Rekomendatsii_po_napisaniyu_nauchnykh_statey_perevod


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Ғылыми жұмыстар жазу үшін ұсыныстарISJM журналының редакторы Жанен Зарина Кез келген ғылыми жұмыс уақытты, күш-жігерді, керекті материалдар мен мағлұматтарды талап етеді. Егер жұмыс нәтижелеріне публикация жасалмайтын болса, онда ол жұмыс нәтижесіз болып есептеледі! Сондай-ақ, жоғарыда айтылғандардың барлығы текке кеткен болып табылады. Егер сіз жасаған жұмыс басқа да зерттеушілер үшін қолжетімсіз болса, онда қандай да бір маңызы бар деп ойлайсыз ба? Оларды тексеруге (1) және (2) қолдануға мүмкіндік болмайды. Бірінші қорытындыны жасаймыз: Your data must be published! Ғылыми жұмыс нәтижелеріне публикация жасалуы тиіс! Егер сіз өз болашағыңызды ҒЫЛЫМИ КАРЬЕРА тұрғысынан елестететін болсаңыз, онда сіздің идеяларыңыз бен нәтижелеріңіз тек Қазақстан ғалымдары үшін ғана емес, шет ел ғалымдары үшін де қолжетімді болуы шарт. Сіздің жұмысыңызды (оның жаңалығын, оригинальдылығын және маңыздылығын) халықаралық ғылыми қоғам бағалағанда және мойындағанда ғана, сіз өзіңізді ғалым ретінде санай аласыз. Екінші қорытынды: Your data must be available! Сіздің нәтижелеріңіз басқа зерттеушілер үшін қолжетімді болу керек! Батыста ғылым –бұл қол өнерімен тең. Бұл олардың – бақыты мен бақытсыздығы. Бақыты – зерттеушіге өз нанын ғылым арқылы табумен бірге, оның профессионал болуын талап етеді. Бақытсыздығы- біраз перспективті проекттер бастау алмай қалады, себебі гранттар басқа салада бөлініп жатады. Үшінші қорытынды: If you think you are professional, you should earn money doing your science! Егер сіз профессинал болсаңыз, ғылыммен айналыссаңыз, онда сіз табыс табуыңыз тиіс! Ғылыми жұмыстың сапасына қойылатын негізгі талаптар! ♦  Оригинальдылығы – ғылым саласында жаңалылығы, зерттеу әдістері мен нәтижелері;♦ Ғылыми методология – қорытындының обьективтілігі;♦ Шығарманың нақтылығы, материалдардың құрылымы мен жазылу сапасы; ♦ Негізділігі, логикалық шығармалық аргументация;♦ Теориялық және практикалық маңызы;♦ Жаңалылығы және сілтеменің сәйкестігі;♦ Халықаралық/Глобальды қадам;♦ Журналдың редакциялық ережелерін қатаң сақтау; ♦ Жақсы тақырып, кілттік сөздер және аннотация. Информация алу мүмкін болатын базаларMedLine/PubMedhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/PubMed Centralhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/Scopushttp://www.scopus.com/home.urlWeb of Sciencehttp://wokinfo.com/ EMBASE/Excerpta Mediahttp://www.embase.com/ Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literaturehttp://www.ebscohost.com/cinahl/Global Healthhttp://www.cabdirect.org/Directory of Open Access Journalshttp://www.doaj.org/HINARY Access to Research in Health Programmehttp://www.who.int/hinari/enDatabase of Abstracts and Reviews of Effectiveness(DARE) http://www.crd.york.ac.uk/crbweb/The Cochrane Libraryhttp://www.thecochranelibrary.com Авторлық критерийлеріАвторлар (соавторы) Медициналық журналдар редакторларының Халықаралық комитеті (ICMJE) ұсынған авторлар критерийлеріне сәйкес болуы:Авторлар (соавторы) ғылыми жұмыс барысында кем дегенде анализ бен интерпретация жасауға, ақпараттар іздеуге септігін тигізу керек; Ғылыми жұмыстың жасалуына және мазмұнын ашуға көмектесуі тиіс;Соңғы вариантты бекіту керек; Жауапкершілікпен қарау керек (2013 ж.) ТақырыпТаңдалған тақырып сәтті болуына мән беру керек, себебі бір ғана сөз бүкіл жұмыстың мазмұнын айқындайды.Тақырып жұмыстың негізгі нәтижесін көрсету керек. Тәжірибеде байқалғандай, ғылыми жұмыс толық аяқталғанда ғана, жақсы тақырып таңдауға болады. Сондықтан тақырыпты жұмыс барысында өзгертіп, нақтылап отыруға болады. ТақырыпТақырып бүкіл текстің мазмұнын ашып беретін кілттік сөзден тұруы керек.  (тақырып 6-10 сөз болу керек, өйткені ұзақ тақырып оқырман қызығушылығын тудырмайды). Авторлық резюме (аннотация) Аннотации болуы керек: Ақпаратты (жалпылама сөздер болмауы);Оригинальды ( сөзбе- сөз аударма жасалынбауы тиіс);Мазмұндылығы (жұмыстың негізігі мазмұны мен зерттеу қорытындыларын сипаттауы)Құрылымдылығы (зерттеу нәтижелерін дұрыс сипатталуы );Ағылшынтілділігі (ағылшын тілінде жазылуы);Компактылығы (көлемі 100-250 сөз) Авторлық резюме (аннотация)АР-де негізгі бөлімде келтірілмеген мәліметтер болмауы немесе асырылып көрсетілмеуі тиіс. АР-де ғылыми жұмыс құрылымы (кіріспесі, мақсаты мен міндеті, әдістері, нәтижесі мен талдауы, қорытындысы қайталануы керек) Авторлық резюме (аннотация)Ғылыми жұмыс нәтижелері нақты және ақпаратты болуы керек. Негізгі теориялық және экспериментальды нәтижелер, фактты мәліметтер, заңдылықтар келтірілуі. Авторлық резюме (аннотация)Қорытындылар жұмыстағы рекомендация, бағалаулармен, ұсыныстармен, гипотезалармен, сипаттамалармен келтірілуі мүмкін.АР-де қолданылған әдебиетке сілтеме жасалмауы тиіс. Кілттік сөздерКілттік сөздер ғылыми жұмыстың негізгі мазмұнын ашып беруі тиісМүмкіндігінше тақырып пен аннотациядағы терминдерді қайталамауАқпараттық іздеу системасында оңайлатылған және кеңейтілген, маңызды түсінік беретін, жұмыс текстіндегі терминдерді пайдалану. MeSH от PubMedMedical Subject HeadingsМедициналық тематикалық тақырыптар Оригинальды зерттеу (original papers)IMRAD- Introduction, Methods, Results and Discussion (кіріспе, әдістер, нәтижелер және талдаулар)Көлемі 3000-4000 сөз Кіріспе Ғылыми жұмыстың негізінде бір ғылыми мәселе болуы тиіс. Сондықтан, біріншіден, оқырманға не үшін осы жұмысты бастауыңызға не себеп болғанын түсіндіру:Шешілмеген сұрақтың болуы ;Тақырыптың аз зерттелгендігі ;Уақыты өтіп кеткен мәліметтер ;Бірнеше авторлар еңбектерінің бір-біріне сәйкессіздігі;Жаңа перспективалы материалдар мен үлгілердің пайда болуы; Гипотезаны алға жылжытатын жаңа көзқарас пайда болды, сондықтан зерттеу жүргізуге шешім қабылданды. Кіріспе Екіншіден , оқырманға алға қойылған мақсаттың актуальдылығын көрсету. Неліктен сіз көтерген мәселе маңызды және қызықты?Осы тақырыпты алдын зерттеген ғалымдардың жұмыстарына сілтеме келтіру. Кіріспе400-500 сөз;Ұзақ тарихи және эпидемиологиялық очерктерден бас тарту; Кіріспені тақырыпшаларға бөлмеу; Зерттеу мақсатын көрсету; «Көшіру-Қою» командасын пайдаланбау ӘдістерКелесі , оқырманға қандай обьектілер алынғанын және не үшін олар таңдалғанын, жасалынған жұмыста қандай әдістер қолданылғанын көрсету қажет Әдістер 700 сөзге дейін;Зерттеу қайда, қашан жасалды? Зерттеуге материалдар мен әдістерді іріктеу критерийлері; Жаңа әдісті детальды түсіндіру; Ескі әдістерді түсіндірмей, тек сілтеме ғана жасау; Өткен шақты пайдалану; Нәтижелер мен талдауларды алып тастау. Нәтижелер 700-800 сөз;Алынған мәліметтер бойынша қысқа ақпаратты мәтін;Кестелер мен диаграммаларды қолдану;Статистикалық талдау жасау (абсолютті және процентті);Әдісте көрсетілмегендерді, зерттеу нәтижесінде баяндамау керек; Талдаулар және қорытындылар Салыстырмалы нәтижелер анализы –олар басқа зерттеушінің немесе автор нәтижелерімен өзара салыстырылады. Талдаулар және қорытындылар1000 сөзге дейін (барлық текстің 1/3-і)Нәтижелерін қайталанбайтындай етіп шығару;Сізде қандай жаңа нәтижелер?Алға қойған мақсатыңыз орындалды ма?Қорытындыда осы шақты, жеткен мақсатына өткен шақты қолдану;Жалпылама сөйлемдерді көп қолданбау. Әдебиеттер тізімі 20-30 дейін PubMed, Scopus, Web of Science ішінен таңдау Басылым үшін (монографиялар, жинақтар , конференция материалдары) тақырыбы орыс тілінде (курсивті жазумен) және ағылшын тіліне аударылуы керек (квадраттық қоршауда): Iznairov B.M., Obespechenie ratsional’nykh geometricheskikh parametrov mnogozvennykh soedinenii i rezervirovanie ikh elementov (Rational Geometric Parameters of Multicomponent Joints and Backup of Their Components), Saratov: SGTU, 2008, pр. 234-238. Шетелдік библиографиялық стандарттарҒылыми жұмысқа арналған библиографиялық сілтемелер құрылымы: APA – American Psychological Association (5th ed.): Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, 10(2), 49-53. Council of Biology Editors - CBE 6th, Citation-Sequence Author AA, Author BB, Author CC. Title of article. Title of Journal 2005;10(2):49-53.Chicago 15th Edition (Author-Date System) Author, Alan A., B. B. Author, and C. Author. 2005. Title of article. Title of Journal 10, (2): 49-53 Harvard Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. 2005, "Title of article", Title of Journal, vol. 10, no. 2, pp. 49-53.Harvard - British Standard AUTHOR, A.A., AUTHOR, B.B. and AUTHOR, C.C., 2005. Title of article. Title of Journal, 10(2), pp. 49-53. NLM - National Library of Medicine Author AA, Author BB, Author, CC. Title of article. Title of Journal. 2005;10(2):49-53. Керекті журналды іздеуwww.scimagojr.com/journalrank.php Журналдың қара тізімі http://scholarlyoa.com/ Талаптар және стандарттар EQUATOR: http://www.equator-network.org vk.com/isjm_kaznmu vk.com/snokaznmu Назарларыңызға рахмет!

Приложенные файлы

  • pptx 18131365
    Размер файла: 740 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий