oop_lab1_task


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Лабораторна робота №
1

Тема роботи:

inline
-
функції в мові С++

Мета роботи:

Опанування практичними навичками по
використанню
inline
-
функцій

при розробці програм мовою С
++
.

Завдання лабораторної роботи

Завдання 1.

Написати програми, що розв’язують задачі завдання 1
відповідно до Вашого варіанту. Номери задач, що відповідають Вашому
варіанту, наведено у табл.. 1.

Таблиця 1.

Варіанти задач до завдання 1.

Варіант

Задачі

Варіант

Задачі

Варіант

Задачі

Варіант

Задачі

Варіант

Задачі

1

5, 6, 11

6

4, 10, 16

11

7, 9,
15

16

1, 2, 4

21

8, 11, 13

2

1, 4, 8

7

8, 12, 14

12

5, 8, 16

17

5, 9, 15

22

5, 9, 15

3

4, 12,
15

8

1,

13,

15

13

3, 4, 9

18

3, 6, 9

23

3, 8, 16

4

3, 7, 16

9

4, 5,
11

14

4, 6, 13

19

1, 4,
12

24

10, 12,
13

5

2, 9, 14

10

3, 10, 12

15

1, 5, 16

20

7, 9, 14

25

6, 15,
16


Програми повинні надавати користувачу можливість введення
початкових даних, обчислення результату виконувати за допомогою
inline
-
функцій.


1.

Дано відрізок L в сантиметрах. Використовуючи операцію
ділення націло,
знайти кількість повних метрів в ньому (1 метр = 100 см).

2.

Дана маса M в кілограмах. Використовуючи операцію ділення без остачі,
знайти кількість повних тонн в ній (1 тонна = 1000 кг).

3.

Дано розмір файлу в байтах. Використовуючи операцію
ділення без остачі,
знайти кількість повних кілобайт, які займає даний файл (1 кілобайт = 1024
байти).

4.

Дана сторона квадрата a. Знайти його периметр P = 4 • a.

5.

Дана сторона квадрата a. Знайти його площу S = a
2
.

6.

Дано сторони прямокутника a і b. Знайти його
площу S = a • b.

7.

Дано сторони прямокутника a і b. Знайти його периметр P = 2 • (a + b).

8.

Дано діаметр кола d. Знайти його довжину L = π • d. Як значення π
використовувати 3.14.

9.

Дана довжина ребра куба a. Знайти об'єм куба V = a
3
.

10.

Дана довжина ребра куба a.
Знайти площу його поверхні S = 6 • a
2
.

11.

Дано довжини ребер a, b, c прямокутного паралелепіпеда. Знайти його
об'єм V = a • b • c.

12.

Дано довжини ребер a, b, c прямокутного паралелепіпеда. Знайти площу
його поверхні S = 2 • (a • b + b • c + a • c).

13.

Знайти довж
ину кола L заданого радіуса R: L = 2 • π • R. Як значення π
використовувати 3.14.

14.

Знайти площу круга S заданого радіуса R: S = π • R
2
. Як значення π
використовувати 3.14.

15.

Дано два числа a і b. Знайти їх середнє арифметичне: (a + b) / 2.

16.

Дано два невід'ємни
х числа a і b. Знайти їх середнє геометричне, тобто
квадратний корінь з їх добуткуПриложенные файлы

  • pdf 18095969
    Размер файла: 343 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий