11-bi-bu-116-638


Тема 7 Генотип як цілісна система

7
і
Мал. 18.4. Перенесення геню у бактеріальну клітину: 1 - людська клітина; 2 - молекула ДНК людської клітини: 3 - клітина бактерії: 4 - бактеріальна плазміда: 5 - ген. який кодує гормон інсулін: 6-за допомогою ферменту бактеріальну плазміду «розшивають»;
- за допомогою іншого ферменту «вшивають» ген гормону інсуліну у бактеріальну плазміду, отримуючи рекомбінантну ДНК:
- плазміду-вектор вводять у клітину бактерії: 9 - при розмноженні бактеріальної клітини відбувається клонування гену інсуліну:
о
10 - молекули синтезованого інсуліну
8
*

тів, отриманих за допомогою методів генної інженерії, щорічно зростає.
Крім вирішення практичних питань (підвищення продуктивності штамів мікроорганізмів, внесення до прокаріотичних клітин генів, які відповідають за синтез вітамінів, гормонів, ферментів тощо), в майбутньому генна інженерія буде здатна замінювати дефектні алелі певних генів нормальними на ранніх етапах онтогенезу; поєднувати в одному геномі спадкову інформацію різних організмів тощо. Технологія перенесення від прокаріотів генів, які відповідають за фіксацію атмосферного азоту, до клітин вищих рослин, дала б змогу скоротити витрати на виробництво і внесення в ґрунт азотних добрив.
Результати генної інженерії важливі для розвитку теоретичної біології. Завдяки їм були зроблені важливі відкриття про будову та функціонування генів, структуру геномів та ін. Для генної інженерії важливе створення банків генів, тобто колекцій генів і геномів різних організмів.
Унаслідок накопичення величезної маси даних у різних галузях біології, зокрема розшифрування послідовностей нуклеотидів у ДНК окремих хромосом і геномів різних видів, виникла окрема галузь знань - біоінфор- митника. Одним з її напрямів є застосування математичних методів і комп’ютерної техніки для збереження та аналізу цієї інформації.
Нині багато уваги приділяють генетично зміненим, або трансгенним, організмам (генетично модифіковані організми - ГМО). Наприклад, методами генної інженерії в геном рослин вводять певні гени, які забезпечують стійкість до дії пестицидів, шкідників, збудників захворювань, інших несприятливих факторів довкілля. Зокрема, до геному певних сортів картоплі вбудовано гени бактерій, що робить цю рослину неїстівною для колорадського жука. Генетично модифіковані організми часто мають підвищені показники продуктивності та плодючості, що важливо для розв’язання проблеми забезпечення людства продуктами харчування.
З 1996 р. у США, Канаді, Аргентині та інших країнах розпочали масово вирощувати генетично змінені рослини. Але до таких організмів, доки вони не пройдуть належної всебічної перевірки, слід ставитись обережно.


Приложенные файлы

  • docx 18069274
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий