmg_cjhdb[_jg_lbq_kdmxkbkl_fmlZdqlhhgZgZqg_l\hkijbgbfZlvgh\u_p_eb
dZdklZg^Zjlu
G?;?KIHDHCL?KVHKH?JR?GKL?
H^gZbaaZf_qZl_evguohkh[_gghkl_cg_cjhgghcfh^_jgbaZpbbkhklhbl\lhfqlhwlZf_lh^bdZg_
ij_^ty\ey_lq_eh\_dmqj_af_jguolj_[h\ZgbcG_lgbfZe_cr_cg_h[oh^bfhklbklj_fblvkydlhfm
qlh[ugZdZ`^hfwlZi_^hklb]Zlvkh\_jr_gkl\Z ;he__lh]hg_lgbfZe_cr_cg_h[oh^bfhklbohlv
kdhevdhgb[m^v[_kihdhblvkyaZj_amevlZl\fFuij_^eh`bf\Zffgh]h_bhl\Zkg_lj_[m_lky\
lhqghklbkh[ex^ZlvwlhlieZgbhlghkblvkydg_fmdZddh[yaZl_evghcijh]jZff_
WlhdZdknbabq_kdbfbmijZ`g_gbyfbLsZl_evghjZajZ[hlZggZyijh]jZffZmijZ`g_gbcijbghkbl
�j_amevlZl"Dhg_qghhe`gueb\uke_^h\Zlv_cqlh[uhklZ\Zlvky\nhjf_"Kh\k_fg_h[yaZl_evgh
;hevrbgkl\hbagZkbkiulu\Zxlklhevg_agZqbl_evgu_gZ]jmadbqlh^Z`_iylgZ^pZlbfbgmlgZy
ijh]medZg_ki_rgufrZ]hf[m^_ljZ^bdZevgufijhju\hfJZamf__lkylZdZyijh]medZg_iha\hebl
\ZfaZ\h_\Zlvahehlmxhebfibckdmxf_^Zevgh\_^vfZehdlhdwlhcf_^Zebklj_fblky
Dhjhq_]h\hjyq_f[hevr_\u^_eZ_l_l_femqr_j_amevlZl?keb\uihegbl_\k_j_dhf_g^Zpbb
a^hjh\hGh]eZ\gh_gZqgbl_^_eZlvohlvqlhgb[m^v
Fuhkh[hhlf_qZ_fqlhkj_^br_klbwlZih\g_lgbh^gh]hkebrdhfkeh`gh]hbebq_j_kqmj
aZljZlgh]hih\j_f_gbDZdlhevdh\uaZ\_jrbl_gZqZevgmxih^]hlh\dm lxgbg]\b^_gbyb
ihablb\guo^_deZjZpbcbih^[hjaZdj_ieyxsbofZl_jbZeh\\fgZkh[kl\_gghfh^_jgbaZpbxm\Zk
[m^_lmoh^blvhlkbeug_kdhevdhfbgml\^_gv
AZeh]hfwnn_dlb\ghklbf_lh^bdby\eyxlkyq_ldhklvbg_ij_ju\ghklvijhp_kkZ
�h[b\Zcl_kvhlfuke_gguodZjlbgq_ldhklbbgZkus_gghklbbg_`Ze_cl_\j_f_gbgZborebnh\dm
ihdZg_m[_^bl_kvqlhhgb\lhqghklbhljZ`Zxlp_ebdhlhjuo\ugZf_j_gu^hklbqv
:aZl_fijbf_gycl_gZrmf_lh^bdmdZ`^uc^_gv
;m^mlq_ldhklvbg_ij_ju\ghklvihy\ylkybj_amevlZluk_ijhklhBkh\j_f_g_fj_amevlZlu\Zk
ihjZayl
�°WL:IKHA:GB?GHH=HB?GBY
�eygZqZeZknhjfmebjmcl_\b^_gb_\Zr_]hnbgZgkh\h]hiheh`_gbykhihjhcgZljbiZjZf_ljZ
jZkkfhlj_gguogZfb\]eZ\_qbklZyklhbfhklv_`_]h^guf^hoh^b_`_]h^guc\deZ^\h[s_kl\h
u^he`guZ[khexlghq_ldhhkhagZlvq_]hohlbl_^h[blvkyd\Zglh\hc\k_e_gghcg_lf_klZ
g_^hkdZaZgghklbbijhlb\hj_qb\hklbbk_fydhlhjh_\uihkZ^bl_g_fh`_lkh^_j`Zlvg_^hfhe\hd
Lh`_kZfh_hlghkblkyd^_yl_evghklbj_lbdmeyjghcnhjfZpbbbg_cjhdb[_jg_lbq_kdhckbkl_fu
uh[yaZgu^Z\ZlvbfdjbklZevghq_ldb_blhqgu_bgkljmdpbbqlh[uhgbl\_j^hagZebgZqlh
hjb_glbjh\Zlvky\ihbkd_j_kmjkh\^eyhkms_kl\e_gby\Zrbo`_eZgbb
;_kkhagZl_evgh_ojZgbliZfylvh[h\k_fqlh\udh]^Zeb[h\b^_ebkeurZebbeb^_eZebdjhf_
lh]hhghojZgbliZfylvh[h\k_fqlh\udh]^Zeb[h\hh[jZ`ZebIhfgbl_[_kkhagZl_evgh_g_
ijh\h^bljZaebqbyf_`^mj_Zevgufhiulhfbl_fqlhkemqbehkvlhevdh\\ZrbofukeyoDh]^Z
\u`b\hqlheb[hij_^klZ\ey_l_g_cjheh]bq_kdbwlhijhbkoh^blgZy\mb^ey\Zr_]hfha]Zwlhqlh
eb[hklhev`_j_ZevghdZd\ZrZjmdZbebklmegZdhlhjhf\ukb^bl_
&#xih;&#xeg;&#x_;&#x_k;&#xl_;&#xkl;&#x_;&#xgg;&#xh;&#xq;&#xlh;�&#xih;&#xeg;&#x_;&#x_k;&#xl_;&#xkl;&#x_;&#xgg;&#xh;&#xq;&#xlh;�iheg__kl_kl\_gghqlh`hg\dhgp_dhgph\ihk_ebeky\k\h_f^hf_\KZgb_]hihkdhevdm^ey
_]hih^khagZgbydh]^ZhgklhevdhjZakfhlj_egZnhlh]jZnbxwlh]h^hfZlhlm`_[uedmie_gb
�f_judlhfmqlh[u`hgi_j_k_ebeky\g_]hgZkZfhf^_e_
;_kkhagZl_evgh_g_ijh\h^bljZaebqbyf_`^mj_Zevgufb\hh[jZ`Z_fufh^gZdh^eyg_]hbf__l
agZq_gb_gZkdhevdhq_ldhb]em[hdhaZi_qZle_glhlbebbghch[jZahkihfbgZgbyhklZ\eyxsb_
gZb[he__]em[hdb_ke_^ug_\Z`ghj_Zevgu_hgbbeb\hh[jZ`Z_fu_h[eZ^Zxlij_bfms_kl\hfih
kjZ\g_gbxkl_fbdhlhju_g_klhevkbevgu
Qlhhij_^_ey_lkbem\i_qZlu\Zgby"L_`_^\ZnZdlhjZdhlhju_mijZ\eyxl\k_fb\hkihfbgZgbyfb
Zbf_gghih\lhjy_fhklvb]em[bgZlh_klvkl_i_gvwfhpbhgZevgh]h\ha^_ckl\byIjbq_fh[Z
nZdlhjZdjblbqgu
IHLHJY?FHKLV
Wlhijhklhijb\uqdZg_\hagbdZ_lhllh]hqlh\uk^_eZebqlhlh_^bgh`^uqlh[uhgZ\hagbdeZ
gm`ghih\lhjylv^_ckl\bykgh\Zbkgh\ZLZddijbf_jmfumqbfkyoh^blv]h\hjblvbmk\Zb\Z_f
lZ[ebpmmfgh`_gbyIh\lhj_gb_jh`^Z_lijb\uqdmbwlh\_jghb\hlghr_gbbf_glZevguo
ijb\uq_d
Lmldjh_lkyh^gZbahkgh\guoijbqbglh]hqlhex^bklhevqZklhg_^h[b\ZxlkyihklZ\e_gguo
p_e_cFh`ghkb^_lvgZk_fbgZjZobaZy\eylvhk\hbop_eyobeb[jZlvyg\Zjyjmqdmb[mfZ]mb
aZibku\Zlvgh\h]h^g__h[_sZgb_gh_^bgbqgh_^_ckl\b_jZ\ghkbevgh[_a^_ckl\bxQlh[u
ihy\bekyohly[ufZe_crbcrZgkhkms_kl\e_gby`_eZgbylj_[m_lky^_eZlvlhlhblhlhkgh\Zb
kgh\Z^_kyldbkhlgbjZahlihq_fmj_ZevgZykbeZg_ijhqghffh^_jgbaZpbbaZdexqZ_lkyg_
klhevdh\lhfdZd\u__\uihegy_l_kdhevdh\lhfdZdj_]meyjgh\u_xaZgbfZ_l_kvdZ`^uf
^_gv^_gvaZ^g_fi_^_exaZi_^Ze_cblZd^Ze__
=EM;BG:
Ih\lhj_gb_jh`^Z_lijb\uqdm^Z`__keba^_kvg_aZf_rZguwfhpbbh^gZdh[_awfhpbhgZevgh]h
\ha^_ckl\bywlZijb\uqdZ\iheg_\_jhylghhdZ`_lkykebrdhff_edhcbdZdke_^kl\b_
g_^he]h\_qghcIjbqbgZwlh]haZdexqZ_lky\l_kghck\yabf_`^miZfylvxbwfhpbyfbKh[ulbyk
kbevgufwfhpbhgZevgufaZjy^hfgZijbf_j\hklhj]hljh`^_gbyj_[_gdZbebkljZo\ua\Zgguc
Z\lhfh[bevghcZ\Zjb_caZihfbgZxlkydm^Zemqr_g_`_ebkdZ`_fh[uqgucaZ\ljZdr_klv
f_kyp_\gZaZ^
Fh`_l_\kihfgblv]^_\u[uebbqlh^_eZebyg\Zjy]h^Z"Kdhj__\k_]hg_l_keblhevdh\u
g_hlf_qZeblh]^Zk\hc^_gvjh`^_gbyIhfh`_leb_kebfumlhqgbfqlhwlh[ue\lhjgbd"Hiylv
lZdb\jy^eb:_kebfui_j_g_k_fky\^jm]hc\lhjgbdf_kypZgZq_luj_jZgvr_kdZ`_f\
k_gly[jy]h^Z"L_i_jvlh\ugZ\_jgydZ\kihfgbeb]^_[uebbqlh^_eZeb\lhl^_gv
Ihq_fm"_ebdZ\_jhylghklv_keblhevdh\ulZdbebbgZq_g_[uebgZijyfmxk\yaZguk
gZiZ^_gbyfbgZGvxChjdbZrbg]lhgqlhgZrZih\k_^g_\gZyjmlbgZ\lhl^_gvfZehq_f
hlebqZeZkvhllZdh\hcyg\Zjyk_fgZ^pZlv\lhjgbdh\kimklyGh\uaZihfgbebwlhldhgdj_lguc
\lhjgbdihlhfmqlhkh[ulbylh]h^gybf_ebkbevgucwfhpbhgZevgucaZjy^
:gZeh]bqgh]em[hdbcke_^hklZ\eyxlbihablb\gu_kh[ulbyI_j\ucihp_emcij_^eh`_gb_jmdbb
k_j^pZhdhgqZgb_mgb\_jkbl_lZih[_^Z\ij_klb`ghfkihjlb\ghfkhklyaZgbbjh`^_gb_j_[_gdZ
i_j\uch[_^\i_j\hfdmie_gghf\Zfb^hf_ih^jh[ghklbwlbokh[ulbchklZxlkykgZfb\iehlv
^haZiZoh\hl^_evguoa\mdh\bfmaudbdhlhjZylh]^Zb]jZeZ
IHLHJ?GB?WFHPBB GH:YJ?:EVGHKLV
kha^Z_l_\\hh[jZ`_gbbyjdmxdZjlbgmlh]hdZdwlh[m^_lhsms_gb_qlh\uklhbl_gZiv_^_klZe_
b]jZ_lgZpbhgZevguf]bfg\Zr_ckljZguajbl_ebZieh^bjmxldjh\vklmqbl\\bkdZoqbgh\gbd
gZ^_\Z_lf_^ZevgZ\Zrmr_xIhqm\kl\h\Zeb__\_k"
Ij_^klZ\eyy\k_klhevyjdh\udZd[uijh[m`^Z_l_wlhlhiulbi_j_^Z_l__]h[_kkhagZl_evghfm
lZd`_wnn_dlb\ghdZd_keb[u\ub\ijZ\^mklhyebgZiv_^_klZe_b\_kvfbjex[h\Zeky[uahehlhf
f_^Zevxm\ZkgZ]jm^b
hkijhba\h^bl_wlhlh[jZag_f_g__yjdh^_gvaZ^g_fi_j_^k\hbffuke_gguf\ahjhfb\kdhj_
\ug_ijhklh[m^_l_ij_^klZ\eylvk_[yhebfibckdbfq_fibhghfZgZqg_l_klZgh\blvkylZdh\ufB
ihlhfmklZg_l_^_eZlvlhqlh^_eZ_lq_fibhgkh\_jrZlvl_^_ckl\bydhlhju_hgij_^ijbgbfZ_l
`blvlhc`bagvxdhlhjhc`b\_lq_fibhgijb\e_dZlvl_j_kmjkubh[klhyl_evkl\Zdhlhju_hgd
k_[_ijb\e_dZ_l
?kebkdZaZggh_\ur_a\mqbl^ey\Zkwahl_jbqghkijhkbl_ex[h]hhebfibckdh]hq_fibhgZ
ij_^klZ\eyeebhgk_[ydh]^Zeb[h\ub]ju\ZxsbfahehlhgZhebfibZ^_Fh`_l_ih\_jblvlZdb
[ueh\k_hgb^mfZxlh[wlhfihklhyggh^_gvaZ^g_fb]h^aZ]h^hfLZdh\j_p_il\u^Zxsboky
^hklb`_gbcdZ`^h]hkihjlb\gh]hq_fibhgZdZ`^h]hfmaudZglZ\bjlmhaZdZ`^h]hagZf_gblh]h
Zdl_jZbeblZgphjZdZ`^h]hihimeyjgh]hiheblbdZmki_rgh]h[bag_kf_gZbdZ`^h]hfbeebhg_jZ
Dh]^Z\uqlheb[h\bamZebabjm_l_\\Zr_ffha]mkha^Z_lkygh\Zyg_cjhggZykljmdlmjZbebiZll_jg
dhlhjuckhhlghkblkykihklZ\e_ggufb\Zfbp_eyfbukha^Z_l_k_fyg_h[oh^bfh_^ey
ijb\e_q_gbyj_kmjkh\dhlhju_gm`gu^eyfZl_jbZevgh]h\hiehs_gby`_eZgby
Kgh\Z\k_ijhklhg_lk_f_gbg_l^_j_\ZOhlbl_\ujZklblv^_j_\h"bamZebabjmcl_lZd
kha^Z_lkyk_fy
BAM:EBA:PBY;?ABAM:EVGHKLB
�Ze_dhg_\kydbch[eZ^Z_l\hh[jZ`_gb_fke_]dhklvxihjh`^Zxsbfyjdb_fuke_ggu_dZjlbgu
;ulvfh`_l^ey\Zk[hevr_cj_Zevghklvxh[eZ^Zxlg_\bamZevgu_h[jZauZdhgdj_lgu_a\mdb
lZdlbevgu_hsms_gbybeb^Z`_aZiZobBeb`_eqb\Zk\bamZebaZpbyfh`_lhagZqZlvkha^Zgb_
dhfie_dkgh]hh[jZaZ\dexqZxs_]h\k_i_j_qbke_ggh_\ur_
Dq_fmfuklj_fbfkylZdwlhdlhfmqlh[u\uhsmlbeb[bag_kk\h_cf_qludZdg_qlh`b\h_
j_Zevgh_b\hkoblbl_evgh_DZdbf[uegb[ue\Zrij_^ihqlbl_evguchiul\bamZevguf
a\mdh\uflZdlbevguf\u^he`guhibjZlvkybf_gghgZg_]hihkdhevdmhgm^Z_lky\Zfemqr_
\k_]h
°°IJBF?JFHBP?EBBB?GB?G:;EB@:CRBC=H
Ymki_rghij_\jZsZx21(&28&+\eb^_jZdhgkmevlZpbhgguomkem]^eyfbeh]h[bag_kZb
fbjh\h]h[bag_kkhh[s_kl\ZYkjZ^hklvx\ukemrb\Zxbklhjbbex^_cdhlhju_q_j_amqZklb_\
gZr_cijh]jZff_^h[bebkvg_\_jhylguomki_oh\bkmf_ebbaf_gblvk\hx`bagvEx^yfgjZ\blky
^_eblvkykgZfbk\hbfiheh`bl_evgufhiulhfbhgbdZ`^uc^_gvrexlgZfibkvfZbkhh[s_gby
ihwe_dljhgghcihql_MgZkbf_xlkyijb\_j`_gpub^jmavyih\k_fma_fghfmrZjmbhgb
j_dhf_g^mxl21(&28&+k\hbf^jmavyfbiZjlg_jZf
K_]h^gyfhyqbklZyklhbfhklvkhklZ\ey_lBBBBBBBBB^heeZjh\yaZjZ[Zlu\Zx\]h^BBBBBBBBBB
^heeZjh\[eZ]h^Zjybg\_klbpbyfdhfiZgbyf5(F:Ob21(&28&+bmf_gyhklZ_lkygZ
�jmdZoBBBBBBBBBBBB^heeZjh\ihke_mieZlugZeh]h\_gv]bl_dmldhfg_j_dhcYkjZ^hklvxhl^Zx
\hkoblbl_evgZ
Y`b\m`bagvxhdhlhjhc\k_]^Zf_qlZeEx[h\vkf_obkljZklvgZihegyxlfhx`bagvb
iha\heyxlij_l\hjylvf_qlu\j_ZevghklvYijbagZl_e_gaZk\h_hlf_ggh_a^hjh\v_bwg_j]bqghklv
ZlZd`_aZa^hjh\v_bkqZklv_fh_c`_gub^_l_cFukqe_gZfbfh_ck_fvbdZ`^uc^_gvklZgh\bfky
[eb`_^jm]^jm]mbfm^j__^_ebfkyjZ^hklvxbex[h\vxYgZkeZ`^Zxkvhldju\Zxsbfbky
\hafh`ghklyfbY[eZ]h^Zj_gbijbagZl_e_gaZk\hx`bagvb\k_qlh\g_cijhbkoh^beh
IHE?:YIJ:DLBD:5(0$;
Dh]^Z\ghy[j_]h^Zyijbh[j_enjZgqZcabg]h\u_ijZ\ZgZij_^klZ\e_gb_5(F:O\rlZl_
Bg^bZgZwlZdhfiZgbym`_^\Z`^uij_^ijbgbfZeZ[_amki_rgu_ihiuldbaZdj_iblvky\wlhfrlZl_
Ijb[u\\Bg^bZgmy\uykgbeqlh\k_dlhaZgbfZekyg_^\b`bfhklvx\rlZl_m[_`^_guqlh
5(F:Olml^_eZlvg_q_]hbijbagZlvky[uehhq_gvkh[eZagbl_evghih^^Zlvkybkdmr_gbxb
jZa^_eblvh[s__fg_gb_GhyihklmibebgZq_Dlhfm\j_f_gbyagZedZdkha^Z\Zlv\b^_gb_b
m[_^bek_[yqlhkmf_x^h[blvkymki_oZ\dhgp_dhgph\y`_[ueij_^klZ\bl_e_f5(F:O\
Lhjhglhbij_mki_eIhq_fm[ug_ih[_^blvba^_kv"
YihklZ\bek_[_p_evx^hklbqvh[hjhlZ\fbeebZj^^heeZjh\bk^_eZlv5(0$;djmig_cr_c
dhfiZgb_cihlhj]h\e_g_^\b`bfhklvxbBg^bZg_ijbq_fg_ijhklhihklZ\bep_evghbha\mqbe__
�\k_f\hdjm]ZyklZeihkf_rbs_f^ey\k_]hrlZlZGhwlhg_hijhdbgmehfh_cm\_j_gghklb\
mki_o_dZdblhlnZdl gZdhlhjuc^jm]b_g_ij_fbgmebh[jZlblvfh_\gbfZgb_\fqlhyg_bf_e
jh\gufkq_lhfgbdZdh]hhiulZ\gZcf_i_jkhgZeZbmijZ\e_gbb[bag_khfGhmf_gy[ueh\b^_gb_
b\k\hbokeh\ZoihklmidZoieZgZob^_ckl\byoy\ujZ`Zewlh\b^_gb_
Yi_j_]h\hjbek\eZ^_evpZfb^jm]bodhfiZgbbihlhj]h\e_g_^\b`bfhklvxbhgbf_gy\ukf_yeb
Lh]^ZyklZe[_k_^h\Zlvkf_g_^`_jZfbkj_^g_]ha\_gZb^_eblvkykgbfbk\hbf\b^_gb_fIhf_j_
gZrbo[_k_^wlbex^bfh]ebgZ[ex^ZlvdZdbof_qlu\ie_lZxlky\fh_\b^_gb_dh]^Zy
jZkkdZau\Zehlhfqlh\b`m^eyk_[yhgbhlq_leb\hgZ[ex^Zebkh[kl\_ggmxnbgZgkh\mxk\h[h^mb
kqZkleb\mx`bagvH^bgaZ^jm]bfhgbhklZ\eyebij_`gb_f_klZjZ[hlubijboh^beb\5(F:O
kdhj_gZkklZeh^\Z^pZlvk_fvihlhf\^jm]r_klv^_kylihlhfklhl_q_gb_iylbe_lfu
k^_eZebkvdjmig_cr_cdhfiZgb_cghlhj]h\e_g_^\b`bfhklvxbBg^bZg_b^hklb]ebh[hjhlZ\
fbeebZj^^heeZjh\K_]h^gymgZk\rlZl_Z]_glh\h[hjhlkhklZ\ey_lfbeebZj^h\^heeZjh\
bfuijh^he`Z_fjZklb
&#x?J;&#x@0;WL:IIHABLBGU?ML?J@?GBY
Ihke_kha^ZgbydjbklZevghq_ldh]h\b^_gbygm`ghm[_^blvkyqlh_fmkhhl\_lkl\mxlm[_`^_gby
�dhlhjufb\ujmdh\h^kl\m_l_kv\ih\k_^g_\ghc`bagbZggucrZ]ijbgpbibZevgh\Z`_gIhq_fm"
IhlhfmqlhihiuldZ\hiehs_gbygh\h]h\b^_gbyijbij_`gbom[_`^_gbyoijhlb\hj_qZsbowlhfm
\b^_gbx_klvdeZkkbq_kdbcijbf_jklhedgh\_gbym[_`^_gbc
hafh`gh\ukeurZebqlhkeh\Zdhlhju_fuijhbaghkbfkhklZ\eyxl\k_]h\bh[s_]hh[t_fZ
dhffmgbdZpbbhklZevgu_k\_^_gbyi_j_^Zxlky\ujZ`_gb_febpZl_ehf]hehkZbyaudhfl_eZWlh
rbjhdhjZkijhkljZg_ggZykj_^bki_pbZebklh\ihjZa\blbxebqghklb]hjh^kdZye_]_g^ZbkdZaZlv
ihq_klb\g_cg_lgbkeh\ZijZ\^uHkgh\ZgZwlZe_]_g^ZgZg_\_jguoj_amevlZlZobkke_^h\Zgbc
him[ebdh\ZgguokhpbZevgufikboheh]hf:ev[_jlhfF_ojZ[bZghf\_]hdgb]_;_afhe\gu_
ihkeZgby \fH^gZdh\_]hj_amevlZlZofgh]hbihbklbg_nZglZklbq_kdbohldjulbcqZklv
Ijbh[uqguoh[klhyl_evkl\ZogZrbkeh\Zkh^_j`ZlgZfgh]h[hevr_\bbgnhjfZpbb ;m^vbgZq_
g_bf_eh[ugbdZdh]hagZq_gbyqlhbf_gghfu]h\hjbf\fGhF_ojZ[bZgbamqZehlgx^vg_lbibqgu_
h[klhyl_evkl\ZZkblmZpbbdh]^Zdlhlh\ZfagZdhfuci_j_^Z_l^\hckl\_ggh_khh[s_gb_lh
_klvkblmZpbbdh]^Zkeh\ZjZkoh^ylkykyaudhf`_klhfbeblhghf]hehkZih^h[ghckblmZpbb
q_fm\ukdhj__ih\_jbl_"
Dijbf_jmdh]^ZfZlv]h\hjblj_[_gdmLu`_agZ_rvyex[exl_[yh^gZdh__jmdbkeh`_gugZ
]jm^bZ\]hehk_kd\habljZa^jZ`_gb_bdZdh_ihkeZgb_\hkijbgbfZ_lj_[_ghd" GZf_dg_lhqlh
kh^_j`blky\keh\Zo\fBkh\_jr_gghkijZ\_^eb\hqlhdh]^Zkeh\Zg_khhl\_lkl\mxl^_ckl\byf
qm\kl\ZfgZkljh_gbxm[_`^_gbyfg_\_j[Zevgh_\k_]^Zih[_`^Z_l
LhqghlZdbijhbkoh^blijb\aZbfh^_ckl\bbjZkkm^dZ \_j[Zevgucmjh\_gv\fb[_kkhagZl_evgh]h
g_\_j[Zevgucmjh\_gv\fIhkeZgb_\Zr_]hjZkkm^dZ gZijbf_jaZibkZggu_gZ[mfZ]_p_eb\f
dhgdmjbjm_lkihkeZgb_fdhlhjh_\Zr_[_kkhagZl_evgh_kqblZ_lbklbgguf km[_`^_gbyfbimkdZc
��^Z`_hgbg_knhjfmebjh\Zguq_ldh\fh]Z^Zcl_kvdlhih[_^blmfZ_fhl\_l\Zfba\_kl_g
Bgufbkeh\Zfb\ufh`_l_kdZaZlvYohqm\q_l\_jhm\_ebqblvh[hjhlk\h_]h[bag_kZklukyq
^hfbeebhgZ^heeZjh\\]h^Gh_keb\Zr_[_kkhagZl_evgh_hjb_glbjm_lkygZpbnjmlh]^Z
\u\k_jZ\ghqlhijhbaghkbl_Yex[exl_[ykhkdj_s_ggufbgZ]jm^bjmdZfbbk^\bgmlufb
[jh\yfbG_aZ[m^vl_\kihj_jZkkm^dZb[_kkhagZl_evgh]h\k_]^Zih[_`^Z_l\lhjh_k_]^Z
BlZd^Z\Zcl_ijb]ey^bfkyd\Zrbfm[_`^_gbyf
&#x:R;&#xL?;&#xDM;&#xSB;&#x?;&#xM;;&#x?@;�:RBL?DMSB?M;?@?GBY
Hldm^Z\uagZ_l_dZdh\u\Zrbl_dmsb_m[_`^_gby"Bog_lZdlhijhklhhkhagZlvihkdhevdm
m[_`^_gbyq_eh\_dZg_hlt_fe_fZyqZklv_]hebqghklbbqZklv\hfgh]hfkhdjh\_ggZykdjulZy^Z`_
hlg_]hkZfh]h?klvaZf_qZl_evgh_bg^mbklkdh_ijbkeh\v_fbj_ljblZcgu\ha^mo^eyilbp
\h^Z^eyju[bq_eh\_d^eykZfh]hk_[yJu[ug_aZf_qZxl\h^mhgbieZ\Zxl\g_cgZijhly`_gbb
\k_c`bagbbihlhfmg_^mfZxlh\h^_jZ\ghdZdbilbpuh\ha^mo_dhlhjuchgb\hkijbgbfZxldZd
_kl_kl\_ggmx`bag_ggmxkj_^mLZdh\ubgZrbm[_`^_gbyfuieZ\Z_f\gbobihlhfmhgb^ey
gZkijZdlbq_kdbg_aZf_lgubg_jZaebqbfu
BlZddZdgZfmagZlvdZdh\u\Zrbm[_`^_gby"Hl\_lgZwlhl\hijhkqj_a\uqZcghijhklhp_gbl_
kh[kl\_ggmx`bagvHgZb_klv\Zrbm[_`^_gbyk_\\Zr_c`bagbhlghr_gbyk^jm]bfbex^vfb
a^hjh\v_^hoh^uklbev`bagbf_klZ]^_\u`b\_l_]^_jZ[hlZ_l_]^_hl^uoZ_l_\Zrb
ih\k_^g_\gu_aZgylbykeh\hf\k__klvfZl_jbZevgh_\hiehs_gb_fuke_ggh]hh[jZaZdhlhjhfm
ijb\_j`_gh\Zr_ih^khagZgb_
?keb^_eZkdeZ^u\Zxlkyg_m^ZqghagZqbl\Zrbm[_`^_gby]eZkylYg_m^Zqgbdbgbq_]hg_
ihibr_rvbebYg_aZkem`b\Zxlh]hqlh[ubf_lvfgh]h^_g_]
?keb\ubkiulu\Z_l_klj_kkbaaZlh]hqlh\Zf\_qghg_o\ZlZ_l\j_f_gbagZqblbf_gghlZdh\u
\Zrbm[_`^_gby
?keb`_\uqm\kl\m_l_qlh\p_ehf`bagvm^ZeZkvih\Zfihklhygghg_^hklZ_l\j_f_gbb^_g_]
qlh[uaZgylvkyl_fq_fohq_lkym]Z^Zcl_dZdh\u\Zrbm[_`^_gby"b^bfhFg_\k_]^Zq_]hlhg_
o\ZlZ_l:_keb\u^mfZ_l_G_lih`Zemcg_k_cqZkghkdhjhaZ\ljZgZke_^mxs_cg_^_e_
�lh]^ZmgZk^ey\Zkiehob_gh\hklb\Zr_`_eZgb_g_bkihegblkygbdh]^Zey[_kkhagZl_evgh]hg_l
gbijbreh]hbgb[m^ms_]hhghij_[u\Z_l\gZklhys_fKe_^h\Zl_evgh\Zr_ih^khagZgb_aZij_l
I_j\ucrZ]khklhbl\hkhagZgbblh]hqlh\uaZjme_f\ZrZ`bagvkha^ZgZlhevdh\Zfbbgbd_f
[hevr_bkha^Z\Zeb\u__hibjZykvij_`^_\k_]hgZk\hbm[_`^_gby?keb\uohlbl_baf_gblv
k\hx`bagvlh]^Zj_rbl_dZdb_m[_`^_gby\Zfg_h[oh^bfu
&#x:Y;&#xI;&#xJ:;&#xDL;½&#x:;&#x;&#xF:;&#xLJ;&#x?@;&#x?J;
&#xWG;�IHE?:YIJ:DLBD:F:CLJ?@?JAWGFB
bj^`bgbyQZgDhgmijZ\ey_lwdkihjlghbfihjlghcdhfiZgb_cFZclj_`_jawg^fbgZ
fZe_gvdhfhkljh\_FZ\jbdbcAZihke_^gb_iylve_l__[bag_knZdlbq_kdbij_djZlbejZa\b\Zlvky
ihbkdZo\uoh^ZbadjbabkZhgZkemqZcghgZldgmeZkv\Bgl_jg_l_gZkZcl21(&28&+b
g_kfhljygZh^bggZ^pZlbqZkh\mxjZagbpm\h\j_f_gbgZqZeZkhljm^gbqZlvkgZfbbamqZlvgZrb
fZl_jbZeubmqZkl\h\Zlv\m^Ze_gguok_fbgZjZo
IjZdlbq_kdbkjZambj^`bgbyihgyeZqlhjZa\blb_[bag_kZk^_j`b\Zxl__kh[kl\_ggu_m[_`^_gby
@b\ygZdjhohlghfhkljh\_qv_gZk_e_gb_g_\_ebdhbijb\udehd[_^ghklb]h\hjbl
bj^`bgbyhq_gve_]dhijhgbdgmlvkym\_j_gghklvxqlhlukihkh[gZ^hklbqvlhevdhwlh]hb
gbq_]h[he__DhfiZgbyijh^he`ZeZjZ[hlZlvghyg_\b^_eZ^eyg__i_jki_dlb\ohlyfg_b
ohl_ehkvjZa\b\Zlv[bag_k
HkhagZ\wlhm[_`^_gb_hgZknhjfmebjh\ZeZ^eyk_[ygh\h_bgZqZeZaZi_qZle_\Zlv_]h\
ih^khagZgbbihkj_^kl\hff_lh^bdbg_cjhgghcfh^_jgbaZpbbBj_amevlZlug_aZf_^ebeb
ihy\blvky
F_gvr_q_fq_j_af_kypijh^he`Z_lbj^`bgbyymklZgh\beZdhglZdlk^h[u\Zxs_c
dhfiZgb_cba:njbdbdhlhjZylhj]m_lihem^jZ]hp_ggufbdZfgyfbHgbijbe_l_ebgZFZ\jbdbcb
ihke_i_j_]h\hjh\gZagZqbebf_gyk\hbff_`^mgZjh^gufij_^klZ\bl_e_fK_]h^gyfuihemqZ_fb
h[jZ[Zlu\Z_faZdZaugZP_eu_dhgl_cg_judZfg_c
YaZgbfZeZkvfZjd_lbg]hffgh]he_lbagZxgZkdhevdhly`_ehaZdexqblvk^_edmb^Z`_ijhklh
kh]eZr_gb_hgZf_j_gbyoGh\^jm]\k_klZehgZfgh]he_]q_DZ`^uc^_gvi_j_^hfghc[md\Zevgh
bagbhldm^ZgZqZeb\hagbdZlvgh\u_\hafh`ghklbY\klj_qZeZex^_cba^jm]boqZkl_ck\_lZbd
dhgpmgZr_c\jh^_[ukemqZcghc[_k_^ufum`_^h]h\Zjb\Zebkvhkhljm^gbq_kl\_
Q_j_aljb^pZlv^g_cihke_gZqZeZ\aZbfh^_ckl\byk21(&28&+bj^`bgbymljhbeZijb[uev
k\h_cdhfiZgbb?s_q_j_aljb^pZlv^g_chgZaZdexqbeZ\Z`gmxk^_edmbf_kyqguch[hjhl__
dhfiZgbb^hklb]jZaf_jZh[hjhlZ\k_]hij_^u^ms_]h]h^Z
�&#x?J;&#x@0;KHA:GB?IHABLBGUOML?J@?GBC
Ihablb\gu_ml\_j`^_gby^he`gu[ulv^_jadbfblh_klv^Ze_dhb^msbfbq_ldbfbb
knhjfmebjh\Zggufb\gZklhys_f\j_f_gb
Fum`_hibku\Zebkeh`ghklbijhbkl_dZxsb_balh]hnZdlZqlhex^bg_j_^dhnhjfmebjmxlk\hb
p_eb\g_]Zlb\guol_jfbgZof_klhlh]hqlh[unhdmkbjh\ZlvkygZlhfq_]hbfohq_lkyhgb
dhgp_gljbjmxlkygZlhfq_lbfg_ohq_lkyYohqm\klj_lblvq_eh\_dZkdhlhjuf[m^m`blv^he]h
bkqZkleb\hbYg_ohqmijh\_klb`bagv\lhkd_bh^bghq_kl\_dZaZehkv[uwlbnjZau
\ujZ`Zxlh^ghblh`_jZagufbkeh\Zfbgh^eyih^khagZgbyhgbijbgpbibZevghjZaebqgu
Ih^khagZgb_g_\_^Z_ljZagbpuf_`^mohqmbg_ohqmhghkeurbllhevdh^he]ZybkqZkleb\Zy
`bagvbeblhkdZbh^bghq_kl\h
KhagZgb_\ukljZb\Z_l\k_\eh]bq_kdhcihke_^h\Zl_evghklbbgZq_hghg_fh`_lihkdhevdmg_
kihkh[ghnhdmkbjh\Zlvkyh^gh\j_f_ggh[he__q_fgZ^\mofukeyoGh[_kkhagZl_evgh_fh`_l
KhagZgb_nb]mjZevgh\ujZ`ZykvqblZ_ldgb]mki_j\hckljZgbpu^hihke_^g_cZ[_kkhagZl_evgh_
�\hkijbgbfZ_l__dZd_^bgh_p_eh_dZdk\h_]hjh^Zg_cjheh]bq_kdbc\ZjbZgl`_e_`_eehM
^_l_chkh[_gghmfZe_gvdbowlhijhy\ey_lkyhlq_leb\hfZeurb_s_g_mki_ebkha^Zlv^eyk_[y
f_glZevgu_[Zjv_jubihlhfmjZkdju\Zxlk\hbfukebl_evgu_ijhp_kkulZddZdm`_g_iha\heyxl
k_[_[he__klZjrb_^_lbbl_f[he__\ajhkeu_?keb\u\_ebl_j_[_gdmg_^_eZlvlh]hlhblh]hlhd
q_fmwlh_]hih^lhedg_l"Dlhfmqlh[uk^_eZlvbf_gghlhqlh\uaZij_lbeb
KdZ`_f\uohlbl_qlh[u\Zrj_[_ghdih_eZddmjZlghbg_ijhebebdZiebfhehd?keb\u
kdZ`_l_Wckfhljbmf_gyg_ijheb\Zcfhehdhmf_gvrblebwlhrZgkugZlhqlhfhehdh
ijhev_lky"Gbq_]hih^h[gh]hgZh[hjhlrZgku\hajZklml
Lh`_\_jghb\hlghr_gbblh]hqlhfu]h\hjbfk_[_\_jg__\khlgbjZaIhq_fm"Ihlhfmqlh
k\h_fmj_[_gdm\u\_ebl_g_ijheb\ZlvfhehdhjZabebhlkbeu^\ZjZaZ\^_gvlZd"Gmimklvljb:
kZfhfmk_[_kdhevdhjZagZijhly`_gbb^gy\ukh\_lm_l_g_g_j\gbqZlvg_aZ\h^blvkyg_e_alv\
�[mluedm"_kyldb_kebg_khlgbjZaLhqlhfuk_[_]h\hjbffuih\lhjy_fkgh\Zbkgh\Z^_kyldb
khlgblukyqb^_kyldblukyqjZaGZb[hevr__\ebygb_gZk_[yhdZau\Z_l_\ukZfbihkdhevdm
gbdlh^jm]hcg_r_iq_l\ZfgZmrdhlZdqZklhdZdwlh^_eZ_l_\ukh[kl\_gghci_jkhghc
&#x:Y;&#xI;&#xJ:;&#xDL;½&#x:;�IHE?:YIJ:DLBD:@HG:KK:J:N
Q_fklZjr_yklZgh\bekyl_fdj_iq_\_jbeqlhfg_g_km`^_gh^h[blvky\wlhc`bagbgbq_]h
kdhevdhgb[m^vagZqbfh]hDZdmihfbgZehkv\h\\_^_gbbdwlhcdgb]_yk\yaZekykmebqghcrZcdhc
bfhy`bagvg_kmebeZgbdZdboi_jki_dlb\Dh]^Zy\i_j\u_ihklZ\bei_j_^kh[hcp_evb
knhjfmebjh\Ze\b^_gb_[uehqj_a\uqZcgh\Z`ghih\_jblv\k_[ydZd\[bag_kf_gZbgZq_fhb
ij_`gb_m[_`^_gbyih^hj\Zeb[u\kydb_gZqbgZgby
YaZibkZeml\_j`^_gb_dhlhjh_klhevj_adhdhgljZklbjh\Zehkm[_`^_gbyfbkdhlhjufby\ujhk
qlhbihk_c^_gvhghbf__l^eyf_gy\Z`g_cr__agZq_gb_
Yhlebqgucbmki_rguc[bag_kf_g
H[jZlbl_\gbfZgb_aZibku\ZywlmnjZamy\g__g_\_jbeG_\_jbegb_^bghfmkeh\mBihgylgh
ihq_fm\g_cg_[uehgbkeh\_qdZijZ\^uh\kydhfkemqZ_\lmihjmGhyj_rbeqlhk^_eZx__
ijZ\^hcYohl_eklZlvmki_rguf[bag_kf_ghf:k[ulvkyfhyf_qlZfh]eZlhevdh_keb__ijbgyeh
[uih^khagZgb_Bbf_gghwlbfybaZgyeky
GZijhly`_gbbihke_^mxsboe_ly^hihegyekibkhdk\hbop_e_cbml\_j`^_gbc dklZlbkdZaZlv
lZdhckibkhdg_y\ey_lkyq_flhaZnbdkbjh\ZggufjZabgZ\k_]^Zhgih^\_j`_gihklhygguf
baf_g_gbyf\fhll_dmsbckibkhdp_e_cbml\_j`^_gbcdhlhjufyihevamxkv
Y]_gbcbdZ`^uc^_gvkh\_jrZx]_gbZevgu_hldjulby
YjZaj_rZxk_[_[ulvkbevguf
YZ[khexlghm\_j_g\k\h_ckihkh[ghklbaZjZ[Zlu\ZlvklhevdhkdhevdhaZohqm
�_gv]bl_dmldhfg_kh\k_oklhjhgdZdh`b^Z_fu_lZdbg_h`b^Zggu_
Yihklhygghijb\e_dZxdk_[_ex^_cdhlhju_ihfh]Zxlfg_jZa\b\Zlvfhc[bag_k
Yhlebqgucbmki_rguc[bag_kf_gbmf_gy_klv\k_qlhlj_[m_lkyqlh[uij_\jZlblv21(
&28&+\dhfiZgbxkfbeebZj^gufh[hjhlhf
YjZkiheZ]Zx\k_fbkihkh[ghklyfblZeZglZfbbj_kmjkZfbqlh[ukha^Z\Zlvr_^_\ju
Y\k_]^Zkihdh_gk^_j`Zg^h\he_g`bagvxb^h[jh`_eZl_e_gdh]^Z^Zxbgl_j\vxbeb\_^m
Yij_djZkghmf_xm[_`^ZlvbjZkkdZau\ZlvWlhlZda^hjh\h
I_j_qblZ\wlhlkibkhd\u\hafh`ghh[gZjm`bl_\g_fm[_`^_gbydhlhju_ybf_ejZg__bohl_e
baf_gblvGZijbf_jY\k_]^Zkihdh_gk^_j`Zg^h\he_g`bagvxIh\Zr_fmy\k_]^Z[ue
lZdbfq_eh\_dhfdhlhjucih^Z_lk_[ykihdhcghk^_j`Zgghwe_]Zglgh"Gbq_]hih^h[gh]h
Kihdhcguc\h\k_g_lhkeh\hdhlhjufyhibkZe[uk_[ykZfh]hfgh]he_lgZaZ^G_[m^_l
ij_m\_ebq_gb_fkdZaZlvqlh\k_[eZ]hijbylgu_dZq_kl\Zdhlhjufbydh]^Zlhg_h[eZ^Zey
ijbh[j_eihkj_^kl\hfihablb\guoml\_j`^_gbckha^Z\Z\rbogh\u_g_cjhggu_k\yab\fh_ffha]m
Beb\havf_fwlhml\_j`^_gb_Yihklhygghijb\e_dZxdk_[_ex^_cdhlhju_ihfh]Zxlfg_
jZa\b\Zlvfhc[bag_k?keb\uihoh`bgZf_gy bgZ[hevrbgkl\h^jm]boex^_c\flhgZ\_jgydZ
agZdhfukijZ\behfOhq_rvqlh[uqlheb[h[uehk^_eZgh^_eZcwlhkZfghhghm\ug_\_jgh
G_evaykha^Z\Zlvdjmigu_bij_mki_\Zxsb_dhfiZgbb\h^bghqdm;ueh\j_fydh]^Zy[_kihdhbeky
kmf_xebgZclbgm`guoex^_clh_klvdh]^Z\_jbeqlhg_kfh]mgZclblZdboex^_c
Wlhm[_`^_gb_hdZaZehfg_^mjgmxmkem]maZlhgh\h_ihfh]ehk_ijhklh
&#x:Y;&#xI;&#xJ:;&#xDL;½&#x:;&#x;&#xL?;Î&#xHJ;&#xF?;ÀIHE?:YIJ:DLBD:L?CEHJF?CF:JD?LBG=
Dh]^ZdgZfh[jZlbekyKdhllL_cehjhgg_kdju\Zek\h_]hjZa^jZ`_gbyIhke_^_kylbkebrgbfe_l
jZ[hlu^baZcgklm^byL_cehjf_c^fZjd_lbg]dhlhjmxhghkgh\Ze\f_kl_khk\h_c`_ghcEhjb
klhedgmeZkvkhagZqbl_evgufbljm^ghklyfbHgbaZgbfZebkv\_[^baZcghfih^]hlh\dhcij_kk
j_ebah\hilbfbaZpb_ckZclh\bijh^Z`_cj_deZfguoiehsZ^hdghdZdb_[umkbebygb
ij_^ijbgbfZebgbgZrZ]g_ijb[eb`ZebkvdihklZ\e_ggufp_eyf
Kdhll[ukljhhkhagZeqlh]eZ\gufij_iylkl\b_fgZimlbjZa\blby[bag_kZy\eyxlky_]h
kh[kl\_ggu_m[_`^_gbyHgagZeqlhkijZ\ey_lkyk[bag_khfbihfh]Z_ldeb_glZfjZa[h]Zl_lvgh
g_\_jbeqlhkihkh[_gihemqZlvhlgboZ^_d\Zlgh_\hagZ]jZ`^_gb_aZk\hbmkem]b
Yihfh]Zek\hbfdeb_glZfklZgh\blvkyfbeebhg_jZfb]h\hjblKdhllZkZffh`ghkdZaZlv
_^\Zihdju\ZejZkoh^u
Kdhll\hkihevah\Zekyf_lh^bdhcg_cjhgghcfh^_jgbaZpbbbgZqZe[hf[Zj^bjh\Zlv]gh_
ih^khagZgb_\bamZebaZpbyfbbihablb\gufbml\_j`^_gbyfbH^ghbaihke_^gbo[ueh
hjb_glbjh\ZghgZ[he__Zdlb\gh_mqZklb_KdhllZ\mki_oZo_]hdeb_glh\
YjZ[hlZxkfgh`_kl\hfiZjlg_jh\b\eZ^_xfgh]bfbIjh_dlZfbgZ^dhlhjufbljm`mkv
Kdhllih\lhjyewlhml\_j`^_gb_dZ`^h_mljhB\hlqlhkemqbehkv
k_]hq_j_a^\_g_^_ebh^bgbafhbodeb_glh\ijb]eZkbef_gydk_[_b\^jm]ij_^eh`belj_lv\
k\h_f[bag_k_
Deb_glmgZklhevdhihgjZ\bekyijh_dlih^]hlh\e_ggucKdhllhfbEhjbqlhhgj_rbeij_^eh`blv
L_cehjf_c^fZjd_lbg]^hex\k\h_cdhfiZgbbqlh[uaZdj_iblv^_eh\u_hlghr_gby
�Ghwlh[ue_s_g_dhg_p\Z^gykimklyijh^he`Z\r_fmijZa^gh\Zlvg_`^Zggh_ij_^eh`_gb_
Kdhllmiha\hgbe^jm]hcdeb_glGZ^_xkv\ug_khql_l_f_gygZoZehfkdZaZehgghfg_
gjZ\blkyjZ[hlZlvk\Zfbbyohl_e[uqlh[u\uklZebfhbf^_eh\ufiZjlg_jhfk^he_c\
[bag_k_
Keh\Zh[hbodeb_glh\gZklhevdhkhhl\_lkl\h\Zebml\_j`^_gbxdhlhjh_aZibkZe^eyk_[yKdhllqlh
hg[md\Zevghihl_jye^Zjj_qbk_kemqbehkvaZdZdbolhq_lujgZ^pZlv^g_cLZdh\hfh]ms_kl\h
q_ldhknhjfmebjh\Zggh]hihablb\gh]hm[_`^_gbybfieZglbjh\Zggh]h\ih^khagZgb_
L_i_jv\ZrZhq_j_^vBkihevamywlmdgb]mbebk\hc[ehdghlihljZlvl_g_kdhevdhfbgmlbaZibrbl_
ihablb\gu_ml\_j`^_gbyij_^klZ\eyxsb_l_m[_`^_gbydhlhju_\uohl_eb[ubf_lvbdhlhju_
ih^^_j`Zlknhjfbjh\Zggh_\Zfb\b^_gb_
&#x?J;&#x@0;IJBF?JUML?J@?GBC
DZ`^uc^_gvyijh`b\ZxkljZklghbhkfuke_ggh
Y^h[b\Zxkvmki_oZ\h\k_o^_eZo
Yp_gxk\hbkihkh[ghklbb\k_]^Zj_Zebamxk\hcihl_gpbZe
Mf_gyklhevdh^_g_]kdhevdhfg_lj_[m_lky
Fhc[bag_kijhp\_lZ_l
Ye_]dh^hklb]Zxk\hbop_e_cbj_Zebamx`_eZgby
Yiheghklvxm\_j_g\k_[_
Yhlebqguc[bag_kf_g
Yfm^jhbkihevamxk\h_[h]Zlkl\h
Y[h]Zlbmki_r_g\h\k_f
Mf_gy_klv\k_j_kmjku^ey^hklb`_gbyfhbop_e_cb`_eZgbb
�_eZgb_^_g_]^hklZ\ey_lfg_m^h\hevkl\b_
Yl\hjq_kdbcq_eh\_dk[h]Zluf\hh[jZ`_gb_f
YZ[khexlghm\_j_g\k\h_ckihkh[ghklbaZjZ[hlZlvklhevdhkdhevdhihlj_[m_lky
YjZkiheZ]Zx\k_fbj_kmjkZfbqlh[uklZlvfmevlbfbeebhg_jhf
Fhc[bag_kijb\e_dZ_lba[ulhdkj_^kl\byfh]miha\heblvk_[_ex[mxjhkdhrv
Yhj]Zgbah\ZgZdlb\_g^bkpbiebgbjh\ZglZeZgleb\dj_Zlb\_g^_yl_e_gbq_klghaZjZ[Zlu\Zx
^_gv]b
YlZeZgleb\dj_Zlb\_gbijb\e_dZx\k_j_kmjkug_h[oh^bfu_^eyfh_cnbgZgkh\hck\h[h^u
Yh[eZ^Zx\k_fbgZ\udZfbmf_gbyfbk\yayfbbkj_^kl\Zfbqlh[ukha^Zlv[bag_kk\h_cf_qlu
YaZkem`b\Zxlh]hqlh[uaZjZ[Zlu\Zlv^_gv]be_]dhb\[hevrbodhebq_kl\Zobqlh[uh[eZ^Zlv
nbgZgkh\hck\h[h^hc
Y\h\j_fyhieZqb\Zx\k_kq_lZb^_gv]bl_dmldhfg_hlh\kx^mh`b^Z_fu_bg_h`b^Zggu_
YaZkem`b\ZxkqZklvybah[bebybijhp\_lZgby
Ye_]dh^hklb]ZxnbgZgkh\uop_e_c
Yk\h[h^ghjZkiheZ]Zxk\hbf\j_f_g_f
Y]_gbbb\k_]^Zbkihevamxk\hbkihkh[ghklb
�_gvaZ^g_fyklZgh\exkvemqr_\h\k_ohlghr_gbyo
YijhgbpZl_e_gdj_Zlb\_gij_^ijbbfqb\bex[ex\_k_ev_
Yh[eZ^ZxmgbdZevghckihkh[ghklvx^h[b\Zlvky\k_]hq_]hohqm
Yp_e_mklj_fe_gj_rbl_e_gbkljZkl_g\^_eZo
Yknhdmkbjh\Zgbkhkj_^hlhq_g
Mf_gyh]jhfgucaZiZkwg_j]bbbyknhdmkbjh\ZggZ^hklb`_gbbp_e_c
Fhc[bag_kwlhr_^_\j
Yf_^blbjmx_`_^g_\ghbhklZxkv\ihklhygghfdhglZdl_kh[jZaZfbbah[bebybmki_oZ
Y\bamZebabjmx\k_q_]h`_eZxbiheghklvxdhgljhebjmxfZl_jbZevgu_\hiehs_gbyk\hbo
YkqZkleb\b^h\he_g`bagvx
YjZaj_rZxk_[_[ulvkbevguf
Yihklhygghijb\e_dZxdk_[_ex^_cdhlhju_ihfh]Zxlfg_jZa\b\Zlvfhc[bag_k
Yhlebqgucbmki_rguc[bag_kf_g
Yh[eZ^Zx\k_fbkihkh[ghklyfblZeZglZfbb^_gv]Zfbdhlhju_fg_gm`gu
YfZkl_jk\h_]h^_eZ
DZdb\kemqZ_k\b^_gb_fkibkhd\Zrboml\_j`^_gbc_klvlhqlhfh`gh^hihegylvbkijZ\eylv
^h\h^blv^hmfZihdZm\Zkg_ihy\blkygZ[hjdjbklZevghq_ldbobijZ\bevghknhjfmebjh\Zgguo
ml\_j`^_gbc\ujZ`Zxsbobf_gghlhdq_fm\uklj_fbl_kv
kibkd_ijbf_jh\fui_j_qbkebebjy^ihablb\guoml\_j`^_gbcqlh[uklbfmebjh\Zlv\Zr
l\hjq_kdbcijhp_kk?keb\uaZf_lbeb\g_fh^ghbeb^\Zml\_j`^_gbyhkh[hijbly]Zl_evguo^ey
\Zk\klZ\eycl_bo\k\hckibkhdGh\ug_^he`guke_ihdhibjh\ZlvgZrbml\_j`^_gbywlh\k_]h
ebrvijbf_juGZb[he__fh]ms_kl\_ggu_ml\_j`^_gbygZ\_jgydZhdZ`mlkykm]m[h\Zrbfb\_^v
gbdlhg_agZ_l\Zkemqr_\ZkkZfbo
&#x?J;&#x@0;FHBIHABLBGU?ML?J@?GBY
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
��WL:IKHA:GB?WFHPBHG:EVGUOYDHJ?CIHKJ?KLHFG?CJHGGH=H
DHGG?DL:
Ihfgbl_ijb\_^_gguc\ur_ijbf_jdZkZl_evgh^\mo\lhjgbdh\"?keb\uihiulZ_l_kv\kihfgblv
]^_[uebbqlh^_eZebkhhl\_lkl\_gghk_gly[jy]h^Zbyg\Zjy]h^Zlhh[gZjm`bl_
qlh\hkihfbgZgbyh[h^ghfbawlbo^g_cihij_`g_fmyjdb_ohlykh[ulby^jm]h]h^gy\u_^\Zeb
kihkh[gu\hkklZgh\blv\iZfylbq_fjZagbpZf_`^mwlbfb\lhjgbdZfb"wfhpbhgZevghfaZjy^_
k\yaZgghfk^g_fdhlhjucgug_ijbgylhh[hagZqZlvdZd
Kms_kl\m_lg_cjhijZdlbdZgZau\Z_fZyg_cjhggufdhgg_dlhfdhlhjZybkihevam_lwfhpbhgZevgu_
ijb\yadb^eyih^dj_ie_gbyex[h]hm[_`^_gbybebml\_j`^_gbyJ_amevlZl^hklb]Z_lky[eZ]h^Zjy
khijy`_gbxdhgdj_lgh]hm[_`^_gbykkbevghcwfhpb_cdhlhjZyk\yaZgZkdZdbfeb[h
\hkihfbgZgb_f
G_cjhggucdhgg_dlijhbkoh^bl\gZr_fkhagZgbbihklhygghDZdqZklh\ueh\bebdZdhcgb[m^v
aZiZoZjhfZlk\_`_kdhr_gghcljZ\uaZiZoij_euoebklv_\aZiZoklZjh]hr_jklygh]hk\bl_jZ
\ugmlh]hbardZnZbebZjhfZldZdh]heb[hijh^mdlZdhlhjuc\ug_ihdmiZebfgh]he_lb\^jm]
m\b^_eb\fZ]Zabg_b\g_aZighd\Zf\ha\jZsZebkv\hkihfbgZgbyh^Z\ghfbgm\rbo^gyo"Wlh
ijhbkoh^blihlhfmqlhiZfylvZkkhpbZlb\gZihijbjh^_Fgh]b_bagZrbo^_lkdbo\hkihfbgZgbc
gZijbf_jaZi_qZle_\Zxlky\khagZgbb[eZ]h^Zjydhgdj_lgufaZiZoZf ljm[hqguclZ[ZdhlpZ\f
a\mdZf eZckhk_^kdhckh[Zdb\fbeblZdlbevgufhsms_gbyf khe_gZy\h^ZgZdh`_i_khdb
kheg_qguck\_l\hkihfbgZgbyhih_a^d_gZfhj_\f
KgZqZeZihbsbl_\iZfylbkh[ulb_kdhlhjufbm\Zkk\yaZguhsms_gbyih[_^u\hklhj]Z
ljbmfnZul_fkZfufhlus_l_g_cjhgguciZll_jgh[eZ^Zxsbchij_^_e_gghcde_cdhklvxlh
_klvkihkh[gucijb\yau\Zlvdk_[_fukeb
Hibrbl_ a^_kvbeb\k\h_f[ehdghl_\f\g_kdhevdboij_^eh`_gbyowlhkh[ulb_bk\yaZggu_kgbf
\hkihfbgZgby
IHABLBGH?KH;ULB?FH?C@BAGB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
L_i_jvaZdjhcl_]eZaZbiha\hevl_k_[_aZgh\hi_j_`blvwlhkh[ulb_bhlf_lvl_\k_qlh\u\b^bl_
keurbl_qm\kl\m_l_bhsmsZ_l_
AZl_faZibrbl_k\hb\i_qZle_gbyg_h[yaZl_evghp_evgufbij_^eh`_gbyfb^hklZlhqgh
hl^_evguokehbbebkeh\hkhq_lZgbcdhlhju_[m^mlgZihfbgZlv\Zfh[wfhpbyok\yaZgguok
\hkihfbgZgb_f
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
L_i_jv\u[_jbl_ex[h_baihablb\guoml\_j`^_gbcu[_jbl_dhjhldh_blZdh_dhlhjh_\ul\_j^h
ohlbl_k^_eZlvk\hbfgh\ufm[_`^_gb_ffh_fkemqZ_y\u[jZelZdh_Yhlebqgucb
mki_rguc[bag_kf_gihkdhevdm\ujhkkkh\_jr_gghijhlb\hiheh`gufm[_`^_gb_fZgh\h_[ueh
ijbgpbibZevgh\Z`guf^eyf_gyqlh[ubaf_gblv`bagv
Kgh\ZaZdjhcl_]eZaZb\kihfgbl_\Zr_ihablb\gh_kh[ulb_ijbq_f\h\k_ok_gkhjguo
ih^jh[ghklyokaZiZoZfba\mdZfbb\h\k_ohsms_gbyobdh]^Z\Zfwlhm^Zklkyijhbag_kbl_
ml\_j`^_gb_\kemoeb[hijhk_[y
hlqlhkemqblkydh]^Zkh[ulb_ j_Zevgh_beb\hh[jZ`Z_fh_\fijh[m`^Z_lkbevgu_wfhpbb
ijhbkoh^bl\u[jhkijhl_bgh\bg_cjhf_^bZlhjh\Zg_cjhgui_j_iju]b\ZxlkbgZilbq_kdmx
ijhiZklvqlhijb\h^bldm\yau\Zgbx^Zggh]hkh[ulbykg_cjhgghckljmdlmjhcdm^Z[he__
kbevghfmq_f_keb[uwlh[uehijhklh_\hkihfbgZgb_Dh]^Z\uaZgh\hi_j_`b\Z_l_wlhkh[ulb_
bk\yaZggu_kgbfqm\kl\Z\u[jZku\Z_lky_s_[hevr_ijhl_bgh\bijbde_b\Zyihablb\gh_
ml\_j`^_gb_dwlhfmkh[ulbx\unbabq_kdb\kljZb\Z_l_gh\mxfukev\kms_kl\mxsbcg_cjhgguc
iZll_jg
Ijb\_^mijbf_jbakh[kl\_ggh]hhiulZ
k_fgZ^pZlve_lf_gy\ayeb\[Zkd_l[hevgmxdhfZg^mmgb\_jkbl_lZrlZlZHj_]hgoh^_h^gh]h
fZlqZdhlhjucihfgx^hkboihjyb]jZegZihabpbbaZsblgbdZijhlb\fhsgh]hiZjgyihbf_gb
fZlq_gZ[jZehqdh\Zhg\k_]hY`b\hihfgx\hklhj]hllh]hqlhfg_m^Zehkvk^_j`Zlv
_]hbkZfhfm\^h\hevihdmjZ`blvkygZ^ijhlb\gbdhfWlhh^bgba\Z`g_crbowfhpbhgZevguo
fhf_glh\fh_c`bagbhsms_gb_g_aZfmlg_ggh]h\hklhj]Z
Wlhhsms_gb_[uehklhevkbevgufklhevyjdbfqlhyke_]dhklvx\hkdj_rZe_]h\iZfylbB\hl
qlhyk^_eZe\kihfgbelhlfZlqaZgh\hi_j_`be\hklhj]bmih_gb_b]jhcbih^mfZeY
hlebqgucbmki_rguc[bag_kf_g
Yijb\yaZewlh\hkoblbl_evgh_qm\kl\hdk\h_fmgh\hfmm[_`^_gbxbkihevamywfhpbbb
kms_kl\mxsbcg_cjhgguciZll_jgh[t_^bgbe\hklhj]ljb^pZlbe_lg_c^Z\ghklbdhlhjucih
ij_`g_fmkhfghckhk\hbfgh\ufdj_^h
IJBF?JUWFHPBHG:EVGUOYDHJ?C
i_j\u_\ub]jZgaZ[_]gZfbexybkiulZe]hj^hklvjZ^hklv\hklhj]blhj`_kl\hYihfgxZjhfZl
\_k_gg_cljZ\ufhbgh]b\kz_s_]m^ylhlmklZehklbby\b`mdZdajbl_ebfg_jmdhie_sml
Ihemqb\mgb\_jkbl_lkdbc^biehfyqm\kl\h\Zek_[yihdhjbl_e_fW\_j_klZihfgxebpZk\hbo
jh^bl_e_cemqb\rb_kyjZ^hklvxb]hj^hklvxaZf_gy
I_j\h_k\b^Zgb_kfh_ckimlgbp_c`bagbY[uegZk_^vfhfg_[_hlkqZklvykeh\gh\_jgmeky^hfhc
ihke_^he]h]hhlkmlkl\byIhfgxl_ieh__jmdb\fh_ceZ^hgbbkeZ^dbcZjhfZl__\hehk
�&#xD:;&#x:L;&#x?J;&#xB:;&#xE:;�WL:IIH=HLHD:F:L?JB:E:EYA:I?Q:LE?GBY
FZl_jbZeu^eyaZi_qZle_gby\k_]hgZ\k_]hnbabq_kdb_ij_^klZ\e_gby\Zr_]h\b^_gbyb
ml\_j`^_gbcihkj_^kl\hfhj]Zgh\qm\kl\\ui_j_^Z_l_wlbij_^klZ\e_gby\Zr_fm
[_kkhagZl_evghfmGZb[he__lbibqgu_fZl_jbZeulZdh\u
ibkvf_ggu_bi_qZlgu_ml\_j`^_gby g_j_^dheZfbgbjh\Zggu_\f
Zm^bhaZibkb\dexqZyaZibkb]hehkZkfmaudZevgufnhghf
fZl_jbZeu^eyih^khagZgby
dZjlbgdbb^hkdb\bamZebaZpbb beb^hkdbnZglZabb\r\f
�jm]b_ijbf_jukfhljbl_gZZZZMROLQDVVDUDIFRP
Ibkvf_ggu_ml\_j`^_gby
JZki_qZlZcl_gZb[he__ihegmxnhjfmebjh\dm\Zr_]h\b^_gbyLZd`_jZki_qZlZcl_gZh^ghc
kljZgbp_gZb[he__agZqbfu_^ey\Zkihablb\gu_ml\_j`^_gby?kebohlbl_fh`gh
aZeZfbgbjh\Zlvbo\ex[hfijbglk_j\bk_?s_fh`ghijhdhehlv\gbohl\_jklbyb\klZ\blv\
[ehdghlk^_j`Zl_e_f
:m^bhaZibkb
AZibrbl_ml\_j`^_gbyijhbag_k_ggu_\Zrbfkh[kl\_gguf]hehkhfAZl_faZibrbl_nZceugZ
dhfiZdl^bkdbebi_j_g_kbl_bogZk\hcZcih^bebPSAie__jbkemrZcl_g_lhevdh\h\j_fy
aZgylbcg_cjhgghcfh^_jgbaZpb_cghb\ex[hckblmZpbbdh]^Zwlh\hafh`gh
ulZd`_fh`_l_gZeh`blvkh[kl\_gguc]hehkaZqblu\Zxsbcihablb\gu_ml\_j`^_gbygZ
fmaudZevgucnhgijbq_ffmaudZ^he`gZ[ulvmkihdZb\Zxs_cjZkkeZ[eyxs_c?klvg_kdhevdh
ki_pbZevguodhfivxl_jguoijh]jZffghfh`gh\hkihevah\Zlvkybex[ufZm^bhj_^Zdlhjhf
$XGDFLW\$PDGHXVbeb*DUDJH%DQG
FZl_jbZeu^eyih^khagZgby
?s_[he__gZ^_`guckihkh[ij_^Zlv\Zrbfukebih^khagZgbxkhklhbl\bkihevah\Zgbbki_pbZevgh
fmaudZevghfnhg_gZmjh\g_qmlvgb`_\Zr_]hihjh]Zkeurbfhklbblh]_]hehkbfmaudZ
ba[_]gmlnbevljh\\Zr_]hkhagZgbyb[m^mlihiZ^ZlvgZijyfmx\ih^khagZgb_
FZl_jbZeu^eyih^khagZgby\dexqZxl\k_[yZm^bhb\b^_haZibkbZlZd`_ijh]jZffu
kha^Zxsb_ikboh^_ebq_kdb_h[jZauih\Zr_fm\u[hjmgZfhgblhj_[eZ]h^Zjyq_fm\Zrb
\bamZebaZpbbijhgbdZxl\ih^khagZgb_ihdZjZkkm^hdaZgylbgufb^_eZfbH^ghbahkgh\guo
ij_bfms_kl\lZdbofZl_jbZeh\aZdexqZ_lky\lhfqlhhgbfh]ml\hkijhba\h^blvky\nhgh\hf
j_`bf_kh\_jr_gghg_hl\e_dZy\Zr_khagZgb_hl_]haZgylbc
DZjlbgub^hkdb\bamZebaZpbb
uj_aZcl_ba`mjgZeh\beexkljZpbbij_^klZ\eyxsb_lhqlh\uohl_eb[ubf_lvbah[jZ`_gby
aZgylbcdhlhju_\Zkijb\e_dZxlf_kl]^_\uohl_eb[u`blvbijhy\e_gbcklbey`bagbd
dhlhjhfm\uklj_fbl_kvkeh\hf\k_qlhhlghkblkyd`bagbdhlhjhc\uf_qlZ_l_`blv
GZde_b\Zcl_bogZdZjlhgqlh[ukha^ZlviZghjZfm`bagb\Zr_cf_qluY\_rZxk\hb^hkdb
\bamZebaZpbbgZkl_gmgZ^ibkvf_ggufklhehfqlh[udZjlbgdbbh[jZaudhlhju_y\u[jZe
[hf[Zj^bjh\Zebfhbqm\kl\ZgZijhly`_gbb^gyhdjm`Zxk_[y\k_fq_]hohqm^hklbqvbqlhohqm
bf_lv
YlZd`_aZ\_e^hkdm\bamZebaZpbbdhlhjmxgZau\Zx^hkdhc^hklb`_gbcbgZdhlhjmxihf_sZx
bah[jZ`_gby\k_]hq_]h^h[bekyDijbf_jmgZwlhc^hkd_gZde__gZnhlh]jZnbyfh_]h^hfZ
\uj_aZggZyba`mjgZeZ\]h^mf_kl_kh[jZaZfblh]hq_]h\uohlbl_^hklbqvhq_gv\Z`gh
bf_lvdZjlbgulh]hq_]h\um`_^hklb]ebQm\kl\ZijbagZl_evghklbb[eZ]h^Zjghklbfgh]hdjZlgh
mdj_iyl\Zrmk\yavkd\Zglh\ufihe_f[_kij_^_evguo\hafh`ghkl_c
KBE:BAM:EBA:PBB
�hkdb\bamZebaZpbbbeb^hkdbnZglZabcij_^klZ\eyxlkh[hcqj_a\uqZcghgZ^_`gucbgkljmf_gl
aZi_qZle_gby\Zrbomklj_fe_gbc\ih^khagZgbbihkdhevdmq_l\_jlvkihkh[ghkl_cgZr_]hfha]Z
hl^ZgZih^h[jZ[hldm^ZgguoihklmiZxsbohl]eZaFg_ba\_klghqlhg_dhlhju_ex^b[he__
hjb_glbjh\ZgugZa\mdbebgZdbg_lbq_kdmxbgnhjfZpbxgh\p_ehfbwlh\jy^ebfh`_l[ulv
hkihj_ghex^b\hkijbgbfZxlfbjij_`^_\k_]h\bamZevghhlihq_fmh^ghbah[jZ`_gb_klhbl
lukyqbkeh\bihq_fm\bamZevgu_h[jZauhdZau\Zxlkyfhsgufkj_^kl\hf\ha^_ckl\bygZ
[_kkhagZl_evgh_
Wlhhlebqguckihkh[ijhy\blvnZglZabxJZa\e_dZcl_kvu`_dhgkljmbjm_l_k\h_[m^ms__
GZc^bl_Z\lhfh[bevk\h_cf_qluijb\_^bl_ijbyl_eyqlh[uhgknhlh]jZnbjh\Ze\Zk\wlhc
fZrbg_;he__lh]haZdZ`bl_l_kl^jZc\bimklvijbyl_evkgbf_lgZ\b^_hdZf_jmdZd\u_^_l_\
wlhfZ\lhfh[be_GZc^bl_^hfdhlhjuc\Zfih^mr_h^_`^mdhlhjZy\Zfih\dmkm\k_q_]h
ohq_lkybqlh\ufh`_l_ij_^klZ\blv\bamZevgh
H^bgbagZrbodeb_glh\bf_eq_dh\mxdgb`dmgZdZ`^hfebkl_dhlhjhc[uebah[jZ`_g^hfdZdhc
hgklj_fbekybf_lvkydbcjZa\uibku\Zyq_dhggZihfbgZek\h_cj_lbdmeyjghcnhjfZpbbh
^hf_dhlhjuclZ^he`gZ\ukfZljb\Zlv
�jm]hcgZrdeb_glkgyep_euc^hdmf_glZevgucnbevfh[bag_k_k\h_cf_qluf_kl_k^jmavyfbhg
kmf_ekgylvdZd\oh^bl\hnbkbijb\_lkl\m_lk_dj_lZjyZlZ\djZlp_khh[sZ_l_fmhfbeebhgZo
^heeZjh\ihklmie_gbchlk^_ehdjZamf__lkynbevfkgbfZeky\Zj_g^h\Zgghfihf_s_gbbkh
agZdhfhc\jhebk_dj_lZjyGhaj_ebs_ihemqbehkvnZglZklbq_kdh_Nbevfijh^he`Zekyhdhehiylb
`bagbMhjj_gZ;ZnnblZbebkwjZJbqZj^Z;jwgkhgZAZf_qZl_evgh
:_keb\^jm]ihqm\kl\m_l_k_[y]emihgZihfgbl_k_[_qlh\kydZynbabq_kdZyj_ZevghklvgZqbgZ_lky
kb^_bEx[hcfbeebZj^_jwlh\ujhkrbcfZevqbdk]jZg^bhaghcf_qlhcZex[hcmki_rguc
[bag_k\hagbdZ_ldZdh[jZa\qv_flhkhagZgbb
��WL:IIJHP?MJ:G?CJHGGHCFH?JGBA:PBB
_kvijhp_kknhjfbjh\Zgby\b^_gbybml\_j`^_gbcboaZibku\Zgbyj_^Zdlbjh\Zgbyb^h\_^_gby
^hkh\_jr_gkl\ZjZki_qZldbeZfbgbjh\Zgby\k_wlbijhp_^mjulj_[mxlmkbebcjZkkm^dZGh
dh]^Zih^jmqgu_kj_^kl\ZgZdhg_p]hlh\ugZqbgZ_lkygZklhysZyjZ[hlZ\u^he`gu
\hkihevah\Zlvkyih^kh[gufbfZl_jbZeZfbqlh[ui_j_^Zlvh[jZauih^khagZgbx
ZfihgZ^h[blkym^_eylvwlhfmhlkbeuljb^pZlvfbgml\^_gv \ijhq_fq_f[hevr_\j_f_gb\u
aZljZlbl_gZi_j_^Zqmh[jZah\l_f[uklj__\Zr_\b^_gb_bml\_j`^_gbyaZi_qZle_xlky\
ih^khagZgbbbl_f[uklj__\Zrbp_eb\hiehlylky\nbabq_kdhcj_Zevghklb\nhjf_kh[ulbcbeb
h[klhyl_evkl\\fGZihfbgZ_f\Z`ghg_dZd^he]h\uwlh^_eZ_l_ghqlh\u^_eZ_l_ohlvqlhlh
Emqr_\k_]hijb[_]Zlvdijhp_^mj_ijb[ebabl_evgh\h^ghblh`_\j_fy^gyihkdhevdm
q_eh\_q_kdh_l_ehqm\kl\bl_evghdpbjdZ^ghfmpbdemlh_klvih^qbgy_lky[bhjblfZfWlhagZ_l
\kydbcijhn_kkbhgZevguckihjlkf_gfmaudZgllZgphjbibkZl_evIjhp_^mjZdhlhjmx\u[m^_l_
ijZdlbdh\Zlviylv^g_cih^jy^ijbf_jgh\h^ghblh`_\j_fyhdZ`_ldm^Z[hevr__\ha^_ckl\b_gZ
\Zr_ih^khagZgb_q_flZ`_ijhp_^mjZ\l_`_^gbgh\jZagh_\j_fy
B^_Zevgh_\j_fy^eyijZdlbdbdh]^Z\ug_fgh]hmklZebbg_kebrdhfkhkj_^hlhq_gguWlh
khklhygbyihem[h^jkl\h\Zgbydh]^Z\ZrbkhagZl_evgu_nbevljuihqlbhldexq_gub^hklmid
ih^khagZgbxhldjulFuj_dhf_g^m_f^\Zijhf_`mldZkjZamihke_ijh[m`^_gbyihmljmbi_j_^
l_fdZdeh`blvkykiZlvZlZd`_gZklhyl_evghkh\_lm_f^h[Z\blvlj_lbcihkj_^b^gykdZ`_f\
h[_^_gguci_j_ju\beb\ex[h_^jm]h_\j_fydh]^Zm\Zk_klv\hafh`ghklvhlhj\Zlvkyhl^_eb
m_^bgblvky\lbrbg_?keb\u^g_f\u]Z^u\Z_l_\j_fyih^j_fZlvihq_fm[ukgZqZeZg_ihjZ[hlZlv
gZ^kh[hc"
Djhf_lh]h\_kvfZg_iehohijh\h^blv_`_^g_\gmxijhp_^mjmg_lhevdh\h^gh\j_fyghb\h^ghf
f_kl_GZc^bl_lboh_m_^bg_ggh_f_kl_qdh]^_\Zkg_ih[_kihdhylihdjZcg_cf_j_^_kylvfbgml
hldexqbl_l_e_nhgi_c^`_jm\_^hfe_gbyhihemq_gbbwe_dljhgguoibk_fbijhq__qlhfh`_l\Zf
ihf_rZlv
�F?BL:PBY
F_^blZpbyhkgh\Zijhp_^mjug_cjhgghcfh^_jgbaZpbbnmg^Zf_glgZdhlhjhf\u[m^_l_
\ha\h^blva^Zgb_gh\uom[_`^_gbcp_e_cbmklj_fe_gbcEx^bqZklh\hkijbgbfZxlkeh\h
f_^blZpbydZdkbghgbfl_jfbgh\jZkkeZ[e_gb_bkgylb_klj_kkZihwlhfmgZjZggbowlZiZo
jZa\blbygZmdbhebqghklbf_^blZpbxjZkkfZljb\ZebdZdkj_^kl\hh[j_l_gby^mr_\gh]ha^hjh\vy
H^gZdhijbgpbibZevgh_agZq_gb_f_^blZpbbg_\lhfqlhhgZiha\hey_ljZkkeZ[blvkyZ\lhfqlh
hgZmqbl\Zr_khagZgb_nhdmkbjh\ZlvkyF_^blZpbyihkmlbihlhfmby\ey_lkymki_rguf
kj_^kl\hfkgylbyklj_kkZqlhhgZnhdmkbjm_lkhagZgb_gZjZkkeZ[e_gbb dh_]h\bghckblmZpbb
^hklbqvqj_a\uqZcghkeh`gh\f
EZjjbWeebkhgbkihegbl_evguc^bj_dlhjHjZdelj_[m_lhllhif_g_^`_jh\dhfiZgbb
�ijZdlbdh\Zlvf_^blZpbxljb`^u\^_gvNbe`_dkhge_]_g^Zjguclj_g_j[Zkd_l[hevghcdhfZg^u
�]h^m\`mjgZe_LZcf`hweKlZcghim[ebdh\ZeklZlvxbadhlhjhcke_^h\Zehqlh
fbeebhgh\Zf_jbdZgp_\f_^blbjmxlj_]meyjghbwlh\^\h_[hevr_q_f^_kylve_lgZaZ^
AZihke_^gb_^\Z^pZlvbebljb^pZlve_l[uehijh\_^_ghg_fZehbkke_^h\Zgbcihbamq_gbx
f_oZgbdbb[eZ]hl\hjgh]h\ha^_ckl\byf_^blZpbbG_f_g__mgb\_jkbl_lh\b
bkke_^h\Zl_evkdbobgklblmlh\bakljZg\uihegbebk\ur_bkke_^h\ZgbcBlh]bwlbojZ[hl
im[ebdh\Zebkv\\_^msbogZmqguo`mjgZeZohgbihdZaZebqlhf_^blZpby
mkbeb\Z_lkihkh[ghklvnhdmkbjh\Zlvky
mdj_iey_lgZ[ex^Zl_evghklv
ih\urZ_l\gmlj_ggxxwg_j]bx
mkbeb\Z_ll\hjq_kdb_kihkh[ghklb
kgb`Z_l\_jhylghklvklj_kkZ
kha^Z_lhsms_gb_m^h\e_l\hj_gghklb
kgb`Z_l\_jhylghklv\hagbdgh\_gby^_ij_kkbb
memqrZ_lh[s__khklhygb_a^hjh\vy
m]em[ey_lk\yavkd\Zglh\ufihe_f
H[uqghfugZklhevdhaZgyluih\k_^g_\gufb^_eZfbgZklhevdh\h\e_q_gu\l_dmsmx^_yl_evghklv
qlhgZrfha]aZqZklmxhl\_j]Z_llhgdb_kb]gZeukihkh[gu_ihfhqvgZf^h[blvkyihklZ\e_gguo
p_e_cF_^blZpbyjZajZ[Zlu\Z_lfurpukhkj_^hlhq_gghklbih^h[ghlhfmdZdmijZ`g_gbyk
]Zgl_eyfblj_gbjmxlie_q_\u_b]jm^gu_furpu
F_^blZpbydhjj_dlbjm_lfha]^Z_lgZf\hafh`ghklvih^dexqblvkydbklhqgbdm\k_ob^_c
d\Zglh\hfmihex[_kij_^_evgh]hkhagZgbyF_^blZpbyiha\hey_lgZfmijZ\eylv\hegZfbgZr_]h
fha]ZF_^blZpbymqblfha]nhdmkbjh\Zlvkybi_j_^Z\Zlvih^khagZgbxh[jZau\b^_gbybp_e_cZ
lZd`_k[hevr_cwnn_dlb\ghklvxbkdZlv\hdjm`Zxs_ffbj_hl\_luih^kdZadbbj_kmjku
B\k_wlhklZgh\blky\hafh`guf[eZ]h^Zjylhfmqlhfufh`_fjZa\blv\k_[_kihkh[ghklv
mijZ\eylvfha]h\ufb\hegZfb
HEGUFHA=:
;_lZ\hegu =p\fWlhkZfu_[uklju_bkZfu_dhjhldb_bafha]h\uo\hegbhgbg_]h^ylky
^eyaZi_qZle_gbyh[jZah\Wlb\hegukhhl\_lkl\mxlgZr_fmih\k_^g_\ghfm[h^jkl\mxs_fm
khklhygbxG_dhlhju_mq_gu_\dexqZxl\^ZggmxdZl_]hjbxb]ZffZ\hegu =p\f
Kh]eZkghhl^_evgufl_hjbyf]ZffZ\hegubaemqZxlkydh]^Zfuijhba\h^bfgh\u_g_cjhggu_
kljmdlmjuBamq_gb_lb[_lkdbofhgZoh\\h\j_fyf_^blZpbbmklZgh\behqlhhgbbkimkdZxlihlhd
]ZffZ\heg
:evnZ\hegu =p\fWlbfha]h\u_\hegukhhl\_lkl\mxljZkkeZ[e_gbxh[mq_gbxf_lh^hf
ih]jm`_gbye_]dhfmljZgkmm\_ebq_gbxijhba\h^kl\Zk_jhlhgbgZkhklhygbxihem^j_fu
haZj_gbyff_^blZpbbbhldju\Zxl^hklmidih^khagZgbxZlZd`_dd\Zglh\hfmihex
L_lZ\hegu =p\fWlbfha]h\u_\heguk\yaZguknZahc[ukljh]hkgZZlZd`_kijhba\h^kl\hf
dZl_oheZfbgh\ \_s_kl\g_h[oh^bfuf^eyh[mq_gbybaZihfbgZgby\fmkbe_gb_fl\hjq_kdbo
kihkh[ghkl_chk\h_gb_fwfhpbhgZevgh]hhiulZihl_gpbZevgufbbaf_g_gbyfbih\_^_gbyb
mk\h_gb_fij_ih^Zggh]hfZl_jbZeZ;eZ]h^Zjyl_lZ\hegZfijhbkoh^bldhglZdlkd\Zglh\ufihe_f
�_evlZ\hegu =p\fWlhf_^e_ggu_b^ebggu_fha]h\u_\hegukhhl\_lkl\mxsb_kgm[_a
khklhygb_gZy\m
Q_luj_lbiZfha]h\uo\hegfh`ghkjZ\gblvkq_lujvfyi_j_^ZqZfb\Z\lhfh[be_[_lZ\hegu
i_j\Zyi_j_^ZqZZevnZ\hegu\lhjZyl_lZ\hegulj_lvyb^_evlZ\heguq_l\_jlZy
;hevrbgkl\hex^_cnmgdpbhgbjmxl\^bZiZahg_[_lZ\hegGhfh`_l_eb\u\hh[jZablv
kihjlb\gmxfZrbgmdhlhjZy^\b`_lkygZi_j\hci_j_^Zq_qZkugZijhe_l"Dhg_qghg_lL_fg_
f_g__bf_gghlZdbijhbkoh^blk[hevrbgkl\hfbagZkFuk`b]Z_fkh[kl\_ggu_dhjh[dbi_j_^Zq
bg_m^b\bl_evghihwlhfmqlhklhevfgh]b_klZgh\ylky`_jl\ZfbjZaebqguoklj_kkh\B_s_g_
m^b\bl_evghqlhj_]meyjgZyf_^blZpbyhdZau\Z_lklhev[eZ]hl\hjgh_\ha^_ckl\b_gZhj]Zgbafb
mkljZgy_lijbqbguklj_kkh\
�_ehg_\lhfqlh[_lZ\heguiehob_i_j\Zyi_j_^ZqZ\_kvfZihe_agZ\_^vbf_gghgZg_c
Z\lhfh[bevljh]Z_lkykf_klZlh_klvhgZijb\h^blfZrbgmbag_ih^\b`ghklb\^\b`_gb_Djhf_
lh]hi_j\Zyi_j_^ZqZg_h[oh^bfZgZhiZkghc^hjh]_gZijbf_jgZev^mGh_a^blvgZg_cp_euc
^_gv"ukh``_l_dhjh[dm
LhqghlZd`_[_lZ\heguh[eZ^Zxlihe_agufbdZq_kl\ZfbHgbdZdg_evayemqr_ih^oh^yl^ey
ijbgylbygh\hcbgnhjfZpbbdhgp_gljZpbbgZaZ^ZqZodhlhjuo\ujZgvr_g_\uihegyebbf_ggh
[eZ]h^Zjy[_lZ\hegZf\uk_cqZkqblZ_l_wlbkeh\ZH^gZdhhgbih^h[ghi_j\hci_j_^Zq_^Ze_dh
\Zkg_m\_amlDh]^ZfZrbgZljhgmeZkvkf_klZdh]^Z\uijbgyebbgnhjfZpbxgm`gh
i_j_dexqZlvkygZ\lhjmxi_j_^Zqm
B_^\Z\uk^_eZ_l_wlhkemqblkyg_qlhihjZabl_evgh_dhe_kZZ\lhfh[beygZqbgZxl\jZsZlvky
[uklj__kZfZfZrbgZgZ[bjZ_lkdhjhklvgh^\b]Zl_evaZf_^ey_lkyDZdlZdh_\hafh`gh"k_^_eh\
i_j_^Zq_?s_aZf_lg__wnn_dlgZlj_lv_ci_j_^Zq_bl_f[he__gZq_l\_jlhcF_gvr_baghk
^\b]Zl_eyf_gvr_jZkoh^lhieb\ZF_gvr_klj_kkh\[he_ag_ck_j^pZhiZkghklbbgkmevlZb
bgnZjdlZf_gvr_jZa^jZ`bl_evghklbf_gvr_lj_\h]b[hevr_wnn_dlb\ghklb
Q_fg_hibkZgb_`bagbq_eh\_dZj_]meyjghfh^_jgbabjmxs_]hk\hcfha]f_^blZpb_c"
�I?J?DEXQ?GB?I?J?:QFHA=M
F_^blZpbyihfh`_l\Zfi_j_klZlvnb]mjZevgh\ujZ`ZykvjZa]hgylvdhe_kZihkj_^kl\hfg__\u
gZqg_l_^hklb]Zlvlh]hqlhbf__l^ey\ZkagZq_gb_;hevrbgkl\hbagZkjZ[hlZxlkebrdhfmihjgh
�Zmki_o\[bag_k_g_\hafh`_g[_amihjgh]hljm^Zh^gZdh[blvky]heh\hchkl_gmg_f_lh^^Zb
ls_lgu_ihiuldbkha^Zlv[bag_kg_iha\heylgZkeZ`^Zlvky`bagvxdhlhjZyijhc^_lfbfh?keb\u
kljhbl_[bag_kl_fkihkh[hfddhlhjhfmijb[_]Z_l[hevrbgkl\hij_^ijbgbfZl_e_cagZqbl\u
jZ[hlZ_l_kebrdhfmihjghb\_ebdbrZgkuqlh\Zrbmkbebyh[_jgmlkyijh\Zehf
JZ[hlZlv_s_mihjg__iehohckh\_lGbqlh\ijbjh^_g_jZ[hlZ_l_s_mihjg__h^gZdh\k_\g_c
^_ckl\m_lb^_ckl\m_lwnn_dlb\ghAgZf_gblZypblZlZba;b[ebb]eZkblIhkfhljbl_gZihe_\u_
ebebbdZdhgbjZklmlgbljm^ylkygbijy^mlgh]h\hjx\ZfqlhbKhehfhg\h\k_ckeZ\_k\h_cg_
h^_\ZekylZddZd\kydZybagbo Fn\fEbebbg_bkiulu\Zxlklj_kkZihih\h^mlh]hdZdbf
jZklbdZdbhklZevgZyijbjh^ZIhq_fm"Ihlhfmqlhbfg_gm`ghjZ[hlZlvmihjghHgb`b\ml
_kl_kl\_gghb\hiehsZxl\fZl_jbZevghcnhjf_i_j\hgZqZevgu_q_jl_`bijbjh^uIhe_\u_
ebebbh[eZ^Zxlq_ldbf\b^_gb_fih^dj_ie_ggufwg_j]_lbq_kdhcb^__cebebbdhlhjZy_klv
bklbggh_k_fyp\_ldZ
Zr[bag_kgbq_fhlgbog_hlebqZ_lky
�GZc^bl_lboh_f_kl_qdh\^hf_]^_\ukfh`_l_m_^bgblvkygZg_kdhevdhfbgmleygZqZeZo\Zlblb
fbgmlwlh]h[m^_l\iheg_^hklZlhqghZrfha]ij_^klZ\ey_lkh[hcf_glZevgmxfurpmb_]h
gZ^hjZajZ[Zlu\ZlvdZdjZajZ[Zlu\Zxl[bp_ikubljbp_iku
Ihkb^bl_\lbrbg_bkihdhckl\bbgZklme_bebgZihemkeh`b\jmdbdZd\Zfm^h[ghKZfh_
]eZ\gh_\f_^blZpbbih^h[jZlviham\dhlhjhc\Zf[m^_lm^h[ghBgufbkeh\Zfbg_ijb^_lky
aZdb^u\Zlvgh]maZ]heh\mbeb^_eZlv_s_qlheb[hklhev`_wdahlbq_kdh_Ijhklhihkb^bl_\iha_
dhlhjZyiha\hey_l\ZfjZkkeZ[blvkyihlhfaZdjhcl_]eZaZbknhdmkbjmcl_kvgZk\h_f^uoZgbb
=em[hdhbf_^e_ggh\^hogbl_q_j_aghkZ\u^hogbl_q_j_ajhlK^_eZcl__s_^\Zbebljb\^hoZ
ih^h[gufh[jZahfZaZl_fgZqbgZcl_^urZlvp_ebdhfq_j_aghkbkhkj_^hlhqvl_\gbfZgb_gZ
dhgqbd_ghkZ
uihegycl_wlhmijZ`g_gb_fbgml
uaZf_lbl_qlh\Zr_khagZgb_hl\e_dZ_lkyi_j_kdZdb\Z_lkfukebgZfukevG_dhjbl_k_[yg_
kiho\Zlu\Zcl_kvijhklhhlf_lvl_wlhh[klhyl_evkl\hb\gh\vkhkj_^hlhqvl_kvgZdhgqbd_ghkZ
�urbl_f_^e_gghjZaf_j_ggh\^ho\u^ho\^ho\u^ho
Ijh^he`Zcl_kb^_lv\jZkkeZ[e_gghciha_bgZ[ex^ZlvaZk\hbf^uoZgb_f
i_j\u_g_kdhevdhjZadh]^Z\u[m^_l_\uihegylvwlhmijZ`g_gb_\Zffh`_lihdZaZlvkyqlhfha]
lZdbghjh\blgZjmrblvkhkj_^hlhq_gghklvfukebjZa[_]ZxlkybgbdZdg_m^Z_lkyknhdmkbjh\Zlvky
gZ^uoZgbbKeh\gh\ukb^bl_kj_[_gdhfdhlhjuclhb^_ehhl\Zkm[_]Z_lb\u\ugm`^_gu_]h
eh\blvG_[_kihdhcl_kvlZdb^he`gh[ulvG_^mfZcl_qlhm\Zkgbq_]hg_ihemqblkyk_\
ihjy^d_ih\_jvl_
Wlhhsms_gb_fh`_lij_ke_^h\Zlv\Zkg_kdhevdh^g_fLh`_gbq_]hkljZrgh]hIhfgbl_\u
ih^klZ\ey_l_m\_ebqbl_evgh_kl_deheh[ghc^hebkheg_qgufemqZf\Zr_]hkhagZgbyu
gZqbgZ_l_lj_gbjh\ZlvfurpunhdmkZG_bf__lagZq_gbygZkdhevdhm^Zqghm\ZkihemqZ_lky
nhdmkbjh\Zlvky]eZ\gh_\uwlbfaZgbfZ_l_kvKh\j_f_g_f\uh[gZjm`bl_qlhnhdmkbjh\Zlvky
klZgh\blky\k_e_]q_
d\Zglh\hc\k_e_gghcgZ[ex^_gb_bnhdmk\Z`g_crb_oZjZdl_jbklbdbG_lkbeu[he__fh]mq_c
q_fgZf_j_gb_Lj_gbjmyk\hxeh[gmx^hexbgZ[ex^ZyaZ^uoZgb_f\umdj_iey_l_\k_[_
kihkh[ghklvmlbohfbjb\ZlvjZamfbihevah\ZlvkyfhsvxgZf_j_gbybnhdmkZ
IjZdlbdmcl_kvdZ`^uc^_gv
Ihke_ijb[ebabl_evgh^\mog_^_evijZdlbdbm\_ebqvl_\j_fyf_^blZpbb^hiylgZ^pZlbfbgmlZ
_s_^\_g_^_ebkimkly^hihemqZkZH^gZdhgZfgh]h\Z`g__qlh[u\ukh[ex^Zebj_]meyjghklv
f_^blZpbc?kebh^bg^_gv\uiZ^_lihdZdhceb[hijbqbg_hlg_kbl_kvdwlhfmdZdd[em`^Zxs_fm
nhdmkmgbq_]hkljZrgh]hG_mij_dZcl_k_[yg_kqblZcl_ijhims_gguc^_gvijh\ZehfIjhklh
khkj_^hlhqvl_kvgZlhfqlh^_eZ_l_b\hah[gh\bl_f_^blZpbbgZke_^mxsbc^_gv
Ijbj_]meyjghcijZdlbd_\ugZqg_l_aZf_qZlvqlh\ZrZ`bagvf_gy_lky\k_keh\gh
aZlhjfZ`b\Z_lkybm\Zkihy\ey_lky\j_fy^ey\kydh]h^_eZubkiulu\Z_l_]em[hdh_qm\kl\h
khijbqZklghklb\k_e_gghc;he__lh]h\u\b^bl_\hdjm]k_[ynjZ]f_glu\Zrbof_qlZgbc`_eZgbc
p_e_cdhlhju_gZ\Zrbo]eZaZoh[j_lZxlnhjfm
F_^blZpby\hfgh]bohlghr_gbyoihe_agZ^ey\Zr_]ha^hjh\vyb^ey\Zr_c`bagb\p_ehfgh
hkh[_gghhgZ[eZ]hijbylgZ^eyg_cjhgghcfh^_jgbaZpbbH[j_l_gb_kihkh[ghklbmijZ\eylv
Ihfgbl_dZdqZklhq_eh\_q_kdbcjZamfl_jy_lnhdmk"DZ`^u_k_dmg^Ihkj_^kl\hff_^blZpbb
\ugZmqbl_kvnhdmkbjh\ZlvkygZk\hbo`_eZgbyoklhqghklvxeZa_jZbl_fkZfufhldjh_l_^ey
k_[yd\Zglh\h_ihe_dhlhjh_[m^_lj_ahgbjh\Zlv\Zrbfmklj_fe_gbyfbij_^hklZ\bl\Zf\k_
j_kmjkug_h[oh^bfu_^eybobkiheg_gbyBgufbkeh\Zfb\uhk\hbl_aZdhgijbly`_gby
L_i_jv^h[Z\bfdhkgh\Zffh^_jgbaZpbbfha]Zl_ogbdmg_cjhgghcfh^_jgbaZpbb
�L?OGBD:G?CJHGGHCFH?JGBA:PBB
KjZamihke_lh]hdZdbkl_dml\Zrbg_kdhevdhfbgmlf_^blZpbbIhk\ylbl_ke_^mxsb_g_kdhevdh
fbgml\bamZebaZpbb\Zr_]h[bag_kZijhb]jZcl_\b^_gb_\]heh\_keh\ghfuke_ggh_dbghIh^h[gh
f_^blZpbb\bamZebaZpbygZqbgZ_lkykjZkkeZ[e_gghcihaubaZdju\Zgby]eZalhevdhgZk_cjZa\u
kha^Z_l_f_glZevgmxdZjlbgmkp_gZjbydhlhjuc\bamZebabjm_l_
Y\b`mk_[ygZghkysbf\babl\[ZgdKhljm^gbpZ[ZgdZl_iehf_gyijb\_lkl\m_lbkhh[sZ_ldZd
hgZjZ^Zqlhfhb^_eZb^mlhlebqghGZfg_h^_`^ZdhlhjZy\k_]^Zfg_ijZ\beZkvyijb_oZe\
fZrbg_dhlhjhc\k_]^Z\hkobsZekyy_flhqlhohqmfh_a^hjh\v_\iheghfihjy^d_mf_gy
aZf_qZl_evgZyk_fvykeh\hfy`b\mlhc`bagvxdZdhc\k_]^Zklj_fbeky`blvLZdh_\hldbgh
ijhdjmqb\Z_lkyi_j_^fhbffuke_gguf\ahjhfYijh`b\Zxwlm`bagvkgh\Zbkgh\Z
Beb`_y\b`mk_[ygZkh\_sZgbbF_gyih\urZxl\^he`ghklbaZmki_obdhlhjuo^h[beZkvfhy
dhfZg^Z
IhgZqZemwlZl_ogbdZfh`_lihdZaZlvkyg_mdex`_cbfZehijh^mdlb\ghcG_im]Zcl_kvQ_f[hevr_
\u[m^_l_ijZdlbdh\Zlvkyl_fe_]q_klZgml\hagbdZlvh[jZaubl_fq_lq_hgb[m^ml
A^_kv\Z`gZq_ldhklv^_gvaZ^g_f\hh[jZ`Zcl_\lhqghklbh^ghblh`_Dh]^Z\uihegbl_k\h_
^hfZrg__aZ^Zgb_b\Zrbh[jZauklZgmldjbklZevghq_ldbfb\Zfg_khklZ\blljm^Z_`_^g_\gh
\uau\Zlvwlbh[jZaui_j_^k\hbffuke_gguf\ahjhfdZd_keb[u\uhqmlbebkv\dbghl_Zlj_b
gZqZekynbevfk\Zfb\]eZ\ghcjhebAgZ_l_qlh"WlhwdjZgbaZpbydgb]bih^gZa\Zgb_fFhc
hr_ehfeyxsbcmki_o
BdklZlbohlvfubbkihevam_fl_jfbg\bamZebaZpbyg_aZ[u\Zcl_ha\mdh\hfkhijh\h`^_gbb
ZrZ\bamZebaZpby\iheg_fh`_l\dexqZlv\k_[ydZdkhimlkl\mxsb_a\mdblZdbaZiZobb
\dmkh\u_blZdlbevgu_hsms_gby^Z`_l_hdhlhjuo]h\hjylgmljhfqmx wlhgb`gyy]jZgbpZ\f
Hiulgu_j_`bkk_juagZxlqlhnhjfup\_lZ^\b`_gbya\mdbbijhqb_\ujZabl_evgu_kj_^kl\Z
kem`Zlh^ghcp_ebijh\hpbjh\Zgbx\bkp_jZevghc\gmlj_gg_cj_Zdpbbuhohlbl_kvgZ
qm\kl\hgZyjdbchiulkha^Zgby[bag_kZ\Zr_cf_qlubg_bf__lagZq_gbykihfhsvxq_]h
\hagbdZ_lwlhlh[jZakihfhsvxdZjlbghda\mdh\aZiZoh\beblZdlbevguohsms_gbck_
kj_^kl\Z\_^mldh^ghfmblhfm`_j_amevlZlmdwnn_dlmijbkmlkl\by\gmljbh[jZaZ
Ihke_\bamZebaZpbbihk\ylbl_g_kdhevdhfbgmlijhbag_k_gbxihablb\guoml\_j`^_gbcufh`_l_
aZqblu\Zlv\kemok\hbeZfbgbjh\Zggu_ebkldbbebqblZlvfheqZbh^gh\j_f_gghkemrZlv
�Zm^bhaZibkvkml\_j`^_gbyfbh[_cl_kvhlk_[yhsms_gbylh]hqlhwlbml\_j`^_gbybklbggu
GZjbkmcl_k_[_fuke_ggmxdZjlbgm bebij_^klZ\vl_dZdgb[m^vbgZq_\flh]hdZdbaf_gbeZkv\ZrZ
`bagvdh]^Z\k_wlbml\_j`^_gbyk[uebkv
k_ijhklhg_kdhevdhfbgmlf_^blZpbbg_kdhevdhfbgml\bamZebaZpbbbg_kdhevdhfbgml
ml\_j`^_gbc
WL:IG?CJHL?OGHEH=BB
^ey[hf[Zj^bjh\dbih^khagZgbyh[jZaZfbbml\_j`^_gbyfbhlebrvg_dhlhju_bagbo
:m^bhaZibkbufh`_l_kemrZlvaZibkbml\_j`^_gbb\h\j_fyijh[_`dbbebm[hjdb^hfZ\
ex[uokblmZpbyodh]^Z\uh[uqghkemrZ_l_fmaudm
:m^bhb\b^_h^eyih^khagZgbyLhqghlZd`_\ufh`_l_ijhb]ju\Zlvih^khagZl_evgu_Zm^bh
b\b^_haZibkbHkgh\gh_ij_bfms_kl\hlZdboaZibk_ckhklhbl\lhfqlhhgbh[jZsZxlkygZijyfmx
dih^khagZgbxbg_hl\e_dZxljZkkm^hdhllh]hq_fhgaZgylBgZq_]h\hjywlbaZibkbfh`gh
ijhb]ju\ZlvaZgbfZykvbgufb^_eZfb
Ijh]jZffu^eyih^khagZgbyWlbijh]jZffuiha\heyxl\u\h^blvh[jZaubml\_j`^_gbygZ
fhgblhjg_\b^bfh^ey\Zk\ZrjZamfg_aZnbdkbjm_lihy\e_gbywlboh[jZah\ihih^khagZgb_
[m^_lgZgboj_Z]bjh\Zlvlh_klvfh`ghh^gh\j_f_gghjZ[hlZlvaZdhfivxl_jhfbaZimklblvh^gm
balZdboijh]jZff
:m^bhaZibkb^eyf_^blZpbc?klvg_dhlhjh_dhebq_kl\h\_ebdhe_iguodhfiZdl^bkdh\kfmaudhc
h[e_]qZxs_ci_j_oh^\khklhygb_f_^blZpbb
BLH=
:Mljhf^g_fb\_q_jhfaZgbfZcl_kv
f_^blZpb_c
\bamZebaZpb_c
ijhbag_k_gb_fql_gb_fml\_j`^_gbc
;GZijhly`_gbb^gy
ihevamcl_kvjZaebqgufbg_cjhl_ogheh]byfb ijh]jZffuZm^bh\b^_hbl^\f
&#xK?;&#x@;&#x?;�KHFG?:CL?KVBK?@??E:CL?
Dh]^Z\u\i_j\u_ijbklmibl_dmijZ`g_gbyflhfh`_l_bkiulZlv]g_lms__hsms_gb_
^bkdhfnhjlZlj_\h]bbkhfg_gbyIjhbaghkyYaZjZ[Zlu\Zxiylvkhllukyq^heeZjh\\]h^\u
fh`_l_mkeurZlv\k\h_c]heh\_^jm]hc]hehkkZjdZklbq_kdbaZf_qZxsbcGm^Z\hl_s_O\Zlbl
aZeb\Zlv
G_kemrZcl__]hWlh\iheg__kl_kl\_gghZrZikbohdb[_jg_lbq_kdZykbkl_fZ^_eZ_lbf_gghlh
^eyq_]hhgZij_^gZagZq_gZij_^mij_`^Z_lqlh\uiulZ_l_kvbaf_gblvdmjk\Zr_ffha]m_klv
wlZdbc\i_j_^kfhljysbcdhlhjucke_^bldm^Z\uieu\_l_bdjbqblDZiblZg\i_j_^bgh\u_
p_ebMgZkfukebgZiylvkhllukyq^heeZjh\Fuf_gy_fdmjkQlh^_eZlv"
Hsmlbl_k\hbkhfg_gbybijbagZcl_qlh\ZrZikbohdb[_jg_lbq_kdZykbkl_fZkijZ\ey_lkykhk\h_c
aZ^Zq_cklj_fblkyh[_ki_qblv\Zrm[_ahiZkghklvghg_\hkijbgbfZcl___kb]gZedZdijbdZad
hlklmie_gbxIjbfbl_wlhlkb]gZeaZ\hklhj]hl\klmie_gby\g_ba\_^Zggu_\h^uHl\_lvl_k_[_
�ZyagZxlm^ZlhfubgZijZ\ey_fkyIheguc\i_j_^LjZgknhjfbjmcl_[_kihdhckl\hb
^bkdhfnhjl\\hklhj]ijbdexq_gbykdZ`bl_k_[_lhqlhykdZaZekh[kl\_gghfmkugmaZ^\_g_^_eb
^h^_lkdh]hkZ^bdZLuhlhj\_rvkylZfihiheghc
BaZihfgbl_a^_kvih\hjhlgucimgdlu^h[jZebkv^hg_h[hagZq_ggh]hgZdZjl_f_klZhl
dhlhjh]h\hafh`ghklbgZqgmlkhhl\_lkl\h\Zlvp_eb\^heeZjh\\Zr_ih\_^_gb_lh`_klZg_l
f_gylvky\Zr_c`bagbhldjhxlkygh\u_\hafh`ghklbihy\ylkygh\u_j_kmjkubgh\u_kblmZpbb
um\b^bl_dZdf_gy_lky\Zr[bag_kbkZfZ`bagvB\k_wlhijhbahc^_l[eZ]h^Zjy
_^bgkl\_gghfmh[klhyl_evkl\m[eZ]h^Zjylhfmqlhbaf_gbebkv\ukZfb
�)$4IHG?CJHGGHCFH?JGBA:PBB
Gb`_ijb\h^ylkyhl\_lugZ\hijhkudhlhju_qZs_\k_]haZ^Z\ZebgZfdeb_glu21(&28&+gZ
k_fbgZjZoihl_e_nhgm\i_j_ibkd_ijhc^yijhp_^mjmg_cjhgghcfh^_jgbaZpbbhafh`gh\u
gZc^_l_kj_^bwlbohl\_lh\lhldhlhjucih^oh^bld\hagbdr_fmm\Zk\hijhkmDjhf_lh]hg_
kl_kgycl_kvaZ^Z\ZlvgZf\hijhkuq_j_akZclZZZRQHFRDFOLFRPWKHDQVZHU
Bf__lebagZq_gb_ihjy^hd\dhlhjhfy\uihegyxmijZ`g_gby"
JZamfg__\k_]hgZqbgZlvkf_^blZpbbihljZlblvg_kdhevdhfbgmlgZhqbs_gb_khagZgbyij_`^_
q_fijbklmiZlvdbgufijhp_^mjZfH^gZdhijbf_gbl_evghd\b^_gbxml\_j`^_gbyfZm^bhb
\bamZevguffZl_jbZeZff_glZevgufnbevfZfbg_cjhgghfmdhgg_dlmgZbemqr_]hihjy^dZ
\uiheg_gbyijhp_^mjg_kms_kl\m_lFuhibkZebk\hcihjy^hdZ\u\hevgu\u[bjZlvlhldhlhjuc
mkljhblebqgh\Zk
DZdbknbabq_kdbfbmijZ`g_gbyfbkihfhsvxdhlhjuo\ujZajZ[Zlu\Z_l_\k_furpuZg_dZdmx
lhdhgdj_lgmxij_^ihqlbl_evghbkihevah\ZlvjZaebqgu_bgkljmf_glufZl_jbZeubih^oh^uGh
]eZ\gh_hij_^_ebl_qlhjZ[hlZ_l^ey\ZkFug_^Z_fj_p_ilZdhlhjhfmg_h[oh^bfhke_^h\Zlv\
lhqghklbbgZq_gbq_]hg_ihemqblkyFu\k_]hebrvi_j_qbkey_fbg]j_^b_glubadhlhjuo_keb
ihklZjZlvky\uc^_lhlebqguckwg^\bq:dZdh\uijZ\beZijb]hlh\e_gbykwg^\bqZ"KZfh_ijhklh_
�[medZkgZjm`bZgZqbgdZ\gmljbbwlhih`Zemc\k_Zevr_m`_km]m[hebqgu_ij_^ihql_gby
Ljb^pZlvfbgml"G_agZxkfh]meby\u^_eylvgZwlhp_euoiheqZkZdZ`^uc^_gvwlh`_
ijhj\Z\j_f_gb
Qlh`_kebljb^pZlvfbgml^ey\Zkfgh]h\Zlhkdhevdhbf_ggh\ufh`_l_\u^_eblv"Beb
knhjfmebjm_fbgZq_ih\Zr_fmkdhevdh\j_f_gb\u]hlh\uihljZlblvgZij_h[jZ`_gb_\Zr_c
`bagbb^hklb`_gb_p_e_c"IylgZ^pZlvfbgml"K_fv"FuagZ_fqlh\uaZgylhcq_eh\_dFu\k_
aZgylu_ghihcfbl_ih`ZemcklZ\Z`ghij_`^_\k_]hg_lhkdhevdh\j_f_gb\um^_ey_l_
mijZ`g_gbyfZlhqlh\ubo\hh[s_^_eZ_l_b^_eZ_l_dZ`^uc^_gv
Ljb^pZlvfbgml\^_gvb^_Zegh^Z`__keb\u]hlh\uihk\ylblvmijZ`g_gbyf\k_]hk_fvfbgml
kimklyf_kyp\um\b^bl_n_ghf_gZevgu_j_amevlZludhg_qgh_kebg_klZg_l_ljZlblvwlbk_fv
fbgml\imklmxb[m^_l_aZgbfZlvkyj_]meyjghdZ`^uc^_gvIylgZ^pZlvfbgml\f_klhk_fbb
j_amevlZluhdZ`mlkyihbklbg_nZglZklbq_kdbfbG_aZ[u\Zcl_dh]^Z\ugZqg_l_f_^blbjh\Zlv
klj_kkuihkl_i_gghgZqgmlbkq_aZlv\u[m^_l_b^lbih`bagbl\_j^hbm\_j_gghZfbj\hdjm]
keh\ghaZf_^eblkylZdqlh\j_f_gb\^jm]ijb[Z\blkyb[m^_lo\ZlZlvgZ\k_
Yqm\kl\mxk_[yg_eh\dhqblZyml\_j`^_gby\kemoWlhghjfZevgh"
Wlhkh\_jr_gghghjfZevghh^gZdhihklZjZcl_kvkijZ\blvkykg_eh\dhklvxdhgp_dhgph\
kha^Zgb_\b^_gbywlhjbkddhlhjuc\ba\_klghfkfuke_kjh^gbi_j\hfmiju`dmkiZjZrxlhf
bebi_j\hfmih]jm`_gbxkZd\ZeZg]hfZr_l_eh[md\Zevgh\b[jbjm_lhlij_^hkl_j_]Zxsbo
obfbq_kdbokb]gZeh\HiZkghklvHiZkghklvLu\uoh^brvaZij_^_eudhfnhjlghcahguu
fh`_l_\hkijbgbfZlvwlbkb]gZeu\ke_^mxs_cnhjf_Wlh]emihbg__kl_kl\_ggh
Kha^Zgb_baZi_qZle_gb_gh\h]h\b^_gbylj_[mxlfm`_kl\Zihkdhevdm\uij_h^he_\Z_l_
kh[kl\_ggu_m[_`^_gby;hevrbgkl\hex^_cklj_fylkyebrvdlhfmqlhhgbkqblZxl\hafh`guf
gh\u^he`gu^\b]Zlvkydg_\hafh`ghfmDZdibkZeJh[_jl;jZmgbg]B\k_`^he`ghklj_fe_gv_
ij_\urZlvhafh`ghklbg_lhdq_fmgZfg_[h"\nFu]h\hjbfqlh\Zrbklj_fe_gby^he`gu
?keb\uohlbl_^hklbqvk\hbop_e_c\Zfg_h[oh^bfhijhclbq_j_aijhp_^mjmdhgkljmbjh\Zgby
gh\uom[_`^_gbcug_fh`_l_`^ZlvihdZgh\u_m[_`^_gbyml\_j^ylkykZfhklhyl_evgh^Zwlh]h
bg_ijhbahc^_lihdZ\u\gbog_ih\_jbl_Zihke_^g__g_klZg_l\hafh`gufihdZ\ug_
ijh^_eZ_l_g_h[oh^bfuorZ]h\ihij_\jZs_gbxb^_c\f_glZevgu_ijb\uqdbKgZqZeZ\ukha^Z_l_
\b^_gb_aZl_f\ujZ[Zlu\Z_l_m[_`^_gbydhlhju__]hih^dj_ieyxlZihlhfi_j_^Z_l_wlbgh\u_
m[_`^_gbyk\h_fmih^khagZgbxBgZwlhfwlZi_hsms_gb_g_eh\dhklbijhiZ^Z_l
Yihk_lbefgh`_kl\hk_fbgZjh\bihljZlbelukyqb^heeZjh\gZih^kh[gu_fZl_jbZeub
dhgkmevlZpbbghfhy`bagvgbdZdg_baf_gbeZkvYihgbfZxhq_f\uibr_l_h^gZdhfhb
^_ckl\byg_ijbghkylj_amevlZlh\Fh`_l_qlhgb[m^vih^kdZaZlv"
Ij_`^_\k_]hijh\_jvl_kh[kl\_ggu_ml\_j`^_gbybm[_`^_gbyDh]^Z\u]h\hjbl_qlhlh
gZih^h[b_Fhy`bagvgbdZdg_baf_gbeZkv\uihklmebjm_l_ij_[u\Zgb_\lhfkZfhfkhklhygbb
dhlhjh_\jh^_[uklj_fbl_kvbaf_gblv;m^vl_qj_a\uqZcghhklhjh`gu\lhfqlh]h\hjbl_k_[_
lsZl_evghih^[bjZcl_keh\Zihlhfmqlh\ZkkemrZ_lg_qlh\_kvfZb\_kvfZfh]ms_kl\_ggh_
LZdqlhgm`ghba[Z\eylvkyhlgbdZdg_baf_gbeZkvGbq_]hih^h[gh]hulhld_fk_[y
kqblZ_l_KdZ`bl_k_[_ijyfhk_cqZkYhk\h[h`^Zxkvhlij_`gbofuke_cbqm\kl\mxk_[y
]hlh\ufij_h[jZablvkyIhfgbl_nhdmkbjh\Zlvkygm`ghg_gZlhfq_]h\ug_^_eZ_l_ZgZlhfqlh
\uohlbl_k^_eZlvg_]h\hjbl_k_[_qlhm\Zkg_ihemqZ_lkyZij_^klZ\eycl_dZd\u^h[b\Z_l_kv
mki_oZ
Bg_`Ze_cl_\j_f_gbb^_g_]ihljZq_gguogZk_fbgZjubfZl_jbZeuWlb^_gv]b\uihljZlbebg_
\imklmxk_q_fm\ugZmqbebkvgZoh^blky\\Zr_fih^khagZgbbb`^_llhevdhkb]gZeZqlh[u
j_Zebah\ZlvkygZijZdlbd_=eZ\gh_g_bgnhjfZpbyZ__ijbf_g_gb_WlbfbaZcfbl_kvk_c`_
fb]
Fhyhkgh\gZyijh[e_fZ\lhfqlhyihklhygghhldeZ^u\Zxj_r_gbybmijZ`g_gbyQlh\u
ihj_dhf_g^m_l_"
GZqgbl_klh]hqlhbaf_gbl_k\hbm[_`^_gbykYihklhygghhldeZ^u\Zxj_r_gbygZY
^_ckl\mxb^h[b\Zxkvj_amevlZlh\DZdlhevdhgh\h_m[_`^_gb_aZdj_iblky\\Zr_fih^khagZgbb
hghhdZ`_lkybklbgguf
Fg_aZk_fv^_kylbhq_gv`Zevqlhyg_magZeh[wlhcf_lh^bd_jZgvr_L_i_jvgZ\_jgh_
kebrdhfiha^ghqlheb[hf_gylv"
Baf_gblvkygbdh]^Zg_iha^gh_^vj_amevlZlgZklhevdhihjZabl_e_gqlhihkjZ\g_gbxkgbfg_
bf_xlagZq_gbygb\hajZklgbbgu_ijb\oh^ysb_h[klhyl_evkl\ZAZihke_^gb_^_kylve_lgZ
ijhly`_gbbdhlhjuofu^_ebebkvk\hbfhiulhfgZfihklmibeb^_kyldblukyqibk_fhlex^_cba
jZaguokljZg\wlboibkvfZojZkkdZau\ZehkvdZdf_lh^bdZihfh]eZaZjZ[hlZlv^_gv]b\_jgmlv
a^hjh\v_mdj_iblvhlghr_gby\k_fv_b\p_ehfk^_eZlv`bagviheg__bkqZkleb\__q_fwlbex^b
kqblZeb\hafh`guf
QlhdZkZ_lkyih`beuoex^_ckdZ`_f_s_\hlqlhg_^Z\gb_bkke_^h\ZgbyihdZaZebqlhwlZ
f_lh^bdZkms_kl\_gghmf_gvrZ_ljbkd\hagbdgh\_gby[he_agb:evp]_cf_jZKha^Z\Zygh\u_
g_cjhggu_k\yab ieZklbqghklv\f\ul_fkZfufih^^_j`b\Z_l_a^hjh\v_fha]Z
DZdfg_\uy\blvm[_`^_gbydhlhju_ij_iylkl\mxlfh_fmjhklm"FhydhfiZgbyaZjZ[Zlu\Z_l
^heeZjh\\f_kypghyohqmm^\hblvwlmkmffmih^gylv__^hfbeebhgZLh_klvy`b\m
q_fnhdmkbjh\ZlvkydZ`^uc^_gv"
?keb\uohlbl_magZlvdZdh_ijh]jZffgh_h[_ki_q_gb_bkihevam_l\Zrfha]hp_gbl_j_amevlZlu
k\h_c^_yl_evghklbFuh[uqghbkihevam_fl_jfbgl_dmsb_nbgZgkh\u_kihkh[ghklb
^Zggucfhf_gldZdke_^m_lba\Zrbokeh\\Zrbl_dmsb_nbgZgkh\u_kihkh[ghklbkhklZ\eyxl
hdhehfbeebhgh\^heeZjh\\]h^?keb\uohlbl_m\_ebqblvwlmpbnjm^hbeb^hfbeebhgh\
gm`ghkf_gblvijh]jZffgh_h[_ki_q_gb_fha]Zbaf_gblv\Zrbij_^klZ\e_gbyhlhfqlh
\hafh`ghebqgh^ey\Zkb^ey\Zr_cdhfiZgbbJ_]meyjghf_^blbjmybbkihevamy^jm]b_
khklZ\eyxsb_f_lh^bdbg_cjhgghcfh^_jgbaZpbb ihfgbl_dhfie_dkghklvaZeh]mki_oZ\f\u
i_j_dZeb[jm_l_k\hxikbohdb[_jg_lbq_kdmxkbkl_fmbi_j_gZkljhbl_l_g_cjhggu_kljmdlmju
ih^khagZgbydhlhju_dZd\ZfdZ`_lky\Zkk^_j`b\Zxl
aZdexq_gb_kdZ`_fke_^mxs__dh]^ZfujZkkm`^Z_fhkhagZgbbbih^khagZgbbijbf_gbl_evghd
^hklb`_gbxmki_oZful_fkZfuf^h[b\Z_fkylh]hqlh[u\ZrZj_lbdmeyjgZynhjfZpbym\b^_eZ
\hafh`ghklbjhklZ^hbebfbeebhgh\^hoh^Z\f_klhlh]hqlh[up_ieylvkyaZgug_rgb_
^heeZjh\\f_kypDZ`^uc^_gvk[jZku\Zcl_k\hbl_dmsb_nbgZgkh\u_kihkh[ghklb
ihkj_^kl\hff_lh^bdbg_cjhgghcfh^_jgbaZpbbBg_aZ[u\Zcl_ijbf_jkZkljhgZ\lZfb
i_j_oh^gucijhp_kkfh`_lgZgylvf_kyp
DZdfg_magZlvqlhfh_ih^khagZgb_i_j_kljhbehkv`_eZl_evguf^eyf_gyh[jZahf"
ugZqg_l_khfg_\Zlvkybkiulu\Zlvlj_\h]mbkljZoihih\h^mlh]hqlhkh[bjZ_l_kv^_eZlvkydbc
jZadh]^Z[m^_l\hagbdZlvg_khhl\_lkl\b_f_`^ml_fgZqlhaZijh]jZffbjh\Zghih^khagZgb_b
l_fgZqlhhjb_glbjm_lkykhagZgb_\ZkklZgmlh^he_\Zlvkhfg_gby[_kihdhckl\hbkljZo
�eygZqZeZijhklhhlf_qZcl_wlbg_khhl\_lkl\bybihklZjZcl_kvihgylvqlhlZdbfh[jZahf\Zr_
ih^khagZgb_ihkueZ_l\Zfkb]gZehibjZykvgZl_dmsb_m[_`^_gbyZg_gZl_dhlhju_\uohl_eb[u
bf_lvIhfgbl_gh\ufm[_`^_gbyflj_[m_lkyhdhehljb^pZlb^g_cqlh[uaZdj_iblvky
Bkihevamcl_f_lh^bdmg_cjhgghcfh^_jgbaZpbbbkdZ`^uf^g_fmijZ`g_gbc[_kihdhckl\hkljZo
bkhfg_gby[m^mlklZgh\blvky\k_f_g__hsmlbfufb
Ihcfbl_k_[y[m^vl_j_rbl_evgubg_mdehggh^\b]Zcl_kv\ba[jZgghfgZijZ\e_gbb
Ymkbe_ggh[hf[Zj^bjmxk\h_ih^khagZgb_baZf_qZxqlh\k_\hdjm]^_ckl\bl_evghf_gy_lky
�Z`_fh_hlghr_gb_d`bagbbaf_gbehkvIhq_fm\k_ijhbkoh^bllZd[ukljhbg_evayeb
ijblhjfhablv"
Dh]^Z\ui_j_gZkljhbl_k\hcfha]hgijbf_lkybkdZlv\hdjm`Zxs_ffbj_h[jZaudhlhju_
khhl\_lkl\mxl\Zr_fmgh\hfm\b^_gbxb\ZrZ`bagvgZqg_lf_gylvkyum\b^bl_lhq_]hjZgvr_
g_aZf_qZebklZg_l_eh\blvqZklhludhlhjuojZg__g_meZ\eb\ZebLhjfhablvg_ke_^m_lgZh[hjhl
ijh^he`Zcl_\bamZebabjh\Zlv\b^_gb_bijhbaghkblvml\_j`^_gbybm[_^bl_kvqlhhgb\lhqghklb
hibku\Zxl`bagvddhlhjhc\uklj_fbl_kv
Dijbf_jm_keb\u[_kihdhbl_kvqlh\Zr[bag_kk^_eZekykebrdhfmki_rgufbm\Zkg_hklZ_lky
\j_f_gbgZk_fvxbgZkZfh]hk_[y gZql_gb_gZbamq_gb_q_]heb[hbebgZbgu_ihlj_[ghklb\f
ijhklh\g_^jbl_\k\h_\b^_gb_^hihegbl_evgu_we_f_gludhlhjuo\g_fg_^hklZ_l
Ihfgbl_wlh\Zr_\b^_gb_?]hkha^Z_l_\ubgbdlh^jm]hc
ZrZijh]jZffZf_gy\^hogh\beZyijbkh_^bgbekydg_cb^h[bekymki_oZGhy[hxkvqlhfhb
ij_`gb_m[_`^_gby\_jgmlkybyhdZ`mkvlZf]^_dh]^ZlhgZqbgZeDZdfg_g_mljZlblvnhdmk"
gZqZe_dZ`^hcg_^_eboZjZdl_jbamykh[kl\_ggh_hlghr_gb_d[bag_kmlhjhckihkh[
aZ^mfZcl_kvhijb]eZr_gbbdhgkmevlZglZ^eywlh]hfubkha^Z\Zeb21(&28&+Ohjhrbo
ki_pbZebklh\fgh]hihjZkkijZrb\Zcl_k\hbo^_eh\uoiZjlg_jh\gZ\_jgydZdlhlhbagbo
ijb[_]Zedmkem]ZfdhgkmevlZglh\Blj_lbckihkh[\dexqbl_\kibkhdk\hboml\_j`^_gbcnjZam
dhlhjZyi_j_\_^_l\Zr_[_kihdhckl\h\ihablb\gmxdZl_]hjbxgZijbf_jlZdmxYkha^Zxgh\uc
nmg^Zf_gl^ey^Zevg_cr_]hjZa\blbyk\h_]h[bag_kZ
Ijbklmib\dijhp_^mj_yaZibkZek\hbkihkh[ghklbk\hbp_ebgZ[eb`Zcrbc]h^\b^_gb_
ml\_j`^_gbyb\k_hklZevgh_GZkdhevdh\Z`ghi_j_kfZljb\ZlvaZibkZggh_bdZdqZklhwlhgm`gh
^_eZlv"
B]jZg_aZdZgqb\Z_lkygbdh]^Zg_aZ[u\Zcl_wlh]hkydbcjZaklZ\y[he__\ukhdb_p_ebaZ^Z\Zykv
gh\ufbmklj_fe_gbyfbgZf_qZygh\u_hjb_glbju\u^he`guaZgh\hi_j_^Z\Zlvh[jZauk\h_fm
ih^khagZgbxFuaZgbfZ_fkywlbf[he__^\Z^pZlbe_l^\b`_fkyhlp_ebdp_ebMklZgZ\eb\Zy
nbgZgkh\mxieZgdm^eygZr_cdhfiZgbbfuih\lhjy_fijhp_^mjmm`_kbgufbiZjZf_ljZfbb\k_
gZrbkhljm^gbdb^_eZxllh`_kZfh_LZdb^he`gh[ulv
Fh`gheb[hf[Zj^bjh\Zlvih^khagZgb_Zm^bhaZibkyfbbkfhlj_lvijbwlhfgZ^hkdm
\bamZebaZpbbbebgm`gh^_eZlv\k_ihke_^h\Zl_evgh"
ubf__l_^_ehkkmi_jdhfivxl_jhfihbklbg_g_\hh[jZabfhcfhsghklbHgkihkh[_g^_eZlvdm^Z
[hevr_q_ffufh`_fij_^klZ\blvG_[_kihdhcl_kvhlghkbl_evghlh]hkijZ\blkyebhgk
aZ^ZqZfbdhlhju_\ui_j_^gbfklZ\bl_\Zfg_bkq_jiZlv_]h\hafh`ghkl_caZ\kxk\hx`bagv
k\h_f\b^_gbbybkihevamxnhjfmebjh\dmk\h[h^_ghl^he]h\gh[_kihdhxkvihih\h^m
lh]hqlhfh_ih^khagZgb_knhdmkbjm_lkygZkeh\_^he]b\j_amevlZl_yihemqmbf_gghlhq_]h
klj_fexkvba[_`ZlvIjZ\eby"
Hlebqguc\hijhkHq_gv\Z`ghnhjfmebjh\Zlvk\h_\b^_gb_bp_eb\ihablb\guol_jfbgZoIjb
wlhf\iheg_^himklbfulZdb_njZaudZdk\h[h^_ghl^he]h\k\h[h^_ghlly]bdZedh]hexbeb
k\h[h^_ghlly]bdgZjdhlbdZf:kkhpbZpbb\hagbdZxsb_\fha]m\iheg_h^ghagZqgufu
ih^khagZl_evghnhdmkbjm_fkygZkeh\_k\h[h^_glZdqlhgZkljZb\Z_fkygZgm`gmxqZklhlm Zg_
gZqZklhlm^he]h\Zedh]heybebgZjdhlbdh\\fMgZk[h]Zluchiulbkihevah\ZgbylZdbonjZab_s_
gbjZamgZfg_^h\h^behkvgZ[ex^ZlvhljbpZl_evgufwnn_dlbomihlj_[e_gbyFu\k_ij_djZkgh
agZ_fqlhhagZqZ_lkeh\hkhq_lZgb_k\h[h^_ghl^he]h\K^jm]hcklhjhgunjZau\jh^_lZdhcY
g_iha\heyxkZfh^mjZfehfZlvfhx`bagvihgZr_fmfg_gbxhibku\Zxlkeh\_kgmxdZjlbgm
lh]hq_]hq_eh\_dgZkZfhf^_e_g_ohq_lDm^Zemqr_kdZaZlvqlhgb[m^v\jh^_Yijb\e_dZx\
k\hx`bagvlhevdhl_oex^_cdhlhju_p_gylf_gym\Z`Zxlb^_ckl\mxl\fhboemqrbobgl_j_kZo
Y^_eZxmijZ`g_gbym`_g_^_exbaZf_qZxqlhklZgh\exkvjZa^jZ`bl_evgufWlhih[hqguc
wnn_dlf_lh^bdbg_cjhgghcfh^_jgbaZpbb"
uZ[khexlghijZ\ug_^jyy\k\h_ih^khagZgb_gh\mxb^_xbebgh\mxp_ev\ukha^Z_l_gh\mx
\b[jZpbxdhlhjZyihjh`^Z_ldh]gblb\guc^bkkhgZgkk\Zrbfbl_dmsbfbm[_`^_gbyfbu
kha^Z_l_gh\u_g_cjhggu_kljmdlmjukhhl\_lkl\mxsb_\Zrbfgh\ufm[_`^_gbyfb\lh`_\j_fy
iha\hey_l_ij_`gbfkljmdlmjZfZljhnbjh\ZlvkyGhwlbij_`gb_kljmdlmjukhhl\_lkl\mxsb_
m[_`^_gbyfdhlhjuo\u[he__g_ijb^_j`b\Z_l_kvh[eZ^Zx\ukhdbfkhijhlb\e_gb_f[eZ]h^Zjy
]h^Zf[ulh\Zgby\\Zr_ffha]mbiulZxlkymklhylvL_fkZfuf\\Zr_ffha]mb\Zr_fl_e_
jZa^jZ`bl_evghklbbebklj_kkZLZdjZ[hlZ_lg_cjhdb[_jg_lbq_kdZykbkl_fZ
LZdqlh\iheg_fh`ghkdZaZlvqlhjZa^jZ`bl_evghklvy\ey_lkyih[hqgufwnn_dlhff_lh^bdb
g_cjhgghcfh^_jgbaZpbbu\ugm`^Z_l_k\hcfha]i_j_clbgZ[he__\ukhdbcmjh\_gv
nmgdpbhgbjh\Zgbybl_ehijhba\h^blkhhl\_lkl\mxsb_obfbq_kdb_kb]gZeuGhihfgbl_
gZb[hevrbcjhklijhbkoh^blgZ]jZgbp_oZhkZGZkeZ`^Zcl_kvkmfylbp_c\fukeyobhsms_gbyo
hgZhagZqZ_lqlh\ugZ\_jghfimlb
YihgbfZxdZdmkljh_ggZrfbjYgZqZejZ[hlZlvk\b^_gb_fbml\_j`^_gbyfbghg_kmf_e
knhjfmebjh\Zlvbo\aZdhgq_gghf\b^_Fg_g_aZklZ\blvk_[yijh^_eZlvmijZ`g_gbyIh^kdZ`bl_
dZd[ulv
?keb\uh[gZjm`bebqlhgZfg_m^Z_lkyaZdhgqblvg_h[oh^bfu_ijb]hlh\e_gbykijhkbl_k_[y
DZdbfb[ZcdZfbyhijZ\^u\Zxk\h_g_`_eZgb_"GZebph\Zrijb\uqguckihkh[^_ckl\by?keb
\uqlhgZau\Z_lkyijb\heZdb\Z_l_gh]mkijhkbl_k_[yihq_fm"DZdh\uijbqbgu\Zr_]h
g_`_eZgby\uihegylvmijZ`g_gby"hafh`gh\bghc\k_fm\Zrbij_`gb_f_glZevgu_ijb\uqdb
LZd`_\ufh`_l_kijhkblvk_[y\hl_s_hq_fDZdfhy[_a^_yl_evghklvkdZau\Z_lkygZfh_f
[bag_k_bfh_c`bagb"G_emqr_ebbaf_gblvky"ug_jbkdm_l_gbq_fdjhf_ij_`gboijb\uq_d
Zi_jki_dlb\um\ZkkZfu_jZ^m`gu_
DZdb_fhlb\Zpbhggu_Zm^bhaZibkb\uj_dhf_g^m_l_"Fh`_lbf_xlkydZdb_lhhkh[u_dZkk_lu
beb^bkdb"
?klvg_kdhevdhfZkl_jh\fhlb\Zpbbdhlhju_kZfhklhyl_evgh^h[bebkvmki_oZ\`bagbbgug_
^_eylkyk\hbfhiulhfGhih\lhjbfky]eZ\gh_g_bgnhjfZpbyZ__bkihevah\Zgb_LZd
^_ckl\m_laZdhgijbly`_gby?keb\uih^h[gu[hevrbgkl\mex^_c\Zr_fjZkihjy`_gbbm`_
dm^Z[hevr_bgnhjfZpbbq_f\u\khklhygbbh[jZ[hlZlv
Fu\k_kdehggukqblZlvqlhaZ[eb`Zcrbfm]ehfgZkh`b^Z_lqm^hgh\uc]mjmgh\ZyaZibkv
�gh\uck_fbgZjbebgh\Zydgb]ZZ\wlhcnjZa_ijbkmlkl\m_lhij_^_e_ggZybjhgby\dhgp_
dhgph\\u^_j`bl_\k\hbojmdZodZdjZahq_j_^gmxdgb]mGh^_eh\lhfqlhkdhev[ugb[ueZ
kh^_j`Zl_evgZbgnhjfZpbyhgZg_ijbg_k_lihevau^hl_oihjihdZ[m^_lij_[u\Zlv
bkdexqbl_evgh\khagZgbbu^he`gubkihevah\Zlv__ijbf_gblvijbq_flZdbfh[jZahfqlh[u
hgZijhgbdeZ\\Zr_ih^khagZgb_Ebrv\wlhfkemqZ_ex[ZybgnhjfZpbyhdZ`_lkyihe_aghc^ey
\Zkbihfh`_lbaf_gblv\Zrm`bagv
Fg_m^ZehkvfZl_jbZebah\Zlvg_kdhevdh`_eZgbc\dexqZym\_ebq_gb_^hoh^Zbgh\mxjZ[hlm
lh`_\j_fyyg_m\_j_gq_]hgZkZfhf^_e_ohqm
?keb\uiheZ]Z_l_qlhg_agZ_l_q_]hohlbl_^h]Z^Zcl_kvdZdb_bgkljmdpbbihemqZ_l\Zr_
ih^khagZgb_hlbf_gghYg_agZxq_]hohqmJZ[hlZcl_gZ^kh[hc^Zcl_k\h_cj_lbdmeyjghc
nhjfZpbbgh\ucihbkdh\ucaZijhkGZijbf_jlZdhcYohqmqlh[ufh_ih^khagZgb_ih^dbgmeh
fg_gh\u_\hafh`ghklblh]hq_]hyfh][u^hklbqvZihlhfklbfmebjmcl_ih^khagZgb_
Kijhkbl_k_[yAgZcyq_]hohqm^hklbqvdZd[u\u]ey^_ej_amevlZlbkiheg_gbyfhbo`_eZgbc"
DZd[uyk_[yqm\kl\h\Ze"hijhkudhlhju_\uaZ^Z_l_k_[_hq_gvhq_gv\Z`guIhfgbl_fu
h[jZsZ_fkyd[_a^hgghfmbklhqgbdmj_kmjkh\Fu^he`gui_j_klmiblvq_j_agug_rgb_
^hklb`_gbybgug_rgb_m[_`^_gbybih^gylvkygZ[he__\ukhdbcmjh\_gvfure_gby
B_s_h^ghhkfukeyyk\hb`_eZgbyh[jZsZcl_\gbfZgb_gZlhqlhbf_gghf_gy_lkybdZdwlh
Qlh^_eZlv_keby\k_\uihegyxZj_amevlZlZdZdg_[uehlZdbg_l"
_jgbl_kvdaZdhgZfijbjh^udhlhju_fuh[km`^ZebAZdhguijbjh^ujZ[hlZxl\k_]^Z^Z`_dh]^Z
gZfdZ`_lkyqlhhgbg_^_ckl\mxlhijhkebrvblhfdZdhgbjZ[hlZxlum\_j_gu\q_ldhklb
k\h_]h\b^_gby"Bj_]meyjghijZdlbdm_l_f_lh^bdmg_cjhgghcfh^_jgbaZpbb"
kihfgbl_aZdhgkhaj_\Zgby?keb\uohlbl_k[jhkblv^_kylvnmglh\\_kZ_klv^\Zkihkh[Zwlh
k^_eZlvEbrgbc\_kfh`ghm^Zeblvobjmj]bq_kdbfiml_faZg_kdhevdhfbgmlLZd`_fh`gh
aZgylvky]bfgZklbdhckh[ex^Zlv^b_lmbihkl_i_gghrZ]aZrZ]hfijb[eb`Zlvkydk\h_fm
b^_Zevghfm\_kmWlhlijhp_kkfh`_ljZklygmlvkygZg_^_ebbf_kypughlZd\uk[hevr_c
\_jhylghklvxg_gZ[_j_l_ebrgbc\_kkgh\Z:kjZ[hlZlvwlhlkihkh[h[yaZl_evghkjZ[hlZ_l
KnbgZgkZfb^_ehh[klhbllhqghlZd`_Fh`ghmih\ZlvgZ\ub]jur\ehl_j__bebh]jZ[blv[Zgd
q_fg_kihkh[u[ukljh]hh[h]Zs_gby"hllhevdhi_j\h_fZeh\_jhylghZ\lhjh_
ijhlb\haZdhgghBeb`_fh`ghihkZ^blvk_fyknhjfbjh\Zlv\b^_gb_bihablb\gu_ml\_j`^_gby
\ih^dj_ie_gb_k\hbonbgZgkh\uomklj_fe_gbcwlhfkemqZ_gZj_ZebaZpbxihlj_[m_lky
agZqbl_evgh[hevr_\j_f_gbaZlh\k_[m^_laZdhgghbijhbahc^_lg_ba[_`ghIh^h`^bl_ihdZk_fy
ijhjZkl_liheb\Zcl__]hbijhiZeu\Zcl_khjgydbbbawlh]hk_f_gb\ujZkl_lieh^h\h_^_j_\h
YkeurZeqlhh^gbex^bj_dhf_g^mxlml\_j`^_gbydhjhldb_\h^gmnjZamZ^jm]b_
jZa\_jgmlu_hibkZl_evgu_DZdb_ij_^ihqblZ_l_\ubihq_fm"
?^bgkl\_ggh_qlhbf__la^_kvagZq_gb_dZdb_ml\_j`^_gbykjZ[Zlu\Zxl^ey\ZkFukZfb
bkihevam_fjZaebqgu_nhjfmebjh\dbGhhijZ\bevguobebg_ijZ\bevguoihdhgkljmdpbbj_qbg_
b^_lDhjhldb_ml\_j`^_gbye_]q_aZihfgblvbhgbfh]mlhdZaZlvky\_kvfZfh]ms_kl\_ggufb
�ebggu_ml\_j`^_gbyhklZ\eyxl[hevr_f_klZ^eyih^jh[guohibkZgbclh_klv^ey
jZkp\_qb\ZgbybgZkus_gbyfuke_ggh]hh[jZaZJZ[hlZxl`_l_b^jm]b_u[bjZcl_ihk_[_B
bkijh[mcl_h[Z\ZjbZglZ
DZdbfb^hkdZfb\bamZebaZpbb\uihevam_l_kv"
�DZdmihfbgZehkv\]eZ\_`hgbkihevam_lg_kdhevdh^hkhdH^gZbagbo_]h^hkdZ
^hklb`_gbcihkj_^kl\hfdhlhjhchggZihfbgZ_lk_[_h[h\k_fq_]h^hklb]lhjZy^hkdZ
a^hjh\vy]^_hgihf_sZ_lbah[jZ`_gbylZdh]hl_eZddZdhfmklj_fblkyklbey`bagbdhlhjh]h
^h[b\Z_lkybl_dklukh]eZr_gbcaZdexq_gguokkZfbfkh[hcdZkZl_evgha^hjh\vyGZlj_lvx^hkdm
hgijbdj_iey_lnhlh]jZnbb\_s_cdhlhju_ohl_e[uijbh[j_klbqZkh\fZrbgbl^ZlZd`_
aZgylbcdhlhju_ohl_e[uihijh[h\ZlvgZijbf_jmijZ\eylvj_Zdlb\gufkZfhe_lhf
DZdhlebqblv^bkdhfnhjlk\yaZgguckbaf_g_gb_fm[_`^_gbchl^bkdhfnhjlZ
ijhbkl_dZxs_]hba^\b`_gby\g_\_jghfgZijZ\e_gbb"
�AZf_qZl_evgub\hijhkKijhkbl_k_[y\b`mkvebylm^Zdm^Zfg_ohq_lky"gZijZ\e_gbb
�dhlhjh_fg_ih^mr_"Dlhfmqlhf_gy^_ckl\bl_evghijb\e_dZ_l"Beb^Z`_lZdhklhcgZebwlZ
p_evfh_c`bagb"
iheg__kl_kl\_gghfuqZklh\u[bjZ_fg_\_jgh_gZijZ\e_gb_bijboh^blky\ghkblvihijZ\dbb
f_gylvdmjkH[gZjm`blvqlhg_h[oh^bfhkf_gblvgZijZ\e_gb_^\b`_gby\h\k_g_lh`_kZfh_
qlhihl_ji_lvg_m^ZqmkydbcjZaij_h^he_\Zyk_[yfubkiulu\Z_f^bkdhfnhjlB\lh`_\j_fy
g_qlh\gmljbgZkklj_fblkydjhklmbbs_l\hiehs_gbyWlhgZrZl\hjq_kdZyklhjhgZGh\g_rg__
yij_^ihqblZ_lklZlmkd\h
kms_kl\m_lwlhbeexabyFuihklhygghf_gy_fgZijZ\e_gby^\b`_gbyb\wlhfkfuke_ihklhyggh
ihdb^Z_fahgmdhfnhjlZhijhkebrv\lhf\dZdhfbf_gghgZijZ\e_gbbfu^\b`_fkylhf
dhlhjh_\u[jZebkZfbbebijhklhieu\_fihl_q_gbx"
Fh`_l_ihih^jh[g__jZkkdZaZlvhg_cjhgghfdhgg_dl_"Ohqmm[_^blvkyqlh^_eZx\k_
ijZ\bevgh
Ij_^klZ\vl_k_[_qlh\u]hehkm_l_gZ^hjh]_qlh[udlhlh^h\_a\ZkbaimgdlZ:\imgdl;Ijb
g_cjhgghfdhgg_dl_\ubkihevam_l_kms_kl\mxsb_\\Zr_ffha]mg_cjhggu_iZll_jguqlh[u
ih^[jhkblvgh\mxb^_xdf_klmgZagZq_gbyu\kihfbgZ_l_g_qlhbk\yaZggu_kwlbfg_qlh
wfhpbbijhbkoh^bl\u[jhkobfbq_kdbo\_s_kl\bgh\Zyb^_yihemqZ_lkj_^kl\hi_j_^\b`_gby
Gm`ghebijhbaghkblvml\_j`^_gby\kemo"Ml\_j`^_gbyfh`ghijhbaghkbl\kemobebijhk_[y
dZd\Zfm^h[gh?keb\ug_ijb\uqgudim[ebqghklb\klZgvl_i_j_^a_jdZehfbkfhljbl_gZk\h_
hljZ`_gb_h^gh\j_f_gghijhbaghkyml\_j`^_gbyhlqlhijhbahc^_l\ubkiulZ_l_kbevgmx
g_eh\dhklvgZ[ex^ZyaZkh[hcufh`_l_^Z`_ihqm\kl\h\Zlvk_[yihegufb^bhlhfGhg_
[jhkZcl_mijZ`g_gb_dZdlhevdhwlhhsms_gb_gZqg_lijhoh^blvagZqblijhp_kki_j_gZkljhcdb
fha]ZgZqZeky
Y\_jx\ihklZgh\dmnbgZgkh\uop_e_c\uoh^ysboaZij_^_eufh_cahgudhfnhjlZY[_a
mkbebcaZjZ[Zlu\Zx^heeZjh\\f_kyplZdh\Zfhyp_evGhqlh_kebyg_^hklb]gmwlhc
p_ebbq_j_ag_kdhevdhf_kyp_\"G_\hagbdg_lebmf_gy\khagZgbbdh]gblb\guc^bkkhgZgk"
Kemqblvkyfh`_l\kydh_ghkijhkbl_k_[yqlh\u^_eZ_l_ihfbfhmijZ`g_gbcihg_cjhgghc
fh^_jgbaZpbb^ey^hklb`_gbyk\h_cp_eb"?kebf_g_^`_jihijh^Z`ZfklZ\blk_[_p_evx
aZjZ[Zlu\Zlv^heeZjh\\f_kypghg_ih^gbfZ_ll_e_nhggmxljm[dmqlh[uk\yaZlvkyk
deb_glhf_]hp_evg_j_Zebam_lkyMl\_j`^_gbykZfbihk_[_g_ijbg_kmlj_amevlZlZgm`gZ
kljZl_]byIh^dj_ieyxsZywlbml\_j`^_gbybgm`gu^_ckl\by\khhl\_lkl\bbkhkljZl_]b_c
hlihq_fmaZdhg^_ckl\byy\ey_lkyklhev\Z`guf^hiheg_gb_fdaZdhgmijbly`_gbyb\hlihq_fm
lZd\Z`ghihke_^g__baiylbh[yaZl_evkl\ ihfgbl_]eZ\m"\fJZ[hlZcl_^_gvaZ^g_f
D\Zglh\Zy\k_e_ggZyg_hlah\_lky_keb\uijhklh[m^_l_s_edZlviZevpZfbHgZjZamfgZDh]^Z\u
jZaf_sZ_l_aZdZakha^Z\Zyq_ldmxfuke_ggmxdZjlbgm`_eZ_fh]hbhlijZ\eyywlhlh[jZa\
d\Zglh\h_ihe_q_j_ak\h_ih^khagZgb_\k_e_ggZy\uihegy_laZdZagZb[he__wnn_dlb\guf
wdhghfbqgufbZ^_d\Zlgufkihkh[hfblh]_\uiheg_ggucaZdZafh`_lkms_kl\_gghhlebqZlvkyhl
\Zr_]hij_^klZ\e_gbyghhgg_ihy\blkyihdZ\ug_gZqg_l_ij_^ijbgbfZlvg_h[oh^bfu_^_ckl\by
M\Zk_klvkljZl_]byih^dj_ieyxsZyml\_j`^_gby"?keb_klvb\u^_ckl\m_l_agZqbl\mjhqguc
kjhdi_j_^\Zfbhldjhxlkygh\u_\hafh`ghklb
bamZebabjmyykeurm\k\h_c]heh\_]hehkWlhg_\hafh`ghDZdfg__]haZ]emrblv"
Ij_`^_\k_]haZihfgbl_qlhwlhghjfZevghbg_y\ey_lkyg_]Zlb\gufnZdlhjhfZrZ
ikbohdb[_jg_lbq_kdZykbkl_fZ^_eZ_lbf_gghlh^eyq_]hhgZij_^gZagZq_gZufh`_l_keurZlv
L_[_g_o\ZlZ_lkhh[jZabl_evghklblug_^hklZlhqghhiul_glufZehagZ_rvh[bag_k_l_[_g_
o\Zlbl^moZghgZkZfhf^_e_kbkl_fZ]h\hjblke_^mxs__gbfZgb_Kf_gZdmjkZWcm
rlmj\ZeZf_gy_fdmjk
AgZ_l_dZdihklmiZxydh]^Zkeurmwlhlijhlb\guc]hehkhd\k\h_c]heh\_"Ykf_xkvbl\hjx
k_[_=eygvl_dZdlhmgZkijhkgmekyFhyikbohdb[_jg_lbq_kdZykbkl_fZDZdZy\k_lZdb
DZdfg_[ulvkg_]Zlb\gufbfukeyfbdhlhju_ihy\eyxlkyijhlb\fh_]h`_eZgby"
���Ohjhrbc\hijhkhdlhjwgb_e`:f_g]eZ\guc\jZqdebgbdb:f_gbZ\lhjdgb]bBaf_gb
khagZgb_baf_gb`bagvijb^mfZeaZf_qZl_evgucl_jfbgZ\lhfZlbq_kdb_g_]Zlb\gu_fukeb
:GF\fbebfmjZrbIhke_^g__gZa\Zgb_h[tykgy_lkyl_fqlhihjhcdZ`_lky[m^lhwlbfukeb
keh\ghfmjZ\vbdhihrZlkym\Zk\fha]m
FmjZrbfZjrbjmxldhehgghcMjZMjZ
FmjZrbfZjrbjmxldhehgghcMjZMjZ
FmjZrbfZjrbjmxldhehgghc
H^bgaZfbjZ_l\g_aZigh
B\k_\^jm]\ZeylkygZa_fv
Ijyfhih^^h`^_f
Rfydrfydrfyd
G_ijZ\^Zebhlebqgh_hibkZgb_gZ^h_^eb\uoq_jguofuke_cdhlhju_\j_fyhl\j_f_gb
ihk_sZxldZ`^h]hbagZk"IhjhcdZ`_lkyqlhwlbg_]Zlb\gu_fukeb`b\mlkh[kl\_gghc`bagvx
wlZdZydhehgbyaeh[guofZe_gvdboqm^h\bsh[hkgh\Z\rZyky\gZr_ffha]m
Ghqlh[ufugbqm\kl\h\Zeb\j_Zevghklbwlh]hg_ijhbkoh^blWlh\ZrbfukebZg_qm`_jh^gZy
kbeZbhgbih^\eZklgu\ZfWlbfukebihjh`^Z_l\Zrfha]dhlhjuclZdm`mkljh_ghijbjh^hc
h[h`Z_lh[sZlvkyFha]ihkueZ_lkb]gZeuihklhyggh=hehkhd\\Zr_c]heh\_
ik_\^hfZl_jbZebaZpbyg_cjhgh\hlijZ\eyxsbowe_dljbq_kdb_bobfbq_kdb_bfimevkuq_j_a
kbgZilbq_kdmxijhiZklv
LZdqlh_keb\uohlbl_ba[Z\blvkyhlwlh]h]hehkZi_j_klZgvl_kijZrb\ZlvdZdwlhk^_eZlv
ihkdhevdmbgh]hkihkh[Zdjhf_f_^blZpbbg_kms_kl\m_lHij_^_ebl_gZkljh_gb_\gmlj_gg_]h
]hehkZihablb\_ghgbebg_]Zlb\_gM[_^bl_k\hcfha]ba\_sZlv\Zk\kydbcjZadh]^Z\gmlj_ggbc
]hehkijhkuiZ_lkyAZqZklmxfmjZrbfZjrbjmxl\khagZgbblZd^he]hqlhfuijbmqZ_fkybo
b]ghjbjh\ZlvGm`gh^h[blvkylh]hqlh[u\ukeurZebbodZ`^ucjZadh]^Zhgbih^Zxl]hehk
I_j_^Zcl_lZdhcaZdZagZk\hxg_cjhggmxdmogxDZdlhevdhihy\eyxlkyg_]Zlb\gu_fukeb
khh[sZlvh[wlhffh_fmkhagZgbx
AZl_fdh]^Zhgb\hq_j_^ghcjZaijhy\ylkyb\ubohkhagZ_l_ihijh[mcl_baf_gblvaZjy^
ij_\jZlblvg_]Zlb\\ihablb\Dh]^Z\uihcf_l_qlh^mfZ_l_A\mqblg_iehohgh^eyf_gyg_
kjZ[hlZ_laZklZ\vl_k_[yih^mfZlvlZdA\mqbla^hjh\hbfg_ih^oh^bldZdg_evayemqr_
Dh]^Zihcf_l_qlh^mfZ_l_Wlhkebrdhfkeh`ghhl\_qZcl_k_[_Wlhq_jlh\kdbe_]dhbhl
f_gyg_ihlj_[m_lkyfbfZe_crbomkbebcDh]^Zijb^_lfukevYg_^hklZlhqghmf_gbg_
aZkem`b\Zxmki_oZih^mfZcl_lZdY]hlh\\j_fym^Zqgh_bgbdlhg_aZkem`b\Z_lmki_oZ[hevr_
f_gy
LJ:GKNHJF:PBYFMJ:R?C
Ohlyfuml\_j`^Z_fqlhwlhijhklhblZdb_klve_]dh\Zfg_[m^_lIhgZ^h[blky\j_fy
\hafh`ghijb^_lky\hhjm`blvky[mfZ]hcbjmqdhcb^gbgZijhe_lgZ[ex^ZlvaZkh[kl\_ggufb
fukeyfbqlh[ujZkihagZlvqlhbf_gghkhh[sZxl\Zrb:GF?kebg_]Zlb\gu_fukebk\h[h^gh
djmlbebkv\\Zr_fkhagZgbb^_kylbe_lbyfbg_m^b\eycl_kvqlhgZboh[gZjm`_gb_ihlj_[mxlky
^gb_kebg_g_^_ebMkbebylh]hklhyl\uke_^bl_:GFmkeurvl_qlhhgbkhh[sZxlZaZl_f
njZaubijb[Z\vl_bodk\h_fmkibkdmml\_j`^_gbc
?keb\ZfdZ`_lkyqlhwlhebrg__[_kihe_agZynZlZ\j_f_gbih^mfZcl__s_jZaImklv\um\_j_gu
qlh\Zr_khagZgb_\k_dhgljhebjm_lgZkZfhf^_e_hghdhgljhebjm_lebrvdjhohlgmxlhebdm
\Zr_]hfure_gbydjhr_qghfijm^m\h^blkyh]jhfgZyju[bgZbaZijZ\ey_l\k_f\Zr_
ih^khagZgb_h]jhfgucdbl_kebijh^he`Zlvju[gmxZgZeh]bx
IjbqbgZihdhlhjhcklhblihljZlblv\j_fybkbeuqlh[uaZibkZlvihablb\gu_fukebaZdexqZ_lky
\lhfqlh\gbodZdjZabijhy\ey_lk_[y\Zr_khagZgb_Bkihevamcl_eh]bq_kdb_kihkh[ghklb
eh[ghc^hebqlh[uknhjfmebjh\Zlvl_fukebdZdb_\uohlbl_bf_lvZaZl_fi_j_^Zcl_bok\h_fm
ih^khagZgbxbimklvhghj_Zebam_lboihl_gpbZe
DZdbfh[jZahfijhbkoh^bli_j_^ZqZ"Q_j_aih\lhj_gb_LhqghlZd`_\umqbl_kv\h^blv
Z\lhfh[bevlhqghlZd`_kdjbiZq\bjlmhaaZihfbgZ_lg_m^h[gu_\u\_jluiZevp_\bajbl_eyf
ihlhffgblkyqlhhgg_ijbeZ]Z_ljh\gufkq_lhfgbdZdbomkbebc
IjbagZcl_qlh\u\eZ^__l_kblmZpb_cL_g_cjhggu_iZll_jgudhlhju_aZimkdZebg_]Zlb\gu_
fukebfZehihfZemij_djZlylwlh^_eZlvZ_keb\gh\vkh[_jmlkylhh[gZjm`blkyqlhi_j_^gbfb
\ha\_^_gijhqguc[Zjv_jIhdZ\uih\lhjy_l_kgh\Zbkgh\Zihablb\gu_fukebkhhl\_lkl\mxsb_
bfg_cjhggu_kljmdlmjuklZgh\ylky\k_dj_iq_Ijbwlhf\uihgb`Z_l_\^h[Z\hdihjh]gh\uo
kljmdlmjh[e_]qZyfukeyf\hkijhba\_^_gb_bihemqZ_lkyaZfdgmlucdjm]
DZd^he]hwlh^eblky"hh[s_lh\k_ijhbkoh^blf]gh\_gghDh]^Zihy\ey_lkyg_]Zlb\gZyfukev\
\Zrdjh\hlhd\uimkdZ_lkyobfbq_kdbckb]gZe\lhqghklbkhhl\_lkl\mxsbcwlhcfukeb:_keb\u
kmf__l_i_j_o\ZlblvfukevijbaZjh`^_gbbbaZf_gblv__gh\hcihablb\ghcfukevx\ul_fkZfuf
fhf_glZevghbaf_gbl_aZjy^we_dljbq_kdh]hbfimevkZWlh\k\hxhq_j_^vbaf_gblkh^_j`Zgb_
obfbq_kdh]hkb]gZeZb\j_amevlZl_\Zrfha]ihemqbllZdh_khh[s_gb_Wcyij_djZkghk_[y
qm\kl\mx
Wlhlijhp_kkijhbkoh^blf]gh\_gghghhlkx^Zg_ke_^m_lqlhijb\uqdZf_gy_lkyklhev`_[ukljh
?kebp_eZyZjfbydjhr_qguo^_fhgh\fZjrbjh\ZeZ\\Zr_fkhagZgbbg_kdhevdh^_kyldh\e_l
g_jZamfghiheZ]Zlv[m^lh\ukihkh[gukijZ\blvkyk:GFaZghqvbeb^Z`_aZg_^_ex;m^vl_
l_ji_eb\uWlbfukebkjZamg_mc^mlghjZghbebiha^ghlZdh_kemqblkyukeh\gh
ijhiZeu\Z_l_klZjuc]Zahgb^Z_l_gh\ufk_f_gZf\hafh`ghklvbijhkljZgkl\hijhjZklbGm`gh
\j_fy\kihfgbl_aZdhgkhaj_\Zgby
G_aZ[u\Zcl_lZd`_qlhfujZkkm`^Z_fg_hnZglZabyoikboheh]ZkZfhmqdbjZklbjZ`bjh\Zgguo
`_elhcij_kkhck_qlhfubaeZ]Z_fgZwlbokljZgbpZohkgh\ZghgZhldjulbyonmg^Zf_glZevghc
gZmdbkh\_jr_gguo\ihke_^g__^_kylbe_lb_[eZ]h^Zjygh\ufl_ogheh]byfdhlhju_iha\hebeb
aZ]eygmlv\q_eh\_q_kdbcfha]bgZ[ex^ZlvaZ_]h^_yl_evghklvx\j_Zevghf\j_f_gbbamqZlv
iZpb_glh\kljZ^Zxsbo^_ij_kkbyfbklj_kkh\ufbkhklhygbyfbbbgufbojhgbq_kdbfb
ijhy\e_gbyfbkhfg_gbc[_kihdhckl\ZbkljZoZ
ha\jZsZykvd\hijhkm^Zgm`gh\j_fyghdh]^Z\uijbklmibl_dmijZ`g_gbyflhihjZabl_kv
lhfmdZd[ukljh\k_f_gy_lkyIhgZqZem\Zf[m^_ldZaZlvkyqlhmkbebyg_ijbghkylj_amevlZlZgh
\kdhj_ijhp_kkihl_q_lkeh\ghkZfkh[hcdZd_keb[u\ulhedZebfZrbgmkaZ]ehorbf^\b]Zl_e_f
fZdkbfZevgu_mkbebyg_h[oh^bfuqlh[uk^\bgmlv__kf_klZbijb\_klb\^\b`_gb_ZaZl_fkZf
\_kZ\lhfh[bey[m^_llhedZlv_]h\i_j_^G_mki__l_h]eygmlvkydZdZ\lhfh[bevihdZlblkyj_a\h
lhedZgbyfZrbgukhhl\_lkl\m_lknhdmkbjh\ZggZykbeZeh[ghc^heb\Zr_]hfha]ZZ^\b]Zl_ex
Z\lhfh[beyfhsv\Zr_]hih^khagZgby
\Zkkdjulu\k_haZj_gby\k_kihkh[ghklb\k_j_kmjkuihlj_[gu_^eyihkljh_gby[bag_kZ\Zr_c
f_qlubkha^Zgbyb^_Zevghc`bagb\ZklZblky]_gbc`Z`^msbcijhy\blvk_[yHl\Zklj_[m_lky
ebrvgZmqblvkylhfmdZdih^dexqZlvkydn_ghf_gZevghfmbklhqgbdm[_kkhagZl_evgh]h
=eZ\Z
?OB@BAGBBKLHJBYFXJJ?Y
Dh]^Zy[ue_s_j_[_gdhffhbfjh^bl_eyfkdZaZebqlhmf_gykgb`_gZkihkh[ghklvdh[mq_gbxb
ygbdh]^Zg_^hklb]gm\`bagbfgh]h]hQ_j_a]h^ihke_lh]hdZd[ueihklZ\e_gwlhl^bZ]ghaf_gy
aZ[jZebbah[s_h[jZah\Zl_evghcrdheu\Lhjhglhbi_j_\_eb\aZ\_^_gb_ijba\Zggh_hl\_qZlv
ki_pbnbq_kdbfihlj_[ghklyfbgZq_]h\hjy\rdhem^ey^_l_cdhlhju_g_mki_\Zxl\h[uqguo
rdheZoH`b^Zehkvqlhhdhgqb\rdhemyihc^mjZ[hlZlvgZaZ\h^I_j\ZydhfiZgby\dhlhjmxy
mkljhbekygZjZ[hlmhlijZ\beZf_gyqbklblvdZgZebaZpbhggu_klhdb\khlg_nmlh\ih^a_fe_cBy
iheZ]ZeqlhwlZjZ[hlZp_ebdhfhljZ`Z_lmjh\_gvfhbokihkh[ghkl_c
Ghyg_ohl_e`blv`bagvxgb`_kj_^g_]hg_ohl_e`blv^Z`_kj_^g_c`bagvxYhlq_leb\h
ij_^klZ\eyedZdfg_^h[blvkynbgZgkh\hck\h[h^ubihke_^g__[uehg_^hklb`bfh^hl_oihjihdZ
yhklZ\ZekygZgbadhhieZqb\Z_fhcjZ[hl_Djhf_lh]hyhkhagZe_s_h^ghh[klhyl_evkl\h^\ZlbiZ
jmdh\h^b\rbodhfiZgb_cihhqbkld_dZgZebaZpbb[uebgbqmlvg_mfg__f_gykZfh]h
Kh\j_f_g_fyihdbgmedZgZebaZpbxbihr_ejZ[hlZlvgZaZ\h^]^_fg_^h\_jbebmijZ\eylv
ij_kkhfrlZfih\Z\rbfZexfbgb_\u_qZcgbdbIhlhfykf_gbeg_kdhevdhjZ[hlgbh^gZba
dhlhjuog_[ueZhkh[_gghijb\e_dZl_evghcgh\dhgp_dhgph\ijhbahr_eg_dbc\gmlj_ggbck^\b]
byjZ^bdZevghbaf_gbek\hx`bagv
lmihjmyjZ[hlZe\;_eeDZgZ^Znbjf_kh[hjhlhffbeebZj^h\^heeZjh\djmig_cr_cgZlhl
fhf_gll_e_nhgghcdhfiZgbb\fbj_Y[uel_ogbdhflygmedZ[_eb\u_a`ZeihaZdZaZfbklZ\be
deb_glZfjha_ldbAZ]h^ujZ[hlu\;_eeyg_h^ghdjZlghkeurZe`Zeh[udeb_glh\gZ
]jZ[bl_evkdb_lZjbnufhghihebb?keb[ufulhevdhfh]eb\u[bjZlvl\_j^bebhgb
GZkemrZ\rbkvwlbo`Zeh[yklZekijZrb\Zlvex^_c?kebyhj]Zgbamxl_e_nhggmxdhfiZgbx\u
kh]eZkbl_kvjZ[hlZlvkhfghc"Hl\_lqZs_\k_]hhdZau\Zekyml\_j^bl_evguf
Dh]^Z\]h^mdZgZ^kdmxkn_jml_e_dhffmgbdZpbcijb\Zlbabjh\Zebym\b^_e\hafh`ghklv
gZqZlvkh[kl\_ggh_^_ehYgbq_]hg_agZegbhlhfdZdmijZ\eylvnbjfhcgbhlhfdZd__
hj]Zgbah\ZlvL_fg_f_g__yh[eZ^Zel_fq_]hg_^hklZ\Zeh[hevrbgkl\mfhbodhee_]
ijb\_j`_gghklvx^_emYagZeqlhgZ^_`gZyk\yavmemqrZ_l`bagvbihlhfmh[_bfbjmdZfb
mo\ZlbekyaZhldju\rmxky\hafh`ghklvDjhf_lh]hyjZa[bjZeky\l_e_nhgZobihgbfZeqlh
jughdgm`^Z_lky\dhgdmj_gpbbu[hj[ueijhkleb[hyhklZxkvgZ_fgufkhljm^gbdhfb
ijh^he`ZxihemqZlvkdjhfgmxaZjieZlmeb[hmqj_`^Zxkh[kl\_ggmxdhfiZgbxB\\hajZkl_
^\Z^pZlbq_luj_oe_lyihdbgme;_eebhlijZ\beky\kZfhklhyl_evgh_ieZ\Zgb_
AZij_^u^msb_^\Z^pZlve_lyl\_j^hmk\hbeqlhgbdh]^Zg_^h[vxkvfgh]h]hL_fg_f_g__y\k_]^Z
klj_fbekyd[hevr_fmbwlhklj_fe_gb_[uehkebrdhfkbevgufqlh[uijhiZklv\lmg_]em[bg_
^mrbyihgbfZeqlhijbki_eZihjZnhjfbjh\Zlvgh\u_m[_`^_gbyL_i_jvlhyagZxqlh
kZfhklhyl_evghgZ[j_egZF_lh^bdmg_cjhgghcfh^_jgbaZpbbgh\lh\j_fyyagZlvg_agZeqlh
Hiuli_j_oh^Zbag_^jdZgZebaZpbb\dj_keh]eZ\udhfiZgbbgZmqbef_gydh_q_fmqlhkihkh[gh
[uehbaf_gblvfhx`bagvihkljh_gb_mki_rgh]h[bag_kZ\h\k_g_l_hj_lbq_kdZynbabdZYg_
jZaklZedb\Zekykex^vfbqj_a\uqZcghmfgufbk\_^msbfbGZfgh]hij_\hkoh^b\rbfbf_gy
k\hbfbagZgbyfbH^gZdhhlgx^vg_hgbjmdh\h^bebdhfiZgbyfb^Zb^Ze_dhg_\k_]^Zhgb`beb
`bagvxhdhlhjhcklhbeh[uf_qlZlv
YihgbfZeqlhmki_o\[bag_k_ihkem`bl^eyf_gyijhimkdhf\lm`bagvdZdmxyk_[_\hh[jZ`Zeb
agZeqlhimlvdmki_ome_`blg_q_j_aZdZ^_fbq_kdb_ihagZgbyZq_j_a\uy\e_gb_dexq_\uo
we_f_glh\mijZ\e_gby[bag_khfex[uf[bag_khfbq_j_amf_gb_aZklZ\blvwlbwe_f_glu
\aZbfh^_ckl\h\Zlv:\lhfqlhkfh]mk^_eZlvwlhyg_khfg_\Zeky
Fg_ijbreh\]heh\mqlhfhyg_kihkh[ghklvdh[mq_gbxgZkZfhf^_e__klvijhklhbghc\a]ey^
�gZfbj`hgijb\udhibjZlvkygZbglmbpbxy`_qZs_\k_]hihklmiZxklhqghklvx^hgZh[hjhl
Fhcfha]h[jZ[Zlu\Z_lbgnhjfZpbx\njZ]f_glbjh\Zgghcbihke_^h\Zl_evghcnhjf_G_kdZ`m
qlhyfgh]hqblZxbebijh\h`mfgh]h\j_f_gb\l_hj_lbq_kdbojZafure_gbyoYijZdlbdjZ[hlZx
f_lh^bqghbihklmiZl_evghZgZebabjmxb\uihegyx`bagvijbmqbeZf_gydijZ]fZlbqghklbby
h[gZjm`beqlhkfh]mhllhqblvijZ]fZlbaf^hkl_i_gbdh]^Zfg_^hklZlhqgh[_]eh]h\a]ey^ZgZ
dZdmxeb[hdhfiZgbxqlh[uihgylv__ijh[e_fubij_^eh`blvkihkh[uboj_r_gby
RDHE:KBGYDH
Fhyl_e_nhggZydhfiZgby:evl_jgZlb\dhffvxgbd_crgeBgd lhj]h\ZyfZjdZHeeL_e\fklZeZ
i_j\ufdhgdmj_glhf;_eeDZgZ^Zbyijh\_e\l_e_nhgghf[bag_k__s_g_kdhevdhe_lihdZg_
hsmlbe\dmkmki_oZ
G_fh]mkdZaZlvqlhmki_oijbr_ee_]dh\k_lZdbfudhgdmjbjh\Zebkdjmig_cr_cl_e_nhgghc
dhfiZgb_cfbjZZlZd`_kl_e_dhffmgbdZpbhggufb]b]ZglZfbKR:?\jhiub:abb\klmib\rbfb
\ko\ZldmaZgh\ucjughdFhydhfiZgby[ueZg_klhevdh]hlh\Zddhgdmj_gpbbkdhevdhj_rbl_evgh
gZkljh_gZFuihemqbebg_fZehkbgydh\brbr_dG_kdhevdhe_lkimklyfhb[jZdjZkiZekyaZlhy
dh_q_fmgZmqbeky\[bag_k_H^bghdbchl_pkihemlhjZ]h^h\Zehc^hq_jvxgZjmdZoyhlhr_ehl^_e
bke_^mxsb_g_kdhevdhe_lijh\_e\ddZq_kl\_gZ_fgh]hjZ[hlgbdZ
Ymkljhbeky\dhfiZgbxL_e_dhffvxgbd_crgal_jfbgZekbkl_fk LLK\fdhlhjZyjZkkqblu\ZeZ
kha^Zlvi_j\ucdZgZ^kdbcl_e_dhffmgbdZpbhggucohe^bg]kho\Zlhf\k_oijh\bgpbc ^hlhcihju
\dZ`^hcijh\bgpbb^_ckl\h\Zebk\hbaZdhgubijZ\beZ\fYihfh]dhfiZgbb^h[blvky__p_eb
kha^Z\lhj]h\uchl^_eb^h\_^y_]hh[hjhl^hfbeebhgh\^heeZjh\AZl_fy\ayeiZmamb
ihklZjZeky\a]eygmlvgZk\hx`bagvkhklhjhguBlZd\hlhgyhiylvihfh]ZxaZjZ[hlZlv^_gv]b
dhfmlh^jm]hfmYihgyeqlhgZklZeZihjZ\ha\jZsZlvky\[bag_k
Yhkgh\Zebggh\ZpbhggmxdhfiZgbx1HZRSSRUWXQLWLHVFRUSRUDWLRQ 1HZ&R\fdhlhjZy
hjb_glbjh\ZeZkvgZihbkdgh\uol_ogheh]bcH^ghcbai_j\uonbjfkdhlhjhcfuaZdexqbeb
^h]h\hjhkhljm^gbq_kl\_[ueZdhfiZgbyij_^eh`b\rZyj_\hexpbhgguckihkh[hpbnjh\db
Zm^bhbgnhjfZpbbu\b^_ebdh]^Zgb[m^v\uklZ\e_ggucgZijh^Z`m^hfklZ[ebqdhcIjh^Z_lky
bmdZaZgb_fqlh^hihegbl_evgmxbgnhjfZpbxfh`ghihemqblvbai_j_^Zqf_klghc)0
jZ^bhklZgpbb"?keb^Z\u\b^_ebh^gmbagZrbol_ogheh]bc\^_ckl\bbIhkl_i_gghfuklZeb
\eZ^_evpZfb^\moebp_gabbgZ)0\_sZgb_\DZgZ^_bKR:bklZebkhljm^gbqZlvkZ]_glkl\Zfbih
g_^\b`bfhklbZwjhihjlZfbbk_lvxFZd^hgZe^k
kn_jZofZkkf_^bZfZrbghkljh_gbybfihjlZijhba\h^kl\ZbjZkij_^_e_gbywg_j]bbbg_dhlhjuo
^jm]boFu\uklmiZebdZdbg\_klbpbhggZydhfiZgbyghg_ijhklhnbgZgkbjh\Zebgh\u_
gZqbgZgbyZZdlb\ghmqZkl\h\Zeb\j_ZebaZpbbijh_dlh\\lhfqbke_\mijZ\e_gbbbfZjd_lbg]_
Ihke_iylbe_ljZ[hlu\1HZ&Rykh]eZkbekygZ^he`ghklvh^gh]hba^bj_dlhjh\f_^bZdhfiZgbb
kh[hjhlhffbeebhgh\^heeZjh\\]h^\eZ^_\r_c^\Z^pZlvxr_klvxjZ^bhklZgpbyfb
ljb^pZlvxbeb[he__`mjgZeZfbbiylvx^_kylvxiylvx]Za_lZfbYijhjZ[hlZemgbo^\Z]h^Z
kha^Zej_]bhgZevgh_ij_^klZ\bl_evkl\hbaZl_f^\bgmeky^Zevr_bklZeiZjlg_jhf]jmiiu
\eZ^_\r_cqZklghcl_e_k_lvxhafh`gh\Zfijboh^behkv\h`b^ZgbbihkZ^dbgZj_ckdhjhlZlv
\j_fyaZijhkfhljhfi_j_^ZqgZfhgblhjZo\Zwjhihjlmfui_j\ufb\:f_jbd_klZebij_^eZ]Zlv
ZwjhihjlZfwlmmkem]m
Dlhfm\j_f_gbyknhjfmebjh\Ze^eyk_[yijZ\behg_aZ^_j`b\ZlvkygZh^ghff_kl_jZ[hlu[he__
lj_oq_luj_oe_lFg_g_[ueZbgl_j_kgZ bg_bgl_j_kgZk_cqZk\fdZjv_jZ\dhgdj_lghckn_j_
[bag_kZblZd`_f_gyg_bgl_j_kh\Zehijh^he`bl_evgh_jmdh\h^kl\hdZdhceb[hdhfiZgb_cFg_
ex[hiulghhkgh\u\ZlvdhfiZgbbeb[hjZa\b\Zlvm`_kms_kl\mxsb_hldju\Zlvbf^hjh]mdmki_om
Zihlhf^\b]Zlvky^Zevr_
IhagZ\bagmljbfgh]b_hljZkebhll_e_dhffmgbdZpbc^hk_l_\h]hfZjd_lbg]Zbbg^mkljbbjZa\blby
ebqghklbyhllhqbek\hcijZ]fZlbq_kdbcih^oh^bj_rbeqlhihjZhijh[h\Zlv_]h\k_jv_aghf
^_e_ihkljhblvqlhgb[m^vihgZklhys_fm[hevrh_qlhgZau\Z_lkykgmey
,1',$102725&&/(6
Y\k_]^Z[uenZgZlhffhlhpbdeh\]h^mydmibek_[_nml[hedmkbah[jZ`_gb_ffhlhpbdeZ
Bg^bZgbih^mfZeWoZ\_^vdh]^Zlhwlh[ueZ\_svk\h_\j_fyBg^bZgij_\hkoh^be
ihimeyjghklvx+DUOH\'DYLGVRQghdhfiZgbyaZdjueZkv\]h^mL_fg_f_g__[j_g^hklZ\be
lZdhcke_^\bklhjbbqlhohlyk[Zgdjhlkl\ZdhfiZgbbfbgmeh[he__ihem\_dZhgihij_`g_fm
kbf\hebabjm_ldZq_kl\hgZ^_`ghklvbklbev`bagb
Wlbfukebij_[u\Zeb\fh_f[_kkhagZl_evghfdh]^ZyihdmiZenml[hedmkbah[jZ`_gb_f
Bg^bZgbdh]^ZyhdZaZeky]hlh\dwlhfmaZdhgijbly`_gbyi_j_f_klbebo\fh_khagZgb_
�]h^mq_j_aljb]h^Zihke_ihdmidbnml[hedbfg_iha\hgbeijbyl_evJbd`_gh\_a_bkhh[sbe
qlhohq_ldmiblv^hex\dhfiZgbb\eZ^_xs_cijZ\ZfbgZba]hlh\e_gb_h^_`^uke_c[ehf
Bg^bZgYbaeh`beJbdmkljZl_]bxdhlhjZyihfh_fmfg_gbxfh]eZijb\_klbij_^ijbylb_d
mki_omhg\ukemrZef_gyh[^mfZefhbkeh\Zbj_rbeqlhkZfg_ohq_lwlbfaZgbfZlvkyGhy
qm\kl\h\Zeqlhwlhijh_dlaZdhlhjucklhbl\aylvkyb\blh]_kh[jZe]jmiimbg\_klhjh\bk^_eZe
ij_^eh`_gb_hihdmid_gZa\Zgby,1',$102725&&/(6
AZwlhgZa\Zgb_[hjhebkvhdheh^x`bgudhgdmj_glh\\dexqZyl_oqlhbf_ebdm^Z[hevr_hiulZb
kj_^kl\g_`_ebfuGbdlhg_\_jbeqlh]jmiiZbaDZgZ^ufh`_lgZqlheb[hij_l_g^h\Zlvghfu
iheZ]ZebbgZq_bgZrZ\_jZihfh]eZh^_j`Zlvih[_^mGZr_ij_^eh`_gb_\fbeebhgZ
^heeZjh\lhevdhaZbfyijbgyebbfuklZeb\eZ^_evpZfb,1',$102725&&/(6
Ij_`^_q_fijbklmiblvdijhba\h^kl\mfu^h[juoihe]h^ZieZgbjh\ZebbZgZebabjh\Zeblh_klv
\uihegyeb^_ckl\byhdhlhjuoih^jh[ghjZkkdZau\Z_lkygZkljZgbpZowlhcdgb]bFuihklbjZebkv
\lhqghklbhij_^_eblvdZdh\gZrb^_Zevgucdeb_gldZdZy[bag_kfh^_evhilbfZevgZ^eygZkZ
lZd`_dZdb_kljZl_]bbbdZdZylZdlbdZgZbemqrbfh[jZahfkhhl\_lkl\mxlwlhc[bag_kfh^_eb
hl\_qZeZgZrbfp_eyfb\b^_gbxdZdh[sbflZdbebqguf
Ij_`^_\k_]hfum[_^bebkvqlh\uy\bebdexq_\u_we_f_glu[bag_kZbh[_ki_qbebbomki_rgh_
\aZbfh^_ckl\b_Ijboh^behkvke_^blvaZl_fqlh[ug_ih]jyagmlv\^_lZeyob\k_]^Zij_^klZ\eylv
k_[_h[smxdZjlbgmg_l_jylvq_ldhklb\b^_gbybnhdmkZbij_h[jZah\u\Zlvnhdmk\^_ckl\by
kihkh[gu_\hag_klb,1',$102725&&/(6gZ\_jrbgm
Dh]^ZgZdhg_pgZqZehkvijhba\h^kl\hfuihklZjZebkvba\e_qvba[j_g^Z\k_\hafh`gh_Fu
hldjuebjZa\e_dZl_evgucp_glj,1',$102725&&/(6dhfie_dkiehsZ^vx
d\Z^jZlguonmlh\\dexqZ\rbc\k_[yiylba\_a^gucj_klhjZgbfZ]Zabgh^_`^uIhlhffuhldjueb
_s_^\Zdhfie_dkZjZkrbjbebk_lv^hfZ]Zabgh\bklZeb\uimkdZlv\kh\hdmighklblh\Zjh\
ke_c[ehfBg^bZg
LZd`_fudhg_qgh\uimkdZfbfhlhpbdeuGZkZfhf^_e_GZr^_eh\hciZjlg_jJwcKhl_eh\eZ^_e
dhfiZgb_c&DOLIRUQLD02725&&/(6b\f_klhlh]hqlh[uhj]Zgbah\u\Zlvkh[kl\_ggh_
ij_^ijbylb_fuaZieZlbebJwxfbeebhgh\^heeZjh\ijbh[j_ebmg_]haZ\h^bkf_gbeb
gZa\Zgb_=bejh_rlZlDZebnhjgby wlhq_kghqgZyklhebpZfbjZ\fihke_j_dhgkljmdpbbihy\beky
iheghklvxZ\lhfZlbabjh\ZggucaZ\h^ihijhba\h^kl\mfhlhpbdeh\FuaZdexqbebdhgljZdluk
lhj]h\ufbkZehgZfbbhldjuebk_j\bkp_gljIhfbfh\uimkdZlbih\hcfh^_ebBg^bZgfulZd`_
ba]hlh\bebg_kdhevdhlukyqfhlhpbdeh\ihki_paZdZaZfbhj]Zgbah\Zebhl^_eqZklguoaZy\hd
ijb\e_drbchdhehlukyqbdeb_glh\
LhevdhaZi_j\uc]h^fuihemqbeb^hoh^fbeebhgh\^heeZjh\ZklhbfhklvdhfiZgbb\hajhkeZ^h
fbeebhgh\^heeZjh\fuklZebdjmig_crbfjZ[hlh^Zl_e_f=bejhyb\lhjhc\fbj_dhfiZgb_c
ihijhba\h^kl\mfhlhpbdeh\bal_oqvbrlZ[d\ZjlbjugZoh^ylky\KR:Bklhjbymki_oZ,1',$1
02725&&/(6ijb\e_deZ\gbfZgb_kj_^kl\fZkkh\hcbgnhjfZpbbhgZkjZkkdZau\Zeb&11
$%61%&`mjgZe)RUEVkhlgb]Za_ljZ^bhklZgpbcb`mjgZeh\ih\k_fmk\_lmZlZd`_^\_
lukyqb\_[kZclh\\k_fbkljZgZo
]h^myhklZ\beBg^bZgjZ^b^jm]boijh_dlh\dkh`Ze_gbx^_eZdhfiZgbbihrebg_
emqrbfh[jZahfb\]h^mhgZh[ZgdjhlbeZkvgZklhysbffhf_gl__dmibebbkgh\Z
j_kljmdlmjbjmxlIjbf_qFxjj_yKfblZ
DM;BDJM;BD:
Yih\_^Zebklhjbx,1',$102725&&/(6g_^eylh]hqlh[uiho\ZklZlvkyghqlh[u
ijhbeexkljbjh\Zlvk\hcl_abkKhkgh\Zgby$OO7HO\]h^mymqZkl\h\Ze\ljbgZ^pZlb
mki_rguo[bag_kijh_dlZoihfh]Zekha^Z\ZlvdhjihjZpbbbjZa\b\ZlvklZjlZiu\lZdbohlebqguo
^jm]hl^jm]Zkn_jZodZd[eZ]hl\hjbl_evghklvjhagbqgZylhj]h\eyfZkkf_^bZijhba\h^kl\h
ihlj_[bl_evkdbolh\Zjh\bggh\Zpbhggu_l_ogheh]bbh[mq_gb_wg_j]_lbdZwe_dljhggZy
dhff_jpbyijh]jZffgh_h[_ki_q_gb_bbg^mkljbyjZa\e_q_gbcYihfh]ZelukyqZf^jm]bo
dhfiZgbcm\_ebqblv^hoh^ubijb[uebHiuljZ[hlukwlbfb^jm]bfbdhfiZgbyfbm[_^bef_gy\
lhfqlhmijZ\eylvmki_rguf[bag_khfg_keh`ghgZ^hebrvkfhlj_lvgZ[bag_kih^ijZ\bevguf
m]ehf
Ij_^klZ\vl_qlh\ZfaZ\yaZeb]eZaZmkZ^beb\dj_kehb^Zeb\jmdbdm[bdJm[bdZ?keb\uklZg_l_
i_j_^\b]Zlv_]h]jZgbkemqZcgufh[jZahflm^Zbkx^ZjZghbebiha^ghm\ZkgZ\_jgydZihemqblky
kh[jZlv\k_p\_lZH^gZdhihlj_[m_lky\Zkdhjfblvb\\h^blv\lmZe_lihkdhevdm\j_f_gbgZk[hjdm
Wlh^he]hg_ijZ\^Zeb"L_i_jvg_fgh]hbaf_gbfmkeh\bywdki_jbf_glZKgh\ZaZ\y`_f\Zf]eZaZ
mkZ^bf\dj_kehb^Z^bf\jmdbdm[bdghgZk_cjZaimklbf\dhfgZlmq_eh\_dZdhlhjuc
�^hkdhgZevghagZ_lijZ\beZk[hjdbp\_lh\Hgg_[m^_lih^kdZau\Zlv\ZfklZg_lebrv]h\hjblvZ
bebG_l\kydbcjZadh]^Z\uih\hjZqb\Z_l_]jZgv
MdhjhlblebwlZihfhsv\j_fyk[hjdb";_amkeh\ghGZlhqlh[ukh[jZlvdm[bdihgZ^h[blkym`_g_
r_klvfbeebZj^h\e_lb^Z`_g_fbeebZj^Kdhevdhdhgdj_lgh"F_g__^\mofbgml
Zr[bag_kihoh`gZdm[bdJm[bdZdm^Z[hevr_q_f\ufh`_l_k_[_ij_^klZ\blvB^_ehg_\lhf
qlh\Zr[bag_kklhev`_keh`_g Mdm[bdZJm[bdZ\dhgp_dhgph\\k_]hr_klvp\_lh\br_klv
�]jZg_c\f_eh\lhfqlhijbdZ`^hfih\hjhl_]jZgb\uklZedb\Z_l_kvk\u[hjhfHldm^Z\ZfagZlv
dm^Zih\_jgmlvlmbebbgmx]jZgv"eh`blvebj_deZfgu_kj_^kl\Z\ijyfmxjZkkuedm\\_[kZcl
beb\j_deZfmgZjZ^bh"Qlhbf_gghhl\_qZlvdh]^Z\ZkkijZrb\ZxlBq_f`_aZgbfZ_lky\ZrZ
dhfiZgby"Qlh]h\hjblv\j_deZf_":dh]^Zj_deZfgZydZfiZgbyg_ijbg_k_l`_eZ_fuo
j_amevlZlh\dZdihgylvqlh\g_cke_^h\Zeh[ubaf_gblv"GZjZa]Z^dm\k_owlbo]heh\hehfhdm\Zk
fh`_lmclbr_klvfbeebZj^h\e_lbeb^\_fbgmlu
Dijbf_jm\]h^mq_j_a^\Z]h^Zihke_moh^Zba,1',$102725&&/(6y\ha]eZ\be
��dZgZ^kdh_ij_^klZ\bl_evkl\hwc\b;Zkl_jkagZf_gblhck_lbj_klhjZgguodhfie_dkh\hoh^u
dhfiZgbbklj_fbl_evghkgb`Zebkv gZ\bhlh[hjhlZ\fbeebhgh\^heeZjh\\fklhbfhklvmiZeZk
^hfbeebhgZ^heeZjh\bdhfiZgbyhdZaZeZkvg_\khklhygbbieZlblvihkq_lZfIhke_
ijhp_^mjuZgZeh]bqghclhcqlhhibkZgZ\wlhcdgb]_^hoh^uij_djZlbebiZ^Zlvbkgh\ZgZqZeb
jZklb
DZdbkdm[bdhfJm[bdZ_kebg_agZlvgZdZdhfwlZi_dm^Zih\_jgmlvdhgdj_lgmx]jZgvgZf
�ihgZ^h[bebkv[u]h^ugZihbkdhilbfZevgh]hj_r_gbyZmdZgZ^kdhcwb\b;Zkl_jkwlboe_lg_
[uehGhfuagZebdm^Zdjmlblvb\k_]h\hk_fvf_kyp_\kimklyijh^ZebdhfiZgbxaZfbeebhgh\
^heeZjh\\hkvfbdjZlghm\_ebqb\__klhbfhklv
G_\Z`gh\eZ^__l_eb\ufZeufij_^ijbylb_fbebdhfiZgb_cbakibkdZNhjqmg
\h^hijh\h^qbd\ubeb^Zglbklf_g_^`_jnblg_kp_gljZbeb\eZ^_e_plZdh]hp_gljZijbgpbiu
mki_oZ\[bag_k_^ey\k_oh^bgZdh\uKha^Zgb_[bag_kZ\Zr_cf_qlu\ex[hckn_j__klv
kbkl_fZlbq_kdbcijhp_kkdhlhjucfh`ghk\_klbdke_^mxs_fm\u^he`gu\u^_eylvba\k_o
ihl_gpbZevguogZijZ\e_gbck\h_c^_yl_evghklbg_kdhevdhdexq_\uogZijZ\e_gbcdexq_\uo
we_f_glh\baZgbfZlvkybf_gghbfbijbq_fdZ`^uc^_gv
=eZ\Z
°°B?GB?NHDMK?CKLB?
K\_ldZf_jZfhlhjlZdh\agZf_gblucdebqij_^\Zjyxsbfkt_fdmlh]hbebbgh]hwibah^Zba
nbevfZB\wlhfdebq_balj_okeh\kdjulZhij_^_e_ggZyijZdlbq_kdZyfm^jhklv
K\_lb^_li_j\ufg_kemqZcghGZkt_fhqghciehsZ^d_j_`bkk_ji_j\hgZqZevghjZkklZ\ey_l
ijZ\bevgh_hk\_s_gb_WlhlwlZiih^]hlh\dbdkt_fd_g_lhevdhh^bgbagZb[he__^hjh]hklhysbo
ghblj_[m_l[hevr_\k_]h\j_f_gbHk\_lbl_ebfh]mlihljZlblvg_kdhevdhqZkh\jZkklZ\eyy
khnblujZ^bwibah^Zdhlhjuc\nbevf_aZcf_lhlkbeuiZjmfbgml
;bag_kmkljh_glhqghlZd`_Dmib\gZa\Zgb_,1',$102725&&/(6dhfZg^ZFxjj_y
ihljZlbeZihe]h^ZgZih^]hlh\dmbieZgbjh\Zgb_gZh[j_l_gb_m\_j_gghklb\lhfqlhiehsZ^dZ
ijh^he`ZlvZgZeh]bxkhkt_fdZfbdZf_jZijhklZb\ZeZIj_`^_q_fkgylvohly[udZ^jhgb
�he`gu[uebm[_^blvkyqlhh[eZ^Zxl\_jguf\b^_gb_f
AZ\b^_gb_fb^_lnhdmkDh]^ZiehsZ^dZ]hlh\Zbhk\_s_gZj_`bkk_jijh\_jy_ljZkiheh`_gb_
dZf_jum]he__gZdehgZbgZebqb_kf_gguoh[t_dlb\h\wibah^_fh]mlijhbkoh^blvkhlgb
jZaebqguo^_ckl\bbghj_`bkk_jl\_j^hagZ_ldm^Zgm`ghgZijZ\eylvdZf_jmqlh[uihemqblv
`_eZ_fucj_amevlZl[bag_k_lh`_Fgh]h_ijhbkoh^blh^gh\j_f_gghbkhklhjhguhg\u]eZ^bl
kmfylbp_cghlZdh\hcg_y\ey_lky_kebgZfba\_klghgZq_fnhdmkbjh\ZlvkyIj_`^_q_f
ijbklmiZlvd^_ckl\byf\u^he`guagZlvdm^ZgZp_eb\ZlvdZf_jm
GZdhg_pfh`ghkgbfZlv:dl_ju\umqbebk\hbj_iebdbb]hlh\u\uclbgZiehsZ^dmGh_s_^h
lh]hdZdijha\mqZebkeh\ZbebZdl_j\afZogmejmdhcj_`bkk_jm`_m\b^_edZjlbgmfuke_gguf
\ahjhflZdqlh_kebqlhlhihc^_lg_lZdhgf]gh\_gghaZf_lblLZdb\[bag_k_\u^he`guagZlv
dZdb_^_ckl\byijbgpbibZevgh\Z`gu^eymki_oZ
b^_gb_nhdmk^_ckl\b_lZdh\Z[bag_k\_jkbydebqZ
K\_ldZf_jZfhlhjfZgljZdhlhjZyihfh`_lihkljhblv[bag_k\Zr_cf_qlubebk^_eZlv
dZjv_jm\dZdhceb[hdhfiZgbb
b^_gb_hagZqZ_lmf_gb_ihklhyggh\b^_lvfuke_gguf\ahjhfdZjlbgmk\h_]hmki_oZEx^b
aZqZklmxqj_af_jghmkeh`gyxlk_[_`bagvDZ`^uc[bag_kkhklhblbakhl_g^_lZe_cb\k_hgb
\Z`gughwlhlhevdh^_lZebF_`^ml_ff_oZgbafex[h]h[bag_kZkh^_j`blebrvg_kdhevdh
dexq_\uowe_f_glh\Mdm[bdZJm[bdZ\k_]hr_klvp\_lh\hlihq_fmlZdh_agZq_gb_bf__lnhdmk
Ih^[_jbl_ijZ\bevgu_h[t_dlb\uqlh[unhdmkbjh\ZlvkygZdZjlbg_\p_ehfbq_ldhjZaebqZlv
dexq_\u_we_f_gluijhbkoh^ys_]h
Fuj_dhf_g^m_fbkihevah\ZlvljblbiZh[t_dlb\h\iha\heyxsbo\hkijbgbfZlvdZjlbgmp_evgh
ZgZebag_h[oh^bfuobaf_g_gbcieZg^hoh^h\bdZjlmdhff_jq_kdh]hijhp_kkZ
�:G:EBAG?H;OHBFUOBAF?G?GBC
]eZ\_\ugZmqbebkvklZ\blvnbgZgkh\u_p_eb:gZebag_h[oh^bfuobaf_g_gbcij_^klZ\ey_l
kh[hc[he__lhqguckihkh[ihklZgh\dbwlbop_e_cbhij_^_e_gbyjZkklhygby^hbohkms_kl\e_gby
\uijhklhhibku\Z_l_k\hcl_dmsbcmjh\_gvbkhihklZ\ey_l__]hkl_fdZdh]hohlbl_^hklbqv
Dijbf_jmimklv\Zr[bag_kbf__l]h^h\hc^hoh^\^heeZjh\Z\uohlbl_m\_ebqblv_]h\
l_q_gb_ke_^mxs_]h]h^Z^h^heeZjh\Hlkx^Zke_^m_lqlh\Zrijhf_`mlhdimlb
khklZ\ey_l^heeZjh\L_i_jv\uagZ_l_gZqlhhjb_glbjh\ZlvieZg^hoh^h\bdZjlm
dhff_jq_kdh]hijhp_kkZ hgbofuih]h\hjbfgb`_\fLZd`_\uihemqbebgZ]ey^gucf_lh^dhgljhey
aZijhp_kkhfbkjZ\g_gbyl_dmsboj_amevlZlh\kijh]ghabjm_fufb
:gZebag_h[oh^bfuobaf_g_gbcihe_a_gg_lhevdh^eynbgZgkh\uoghb^eyijhqbop_e_cD
nbgZgkh\ufp_eyfhlghkylky^hoh^uijb[uebqbklZy\ujmqdZZdlb\uhklZldbgZkq_lZojZkoh^u
kmffuih^e_`Zsb_\uieZl_\haf_sZ_fu_jZkoh^u^he]bdj_^blubbklhqgbdb^hoh^h\Gh
\kydbc[bag_kklZ\bli_j_^kh[hcbg_nbgZgkh\u_p_ebgZijbf_jdhebq_kl\h^h\hevguo
deb_glh\ijh^Z`guolh\Zjh\bmkem]Zkkhjlbf_glijh^mdpbbLZd`_m\Zk^he`gu[ulvebqgu_
p_ebdhebq_kl\hjZ[hqboqZkh\\g_^_exqbkehjZ[hqbo^g_cmjh\_gvklj_kkZdhebq_kl\h^g_c
hlimkdZdhebq_kl\hg_ijbkmlkl\_gguo^g_cblZd^Ze__
Qlh[ukha^Zlvkh[kl\_ggucZgZebag_h[oh^bfuobaf_g_gbc\havfbl_pbnjukhhl\_lkl\mxsb_
gbogZoh^bl_kvbaZibrbl_^eydZ`^hcdZl_]hjbbpbnjuhljZ`Zxsb_\Zr_iheh`_gb_gZ
hij_^_e_ggucfhf_gl\[m^ms_fH[uqghZgZebaukhklZ\eyxlkygZ]h^hll_dms_c^ZlubebgZ
dhg_pke_^mxs_]hnbkdZevgh]h]h^ZJZkklhygb_f_`^m^\mfygZ[hjZfbpbnjb_klvijhf_`mlhd
��IE:GHOHH
IeZg^hoh^h\wlhhibkZgb_nhjfmeudhlhjZyiha\hey_l\hiehlblv`_eZ_fh_\j_ZevghklvLZdhc
ieZgkhklZ\blvijhklhI_j_qbkebl_\k_lh\Zjubmkem]bdhlhju_\uij_^eZ]Z_l_aZl_fijhklZ\vl_
mdZ`^h]hiZjZf_ljZ_]hp_gmaZl_fmdZ`bl_kdhevdh_^bgbp\ugZf_j_guijh^ZlvaZdhgdj_lguc
i_jbh^b\k_
?kebj_amevlZluwlh]hieZgZkhhl\_lkl\mxlijh\_^_gghfm\ZfbZgZebamg_h[oh^bfuobaf_g_gbc
a^hjh\h?keb`_g_lke_^m_lih^dhjj_dlbjh\ZlvieZgDijbf_jm_keb\u\eZ^__l_dZdhceb[h
dhfiZgb_clhfh`_l_ih\ukblvp_gugZk\hblh\Zjubaf_gblvdhebq_kl\hijh^Z\Z_fuolh\Zjh\
bebk^_eZlvlhb^jm]h_h^gh\j_f_gghDZdlhevdhieZg^hoh^h\klZg_lkhhl\_lkl\h\Zlv\Zrbf
h`b^Zgbyfi_j_^\Zfbhldjh_lky^hjh]Zd^hklb`_gbxp_e_cbm\Zk\jmdZoihy\blkydZjlZk
dhlhjhc\u[m^_l_j_]meyjghk\_jylvky
wlhfdklZlbkdZaZlvaZdexqZ_lkygZb[he__\Z`gh_k\hckl\hieZgZ^hoh^h\\u^he`guk\_jylvky
kgbfkgh\Zbkgh\ZbkjZ\gb\Zlv_]hagZq_gbykl_dmsbfbihdZaZl_eyfb\Zr_c^_yl_evghklbHl
ieZgZ[m^_lfZehlhedm_keb\uiheh`bl__]h\ysbdklheZbaZ[m^_l_hg_fIh^h[ghieZgm[bl\u
^eyihedh\h^pZieZg^hoh^h\hdZ`_lky^ey\Zkihe_aguf\lhcf_j_\dZdhc\u[m^_l__]h
ijb^_j`b\Zlvkybkihevamcl__]hqZklhb\ghkbl_dhjj_dlb\udhlhjuo[m^_llj_[h\ZlvkblmZpby
D:JL:DHFF?JQ?KDH=HIJHP?KK:
Dh]^Z\ukhklZ\bebk\hcieZg^hoh^h\\Z`g_crbfbgkljmf_glhf_]hj_ZebaZpbb[m^_l
dhff_jq_kdbcijhp_kkWlhlijhp_kk\dexqZ_l\k_[y\u[hjhilbfZevguodZgZeh\bgnhjfbjh\Zgby
\Zr_]hb^_Zevgh]hihdmiZl_eyijZ\bevghcfZjd_lbg]h\hckljZl_]bbblZdlbdb gZgbofu
ih^jh[g__hklZgh\bfky\]eZ\_\f
k_wlhfh`ghhibkZlvijbihfhsbdZjludhff_jq_kdh]hijhp_kkZWlZdZjlZfh`_lkhklhylvba
g_kdhevdbokljZgbpbebmf_klblvkygZkZen_ld_\aZ\bkbfhklbhlfZkrlZ[Zbdhfie_dkghklb
\Zr_]h[bag_kZblh]hgZkdhevdhih^jh[gh\u\k_hibr_l_p_ehf`_hgZij_^klZ\ey_lkh[hc
hibkZgb_ihke_^h\Zl_evghklb^_ckl\bcdhlhju_[m^mqbbkiheg_ggufb\lhqghklbkihkh[gu
ijb\_klbdijh]ghabjm_fhfmdhff_jq_kdhfmblh]mDZdijZ\behdwlbf^_ckl\byfhlghkylky
ke_^mxsb_
\fhij_^_e_gb_b^_Zevgh]hdeb_glZ
\fkha^Zgb_ijb\yahd
\fhij_^_e_gb_i_jki_dlb\
\fjZ[hlZki_jki_dlb\Zfb
\fij_\jZs_gb_ihl_gpbZevguodeb_glh\\j_Zevguo
\fh[kem`b\Zgb_deb_glh\b
\fijh^Z`Z[he__^hjh]bolh\Zjh\
QZs_\k_]h[bag_kf_gug_m^_eyxl^he`gh]h\gbfZgbywlhfmijhp_kkm\_]hp_evghklbbg_ljZlyl
\j_fygZih^jh[gh_hibkZgb_:ke_^h\Zeh[uKhklZ\e_gb_dZjludhff_jq_kdh]hijhp_kkZ
iha\hey_lijh^mfZlv\k_rZ]bIh^h[ghieZgm^hoh^h\wlZdZjlZ\uklmiZ_l\dZq_kl\_q_jl_`Zk
[bag_kZ
KLJ:L?=BQ?KDBCKL?J@?GV:R?=H;BAG?K:
WlbljblbiZieZgbjh\Zgbyy\eyxlkywe_f_glZjgufbijbdeZ^gufbf_lh^Zfbj_ZebaZpbbljbZ^u
\b^_gb_nhdmk^_ckl\b_\\Zr_f[bag_k_DZ`^ucbagbohjb_glbjh\ZggZp_evgmxdZjlbgm
bijZdlbq_kdb_^_ckl\bybdZ`^uchl\_qZ_lgZdhgdj_lguc\hijhk:gZebag_h[oh^bfuo^_ckl\bb
hl\_qZ_lgZ\hijhkDm^Zfub^_f"ieZg^hoh^h\gZ\hijhkQlhihlj_[m_lkyqlh[ulm^Z
^h[jZlvky"ZdZjlZdhff_jq_kdh]hijhp_kkZgZ\hijhkDZdfufh`_fwlh]h^hklbqv"
:gZebag_h[oh^bfuo^_ckl\bc Dm^Z\Zfgm`ghb^lb
IeZg^hoh^h\ Qlh\Zklm^Z^hklZ\bl
DZjlZdhff_jq_kdh]hijhp_kkZ DZd\uwlh]h^h[v_l_kv
WlbljblbiZfu\uy\bebihj_amevlZlZfgZr_]hkhljm^gbq_kl\ZkdjmigufbdhjihjZpbyfbh^gZdh
bkihevam_fbo\jZ[hl_kdhfiZgbyfbex[h]hfZkrlZ[ZbjZaf_jZZr[bag_kkms_kl\_ggh
\ub]jZ_lhlj_]meyjgh]hbkihevah\Zgby^Zgghcf_lh^bdbijh\_jdmfh`ghijh\h^blvkdZ`_f
_`_d\ZjlZevghqlh[uijheh`blvdmjkbm[_^blvkyqlhhg\_^_l\ijZ\bevghfgZijZ\e_gbb
hkgh\_`_ieZgbjh\Zgbye_`bl^jm]hc\hijhkDZdgZfihemqblv^hoh^"Wlhl\hijhky\ey_lky
klhevfhsgufkj_^kl\hfj_ZebaZpbb\ur_mihfygmlhcljbZ^ubklhev\Z`_g^eyihkljh_gby
[bag_kZqlhfugZau\Z_f_]hkljZl_]bq_kdbfkl_j`g_f[bag_kZFh`ghkdZaZlvqlhhklZ\rZyky
qZklvwlhcdgb]bihqlbiheghklvxihk\ys_gZhl\_lmgZg_]hghij_`^_g_h[oh^bfhbkke_^h\Zlv
_s_h^bgaZdhgijbjh^u
A:DHGDHFI?GK:PBB
ij_^u^msbo]eZ\Zofubamqbebg_kdhevdh\_ebdboaZdhgh\mijZ\eyxsboq_eh\_q_kdbfb
`bagyfbaZdhgijbly`_gbyaZdhgkhaj_\ZgbybaZdhg^_ckl\byBf__lkyb_s_h^bgaZdhg
dhlhjucfu^he`gumihfygmlvihkdhevdmhgk\yaZgkk_dj_lhf\u[hjZijZ\bevghckljZl_]bbb
lZdlbdb^eykha^Zgby[bag_kZ\Zr_cf_qluWlhaZdhgdhfi_gkZpbb
�ZggucaZdhgy\ey_lky\ujZ`_gb_f\aZbfh^_ckl\byijbqbgbke_^kl\bcgZjugd_Fhg_lZjgZy
dhfi_gkZpbyg_\hagbdZ_lihkemqZcghklbhgZ\k_]^Zij_^klZ\ey_lkh[hcg_ba[_`gucj_amevlZl
ke_^kl\b_\fki_pbnbq_kdh]hkhq_lZgbyh[klhyl_evkl\ ijbqbgZ\f?keb\ukihkh[gukha^Zlv
g_h[oh^bfu_h[klhyl_evkl\Zj_amevlZl[m^_lk]_g_jbjh\ZgZ\lhfZlbq_kdbAZdhgdhfi_gkZpbb
hibku\Z_lki_pbnbq_kdb_h[klhyl_evkl\Zb]eZkbl
Dhfi_gkZpby\hagbdZ_ldh]^Z\Zr_ij_^eh`_gb_ijbgbfZ_l^hklZlhqgh_dhebq_kl\hex^_c
�A\mqblijhklhg_lZdeb"ZaZdhgijhklbdZdb\kemqZyokijhqbfbaZdhgZfbijbjh^u\_kvfZ
Znn_dlb\_gQ_f]em[`_\ubamqZ_l_wlhlaZdhgl_fhlq_leb\__jZaebqZ_l_dexqbdmki_omkdjulu_
aZwe_]Zglghcijhklhlhcnhjfmebjh\db
Zr_ij_^eh`_gb_ lh\Zjubebmkem]b\f_klvj_amevlZl\Zr_cb^_bwlh]hk_f_gbdhfi_gkZpbb
Dh]^Z\\Zr_fjZkihjy`_gbbbf__lkyykgZyknhdmkbjh\ZggZyyjdZyb^_yb\uij_\jZsZ_l___\
dhff_jq_kdh_ij_^eh`_gb_kihkh[gh_aZbgl_j_kh\Zlv^hklZlhqghex^_c ]hlh\uoaZieZlblvaZ__
\hiehs_gb_\flh]^Z\ukha^Z_l_dhfi_gkZpbxIjhs_]h\hjy\ZrZb^_y_klvijbqbgZZ
dhfi_gkZpby__ke_^kl\b_DZdkh\k_f\h\k_e_gghcmki_o\Zr_]h[bag_kZgZqbgZ_lkykb^_bGh
ijhklhbf_lvb^_ximklvhgZkdhevm]h^ghykgZyjdZbijb\e_dZl_evgZg_^hklZlhqghEx^b
^he`guaZohl_lvdmiblv__:^eywlh]hhgb^he`guhg_cmagZlv
iexkfZl_jbZevgh_\hiehs_gb_wlhcb^_bdZiblZevgu_bg\_klbpbbbkke_^h\ZgbybjZajZ[hldb
ijhba\h^kl\hrlZlbZkkhjlbf_glg_khklZ\bl\kmff_[bag_kFZ]bq_kdbcdhl_e\dhlhjhf\k_
wlbbg]j_^b_glukf_rb\Zxlky\h_^bghkgZ^h[v_dhlhjh_iha\hey_l`_em^xijhjZklb\^m[wlh
deb_glug_h[oh^bfZyqZklv\kydh]h[bag_kmjZ\g_gby
uiexk\Zrbdeb_gludhlhju_ohlyldmiblvlhqlh\uij_^eZ]Z_l_\hl[bag_k
Dhfi_gkZpbyijhbkoh^bldh]^Z^hklZlhqgh_dhebq_kl\hex^_cihlj_[ey_llhqlh\uij_^eZ]Z_l_
G_bf__lagZq_gbydlh\ui_dZjv\jZqbkihegbl_evguc^bj_dlhjdhjihjZpbbf_g_^`_j
\eZ^_e_pdZn_kihjlkf_gibkZl_evki_pbZebklihdhfivxl_jZfG_\Z`ghq_f\uaZgbfZ_l_kv
_keb\uohlbl_aZjZ[hlZlvagZqblwlhlaZdhgijbf_gbfd\Zf
A:DHGDHFI?GK:PBBBAGMLJB
Fufh`_fjZa^_eblvaZdhgdhfi_gkZpbbgZljbkhklZ\eyxsboljb\hijhkZI_j\uclZdh\
gZkdhevdhkbevgZihlj_[ghklvjugdZ\\Zr_flh\Zj_bebmkem]_"lhjhcij_^eZ]Z_l_eb\ug_qlh
hkh[_ggh_"Blj_lbc^hklZlhqghebm\Zkb\Zr_cdhfZg^uhiulZ\ijh^\b`_gbbwlh]h
lh\ZjZmkem]bqlh[uaZklZ\blvex^_cieZlblvaZg_]h"
LJBMKEHBYA:DHG:DHFI?GK:PBB
Zr[bag_kihemqbldhfi_gkZpbxlhevdh_keb[m^_lm^h\e_l\hjylvke_^mxsbflj_fmkeh\byf
GZjugd_^he`gZkms_kl\h\ZlvhkljZyihlj_[ghklv\\Zr_flh\Zj_mkem]_
Zr_ij_^eh`_gb_^he`gh[ulvhkh[_gguf
u\ZrZdhfZg^Z^he`gumf_lvijh^Z\Zlvk\hclh\Zj
Ihke_^gbcnZdlhjhkh[_ggh\Z`_gG_^hklZlhqghijhklhij_^eh`blvlh\Zjkdhevm]h^gh
wdkljZ\Z]Zglgufkihkh[hfIhimeyjguc[bag_kfbn]eZkblqlh_kebgm`guclh\ZjhdZ`_lky
^hklmi_g\gm`gh_\j_fyim[ebdZijb^_lkZfZDkh`Ze_gbxwlh^Ze_dhg_lZdGbdlhd\Zfg_
ijb^_lg_kfh`_lijbclb_kebg_[m^_lh\ZkagZlv:^hg_klb^him[ebdbk\hcf_kk_^`\
gZrb\j_f_gZ`_kldhcdhgdmj_gpbbg_e_]dhGZjugd_b\kj_^kl\ZofZkkh\hcbgnhjfZpbblZdh_
bah[beb_lhj]h\uoij_^eh`_gbcqlhlj_[mxlkyj_rbl_evgu_bknhdmkbjh\Zggu_mkbebyqlh[u
^ha\Zlvkyp_e_\hcZm^blhjbbbijb\e_qv__\gbfZgb_Gh[_awlh]h\Zr[bag_kjZa\b\Zlvkyg_[m^_l
k_ijhklh
Zfgm`gZb^_yAZl_f\u^he`guij_\jZlblvwlmb^_x\hkh[_gguclh\Zjbebmkem]m:lZd`_\u
^he`gu[ulvhq_gvhq_gvohjhrb\fZjd_lbg]_blhj]h\e_
&#xEY;&#x;Þ&#xXQ;
�&#xEY;&#x;Þ&#xXQ;
�F:JD?LBG=BLHJ=HEYDEXQDHOH:F
Fgh]he_lgZaZ^fuijh\_ebbkke_^h\Zgb_iulZykv\uykgblvdlh\gZr_cdhfiZgbbemqr_\k_]h
lhj]m_lg_^\b`bfhklvxH[sbfml_oZ]_glh\dhlhjucaZjZ[Zlu\Zeb\]h^^heeZjh\b
[he__[uehke_^mxs__hgbm^_eyebg_f_g__\bk\h_]h\j_f_gbihl_gpbZevgufihdmiZl_eyf:
^eyl_odlhaZjZ[Zlu\Zchl^h^heeZjh\\]h^h[sbf[uehlhh[klhyl_evkl\hqlhhgb
ljZlbebgZihl_gpbZevguodeb_glh\g_[he__\bk\h_]h\j_f_gb
G_\Z`ghdZdh\\Zr[bag_klhj]h\e_cbfZjd_lbg]hfg_evayij_g_[j_]Zlvgbbdh_fkemqZ_Wlh
^\b]Zl_ev\kydh]h[bag_kZQ_f[u\ugbaZgbfZebkv\u\k_]^Z^he`gu[ulv]hlh\u^hg_klb
bgnhjfZpbx^him[ebdbqlh[uex^bfh]ebijbgylvhkhagZggh_ihdmiZl_evkdh_j_r_gb_
�hg_klbbgnhjfZpbxl_jfbgdhg_qgh\_kvfZjZkieu\qZlucHgih^jZamf_\Z_lb
i_jkhgZevgucdhgljZdlbl_e_nhggh_h[s_gb_bk\yavq_j_aBgl_jg_lbij_^hklZ\e_gb_k\_^_gbb
dZdh\[ugb[uef_lh^_keb\ubeb\ZrZlhj]h\ZydhfZg^Zg_m^_ey_l_d\Zebnbpbjh\Zgguf
ihdmiZl_eyf[he__\bk\h_]h\j_f_gb\uihgZijZkgmljZlbl_gZb[he__^jZ]hp_ggucj_kmjk
k_[y
ufh`_l_kijhkblvGhqlh_keby\wlhfg_kbe_g"Qlh_kebykeZ[h\Zl\lhj]h\e_b
fZjd_lbg]_"Hlebqguc\hijhk?keblhj]h\eybfZjd_lbg]\Zr_mya\bfh_f_klhg_ljZlvl_gb
k_dmg^uiulZykvkijZ\blvkyGZcfbl_lh]hdlhmf__llhj]h\Zlvbkbe_g\fZjd_lbg]_Imklvwlh
[m^_lgZ_fguckhljm^gbdbebdhfiZgbyZmlkhjk_jlhj]h\Zyk_lvbeb[Zjl_jgZymkem]ZiZjlg_jkl\h
beb^hey\\Zr_f[bag_k_lZdbebbgZq_j_rbl_wlhl\hijhkhgy\ey_lkyijbhjbl_lguf
LJB:@GUOHIJHK:
ex[hf[bag_k_dZdbffuaZgbfZebkvgZfdZ`^uc^_gvijboh^behkvbijboh^blkyhl\_qZlvgZ
ke_^mxsb_ljb\hijhkZDZdfh`ghm\_ebqblvijb[uevkijh^Z`"DZdm\_ebqblvh[t_fijh^Z`
gZh^gh]hihdmiZl_ey"bDZdijb\e_qv[hevr_ihdmiZl_e_c"
DZ`^ucbawlbo\hijhkh\khhlghkblkykh^gbfbalj_okihkh[h\hilbfbaZpbb^hoh^ghklb\Zr_]h
[bag_kZI_j\uc\hijhkwlhhilbfbaZpbyijh^Z`\lhjhchilbfbaZpbyihdmiZl_e_cZlj_lbc
hilbfbaZpby[bag_kZ\p_ehf
HilbfbaZpbyijh^Z`dZdihemqblv[hevr_ijb[ueb"
HilbfbaZpbyihdmiZl_e_cdZdih\ukblvh[t_fijh^Z`"
HilbfbaZpby[bag_kZdZdijb\e_qv[hevr_ihdmiZl_e_c"
GZi_j\uc\hijhkfh`ghhl\_lblvihjZaghfmFh`ghih\urZlvp_gugZlh\Zjukgb`Zlv
k_[_klhbfhklvbeb^_eZlvblhb^jm]h_h^gh\j_f_gghfh`ghkh\f_klblvg_kdhevdhwe_f_glh\b
kha^Zlvl_fkZfufkh\hdmigh_ij_^eh`_gb_ih[he__\ukhdhcp_g_bebihklmiblvgZh[hjhl
m\_ebqblvijb[uevaZkq_lijh^Z`bwe_f_glh\ihhl^_evghklb
GZ\lhjhc\hijhklZd`_kms_kl\m_lfgh`_kl\hhl\_lh\u\eh`bebg_fZehkbebkj_^kl\\
ijb\e_q_gb_ihdmiZl_e_clZdihq_fm[ug_ihiulZlvkyijh^Z\Zlvbf[hevr_"Fh`ghjZkrbjblv
Zkkhjlbf_gllh\Zjh\b^bZiZahgmkem]beb^h\_klb^hk\_^_gbyihdmiZl_e_cbgnhjfZpbxhl_o
lh\ZjZobebmkem]Zohdhlhjuohgbg_ih^haj_\Zebfh`ghijh^Z\Zlv\k_\hafh`gu_^hiheg_gby
bebm[_`^ZlvihdmiZl_e_cijbh[j_lZlv[he__^hjh]b_lh\Zju
ke_^mxsbo]eZ\ZofuhklZgh\bfkygZlj_lv_f\hijhk_bbamqbfnmg^Zf_glZevguckihkh[
jZa\blby[bag_kZijb\e_q_gb_gh\uodeb_glh\FugZf_j_gu[he__lh]hih^kdZaZlv\Zfkihkh[
klj_fbl_evgh]hjZa\blby[bag_kZgm`gh\k_]hebrv^h[Z\blvh^ghkeh\hd^Zgghfm\hijhkm
dhlhjuc[m^_la\mqZlvlZd
DZdijb\e_qv[hevr_b^_Zevguodeb_glh\"
H[wlhfbih]h\hjbf
=eZ\Z
&#x:R;�:RB?:EVGUCDEB?GL
;hevr_klZe_lgZaZ^ijhn_kkhjwdhghfbdbr\_cpZjkdh]hmgb\_jkbl_lZbaEhaZggumq_guck
hdeZ^bklhc[hjh^hcghbf_gbbevnj_^hIZj_lhq_eh\_dZdlb\ghbgl_j_kh\Z\rbcky
iheblbq_kdbfbbkhpbZevgufbZki_dlZfbwdhghfbdbk^_eZebgl_j_kgh_gZ[ex^_gb_hgh[gZjm`be
qlh[hevrZyqZklvg_^\b`bfhklb\BlZebbijbgZ^e_`blf_gvr_cqZklbgZk_e_gbydhgdj_lgh
x\bfbg_^\b`bfhklb\eZ^_xl\bgZk_e_gbyK]h^ZfbgZ[ex^_gb_ijhn_kkhjZIZj_lhgZreh
�_ckl\b_wlh]hijZ\beZfh`ghgZ[ex^ZlvijZdlbq_kdb\ex[hch[eZklbq_eh\_q_kdhc^_yl_evghklb
a]eygbl_gZk\hxwe_dljhggmxihqlmaZijhremxg_^_exkdhj__\k_]h\bibk_f\uihemqbeb
hl\bl_odlhaZg_k_g\\ZrmZ^j_kgmxdgb]mHldjhcl_]Zj^_jh[beb[mn_lih\k_c
\_jhylghklb\ughkbl_\bk\h_ch^_`^ub]hlh\bl_gZijhp_glZodmohgghcml\Zjb\b
\j_f_gb
JZamf__lkywlhkhhlghr_gb_g_\k_]^Z\lhqghklbkhhl\_lkl\m_lijhihjpbbh^gZdh
bkdexq_gbyebrvih^l\_j`^ZxlijZ\behBkke_^h\Zgbyijh\_^_ggu_\\_^msbo[ZgdZoK_\_jghc
:f_jbdbihdZaZebqlhhl^h\bdeb_glh\ijbghkyl[ZgdZf^h\bijb[uebHdheh\b\_[
kZclh\Bgl_jg_lZkha^Zxl^h\bljZnbdZBlZd\_a^_
�KBE:R?KLG:P:LB
Ijbf_g_gb_aZdhgZIZj_lhd[bag_kmiha\hey_lmklZgh\blvqlhagZqbl_evgmxqZklv^hoh^h\ ^h
\b\fijbghkblkjZ\gbl_evghfZeZyqZklvdeb_glh\ ijb[ebabl_evgh\b\f?kebfukfh`_flhqgh
hij_^_eblvdlhwlb\blh]^ZaZdhgIZj_lhhdZ`_lgZfg_hp_gbfmxihfhsv\klbfmebjh\Zgbb
[bag_kZGZijbf_jfh`gh[m^_lm^_eylvwlbf\b[hevr_\j_f_gbZhklZevgufdeb_glZf
�f_gvr_Qlhijhbahc^_l\lZdhfkemqZ_"Z\Zcl_ijhZgZebabjm_f
\bdeb_glh\ijbghkyl\Zfhdheh\b^hoh^h\AgZqblhlgboihevau\q_l\_jh[hevr_g_`_eb
q_fhlhklZevguo\bGhg_ki_rbl_k\u\h^Zfbhgbg_lhevdhijbghkyl\q_l\_jh[hevr_
^hoh^h\ghbkZfbobo\q_l\_jhf_gvr_q_fhklZevguoIhemqZ_lkyqlhwlb\bdeb_glh\
h[_ki_qb\Zxl\r_klgZ^pZlvjZa[hevr_^hoh^h\q_fihhl^_evghklbdZ`^ucbaijhqbo\b
:qlh_keb\k_\Zrbdeb_gluklZgml\^jm]lZdbfbdZdwlb\b"Qlh_keb\ukmf__l_aZf_gblv
fheqZeb\h_[hevrbgkl\h \b\fdeb_glZfblh]h`_lbiZqlhbij_^klZ\bl_eb\b"Lh]^Z\Zrb
l_dmsb_^hoh^u\p_ehf\hajZklmlr_klgZ^pZlbdjZlgh
Bwlh_s_g_ij_^_eihkdhevdm\bdeb_glh\\k_]hebrvemqr__qlhm\Zk_klvgZ^Zgguc
fhf_glghhgbg_y\eyxlky\Zrbfbb^_Zevgufbdeb_glZfbhh[jZabl_dZdhcfhsgucbfimevk
ihemqbl\Zr[bag_k_keb\ulhqghhij_^_ebl_dlh\Zrbb^_Zevgu_deb_gluZaZl_fgZc^_l_
ijZdlbq_kdb_kihkh[uijb\e_q_gbybf_gghlZdbodeb_glh\
wlhcbke_^mxsbo]eZ\Zofuh[tykgbfdZdwlhk^_eZlv
&#xH;°IHJ:ABL?EVGH?FH=MS?KLHB?:EVGH=HDEB?GL:
ugZ\_jgydZhk\_^hfe_guhihjZabl_evghckbe_h[s_]hbgl_j_kZdhlhjmxg_j_^dhbf_gmxl
\hkvfufqm^hfk\_lZ[bag_k_ijbkmlkl\m_lkbeZg_f_g__fh]ms_kl\_ggZyZ\hfgh]bo
hlghr_gbyo^Z`_[he__\Z`gZykbeZihdmiZl_evkdh]hbgl_j_kZdeb_gludhlhjufgjZ\blkylh
qlh\u^eygbo^_eZ_l_jZkkdZau\Zxlh\Zk^jm]bfZl_\k\hxhq_j_^vlj_lvbfblZd^Ze__
fZjd_lbg]_g_l[he__gZ^_`gh]hf_lh^ZjZkijhkljZg_gbybgnhjfZpbbq_fkZjZnZggh_jZ^bh
^h\hevguom^h\e_l\hj_gguodeb_glh\Dhg_qghwlhg_gh\hklv\k_fwlhij_djZkghba\_klgh
hijhk\lhfdZdaZimklblvwlhkZjZnZggh_jZ^bh;hevrbgkl\h[bag_kf_gh\klj_fylkymemqrZlv
dZq_kl\hk\hbolh\Zjh\bmkem]bwlh[_amkeh\gh^hklhcguckihkh[ijb\e_q_gbydeb_glh\Gh^ey
gZqZeZg_iehoh[um[_^blvkyqlh\uijb\e_dZ_l_ijZ\bevguodeb_glh\
Zrb^_Zevgucdeb_gllhldlhg_lhevdhijbh[j_lZ_l\Zrblh\Zjumkem]bghbijb\_j`_gbf
Zrb^_Zevgucdeb_gllhldlhihgZklhys_fmohq_l_kebm]h^ghZeq_llh]hqlh\u
ij_^eZ]Z_l_B^_Zevgucdeb_glg_ijhklhihevam_lky\Zrbflh\Zjhfhg_]hex[blg_ijhklh
Q_f[eb`_db^_Zem\Zrbdeb_glul_ff_gvr_\ha\jZlh\b`Zeh[\uihemqZ_l_ZagZqbll_f
[hevr_m^h\e_l\hjy_l_k\hbodeb_glh\?^\Z\ugZqg_l_i_j_^Z\ZlvijZ\bevgh_ihkeZgb_
ijZ\bevgufdeb_glZfhgbg_lhevdh[m^mlihdmiZlvm\Zkghbk^_eZxlky\Zfijb\_j`_ggufbHgb
[m^mlljZlblvgZ\Zrblh\Zju[hevr_^_g_]q_fkihkh[_gbajZkoh^h\Zlvkj_^gbcihdmiZl_evHgb
[m^mlkh\_lh\Zlvjh^gufbagZdhfufihdmiZlvm\ZkHij_^_ebl_k\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZb\u
\kdhj_hkhagZ_l_qlhjZ[hlZ_l_f_gvr_ZkjZ[Zlu\Z_l_[hevr_gZfgh]h[hevr_
Ihq_fm`_hlgx^vg_\k_dhfiZgbbbkihevamxlwlhlkihkh[^eyih\ur_gbyk\h_c^hoh^ghklb"
Ihlhfmqlhhgbg_ij_^klZ\eyxldlhbob^_Zevgucdeb_gl
&#x:R;�DLH:RB?:EVGUCDEB?GL
?^bgkl\_ggucf_lh^ijb\e_q_gbyb^_Zevgh]hdeb_glZkhklhbl\kha^ZgbbdjbklZevghq_ldh]h
fuke_ggh]hh[jZaZlZdh]hdeb_glZ;ulvfh`_l\wlhlkZfucfb]fbfh\Zr_]hhnbkZdZdjZa
ijhoh^bl\Zrb^_Zevgucdeb_glgh_keb\ug_m^hkm`bebkvaZ[eZ]h\j_f_gghknhjfbjh\Zlvq_ldbc
fuke_gguch[jZa\ZrZj_lbdmeyjgZynhjfZpbyijhb]ghjbjm_lwlh]hdeb_glZIhfgbl_dZdmkljh_g
�fha]"Fu\b^bfebrvlhqlh]hlh\um\b^_lvZ\Zcl_`_hij_^_ebfdZdh\\Zrb^_Zevgucdeb_gl
Ijhnbevb^_Zevgh]hdeb_glZqj_a\uqZcgh\Z`_g^ey[bag_kZihkdhevdmhdZau\Z_l\ebygb_bgZ
jZajZ[hldmlh\ZjZ \ujZajZ[Zlu\Z_l_ijh^mdlkmq_lhfih`_eZgbcb^_Zevgh]hdeb_glZ\fbgZk_j\bk
\uklj_fbl_kvij_^hklZ\eylvk_j\bkgu_mkem]bdhlhju_\Zrb^_ZevgucihdmiZl_eviheZ]Z_l
gZb[he__agZqbfufb\fbgZlhj]h\exbfZjd_lbg] \umqblu\Z_l_\a]ey^ubp_gghklb\Zr_]h
b^_Zevgh]hdeb_glZhj]Zgbamyj_deZfgu_dZfiZgbbbnhjfbjmykljZl_]bxijh^Z`\fIjhnbev
b^_Zevgh]hdeb_glZy\ey_lkykl_j`g_f[bag_kZbdZ`^uckhljm^gbd\Zr_cdhfiZgbb^he`_g
hlebqgh\g_fhjb_glbjh\ZlvkyF_`^mijhqbfg_j_^dZyijbqbgZg_m^Zq\[bag_k_
ij_g_[j_`_gb_jZ[hlgbdh\dijhnbexdeb_glZ
GZqg_fkijhklh]h\hijhkZDlhfhcb^_Zevgucdeb_gl"AZibrbl_k\hbkhh[jZ`_gby
hlghkbl_evgh]hlh]hdZd\u]ey^blwlhldeb_gldhjhldh\h^ghfbeb^\moij_^eh`_gbyoGZ
ijhly`_gbb^Zgghc]eZ\ufu[m^_fmlhqgylvbdhgdj_lbabjh\Zlv\Zr_i_j\h_hibkZgb_b\dhgp_
dhgph\hghfh`_lbaf_gblvkyihqlb^hg_magZ\Z_fhklbGhihdZ^hklZlhqghg_kdhevdbokljhdgh
ih\h^m\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZ
�FHCB?:EVGUCDEB?GL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
dZq_kl\_ijbf_jh\fuijb\h^bfkhhl\_lkl\mxsb_hibkZgby^ey^_lkdh]hkZ^bdZj_klhjZggh
jZa\e_dZl_evgh]hdhfie_dkZbfZehcZjobl_dlmjghcklm^bbKjZamih^q_jdg_fqlhwlhg_blh]h\u_
ijhnbebZebrvgZqZevgu_hibkZgbyijb[ebabl_evghlZdb_dhlhju_khklZ\eyxlex^bdh]^Zfu
ijhkbfbo\hh[jZablvk\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZIha^g__mgZk[m^_l\hafh`ghklv
ijhZgZebabjh\ZlvbmlhqgblvwlbhibkZgby
�FHCB?:EVGUCDEB?GL
���EY?LKDH=HK:BD:
Fhcb^_Zevgufdeb_gljZ[hlZxsZy`_gsbgZkkh\hdmiguf^hoh^hf^hfhohayckl\ZgZmjh\g_hl
^heeZjh\bkh^gbfbeb^\mfy^_lvfb^hrdhevgh]h\hajZklZ
�EYJ?KLHJ:GGHJ:AE?D:L?EVGH=HDHFIE?DK:
lh]hqlh[uijb]eZkblv]jmiim^jma_cijbylghijh\_klb\j_fyaZmf_j_ggmxp_gm
��EY:JOBL?DLMJGHCKLMBB
Fhbb^_Zevgucdeb_glk_f_cgZyiZjZfeZ^r_ljb^pZlbiylbe_lk^hoh^hf^heeZjh\b
[he__k^_lvfbbebieZgbjmxsZyboaZ\_klbb`_eZxsZyihkljhblv^hf
HIBK:GB?:R?=HGUG?RG?=HDEB?GL:
L_i_jvhibr_f\Zr_]hgug_rg_]hdeb_glZHp_ibl_\k_odeb_glh\kdhlhjufb\ukhljm^gbqZeb\
ihke_^gb_g_kdhevdhf_kyp_\bihijh[mcl_khklZ\blv^_fh]jZnbq_kdbckj_aihlZdbf
iZjZf_ljZfdZdihe\hajZklbmjh\_gv^hoh^h\
Zrbgug_rgb_deb_glu\hkgh\ghffm`qbgu"Beb`_gsbgu"Bebiylv^_kylgZiylv^_kyl
beb\dZdhfeb[hbghfkhhlghr_gbb"
Kms_kl\m_lebg_dZy\hajZklgZy]jmiiZkdehggZyijbh[j_lZlv\Zrblh\ZjugZijbf_jex^bhl
ljb^pZlbiylb^hiylb^_kylbiylbe_lih^jhkldbbeb[_[b[mf_ju ex^bdhlhjufk_cqZkaZ
iylv^_kyl\f"
;hevrbgkl\h\Zrbodeb_glh\`_gZlu"AZfm`_f"Bebh^bghdb"
AgZ_l_eb\uijb[ebabl_evgucmjh\_gv^hoh^h\\Zrbogug_rgbodeb_glh\"?kebg_lagZ_l_eb\u
ihqlh\u_bg^_dkubof_klijh`b\Zgby" Bg^_dkulh_klvf_klZijh`b\ZgbydZdijZ\beh
khhlghkylkykmjh\g_f^hoh^h\\f
WlZbgnhjfZpbyhdZ`_lkyqj_a\uqZcghihe_aghciha^g__dh]^ZfuklZg_fh[tykgylvdZd
�^hklmqZlvky^hb^_Zevgh]hdeb_glZbqlh_fm]h\hjblv_fh]jZnbq_kdb_k\_^_gbykihkh[gu
ku]jZlv\Z`gmxjhev\jZajZ[hld_ijZ\bevgh]hfZjd_lbg]h\h]hihkeZgby^\Z^pZlbiylbe_lgyy
`_gsbgZkh\k_fbghcdeb_glg_`_ebfm`qbgZiylb^_kylbiylbe_lZh^bghdhfmq_eh\_dmlh\Zj
ke_^m_lijh^Z\ZlvbgZq_g_`_ebk_f_cghfmWlZbgnhjfZpbygZklhevdhp_ggZyqlhfujZajZ[hlZeb
Zgd_lmdhlhjmx\ukfh`_l_bkihevah\Zlvijbbamq_gb_k\hbodeb_glh\WlZZgd_lZijb\h^blky\
Ijbeh`_gbbZlZd`___fh`gh[_kieZlghkdZqZlvkgZr_]h\_[kZclZ
ZZZRQHFRDFKFRPWKHDQVZHUIRUPV
Fuij_^eZ]Z_f\Zfhijhkblvg_kdhevdbogug_rgbodeb_glh\ihdjZcg_cf_j_ljhboZemqr_
^_kylhdQ_f[hevr_deb_glh\\uhijhkbl_l_fiheg__[m^_l\Zr_ij_^klZ\e_gb_DklZlbkdZaZlv
wlhg_ke_^m_li_j_ihjmqZlvkhljm^gbdZfbebiZjlg_jZfHijhkdeb_glh\\Z`g_crZyqZklv
jZajZ[hldb[bag_kkljZl_]bbbihlhfm\uihegblv_]hgZ^hkZfhklhyl_evgh
uaZf_lbl_qlhZgd_lZij_^eZ]Z_lky\^\mo\ZjbZglZo[bag_kdeb_gl K\fb[bag_k
[bag_k \fIjbqbgZ\lhfqlh\hijhkuaZ^Z\Z_fu_deb_glmg_kdhevdhjZaebqZxlkyd
aZ\bkbfhklbhllh]haZ^Z_l_eb\ubobg^b\b^mZevghfmihlj_[bl_exbebdhfiZgbbdeb_glmD
ijbf_jm\hajZklihebk_f_cgh_iheh`_gb_iZjZf_lju\Z`gu_^eybg^b\b^mZevgh]h
�ihlj_[bl_eyghg_^eydhjihjZlb\gh]heydhfiZgbc\Z`gulZdb_oZjZdl_jbklbdbdZddhebq_kl\h
khljm^gbdh\f_klhiheh`_gb_p_gljZevgh]hhnbkZbhj]ZgbaZpbhggZykljmdlmjZf_klhiheh`_gb_b
dhebq_kl\hkhljm^gbdh\y\eyxlkybg^bdZlhjZfbkhhl\_lkl\_gghklZlmkZdhfiZgbbbqbkeZ
ijhf_`mlhqguowlZih\dhlhju_ihlj_[m_lkyij_h^he_lvqlh[u^hg_klbk\h_fZjd_lbg]h\h_
ij_^eh`_gb_^hq_eh\_dZijbgbfZxs_]hj_r_gbyKms_kl\m_lijbgpbibZevgZyjZagbpZf_`^m
dhfiZgb_ckp_gljZevgufhnbkhf\GvxChjd_blhcqlhmijZ\ey_lkybaDZebnhjgbbZk
deb_glZfb\=m]e\u[m^_l_h[sZlvkybgZq_q_fkdeb_glZfb\:c;bWf
�`_dJvx^khljm^gbd21(&28&+h[eZ^Z_lijZdlbq_kdbfhiulhfagZqbfhklbdeb_glkdhc
^_fh]jZnbbk_j_^bg_o]h^h\hgmkljhbekygZjZ[hlm\h^gmbadjmig_crbodhfiZgbc
�KR:ghkljZoh\ZgbxZ\lhfh[be_cGZkh\_sZgbb`_dihbgl_j_kh\Zekymh^gh]hbajmdh\h^bl_e_c
dhfiZgbbdZdh\bob^_Zevgucdeb_gl?fmhl\_lbebqlhwlhfm`qbgZhij_^_e_gghc\hajZklghc
]jmiiubhij_^_e_ggh]hmjh\gy^hoh^h\
&#xki;&#xhf;&#xbg;&#xZ_;&#xl;�KemqbehkvlZdqlhgZkl_g^_gZkl_g_\bk_eZjZki_qZldZijhnbeydeb_glZkihfbgZ_l`_d
Ykgye__khkl_guih^Zek\h_fmkh[_k_^gbdmbihijhkbe\gbfZl_evghbamqblvHg\uihegbefhx
ijhkv[mb\uykgbeqlhih^Z\eyxs__[hevrbgkl\hdeb_glh\dhfiZgbbkhklZ\eyxl`_gsbgu
�Jmdh\h^bl_evg_kfh]hl\_lblvgZ\hijhk`_dZhgihijhklm]Z^Zehibku\Zyb^_Zevgh]hdeb_glZ
dhfiZgbbBgufbkeh\ZfbwlZdhfiZgbyg_m^hkm`beZkvbamqblv^_fh]jZnbxkh[kl\_ggh]hjugdZ
:dh]^Z\gbfZgb_jmdh\h^bl_e_cijb\e_debdwlhfmmims_gbx[uebij_^ijbgyluke_^mxsb_
rZ]b
�Fuih^]hlh\bebj_deZfgmx[jhrxjm]h\hjbl`_dL_dklibkZeZ`_gsbgZj_deZfZ[ueZ
hjb_glbjh\ZgZgZ`_gsbgbijhbeexkljbjh\ZgZkgbfdZfbkbah[jZ`_gb_f`_gsbg?s_fu
ijhba\_ebl_g^_jgmxhp_gdmk\hbokibkdh\jZkkuehdjZa^_ebebfm`qbgb`_gsbgbjZahkeZeb
gh\mxj_deZfmlhevdh`_gsbgZfblh]_\lhf]h^m[eZ]h^Zjybamq_gbxdeb_glh\dhfiZgby
m\_ebqbeZk\hch[hjhlijbf_jghgZfbeebhgh\^heeZjh\
IHE?:YIJ:DLBD:+,*+/,*+76)25&+,/'5(1
�Koh`bchiul`_dijbh[j_ebiha^g__k`mjgZehf+,*+/,*+76)25&+,/'5(1^eydhlhjh]h
ihlj_[h\Zehkvijh\_klb[he__ih^jh[gucbkeh`gucZgZebaWlhl`mjgZeh[jZs_g
ij_bfms_kl\_gghdklZjr_fmihdhe_gbxdhlhjh_ihdmiZ_lih^ibkdmgZi_jbh^bdm^eyk\hbo
\gmdh\
&#x;&#x;&#x;&#x]h;&#x^m;&#x;&#x;&#x]h;&#xh;&#xjb;&#xl;]h^m]h\hjbl`_dyijbr_ek[Zahc^Zgguo`mjgZeZ\klhjhggxxdhfiZgbxqlh[u
ijh\_klbhp_gdmgZrbodeb_glh\;hevrbgkl\hkqblZ_lklZjr__ihdhe_gb__^bghcdZl_]hjb_c
h^gZdhijblsZl_evghfbamq_gbbi_jkhgZevguo^ZgguobagZr_c[Zaum^Zehkv\uy\blvg_fZeh
^_fh]jZnbq_kdbojZaebqbcHkgh\gu_dZl_]hjbbhdZaZebkvlZdh\uk_f_cgu_iZjuh\^h\_\rb_
[Z[mrdbklZjrb_qe_guk_fvb`b\msb_\f_kl_k^_lvfbb\gmdZfbbl_dlh`b\_lhl^_evghZ
lZd`_ex^bkjZagufmjh\g_f^hoh^h\dhg_qghfkq_l_gZfm^Zehkvk\_klb\k_fgh]hh[jZab_
i_j_f_gguod\hkvfb]jmiiZf
H[jZ[hlZ\wlmbgnhjfZpbxfugZqZebh[jZsZlvkydhgdj_lghddZ`^hc]jmii_Fuhj]Zgbah\Zeb
dZfiZgbxihwe_dljhgghcihql_ij_^eZ]Zeb\k_fh^gbblhl`_lh\Zjghj_deZfbjh\Zeb_]h\
jZaghcklbebklbd_\khhl\_lkl\bbkij_^ihql_gbyfbdZ`^hcba\hkvfb]jmii
WlZj_deZfgZydZfiZgbbijbg_keZ`mjgZemm\_ebq_gb_qbkeZih^ibkqbdh\gZ\b
��IHQ?FM?FH=J:NBQ?KDH=H:G:EBA:G?HKL:LHQGH
�_fh]jZnbq_kdb_k\_^_gbyagZqbfughbf_xlh]jZgbq_ggmxp_gghklvHgbjZkkdZau\Zxl\Zfdh]h
h[kem`b\Z_l\Zr[bag_kb]^_\ufh`_l_gZclbgh\uodeb_glh\lh_klvwlbk\_^_gbyhij_^_eyxl
\Zrbi_jki_dlb\uGh^ey\uy\e_gbyb^_Zevgh]hdeb_glZwlh]hfZehihkdhevdmba^Zgghc
bgnhjfZpbbg_\hafh`ghihgylvqlhbf_gghbsmllZdb_deb_glu
�himklbf\u\eZ^__l_p_gljhf^g_\ghcaZ[hlu bgZq_]h\hjy^_lkdbfkZ^bdhf\fb
^_fh]jZnbq_kdb_^Zggu_ihdZau\Zxlqlh\Zrl_dmsbcdeb_glaZfm`gyyjZ[hlZxsZy`_gsbgZ\
^hoh^hf^hfhohayckl\Z^heeZjh\b\ur_ihbkdZogh\uodeb_glh\\u[m^_l_hibjZlvkygZ
^_fh]jZnbq_kdbcijhnbevdhlhjucih^kdZ`_l\Zf]^_bkdZlv kf]eZ\m\f
���?FH=J:NBQ?KDBCIJHNBEVDEB?GL:?LKDH=HK:BD:
Ihe`_gkdbc
hajZklhl]h^Z^he_l
Mjh\_gv^hoh^h\^heeZjh\b\ur_ gZ^hfZrg__ohayckl\h\f
K_f_cgh_iheh`_gb_aZfm`_f
Dhebq_kl\h^_l_chlh^gh]h^hlj_o
H[jZah\Zgb_g_bf__lagZq_gby
AZgylhklvjZ[hlZ_l
F_klhijh`b\Zgbyihkhk_^kl\mkkZ^bdhf
Ijh[e_fZ\ke_^mxs_f^_fh]jZnbq_kdb_k\_^_gby]h\hjylebrvhlhf\q_fwlb`_gsbgu
gm`^Zxlkyghg_]h\hjylgbkeh\Zhlhfq_]hhgbohlylBa^_kvdhj_gblkyijbqbgZmki_oZbeb
g_m^Zqb\Zr_]h[bag_kZ\_^v\k_deb_glujZagu_B^_Zevgucdeb_glkdju\Z_lkykj_^bwlboex^_c
dhlhju_ihevamxlky\Zrbflh\Zjhfbebmkem]hc
Kj_^bfgh`_kl\ZjZ[hlZxsbo`_gsbgdhlhju_ihevamxlkymkem]Zfb^_lkdbokZ^bdh\h^gbf
gm`_gebrvg_^hjh]hcijbkfhljaZ^_lvfb^jm]b_jZkkqblu\ZxlqlhaZ^_lvfb[m^mlg_lhevdh
�ijbkfZljb\ZlvghbklZgmlboh[mqZlvijbq_f^biehfbjh\Zggu_mqbl_eyey\lhjhc]jmiiup_gZ
g_klhev\Z`gZaZlh^eyi_j\hchgZbf__lijbgpbibZevgh_agZq_gb_Lj_lvy`_]jmiiZ[he__
aZbgl_j_kh\ZgZ\kZ^bd_\dhlhjhfbo^_l_chdjm`ZlaZ[hlhcb\gbfZgb_f]^_gZh^gh]h
\hkiblZl_ey[m^_lijboh^blvky\k_]hg_kdhevdh^_l_cbke_^h\Zl_evghgbh^gbj_[_ghdg_
hdZ`_lkyh[^_e_gguf\gbfZgb_f
LZdh\uljb]jmiiudeb_glh\b\Zfg_h[oh^bfhk^_eZlv\u[hjihkdhevdmm^h\e_l\hjblv\k_o\u
g_\khklhygbb ;bag_kmg_ke_^m_lhjb_glbjh\ZlvkygZdeb_glh\\p_ehf^ZgbdlhgZwlhbg_
kihkh[_g\f?keb\uohlbl_ij_\jZlblvkZ^bd\[bag_k\Zr_cf_qlu\Zflj_[m_lkyj_rblvdZdbf
bf_ggh[m^_lwlhlkZ^bdbdZdmx]jmiim`_gsbg\ukh[bjZ_l_kvijb\e_dZlv\dZq_kl\_deb_glh\
Ihke_ijbgylbyj_r_gby\ufh`_l_ijbklmiZlvdjZ[hl_bkha^Z\ZlvlZdhckZ^bdkdhlhjufg_
kjZ\gylky^Z`_\f_qlZo\k_hdj_klgu_aZ\_^_gbyih^h[gh]hjh^Z
�_fh]jZnbq_kdb_k\_^_gbyg_jZkkdZ`ml\ZfkdZdhcbalj_oi_j_qbke_gguo\ur_]jmii\ubf__l_
^_ehhlihq_fmdjZcg_\Z`ghkh[bjZlvlZd`_ikboh]jZnbq_kdmxbgnhjfZpbxbgnhjfZpbxh
`_eZgbyo\Zrbodeb_glh\Wlh]eZ\gZyp_evijh\_^_gbyhijhkh\deb_glh\
IKBOH=J:NBY
HibjZykvgZ[Zah\u_^_fh]jZnbq_kdb_k\_^_gbyfufh`_fijb^Zlvijhnbexdeb_glZ
�^hihegbl_evgmx]em[bgmihkj_^kl\hfikboh]jZnbq_kdbo^Zgguo_fh]jZnbq_kdbcZgZeba
iha\hey_lhij_^_eblvkihkh[ghklbihlj_[ghklbbbgl_j_kudeb_glh\ijbh[j_lZxsbo\Zrlh\Zj
�bebmkem]mIkboh]jZnbyihfh]Z_l\uy\blvfhlb\ubijbqbguihdmidb_fh]jZnbyhibku\Z_ldlh
ihdmiZ_l\Zrlh\Zjmkem]mZikboh]jZnbyihdZau\Z_lihq_fmwlhijhbkoh^bl
Zrbdeb_gluihdmiZxllhqlh\uijh^Z_l_ihlhfmqlhhgbh[eZ^Zxlki_pbnbq_kdbfb`_eZgbyfb
ZrZaZ^ZqZmagZlvwlb`_eZgbyhkhagZlvbobij_^eh`blvkihkh[um^h\e_l\hj_gbyZihkdhevdm
wlb`_eZgbykbevghjZagylkyhl[bag_kZd[bag_km^ey\ZkijbgpbibZevgh\Z`ghmagZlv`_eZgby
H[a\Zgb\Zyk\hbodeb_glh\bijh\h^yhijhkkdZ`bl_bfqlhohlbl_memqrblvdZq_kl\h
h[kem`b\Zgbyihlhfmqlhklj_fbl_kvklZlvemqrbf\k\h_ch[eZklbbkijhkbl_]hlh\uebhgb
ihfhqvIj_^eh`bl_bfg_[hevrhcih^ZjhdgZijbf_jkdb^dmbeb[hgmk_kebhgbkh]eZkylky
m^_eblv\Zfg_kdhevdhfbgml?kebmgbo_klv\j_fyijyfhk_cqZkhlebqgh_kebg_l
^h]h\hjbl_kvkha\hgblvkydh]^Zbf[m^_lm^h[gh
Ijbhijhk_aZ^Zcl_bfg_kdhevdh\hijhkh\hlhfdZdhgb\hkijbgbfZxl\ZrmdhfiZgbx
hafh`gh\um`_jZkiheZ]Z_l_^_fh]jZnbq_kdbfbk\_^_gbyfbBklbggZyp_evhijhkZkh[jZlv
ikboh]jZnbq_kdb_^Zggu_lh_klvmagZlvkm[t_dlb\gu_`_eZgbydeb_glh\kdju\Zxsb_kyaZ
k\_^_gbyfbh[bf_gb\hajZkl_bf_kl_ijh`b\ZgbyIkboh]jZnbq_kdmxbgnhjfZpbxfh`gh
ihemqblvaZ^Z\Zyke_^mxsb_we_f_glZjgu_\hijhku
Ihq_fmbf\u[jZebgZrmdhfiZgbx"Q_fhgZgZkijb\e_deZ"
Qlh\Zf[hevr_\k_]hgjZ\blky\gZr_cdhfiZgbb"
Bf_xlkyebdZdb_eb[hbgu_lh\Zjumkem]bdhlhjuo\uhlgZkh`b^Z_l_"
?klvebqlheb[hdhgdj_lgh_q_]h\Zfg_o\ZlZ_lijbf_gbl_evghdgZr_cdhfiZgbb"
Qlh\Zff_gvr_\k_]hgjZ\blky\gZk"
Hl\_qZygZihke_^gbc\hijhkex^bqZs_\k_]h]h\hjylH\k_\ihjy^d_ghg_ih^^Z\Zcl_kvgZ
wlmmeh\dmuij_^eZ]Z_l_bfj_rZlv\Zrbijh[e_fulZdqlhh[e_]qbl_aZ^Zqmknhjfmebjh\Z\
\hijhk[he__dhgdj_lghQlhbf_ggh\ZkjZa^jZ`Z_lbebkha^Z_l\Zfg_m^h[kl\Z\gZr_cdhfiZgbb
beb_kebm`gZlhihreh\ex[hcdhfiZgbbaZgylhc\^Zgghckn_j_"MagZcl_qlhbf_ggh
[_kihdhbl\Zrbodeb_glh\ imklvwlh[m^_lkdhevm]h^ghljb\bZevgucnZdl\f
M[_^bl_kvqlh\uaZ^Z_l_hldjulu_\hijhkulh_klvl_gZdhlhju_g_evayhl\_lblvijhklh^Z
bebg_lIjhklu_ml\_j`^_gbybhljbpZgbyfgh]h\Zfg_kdZ`mlGm`gZihe_agZybgnhjfZpby
Ke_^mxsbcrZ]jZkkijhkbl_k\hbodeb_glh\h^jm]bodhfiZgbyo\^jm]bokn_jZo[bag_kZ
Ihbgl_j_kmcl_kvq_fbojZa^jZ`Zxl[ZdZe_cgu_eZ\dbobfqbkldbj_klhjZguimgdluijhdZlZ
\b^_h^bkdh\ijb_fgu_\jZq_cfZ]Zabguh^_`^ublZd^Ze__QZklhlZdbfh[jZahfm^Z_lky\uy\blv
g_j_Zebah\Zggh_`_eZgb_deb_glZH[gZjm`b\kdjulmxnjmkljZpbx\ukfh`_l_ijbgylvf_ju
qlh[u\ZrZdhfiZgby__g_klbfmebjh\ZeZ
G_m`_eb\k_wlhg_h[oh^bfh"kijhkbl_\uA\hgblvdeb_glZfijh\h^blvhijhkuYb[_a
lh]hohjhrhagZxk\hbodeb_glh\dhgp_dhgph\fg_ihklhygghijboh^blkybf_lvkgbfb^_eh
�Zwlhg_h[oh^bfhWlhqZklvijhp_^mjudhlhjZyihfh`_l\Zfih^gylvkygZ^dhgdmj_glZfb
�\u^_ebl\Zkbah[s_]hjy^Z^Zkl\hafh`ghklvkt_klvkeb\dbklhjlZIhq_fm"Zihlhfmqlh\u
fh`_l_^mfZlv[m^lhagZ_l_k\hbodeb_glh\ghgZkZfhf^_e_\Zr_agZgb_hklZ\ey_l`_eZlv
emqr_]h
H^bgbagZrbodeb_glh\ijhn_kkbhgZevgucnhlh]jZn[uem[_`^_gqlhdeb_gluij_\ur_\k_]h
p_gyl[ukljmxkt_fdmgbadb_p_gub_]hhiulIjh\_^yg_[hevrhchijhkdeb_glh\hgk
bamfe_gb_f\uykgbeqlhihqlbgbdlhg_mihfygmegbh^gh]hbawlbonZdlhjh\;hevr_\k_]h
deb_glh\ijb\e_dZe_]hl\hjq_kdbcih^oh^dkt_fd_Hgg_ijhklhfZkl_jkdbbkihevah\Ze
hk\_s_gb_qlh[u\u]h^ghih^q_jdgmlvdZdmxeb[hq_jlmh[jZaZbgZoh^beg_h[uqgu_jZdmjkugh
bmf_eaZklZ\blv^_l_cmeu[Zlvkyi_j_^dZf_jhcWlhfZjd_lbg]h\h_bkke_^h\Zgb_ih[m^beh_]h_s_
Zdlb\g__klj_fblvkydm^h\e_l\hj_gbx`_eZgbcdeb_glh\biha\hebehih^gylvkygZ^dhgdmj_glZfb
dhgdmj_glh\ijb[_]Zxldikboh]jZnbq_kdhfmZgZebam
�HLGUG?RG?=HDEB?GL:DB?:EVGHFM
Ikboh]jZnbq_kdb_^Zggu_iha\heyxlhij_^_eblvdZdb_klhjhgu\Zr_]h[bag_kZgZb[he__
ijb\e_dZl_evgu^eydeb_glh\Hijhkb\deb_glh\bkh[jZ\^_fh]jZnbq_kdb_k\_^_gbybamqbl_
ikboh]jZnbq_kdbcjZa^_eZgd_lubihklZjZcl_kvhij_^_eblvwlbklhjhgu emqr_dZjZg^Zrhf
ihkdhevdm\ijhp_kk_bamq_gbyfh`_lihgZ^h[blvkydh_qlhih^ijZ\blv\fM[_^b\rbkvqlhijhnbev
deb_glZkh^_j`bl\kxg_h[oh^bfmxbgnhjfZpbxaZibrbl_iylvhkgh\guoij_bfms_kl\\Zr_]h
[bag_kZklhqdbaj_gbydeb_glZbi_j_qbkebl_bo\ihjy^d_m[u\Zgby\Z`ghklbhiylvlZdbk
lhqdbaj_gbydeb_glZ
Dh]^Zhijhk[m^_laZ\_jr_giheh`bl_jy^hf\k_Zgd_lubh[jZ[hlZcl_ihemq_ggu_k\_^_gby
\u^_eyy\hl\_lZoh[s__ubs_l_ikboheh]bq_kdb_iZll_jgudhlhju_ijb\e_dZxld\Zr_fm
[bag_km_]hgug_rgbodeb_glh\Ih\lhjbfkyj_qvk_cqZkb^_lg_h[b^_Zevghfdeb_gl_Zhlhf
qlh[uihemqblvfZdkbfZevghq_ldh_ij_^klZ\e_gb_hl_dms_ckblmZpbb
AZl_f\havfbl_imklmxZgd_lmgZ^ibrbl_\\_jomH[sbcijhnbevdeb_glZb\g_kbl_\g__
^Zggu_dhlhju_^Zxlh[h[s_ggmxdZjlbgmIhlhf\havfbl_^jm]mximklmxZgd_lmgZibrbl_gZ
g_cB^_Zevgucdeb_glbgZk_cjZamdZ`bl_iylvhkgh\guoikboh]jZnbq_kdbooZjZdl_jbklbd
dhlhju_gZ\Zr\a]ey^ijbkmrb\Zr_fmb^_Zevghfmdeb_glmihke_q_]hkjZ\gbl_h[_Zgd_luHgb
kh\iZ^Zxl"?kebg_lagZqbl\uh[gZjm`bebqlh\Zrgug_rgbcdeb_glg_y\ey_lkyb^_Zevguf
L_i_jvm\Zkbf__lky[he__q_ldbch[jZalh]hdq_fm\uklj_fbl_kvbke_^h\Zl_evgh\u\emqr_c
ihabpbb^eyijb\e_q_gbyb^_Zevgh]hdeb_glZ
��IJBF?JIKBOH=J:NBY?LKDH=HK:BD:
&#x_j;&#xg_;&#xfk;&#xy;
&#xij;¿&#x_j;&#xm;&#xk;&#x^_;&#xlk;Û&#xkZ;&#x^b;&#xdh;�_jg_fkydijbf_jmk^_lkdbfkZ^bdhfhimklbf\ug_^Z\ghijbh[j_ebwlhl[bag_kb
mgZke_^h\Zebdeb_glmjmhlij_^u^ms_]h\eZ^_evpZkhhl\_lkl\bbk]eZ\hcgZr_cdgb]b\u
\uy\bebk\hblZeZglubkihkh[ghklbbagZ_l_qlhohlbl_^Z\Zlv^_lyfh[jZah\Zgb_dhlhjh_dZd
g_evayemqr_ih^]hlh\blbodrdhe_H^gZdhihke_^_kyldZjZa]h\hjh\kgug_rgbfbdeb_glZfb\u
magZebqlh\ZrkZ^bdgZ^Zggucfhf_glh[kem`b\Z_l`_gsbgkh]jZgbq_ggufb^hoh^ZfbdZdh\u_
g_\khklhygbbiha\heblvk_[_^hihegbl_evgu_ljZlu
Bgufbkeh\Zfbm\Zk[bag_kdhlhjucdhgdmjbjm_lk^jm]bfbbkdexqbl_evghgZp_gh\hfmjh\g_
lZdh\hiheh`_gb_^_e^ey[hevrbgkl\ZkZ^bdh\\fIylvhkgh\guooZjZdl_jbklbddeb_glZih
j_amevlZlZfhijhkZ\u]ey^ylke_^mxsbfh[jZahf
hieZqb\Z_lmkem]iheghklvx
g_ijb^bjZ_lkydhnhjfe_gbxkq_lh\
ij_^ihqblZ_l]h^bqgu_dhgljZdlu
hohlghkhljm^gbqZ_l
g_kebrdhflj_[h\Zl_e_g
?keb\uohlbl_ihkljhblv[bag_kbfi_jbxp_emxk_lvkZ^bdh\dhlhjZy[m^_ldhgdmjbjh\Zlvk
^jm]bfb\hkgh\ghfihp_g_i_j_qbke_gguo\ur_dZq_kl\\iheg_o\Zlbl^eyhibkZgby\Zr_]h
b^_Zevgh]hdeb_glZGh\jy^eb\Zfohq_lkybf_gghwlh]huf_qlZ_l_hkZ^bd_dhlhjuc[m^_l
^Z\ZlvfZeurZfh[jZah\Zgb_Ke_^h\Zl_evgh\Zrkibkhdhkgh\guodZq_kl\b^_Zevgh]hdeb_glZ
^he`_g\u]ey^_lvijb[ebabl_evghlZd
ohq_l[ulv\dmjk_ijh[e_fbmki_oh\
ke_^blaZgh\ufbl_ogheh]byfb\h[jZah\Zgbb
p_gblohjhrmxjZ[hlm
e_klghhlau\Z_lkyhgZkbijb\h^bldgZfagZdhfuo
Wlb^\ZkibkdZkh\_jr_gghg_ihoh`bgbh^bgiZjZf_ljbai_j\h]hg_ijbkmlkl\m_l\h\lhjhf
Bgufbkeh\Zfb\_ebdbrZgkulh]hqlh_kebwlh\Zr^_lkdbckZ^bd\ubkiulu\Z_l_g_fZeh_
jZa^jZ`_gb_ihih\h^mk\h_]h[bag_kZijbq_f\hafh`ghbkZfbg_ih^haj_\Z_l_ihq_fm
Ijh[e_fZ\fZjd_lbg]_"g_m^Zqghfih^[hj_i_jkhgZeZ"f_klhiheh`_gbb"G_lg_lbg_l
Ijh[e_fZ\lhfqlh\ZrZdeb_glmjZg_khhl\_lkl\m_l\Zr_fm\b^_gbx
uh[kem`b\Z_l_hlgx^vg_b^_Zevgh]hdeb_glZDh]^Z\uwlhihcf_l_\k_baf_gblky
dZj^bgZevgufh[jZahf
IHE?:YIJ:DLBD:NBLG?KP?GLJ)81'$0(17$/),71(66
Dmib\\Z\]mkl_]h^Z]bfgZklbq_kdbcaZeihkhk_^kl\mkhk\hbf^hfhfKvxa_gLhfZk[ukljh
ihgyeZqlhg_kijZ\ey_lkykh\k_fb^_eZfbIj_`gbc\eZ^_e_p^h\_ea^Zgb_^hlZdh]hkhklhygby
qlh_fmlj_[h\ZekydZiblZevgucj_fhglh[hjm^h\Zgb_baghkbehkvbmklZj_ehdjhf_lh]h\hdjm]_
hiylvlZdb[eZ]h^Zjyij_^u^ms_fmohaybgmaZeihevah\Zeky^mjghckeZ\hcMKvxa_gbf_eky
hiuldhjihjZlb\ghcjZ[hlughkh[kl\_ggh_^_ehhgZhldjueZ\i_j\u_bihgbfZeZqlh_cke_^m_l
�mqblvky[bag_kmdZdfh`gh[he__hi_jZlb\ghZ`_dhkf_lbq_kdbcj_fhglihlj_[h\ZeagZqbl_evguo
jZkoh^h\lZdqlhnbgZgkh\h_khklhygb_ij_^ijbylby[ueh^Ze_dhhl[eZ]hihemqgh]h
Kvxa_gh[jZlbeZkvdgZf\gZqZe_]h^Zbh^bgbai_j\uo\hijhkh\dhlhjucfu_caZ^Zeb
dZkZekyb^_Zevgh]hdeb_glZ
Ykh\__fg_^mfZeZhlhfdZdbodeb_glh\ohqmijb\e_qv]h\hjblKvxa_gYijhklhiulZeZkv
m]h^blv\kydhfmdlhijboh^beFxjj_ckdZaZefg_qlh_kebyb^Zevr_[m^mklj_fblvky^_eZlv\k_
^ey\k_olhaZdhgqblkywlhi_qZevghBykijhkbeZk_[ydZdbodeb_glh\^_ckl\bl_evghohqmmk_[y
\b^_lv
Fgh]b_aZeuijh^ZxlZ[hg_f_glu\k_fih^jy^agZyqlhebrvg_fgh]b_baaZibkZ\rbokygZkZfhf
^_e_ijb^mlb[m^mlaZgbfZlvkyKvxa_gj_rbeZqlhohq_lijb\e_qvex^_cdhlhju_b\ijZ\^m
ohlylaZgbfZlvky
Fg_ohl_ehkvijb\e_qvkh\_jr_gghhij_^_e_gguodeb_glh\l_odlhbkdj_gg_m\e_q_gnblg_khf
dlh]hlh\ljZlblv\j_fyb^_gv]bZg_ijhklhohq_lijh^_eZlviZjhqdmmijZ`g_gbckmljZ
ihjZgvr_
Dh]^ZKvxa_gihgyeZdlh_cgm`_ghgZ\u\_kbeZ\_[kZcl_k\h_]hp_gljZlZdh_h[ty\e_gb_
KD?FFUJ:;HL:?F
Kfhlb\bjh\Zggufbex^vfbdhlhju_ohlylmemqrblvdZq_kl\hk\h_c`bagb
Kex^vfbdhlhju_g_ij_g_[j_]Zxlkh[hc
Kex^vfbdhlhju_agZxlp_gmijhn_kkbhgZebafm
Kex^vfbdhlhju_ohlylmdj_iblvk\h_a^hjh\v_
Kex^vfbdhlhju_g_ohlylljZlblv^_gv]bgZe_q_gb_
Kex^vfb]hlh\ufbbg\_klbjh\Zlv\kh[kl\_ggh_a^hjh\v_
Kex^vfb]hlh\ufbkljhblvhlghr_gbyk^jm]bfbgZ\aZbfghfm\Z`_gbb
Kex^vfbg_bsmsbfbkZfu_^_r_\u_\ZjbZglu
Kex^vfbh`b^Zxsbfb\klj_lblv^jm`_ex[guobagZxsbolj_g_jh\
Kex^vfbdhlhjufmgZk[m^_lijbylgh\g_aZ\bkbfhklbhlmjh\gyboih^]hlh\db
Kimklyr_klvf_kyp_\ihke_h[jZs_gby\21(&28&+baZgylbcihgZrbff_lh^bdZfKvxa_g
m^Zehkv\^\h_m\_ebqblvqbkehijh^ZgguoZ[hg_f_glh\Z^hoh^u__nblg_kp_gljZ\hajhkebgZ
\b^h[Z\hdhgZ^_eZeZlhqlh_cgjZ\behkvbihemqZeZbklbggh_m^h\hevkl\b_ihfh]Zydeb_glZf
khojZgylvbmdj_ieylva^hjh\v_
Ihlj_[ghklbb`_eZgbydeb_glh\Kvxa_gl_i_jvkhhl\_lkl\h\Zeb__mklj_fe_gbyfbij_\jZlbeb
)81'$0(17$/),71(66\[bag_k__f_qluke_^mxsbc]eZ\_fu\_jg_fky\wlhlp_gljb
jZkkdZ`_fdZdihbkdb^_Zevgh]hdeb_glZihfh]Kvxa_g\g_klb\[bag_kjy^bggh\Zpbb
IHE?:YIJ:DLBD:0RXQWDLQVDQ$UFKLWHFWXUH
�w\b^DeZjdhkgh\Zek\hxdhfiZgbx0RXQWDLQVDQ$UFKLWHFWXUH\rlZl_GvxF_dkbdh\]h^m
�Dh]^Zhgh[jZlbekydgZf\Z\]mkl_]h^Zfuihijhkbebw\b^ZhibkZlv_]hb^_Zevgh]hdeb_glZ
�Hl\_lgZwlhl\hijhkhdZaZeky^eyw\b^Zhldjh\_gb_f
&#xi;&#xjb;ë&#xqg;&#xhc;
&#xhf;&#xiZ;&#xgb;&#x;&#x];&#xh;&#xhj; l;�ijbebqghcdhfiZgbb]h\hjblw\b^hdheh\b[bag_kZkljhblkygZih\lhjguo
h[jZs_gbyoDh]^Zybamqbekibkhdkh[kl\_gguodeb_glh\aZk_fvfbgm\rboe_llhh[gZjm`beqlh
mf_gyih\lhjy_fhklvg_ij_\urZeZ\b
�;hevrbgkl\haZdZaqbdh\w\b^ZkhklZ\eyebf_klgu_`bl_ebIhkljhb\^hfhgbdZdijZ\beh
[hevr_g_gm`^Zebkv\_]hmkem]ZoBaq_]hke_^h\Zehqlh_fmihklhygghijboh^behkvbkdZlv
gh\uodeb_glh\
�`hgbFxjj_cihkh\_lh\Zebfg_kijhkblvk_[ydZdbodeb_glh\yohqmijb\e_qvDlhkihkh[_g
h[_ki_qblvfh_fm[bag_km^hklhcgmxih\lhjy_fhklv"
?kebhl\_qZlvh^gbfkeh\hf^_\_ehi_juHgbihklhygghaZl_\Zxlgh\u_ijh_dlu[m^vlh
�dhff_jq_kdZybeb`beZyiehsZ^vlhj]h\u_p_gljubebdZn_w\b^khkj_^hlhqbekygZmdj_ie_gbb
dhglZdlh\kl_fb^_\_ehi_jZfbdhlhjuobgl_j_kh\Zewdheh]bq_kdbcih^oh^daZkljhcd_bwlh
jZ^bdZevghbaf_gbehkblmZpbx
�?s_[he__aZo\Zlu\Zxs__hldjulb_w\b^kh\_jrbedh]^Zkijhkbek_[yihq_fm_fmihgZ^h[behkv
k_fve_lqlh[uhkhagZlvklhevhq_\b^gucnZdlHl\_l[uelZdh\\k_^_eh\m[_`^_gbyo
Ygbdh]^Zg_nhdmkbjh\ZekygZk\h_fb^_Zevghfdeb_gl_ihkdhevdmf_gyihklhygghij_ke_^h\Zeb
nbgZgkh\u_aZ[hluYbf_eg_dhlhju_^he]bbiheZ]Zeqlhba[Z\eylvkyhlgboijb^_lky^he]hb
mihjghM]g_lZ_fucg_h[oh^bfhklvx]hgylvkyaZ^_gv]Zfbykebrdhfm\e_dkyihbkdhfex[uo
deb_glh\qlh[ujZafureylvhk\h_fb^_Zevghfdeb_gl_
�w\b^mijbrehkvnhjfbjh\Zlvgh\u_m[_`^_gbybml\_j`^_gby]eZkb\rb_qlhhgh^Zj_gguc
Zjobl_dlhjbkihkh[guc[bag_kf_gmijZ\eyxsbcijhp\_lZxs_cdhfiZgb_c
�Wlhlh[jZa[uefg_kh\_jr_gghqm`^ijh^he`Z_lw\b^ghyk_[yij_\hafh]HgjZa\_kbe
ihk\h_fm^hfm^hkdb\bamZebaZpbbb\kdhj_h[gZjm`beqlhaZgbfZ_lkygh\ufbijh_dlZfb
kh\_jr_gghihjZabl_evgh]hjZafZoZ
�Ghij_`^_q_faZdhgqblvbklhjbxw\b^Zke_^m_lkdZaZlvqlhg_evayaZ[u\ZlvhlZdhf
h[klhyl_evkl\_dZdhij_^_e_gb_ex^_cijbgbfZxsboj_r_gby
L?DLHIJBGBF:?LJ?R?GBY
ijbh[j_l_gbb\Zr_]hlh\ZjZmkem]b[hevrbgkl\_[bag_khi_jZpbcijbgbfZxlmqZklb_ljb
i_jkhgZ`ZlhldlhijbgbfZ_lj_r_gb_q_eh\_d\ebyxsbcgZijbgylb_j_r_gbyblhldlh[m^_l
ihevah\Zlvky^Zgguflh\Zjhfmkem]hcDZdijZ\behdhfiZgbbg_aZ^mfu\ZxlkygZ^
jZkij_^_e_gb_fjhe_cbihlhfmaZqZklmxihl_gpbZevgucdhgljZdllZdbg_aZdexqZ_lky
�himklbfdijbf_jmqlh\ujbkm_l_k_[_k\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZke_^mxsbfh[jZahfaZfm`gyy
`_gsbgZk^\mfy^_lvfb[hevrbgkl\_^hfZrgboohayckl\khhl\_lkl\mxsbowlhfmijhnbex
`_gZh[uqghijbgbfZ_lj_r_gbyhohayckl\_gguojZkoh^Zohl^Zlvdh\_j\obfqbkldmihdjZkblv
^hfhlh]gZlvfZrbgm\k_j\bkp_gljmklZgh\blvaZ[hjgZaZ^g_f^\hj_blhfmih^h[gh_Fm`qZs_
\k_]h\uklmiZ_ldZdq_eh\_d\ebyxsbcgZijbgylb_j_r_gbchgg_ohq_l^_eZlvqlheb[hkZfgh
`_eZ_lh^h[jylvbebg_h^h[jylvkmffmjZkoh^h\Bh[Zhgby\eyxlkyihevah\Zl_eyfblh]hbeb
bgh]hlh\ZjZbebmkem]b
Ij_^iheh`bf\u\eZ^__l_k_lvxibpp_jbbb\Zrlbibqgucdeb_glk_fvykhij_^_e_ggufmjh\g_f
^hoh^h\DZdijh^Z\Zlvbf\Zrlh\Zj"Ij_`^_q_f\ukh[_j_l_kvhl\_qZlv^Z\Zcl_knhjfmebjm_f
bgZq_dlha^_kvj_rZ_ldlh\eby_lgZj_r_gb_Zdlhihlj_[ey_l"
Ihke_^gxxdZl_]hjbxhij_^_eblve_]dh\kyk_fvyH^gZdhaZdZah[uqgh^_eZxljh^bl_ebihwlhfm
b\uklmiZxl\jhebijbgbfZxsboj_r_gb_:qlhgZkq_l^_l_c"Hgbg_ijbgbfZxlj_r_gb_gh
\ebyxlgZ_]hijbgylb_b_s_dZdGZkZfhf^_e_^_lbg__^bgkl\_ggu_dlh\eby_lghgZb[he__
\ebyl_evgu_ba\ebyl_e_c
?kebohlbl_ijh^Z\Zlv[hevr_ibppuij_^eh`bl_\^hiheg_gb_daZdZam[_kieZlguc^_k_jl^ey
^_l_cb^_lb[m^mlm[_`^Zlvjh^bl_e_cihdmiZlvibppmlhevdhm\ZkQlh[uwnn_dlb\ghijh^Z\Zlv
k\hblh\Zjumkem]b\u^he`guq_ldhij_^klZ\eylvgZdh]hhjb_glbjm_lky\ZrZdhfiZgbyP_e_\Zy
Zm^blhjbyijbwlhfg_^he`gZh]jZgbqb\Zlvkylhevdh\Zrbfbdeb_glZfbihkdhevdmihlj_[bl_ev
\Zr_]hlh\ZjZmkem]b^Ze_dhg_\k_]^Zy\ey_lky_^bgkl\_ggufmqZklgbdhfijhp_kkZihdmidbD
ijbf_jm\ufh`_l_\kljZoh\hf[bag_k_hjb_glbjh\Zlvkyij_bfms_kl\_gghgZfm`qbggh
lsZl_evghbamqb\ijhnbevdeb_glZihcf_l_qlhgZ_]hj_r_gb_qZs_\k_]h\eby_l`_gZbeb
ih^jm]Zihkh\_lmdhlhjhchgbihdmiZ_lihebkHkhagZ\wlh\u[m^_l_kljhblvfZjd_lbg]kmq_lhf
`_gkdh]h\ebygbyimkdZc`_gsbgZbg_y\ey_lky\^ZgghfkemqZ_dhg_qgufihevah\Zl_e_f
WlZkblmZpbyhkh[_gghoZjZdl_jgZ^ey\aZbfhhlghr_gbc[bag_k[bag_kA^_kv\u[ukljh
\uykgy_l_qlh\_^_l_i_j_]h\hjukex^vfb\ebyxsbfbgZijbgylb_j_r_gbcbeb^Z`_k
ijbgbfZxsbfbj_r_gbyghwlbex^bg_y\eyxlkydhg_qgufbihevah\Zl_eyfb:qZs_\k_]h
i_j_]h\hju\_^mlkykih^qbg_ggufbdhlhjuflj_[m_lkyh^h[j_gb_[hkkZqlh[ukh\_jrblv
ihdmidm
KdZ`_f\uij_^eZ]Z_l_g_dmxmkem]mdjmighcdhjihjZpbbghq_eh\_dkdhlhjuf\u\_^_l_
i_j_]h\hjuy\ey_lkyebrvf_g_^`_jhfkj_^g_]ha\_gZQ_]hhgohq_l[hevr_bij_`^_\k_]h"
Mijhqblvk\h_iheh`_gb_gZjZ[hl_jZamf__lkyAgZywlhaZjZg__\ukmf__l_ihkljhblvjZa]h\hj
gZ^e_`Zsbfh[jZahfb^Z`_m[_^blvwlh]hf_g_^`_jZijh^Zlv\Zrmmkem]mk\h_fm[hkkm
q_eh\_dmijbgbfZxs_fmj_r_gbyq_]hkZfb\u\jy^eb[u^h[bebkvblh]_\k_^h\hevgu
f_g_^`_jg_lhevdhijh^Ze\Zrmmkem]mghbaZkem`be[eZ]h\he_gb_[hkkZZwlh]hih\lhjbfkyhg
`Z`^_lkbevg__\k_]h
&#x:Y;&#xI;&#xJ:;&#xDL;½&#x:;&#x;�&#x;;&#x:K;&#xL?;&#xJK;
&#x:G;&#x:0;IHE?:YIJ:DLBD:WCB;:KL?JKD:G::
i_j_`b\ZeZg_e_]db_\j_f_gZH[t_fijh^Z`kgb`Zekybh^gZbaijbqbgwlh]haZdexqZeZkv\lhf
qlhfZjd_lbg][uegZp_e_gg_gZlh]hdeb_glZK\hbfb^_Zevgufdeb_glhfdhfiZgbykqblZeZ
fm`qbgm\\hajZkl_hl^\Z^pZlbiylb^hkhjhdZiylbe_lDhfZg^ZFxjj_yhp_gbeZijhp_kk
ijbgylbyj_r_gbcdhlhjucdZdiheZ]Zebijb\h^bewlh]hfm`qbgm\j_klhjZgghjZa\e_dZl_evguc
dhfie_dkb\uykgbehkvqlhb^_Zevgucdeb_glgZkZfhf^_e_j_r_gbbg_ijbgbfZeDlhh[uqgh
j_rZ_l]^_ijhc^_lk\b^Zgb_dm^Zk_fvyhlijZ\blkyihh[_^Zlvbhl^hogmlv]^_kijZ\eylv^_gv
jh`^_gbybebijh\h^blvdhjihjZlb\gmx\_q_jbgdm"DZdijZ\behwlhj_rZ_l`_gsbgZ
DhfZg^ZFxjj_yihkh\_lh\ZeZjmdh\h^kl\mdhfiZgbbh[jZlblv\gbfZgb_gZ`_gsbg;ueijh\_^_g
^_fh]jZnbq_kdbcZgZebaihke_^h\Zeb\u\h^ubi_j_gZp_eb\Zgb_fZjd_lbg]h\hckljZl_]bbklZeh
�h^ghcbaijbqbgm\_ebq_gbyklhbfhklbwc\b;Zkl_jkk^hfbeebhgh\^heeZjh\\k_]haZ
\hk_fvf_kyp_\
IHE?:YIJ:DLBD:0RXQWDLQVDQ$UFKLWHFWXUH
�Ihke_\u[hjZ^_\_ehi_jh\\dZq_kl\_k\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZw\b^DeZjdhkhagZe\Z`ghklv
\uy\e_gbyebpZijbgbfZxs_]hj_r_gbywlhijhbahrehijbih^Zq_aZy\dbgZijh_dld\ZjlZeZ
�lZmgoZmkh\Ijh_dlih^^_j`b\ZeZp_eZy]jmiiZbg\_klhjh\jZkkdZau\Z_lw\b^ghyh[sZekyk
h^gbfq_eh\_dhfYgZa\Ze\_kvfZ\ukhdmxp_gmbhgb\jh^_[ukh]eZkbebkvZihlhffhcdhglZdl
khh[sbeqlh_]hiZjlg_juohl_eb[uke_]dZmj_aZlvijh_dlbkhhl\_lkl\_gghkgbablvp_gmY
�kh]eZkbekybih^]hlh\bedhgljZdlIjhrehg_kdhevdhg_^_evbgZdhg_pw\b^ZihklZ\bebi_j_^
nZdlhfp_gZ\k_jZ\ghkebrdhf\ukhdZlZdqlhbg\_klhju[m^mlbkdZlvbgu_\ZjbZglu
GZkdhevdhyihgye[_^Z\lhfqlhyh[sZeky\k_]hkh^gbfbagboZg_kh\k_fbdlhijbgbfZ_l
�j_r_gbyijh^he`Z_lw\b^Byihdeyekyk_[_g_ih\lhjblvwlmhrb[dmgZke_^mxs_f
ijh_dl_
�Dh]^Zg_dbf^_\_ehi_jh[ty\bedhgdmjkgZijh_dlk_fgZ^pZlblZmgoZmkh\w\b^ih^ZeaZy\dm
i_j_]h\hjbekh\k_fbbg\_klhjZfbbm[_^bekyqlhdZ`^ucbagbomkeurZe_]h^h\h^u
kdhj_ymagZeqlh_klvq_eh\_ddhlhjucqlhgZau\Z_lkylyg_laZ\_j_\hqdbbyki_pbZevgh
�h[jZsZe\gbfZgb_gZ\k__]hih`_eZgbyaZdexqZ_lw\b^
GZk_cjZa0RXQWDLQVDQ$UFKLWHFWXUHihemqbeZaZdZa
&#xH?;�&#x:R;&#x?=;&#xH;°K?H?BGHIJHNBEV:R?=HB?:EVGH=HDEB?GL:
;hevrbgkl\hdhfiZgbcljZlbl\j_fy^_gv]bbkbeugZijb\e_q_gb_gh\uodeb_glh\Ghijhklh
ijb\e_dZlvdeb_glh\fZehDm^Z\Z`g__ijb\e_dZlvijZ\bevguodeb_glh\Dh]^Z\Zr[bag_k
h[aZ\_^_lkyijZ\bevgufbdeb_glZfbhgbg_lhevdh[m^mlihdmiZlv\Zrblh\Zjubmkem]bghb
klZgmlbkihevamy]Za_lgh_debr_ihkeZfb\Zr_c^h[jhc\heb[m^mljZko\Zeb\Zlv\Zk\k_fm
fbjmbijb\_^mld\Zfgh\uoihdmiZl_e_chlihq_fmihe_aghijh\h^blvfZjd_lbg]h\u_
bkke_^h\Zgbybgh\hafh`ghklbq_ldhhij_^_eylv\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZ
L_i_jvk\_^_f\h_^bgh\k_kdZaZggh_\ur_bkha^Z^bfijhnbev\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZ
I_j_qblZcl_\Zr_hibkZgbbb^_Zevgh]hdeb_glZdhlhjh_fukhklZ\eyeb\gZqZe_wlhc]eZ\u
IjhZgZebabjmcl_kgh\Zj_amevlZluhijhkZihdmiZl_e_c\gh\vijhqblZcl_kibkhd\Z`g_crbo
ihdmiZl_evkdboijb\uq_ddhlhju_\uh`b^Z_l_hlk\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZHk\_`b\\iZfylb
\k_wlbk\_^_gbygZjbkmcl_ihjlj_lk\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZgZklhevdhiheguclhqgucb
ZddmjZlgucgZkdhevdhwlh^ey\Zk\hafh`gh
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
AgZ_l_qlh\u^_eZ_l_"ukha^Z_l__s_h^gm^hkdm\bamZebaZpbbgZk_cjZa\f_klh[bag_kZ\Zr_c
f_qlu\hh[jZ`Z_l_k\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZdhlhjh]hijb\e_dZ_lwlhl[bag_kKgh\ZdjbklZevgh
q_ldbch[jZakgh\Zm\_ebqbl_evgh_kl_deheh[ghc^hebkgh\Znhdmk\hh[jZ`_gb_bZgZebab
dh]^Z\ukha^Z^bl_wlhlh[jZabi_j_^Z^bl__]hk\h_fm[_kkhagZl_evghfmaZdhgijbly`_gby
\hiehlbl_]h\j_ZevghklvDZdbkh\kydbf\b^_gb_f_^\ZdZjlbgdZhdZau\Z_lky\nhdmk_\Zr_
ih^khagZgb_ijbgbfZ_lkybkdZlv^hklmigu_j_kmjku\gmljb\Zkb\h\g_^eyfZl_jbZebaZpbbwlhc
dZjlbgdb
�Ze__fugZf_j_gui_j_\_klbwlhlh[t_dlb\k\ukhdbfnhdmkhfgZlhqlhij_^eZ]Z_l\Zr[bag_k
qlh[um[_^blvkyqlhj_amevlZljZ[hlu\Zr_cdhfiZgbbkhhl\_lkl\m_l\ukhdbfh`b^Zgbyf\Zr_]h
b^_Zevgh]hdeb_glZ
=eZ\Z
;BAG?KBBGGH:PBB
�hkbofhjfujbkh\Zebh[smxdZjlbgm`_eZgbc\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZl_i_jvihjZ
h[jZlblvkydih^jh[ghklyfQlh[ugZclbk\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZjZajZ[hlZlvdhjj_dlgh_
fZjd_lbg]h\h_ihkeZgb_h[jZs_ggh_dg_fmbijb\e_qv_]hdk\h_fm[bag_km\ZfihgZ^h[blky
[he__^_lZebabjh\ZggZyikboh]jZnbq_kdZybgnhjfZpbyu^he`guhij_^_eblvblsZl_evgh
bamqblvihlj_[ghklbb`_eZgby\Zr_]hdeb_glZ
Ihlj_[ghklbb`_eZgbyfh]mlihdZaZlvkykbghgbfZfbghgZkZfhf^_e_hgbijhlb\hiheh`gudZd
^_gvbghqvDijbf_jmfg_gm`gZgh\ZyfZrbgZqlh[udZ`^uc^_gv_a^blvgZjZ[hlmgh
k_f_cguc[x^`_llZdhcljZlug_\u^_j`blAgZqblyg_ohqmgh\mxfZrbgmihkdhevdmg_fh]m
k_[___iha\heblvK^jm]hcklhjhgu_keb[uy^_ckl\bl_evghohl_egh\mxfZrbgmy[ugZr_e
kihkh[__ijbh[j_klb\g_aZ\bkbfhklbhllh]hgm`gZhgZfg_bebg_l
Qlhkbevg__ihlj_[ghklbbeb`_eZgby"
?kebm\Zk_klv^_lb\uf]gh\_gghhl\_lbl_gZwlhl\hijhkZrbf^_lyfgm`gZgh\ZynhjfZ^ey
rdheuZohlylhgbgh\mx\b^_hb]jmQlhdZkZ_lky\ajhkeuohgbemqr_fZkdbjmxlk\hbqm\kl\Zgh
dh]^Z^hoh^bl^hhkms_kl\e_gby`_eZgbbhgbgbqmlvg_emqr_^_l_cGbdhfmg_[uegm`_g
:cih^dh]^Zwlhlie__j\i_j\u_ihy\beky\ijh^Z`_ghkdhevdhex^_c_]hohl_eb bihdmiZeb\f
Bfheh^u_bih`beu_m\k_o`_eZgbyij_\ZebjmxlgZ^ihlj_[ghklyfbbbf_gghgZ`_eZgby\Zf
ke_^m_lhjb_glbjh\Zlvk\h_fZjd_lbg]h\h_ihkeZgb_
FugZqZebkhk[hjZ[Zah\hcikboh]jZnbq_kdhcbgnhjfZpbb kfij_^u^msmx]eZ\m\fb\uy\beb
ihlj_[ghklbb`_eZgbydeb_glZZl_i_jvijbklmibfdke_^mxs_fmwlZimgZc^_f]hjyqb_
deZ\brbgZr_]hgug_rg_]hdeb_glZ
=HJYQB?DE:BRB
LZdfugZau\Z_fijh[e_fuaZ[hlubbklhqgbdbklj_kkZex^_cdhlhju_\aZbfh^_ckl\mxlk\Zrbf
[bag_khf=hjyqb_deZ\brb\Zr_]hdeb_glZkmlvhkgh\gu_ih\h^u^eylh]hqlh[uhgklZebf_ggh
\Zrbfdeb_glhfk_fukZfhklhyl_evgu_ebqghklbihwlhfm\u\ijZ\_h`b^Zlvqlh]hjyqb_
deZ\brb[m^mlrbjhdh\Zjvbjh\Zlvkyhldeb_glZddeb_glmH^gZdh\uykgy_lkyqlhijbihdmid_
lh]hbebbgh]hlh\ZjZbebmkem]b\k_ex^bgZ`bfZxlgZkh\_jr_gghhij_^_e_ggu_]hjyqb_
deZ\brbDh]^Z\ua\hgbl_\ljZgkihjlgmxdhfiZgbx\[xjhaZdZaZZ\bZ[be_lh\beb\
a\hgdZ\ujZkkqblu\Z_l_ij_`^_\k_]h"Qlh[u\Zrbih`bldb[ukljhmiZdh\Zebbi_j_\_aebgbq_]h
g_ihl_jy\bg_kehfZ\qlh[u[be_laZ[jhgbjh\Zeblhqghbhi_jZlb\ghqlh[udjurmihqbgbebk
i_j\h]hjZaZbhgZg_ijhl_deZ[uihke_j_fhglZZkq_laZjZ[hlmhdZaZeky\ij_^_eZojZamfgh]hB
lh]h`_ohlyl\k_ijhqb_aZdZaqbdbbdeb_glu
A\mqblijhklh\_jgh"LZdb_klvghihjZabl_evgh[hevrh_qbkehdhfiZgbcg_aZ^mfu\Z_lkyhlhf
dZdh\u]hjyqb_deZ\brbbodeb_glh\ijbf_gbl_evghddhgdj_lghfm[bag_kmbdZdemqr_\k_]h
m^h\e_l\hjblv^Zggu_`_eZgbybihlj_[ghklbg_]h\hjym`_hlhfqlh[uhij_^_eblv]hjyqb_
deZ\brbk\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZKgh\Zfu\ugm`^_gu\ha\jZsZlvkydq_ldhklbbnhdmkm
ZrZAZ^ZqZhij_^_eblvhllj_o^hiylb]hjyqbodeZ\brdjblbq_kdb\Z`guo^ey\Zr_]h[bag_kZ
lh_klvhkgh\gu_ihlj_[ghklbb`_eZgbydhlhju_ijb\e_dZxld\Zf\Zrbodeb_glh\Wlhlkibkhd
[m^_ljZaebqZlvky^eyjZaguokn_j^_yl_evghklbgh\gmljblhcbebbghckn_juhgnZdlbq_kdb
h^bgZdh\ihwlhfmij_`^_q_f^\b]Zlvky^Zevr_^Z\Zcl_\uykgbf\dZdhckn_j_[bag_kZ\u
jZ[hlZ_l_
Fuij_^eZ]Z_fke_^mxsmxdeZkkbnbdZpbxkn_j^_yl_evghklbk_j\bkgu_mkem]b
ijhn_kkbhgZevgZy^_yl_evghklvjhagbqgZylhj]h\eyhilh\Zylhj]h\eyb
bg\_klbpbbij_^ijbgbfZl_evkl\hGb`_ijb\h^blkydhjhldbckibkhdaZgylbc^eydZ`^hckn_ju
^_yl_evghklb [he__ih^jh[guckibkhd\ugZc^_l_\Ijbeh`_gbb\dhgp_dgb]b\f?keb\ug_
h[gZjm`bl_\wlhfkibkd_k\h_]haZgylbyijbdbgvl_dZdZykn_jZ^_yl_evghklbgZb[he__[ebadZ
\Zr_fmgZijZ\e_gbx Dkeh\mhdheh\bdhfiZgbcKR:jZ[hlZxl\kn_j_k_j\bkZbmkem]\hl
ihq_fm\gZr_fkibkd_wlZkn_jZb^_li_j\hc\f
�DE:KKBNBD:PBYKN?J?YL?EVGHKLB
K_j\bkZ\lhk_j\bk[Zgdh\kdb_mkem]bh[jZah\Zgb_g_^\b`bfhklviblZgb_^_lkdb_kZ^ub
ZgZeh]bqgu_aZ\_^_gby
Ijhn_kkbhgZevgZy^_yl_evghklvj_deZfZxjb^bq_kdb_mkem]b[mo]Zel_jkdb_bZm^blhjkdb_
mkem]bf_^bpbgZZjobl_dlmjZbli
JhagbqgZylhj]h\eyijh^Z`ZZ\lhfh[be_ch^_`^up\_lh\hnbkgh]hh[hjm^h\Zgbyi_dZjgb
dZn_j_klhjZgubl^
Bg\_klbpbbij_^ijbgbfZl_evkl\hdhgkmevlZpbhggu_mkem]b^hfZrgbc[bag_k[jhd_jkdb_
mkem]bijyfhcfZjd_lbg]hgeZcgmkem]bbli
Hilh\Zylhj]h\eydhfivxl_ju[mfZ`gu_ba^_ebyijh^mdluiblZgbymkem]bihmiZdh\d_bli
Ijbeh`_gbbfulZd`_ijb\h^bfi_j_q_gv]hjyqbodeZ\brgZb[he__lbibqguo^eydZ`^hc
hljZkebbi_j_qbke_gguo\ihjy^d_m[u\ZgbyagZqbfhklbufh`_l_\hkihevah\Zlvkywlbf
i_j_qg_f^eyhij_^_e_gbylj_ogZb\Z`g_crbo]hjyqbodeZ\brk\h_]h[bag_kZIhfgbl_qlh
deZ\brbi_j_qbke_gu\ijbhjbl_lghfihjy^d_bgufbkeh\Zfb^eydZ`^hcdhfiZgbbkn_ju
�mkem]deZ\brZ_eZcl_\k_ijZ\bevgh ghf_j\kibkd_]hjyqbodeZ\br^eykn_juk_j\bkZ\
Ijbeh`_gbb\f\k_]^Z[m^_li_j\hcIhjhcfugZ[ex^ZebkblmZpbb\dhlhjuoijbhjbl_lihemqZeb
bgu_deZ\brbghwlhkemqZehkvg_qZklhL_fg_f_g___keb\um[_`^_guqlh]hjyqb_deZ\brb
\Zr_]h[bag_kZhlebqZxlkyhlijb\_^_gguo\i_j_qg_jmdh\h^kl\mcl_kvk\h_cm\_j_gghklvx
\_^vgbdlhg_agZ_l\Zr[bag_kemqr_\Zk
ulZd`_fh`_l_h[gZjm`blvqlhk\_^_gbykh[jZggu_\Zfbihf_lh^bd_dhlhjZyhibkZgZ\
\uj_rbebhjb_glbjh\ZlvkygZdeb_glh\bsmsbokZ^bdkkZfufbgbadbfbp_gZfb\Z`g_cr_c
deZ\br_c[m^_l[_akhfg_gbyp_gZ?keb`_\uj_rbebhjb_glbjh\ZlvkygZl_odhfm\Z`gh
h[jZah\Zgb_bo^_l_chkgh\ghcdeZ\br_chdZ`_lky\_jhylg__\k_]hh`b^Z_fucj_amevlZl?keb
`_\uijb]eZrZ_l_deb_glh\aZbgl_j_kh\Zgguo\fZdkbfZevghf\gbfZgbbdbo^_lyf\Z`g_cr_c
deZ\br_c[m^_lh[kem`b\Zgb_deb_glh\
Qlh`ijhkfhljbl_kibkhddeZ\br^ey\Zr_ckn_ju^_yl_evghklbb\u[_jbl_l_ljbdhlhju_
khql_l_hkgh\gufb^eyk\h_]h[bag_kZ
FHB=HJYQB?DE:BRB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QLHG:KQ?LP?GU"
Dh]^Zfuijh^_eu\Z_fwlhmijZ`g_gb_gZk_fbgZjZobebijbjZ[hl_kgZrbfbdeb_glZfbgZfqZklh
aZ^Zxlh^bgblhl`_\hijhkQlhgZkq_lp_gu"Ihq_fmp_gZg_aZgbfZ_lh^ghbai_j\uof_kl\
\Zr_fi_j_qg_"[bag_kf_gug_j_^dhiheZ]Zxlqlhp_gZ^he`gZy\eylvkyh^ghcba]hjyqbo
deZ\br_keblhqghg_i_j\hcGZkZfhf^_e_hgZ^he`gZaZ[hlblv\Zk_^\Zebg_\ihke_^gxx
hq_j_^v;hevrbgkl\hdeb_glh\]hlh\uieZlblv[hevr__keb\uij_^eh`bl_bfg_qlh
hijZ\^u\Zxs__ih\ur_gb_p_gu
Hlkx^Z\Z`guc\u\h^agZq_gb_bf__lg_klhevdhp_gZkdhevdhp_gghklvP_gghklvhij_^_ey_l
p_imZg_gZh[hjhlQlh`_lZdh_p_gghklv"Wlh\hijhkqlhgZau\Z_lkygZfbeebhg^heeZjh\
ihkdhevdmp_gghklvihgylb_hlghkbl_evgh_HgZk\yaZgZkh`b^Zgbyfbwfhpbyfbkeh\Zfb
\Zr_]hdeb_glZDhjhq_]h\hjyp_gghklvlhqlh\Zr_fmdeb_glmgm`ghblhq_]hhgohq_lB
hgZgZklhevdh\Z`gZ^ey[bag_kZqlh\kydb_mkbebygh__hij_^_e_gbxhijZ\^Zxlkyklhjbp_c
Dh]^Z\ZrbfZjd_lbg]bj_deZfZihqlbg_hlebqbfuhlfZjd_lbg]Zbj_deZfudhgdmj_glh\\Zr_fm
deb_glmg_e_]dhhkhagZlvp_gghklv\Zrbolh\Zjh\bmkem]L_fkZfufihke_^gb_hdZau\Zxlky\
h[s_fjy^mihlj_[bl_evkdbolh\Zjh\hlkmlkl\b_bgnhjfZpbbhlghkbl_evghp_gghklbijh^mdlZ
ihl_gpbZevgu_ihdmiZl_ebdZdijZ\behhkms_kl\eyxl\u[hjihkZfhcgbadhcp_g_DZl_]hjbq_kdb
g_evaylZdh]h^himkdZlvbgZq_\k_[m^_ldhgq_gh?keb\ug_gZc^_l_kihkh[Z\u^_eblvky\Zf
hklZg_lkyebrvdhgdmjbjh\Zlvihp_g_Z_keb\Zr[bag_khqmlbeky\kblmZpbbdh]^Zdhgdmj_gpby
\hafh`gZebrvihp_g_\ZfihjZaZ\yau\Zlvkwlbf[bag_khfA^_kvg_ih[_^blvihlhfmqlh\k_]^Z
gZc^_lkydlhlhdlhij_^eh`bl[he__gbadmxp_gm
DkqZklvxfugbdh]^Zg_klZedb\Zebkvkih^h[gufbkblmZpbyfbgZijZdlbd_?keb\ukha^Z_l_
p_gghklv\u^_eyxsmx\Zk\jy^mdhgdmj_glh\b^hghkbl_bgnhjfZpbxh[wlhcp_gghklb^h
ihl_gpbZevguodeb_glh\\u\_jhylghkfh`_l_^Z`_ih\ukblvp_gmaZk\hblh\Zjubebmkem]b
;hevrbgkl\hdeb_glh\]hlh\uieZlblv[hevr__kebhgbihgbfZxlp_gghklv\Zr_]hijh^mdlZ
\kihfgbl_Z\lhfh[bebdhgp_jgZ;F\f
�BKLHJBYMOXJBKLH
FwjbbkdZeZxjbklZqlh[ujZa\_klbkvkfm`_fHgZi_j_]h\hjbeZk^\mfyxjbklZfbbkijhkbeZm
dZ`^h]hkdhevdhl_\havfmlaZk\hbmkem]bHgZaZ^ZeZwlhl\hijhkihlhfmqlhg_agZeZhq_f_s_
HgZg_ij_^klZ\eyeZq_fh^bgxjbklhlebqZ_lkyhl^jm]h]hb\q_fkmlvijhp_kkZihlhfmb
ihbgl_j_kh\ZeZkvjZkp_gdZfb WlhghjfZ^ey\kydh]h[bag_kZ\ex[hckn_j_^_yl_evghklbdh]^Z
g_lbgnhjfZpbbhp_gghklb\k_\hijhkuk\h^ylkydp_g_\f
I_j\ucxjbklkdZaZeqlh[_j_laZk\hbmkem]b^heeZjh\\qZkb[m^_lkqZkleb\ihfhqvFwjb
Dh]^Z\Zfm^h[ghgZagZqblv\klj_qm"mlhqgbehgFwjbkdZaZeZqlhihdZg_]hlh\ZgZa\Zlv
^Zlm _cohl_ehkvmkeurZghl\_l\lhjh]hxjbklZ\f
lhjhcdh]^ZFwjb^hg_]h^ha\hgbeZkvg_ki_rbegZau\Zlvp_gmKgZqZeZhgaZ^ZeFwjb
g_kdhevdhmlhqgyxsbo\hijhkh\ihlhf\ukemrZe__jZkkdZaihke_q_]hkdZaZe
AgZ_l_Fwjbfug_fgh]hhlebqZ_fkyhlijhqboZ^\hdZlkdbo[xjh\wlhfjZchg_\hkh[_gghklb\
lhfqlhdZkZ_lky[jZdhjZa\h^guoijhp_kkh\Fuklj_fbfkydlhfmqlh[u\dZ`^hfkemqZ_gZclb
j_r_gb_ijb_fe_fh_^eyh[_boklhjhgg_lhevdh^eygZr_]hdeb_glZghb^ey^jm]h]h
mqZklgbdZijhp_kkZ
IjblZdhfih^oh^_[he__\bgZrbodeb_glh\khojZgyxlihke_jZa\h^Z^jm`_kdb_hlghr_gbyk
[u\rbfbkmijm]Zfbbdm^Z[uklj__ijb\udZxldgh\hc`bagb\gh\hfdZq_kl\_
Wlhg_[uehimkluf[Zo\Zevkl\hfhgkhh[sbeFwjbqlh_]hk_dj_lZjv\ure_l_cbgnhjfZpbxh
ij_^u^msboijhp_kkZoLZ`_bgnhjfZpbykh^_j`ZeZkvbgZ\_[kZcl_[xjh\boj_deZfguo
[jhrxjZobha\mqb\ZeZkv\im[ebqguo\uklmie_gbyoIhq_fmhgbijbeZ]Zebklhevdhmkbebcd
lhfmqlh[uk^_eZlvwlmbgnhjfZpbxh[s_ba\_klghc"IhlhfmqlhhgZgZ`bfZeZgZ]hjyqb_
deZ\brbboihl_gpbZevguodeb_glh\bbeexkljbjh\ZeZmgbdZevgmxp_gghklvwlh]h[xjh
LZdhcih^oh^ijh^he`Zexjbklh[e_]qZ_ljZa\h^gZrbfdeb_glZfbbo[u\rbfkmijm]Zf\
hkh[_gghklb`_hgihfh]Z_l^_lyfdhlhjuofukqblZ_f\hfgh]bohlghr_gbyogZb[he__\Z`gufb
mqZklgbdZfb\kydh]h[jZdhjZa\h^gh]hijhp_kkZ?s_hgih\_^Zeqlh_]h[xjhjZajZ[hlZeh
g_kdhevdh\ZjbZglh\kfy]q_gbyjZaju\Zf_`^mkmijm]ZfbbaZdexqbeqlh\blh]_hgbdZdijZ\beh
aZ\_jrZxlhnhjfe_gb_jZa\h^ZgZ\b[uklj__q_f^jm]b_nbjfu
Bebrvihke_\k_]hwlh]hhggZa\Zek\hbjZkp_gdb^heeZjh\\qZk
DZdih\Zr_fmdh]h\u[jZeZFwjb"u\jy^ebhrb[_l_kvij_^iheh`b\qlhhgZhklZgh\beZk\hc
\u[hjgZ\lhjhfxjbkl_LhljZkkdZaZeFwjbh[mgbdZevghklbk\h_]h[xjhhlhfdZdb_\u]h^u
khljm^gbq_kl\hkmebl_cdZdh\Zp_gghklv_]hij_^eh`_gbyBimklv_]hjZkp_gdbhdZaZebkvgZ\b
\ur_q_fmdhgdmj_glZwlh\iheg_hijZ\^u\ZehkvkhdjZs_gb_f\j_f_gbhnhjfe_gbyjZa\h^Zb
emqrbfdZq_kl\hfh[kem`b\Zgby
:\hl_keb[u\lhjhcxjbklg_ihljZlbe\j_fybaeZ]ZyFwjb\k_wlh_keb[uhgijhklhkdZaZe
FhylZdkZ^heeZjh\\qZkhg[uihl_jyedeb_glZFwjb\u[jZeZ[ui_j\h]hxjbklZ
KHIHKL:EYY@?E:GBYKHAFH@GHKLYFB
G_bf__lagZq_gbydZdh\\Zr[bag_k\kydbcdeb_glijbghkblkkh[hckh[kl\_ggu_ijh[e_fu
aZ[hlubijbqbguklj_kkZ?keb\ukfh`_l_hij_^_eblvdZdh\uhgbkfh`_l_\uykgblvq_]hgZ
kZfhf^_e_ohq_l\Zrb^_Zevgucdeb_glZaZl_fgZclbkihkh[hkms_kl\blv_]h`_eZgb_deb_glu
[m^mlh[jZsZlvkylhevdhd\Zf
Qlh[u\uykgblvbklbggu_`_eZgbyb^_Zevgh]hdeb_glZgm`ghijhgbdgmlv\_]hfukeb
bkihevah\ZlvbgnhjfZpbxdhlhjmx\um`_kh[jZebb\uy\blv]hjyqb_deZ\brbGZ^hihgylv
qlhagZqbl^eyg_]hdZ`^Zy]hjyqZydeZ\brZIhke_wlh]hke_^m_lkhihklZ\blv^Zggu_hdeb_gl_k
hl\_qZ_l\fh`b^Zgbyfdeb_glZF_lh^ijhklf_lh^bqghbamqZ_fdZ`^mxdeZ\brmbkijZrb\Z_f
k_[y
QlhwlZdeZ\brZagZqbl^eyb^_Zevgh]hdeb_glZ"
Ij_^hklZ\ey_leb\Zr[bag_kb^_Zevgh_j_r_gb_ijh[e_fu"
�?kebgZ\lhjhc\hijhk\uhl\_qZ_l_[_ah]h\hjhqgufZijbfbl_gZrbiha^jZ\e_gbyGh[m^vl_
�q_klgukkh[hcey[hevrbgkl\ZbagZkwlb\hijhkuhldjhxlg_ijbylgmxijZ\^mihdjZcg_c
f_j_h[hagZqZlahgu\dhlhjuogZf_klvdm^Zklj_fblvkyIhfgbl_[bag_k^he`_gkhhl\_lkl\h\Zlv
`_eZgbyfdeb_glZlh_klvij_^eZ]Z_fu_\Zfbj_r_gbyijh[e_f^he`gu[ulvg_ijhklh
j_r_gbyfbZb^_Zevgufbj_r_gbyfbijhq_f^\mo\hijhkh\fZehihkdhevdmijhklh_
khhl\_lkl\b_aZ^Zgbyfdeb_glZg_k^_eZ_l\Zr[bag_khkh[_ggufu^he`guklj_fblvkydlhfm
qlh[uij_\ahclbh`b^Zgbydeb_glZIhwlhfmaZ^Zcl_k_[__s_h^bg\hijhk
Qlh\ufh`_l_k^_eZlvqlh[uij_^eh`blvdeb_glmhkh[_ggh_j_r_gb__]hijh[e_f"
Wlhl\hijhkhldju\Z_li_j_^\Zfb\hafh`ghklvj_Zevgh]hij_h[jZ`_gby\Zr_]h[bag_kZFubs_f
l\hjq_kdbcih^oh^bggh\Zpbbbgu_kihkh[umemqrblv[bag_kb\u\_klb_]h\dZl_]hjbx
hkh[_gguomgbdZevguokl_fqlh[uhgij_^eZ]Zeg_ohjhrb_Z\u^Zxsb_kyj_r_gbyijh[e_f
deb_glh\j_r_gbydhlhju_k^_eZxl_]hg_ihoh`bfgbgZdh]hDijbf_jmimklv\u\eZ^__l_
\h^hijh\h^ghcdhfiZgb_cbm\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZijhj\Zehljm[m\ih^\Ze_ZrZ
^_yl_evghklvhlghkblkydkn_j_k_j\bkZI_j_q_gv]hjyqbodeZ\rb^eyk_j\bkZbaIjbeh`_gby
�ih^kdZau\Z_lqlh\ZrZhkgh\gZydeZ\brZ_eZc\k_ijZ\bevgh
QlhwlZh[sZynhjfmebjh\dZhagZqZ_lgZijZdlbd_"Dh]^Z\uhij_^_ebebdhgdj_lgmxdeZ\brm
hq_gv\Z`ghmklZgh\blvqlhdhgdj_lghhgZhagZqZ_l^ey\Zr_]hdeb_glZijbf_gbl_evghd\Zr_fm
[bag_kmBgufbkeh\Zfb\ubkihevam_l_wlmdeZ\brmqlh[uhij_^_eblvdhgdj_lgu_h`b^Zgby
k\h_]hdeb_glZFuh[hagZqZ_fbodZdYohqmqlh[uknhdmkbjh\ZlvkygZ`_eZgbyodeb_glZ
^ZgghfkemqZ_mgZkihemqZlkyljbnjZau
@?E:GBYDEB?GL: YOHQM\f
Yohqmqlh[uljm[Zbfh_fih^\Ze_i_j_klZeZijhl_dZlv
Yohqmqlh[u\h^hijh\h^qbdbkihevah\ZedZq_kl\_ggu_fZl_jbZeubljm[Zg_ijhl_deZkgh\Z
Yohqmqlh[ufZkl_jbf_eg_h[oh^bfuchiulbljm[Zg_ijhl_deZ[ukgh\Zihke_j_fhglZ
Ke_^mxsbcrZ]hibkZlv\Zrbij_^eh`_gbym^h\e_l\hjyxsb_`_eZgbydeb_glZIhkdhevdmfu
hllhqdbaj_gbydeb_glZi_j_oh^bfdlhqd_aj_gby[bag_kf_gZwlhlrZ]fuh[hagZqbfdZdFu
�IJ?EH@?GBYJ?R?GBY FU\f
Fuqbgbfijhl_dZxsb_ljm[uaZf_gy_fbop_ebdhfZg_ijhklhklZ\bfaZieZldbbnblbg]b
Fubkihevam_fkZfmxdZq_kl\_ggmxf_^v^hklmigmxk_]h^gygZjugd_
MgZkjZ[hlZxllhevdhk_jlbnbpbjh\Zggu_fZkl_jZfbgbfmfkiylvx]h^ZfbklZ`Z
BlZd\u\uykgbebq_]hh`b^Z_l\Zrdeb_glbgZkdhevdh\ukhhl\_lkl\m_l_wlbfh`b^Zgbyfgh
ijhklhkhhl\_lkl\h\Zlvg_agZqblkha^Z\Zlv[bag_kf_qluwlhg_ijb\e_q_ld\Zfb^_Zevgh]h
deb_glZQlh[uihke_^g__ijhbahrehlj_[m_lkyk^_eZlv_s_h^bgrZ]
MGBD:EVGHKLVH;YA:L?EVG:
Bf_ggha^_kvijhy\ey_lkyj_ZevgZykbeZ]hjyqbodeZ\brIhfgbl_]eZ\m"MgbdZevghklv
h[yaZl_evgZL_i_jvfu]hlh\uij_^eh`blv\Zff_lh^bdmh[j_l_gbymgbdZevghklbq_j_a
\Zr_]hlh\ZjZbebmkem]b
_jg_fkydijbf_jmk\h^hijh\h^ghcdhfiZgb_cI_j\h_j_r_gb_lZdh\hFuqbgbfijhl_dZxsb_
ljm[uaZf_gy_fbop_ebdhfZg_ijhklhklZ\bfaZieZldbbnblbg]bWlhohjhr__j_r_gb_gh\
g_fg_lbke_^ZmgbdZevghklbLZdihklmiZxl[hevrbgkl\h\h^hijh\h^qbdh\DZdbf`_h[jZahf\u
fh`_l_^h[Z\blvbggh\Zpbhggmxp_gghklvdk\h_fmij_^eh`_gbx"DZdb_^hihegbl_evgu_rZ]b\Zf
g_h[oh^bfhij_^ijbgylvqlh[u\u^_eblvky"
Ihke_aZf_guljm[u\ufh`_l_ijh\_jblv\k_ijhqb_ljm[ugZdhjjhabxbijhl_qdbf_klhlh]h
qlh[uijhklhaZf_gblvljm[m\aylvmdeb_glZieZlmbmclb\ufh`_l_kdjmime_aghh[ke_^h\Zlv\_kv
^hf\ihbkdZoljm[dhlhju_kihkh[gukha^Zlvijh[e_fu\[eb`Zcr_f[m^ms_f
u]h^Zih^h[gh]hih\_^_gby\lhfqlhhgm[_j_`_l\Zr_]hdeb_glZhlgh\uoijhl_q_dgZ
[eb`Zcr__\j_fybkwdhghfbl_fmkj_^kl\ZgZj_fhgl?kebijhl_deZh^gZljm[Z\_ebdrZgkqlhb
g_kdhevdh^jm]bo]hlh\uijhj\ZlvkyZrdeb_glhp_gbllZdh_\gbfZgb_\hkh[_gghklbihlhfm
qlh\h^hijh\h^qbdbdZdijZ\behg_ljZlyl\j_fygZihegh_h[ke_^h\Zgb_^hfZ
?^bgkl\_ggh_gh\h\\_^_gb_ _kebm]h^ghbggh\Zpby\f\u^_ebl\Zr[bag_kbakj_^udhgdmj_glh\
Djhf_lh]hhghh[_ki_qbl\Zfkheb^gh_fZjd_lbg]h\h_ij_bfms_kl\hihlhfmqlhhlgug_\u
kfh`_l_ij_^eZ]Zlvh[ke_^h\Zgb_^hfZ\dZq_kl\_mkem]b\k_fk\hbfdeb_glZf?^bgkl\_ggZy
bggh\Zpbym\_ebqblp_gghklv\Zr_]hijh^mdlZb\_jhylghiha\hebl\ZfmklZgh\blv[he__\ukhdmx
p_gmgZmkem]b
:gZeba\lhjh]hblj_lv_]himgdlh\bajZa^_eZYohqmbkhhl\_lkl\mxsboimgdlh\bajZa^_eZ
Fuiha\hebl\g_^jblvb^jm]b_bggh\ZpbbIhkdhevdmdeb_glohq_ldZq_kl\_ggucfZl_jbZe\u
fh`_l_bkihevah\Zlv\f_klhf_^guoljm[ihebijhibe_gh\u_k^_kylbe_lg_c]ZjZglb_c:
ihkdhevdmdeb_glh`b^Z_lhlfZkl_jZg_h[oh^bfh]hhiulZ\ufh`_l_ijbgbfZlvgZjZ[hlm
lhevdhki_pbZebklh\_`_]h^ghihk_sZxsboaZgylbyihih\ur_gbxd\ZebnbdZpbb
BGGH:PBHGGH?FURE?GB? FUFH@?F\f
Fufh`_fijh\_klbh[ke_^h\Zgb_\k_c\h^hijh\h^ghcbdZgZebaZpbhgghckbkl_fu\^hf_b
ijh\_jblv__gZgZebqb_ijhl_q_dbdhjjhabb
Fufh`_fbkihevah\Zlvihebijhibe_gh\u_ljm[uk^_kylbe_lg_c]ZjZglb_c\f_klhf_^guo
Fufh`_flj_[h\ZlvhlgZrbojZ[hlgbdh\gZebqbym^hklh\_j_gbchaZgylbyogZdmjkZoih
ih\ur_gbxd\ZebnbdZpbb
Ih^ulh`bf\k_kdZaZggh_\ur_hij_^_eb\dZdmx\u]h^mwlb^_ckl\byijbg_kmldeb_glm
FugZ[Z\ey_f\Zkhlijh[e_fk\h^hijh\h^hfbwdhghfbfkj_^kl\Zdhlhju_\ufh]eb[uihljZlblv
gZj_fhgl
b^bl_dZdwlhmijZ`g_gb__keb\lhqghklb_]h\uihegylvkihkh[ghj_\hexpbhgbabjh\Zlv\Zr
[bag_k"
&#xBR;�&#xBR;�=HJYQB?DE:BRB?LKDH=HK:BD:
�Z\Zcl_ih\lhjbfmijZ`g_gb_gZk_cjZagZijbf_j_^_lkdh]hkZ^Z
Wlh[_amkeh\ghkn_jZmkem]H^gZbadeZ\brwlhckn_juh`b^Z_fu_j_amevlZluDh]^Zdlh
eb[haZgbfZ_lky[bag_khf\kn_j_mkem]hlg_]hh`b^Zxlhij_^_e_ggh]hmjh\gyk_j\bkZghgZf
gm`ghmklZgh\blvdZdh\wlhlmjh\_gvihkdhevdmh`b^ZgbyjZagylky\aZ\bkbfhklbhljh^Z
^_yl_evghklbKdZ`_fijbeZa_jghcdhjj_dpbbaj_gbyyh`b^Zxqlhfh_aj_gb_memqrblky^h
KgZqZeZjZkkfhljbfi_j\ufwlZinZamYohqmeZ^_e_p^_lkdh]hkZ^Z^he`_gagZlv\
lhqghklbdZdh\u]hjyqb_deZ\brbdeb_glh\kdhlhjufbhgdhglZdlbjm_ldZ`^uc^_gvEmqr_
\k_]h[m^_lij_^klZ\blvk_[ylZdbfdeb_glhfbaZ^Zlvky\hijhkhfQ_]h[uyohl_e"
AZ^Z\k_[_wlhl\hijhkfuihemqbfke_^mxsb_hl\_lu
Yohqmqlh[ufh_]hj_[_gdZmqbebZg_ijhklhijbkfZljb\ZebaZgbf
YohqmagZlvgZ\_jgydZqlhhfh_fj_[_gd_aZ[hlylkydhfi_l_glgu_ex^b
Yohqmqlh[ufhcj_[_ghdihiZedex^yfdhlhju_g_jZa^jZ`Zxlkybg_aeylkyaZgbfZykv
^_lvfbp_euc^_gv
Wlh\iheg_jZamfgu_h`b^Zgbydhlhju_agZdhfu[hevrbgkl\mjh^bl_e_cdh]^Zeb[hhl^Z\Z\rbo
k\h_]hj_[_gdZ\^_lkdbckZ^Qlh`_fufh`_fij_^eh`blvdeb_glZfqlh[um^h\e_l\hjblvBo
`_eZgby"
FugZgbfZ_fi_jkhgZekhiulhfjZ[hluk^_lvfb
FudZ`^ucf_kypihkueZ_fjh^bl_eyfba\_s_gbyh[h\k_oijhbkr_kl\byok^_lvfbbf_\rbo
f_klh\gZr_fkZ^bd_
Fuh[_ki_qb\Z_fkhljm^gbdZflZdhcjZ[hqbc]jZnbdqlh[uhgbg_mklZ\Zeb
Ij_^eh`_gbyohjhrb_jZamfgu_ghg_\u^Zxsb_kyQlhfufh`_fk^_eZlvqlh[uih^gylvieZgdm
klhev\ukhdhqlh[ukha^ZlvklhevmgbdZevgmxp_gghklvqlh\k_ijhqb_kZ^bdbihkhk_^kl\mg_
kfh]mlkgZfbkjZ\gblvky"Fuohlbfbguogh\uobggh\Zpbhgguokihkh[h\aZ[hluhfZeurZo
Hkfukeb\Zyi_j\h_ij_^eh`_gb_dZkZxs__kyi_jkhgZeZkhiulhfjZ[hlufufh`_fij_^eh`blv
ke_^mxs__
FugZgbfZ_fbkdexqbl_evghkhljm^gbdh\kmqbl_evkdbfb^biehfZfbbki_pbZebaZpb_cih
mkdhj_gghfmh[mq_gbx^hrdhevgbdh\Bo^biehfu\k_]^Zfh`ghijh\_jblvihaZijhkmdjhf_lh]h
dhibb^hdmf_glh\ijb\h^ylkygZgZr_fkZcl_
A\mqbldm^Z[he__m[_^bl_evghbwnn_dlghg_ijZ\^Zeb"h\kydhfkemqZ_gZfgh]hemqr_q_f
bkoh^guc\ZjbZglB\hl\u]h^Zba^Zgghcbggh\Zpbb
Zrj_[_ghdhdZ`_lkyih^]hlh\e_ggufdgZqZevghcrdhe_
:gZeba\lhjh]hij_^eh`_gbydZkZl_evghbgnhjfZpbb^eyjh^bl_e_ciha\hey_l\u^\bgmlvihbklbg_
j_\hexpbhggmxb^_x
Fufh`_fmklZgh\blv\_[dZf_judhlhju_iha\heyljh^bl_eyfq_j_agZrkZclm\b^_lvk\h_]h
j_[_gdZ\ex[h_\j_fy^gy
Ih^mfZcl_dZdb_\u]h^uwlhij_^eh`_gb_kmebldeb_glZf
Jh^bl_eb[m^mlqm\kl\h\Zlvqlhmgbo\k_ih^dhgljhe_fWlhh[_ki_qblbokihdhckl\b_bmkljZgbl
\kydh_[_kihdhckl\hhlghkbl_evgh[_ahiZkghklb^_l_cbdhfi_l_glghklbi_jkhgZeZ
?kebm\Zk_klvj_[_ghdjZa\_\ug_kh]eZkbl_kvieZlblv^hihegbl_evgmxieZlmaZ\hafh`ghklv
q_j_a\_[kZcl^_lkdh]hkZ^bdZgZ[ex^ZlvaZk\hbfqZ^hfbaZl_fdZdkgbfh[jZsZxlky"
DJ?:LBG:YKBE:FHA=HH=HRLMJF:
:gZebabjmy`_eZgbydeb_glh\bk\hbij_^eh`_gbyihfgbl_]eZ\gmxaZih\_^vfha]h\h]hrlmjfZ
g_kms_kl\m_l]emiuob^_cHlimklbl_ih\h^vyk\h_]h\hh[jZ`_gbyAZibku\Zcl_\k_qlhijboh^bl
gZmfg_\Z`ghdZdbfb[u[j_^h\ufbgbdZaZebkvgZi_j\uc\a]ey^\ZrbfukebGZkZfhf^_e_
gZb[he__\Z`gu_bggh\ZpbbqZs_\k_]hijhbkl_dZxlbab^_cdhlhju_ihgZqZem\hkijbgbfZebkv
hlijbf_jGZrdeb_gl^_lkdbcklhfZlheh]e_qbl^_l_cRdhevgh]h\hajZklZhl^_\ylb^h
\hk_fgZ^pZlbe_lDZdh\u]hjyqb_deZ\brbb^_Zevgh]hdeb_glZ^_lkdh]h^ZglbklZ"GZqg_fk
lh]hqlh^_lb\kxg_^_exoh^yl\rdhemZjh^bl_eb\h\kydhfkemqZ_\[hevrbgkl\_gug_rgbo
Zf_jbdZgkdbok_f_ch[ZjZ[hlZxl\g_^hfZQlh[uaZibkZlvj_[_gdZgZijb_fd^Zglbklmh^bgba
jh^bl_e_c^he`_ghlijhkblvkykjZ[hluaZ_oZlv\rdhemaZ[jZlvj_[_gdZkaZgylbchl\_albd
klhfZlheh]mijh`^ZlvqZkbeb^\Z\ijb_fghcihdZklhfZlheh][m^_laZgbfZlvkyfZe_gvdbf
iZpb_glhfaZl_fhl\_albj_[_gdZh[jZlgh\rdhembkZfhfm\_jgmlvkygZjZ[hlm
JZamf__lky^eydeb_glZlZdhc\babld\jZqmk\yaZgkhfgh`_kl\hfijh[e_f\uq_lZfbbaaZjieZlu
_kebmjh^bl_eygZjZ[hl_g_lev]hlguo^g_cbjZkoh^ZfbgZ[_gabgNZdlbq_kdbdZ`^ucba
deb_glh\gZr_]h^ZglbklZklhedgmekykwlbfbijh[e_fZfbblh]_klhfZlheh]ihklZjZekyihgylv
kfh`_lebhgqlheb[hk^_eZlvqlh[ubaf_gblvkblmZpbxdemqr_fm^eydeb_glh\
I_j\hgZqZevghhgj_rbedmiblvfbdjhZ\lh[mkbgZgylv\h^bl_eydhlhjucaZ[bjZe[u^_l_cba
rdheuZihke_e_q_gbyhl\habe[uh[jZlghH^gZdhhg\uykgbeqlhkljZoh\u_\uieZlugZkemqZc
Z\ZjbblZdh]hfbdjhZ\lh[mkZqj_a\uqZcgh\ukhdb
DZdgZkq_llZdkb"Mgbokh[kl\_ggZykljZoh\dZdjhf_lh]hg_ijb^_lkyihdmiZlvkh[kl\_gguc
Z\lhfh[bevBamqZywlm\hafh`ghklvklhfZlheh]h[gZjm`begh\h_aZljm^g_gb_gZk_cjZa
k\yaZggh_g_khklhbfhklvxmkem]Zk^h\_jb_fDh]^Zhgha\mqbeb^_xihih\h^mlZdkbjy^m
deb_glh\[ukljhklZehihgylghqlhfgh]b_bagbodZl_]hjbq_kdbijhlb\lh]hqlh[ubo^_l_c
aZ[bjZebardheub\_aq_j_a\_kv]hjh^g_agZdhfuclZdkbkl^h[Z\hdfgh]b_jh^bl_ebaZy\beb
qlhgbijbdZdboh[klhyl_evkl\Zog_^himklylqlh[ubo^_lb_a^bebgZlZdkb
GZdhg_pklhfZlheh]mijbreZ\]heh\mb^_yklhev[_amfgZyqlhhgkq_e__g_e_ihc:]_glkl\h
ijhdZlZebfmabgh\Ihh[sZ\rbkvkij_^klZ\bl_eyflZdboZ]_glkl\klhfZlheh]magZeqlh
\h^bl_e_cebfmabgh\lsZl_evghijh\_jyxlgZmihlj_[e_gb_Zedh]heybgZjdhlbdh\ZlZd`_
bamqZxlboijhreh_g_aZf_rZguebhgb\q_feb[hijhlb\haZdhgghfLZdZyijh\_jdZgZ\_jgydZ
m^h\e_l\hjbljh^bl_e_chaZ[hq_gguo[_ahiZkghklvxk\hbo^_l_cBfh`_l_k_[_ij_^klZ\blv
qm\kl\Z^_l_caZdhlhjufbijb_a`Z_lebfmabgb\h^bl_evjZkiZob\Z_l^\_jpmijyfhgZ]eZaZom
h^ghdeZkkgbdh\^h[Z\hdh[jZs_gb_\Z]_glkl\hihijhdZlmebfmabgh\j_rbeh[uijh[e_fmkh
kljZoh\Zgb_fihkdhevdmaZdhgh[yau\Z_llZdb_Z]_glkl\ZihdmiZlvihegu_kljZoh\db
Ghg_hdZ`_lkyebwlhqj_af_jgh^hjh]h"B^_ygZkq_lebfmabgh\ihdZaZeZkvklhfZlheh]mlZdhc
[_amfghcqlhhg^Z`_g_klZemagZ\ZlvklhbfhklvZj_g^uGhfu\hkijbgyebwlmb^_xdZd\iheg_
a^jZ\mx_^v^ZglbkljZ[hlZ_l\^g_\gh_\j_fydh]^Z[hevrbgkl\hebfmabgh\ijhklZb\Z_lihlhfm
qlhbo\hkgh\ghfZj_g^mxlih\_q_jZfuykgbehkvqlhZ]_glkl\ZihijhdZlmhohlgh]hlh\u
khljm^gbqZlvkgZrbfklhfZlheh]hfbg_fgh]hih^aZjZ[hlZlvaZi_jbh^ijhklhyHgbkh]eZkbebkv
kgbablvh[uqgmxklZ\dmk^heeZjh\\qZk^h^heeZjh\\qZk[hevr_q_fgZ\bWlh
hagZqZehqlhZj_g^ZebfmabgZh[hc^_lkyklhfZlheh]m\kj_^g_f\^heeZjh\\^_gvbeb
ijbf_jgh\^heeZjh\\g_^_ex
jh^_[ug_iehohghaZ]h^kmffZkhklZ\bl^heeZjh\Klhblebbggh\ZpbylZdboaZljZl
hijZ\^Z_lebhgZk_[y"Fu\f_kl_bamqbebpbnjubklhfZlheh]j_rbejbkdgmlvh[hjhl_]h[bag_kZ
�m^\hbekyhoh^u\hajhkebijb[ebabl_evgZ^heeZjh\\]h^lZdqlhkmffZ\^heeZjh\
ijbq_fev]hlgZyihgZeh]hh[eh`_gbxm`_g_im]ZeZ;he__lh]hqlh[udhfi_gkbjh\Zlvwlb
_]hij_^eh`_gby^eyjh^bl_e_cfgh]hdjZlghij_\urZeZihagZqbfhklbm\_ebq_gb_p_gBfgh]heb
\uagZ_l_klhevaZ[hleb\uobex[_aguo^Zglbklh\"^he]hkjhqghci_jki_dlb\_[bag_kwlh]h
klhfZlheh]Zy\ghijbg_k_lg_iehomxijb[uevDlh\^Zgghfijbf_j_ijbgbfZej_r_gb_"
hafh`ghfZlvdhlhjZyohq_lkZfh]hemqr_]h^eyk\h_]hj_[_gdZlZdqlhebfmabg\dZq_kl\_
ljZgkihjlgh]hkj_^kl\Z^he`_g[uejZa\_ylv\k___hiZk_gbyQ_eh\_dhfih\eby\rbfgZijbgylb_
j_r_gby\_jhylgh[uehl_phggZ\_jgydZbkiulu\Ze]hj^hklvhllh]hqlhkihkh[_gh[_ki_qblv
k\h_fmhlijukdmlZdb_mkeh\byIhevah\Zl_e_f`_ b^hihegbl_evgufklbfmeylhjhf\f\uklmiZe
j_[_ghddhlhjh]hb^_yihih\h^mebfmabgZih^Z\Z_fh]hddjuevpmrdheuijb\_eZ\\hklhj]
^gbijb_fZmklhfZlheh]Zhgkdhj__\k_]h\ha\jZsZeky^hfhci_j_iheg_ggufgh\ufb
\i_qZle_gbyfb;ulvfh`_lq_j_aiZjmf_kyp_\hgm`_gZqZekijZrb\ZlvWcfZfZdh]^Zfg_
kgh\Zam[ue_qblv"
IHE?:YIJ:DLBD:6FKOLW]EHHU
gZqZe_^\Z^pZlh]hklhe_lbyib\h\Zj_ggZydhfiZgby6FKOLW]EHHUba]hlh\bl_eviylh]hgh
ihimeyjghklbib\Z\KR:gZgyeZq_eh\_dZihbf_gbDeh^Ohidbgkqlh[uhgihfh]dhfiZgbb
m\_ebqblvk\hxjughqgmx^hexlmihjm\k_ib\h\ZjugZibjZebgZqbklhlmk\h_]hijh^mdlZ\k_
bkihevah\Zeb\j_deZf_keh\hqbklucbljZlbebp_eu_khklhygbygZba]hlh\e_gb_j_deZfguo
ijhki_dlh\]^_wlhkeh\h[uehgZi_qZlZgh[md\Zfb\^\h_[hevr_q_fmdhgdmj_glh\
Qlh[uihemqr_ihagZdhfblvkykijh^mdlhfOhidbgkijh]meyekyihl_jjblhjbbib\h\ZjgbWlZ
ijh]medZklZeZ^eyg_]hgZklhysbfhldjh\_gb_fHgmagZeqlh\ha^mo\hoeZ^bl_evguodZf_jZo
lsZl_evghnbevljm_lkyqlh[uib\h\ijhp_kk_hklu\ZgbyhklZ\ZehkvZ[khexlghqbklufOhidbgkm
lZd`_khh[sbebqlh\nbevljZogZoh^blky[_eZy^j_\_kgZyimeviZdhlhjmxbkihevamxlg_\abjZy
gZ__qm^h\bsgh\ukhdmxklhbfhklvihkdhevdmhgZij_^klZ\ey_lkh[hcgZbemqrbc
nbevljh\ZevgucfZl_jbZe
Ohidbgk\b^_efm`qbgdhlhju_^\Z`^u\^_gvhqbsZebgZkhkubljm[uqlh[ug_^himklblv
fZe_cr_]hrZgkZgZaZ]jyag_gb_Hg\b^_edZdfhxlbkl_jbebamxlib\gu_[mluedbg_jZabg_
^\ZZq_luj_jZaZihkj_^kl\hfiZjh\uofZrbgij_`^_q_fgZihegblvboib\hfBohlyib\h\Zjgy
ihf_sZeZkvgZ[_j_]mha_jZFbqb]Zgdhlhjh_\l_]h^u[uehqbklufbij_^klZ\eyehkh[hc
^_r_\ucbijZdlbq_kdb[_a^hggucbklhqgbdij_kghc\h^u6FKOLW]EHHUijh[mjbeZZjl_abZgkdbc
dheh^_p]em[bghcq_luj_lukyqbnmlh\qlh[udZqZlvfZdkbfZevghqbklmx\h^m
OhidbgkihjZabekyl_fmkbebyfdhlhju_dhfiZgbyijbdeZ^u\ZeZqlh[uh[_ki_qblvqbklhlm
ijh^mdlZbklZejZkkijZrb\Zlvkhljm^gbdh\ihq_fmhgbg_jZkkdZ`mlrbjhdhcim[ebd_h[h\k_o
wlbomkbebyobihq_fmh]jZgbqb\Zxlkyebrvkeh\hfqbkluc\j_deZf_dZdbbodhgdmj_glu
�_eh\lhfh[tykgbeb_fmqlhhgbihklmiZxldZd\k_ijhklhlZdijbgylhOhidbgkaZ^mfZeky
hafh`ghlZdb\kZfhf^_e_ijbgylhkdZaZehgk_[_ghylhwlh]hg_agZebgbdlh^jm]hc
^mfZxlh`_g_agZ_l
Ohidbgkkhh[sbejmdh\h^kl\m6FKOLW]EHHUqlhohq_lihkljhblvj_deZfgmxdZfiZgbxgZ
ijhk\_s_gbbim[ebdbdhlhjZy^he`gZmagZlvhlhfdZdb_mkbebyij_^ijbgbfZxlkyqlh[u
h[_ki_qblvqbklhlmwlh]h\_ebdhe_igh]hib\Z
IhgZqZem_]hkhqeb[_amfp_fghihlhfkh]eZkbebkvbOhidbgkklZejZajZ[Zlu\Zlvj_deZfmHg
ih\_^Zefbjmh[hoeZ^bl_evguodZf_jZokbolsZl_evghnbevljm_fuf\ha^mohfh
Ihlj_[bl_ebib\ZhldebdgmebkvgZwlmj_deZfmaZg_kdhevdhf_kyp_\6FKOLW]EHHUkiylh]hf_klZ
ihkljZg_kj_^bib\h\Zjh\i_j_f_klbeZkvgZ\lhjh_bgZqZeZ[hjhlvkyaZi_j\_gkl\h
Ohidbgkkhh[sbeihdmiZl_eyfh[mgbdZevghklbijhp_kkZib\h\Zj_gbybk^_eZewlhi_j\uf
Ex[Zyib\h\Zjgyfh]eZ[ujZkkdZaZlvlm`_bklhjbxghgbdlhbagbog_ihljm^bekywlh]hk^_eZlv
Ihke_j_deZfuOhidbgkZ\kydb_ihiuldbih\lhjblv__\u]ey^_eb[uhldjh\_ggufaZbfkl\h\Zgb_f
bgZ\_jgydZ^h[Z\eyeb[uihimeyjghklbib\m6FKOLW]EHHU\f
FhjZevlZdh\Z_keb\ug_mgbdZevgu\k\h_f[bag_k_^h[_cl_kvmgbdZevghklb:_kebkqblZ_l_qlh
�g_fh`_l_iha\heblvk_[_bggh\Zpbbijbkfhljbl_kvdlhfmqlh^_eZ_l_Z`__keb\k_\Zrb
dhgdmj_glu^_eZxllh`_kZfh_\hafh`gh\ugZc^_l_\ih\k_^g_\ghcjmlbg_lh^hq_]hgbdlh_s_
g_^h^mfZeky
IHE?:YIJ:DLBD:)81'$0(17$/),71(66
Hij_^_eyyoZjZdl_jbklbdbk\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZ\eZ^_ebpZnblg_kp_gljZ)81'$0(17$/
),71(66Kvxa_gLhfZkijbklZevghbamqZeZ^_fh]jZnbq_kdb_ijhnbebbhlf_lbeZqlh\__
F_klghklbbg^mkljbynblg_kZdZdijZ\behb]ghjbjm_l\hajZklguodeb_glh\
Wlbex^bm`_g_lZdb_dj_idb_dZdbfb[uebdh]^Zlh]h\hjblKvxa_gbhgbih^\_j`_gu
\k_\hafh`gufaZ[he_\ZgbyfBfhlqZygghlj_[h\ZeZkvijh]jZffZaZgylbcjZkkqblZggZygZbo
\hajZklb\k_`_gbdlhlZdhcijh]jZffug_ij_^eZ]Ze
HkhagZ\wlhh[klhyl_evkl\hKvxa_gg_ij_fbgmeZ\hkihevah\Zlvky\hafh`ghklvx__nblg_kp_glj
�klZeij_^eZ]Zlv^g_\gu_ijh]jZffu^eyih`beuoex^_c_gvh[uqghijhiZ^Z_l\imklmx
ihykgy_lKvxa_gFZfum`_aZ[jZeb^_lbr_dbardheub\_jgmebkv^hfhcZhklZevgu_deb_glu
_s_gZjZ[hl_LZdqlhfuij_^eh`bebih`beufkdb^dmgZaZgylbykh^bggZ^pZlbmljZ^hlj_o^gyb
h[mqbebi_jkhgZejZ[hlZlvkgbfbbihfh]Zlvba[Z\blvkyhlkljZoZi_j_^nbabq_kdbfb
mijZ`g_gbyfb
Kvxa_gijh^he`Z_lbkdZlvbggh\Zpbbkihkh[gu_ij_^hklZ\blv__deb_glZfmgbdZevgu_mkem]b
Fuhj]Zgbah\Zeb]jmiiuihch]_?s_fuhldjueb]jmiimamf[ugZijZ\e_gby\nblg_k_
hkgh\Zggh]hgZohj_h]jZnbblZgp_\ZnjbdZgkdboie_f_gih^eZlbghZf_jbdZgkdb_jblfubhl
`_eZxsbog_lhl[hyFu^Z_fdhgkmevlZpbbihj_`bfZfiblZgbymgZk_klv]jmiih\u_aZgylbyb
kZ^bdijbp_glj_]^_fZeurbfh]mlihb]jZlvihdZbofZfuaZgbfZxlkyhgjZ[hlZ_lmljhfb
\_q_jhfKwlhcg_^_ebfulZd`_hldju\Z_f]jmiim[ZevguolZgp_\
IHE?:YIJ:DLBD:0RXQWDLQVDQ$UFKLWHFWXUH
�Dh]^Zw\b^DeZjdkh[bjZekyih^Z\ZlvaZy\dmgZijh_dlk_fgZ^pZlblZmgoZmkh\hgaZjZg__magZe
]hjyqb_deZ\brbk\hboihl_gpbZevguodeb_glh\YaZijhkbejZamfguc]hghjZj]h\hjbl
�w\b^Zbobgl_j_kh\Zej_amevlZlqlhhgbihemqZlaZwlb^_gv]b"
�w\b^ijh\_ebkke_^h\Zgbyb\uykgbeqlhklZg^ZjlgZyijZdlbdZkljhbl_evkl\Zij_^mkfZljb\Z_l
aZeh`_gb_\kf_lmijh_dlZjZkoh^h\gZms_j[ ^h\bhlh[r_ckmffu\fBkihevah\Z\gh\h_
ijh]jZffgh_h[_ki_q_gb_ijb\e_dZyex^_cdhlhju_hk\hbebwlbijh]jZffuhlb^hb
�khljm^gbqZyk^jm]bfbklm^byfbw\b^kmf_ekgbablvjZkoh^ugZms_j[ihqlbgZlj_lvqlh
kmebehaZdZaqbdmagZqbl_evgmxwdhghfbxkj_^kl\
�w\b^baeh`bek\hcf_lh^\hibkZgbbijh_dlZbhkgh\ghcbg\_klhj lhldlhijbgbfZej_r_gby
�kf]eZ\m\fgZklhevdhihjZabekyijhqblZgghfmqlhiha\hgbew\b^mebqghqlh[uh[km^blvkgbf
g_ijbebqgucdhgljZdl
&#x:Y;&#xI;&#xJ:;&#xDL;½&#x:;
&#x:G;&#x:0;&#x:Y;&#xI;&#xJ:;&#xDL;½&#x:;
&#x:G;&#x:0;�IHE?:YIJ:DLBD:D:G:KD:Y:D:?FBYDHGKMEVL:GLHEYIH@BEUO
�EX?C
Jhg^ZEZlj_cev[ZdZeZ\jZjobl_dlmjufZ]bklj^_eh\h]hZ^fbgbkljbjh\Zgbybk_jlbnbpbjh\Zgguc
dhgkmevlZgly\ey_lkyhkgh\Zl_e_fbij_ab^_glhfDZgZ^kdhcZdZ^_fbbdhgkmevlZglh\^eyih`beuo
��ex^_g D:DIE\fdhlhjmxhgZmqj_^beZ\f_kl_k`hghfHklZnhfb^hdlhjhf`hghfDjhmnhj^hf
e_lhf]h^ZJhg^Zb__fm`=_j[k_]h^gy_^bgkl\_ggu_\eZ^_evpuD:KDbh[eZ^Zxl
wdkdexab\gufijZ\hfgZij_^klZ\e_gb_\DZgZ^_:kkhpbZpbbk_jlbnbpbjh\ZgguodhgkmevlZglh\
:KD\fhkgh\Zgghc\KR:\]h^m\jZfdZoijh]jZffuihh[mq_gbxki_pbZebklh\jZ[hl_k
ih`beufgZk_e_gb_fkljZguwlZijh]jZffZhjb_glbjh\ZgZgZbamq_gb_f_^bpbgkdbokhpbZevguob
nbgZgkh\uoijh[e_fklZj_gbybijba\ZgZihfhqvih`beufex^yfq_j_amkem]bdhgkmevlZglh\
h[mkljhblvky\kh\j_f_gghffbj_
Wlhg_qlh\jh^_ijh]jZffu=_jhglheh]by^eyijhn_kkbhgZeh\ihykgy_lJhg^ZFu
mqbfijhn_kkbhgZeh\dZdijZ\bevghhdZau\ZlvdhgkmevlZpbbih`beufJhg^ZgZqbgZeZk[bag_k
fh^_ebmgZke_^h\Zgghchl:KDdmjkba^\Z^pZlbq_luj_ofh^me_cjZkkqblZggucgZljbk
iheh\bghc^gyFuijb]eZrZebwdki_jlh\kh\k_cK_\_jghc:f_jbdbKZ\bZ[be_lZfb
[jhgbjh\Zgb_f]hklbgbpb^jm]bfbljZlZfbgZf_^\Zm^Z\Zehkvdhfi_gkbjh\ZlvjZkoh^u
Jhg^Zb=_j[bkihevah\Zebkh[kl\_ggu_kj_^kl\Zqlh[uih^^_j`b\ZlvZdZ^_fbxgZieZ\mih^\Z
]h^ZkimklyhdZaZebkv\lmibd_Fubf_ebg_iehohc^hoh^ghijb[uevhlkmlkl\h\ZeZ]h\hjbl
Jhg^ZWlh[ueZbafZlu\ZxsZy[hjv[ZgZ\k_onjhglZonbgZgkh\hfeh]bklbq_kdhf
wfhpbhgZevghfFuihgbfZebqlhlZdg_fh`_lijh^he`ZlvkyGZfg_o\ZlZehgbj_kmjkh\gb
^mr_\guokbe
Hk_gvx]h^ZJhg^Zh[jZlbeZkvdgZfbfuij_^eh`beb_caZ^mfZlvkygZ^khdjZs_gb_f
fZkrlZ[h\ijh]jZffubkjhdh\h[mq_gby
�IhgZqZemyijhklhg_fh]eZihgylvdZdbfh[jZahfb^_y`hgZbFxjj_yfh`_lkjZ[hlZlv
ijh^he`Z_lJhg^ZMgZkbf_ekydmjk^bklZgpbhggh]hh[mq_gbyh^gZdhex^yfgjZ\behkv
h[sZlvky\`b\mx:`b\h_h[s_gb_^\Z^pZlvq_luj_fh^meydZ`^ucijhly`_gghklvxihqlbqZk
lj_[h\Zehlj_okiheh\bghc^g_cb_^\ZmdeZ^u\Zehkv\wlhlkjhdYg_ij_^klZ\eyeZdZdfh`gh
khdjZlblvdmjkkhojZgb\ijbwlhfgZrbklZg^Zjluuoh^Zg_[ueh\h\kydhfkemqZ_fhy
j_lbdmeyjgZynhjfZpbyfg__]hg_ihdZau\ZeZ
Ihke_g_kdhevdbof_kyp_\dhmqbg]ZbaZgylbcg_cjhgghcfh^_jgbaZpb_cfu\gh\vihkh\_lh\Zeb
Jhg^_ohly[ujZkkfhlj_lvmijhs_ggmxfh^_evdmjkZbgZk_cjZamg__ihemqbehkvY\^jm]
ihgyeZqlhfufh`_fh[t_^bgblv`b\h_b^bklZgpbhggh_h[mq_gb_bl_fkZfufij_^hklZ\bf
gZrbfdeb_glZf\hafh`ghklvihemqZlvgh\uchiul[_ag_h[oh^bfhklbljZlblv^_gv]bgZ
iml_r_kl\b_bihdb^Zlvk\hboih^hi_qguogZp_euoljb^gy
LZdJhg^ZbihklmibeZ:dZ^_fby\\_eZh^gh^g_\gmxijh]jZffmk_^bgkl\_gguf \f_klh\hkvfb
^_kylb\f^hdeZ^hfijb]eZr_ggh]hki_pbZebklZlhlkZfuc`b\hcg_ihkj_^kl\_ggufhiulZ
lZd`_ij_^eh`beZ^hihegbl_evgu_fZl_jbZeu^eykZfhklhyl_evgh]h^bklZgpbhggh]hh[mq_gby
Deb_glZfihgjZ\behkvIj_^_ej_glZ[_evghklbihqlbkjZamkgbabekygZ\bZihkdhevdmhlgug_
^eyijhoh`^_gbydmjkZg_lj_[h\ZehkvgZq_luj_^gyhlju\Zlvkyhlhkgh\ghcjZ[hluZdZ^_fby
Q_j_a]h^ihke_h[jZs_gbydgZfZdZ^_fbym\_ebqbeZk\hb^hoh^ugZ\bQ_j_a^\Z^pZlvf_kyp_\
^hoh^uihqlbmljhbebkvf_gvr_q_faZ^\Z]h^Z
=HJYQB?DE:BRB:R?=H;BAG?K:
L_i_jv\ZrZhq_j_^v_jgbl_kvdkibkdmdhlhjuc\ukhklZ\bebjZg__klj_fydeZ\brZfb
�\Zr_]h[bag_kZbijhZgZebabjmcl__]hkgh\ZeydZ`^hcdeZ\brbihklZjZcl_kvih^h[jZlv
h^gm^\_njZauYohqmhljZ`Zxsb_`_eZgby\Zrbodeb_glh\bijb\_^bl_j_r_gbyjZajy^Z
Fu
?keb\ub\ijZ\^mg_agZ_l_q_]hohq_l\Zrb^_Zevgucdeb_glHijhkbl_l_odeb_glh\dhlhju_m
\Zkbf_xlkyIha\hgbl_l_fbagbodlhgZb[he__Zdlb\_gbihbgl_j_kmcl_kvq_]hhgb\
gZb[hevr_ckl_i_gbh`b^Zxlbohlylhl\Zr_]h[bag_kZ?keb\ulhevdhgZqZebkh[kl\_ggh_^_eh
\u[_jbl_^\molj_oihl_gpbZevguodeb_glh\bkijhkbl_q_]hhgb`^mlhljugdZ\\Zr_ckn_j_
^_yl_evghklbHijhkbl_qe_gh\k\h_ck_fvb^jma_ckhk_^_cIhfgbl_a^_kvg_fh`_l[ulv
ijZ\bevguobebg_ijZ\bevguohl\_lh\\u Ijhklhhp_gb\Z_l_qlhagZqbldZ`^Zy]hjyqZy
deZ\brZklhqdbaj_gby\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZ
?keb`_\ug_fh`_l_ih^h[jZlvgbh^gh]hj_r_gbyjZajy^ZFukhhl\_lkl\mxs_]h`_eZgbyf
\Zrbodeb_glh\agZqbl\ulhevdhqlh\uy\bebk_jv_agucg_^hklZlhdk\h_]h[bag_kZhgg_lhqlh
g_ij_\hkoh^blh`b^Zgbydeb_glh\hg^Z`_bfg_khhl\_lkl\m_l?kebihdZdhceb[hijbqbg_m\Zk
g_gZoh^blkyj_r_gbygZex[h_Yohqm\Zfke_^m_lij_`^_\k_]hbdZdfh`ghkdhj__bkijZ\blv
wlmkblmZpbx
:L?I?JVBGGH:PBB
G_[m^_lij_m\_ebq_gb_fkdZaZlvqlhihke_^gbcwlZi^Zgghcijhp_^mju\Z`g_crbc\fha]h\hf
rlmjf_B^_bbgh\h\\_^_gbydhlhju_\u]_g_jbjm_l_gZwlhfwlZi_kihkh[gujZ^bdZevgh
ij_h[jZablv\Zr[bag_k
Hp_gbl_ijh^_eZggmxjZ[hlmZaZl_fgZqbgZcl_ijb^mfu\Zlvkihkh[udZdbfb\ufh`_l_
memqrblvex[h_baij_^eh`_gguo\Zfbj_r_gbcG_ki_rbl_k\u\h^ZfbHklZ\Zcl_kvhldjulufb
�^ey\k_ob^_cb\hafh`ghkl_c_j`bl_ih^jmdhc[ehdghlbjmqdmaZibku\Zcl_\kydmxb^_x
dhlhjZyijboh^bl\Zf\]heh\mkdhev[ug_\_jhylghcb^Z`_[_amfghchgZgbdZaZeZkvFgh]b_ba
wlbob^_chdZ`mlkyg_bkihegbfufbbebq_j_kqmjaZljZlgufbgh\ug_magZ_l_wlh]hihdZg_
aZibrbl_bg_bamqbl_dZ`^mxkihfgbl_gZr_]hklhfZlheh]Zihlj_[h\ZeZkv\k_]hh^gZb^_y
ijZ\bevgZyb^_yqlh[uj_adhhlhj\Zlvkyhldhgdmj_glh\Bbf_gghwlh^he`ghijhbahclb_keb\u
ohlbl_qlh[u\Zr[bag_kk^_eZekyg_hljZabfhijb\e_dZl_evguf^ey\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZ
�eydZ`^h]hbggh\Zpbhggh]hj_r_gbydhlhjh_m\Zk\hagbdg_lhij_^_ebl__]hhkgh\gmx\u]h^mk
lhqdbaj_gbydeb_glh\Lmlihfh`_llsZl_evghklvkdZdhc\uhij_^_eyebljb]eZ\guo]hjyqbo
deZ\rbck\h_]h[bag_kZ\ufh`_l_ijh^_eZlvl_`_kZfu_hi_jZpbbkhklZevgufbdeZ\brZfb
\Zr_]hkibkdZ
Ihlj_[m_lky\j_fyqlh[uijhZgZebabjh\ZlvdZ`^mxdeZ\brmghj_amevlZldhlhjh]h\u
^hklb]g_l_klhblex[uo\j_f_gguoaZljZlGZwlhfwlZi_\ukha^Z_l_lmmgbdZevghklvdhlhjZy\Zk
hlebqZ_lbdhlhjZyijb\_^_ldkms_kl\_gghfmm\_ebq_gbx^hoh^h\bijb[uebBg_aZ[u\Zcl_
kijZrb\Zlvk_[yih\Zr_fmkdhevdh\Zrbodhgdmj_glh\ijh^_eu\Zxll_`_mijZ`g_gby"GbdlhM
\Zkh]jhfgh_ij_bfms_kl\hi_j_^gbfbb\um`_]hlh\u[m^_l_]hlh\ui_j_clbdZd
�&#xU=;&#xH0;HIJ??EBL?U=HUDHLHJU?:KHLEBQ:XL
Fudhkgmebkvihke_^g_]hwlZiZijhp_^mjuhij_^_e_gbyhkgh\ghc\u]h^ug_\^Z\Zykv\
ih^jh[ghklbIhjZbkijZ\blvwlhmims_gb_
Ijhp_kkZgZebaZ]hjyqbodeZ\brb\g_^j_gbybggh\Zpbb\\Zr[bag_kg_fh`_lkqblZlvky
aZ\_jr_ggufihdZ\ug_hij_^_ebl_lmkZfmxhkgh\gmx\u]h^mklhqdbaj_gby\Zr_]hdeb_glZ
Ihq_fm"IhlhfmqlhwlZ\u]h^Zk\ylhc=jZZevjZa\blby[bag_kZ\Z`g_crZyijbqbgZlh]h
ihq_fm\Zrdeb_gl\k_]^ZihdmiZ_lqlheb[hbf_gghm\ZkZg_mdh]hlh_s_
Qlh[u\k_k^_eZlvijZ\bevgh\u^he`guhlebqZlvoZjZdl_jbklbdbhlij_bfms_kl\ij_bfms_kl\Z
hl\u]h^b\u]h^uhloZjZdl_jbklbd
OZjZdl_jbklbdbbaf_gy_fu_k\hckl\ZgZrbolh\Zjh\mkem]
Ij_bfms_kl\Zj_amevlZlu^hklb]gmlu_ihkj_^kl\hfijhba\h^kl\Zbijh^Z`blh\Zjh\mkem]
u]h^uwfhpbhgZevguchiulihemqZ_fufq_j_aoZjZdl_jbklbdbbij_bfms_kl\Z
Ex^bg_ihdmiZxlgbZ\lhfh[bebgb^hfZg_ihdmiZxlgbibsm\j_klhjZg_gbx\_ebjgu_
mdjZr_gbygbZ[hg_f_gl\nblg_kp_glj_HgbihdmiZxlqm\kl\Zdhlhju_\uau\Zxlmgbo
Z\lhfh[bev^hf_^ZmdjZr_gb_beb]bfgZklbq_kdb_mijZ`g_gbyLZd`_ex^bg_ihdmiZxl
oZjZdl_jbklbdbbebij_bfms_kl\ZHgbihdmiZxl\u]h^u
�Dijbf_jm\udmibebfZrbgmk^\b]Zl_e_ffhsghklvxehrZ^bguokbe\b]Zl_ev
oZjZdl_jbklbdZnbabq_kdbcwe_f_glZ\lhfh[beyFZrbgZjZa]hgy_lky^hfbev\qZkaZ
k_dmg^ukdhjhklvjZa]hgZij_bfms_kl\hh[_ki_q_ggh_fhsghklvx^\b]Zl_eyGhdh]^Z\ulZd
kdhjhjZa]hgy_l_kv^hlZdhckdhjhklb\ubkiulu\Z_l_ijblhdZ^j_gZebgZhsms_gb_
\k_fh]ms_kl\Zb\hklhj]dhlhjucg_i_j_^Zlvkeh\Zfbhl\u]h^Zbbf_gghwlh]h`Z`^_l
ihdmiZl_ev
Ih^mfZcl_hdgb]_dhlhjmx\uk_cqZk^_j`bl_\jmdZoOZjZdl_jbklbdZwlhcdgb]blhlnZdlqlh
hgZk\h^bl\h_^bgh^_kylbe_lbybkke_^h\Zgbc\jZaebqguoh[eZklyoagZgbc g_cjheh]byd\Zglh\Zy
�nbabdZ[bag_kdhmqbg]bijZdlbq_kdbchiul\fZggZyoZjZdl_jbklbdZgZ^_ey_ldgb]m
ij_bfms_kl\hf\dgb]_baeZ]Z_lkyhq_gv\gylgucbp_evgucih^oh^d\_^_gbx[bag_kZu]h^Z`_
wlh]hih^oh^ZaZdexqZ_lky\lhfqlhhg^Z_lg_h[oh^bfu_hl\_lugZ\hijhkudhlhju_\hagbdZxlm
\kydh]hdlhohq_l^h[blvkymki_oZ\[bag_k_
KdZ`bl_q_klghdZdh\u[ueb[u\Zrbqm\kl\Zihhlghr_gbxdwlhcdgb]_gZah\bfu__
F_`^bkpbiebgZjgucZgZebakh\j_f_gguol_g^_gpbc\g_cjheh]bbd\Zglh\hcnbabd_[bag_k
dhmqbg]_bijZdlbq_kdhf[bag_k_"Gmg_kl_kgycl_kvkdZ`bl_
:dZdgZkq_lMgbdZevghZ^_d\Zlguciml_\h^bl_evihjZa\blbx[bag_kZ"Kdhj__\k_]h\u[u
^he]hjZafureyebgm`gZeb\ZfwlZdgb]ZbdZdhchlg__fh`_l[ulvijhdIhwlhfmfu\u[jZeb
gZa\Zgb_Hl\_lk_ljbgZa\Zgbylhqgubkhhl\_lkl\mxlkh^_j`Zgbxdgb]bH^gZdhfu
hklZgh\bebkvgZHl\_l_ihkdhevdm\ugZrb^_Zevgucdeb_glbhl\_lbf_gghlhq_]h\u
ohlbl_
MagZcl_dZdh\ubklbggu_`_eZgby\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZkmf_cl_hkms_kl\blvwlb`_eZgby
b\Zr[bag_kihijhklmh[j_q_ggZijhp\_lZgb_
=eZ\Z
�GD:R?=H;BAG?K:
gZ\_jgydZ\b^_ebdZd[h_pm^Zjhfgh]bZlhbjmdbjZa[b\Z_l^hkdmbebdbjibqi_qZleyxs_g_
ijZ\^Zeb"Ghijb^he`ghcih^]hlh\d_b\ulZdkfh`_l_:dZd\ZflZdhckx`_l"Ihke_lhjgZ^hgZ
Zf_jbdZgkdbojZ\gbgZogZoh^ylklZevgu_iebluijhga_ggu_khehfbgdZfbDZdZykbeZ\^jm]
hldjueZkv\khehf_qlhhgZh[j_eZkihkh[ghklvijhgaZlvklZev"
WlhkbeZnhdmkZWlhlZ`_kZfZykbeZdhlhjZyijh[m`^Z_lky\gZkdh]^Zfukha^Z_f\b^_gb_
[bag_kZbnhjfmebjm_fih^dj_ieyxsb__]hml\_j`^_gbyWlhlZ`_kbeZdhlhjZyiha\hey_l
kha^Zlvh[jZab^_Zevgh]hdeb_glZBwlmkbemfuk_cqZkgZf_j_gubkihevah\ZlvijhgbdZy\kZfmx
kmlv[bag_kZFu[m^_fkha^Z\ZlvihkeZgb_b^_Zevghfmdeb_glmf_kk_^`klhevyjdbcb
g_^\mkfuke_ggucklhevq_ldhhjb_glbjh\Zggucqlh\kydbcb^_Zevgucdeb_gl_]hihemqb\rbc
g_f_^e_gghkijhkblQ_jlih[_jbdZd\uwlh^_eZ_l_"
Ihq_fmijhklh_fZjd_lbg]h\h_ihkeZgb_gZ^_ey_lkylZdhckbehc"Ihlhfmqlhhghhl\_j]Z_l\k_
oZjZdl_jbklbdbbij_bfms_kl\Z\Zr_]h[bag_kZbnhdmkbjm_lkybkdexqbl_evghgZ\u]h^Zo
dhlhjuo`Z`^_l\Zrdeb_gluk\_qb\Zywlb\u]h^uihkeZgb_aZklZ\ey_l\Zr_]hb^_Zevgh]h
deb_glZhkhagZlvqlh\ug_lhevdhemqr_^jm]bohkms_kl\ey_l_`_eZgbybm^h\e_l\hjy_l_
ihlj_[ghklbg_l\u_^bgkl\_ggucdlhwlh^_eZ_l
LZdh_ihkeZgb_ba\_klghih^Z[[j_\bZlmjhcMLImgbdZevgh_lhj]h\h_ij_^eh`_gb_bhgh
�ij_^klZ\ey_lkh[hcGD\Zr_]h[bag_kZ
&#x:R;&#x:;�MLI:R:GD
Zr_MLIkZfZy\Z`gZy\u]h^Zdhlhjmx\ukmebl_k\hbfihdmiZl_eyflhqlhj_rbl_evghb
h^ghagZqgh\u^_ey_l\Zkbajy^Zdhgdmj_glh\Hghkh^_j`blmgbdZevgu_oZjZdl_jbklbdb\Zr_]h
lh\ZjZbebmkem]bdZdklhqdbaj_gby\Z`ghklb^ey\Zr_]hdeb_glZlZdbklhqdbaj_gbylh]hqlh
lZdh]hhkh[_ggh]h\uij_^eZ]Z_l_ihkjZ\g_gbxkdhgdmj_glZfbZr_MLIlZijbqbgZih
dhlhjhc\Zrbdeb_gluihdmiZxlbf_gghm\ZkZg_mdh]heb[h_s_
Ex^bqZklh\hkijbgbfZxlMLIebrvdZdhkljhmfgh_fZjd_lbg]h\h_ihkeZgb_ghgZkZfhf^_e_\
g_fkh^_j`blkygZfgh]h[hevr_Kbevgh_MLIkha^Z_lnmg^Zf_gl^eygh\h]h[j_g^Zhij_^_ey_l
p_gh\mxiheblbdmdhfiZgbbiha\hey_lh[mqZlvkhljm^gbdh\bijbgbfZlvlukyqb^Z`_^_kyldb
lukyqj_r_gbc\ih\k_^g_\ghfmijZ\e_gbb[bag_khfK_lvMhefZjldjmig_crZyjhagbqgZy
k_lv\fbj_Z__\eZ^_evpuijbgZ^e_`Zldqbkem[h]Zl_crboex^_cieZg_lubwlhklZeh\hafh`gh
[eZ]h^Zjym^ZqghfmbkbevghfmMLI
MhefZjlWdhghfvl_^_gv]b@b\bl_emqr_
Ijh^mfZggh_MLIiha\hey_l\Zfhij_^_eblvkfukek\h_c^_yl_evghklb\_^bgkl\_gghcnjZa_
agZqbfhc^ey\kydh]hq_eh\_dZGh[hevrbgkl\hdhfiZgbcg_ijb^mfu\ZxlMLI[ulvfh`_lmgbo
gZc^_lky \m]hed_gZkl_g_beb\ysbd_klheZ[hkkZ\fjZki_qZlZggZygZ[mfZ]_nhjfmebjh\dZfbkkbb
nbjfugh\bkhljm^gbdh\gZ\_jgydZg_kfh]mlkdZaZlv\q_fwlZfbkkbyaZdexqZ_lky
�himklbf\Zf^h\_ehkvhdZaZlvkygZkh\_sZgbb\ukrbojmdh\h^bl_e_cNhj^fhlhjkbeb
�`_g_jZefhlhj_b\uihijhkbebdZ`^h]hgZgbohibkZlvfbkkbxdhfiZgbbaZljb^pZlvk_dmg^
Kdhj__\k_]h\uihemqbl_kh\_jr_gghjZagu_hl\_luHldm^ZgZfba\_klgh"Fukm^bfih
j_amevlZlZf^_yl_evghklb*0mljZlbeZk\yavkb^_ZevgufihdmiZl_e_fbklZjZ_lkym]h^blvZ
wlhijyfZy^hjh]ZddZlZkljhn_
H^gZdhaZ^Zcl_lhl`_\hijhkgZkh\_sZgbbjmdh\h^kl\ZdhfiZgbbE_dkmkb\kydbcba
ihf_s_gbbNjZaZlZdh\ZE_dkmkih]hg_aZkh\_jr_gkl\hfIhq_fm"Ihlhfmqlhwlbex^b
agZxlMLIk\h_cdhfiZgbb'LPagZxldlhbob^_ZevgucihdmiZl_evbdlhlZdb_hgbkZfb
AZf_lvl_MLIE_dkmkbMhefZjljZaebqZxlkyijbgpbibZevghMLIMhefZjlhkgh\ZghgZ
fZdkbfZevghgbadhcp_g_lh]^ZdZdMLIE_dkmkgZ\ukhqZcr_fdZq_kl\_dhlhjh_g_fh`_l
[ulv^_r_\ufihhij_^_e_gbxGh\Z`ghg_wlh\Z`ghqlhh[_wlbdhfiZgbbhlebqgh\uihegyxl
�k\hxjZ[hlmg_\ihke_^gxxhq_j_^v[eZ]h^ZjylhfmqlhagZxlk\hbGDFgh]b_nbjfu
ijb^mfu\Zxl^_\baubj_deZfgu_keh]Zguqlh[uijb\e_qv\gbfZgb_ihl_gpbZevguodeb_glh\gh
MLIkihkh[ghk^_eZlv^ey\Zk]hjZa^h[hevr_Wlh^mrZbk_j^p_\Zr_]h[bag_kZMLI\ujZ`Z_l
]em[bggmxkmlvgZr_]h[bag_kZbgZijZ\e_ghdZd\h\g_rgbcfbjlZdb\gmljvdhfiZgbbHgh
ihfh]Z_lm\e_qvex[h]hdlh\klmiZ_l\dhglZdl_gZrbf[bag_khf[m^vlhdeb_glukhljm^gbdb
ihklZ\sbdbbebbg\_klhju
wlhc]eZ\_fugZf_j_guijb\_klbg_kdhevdhijbf_jh\aZf_qZl_evguoMLIbihfhqv\Zfkha^Zlv
kh[kl\_ggh_mgbdZevgh_lhj]h\h_ij_^eh`_gb_
&#xU=;&#xH0;=HHJBL?HU=H:O:G?HO:J:DL?JBKLBD:O
JZajZ[hldZwnn_dlb\ghcfZjd_lbg]h\hcijh]jZffugZqbgZ_lkyknhjfmebjh\Zgbyykgh]hbq_ldh]h
ihkeZgbyh[tykgyxs_]hq_fbf_gghaZgbfZ_lky\ZrZdhfiZgbybdZdb_\u]h^uhgZkmebl
b^_Zevghfmdeb_glmLZdh\Zp_evMgbdZevgh]hLhj]h\h]hIj_^eh`_gbyKha^Zgb_ijb\e_dZl_evgh]h
b`bag_kihkh[gh]hMLIg_h[oh^bfucrZ]d\u^_e_gbxbakj_^udhgdmj_glh\MLIfh`_lklZlv
h^ghcba]eZ\guoijbqbgmki_oZg_lhevdh\fZjd_lbg]_ghb\[bag_k_\p_ehfhlkZfuojZggbo
_]hklZ^bc^hnbgZevghcm^h\e_l\hj_gbydeb_glZ
H^gZdhfZehijhklhkha^ZlvMLIgm`ghmf_lv_]hbkihevah\ZlvIhljZlb\\j_fybkbeugZ
nhjfmebjh\Zgb_wlh]hij_^eh`_gby\uaZl_f^he`gu\kljhblv_]h\k\hb[bag_kijhp_kkuhgh
^he`ghijbkmlkl\h\ZlvgZ\bablguodZjlhqdZo\ex[uoj_deZfguofZl_jbZeZogZ\_[kZcl_
^he`gha\mqZlvbamkl\Zrbokhljm^gbdh\dh]^Zl_h[sZxlkykihl_gpbZevgufbdeb_glZfb
JZajZ[hldZwnn_dlb\gh]hMLIagZf_gm_lkh[hci_j_oh^bajZajy^ZlZdhc`_dZd\k_\dZl_]hjbx
mki_rguo?keb\uohlbl_^h[blvky]jZg^bhagh]hmki_oZ\[bag_k__kebohlbl_qlh[u\Zrm
dhfiZgbxijbagZebeb^_jhfk\h_chljZkeb_kebohlbl_qlh[u\Zr[bag_kjhkihwdkihg_gl_
\Zf`bag_gghg_h[oh^bfhwnn_dlb\gh_MLI
;hevrbgkl\h[bag_kf_gh\kh\_jrZxlhrb[dmih^q_jdb\ZyoZjZdl_jbklbdbk\h_]hlh\ZjZmkem]b
\f_klhlh]hqlh[u]h\hjblvh\u]h^Zo^eydeb_glh\Dhfivxl_juj_deZfbjmxlkyihqZklhl_
ijhp_kkhjZh[t_fmhi_jZlb\ghciZfylbbjZaf_jZf`_kldh]h^bkdZL_e_\bahjujZko\Zeb\Zxlih
ijbagZdZfjZaf_jblbiwdjZgZ`b^dhdjbklZeebq_kdbcbebieZaf_ggucih^^_j`b\Z_lbebg_l
\b^_h\ukhdhcq_ldhklbhibkZgbyoZ\lhfh[be_c\u^_eyxlfhsghklv^\b]Zl_eyjZkoh^lhieb\Zb
hipbb\hibkZgbyopbnjh\uonhlhZiiZjZlh\dhebq_kl\hf_]Zibdk_e_c\hibkZgbyo
ijhoeZ^bl_evguogZibldh\qbkehdZehjbcGhdhfm^hwlh]h_klv^_eh"WlhimklZyljZlZkeh\
kj_^kl\bkZfh_\Z`gh_\gbfZgbyihl_gpbZevguoihdmiZl_e_c
OZjZdl_jbklbdbhlebqZxlh^bglh\Zjmkem]mhl^jm]h]hgh\jy^ebkihkh[guaZbgl_j_kh\Zlv
ihl_gpbZevgh]hdeb_glZgZklhevdhqlh[uhgijbgyej_r_gb_hihdmid_hkh[_ggh_kebwlb
oZjZdl_jbklbdbg_kebrdhfkhhl\_lkl\mxl_]hm[_`^_gbyfkydbcihl_gpbZevgucihdmiZl_ev
\k_]^ZkhagZl_evghbebg_hkhagZgghaZ^Z_lk_[_ljb\hijhkZ
Ihq_fmy^he`_gijbh[j_klbbf_gghwlhlijh^mdl"
Ihq_fmy^he`_gdmiblv_]hbf_ggha^_kv"
Zr_MLIhl\_qZ_lgZwlbljb\hijhkZ^Z`_ij_`^_q_fhgb[m^mlaZ^ZguHghijba\Zghkh\_jrblv
ke_^mxs__khh[sblvdeb_glmdZdbfh[jZahflh\Zjmkem]Zhkms_kl\ey_l_]h`_eZgby mlhey_l
ihlj_[ghklbZlZd`_\u^_eblv\ZrmdhfiZgbxbajy^Zdhgdmj_glh\
J?QVEBNL?
Ij_^klZ\vl_qlh\u\oh^bl_\ebnlbq_eh\_d_^msbck\_jomijb\_lkl\m_l\Zk^jm`_kdbfdb\dhf
ua^hjh\Z_l_kvkijZrb\Z_l_q_fhgaZgbfZ_lkybhgjZkkdZau\Z_lZihlhfbgl_j_km_lkym\Zk
GmZ\uq_faZgbfZ_l_kv"MgZkgZhl\_lg_[hevr_ljb^pZlbk_dmg^Qlh\ukdZ`_l_"Wlh
deZkkbq_kdbcijbf_jlZdgZau\Z_fhcj_qb\ebnl_dhjhldh]heZdhgbqgh]hlsZl_evgh
ijh^mfZggh]hhibkZgby\Zr_c ^_yl_evghklbj_qv\ebnl_kem`bl^eyij_^klZ\e_gby\Zr_c
dhfiZgbb\ex[h_\j_fyb\ex[hff_kl_NZdlbq_kdbj_qv\ebnl_baeh`_gb_\Zr_]hMLI\
ih\k_^g_\ghfh[s_gbb
Kms_kl\m_lnhjfmeZ^hdZaZ\rZyk\hxwnn_dlb\ghklvbkhklhblhgZba^\moqZkl_cijh[e_fub
j_r_gbyI_j\ZyqZklvgZqbgZ_lkykeh\ZfbuagZ_l_dZd"^Ze__ke_^m_lhibkZgb_ijh[e_fu
deb_glZ^hagZdhfkl\hk\Zrbflh\Zjhfmkem]hclhjZyqZklvgZqbgZ_lkykhkeh\Fu
ij_^eZ]Z_fbh[tykgy_ldZd\Zrlh\Zjmkem]Zj_rZ_lijh[e_fmdeb_glZ
NHJFME:J?QBEBNL?
uagZ_l_dZd" hibkZgb_ijh[e_fu\f
Fuij_^eZ]Z_f hibkZgb_\Zr_]h[bag_kij_^eh`_gby\f
?keb\ZfdZ`_lkyqlh\ljb^pZlvk_dmg^lmlg_meh`blvky\ug_ijZ\uk_hq_gvijhklhhl
ijbf_j
uagZ_l_qlhdh]^Za\hgbrv\h^hijh\h^qbdZfkijhkv[hcmkljZgblvl_qv\ljm[_hgbaZklZ\eyxl
l_[y`^Zlvbop_euc^_gv"
Zrgh\ucagZdhfucbaebnlZkhqm\kl\_gghdb\Z_lDhg_qghhgagZ_ldZdh\hwlhk_fuagZ_fB
imklv^Z`_mg_]hg_lebqgh]hhiulZh[s_gbyk\h^hijh\h^qbdZfbhgkihkh[_gij_^klZ\blv
ih^h[gmxkblmZpbxuagZ_l_dZd"\her_[gu_keh\Zhgbf]gh\_gghihf_sZxl
kh[_k_^gbdh\\h[sbcdhgl_dkl\jZa^_ey_fuchiulWlbkeh\Z`b\hibkmxlijh[e_fmdhlhjmx\u
gZf_j_gumkljZgblv
FuhlghkbfkydgZrbfdeb_glZfkm\Z`_gb_fbp_gbfbo\j_fyihwlhfmfu]ZjZglbjm_fqlh
gZrbfZkl_jZijb[m^ml\ij_^_eZoiylgZ^pZlbfbgmlhlgZagZq_ggh]h\j_f_gbbijhba\_^mlj_fhgl
[ukljhbdZq_kl\_gghqlh[u\ufh]ebkihdhcghaZgbfZlvkyk\hbfb^_eZfb
=heeb\m^__klvijbkeh\v_ihih\h^mlh]hdZdgZibkZlvohjhrbckp_gZjbci_j\hf^_ckl\bb
\Zr]_jhcaZklj_\Z_lgZ^_j_\_\h\lhjhf\udb^Z_l_\g_]hdZfgb\lj_lv_fhgke_aZ_lM^ZqgZy
j_qv\ebnl_ihoh`ZgZljb^pZlbk_dmg^gucjhebdgZr]_jhcaZ[bjZ_lkygZ^_j_\hblZf
aZklj_\Z_lZaZl_fijhbkoh^blqm^hbhgkimkdZ_lkyukha^Z_l_keh\_kgmxdZjlbgmijh[e_fub
kihkh[Zk_j_r_gby
DZdihjhc]h\hjylj_deZfsbdbKi_j\ZjZgbfihlhfbkp_ebfQlh[uijb\e_qvqv_eb[h
\gbfZgb_gm`ghh[jZlblvkydwfhpbyf \^ZgghfkemqZ_d^mr_\ghc[hebdeb_glZmdhlhjh]h
ijhl_dZ_lljm[Zbdhlhjuc\ugm`^_giheZ]ZlvkygZ\h^hijh\h^gmxdhfiZgbxg_kebrdhflh
gZrbfdeb_glhf
AU:CL?DWFHPBYFHIBJ:CL?KVG:EH=BDM
k_ijh^Z`bhkgh\ZgugZh[jZs_gbbdwfhpbyfdeb_glZghg_lhevdhwfhpbbhl\_qZxlaZj_r_gb_
hihdmid_wlhfj_r_gbblZd`_mqZkl\m_leh]bdZBgufbkeh\Zfb\k_jZ[hlZ_lihke_^mxs_fm
ijbgpbim
Ex^bihdmiZxlqlheb[hih^^Z\ZykvwfhpbyfZhijZ\^u\Zxlihdmidbijb[_]Zydeh]bd_
hlihq_fmg_h[oh^bfh\k_lZdbkhh[sZlvg_llhevdhdZdb_\u]h^uihemqZ_ldeb_glghb
oZjZdl_jbklbdblh\ZjZmkem]bu]h^uhljZ`_gb_bklbgguo`_eZgbcdeb_glZZoZjZdl_jbklbdb
m^h\e_l\hj_gb__]hihlj_[ghklbeh]bq_kdbhijZ\^ZlvwfhpbhgZevgucZdlihdmidb
NjZaZuagZ_l_dZd"\k_]^Z^he`gZ\au\ZlvdgZb[he__ hkljufwfhpbyf\Zr_]hdeb_glZ
Ih^mfZcl_qlh_]hjZa^jZ`Z_lbebaebldh]^ZhgihiZ^Z_l\kblmZpbxgZih^h[b_lhcdhlhjmx\u
hibku\Z_l_QlhjZa^jZ`Z_l\Zkdh]^Z\ub^_l_d\jZqm"Kdhj__\k_]h^he]h_h`b^Zgb_B_keb\u
aZgbfZ_l_kvqZklghc\jZq_[ghcijZdlbdhci_j_^\Zfbhldju\Zxlkyrbjhdb_\hafh`ghklb
gZijbf_j\ufh`_l_ij_^eh`blvk\hbfiZpb_glZf]ZjZglbjh\Zggucijb_f\l_q_gb_^_kylbfbgml
hlgZagZq_ggh]hkjhdZG_ijZ\^Zebhlebqguckihkh[wfhpbhgZevghgZkulblv\Zr_MLI"Qlh
jZa^jZ`Z_l\Zk\j_klhjZg_"G_h[oh^bfhklv`^ZlvihdZhk\h[h^blkyklhermfgu_^_lbaZkhk_^gbf
klhebdhff_^e_ggh_h[kem`b\Zgb_g_m^h\e_l\hjbl_evgh_dZq_kl\h_^uBgZq_]h\hjylmlijhklhj
^eybggh\Zpbbbkha^Zgbywnn_dlb\gh]hMLI
�h[Z\vl_wfhpbcbihl_gpbZevgu_deb_glug_ij_f_gghh[jZlyl\gbfZgb_gZgZr_MLI
�KHA:GB?DJ:LDH=HMLI
;u\Z_l\u[_k_^m_l_kd_flhbbkihevam_l_j_qv\ebnl_ghqlh[u\ujZablvkZfmxkmlv\Zr_]h
dhgdmj_glgh]hij_bfms_kl\Z\Zflj_[m_lkyk\_klbhibkZgb_d_^bgkl\_gghc_fdhcnjZa_beb
keh]ZgmQlh[ukhklZ\blvlZdmxnjZamemqr_\k_]haZibku\Zlv\k_qlhijboh^blgZfgZmfg_
hp_gb\Zyohjhrb_wlhij_^eh`_gbybeb^mjgu_^Z`_g_aZ^mfu\ZlvkygZ^l_fqlh\uibr_l_
iha\hevl_khagZgbxjZkl_qvkyfukevxih\Zrbf[bag_kij_^eh`_gbyfbijbe_`ghaZibku\Zcl_
dZ`^mxijbr_^rmxgZmfnjZam
Fgh]b_ijhn_kkbhgZevgu_dhibjZcl_jubkihevamxlijhklhcgh\_kvfZwnn_dlb\gucbgkljmf_gl
dZjlmmfZ bebiZfylb\fJZ[hlZ_lwlhlbgkljmf_glke_^mxsbfh[jZahf\havfbl_ebkl[mfZ]b
\p_glj_gZibrbl_q_faZgbfZ_lky\ZrZdhfiZgby \gZr_fijbf_j_wlhihqbgdZ\h^hijh\h^Z\f
AZl_fi_j_qbkebl_\k_\u]h^u^hklmigu_\Zrbfdeb_glZf\ijhba\hevghfihjy^d_dZdhgb
ijboh^yl\ZfgZmfhllZdgZijbf_j

�hklhbgkl\hdZjlumfZaZdexqZ_lky\lhfqlhhgZiha\hey_ljZ[hlZlvfZrbgZevghg_ijb[_]Zyd
ZgZebamBf_gghlZdb^_ckl\m_lq_eh\_q_kdbcjZamfhghi_jbjm_lkemqZcgufb
ihke_^h\Zl_evghklyfbJZamfmg_gm`gukljmdlmjbjh\Zggu_mihjy^hq_ggu_fukebfukeb
klbfmebjmxlkyfbeebhgZfbkb]gZeh\h^gh\j_f_gghbebrvihke_ihy\e_gbyfuke_cgZqbgZ_l
jZ[hlZlvZgZeblbq_kdbcijhp_kkbsmsbckihkh[umihjy^hqblv\hagbdrb_fukebdZjlZfbmfZ
h^gZfukevkihkh[gZf]gh\_gghklbfmebjh\Zlvihy\e_gb_ke_^mxs_cdhlhjZy[m^_lkh\_jr_ggh
bghcbwlZfukevbeblZqlhijb^_lihke_beb_s_dZdZylhhdZ`_lkybf_gghlhcdhlhjmx\u
bkdZeb
AZ\_jrb\fha]h\hcrlmjfihkj_^kl\hfdZjlumfZijh\_jvl_\u]h^udhlhju_\uaZibkZebb
\u^_ebl_kj_^bgbol_dhlhju_ih\Zr_fmfg_gbxhdZ`mlkygZb[he__agZqbfufb^ey\Zrbo
p_glh\IhklZ\vl_k_[ygZf_klhdeb_glZbaZ^Zcl_kv\hijhkhf?keb[u\h^hijh\h^qbd
ihlj_[h\Zekyfg_q_]h[uyohl_e[hevr_\k_]h"
BagZjbkh\ZgghcgZfbko_fuke_^m_lqlhgZb[he__agZqbfu^eydeb_glh\ke_^mxsb_iZjZf_lju
\h\j_fyg_gm`gh`^Zlvb]ZjZglbykjhdh\bebdeb_glg_ieZlblihkdhevdmfu\k_
l_ji_lvg_fh`_fdh]hlh^h`b^Zlvky:qlhgZkq_l[ukljh^h[jh`_eZl_evghbijZ\bevgh"
uau\Zy\h^hijh\h^qbdZfum`_h`b^Z_f\k_]hwlh]hhl_]hihy\e_gby;he__lh]h\kydbc
\h^hijh\h^qbd]hlh\ihdeyklvkyqlhjZ[hlZ_lbf_gghlZdhafh`ghklvijh^he`_gbyjZ[hlgZ
ke_^mxsbc^_gviZjZf_ljkdhj__g_]Zlb\gucq_fiheh`bl_evguc:ijb_a^\ij_^_eZo
fbgmlhagZqZ_lijb[ebabl_evghlh`_kZfh_qlhbg_gm`gh`^Zlvgha\mqblg_klhev
ijb\e_dZl_evgh
Ihke_khjlbjh\db\k_o\u]h^mgZkhklZebkvljbgZb[he__agZqbfuo\h\j_fyg_gm`gh
`^Zlvb]ZjZglbykjhdh\bebdeb_glg_ieZlblK\_^ybo\h_^bghqlh[ukhklZ\blvdjZldh_MLI
fuihemqbfke_^mxsmxnjZam
J_fhgl\h^hijh\h^Z\kjhdb[_ah`b^ZgbybgZq_\ug_ieZlbl_aZj_fhgl
MkeurZ\ih^h[gmxnjZamhl\h^hijh\h^qbdZfugZ\_jgydZkijhkbfBdZdbf`_h[jZahf\uwlh
^_eZ_l_"Kh[kl\_gghgZwlhbgZp_e_ghMLIaZklZ\blvdeb_glZaZbgl_j_kh\Zlvky\Zrbf
lh\Zjhfmkem]hcEx[hcdlhmkeurbl\Zr_MLI\nhjf_keh]ZgZbebj_qb\ebnl_^he`_g
g_aZf_^ebl_evghkijhkblvm\ZkDZd\uwlh^_eZ_l_"?kebgbdlhg_kijZrb\Z_lagZqbl\ZfjZgh
mkihdZb\Zlvky
IHE?:YIJ:DLBD:5(0$;
o]Z^Zo[hevrbgkl\hZ]_glkl\g_^\b`bfhklbieZlbebk\hbfZ]_glZfnbdkbjh\Zggu_
dhfbkkbhggu_qlhjZamf__lkyk^_j`b\ZehbgbpbZlb\mZ]_glh\\^h[Z\hd\hljZkebkms_kl\h\ZeZ
kheb^gZyl_dmq_klvjZ[hq_ckbeubgZjugd_bf_ekyba[ulhdg_hiulguog_ijhn_kkbhgZevguo
�jbwelhjh\wc\mb=_ceEbgg]_jZfohl_ehkvbaf_gblvkblmZpbxbhgbj_rbebkha^ZlvlZdh_
Z]_glkl\hg_^\b`bfhklbdhlhjh_khhl\_lkl\h\Zeh[u\ukhqZcrbfklZg^ZjlZfijhn_kkbhgZebafZ
�eyk\h_cdhfiZgbb5(0$;Ebgg]_juijb^mfZebMLIdhlhjh_aZl_fklZebihf_sZlvjy^hfk
eh]hlbihfdhfiZgbb\djZkgh[_ehkbgbo\ha^mrguorZjbdZoMLI\ujZ`ZehbofbkkbxbdZd[u
khh[sZehh[mgbdZevghcp_gghklbdhfiZgbbijyfhkg_[_k\kdhj_\kydbcZf_jbdZg_pagZekeh]Zg
;ulv\ur_ijhqboKh\j_f_g_fmdhfiZgbbihy\bekyb^jm]hckeh]ZgHlebqgu_Z]_glu
hlebqgu_j_amevlZlu
5(F:OjZkrbjyeZkvdZ`^ucf_kypgZijhly`_gbbljb^pZlbkebrgbfe_lb\k_ihlhfmqlh\k_
wlb]h^uhklZ\ZeZkv[_ah]h\hjhqgh\_jgZk\h_fmaZf_qZl_evghfmMLI
IHE?:YIJ:DLBD:,1',$102725&&/(6
Dh]^ZFxjj_c\]h^mdmibe[j_g^,1',$102725&&/(6hgihgbfZeqlh_fm
g_h[oh^bfh^hg_klb^hihl_gpbZevguodeb_glh\p_gghklvgh\hcdhfiZgbblh_klvkhklZ\blvMLI
Gh^eygZqZeZlj_[h\Zehkvhij_^_eblvb^_Zevgh]hdeb_glZ
Gh\hcBg^bZgm`_g_ijboh^behkvdhgdmjbjh\Zlvk+DUOH\'DYLGVRQbijh^Z\Zlvfhlhpbdeu
[Zcd_jZfDhfiZgbybkdZeZdeb_glh\k^hklhcgufb^hoh^Zfb\jZq_cxjbklh\b^jm]bo
gZfgZ^h[ueh\uimkdZlv[Zcdbklhbfhklvx^heeZjh\\f_klhwlh]hfuj_rbeb\uimkdZlv
fhlhpbdeuihp_g_^heeZjh\bkha^Zlvl_fkZfufgh\ucdeZkkijh^mdpbb:\f_klhdh`Zguo
dmjlhdaZ^heeZjh\dZdb_g_\uimkdZelhevdhe_gb\ucBg^bZgklZeZij_^eZ]ZlvdmjldbaZ
^heeZjh\
Gh\ZyBg^bZgohl_eZijb\e_qvdeb_glh\dhlhju_p_gyl__ijh^mdpbxklhev\ukhdhqlh]hlh\u
ieZlblv[hevr_Bf_gghlZdbodeb_glh\ihjmqbebgZclbFxjj_xb_]hdhfZg^_deb_glh\
ij_\ur_\k_]hklZ\ysbodZq_kl\hHij_^_eb\^eyk_[ydq_fmklj_fblkydhfiZgbyFxjj_cb_]h
kih^\b`gbdbkhklZ\beblZdh_MLIDh]^ZdZq_kl\hagZqbl[hevr_q_fp_gZAZl_fBg^bZg
bkihevah\ZeZwlhMLIdZdk\h_]hjh^Ziml_\h^gmxa\_a^m\k\h_c^_yl_evghklbbaZdhg
ijbly`_gbyg_aZf_^ebekdZaZlvkykjZamihke_hldjulbydhfiZgbbdeb_gluihlygbkvdg_c\h
fgh`_kl\_
Kha^Z\ZyMLI\udZd[ukie_lZ_l_gblhqdmdhlhjZydh]^ZaZg__lygmlhldju\Z_l\ahjm\kx
kljmdlmjmdhfiZgbbb\kx__^_yl_evghklv
IHE?:YIJ:DLBD:21(&28&+
]h^mhkgh\Z\21(&28&+fuijh^_eZeblh`_kZfh_Fuijh\_eb^_kyldbqZkh\
hij_^_eyydZdh\gZrb^_Zevgucdeb_glb_s_[hevr_\j_f_gbihljZlbebgZhllZqb\Zgb_k\h_]h
[bag_k\b^_gbybnhjfbjh\Zgb_mgbdZevgh]hlhj]h\h]hij_^eh`_gby
GZrZp_evihfh]Zlvex^yfkljhblvg_ijhklhdjmiguc[bag_kZ[bag_kk\h_cf_qlu21(
&28&+g_khkj_^hlhq_gZbkdexqbl_evghgZnbgZgkh\hfmki_o_FuaZbgl_j_kh\Zgu\[hevrbo
^hklb`_gbyo\j_ZebaZpbbkZfuokhdjh\_gguof_qlZgbcKgZr_clhqdbaj_gbymki_rguc[bag_k
g_evaykha^ZlvjZabgZ\k_]^Zwlhijhp_kkhkms_kl\e_gb_dhlhjh]hijb\h^bldlhfmqlhq_eh\_d
gZqbgZ_l`blv`bagvxk\h_cf_qluMki_oZfh`gh^h[blvkygZjZaguomjh\gyog_lhevdh\kn_j_
nbgZgkh\ghb\a^hjh\v_\ebqghcbk_f_cghc`bagb\^moh\ghc`bagbblZd^Ze__Mki_og_
_^bgbqgh_y\e_gb_wlhijhy\e_gb_p_evghc`bagb\h\k_o__klhjhgZo
BdZd`_\ujZablv\k_wlh\h^ghcnjZa_"blh]_ihke_fgh`_kl\Zmlhqg_gbbmgZkihemqbehkv
ke_^mxs__
21(&28&+;hevr_[bag_kZ[hevr_^_g_][hevr_`bagb
IHE?:YIJ:DLBD:)81'$0(17$/),71(66
�Z\Zcl_\gh\vh[jZlbfkydbggh\Zpbhgghfmih^oh^mKvxa_gLhfZkiha\heb\r_fmjZ^bdZevgh
ij_h[jZablv__[bag_kHij_^_eb\k\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZbgZc^ygh\u_kihkh[uhkms_kl\blv
_]h`_eZgbyKvxa_gihk\ylbeZg_dhlhjh_\j_fy\uy\e_gbx^mrbbk_j^pZdhfiZgbbbkha^Zgbx
\ujZ`Zxs_]hbodhjhldh]hMLIIj_`^_\k_]hhgZhp_ibeZjZaebqb_f_`^mp_ghcbp_gghklvx
fh_f[bag_k_]h\hjblKvxa_g\k_dhgdmjbjmxlihp_g_Yj_rbeZwlh]hg_^_eZlvY
ij_^eh`beZdZq_kl\h
K\hbfb^_Zevgufdeb_glhfKvxa_gij_^klZ\eyeZq_eh\_dZkk_jv_agufhlghr_gb_fdkh[kl\_gghfm
a^hjh\vxHgZlZd`_ihgbfZeZqlh__deb_gluex^baZgylu_dhlhju_l_fg_f_g__ohlyl
aZgbfZlvkynblg_khfghk\h[h^gh]h\j_f_gbmgbog_fgh]hZke_^h\Zl_evgh^eygbo\j_fyagZqbl
dm^Z[hevr_q_fp_gZuy\b\ijbhjbl_luk\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZKvxa_g[ukljhkhklZ\beZ
mgbdZevgh_lhj]h\h_ij_^eh`_gb_
Fuijb\_^_f\Zk\nhjfm\k_]haZiheh\bgmh[uqgh]hkjhdZ
\uijboh^bl_\gZrp_gljfuihdZau\Z_f\Zfq_fdhgdj_lghaZgbfZlvkybdZdFujZkkdZau\Z_f
\Zfh[h\k_fqlh\u^he`guagZlvZihlhfihfh]Z_f^h[blvky`_eZ_fh]h
G?KDHEVDHIJBF?JHMLI
LhgZq_f\u_a^bl_]h\hjblh\Zk\k_
FujZaf_sZ_f\hl_eyoq_luj_a\_a^uihp_g_fhl_ey
Ij_\jZsZ_fgZrbnbgZgkh\u_h[yaZl_evkl\Z\Zdlb\u
=hjyqZyibppZaZljb^pZlvfbgml]ZjZglbjh\Zgh
IhdZZ\lhfh[bev\ZrhggZ]ZjZglbb
fbgmlwdhghfyl\Zf\bkljZoh\dbZ\lhfh[bey
�&#xBN;&#xL?;&#x;�KHA:GB?J?QBEBNL?EY:R?=H;BAG?K:
L_i_jv\ZrZhq_j_^vkihfgbl_]hjyqb_deZ\brbk\h_]hb^_Zevgh]hdeb_glZbggh\Zpbb
dhlhju_iha\heyl\Zr_cdhfiZgbb\u^_eblvkybajy^Zdhgdmj_glh\hp_gbl_kZfu_gZkmsgu_
kZfu_`b\hlj_i_smsb_ijh[e_fu\Zrbodeb_glh\dhlhju_aZklZ\eyxlbo\_klb^_eZbf_gghk
\ZfbAZ\_jrbl_njZauuagZ_l_dZd"bFuij_^eZ]Z_fgZkdhevdh\hafh`ghdhjhq_Q_f
f_gvr_keh\l_f[hevr_wnn_dl
FHYJ?QVEBNL?
uagZ_l_dZdBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBB
Fuij_^eZ]Z_fBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B
:R?DJ:LDH?MLI
L_i_jvihklZjZcl_kvk\_klb\Zrmj_qv\ebnl_d_fdhfmbaZihfbgZxs_fmkykeh]ZgmIha\hevl_
k\h_fmkhagZgbxk\h[h^ghi_j_[bjZlvb^_bijbihfhsbdZjlumfZ\_jgbl_kvdmijZ`g_gbyfih
\uy\e_gbx]hjyqbodeZ\brkgh\Zh[^mfZcl_]eZ\gu_ijh[e_fub\u]h^uk\hbodeb_glh\
IhklZ\vl_k_[ygZf_klhdeb_glZbkijhkbl_k_[yqlh\Zk[hevr_\k_]hjZa^jZ`Z_lbijbqbgy_l
fZdkbfmfg_m^h[kl\\[bag_k_ih^h[ghf\Zr_fmijbmkeh\bbqlhwlhl[bag_kihgZklhys_fm
hkh[_ggucBdZdh\uwfhpbbdeb_glZ"
MLI^he`gh[ulvdhjhldbfG_[_kihdhbl_kv_kebnjZaZihemqblkyg_mdex`_cgm`gh\j_fy
qlh[u__dhjj_dlghknhjfmebjh\ZlvbhllhqblvIhfgbl_\Zr_MLI^he`ghaZklZ\eylvex^_c
bgl_j_kh\Zlvkylh\Zjhfmkem]hcdhlhju_\uij_^eZ]Z_l_I_j_ibku\Zcl_njZam^hl_oghjihdZg_
m[_^bl_kvqlhhgZ^_ckl\bl_evghkihkh[gZaZbgl_j_kh\ZlvM\Zkfh]mlmclbgZwlh^gbg_^_ebb
^Z`_f_kypuGhdZd\umagZ_l_qlh\k_ihemqbehkv"Ex^bgZqgmlkijZrb\ZlvDZd\uwlh
^_eZ_l_"
FH?MLI
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
IHE?:YIJ:DLBD::25/'9(1785(675$9(/
��Klhblebj_amevlZlmkbebc"Kijhkbl_wc\ZbB\_llMeehZwc\[u\rbcihebp_ckdbcjZ[hlZe\
ihebpbbEhk:g^`_e_kZZB\_ll[ueZwdhghfbklhf\fwjbb]hjh^Z;wj[_gdKh\j_f_g_fhgb
h[klhyl_evkl\hqlhdhfiZgbyg_lhevdhg_^Z\ZeZijb[uebghbijbghkbeZm[uldbhgb^hklb]eb
ijbf_jghlh]h`_mjh\gy^hoh^h\dZdhcbf_ebgZij_^u^msbojZ[hlZoghgbdZdg_fh]ebh[jZagh
\ujZ`Zykvijh[blvihlhehdbi_j_clbgZke_^mxsbcmjh\_gvFuihfh]ebbfk[jhkblv
g_cjhggucl_jfhklZlbkha^Zlvihkj_^kl\hfg_cjhgghcfh^_jgbaZpbbgh\u_m[_`^_gbyZlZd`_
hlgZkihlj_[h\ZeZkvihfhsv\hij_^_e_gbbb^_Zevgh]hdeb_glZbnhjfmebjh\Zgbbk\h_]hMLI
�wc\bB\_llij_^eZ]Zebk\hbfdeb_glZfmkem]bZ]_glkl\Zih[jhgbjh\Zgbx[be_lh\b
j_a_j\bjh\Zgbxf_klb]hklbgbpZo^eyk_f_ck^_lvfbI_j\uc\ZjbZglboMLIa\mqZelZd
Fuihfh]Z_fex^yfijZ\bevghjZkij_^_eblvjZkoh^u\h\j_fyiml_r_kl\by
�ebggh\uqmjghbgbqmlvg_aZ\e_dZl_evghGZ\_jgydZ[hevrbgkl\hihl_gpbZevguodeb_glh\
Z]_glkl\Zm\b^_\bebmkeurZ\njZamijZ\bevghjZkij_^_eblvjZkoh^ugZqbgZebofmjblv[jh\b\
ihiuld_khh[jZablvqlh`_wlhagZqblIh^h[guo\uqmjguobm`ba\bgbl_[_klhedh\uokeh]Zgh\
gZkZfhf^_e_g_i_j_q_klvIhg_dhcijbqbg_[bag_kf_guiheZ]Zxlqlhihl_gpbZevguodeb_glh\
ijb\e_dZxliurgu_j_q_\u_h[hjhluM\u\k_kh\k_fg_lZdex^yfg_gm`guiurghklvb
�\_e_j_qb\hklvHgbijhklhohlylagZlvdZdmx\u]h^mkmeblbf\Zrlh\Zjbebmkem]Zwc\bB\_ll
jZ[hlZebkgZfbljbiheguof_kypZb\hlqlhmgbo\blh]_ihemqbehkv
Fuihfh]Z_fex^yfaZjZ[Zlu\Zlvkh\_jrZyiml_r_kl\b_f_qlu
hlwlhgZklhys__MLIdhjhldh__fdh_bgljb]mxs__kjZam\uau\Zxs__\hijhkBdZd`_\u
wlh^_eZ_l_"k_]hk_fvkeh\Z_kebihkqblZlvkdhevdh\j_f_gbmrehgZkha^Zgb_njZau
ihemqblkyihqlbljbgZ^pZlv^g_cgZdZ`^h_bakeh\Klhbeebj_amevlZllZdbomkbebc"Km^bl_kZfb
q_j_ag_kdhevdhf_kyp_\ihke_\g_^j_gbygh\h]hMLI^hoh^Z]_glkl\Z\ujhkgZ\b
LZdh\ZkbeZwnn_dlb\gh]hMLIhlihq_fmhijZ\^Zgu\k_aZljZlug_h[oh^bfu_^ey_]hkha^Zgby
b\hlihq_fm\Zfke_^m_liheghklvxbfijhgbdgmlvky
IMKLVMLIKL:G?L:R?CF:GLJHC
Kha^Z\_fdh_bwnn_dlb\gh_MLI\u^he`guijhgbdgmlvkybfaZ\_j[h\Zlvk_]hihfhsvxk\hbo
�khljm^gbdh\bih\lhjylv_]hihdZhghg_klZg_lqZklvxGD\Zr_]h[bag_kZ
�wc\bB\_llbkihevah\Zebk\h_MLIgZdZ`^hc\klj_q_kdeb_glZfbbihke_^gb_gZqZebkl_dZlvky
dgbfkh\k_oklhjhgHgblZd`_bkihevah\ZebMLIgZkh[jZgbyo\lhj]h\hciZeZl_rlZlZgZ
k_fbgZjZob\kydbcjZadh]^Zij_^klZ\eyebkvg_agZdhfufex^yfBgZq_]h\hjyhgbbkihevah\Zeb
_]h\_a^_b\kx^mb]^_[uwlhgbijhbkoh^behboh[yaZl_evghkijZrb\ZebDZd\uwlh^_eZ_l_"
Ohjhr__MLI^eyihl_gpbZevguodeb_glh\keh\ghk\_leZfiu^eyfhluevdh\;eZ]h^Zjy_fm
\Zrb^hoh^ukms_kl\_ggh\hajZklml\Zri_jkhgZeijhgbdrbkvbfklZg_lhlghkblvkydjZ[hl_
kh\_jr_gghbgZq_Z\kydb_jZagh]eZkbyb\gmlj_ggb_g_mjy^bpuihkl_i_gghkhc^mlgZg_l
Wnn_dlb\gh_MLIh[_ki_qb\Z_lmki_o\l_oh[eZklyo]^_\k_qj_a\uqZcghkeh`ghgZijbf_j\
fZjd_lbg]_BwlhkZfh_ihe_agh_ih^jmqgh_kj_^kl\hdZdbffh`_ljZkiheZ]Zlv\Zr[bag_k
Fgh]b_ex^bjZa\e_dZxlkykha^Zgb_fMLIH^gZdhihfgbl_wlhijhp_kkb\k__]hrZ]b^he`gu
kh\_jrZlvky\^he`ghcihke_^h\Zl_evghklbG_j_^dh\hagbdZ_lbkdmr_gb_i_j_kdhqblvijyfhd
MLIlZdhfm_fdhfmlZdhfmwnn_dlghfmlZdhfm_kebm]h^ghk_dkZibevghfmGhkgZqZeZ
g_h[oh^bfhk^_eZlv\kxih^]hlh\bl_evgmxjZ[hlmg_lkfukeZijbdb^u\ZlvdZdgZbemqrbf
h[jZahfijb\e_qvb^_Zevgh]hdeb_glZ_keb\ug_hij_^_ebebdZdh\\Zrb^_Zevgucdeb_glbq_]h
hgihgZklhys_fmohq_l
klhevdh\j_f_gbkdhevdhihgZ^h[blky:dh]^ZMLI[m^_l]hlh\hg_ihqb\Zcl_gZeZ\jZo\j_fyhl
\j_f_gbijh\_jycl_k\h_ij_^eh`_gb_mlhqgycl_klZjZcl_kvihkfhlj_lvgZg_]hk\_`bf\a]ey^hf
k_]^ZgZc^mlkybgu_emqrb_kihkh[u^hg_klb\Zr_fZjd_lbg]h\h_ihkeZgb_^hb^_Zevgh]h
deb_glZb\ZfihdZ\uaZgbfZ_l_kv[bag_khfgZ^e_`blihklhygghbo\ukfZljb\Zlv
=eZ\Z
&#xKL;&#xJ?;&#xQM;�G:KLJ?QMB?:EVGHFMDEB?GLM
L_i_jvdh]^Z\uagZ_l_dlh\Zrb^_Zevgucdeb_glbdZdh\u_]h`_eZgbybijb^mfZebdZd
\ujZablvk\hxkihkh[ghklvhkms_kl\blvwlb`_eZgby\h^ghc_^bgkl\_gghc_fdhcnjZa_^Z\Zcl_
ih]h\hjbfdZd\Zf^hklmqZlvky^hwlh]hb^_Zevgh]hdeb_glZihkj_^kl\hfb^_Zevgh]hfZjd_lbg]Z
FZjd_lbg]wlhbkdmkkl\hihevah\ZlvkyjZaebqgufbf_lh^ZfbdhffmgbdZpbb\ukha^Z_l_
ijZ\bevgh_fZjd_lbg]h\h_ihkeZgb_gZoh^bl_dZgZeubnhjfujZkijhkljZg_gbybZ^j_km_l_k\h_
ihkeZgb_ijZ\bevgufdeb_glZfKms_kl\m_lg_kdhevdhih^oh^h\dhj]ZgbaZpbbfZjd_lbg]Zu
fh`_l_ke_^h\Zlvkh\_lZfwdki_jlh\fh`_l_iheh`blvkygZkh[kl\_ggmxbglmbpbxbeblsZl_evgh
\k_ijh^mfZlvDZdbf[uiml_f\ugbijbrebd\ZrbfgZqZevgufkljZl_]bbblZdlbd_ke_^mxsbc
wlZi\k_]^Zh^bgblhl`_ijh\_jylvbkke_^h\Zlvih^kljZb\Zlvbkgh\Zijh\_jylv
&#xL;&#x:F;&#x;&#x=0;&#xH0;BSBL?DEB?GLHL:F=?HGBHYLKY
hafh`gh\ukeurZebZg_d^hlhiZjg_dhlhjucrZjbliha_fe_ih^mebqgufnhgZj_fg_^Ze_dhhl
[ZjZIh^oh^blihebp_ckdbfbkijZrb\Z_lqlhhg^_eZ_lDexqbihl_jyeh[tykgy_liZj_gv
Ihebp_ckdbcgZqbgZ_l_fmihfh]Zlvgh^_kylvfbgmlihbkdh\hdZau\ZxlkygZijZkgufbIhebkf_g
jZa^jZ`_gghkijZrb\Z_lLum\_j_gqlhihl_jyeboa^_kv"
G_lhnbp_jhl\_qZ_l[_^heZ]Zyh[jhgbebomfZrbgubihdZau\Z_lgZZ\lhfh[bevyj^Zo
\^\Z^pZlbhl[ZjZAZlha^_kvk\_le__Kdhevdh[uhggbbkdZewlhfmiZjgxgbdh]^Zg_gZclb
dexqbblh`_kZfh_hlghkblkyd\Zr_fm[bag_kmG_\Z`ghkdhevdhkj_^kl\bmkbebc\u
\eh`beb\k\hxfZjd_lbg]h\mxdZfiZgbx\Zfg_ijb\e_qvb^_Zevgh]hihdmiZl_ey^hl_oihjihdZ
\ug_gZqg_l_bkdZlv_]hlZf]^_hg\h^blkyZg_lZf]^_k\_le__
FujZ[hlZebkfZgmZevgufl_jZi_\lhfdhlhjhfmohl_ehkvjZkrbjblvijZdlbdmHgmagZ\Zem
dhee_]ihijhn_kkbbdZdl_aZ\e_dZxldeb_glh\bmagZeqlh[hevrbgkl\hjZkkueZ_lj_deZfgu_
ijhki_dluihihql_H^bgdhee_]ZkdZaZeqlhih^ibkZekygZjZkkuedmjZki_qZlZeijhki_dlub
hlhkeZeboih\k_fiylblukyqZfZ^j_kZfbakibkdZ
BdZdh\j_amevlZl"kijZ\bekygZrdeb_gl
G_\_ebdijbagZekydhee_]Zk_]h^\ZhldebdZ
I_qZlvbjZkkuedZijhki_dlh\h[hreZkv_fm\^heeZjh\Kebrdhf\ukhdZyp_gZaZbgl_j_k
\k_]h^\hboq_eh\_dijblhfqlhgbh^bgbagbo\blh]_lZdbg_klZeiheghp_ggufdeb_glhf
Ij_`^_q_fqlheb[hk^_eZlvgZrfZgmZevgucl_jZi_\lkijhkbek_[y=^_h[blZ_lfhcb^_Zevguc
deb_gl";hevrbgkl\h_]hdeb_glh\`Zeh\ZebkvgZ[he_\kibg_lZdb_kbevgu_qlhhgb^he]hg_
fh]ebaZkgmlvihghqZfg_gZklhevdhm`Zkgu_qlh[uhlijZ\eylvky\[hevgbpmgh\k_`_\_kvfZ
gZahceb\u_g_^Z\Z\rb_gbgZq_fkhkj_^hlhqblvkyLh_klvqblZlvdijbf_jmhgbg_fh]ebbebrv
iyebebkv\wdjZgl_e_\bahjZ
GZrl_jZi_\lmagZejZkp_gdbgZj_deZfmgZf_klghfdZ[_evghfl_e_\b^_gbbgZr_ep_gm\iheg_
jZamfghcbaZimklbek_jbxj_deZfguoh[ty\e_gbc\\_q_jg_fbghqghfwnbj_k_]haZq_luj_^gy
^heeZjZaZhldebdIjbwlhf^_kyldbiha\hgb\rbo\ihke_^kl\bbklZebdeb_glZfbl_jZi_\lZ
hlj_amevlZldhlhjuckihkh[ghijbg_klbieZgbjh\Zgb_
IJ:BEVGUCD:G:EJ:KIJHKLJ:G?GBY
GZrfZgmZevgucl_jZi_\lihgyeqlhi_j\ucrZ]gZ\klj_qmb^_Zevghfmdeb_glmbamq_gb_kj_^u
h[blZgbywlh]hdeb_glZBgZq_fh`ghknhjfmebjh\ZlvlZddZdh\ijZ\bevgucdZgZe
jZkijhkljZg_gbybgnhjfZpbbh\Zr_f[bag_k_"
DZgZejZkijhkljZg_gbybgkljmf_glkihfhsvxdhlhjh]hdeb_glu\aZbfh^_ckl\mxlk\Zrbf
[bag_khfu[hjlh]hbebbgh]hdZgZeZhij_^_ey_llZd`_]^_b^_Zevgucdeb_glkdhj__\k_]h
mkeurbl\Zr_ihkeZgb_Gb`_fuijb\h^bfkibkhdk_fbhkgh\guodZgZeh\jZkijhkljZg_gby
djZldh_hibkZgb_dZ`^h]hbagbokf\Ijbeh`_gbb\f
Ijyfu_ijh^Z`b
Lhj]h\u_Z]_glu
Ijh^Z`bihl_e_nhgm
Ihqlh\u_aZdZau
HgeZcgdhff_jpby
JhagbqgZylhj]h\ey
Ijh^Z`bgZjZaebqguof_jhijbylbyo
ZrZdhfiZgbyfh`_lihevah\Zlvkyh^gbfbebg_kdhevdbfbbawlbodZgZeh\ghdZ`^ucbagbo
lj_[m_ldhgdj_lghchkh[hcdhffmgbdZpbhgghckljZl_]bb
Dijbf_jmdh]^ZFxjj_c\gZqZe_o]h^h\jZ[hlZe\7HOHFRPPXQLFDWLRQVWHUPLQDOV\VWHPV
_fmb_]hkhjZlgbdZfohl_ehkvkha^Zlvl_e_dhffmgbdZpbhggucohe^bg]gZpbhgZevgh]hfZkrlZ[Z
i_j\mxdhfiZgbxlZdh]hjh^Z\kljZg_ihkdhevdmij_`^_ih^h[gu_dhfiZgbb^_ckl\h\ZebebrvgZ
mjh\g_ijh\bgpbcFxjj_cihgbfZeqlhwlhcp_ebgbdh]^Zg_^hklbqvq_j_aijyfu_ijh^Z`b \h
\kydhfkemqZ_\h]jZgbq_gguckjhd\fbihwlhfmdhfiZgbyijb[_]eZdmkem]Zflhj]h\uoZ]_glh\b
kha^ZeZh[s_gZpbhgZevgmx^be_jkdmxk_lv
HibjZykvgZj_]bhgZevgu_ij_^klZ\bl_evkl\Z\ijh\bgpbyodhfiZgbyaZy\beZhk_[_gZ
gZpbhgZevghfmjh\g_b\dhjhldh_\j_fyaZjZ[hlZeZfbeebhgh\m^Zjh\kihfgbl_lhqlh\u
magZebnhjfbjmyijhnbevb^_Zevgh]hdeb_glZbihklZ\vl_k_[ygZf_klhwlh]hdeb_glZdZd
ihklmibefZgmZevgucl_jZi_\lbaij_^u^ms_]hijbf_jZDlhhglZdhcwlhldeb_glbq_f\_jhylg__
\k_]haZgbfZ_lkydh]^Zbkiulu\Z_lihlj_[ghklvbeb`_eZgb_ijb\e_dZxs___]hd\Zr_fm[bag_km"
DZdhgijh\h^blk\hb^gbbdhjhlZ_lghqb"DZdb_`mjgZeuqblZ_l"DZdh\h\hh[s__]hhlghr_gb_d
fZkkf_^bZ"?keb\uhjb_glbjh\ZgugZfh^_ev[bag_k[bag_klh]^Zkijhkbl_k_[ydZdb_
bklhqgbdb^_eh\hcij_kkubamqZxl\Zrbdeb_glu
�_j`Z\mf_ih\k_^g_\gmx`bagv\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZihkfhljbl_kibkhdhkgh\guodZgZeh\
jZkijhkljZg_gbybgnhjfZpbbb\u[_jbl_lhldhlhjuclhqg__\k_]hkhhl\_lkl\m_lijhnbex\Zr_]h
deb_glZBgufbkeh\ZfbihklZjZcl_kvihgylvdZdhcdZgZekgZb[hevr_c\_jhylghklvx^hklZ\bl
\Zr_ihkeZgb_^hdeb_glh\
IHE?:YIJ:DLBD:21(&28&+
BamqZyjughdgZdhlhjuckh[bjZebkv\uclbfuagZebqlhohlbf^_ckl\h\Zlv]eh[Zevghbbaf_gblv
demqr_fm`bagbfbeebhgh\ex^_cFulZd`_agZebqlhohlbfkhojZgblvf]gh\_gghklvhldebdZ
kZfucfb]dh]^Zhij_^_ebebkvkfbkkb_c21(&28&+fugZqZebjZafureylvh[b^_Zevghf
dZgZe_jZkijhkljZg_gbygZr_]hfZjd_lbg]h\h]hihkeZgbyu[hjg_[uekihglZgguffu
ijhZgZebabjh\Zebfgh`_kl\h\ZjbZglh\Dhg_qghfufh]eb\hkihevah\Zlvkyf_lh^hfijyfuo
�ijh^Z`kha^Z\j_]bhgZevgu_nbebZeuijbgZr_crlZ[d\Zjlbj_\KZgb_]hBeb`_hj]Zgbah\Z\\
X`ghcDZebnhjgbbk\h_]hjh^Zmgb\_jkbl_lkdbcdZfimkbgZqZ\h[mq_gb_deb_glh\dhlhju_
kl_dZebkv[ukx^Zkh\k_]hk\_lZBebfufh]eb[uijh^Z\Zlvebp_gabb^jm]bfmq_[gufp_gljZf
h[s_f\ZjbZglh\[uehfgh]hb\k_hgbij_^klZ\eyebkvj_Zevghhkms_kl\bfufb
FuihljZlbebg_h^bgf_kypgZbamq_gb_jZaebqguodZgZeh\bfh^_e_cbgZdhg_pkhqebqlh
bf__lky_^bgkl\_ggZyfh^_evdhlhjZy\lhqghklbkhhl\_lkl\m_lj_amevlZlZfgZdhlhju_fu
jZkkqblu\ZebnjZgrbaZjZagh\b^ghklvf_lh^Zijh^Z`q_j_alhj]h\uoZ]_glh\Qlh[u^h[blvky
lh]hdq_fmfuklj_fbebkvgZflj_[h\Zehkvij_^klZ\bl_evkl\hgZf_klghfmjh\g_ex^b
agZdhfu_kf_klgufbmkeh\byfbjZa[bjZxsb_ky\mgbdZevguohkh[_gghklyobwdhghfbq_kdbo
mkeh\byodhgdj_lgh]hj_]bhgZijbq_f\kl_i_gbhdZdhcfukZfbg_fh]ebbf_qlZlvhklZ\Zykv\
rlZ[d\Zjlbj_Dhg_qghfufh]eb[ugZgylvg_kdhevdhlukyqex^_cgh\k_fmk\_lmghlh]^Z
\hagbdeZ[ukljmdlmjZkp_gljZevgufhnbkhfbkhljm^gbdZfbjZ[hlZxsbfbgZjZkklhygbb\khlgb
blukyqbfbevhlg_]hZfug_[uebm\_j_guqlhlZdb_khljm^gbdb[m^ml\udZau\Zlvlm`_
ijb\_j`_gghklv^_emqlhbex^baZieZlb\rb_g_fZemxp_gmaZnjZgqZcabg]h\mxebp_gabxgZ
^_yl_evghklv\k\h_fj_]bhg_
Fuj_rbebijb[_]gmlvd^\moklmi_gqZlhcnjZgrba_ijbf_jghklhfZkl_jh\njZgqZcab fu
gZau\Z_fboj_]bhgZevgufb\eZ^_evpZfb\fbih^qbg_ggZydZ`^hfmbagbok_lvbaihemlhjZlukyq
njZgqZcab [bag_kiZjlg_jh\\fgZf_klZokh\j_f_gghffbj_hl^\moklmi_gqZluofh^_e_c
hldZau\ZxlkyihkdhevdmhgbebrZxlnjZgqZcabagZqbl_evghc^hebijb[uebdhlhjZy^hklZ_lky
dhjihjZpbbGh^eygZk^ZggZyfh^_ev[ueZ\iheg_hijZ\^Zgghc^heyijb[uebhldZ`^hchi_jZpbb
ih^^_j`b\ZeZ^he]hkjhqgh_\b^_gb_ihkdhevdmmdj_ieyeZgZrdhgljhevgZ^[j_g^hfp_ehklghklv
kbkl_fuh[mq_gbybdZq_kl\hh[jZah\ZgbygZf_klghfmjh\g_
WlZfh^_evlZd`_iha\hebeZgZfknhdmkbjh\ZlvkygZgZrbodexq_\uodhfi_l_gpbyoFuh[eZ^Zeb
gZb[hevrbfhiulhfbkihkh[ghklyfb\kn_j_h[mq_gbylhj]h\ebfZjd_lbg]Zf_g_^`f_glZb
�mijZ\e_gbybgnjZkljmdlmjhchklbqvlhc`_p_ebihkj_^kl\hff_lh^Zijyfuoijh^Z`[ueh[u
ljm^g__ihkdhevdmijbrehkv[ukha^Z\Zlvij_^ijbylb_klukyqvxkhljm^gbdh\bkhlg_c
f_g_^`_jh\lh_klvhl\e_dZlvkyhllh]hqlhihemqZehkvmgZkemqr_\k_]hBgZq_]h\hjynjZgrbaZ
hdZaZeZkv^eygZkb^_ZevgufdZgZehfZ\k_ijhqb_bf_ebl_bebbgu_g_^hklZldb
FukhklZ\bebijh]jZffmh[mq_gbybdhgkmevlZpbbgZqZebgZ[bjZlvex^_cbgZ[bjZlvkyhiulZ
=h^kimklyhdZaZ\dhgkmevlZpbhggu_mkem]blj_flukyqZfdhfiZgbb\ljb^pZlblj_okljZgZofu
hdhgqZl_evghj_rbeb\hkihevah\Zlvkyf_lh^hfnjZgrbaub_s_]h^ihljZlbebgZjZaebqgu_
[xjhdjZlbq_kdb_ijhp_^mjuDlhfm^gxdh]^Z21(&28&+bkihegbehkv^\Z]h^Zbiheghklvx
hijh[h\Zebf_lh^bdmnjZgqZcabg]Zb[ueb]hlh\uijh^Z\ZlvijZ\ZkgZqZeZgZgZpbhgZevghfZ
aZl_fbgZf_`^mgZjh^ghfmjh\g_Fuijh^ZebijZ\Z\^_kylvj_]bhgh\bkl_oihjgZrjhklg_
ij_djZsZeky
���D:G:EJ:KIJHKLJ:G?GBYEY?LKDH=HK:BD:
_jg_fkydgZr_fmijbf_jmkp_gljhf^g_\gh]hh[mq_gby^_l_c^hrdhevgh]h\hajZklZ ^_lkdhfm
qlhb^_Zevgucdeb_gllZdh]hkZ^bdZaZfm`gyy`_gsbgZ\\hajZkl_hl^\Z^pZlbh^gh]h]h^Z^h
khjhdZiylbe_lkh^gbflj_fy^_lvfbjZ[hlZxsZybf_xsZykh[kl\_gguc^hfbkh\hdmiguc
]h^h\hc^hoh^gZ^hfZrg__ohayckl\hhl^heeZjh\]eZ\_fumklZgh\bebdZdh\u
`_eZgbygZr_]hdeb_glZ[_ahiZkghklvj_[_gdZh[mq_gb_\ijhp_kk_ih\k_^g_\gh]hmoh^Zb
�aZ[hleb\uci_jkhgZeDZdgZf^hklmqZlvky^hgZr_]hdeb_glZ"Z\Zcl_ijhZgZebabjm_f\k_k_fv
hkgh\guodZgZeh\
hajZklghc^bZiZahggZr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZij_^iheZ]Z_lqlhhgkdhj__\k_]hZdlb\gh
ihevam_lkyBgl_jg_lhfihwlhfmHgeZcgijh^Z`bdZ`mlkyg_iehobf\ZjbZglhfIhkdhevdmm
deb_glZkh[kl\_gguc^hfbfZe_gvdb_^_lb\_ebdZ\_jhylghklvlh]hqlhhkgh\gmxqZklv
g_jZ[hq_]h\j_f_gbhgijh\h^bl^hfZke_^h\Zl_evgh]h^blkybf_lh^ijh^Z`ihl_e_nhgmDjhf_
lh]h[hevrbgkl\hjh^bl_e_cgZ\_jgydZaZohlylebqghgZ\_klblvkZ^bdqlh[uijbgylvj_r_gb_h
lhfhl^Z\Zlvebkx^Zj_[_gdZlh_klv\hafh`_gb\ZjbZglijyfuoijh^Z`
:qlhkhklZevgufbdZgZeZfb"Fh`gh\uq_jdgmlvjhagbqgmxlhj]h\exbihqlh\u_aZdZauihlhfm
qlhgbh^bgbagbo^ey^_lkdh]hkZ^bdZg_ih^oh^blIhke_^gb_^\ZhklZ\rbokydZgZeZ lhj]h\u_
Z]_glubijh^Z`bgZf_jhijbylbyo\flh`_dZ`mlkyg_ih^oh^ysbfbAgZqblmgZk\k_]hljb
dZg^b^ZlZijyfu_ijh^Z`bijh^Z`bihl_e_nhgmbhgeZcgijh^Z`b
DklZlbkdZaZlvljblbibqgh_qbkehdZgZeh\jZkijhkljZg_gbyih^e_`ZsbojZkkfhlj_gbxOhly
hkgh\guodZgZeh\k_fvijbf_gbl_evghdex[hfm[bag_km\ex[hckn_j_^_yl_evghklb
j_e_\ZglgufbqZs_\k_]hhdZau\ZxlkydZdb_eb[hljbbagboJZkklZ\b\boihijbhjbl_lghklbb
lsZl_evghijhZgZebabjh\Z\fukfh`_fkmablvgZr\u[hj^hh^gh]h]eZ\gh]h
DZdhcbawlbodZgZeh\ihfh`_l\Zf[uklj__bgZ^_`g__\k_]hijb\e_qv\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZ"
Emqrbckihkh[wlh\uykgblvihklZ\blvk_[ygZf_klhdeb_glZb\hh[jZablv_]hih\k_^g_\gmx
`bagvDZdijZdlbq_kdb\k_jh^bl_ebkfZe_gvdbfb^_lvfb\Zrdeb_glgZ\_jgydZkbevghaZgylgh
mljZfdh]^Z[m^blfZeur_ch^_\Z_lbobh^_\Z_lkykZf]hlh\blaZ\ljZdaZ\habl^_l_c\kZ^bdb
aZl_fki_rblgZk\hxjZ[hlmLhqghlZd`_deb_glgZ\_jgydZaZgyl\_q_jZfbg_]h\hjym`_hlhf
qlhd\_q_jmhgh[uqghkh\_jr_gghbafhlZg?kebfu\hkihevam_fkyf_lh^hfijh^Z`ihl_e_nhgm
fukfh`_faZklZlvdeb_glZ^hfZlhevdhjZghmljhfbeb\_q_jhfMqblu\Zydhebq_kl\h^_edhlhju_
_fmlj_[m_lkyk^_eZlvbh[smx\a\bgq_gghklvdhlhjhckljZ^Zxl_^\Zebg_\k_jh^bl_eb
fZe_gvdbo^_l_cfh`ghij_^iheh`blvqlhj_deZfgufa\hghd[m^_l\klj_q_gg_kebrdhfjZ^mrgh
AgZqblijh^Z`bihl_e_nhgm\uq_jdb\Z_f
QlhgZkq_lhgeZcgijh^Z`"iheg_eh]bqguc\u[hjgZi_j\uc\a]ey^ghijbkfhljbl_kv_s_jZad
jZkihjy^dm^gy\Zr_]hdeb_glZKdhevdh\j_f_gbhgljZlblgZ[em`^Zgbyihk_lb"Mg_]hdjZcg_
fZehk\h[h^gh]h\j_f_gblZdqlh\_ebdZ\_jhylghklvqlhaZ]ey^u\Z_l\k_lvbkdexqbl_evgh^ey
lh]hqlh[uhieZlblvkq_lZdmiblvqlhgb[m^vgZkdhjmxjmdm^Z[ulvfh`_lgZibkZlvibkvf_ph
^jm]h_^jmavyfbebjh^kl\_ggbdZf;he__lh]hdeb_gl\hafh`ghbg_bs_lgh\uckZ^bdihkdhevdm
�_]hj_[_ghdm`_oh^bl\ih^h[gh_aZ\_^_gb_Z\Zrp_gljij_^eZ]Z_ljy^^hihegbl_evguo
ij_bfms_kl\h^gZdhdeb_glwlh]hg_agZ_lGm`gh^hg_klb^hg_]hbgnhjfZpbxh\Zr_f
ij_^eh`_gbbghkm^yih\k_fmh`b^ZlvhldebdZgZim[ebdZpbxgZ\_[kZcl_g_ijboh^blky
F_g__q_faZiylvfbgmlfukmabeb\u[hjdZgZeh\jZkijhkljZg_gby^h_^bgkl\_ggh]hdZgZeZ
ijyfuoijh^Z`u\eZ^__l_h^gbfbag_fgh]bop_gljh\^g_\gh]hh[mq_gby\^ZgghfjZchg_
bgnhjfZpbbkmeblgZb[hevrbcmki_ouagZ_l_]^_ke_^m_lbkdZlvb^_Zevgh]hdeb_glZbdZdd
g_fmh[jZsZlvkyqlh[_amkeh\ghwdhghfbl\ZfjZkoh^ugZj_deZfmbijb^Z_l^hihegbl_evgmx
m\_j_gghklv\^_eZo ZlZd`_ih\urZ_l^hoh^ghklvbijb[uevghklv[bag_kZ\f
:l_i_jvij_^klZ\vl_qlh^_eZxl\Zrbdhgdmj_gluHgbljZlylp_eu_khklhygbygZjZajZ[hldmb
kh^_j`Zgb_ihfi_aguo\_[kZclh\kZclh\gZdhlhju_bob^_Zevgucdeb_gl\k_jZ\ghg_aZ]eyg_l
HgbaZdexqZxl^hjh]hklhysb_dhgljZdlukdheep_gljZfbbhieZqb\Zxlj_deZfmihl_e_nhgm
ebrvjZa^jZ`Zxsmxbodeb_glh\AZlh\Zfba\_klghdZdhcbadZgZeh\jZkijhkljZg_gbykmebl
gZb[hevrb_rZgkugZmki_ouwlh\uykgbebijh^_eZ\jZ[hlmihbamq_gbxijhnbeydeb_glZb
^jm]b_mijZ`g_gbyhibkZggu_\gZr_cdgb]_ugZgbfZ_l_g_kdhevdbof_klguo`bl_evgbp^_lb
dhlhjuom`_\ujhkebbihdbgmebjh^bl_evkdh_]g_a^hgZiheh\bgmklZ\dblhj]h\h]h
ij_^klZ\bl_eyqlh[uhgbjZkkdZau\Zebh\Zr_fmgbdZevghfhlf_gghhj]Zgbah\Zgghf
ij_^eZ]Zxs_fh[mq_gb_fZeur_cp_glj_dhlhjuc\^h[Z\hdiha\hey_ljh^bl_eyf\ex[h_\j_fy
^gyke_^blvaZk\hbfj_[_gdhfq_j_a\_[dZf_jmbdeb_glu\Zrb
U;HJIJ:BEVGHCF:JD?LBG=HHCKLJ:L?=BB
L_i_jvdh]^Z\umagZebdZd^hg_klbk\h_ihkeZgb_^h\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZke_^m_l
jZkkfhlj_lvdZdb_fZjd_lbg]h\u_kljZl_]bb\ufh`_l_bkihevah\ZlvGb`_ijb\h^blkyi_j_q_gvba
\hafh`guokljZl_]bb bodjZldh_hibkZgb_kh^_j`blky\Ijbeh`_gbb\f
J_deZfZ l_e_\b^_gb_jZ^bhi_qZlv\f
NbebZeubkh\f_klgu_ij_^ijbylby
Kebau\ZxsbcfZjd_lbg]
;Zjl_j
Ijh^Z`bghdZlZeh]m
IjyfhcfZjd_lbg]
Kh[ulbcgucfZjd_lbg]
Ijh]jZffu^eyihklhygguodeb_glh\
Bgl_jg_l
GZjm`gZyj_deZfZ
udeZ^u\Zgb_lh\ZjZ\f_klZoijh^Z`
EhdZevgZyj_deZfZ
Ijhfhmrgbdjhkkijhfhmrg
DhjihjZlb\gZyj_deZfZ
J_dhf_g^Zl_evgucfZjd_lbg]
B^_glbnbdZpby h[jZaZ[j_g^Zbl^\f
u[hjrbjhdg_ijZ\^Zeb"DkqZklvx\k_kljZl_]bb\Zfgbdq_fmDZdb\kemqZ_kk_fvx
dZgZeZfbjZkijhkljZg_gbyqZs_\k_]h\uh[gZjm`bl_qlh\Zfih^oh^yl\k_]hh^gZbeb^\_
kljZl_]bbkihabpbcdZdklhbfhklblZdbwnn_dlb\ghklb:khk\_^_gbyfbdhlhju_\udwlhfm
fhf_glmgZdhibeb\u[hjk^_eZlv^hklZlhqghijhklh
�ey^_lkdh]hkZ^bdZgZb[he__wnn_dlb\guf[m^_lijyfhcfZjd_lbg]dhlhjuc\u]ey^bl
fgh]hh[_sZxs_Fufh`_fdmiblvm[jhd_jZlhj]mxs_]hjZkkuehqgufbebklZfbdhgdj_lguc
kibkhdbkmablv_]hgZhkgh\_^_fh]jZnbq_kdh]hijhnbeygZr_]hdeb_glZFu^he`gu
^\mo^_l_c^hrdhevgh]h\hajZklZbh[eZ^Zxlkh\hdmiguf^hoh^hfhl^heeZjh\\]h^
J_amevlZlhfjZ[hlukjZkkuehqgufebklhfklZg_ldhjhldbcaZlhZ^j_kguckibkhdjZkkuedbb\
kbem_]hdjZldhklbjZkkuedb[m^mlh[oh^blvkykjZ\gbl_evgh^_r_\hlZdqlhfufh`_fiha\heblv
k_[_g_kdhevdhj_deZfguodZfiZgbc
BlZd\u\u[jZebijZ\bevgmxkljZl_]bxZl_i_jvihjZjZajZ[hlZlvlZdlbdm
U;HJIJ:BEVGHCF:JD?LBG=HHCL:DLBDB
Fuj_rbebqlhemqr_\k_]hgZfih^oh^blZ^j_kgZyjZkkuedZbk_cqZkgZfke_^m_ljZajZ[hlZlv
lZdlbdmdhlhjZyiha\heblj_Zebah\ZlvwlmkljZl_]bxgZijZdlbd_u[hjdZgZeZjZkijhkljZg_gby
ih^kdZ`_l]^_bkdZlvb^_Zevgh]hdeb_glZ\u[hjkljZl_]bbqlhgm`gh^_eZlvqlh[u^hg_klb
bgnhjfZpbx^hb^_cgh]hdeb_glZZ\u[hjlZdlbdbdZdwlhk^_eZlv
DZgZejZkijhkljZg_gby ]^_
FZjd_lbg]h\ZykljZl_]by qlh
FZjd_lbg]h\ZylZdlbdZ dZd
Ijbeh`_gbb\ugZc^_l_^h\hevgh^ebgguci_j_q_gv\hafh`guofZjd_lbg]h\uolZdlbdWlh
^Ze_dhg_iheguci_j_q_gvihkdhevdmgh\u_lZdlbdb\hagbdZxlihklhygghh^gZdhhg^hklZlhqgh
ihehg^eylh]hqlh[umgZkihy\bebkvkhhl\_lkl\mxsb_b^_b
Ijb\u[hj_Z^j_kghcjZkkuedbi_j_^\Zfbhldju\Z_lkyg_kdhevdh\hafh`ghkl_cFufh`_f
hlijZ\blvj_deZfgh_ibkvfh[jhrxjmbebhldjuldmIbkvfhfh`_lkjZ[hlZlv_keb_]hdhg_qgh
jZki_qZlZxl \gZrb^gblZdh_kemqZ_lky\k_j_`_\f;hevrbgkl\hex^_ckjZamhlebqZxlh[uqgu_
ibkvfZhlj_deZfguobdZdijZ\behihke_^gb_lml`_\u[jZku\Zxl
QlhgZkq_l[jhrxju"Fh`_lkjZ[hlZlv_kebfuhlijZ\bfhk\qbklhf\b^_lh_klvg_\
dhg\_jl_Ghijh[e_fZ\lhfqlh[jhrxju\dhlhjuoaZih^Zajb\Zxlj_deZfmlhqghlZd`_
\u[jZku\Zxlkyex^b^Z`_g_^Zxlk_[_ljm^ZbojZkdjulvbijhebklZlv
^h[Z\hdjZaebqgu_\b^uhlijZ\e_gbcjZagylkyihp_g_Ij_`^_q_fijbgylvj_r_gb_hlhf
kdhevdhfu]hlh\uihljZlblvgm`ghm^_eblv\gbfZgb_iZjZf_ljmdhlhjucm\ukebrdhfqZklh
b]ghjbjmxl
IJB;UEVHL:R?=HDEB?GL:
Zfij_djZkghba\_klghqlhi_j_^aZimkdhfex[hcfZjd_lbg]h\hcdZfiZgbbke_^m_lkhihklZ\blv__
klhbfhklvkij_^iheZ]Z_fuf^hoh^hfGh^eylh]hqlh[uZddmjZlghhp_gblvwlhl^hoh^\Zfgm`gh
agZlvhq_gv\Z`gmxoZjZdl_jbklbdmijb[uevhl\Zr_]hdeb_glZ
WlZoZjZdl_jbklbdZkh^_j`blbgnhjfZpbxh^hoh^_bijb[uebdhlhju_\ufh`_l_ihemqblvhl
\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZaZ\_kvi_jbh^\Zr_]hkhljm^gbq_kl\ZAgZywlhliZjZf_lj\uihemqZ_l_
g_hp_gbfh_ij_bfms_kl\hhg\eby_lgZ\k_\ZrbfZjd_lbg]h\u_j_r_gbyiha\hey_ljZkoh^h\Zlv
j_deZfguc[x^`_lkgZb[hevr_cwnn_dlb\ghklvxblhqghklvxuaZjZg__agZ_l_kdhevdh^_g_]
fh`_l_ihljZlblvgZijb\e_q_gb_deb_glh\bdZdh\Z[m^_lnbgZgkh\Zyhl^ZqZhldZ`^h]hdeb_glZ
Fgh]b_dhfiZgbbij_g_[j_]ZxlwlhcoZjZdl_jbklbdhcbihlhfmqlhgZau\Z_lkyludZxlky\ke_imx
ijbgbfZylhjhieb\u_bkeZ[hh[hkgh\Zggu_fZjd_lbg]h\u_j_r_gbydZ`^h_badhlhjuofh`_l
hdZaZlvkynZlZevguf^ey[bag_kZJ_deZfgZydZfiZgby[_aagZgbywlh]hiZjZf_ljZ\k_jZ\ghqlh
ihe_lgZkZfhe_l_[_aihe_lgh]hieZgZ
&#xE?;&#xQ?;&#xGB;&#xY;Þ&#xB?;&#xGL;&#x:;�IHE?:YIJ:DLBD:KLHBFHKLVIJBE?Q?GBYDEB?GL:EYDHFI:GBB
�`_dJvx^khljm^gbd21(&28&+g_kdhevdhe_lgZaZ^khljm^gbqZekdhfiZgb_clhj]mxs_c
ihdZlZeh]mdhlhjZyijh^Z\ZeZebgbxmdjZr_gbc^ey^hfZWlZdhfiZgbyjZkkqblu\ZeZklhbfhklv
ijb\e_q_gbydeb_glZkm]m[hgZhkgh\_kj_^g_cp_gugZqZevghcihdmidb\^heeZjh\hf\ujZ`_gbb
�Hgbkh\_jr_gghg_bgl_j_kh\Zebkvijb[uevxhldeb_glZ\hkihfbgZ_l`_dlZdqlhbfg_
ijboh^beh\]heh\mqlhbg\_klbpbb\ijb\e_q_gb_deb_glh\ij_\hkoh^ysb_klhbfhklvxp_gm
gZqZevghcihdmidbfh]mlhdZaZlvkyihe_aghckljZl_]b_c
�Ihij_^eh`_gbx`_dZdhfiZgbybaf_gbeZk\hxkljZl_]bxbgZqZeZbg\_klbjh\Zlvebrgb_
�^heeZjh\\dZ`^h]hgh\h]hdeb_glZDdhgpmi_j\h]h]h^Zijh^he`Z_l`_dfuihemqbeb
klhevdhihklhygguodeb_glh\qlhkh\hdmiguc^hoh^\ujhkgZ^heeZjh\lhevdhaZkq_l
lh]hqlhfuhp_gbebijb[uevbdeb_glZbbaf_gbebgZrmkljZl_]bxijb\e_q_gby
AZljb]h^ZwlZdhfiZgbykmf_eZm\_ebqblvk\hch[hjhl\q_luj_jZaZ
D:DJ:KKQBL:LVIJB;UEVHLDEB?GL:
JZkq_lijb[uebhl\Zr_]hdeb_glZhq_gvijhklKgZqZeZhp_gbl_^hoh^hldeb_glZlh_klvkmffm
^_g_]dhlhjmxhgihljZlblgZ\Zrblh\Zjumkem]baZ\_kvkjhdkhljm^gbq_kl\Zk\Zr_cdhfiZgb_c
KR:lbibqgucihdmiZl_evf_gy_lk\hbijbkljZklbyijb[ebabl_evghjZa\iylve_lihwlhfm^ey
hp_gdbijh^he`bl_evghklb`bagblbibqgh]hdeb_glZfudZdijZ\behbkihevam_fiylbe_lgbc
kjhd^himkdZyqlhq_j_aiylve_lwlhldeb_glhlgZkmc^_lKmq_lhf\Zr_ckn_ju^_yl_evghklb\u
fh`_l_m\_ebqblvwlhlkjhd^h^_kylbe_lbebkhdjZlblv^hlj_of_kyp_\a^_kv\Zf\b^g__
�himklbf\uijh^Z_l_k\hclh\Zj\jhagbpmaZ^heeZjh\Z\Zrbdeb_glu^_eZxlihdmidm
dZ`^u_f_kypZ jZaZ\]h^\f;_j_fkjhd\e_lbihemqZ_f^hoh^hldeb_glZ\kmff_
^heeZjh\ ^heeZjh\oihdmidboe_l\fIhke_hij_^_e_gby^hoh^Zhldeb_glZijhklh\uqlbl_
baihemq_gghckmffu\k_jZkoh^ugZlh\Zj\dexqZyh[smxklhbfhklvlh\ZjZbjZkoh^ugZ
ijb\e_q_gb_deb_glZ
KdZ`_fgZ^heeZjh\aZdhlhju_\uijh^Z_l_k\hclh\Zjijboh^ylky^heeZjh\k_[_klhbfhklb
b^hklZ\dbIhkdhevdm\Zrdeb_gl\p_ehfkh\_jrblihdmihd ihdmidb\]h^gZijhly`_gbb
e_l\f\Zrbh[sb_jZkoh^ukhklZ\yl^heeZjh\Ijbwlhf\uihljZlbeb^heeZjh\gZ
ijb\e_q_gb_deb_glZbihljZlbl__s_^heeZjh\aZe_lgZkhljm^gbq_kl\hkwlbfdeb_glhf
blh]_ihemqZ_lky^heeZjh\ \fAgZqblijb[uevhldeb_glZkhklZ\bl^heeZjh\
^heeZjh\^hoh^Z^heeZjh\jZkoh^h\\f
Ihq_fmwlhiZjZf_ljklhev\Z`_g"IhlhfmqlhijbgbfZyfZjd_lbg]h\u_j_r_gby[_amq_lZ
ijb[uebhldeb_glZ\u\k_jZ\ghqlhklj_ey_l_kaZ\yaZggufb]eZaZfbBgZq_]h\hjymki_oZ\Zfb
lZdhfkemqZ_gbdh]^Zg_^h[blvky
havf_fijbf_jddhlhjhfmfuh[jZsZebkv\ur_Qlh[uijh^Zlvlh\Zjghp_g_^heeZjh\\Zf
gm`gh^heeZjh\gZ_]hijhba\h^kl\hb^heeZjh\gZijb\e_q_gb_deb_glZLh_klvijb
_^bgbqghcijh^Z`_\udZd]h\hjblky\uoh^bl_\gmevKlhblebj_amevlZllh]hqlh[u\deZ^u\Zlv
klhevdh^_g_]b^Z`_[hevr_\^Zggh]hdeb_glZ"Klhqdbaj_gby^hoh^ghklb\jy^eb\_^v\u
g_ihemqZ_l_gbdZdhcijb[uebiheg_\hafh`ghm\Zk\hagbdg_lbkdmr_gb_hklZgh\blvkyb
_keb\u_fmih^^Z^bl_kvlhmimklbl_\hafh`ghklvjZkrbjblvk\hc[bag_k
�AgZgb_\_ebqbguijb[uebhldeb_glZihfh`_l\Zf\a]eygmlvgZijhbkoh^ys__bgZq_Z`__kebijb
_^bgbqghcihdmid_\u\k_]hebrv\uoh^bl_\gmevagZgb_\_ebqbguijb[uebhldeb_glZ
kms_kl\_ggmxijb[uev ^heeZjh\\flhevdhhlg_]hh^gh]h_ebqbgZijb[uebhldeb_glZ
ijbqbgZihdhlhjhchi_jZlhjufh[bevghck\yabij_^eZ]ZxlZ[hg_glZfdhglZdluihkf_ohl\hjguf
p_gZfhgbagZxlqlhihemqZlg_fZeu_^hoh^uhlmkem]dhlhjufb[m^mlihevah\ZlvkyZ[hg_glu
;he__lh]hkdZ`^uf^heeZjhf^hoh^Z\ujZ^bdZevghih\urZ_l_jughqgmxklhbfhklvk\h_]h
[bag_kZg_dhlhjuohljZkeyofgh`bl_ev_`_]h^gh]h^hoh^Zhij_^_eyxs_]hklhbfhklv[bag_kZ
fh`_ljZ\gylvkyb^Z`_WlhhagZqZ_lqlh_keb\um\_ebqbl_k\hi]h^h\hc^hoh^gZ
^heeZjh\jughqgZyklhbfhklv\Zr_]h[bag_kZj_rb\u_]hijh^Zlvm\_ebqblkygZfbeebhgZ
^heeZjh\
&#xHA;&#xV;�IJH;BJ:YKVKDHAV?;JB
Ihke_lh]hdZd\u\ujZ[hlZebfZjd_lbg]h\mxkljZl_]bxihjZknhdmkbjh\Zlv\Zr_ihkeZgb_qlh[u
hghhdZaZehkhhl\_lkl\mxs__\ebygb_gZihl_gpbZevgh]hdeb_glZbaZklZ\beh_]hkgylvl_e_nhggmx
ljm[dmaZclb\fZ]ZabgbebaZ]eygmlvgZ\Zr\_[kZclGh\hlijh[e_fZkdhlhjhfklZedb\Z_lky
ex[hcfZjd_lheh]\Zrbihl_gpbZevgu_deb_glu[em`^Zxl\^_[jyofZjd_lbg]h\uokhh[s_gbc
dZdb\k_fu\f
kh\j_f_gghfijhgbaZgghffZkkf_^bZfbj_fuihklhygghih^\_j]Z_fky[hf[Zj^bjh\d_j_deZfhc
_`_^g_\ghklh]hkZfh]hf]gh\_gbydZdmljhfhldju\Z_f]eZaZb\klZ_fkihkl_ebL_e_\b^_gb_b
jZ^bhmlj_ggb_]Za_lubex[bfu_`mjgZeuwe_dljhggu_ihqlh\u_ysbdbb\_[kZclugZdhlhju_
fuaZ]ey^u\Z_fsbluieZdZlu\f_ljhlZ[ebqdbgZkdZf_cdZo\iZjd_hlh\kx^mgZgZkkfhljyl
b\au\ZxldgZfj_deZfgu_khh[s_gbyL_i_jvj_deZfZ\klj_qZ_lky^Z`_gZnjmdlZo\
kmi_jfZjd_l_eh]hlbiudhjihjZpbbfh`gh\klj_lblvgZm_^bg_gguoe_kguoljhiZoZ\ijb_fguo
klhfZlheh]h\bbguo\jZq_c]jhfha^ylkydbiuj_deZfguo[jhrxjBwlhlihlhdj_deZfuhlgx^vg_
khdjZsZ_lkyZgZh[hjhlklZgh\blky\k_rbj_
Ihkdhevdm\Zrbihl_gpbZevgu_deb_gluhdjm`_guj_deZfhckh\k_oklhjhghgbgZmqbebkv
nbevljh\ZlvfZjd_lbg]h\u_ihkeZgbybhlk_dZlvboaZbkdexq_gb_fl_odhlhju_[vxllhqghih
]hjyqbfdeZ\brZf:ihkdhevdm\um^_ebeb\j_fybkbeubamq_gbxijhnbe_ck\hbodeb_glh\
\Zfba\_klghdZdh\ubogZkmsgu_`_eZgbyb\uagZ_l_dZdwlb`_eZgbyj_Zebah\Zlvihwlhfm\Zr_
fZjd_lbg]h\h_ihkeZgb_ihiZ^Z_llhqgh\p_evhghihjZ`Z_l]hjyqmxdeZ\brm\Zr_]h
b^_Zevgh]hdeb_glZaZklZ\eyyihke_^g_]hijbkemrZlvkybebbgZq_h[jZlblv\gbfZgb_gZ\Zr
[bag_k
IhwlhfmgZcfbl_ijhn_kkbhgZevgh]hdhibjZcl_jZaZljZluhdmiylkyklhjbp_c ijZ\^Z_keb
gZc^_l_^_ckl\bl_evghlZeZgleb\h]hg_\k_dhibjZcl_juh^bgZdh\ujZamf__lkybemqr_
hjb_glbjh\ZlvkygZj_dhf_g^Zpbbdhee_]dhlhju_m`_jZ[hlZebkl_fbebbgufki_pbZebklhf\fGh
g_\Z`ghgZcf_l_eb\uijhn_kkbhgZeZbeb[m^_l_ibkZlvl_dklukZfb\u^he`guq_ldh
ij_^klZ\eylvk_[_baq_]hkhklhblwnn_dlb\gh_fZjd_lbg]h\h_ihkeZgb_
NHJFME:F:JD?LBG=HH=HIHKE:GBY
Wnn_dlb\gh_j_deZfgh_h[ty\e_gb_^he`gh
aZo\Zlu\Zlvbm^_j`b\Zlv\gbfZgb_ajbl_eykemrZl_ey
^Z\Zlv_fm^hklZlhqghbgnhjfZpbb^eyijbgylbyhkhagZggh]hj_r_gby
ij_^eZ]ZlvZ[khexlghykgu_ijhklu_ebr_ggu_\kydh]hjbkdZ^_ckl\by
AZf_lvl_qlhwlb^_ckl\byhlgx^vg_h[yaZl_evgh^he`gu\ujZ`Zlvky\ba\e_q_gbbdj_^blghc
[hevr_bebaZdZ`_lihdmidmkbkiulZl_evgufkjhdhfbebaZc^_l\fZ]Zabgjhagbqghclhj]h\eb
LZdbebbgZq_\Zfgm`ghklbfmebjh\Zlv^_ckl\b_dhlhjh_aZklZ\blihl_gpbZevgh]hdeb_glZ
\aZbfh^_ckl\h\Zlvk\Zrbf[bag_khfhlnhjfmeZfZjd_lbg]h\h]hihkeZgby
AZo\Zlu\Zlvm^_j`b\Zlvbgnhjfbjh\Zlvij_^eZ]Zlv
Fubkihevam_f\dZq_kl\_ijbf_jZibkvf_ggh_ihkeZgb_h^gZdhwlZnhjfmeZmgb\_jkZevgZb
jZkijhkljZgy_lkygZex[u_fZjd_lbg]h\u_dhffmgbdZpbbHgZ]h^blky^eyi_qZlguoh[ty\e_gbc
^eyj_deZfugZjZ^bhbl_e_\b^_gbb^ey[jhrxjieZdZlh\ij_a_glZpbcBgl_jg_lZdmihgh\
sblh\^eyq_]hm]h^gh
�Z\Zcl_ijhZgZebabjm_f__khklZ\eyxsb_
A:O:LU:LV
Ij_`^_\k_]h\Zr_ihkeZgb_^he`ghijb\e_qv\gbfZgb_ihl_gpbZevgh]hdeb_glZqlhh[uqgh
^hklb]Z_lkyijbihfhsb[jhkdh]haZ]heh\dZ
AZ]heh\hdkZfZy\Z`gZyqZklvex[h]hj_deZfgh]hh[ty\e_gbyex[h]hihkeZgby?keb
ihl_gpbZevgu_deb_glug_ijhqlmlaZ]heh\hdagZqblhgbg_ijhqlmlbhklZevgh_h[ty\e_gb_dZd
[uohjhrhhghgb[uehgZibkZgh?kebaZ]heh\hdg_[jhkdbchklZevghcl_dklgbgZqlhg_]h^_g
imklZyljZlZ\j_f_gbj_kmjkh\b^_g_]
i_qZlghfh[ty\e_gbbaZ]heh\hdh[uqghdjmig__hklZevgh]hl_dklZb]eZag_\hevgh
hklZgZ\eb\Z_lkygZg_fj_deZf_gZJZ^bhaZ]heh\hdi_j\ZynjZaZdhlhjmxkeurblkemrZl_ev
Bgkljmf_glg_bf__lagZq_gbydZ`^Zyj_deZfZgZqbgZ_lkykaZ]heh\dZbhg^he`_gf]gh\_gghb
wnn_dlb\ghaZo\Zlu\Zlv\gbfZgb_ihl_gpbZevgh]hdeb_glZ
IjZ\bevgucaZ]heh\hdlZd`_\uihegy_lnmgdpbxhdhlhjhcaZ[u\Zxlfgh]b_[bag_kf_gub
fZjd_lheh]bhgp_iey_l\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZbhlp_iey_ll_odlhlZdh\ufbg_y\eyxlky
OhjhrhkhklZ\e_ggucaZ]heh\hdijb\e_dZ_l\gbfZgb_ebrvl_oihl_gpbZevguoihdmiZl_e_c
dhlhju_ihgZklhys_fmaZbgl_j_kh\Zgu\\Zr_flh\Zj_mkem]_Z\_^vbf_gghbo\ubohlbl_
ijb\e_qvijZ\^Z"
um`_\uy\beb`_eZgbybihlj_[ghklblZdbodeb_glh\kha^Zgijhnbevb^_Zevgh]hdeb_glZ ]eZ\Z
\fbmlhqgbebwlbihlj_[ghklbb`_eZgbyihkj_^kl\hf]hjyqbodeZ\br ]eZ\Z\fJZ[hlZ
dhlhjmx\u\uihegbebaZ[eZ]h\j_f_ggh^Z_lgZfkujv_^eykhklZ\e_gbyaZ]heh\dZ
Dijbf_jm\Zr^_lkdbckZ^bdmoZ`b\Z_laZfZeurZfb\\hajZkl_hl^\mo^hiylbe_lu\uykgbeb
qlh\k_ijhqb_^_lkdb_kZ^u\hdjm]_bf_xlihdZaZl_ev\hkiblZl_ev^_lbdlh_klvgZ
h^gh]h\hkiblZl_eyijboh^blky^_kylv^_l_culZd`_magZebqlhh^gZba]hjyqbodeZ\br
\Zr_]hb^_Zevgh]hdeb_glZklj_fe_gb_dlhfmqlh[u_]hj_[_ghdihemqZe^hklZlhqgh\gbfZgbyb
aZ[hluhlbbggh\Zpby\ufh`_l_gZgylv^hihegbl_evguci_jkhgZeqlh[ukhdjZlblvihdZaZl_ev
\hkiblZl_ev^_lb^hkhhlghr_gbyd
Bkihevamywlm]hjyqmxdeZ\brmb\Zrmbggh\Zpbxfufh`_fkhklZ\blvlZdhcijb\e_dZxsbc
\gbfZgb_aZ]heh\hd
Ohlbl_qlh[ud\Zr_fmj_[_gdmhlghkbebkvihhkh[_gghfmZg_dZddh^ghfmbafgh]bo"
GZihfbgZ_faZ]heh\hdgZ[bjZ_fkykZfufdjmigufrjbnlhf\h[ty\e_gbbqlh[udeb_glkjZam_]h
aZf_lbe
�M?J@B:LV
kq_lhf^\_k_dmg^uZihlhfijhiZ^_lIhfgbl_\Zrdeb_gl`b\_l\fbj_i_j_]jm`_gghf
j_deZfhcIjhklhaZo\Zlblv\gbfZgb_g_agZqbl^hg_klbihkeZgb_\gbfZgb_g_h[oh^bfh
m^_j`b\Zlvqlhke_^m_lbanhjfmeufZjd_lbg]h\h]hihkeZgbybqlh\ufh`_l_ih^l\_j^blv
kh[kl\_ggufhiulhf
AZo\Zlb\\gbfZgb_ihl_gpbZevgh]hdeb_glZ\u^he`gu^h[blvkylh]hqlh[uhgg_mljZlbenhdmk
Wlhcp_ebkem`blih^aZ]heh\hdHlklZ\eyyaZ]heh\hd\ukeh\ghklmqbl_eh`dhcih[hdZemgZ
a\Zghfh[_^_qlh[u\k_\ukemrZeb\ZrlhklIh^aZ]heh\hd`_i_j\ZynjZaZdhlhjmx\ubaj_dZ_l_
dh]^ZgZqbgZ_l_ijhbaghkblvlhklIj_^klZ\vl_qlhihl_gpbZevgucdeb_gl]h\hjblbfih]ey^u\Zy
gZqZkuEZ^ghm\Zk_klv^_kylvk_dmg^Qlh`_\uohlbl_fg_kdZaZlv"ih`ZemcklZih[uklj__
fg__s_fgh]h_gZ^hmki_lvIh^aZ]heh\hd^he`_gm^_j`b\Zlv\gbfZgb_\Zr_]hihl_gpbZevgh]h
deb_glZkhh[sZybgnhjfZpbx\Z`gmx^eyijbgylbyj_r_gbybba[Z\eyxsmxdeb_glZhl
ijh[e_fudhlhjZy_]h^hgbfZ_lBgufbkeh\Zfbih^aZ]heh\hdmkbeb\Z_lwnn_dlaZ]heh\dZb
gZihegy_lihke_^gbcih^jh[ghklyfbdhlhjuo^hklZlhqghqlh[udeb_glaZohl_eqblZlv^Zevr_
FuaZ[hlbfkyhgZr_fj_[_gd_i_jkhgZevgh
gZr_fkZ^bd_hg[m^_lhdjm`_gex[h\vxbaZ[hlhc
Ih^aZ]heh\hdgZ[bjZ_lky\lhjufih\_ebqbg_d_]e_fihke_aZ]heh\dZbihf_sZ_lkykjZamaZ
aZ]heh\dhf bebgb`_\fug_hklZ\ey_l_f_klZkhfg_gbyf]eZakjZamgZoh^blaZ]heh\hdb
ih^aZ]heh\hd
BGNHJFBJH:LV
�h[b\rbkv\gbfZgbyihl_gpbZevgh]hdeb_glZbkhojZgb\wlh\gbfZgb_\u^he`gukhh[sblv
deb_glmg_db_kh^_j`Zl_evgu_k\_^_gbyhlhfdZd\Zr[bag_kgZf_j_g\uihegylvh[_sZgby
aZ]heh\dZbih^aZ]heh\dZWlhkZfZy^ebggZyqZklvj_deZfgh]hh[ty\e_gbyhkgh\ghcl_dkl
?kebkjZ\gblvfZjd_lbg]h\h_ihkeZgb_k\uklmie_gb_fZ^\hdZlZgZkm^_lhaZ]heh\hdb
ih^aZ]heh\hdwlh\klmibl_evgh_keh\hhkgh\ghf`_l_dkl_\ubaeZ]Z_l_\k_nZdludhlhju_
\Z`gu^eyj_r_gby`xjbijbky`guoih^dj_ieyybok\b^_l_evkdbfbihdZaZgbyfbHkgh\ghcl_dkl
^he`_gm[_^blvihl_gpbZevguodeb_glh\\lhfqlh\Zr^_lkdbckZ^bdemqrbcgZk\_l_Ijhklh
aZy\blvqlh\uemqrbcg_^hklZlhqghgm`ghwlh^hdZaZlv
hkgh\ghfl_dkl_ih^q_jdgbl_\u]h^u^eydeb_glh\Zg_ijhklhi_j_qbkebl_oZjZdl_jbklbdb
k\h_]hlh\ZjZKZfZyqZklZyhrb[dZdhlhjmx^_eZxl[bag_kf_guaZdexqZ_lky\baeh`_gbb
oZjZdl_jbklbdZg_\u]h^
Z`ghihfgblvqlh\kydbcihl_gpbZevgucdeb_glbs_lgZbemqrbc\ZjbZglbwlhkh\k_fg_
h[yaZl_evghhagZqZ_lkZfmxgbadmxp_gm=eZ\gh_p_gghklvZg_p_gZDeb_gluaZieZlyl[hevr_
_kebhkhagZxlp_gghklv\Zr_]hlh\ZjZmkem]bIhwlhfmhkgh\ghcl_dkl^he`_gbgnhjfbjh\Zlv
ihl_gpbZevguodeb_glh\hp_gghklb\Zr_]hlh\ZjZmkem]bfZdkbfZevghq_ldhhlihq_fmlZd
ihe_agZjZ[hlZdhlhjmxfuk\Zfbijh^_eZeb\ij_^u^msbo]eZ\Zo;_aijhnbeyb^_Zevgh]h
deb_glZ[_akibkdZ]hjyqbodeZ\br[_abggh\Zpbc\ug_[m^_l_agZlvqlhbf_gghke_^m_l
\dexqblv\fZjd_lbg]h\h_ihkeZgb_
ijbf_j_k^_lkdbfkZ^bdhfgm`ghh[jZlblv\gbfZgb_deb_glZgZlhlnZdlqlh\ZrihdZaZl_ev
\hkiblZl_ev^_lbgZiheh\bgmf_gvr_q_fmdhgdmj_glh\AgZqblh[wlhfh[klhyl_evkl\_
gm`ghmihfygmlvghg_gZiZ^ZygZdhgdmj_glh\ijhklhijhbgnhjfbjh\Zlvjh^bl_e_cqlh\u
ihbgl_j_kh\Zlvky\^jm]bokZ^bdZobijh\_jblvdZdh[klhyl^_eZlZf:_s__keb\\Zr_f
h[ty\e_gbbo\ZlZ_lf_klZfh`ghmihfygmlvb^jm]b_\Zrbbggh\Zpbb
�Ijbwlhfgm`ghlsZl_evgh\u[bjZlvhq_fkhh[sZlvZhkgh\ghcl_dklkZfZy^ebggZyqZklv
h[ty\e_gbyghwlh\k_`_fZjd_lbg]h\h_ihkeZgb_Zg_j_deZfgZy[jhrxjZbebdZlZeh]G_
ih^^Z\Zcl_kvbkdmr_gbx\klZ\blvkx^Z\k_k\_^_gbydhlhju_ijboh^yl\ZfgZmfImklv\u
mki_rghaZo\Zlbeb\gbfZgb_ihl_gpbZevgh]hdeb_glZbm^_j`b\Z_l__]hh[j_f_g_gguc
j_deZfhcfbjgZklhcqb\h^hfh]Z_lkylh]h`_kZfh]hM\Zk\k_]hfbgmlZbeb^\_gbdZdg_p_euc
^_gv
�IJ?E:=:LV
FZjd_lbg]h\h_ihkeZgb_g_ij_f_ggh^he`ghaZdZgqb\Zlvkywnn_dlgufij_^eh`_gb_f;m^vlh
hldjuldZj_deZfgh_ibkvfhieZdZll_e_bebjZ^bhj_deZfZij_a_glZpbybebj_deZfZ\Bgl_jg_l_
h[ty\e_gb_^he`ghaZdZgqb\Zlvkyij_^eh`_gb_fi_j_^dhlhjufg_\hafh`ghmklhylv
Ihq_fm"Ihlhfmqlh\ijhlb\ghfkemqZ_^_\yghklh^_\ylvbaklZihl_gpbZevguodeb_glh\ihijhklm
aZ[m^mlh\ZkZrdeb_glg_ij_^ijbf_lgbdZdbo^_ckl\bc^hl_oihjihdZ\ug_ij_^eh`bl_
k^_eZlvqlheb[hijyfhk_cqZkbg_h[tykgbl_aZq_fGZr_ij_^eh`_gb_bf__lkm]m[h
dhgdj_lgmxp_evaZklZ\blvihl_gpbZevgh]hdeb_glZkh\_jrblvg_dh_^_ckl\b_hlihq_fmwlm
qZklvnhjfmeufZjd_lbg]h\h]hihkeZgbyg_j_^dhgZau\Zxlijbau\hfd^_ckl\bxZr_
�ij_^eh`_gb_g_^he`ghkh^_j`Zlvjbkdh\^eydeb_glZhghijhklh_bykgh__ckl\mcl_
?keb\uijh^Z_l_k\hclh\Zjmkem]mihgbadhcbebkj_^g_cp_g_lZdbf^_ckl\b_ffh`_lklZlvb
ihdmidZGh_keb\uijh^Z_l_g_qlh^h\hevgh^hjh]h_lZdbf^_ckl\b_fkdhj__\k_]h[m^_laZijhk
^hihegbl_evghcbgnhjfZpbbHlebqguckihkh[ih^kl_]gmlvihl_gpbZevgh]hdeb_glZ
ij_^eh`blv_fm[_kieZlghbgnhjfZpbhgguchlq_l
gZr_fijbf_j_k^_lkdbfkZ^bdhfij_^eh`_gb_fh`_l\u]ey^_lvke_^mxsbfh[jZahf
Ihemqbl_[_kieZlghgZrhlq_l\dhlhjhfkjZ\gb\Z_lkyihdZaZl_ev\hkiblZl_ev^_lb^ey\k_o
f_klguo^_lkdbokZ^h\
Dh]^Zihl_gpbZevgucdeb_gliha\hgblbihijhkbldhibxhl\_lZbebaZijhkbl__q_j_aBgl_jg_lwlh
[m^_lhagZqZlvqlh\ZrZj_deZfZkjZ[hlZeZImkdZchgg_dmiblm\Zkgbq_]hijyfhk_cqZkaZlh\u
kfh`_l_\^Zevg_cr_fh[sZlvkykgbfhlijZ\eyygh\u_fZjd_lbg]h\u_ihkeZgby \k_\ukljh_ggu_
ihlhc`_nhjfme_\fwlhgZau\Z_lkygZ`Zj]hg_fZjd_lheh]h\dZidZidZfiZgb_c\uh[jZagh
\ujZ`ZykvdZiZ_l_deb_glmgZfha]b
BlZdih^\_^_fblh]b
AZo\Zlblv\gbfZgb_BaZ]heh\hd
M^_j`Zlv\gbfZgb_ih^aZ]heh\hd
Bgnhjfbjh\Zlvhkgh\ghcl_dkl
Ij_^eZ]Zlvijbau\d^_ckl\bx
ihke_^gbo]eZ\Zofubkihevah\Zebijbf_j]bihl_lbq_kdh]h^_lkdh]hkZ^bdZbgZq_p_gljZ
^g_\gh]hh[mq_gby^ey^_l_c^hrdhevgh]h\hajZklZJZkdjh_fk_dj_l\wlhfkZ^bd_g_lgbq_]h
]bihl_lbq_kdh]hG_kdhevdhe_lgZaZ^fukhljm^gbqZebkdeb_glhfdhlhjuc\eZ^_elZdbfkZ^bdhf
\f_kl_kgbffuijh^_eZeb\k_mijZ`g_gbybijhrebq_j_a\k_hibkZggu_gZwlbokljZgbpZowlZiu
ZfgZ\_jgh_bgl_j_kghq_faZ\_jrbeZkvj_deZfgZydZfiZgbykZ^bdZ"Qlh`hgZaZ\_jrbeZkv
mqj_`^_gbc^Zgghcf_klghklb
B[m^v\Zrbf[bag_khf^_lkdbckZ^bdohe^bg]klhbfhklvxfbeebZj^^heeZjh\bebqlhm]h^gh
f_`^m^\mfywlbfbihexkZfb\ukihkh[gu^h[blvkylh]h`_kZfh]h
=eZ\Z
FUKEBLV=EH;:EVGH
umagZebhaZdhg_ijbly`_gbyaZdhg_khaj_\ZgbybaZdhg_^_ckl\byugZmqbebkvkha^Z\Zlv
djbklZevghq_ldh_\b^_gb_[bag_kZ\Zr_cf_qlubaZi_qZle_\Zlvwlh\b^_gb_bih^dj_ieyxsb__]h
m[_`^_gby\\Zr_ffh]ms_kl\_gghfih^khagZgbbumk\hbebdZdljZgknhjfbjh\Zlvwlh\b^_gb_\
wnn_dlb\gu_kljZl_]bbblZdlbdbihkj_^kl\hfhij_^_e_gbyb^_Zevgh]hdeb_glZh[hkh[e_gby
\Zr_]h[bag_kZb\u^_e_gbybah[s_]hjy^Zq_j_abggh\ZpbbkhihjhcgZmgbdZevgh_lhj]h\h_
ij_^eh`_gb_bih^[hjgZb[he__m^ZqguoiZjZf_ljh\^eyfZjd_lbg]h\hcdZfiZgbbubamqbeb
GZ[hjbgkljmf_glh\kljZl_]bq_kdh]hieZgbjh\Zgby\dexqZyZgZebag_h[oh^bfuobaf_g_gbbieZg
^hoh^h\dZjlmdhff_jq_kdh]hijhp_kkZbijb[uevhldeb_glZ
=ZjZglbjm_leb\k_wlhmki_o"BgZq_]h\hjyihemqbebeb\uHl\_l"
G_kh\k_fGZfg_h[oh^bfhjZkkfhlj_lv_s_h^bgdexq_\hcnZdlhjmki_oZ?]hih`Zemcljm^g__
[uehnhjfZebah\Zlvh^gZdhhgij_^klZ\ey_lkh[hcp_f_glkdj_ieyxsbc\k_ijhqb_we_f_glu
dhgkljmdpbbBbf_ggh_fmihk\ys_gZ^ZggZy]eZ\Z
?klvm\Zk_klvijh\_j_gguc\j_f_g_fj_p_ilhlebqgh]hijZdlbqgh]hibjh]Zb_keb\ujZa^Z^bl_
dhibbwlh]hj_p_ilZ^_kyldmex^_cbhgbijbfmlky]hlh\blvgZh^ghfblhf`_h[hjm^h\Zgbb
agZqblebwlhqlh\blh]_\u[m^_l_jZkiheZ]Zlv^_kylvxhlebqgufbijZa^gbqgufbibjh]Zfb"
Dhg_qgh`_g_lIhemqblky^\Zbebljbhlf_gguoibjh]Ziylvr_klv\iheg_kt_^h[guobh^bgbeb
^\Zgbdm^Zg_]h^guoG_bf__lagZq_gbygZkdhevdhohjhrj_p_il\k_b\k_]^ZaZ\bkblhllh]hdlh
i_q_libjh]
DZ`^ucq_eh\_d\ghkbl\j_p_ilg_qlhk\h_lhq_]hg_evaybaf_jblvgb\klheh\uoeh`dZogb\
fbgmlZogb\]jZ^mkZoL_fg_f_g__ijbf_gbl_evghd[bag_kmwlZbg^b\b^mZevghklvfh`_l
kqblZlvkyh[s_cq_jlhc\k_mki_rgu_[bag_kf_gufukeylihhkh[_gghfm:ihlhfmhgbhkh[uf
h[jZahfnhdmkbjmxlkybhkh[ufh[jZahf^_ckl\mxl
BdZdh\`_lhldexq_\hcnZdlhjdhlhjuch[_ki_qb\Z_lmki_o"Mf_gb_fukeblv]eh[ZevghBwlZ
]eZ\Zh[tykgy_lqlh^Zggh_mf_gb_hagZqZ_lgZijZdlbd_
°FUKEYSB?=EH;:EVGHBYLD:JLBGMP?EHF
Fu\klj_lbebkv\]h^mdh]^ZkemqZcghhdZaZebkvjy^hf^jm]k^jm]hfgZdZdhflhijb_f_
Hsmlb\dZd]h\hjblkyjh^kl\h^mrfuijh]h\hjbebg_kdhevdhqZkh\ZaZl_f\klj_lbebkvkgh\Zb
kgh\Zbkgh\Zm`_gZf_j_gghIhkl_i_gghfuk^_eZebkvohjhrbfb^jmavyfbbih^^_j`b\Zeb
^jm`_kdb_hlghr_gbyfgh]he_lKjZ\gb\ZyaZibkbh[bag_k_dhlhju_\_edZ`^ucbagZkfu
hlf_lbebex[hiulgmxih^jh[ghklvgZrbklbebbih^oh^uiheghklvxhlebqZebkvh^gZdh[Zah\u_
ijbgpbiumgZk[ueb\_kvfZkoh`bfbBgufbkeh\ZfbgZrbfha]bmkljh_guihjZaghfmghgZ
g_dh_fnmg^Zf_glZevghfmjh\g_fufukebfh^bgZdh\h
�`hgkhkj_^hlhqbekygZbamq_gbblh]hdZdjZ[hlZ_lfha]bdZdq_eh\_q_kdb_kms_kl\Zkha^Zxl
�j_Zevghklv\[bag_k_b\ih\k_^g_\ghc`bagbBkke_^h\Zgbyijb\_eb`hgZd\u\h^Zfdhlhju_
baeh`_gu\]eZ\_wlhcdgb]bdlhfmqlhfugZau\Z_faZdhgZfbijbly`_gbykhaj_\Zgbyb
\aZbfh^_ckl\byu\h^uddhlhjufhgijbr_ehibkZgu\]eZ\_lhckZfhc\dhlhjhc
jZkkdZau\Z_lkyh\b^_gbbnhdmk_b^_ckl\bb
�\ZjZaguoimlbh^bgblh]\k_gZqbgZ_lkyk\b^_gbyEx^bfukeysb_]eh[Zevgh\k_]^Zbf_xl
i_j_^kh[hcp_evgmxdZjlbgmq_f[uhgb\^Zggucfhf_glgbaZgbfZebkvHgb\hkijbgbfZxl
[bag_kdZdiZaaeb\b^yl\k_njZ]f_gludZdihhl^_evghklblZdb\f_kl_\h[s_cdZjlbg_Hgb
lhqghagZxl]^_bf_gghgZoh^ylky\lhlbebbghcfhf_gl\j_f_gbb]^_ohlylhdZaZlvkyq_ldh
ij_^klZ\eyxlqlhgm`ghk^_eZlvqlh[u`_eZgb_klZehy\vxIjbwlhflZdb_ex^bh[eZ^Zxl
^hklZlhqghc]b[dhklvxbihcfZxlqlhp_ebf_gyxlkyihf_j_bo^hklb`_gbyG_evayij_^\b^_lv
qlhkemqblkyq_j_a^\Z^pZlviylve_lwlhg_\hafh`ghDklhev^Zevg_fmhjb_glbjm^\b`mlky
ihkl_i_gghgZf_qZxlh^gmp_ev^hklb]Zxl__gZf_qZxlke_^mxsmxihlhf_s_b_s_Ex^b
fukeysb_]eh[Zevgh\k_]^ZagZxldm^ZgZijZ\eyxlky^Z`_ijblhfqlhg_j_^dhg_^h]Z^u\Zxlky
dZdlm^Z^h[jZlvkyHgbagZxlqlhg_evay^hklbqvlh]hqlhg_fh`_rvhibkZlvbkoh^ylk^hjh]b
qlh[u\lhqghklbknhjfmebjh\Zlvp_ev
�&#xB@;¿&#xU;&#xKL;&#xJ:;&#xKL;&#xVX;&#x;&#x:;&#xG?;&#xG;&#x:K;&#xLJ;&#xH?;&#xGB;&#x?F;&#xG;&#x?;�FUKEYSB?=EH;:EVGHB@BFUKLJ:KLVX:G?G:KLJH?GB?FBG??GV=:FB
Ex^bfukeysb_]eh[Zevghbkdexqbl_evghkljZklghhlghkylkydlhfmqlhhgb^_eZxlHgbagZxl
qlh^_gv]bg_jZ\ghagZqgumki_om^_gv]bebrvih[hqgucwnn_dlmki_oZ?s_hgbagZxlqlh
bklbggZykljZklvijbg_k_lex[u_^_gv]bHq_gvljm^ghih\_jblv\wlhdh]^Z\ulhevdhgZqbgZ_l_
kh[kl\_ggh_^_ehghih\_jblv\k_`_g_h[oh^bfhEx^bfukeysb_]eh[Zevghfukeylbf_gghlZd
imklv^Z`_hgb`b\ml\ih^\Ze_bih[bjZxlkyqlh[ugZ[jZlvkj_^kl\gZhldjulb_kh[kl\_ggh]h
^_eZ
LZdb_ex^bij_h^he_\ZxlkljZog_m^Zqbdhgljhebjmyk\h_fbjh\hkijbylb_Zdhgljhey
^h[b\Zxlkym^_j`b\Zy\khagZgbbq_ldb_dZjlbguGZk\_l_g_fZehmki_rguo[bag_kf_gh\
dhlhju_gbdh]^Z\`bagbg_f_^blbjh\Zebbg_keuoZebgbhdZdbo^hkdZo\bamZebaZpbbh^gZdh
imkdZchgbihevamxlkybghcl_jfbgheh]b_cdZ`^ucbagbo\lhcbebbghcf_j_ijZdlbdm_l
g_cjhggmxfh^_jgbaZpbx
Ex^bfukeysb_]eh[ZevghdZdb\k_\hdjm]ih^\_j`_gug_ijbylghklyfbg_m^ZqZfihihkdhevdm
hgbojZgyl\khagZgbbq_ldb_bp_evgu_dZjlbgui_j_iZ^ZfgZkljh_gbyhgbih^\_j`_gu]hjZa^h
f_gvr_hklZevguo_kebih^\_j`_gu\hh[s_LZdb_ex^bagZxlqlhmki_oijboh^bllhevdhdl_f
dlhjbkdm_lagZxlqlh_kebg_[m^mljbkdh\Zlvihdjmighfmlhbg_ihemqZldjmigh]hijbaZHgb
kljhylk\hc[bag_kkjZafZohfLZdboex^_cbgl_j_kmxlebrvl_b^_bdhlhju_ijbmki_rghc
�j_ZebaZpbbkihkh[gubaf_gblvbo`bagveyq_eh\_dZfukeys_]h]eh[Zevghg_lkfukeZ\
[hevrbo`_jl\ZojZ^bfZeuoih[_^_keb^hklb`_gb_g_\_ebdhg_klhblbiulZlvky
FUKEYSB?=EH;:EVGHG?L?JYXLNHDMK
Ex^bfukeysb_]eh[Zevgh\k_]^ZhklZxlky\nhdmk_HgbmijhsZxlp_ebqlh[u^\b]Zlvky
fZe_gvdbfbrZ`dZfb\f_klh]b]Zglkdboiju`dh\HgbihgbfZxlqlhq_j_^ZfZe_gvdborZ`dh\
�\iheg_kihkh[gZijb\_klbdgZf_q_gghfmj_amevlZlmZ`_ijblhfqlhhgb\k_]^Z\b^yli_j_^
kh[hcp_evgmxdZjlbgmwlbex^bg_iulZxlkyhi_j_`Zlvkh[ulbybg_hl\_j]Zxlhiuldhlhjh]h
fh`ghgZ[jZlvky\ijhp_kk_ihke_^h\Zl_evgh]hhkms_kl\e_gbyfZeuok\_jr_gbc
LZdb_ex^bdhgp_gljbjmxl\k_mkbeby\l_oh[eZklyo]^_hgbqm\kl\mxlk_[ym\_j_gghbg_ljZlyl
\j_f_gbgZls_lgu_ihiuldbij_mki_lvlZf]^_g_j_^dhihiZ^Zxl\ijhkZdG_^hklZxsb_
ki_pbZebklh\\wlboh[eZklyo;hevrbgkl\h[bag_kf_gh\kijZrb\Zxlk_[yDZd[ufg_ihemqblv
ihfhsvih^_r_\e_"Zex^bfukeysb_]eh[ZevghaZ^Zxlk_[_^jm]hc\hijhkKdhevdhfufh`_f
ihljZlblvqlh[uihemqblvgZbemqrmxihfhsv"LZdb_ex^bihgbfZxlqlhhdjm`Zyk_[y
emqrbfbki_pbZebklZfb\uijZdlbq_kdb]ZjZglbjm_l_mki_o
Ex^bfukeysb_]eh[Zevghnhdmkbjmxlkyg_gZlhfqlhkZfbohlylijh^Z\ZlvZgZ`_eZgbyo
k\h_]hdeb_glZHgbklZ\ylk_[ygZf_klhdeb_glZb^_eZxl\k_qlhlj_[m_lkyqlh[uhkms_kl\blv
`_eZgbyihlj_[bl_eyG_bf__lagZq_gbydZdh\bolh\Zjhgbih^^_j`b\ZxlihklhyggucdhglZdlk
deb_glhfqlh[u[ulv\dmjk_q_]hlhlohq_l
LZdb_ex^bbsmldeb_glh\\ukhqZcr_]hdZq_kl\ZHgbagZxlqlhemqr_jZkiheZ]Zlvq_lujvfy
b^_Zevgufbdeb_glZfbq_fiylvx^_kylvxh[uqgufbihkdhevdmwlbq_l\_jh[m^mlkha^Z\Zlv
\hegmbihfh]mljZa\b\Zlv[bag_kZh[uqgu_deb_glukihkh[guih]m[blvdhfiZgbx?s_hgb
agZxlqlhhkgh\Zmki_oZg_m^h\e_l\hj_gb_`_eZgbcdeb_glh\Zklj_fe_gb_ij_\ahclbwlb
`_eZgby
Ex^bfukeysb_]eh[ZevghagZxlqlhdexqdmki_omlhj]h\eybfZjd_lbg]?keb\ug_[m^_l_
gbq_]hijh^Z\Zlvlhgbq_]hbg_ihemqbl_
�FUKEYSB?=EH;:EVGH?CKLMXL
Ex^bfukeysb_]eh[Zevghg_h[yaZl_evghy\eyxlkykZfufbmfgufbkZfufbk\_^msbfbb
kZfufbhiulgufb\dhgdj_lghckn_j_^_yl_evghklbBohlebqZ_llhqlhijbgy\j_r_gb_hgb
gZqbgZxl^_ckl\h\ZlvGZk\_l_g_fZehmfguobh[jZah\Zgguoex^_cdhlhju_[hylkykh\_jrblv
dZdh_eb[h^_ckl\b_L_`_dlhfukebl]eh[ZevghagZxlqlh_^bgkl\_ggh_kj_^kl\hijhlb\kljZoZ
^_ckl\b_bqlh_keb^_ckl\h\ZlvlZf]^_kljZrghlhjZghbebiha^ghkljZo[m^_lij_h^he_g
LZdb_ex^b^_ckl\mxlhjb_glbjmykvgZlh\hqlh\_jyl
LZdb_ex^bagZxlqlhhrb[dbg_ba[_`guqlhhrb[dbg_hlt_fe_fZyqZklvh[mq_gbybaZqZklmx
f_lh^ijh[bhrb[hdy\ey_lky_^bgkl\_ggh\hafh`gufHgblZd`_agZxlqlhke_^m_lmqblvkygZ
hrb[dZohklZ\eylvboaZkibghcb^\b]Zlvky^Zevr_
LZdb_ex^bkbevgu_ebqghklbkg_h[uqZcghl\_j^hcjZ[hq_cwlbdhcHgbihgbfZxlqlhmki_o
lj_[m_lkms_kl\_gguoebqguo`_jl\bg_[hylkyihk\ysZlvdZdhfmeb[haZgylbx\Z`ghfm^ey
h[s_]hmki_oZ^\Z^pZlvq_luj_qZkZ\kmldbHgbagZxlqlhZdlb\ghbg\_klbjmy\ijhp_kkk\hb
mkbeby\dhgp_dhgph\ihemqZldjmigu_^b\b^_g^udZdnbgZgkh\u_lZdb^moh\gu_
Ex^bfukeysb_]eh[Zevghg_ljZlyl\j_fygZkhfg_gbybihgbfZxlqlhbf_gghkhfg_gby
f_rZxl[hevrbgkl\mj_Zebah\Zlvbof_qluHgbkeurZldZd^jm]b_]h\hjylY[uk^_eZewlh
[m^vmf_gy^_gv]bgZc^bkvbg\_klhjuihy\bkvgZ^_`guciZjlg_jbhldZau\Zxlkyb^lb
ihwlhfmimlbHgbagZxlqlh^_ckl\h\Zlvgm`ghg_f_^e_gghg_hldeZ^u\ZygZg_hij_^_e_ggh_
[m^ms__ihdZ`_eZgb__s_g_hkluehJZagbpZf_`^ml_fbdlhij_mki_e\[bag_k_bijhqbfb
ex^vfbkhklhbl\lhfqlhi_j\u_^_ckl\mxlZg_^h`b^Zxlkyemqrbo\j_f_gGZkZfhf^Zq_
emqr__\j_fyg_gZklmiZ_lgbdh]^Z
Ex^bfukeysb_]eh[ZevghmihjgubgZklhcqb\uk_fukeurZebh[bffb]jZglZodhlhju_
ijbieueb\K_\_jgmx:f_jbdm[_a]jhrZ\dZjfZg_b^_kylvbeb^\Z^pZlve_lkimklyk^_eZebk_[_
khklhygb_Hgbg_bf_ebgbdZdboij_bfms_kl\[m^vlhh[jZah\Zgb_bebk\yabghkmf_eb^h[blvky
mki_oZDZdbfh[jZahf"Hgbeh\bebhldju\Z\rb_kyi_j_^gbfb\hafh`ghklb[ueb]hlh\u
g_m^Zq_
Ex^bfukeysb_]eh[Zevghg_\kihfbgZxlh\hafh`ghcg_m^Zq_lZdh]hkeh\Zihijhklmg_]\bo
e_dkbdhg_F_`^ml_f\_jhylghklvdjZoZ\[bag_k_hq_gv\_ebdZ\bklZjlZih\g_ijh`b\Zxlb
iylbe_lEx^yffukeysbf]eh[ZevghwlZklZlbklbdZba\_klgZbhgb__b]ghjbjmxl
�FUKEYSB?=EH;:EVGHMF?XL?EBLVKYIHEGHFHQBYFB
Dh]^Z\ugZqbgZ_l_kh[kl\_ggh_^_ehm\Zk\hagbdZ_lfgh`_kl\hijh[e_fijhba\h^kl\h^baZcg
ijZ\h\u_\hijhkulhj]h\eyfZjd_lbg]k_j\bkblZd^Ze__Ihf_j_jZa\blby[bag_kZe_]dhiZklv
`_jl\hcm[_`^_gbyqlh\Zfihij_`g_fmlj_[m_lky^_eZlv\k_kZfhklhyl_evghWlhk_jv_agZy^Z`_
nZlZevgZyhrb[dZ
Fgh]b_[bag_kf_gugZqbgZxl[hcdhghhdZau\Zxlkyg_kihkh[gufbjZa\blvi_j\hgZqZevgucmki_o
ihkdhevdmlZdbg_hk\hbebbkdmkkl\h^_e_]bjh\ZgbyiheghfhqbcWlhbkdmkkl\hh^bgba
\_ebqZcrbok_dj_lh\fbeebhg_jh\bfbeebZj^_jh\Gm`ghhdjm`blvk_[yex^vfbemqrbfb\lhc
f_j_\dZdhc\ufh`_l_wlhh[_ki_qblvZaZl_fmkljZgblvkybg_f_rZlvbf\uihegylvk\hx
jZ[hlmBg_lhevdhgm`gh^_eblvkykgbfbaZ[hlZfbk\_jr_gbyfbbmki_ohfIha\hevl_bf
hsmlblvk\hxijbqZklghklvwlhmdj_iblboijb\_j`_gghklv\Zr_fmh[s_fm^_em
Bamqbl_hiulkZfuomki_rguoij_^ijbgbfZl_e_cb\um[_^bl_kvqlhhgbgbdh]^Zg_
ij_g_[j_]Zeb\hafh`ghklvxijb\e_qvdh]hlhkhklhjhguqlh[uj_rblvgZkmsgmxijh[e_fm
^h[Z\hdhgb\k_mqbebkvg_f_rZlvl_fdh]hijb\e_dZebEx^bfukeysb_]eh[ZevghagZxlqlhk
iheghfhqbyfbke_^m_ljZkklZ\ZlvkyqlhgZ^hkha^Z\ZlvdhfZg^uh[t_^bgyxsb_jZ[hlgbdh\k
jZaebqgufbgZ\udZfbkihkh[ghklyfbbl_fi_jZf_glhf
?keb`_\u_^bgkl\_ggucq_eh\_d\k\h_cdhfiZgbb^_e_]bjh\Zgb_iheghfhqbcklZgh\blky
`bag_gghg_h[oh^bfufHij_^_e_ggu_wlZiujZ[hlugm`ghihjmqZlvex^yfkhklhjhgu_keb\u
ghohlbl_hdZaZlvkyih]j_[_ggufih^]jm^hc\hijhkh\lj_[mxsbog_aZf_^ebl_evgh]hj_r_gbyb
aZgbfZlvkykm]m[hl_fqlhijbghkblgZb\ukrbc^hoh^
Ex^bfukeysb_]eh[Zevghke_^mxlbgklbgdlmihlZd`_y\eyxlkyklhjhggbdZfbijZ\beZ
bgklbgdlke_^m_l^_j`Zlv\ma^_Hgbhdjm`Zxlk_[yl_fbqv_fmfg_gbx^h\_jyxlbg_
aZ[u\Zxlijh\_jylvj_r_gbybdhgljhebjh\Zlv^_ckl\bywlboihke_^gbo
�G:GBF:LVBEBHL::LVG:KLHJHGM"
Ihf_j_jhklZ[bag_kZ\u\k_qZs_[m^_l_klZedb\Zlvkykg_h[oh^bfhklvx^_e_]bjh\Zgby
iheghfhqbciZjlg_jZfkhljm^gbdZfbebl_fkd_f\ujZ[hlZ_l_ghdhgljZdlmih^jy^qbdZfb
km[ih^jy^qbdZfDZdj_rblvdh]^Zgm`ghgZgbfZlvgh\uokhljm^gbdh\\dhfiZgbxZdh]^Zemqr_
k^_eZlvaZdZaih^jy^qbdm"kydZykblmZpbymgbdZevgZke_^m_lmqblu\Zlvfgh`_kl\hnZdlhjh\\
lhfqbke_jZaf_j\Zr_cdhfiZgbbbgZebqb_j_kmjkh\Gh\hlhjb_glbjkijhkbl_k_[ygZkdhevdh
g_cljZevghcy\ey_lky^ZggZyaZ^ZqZ^ey\Zr_]h[bag_kZHlghkblkyebhgZdl_faZ^ZqZfdhlhju_
nhjfbjmxlb^_glbqghklvdhfiZgbbdl_fdZdbfb\uaZgbfZ_l_kvg_ihkj_^kl\_ggh"
M\Zkbf_xlkydexq_\u_kihkh[ghklbbmgbdZevgu_lZeZglublh`_kZfh_\_jgh\hlghr_gbb
\Zr_]h[bag_kZ?keb\Zr_cdhfiZgbblj_[m_lkygZ\uddhlhjucebqghm\Zkhlkmlkl\m_l\ufh`_l_
gZgylvdh]hlhh[eZ^Zxs_]hwlbfgZ\udhfbeb^Z`_kha^Zlvp_eh_ih^jZa^_e_gb_\gmljbdhfiZgbb
bihklZ\blv\h]eZ\_agZxs_]hq_eh\_dZEb[h_keb^eyjZa\blby[bag_kZg_h[oh^bfudZdb_lh
rZ]bihhkms_kl\eylvbo\gmljb[m^_lhl\e_q_gb_fj_kmjkh\bnhdmkZhlhkgh\ghc^_yl_evghklb
Zm^blhjkdb_mkem]bijhba\h^kl\hdhgdj_lgu_kn_jufZjd_lbg]Z f_^bZfZjd_lbg]l_e_fZjd_lbg]
k\yabkh[s_kl\_gghklvx\f^baZcgblZd^Ze__
FUKEYSB?=EH;:EVGHIJHKYLHIHFHSB
jZa\blbbex[h]h[bag_kZg_j_^dhgZklmiZ_lfhf_gldh]^ZjhklaZf_^ey_lkyb^Z`_
hklZgZ\eb\Z_lkydh]^ZfugZqbgZ_f[blvky]heh\hchnbgZgkh\ucihlhehddhlhjucg_\kbeZo
ijh[blvQlh`_wlhaZij_iylkl\b_f_rZxs__gZfjZa\b\Zlvky"Fum`_hl\_lbebgZwlhl\hijhk\
]eZ\_dh]^ZjZkkm`^Zebhk^_j`b\Zxsbom[_`^_gbyoBgufbkeh\Zfbdh]^Z[bag_khdZau\Z_lky
gZieZlhih^gylvky\ur__fmaZqZklmxf_rZ_ffukZfbBlh]^Zgm`ghihijhkblvih^fh]b
Ex^bfukeysb_]eh[ZevghagZxlqlhijhkv[Zhihfhsb\Z`gucrZ]\\uoh^_aZij_^_eu
kh[kl\_gguom[_`^_gbcHgbg_kl_kgyxlkybg_[hylkyijhkblvhihfhsbdh]^ZlZbflj_[m_lky
ihlhfmqlhagZxlijb[_]ZydhiulmagZgbyfgZ\udZf^jm]boex^_cfujZa\b\Z_fkykZfb
Ihbkdihfhsb\hafh`_g\^\mo\ZjbZglZoijbq_fh[Zh^bgZdh\h\Z`gu^ey[bag_kZhi_j\uo\u
fh`_l_ijb\e_qv^jm]bo^eyjZ[hlu\l_oh[eZklyo]^_qm\kl\m_l_k_[yg_^hklZlhqghih^dh\Zgguf
lh_klvlZf]^_dZd\uagZ_l_\Zfgm`gZihfhsvGhlZd`_\ufh`_l_aZjmqblvkyihfhsvx\
l_oh[eZklyo]^_g_agZ_l_ihlj_[m_lkyeb\ZfihfhsvJZamf__lky\lhjhc\ZjbZglkeh`g__hg
ij_^mkfZljb\Z_lh[jZs_gb_aZihfhsvx\l_oh[eZklyohkms_kl\h\Zgbbdhlhjuo\u[ulvfh`_l
bg_ih^haj_\Z_l_
DZd`_\ih^h[ghfkemqZ_h[jZsZlvkyaZihfhsvx"GZ^h^himkdZlvqlhhgZfh`_l\Zf
ihgZ^h[blvkyG_klj_fbl_kvkZfb\uy\blv\k_h[eZklbk\h_]hg_\_^_gbyijhklhmk\hcl_qlh
lZdh\u_bf_xlkybbsbl_ihfhsb\boh[gZjm`_gbbbebd\b^Zpbb
JhevihfhsgbdZ^hg_dhlhjhckl_i_gbfh`_lbkihegylv^_eh\hciZjlg_jDijbf_jmihkdhevdmfu
^\h_hq_gvjZagu_keZ[hklb^jm]^jm]Zfuih^f_qZ_f[ukljhbg_j_^dhih^kdZau\Z_f^jm]djm]m
H^gZdhg_^hklZlhdiZjlg_jZdZdihfhsgbdZaZdexqZ_lky\lhfqlhhgy\ey_lkyqZklvx\Zr_]h
[bag_kZIhhij_^_e_gbxiZjlg_jmg_^hklZ_lh[t_dlb\ghklb\hp_gd_h[t_dlb\ghklbijbkms_c
q_eh\_dmihklhjhgg_fmBf_gghlZdmxh[t_dlb\ghklv\ufh`_l_gZclb\gZklZ\gbd_[bag_k
lj_g_j_beb\wdki_jlghc]jmii_
�°:B:IHFHSB
Ex^b\lhjhcdZl_]hjbbkihkh[guagZqbl_evghh[e_]qblv\Zrbljm^ghklbbij_^hklZ\blv^hklmid
j_kmjkZfdhlhju_\ubgZq_g_bf_eb[u\hafh`ghklbhk\hblvQlh]hjZa^h[he__\Z`ghhgbfh]ml
\Zfihfhqvm\b^_lvlhqlhkZfb\ugbdh]^Z[ug_m\b^_ebZke_^h\Zl_evgh\ukfh`_l_^hklbqv
gZfgh]h[hevr_]hFugZ[ex^ZebdZdgZklZ\gbd[bag_klj_g_jbwdki_jlgZy]jmiiZij_\jZsZ_l
[bag_kl\_j^hklhysbcgZgh]Zo\ijhp\_lZxsbcb^Z`_m\h^bebhlijhiZklbbijb\h^bebd
mki_omFukqblZ_fqlhbf_lvgZklZ\gbdZ[bag_klj_g_jZbbebwdki_jlgmx]jmiim\[bag_k_ihqlb
klhev`_\Z`ghdZdmf_lvnhdmkbjh\ZlvkygZ\b^_gbbbmijZ\eylvkh[kl\_ggufbfukeyfb
FUKEYSB?=EH;:EVGHBF?XLG:KL:GBDH
Ex^bfukeysb_]eh[Zevghh[jZsZxlkyaZkh\_lhfdgZklZ\gbdZfHgbihgbfZxlqlhh^bgbe
aZeh]h\mki_oZhjb_glbjh\ZlvkygZl_odlhq_]hlh^h[beky\lhckn_j_^_yl_evghklbdhlhjhc
hgbaZgbfZxlky
LZdb_ex^bagZxlqlh[bag_kf_guqZklhbsmlkh\_lZg_lZf]^_gm`ghgZijbf_jm[mo]Zel_jh\
mgb\_jkbl_lkdboijhn_kkhjh\xjbklh\bijhqbo[_amkeh\ghh[jZah\Zgguobk\_^msbogh\jy^eb
kh\_lufh]mlhdZaZlvkyg_hp_gbfufb\fAZqZklmxkh\_lu^Zxlkykm]m[hl_hj_lbq_kdb_bh[wlhf
ke_^m_lihfgblv
�h[b\rbkvhij_^_e_gguomki_oh\ex^bfukeysb_]eh[Zevghhohlghkh]eZrZxlkyklZlv
gZklZ\gbdZfbgh\bqdh\M\Zklh`_ihy\blkylZdh_`_eZgb_dh]^Z\uklZg_l_mki_rguf\_l_jZghf
[bag_kZ
FUKEYSB?=EH;:EVGHBF?XL;BAG?KLJ?G?JH
?keb\udh]^Zeb[hb]jZeb\kihjlb\ghcdhfZg^_\Zfba\_klghqlhlj_g_jlZdhcdhfZg^u
ijb\_j`_gmki_om\ghkbl\`bagvdhfZg^uh[t_dlb\ghklvbi_jki_dlb\my\ey_lkywdki_jlhf\
b]j_dhlhjhc\uaZgbfZ_l_kvbh[eZ^Z_l]hlh\ghklvxl_fi_jZf_glhfbZ\lhjbl_lhf
g_h[oh^bfufbqlh[u\_klbb]jhdh\d\ukhdbfp_eyf;ueh\j_fydh]^Zlj_g_jubf_ebkvlhevdhm
ijhn_kkbhgZevguokihjlkf_gh\AZfbgm\rb_^\Z^_kylbe_lbykblmZpbybaf_gbeZkvdhmqbg]gZr_e
ijbf_g_gb_\jZaebqguokn_jZo\lhfqbke_\[bag_k_b\jZa\blbbebqghklb
lbibqghciZj_lj_g_jmq_gbd\uk\Zrbflj_g_jhfj_]meyjgh\klj_qZ_l_kv ^himklbfjZa\
g_^_ex\fbhieZqb\Z_l__]hmkem]bhafh`ghlZd`_h[s_gb_f_`^m\klj_qZfbihl_e_nhgmq_j_a
Bgl_jg_lbih^jm]bfdZgZeZf
G_[m^_lij_m\_ebq_gb_fkdZaZlvqlh\kydbcf_qlZxsbchnbgZgkh\hf[eZ]hihemqbbbkqZkleb\hc
`bagb^he`_gbf_lvlj_g_jZFugZklhevdhm\_j_gu\wlhfqlh\]h^mh[Z\_jgmebkvd
Zdlb\ghcjZ[hl_bhkgh\ZebdhfiZgbxdhlhjZyij_^eZ]Z_l^jm]bfnbjfZfmkem]b[bag_kdhmqbg]Z
gZrbdeb_gluihf_gvr_cf_j_fbeebhgij_^ijbgbfZl_e_cijhn_kkbhgZeh\\eZ^_evp_\
dhfiZgbcb^jm]bo[bag_kf_gh\Fuihijhkbebg_kdhevdbodeb_glh\jZkkdZaZlvdZdmxjhev
lj_g_juku]jZeb\bo`bagbhlqlhhgbjZkkdZaZeb
Lj_g_jihfh]fg_knhdmkbjh\ZlvkygZlhfqlhijbgpbibZevgh\Z`gh^eyfh_]h[bag_kZ
]h\hjblKvxa_gLhfZk\eZ^_ebpZ)XQGDPHQWDO)LWQHVVKlZedb\Zykvkijh[e_fhcdhlhjmxg_
fh]eZj_rblvkZfhklhyl_evghyh[jZsZeZkvdlj_g_jmbhgih^kdZau\Zefg_]^_bkdZlvhl\_l
Dh]^Zfuh[sZebkvihl_e_nhgm_fmlj_[h\Zehkv\k_]hg_kdhevdhfbgmlqlh[u\uy\blv
aZljm^g_gb_gZihbkddhlhjh]hmf_gykZfhcmreb[uf_kypu
Jhg^ZEZlj_cevbaD:DIEjZkkm`^Z_lhlhfdZd\Z`ghbf_lvjy^hfq_eh\_dZddhlhjhfm\k_]^Z
fh`ghh[jZlblvkyaZkh\_lhf\ljm^gmxfbgmlmeZ^_e_p[bag_kZihhij_^_e_gbxh^bghd
]h\hjblJhg^Zhkh[_gghklbdh]^Zijboh^blkyj_rZlvijh[e_fuddhlhjuflug_agZ_rvdZd
ih^klmiblvkydh]^ZijhkuiZ_rvkykj_^bghqbb^mfZ_rvdZd[ul_[_k^_eZlvlhlhblhlh
�eyf_gybklbggufkiZk_gb_fklZehhkhagZgb_lh]hnZdlZqlhy\ex[hcfhf_glfh]mkiylv
l_e_nhggmxljm[dmbihemqblvkh\_lbih^^_j`dmhlex^_cdhlhju_bkdj_gb_jZ^_xlaZmki_o
fh_]hij_^ijbylbyFh]m\kihfgblv^_kylhdkemqZ_\dh]^Zlj_g_juhlh^\b]Zebk\hb^_eZb
ihfh]Zebfg_DhfiZgby2QH&RXFKmgbdZevgZ\k\h_c[bag_kkljZl_]bb\klj_fe_gbbih
gZklhys_fmihfhqvgZqbgZxsbf[bag_kf_gZfHgZij_^eZ]Z_lihfhsvdhlhjhcg_ihemqblv
bagmljbl\h_]h[bag_kZLZdZykl_i_gvblZdh_dZq_kl\hih^^_j`dbihbklbg_ihjZabl_evgu
FUKEYSB?=EH;:EVGHIJBE?D:XLWDKI?JLH
Fgh]b_hlebqgu_[bag_kf_guijb[_]ZxldijZdlbd_ijb\e_q_gbywdki_jlh\qlh[uihemqblvkh\_l
ghmijZ\e_gbx[bag_khfb_]hjZa\blbxIjZdlbdZwdki_jlguohp_ghdrbjhdhjZkijhkljZg_gZ\
[bag_k_biheblbd_^hklZlhqgh\kihfgblvij_ab^_glkdbcdZ[bg_l g_ihf_s_gb_Zex^_c\fbeb
�dhlhjhcijb^Z\Zewdki_jlZfGZihe_hgObee\k\h_cagZf_gblhcdgb]_mfZcb[h]Zl_c
�Ijbgpbiwdki_jlghchp_gdb\_kvfZijhklDZdibkZeObee\ZkhagZgbyg_fh]mlijbclbd
kh]eZkbxg_kha^Z\lj_lv_]hwlhg_ajbfZykbeZdhlhjmxfh`ghij_^klZ\blvk_[_dZdlj_lbc
�jZamf\ZkhagZgbyemqr_h^gh]hZiylvbebr_klvblh]hemqr_
j_Zevghklbwdki_jlgZy]jmiiZfh`_lkhklhylvba\hkvfbbeb^_\ylbq_eh\_db^_Zevgufqbkehf
^eygZky\ey_lkyr_klvGZijbf_jmgZkijbgylhjZa\g_^_exijh\h^blvkh\_sZgb_wdki_jlh\ih
l_e_nhgm\l_q_gb_ihemlhjZqZkh\FuljZlbfiylvfbgmlgZlhqlh[uiha^hjh\ZlvkygZihfgblv
\k_fhp_ebkh\_sZgbykhh[sblvdZdb_baf_g_gbyijhbahrebaZg_^_exihke_ij_^u^ms_]h
kh\_sZgbyihlhf\_^msbcaZqblu\Z_lieZgh[km`^_gby _^msbcihabpbykf_ggZydZ`^mx
g_^_exgh\uc\fAZl_ffuh[jZagh\ujZ`ZykvjZkkZ`b\Z_fkyaZklhehf^Z_fdZ`^hfmhdheh^_kylb
fbgmlgZ\uklmie_gb_kijZrb\Z_f^jm]m^jm]Zkh\_lZ\ukemrb\Z_fij_^eh`_gbybaZ\_jrZ_f\k_
djZldbfgZiylvfbgmlih^\_^_gb_fblh]h\
u[bjZydh]h\uohl_eb[uijb]eZkblv\k\hxwdki_jlgmx]jmiimihfgbl_qlh\Zfgm`guex^b
h[eZ^Zxsb_koh`bfmjh\g_fkihkh[ghkl_cbijb\_j`_gghklb^_emgh\k_`_jZagu_g_evay
kh[bjZlv]jmiimih^^Zdb\ZxsbohgZg_ijbg_k_lihevauZflj_[m_lkyqlh[uwdki_jlu
\ghkbebdZ`^uc\jZ[hlmdZdmxlhbaxfbgdmqlh[uhgbfh]ebij_^eh`blvi_jki_dlb\mdhlhjhc
\ug_aZf_qZ_l_
gZqZe_jZ[hluwdki_jlghc]jmiiu[m^_lihe_aghqlh[udZ`^ucba__mqZklgbdh\bf_eq_ldbc
ieZgh[km`^_gbybg_lhevdhDZdh\u\Zrbp_eb"Q_]h\uohlbl_^h[blvky"Qlh^ey\Zkih
gZklhys_fm\Z`gh"DZdh\u\ZrbgZb[he__gZkmsgu_ihlj_[ghklbbgZb[he__\Z`gu_p_gghklb"
Q_f]em[`_wdki_jluhkhagZxl\k_wlhl_f[uklj__[m^mlijbgbfZlvkyj_r_gbygZr_fkemqZ_
lj_[m_lkyljbbebq_luj_kh\_sZgbyqlh[u]jmiiZgZqZeZjZ[hlZlvIj_^klZ\vl_qlh\u
aZdeZ^u\Z_l_nmg^Zf_glq_fkdhj__bq_flsZl_evg__\uwlhk^_eZ_l_l_fjZgvr_kfh`_l_gZqZlv
\k_\_^_gb_^hfZ
D:DMIJ:EYLVWDKI?JLGHC=JMIIHC
FumagZebgZkh[kl\_gghfhiul_qlh^eydZ`^h]hkh\_sZgbyg_h[oh^bfhaZ[eZ]h\j_f_ggh
khklZ\blvieZgh[km`^_gbybgZagZqblvdh]heb[hbawdki_jlh\\_^msbfDh]^Z\_^msbch[ty\ey_l
qlh\j_fyhl\_^_ggh_^hdeZ^qbdmbkl_dehagZqbllZdlhfmb[ulv?keb]jmiiZkh]eZkgZ^Zlv
^hdeZ^qbdm_s_g_kdhevdhfbgmlaZf_qZl_evghgh\ijhlb\ghfkemqZ_hg^he`_gih^qbgblvky
j_r_gbx\_^ms_]h
DZdbijb\kydhffha]h\hfrlmjf_gZlZdbokh\_sZgbyohq_gvkeh`ghm^_j`Zlvkyhlg_]Zlb\guo
hp_ghdgZih^h[b_WlhihegZyqmrvIh^^_j`Zgb_ijh^mdlb\ghcZlfhkn_julj_[m_lhldZ`^h]h
mqZklgbdZh[km`^_gbymf_gbyjZkkm`^Zlv\ihablb\ghfdexq_H^bgbakihkh[h\wlhh[_ki_qblv
gZmqblvkykijZrb\Zlvk_[ydh]^Z\ZfgZmfijboh^bldZdhceb[hdhff_glZjbcWlhihfh`_l
^_em"?keb\ug_kh]eZkgukmkeurZggufbebijhklhg_ihgbfZ_l_hq_fb^_lj_qvihijhkbl_
ihykgblvkdZaZggh_
AZeh]wnn_dlb\ghklbjZ[hluwdki_jlghc]jmiiumf_gb_hj]Zgbah\u\Zlvex^_gWdki_jlgZy
hp_gdZkihkh[gZijbg_klb]jhfZ^gmxihevamdZd\Zr_fm[bag_kmlZdb\ZfebqghH[t_^bgb\iylv
r_klvjZamfh\dhlhju_dhee_dlb\ghih^dexqZxlkyd[_kij_^_evghklbd\Zglh\h]hiheyfu
ihemqZ_f^hklmidg_bkq_jiZ_fhfmbklhqgbdmj_kmjkh\;eZ]h^Zjyk\yayfdhlhju_
g_kmf_ebhldjulvkZfhklhyl_evgh
BJLM:EVG:YWDKI?JLBA:
hafh`gZlZd`_\bjlmZevgZywdki_jlbaZ\uhjb_glbjm_l_kvgZijbf_jubklhjbq_kdbo^_yl_e_c
eb^_jh\bgZklZ\gbdh\bkha^Z_l_bawlbo\_ebdboex^_cijhreh]h]jmiimddhlhjhch[jZsZ_l_kvaZ
kh\_lhfbih^^_j`dhcGZi_j\uc\a]ey^ih^h[gZy]jmiiZfh`_lihdZaZlvkyg_[he__q_fijbqm^hc
\hh[jZ`_gbyH^gZdh\hh[jZ`_gb_hlebqgucihfhsgbdZq_eh\_q_kdbcfha]h[eZ^Z_l
kihkh[ghklvxk\yau\Zlvkyk[_kij_^_evgufkhagZgb_fbihwlhfm\bjlmZevgZywdki_jlbaZfh`_l
klZlv\Zrbfhlebqgufih^kihjv_fbwnn_dlb\gufbgkljmf_glhf^_yl_evghklb
&#xbj;&#xlm;&#xZe;&#xvg;&#xZy;&#xw;&#xdk;&#xi_;&#xjl;&#xgZ;&#xy;&#x]j;&#xmi;&#xiZ;�bjlmZevgZywdki_jlgZy]jmiiZ`hgZ:kkZjZnZ\dexqZ_l\k_[yFZoZlfm=Zg^bFZjlbgZExl_jZ
��Dgb]Z`hgZND_gg_^bbWg^jxDZjg_]b`hg\u[jZebf_gghwlboex^_cihke_^mxsbf
ijbqbgZf=Zg^bmqbeex[\bbkhkljZ^Zgbx\ex[uoh[klhyl_evkl\ZoDgb]h[jZa_pkljZklghklb
bkdj_gghklbbijb\_j`_gghklb^hklb`_gbxp_ebD_gg_^bmf_ejZ^h\Zlvky`bagbh[eZ^Ze
\b^_gb_fj_rbl_evghklvxbeb^_jkdbfbdZq_kl\ZfbZDZjg_]baZgbfZekynbeZgljhibq_kdhc
^_yl_evghklvxihgbfZedZd^_ckl\mxlmgb\_jkZevgu_aZdhgub\^hogh\eyebgZklZ\eye
GZihe_hgZObeeZ
kydbcjZajZajZ[Zlu\Zygh\mxkljZl_]bxhj]Zgbamyf_jhijbylb_klZedb\Zykvkgh\uf\u[hjhf
�`hgkZ^blky\imklhfihf_s_gbbhk\h[h`^Z_lkhagZgb_hlihklhjhggbofuke_cbkha^Z_l
fuke_ggu_h[jZauwlboq_luj_oex^_cbdZq_kl\_kj_^kl\Z^eynhdmkbjh\dbkh[kl\_ggh]hjZamfZ
AZl_fhghldju\Z_l^bkdmkkbxkijZrb\Zyihhq_j_^ghdZ`^h]hbawdki_jlh\DZd[u\u
ihklmibeb"Qlh[u\uk^_eZeb\wlhckblmZpbb"b\gbfZl_evgh\ukemrb\Z_lhl\_lu
Dhgkmevlbjmykvkwlhc\bjlmZevghcwdki_jlghc]jmiihchg_s_gbjZamg_hsmsZeqlh\j_fy
ihljZq_gh\imklmxj_amevlZlhfkh\_sZgbyg_baf_gghklZgh\behkvlhbebbgh_haZj_gb_dhlhjh]h
hg\jy^eb[u^hklb]h[^mfu\ZyaZ^ZqmkZfhklhyl_evgh
�FUKEYSB?=EH;:EVGHMF?XLJ:H:LVKY@BAGB
Bihke_^gyyoZjZdl_jbklbdZh[jZaZfure_gbyl_odlhfukebl]eh[Zevgh\hafh`ghgZb[he__
\Z`gZyLZdb_ex^bohlylkha^Z\Zlvg_ijhklhmki_rguc[bag_kHgbohlylkha^Z\Zlvmki_rgmx
`bagvbjZ^h\Zlvkywlhc`bagb
Mki_rguo[bag_kf_gh\g_j_^dhij_^klZ\eyxldZdex^_ch^_j`bfuodZdljm^h]hebdh\dhlhju_g_
hklZgh\ylkybihgxoZlvp\_lhdDl_fdlhfukebl]eh[Zevghwlhlkl_j_hlbig_ijbf_gbfLZdhc
q_eh\_dg_lhevdhhklZgZ\eb\Z_lkyqlh[uihgxoZlvp\_luhgijbgbfZ_l\k_f_judlhfmqlh[u
\^uoZlvZjhfZlp\_lh\ihklhyggh
Qlh[ugbijbghkbeh\ZfjZ^hklvqlh[uibgZihegyeh\Zrm`bagvm[_^bl_kvqlhwlhijbkmlkl\m_l
gZ\Zr_c^hkd_\bamZebaZpbbF_qlZcl_h[h\k_fhq_f\Zff_qlZ_lkyb^_eZcl_\k_qlh[uwlb
f_qluklZebj_Zevghklvxbihfgbl_wlh\Zrbf_qlu\ubokha^Z_l_hibku\Z_l_\hiehsZ_l_
G_klZ\vl_k_[_p_evxbkdexqbl_evghjhkdhrgu_^hfZbkihjlb\gu_fZrbgu;_amkeh\ghwlbp_eb
\Z`gughhgbebrvihfh]ZxlgZ`bag_gghfimlbNbgZeZ`bagbfu^hklb]Z_febrvkhiulhfk
gZrbfbhlghr_gbyfbd^jm]bfex^yfbk\yayfbbkgZrbfb\hkihfbgZgbyfbHgbkmlvldZgv
gZr_c`bagb
Ex^bfukeysb_]eh[Zevghb^mldk[ZeZgkbjh\Zgghfmmki_omLZdb_ex^bihgbfZxlqlh`bagv
fgh]h]jZggZbklj_fylky\dmkblv__\iheghcf_j_blh]_^Z`_kdhehlb\]jhfZ^gh_khklhygb_
h[s_gb_k^_lvfbijh]medZk`_ghc\hafh`ghklvihkb^_lvmdZfbgZkohjhr_cdgb`dhcbeb
mkljhblvkygZ[_j_]mhd_ZgZbkljhblvaZfdbbai_kdZ
DjZldh]h\hjymki_og_lhevdhbg_klhevdhijhp\_lZxsbc[bag_kbhkms_kl\e_ggu_
nbgZgkh\u_qZygbymki_owlh`bagvBklbggZyp_evkha^Zgby[bag_kZ\Zr_cf_qlu
\ujZ`_gb_ijhy\e_gb_ebqghklbdhlhjhc\uy\ey_l_kvbdhlhjZy^\b`_lkyghimlbklZgh\e_gby
AZdexq_gb_
IMLV
DZdfumagZeb\oh^_bamq_gbynmgdpbbq_eh\_q_kdh]hfha]Z_klvg_dZyqZklvgZkdhlhjZy
klj_fblkyjZa\b\Zlvkyihkdhevdmbs_lfZdkbfZevgh]hkZfh\ujZ`_gbyb_klv^jm]ZyqZklvdhlhjZy
kjZ`Z_lkyaZih^^_j`Zgb_]hf_hklZaZDjZa\blbxklj_fblky^moh\gh_ylZqZklvgZr_cebqghklb
dhlhjZy`Z`^_l\hkkh_^bg_gbykd\Zglh\ufihe_fqbklh]hkhagZgbyHj]Zgbaf`_ij_^klZ\e_gguc
nmgdpbyfb[_kkhagZl_evgh]hbs_lkhojZg_gby]hf_hklZaZ^eykZfhkhojZg_gbyBihlhfm\gZr_c
ebqghklbihklhygghle__ldhgnebdlf_`^mh^gbfb^jm]bfdhgnebdl]jhaysbci_j_jZklb\\hcgm
ijhq_f\hcgug_[m^_lihkdhevdmih[_^bl_evba\_kl_gaZjZg__
KlZabkZg_kms_kl\m_lwlhbeexabyFujh`^Z_fky`b\_fjZkl_fbk[jZku\Z_fl_e_kgmx
h[hehqdmih^h[ghn_c_j\_jdm\ghqghfg_[_`bagv^\b`_lkyihkeh`ghcljZ_dlhjbbij_`^_q_f
fb]gmlvbmiZklvk\ukhluAZf_qZl_evgh\ujZabekyr_dkibjh\kdbcIjhki_jh\;mj_Ba
lZdh]h`_FufZl_jbZeZkha^ZgudZdkgu@bagvkghfhdjm`_gZGZrmoh^g_ba[_`_gZ
ij_[u\Zgb_gZwlhcfZe_gvdhcieZg_l_djZldh=_jhbq_kdb_mkbebyhj]ZgbafZihih^^_j`Zgbx
]hf_hklZaZihgylgughfuij_djZkghagZ_fqlh\kydbc]hf_hklZay\e_gb_\j_f_ggh_ihkdhevdm
`bagvg_\_qgZWg_j]byh[eZ^Z_l_^bgkl\_ggufihklhyggufk\hckl\hfbaf_gqb\hklvxFu
\k_]^ZjZkl_fbeb\yg_fg_lgZkZfhf^_e_gbdZdh]hklZlmkd\hebrvh[fZgqb\h_hsms_gb_
fgbfh]hihdhy
�=_gjbw\b^LhjhibkZe\Mhe^_g_;hevrbgkl\hex^_c\_^_l[_agZ^_`gh_kms_kl\h\Zgb_Wlh
om^h`_kl\_gguckihkh[h[tykgblvqlhex^bjZa^bjZ_fu_\gmlj_ggbfdhgnebdlhfh[jZsZxlkyd
kZfhkhojZg_gbxkfbj_gbxihkj_^kl\_gghklbGhd\Zfwlhg_hlghkblkyubs_l_hkh[_ggh]h
klj_fbl_kvdnbgZgkh\hck\h[h^_biheghp_gghc`bagbh[j_lZ_fhcq_j_amki_rguc[bag_ku
h^gbbal_odlh[_j_li_j_f_guih^ma^pudlhl\_j^hgZf_j_gijh`blv`bagvbkiheg_ggmx
kfukeZagZqbfmxbagZqbl_evgmxZrimlvhsmsZlv[hjv[mf_`^mihdh_fbi_j_f_gZfb
jhklhfbklZabkhfgh\ufb]hjbahglZfbbmkj_^g_gghklvxhsmsZlvbiha\heylvwlhfm
dhgnebdlmm\e_dZlv\ZkdfZdkbfZevghiheghfmijhy\e_gbx\Zr_cebqghklbb\Zr_]h\b^_gby
ImklvgZrZ`bagvij_oh^ysZaZlh\b^_gb_\_qgh
hl^eyq_]hfukha^Z_f[bag_kk\h_cf_qlu
FuohlbfaZ\_jrblvwlmdgb]m\hijhkhfDZd\uijh\h^bl_k\hx`bagv"
Klhbl\ZfaZ^mfZlvkygZ^wlbf\hijhkhfdZd\ug_ij_f_gghhkhagZ_l_\Zrm`bagv\ujZkoh^m_l_
dZ`^uc^_gvdZd_keb[uhlkqblu\ZebqZkukeh\ghdmixjuba[mfZ`gbdZjZkieZqb\ZykvaZ
\i_qZle_gbyhiulb\hkihfbgZgby
kydbc^_gv\uh[f_gb\Z_l_f]gh\_gbyk\h_c`bagbgZlhqlhkha^Z_l_bi_j_`b\Z_l_\wlb
f]gh\_gbyGZqlh`_\uohlbl_h[f_gylvk\hx`bagv"hafh`_geba^_kvjZ\ghp_gguch[f_g"
u[bjZlv\Zfblhevdh\ZfKdZ`^uf\^hohf\ukh\_jrZ_l_\u[hjwlhbex^bkdhlhjufb\u
\ugZ[bjZ_l_kv
?keb\uj_rbebijh\_klbk\hx^jZ]hp_ggmx`bagv\ih]hg_aZmki_ohf\[bag_k_lh]^Zg_
iha\heycl_k_[_^mfZlvbkdexqbl_evghh^_gv]ZoK^_eZcl_[bag_kkh\_jr_gguf\ujZ`_gb_f
\Zrbobklbgguomklj_fe_gbcgZr_cebqghklbimklvhgklZg_l[bag_khf\Zr_cf_qlubf_qlu
hkms_kl\ylkyIhk\ylbl_k_[yihbkdZfmgbdZevgh]h
\Zr_fjZkihjy`_gbbg_bkq_jiZ_fu_j_kmjkubkZfu_gZ^_`gu_bgkljmf_gluIhe_ime_\hc
lhqdbd\Zglh\uchd_ZgbgnhjfZpbbbgl_ee_dlagZgbyulZd`_hibjZ_l_kvgZfh]ms_kl\h
\_ebdboaZdhgh\ijbjh^uaZdhgZijbly`_gbyaZdhgZkhaj_\ZgbyaZdhgZ^_ckl\bybaZdhgZ
dhfi_gkZpbb
^h[Z\hdm\Zk_klvkZfh_fhsgh_we_dljhfZ]g_lbq_kdh_mkljhckl\h\h\k_e_gghcq_eh\_q_kdbc
fha]dhlhjuch[eZ^Z_lijZdlbq_kdb[_a]jZgbqghc_fdhklvxbihbklbg_g_\_jhylghckihkh[ghklvx
\hkijbgbfZlvojZgblvb\u^Z\ZlvihaZijhkm[_kij_^_evgmxfm^jhklvd\Zglh\h]hfbjha^Zgby:
l_i_jv\uihemqbebbgkljmf_glug_h[oh^bfu_^eylh]hqlh[ukha^Z\Zlvfukebbfuke_ggu_
ijb\uqdbbq_j_agbomijZ\eylv\Zrbffha]hfb^h[b\Zlvky\k_]hq_]hih`_eZ_l_
umagZebhkgh\gu_wlZiukha^Zgby[bag_kZ\Zr_cf_qlugZk_e_gby_]hb^_Zevgufbdeb_glZfb
nhjfmebjh\Zgby_]hp_gghklbbmgbdZevgh]hlhj]h\h]hij_^eh`_gbybamqbebkihkh[u
bgnhjfbjh\Zgbyhp_gghklbihkj_^kl\hffZjd_lbg]h\uoihkeZgbbq_j_adZgZeujZkijhkljZg_gbyb
fZkkf_^bZbihgyebdZd^hklmqZlvkybf_ggh^hl_oex^_cdhlhjufwlbihkeZgby
ij_^gZagZq_gu
ulZd`_magZebkihkh[ukha^Zgbyb^_Zevgh]hkhh[s_kl\Zihfhsgbdh\]hlh\uoih^^_j`Zlv\ZkgZ
dZ`^hfrZ]mh[_ki_qblv\Zf^hklhcgh_\hkijbylb_ihlj_[ghkl_cdZdl_odhlhju_mgZkm`_
_klvlZdbl_odhlhju_ihdZhklZxlky\g_iheyaj_gby\Zr_]hkhagZgbyuagZ_l_dZd^mfZxl
ex^bfukeysb_]eh[Zevghbm\Zk_klv\k_kj_^kl\Z^eylh]hqlh[ugZ^_eblv]hehkhfb\ujZablv
kh[kl\_ggu_fukeb
M\bk_klvHl\_lBkihevamcl__]hB^Zcl_gZfagZlvdZdb^ml^_eZFu\k_]^Zjy^hf
�`hg:kkZjZnFxjj_cKfbl
�;E:=H:JGHKLB
Dgb]Zih^h[gh\kydhfmk\_jr_gbxbeb[bag_kmgZqbgZ_lkykk_f_gba_jgurdZb\ujZklZ_lebrv
[eZ]h^Zjyqm^mdhlhjh_h[_ki_qb\Zxlkhaj_\Zgb_bdmevlb\ZpbyFu\hkobsZ_fky\k_fbb
bkdj_gg_[eZ]h^Zjgul_fdlhihfh]ZegZfjZklblviheb\ZlvijhiZeu\ZlvbiblZlvwlhlijh_dlhl
gZqZeZ^haZ\_jr_gbyFuijbrebk`_em^_f^m[dhlhjucihy\beky\blh]_gbdh]^Z[ug_\ujhk
[_aihfhsbfgh]boex^_cFu\k_bf[_kdhg_qghijbagZl_evgu
�HL@HG:BFXJJ?Y
��`hgmZ\b^mFZggmaZihjZabl_evgmxkihkh[ghklvmeZ\eb\ZlvgZrbfukebb^_b
\hkihfbgZgbybgZf_j_gbybi_j_ghkblvbogZ[mfZ]m
Ibl_jm=mppZj^bbIbl_jm;hle_g^mgZrbf\_ebdhe_igufj_^ZdlhjZfaZljm^\gbfZgb_b
ijb\_j`_gghklvijh_dlm
�`m^blDZjjij_ab^_glmdhfiZgbb:ljbZ[mdkaZ\b^_gb_bn_ghf_gZevgh_ihgbfZgb_lh]h
qlhklZgh\blky\hafh`gufdh]^Zluwlh]hbkdj_gg_^h[b\Z_rvky
��GZr_cg_mlhfbfhcih^jm]_bZ]_glmFZj]j_lFZd[jZc^ZlZd`_hgg__]mlbkNwcWlqbkhgbWgg
g_ij_\ahc^_ggh_ijhn_kkbhgZevgh_mf_gb_
Khljm^gbdZf2QH&RXFKaZ\_jm\gZkbaZlhqlhhgbjZa^_eyxlgZr_\b^_gb_?kebfbjb
\ijZ\^mf_gy_lkydemqr_fmihh^ghfm[bag_kf_gmaZlZdl\uijbqZklgudwlhfm\uk^_eZebwlh
\hafh`guf
�`_ggbn_jLb[[hlgZr_fmf_g_^`_jmihk\yayfkh[s_kl\_gghklvxaZlhqlhfu\k_]^Z
�hklZ\ZebkvgZk\yabkfbjhf`_ggblugZklhys__khdjh\bs_
���`_nnmI_jebkmFZgdmbW\\_N_gbkhg`_dkhgmb`ZklbgmW[_jg_lbaZih^^_j`dmb
^jm`_kdmxihfhsvihij_\jZs_gbx21(&28&+\eb^_jZdhgkmevlZpbhgguomkem]gZfbjh\hf
jugd_
�Hkh[Zy[eZ]h^Zjghklv:^jbZgmMerm`_dmJvx^mbLhfmKlwckbaZihfhsvijbgZibkZgbbdgb]b
Fu\k_]^Z[m^_fihfgblvbp_gblv\Zr\deZ^
�HL@HG:
DZd\k_]^Zbij_`^_\k_]hfhbf^_lyfDbgZgmbGhx\uemqr__q_fh^Zjbef_gy=hkih^v
Fh_c`_g_FZjbbl\hbl_ji_gb_^h[jhlZbg_`ghklv\k_]^Z\gmrZebfg_qm\kl\h[m^lhy
gZoh`mkv\jZxLuemqrbciZjlg_jdZdh]hfg_fh][uihkeZlvaZdhgijbly`_gby
Mhel_jmRg_c^_jmaZlhqlh\k_]^Zih^^_j`b\ZedZdk\h_]hfeZ^r_]h[jZlZ\h\k_o
gZqbgZgbyoYex[exl_[yMhel_j
BFxjj_xfh_fm^_eh\hfmiZjlg_jmbemqr_fm^jm]m[_a_]hklj_fe_gby^hklbqvkh\_jr_gkl\Z
gb21(&28&+gbwlZdgb]Zgbdh]^Zg_klZeb[ul_fq_fhgby\eyxlky
HLFXJJ?Y
Fh_cij_djZkghckmijm]_EZca_y[_kdhg_qghijbagZl_e_gaZl\hb\_jmex[h\vbih^^_j`dm[_a
dhlhjuogbq_]h[ug_khklhyehkv
�Fhbf^_lyfRbg_LZk^`hZgg_RhgmbEhj_gmZlZd`_\gmdZf`_g_c_bFwjZc_\u\k_]^Z
f_gy\^hogh\ey_l_byex[ex\Zk\k_fk_j^p_f
�Fhbf[jZlmbk_klj_Klb\_gmKfblmb`_ggbn_j=hen_llhaZlhqlhiha\heyebfg_\^_lkl\_
ijZdlbdh\ZlvkygZ\Zk\bkdmkkl\_m[_`^_gby
Fhbfjh^bl_eyfWg^jxbR_ce_Kfblk\h_ckljZklvxdij_^ijbgbfZl_evkl\myh[yaZgbfY
lhldlhy_klvihlhfmqlhlZdbf\uf_gy\ujZklbebbgZmqbebf_gy\_jghklbmihjkl\m
khkljZ^Zgbxbex[\b
Fh_fmgZklZ\gbdmb^hjh]hfm^jm]mFZcdem=he^myklhevdhhlg_]hmagZeqlhg_evay\ukdZaZlv
\keh\ZodZdy_fmh[yaZgb\[bag_k_b\ebqghc`bagbKiZkb[hl_[_Fbkl_jP_evghklv
��Fh_fm^_eh\hfmiZjlg_jmbemqr_fm^jm]m`hggb hg`_`hg:kkZjZn\fluaZf_qZl_evguc
q_eh\_daZ[hleb\ucbkdj_ggbcex[ysbcFg_hq_gvijbylghqlhwlmdgb]mfugZibkZeb\f_kl_
:_s_ijbylg__qlhfu\f_kl_hlwlh]hgZrZ`bagvklZeZiml_r_kl\b_fhdhlhjhffh`ghlhevdh
f_qlZlv
H^bgbakZfuo]eZ\guok_dj_lh\mki_oZhldju\rbokygZflZdh\hdjm`bl_k_[yemqrbfbex^vfb
bal_odZdbokfh`_l_gZclbZihlhfmkljZgbl_kvbg_f_rZcl_bfiZjblvGZfih\_aeh\lhfqlh
gZkhdjm`Zxl^jmavybiZjylhgbklhev\ukhdhqlh^hklZxldmiheg_[hk\h^ZKiZkb[h\k_f\Zf
Ijbeh`_gb_
:GD?LUDEB?GLH
NbhBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A\Zgb_^he`ghklvBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
:^j_kBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
=hjh^BBBBBBBBBBBg^_dkBBBBBBBKljZgZBBBBBBBBB
L_e_nhgBBBBBBBBBBBBB?fwceBBBBBBBBBBBBBBBBBB
_[kljZgbpZBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
IheBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
hajZklBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Mjh\_gv^hoh^h\BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
K_f_cgh_iheh`_gb_BBBBBBBBBBBBBBBBBB
Dhebq_kl\h^_l_cBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
H[jZah\Zgb_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
�he`ghklvBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
=_h]jZnbq_kdbck_]f_gljugdZBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
JHEBIJBGYLBBJ?R?GBY
DlhijbgbfZ_lhdhgqZl_evgh_j_r_gb_hihdmid_
lh\ZjZmkem]b"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BB
Dlh\eby_lgZj_r_gb_hihdmid_"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Dlhy\ey_lkydhg_qgufihlj_[bl_e_flh\ZjZmkem]b"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
IKBOH=J:NBY
Hlf_lvl_]Zehqdhc\k_iZjZf_ljukhhl\_lkl\mxsb_^Zgghfmdeb_glm\Zr_ckn_j_
^_yl_evghklbfh]ml[ulviZjZf_ljuhlebqgu_hli_j_qbke_gguogb`_\ibrbl_bo\imklu_
kljhqdb
IhdmiZ_lih\lhjgh
u[bjZ_lkd_fkhljm^gbqZlv
Ohq_l[ulv\dmjk_ijh[e_f^hklb`_gbc
Lj_[m_lbkdj_gghklb
J_Zebklbqghhp_gb\Z_lkjhdb^hklZ\db
IeZlbliheghklvxbkjZam
G_ijb^bjZ_lkydhnhjfe_gbxkq_lh\
�Z\ghihdmiZ_lgZrlh\Zjmkem]m
=hlh\gZibkZlvhlau\_kebijhkyl
J_Z]bjm_lgZgZrbh[jZs_gby
Ohq_lk\_`bogh\bghd
Ij_^ihqblZ_l]h^bqgucdhgljZdl
�h\_jy_lgZrbfkh\_lZf
Kgbfe_]dhjZ[hlZlv
P_gblijhn_kkbhgZebaf
ukhdhhlau\Z_lkyhgZk
Hldjulbg_kebrdhflj_[h\Zl_e_g
IjZ]fZlbd fgh]h]hg_h`b^Z_l\f
�jm]h_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
I_j_qbkebl_\ihjy^d_m[u\Zgbyiylvhkgh\guooZjZdl_jbklbd\Zr_]hdeb_glZ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
:GD?L:DEB?GL: ;BAG?K;BAG?K\f
GZa\Zgb_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Lhj]h\ZyfZjdZBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
:^j_kBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
=hjh^BBBBBBBBBBBBB
Bg^_dkBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKljZgZBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
L_e_nhgBBBBBBBBBBBBBB?fwceBBBBBBBBBBBBBBBB
_[kljZgbpZBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Dhebq_kl\hkhljm^gbdh\BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
F_klhgZoh`^_gb_rlZ[d\ZjlbjuBBBBBBBBBBBBBB
Lbilh\ZjZmkem]bBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
=h^h\hc^hoh^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Dhebq_kl\hnbebZeh\BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
F_klhiheh`_gb_nbebZeh\BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
=h^hkgh\ZgbyBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
NhjfZkh[kl\_gghklbBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
=_h]jZnbq_kdbck_]f_gljugdZBBBBBBBBBBBBBBBB
JHEBIJBGYLBBJ?R?GBY
DlhijbgbfZ_lhdhgqZl_evgh_j_r_gb_hihdmid_
lh\ZjZmkem]bBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Dlh\eby_lgZj_r_gb_hihdmid_"BBBBBBBBBBBBB
Dlhy\ey_lkydhg_qgufihlj_[bl_e_flh\ZjZmkem]b"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
IKBOH=J:NBY
Hlf_lvl_]Zehqdhc\k_iZjZf_ljukhhl\_lkl\mxsb_^Zgghfdeb_glm\Zr_ckn_j_^_yl_evghklb
fh]ml[ulviZjZf_ljuhlebqgu_hli_j_qbke_gguogb`_\ibrbl_bo\imklu_kljhqdb
IhdmiZ_lih\lhjgh
u[bjZ_lkd_fkhljm^gbqZlv
Lj_[m_lbkdj_gghklb
J_Zebklbqghhp_gb\Z_lkjhdb^hklZ\db
IeZlbliheghklvxbkjZam
G_ijb^bjZ_lkydhnhjfe_gbxkq_lh\
�Z\ghihdmiZ_lgZrlh\Zjmkem]m
=hlh\gZibkZlvhlau\_kebijhkyl
J_Z]bjm_lgZgZrbh[jZs_gby
Ohq_lk\_`bogh\bghd
Ij_^ihqblZ_l]h^bqgucdhgljZdl
�h\_jy_lgZrbfkh\_lZf
Kgbfe_]dhjZ[hlZlv
P_gblijhn_kkbhgZebaf
ukhdhhlau\Z_lkyhgZk
HkhagZggh\u[jZegZk
Hldjulbg_kebrdhflj_[h\Zl_e_g
IjZ]fZlbd fgh]h]hg_h`b^Z_l\f
�jm]h_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
I_j_qbkebl_\ihjy^d_m[u\Zgbyiylvhkgh\guooZjZdl_jbklbd\Zr_]hdeb_glZ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ulZd`_fh`_l_kdZqZlvwlbZgd_lukgZr_]h\_[kZclZZZZRQHFRDFKFRPWKHDQVZHUIRUPV
Ijbeh`_gb_
&#xGU;&#xO;&#xKN;&#x?J;�IYLVHKGHGUOKN?J?YL?EVGHKLBBH;SB?=HJYQB?DE:BRB
K?JBK
:\lhk_j\bkbijhdZlZ\lhfh[be_c
:j_g^Zg_^\b`bfhklb
;Zgdh\kdb_mkem]b
;_gahb]ZahaZijZ\db
;mo]Zel_jkdb_mkem]b
h^hijh\h^bdZgZebaZpby
=jZ`^ZgkdZyZ\bZpby
�_lkdb_kZ^u
�b\_jkbnbpbjh\ZggucZmlkhjkbg]
@_e_agu_^hjh]b
Bg\_klbpbhggZyZgZeblbdZ
Bgl_jg_l^hklmi
BLmkem]b
Dhff_jq_kdb_[Zgdb
Dhfivxl_jgu_k_lb
F_^bpbgkdb_mkem]b
Fulv_hdhg
G_^\b`bfhklv
H[jZah\Zgb_ rdheu\f
Hl_ebdZabghdmjhjlu
Hlhie_gb_bdhg^bpbhg_ju mklZgh\dZh[kem`b\Zgb_\f
Hp_gdZbaZf_ja_f_evguomqZkldh\
IZjbdfZo_jkdb_bkZehgudjZkhlu
I_qZlv
Ibs_\hck_j\bk
Ih]jmadZ
Ihqlh\u_bdmjv_jkdb_mkem]bljZgkihjlbjh\dZ]jmah\
IjZq_qgu_bobfqbkldb
Ijhfure_ggh_kljhbl_evkl\h
JZa\e_q_gbyb^hkm]
J_fhgldjur
J_klhjZgu\ukhdZydmogybnZklnm^
KljZoh\Zgb_
Kljhbl_evkl\h`bevy
L_e_bjZ^bh\_sZgb_
LjZgkihjlgu_mkem]b
Mgbqlh`_gb_]juamgh\bgZk_dhfuo
Moh^aZ]ZahgZfb
NbgZgkh\ZyZgZeblbdZ
Om^h`_kl\_ggu_kZehgub]Ze_j_b
QbkldZdh\jh\
LBIHU?=HJYQB?DE:BRB
=ZjZglbbbmkem]bk_j\bkp_gljh\
�_eZlv[ukljhb\h\j_fy
�_eZlv\k_ijZ\bevgh
Q_klghklvg_[jZlv^hjh`_q_fklhblg_qbgblv_kebj_fhglg_gm`_g
�HIHEGBL?EVGU?=HJYQB?DE:BRB
ZjbZglu\u[hjZ
ZjbZlb\ghklv
�hklmigh_]ZjZglbcgh_h[kem`b\Zgb_
BgnhjfZpbyhlh\Zj_mkem]_
DZq_kl\hmkem]
E_]dhaZf_gbfu haZiZkguoqZklyob^_lZeyo\f
FZeu_jbkdb
GZ]ey^ghklv
H`b^Z_fu_j_amevlZlu
Khhlghr_gb_p_gZdZq_kl\h
L_kl^jZc\ bZgZeh]bqgu_mkem]b\f
M\_ebq_gb_^hoh^h\
M\_ebq_gb_fZj`b
P_gZ
IJHN?KKBHG:EVG:YKN?J:
:]_glkl\Zg_^\b`bfhklb
:jobl_dlmjZ
:m^blhjkdb_mkem]b
;bhl_ogheh]bb
;jhd_jkl\h
;xjhiml_r_kl\bc
_l_jbgZjgu_mkem]b
�b_lheh]by
�hfZrgbc\jZq
�hkm]bjZa\e_q_gby Zglj_ij_g_ju\f
BkijZ\e_gb_ijbdmkZbijhl_abjh\Zgb_am[h\
DhgkmevlZpbbbdhmqbg]
FZgmZevgZyl_jZiby
FZkkZ`
FZrbghkljh_gb_bbg`bgbjbg]
F_^bpbgkdb_mkem]b
H[jZah\Zgb_ mqbl_ey\f
HilbdZ
Hjlhi_^by
Hjlhl_jZiby
HnlZevfheh]by
Hp_gdZ
J_deZfZbfZjd_lbg]
Kh\_luihbg\_klbpbyf
KlhfZlheh]by
KljZoh\u_Z]_glkl\Z
L_jZiby
Nhlh]jZnbjh\Zgb_
Xjb^bq_kdb_mkem]b
LBIHU?=HJYQB?DE:BRB
=ZjZglbb
DZq_kl\h
H`b^Z_fu_j_amevlZlu
P_gZb^hklmighklv
�HIHEGBL?EVGU?=HJYQB?DE:BRB
ZjbZglu\u[hjZ
ZjbZlb\ghklv
�hihegbl_evgu_mkem]bihke_ijh^Z`b
�hklmigh_]ZjZglbcgh_h[kem`b\Zgb_
BgnhjfZpbyhlh\Zj_mkem]_
DZq_kl\hmkem]
E_]dhaZf_gbfu haZiZkguoqZklyob^_lZeyo\f
FZeu_jbkdb
GZ]ey^ghklv
Khhlghr_gb_p_gZdZq_kl\h
M\_ebq_gb_^hoh^h\
M\_ebq_gb_fZj`b
P_gZ
JHAGBQG:YLHJ=HEY
:\lhaZiqZklb
:\lhfh[beb
:il_db
Baf_jbl_evgu_ijb[hju
DZn_bj_klhjZgu[ukljh]hiblZgby
Dgb]hba^Zgb_bi_jbh^bq_kdZyi_qZlv
Dhfivxl_jgu_ijh]jZffu
Dhfivxl_ju
F_[_ev
F_^bpbgkdb_mkem]b
FhlhpbdeubaZiqZklbdgbf
GZklbeiheh\
H[m\vbh^_`^Z
Hnbkgh_h[hjm^h\Zgb_
I_qZlv
Ijbjh^guc]Za
Ijh^mdlu
IjhoeZ^bl_evgu_gZibldb
Kibjlgu_gZibldb
KlZgdbbh[hjm^h\Zgb_
KljZoh\Zgb_
KljhcfZl_jbZeukl_deh
Lh\Zjukf_rZggh]hZkkhjlbf_glZ
MiZdh\dZ
NZjfZp_\lbdZ
Nbevfub^hfZrgb_jZa\e_q_gby
Nblg_kp_gljubdem[ua^hjh\vy
NehjbklbdZ
ObfbdZlu
Oe_[b^jm]b_ba^_ebybafmdb
Ohayckl\_ggu_lh\Zju\j_f_ggh]hihevah\Zgby
Ohayckl\_ggu_lh\Zju^ebl_evgh]hbkihevah\Zgby
We_dljhgbdZbwe_dljbdZ
Wg_j]by hil\f
X\_ebjgu_mdjZr_gby
LBIHU?=HJYQB?DE:BRB
:kkhjlbf_gl
ZjbZglu\u[hjZb\ZjbZlb\ghklv
=ZjZglbbbk_j\bk
�hihegbl_evgu_mkem]bijbijh^Z`_
�hklmigZy]ZjZglby
Bgnhjfbjh\Zgb_hiulagZgby
DZq_kl\h
H[kem`b\Zgb_hlb^h
P_gZ
�HIHEGBL?EVGU?=HJYQB?DE:BRB
�hihegbl_evgu_mkem]bihke_ijh^Z`b
FZeu_jbkdb
GZ]ey^ghklv
H`b^Z_fu_j_amevlZlu
Khhlghr_gb_p_gZdZq_kl\h
M\_ebq_gb_^hoh^h\
M\_ebq_gb_fZj`b
P_gZ
�IJ?IJBGBF:L?EVKLH
:ee_j]heh]
;jhd_jihkljZoh\Zgbx
;jhd_jkl\h
�b_lheh]bybj_`bfuiblZgby
Bgl_jZdlb\gh_h[mq_gb_
DhgkmevlZpbbihf_g_^`f_glm
DhgkmevlZpbbihdmevlmjgufjZaebqbyf
Eh]hi_^bybZgZeh]bqgu_f_^bpbgkdb_mkem]b
FZeuc[bag_k
FZgmZevgZyl_jZiby
FZkkZ`bkl
G_aZ\bkbfucih^jy^qbddhgkmevlZgl ij_^ihqlbl_evgZkl_i_gvfZ]bkljZ\f
HojZgZ
Ij_^klZ\bl_evijhba\h^bl_ey
Ijh\_^_gb_f_jhijbylbc
Ijhn_kkbhgZevgu_kh\_lu ikboheh]bybikbobZljby^hfZrgb_\jZqbghlZjbmkukhpbZevgu_
jZ[hlgbdb\f
IjyfhcfZjd_lbg]
JZ[hlZgZ^hfm
JZajZ[hldZ\_[kZclh\
JZajZ[hldZijh]jZffgh]hh[_ki_q_gby
J_deZfZ\Bgl_jg_l_
LBIHU?=HJYQB?DE:BRB
=ZjZglbb
�_eZlv^_gv]b
�bZiZahgmkem]
GZ]ey^ghklvbhiul
�HIHEGBL?EVGU?=HJYQB?DE:BRB
ZjbZglu\u[hjZ
ZjbZlb\ghklv
�hihegbl_evgu_mkem]bihke_ijh^Z`b
�hklmigZy]ZjZglby
Bgnhjfbjh\Zgb_hiulagZgby
DZq_kl\h
FZeu_jbkdb
GZ]ey^ghklv
H`b^Z_fu_j_amevlZlu
Khhlghr_gb_p_gZdZq_kl\h
M\_ebq_gb_fZj`b
P_gZ
HILH:YLHJ=HEY
:\lhaZiqZklb
:wjhdhkfbq_kdZybg^mkljbybh[hjhgZ
�j_\_kbgZb[mfZ]Z
Baf_jbl_evgu_ijb[hju
Dgb]hba^Zgb_
Dhfivxl_jgu_ijh]jZffu
Dhfivxl_ju
F_[_ev
F_^bpbgZ
F_lZee
FhlhpbdeubaZiqZklbdgbf
G_nl_b]Zah\h_h[hjm^h\Zgb_
G_nl_^h[uqZbhqbkldZ
Hnbkgh_h[hjm^h\Zgb_
I_j_jZ[hldZg_nlb
Ijbjh^guc]Za
Ijh^mdlh\u_lh\Zju
IjhoeZ^bl_evgu_gZibldb
K_evkdh_ohayckl\h
K_l_\h_bdhffmgbdZpbhggh_h[hjm^h\Zgb_
Kibjlgu_gZibldbblZ[ZqgZyijh^mdpby
KlZgdbbh[hjm^h\Zgb_
KljhcfZl_jbZeubkl_deh
Lh\Zjukf_rZggh]hZkkhjlbf_glZ
MiZdh\dZdhgl_cg_juNZjfZp_\lbdZObfbdZlu
Ohayckl\_ggu_lh\ZjuWe_dljbdZbwe_dljhgbdZ
LBIHU?=HJYQB?DE:BRB
�_eZlv^_gv]b
ukhdZyfZj`Z
FZjd_lbg]^be_jihlj_[bl_ev
Khljm^gbq_kl\hb]ZjZglbb
FZeu_jbkdb
�HIHEGBL?EVGU?=HJYQB?DE:BRB
ZjbZglu\u[hjZ
ZjbZlb\ghklv
�hihegbl_evgu_mkem]bihke_ijh^Z`b
Bgnhjfbjh\Zgb_hiulagZgby
DZq_kl\h
FZeu_jbkdb
GZ]ey^ghklv
H`b^Z_fu_j_amevlZlu
Khhlghr_gb_p_gZdZq_kl\h
Ijbeh`_gb_
D:G:EUJ:KIJHKLJ:G?GBYF:JD?LBG=HU?KLJ:L?=BBBL:DLBDB
D:G:EUJ:KIJHKLJ:G?GBY
�IJYFU?IJH:@B
Wlhlf_lh^ijbf_gbf\ex[hckblmZpbbdh]^Z\ub\ZrihdmiZl_ev\aZbfh^_ckl\m_l_gZijyfmx
[_aihkj_^gbdh\iebZ]_glh\Ijbf_gbl_evghdfZehfm[bag_kmbdhfiZgbyfk_^bgkl\_gguf
\eZ^_evp_fwlhfh`_lhagZqZlvijyfhcdhglZdl\eZ^_evpZkdZ`^ufdeb_glhfLZd`_jZkijhkljZg_g
kihkh[ijbdhlhjhfdhfiZgbygZgbfZ_lijh^Z\ph\^eyj_ZebaZpbblh\ZjZ?s_h^gZjZagh\b^ghklv
wlh]hf_lh^ZijyfZyihqlh\ZyjZkkuedZ
LHJ=HU?:=?GLU
HihjZgZ\g_rgxxkbemdhglZdlbjmxsmxkihdmiZl_eyfbihl_gpbZevgufbdeb_glZfbA^_kv
\hafh`guke_^mxsb_\ZjbZglug_aZ\bkbfu_Z]_gluhilh\u_ijh^Z`bnjZgrbaZebp_gabjh\Zgb_
nbebZeubkh\f_klgu_ij_^ijbylby
�IJH:@BIHL?E?NHGM
G_dhlhju_dhfiZgbbgZgbfZxlbh[mqZxli_jkhgZe^eymklZgh\e_gbydhglZdlZkihlj_[bl_e_fb
ijh^Z`blh\Zjh\bkdexqbl_evghihl_e_nhgmdZq_kl\_ih^jy^qbdZfh`ghijb\e_qvnbjfm
ki_pbZebabjmxsmxkygZl_e_fZjd_lbg]_bebkha^Zlvkh[kl\_ggucdheep_glj
�IJH:@BIHIHQL?
Ijb^Zgghcfh^_ebdhfiZgbyh[sZ_lkykl_dmsbfbbihl_gpbZevgufbdeb_glZfbb^hklZ\ey_lk\hb
lh\Zjuihkj_^kl\hfihqlh\hckem`[uGZb[he__ihdZaZl_evgucijbf_jdhfiZgbclZdh]hjh^Z
nbjfulhj]mxsb_ghdZlZeh]Zf Ewg^awg^bdlhjbZakljblbEE;bg\f
HGE:CGDHFF?JPBY
HgeZcglhj]h\eygZqbgZeZkvdZdkh\j_f_ggZy\_jkbyijh^Z`ihdZlZeh]mghihql_ghk]h^Zfb
kms_kl\_gghjZajhkeZkvbaaZk\h_]hm^h[kl\ZdZd^eyijh^Z\pZlZdb^eyihdmiZl_eyIjbwlhc
fh^_ebbf__lky\hafh`ghklvaZdZaZ\ex[h_\j_fykmlhdZlZd`_rbjhdbc^bZiZahg\ZjbZglh\
^hklZ\dblh\ZjZbbgnhjfbjh\Zgbydeb_glZDjhf_lh]hagZqbl_evgZyqZklvhi_jZpbc
Z\lhfZlbabjh\ZgZqlhkgb`Z_ljZkoh^uijh^Z\pZgZi_jkhgZeHlebqgu_ijbf_juhgeZcg
dhff_jpbb_Zmb$QLD]RQFRP
JHAGBP:
LjZ^bpbhggu_fZ]Zabgublhqdbjhagbqghclhj]h\eb[m^vlhdjhr_qgZyeZ\dZbeb]b]Zglkdbc
]bi_jfZjd_lij_^eZ]Zxlijh\_j_gguf\j_f_g_fdZgZejZkijhkljZg_gbylh\Zjh\
�IJH:@BG:F?JHIJBYLBYO
GZdhg_pg_dhlhju_dhfiZgbbijh^Zxlk\hblh\Zjumkem]bgZlZdbof_jhijbylbyodZd
dhgn_j_gpbbk_fbgZjubl^]^_ihl_gpbZevguodeb_glh\\h\e_dZxl\aZjZg__hlj_i_lbjh\Zggh_
^_ckl\h
F:JD?LBG=HU?KLJ:L?=BB
°°J?DE:F: L?E?B?GB?J:BHIJ?KK:\f
L_e_j_deZfZ\dexqZxsZybk_[yj_deZfgu_jhebdbbijh^Zdlie_ckf_gl kdjulmxj_deZfm\f
hjb_glbjh\ZgZgZgZb[hevr__qbkehihlj_[bl_e_cJZ^bhj_deZfZiha\hey_lh[jZsZlvkyd
dhgdj_lghcZm^blhjbbJ_deZfZ\ij_kk_aZqZklmxhdZau\Z_lkykZfhc^_r_\hchh[s_j_deZfZ\
&#xF?;&#xKL;&#xGU;&#x?;&#xIJ;&#x?0;NBEB:EUBKHF?KLGU?IJ?IJBYLBY
WlZkljZl_]byiha\hey_lbkihevah\Zlvklhjhggb_j_kmjku gZijbf_jkibkhddhglZdlh\beb\_[kZcl\f
^eyjZkrbj_gbykh[kl\_ggh]hho\ZlZIhkdhevdmaZih^h[gu_mkem]bh[uqgh\uieZqb\Zxlky
dhfbkkbhggu_ hgeZcg\ZjbZglieZlZaZdebd\flZdZykljZl_]byg_ihlj_[m_l[hevrboaZljZl
&#x:X;&#xSB;&#x 0;KYAU:XSBC JM@?KL?GGUC\fF:JD?LBG=
F_lh^ijh^\b`_gbylh\Zjh\mkem]lsZl_evghih^h[jZgghfp_e_\hcZm^blhjbbIjbbkihevah\Zgbb
wlh]hf_lh^ZdjZcg_\Z`ghij_^\Zjbl_evghb]em[hdhbamqblvihlj_[ghklbp_e_\hcZm^blhjbbb
ijhZgZebabjh\Zlv\hafh`gu_ij_iylkl\by
;:JL?J
hafh`gu^\ZlbiZ[Zjl_jZijyfhc[Zjl_j bgh]^Zbkihevam_lkyl_jfbgdhglj[Zjl_j\fdh]^Z\u
h[f_gb\Z_l_k\hclh\Zjmkem]mgZ^jm]hcb[Zjl_jguch[f_gdh]^Z\uh[f_gb\Z_l_k\hc
lh\Zjmkem]mijbihkj_^kl\_[jhd_jZbeb[Zjl_jghcdhfiZgbb;Zjl_jihfh]Z_lijbh]jZgbq_gghf
[x^`_l_ZlZd`_iha\hey_lkha^Z\ZlviZjlg_jkl\Zkihkh[gu_\i_jki_dlb\_ijbg_klbh[hx^gmx
\u]h^m
F:JD?LBG=IHD:L:EH=M
Bgl_jg_l\h\k_g_m[bedZlZeh]bGZkZfhf^_e_fgh]b_dhfiZgbbh[gZjm`bebqlhi_qZlgu_
dZlZeh]bklbfmebjmxlbohgeZcgijh^Z`bHijhkijh\_^_ggucIhqlh\hckem`[hcKR:ihdZaZe
qlhihlj_[bl_ebihemqZxsb_dZlZeh]bk[hevrhf\_jhylghklvx\ihke_^kl\bbkh\_jrZlihdmidm
IJYFHCF:JD?LBG=
GZb[he__jZkijhkljZg_ggucbgkljmf_gl^bj_dlfZjd_lbg]ZZ^j_kgZyihqlh\ZyjZkkuedZih
\hafh`gub^jm]b_bgkljmf_glujZkkuedZihwe_dljhgghcihql_l_e_nhgbebqgh_h[s_gb_
J_deZfZ\ij_kk_ho\Zlu\Z_l[he__rbjhdmxZm^blhjbxh^gZdhZ^j_kgZyjZkkuedZiha\hey_l
h[jZlblvkyddhgdj_lghfmk_]f_glm
KH;ULBCGUCF:JD?LBG=
WlZkljZl_]byhkgh\ZgZgZhj]ZgbaZpbblsZl_evghkieZgbjh\Zgguof_jhijbylbcjZkkqblZgguogZ
p_e_\mxZm^blhjbxIjbf_jZfbfh]mlkem`blvj_deZfgu_Z\lh[mkgu_lmjukihjlb\gu_
f_jhijbylby \dexqZy[eZ]hl\hjbl_evgu_aZ[_]bbfZjZnhgu\fg_nhjfZevgu_\_q_jgbdb
ij_a_glZpbbbowii_gbg]b\kmi_jfZjd_lZoFh`ghhj]Zgbah\Zlvkh[ulb_kZfhfmbeb\uklmiblv
\dZq_kl\_kihgkhjZ lh_klvdijbf_jmhdZaZlvnbgZgkh\mxih^^_j`dmkihjlb\ghcdhfZg^_\f
�IJH=J:FFUEYIHKLHYGGUODEB?GLH
DhfiZgbbqZklhjZajZ[Zlu\Zxlijh]jZffu^eyihklhygguodeb_glhd\hagZ]jZ`^Zy\_jghklv
ihlj_[bl_e_c[hgmkZfbkdb^dZfb[hgmkgufbhqdZfbdhlhju_fh`ghh[f_gylvgZlh\ZjublZd
^Ze___jghklvihlj_[bl_ebdexq_\hcwe_f_glfZjd_lbg]h\hckljZl_]bb
BGL?JG?L
Bgl_jg_lfZjd_lbg]ij_\jZlbeky\ihke_^gb_]h^u\h^ghbahkgh\guogZijZ\e_gbcfZjd_lbg]Zb
\dexqZ_l\k_[yhgeZcgijhfhmrgdhgl_dklgmxj_deZfmb[Zfi_juhilbfbaZpbxihbkdh\uo
aZijhkh\ieZlgucihbkdih^dZklbg]j_deZfm\[eh]ZojZkkuedbihwe_dljhgghcihql_bbgu_
f_lh^uIjbwlhfBgl_jg_lfZjd_lbg]hlgx^vg_y\ey_lkym^_ehfbkdexqbl_evghhgeZcg
dhfiZgbcfgh]b_ljZ^bpbhggu_nbjfuhohlghijb[_]Zxldwlhfmbgkljmf_glm
G:JM@G:YJ?DE:F:
aZ]emrblvbeb\u[jhkblvg_qblZyKZfucba\_klguc\belZdhcj_deZfu[be[hj^uZlZd`_
ihkl_jubah[jZ`_gbygZh[s_kl\_gghfljZgkihjl_blZdkbsblu\ZwjhihjlZobgZ\hdaZeZo
Bggh\ZpbhgghcjZagh\b^ghklvxgZjm`ghcj_deZfufh`ghgZa\Zlvk\_lh\mxdh]^Zj_deZfguc
h[jZaijh_pbjm_lkygZa^Zgb_GZjm`gZyj_deZfZlj_[m_lhkh[uogZ\udh\bklhblhkh[gydhf\
j_deZfghcbg^mkljbbihwlhfmgZbemqrboj_amevlZlh\\u^h[v_l_kvh[jZlb\rbkv\Z]_glkl\h
dhlhjh_ki_pbZebabjm_lkygZlZdhcj_deZf_
&#x?K;&#xL:;&#xO;&#xIJ;&#xH0;J?DE:F:F?KL:OIJH:@
Wlhlf_lh^ih^jZamf_\Z_ljZaf_s_gb_j_deZfulZf]^_ijh^Z_lkylh\Zjbebmkem]ZQZs_\k_]hklh
bkihevamxl\fZ]ZabgZojhagbqghclhj]h\eb]^_lh\Zjubfimevkb\gh]hk\hckl\Zih[m`^Zxsb_
ihlj_[bl_eykihglZgghboijbh[j_klbjZkiheZ]Zxlkyih[ebahklbhldZkk
�F?B:J?DE:F:
WlhlkjZ\gbl_evghgh\ucf_lh^fZjd_lbg]Z\uoh^blaZij_^_euljZ^bpbhgguodZgZeh\
jZkijhkljZg_gbyIjbf_jZfbf_^bZj_deZfufh]mlkem`blvl_e_wdjZgumdZkk\fZ]ZabgZo
bgl_jZdlb\gu_dbhkdb\kmi_jfZjd_lZo\gmlj_ggyyjZ^bhj_deZfZZiiZjZlu\u^Zqbdmihgh\
^Zlqbd^\b`_gbyaZimkdZ_lZm^bhj_deZfmdh]^Zihlj_[bl_evijhoh^blfbfh\fbkZfhe_luk
j_deZfgufbjZkly`dZfb
IJHFHMRGBDJHKKIJHFHMRG
IjhfhmrgdjZldh\j_f_ggZydZfiZgbyih\g_^j_gbxgZjughdgh\h]hlh\ZjZmkem]bbebgh
ijh^\b`_gbxlh\ZjZmkem]bihlhcbebbghcijbqbg_gZqZ\r_]hl_jylvk\hbihebpbbIjhfhmrg
h[uqghgZp_e_ggZkm]m[hdhgdj_lgmxZm^blhjbxkemqZ_djhkkijhfhmrg\ubkihevam_l_k\hc
lh\Zjmkem]m^eyijh^\b`_gby^jm]h]hijbf_jhffh]mlkem`blvqZklh\klj_qZxsb_ky\
Bgl_jg_lfZ]ZabgZokkuedbL_dlhdmibewlhlh\ZjlZd`_qZs_\k_]hihdmiZxlFh`gh
bkihevah\Zlvdjhkkijhfhmrg\gmljbkh[kl\_ggh]hZkkhjlbf_glZbebaZdexqZlvkh]eZr_gbyk
^jm]bfbdhfiZgbyfbbhk\Zb\Zlvjughdkh\f_klgh
KYABKH;S?KL?GGHKLVX
FZeuc[bag_kqZklhb]ghjbjm_lk\yabkh[s_kl\_gghklvxjZkkfZljb\ZybodZdqj_af_jghaZljZlgu_
bg_bf_xsb_ijZdlbq_kdhcp_gghklbF_`^ml_fk\yabkh[s_kl\_gghklvx\Z`gu^eyex[hc
dhfiZgbb`_eZxs_c^h\_jbyihlj_[bl_e_c
�J?DHF?G:PBB
KZjZnZggh_jZ^bhkZfucemqrbcf_lh^j_deZfuIjh]jZffZj_dhf_g^Zpbcwlh[hgmkgZy
ijh]jZffZihhsj_gbydeb_glh\dhlhju_l_iehhlau\Zxlkyh\Zkbijb\h^yl^jm]bodeb_glh\
�B?GLBNBD:LHJU
Ih^b^_glbnbdZlhjZfbih^jZamf_\Zxlkyeh]hlbikeh\Zbbah[jZ`_gbyijba\Zggu_j_deZfbjh\Zlv
�\ZrmdhfiZgbxhl\u\_kdbgZ^\oh^hf\hnbk^hneZ`dh\bieZdZlh\gZf_jhijbylbyoey
dhfiZgbchjb_glbjh\ZgguogZh[kem`b\Zgb_fZdkbfZevgh[hevrh]hqbkeZdeb_glh\ gZijbf_j
aZdmkhqgu_b^jm]b_lhqdbnZklnm^Zbjhagbqgu_fZ]Zabgu\fb^_glbnbdZlhjufh]mlhdZaZlvky
\Z`g_cr_cfZjd_lbg]h\hckljZl_]b_c
F:JD?LBG=HU?L:DLBDB
$G6HQVH*RRJOH
$G:RUGV*RRJOH
:\lhhl\_lqbdb
:gbfZpby
:gd_lu
:m^bhfZjd_lbg]
:mdpbhgu
;Zgg_jgZyj_deZfZ
;_kieZlgu_[hgmku
;eZ]h^Zjghklb
;eh]b
;hgmku
_[kZclu
b^_h
bablgu_dZjlhqdb
bjmkgucfZjd_lbg]
hijhkubhl\_lu
kieu\Zxsb_hdgZ gZkZclZo\f
udeZ^dZlh\ZjZ
=ZjZglbb
=hehkh\ZyihqlZ
�bZ]ghklbdZg_bkijZ\ghkl_cbg_^hklZldh\
�baZcgkZclh\
�bkdmkkbhggu_]jmiiu
@_elu_kljZgbpu
AZ\_j_ggu_hlau\u
AZ]jmadbbaBgl_jg_lZ
AgZdbbb^_glbnbdZlhju
Bg^hkkZf_gl
Bgkljmdpbbbjmdh\h^kl\Zihevah\Zl_ey
Bgl_j\vx
BgnhjfZpbhggu_khh[s_gby
Bkdmkkl\_gguc^_nbpbl
Dexq_\u_keh\Z
Dhff_jq_kdb_ij_^eh`_gby
DhgkmevlZpbb
Ehl_j_b
FZjd_lbg]h[jZlghck\yab
FZjd_lbg]h\Zy\hjhgdZ
FZkkh\ZyjZkkuedZ
Fbgbdgb]b we_dljhggu_\f
Fbgbdmjku
Gbr_\ucfZjd_lbg]
Gh\hklgu_e_glu
H[ahju
HilbfbaZpbyihbkdh\uoaZijhkh\
Hldjuldb
Hlke_`b\Zgb_j_deZfu\Bgl_jg_l_
Hlq_lu
IeZlZaZqlhm]h^gh
Iha^jZ\e_gbyk^g_fjh`^_gby
Ihke_ijh^Z`gucfZjd_lbg]
Ij_^\Zjbl_evgu_ijh^Z`b
Ijb\_lkl\bybm\_^hfe_gbyhijbgylbbaZdZaZ
Ijbau\uihdmiZlv[he__^hjh]hclh\Zj
IjbibkdbdibkvfZf ihklkdjbilmfu\f
Ijhnbebdeb_glh\
Im[ebdZpbygZ]jZ^bbgnhjfZpbbhgZ]jZ^Zo
Im[ebqgh_hih\_s_gb_
JZ^bhbBgl_jg_l
JZaj_rbl_evgucfZjd_lbg]
JZkkuedZgh\hkl_c
J_deZfZ\lhjj_glk_lyo
KZclukih^ibkdhc^eydeb_glh\
K_fbgZju
K_l_\hcfZjd_lbg]
Kdjbgk_c\_ju
Kgb`_gb_p_gu
Kha^Zgb_kibkdh\
KhklyaZgbykijbaZfb
KibkdbjZkkuedb
KlZlvb\ij_kk_
LbBgl_jg_l
L_e_dhgn_j_gpbb
L_e_k_fbgZju
L_e_nhggu_dhgn_j_gpbb
L_e_nhggucghf_j
L_e_nhggucghf_j
Lhdrhm
Newrjhebdb
Nhjmfubgh\hklgu_]jmiiu
P_gh\ZyiheblbdZ
We_dljhggZyihqlZ
We_dljhggu_dgb]b
We_dljhggu_nwg`mjgZeu
Ijbeh`_gb_
&#xGU;&#xO;&#xKN;&#x?J;�IYLVHKGHGUOKN?J?YL?EVGHKLBLBIHU?D:G:EUJ:KIJHKLJ:G?GBYB
F:JD?LBG=HU?KLJ:L?=BB
K?JBKLBIHU?D:G:EUJ:KIJHKLJ:G?GBY
Ijyfu_ijh^Z`b
HgeZcglhj]h\ey
JhagbpZ
K?JBKLBIHU?F:JD?LBG=HU?KLJ:L?=BB
;Zjl_j
B^_glbnbdZlhju
Bggh\Zpbb
Bgl_jg_l
Dhgdmj_gpby
Djhkkijhfhmrg
FZjd_lbg]ih[ZaZf^Zgguo
Fmevlbf_^bZ
GZjm`gZyj_deZfZ
H[_ki_q_gb_\_jghklbihlj_[bl_ey
Ijh]jZffuijb\e_q_gbyihklhygguodeb_glh\
Ijh^\b`_gb_
J_deZfZ LjZ^bhij_kkZ\f
J_deZfZ\f_klZoijh^Z`
J_dhf_g^Zpbb
K\yau\ZxsbcfZjd_lbg]
NbebZeubkh\f_klgu_ij_^ijbylby
IJHN?KKBHG:EVG:YKN?J:LBIHU?D:G:EUJ:KIJHKLJ:G?GBY
Ijyfu_ijh^Z`b
HgeZcglhj]h\ey
IJHN?KKBHG:EVG:YKN?J:LBIHU?F:JD?LBG=HU?KLJ:L?=BB
;Zjl_j
B^_glbnbdZlhju
Bggh\Zpbb
Bgl_jg_l
Dhgdmj_gpby
Djhkkijhfhmrg
FZjd_lbg]ih[ZaZf^Zgguo
Fmevlbf_^bZ
H[_ki_q_gb_\_jghklbihlj_[bl_ey
Ijh]jZffuijb\e_q_gbyihklhygguodeb_glh\
Ijh^\b`_gb_
J_deZfZ LjZ^bhij_kkZ\f
J_deZfZ\f_klZoijh^Z`
J_dhf_g^Zpbb
K\yau\ZxsbcfZjd_lbg]
Kh[ulbcgucfZjd_lbg]
NbebZeubkh\f_klgu_ij_^ijbylby
JHAGBQG:YLHJ=HEYLBIHU?D:G:EUJ:KIJHKLJ:G?GBY
Ijyfu_ijh^Z`b
Ijh^Z`bgZf_jhijbylbyo
Ihqlh\u_aZdZau
HgeZcglhj]h\ey
Ijh^Z`bihl_e_nhgm
JhagbpZ
JHAGBQG:YLHJ=HEYLBIHU?F:JD?LBG=HU?KLJ:L?=BB
;Zjl_j
B^_glbnbdZlhju
Bggh\Zpbb
Bgl_jZdlb\gu_kj_^kl\Z
Bgl_jg_l
Dhgdmj_gpby
Djhkkijhfhmrg
FZjd_lbg]ih[ZaZf^Zgguo
F_^bZj_deZfZ
Fmevlbf_^bZ
GZjm`gZyj_deZfZ
H[_ki_q_gb_\_jghklbihlj_[bl_ey
Ijh]jZffuijb\e_q_gbyihklhygguodeb_glh\
Ijh^Z`ZihdZlZeh]Zf
Ijh^\b`_gb_
J_deZfZ LjZ^bhij_kkZ\f
J_deZfZ\f_klZoijh^Z`
J_dhf_g^Zpbb
K\yabkh[s_kl\_gghklvx
K\yau\ZxsbcfZjd_lbg]
Kh[ulbcgucfZjd_lbg]
NbebZeubkh\f_klgu_ij_^ijbylby
P_ghh[jZah\Zgb_
Ijyfu_ijh^Z`b
Ijh^Z`bgZf_jhijbylbyo
HgeZcglhj]h\ey
Ijh^Z`bihl_e_nhgm
�IJ?IJBGBF:L?EVKLHLBIHU?F:JD?LBG=HU?KLJ:L?=BB
;Zjl_j
Bggh\Zpbb
Bgl_jZdlb\gu_kj_^kl\Z
Bgl_jg_l
Dhgdmj_gpby
Djhkkijhfhmrg
FZjd_lbg]ih[ZaZf^Zgguo
Fmevlbf_^bZ
GZjm`gZyj_deZfZ
H[_ki_q_gb_\_jghklbihlj_[bl_ey
Ijh]jZffuijb\e_q_gbyihklhygguodeb_glh\
Ijh^Z`ZihdZlZeh]Zf
Ijh^\b`_gb_
J_deZfZ LjZ^bhij_kkZ\f
J_deZfZ\f_klZoijh^Z`
J_dhf_g^Zpbb
K\yabkh[s_kl\_gghklvx
K\yau\ZxsbcfZjd_lbg]
Kh[ulbcgucfZjd_lbg]
NbebZeubkh\f_klgu_ij_^ijbylby
P_ghh[jZah\Zgb_
HILH:YLHJ=HEYLBIHU?D:G:EUJ:KIJHKLJ:G?GBY
Ijyfu_ijh^Z`b
Ijh^Z`bgZf_jhijbylbyo
Ihqlh\u_aZdZau
Ijh^Z`b\lhj]h\uop_gljZo
HgeZcglhj]h\ey
JhagbpZ
Hil
HILH:YLHJ=HEYLBIHU?F:JD?LBG=HU?KLJ:L?=BB
;Zjl_j
B^_glbnbdZlhju
Bggh\Zpbb
Bgl_jZdlb\gu_kj_^kl\Z
Bgl_jg_l
Djhkkijhfhmrg
FZjd_lbg]ih[ZaZf^Zgguo
F_^bZj_deZfZ
Fmevlbf_^bZ
GZjm`gZyj_deZfZ
H[_ki_q_gb_\_jghklbihlj_[bl_ey
Ijh]jZffuijb\e_q_gbyihklhygguodeb_glh\
Ijh^Z`ZihdZlZeh]Zf
Ijh^\b`_gb_
J_deZfZ LjZ^bhij_kkZ\f
J_deZfZ\f_klZoijh^Z`
J_dhf_g^Zpbb
K\yabkh[s_kl\_gghklvx
K\yau\ZxsbcfZjd_lbg]
Kh[ulbcgucfZjd_lbg]
NbebZeubkh\f_klgu_ij_^ijbylby
P_ghh[jZah\Zgb_
�F:L?JB:EUEYJ:;HLU
G?CJHL?OGHEH=BB
+RORV\QFZZZFHQWHUSRLQOHFRP
DhfiZdl^bkdihg_cjhgghffh^_jgbaZpbbZZZRQHFPGLFRPWKHDQVZHU
��hkdb\bamZebaZpbb`hgZ:kkZjZnZZZZMRKQDVVDUDIFRPYLVLRQERDUGSKS
:GD?LU
HgeZcg\_jkbbjZaebqguoZgd_lijb\_^_gguo\wlhcdgb]_fh`ghkdZqZlva^_kv
ZZZRQFFRDFKFRLQWKHDQVZHUIRUPV

Приложенные файлы

  • pdf 18150589
    Размер файла: 461 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий