Metody_opt_kaz_60


Шаблон перечня вопросовписьменныхи устных экзаменов
ТВ1-сложный теоретический вопрос
ТВ2-теоретический вопрос средней сложности
ПОЗ-практико-ориентированное задание
600
№ Вопросы тема вопросов тип (ТВ1,ТВ2,ПОЗ)
1 Сызықты программалау есебіне алгебралық талқылау жасау. Сызықты программалау ТВ12 Сызықтық функцияның максимумын іздеу. Сызықты программалау ТВ13 Сызықтық функцияның минимумын іздеу. Сызықты программалау ТВ14 Сызықтық программалау есебін симплекс кестесімен шығару алгоритмі. Сызықты программалау ТВ15 Жасанды базис әдісі. Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ТВ16 Сызықтық программалау есебінің өзара қосжақты есептері. Сызықты программалау есебінің өзара қосжақты есептері ТВ17 Функцияның экстремумын табу. Сызықты емес оңтайландыру ТВ18 Унимодальды функциялар. Бір айнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ19 Жекелеп қарап шығу әдісі. Бір айнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ110 Дөңес жиындар және дөңес функциялар. Көпайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ111 Градиенттік түсу әдісі. Көпайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ112 Ең тез түсу әдісі. Көпайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ113 Түйіндес бағыттар әдісі. Көпайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ114 Лагранждың көбейткіштер әдісі. Варияциялық қисап ТВ115 Сызықтық программалау есебін симплекс кестесімен шығару алгоритмі. Есептің практикада қолданылуына талдау жасау. Сызықты программалау ТВ116 Жасанды базис әдісі. Есептің практикада қолданылуына талдау жасау. Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ТВ117 Лагранж функциясы. Варияциялық қисап ТВ118 Сильвестер әдісі. Варияциялық қисап ТВ119 Изопериметрлік есеп. Варияциялық қисап ТВ120 Больц есебі. Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ТВ121 Гаусс-Зейдел әдісі. Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ТВ122 Пауэлла әдісі. Бір айнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ123 Гамори әдісі. Сызықты емес оңтайландыру ТВ124 Кездейсоқ іздеу әдісі. Сызықты емес оңтайландыру ТВ125 Варияциялық қисаптың қойылуы. Варияциялық қисап ТВ126 Ньютон-Рафсон әдісі. Көп айнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ127 Пауэлла алгоритмі. Бір айнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ128 Кун Таккер теоремасы. Сызықты емес оңтайландыру ТВ129 Динамикалық программалау. Сызықты емес оңтайландыру ТВ130 Бүтін санды программалау. Сызықты емес оңтайландыру ТВ131 Шектеусіз ақырлы тегіс есептер. Сызықты программалау ТВ232 Құнды қағаздарға сипаттама. Сызықты программалау ТВ233 Сызықты программалау ТВ234 Сызықты программалаудағы қосалқы есеп. Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ТВ235 Леонтьев және Нейман моделі. Көпайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ236 Көпайнымалы функцияның экстремумы. Көпайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ237 Фреш туындысы. Көпайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ238 Басқару есептері. Тасымалдау есебі ТВ239 Үрдістерді модельдеу. Сызықты емес оңтайландыру ТВ240 Сызықты программалау. Сызықты программалау ТВ241 Сызықтық программалау есебін симплекс әдісімен шығару алгоритмі. Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ТВ242 Функцияның экстремумы. Сызықты емес оңтайландыру ТВ243 Шартсыз оңтайландыру есептеріндегі экстремумның қажетті және жеткілікті шарттары. Сызықты емес оңтайландыру ТВ244 Бірайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау. Бір айнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ245 Көпайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау. Көпайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ246 Шарттыоңтайландырудыңклассикалықесебі. Сызықты емес оңтайландыру ТВ247 Якоби есебі. Сызықты емес оңтайландыру ТВ248 Есептің қойылуы. Тасымалдау есебі ТВ249 Дөңес және ойыс функциялар. Көпайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ250 Шешуші жол, шешуші баған қалай анықталады? Көпайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ251 М функциясы деп қандай функцияны айтамыз? Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ТВ252 Т есебінің қойылуы. Тасымалдау есебі ТВ253 Қосжақты есептердің қасиеттері. Сызықты программалау есебінің өзара қосжақты есептері ТВ254 Қосжақтылықтың негізгі теоремалары. Сызықты программалау ТВ255 Қосжақтылықтың негізгі теңсіздігі. Сызықты программалау есебінің өзара қосжақты есептері ТВ256 Квадраттық оңтайландырудың дөңес есебі. Сызықты емес оңтайландыру ТВ257 Координат бойыншатүсуәдісі. Сызықты емес оңтайландыру ТВ258 Релаксация әдісі. Сызықты емес оңтайландыру ТВ259 Антиградиент ұғымы. Көпайнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ТВ260 Теріс емес, теріс, оң емес, оң анықталған матрицалардың анықтамалары. Сызықты емес оңтайландыру ТВ261 Сызықтық программалау есебін шығар: 4x1+5x2 ≤7,7x1 +4x2≤8,9x1+8x2≤9x1≥0, x2≥0,F=2x1+3x2 →maxСызықты программалау ПОЗ
62 Сызықтық программалау есебін шығар: -2y1+y2+y3≥2y1-y2-y4≤-1y1≥0, y2≥0,y3≥0, y4≥0, Z=-6y1+10y2+9y3+8y4→minСызықты программалау ПОЗ
63 Сызықтық программалау есебін шығар: -2x1-x2≤-6,x1+x2≤10,x1≤9x2≤8x1≥0, x2≥0, F=2x1+x2 →maxСызықты программалау ПОЗ
64 Сызықтық программалау есебін шығар: x1-2x2≥-6,x1+2x2≤10,3x1-x2≤9x1≥0, x2≥0, F=2x1+4x2 →maxСызықты программалау ПОЗ
65 Сызықты программалау есебін шығар:x1+2x2≥4,3x1-x2≥3,x1-x2≤4x1≥0, x2≥0, F=2x1-x2 →maxСызықты программалау ПОЗ
66 Сызықты программалау есебін шығар:x1+2x2≥4,3x1-x2≥3,x1-x2≤4x1≥0, x2≥0, F=2x1-x2 →minСызықты программалау ПОЗ
67 Сызықты программалау есебін шығар:4x1+5x2≤7,7x1+4x2≤8,9x1+8x2≤9x1≥0, x2≥0, F=2x1+3x2 →maxСызықты программалау ПОЗ
68 Сызықты программалау есебін шығар:-x1+x2≤2,x1-2x2≤2,2x1+x2≥1,x1+2x2≥1,3x1+2x2≤6x1≥0, x2≥0, F=2x1-x2 →maxСызықты программалау ПОЗ
69 Стационар нүктесін тап:fX=8x12-5x22Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
70 Функцияның шартты экстремум нүктелерін тап: x1+x2=2,x2+x3=2f=x1∙x2+x2∙x3Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
71 Функция дөңес пе, жоқ па анықта, оның экстремаль мәндерін тап:
fX=-x12-x2 2-x32+x2+x2x3Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
72 Функцияның экстремум нүктесін тап:
fX=-x12-x2 2-x32+x1x2+2x2+3x3-3Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
73 Ньютон-Рафсон әдісімен функцияның стационар нүктелерін тап:
fX=x13-(x1-2)2-2(x2-3)2-2(x3-3)2-2x1x3-4x2x3Бір айнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ПОЗ
74 Сызықтық программалау есебін симплекс әдісімен шығар:-2x1-2x2+3x3-x4≥-6,x2-x3+x4≤2,x1-x2+2x3≤5xj≥0 , j=1,4 F=2x1+3x2 +2x3+x4 →maxСызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
75 Сызықтық программалау есебін симплекс әдісімен шығар:-2x1+3x2 +x3≤4,x1 -2x2+6x3+x4≤4,x1+x2+2x4≤5x1≥0, x2≥0,x3≥0, x4≥0, F =19+5x1-2x2 -3x3→minСызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
76 Сызықтық программалау есебін симплекс әдісімен шығар:x1-2x2≥-6,x1+2x2≤10,3x1-x2≤9x1≥0, x2≥0, F=2x1+4x2 →maxСызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
77 Сызықтық программалау есебін шығар:x1+2x2≥4,3x1-x2≥3,x1-x2≤4x1≥0, x2≥0, F=2x1-x2 →minСызықты программалау ПОЗ
78 Сызықтық программалау есебін симплекс кестенің көмегімен шығар: 4x1+5x2≤7,7x1+4x2≤8,9x1+8x2≤9x1≥0, x2≥0, F=2x1+3x2 →maxСызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
79 Сызықтық программалау есебін симплекс кестенің көмегімен шығар:-2x1-2x2+3x3-x4≥-6,x2-x3+x4≤2,x1-x2+2x3≤5xj≥0 , j=1,4 F=2x1+3x2 +2x3+x4 →maxСызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
80 Сызықтық программалау есебін симплекс кестенің көмегімен шығар:
-2x1+3x2 +x3≤4,x1 -2x2+6x3+x4≤4,x1+x2+2x4≤5x1≥0, x2≥0,x3≥0, x4≥0, F =19+5x1-2x2 -3x3→minСызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
81 Сызықтық программалау есебін шығар:-x1+x2≤2,x1-2x2≤2,2x1+x2≥1,x1+2x2≥1,3x1+2x2≤6x1≥0, x2≥0, F=2x1-x2 →maxСызықты программалау ПОЗ
82 Сызықтық программалау есебін жасанды базис әдісін қолданып симплекс кестемен шығар:x1-2x2+2x4-x5=2,x1+2x2-x3+2x4=0,3x1+3x2+2x3+3x4-3x5=14xj≥0, j=1,5FX=6x1-3x2+x5→minСызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
83 Сызықтық программалау есебін жасанды базис әдісін қолданып симплекс кестемен шығар:
С = 783 245 11310 567 918 А=150170110В=(110 120 80 50 70)
Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
84 Сызықтық программалау есебіне қосжақтылық есебін құрып, құрылған қосжақты есептің тиімді шешімін тап: С = 458 792 169 3211 А=507040В=(30 60 45 25)
Сызықты программалау есебінің қосжақты есептері ПОЗ
85 Функцияның стационар нүктелерін тап:
С = 427 719 386 918 А=1157068В=(95 38 50 70)
Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
86 Функция унимодальды болатын х аралығын тап:
С = 234 323 542 416 А=304020В=(20 25 35010)

Бір айнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ПОЗ
87 Функция унимодальды болатын х аралығын тап
С = 323 232 411 154 А=504020В=(30 25 35 20)
Бір айнымалы функцияны шартсыз минимизациялау ПОЗ
88 Есептің шешімін тап:
С=432 546 179 283 А= 402030В=(20 25 30 15)
Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
89 Есептің шешімін тап
С = 1510 474 385 596 А = 253040В=(20 20 40 15) Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару ПОЗ
90 Екі айнымалы квадраттық функцияны дөңестікке зерттеу керек:
С = 613 7210 3520 561 А = 10015050
В = (75 80 60 85) Сызықты программалау есебін симплекс әдісімен шығару
ПОЗ
Составители: _____________________

Приложенные файлы

  • docx 18073026
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий