4PR_4_Ekosistema_yak_odinitsya_biosferi


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4.
Тема: Екосистема як складова одиниця біосфери.
Мета: одержати  уявлення про глобальні природні екосистему, розглянути розвиток та еволюцію екосистем.
Обладнання: таблиці, відеоматеріали, довідкова література.
Хід роботи
І) Теоретичний матеріал1. Дайте визначення терміну.
Екосистема – це _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Термін запропонував _________________________
Біотоп - _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Біоценоз - ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Структурні компоненти біоценозу:
Біоценоз
А)__________________
Б) ___________________
В) ________________
Біоценоз
А)__________________
Б) ___________________
В) ________________

3. Головні компоненти екосистеми:
1) автотрофний компонент - ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) гетеротрофний компонент - _________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Продовж вираз:
Для підтримки кругообігу речовин у екосистемі необхідно __________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Намалювати схему глобальної екосистеми (біосфери).
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
6. Біосферна природна екосистема - ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Вплив космосу і надр на глобальні природні екосистеми:
1) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Основні принципи планетарних екосистем:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Характеристика екосистем:
1) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Екологічні системи, як і всі живі істоти, підкоряються двом фундаментальним законам природи: першому та другому законам термодинаміки.
Перший закон термодинаміки: __________________________________________________
______________________________________________________________________________
Другий закон термодинаміки:___________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Наземна природна глобальна екосистема -____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Приклади: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Глобальна наземна природна екосистема характеризується такими основними даними:
Характеристики наземної
природної екосистеми
А) __________________
_____________________
Г) __________________
_____________________
Д) __________________
_____________________
Б) __________________
_____________________
В) __________________
_____________________
Характеристики наземної
природної екосистеми
А) __________________
_____________________
Г) __________________
_____________________
Д) __________________
_____________________
Б) __________________
_____________________
В) __________________
_____________________

12.Фактори, що визначають ареали (кордони) розповсюдження видів (популяцій):
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________
5) ___________________________________________________________________________
13. Водна природна глобальна екосистема -_____________________________________
_____________________________________________________________________________
Приклади:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Типи концентрації життя, так звані «згустки життя»:
1) Прибережний - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2) Саргасовий -________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) Рифтовий - ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) Апвелінг -__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5) Абісаль -___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Основні аспекти еволюції екосистем:
1) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
16. Процес екосистемної еволюції базується на наступних факторах:
1) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ІІ) Практична частина
Завдання 1. Необхідно позначити структурні компоненти схеми «Кругообіг води», який властивий глобальним екосистемам
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Завданн 2. Необхідно вказати складові елементи планетарної та біосферної екосистем
723908255000_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Завдання 3. Необхідно вказати складові компоненти до рисунку «Схема будови біоценозу» (за В.М. Сукачовим)

Контрольні питання:
1.Екосистеми як основні складові елементи біосфери2. Типи глобальних екосистем3. Зовнішні зв'язки глобальних екосистем4. Планетарна і біосферна екосистеми5. Наземна природна глобальна екосистема
6. Водна природна глобальна екосистема7. Розвиток та еволюція екосистем

Приложенные файлы

  • docx 18150161
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий