AK_ekzamen_shpory


Апаратне забезпечення – це
це електронні схеми, пам'ять, засоби вводу-виводу;
Архітектура комп’ютера-це:
це технічний опис деталей пристроїв комп’ютера;
В 3-адресній команді вказується
адреса 2 операндів і адреса розміщення результату
Виходи вирішення конфліктів в шині потрібні для:
регулювання потоку інформації в шині
Динамічна оперативна пам'ять (Dynamic RAM – DRAM) характеризується
дані можуть зберігатися скільки завгодно, доки на мікросхему подається живлення;
Для даної арифметичної схеми зсуву як організувати зсув ліворуч?
на вхід С подати 0;
Для даної арифметичної схеми зсуву як організувати зсув праворуч?
на вхід С подати 1;
До категорій виходів керування не відносяться:
виходи синхронізуючого сигналу
До якого типу пам’яті доступ є найменший?
Регістрова
Драйвером шини називають:
мікросхему, через яку задаючі пристрої пов’язані з шиною
Застосування двійкової системи числення в обчислювальній техніці зумовлене
особливостями побудови процесора
Інтерпретація –
написання програми машинною мовою, що бере програми у якості вхідних даних, розглядає кожну команду по черзі і відразу виконує еквівалентний набір команд;
Кеш-пам'ять – це
невеликий об’єм швидкої пам'яті DRAM, що є буфером між процесором і оперативною пам'яттю
Компілятори – це
це транслятори, що обробляють програми написані на мові високого рівня;
Машинна мова – це
набір команд, які можуть виконуватися електронними схемами комп'ютера;
На якому рисунку зображена схема декодера? – 3

На якому рисунку зображена схема демультиплесора?
Відповідь 2 схема(1 вхід багато виходів)
На якому рисунку зображена схема компаратора?

На якому рисунку зображена схема мультиплесора?
Відповідь 1 схема(багато входів 1 вихід)
Не існує таких виводів мікросхеми центрального процесора:
логічних
Оперативна пам’ять призначена для
зберігання програм і даних, що потрібні процесору;
Особливість мультиплексної шини:
немає поділу на адресні і інформаційні лінії
Пам’ять в 1 біт – це
найменша неподільна одиниця інформації; місткість тригера
Перекосом шини називають:
передача сигналів на різних лініях з різною швидкістю
Півсуматор – це
схема для обчислення біту суми і біту переносу;
Повний суматор – це
схема для обчислення біту суми з врахуванням біту переносу з молодшого розряду;
При децентралізованому арбітражі шини
Пристрої самі визначають свою пріоритетність
При яких комбінаціях вхідних сигналів RS – тригер (защіпка) має стабільні стани?
При всіх, крім C:1 S:1 R:1
Принцип локальності кеш-пам'яті полягає у тому, що
якщо процесору потрібно деяке слово, спочатку він звертається до кеш-пам'яті. Тільки в тому випадку, якщо слова там немає, він звертається до основної пам'ятіПріоритет пристроїв для надання їм доступу до шини при централізованому арбітражі шини визначається:
найвищий пріоритет у найближчого до арбітра пристрою
Протокол шини –це:
чіткі правила організації роботи шини
Робота тракту даних контролюється…
мікропрограмою
Сигнал переривання передається шиною для
Повідомлення мікропроцесор пристроями вводу виводу про завершення використання шини
Синхронність чи асинхронність шини визначається
наявністю додаткової синхронізуючої лінії
Скільки станів має буд-який тригер або защіпка?
Два стійкі стани
Спеціальні виводи для передачі сигналів мікропроцесора необхідні для:
для обміну інформацією між процесором і сопроцесоромСуматор з вибором переносу – це
декілька повних суматорів;
Суматор з наскрізним переносом – це
схема для обчислення біту суми і біту переносу з врахуванням біту переносу з молодшого;
Суть організації конвеєра полягає
команда ділиться на декілька етапів, кожний з яких виконується визначеною частиною апаратного забезпечення, причому всі ці частини команди можуть виконуватися паралельно
Суть організації масивно - паралельного процесора
виконанні однакової послідовності команд над різними наборами даних декількома процесорами;
Суть організації суперскалярної архітектури полягає..
відділ виклику команд бере з пам'яті відразу по дві команди і виконує паралельно, розбиваючи команду на декілька етапів, які виконуються паралельно. Має бути забезпечено 2 АЛП для паралельних операцій;
Тракт даних – це
це регістри разом з АЛП;
Трансляція – це
це заміна кожної команди на еквівалентний набір команд машинної мови. Комп'ютер виконує нову програму, написану машинною мовою.
Шина не має ліній:
логічних
Що таке мікропроцесор?
Інтегральна мікросхема, яка виконуєкоманди, щопоступають на їївхід і керує роботою машини;
Який з пристроїв може бути підпорядкованим:
сопроцесорЯкий з пристроїв ніколи не може бути задаючим по відношенню до шини:
пам’ять
Який тип шин з перерахованих не існує:
VMEF
Яким чином мають виконуватися всі команди згідно принципів RISC
RISC команди мають виконуватися безпосередньо апаратним забезпеченням
Які вимоги ставляться до команд згідно принципів RISC
команди мають легко декодуватися.
Які з нижче приведених способів адресації відносяться до непрямих способів адресації операндів?1 неявна; 2 безпосередня; 3 абсолютна; 4 опосередкована; 5 відносна; 6 автоінкрементна; 7 скорочена; 8 стекова;
?
Які з нижче приведених способів адресації відносяться до прямих способів адресації операндів?1 неявна; 2 безпосередня; 3 абсолютна; 4 відносна; 5 автоінкрементна; 6 скорочена; 7 стекова;
2)Безпосередня, 3)абсолютна, 7)стековаЯкі з перелічених логічних функцій може виконувати АЛП:
Всі
Які існують основні форми паралелізму
на рівні команд та процесорів
Якщо в адресних полях команди вказується то це адресація?
?
Якщо в адресному полі команди вказується адреса пам’яті, де зберігається адреса операндів, то це адресація?
?
Якщо в адресному полі команди вказується адреси комірок надоперативної пам’яті, то це адресація?
?
Якщо в адресному полі команди вказується не адреса, а сам опернад, то це адресація?
?
Якщо в адресному полі команди вказується повна адреса пам’яті, де зберігається операнд, то це адресація?
?
Якщо в команді відсутнє адресне поле і операнд задається кодом операції, то це адресація?
?
Якщо запит є від кількох пристроїв з однаковим пріоритетом:
використовується система послідовного опитування
Якщо команди з програми вибираються послідовно одна за одною, то це
Природня адресація
Якщо на входи і декодера АЛП подати керуючий сигнал 00, яку функцію буде виконувати АЛП?
Логічне І: А*В
Якщо на входи і декодера АЛП подати керуючий сигнал 01, яку функцію буде виконувати АЛП?
Логічне АБО: А+В
Якщо на входи і декодера АЛП подати керуючий сигнал 10, яку функцію буде виконувати АЛП?
Логічне НЕ: інверсія
Якщо на входи і декодера АЛП подати керуючий сигнал 11, яку функцію буде виконувати АЛП?
Арифметичне додавання
Якщо ПК має одну зовнішню шину, вона називається:
системною
Якщо структура команди, то така адресація команд називається , де КОП – код операції; Аоп- адреса операнда; Анк – адреса наступної команди.
Примусова адресація
Якщо структура команди, то така адресація команд називається , де КОП – код операції; Аоп- адреса операнда;
Пряма адресація
Якщо чергова команда вибирається за адресою, що вказана у попередній команді, то це
Примусова адресація

Приложенные файлы

  • docx 18069043
    Размер файла: 114 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий