Макро каз VOUD


V1 Макроэкономика зерттемейді:
1 Жеке фирманың өнім шығарылымын;
1 Ұсыныс және сұраныс икемділігін;
1 Пайдалылық функциясын
0 Елдің тұтас экономикалық жағдайын;
0 Жалпы ұлттык өнімді;
0 Жиынтық сұраныс пен ұсыныстың, жұмыстылық пен жұмыссыздықтың, инфляцияның және с;с; т;б; өзара байланысын
0 Экономикалық өсуді;
0 Жалпы бағалар деңгейін;
V1 Шығыстар бойынша ЖҰӨ есептеу әдісі:
1 Тұтыну+инвестициялар+мемлекеттік шығыстар+таза экспорт;
1 Тұтыну+таза инвестициялар+амортизация+мемлекеттік шығыстар+таза экспорт;
1 Тұтыну+инвестициялар+мемлекеттік шығыстар+экспорт-импорт;
0 Жалақы+инвестициялар+мемлекет шығыны+импорттік сатып алу;
0 Тұтыну+инвестициялар+таза экспорт;
0 Тұтыну+инвестициялар+мемелекеттік шығыстар;
0 Инвестициялар+мемелекеттік шығыстар+таза экспорт;
0 Тұтыну+амортизация+мемлекеттік шығыстар+таза экспорт
V1 Ұлттық табыстың формуласы:
1 Жалақы+рента+пайыз+ірі корпорациялардың пайдасы және ұсақ меншік иелерінің табыстары.
1 Таза ұлттық өнім-жанама салық;
1 Жалпы ұлттық өнім-амортизация-жанама салық.
0 Жалақы+рента+пайыз+пайда;
0 Жалақы+рента+жанама салықтар;
0 Рента+пайыз+жанама салақтар;
0 Жалақы+рента+пайда;
0 Жалақы+дивидент+салық;
V1 Нарықтық бағалар бойынша есептелген ТҰӨ келесіні ескермейді:
1 Тұтыну және инвестициялар;
1 таза экспорт;
1 мемлекеттік шыгындар;
0 Жалақы мен рента;
0 Пайыз;
0 Пайда;
0 Жанама салықтар;
0 дивидент.
V1 ЖҰӨ келесінің қосындысын білдіреді:
1 Түпкілікті тауарлар, қызметтер және аралық тауарлар;
1 Ұлттық табыс, амортизация, жанама салық;
1 Тұтыну, инвестиция, мемлекеттік шығын, таза экспорт.
0 Кәсіпкерлер 1 жылда өндірген түпкілікті тауарлар мен қызметтер көлемі;
0 Елдің резиденттері 1 жылда өндірген түпкілікті тауарлар мен қызметтер көлемі;
0 Қызметтер мен аралық тауарлар;
0 Түпкілікті тауарлар, қызметтер, жалақы, пайда және рента
0 Жалақы, пайыз, рента ;
V1 Табыс бойынша ЖҰӨ құрамына есептелмейді:
1 Мемлекеттік шығыстар;
1 Тұтыну;
1 Таза экспорт;
0 Жалақы;
0 Пайыз және пайда;
0 Салықтардың өсуі;
0 Амортизациялық аударым.
0 Рента.
V1 Жеке табысты есептеуде ескеріледі:
1 Дивидент;
1 Трансферт;
1 Пайыз түрінде алынған табыс;
0 Әлеуметтік сақтандыру төлемдері;
0 Корпарация салығы;
0 Бөлінбеген пайда;
0 Жанама салық;
0 Амортизация.
V1 Қате формуланы табыңыз:
1 Қолдағы табыс=жеке табыс-амортизация;
1 Қолдағы табыс=тұтыну+мемлекеттік жинақ;
1 Таза ұлттық өнім=жалпы ұлттық өнім-жанама салық.
0 Жалпы инвестиция=таза инвестиция=+амортизация
0 Жалпы ішкі өнім= тұтыну+ инвестиция+ мемлекеттік+ шығындар+ таза экспорт;
0 Таза ұлттық өнім=жалпы ұлттық-өнім амортизация;
0 Ұлттық табыс=таза ұлттық өнім-жанама салық;
0 Жалпы ұлттық өнім=жалақы+пайда+пайыз+рента.
V1 Ақшаға сұраныс мотивтері:
1 Трансакциалық;
1 Сақтық;
1 Спекулятивтік;
0 Болжау;
0 Сақтау;
0 Қор жинау;
0 Пайда табу;
0 Шығын азайту.
V1 Егер атаулы ЖІӨ өссе, онда:
1 Нақты ЖІӨ өсуі немесе төмендеуі мүмкін;
1 ЖІӨ дефляторы өседі;
1 Өндіріс көлемі жоғарылайды;
0 Бағалар дегейінің өсуіне сенуге болады;
0 Нақты ЖІӨ төмендеуі тиіс;
0 50% шамасында дефляция көзделген;
0 Экономикада ешқандай өзгерістер көзделмеген.
0 Бағалар төмендейді.
V1 Нақты ЖІӨ нені өлшейді:
1 Базистік жылдың бағаларындағы ағымдағы шығарылым;
1 Өндіріс көлемін;
1 Бағаның өзгерісті есебіндегі көлемі, яғни салыстырмалы бағадағы (базистік) ЖІӨ-ді;
0 Ағымдағы бағалардағы ағымдаға шығарылым;
0 Ағымдағы бағалардағы базистік жылдың шығарылымы;
0 Инфляция;
0 Инфляция қарқынысыз ескерілген өндіріс көлемі;
0 Халықтың тұрмыс деңгейін.
V1 ЖҰӨ компоненттері ретінде не ескеріледі:
1 Мемлекеттік сатып алу, инвестициялар, таза экспорт;
1 Мемлекеттік сатып алу, тұтыну, таза экспорт;
1 Рента, жалақы, пайда, пайыз ;
0 Пайыз мөлшерлемесі, жалықы, халық табыстары;
0 Инвестициялар, сыртқы карыз, тұтыну;
0 Жинақтар, мемлекеттік сатып алу, инвестициялар;
0 Мемлекеттік бюджет тапшылығы, салықтар, мемлекеттік сатып алу;
0 Мемлекеттік табыс, тұтыну, таза экспорт.
V1 ЖҰӨ дефляторының мәні:
1 Атаулы ЖҰӨ-ң нақты ЖҰӨ-не қатынасы;
1 Ағымдағы бағалардың базистік кезеңдегі баға деңгейіне қатынасын сипаттайды
1 Бағалардың салыстырмалы өзгеруін сипаттайды
0 Қалыпты тұтунышы салып алатын белгілі тауарлар мен қызметтер жинағының бағаларының деңгейі;
0 Нақты ЖҰӨ-ң атаулы ЖҰӨ-не қатынасы;
0 Инфляцияның жұмыссыздыққа қатынасы;
0 Тұтыну бағысының индексінің инфляцияға қатынасы.
0 Базистік бағалардың ағымдағы кезеңдегі баға деңгейіне қатынасын сипаттайды.
V1 Нақты және атаулы % мөлшерлемесі арасындағы айырмашылық келесімен айқындалады:
1 Инфляция қарқындарын есептеу;
1 Нақты пайыз мөлшерлемесінде инфляция ескерілуімен;
1 Атаулы пайыз мөлшерлемесінде инфляцияның ескерілмеуімен.
0 Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі мен коммерциялық банктердің мөлшерлемелерінің арасындағы айырма;
0 Банктік несие беру мөлшерлемесі депозиттеу мөлшерлемесінен жоғары;
0 Инвестициялық сұраныстың ауыткулары
0 Барлық активтер өтімді емес.
0 Атаулы пайыз мөлшерлемесінде инфляцияның ескерілуімен;
V1 Төмендегілердің қайсысын макроэкономика зерттемейді:
1 ДженералөМоторс пен Фордтың салыстырмалы нарық үлесі;
1 Өндіріс функциясын;
1 Таңдау теориясын;
0 Пайыз мөлшерлемесін.
0 Инфляция факторлары;
0 Елдегі өндіріс көлемінің өсуі;
0 АҚШ мен Жапонияның арасында экспорт пен импорттың көлемдерін;
0 Соңғы жылда жұмыссыздық деңгейін;
V1 Макроэкономикалық көрсеткіштерге жатпайды:
1 Шекті өнім;
1 Жалпы табыс;
1 Жалпы тұрақты шығындар.
0 ЖҰӨ;
0 ЖІӨ;
0 ТҰӨ;
0 ҰТ;
0 ЖТ;
V1 Макроэкономикалық айналым моделінің микроэкономикалық айналым моделінен айырмашылықтары мына элементтердің болуынан көрінеді:
1 Сыртқы әлем;
1 Қаржы нарығы;
1 Мемлекет;
0 фирма;
0 Үй шаруашылығы;
0 Өнімдер нарығы;
0 Факторлар нарығы;
0 Игіліктер нарығы.
V1 Егер атаулы ЖҰӨ көлемі мен бағалар деңгейі көтерілсе, онда:
1 Бұл ақпарат арқылы нақты ЖҰӨ динамикасын анықтауға болмайды;
1 ЖҰӨ дефляторы өзгереді;
1 Пааше индексі өзгереді;
0 Нақты ЖҰӨ көбейеді, бағаларға қарағанда, жоғары дәрежеде
0 Нақты ЖҰӨ өзгермейді;
0 Нақты ЖҰӨ көбейеді, бірақ бағаларға қарағанда, аз дәрежеде;
0 Нақты ЖҰӨ қысқарады;
0 Экономикада ешбір өзгеріс болмайды.
V1 Трансферттік төлемдерге қатысы жоқ:
1 Жалақы.
1 Үй шаруашылықтарының жал бойынша төлемі;
1 Кәсіпкерлердің шикізaтты сатып алуы;
0 субсидиялық төлемдер;
0 Үй шаруашылықтарына қайтарымсыз төлемдер;
0 Жеке индивидумдарға үкіметтің төлемдері ғана;
0 Ұлттық табысқа енбейтін табыстың компоненті;
0 Индивидуымның пошта аударылымы;
V1 Қолдағы табыс дегеніміз:
1 Жеке табыстан жеке салықтар мен салықсыз төлемдерді азайту;
1 Жеке жинақтауға тікелей жұмсала алатын табыс түрі;
1 Жеке тұтынуға тікелей жұмсала алатын табыс түрі;
0 Жалақы, рента мен капиталға пайыз түрінде табыстың қосындысы;
0 Жалақы, рента мен капиталға пайыз түрінде табыстан жеке табыс салығын азайту;
0 Жеке табыстан пайыздарды азайту;
0 ЖҰӨ-нен амортизацияны азайту.
0 Жеке табыстан рентаны азайту;
V1 ЖҰӨ ұлттық шотында “инвестициялар” түсінігі келесіні ескереді:
1 Жылдың аяғына қорлардың өсуі;
1 Шығыстар бойынша есептегенде;
1 I=Iтаза + А
0 Мемлекеттік кәсіпорында өндірілген кезгелген өнім;
0 Кезгелген акцияны сатып алу;
0 Тұтынушы сатып алған, бірақ жылдың аяғына дейін толық тұтынылмаған кезгелген өнім;
0 Тұрғын үй құрылысына капиталдық салынымдар және жылдың аяғындағы қорлар.
0 Өндіріске капиталдық салынымдар және жылдың аяғындағы қорлар.
V1 Егер нақты ЖҰӨ көлемі 6%-ға төмендесе, онда:
1 Жан басына шаққандағы нақты ЖҰӨ төмендеді;
1 Атаулы ЖҰӨ төмендейді;
1 ЖҰӨ дефляторы жоғарлайды;
0 Жан басына шаққандағы нақты ЖҰӨ өсті;
0 Атаулы ЖҰӨ төмендейді
0 Атаулы ЖҰӨ өзгермейді;
0 Бағалар 3%-ға төмендейді.
0 Бағалар жоғарлайды 3%-ға
V1 Жалпы жеке инвестициялар:
1 Шығыстар әдісі бойынша ЖҰӨ есептегенде ескеріледі;
1 IS-ті есептегенде (тауарлар нарығы);
1 Жалпы инвестиция ол таза инвестиция мен амортизацияның қосындысы;
0 Табыстар әдісі бойынша ЖҰӨ есептегенде ескеріледі;
0 Шығыстар әдісі бойынша ТҰӨ есептегенде ескеріледі;
0 Қолдағы табыс есептегенде ескеріледі;
0 Жеке табыс есептегенде ескеріледі.
0 Жалпы инвестиция ол таза инвестиция мен амортизацияның айырмасы;
V1 Атап өткеннің қайсысы ЖҰӨ құрамына енеді:
1 Жергілікті кітап дүкенінен жаңа оқулық сатып алу;
1 Салоннан жаңа автомобиль сатып алу;
1 Дүкеннен айран сатып алу;
0 Үй иесі әйелдің қызметі;
0 Көршіден пайдаланылған автомобиль сатып алу;
0 Брокерден жаңа акциялар сатып алу;
0 Корпорациядан облигациялар сатып алу.
0 18 жасқа толған баланың үй қызметі;
V1 Шағын ашық экономикада пайыз мөлшерлемесін не анықтайды:
1 Әлемдік пайыз мөлшерлемесі;
1 Дүниежүзілік тұрақты пайыз мөлшерлемесіне;
1 Экономика үлгісі капитал қозғалысы есепшотын және ағымдағы операциялар есепшотын бірігуіне тең.
0 Жинақтар мен инвестициялардың тепе-теңдігі
0 Бюджет артықшылығы
0 Капиталдық шоттардың балансы
0 Әкімшілік
0 Ұлттық банктің пайыз мөлшерлемесіне
V1 Инфляцияның мәні келесіде:
1 Ақшаның құндылығының немесе сатып алу қабілетінің төмендеуі
1 тауарлар және қызметтер сапасының төмендеуінен туындайтын ақшаның құнсыздануы
1 Сатып алу қабілетінің төмендеуі
0 Игіліктерге ақшалай бағасының төмендеуі
0 Халықтың нақты табыстарының артуы
0 Тұрмыстың ақшалай құнының төмендеуі
0 Халықтың нақты табыстарының жоғарылауы
0 Ақшаның сатып алу қабілетінің өсуі
V1 Дефляция дегеніміз:
1 Ақшаның құндылығының немесе сатып алу қабілетінің өсуі
1 Ақша бағасының өсуі
1 Инфляцияны тежеуі
0 Ақшаның құндылығының төмендеуі;
0 Ақшаның сатып алу қабілетінің төмендеуі
0 Халықтың нақты табыстарының артуы
0 Тұрмыстың ақшалай құнының төмендеуі
0 Ақшаның құндылығының немесе сатып алу қабілетінің төмендеуі
V1 Ақшаның жылдам құнсыздануы күтілген жағдайда:
1 Көлеңкелі экономиканың белсенді түрде дамуы көрінеді
1 Пайыздық салым бойынша ақшаны қарызға беру тиімсіз болады
1 Ақшаға деген сұраныс шектеледі
0 Банктен қарызға ақша алу тиімсіз болады
0 Досынан қарыз ақша алу тиімсіз болады
0 Ақша табыс әкелмейді
0 Еңбек өнімділігінің өсуін тоқтатады
0 Ақшаны қарызға беру тиімді болады
V1 Макроэкономиканың спецификалық әдісі:
1 Диалектикалық әдіс
1 SOWT әдісі
1 Индукция және дедукция әдісі
0 Көрсеткіштерді агрегаттау және үлгілер құру
0 Ағым мен инъекция әдісі
0 Ыдырату әдісі
0 Анализ және синтез
0 Қор мен ағымды ескеру әдісі
V1 Ұсыныстың негативті сілкінісі мыс, энергетика тасымалдаушыға бағалардың өсуі қысқа мерзімді уақытта неге әкеледі
1 Сату көлемінің төмендеуіне
1 Бағалардың төмендеуіне
1 Сату көлемінің өсуіне
0 Бағалардың және сату көлемінің төмендеуіне
0 Бағалардың өсуі мен сату көлемінің өсуіне
0 Жиынтық сұраныс өсуіне
0 Бағалардың өсуі мен сату көлемінің жоғарлауына
0 Бағалардың өсуіне
V1 Жиынтық сұраныстың анықтамасы
1 Сатушының ұсынысы
1 Өндірілген өнім саны мен бағаның жалпы деңгейінің арасындағы тәуелділік
1 Капитал мен еңбек арасындағы тәуелділік
0 Әрбір берілген баға деңгейінде сатып алатын тауарлар мен көрсетілген қызметтер санын көрсетеді
0 Сатып алушының сұранысы
0 Табыс пен өндірілген өнім арасындағы байланыс
0 Сатып алушының саны
0 Шығын мен өнім арасындағы тәуелділік
V1 Жиынтық сұраныс өзгеруін сипаттайтын MV=PY теңдеуінде:
1 P – тауар бағасы
1 P – экономикадағы баға деңгейі
1 M – экономикадағы ақша мөлшері
0 M – ақша айналымы
0 V – қызмет көлемі
0 Y – таза ұлттық өнім
0 V – тауар көлемі
0 Y – нақты өнім шығару көлемі
V1 Неоклассикалық және кейнстік көзқарастарға ортақ үлгі:
1 AD-AS
1 Лоренц қисығы
1 Солоу үлгісі
0 Кейн кресі
0 Леонтьев үлгісі
0 Филипс пен Лаффер қисығы
0 IS-LM
0 IS-LM, AD-AS
V1 Р.Солоу үлгісіндегі қор жинаудың тиімді нормасы:
1 Е.Домардың «Алтын ережесіне» сәйкес
1 Эндогенді өсу теориясына сәйкес
1 Р.Харродтың ережесіне сәйкес
0 Кобба – Дуглас ережесіне
0 Э.Фелпстың «Алтын ережесіне» сәйкес
0 «Алтын ережеге» сәйкес
0 Үнемділікке сәкес
0 Э.Фелпстың ережесіне сәйкес
V1 ЖҰӨ-ді өлшеудің тәсілдері:
1 Тұтыну бойынша
1 жеке қызметтер бойынша
1 инвестиция бойынша
0 экспорт бойынша
0 шығындар бойынша
0 қосымша құн бойынша
0 жинақ бойынша
0 табыстар бойынша
V1 Жұмыссыздықтың себептері:
1 еңбек нарығында алғаш пайда болуы
1 жұмыс орнын жоғалту
1 фирманың пайдасы өсуі
0 жұмыс орнын жоғалтпау
0 форманың жақсаруы
0 психологиялық дамуы
0 жұмыстан өз еркімен кету
0 мінез құлықтың келмеуі
V1 Монетарлы саясаттың құралдарына жататыны:
1 Есеп мөлшерлемесін өзгерту
1 Резервтік талаптар нормасын өзгерту
1 Ашық нарықтағы операциялар
0 Мемлекеттік шығыстар;
0 Мемлекеттік құнды қағаздарды сатып алу;
0 Салық саясаты;
0 Нақты жалақыға әсер ету;
0 Кеден саясаты
V1 Жиынтық ұсыныс қисығы ненің арасында қатынасты білдіреді:
1 Бағалар деңгейі мен өндірістік нақты ЖҰӨ;
1 Баға деңгейі мен өндірілген өнім арасындағы байланыс
1 Ақша ұсынысының қысқаруы өнім шығару көлемі құнына пропорционалды
0 Капитал мен еңбек арасындағы байланыс
0 Сатып алушылар келісетін бағалар деңгейі мен сатушыларды қанағаттандыратын бағалар деңгейі;
0 Өндірілген және тұтынылған нақты ЖҰӨ көлемдері;
0 Пайыз мөлшерлемесі мен инвестициялар деңгейі.
0 Бағалар деңгейі мен тұтынылатын нақты ЖҰӨ;
V1 Жиынтықсұраныстыңбағалықемесфакторларына не жатады:
1 Ресурсқабағатөмендеуөзгерістері;
1 Мемлекеттікшығындардыңөзгерістері;
1 Инвестициялықшығындардыңөзгерістері
0 Пайыздық мөлщерлеме нәтижесі
0 Тұтынушышығындарыныңөзгерістері;
0 Байлықтыңнәтижесі
0 Таза экспорт шығындарыныңөзгерістері.
0 Ешқайсысы
V1 Y= F(K;L) өндірістікфункция, анықтайды
1 Капитал, еңбек технология деңгейіндегі өнім көлемі;
1 жиынтық арқылы өндірілетін өнімнің барынша көп көлемінің арасындағы өзара қатынасты
1 Өндіріс факторларының өзара алмасуын
0 Бар технологияларды;
0 Экспорт көлемін
0 Еңбеккөлемін;
0 Халықтыңтұтынудеңгейін
0 Мемлекеттік шығындардың бөлуін
V1 Шағынашық экономика:
1 Кішігірім ел экономикасы
1 Әлемдік нарықтың шағын үлесі болып, әлемдік % мөлшерлемесіне өте аз ғана әсер етеді;
1 Капитал қозғалысы есепшотын және ағымдағы операциялар есепшотын біріктіреді
0 Әлемдікнарықтыңүлкенүлесіболып, әлемдік % мөлшерлемесінеелеуліәсеретеді;
0 C) Нарықтыңүлкенүлесіболып, әлемдік % мөлшерлемесінеазғанаәсеретеді;
0 D) Әлемдікнарықтыңшағынүлесіболып, әлемдік % мөлшерлемесінеелеуліәсеретеді;
0 Әлемдік нарықтың орташа үлесі болып, әлемдік % мөлшерлемесіне елеулі әсер етеді
0 Дұрыс жауап жоқ
V1 Егер шығарылым көлемі ішкі шығыстарды жаппаса, онда айырма:
1 Импортталады
1 Шет елдерден тасымалданады
1 Өзге елдермен тауар алмасу
0 Экспортталады;
0 Ел ішіндеқалады.
0 Осыелдіңазаматтарыарасындабөлінеді;
0 Осы елдің фирмалары мен тұтынушылары арасында бөлінеді;
0 Ресурстардың артықшылығы орын алады
V1 Егершығарылымкөлеміішкішығыстарғатеңболса, ондатазаэкспортмөлшері:
1 Мүлдем есепке алынбайды
1 Нольдік
1 экспорт мөлшері жіө-ге еш әсерсіз
0 Оң
0 Теріс
0 Қайтабөлінген;
0 импорт көлемінетең
0 Максималды
V1 Таза экспорт мөлшеріоңшамаболады, егер:
1 Y>(C+І+G);
1 капитал қозғалысы шотында тапшылық пайда болса
1 экспорт көлемі жоғары болса
0 Y<(C+І+G);
0 Y=0;
0 Y=(C+І+G);
0 (C+І+G) әрдайымөсіптұрады
0 резерв көлемі өзгермесе
V1 Ұлттықшоттардыңнегізгітеңдестігініңнысаныкелесі:
1 (І-S)+NX=0;
1 І-S=-NX
1 S-І=NX
0 NX-І-S=0;
0 NX=(І-S).
0 дұрысжауапжоқ
0 I=S-NX
0 І+S+NX=0;
V1 Капитал қозғалысының шотының жазылу нысаны:
1 І-S;
1 -NX
1 S-I
0 І+S;
0 S-NX
0 NX-І
0 І+S+NX.
0 дұрысжауапжоқ
V1 Ағымдағы операциялар шоты дегеніміз
1 Таза экспорт көлемі
1 Біздің таза экспортқа айырбасқа шетелден түсетін сома
1 мемлекет территориясынан тыс түсетін активтер
0 Біздіңимпортқаайырбасқашетелдентүсетінсома;
0 Шетелазаматтарыныңалғансомасы;
0 Отандықжинақтар мен таза экспорттыңқосындысы;
0 Шетелинвестицияларменотандықжинақтардыңқосындысы.
0 ЖҰӨ көлемі
V1 Ұлттық шоттардың теңдестігі бойынша
1 Төлем балансының капитал қозғалысының шоты және ағымдағы шоты теңдестірілуі
1 Таза экспорт пен ел ішіндегі инвестициялардың теңдігі
1 Каптиталмөлшеріментазаэкпорттыңтеңдігі
0 Экономикада капитал қозғалысының шоты жіне жинақтар мөлшері теңдестірілуі тиіс;
0 Төлембалансыныңшотыменәлемдікнарықтағыжинақтармөлшерітеңдестірілген;
0 Төлембалансыныңкапиталқозғалысыныңшотыжәнеағымдағышотыныңоңсальдосыбар;
0 Ішкіинвестициялардыңсомасыменшетелжинақтарыныңсомасынольгетең.
0 инфляция мен жұмыссыздық деңгейінің теңдігі
V1 Егер капитал қозғалысы шотының мөлшері теріс болса, онда экономикада келесі жағдай орын алады:
1 NX оңболады
1 капиталқозғалысышотыныңтапшылығыпайдаболады
1 Ағымдағы операциялар шотының оң сальдосы.
0 Ағымдағыоперацияларшотыныңтеріссальдосы;
0 Ағымдағыоперацияларшотыныңнольдіксальдосы;
0 Капитал қозғалысы шотының оң сальдосы;
0 Экспорт, импорт және қызметтердің тұрақты деңгейі;
0 Мемлекеттегітапшылық
V1 Шағын ашық экономикада нақты пайыз мөлшерлемесі неге тең:
1 Нақты әлемдік пайыз мөлшерлемесіне
1 Дүниежүзілік тұрақты пайыз мөлшерлемесіне
1 Экономика үлгісі капитал қозғалысы есепшотын және ағымдағы операциялар есепшотын бірігуіне тең
0 Ел ішіндепайызмөлшерлемесіне;
0 Жекебанктіңпайызмөлшерлемесіне
0 Әлемдікпайызмөлшерлемесіменішкіпайызмөлшерлемесініңайырмасына;
0 Нарықтықішкіпайызмөлшерлемесіне.
0 Ұлттықбанктіңпайызмөлшерлемесіне
V1 Шет ел мемлекеттерінде ынталандырушы бюджет-салық саясат жүргізу нәтижесінде:
1 Таза экспорт тұрақты
1 Инвестиция деңгейін төмендетеді;
1 Әлемдік пайыз мөлшерлемесін өсіред
0 Таза импорт тұрақты
0 Әлемдік пайыз мөлшерлемесін өзгертеді
0 Инвестиция деңгейітұрақты;
0 Жалақыныөсіреді;
0 Пайызмөлшерлемесінөзгертпейді
V1 Нақты айырбас бағамына әсер ететін факторлар:
1 Тауар құнының өзгеруі;
1 Инвестицияның сұранысы
1 Мемлекеттікжинақтыңөзгеруі.
0 Фирма бағаларыныңөзгеруі;
0 Ақшамассасыныңтұрақтылығы;
0 Мемлекеттіксалықтардыңөзгеруі
0 Жиынтық ұсыныстың өзгеруі
0 Ақша өтімділігінің өзгеруі
V1 Нақты айырбас бағамы дегеніміз
1 Екіелдеөндірілгентауарлардыңсалыстырмалыбағасы;
1 Ұлттықвалютабірлігіменесептелгеншетелвалютасыныңбағасы;
1 e- (атаулыайрбасбағамы)*(P/P*)(екіелдіңбағаларқатынасы).
0 Екіелдіңвалюталарыныңсалыстырмалыбағасы;
0 Отандықтауарларменқызметтердіңнақтыбағасы;
0 Бірнешеелдіңвалюталарыныңсалыстырмалыбағасы;
0 Сыртқықарыздардыңсалыстырмалыбағасы;
0 Шетвалютасыбірлігіменесептелгенұлттықвалютабағасы;
V1 Егер нақты айырбас бағамы жоғары болса, онда:
1 Отандық тауарлар салыстырмалы қымбат болады;
1 Шетелтауарларыарзанболады;
1 Отандықжәнешетелтауарларыныңбағаларысалыстырмалыәртүрлі
0 Отандық тауарлар салыстырмалы арзан болады;
0 Шетелдіктауарларсалыстырмалықымбатболады;
0 Отандықжәнешетелтауарларыныңбағаларысалыстырмалыбірдей;
0 Шетелтауарларынасұранысжоқ
0 Отандықжәнешетелтауарларыныңбағаларысалыстырмалыбелгісіз.
V1 Еркін айналым бағамының кемшілігі
1 Тұрақсыздық
1 Белгісіздік;
1 Сауданыңнашарлауы.
0 Бағалартөмендейді;
0 Сұраныстұрақты;
0 Импорт шектеулі;
0 Ұсыныстұрақты
0 Экспорт тұрақты
V1 Сатып алу қабілетінің тепе-теңдігі дегеніміз:
1 Бірыңғай бағалар заңы
1 Сыртқыбағаныішкібағағажәнекерісіншеауыстыруғамүмкіндікберетінекібағатеңдігініңболуы;
1 Кез-келгентауаржалпынарықтабірыңғайбағағаиеболуы;
0 Әр түрлі бағалар заңы
0 Құнзаңы;
0 Оукензаңы;
0 Қосылғанқұнзаңы
0 Жұмыссыздықты реттеу мәселелері
V1 Келесілердің қайсысы фискалдық саясаттың құралы болып табылады:
1 Мемлекеттік шығыстардың өзгеруі;
1 Кеден тарифтерін өзгерту;
1 Салықтық мөлшерлемелерді өзгерту;
0 Ашық нарықта операциялар;
0 Мемлекеттік қарызды өзгерту;
0 Резерв мөлшерлемесі нормасын өзгерту;
0 Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі;
0 Трансферттік төлемдер;
V1 Ақша-несие саясатының аралық мақсаты:
1 Ақша жиыны;
1 Пайыз мөлшерлемесі;
1 Айырбас курсы;
0 Толық жұмысбастылық;
0 Төлем балансын тұрақтандыру;
0 Бағаны тұрақтандыру;
0 Экономиканың өсуі;
0 Жұмыссыздықты жою;
V1 Солоу үлгісінің экзогенді айнымалылары:
1 S – қор жинағының нормасы;
1 g – техникалық прогресс қарқыны;
1 n – халықтың өсу қарқыны;
0 I – инвестиция;
0 R – пайыз мөлшері;
0 М – ақша массасы;
0 Т – салық;
0 K – капитал;
V1 Жиынтық сұраныс қисығының көлбеуін үш нәтижемен түсіндіруге болады:
1 Пайыздық мөлшерлеменің нәтижесі;
1 Импорттық сатып алу нәтижесі;
1 Байлықтың нәтижесі;
0 Бағалар деңгейінің өзгеруінің нәтижесі;
0 Ақша ұсынысының өзгеруінің нәтижесі;
0 Салықтардағы өзгерістер нәтижесі
0 Инвестициялық қисықтың жылжуының нәтижесі;
0 Тұтынуға шектік бейімділіктің өзгеруінің нәтижесі;
V1 ІS қисығы нені анықтайды:
1 Табысты да, пайыз мөлшерлемесін де;
1 Инвестиция мен жинақ арасындаңы байланыс;
1 Инвестиция сезімталдығын, пайыздық мөлшерлеме динамикасын;
0 Пайыз мөлшерлемесін;
0 Табысты;
0 Табысты да емес, пайыз мөлшерлемесін де емес ;
0 Тұтынуды.
0 Тек қана Инвестиция сезімталдылығын;
V1 Егер ақшаның сандық теориясы дұрыс болса LM қисығының көлбеуі:
1 Оң
1 Теріс және көлденең орналасуы мүмкін емес.
1 Теріс емес
0 Қиғаш;
0 U-тәрізді.
0 Көлденең;
0 Теріс;
0 Тігінен;
V1 Ақша сұранысы түсінігінің мәні:
1 Мәмілелер үшін ақшаға сұраныс пен активтер жағынан ақшаға сұраныстың қосындысы.
1 Айналым құралы және байлықты сақтау құралы ретіндегі  екі  функциясынан  туындайтын процесс;
1 Ақшаға  түрлі  қаржылық  активтерді  алу  құралы  ретіндегі  сұраныстың  (облигация және  акция)  болуы;
0 Инвестиция салу мақсатындағы ақшаға қажеттілік;
0 Активтер жағынан ақшаға сұраныс;
0 Табыс бөлігін қиын-қыстау күнге қалдыру тілегі;
0 Кәсіпкерлердің берілген пайыз мөлшерлемесінде несиелеу үшін қолданғысы келетін ақша сомасы;
0 Қажеттілік туғанда тұрақты баға бойынша ақшаға оңай айналуы мүмкін құнды қағаздарын ұстау тілегі;
V1 Ірі мерзімді салынымдар ненің құрамына енеді:
1 М3
1 М1 М2-ге кирмейди
1 Барлық банк салымдарының көлемі құрамына;
0 М2 мен М3
0 М 1 мен М3
0 М1 мен М2
0 М2
0 М1
V1 Ақша-несие саясатының аралық мақсаты:
1 Ақша жиыны;
1 Пайыз мөлшерлемесі;
1 Айырбас курсы;
0 Толық жұмысбастылық;
0 Төлем балансын тұрақтандыру;
0 Бағаны тұрақтандыру;
0 Экономиканың өсуі;
0 Жұмыссыздықты жою;
V1 Солоу үлгісінің экзогенді айнымалылары:
1 S – қор жинағының нормасы;
1 g – техникалық прогресс қарқыны;
1 n – халықтың өсу қарқыны;
0 I – инвестиция;
0 R – пайыз мөлшері;
0 М – ақша массасы;
0 Т – салық;
0 K – капитал;
V1 Егер ақшаның сандық теориясы дұрыс болса LM қисығының көлбеуі:
1 Оң
1 Теріс және көлденең орналасуы мүмкін емес.
1 Теріс емес
0 Қиғаш;
0 U-тәрізді.
0 Көлденең;
0 Теріс;
0 Тігінен;
V1 Солоу моделін талдауының бастамасы:
1 Өндірістік функциялар;
1 Кобба-Дуглас функциясы
1 Y=A*Kα*L1-α
0 Ұзақ мерзімді жиынтық сраныс функциясы;
0 MV=PY теңдеуі;
0 Жиынтық ұсыныс функциясы;
0 Нақты жалақы.
0 Y=Kα*L1-α
V1 Солоу моделінде капитал қорлануының негізгі теңдеуі келесі:
1 Δ k= sq-(n+d)k;
1 Δ k= -kd +sq-kn
1 Δ k= sq + k;
0 Δ k= sq+(n+d)k;
0 Δ k= sq – k;
0 Δ k= sq+(n+d);
0 Δ k= q – k
0 Δ k= -kn -kd +sq
V1 ”Экономикалық цикл” термині мынаны білдіреді:
1 Бірнеше жыл аралығында экономикалық белсенділіктің бірінен кейін бірі жалғасатын өсуі мен құлдырауы;
1 Өндіріс көлемі мен жұмыстылықтың белгілі уақыт аралығындағы ауытқулары;
1 Белгілі уақыт аралығында өрлеу және рецессия кезеңдерінің кезекшілігі.
0 Экономикада толық жұмыстылық байқалатын және өндіріс барлық қуатпен жұмыс істейтін циклдің шыңын қарастыру;
0 Құлдырау немесе жандану фазаларының ең төмен нүктесі;
0 Өндіріс деңгейі жоғарыла бастайтын жандану фазасы;
0 Құлдырау фазасы.
0 Дағдарыс кезеңі
V1 Төменде берілгендердің қайсысы жиынтық сұраныс сілкінісімен байланысты
1 Ақша сұранысының күрт өзгерісі
1 Инвестициялық сұраныстың тосын өзгерісі
1 Ақша айналымы жылдамдығының күрт өзгерісі
0 Ресурстарға бағаның күрт өсуі
0 Табиғи апаттар
0 ЖІӨ өзгерісі
0 Ақша ұсынысының тұрақтылығы
0 Заңдылықтардағы өзгерістер
V1 Жалақының нысандары:
1 Шарттық және уақыттық;
1 Минималдық жалақы.
1 Нақты және атаулы;
0 Инвестициялар;
0 Жеңілдіктер;
0 Трансферттер;
0 Амортизация.
0 Салықтар;
V1 AS қисығының жылжуына әкелуші факторлар:
1 құқықтық нормалардың өзгеруі
1 минималы жалақының өзгеруі
1 өндірістік ресурстардың баға деңгейінің өзгеруі
0 тұтынушы талғамының өзгеруі
0 тұтынушылар шығындарының өзгеруі
0 мемлекеттік шығындарының өзгеруі
0 инвестициялық шығындардың өзгеруі
0 тұтынушы табысының өзгеруі
V1 Әлеуметтік қауіпсіздендіру жүйесіне жатпайды:
1 Жұмыстан босату
1 Жәрдем ақыны азайту;
1 Салықтарды өсіру;
0 Табыстар индексациясы;
0 Әлеуметтік төлемдер;
0 Әлеуметтік сақтандыру;
0 Жағдайы жоқтарға материалдық көмек.
0 Жұмыссыздық бойынша жәрдем ақы.
V1 Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес фактор:
1 Валюталық бағам ауытқулары
1 Тауардың арзандауы
1 Тұтынушылар әл-ауқаты
0 Тауар бағасы
0 Халық саны
0 Еңбек өнімділігі
0 Ауа райының өзгеруі
0 Салықтар
Уровень 2
V2 Жалпы ішкі өнімге ескеріледі:
1 Ел ішінде есепті жылда және ұлттық өндіріс факторларымен өндірілген өнім мен қызметтер.
1 Елдің территориясында белгілі бір уақытта өндірілген соңғы тауарлар мен қызметтер ;
1 Ел ішінде есепті жылда және осы елдің тұрғындарының және шетелдіктердің өндіріс факторларымен өндірілген өнім мен қызметтер.
0 Елден сырттай өндірілген өнім мен қызметтер;
0 Ірі трансферттык компания өндірген өнім мен қызметтер;
0 Тек қана елдің резиденттері өндірген өнім;
0 Ағымдағы жылдың 6 ай аралығында өндірілген өнім мен қызметтер;
0 Ел ішінде есепті жылда және осы елдің тұрғындарының өндіріс факторларымен өндірілген өнім мен қызметтер ;
V2 ЖҰӨ дефляторы келесі үшін қолданылады:
1 Жалпы бағалар деңгейін есептеу үшін;
1 Бағалар өзгерісін сипаттау үшін;
1 Инфляцияның номиналды ЖҰӨ өлшеміне әсерін есептеу үшін;
0 Инфляцияны есептеу үшін;
0 Жұмыссыздық деңгейін анықтау үшін;
0 Бағалар деңгейіне әсер ететін факторларды бағалау үшін;
0 Бағалар деңгейін тұрақтандыру үшін;
0 ЖҰӨ құрамын анықтау үшін.
V2 Қосылған құн дегеніміз:
1 Тауар өндірушінің өнімінің құны мен басқа фирмалардан тауарларды сатып алу шығыстарының арасындағы айырма.
1 Өнімді өңдеу, қайта өңдеу және нарыққа өткізу процесінде қосымша қосылған құн;
1 Өнімді сату мен оны өндіруге кеткен материалдар құнының айырмасы;
0 Өнімнің құны мен кәсіпорындардың тауарларды сатып алу шығыстарының қосындысы;
0 Өндірістік процесс;
0 Жанама және жеке табыстардың айырмасы;
0 Жалпы ұлттық өнім мен ұлттық табыстың қосындысы;
0 Өнімді сату мен жанама салық айырмасы
V2 Инвестиция түрлері болады :
1 Тұрғын үй құрылысына;
1 Тауарлық материалдық қорға;
1 Өндірістік;
0 Тұтыну шығыстары да, жинақтар да кемиді;
0 Әлеуметтік бағдарламаға;
0 Инновациялық жоба;
0 Мемлекеттік бағдарлама;
0 Материалдық запасқа.
V2 Монетарлық саясат құралдыраны жатады:
1 Есеп мөлшерлемесі;
1 Ашық нарықтағы операциялар;
1 Міндетті резервтер нормасы;
0 Салықтар;
0 Мемлекеттік шығындар;
0 Тек қана салықтар;
0 Тек қана есеп мөлшерлемесі мен ашық нарықтағы операциялар;
0 Трансферттер.
V2 Ұлттық табыс дегеніміз:
1 Рента, жалақы, капиталға пайыз, меншіктен түсетін табыстар мен корпорациялардың пайдасы.
1 Таза ұлттық өнімнен жанама салықтарды азайту;
1 Жалпы ұлттық өнімнен амортизацияларды және жанама салықтарды азайту;
0 С+І+G – трансферттік төмендер+жанама салықтар;
0 Инвестициялар – жинақтар;
0 Ұзақ мерзімде тұтынылатын заттар мен қызметтердің құны;
0 Жеке табыс+жеке салықтар-мемлекеттік кәсіпорныдағы таза субсидиялар;
0 ЖҰӨ-нен капиталдық пайызды азайту;
V2 Мына шамалардың қайсысы шығыстар бойынша есептелген ЖҰӨ-ге енбейді:
1 Жалақы.
1 Рента
1 Салықтар
0 Жалпы инвестициялар;
0 С – тұтыну шығыстары;
0 Тауарлар мен қызметтердің таза экспорты;
0 І – инвестициялар;
0 Тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу
V2 Жалақы келесіні есептегенде ескеріледі:
1 Табыстар әдісі бойынша ЖҰӨ;
1 Табыстар әдісі бойынша ЖІӨ;
1 Қоғамның өмір сүру деңгейі есептегенде;
0 Шығыстар әдісі бойынша ЖҰӨ;
0 Таза экспорт;
0 Мемлекеттік кәсіпорындарға таза субсидиялар;
0 Таза импорт;
0 Инфляция.
V2 Құбылмалы айырбас бағамы жағдайында:
1 Монетарлық саясат қана әсер етеді
1 Ақша-несие саясаты абсолютті әсер етеді;
1 Басқа елдің тауарына деген тұтынушының талғамы, көзқарасы сол елдің валютасына әсер етеді. 
0 Фискалдық саясат қана әсер етеді
0 Монетарлық саясаты да, фискалдық саясаты да әсер етеді
0 Монетарлық саясаты да, фискалдық саясаты да әсер етпейді
0 Пайыз мөлшерлемесінің деңгейіне тәуелді, кейде монетарлық, кейде фискалдық саясат әсер етеді
0 Cалық-кеден саясаты әсер етеді
V2 Егер ел ішінде нақты айырбас бағамы төмендесе (құнсызданса), онда:
1 А) Таза экспорт өседі
1 Құбылмалы баға жағдайында тепе-теңдік баға төмендейді; 
1 G) Шет валютасы бірлігімен есептелген ұлттық валюта бағасының арасындағы өте үлкен айырмашылық болады
0 Таза экспорт қысқарады;
0 Экпорт пен импорт бірдей көлемде артады;
0 Экпорт пен импорт бірдей көлемде кемиді
0 Таза экспорт өзгермейді
0 Валютаның бағамы көтеріледі
V2 Ревальвация дегеніміз:
1 Тұрақты айырбас бағамын жоғарлату
1 Ұлттық валютаның басқа елдердің валютасына қатысты бағамын көтеру
1 Шетелдік қысқа мерзімді капиталдардың тартылуына мүмкіндік беру.
0 Тұрақты айырбас бағамын төмендету;
0 LM қисығының оңға жылжуы;
0 Таза экспорттың көбеюі;
0 Жиынтық табыстың көбеюі
0 Ұлттық валюта түріндегі түсімін көбею
V2 Оукен заңы бойынша
1 Егер нақты жұмыссыздық деңгейі табиғи деңгейінен 1%-ға артса, онда ЖҰӨ-нің қалып қоюы 2,5%-ды құрайды;
1
1 ЖҰӨ мен жұмыссыздық арасындағы эмпирикалық байланыс
0 Жұмыссыздар жұмыс іздеуімен айналасқан жағдайда ғана жұмыссыздық деңгейі өсірілуі мүмкін
0 Егер потенциалдық жұмыссыздық деңгейі құрылымдық деңгейінен 0,5%-ға артса, онда ЖҰӨ-нің қалып қоюы 2%-ды құрайды
0 Жұмыссыздық деңгейі 10%-ға өскенде, жұмысшылардың жалақысы пропорционалдық түрде қысқарады
0 Бағалар өскен сайын жалақы көтеріледі
0 Жұмыссыздық деңгейі 6%-ға өскенде, жұмысшылардың жалақысы пропорционалдық түрде қысқарады
V2 Жалақының қатаңдығы дегеніміз:
1 «Жұмыссыздықты күту» жағдайын тудырады;
1 Табиғи жұмыссыздықтың екінші себебі
1 Еңбек ұсынысын оның сұранысына сәйкес келтіру үшін икемді өзгеруге қабілетсіздігі
0 Еңбек ұсынысын оның сұранысына сәйкес келтіру үшін икемді өзгеруге қабілеті
0 Тек қана төмен еңбек ақы деңгейі;
0 Елде инфляция ықтималдығынның көрсеткіші;
0 Жұмыссыздықтан сақтандыру жүйелерінің жұмыс іздеу уақытын жою;
0 Еңбекке сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі
V2 Р.Солоу моделі бойынша бір жұмысбасты есепке алғанда шығару көлемінің тұрақты өсуі келесімен үсіндіріледі:
1 Технологиялық прогреспен
1 Халық санының өсуімен
1 Халық санының өсуімен және технологиялық процеспен
0 Халық санының өсуімен және жинақтау нормасының өсуімен
0 Жинақтау нормасының өсуімен;
0 Инвестиция өсуімен;
0 Мультипликативтік әсермен;
0 Ғылыми жетістіктерін өндіріске өндірумен
V2 Циклдық үзіліс
1 ЖҰӨ-нің нақты көлемінің әлуетті ЖҰӨ көлемінен аз болуы
1 әлуетті ЖҰӨ нақты ЖҰӨ көлемінен артық болғанда
1 нақты ЖҰӨ көлемі теріс, әлуетті ЖҰӨ оң болған жағдайда
0 ЖҰӨ-нің нақты көлемінің әлуетті ЖҰӨ көлемінен көп болуы;
0 ЖҰӨ-нің нақты көлемі әлуетті ЖҰӨ көлеміне тең;
0 әлуетті ЖҰӨ нақты ЖҰӨ көлемінен кем;
0 әлуетті ЖҰӨ көлемі оң болған жағдай
0 екеуі де оң болған жағдай
V2 Құрылымдық жұмыссыздық:
1 Өндірістегі технологиялық өзгерістермен байланысты
1 Мамандығы «ескіріп», қажет емес болған тұлғалармен сипатталады
1 Мекемедегі қысқартуға байланысты босағандар
0 Экономикалық құлдырау кезінде қалыптасады
0 Басқа жұмыс орнын күтуге байланысты босағандар
0 Қысқа мерзімді сипатқа ие
0 Өндірістегі технологиялық өзгерістерден тәуелсіз
0 Ерікті түрдегі жұмыс ауыстыруда туындайды
V2 Нақты ЖІӨ өлшенеді:
1 Ағымдағы айырбас курсы бойынша
1 Инфляцияны ескеріп, баға индексі арқылы
1 Тұтыну бағасының индексі бойынша
0 Пайызбен
0 Қазіргі бағалармен
0 Өткен уақыттағы бағалармен
0 Базистік жылдағы бағалармен
0 Ағымдағы жылдағы бағалармен
V2 Инвестиция динамикасын анықтайтын факторлар:
1 Пайыз мөлшерлемесінің өзгеруі
1 Үй шаруашылығында жиналған байлық
1 Нақты пайыз мөлшерлемесі
0 Тұтынушы қарыздарының көлемі
0 Баға деңгейі
0 Жиынтық табыс динамикасы
0 Үй шаруашылығының табысы
0 Экономикалық күту
V2 Егер қолда бар табыс көлемі төмендесе, онда:
1 Тұтыну шығындары да, қор жинау да өседі
1 Тұтыну шығындары да, қор жинау көлемі қысқарады
1 Қор жинау өседі
0 Тұтыну шығындары қысқарады, ал қор жинау көлемі өседі
0 Жиынтық ұсынысы өседі
0 Қолда бар табыс көлемінің төмендеуі пайыз мөлшерлемесінің өсуі әсерінен, нәтижесінде үй шаруашылығының байлығы, соның әсерінен оның тұтынуы да азаяды
0 Тұтыну шығындары және қор жинау өзгермейді
0 Тұтыну шығындары өсіп, қор жинау көлемі қысқарады
V2 Ақша ұсынысы Ms құраушысы:
1 S – қор жинағы
1 G – мемлекеттік сатып алу шығындары
1 C – қолма-қол ақша
0 I –инвестиция
0 C+D
0 D – депозиттер
0 C – тұтыну шығындары
0 Xn – таза экспорт
V2 Фрикциондық жұмыссыздық:
1 Ұзақ мерзімді
1 Мекен-жай ауыстыруына байланыстыпайда болады
1 Өндірістегі технологиялық өзгерістерге байланысты
0 Циклдық өрлеу кезеңінде болмайды
0 Қысқа мерзімді
0 Жаңа жұмыс орнына орналасуды күту
0 Экономикалық цикл фазасына байланысты
0 Кейбір мамандықтарға сұраныс өзгергенде пайда болады
V2 Егерөндірісфакторыныңбағасыжоғарласа, ондамынажағдайорыналады:
1 Ресурстардың артықшылығы
1 Ресурстардытолықигеріпүлгермеу
1 Өнімтүрлерінкөбейтуқажеттігіпайдаболады
0 Ресурстардың тапшылығы
0 Тауарларғасұранысартады;
0 Негізгіресурстарғасұранысартады;
0 Олсалықтарғатікелейәсеретеді
0 Нарықтықпайызмөлшерлемесітепе-теңдікдеңгейінентөмендейді.
V2 Кобб-Дугласфункциясында-параметрненібілдіреді:
1 Оң тұрақты
1 Өткізукөлемдерінің артудәрежесі;
1 Еңбекбойыншаикемділіккоэфициенті
0 Өндірістееңбекүлесін;
0 Жұмыскұшіндеменеджерлерүлесін
0 Табыста капитал үлесі;
0 Уақытшажалданғанжұмысшыларүлесі.
0 Капитал
V2 Жабық экономикада өндірілген өнім кімдердің арасында бөлінеді:
1 Осы елдің фирмалары
1 Осы елдің үй шаруашылықтары
1 Осы елдің үкіметі
0 Үй шаруашылықтары, жұмысшылар, шетелдік жұмысшылар;
0 Осы елдің үй шаруашылықтары мен үкіметі
0 Фирмалар, үйшаруашылықтарыжәнешетелүкіметтері;
0 Отандықфирмалар, шетелфирмалары, үйшаруашылықтары.
0 Дұрыс жауап жоқ
V2 Еңбекөнімділігімынандайқатынаспенөлшенеді
1 Өнімкөлемініңтіріеңбекшығынына
1 Нақтыөндіріскөлемініңжұмысуаытыныңкөлеміне;
1 Өнім көлемінің жанды еңбек шығынына
0 Капитал шығындарының еңбек шығындарына;
0 Нақтыөнімкөлемініңхалықсанына
0 ЖұмысуаытыкөлемініңнақтыЖҰӨкөлеміне;
0 Капиталшығыныныңнақтыөнімкөлеміне.
0 Өзгежауап
V2 Жиынтық ұсыныстың бағалық емес факторларына не жатады:
1 Ресурстарғабағаөзгерісі;
1 Өнімділіктегіөзгерістер;
1 Заңдықнормалардыңөзгеруі
0 Тұтынушықарыздарыныңөзгерістері;
0 Құқықтықформалардыңөзгерістері;
0 Технология
0 Валюталықбағамныңөзгеруі
0 Мемлекеттікзаңдықреттеуөзгерістері
V2 ЖҰӨ-ге енбейді:
1 Шетелдіктердіңиелігінде, бірақосыелдеорналасқанөндірісфакторларыныңтабыстары;
1 шетелдегібағадеңгейі
1 Ұзақ мерзімді салымдар
0 Фирмалартабыстары;
0 Елішіндежұмысістейтін, осыелдіңазаматтарыалатынтабыстар;
0 Елішіндежәнешетелдежұмысістейтін, осыелдіңазаматтарыалатынтабыстар;
0 Осыелдеорналасқанжәнеосыелазаматтарыныңиелігіндегіөндірісфакторларыныңтабыстары.
0 Ұлттық табыстар
V2 (І-S) мөлшері оң болған жағдайда
1 Біз тауарларды көбірек импорттаймыз
1 Мемлекеттегі тапшылық
1 NX теріс болады
0 Бізтауарлардыкөбірекэкспорттаймыз;
0 Бізтауарлардыкөбірекимпорттаймызда, көпжинақтаймыз;
0 Бізтауарлардыкөбірекэкспорттаймызда, азжинақтаймыз;
0 Бізкөпжинақтаймызжәнекөпинвестициялаймыз.
0 барлықжауаптардұрыс
V2 Нақты ЖІӨ өлшенеді1 Базистік жылдағы бағалармен;
1 Тұтыну бағасының индексі бойынша;
1 Ағымдағы жылдағы бағалармен
0 Пайызбен
0 Қазіргібағдарлармен
0 Инфляцияныескеріп, бағандексібойынша;
0 Ағымдағыайырбаскурсыбойынша
0 Өткенуақыттағыбағалармен
V2 Экономикалықөсудітежеушіфакторлар
1 Экологиялық шектеулер
1 Үкіметтіңтиімсізэкономикалықсаясаты;
1 Ресурстықшектеулер
0 Ресурстардытиімдіорналастыру;
0 Әлеуметтіксаясат;
0 Инвестиция;
0 Жұмысбастылық;
0 Техникалық прогресс.
V2 Экономикалық өсудің интенсивті факторлары
1 Технологиялық прогресс;
1 Жұмыскерлер санының өсуі
1 Ресурстардытиімдіорналастыру
0 Өндіріс құралдары;
0 Қорлардыңшығындарыназайту;
0 Еңбекшығыныныңартуы;
0 Жалақы, салық;
0 Капитал шығынының артуы
V2 Тұрақтыайырбасбағамыжағдайындатабысдеңгейіне:
1 Фискалдықсаясатқанаәсеретеді;
1 Салық-кеден саясаты әсер етеді;
1 Мемлекеттің бағамды бір қалыпта ұстау мақсатында импортты шектеп, экспортты ынталандыру саясаты жұмыс істейді.

0 Монетарлықсаясатқанаәсеретеді
0 Монетарлықсаясаты да, фискалдықсаясаты да әсеретеді;
0 Монетарлықсаясаты да, фискалдықсаясаты да әсеретпейді;
0 Пайызмөлшерлемесініңдеңгейінетәуелді, кейдемонетарлық, кейдефискалдықсаясатәсеретеді;
0 Монетарлық саясат абсолютті әсер етеді
V2 Өтімділікті таңдау теориясына сәйкес нақты ақша ұсынысының өсуі:
1 Пайыз мөлшерлемесін төмендетеді;
1 Пайыз мөлшерлемесінің жоғарылауы мүмкін емес;
1 Пайыз мөлшерлемесі халықтың қалауына жақындайды;
0 Пайыз мөлшерлемесіне әсері өте әлсіз, білінбейді;
0 Пайыз мөлшерлемесін алдымен төмендетіп, сонан соң жоғарлатады
0 Пайыз мөлшерлемесін алдымен жоғарлатып, сонан соң төмендетеді.
0 Пайыз мөлшерлемесін өзгертпейді
0 Пайыз мөлшерлемесін жоғарлатады;
V2 Берілген LM қисығы үшін тұрақты болып қалатын шама:
1 Нақты ақша ұсынысы;
1 Ақша ұсынысы;
1 Нақты ақша ұсынысы жатпайды.
0 Атаулы ақша ұсынысы;
0 Мемлекеттік шығыстар;
0 МРС.
0 Пайыз мөлшерлемесі;
0 Жалпы шығыстар;
V2 Нақты ақшаға сұраныс неге тәуелді:
1 Табыс деңгейіне
1 %мөлшерлемесіне;
1 % мөлшерлемесі мен табыс деңгейіне;
0 ;% мөлшерлемесі мен резервтік талаптар нормасына;
0 Инфляция деңгейіне;
0 Қайта қаржыландыру мөшерлемесіне
0 Салық мөлшеріне;
0 Тәуелсіз;
V2 Келесілердің қайсысы монетарлық саясаттың құралы болып табылады:
1 Резервтік талаптарды өзгерту;
1 Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі;
1 Бағалы қағаздар;
0 Ақша массасын өзгерту;
0 Салықтық мөлшерлемелерді өзгерту;
0 Монополия жағдайы;
0 Дисконттік мөлшерлемені өзгерту;
0 Кедендік тарифтерді көтеру;
V2 Еркін валюта бағамы әдісінің ерекшелігі:
1 Валюта бағамын валюта нарығы анықтайды ;
1 Валюта бағамын нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды;
1 Валюта жетіспеушілігі автоматты түрде жойылады;
0 Валюта бағамын ауытқулар шегінде анықтайды;
0 Валюта бағамын ұлттық банк анықтайды;
0 Валюта тапшылығын мемлекет жоюы керек;
0 Валюта бағамын алтын стандарты бойынша анықтайды;
0 Валюта бағамы тұрақты;
V2 Ұлттық валютаны тұрақтандыру үшін мемлекет мынадай шараны қолданбауы тиіс:
1 Ақша ұсынысының мөлшерін бақыламау;
1 Валюта бағамын бақыламау;
1 Экспорттық тауар бағасын бақылау;
0 Сәйкес фискалдық саясатын жүргізу;
0 Монетарлық саясат жүргізу;
0 Есеп мөлшерлемесін реттеу.
0 Салықтық саясатын реттеу;
0 Ақша ұсынысын тиімді бақылау;
V2 М3 ақша агрегаты қайсысы:
1 В) М2+ірі мерзімді салынымдар (100 000 долл; және одан жоғары);
1 М2+арнаулы несие мекемелеріндегі жинақ салымдары;
1 M3 алдыңғылардың барлық элементтері кіреді;
0 М1+ірі мерзімді салынымдар (50 000 долл; және одан жоғары);
0 М1+М2;
0 М1+М2+шағын мерзімді салынымдар (100 000 долларға дейін);
0 М1+шағын мерзімді салынымдар
0 M1 - L
V2 Тұтыну бағаларының индексі:
1 Статистикалық көрсеткіш;
1 Өмір сүру деңгейінің өзгеруін сипаттайды;
1 Өзгермейтін тауарлар мен қызметтер жиынына есептелінеді;
0 Жинаққа байланысты;
0 Тұтыну шығындарына байланысты;
0 Жанама салықтарға байланысты;
0 Инвестицияға байланысты;
0 Өндірілген өнім көлемін сипаттайды;
V2 Өтімділікті таңдау теориясына сәйкес нақты ақша ұсынысының өсуі:
1 Пайыз мөлшерлемесін төмендетеді;
1 Пайыз мөлшерлемесінің жоғарылауы мүмкін емес;
1 Пайыз мөлшерлемесі халықтың қалауына жақындайды;
0 Пайыз мөлшерлемесіне әсері өте әлсіз, білінбейді;
0 Пайыз мөлшерлемесін алдымен төмендетіп, сонан соң жоғарлатады
0 Пайыз мөлшерлемесін алдымен жоғарлатып, сонан соң төмендетеді.
0 Пайыз мөлшерлемесін өзгертпейді
0 Пайыз мөлшерлемесін жоғарлатады;
V2 Мультипликатор:
1 Жиынтық шығыстардың өзгеруі жиынтық табыстың үлкен шамада өзгеруіне әкеліп соғады
1 G мемлекеттік шығыстар немесе I инвестицияларды бір бірлікке арттырғандағы Ye тепе-теңдік табыс деңгейінің қаншаға ұлғаятынын көрсетеді
1 М = 1/MPS
0 % мөлшерлемесінің азаюы инвестициялардың пропорционалды үлкен өсуіне әкеліп соғады
0 Жиынтық шығыстардың өзгеруі жиынтық табысты дәл сол мөлшерге өсіреді
0 Жалпы табыстың аз өсуі жиынтық шығыстардың көп өзгеруіне әкелед
0 Жиынтық табыстардың өзгеруі, жиынтық шығыстарға қарағанда, жылдам өседі
0 бағалар мен жалақы арасындағы байланыс
V2 Жоспарланған шығыстар функциясы дегеніміз:
1 C+І+G қосындысы
1 ЖҰӨ-нен таза экпортты азайтуға тең
1 Жабық экономика жағдайында тұтыну, инвестиция мен мемлекеттік шығыстардың қосындысы
0 Нақты шығыстар мен жоспарланған шығыстардың теңдігі
0 Табыс функциясы
0 45 градус көлбеу бұрышы бар сызық
0 Теріс көлбеуі бар сызық
0 C+І-G
V2 Кейнсиандық крес – ол:
1 Жоспарланған шығыстар функциясы мен 45 градус көлбеу бұрышы бар сызық қосылған диаграмма
1 Ү табыстың бюджет салық саясаты мен жоспарланған шығындардың Е белгілі бір көлемінде қалай анықталатынын көрсетеді
1 Е = С + I + G және Y=Е ні қанағатандыратын график
0 Берілген жоспарланған шығыстар деңгейі мен бюджет-салық саясатында табыс деңгейін анықтау
0 ІS қисығының графигі
0 Теріс көлбеуі бар сызық
0 LM қисығының графигі
0 тауарлар нарығының графигі
V2 Мемлекеттік шығыстардың азаюы ІS моделін:
1 Солға жылжытады
1 Салықтарды көбейтеді
1 Пайыз мөлшерлемесі өзгеріссіз
0 Оңға жылжытады
0 Жылжытпайды
0 AD қисығының бойымен
0 Төмен жылжытады
0 Жоғары жылжытады
V2 Ұлттық табыс – ол:
1 Рента, жалақы, капиталға пайыз, меншіктен түсетін табыстар мен корпорациялардың пайдасы
1 ТҰӨ – жанама салық
1 ) Ұлттық табыс = жалақы + корпорация пайдасы + таза пайыз + рента + ұсақ меншік иелерінің табыстары
0 Ұлттық табыс = ЖҰӨ - Амортизация
0 D) Жеке табыс+жеке салықтар-мемлекеттік кәсіпорындарға таза субсидиялар
0 C+І+G – трансферртік төлемдер+жанама салықтар
0 Инвестициялар-жинақтар
0 Ұзақ мерзімде тұтынылатын заттар мен қызметтердің құны
V2 Қолдағы табысты есептегенде мынаны ескеру қажет
1 Жеке табыстан жеке салықтар мен салықсыз төлемдерді шегеру
1 (ҰТ- әлеуметтік сақтандыруға төленетін табыстар – корпорация салығы + дивидент + трансферттер + пайыз түрінде алынған табыстар) – салықтық және салықтық емес төлемдер
1 қолдағы табыс = жеке табыс – салықтық және салықтық емес төлем
0 Таза ұлттық өнімнен жанама салықты шегеру
0 Мемлекеттік шығыстар мен салықтар
0 Жинақтар мен инвестициялар
0 Жалақы, рента, капиталға пайыз түінде табыстың қосындысы
0 Үй шаруашылықтары жыл аралығында тапқан табысы
V2 Ұлттық жинақтардың тұжырымы:
1 Y-C-G
1 Sg + SP
1 (Y-C) - мемлекеттік шығыстар;
0 T + G + С;
0 Y-G.
0 S=І(r);
0 T-G;
0 Y-T-C;
V2 Мемлекеттік шығыстардың көбеюі:
1 ІS қисығын оңға жылжытады;
1 AD қисығын оңға қарай жылжытады
1 жиынтық сұраныс қисығын оңға қарай жылжытады
0 ІS қисығын солға жылжытады;
0 LM қисығын солға жылжытады;
0 LM қисығын оңға жылжытады
0 ІS қисығын жылжытпайды.
0 ешкандай өзгеріс болмайды
V2 Салықтардың көбеюі:
1 ІS қисығын солға жылжытады
1 AD қисығын солға қарай жылжытады
1 жиынтық сұраныс қисығын солға қарай жылжытады
0 ешкандай өзгеріс болмайды
0 ІS қисығын оңға жылжытады
0 ІS қисығын жылжытпайды.
0 LM қисығын оңға жылжытады;
0 LM қисығын солға жылжытады;
V2 Ненің өзгеруі ІS қисығын жылжытпайды:
1 Пайыз мөлшерлемесін;
1 Инвестицияның көбеюі
1 жинақтауға шектік бейімділік
0 Мемлекеттік шығыстарын;
0 Салықтардың мөлшерлемесін;
0 Автономдық тұтыну.
0 салықтың көбеюі
0 Тұтынуға шектік бейімділік;
V2 Мемлекеттік жинақтардың тұжырымы:
1 T-G.
1 Ұлттық жинақтан жеке жинақты шегеру;
1 Салықтан мемлекеттік шығыстарын шегеру;
0 G-T;
0 Y-C-T;
0 T+G;
0 (Y-T-G)+(T-G);
0 С + Т + G
V2 Мемлекеттік қарыздың түріне жатпайды:
1 Әлеуметтік.
1 қаржылық
1 экономикалық
0 Муниципиалдық
0 Капиталдық;
0 Ағымдағы
0 Сыртқы
0 Ішкі;
V2 Солоу моделінде тұрақты жағдайға жету шарты:
1 ∆k =0;
1 k*;
1 sq=(n+d)k;
0 i=0.
0 q=nk.
0 sq = n;
0 s=d;
0 q =k;
V2 Солоудың факторлық моделінде экономикалық өсу капитал қорлануымен, жұмыс күшінің өсуімен және қосымша немен анықталады:
1 Халық санының өсуімен;
1 Жұмыс күшінің тиімділігімен;
1 Техникалық өзгерістермен;
0 Негізгі капиталға инвестициялардың артуымен;
0 Жинақтар нормасының өсуімен;
0 Пайыз мөлшерлемесінің төмендеуімен;
0 Нақты жалақының өсуімен;
0 Амортизациямен.
V2 Қандай жолмен өкімет бюджет тапшылығынан бас тарта алады:
1 Салықтарды көбейту;
1 Мемлекеттік шығыстарды азайту;
1 Мемлекеттік шығыстарды азайту және салықтарды көбейту;
0 Салықтарды азайту.
0 Ақша массасын арттыру.
0 Салықтарды азайту және мемлекеттік шығыстарды көбейту;
0 Салықтар мен мемлекеттік шығыстарды өсіру;
0 Салықтар мен мемлекеттік шығыстарды азайту;
V2 Нақты валюта бағамы - бұл:
1 Қазақстан мен Ресейде өндірілген тауарларды тенгелік түрде салыстыру;
1 екі елдің тауарларын бірыңғай валютаға келтіріп салыстыру;
1 2 елде өндірілген тауардың салыстырмалы бағасы;
0 ) тауардың бағасы.
0 ел ішінде өндірілген тауарлардың салыстырмалы бағасы.
0 бір елде өндірілген тауарлардың абсолюттік бағасы;
0 Валютаның құны;
0 2 елдің валюталарының арақатынасы;
V2 Nх шоты теңестіреді:
1 Капитал қозғалысы шотын;
1 төлем балансының капитал қозғалысы шотын
1 Төлем балансының (I-S) шотын;
0 ресми резервтерді.
0 Қолдағы бар табысты;
0 Инвестицияларды;
0 Жинақтарды;
0 Процент мөлшерлемесін.
V2 Еркін айналым бағамының кемшілігі
1 белгісіздік
1 сауданың нашарлауы
1 импорт шектеулі
0 экпорт тұрақты
0 тұрақсыздық
0 бағалар төмендейді
0 сұраныс тұрақты
0 Ұсыныс тұрақты
V2 Тоқырау кезеніңде бюджет дифициті:
1 Ұлғаяды;
1 Артады;
1 Өседі;
0 Алдымен төмендейді, содан кейін жоғарлайды.
0 Азаяды.
0 Болжау мүмкін емес;
0 Өзгермейді;
0 Төмендейді;
V2 Төмендегі себептердің қайсысы экономикалық өсудің факторы болып табылмайды:
1 Халық санының азаюы;
1 Қоршаған ортаның ластануы;
1 Ел ресурстарының азаюы;
0 Капитал салынымдарының өсуі.
0 Капитал қорлануы;
0 Ресурстарды үнемдеу.
0 ҒТП пен еңбек өнімділігінің артуы;
0 Жұмыс күші санының өсуі;
V2 Экономикалық өсу дегеніміз:
1 ЖҰӨ өсу қарқынының артуы;
1 Бір жыл аралығында нақты өндіріс көлемінің ұлғаюы;
1 Халықтың жан басына шаққанда нақты ЖҰӨ-нің артуы
0 Жұмыссыздықтың артуы.
0 Еңбек өнімділігі мен фирмалардың техникалық дәрежесінің өсуін тоқтату.
0 Капитал қорлануының азаюы;
0 Инфляция кезінде өндірістің құлдырауы;
0 Халқының тұрмыс деңгейін төмендету мүмкіндігі;
V2 Қандай модель ұзақ мерзімді экономикалық өсуді зерттейді:
1 Солоу моделі;
1 Роберт Солоудың неоклассикалық моделі.
1 Неоклассикалық модель;
0 Кейнстік модель;
0 Манделл-Флеминг моделі.
0 Сұраныс моделі;
0 AD-AS моделі;
0 ІS-LM моделі;
V2 Экономикалық өсудің түрлері:
1 Интенсивті;
1 Экстенсивті;
1 Экстенсивті және интенсивті;
0 Эмиссиялық.
0 Сыртқы.
0 Техногенді;
0 Өспелі;
0 Дамушы;
V2 Трансферттік төлемдер дегеніміз:
1 Мемлекеттік бюджеттен жеке кәсіпкерлер мен халыққа бөлінетін төлемдер;
1 Жеке индивидтің тұрмыс деңгейін жақсартуға арналған төлемдер;
1 Мемлекеттік шығындардың құрамына енетін төлемдер
0 Ақша саясатының құралы.
0 Мемлекетке төлемдер.
0 Әлеуметтік сақтандыруға төлемдер;
0 Қаражаттарды қайта бөлу нысаны;
0 Жеке кәсіпкерлердің халыққа төлемдері;
V2 Мемлекеттік қарыздың түріне жатпайды:
1 Қоғамдық;
1 Трансферттік;
1 Әлеуметтік;
0 Капиталдық;
0 Облигацияларды халқына сату.
0 Ағымдағы;
0 Сыртқы;
0 Ішкі;
V2 Қысқа мерзімді кезеңде ағымдағы қолда бар табыс өскен сайын:
1 Отбасы табысының өсуімен түтынуға кеткен шығын бөлігі салыстырмалы қысқарады және қор жинағы салыстырмалы өседі
1 АРС кемиді, АРS өседі
1 Қор жинауға шекті бейімділік өседі
0 АРС және АРS кемиді
0 Тұтыну шығындары және қор жинау өзгермейді
0 АРС өседі, АРS кемиді
0 Тұтыну шығындары да, қор жинау да кемиді
0 Отбасы табысының өсуімен түтынуға кеткен шығын бөлігі салыстырмалы өседі және қор жинағы салыстырмалы қысқарады
V2 Егер қолда бар табыс көлемі төмендесе,онда:
1 С) Қолда бар табыс көлемінің төмендуі пайыз мөлшерлемесінің өсуі әсерінен, нәтижесінде үй шаруашылығының байлығы, соның әсерінен оның түтынуы да азаяды
1 Тұтыну шығындары да, қор жинау көлемі азаяды
1 Тұтыну шығындары да, қор жинау көлемі қысқарады
0 Қор жинау өседі
0 Жиынтық ұсынысы өседі
0 Тұтыну шығындары өсіп, қор жинау көлемі қысқарады
0 Тұтыну шығындары және қор жинау өзгермейді
0 Тұтыну шығындары да, қор жинау да өседі
V2 Инфляцияға қарсы фискалды саясаттың ерекшелігі:
1 Мемлекеттік шығындарды азайтып, салық салу деңгейін арттыру
1 Мемлекеттік шығындарды қысқарту
1 Салық салу деңгейін арттыру
0 Салық азаюы мен мемлекет шығындарының өсуі
0 Салық салу деңгейін азайту
0 салық пен мемлекет шығындарының азаюы
0 Салық механизмі қолданылмауы
0 Салық пен мемлекет шығындарының көбеюі
V2 IS-LM үлгісінің ішкі айнымалылары:
1 Y
1 R
1 Т
0 a
0 I
0 d
0 k
0 e
V2 Нақты айырбас бағамына әсер ететін факторлар:
1 тауар құнының өзгеруі
1 ақша массасының тұрақтылығы
1 фирма бағаларының өзгеруі
0 мемлекеттік жинақтың өзгеруі
0 ақша өтімділігінің өзгеруі
0 инвестицияның өзгеруі
0 жиынтық ұсыныстың өзгеруі
0 мемлекеттік салықтардың өзгеруі
V2 Ынталандырушы шетел бюджет-салық саясатын жүргізу нәтижесінде:
1 әлемдік пайыз мөлшерлемесін өзгертеді
1 әлемдік пайыз мөлшерлемесін өсіреді
1 ел ішінде инвестиция деңгейін төмендетеді
0 инвестиция деңгейі тұрақты
0 пайыз мөлшерлемесін өзгертпейді
0 жалақыны өсіреді
0 таза импорт тұрақты
0 таза экспорт тұрақты
V2 Солоу моделінде бір жұмысшыға шаққандағы өнім көлемінің тұрақты өсуі келесімен түсіндіріледі:
1 ғылыми жетістіктерін өндіріске енгізумен
1 халық санының өсуімен
1 халық санының өсуімен және жинақтау нормасының өсуімен
0 технологиялық прогреспен
0 мультипликативтік әсермен
0 инвестиция өсуімен
0 жинақтау нормасының өсуімен
0 халық санының өсуімен және технологиялық процеспен
V2 Экономикалық өсуді тежеуші факторлар:
1 ресурстық шектеулер
1 үкіметтің тиімсіз экономикалық саясаты
1 экологиялық шектеулер
0 жұмысбастылық
0 техникалық прогресс
0 ресурстарды тиімді орналастыру
0 инвестиция
0 әлеуметтік саясат
V2 Егер өндіріс факторының бағасы жоғарласа, онда мына жағдай орыналады:
1 Ресурстардың артықшылығы
1 Ресурстардытолықигеріпүлгермеу
1 Өнімтүрлерінкөбейтуқажеттігіпайдаболады
0 Ресурстардың тапшылығы
0 Тауарларғасұранысартады;
0 Негізгіресурстарғасұранысартады;
0 Олсалықтарғатікелейәсеретеді
0 Нарықтықпайызмөлшерлемесітепе-теңдікдеңгейінентөмендейді.
V2 Егер ақшаға сұраныс пен ақша ұсынысы өссе, онда:
1 Тепе-теңдік ақша көлемі мен тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі өседі;
1 Тепе-теңдік ақша көлемі мен тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесіне міндетті түрде әсер етеді;
1 Басқа фактормен қоса пайыз мөлшерлемесі де өседі;
0 Табыс деңгейі ғана жоғарылайды.
0 Тепе-теңдік ақша көлемі мен тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі азаяды;
0 Тепе-теңдік ақша көлемі өседі, ал тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесінің өзгерісін болжауға мүмкін емес;
0 Тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі өседі, ал ақша көлемінің өзгерісін болжауға мүмкін емес;
0 Ақша көлемі мен тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесінің өзгерісін болжауға мүмкін емес.
V2 LM қисығының оң көлбеуімен келесімен түсіндіруге болады:
1 Неғұрлым табыс жоғары болса, соғұрлым ақшаға сұраныс, сәйкесінше, тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі жоғары болады;
1 Неғұрлым табыс жоғары болса, соғұрлым ақшаға сұраныс жоғары болады;
1 Табыс жоғарылаған сайын пайыз мөлшерлемесі де жоғарылайды;
0 Ақша айналымының жылдамдығы тұрақты;
0 Пайыз мөлшерлемесінің төмендеуімен;
0 Ақшаға сұраныстың ақша ұсынысынан тәуелділігі тікелей пропорционалды;
0 Ақша айналымының жылдамдығы ақша ұсынысына тәуелді;
0 Ақшаға сұраныстың табыстантәуелділігі тікелей пропорционалды.
V2 Егер нақты пайыз мөлшерлемесі өссе, онда:
1 Тұтыну қисығы солға жылжиды;
1 Инфляция деңгейі төмендейді;
1 Ақша сұранысы төмендейді.
0 Ивестициялық шығындарға әсер етпейді;
0 Инвестиция сұраныс қисығы оңға-жоғары жылжиды.
0 Инвестициялық шығындар өседі.
0 Инвестициялық шығындар қысқарады.
0 Инвестиция сұраныс қисығы оңға-жоғары жылжиды.
V2 ІS-LM моделінде эндогенді айнымалылар:
1 Табыс және пайыз мөлшерлемесі;
1 Пайыз мөлшерлемесі мен таза экспорт;
1 Таза экспорт пен инвестициялар;
0 Ақша ұсыныстары;
0 Табыс және мемлекеттік шығыстар.
0 Мемлекеттік шығыстар мен ақша ұсынысы;
0 Салық мөлшерлемесі мен таза экспорт;
0 Тұтыну және мемлекеттік шығыстар;
V2 Ақша жиыны көлеміне қандай фактор әсер етеді:
1 Экономикадағы баға деңгейі.
1 Баға мөлшерлемесі;
1 Баға деңгейінің өзгеруі;
0 Ешқандай фактор әсер етпейді.
0 Пайыз мөлшерлемесінің деңгейі.
0 Ұлттық өндіріс көлемі.
0 Инвестиция деңгейі;
0 Ақшаның айналым жылдамдығы.
V2 LM қисығы жөнінде келесі тұжырымдардың қайсысы дұрыс:
1 LM қисығының көлбеуі оң және ол берілген нақты ақша қалдықтары көлемі үшін сызылған;
1 қисықтың барлық нүктелерінде ақшаға сұраныс олардың ұсынысына тең
1 ақша нарығындағы тепе-теңдікті көрсетеді
0 ақша массасы азайса,оңға жылжиды
0 LM қисығының бойымен нақты шығыстар жоспарланған шығыстарға тең;
0 Тіркелген ақша ұсынысы жағдайында бағалар деңгейінің өзгеруі LM қисығына әсер етпейді.
0 LM қисығының көлбеуі оң және ол берілген табыс деңгейі үшін созылған;
0 LM қисығының көлбеуі теріс және бағалардың өсуі оны жоғары жылжытады;
V2 Жинақтауға шектік бейімділік мына формула бойынша есептеледі:
1 MRS=1-MPC;
1 MRS=ᴧS/ᴧ(Y-T)
1 MRS=1- ᴧC/ᴧ(Y-T).
0 MRS=ᴧC/ᴧ(Y-T)
0 MRS=MPC-1;
0 MRS=1/MPC;
0 MRS=MPC/Y;
0 MRS=MPC+1.
V2 Кейнсиандық кресте тепе-теңдік орын алады, егер:
1 Табыс=жоспарланған шығыстарға;
1 нақты шығындар=табыс
1 жоспарланған шығындар+қор=нақты шығындар
0 инвестиция тұрақты болмаса
0 Шығыс=жоспарланған шығыстарға;
0 Шығындар=жоспарланған шығыстарға;
0 Түсім=мамлекеттік шығыстарға;
0 Табыс=инвестициялық шығыстарға
V2 ІS-LM моделіндегі тепе-теңдік дегеніміз – ол:
1 Тауарлар мен қызметтер нарығы менақша нарығындағы тепе-теңдік;
1 жоспарланған шығындар мен қор тең
1 инвестиция мен қор нарығы тең
0 Тауарлар нарығы мен инвестициялар нарығындағы тепе-теңдік;
0 Қызметтер нарығы мен инвестициялар нарығындағы тепе-теңдік;
0 Еңбек нарығы мен ақша нарығындағы тепе-теңдік;
0 Ақша нарығы мен инвестициялар нарығындағы тепе-теңдік.
0 нақты шығындар жоспарланған шығындарға тең
V2 Қысқа мерзім аралығында тауарлар мен қызметтерге бағалар:
1 Бір деңгейде сақталады;
1 динамикалы болмайды
1 өзгермейді
0 азаяды,сосын көтеріледі
0 Өзгереді;
0 Төмендейді;
0 Көтеріледі де төмендейді.
0 Өседі;
V2 Мемлекеттік шығыстарды қаржыландыру тәсілдеріне жатпайды:
1 Зейнетақы төлеу.
1 ақша шығару
1 шетелден қарыз алу
0 трансферт төлеу
0 Салықтарды көбейту;
0 Халықтан қарыз алу;
0 Ақша эмиссиясы;
0 Шетел инвестициялары;
V2 Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес фактор:
1 Валюталық бағам ауытқулары
1 Тауардың арзандауы
1 Тұтынушылар әл-ауқаты
0 Тауар бағасы
0 Халық саны
0 Еңбек өнімділігі
0 Ауа райының өзгеруі
0 Салықтар
V2 Бюджет шығыстарының құрамына кірмейді:
1 Салықтар.
1 Ақшалай активтер;
1 Облигациялар.
0 Қорғанысқа шығыстар
0 Басқаруға шығыстар;
0 Трансферттік төлемдер;
0 Әскери шығыстары;
0 Әлеуметтік төлемдер;
V2 Макроталдаудың негізгі мәселесі:
1 ұлттық экономикаға әсер ететін негізгі факторларды анықтау
1 әлеуметтік теңсіздік мәселесі
1 макротұрақтылықты қалыптастыру
0 биржалық инфрақұрылымды дамыту
0 жеке субъектілердің қызметін талдау
0 нарықтағы тауарлардың құрылуы
0 тепе-тең бағаны бекіту
0 нарықтағы тепе-теңдікті анықтау
V2 Неоклассикалық және Кейнстік көзқарастарға ортақ үлгі:
1 IS-LM
1 IS-LM, AD-AS
1 AD-AS
0 Филипс пен Лаффер қисығы
0 Леонтьев қисығы
0 Солоу үлгісі
0 Кейнс кресі
0 Лоренц қисығы
V2 Банк жүйесінің бірінші деңгейіне мыналардың қайсысы жатады?
1 Орталық немесе Ұлттық банк
1 Ұлттық банк
1 Орталық банк
0 Қор биржасы
0 Коммерциялық банк
0 Арнайы ұйымдар
0 Депозиттік банк
0 Центр-Кредит банк
V2 Номиналды пайыз мөлшерлемесінің өзгеру себебі:
1 Инфляция қарқынының өзгеруі
1 Пайыз мөлшерлемесі мен инфляция қарқынының өзгерулері
1 Нақты пайыз мөлшерлемесінің өзгеруі
0 ЖҰӨ өзгеруі
0 Салық өзгеруі
0 Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруі
0 ЖІӨ өзгеруі
0 Жұмыссыздық қарқынының өзгеруі
V2 Ақша нарығындағы тепе-теңдік жағдайдың ауытқу себебі:
1 Ақша нарығындағы экзогенді айнымалыларға байланысты
1 Ақша ұсынысының өзгеруі
1 Міндетті резервтер нормасы өзгеруі
0 Тұтыну шығындары мультипликаторы
0 Амортизация
0 Қор жинағы
0 Табыс деңгейінің өзгеруі
0 Мемлекеттік сатып алу шығындары
V2 Құрылымдық жұмыссыздық:
1 кейбір мамандықтарға сұраныс өзгергенде пайда болады
1 өндірістегі технологиялық өзгерістерге байланысты
1 кәсіптілік деңгейіне байланысты басқа жұмыс орнын іздеу
0 ұзақ мерзімді
0 өз еркімен байланысты
0 экономикалық цикл фазасына байланысты
0 басқа жұмыс орнын іздеумен байланысты
0 циклдық өрлеу кезеңінде болмайды
V2 Құрылымдық жұмыссыздық:
1 өндірістегі технологиялық өзгерістермен байланысты
1 мамандығы ескеріп, қажет емес болған тұлғалармен сипатталады
1 қысқа мерзімді сипатқа ие
0 экономикалық құлдырау кезінде қалыптасады
0 басқа жұмыс орнын күтуге байланысты босағандар
0 өндірістегі технологиялық өзгерістерден тәуелсіз
0 мекемедегі қысқартуға байланысты босағандар
0 ерікті түрдегі жұмыс ауыстыруда туындайды
V2 Шығын инфляциясы ненің нәтижесінде дамиды:
1 AS қисығының солға жылжуының
1 Жиынтық ұсыныс қисығының солға жылжуының
1 жиынтық ұсыныстың азаюынан
0 AD қисығының оңға жылжуының
0 AD қисығының солға жылжуының
0 AD мен AS қисықтарының бір мезгілде солға жылжуының
0 AS қисығының оңға жылжуының
0 кәсіпорынның жалпы өнімінің қысқаруы
V2 Фискалды саясат төлем балансы жағдайына қалайша әсер етеді:
1 мүлік салығы арқылы
1 мультипликатор арқылы
1 заң арқылы
0 пайыз мөлшерлемесі арқылы
0 пайда арқылы
0 табыс деңгейі мен пайыз мөлшерлемесі арқылы
0 қосымша құн арқылы
0 табыс деңгейіне әсер ету арқылы
V2 Экономикалық өсудің интенсивті факторлары:
1 технологиялық прогресс
1 қорлардың шығындарын азайту
1 ресурстарды тиімді орналастыру
0 өндіріс құралдары
0 жұмыскерлер санының өсуі
0 еңбек шығынының артуы
0 жалақы, салық
0 капитал шығынының артуы
V2 ЖҰӨ-ді өлшеудің тәсілдері:
1 шығындар бойынша
1 экспорт бойынша
1 инвестиция бойынша
0 табыстар бойынша
0 жинақ бойынша
0 жеке қызметтер бойынша
0 қосымша құн бойынша
0 тұтыну бойынша
V2 Жұмыссыздықтың себептері:
1 жұмыс орнын жоғалту
1 жұмыстан өз еркімен кету
1 мінез-құлықтың келмеуі
0 фирманың пайдасы өсуі
0 психологиялық дамуы
0 форманың жақсаруы
0 еңбек нарығында алғаш пайда болуы
0 жұмыс орнын жоғалтпау
V2 Макроэкономикалық саясат құралдары:
1 фирма саясаты
1 ақша-несие саясаты
1 бюджет салық саясаты
0 ішкі саясат
0 қорғаныс саясат
0 экологиялық саясат
0 сыртқы сауда саясаты
0 кадр саясаты
V2 Жиынтық ұсыныс – бұл:
1 баға деңгейі мен тауарлар мен қызметтерге жұмсаған жиынтық шығындардың арасындағы байланыс
1 экономикада өндірілген дайын тауарлар мен қызметтер мөлшерінің жалпы саны
1 Берілген баға деңгейі кезінде қоғам масштабында ұсынылған тауар және қызмет саны
0 мемлекеттік салық салу және мемлекеттік шығындарды бекіту процесі.
0 мемлекеттік шығындар сомасы
0 баға мен өнім көлемі арасындағы кері байланысты білдіреді.
0 мемлекеттік бюджеттің тапшылығы
0 баға мен өнім көлемі арасындағы тікелей байланысты білдіреді
V2 Еңбек ресурстары
1 Халықтың еңбекке жарамды бөлігі
1 Халықтың дене күші толысқан және дені сау бөлігі, елдің экономикалық әлеуетінің маңызды элементі
1 Ел (аймақ) экономикасының түрлі салаларында жұмыс істеуге қажетті білім деңгейі бар адамдар
0 Мағынасы бойынша басқа мамандықты игеру үшін екінші білім алуға әрекеттену
0 Кадрлар тұрақсыздығын төмендету әдістері
0 Жетекшілік қызметке білімі мен тәжірибесі мол азаматтарды тарту тәсілдері
0 Басқарушы персоналдың қызметкерлерді дамытудың маңыздылығын түсінуі
0 Жас білікті қызметкерлерді оқыту ұйымдары
V2 Амортизациялау әдістері:
1 Бірқалыпты (түзу сызықты)
1 ӨндірІстік
1 Қалдық кұнын кеміту
0 Шығынды
0 Уақытпен
0 Жаңа техника
0 Технологиялық
0 Реновация
V2 Автономды инвестициялар көздері:
1 Сыртқы заемдер
1 Автономды тұтыну
1 Үй шаруашылықтарының жинағы
0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру
0 Корпорациялар пайдасы
0 Ұлттық табыс өсімшесі
0 Меншік табысы
0 Технологиялық прогресс
V2 «Кейнс кресі» моделі бейнелейді:
1 тауарлар мен қызметтер нарығындағы қысқа мерзімді тепе-теңдікті
1 AD үлгісін қысқа мерзімді макроэкономикалық талдауды
1 тауарлар нарығындағы тепе-теңдікті
0 атаулы пайыз мөлшерлемесімен анықталатын тепе-теңдікті
0 қаржы нарығындағы тепе-теңдікті
0 қолда бар табысқа байланысты тепе-теңдікті
0 мемлекеттік араласуы арқылы жалпы тепе-теңдікке жету мүмкіндігін
0 IS-LM үлгісін
V2 Икемді сұраныс моделі келесіні болжайды:
1 Бағаның 1%-ға өзгеруі жалпы өнімнің қаншалықты өзгеруін көрсетеді;
1 Бағаның жалпы өнім сұранысына қатты әсер етсе;
1 Бағаның 1%-ға өзгеруі жалпы өнімге сұранысты 1%-дан жоғары болуына әкеледі;
0 Бағаның жалпы өнім сұранысына әсер етпесе;
0 Инфляция деңгейінде тәуелді бағалардың өзгеруі;
0 Өзіндік тауарларға бағалардың баяу өзгеруі
0 Қысқа мерзімді кезеңде тауарларға бағалардың жылдам өзгеруі;
0 Шығарылатын өнімге бағалардың дереу өзгеруі;
V2 Мемлекеттік шығыстардың мультипликаторы дегеніміз:
1 Табыстың өсімінің мемлекеттік шығыстардың өсіміне қатынасы;
1 G мемлекеттік шығыстар немесе I инвестицияларды бір бірлікке арттырғандағы Ye тепе-теңдік табыс деңгейінің қаншаға ұлғаятынын көрсетеді.
1 ∆У∆G=11-MPC 0 ∆У∆G=-MPC1-MPC 0 Табыстың өсімінің пайыз мөлшерлемесінің өсуіне қатынасы.
0 Табыстың өсімінің бағалардың өсуіне қатынасы;
0 Мемлекеттік шығыстар 1 бірлікке көбейгенде табыс қаншаға азайғанын көрсететін шама;
0 Мемлекеттік шығыстардың өсімінің қатынасы;
V2 Салықтардың мультипликаторы дегеніміз:
1 Табыстың өсімінің салықтардың өсіміне қатынасы;
1 T салықтарды бір бірлікке арттырғандағы Ye тепе-теңдік табыс деңгейінің қаншаға азаятынын көрсетеді.
1 ∆У∆G=-MPC1-MPC 0 ∆У∆G=11-MPC 0 Табыстың өсімінің пайыз мөлшерлемесінің өсуіне қатынасы.
0 Табыстың өсімінің бағалардың өсуіне қатынасы;
0 Әрқашан 1-ден артық шама;
0 Салық 1 бірлікке өзгергендегі жиынтық табыс көлемінің өзгеруі;
V2 ІS қисығы - ол:
1 Пайыз мөлшерлемесі мен табыс деңгейі тәуелділігінің графигі;
1 IS қисығы тауар нарығындағы тепе теңдікті көрсетеді;
1 IS қисығының бойындағы кез келген нүктеде қор жинағы мен инвестицияның тең екендігі көрінеді;
0 Ақша шарығындағы теңдікті көрсетеді;
0 Пайыз мөлшерлемесі мен бағалар деңгейі тәуелділігінің графигі.
0 Пайыз мөлшерлемесі мен ақша массасы тәуелділігінгің графигі;
0 Жоспарланған табыстар мен пайыз мөлшерлемесі тәуелділігінің графигі;
0 Жоспарланған шығыстар мен табыстар тәуелділігінің графигі;
V2 Салықтардың қысқаруы ІS моделінде:
1 Оңға жылжытады;
1 Мемлекеттік шығыстарды арттырады;
1 Пайыз мөлшерлемесі өзгеріссіз;
0 Жоғары жылжытады;
0 Төмен жылжытады.
0 AD қисығының бойымен;
0 Жылжытпайды;
0 Солға жылжытады;
V2 Жеке жинақтар дегеніміз:
1 Y-T-C;
1 Қолдағы табыс – тұтыну шығыстары
1 Ұлттық жинақтан мемлекеттік жинақты шегеру;
0 У + Т + С
0 Y-G
0 S=І(r);
0 Y-C-G;
0 T- G;
V22 Мемлекеттік жинақтар дегеніміз – ол:
1 T- G
1 Ұлттық жинақтан жеке жинақты шегеру
1 Салықтан мемлекеттік шығыстарын шегеру;
0 С + Т + G
0 Y-G
0 S=І(r);
0 Y-C-G
0 Y-T-C
V2 Қолдағы табыс дегеніміз:
1 Y-Т
1 ЖҰӨ – T
1 Жеке табыстан жеке салықтар мен салықсыз төлемдерді шегеру
0 T + G
0 S=І(r);
0 Y-C-G
0 T- G
0 Y-T-C
V2 ІS-LM моделінде тепе-теңдік % мөлшерлемесі қашан жоғарылайды:
1 Мемлекеттік шығыстар өскенде
1 салықтар төмендегенде
1 мемлекеттік шығыстар өсіп, салықтар төмендегенде
0 мемлекеттік шығыстар төмендегенде
0 Мемлекеттік шығыстар өсіп, пайыз мөлшерлемесі төмендегенде.
0 Салықтар өзгермегенде;
0 Салықтар өскенде
0 Мемлекеттік шығыстар қысқарғанда
V2 Дж;М;Кейнстің айтуынша:
1 Жұмыссыздықты азайту үшін үкімет мемлекеттік шығыстар мен салықтарды қолдануы тиіс
1 жұмыспен қамту көлемі еңбекпен өлшенеді.
1 тұтынудың көлемі мен құрылымын қолда қалатын табыс анықтайды.
0 Ұзақ мерзім кезеңінде бағалар тұрақты боп келеді.
0 Экономикада тепе-теңдік жағдай мүмкін емес.
0 Жеке меншікті жою қажет;
0 Экономика орталықтандырылған жоспарлау негізінде даму тиіс;
0 Нарықтық жүйеде қысқа мерзім аралығында жоғары жұмыстылық деңгейін дербесқамтамасыз ете алатын механизмдер бар;
V2 Егер нақты пайыз мөлшерлемесі өссе, онда:
1 Инвестициялық шығыстар азаяды;
1 үй шаруашылықтары салымдарды көбейтеді
1 инвестицияны азайтады
0 Инвестициялар көбейеді
0 Ешбір өзгеріс байқалмайды
0 Инвестициялық шығыстар өседі
0 Инвестициялық сұраныс қисығы солға жылжиды
0 Инвестициялық сұраныс қисығы оңға жылжиды
V2 Кейнсиандық крестің талдауында жабық экономиканың тепе-теңдік шарты:
1 Нақты шығыстар жоспарланған шығыстарға тең
1 Е=У
1 Е = С + I + G = У
0 Е = С + I
0 Ақшаға сұраныс ақша ұсынысына тең.
0 Нақты жинақтар нақты инвестицияларға тең
0 Жоспарланған шығыстар=тұтыну+жоспарланған инвестициялар+мемлекеттік шығыстар
0 Табыс=тұтыну+инвестициялар+мемлекеттік шығыстар
V2 Ақша қағаздары қандай функцияларды орындайды:
1 Құн өлшемі
1 төлем құралы
1 айналым құралы
0 Реттеуші
0 Басқару
0 бақылау
0 Әлемдік ақша
0 Қолдану құралы
V2 Қайсысы ұлттық жинақтар тұжырымына жатады:
1 S=Y-C-G
1 (Y-C) - мемлекеттік шығыстар
1 жеке жинақтар + мемлекеттік жинақтар
0 І=Y-C
0 S=Y-T+І
0 S=T-G
0 S=(Y-T-C)+G.
0 S=T - G + С
V2 Міндетті резервтер нормасы:
1 Ең біріншіден ақша массасын шектеу құралы ретінде енгізіледі;
1 Ақша-несие саясатымен байланысты құрал;
1 Инфляцияға қары тұру құралы
0 Салынымдарды қайтарудан сақтайтын құрал ретінде енгізіледі;
0 Халық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті ақша массасының орташа шамасын құрайды;
0 Қазіргі күні қолданылмайды;
0 Монетарлық саясаттың құралы болып табылмайды.
0 Фискалды саясат құралы;
V2 ІS- LM моделінде экзогенді айнымалылар:
1 Ақша ұсынысы
1 Алғашқы ақпараттар;
1 Сырттай әсер етуші айнымалылар
0 Негізгі әсер етуші айнымалылар
0 Тұтыну;
0 Таза экспорт;
0 Инвестициялар;
0 Қолдағы табыс.
V2 ІS қисығының теріс көлбеуін келесімен түсіндіруге болады:
1 Неғұрлым пайыз мөлшерлемесі жоғары болса, соғұрлым инвестициялар мен жинақтар деңгейі төмен болады.
1 Пайыз мөлшерлемесі неғұрлым төмен болса, соғұрлым инвестициялар деңгейі жоғары болады;
1 Пайыз мөлшерлемесі жоғарылаған сайын, жинақтар деңгейі төмендейді.
0 Пайыз мөлшерлемесі инвестицияларға әсерін тигізбейді;
0 Неғұрлым пайыз мөлшерлемесі жоғары, соғұрлым жоспарланған шығыстар деңгейі жоғары;
0 Неғұрлым табыс деңгейі жоғары болса, соғұрлым жинақтар көлемі; сәйкесінше, пайыз мөлшерлемесі жоғары болады;
0 Неғұрлым пайыз мөлшерлемесі жоғары, соғұрлым жоспарланған шығыстр деңгейі, сәйкесінше, табыс деңгейі төмен;
0 Неғұрлым жоспарланған табыстар деңгейі жоғары, соғұрлым жоспарланған инвестициялар деңгейі үлкен;
V2 ІS және LM қисқтарының қиылысуы қандай тепе-теңдікті сипаттайды:
1 Тауарлар мен қызметтер нарығы мен ақша нарығында;
1 Ақша нарығындағы тепе теңдік;
1 Қызметтер мен тауарлар нарығында;
0 Ақша және еңбек нарығында.
0 Тауарлар нарығы мен валюта нарығында;
0 Еңбек және инвестициялар нарығында;
0 Тек қана ақша нарығында;
0 Тек қана тауарлық нарықта.
V2 LM қисығының теңдеуі былай айқындалады:
1 M/P=L(r,Y);
1 M/P=k*Y-h*r
1 M/P=L(r,Y),LM.
0 P/M=L(r,Y);
0 M/P=L(r);
0 M/P=L(Y);
0 P/M=L(r).
0 P/M=LM
V2 Мемлекеттік шығыстардың 100 бірлікке артуы:
1 ІS қисығын оңға 100/(1-МРС);
1 ІS қисығын солға 100/(1-МРС);
1 Инвестициялар азаяды
0 Салықтар көбейеді
0 LM қисығының жағдайын өзгертпейді;
0 Пайыз мөлшерлемесін төмендетеді;
0 Пайыз мөлшерлемесі мен шығарылымды арттырады.
0 Жоспарланған шығыстар қисығын 100-ге жоғары жылжытады;
V2 Салықтардың азаюы жылжытады:
1 Жоспарланған шығыстар сызығын жоғары және ІS қисығын оңға;
1 Инвестициялар көлемін арттырады
1 Нақты шығыстарды жоғарылатады
0 Жоспарланған шығыстар сызығын жоғары және ІS қисығын солға;
0 Жоспарланған шығыстар сызығын төмен және ІS қисығын солға;
0 Жоспарланған шығыстар сызығын төмен және ІS қисығын оңға;
0 Жоспарланған шығыстар сызығын жоғары және ІS қисығын жылжытпайды.
0 Жоспарланған шығыстар сызығы өзгермейді
V2 Ақша ұсынысының азаюы жылжытады:
1 LM қисығын жоғары;
1 нақты ақша массасы азаяды
1 бағалар деңгейі төмендейді
0 LM қисығы өзгермейді
0 LM қисығын төмен;
0 ІS қисығын жоғары;
0 ІS қисығын төмен;
0 LM және ІS қисықтарын солға
V2 Берілген LM қисығы үшін тұрақты болып қалатын шама – ол:
1 Нақты ақша ұсынысы;
1 нақты ақша массасы
1 нақты M/P
0 Атаулы ақша ұсынысы;
0 Мемлекеттік шығыстар;
0 Пайыз мөлшерлемесі;
0 Тұтынуға шектік бейімділік.
0 ЖІӨ динамикасы
V2 Ұлттық жинақтар дегеніміз:
1 Жеке және мемлекеттік жинақтардың қосындысы;
1 қаржылық ресурстар ұсынысы
1 табыс-тұтыну-мемлекеттік шығын
0 Жеке және мемлекеттік жинақтардың айырмасы;
0 Жеке және өзіндік жинақтардың қосындысы;
0 Жеке және өзіндік жинақтардың айырмасы;
0 Жеке жинақтар мен тұтынудың қосындысы.
0 қолдағы табыс пен шығын айырмасы
V2 Дұрыс емесін анықта:
1 Қысқа мерзімді кезеңде бағалар икемді;
1 классикалық жағдайда тұраөты шығарылымда бағалар төмедейді
1 бағалар әр кезде икемді
0 Ұзақ мерзімді кезеңде бағалар икемді;
0 Қысқа мерзімді кезеңде жалақы мен бағалар қатаң;
0 Ұзақ мерзімді кезеңде өнім өндірісі толық жұмыстылық бағытына жылжиды;
0 Ұзақ мерзімді кезеңде жалақы икемді.
0 Кейнс бойынша бағалар икемді
V2 Жиынтық ұсыныс қисығы ненің арасында қатынасты көрсетеді:
1 Бағалар деңгейі мен нақты өндірілген ЖҰӨ;
1 баға деңгейі мен нақты ұлттық өнім
1 баға мен тауар
0 баға мен Қосылған құн
0 Бағалар деңгейі мен тауарлар мен қызметтерге жиынтық шығыстар;
0 Сатып алушылар келісетін бағалар деңгейі мен сатушыларды қанағаттандыратын бағалар деңгейі;
0 Өндірілген және тұтынылған нақты ЖҰӨ көлемдері;
0 Еңбек және капитал.
V2 Негізгі өндіріс факторлары:
1 Еңбек, капитал және табиғи ресурстар;
1 қызметкерлер,капитал мен ресурстар
1 ресурс,адам күші,капитал
0 Еңбек құралдары мен ғимараттар, құрылыстар;
0 Еңбек заттары мен капитал;
0 Еңбек құралдары мен еңбек заттары;
0 Жұмысшылар мен менеджерлер.
0 тек капитал
V2 Өндірістік функцияның математикалық жазылуы:
1 y=F(K,L);
1 y=F(K,L,T)
1 y=F(L,K)
0 барлығы
0 y=F(L).
0 y=ax;
0 y=bK;
0 y=F(x);
V2 Өндірістік функция келесіні анықтайды:
1 Бар технологияны;
1 қызметкерлер,капитал мен ресурстарды
1 ресурс,адам күші,капитал
0 Еңбек мөлшерін;
0 Еңбек құралдарының мөлшерін;
0 Еңбек заттарының мөлшерін;
0 Өндірістегі қазіргі маркетинг жағдайын.
0 тек капиталды
V2 . Ақша несие саясатының негізгі түрі:
1 экспансиялық ақша несие саясаты
1 рестрикциялық ақша несие саясаты
1 ынталандырушы ақша несие саясаты
0 салықты реттеу
0 ревальвациялық ақша несие саясаты
0 салық салу деңгейін арттыру
0 мемлекеттік шығындарды азайту
0 дефляциялық ақша несие саясаты
V2 Ақша функциясы:
1 айырбас құралы
1 қор жинақтау құралы
1 құн өлшемі
0 ревальвация өлшемі
0 инфляция өлшемі
0 дефляция өлшемі
0 жұмыссыздық өлшемі
0 стагфляция өлшемі
V2 Ақшаға сұраныс факторлары:
1 пайыз мөлшерлемесі
1 ақша айналысының жылдамдығы
1 табыс деңгейі
0 тікелей салық
0 жанама салық
0 салық
0 қор жинағы
0 инвестиция
V2 ІS-LM үлгісінің айнымалылары
1 Y
1 t
1 I
0 K
0 e
0 R
0 d
0 a
V2 IS қисығы анықтайды:
1 табыс пен пайыздық қойылымның тепе - теңдік деңгейін
1 I=S орындалытын нүктелер жиынтығын
1 тауар нарығындағы тепе-теңдікті
0 табыс деңгейін
0 коммерциялық банктердің пайыздық қойылымын
0 шекті шығындармен байланысты
0 тұтынуды
0 жалақы деңгейін
V2 Жұмыс күші құрамынан шыққандар:
1 зейнеткерлер
1 жұмыс істеуге қабілеті барлар, бірақ кейбір себептермен жұмыс істей алмайтындар
1 жұмыс іздеуден күдер үзгендер
0 мұғалімдер
0 жұмыспен қамтылғандар
0 еден жууышылар
0 механизатор
0 шетел азаматтары
V2 Жұмысбастылар категориясы:
1 т олық емес күн жұмыс істейтіндар
1 толық емес жұмыс апта істейтіндер
1 Жұмыспен қамтылғандар
0 студенттер
0 жұмыссыздар
0 Мектеп оқушылары
0 Зейнеткерлер
0 16 жастан астам азаматтар
V2 Инфляциянвң әлеметтік зардаптары:
1 ұлттық табыстың қайта бөлінуі
1 тұтыну шығындары өседі
1 халықтың сатып алу қабілеті төмендейді
0 жеке фирма жұмысшыларынң жалақысы артады
0 фирманың тауар-материалдық қорлары өседі
0 шаштаразшы жұмыссыз қалады
0 өмір сүру деңгейі төмендейді
0 қолда бар табыс артады
V2 Ашық экономиканы зерттеу үлгісінің авторлары:
1 Р. Манделл
1 М. Флеминг
1 Менделл -Флеминг
0 Т.Мальтус
0 К.Маркс
0 Н. Мэнько
0 А.Оукен
0 А.Смитт
V2 Валюта бағамын белгілеу әдісі:
1 еркін валюта бағамы
1 маусымдық валюта бағамы
1 тағайындалған валюта бағамы
0 еркін немесе тағайындалған валюта бағамы
0 қысқа мерзімдік валюта бағамы
0 ұзақ мерзімдік валюта бағамы
0 уақытша валюта бағамы
0 валюта бағамы
V2 IS-LM үлгісінің сыртқы айнымалылары:
1 t
1 G
1 Ms
0 I
0 a
0 d
0 e
0 Y
V2 Құрылымдық жұмыссыздықтың пайда болу себебі:
1 жаңа мамандықты игерудің қиындықтары
1 мекемедегі тұрақты құрылым
1 ғылыми техникалық прогресс нәтижесінің енгізілуі
0 экономикада кейбір мамандықтар қажеттілігінің болмауы
0 еңбек нарығындағы баланс
0 экономикалық цикл
0 табиғи өзгеріс
0 білім беру жүйесі
V2 Күтпеген инфляция нәтижесі ретінде байлық келесі жолмен қайта бөлінеді:
1 несие бергендерден несие алушыларға
1 қарыз берушілерден оны алушыларға
1 кредиторлардан заемщиктерге
0 фирмалардан мемлекетке
0 жастардан зейнеткерлерге
0 мемлекеттен фирмаларға
0 халықтан мемлекетке
0 фирмалардан үй шаруашылықтарына
V2 Фрикциондық жұмыссыздық:
1 жаңа жұмыс орнына орналасуды күту
1 мекен-жай ауыстыруына байлансты пайда болады
1 қысқа мерзімді
0 кейбір мамандықтарға сұраныс өзгергенде пайда болады
0 өндірістегі технологиялық өзгерістерге байланысты
0 экономикалық цикл фазасына байланысты
0 ұзақ мерзімді
0 циклдық өрлеу кезеңінде болмайды
Уровень 3
V3 Жеке табыс дегеніміз:
1 Осы жыл аралығында үй шаруашылақтары тапқан табыс;
1 Ұлттық табысқа девидент, трансферт және пайыздық түрде алынған табысты қосып, одан әлеуметтік сақтандыру төлемдерін, корпоративтік салықтар, бөлінбеген пайда мен таза пайызды шегеру;
1 Қолдағы табысқа салықтық және салықтық емес төлемдерді қосу;
0 Жыл ішінде өндірілген тауарлар мен қызметтердің құны;
0 Салықтар кейін жеке шығыстарға арналған тұтас табыс;
0 Осы елде орналасқан жеке көздерден түсетін жинақтар қосындысы;
0 ЖҰӨ-нен амортизацияны шегеру.
0 Ұлттық табысқа әлеуметтік сақтандыру төлемдерін, корпоративтік салықтар, бөлінбеген пайда мен таза пайызды қосып, одан девидент, трансферт және пайыздық түрде алынған табысты шегеру;
V3 Девальвация дегеніміз:
1 Тұрақты айырбас бағамын төмендету
1 Қаржы нарығындағы, ұлттық қаржы курсынын төмендеуі
1 Қаржы резервінің көбеюі
0 Тұрақты айырбас бағамын жоғарлату
0 Таза экспорттың азаюы
0 Жиынтық табыстың азаюы
0 Таза экспорт пен жиынтық табыстың азаюы
0 Қаржы резервінің азаюы
V3 Ашық экономиканы зерттеу үлгісінің авторы:
1 М.Флеминг
1 Манделл – Флеминг
1 Т.Мальтус
0 Р.Манделл
0 Н.Мэнкью
0 К.Маркс
0 А.Смитт
0 А.Оукен
V3 Төлем балансы дефицитіне әсер етеді:
1 Капитал қозғалысы шотының жағдайы
1 Мемлекеттік шығындар
1 Несиенің процент ставкасы
0 Ағымдағы операциялар шотының жағдайы
0 Процент ставкасы
0 Ағымдағы операциялар шотының жағдайы мен капитал қозғалысы шотының жағдайы
0 Құнды қағаздар
0 Салық мөлшері
V3 Еркін айналым бағамының кемшілігі:
1 Ұсыныс тұрақты
1 Сұраныс тұрақты
1 Сауданың нашарлауы
0 Белгісіздік
0 Бағалар төмендейді
0 Тұрақсыздық
0 Экспорт тұрақты
0 Импорт шектеулі
V3 Еркін валюта бағамы әдісінің ерекшелігі:
1 Валюта жетіспеушілігі автоматты түрде жойылады
1 Валюта бағамын валюта нарығы анықтайды
1 Валюта бағамын алтын стандарты бойынша анықтайды
0 Валюта тапшылығын мемлекет жоюы керек
0 Валюта бағамын нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды
0 Валюта бағамы тұрақты
0 Валюта бағамын ауытқулар шегінде анықтайды
0 Валюта бағамын ұлттық банк тағайындайды
V3 Макроталдаудың негізгі мәселесі
1 нарықтағы тауарлардың құрылуы
1 экономикадағы тепе-теңдікті анықтау
1 макротұрақтылықты қалыптастыру
0 тепе-тең бағаны бекіту
0 биржалық инфрақұрылым дамыту
0 әлеуметтік теңсіздік мәселесі
0 ұлттық экономикаға әсер ететін негізгі факторларды анықтау
0 жеке субъектілердің қызметін талдау
V3 Төменде көрсетілгендердің қайсысы экономикалық өсу факторларына жатады:
1 Жалақы
1 Өмір деңгейі
1 Пайыз мөлшерінің өсуі
0 Техналогияларды өндірісте қолдану
0 Рента
0 Табиғи ресурстардың саны мен сапасы
0 Салық деңгейі
0 Еңбек ресурстарының саны мен сапасы
V3 Нақты жалақы дегеніміз – ол:
1 Өндірілген өнім бірлігінде көрсетілген еңбек ақы;
1 Алғанақшағасатыпалуғаболатынөмірлікигіліктерменқызметтердіңжиыны.
1 Олтұтынузаттарыменақылықызметтердіңбағасыдеңгейіменкеріқатынастаболады
0 Еңбекақыныңтенгелейкөрінісі;
0 Американдықжұмысшыныңеңбекақыныңдолларлықкөрінісі;
0 Жалдамалыжабдықпенеңбеккееңбекақыныңтенгелейкөрінісі;
0 Жалдамалығимаратқаөндірілгенөнімбірлігіндекөрсетілгенеңбекақы.
0 жалдамалы еңбектің қызметкері өзінің күндік, апталық, айлық еңбегі үшін алатын ақша сомасы
V3 Капиталдыңшектікөнімі
1 Қосымшакапиталпайдаланунәтижесіндеалғанқосымшашығарылғанөнімкөлемі;
1 Қосымша резерв
1 Қосымшакапиталдыңоңтайлыжұмсалуы
0 Қосымшаеңбекпайдаланунәтижесіндеалғанқосымшашығарылғанөнімкөлемі;
0 Еңбекпайдаланунәтижесіндеалғанқосымшаөткізілгенөнімкөлемі;
0 Жұмсалғанөнімкөлемі
0 Қосымшапайдаланылғанқаржыресурстары.
0 Барлықжауаптардұрыс
V3 “AD-AS” моделінде экономикалық өсім көрсетіледі
1 AS қисығының оңға жылжуымен;
1 AS қисығыныңөсуімен
1 АD –ныңөзгерісі ,AS-кеоңәсербереді
0 AS қисығыныңсолғажылжуымен;
0 AD қисығыныңжылжуымен;
0 AD қисығыныңтұрақтыболуы
0 AD және AS қисықтарыныңсолғажылжумен.
0 АD-AS тұрақты
V3 Өндірістік функцияның көлбеу бұрышының тангенсі:
1 Капиталдың шекті өніміне сәйкес;
1 Капиталдың әр бірлікке өзгергендегі өнім көлемін анықтайды;
1 МРK-ны анықтайды;
0 Тұтынуды;
0 Т
0 R
0 Инвестицияны;
0 Тауар нарығындағы тепе-теңдікті;
V3 Есеп мөлшерлемесі дегеніміз:
1 Несиеге қабілеттілігін анықтау үшін банктермен қадағаланады.
1 Ақша-несие саясатынң құралы;
1 Экономикада ақша ұсынысын реттеуші;
0 Бюджет-салық саясатының құралы;
0 Нарықтағы бәсеке нәтижесінде қалыптасады
0 Банктік резервтер үшін қарызға берілетін мөлшерлеме
0 Үкімет әкімшілік жолмен орнататын мөлшерлеме
0 Қысқа мерзімді несие бергенде банктердің алатын мөлшерлемесі
V3 Өтімділік – келесіні түсіндіреді:
1 Борышқорлық міндеттемелерін орындау қабілеті
1 Материалды ұүндылықтарды өткізудің қиындығы;
1 Қолма-қол ақшаға ауысу қабілеті;
0 Сату мен сатып алудың оңайлығы;
0 Ірі компаниялардың акцияларына ақша салу;
0 Акция ұстаушыларына түсетін табыс;
0 Ақша қаражаттарының артықшылығы;
0 Сатып алудың мүмкінсіздігі;
V3 Фишер теңдеуі:
1 і=r п+y.
1 Номиналды және нақты пайыз қойылымы арасындағы байланысты анықтайды;
1 Пайыз қойылымдарының байланысы;
0 Нақты ақшаға сұраныстың нақты пайыз қойылымына сезімталдығы;
0 і=r+y;
0 і=r+ п;
0 і=п+у;
0 і=r+g;
V3 Келесілердің қайсысы айналыстағы ақша массасын азайтады:
1 Ашық нарықта мемлекеттік облигацияларды сату;
1 Резервтік мөлшерлеменің нормасын көбейту;
1 Монетарлық саясат арқылы;
0 Салықты көбейту арқылы;
0 Несиелерді көбейту;
0 Дисконттік мөлшерлемені жоғарлату;
0 Резервтік мөлшерлеменің нормасын азайту;
0 Ашық нарықта мемлекеттік облигацияларды сатып алу;
V3 Егер Ұлттық банк халықтан мемлекеттік облигацияларды сатып алса, онда:
1 Ақша ұсынысы көбейеді;
1 Ақша массасы көбейеді;
1 Инфляция болуы ықтимал;
0 Коммерциялық банктердің резервтері көбейеді;
0 Талап етілмелі депозиттер көлемі артады;
0 Бағалар төмендейді;
0 Жұмыссыздыққа әсер етеді;
0 Бағалар жоғарылайды;
V3 LM қисығы нені көрсетеді:
1 Неғұрлым табыс жоғарылаған сайын пайыз мөлшерлемесі де жоғары болады;
1 Табыс өскен сайын, ақшаға сұраныс өседі;
1 Ақша нарығындағы тепе-теңдікті көрсетеді;
0 Пайыз мөлшерлемесі жоғарлағанда табыс азаяды;
0 Инфляция деңгейін;
0 Жұмыссыздық деңгейін;
0 Ақша айналымының жылдамдылығын көбейту үшін;
0 Ақша айналымының жылдамдылығын азайту үшін;
V3 Ашық экономикада тепе-теңдікті сақтауда келесі нарықтар ықпал етеді:
1 Ақша нарығы;
1 Валюта нарығы;
1 Мүлік нарығы;
0 Азық-түлік нарығы
0 Тауар нарығы;
0 Ішкі жүк тасымалдау нарығы;
0 Отандық қызмет көрсету нарығы;
0 Білім қызметі нарығы;
V3 ІS- LM үлгісінің ішкі айнымалылары:
1 R
1 Y
1 I
0 F
0 L
0 K
0 p
0 u
V3 Қандай экономикалық айнымалы ІS қисығын жылжытпайды:
1 Ақша массасы;
1 Жинақ нормасы
1 Жеке субьектінің айлық мөлшерінің азаюы
0 Жинақтауға шектік бейімділік;
0 Салық мөлшерлемесі;
0 Тұтынуға шектік бейімділік;
0 Ақша ұсынысының молаюы
0 Мемлекеттік шығыстар.
V3 “Есеп мөлшерлемесі” терминінің мәні:
1 Коммерциялық банктерге несие беру пайыз мөлшерлемесі;
1 Орталық банктердің төлеп отыруға тиіс пайыз мөлшерлемесі
1 Ұлттық банктің орнататын пайыз мөлшерлемесі
0 Жұмыссыздық деңгейі
0 Инфляция деңгейі.
0 Орталық банктің ақша массасының өсуіне әсер ету дәрежесі;
0 Орталық банк үшін, ол мемлекеттік құнды қағаздарды сатып алған жағдайда, бағаның төмендеу дәрежесі;
0 Орталық банктің коммерциялық банктерге күш салу дәрежесі;
V3 Тұтынуға шектік бейімділік – ол:
1 Табыстың өзгеруіне байланысты тұтыну шығыстарының өзгеруі
1 Жоспарланған шығыстардың табыс көлеміне байланысты сызықтың иілуі
1 Табыс өскенде тұтыну шығыстарының өсуі, табыс азайса тұтыну шығыстарының азаюы
0 Салықтың төмендеп, тұтыну шығыстарының өсуі
0 Тұтынуға шығыстар
0 Жинақтауға жұмсалатын табыс үлесі
0 Берілген табыс деңгейінде тұтыну шығыстарын сипаттайтын қисық
0 Жиынтық тұтынудың жиынтық табысқа қатынасы
V3 Қандай фактор AD қисығын жылжытпайды:
1 Бағалардың өзгеруі;
1 пайыз қойылымының өсуі;
1 жинақтардың өсуі
0 Таза экспорттың өзгеруі
0 Мемлекеттік шығыстардың азаюы.
0 Инвестициялардың өзгеруі;
0 Салықтардың өзгеруі;
0 Мемлекеттік шығыстардың өзгеруі;
V3 Мемлекеттің табыстарына жатпайды:
1 Бюджет профициті;
1 Субсидиядар
1 мемлекеттік жәрдемақылар
0 Бюджет дефициті
0 Жанама салық.
0 Сатудан салық;
0 Меншікке салық;
0 Импорттық пошлина;
V3 Жеке жинақтардың тұжырымы:
1 S=Y-T-C
1 Қолдағы табыс – тұтыну шығыстары
1 Ұлттық жинақтан мемлекеттік жинақты шегеру
0 У + Т + С
0 S=Y-C
0 S=(Y-T)+(T-G);
0 S=Y-T
0 S=T-G
V3 Жабық экономиканың негізгі теңдестігі былайша жазылады:
1 І=S;
1 Е=У
1 Е = С + I + G = У
0 Е=У+ C
0 S=Y-C-G
0 S=T-G
0 Y=C+І+G
0 І=r
V3 Жалпы ақша массасы әрдайым өседі, егер коммерциялық банктер:
1 Орталық банктен өз салынымдарының бөлігін алса;
1 Міндетті резервер нормасы минималды деңгейге дейін төмендесе;
1 Ақша-несие саясаты дұрыс жүргізілмесе.
0 Ұлттық банк орталық банктерге ақшаны өте аз шығарса;
0 Салынымдар бойынша ақша төлеп, ағымдағы шоттар бойынша міндеттемелерін қысқартса
0 Орталық банкте өз салынымдарын көбейтсе;
0 Халыққа беретін несие көлемдерін көбейтсе;
0 Халықтан салынымдар бойынша ақша алу арқылы ағымдағы шоттар бойынша өз міндеттемелерін өсірсе;
V3 Ақша массасы қысқарғанда LM қисығы:
1 Солға жылжиды;
1 Оңға жылжымайды;
1 Көлбеу бұрышын өзгертпейді.
0 Оңға жылжиды;
0 Көлбеу бұрышын өзгертеді;
0 Мүлдем жылжымайды;
0 ІS қисығын оңға жылжытады.
0 ІS қисығын төмен жылжытады
V3 ІS қисығы жылжымайды, егер:
1 Ақша массасы көбейсе.
1 нақты ақша массасы азайса
1 бағалар деңгейі өссе
0 пайыздық қойылымы өсіп,табыс деғгейі азайса
0 Тұтынушылардың экономикаға сенімі жақсарса;
0 Фирмалар болашаққа оптимизммен қарап, әрбір пайыз мөлшерлемесінде инвестициялар жасау шешімін қабылдаса;
0 Үкімет трансферттік төлемдерді көбейтсе;
0 Заң шығарушылар табыс салығының мөлшерлемесін төмендету шешімін қабылдаса;
V3 ІS және LM қисықтарының килысу нүктесінде:
1 Шығарылым көлемі мен пайыз мөлшерлемесі тауарлар мен ақша нарықтарындағы тепе-теңдіктің шартына сәйкес келеді;
1 нақты ақша ұсынысының қаражаттары сұранысына тең
1 нақты шығындар жоспарланған шығындарға тең
0 тек ақша-несие саясаты айнымалылары көрінеді
0 Нақты шығыстар жоспарланған шығыстардын жоғары;
0 Қысқа мерзімдік тепе-теңдік орын алады
0 Нақты шығыстар жоспарланған шығыстардан төмен;
0 Нақты ақша ұсынысы ақшаға нақты сұранысынан жоғары;
V3 Өндірістік функцияның масштабтан тұрақты қайтарымы келесі:
1 zY=F(zK,zL).
1 0,3 zY=0,3F(zK,zL).
1 4zY=F(4zK,4zL);
0 4zY=F(2zK,2zL);
0 zY=F(0;5zK,0;5zL);
0 zY=F(2zK,2zL);
0 2zY=F(4zK,4zL);
0 0;5zY=F(zK,zL);
V3 Егер еңбек ұсынысының қисығы солға жылжыса, еңбек нарығында келесі жағдай орын алады:
1 Нақты жалақы жоғарылайды;
1 Еңбек ұсынысы кемиді
1 Еңбекке сұраныс кемиді
0 Нақты жалақы төмендейді
0 Еңбек ресурстарының артықшылығы.
0 Еңбек ұсынысы өседі;
0 Еңбекке сұраныс артады;
0 Нақты жалақы төмендейді;
V3 Егер берілген өндіріс факторының ұсынысының қисығы оңға жылжыса, ресурстар нарығында:
1 Өндіріс факторының тепе-теңдік бағасы жоғарылайды;
1 Еңбек ұсыныс кемиді
1 Түпкілікті тауарлар мен қызметтерге бағалар өседі
0 Өндіріс факторының тепе-теңдік бағасы төмедейді
0 Түпкілікті тауарлар мен қызметтерге бағалар төмендейді;
0 Негізгі өндіріс факторлары жетіспейді;
0 Өндіріс факторының тепе-теңдік бағасы төмендейді.
0 Еңбекке сұраныс төмендейді;
V3 Бюджет тапшылығын өтеу жолдарының бірі:
1 Жаңа ақша басып шығару;
1 Мемлекеттік шығыстарды азайту;
1 Ақша эмиссиясы;
0 Пайыз мөлшерлемесін жоғарлату;
0 Пайыз мөлшерлемесін төмендету;
0 Ақша базасын азайту
0 Жұмыссыздықты азайту.
0 Салықтарды азайту.
V3 Валюталық бағам – бұл:
1 2 елдің валюталарының арақатынасы;
1 екі елдің валюталарының айырбас бағасы;
1 бір елдің валютасын екінші елдің валютасымен көрсету;
0 2 елде өндірілген тауардың салыстырмалы бағасы;
0 ел ішінде өндірілген тауарлардың салыстырмалы бағасы.
0 2 елде өндірілген тауарлардың абсолюттік бағасы;
0 валютаның құны;
0 тауардың валюталық бағасы.
V3 Ашық экономиканы зерттеу үлгісінің авторы:
1 Манделл-Флеминг
1 М.Флеминг
1 Р.Манделл
0 А.Оукен
0 А.Смитт
0 К.Маркс
0 Н.Мэнкью
0 Т.Мальтус
V3 Төлем балансы дефицитиніне әсер етеді:
1 ағымдағы операциялар шотының жағдайы мен капитал қозғалысы шотының жағдайы
1 ағымдағы операциялар шотының жағдайы
1 капитал қозғалысы шотының жағдайы
0 салық мөлшері
0 құнды қағаздар
0 процент ставкасы
0 несиенің проценттік ставкасы
0 мемлекеттік шығындар
V3 Еркін айналым бағамының кемшілігі
1 сауданың нашарлауы
1 тұрақсыздық
1 белгісіздік
0 импорт шектеулі
0 экпорт тұрақты
0 бағалар төмендейді
0 сұраныс тұрақты
0 Ұсыныс тұрақты
V3 Еркін валюта бағамы әдісінің ерекшелігі:
1 валюта бағамы нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды
1 валюта бағамын Ұлттық банк анықтайды
1 валюта жетіспеушілігі автоматты түрде жойылады
0 валюта тапшылығын мемлекет жоюы керек
0 валюта бағамын ауытқулар шегінде анықтайды
0 валюта бағамын алтын стандарты бойынша анықтайды
0 валюта бағамын валюта нарығы анықтайды
0 валюта бағамы тұрақты
V3 Капиталдың шекті өнімі сипаттайды:
1 қосымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шығарудың өсімшесін
1 қосымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шығарудың қаншалықты өзгергенін
1 қосымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шығарудың қаншалықты өскенін
0 технология деңгейін
0 негізгі капитал құнының өсісшесін
0 бір жұмысбастыға шаққандағы қор жинақтауды
0 капиталды еңбекпен ауыстыру нормасын
0 халық санының өзгерісін
V3 Төменде көрсетілгендердің қайсысы экономикалық өсу факторларына жатады:
1 еңбек ресурстарының саны мен сапасы
1 табиғи ресурстардың саны мен сапасы
1 Технологияларды өндірісте қолдану
0 пайыз мөлшерлемелерінің өсуі
0 өмір деңгейін
0 салық де ңгейін
0 Жалақы
0 Рента
V3 Р.Солоу үлгісіндегі қор жинаудың тиімді нормасы:
1 Э.Фелпстың ережесіне сәйкес
1 «Алтын ережеге» сәйкес
1 Э.Фелипстың «Алтын ережесіне» сәйкес
0 Р.Харродтың ережесіне сәйкес
0 Үнемділікке сәйкес
0 Эндогенді өсу теориясына сәйкес
0 Кобба-Дуглас ережесіне
0 Е.Домардың «Алтын ережесіне» сәйкес
V3 Нақты ЖІӨ өлшенеді:
1 Тұтыну бағасының индексі бойынша
1 Қазіргі бағалармен
1 Базистік жылдағы бағалармен
0 Пайызбен
0 Инфляцияны ескеріп, баға индексі арқылы
0 Ағымдағы айырбас курсы бойынша
0 Өткен уақыттағы бағалармен
0 Ағымдағы жылдағы бағалармен
V3 Тұтыну бағаларының индексі:
1 Өзгермейтік қызметтер мен тауарлар жиынына есептелінеді
1 Тұтынушылардың қызметтер мен тауарларды сатып алу бағаларын ескереді
1 Қызметтер мен тауарлар жиынын есептейді
0 Инвестицияға байланысты
0 Қызметтер мен тауарлар «қоржынының» орташа бағаларының өзгеруін сипаттайды
0 Тұтыну шығыдарына байланысты
0 Жинаққа байланысты
0 Жанама салықтарға байланысты
V3 Бағалар индексі өскенде:
1 тұтыну «қоржынының» орташа бағалары өседі
1 Нақты ЖІӨ кемиді
1 Өмір сүру деңгейі төмендейді
0 Таза жеке инвестициялар өседі
0 Фирманың тауар-материалдық қорлары өседі
0 тұтыну «қоржынының» орташа бағалары кемиді
0 Инфляция қарқыны төмендейді
0 Пааше индексі теріс санға тең болады
V3 Жиынтық сұраныстың анықтамасы:
1 өндірілген өнім саны мен бағаның жалпы деңгейінің арасындағы тәуелділік
1 әрбір берілген баға деңгейінде сатып алатын тауарлар мен көрсетілген қызметтер санын көрсетеді
1 табыс пен өндірілген өнім арасындағы байланыс
0 итал мен еңбек арасындағы тәуелділік
0 сатып алушының саны
0 шығын мен өнім арасындағы тәуелділік
0 сатушының ұсынысы
0 сатып алушының сұранысы
V3 Ұсыныс сілкінісімен байланысты:
1 кәсіподақ күресі
1 халықаралық мұнай картельдерінің бағаны тосыннан төмендетуі
1 тосыннан қымбаттаған өнімді ұсыну
0 тұтынушылардың талғамы
0 салықтар
0 сұраныс пен ұсыныс функцияларының тұрақты жағдайында баға деңгейінің өзгеруі
0 тұтынушылардың табысы
0 ақша жиынының өзгеруіне
V3 AS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі:
1 AS қисығы тік болады
1 өнім көлеміне әсер етпейді
1 өнім көлемі мен баға деңгейіне әсер етпейді
0 өнім көлемі мен баға деңгейіне әсер етеді
0 ЖҰӨ әсер етпейді
0 баға деңгеіне әсер етеді
0 инфляция деңгеіне әсер етеді
0 өнім көлеміне емес, баға деңгейіне әсер етеді
V3 Үй шаруашылығы қор жинағының мотивтері:
1 кәрілікті қамтамасыз ету
1 таза пайда нормасын барынша азайту
1 балалардың болашағын қамтамасыз ету
0 таза пайда нормасын барынша көбейту
0 нақты пайыз мөлшерлемесі
0 қымбат тауарларды сатып алу
0 тұтынуға бөлінген, жылдық табыстың үлесін арттыру
0 тұтыну мен жинақтауға жіберілген жылдық кірістің үлесін арттыру
V3 Кейнстік көзқарасты жақтаушылар пайымдаудың жолын ұсынады:
1 мемлекеттік сатып алулар нарықты тепе-теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды
1 жиынтық сұраныс экономикалық белсенділікті анықтайды
1 инвестиция нарықты тепе-теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды
0 кейбір баға аз өзгермелі дегенге жол береді
0 нақты пайыздық мөлшерлеме нарықты тепе-теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды
0 тұтыну нарықты тепе-теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды
0 салықтар нарықты тепе-теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды
0 белгілі бір уақыт аралығында кейбір бағалар өзгеруге бейім емес
V3 Кейнстік үлгіде:
1 макроэкономикалық саясат белсенді
1 бағалар, жалақы және пайыз мөлшерлемесі икемді
1 монетарлық саясат макроэкономикалық тұрақтандырудың ең тиімді құралы
0 негізгі теңдеу MV=PY
0 толық жұмысбастылық өзі орнайды
0 негізгі теңдеу Y=C+I+G+Nx
0 фискалды саясат макроэкономикалық тұрақтандырудың ең тиімді құралы
0 макроэкономикалық саясат пассивті, себебі экономика тұрақты
V3 М1 ақша агрегаттарын құраушы:
1 қолма-қол ақша, чектік салымдар
1 чектік салымдар
1 қолма-қол ақша
0 қайта сатып алу келісімдері.
0 100 000 долларға дейін жедел салымдар
0 ағымдағы шоттағы қаржы
0 коммерциялық қағаздар
0 Акциялар
V3 Монетарлық саясат құралдары:
1 Міндетті резервтер нормасын өзгерту.
1 Ашық нарықтағы операциялар.
1 есеп пайыз мөлшерлемесін өзгерту.
0 Салықты өсіру.
0 Ипотекалық несиелеу.
0 Несие беру.
0 Бюджет шығындарын көбейту.
0 Ұлттық валюта.
V3 Жалпы ақша массасы әрқашанда ұлғаяды, егер Ұлттық банк:
1 коммерциялық банктер халыққа ұсынатын несиенің көлемін ұлғайтса.
1 Құнды қағаздарды коммерциялық банктерден сатып ала бастаса.
1 міндетті резервтер нормасын азайтса.
0 Құнды қағаздарды халыққа сата бастаса.
0 Салымдар бойынша қолма-қолсыз ақшаларды төлеу бастаса.
0 Ағымдағы есеп-шот бойынша өз міндеттемелерін азайтса.
0 есеп пайыз мөлшерлемесін өсірсе
0 міндетті резервтер нормасын өсірсе
V3 IS-LM үлгісіндегі бюджет салық саясатының құралдары:
1 Т
1 Т, G
1 G
0 I
0 d
0 a
0 Y
0 Ms
V3 IS-LM үлгісінің ішкі айнымалылары:
1 Y, R
1 R
1 Y
0 d
0 I
0 t
0 k
0 a
V3 IS қисығының графиктік көлбеуі:
1 кему бағытында
1 жоғарыдан төменге бағытталған
1 теріс
0 оң
0 тармақтары жоғары бағытталған
0 арту бағытында
0 көлденең
0 тіктеу
V3 Ұсыныс инфляцияның себептері:
1 Шикізат бағасының өсуі.
1 Экологиялық мәселелер.
1 Электроэнергия бағасының өсуі.
0 Микроэкономикалық саясат.
0 Әлеуметтік саясат.
0 Трансферттік төлемдер.
0 Сатып алу шығынның кемуі.
0 Мемлекеттік экономикалық саясат.
V3 Ашық экономикада тепе-теңдікті сақтауда келесі нарық ықпал етеді:
1 Валюта нарығы
1 Ақша нарығы
1 Тауар нарығы
0 Отандық қызмет нарығы
0 Азық-түлік нарығы
0 Ішкі жүк тасымалдау нарығы
0 Білім қызметі нарығы
0 Мүлік нарығы
V3 Еркін айналым бағамының кемшілігі:
1 Тұрақсыздық
1 Белгісіздік
1 Сауданың нашарлауы
0 Ұсыныс тұрақты
0 Сұраныс тұрақты
0 Бағалар төмендейді
0 Импорт шектеулі
0 Экспорт тұрақты
V3 Тағайындалатын бағам тәртібінде теңдестік бағамның өсуі:
1 Теңгенің қымбаттауы
1 Ұлттық валютаның қымбаттауы
1 Ревальвация
0 Инфляция
0 Девальвация
0 Валютаның құнсыздануы
0 Валюталық интервенция
0 Рецессия
V3 Р.Солоу үлгісіндегі қор жинаудың тиімді нормасы:
1 Қор жинаудың алтын ережесіне сай
1 Э.Фелпстың ережесіне сәйкес.
1 Э.Фелпстың «Алтын ережесіне» сәйкес.
0 Кобба-Дуглас ережесіне сәйкес
0 Е.Домардың «Алтые ережесіне» сәйкес.
0 Р. Харродтың ережесіне сәйкес.
0 Эндогенді өсу теориясына сәйкес
0 К.Маркс ережесіне сай
V3 Өнеркәсібі өркендеген мемлекеттерде ақша жиыны құрамын анықтау
үшін қолданылатын агрегаттар:
1 L
1 M3
1 M1,M2
0 S2
0 R2
0 S3
0 S1
0 R1
V3 Ақшаның ұсынысы ұлғаяды егер:
1 қолма-қол ақша мен депозиттер өссе
1 ақша мультипликаторы өссе
1 ақша базасы артса
0 инвестиция тұрақты болса
0 нақты ЖҰӨ кемісе
0 пайыз мөлшерлемесі өссе
0 қор жинағы азайса
0 ақша мультипликаторы азайса
V3 ІS қисығы нені анықтайды:
1 I=S орындалатын нүктелер жиынтығы
1 тауар нарығындағы тепе-теңдікті
1 табыс пен пайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін
0 тұтынуды
0 кіріс деңгейін
0 шекті шығындармен байланысты
0 жалақы деңгейін
0 коммерциялық банктердің пайыздық қойылымын
V3 АS қисығының графиктік көріністері:
1 оң көлбеулі
1 тік
1 көлденең
0 кему бағытында
0 тіктеу болса, R аз өзгергенде, I мен Xnөте әлсіз өседі
0 тармақтары төменге бағытталған
0 теріс
0 тармақтары жоғары бағытталған
V3 Жинақтауға шектік бейімділік мына формула бойынша есептеледі:
1 MRS=1-MPC;
1 MRS=ᴧS/ᴧ(Y-T)
1 MRS=1- ᴧC/ᴧ(Y-T).
0 MRS=ᴧC/ᴧ(Y-T)
0 MRS=MPC-1;
0 MRS=1/MPC;
0 MRS=MPC/Y;
0 MRS=MPC+1.
V3 Мемлекеттік шығыстардың мультипликаторы дегеніміз:
1 Табыстың өсімінің мемлекеттік шығыстардың өсіміне қатынасы;
1 G мемлекеттік шығыстар немесе I инвестицияларды бір бірлікке арттырғандағы Ye тепе-теңдік табыс деңгейінің қаншаға ұлғаятынын көрсетеді.
1 ∆У∆G=11-MPC 0 ∆У∆G=-MPC1-MPC 0 Табыстың өсімінің пайыз мөлшерлемесінің өсуіне қатынасы.
0 Табыстың өсімінің бағалардың өсуіне қатынасы;
0 Мемлекеттік шығыстар 1 бірлікке көбейгенде табыс қаншаға азайғанын көрсететін шама;
0 Мемлекеттік шығыстардың өсімінің қатынасы;
V3 Салықтардың мультипликаторы дегеніміз:
1 Табыстың өсімінің салықтардың өсіміне қатынасы;
1 T салықтарды бір бірлікке арттырғандағы Ye тепе-теңдік табыс деңгейінің қаншаға азаятынын көрсетеді.
1 ∆У∆G=-MPC1-MPC 0 ∆У∆G=11-MPC 0 Табыстың өсімінің пайыз мөлшерлемесінің өсуіне қатынасы.
0 Табыстың өсімінің бағалардың өсуіне қатынасы;
0 Әрқашан 1-ден артық шама;
0 Салық 1 бірлікке өзгергендегі жиынтық табыс көлемінің өзгеруі;
V3 Кейнсиандық крес – ол:
1 Жоспарланған шығыстар функциясы мен 45 градус көлбеу бұрышы бар сызық қосылған диаграмма
1 Ү табыстың бюджет салық саясаты мен жоспарланған шығындардың Е белгілі бір көлемінде қалай анықталатынын көрсетеді
1 Е = С + I + G және Y=Е ні қанағатандыратын график
0 Берілген жоспарланған шығыстар деңгейі мен бюджет-салық саясатында табыс деңгейін анықтау
0 ІS қисығының графигі
0 Теріс көлбеуі бар сызық
0 LM қисығының графигі
0 тауарлар нарығының графигі
V3 М3 ақша агрегаты қайсысы:
1 В) М2+ірі мерзімді салынымдар (100 000 долл; және одан жоғары);
1 М2+арнаулы несие мекемелеріндегі жинақ салымдары;
1 M3 алдыңғылардың барлық элементтері кіреді;
0 М1+ірі мерзімді салынымдар (50 000 долл; және одан жоғары);
0 М1+М2;
0 М1+М2+шағын мерзімді салынымдар (100 000 долларға дейін);
0 М1+шағын мерзімді салынымдар
0 M1 - L
V3 Солоу моделінде капитал қорлануының негізгі теңдеуі келесі:
1 Δ k= sq-(n+d)k;
1 Δ k= -kd +sq-kn
1 Δ k= sq + k;
0 Δ k= sq+(n+d)k;
0 Δ k= sq – k;
0 Δ k= sq+(n+d);
0 Δ k= q – k
0 Δ k= -kn -kd +sq
V3 Солоу моделін талдауының бастамасы:
1 Өндірістік функциялар;
1 Кобба-Дуглас функциясы
1 Y=A*Kα*L1-α
0 Ұзақ мерзімді жиынтық сраныс функциясы;
0 MV=PY теңдеуі;
0 Жиынтық ұсыныс функциясы;
0 Нақты жалақы.
0 Y=Kα*L1-α
V3 Ұлттық шоттардың негізгі теңдестігінің нысаны келесі:
1 (І-S)+NX=0;
1 І-S=-NX
1 S-І=NX
0 NX-І-S=0;
0 NX=(І-S).
0 дұрысжауапжоқ
0 I=S-NX
0 І+S+NX=0;
V3 Таза экспорт мөлшеріоңшамаболады, егер:
1 Y>(C+І+G);
1 капитал қозғалысы шотында тапшылық пайда болса
1 экспорт көлемі жоғары болса
0 Y<(C+І+G);
0 Y=0;
0 Y=(C+І+G);
0 (C+І+G) әрдайымөсіптұрады
0 резерв көлемі өзгермесе

Приложенные файлы

  • docx 18060415
    Размер файла: 184 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий