SPPR_МКР2

Системи і методи підтримки прийняття рішень
Питання до МКР№2
Модуль 2. Математичні методи обробки експертної інформації при прийнятті рішень та основи теорії корисності. (16л+18пр)

Тема 5. Прийняття рішень методом голосування.
Модель голосування. Профіль.
Правило відносної більшості.
Правило Борда.
Правило Кондорсе.
Колективний порядок.
Аксіоми голосування.
Парадокси голосування.
Класифікація систем голосування.

Тема 6. Експертні методи прийняття рішень.
Характеристика задачі експертного оцінювання.
Операції експертного оцінювання.
Загальна схема експертизи.
Множина можливих оцінок.
Множина допустимих оцінок.
Взаємодія експертів.
Зворотній зв'язок в експертизі.
Підбір експертів.


Тема 7. Методи обробки експертної інформації.
Статистичні методи обробки експертної інформації. Експертизи Е1-Е6.
Алгебраїчні методи обробки експертної інформації. Експертизи Е7-Е12.
Коефіцієнт конкордації.

Тема 8. Метод аналізу ієрархій.
Типи методу аналізу ієрархій.
Метод попарного порівняння елементів ієрархії.
Матриці попарних порівнянь.
Оцінка однорідності суджень.
Оцінка однорідності ієрархії.
Агрегація думок множини експертів.

Тема 9. Функції корисності в умовах визначеності.
Відношення переваги.
Слабке впорядкування.
Строге впорядкування.
Функції корисності на злічених множинах.
Функції корисності на незлічених множинах.

Тема 10. Теорія очікуваної корисності.
Модель очікуваної корисності. Відображення альтернатив у наслідки.
Модель управління станами природи. Нормальна форма ЗПР. Відображення станів у наслідки.
Очікувана корисність для простих імовірнісних мір.
Основна теорема теорії очікуваної корисності.

Тема 11. Функції корисності в умовах ризику і невизначеності.
Мінімаксний критерій.
Критерій Байеса-Лапласа.
Критерій мінімізації дисперсії оцінки.
Критерій максимізації ймовірності.
Модальний критерій.
Критерій Севіджа.
Критерій Гурвіца
Критерій Ходжа-Лемана.
Критерій Гермейера.
Критерій добутків.

Тема 12. Життєвий цикл систем. Управління життєвим циклом СППР.
Поняття життєвого циклу і важливість управління життєвим циклом систем.
Стандарти життєвого циклу.
Аспекти управління життєвим циклом систем.
Підходи до управління життєвим циклом систем.
Процеси системної інженерії та процеси життєвого циклу систем.
Зв'язок між процесами життєвого циклу систем.
Типовий опис процесів життєвого циклу систем.
Горизонтальна і вертикальна гармонізація стандартів системної інженерії.
Обмеження на використання стандарту життєвого циклу систем.
Принципи моделювання життєвого циклу систем.
Стадії життєвого циклу систем.


Література
Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 304 с.
Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. Експертні технології прийняття рішень: Монографія. – К.: ТОВ «Маклаут», 2008. – 444 с.
Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1989. – 316 с.
Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.
Муромцев Д.И. Онтологический инжиниринг знаний в системе Protйgй. – СПб: СПб ГУ ИТМО, 2007. – 62 с.15

Приложенные файлы

  • doc 18064369
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий