TA un REMONTS


3.3.01. Kāds darbs vienmēr jāveic pēc bremžu kluču nomaiņas disku bremžu mehānismos? 1. Jāatgaiso hidrauliskais bremžu pievads;
2. Jānomaina bremžu šķidrums;
3. Vairākkārt jānospiež bremžu pedālis;
4. Jānomaina stāvbremžu troses.
3.3.02. Kā novērst palielinātu spēli salāgojumā : motora cilindrs – virzulis?
1. Slīpēt cilindrus, izmantot remontizmēra virzuļus un gredzenus;
2. Izvirpot un honēt cilindrus, izmantot remontizmēra virzuļus un gredzenus;
3. Honēt cilindrus un izmantot remontizmēra virzuļus un gredzenus;
4. Mainīt cilindru čaulas un slīpēt virzuļus.
3.3.03. Cik lielai jābūt atstarpei starp sadalītāja – pārtraucēja kontaktiem?
1. 2,3 – 2,9 mm;
2. 0,04 – 0,18 mm;
3. 0,35 – 0,45 mm;
4. 0,85 – 1,05 mm.
3.3.04. Ieskrūvējot jaunas aizdedzes sveces ar konisku blīvējošu virsmu, no sākuma tās ieskrūvē līdz blīvējošo virsmu saskarei, pēc tam ar aizdedzes sveču atslēgu pagriež vēl par... 1.  10 - 15º;
2.  30º;
3.  90º;
4.  180º.
3.3.05. Ieskrūvējot jaunas aizdedzes sveces ar blīvgredzenu, no sākuma tās skrūvē līdz detaļas saskaras, pēc tam pievelk ar aizdedzes sveču atslēgu pagriežot vēl par...
1. 10 - 15º;
2. 30º;
3. 90º;
4. 180º.
3.3.06. Kāpēc rodas bojājumi, ja elektriskais benzīna sūknis (rullīšu tipa) tiek darbināts bez degvielas?
1. Sūknis netiek dzesēts;
2. Eksplodē pāri palikušās degvielas tvaiki;
3. Sūknis iesūc gaisu;
4. Stipri palielinās tā patērētā strāva, kas bojā kolektoru.
3.3.07. Kādas sekas ir samazinātai vārstu siltumatstarpei?
1. Vārsts var pārkarst;
2. Motoram darbojoties parādīsies raksturīgs troksnis (vārsti „grab”).;
3. Pazemināsies motora jauda un pasliktināsies cilindra pildījums sakarā ar to, ka vārsts pārāk īsu brīdi ir vaļā.;
4. Vārsts atvērsies pārāk vēlu un aizvērsies pārāk ātri..
3.3.08. Kurā no atbildēm minētās mērvienības ir SI pamatmērvienības?
1. Kelvins, kilovats, kilograms;
2. Kilograms, sekunde, ņūtons;
3. Sekunde, metrs, džouls;
4. Metrs, kilograms, ampērs.
3.3.09. Ar kādu paņēmienu līdzsvaro kardānvārpstu?
1. Ar horizontālo;
2. Ar statisko;
3. Ar dinamisko;
4. Ar termisko.
3.3.10. Kādu virsmu apstrādei izmanto honēšanu?
1. Detaļas gala virsmas apstrādei;
2. Detaļas iekšējās cilindriskās virsmas apstrādei;
3. Detaļas ārējās cilindriskās virsmas apstrādei;
4. Detaļas sfēriskās virsmas apstrādei.
3.3.11. Kā racionālāk atrisināt problēmu, ja maiņstrāvas ģeneratoram pārdedzis rotora tinums?
1. Salodēt tinumu un piesūcināt ar laku;
2. Nomainīt rotoru;
3. Pārtīt bojāto tinumu;
4. Atjaunot tinuma bojāto daļu.
3.3.12. Konstatējot bojājumu vienā no koniskā galvenā pārvada zobratiem, bojājums jānovērš nomainot...
1. Zobratu pāri;
2. Bojāto zobratu pret jaunu;
3. Bojāto zobratu pret lietotu;
4. Galveno pārvadu.
3.3.13. Kas jāievēro, salāgojot virzuli ar pirkstu?
1. Izmēru grupas;
2. Svara grupas;
3. Detaļu materiāla saderība;
4. Detaļu termiskā apstrāde.
3.3.14. Kā līdzsvaro kardānpārvadu?
1. Noņemot materiālu ar urbšanu;
2. Apvirpojot vārpstas galus;
3. Piemetinot metāla plāksnītes;
4. Uzkausējot materiālu ar metināšanu.
3.3.15. Kā atjaunot sveces urbuma vītni cilindru galvā?
1. Izmantojot papildus remonta detaļu;
2. Karsējot un iegriežot nominālvītni;
3. Izmantojot remontizmērus;
4. Izmantojot ķīmiskos remonta līdzekļus.
3.3.16. Kā atjaunot klaņa apakšējās galviņas ģeometrisko formu?
1. Lietojot starplikas;
2. Uzmetinot;
3. Presējot;
4. Apstrādājot dalījuma virsmas, izvirpojot un honējot.
3.3.17. Kas jādara, ja motora cilindru darba virsma izdilusi vairāk par 0,2 mm?
1. Jāapstrādā līdz atbilstošam remontizmēram;
2. Jālieto esoša izmēra jauns virzulis;
3. Jānomaina virzuļa gredzeni;
4. Jāpiemeklē attiecīga izmēra virzulis.
3.3.18. Kurš no minētajiem paņēmieniem nav pieļaujams remontējot izdilušas gultņu ligzdas?
1. Izvirpojot un iepresējot papildus remonta detaļas – gredzenus;
2. Attaukojot un uzklājot polimēru materiālus;
3. Metalizējot;
4. Iepunktējot gultņu sēžas.
3.3.19. Kas jāveic pirms vārstu ligzdu iepresēšanas?
1. Jāsasilda motora bloka galva;
2. Vārstu ligzda jāieziež ar grafīta pulveri;
3. Jāsasilda vārstu ligzda;
4. Vārstu ligzda jāieziež ar molibdēna disulfīta pulveri.
3.3.20. Berzes uzlikas bremžu lokiem kravas automobiļiem piestiprina ar...
1. Titāna kniedēm;
2. Mīksta alumīnija kniedēm;
3. Dūralumīnija kniedēm;
4. Cietsakausējuma kniedēm.
3.3.21. Kā montē rites gultņus uz rotējošām vārpstām?
1. Ar spēli;
2. Ar uzspīli;
3. Bez uzspīles;
4. Iepriekš uzkarsējot vārpstu.
3.3.22. Kā montējot uz virzuļa kompresijas gredzena, jābūt vērstai tā iekšējai fāzītei?
1. Uz virzuļa apakšējo pusi;
2. Uz degkameras pusi;
3. Vienalga uz kuru pusi;
4. Fāzītes orientāciju nosaka pēc uzraksta uz gredzena.
3.3.23. Ja virzuļa pirksta un klaņa montāžas savienojums ir paredzēts ar uzspīli, tad tos savieno...
1. Ar hidrauliskās preses palīdzību;
2. Iepriekš sasildot pirkstu;
3. Iepriekš sasildot klani;
4. Iepriekš sasildot pirkstu un klani.
3.3.24. Četrtaktu motora vārstu blīvējošās virsmas platums pārsniedz maksimāli pieļaujamo. Kā to var samazināt?
1. Samazinot vārstu siltumatstarpi;
2. Palielinot vārstu siltumatstarpi;
3. Izmantojot hidrokompensatorus;
4. Veicot vārstu ligzdu mehānisko apstrādi.
3.3.25. Divi mehāniķi, pēc cilindru galvas nomaiņas, diskutē par tās stiprināšanas elementu pievilkšanu. Mehāniķis A saka, ka daudzi motoru ražotāji rekomendē lietotos stiprināšanas elementus nomainīt pret jauniem. Mehāniķis B saka, ka daudzi motoru ražotāji rekomendē pirms cilindru galvas stiprināšanas elementu pēdējās pievilkšanas iedarbināt, uzsildīt un atdzesēt motoru. Kuram no viņiem ir taisnība?
1. Tikai mehāniķim A;
2. Tikai mehāniķim B;
3. Taisnība ir abiem;
4. Taisnība nav nevienam.
3.3.26. Kādā secībā jāregulē aizdedzes sistēma, ja Jūs esat nomainījuši kontaktus, neizņemot sadalītāju?
1.Aizdedzes moments, aizvērtu kontaktu stāvokļa leņķis;
2. Aizvērtu kontaktu stāvokļa leņķis, kontaktu atstarpe;
3. Kontaktu atstarpe vai aizvērtu kontaktu stāvokļa leņķis, aizdedzes moments;
4. Jāatvieno kondensators; jāsavieto kloķvārpstas, sadales vārpstas un sadalītāja vārpsta atbilstoši izveidotajām atzīmēm.

Приложенные файлы

  • docx 18074680
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий