11_VI_2011


11 клас


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
(35 год.)№ з/п

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки
1. 2. 3. 4.

ВСТУП (1 год.)1. Економічні, соціальні та політичні перетворення у повоєнному світі та основні тенденції суспільного розвитку у др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.
Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси, їх спричиненість, прояви та наслідки.
Тема 1. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. (5 год.)2. Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Характеристика військових дій на першому етапі війни
1939 – червень 1941 рр. План «Барбаросса». Напад Німеччини на СРСР. Перебіг подій на радянсько- німецькому фронті у 1941–1942 рр. Процес формування антигітлерівської коаліції.
Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на
окупованих територіях. Голокост. Сталінградська битва. Розгром німецьких військ на Орловсько-Курській дузі. Наступальні операції Червоної Армії. Визволення території СРСР, перенесення військових дій у Центральну та Східну Європу.
Зміна ролі чоловіка і жінки в повсякденному житті в
умовах війни.
Відкриття другого фронту в Європі. Завершальний період війни в Європі та Азії. Роль визначних військових, державних та політичних діячів в перемозі над нацизмом та фашизмом.
Зміни у світі внаслідок Другої світової війни. Політичні,
економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини. Сан-Франциська конференція та створення ООН. Нюрнберзький та Токійський процеси над воєнними злочинцями.


3.


4.


5.


6.
7.
Урок узагальнення (оцінка за тему)
Тема 2. США ТА КАНАДА У 1945 – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. (3 год.)

1. 2. 3. 4.


8.
Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу. США у 1945–1960 рр. Посилення внутрішньополітичної реакції.. Масовий негритянський рух в 60-х рр.
США в 60–70 рр. ХХ ст. Внутрішня та зовнішня політика
адміністрацій Дж. Кеннеді, Л. Джонсона, Р. Ніксона. США у 80–90 рр. ХХ ст. Рейганоміка.
«Нова економічна філософія» Б. Клінтона.
Сучасні внутрішньополітичні та зовнішньополітичні пріоритети американських президентів ХХІ ст. Перспективи розвитку українсько-американських відносин.
Канада у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Проблема Квебеку. Українсько-канадські відносини.

9.

10.

11.
Тема 3. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 – поч. ХХІ ст.)(4 год.)12. Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршалла. Початок європейської економічної інтеграції.
Німеччина. Створення ФРН і НДР. Німецьке «економічне диво». Об’єднання Німеччини. Українсько-німецькі відносини.
Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів у 40 – 70-х рр. ХХ ст. Трансформація Британської колоніальної імперії. Тетчеризм. «Третій шлях» Т. Блера. Сучасне становище у країні.
Франція. Соціально-економічний та політичний розвиток
Четвертої Республіки. Становлення П’ятої Республіки. Травневі події 1968 р. Ш. де Голль. Франція наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Взаємини Франції з Україною. Італія. Проголошення республіки. Італійське
«економічне диво». Державна програма боротьби з
мафією. Соціально-економічний і політичний розвиток країни наприкінці ХХ- на поч. ХХІ ст.
Інтеграційні процеси в Європі наприкінці ХХ – на поч.
ХХІ ст. – здобутки та проблеми.


13.


14.


15.
16.
Урок узагальнення (оцінка за тему)
Тема 4. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ (3 год.)


17. Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки. Завершення епохи Сталіна.
Загострення політичної боротьби після смерті Сталіна.
«Хрущовська відлига».
Роки «брежнєвського застою». (1964–1985 рр.). Суспільно-політичне життя країни. Дисидентський рух.
Від «перебудови» до розпаду СРСР (1985–1991 рр.) Лібералізація суспільного та політичного життя.

18.
1. 2. 3. 4.19 Антидержавний путч 1991 р. Розпад СРСР. Росія у кінці
ХХ – на початку ХХІ ст.
Нові незалежні держави Балтії, Закавказзя та Середньої Азії, Білорусь, Молдова. Особливості шляхів історичного розвитку.
Тема 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 – ПОЧ. ХХІ ст.) (3 ГОД.)

20. Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Утворення системи світового соціалізму. Кризові явища 60–70-х рр. ХХ ст.
Демократичні революції, особливості їх здійснення. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства. Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.
21.
22.
23.
Урок узагальнення (оцінка за тему) Тема 6. РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В ДР. ПОЛ. ХХ – НА ПОЧ. ХХІ ст. (5 год.)24. Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав. Нові індустріальні країни.
Японія. Повоєнне реформування країни. Японське
«економічне диво». Внутрішня та зовнішня політика
Японії наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст.
Китай. Проголошення КНР. Соціально-економічні експерименти китайських комуністів. Культ особи Мао Цзедуна. Реформування економіки Китаю наприкінці ХХ на поч. ХХІ ст.
Індія. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність. Курс Дж. Неру та І. Ганді у внутрішній та зовнішній політиці. Розвиток Індії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Країни Африки та Близького Сходу. Здобуття
незалежності народами континенту. Крах апартеїду на
Півдні Африки. Утворення держави Ізраїль. Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання. ЛатинськаАмерика.Особливості соціально- економічного та політичного розвитку країн регіону в повоєннийчас.Варіанти революційного процесу: Кубинська революція, революція в Чилі.
Встановлення конституційного ладу в ряді країн регіону. Українці в країнах регіону.


25.


26.


27.


28. Тема 7. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У ДРУГІЙ ПОЛ. ХХ – НА ПОЧ. ХХІ ст. (2 год.)


29. Виникнення і розгортання «холодної війни». Міжнародні кризи і конфлікти у 40–80-х рр. ХХ ст. Спроби роззброєння: Договір про заборону випробувань ядерної зброї; нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі.
1. 2. 3. 4.


30. Кінець «холодної війни». Нове політичне мислення. Перехід від конфронтації до співробітництва. Внесок України в поліпшення загальної атмосфери безпеки у світі.
Тема 8. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ (1945 – ПОЧ. ХХІ ст.) (3 год.)


31. Основні напрямки НТР в др. пол. ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина. Наукові відкриття, поява нових галузей науки, високих технологій, інтеграція науки і виробництва.
Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя
людей провідних країн світу та країн, що розвиваються. Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства.
Основні тенденції і течії розвитку літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорт.

32.

33.
Тема 9. СВІТ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (1 год.)

34. Оптимальні шляхи подолання світових глобальних проблем: екологічної, демографічної, соціально- економічних проблем людства.
35.
Урок узагальнення (оцінка за тему)Джерело: Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
http://www.mon.gov.ua/education/average/new_pr

Приложенные файлы

  • docx 18070170
    Размер файла: 71 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий