zoogigiena_k_az


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

Абиотикалық факторларға жататындар

Ауа температурасы,
ылғалдылығы

Ауа қысымы, судың химиялық
құрамы

Ксенобиоттар, ауаның
химиялық құрамы

Ағзаның жылу шығару жолдары қандай
процестерден тұрады

Өткізу(ковекция, кондукция)


Радиация (сәулелену)

Булану (тері шығару)

Ағымды ветеринариял
ық

санитариялық
бақылауда нелер жатқызылады

Микроклимат көрсеткіштерін
қадағалау

Су мен азық сапасына
бақылау жүргізу

Дезинфекция, дезинсекцичя,
дератизация жүргізгендегі
арнай тәртібінің сақталуы

Азық сапасын зерттеу әдістері

О
рганолептикалық


Физико
-
механикалы
қ,
химиялық

Ветеринарлық
-

биологиялық

Азықтандыру барысында мына талаптар
сақталуы тиіс:

Азықты уақытында тарату

Ингредиенттерді рационға
аздап қосу

Ш
өпті кептіргеннен кейін
азықтандыру

Азықтың белок құрамы азайтылған диета
тағайындалады

Н
ефроз


Г
епатит


Энтероколиттік шіру

Аңдардың күшіктері әлсіз болып
туылғандағы белгілерін көрсетіңіз:

Көзі көрмейді

Есту жолы бекілген

Тіссіз

Ара семьяларының зиянкестеріне
жататындар:

Ба
лауыз күйесі

Соналар,құмырсқалар

Тышқандар,көк торғайлар

Араға қорек қоры мардымсыз болса
-

Аналық аралық жұмыртқа
салуды кенет азайтады

Ара семьяларының көктемгі
жетілуі баяулайды

Ж
ұмыртқалары аз болады.

Асқорытудың бұзылуы кезінде рацион
құрамына қанд
ай азықтарды енгізеді?

Шырша, қарағай жапырақтары

Емен бұтақтары

Қарағаштар

Атмосфералық ауа құрамы қандай
газдардан тұрады

Азот, оттегі

Көмірқышқыл газы, озон, су
булары

Аргон, гелий, неон, крипто
н

Ауа дегеніміз не

Мал тіршілігі өтетін

сыртқы
орта

Мал тіршіліг үнемі қарым
қатынаста болатын орта

Тыныс алуға қажетті оттегінің
көзі

Ауа қандай қабаттардан тұрады

Биосфера

Гидросфера

Литосфера

Ауа қысымын өлш
еуге арналған құралдар

Сынапты барометр

Анериод барометр

барограф

Ауа ылғалдылығы кезіндегі
гигрометриялық көрсеткіштер

Абсолютті, салыстырмалы
ылғалдылық

Максимальдық ылғалдылық,
шық нүктесі

Нақты, ылғал тапшылығы

Ауаны тазарт
у үшін қысқа толқынды
ультракүлгін сәулелі шамдар

БУВ
-
15

БУИ
-
З0

БУВ
-
60П

Ауаның жылдамдығы қандай жағдайларға
байланысты

Желдің бағыты мен күшіне

Қораның орналасу бағытына

Жылу жқйелерінің орналасу,
қолда
нылу және қандай түрде
болуына

Ауаның температурасын анықтауға
арналған құралдар

термометрлер

Жоғары және төмен
өлшемді
термограф

Электр жүйесімен жұмыс
жасайтын термометрлер

Балапан өсірілетін құс қоралардың типі:

Климат жағдайына

Құстарды
орналастыру
Құрылыстың тиісті
мөлшеріне қарай

алаңдарының мөлшеріне

Балапандар мен жас құстардың
рационында марганец жетіспесе қандай
аурулар пайда болады

П
ерозис


Құстардың тізе буын іседі

Аяқтары мен қанаттары
өзгеріске ұшырайды

Балық тіршілігіне қажетті көптеген
қоршаған орта факторлары?

Су температурасы

Газ мөлшері

Тұз мөлшері

Балық шаруашылық тоғандарды
қызметіне қарай қандай түрлері болады?

С
умен қамтылатын,өндірістік

Санитариялық
-
профилактикалық

Қосалқы түрлері

Балықтарды азықтандыру үшін қандай
азықтар беріледі?

Өсімдік және жануартектес
азықтар

Құрама жем

Өнеркәсіптің қосалқы өнімдері
.

Бие сүтінен әзірленетін қымыздың сапалы
болуы неге байланысты?

Ыдыс
-
ақтардың таза болуына

Сауын шелектің таза болуына

Сауын аппаратының таза
болуына

Биеден алынатын өнімдер

Ет

Қымыз

Тері

Биелерді күн тәртібінде белгіленгендей
уақытында саумаған жағдайда қандай
өзгерістер болады?

Сүттің тартылуына әкеледі

Сүттің

өздігінен иіп кетуіне
және сапасының төмендеуіне
әкеледі

Сүт безінің ауруға шалдығуына
әкеледі

Биелерді қолмен сауу әдісін қолданғанда
қандай қызметтер атқарылады?

Күндіз құлындарды енесінен
бөлек ұстайды

Биені 1
-
2 сағат сайын сауады

Түнге қарай құлындарды қосып
жібереді

Биені қандай жағдайларда машинамен
саумайды?

Мал желінсауға шалдыққанда

Емшегі қысқа әрі шағын ешкі
желі
ндес болғанда

Сынар емшекті билерді саууға

Биені қолмен сауу тәсілі қандай
жағдайл
арда қалыптасқан?

Қазақ халқының тұрмыс
ерекшеліктеріне сәйкес
жағдайда

Табындағы жылқыларды бағу
жағдайында

Табындағы жылқыларды жаю
жағдайында

Биогеохимиялық эндемиялар дегеніміз

Топырақта микроэлементтер
аз немесе өте көп болуынан
түрлі аурулардың пайда болуы

Суда микроэлементтер аз
немесе өте көп болуынан түрлі
аурулардың пайда болуы

Азықта микроэлементтер аз
немесе өте көп болуынан түрлі
аурулардың пайда болуы

Биотикалық факторларға жататындар

М
икроағзалар


Ж
ануарлар


А
дам


Бокс дегеніміз
-

Саңылаусыз бөлме

Жылы, құрғақ бөлме

Жеке стерильденген бөлме

Буаз шошқаларды қораға көшіруден
бұрын ондағы торайлау орындарын
міндетті түрде санитарлық өңдеуден
өткізеді

Т
азалау


Ә
ктеу


Д
езинфекциялау


Бұзау ұстаудың қандай әдістері
қолданылады

Табиғи, басқа сиырға емізу,
аралас

Тұрақты емізіп асырау

Қолдан сүт беріп асырау

Бұзауға уыз бен сүт берілгенде гигиена
тұрғысынан қарағанда қандай факторлар
ескерілу керек

Бұзауға туғаннан кейін 1
-
1,5
сағаттан кешіктірмей дер
кезінде уыз ішкізу

Жаңа туған бұзаулар арасында
асқазан іше
к ауруларының
алдын алу үшін уыз бен сүтті
асықтырмай ішкізір үйрету

Бұзау еметін уыз бен сүт жылы
болуға тиіс

Бұзаулар жылуды аз бөлуіне байланысты
бұзау қораларына қолайлы микроклимат
жасауға нелер көмектеседі

Инфрақызыл жылытқыштар

ИК


220
-
100

шамдары

ИКУФ
-
2

шамдары

Бұзауларға арналған клеткалардың түрлері

Эверс клеткасы

Моголовский клеткасы

Жіңішкертілген клеткалар

Бұзауларға арналған қолдан жасалынған
уыз құрамы неден тұрады

Сауылған
1
л сүт

1

жұмыртқа

10

мл балық майы

1

г ас тұзы

Бұзаулау бөліміне қойылатын
ветеринарлық санитарлық талаптар

Жарық, жылы, құрғақ,

таза, дезинфекциялағыш
заттар, қажетті аспаптар
болуы тиіс

Бұзаулау уақытында бөлімге
тәуліктік кезекші
бөлінеді.Мұнда қол жуғыш,
сабын, таза сүлгі, таза артық
халат, аптеч
ка болу керек

Канализациялы болу керек

Бұқа бағудың қандай жүйесі бар

Байлап

Б
айламай


Ә
жіреде


Бұлғындарға арналған рационда болуы
тиіс азық

Кедр жаңғағы

Кептірілген жеміс

Жас піскен жеміс

Ветеринариялық нысандарға нелер
жатқызылады

Ветеринариялық емхана мен
пункт

Ветеринариялық зертханалар

Изоляторлар

Ветеринарлық гигиенаның зерттеу
әдістері

Санитариялық зерттеу

Клиник
алық
-

физиологиялық
зерттеу

Статистикалық,
экспериментальдық

Г.Селье бейімделу синдромын қандай
сатыларға бөлді

Төзімділік

жұмылдыру

шаршау

Гигиеналық талаптарға сай келетін станок
үш бөліктен тұрады:

Ортасында, дем
алатын,азықтандыратын

Мегежінді ұстайтын,
азықтандыратын

Дем алатын, азықтандыратын

Гидравликалық қи шығару әдісі қай мал
қорасында қолданылады

Ірі шошқа кешендерінде

Едендерінің торлы тесіктері
бар сиыр қораларында

Торай қораларында

Гипертермия қай малдарда жиі кез
деседі

жылқыда

қойда

шошқада

Гиподинамия (аз қозғалу) кезінде ағзада
бол
атын өзгерістер

Зат алмасу процесі төмендейді

Малдың өсуі төмендейді

Малдың дамуы мен өнімділігін
төмендетеді

Гипотермия деген не?

Өте салқын температура
организмге әсер етіп, жылу
реттеу процесінің бұзылуы

Дене қызуы төмендеуі

Тоңу процесінің болуы

Дезинфекция жасауға жататын орындар

Мал және құс қоралары,
малды тиеу және түсіру алаңы

Малды күтуге арналған заттар

Ферма территориясы

Денсаулығы жақсы төл алу
үшін әсер
ететін факторлар

Буаздығының соңғы
кезеңіндегі сиырларды
бұзауларға дайындау

Бұзаулату

Төлді уызына жарыту

Дені сау малдарды суға тоғыту не үшін
қажет

мал ағзасы мүшелері мен
жүйелер қызметін арттыру

Мал ағзасын нығайтушы

Ауру мал үшін емд
ік мақсатта
қолданылады

Ден
і сау төлдерді өсірудің кепілі...

Енесінің сүтімен жергілікті
Таза ауада емін
-
еркін
Үнемі күн сәулесінің әсірін
азықтандыру

серуендеу

қабылдау

Диеталық азықтандыруды ұйымдастыру
кезінде орындалатын ереже
лер

Рационға малдың тәбетін
ашатын түрлі, дәмдік сапасы
да жоғары азық енгізіледі

Рационға ауру мал организмі
сіңіре алатын барлық қажетті
қоректік заттар енгізілуі керек

Организмнің қоректік заттарға
деген қажеттілігіне орай
асқазан мен ішектің бауырдың
т
.б. мүшелердің қызметі
ескеріледі

Еліміздің орталық солтүстік батыс
аудандарында
мал ұзақ уақыт қолда
бағылып қыс мезгілінде есепті
температура 20 С болғанда күрделі
құрылыстар салынғаны ыңғайлы

қаңқаларды

төлдерді

саулықтарды

Емдік рационды тағайындаған кезде
ескерілетін жағдайлар

Малды диеаталық
азықтандырғанда аурудың
себептері мен патогенезін білу

Малдың жағдайы мен түлігі,
тұқымы ескерілуі тиіс

Малдың жасы, жынысы,
қоңдылығы, өнімділігі ескерілуі
міндетті

Емді
к рационның қандай түрлері болады

Көмірсутектік, жемсіз диеата

Белоктық және жартылай
рациондық диета

Жайылымдық және азықтың
белок құрамы азайтылған диета

Емшектегі торайлардың резистенттілігі
көптеген факторларга байланысты

Мегежіннің сүттілігі

Қора жайдың микроклиматы

Қондырғылардың санитарлық
жағдайы

Есептеу
-
анықтама жазбасында қандай
мәліметтер көрсетіледі

Жазбаның қай ауданға
арналғаны, технологиялық
шешімдер

Архитектуралық


құрылыстық және
конструктивтік шешімдер

өндірісті механизациялау,
сметалалар

Жазғы өндірістік тоғандардың түрлері?

Уылдырық шашатын, майда
балы
қ өсірілетін

Семіртетін

Ата
-
аналық тоғандар

Жазда төменгі температура балықтарға
әсері?

Қоректену қабілетін,
қондылығын

төмендетеді

Өсіп
-
өнуін төмендетеді

Әртүрлі ауруларға төзімділігін
төмендетеді

Жайылымдық диета қандай ауруларда
қолданылады

өкпе ауруларында

а
сқазан ішек жолы
ауруларында

б
ауыр мен б.йрек ауруларында


Жақсартарған азықтар

Арпа, бидай

Қарабидай,бұршақ

Сәбіз, қызылша

Жалпы зоогигиенаға жататындар

Ауа, топырақ, жем шөпті
зерттеу, қора
-
жай

Малды сумен қамтамассыз
ету, ұстау тәртібі

Мал күтіміні
ң маусымдық
ерекшелігі

Жануарға жоғары температура әсер еткен
кезде байқалатын клиникалық көріністер

Дененің қызуы байқалады,
кілегей қабықтар гиперемияға
ұшырайды, тышышсызданады

Қатты терлейді, тамыр соғуы
жиілейді, дірілдейді,
тәлтіректейді

Аузынан көбік ағып,
жанталасып, ес түсінен
айырылады

Жануарлар гигиенасы қандай
ғылымдармен байланысты

Биологиялық бағыттағы
пәндермен

Т
ехнологиялық


бағытт
ағы пәндермен

Клиникалық бағыттағы
пәндермен

Жануарлар гигиенасы нені оқытады?

Малды дұрыс бағу

Малды азықтандыру

Малды өсіріп күтудің тиімді
тәсілдерін

Жануарларда өте күшті қатты стрестік
Гомеостаз бұзылуы, ауруға
Табиғи резистенттілік
Ө
німділігі


төмендейді

факторлар әсерінен болады

шалдығады

төмендейді

Жаңа туған құлындарды неден сақтау
қажет?

Суықтан

Алғашқы дымқылдан

Желден

Жаңадан туылған көжекке сипаттама

Салмағы енесінің тірі
салмағының 1% шамасында
болады

Жүндері 5тәулікте өседі

10
-
11 тәуліктен кейін көздері
көре бастайды

Жас түйелерді бір ай бойына ү
йретеді:

Орнынан тұруға

Дұрыс жүруге

Жүргізушінің даусына тоқтауға

Жеке зоогигиенаға жататындар

Жеке мал гигиенасы

Әр түлікке қатысты оның
жасы

Әр түлікке қатысты малдың
өнімділігі

Желінсаудың алдын алу тұрғысындағы
негізгі шаралар

Бағып


күтудің
зоогигиеналық талаптарын
сақтау

Малды дұрыс азықтандыру,
сауын ере
желерінің сақталуы

Сауыншының жеке
гигиенасының сақталуы

Желінсаудың жиі кездесетін себептері

Машинамен сауу ережелерінің
бұзылуы

Желінді лас сумен жуу, суық
тигізу, лас төсеніш пайдалану

Бағып


к
үту жағдайларының
төмендеуі

Жем


шөптен пайда болатын аурулар
этиологиясы

Ауа райының
қолайсыздығынанжем


шөп
құрамының өзгеруі

Бөгде механикалық
қоспалармен жемшөптің
ластануы

Жем


шөптің ұсақ
саңырауқұлақтармен
зақымдануы

Жерсіну (акклиматизация) дегеніміз не

Мал ағзасының географиялық
және климаттық жағдайларға
бейімделуі


Азықтандырылу жағдайларға
бейімделуі

Күтіп бағылу сипатына
бейімделуі

Жоғары температура кезіндегі балықтың
белгілері?

Терісінде ақшыл кілегейлі
жұқа қабат пайда болады

Желбезектері анемияға
ұшырап, шырышпен
қапталады

Май
да қан тамырлары
жарылып қан тоқтамайды

Жұмыс жылқыларын жұмысқа тиімсіз
пайдалану неге әкеліп соқтырады?

Жылқыны ауруға соқтырады

Жылқының төзімділігі
нашарлайды

Жылқыдан жақсы өнім
алынбайды

Жұмыстан кейін түйені 2
-
3 сағат суытқан
аралықтағы күйі:

Дем алады

Ішкі қызуы қалыпқа келеді

Тынысы қалыпта болады

Жүнді сұрыптаушылар әртүрлі өсімдіктің
қиқымдар
ы қосылған былғаныш жүнді
иірден нені ажыратады

Шөп

Сабан

Түйе жапырақ дәні

Жүнді сұрыптаушылар ненің қиқымдары
қосылған балғаныш жүнді иірден
ажыратады

Сабан

Ш
өп


Түйе жапырақ дәні

Жылқыны қолда бордақылағанда не
беріледі?

Ірі шөп

Құрама жем

Шырынды шөп

Жылқының
жұмысқа пайдалану
қабілетінің жоғары болуы неге
байланысты?

Оның массасы, жасы,
қоңдылығына

Жылқының жұмысқа
жаттығуы мен дайындығына

Жұмыс күнінің режиміне

Жыныстық

белсенділік кезінде қошқар
рационында не болуы керек

П
ротеин


Минералды заттар

Витамин мөлшері жоғары

Зиянды газдарды өлшеудің өлшем бірлігі
немен анықталады

мг
/
л

мг
/
м³

мг
/
м

Зиянды газдардың әсерінен (аммиак,
күкіртті сутегі және т.б.) қандай
қабынулар пайда болады

Ринит, ларинготрахеит

Б
ронхит


өкпенің қабынуы

Зоо
гигиенаның


негізгі міндеттері

Қоршаған ортаның мал
ағзасына тигізетін әсерін
зерттеу

Мал қораларының жобалық
тапсырмаларын жасау

Табиғи ортан
ың бірқалыпты
сақталуын қамтамассыз ету

Инкубато
р құрамына кіреді:

Инкубация залы

Жұмыртқа салынатын орын

Жуып тазартатын және қызмет
істейтін бөлмелер

Инкубаторға салынатын жұмыртқа
жұқпалы аурулардан таза болуы тиіс:

Пул
лороз

Қылау

Нейролимфоматоз

Клиникалық
-

физиологиялық зерттеуде
нелер қарастырылады

Жануарлардың тыныс алу
жиілігі

Малдардың тамыр соғу мен
ден қызуы

Жануарлардың мінез құлқы

Коприфагия
-

Физиологиялық процесс

Түнгі нәжісті жеу

Биологиялық ерекшелік

Көжектеу процесі өтеді:

10
-
40 мин созылады

Түнде жиі болады

Ұрғашы қоян қатты шөлдейді

Көлік аттарын дұрыс азықтандыру, дұрыс
күтіп
-
бағу олардың несіне әсерін тигізеді?

Күшінің тез жиналуына

Бір қалыпты болуына

Төзімділігіне

Көмір
сутектік диета қандай ауруларда
тағайындалады

пневмония

у
лану, интоксикация

кетоз

Күшіктердің аштан өлуінің алдын алу
үшін әлсіз күшіктерге сүтті қалай береді?

Сүтті аузына сауады

Ыдысқа сауады

Жылы күйінде емізік арқылы
береді

Қабандардың ерте жарамсыз болуның
себептері

Аяқ аурулары

Импотенция

Жүйе патологиясы

Қазақстанда зоогигиена саласын дамытуға
үлес қосқан ғалымдар

В. А. Аликаев, В.Ф,
Матусевич

Ж.Б. Мырзабеков, Қ.А.
Сағындықов

А.С. Тәжібаев., П.Ш.
Ибрагимов

Қаздарды ұстаудың қандай әдістері
қолданылады?

Қалың төсенішті еден

Торлы еден

Торлы батарея

Қаздың рационына қажетті өнім?

В
итамин


Минералды зат

Балауса шөп

Қазіргі нормаларға сай азықта минералды
қоспалар қандай мөлше
рде болуы керек

Дәнді жемде әрі кеткенде
-

1
%

Құрама жем мен пішенде


2
%

Шөп және қылқан жапырақты
ұнында
-

1% дан артық емес

Қандай буаз жануарларды ү
йшіктері бар
торларда жеке бағады?

Түлкі

Поляр түлкісі

Саз кәмшаты

Қандай ауа райында күн ұзақта сыртқа
серуендеп азықтануы және су ішуі үшін
пайдаланамыз

Ж
аңбырсыз


Б
орансыз


Аязы жоқта

Қандай аудандарда мал ұзақ уақыт қолда
бағылып қыс мезгілінде есепті
температура 20 С төмен бол
ғанда күрделі
құрылыстар салынған ыңғайлы?

Ортақ

С
олтүстік


Б
атыс


Қатты, ыстық азық асқазан


ішек
жолында қандай ауруларды тудырады

Атония, гастрит

Энтерит

Бауыр циррозы

Қиды және қи үймелерін де
зодарациялау
(иістерін жою) үшін қолданылатын заттар

Хлорлы әк

формалин

Сөндірілген әк

Қиды химиялық зарарсыздандыру

Формальдегидепен,
аммиакпен, хлормен

Г
идролиздеу


О
зондау


Қи
-
көнді са
қтау

әдістері?

Анаэробты

Табиғы

Жасанды

Қой қораларына басым көпшілігінің
еденіне не төселеді

Саз

топырақ

Қиыршақ тастар

Т
ақтайлар


Қой қорасына арналған қалыпты
температура

+3+12 º
С

+3+11 º
С

+3+10 º
С

Қой фермаларының қосалқы
құрылыстарына не жатады

изолятор

Қойды тоғытатын орын

Мал азығын сақтайтын орын

Қой фермаларының негізгі
құрылыстарына не жатады

Қой қора

Жылы күрке

Бастырма база

Қой шаруашылықтарында қойды күтіп
бағудың қандай жүйелері қалыптасқан?

Қо
лда жайылымға шығарып
бағу

Жайылымда бағу

Жайылымда қолда

Қойға арналған ашық база алаңына не
төселуі тиіс?

Бетон

А
сфальт


Т
опырақ


Қойларды бағу кезінде нені қадағалайды

Маяларға жіберілмеуін

Шөп шөлмелерін жеп
қоймауын

Биік астау жанында жүруін

Қолда байлап ұстау кезінде сиырларды
сауу қондырғылары

АД
-
ІООБ

ДАС
-
2B

АДМ
-
8
А
-
2

Қолдан сауу әдісі қай жерлерде кең
таралды?

Орта Азияның көптеген
жерлерінде

Қазақстанның көптеген
жерлерінде

Ресейдің көптеген жерлерінде

Қора
-

жайдың негізгі конструкциялық
элементтеріне жататындар

Ірге, қабырғалар

Еден, төбе

Шатыр, табан

Қора ішіндегі төсеніш:

Санитарлық
-
гигиеналық
жағдайды
жақсартады

Құстың астынан сыз
өткізбейді

Тері ауруынан және
жарақаттанудан сақтандырады

Қорадан қиды шығару әдістері

М
еханикалық


Г
идравликалық


Қолмен шығару

Қораны жарықтандыру қарқындылығы:

Алғашқы күндері
50 лк

4
тәуліктен
20 т
әулікке дейін
30 лк

Одан ары қарай
15 лк

Қоректілігі мен дәмділігі жағынан түйе
сүті сиыр сүтінен ерекшеленеді:

Май

Белок

Қанттылығының жоғарылығы

Қоршаған орта факторларының ағзаның
тіршілік қабілетіне әсері

О
птимум


М
аксимум


М
ин
имум


Қоян қораларында ауа ылғалдылығы
төмен болса, онда

Малдан жылу көп бөлінеді

Тыныс жолдарының кілегей
қабықтары кеуіп кетеді

Инфекцияға қарсы төзімділігі
төмендейді

Қоян қораларында қиды жинау және
шығару әдістері байланысты

Тор түріне

Қоян басына

Қора


жай
түріне

Қоян сүтінің қоректілігі:

Ақзат


15
%

Май


10
-
20%

Қант


2
%,
минералды т
ұз


2,5
%

Қояндар үшін тор қандай материалда
н
жасалады?

Ағаш

П
ластмасса


М
етал
л

Қояндарда судың жетіспеушілігі неге
әкеп соқтырады?

Азықтың қорытылмауына

Сүттілігінің төмендеуіне

Көптеген аурула
рға
шалдығуына

Қояндарда ішектерінің қабынуының
себебі
-

Сүтсіз а
зықтарға ерте
ауыстыру

Рационға антибиотиктерді
көптеп қосу

Құрама жеммен азықтандыру

Қояндарды капрофагия құбылысынан
ажырату кезінде

Қоректік заттардың сіңірілуін
төмендетеді

Зат алмасу процесі бұзылады

Салмағы төмендейді

Қояндардың негізгі азықтары?

Көк азық

Құрама жем

Минералды, витаминді азық

Қоянды бағу жүйесі ж
ергілікті жердің
климатына тікелей байланысты. Себебі .....
тікелей әсерін тигізеді.

Денсаулығына

Ө
сімталдығына


Ет және тері өніміне

Құлынды топтап баққанда неге
байланысты бөледі?

Қоңдылығына

Жасына

Жыны
сына

Құлынның астауында болуы к
ерек
маңызды заттар?

Тұз

Бор

Кальций

Құлынның рационына нелер енгізіледі?

Витаминді

Минералды қоспалар

Балық майын

Құрамын
да оттегісі аз суда балықтарды
ұзақ уақыт ұстау неге алып келтіреді?

Олардың белсенділігін
төмендетеді

Балықтар азықты аз
пайдаланады

Әлсірейді, арықтайды

Құс азығының сапасын бақылау
әдістерімен жүзеге асы
рады:

Азық қорын сырттай қарау

Санитарлық
-
гигиеналық
зерттеу

Химио
-
токсикологиялық
зерттеу

Құс қорада құс жұмыртқалайтын ұялар
салынады:

10
-
12 тауыққа

7
-
8
күркетауыққа

3
-
4
үйрекке

Құс қоралары жылытылады:

Пешпен

Ыстық бумен

Электр қуатымен

Құс қораларындағы микроклимат жағдайы
байланысты:

Сыртқы ауа райына

Азықта
ндыру тәсілдеріне

Қоршаулардың түрлеріне

Құс қораларының едені салынады:

Тақтайдан

Жұқа тақтайшадан

Асфальттан

Құс қорасындағы зиянды газдар құрамы

Күкіртті сутегі

-
5

мг
/
м³

Көмірқышқыл газы


0,25 %,

аммиак
-
15

мг/м³

Құс шаруашылығында қатаң орындалу
ы
тиіс ветеринарлық


санитариялық
Жұмыртқаны инкубациялау

Жас балапандарға
микроклиматтық жағдай
Санитариялық


гигиеналық
жағдайдың орындалуы

шаралар

жасау

Құстарға арналған су болуы тиіс:

Жарамды

Мөлдір

Иіссіз

Құстарды күтіп
-
бағу үшін бірқатар
жұмыстар жүргізу қажет:

Құс шаруашылық
өндірістерінің құрылыс
жағдайын өзгерту

Өндіріс жабдықтарын
түбегейлі өзгерту

Құстарды күтіп
-
бағудың озық
тәсілдерін енгізу

Қыс кезінде жас карптарға төменгі
температура ұзақ уақыт әсе
р еткенде
қандай белгілер болады?

Желбезек аппараттары
зақымдалады

Балық қанына оттегінің түсуі
қиындайды

Балық оттегінің жетіспеуінен
өлімге ұшаруы мүмкін

Қыстыгүні құлындарға арналған рационды
нелер болуы керек?

Сәбіз, сұлы

Арпа, күнжара

Жүге
рі, азықтық бұршақ

Қыстық жайылымдықтарда қандай
жануарл
арды орналастыру үшін қой
қорасын салып оларды жылы күркелермен
абдықтайды

Саулықтарды

Тұқымдық қошқарларды

қозыларды

Мал ағзасына төменгі темпе
ратураның
әсері

Мал ағзасында зат алмасу
бұзылады

Температура төмендегенде
мал жылуды да едәуір мол
өндіреді

Энергия құрау үшін қосымша
азық шығынын қажет етеді

Мал ағзасының таулы жерлерге
бейімделуі қандай жағдайларға
байланысты

өкпе желдетілуіне

Эритроциттер санынына

Гемоглобин мөлшерінің
ұлғаюына байланысты

Мал басын қолда жайылымда күтіп бағу
әдісін еліміздің қай бөлігінде
қолданылады?

орталық

солтүстік

шығыс

Мал қораларын жобалаудың түрлері

Дербес жоба

Типтік жоба

Э
кпериментальдық


жоба

Мал қораларындағы едендердің қандай
түрдері бар

Монолитті едендер, ағаш
едендер

Құрама тор едендері

Керамизтті бетон едені

Мал қораларындағы желдетудің жүйелері

Т
абиғи


М
еханикалық


Аралас

Мал қораларындағы жылу шығыны
қандай бөліктерден тұрады

Сырттан кіретін ауаны
жылытуға

кететін жылу

Қоршау жақтауларынан
жоғалатын жылу

Еден, астау және т.б. дымқыл
беттерден шығатын судың
булануына кететін жылу

Мал қораларындағы шаң қалай бөлінеді

Органикалық шаң

Минералды шаң

Аралас шаң

Мал қорасында кездесетін улы газдар

аммиак

Күкіртті сутегі

Көмірқышқыл газы

Мал өлекселерін жою тәсілдері

Аурудың түріне байланысты
мал өлексесін өртейді

Биотермиялық шұңқырда
залалсыздандырады

Ветерирариялық
-

санитариялық
утильдеу зауыттарда өңдейді

Мал раци
онында мырыш жетіспесе қандай
өзгерістер болады

Зат алмасу бұзылып, төлдің
өсуі тежеледі

Мал бедеу қалады, жүні түсе
бастайды

Бұзауларды пеллагра тәрізді
дерматит пайда болады

Мал терісін тазалау не үшін жүргіз
іледі

Мал терісін ластан арылтады

Теріден шыққан әртүлі
сұйықтықтардан тазалайды

Жүннің патогенді және
жартылай патогенді
микробтардан қорғайды

Мал шаруашылығында жайылымды
пайдаланудың қандай
жүйелері
қолданылады

А
йдамалы


Т
ұрақтыЛагерлік (алыс жайылымды)

Мал шаруашылығында жерсіндірудің
түрілері қандай

Төменгі температура
жағдайларына

Жоғарғы температура
ж
ағдайларына

Биік таулы аудандарда
жерсіндіру

Малды байлаусыз бағып


күтілетін сиыр
қоралар түрлері

Жартылай ашық

Арнайы есіктен сиыр еркін
шыға алатын жылытылмаған
жай қора

Мал мезгілімен ғана
шығарылатын жылы
тылған жай

Малды шынықтыру

Организмнің сыртқы ортаның
қолайсыз жағдайларына
төзіміділігі

Организмдегі температураны
реттеуге қатысатын
физиологиялық жүйенің
белсенділігі

Ағзаның климатқа және
микроклиматқа төзімділігін
арттыру

Мегежін сүтінде кал
ьций мен темірдің аз
болуына байланысты аурулар

Р
ахит


Алиментарлық анемия

гипогликемия

Мегежіндердің ас қорыту жүйесінде
қандай заттарды синтездеу жүрмейді

Микробтық белок

Амин қышқылдары

В тобының витаминдері

Механикалық бөлшектердің көлеміне
қарай топырақтың 5 түрін атаңыз

Қиыршықты тастақты,
құмдақты

Ірі шаңды, шаңды

Қайырлы топырақ

Механикалық желдеткіш орнатылады:

Балапандарды торда бағып
-
күтетін қораларға

Инкубаторлардағы құс соя
тын
цехтарға

Құс еденде бағып күтетін
қораларға

Механикалық құрамы бойынша топырақ
б
олады

құмдақ

құмдауыт

Сазды, саздау

Мүйізд
і ірі қара ағзасының биологиялық
және шаруашылықтық ерекшелігі

Сүт өнімдері мен сүт беру
мезгілінің бір мезгілде үйлесім
табуы

Буазыдқтың және қарқынды
сүт өнімдерінің үйлесімі

Физиологиялық прцестердің
дамуы

Нашарлатылған азықтарға жатады

Сұлы, соя,жүгері

Кебек, картоп

Күнжара, балық қалдықтары

Омарта орналасатын жерлер қандай
болуы тиіс?

Жері шағын

Су қоймасына жақын маңда.

Ық жерге орналасуы тиіс

Органикалық заттардың ыдырауы
нәтижесінде түзілетін қауіпті
элементтерді ата

Күкіртсутек

Метан

Аммиак

Органолептикалық әд
іс сипаттайды

Азықтың сыртқы көрінісі,
иісін

Түсін, бүтіндігін

Түрлік құрамын

Өндірістік жүйемен қояндарды қора
жағдайында ұстау ...... жабдықталуды
талап етіледі.

Қи жинайтын сайман

А
втосуарғыш


Жасанды микроклимат
жүйелерімен

Пестицидтер атқаратын міндетіне қарай

Акарицидтер, десиканттар,
Фунгицидтер, инсектоцидтер,
Ө
ндегіштер

, дефолианттар

қандай топтарға бөлінеді

молюскоцидтер, альгицидтер

ихтиоцидтер

Раци
онға қандай витаминдер жетіспесе
әлжуаз, тіршілікке бейімі аз төлді туып,
саулықтың сүттілігі төмендейді.

А,Д,Е витаминдері

Кальций, фосфор

Йод, мыс, темір

Ресейде алғашқы гигиеналық ережелер
қашан пайда болды

XVII ғасырдың аяғында XVIIІ
ғасырдың басында

XVII

ғасырда

XVII
І ғасырд
а

Салыстырмалы ылғалдылығы 60
-
70 %
болып келетін құстар:

1
4
апталық тауық
балапандары

5
-
11
апталық тауық
балапандары

12
-
22 апталық тауық
балапандары

Санитариялық тексеру акт

Есептік және оперативтік
құжат

Тексеру жүргізген кездегі
ережелердің сәйкессіздігін
қалпына келтіру құжаты

Мал дәрігері жүргізетін құжат

Санитарлық тексеру әдісі

Мал қораларының санитарлық
жағдайын


Су көздерінің санитарлық
жағдай
ын

Жайылымдар мен шаруашылық
территориясының санитарлық
жағдайын

Саңырауқұлақтар тудыратын мал
аурулары

М
икоздар


М
икотоксиздар


Фузариотоксикоз

Сауу кезінде емшекті қатты қысу және
тарту нәтижесінде қанд
ай жағдайлар
туындайды?

Биелердің ауырсынуы

Тынышсыздануы

Шала сауылуы

Сауын биелерді қандай аурулардан алдын
ала сақтау қажет?

Туберкулез

Маңқа

Желінсау

Сауын сиырларын ұстау жүйелері

Қолда
-

жайылымда

колда
-
лагерьде

Қолда күтіп бағу

Сауын сиырларына әсер ететін
көрсеткіштер

Сүтке ауа алмасу көлемі әсер
етеді

Ауа температурасы

Са
лыстырмалы ылғалдылық
әсер береді

Секцияларды қалай санитарлық
тазартулар жүргізіледі

Күйдіргіш натрий

Еден, клетка жуылады

Төбе жуылады

Синоптикалық
фронт дегеніміз не?

Екі ауа массаларының араласу
зонасы

Арктикалық және полярлық
массалардың алмасуы

Тропикалы, полярлық,
арктикалық ауа массаларының
алмасуы

Синоптикалық фронттың

өтуінің мал
ағзасына әсері

Созылмалы аурулар асқынады

Түрлі патлогиялық реакциялар
қозады

Мал өнімділігі төмендейді

Сиыр қоралар (байлап ұстағанда) қолайлы
микроклимат көрсеткіштері

Қора температура
10ºC

Жоғары ылғалдылық
75

Төменгі ылғалдылық деңгейі
40

Сиыр қораларына қойылатын талаптар

Сиыр қоралары барынша
табиғи жолмен желдетілуі тиіс

Төсенішті әр малға 3
-
5

кг
мөлшерінде тәулігіне бір рет
қосымша төсеп отырылу
қажет

Қи жылына
1
-
2
рет қана
шығарылады

Сиыр қорасына қажетті қалып
ты
+ 8+16º
С

+8+ 15 º
С

+8+14 º
С

температура

Сиыр қорасындағы зиянды газдар мөлшері

Көмірқышқыл

газы


0,25 %,
аммиак
-
30 мг/м³

Күкіртті сутегі

-
20

мг
/
м³

Көмір тотығы
-
10
мг
/
м³

Сиырларды бұзаулату реттілігінің
талаптары

Сиырларды бұзаулауына 7
-
12
күн қалғанда тазалайды

Сиырдың артқы бөлімін 2 %
cода ерітіндісімен тазалайды

Тұяқтарын креолин
ерітіндісімен жуып, бұзаулау
бөліміне апарады

Сиырларды күтіп бағуда қора
-
жайға
қойылатын талаптар

қора
-
жай кең, құрғақ, жылы
болуы шарт

Таза, жақсы желдетілген

өкпек жел соқпайтын б
олуы
тиіс

Сиырларды сауу гигиенасы

Желінін

жылы сумен жуу

Желінін жуғаннан соң таза
сүлгімен сүрту

Емшектеріне бор жарық майы
жағылады

Стан
ок ішіндегі қоршаулар
конструкциясы торайлау кезінде мыналар
қарастырылады

Мегежін бекіту

Торайлардың бос өтуін
қамтамассыз ету

Мегежін торайларды жылыту

Су құбырларына арналған
СКА(санитариялық күзет аймағы) енг
ізген
белдеулері

Қатаң тәртіп белдеуі

Шектеу белдеуі

Бақылау белдеуі

Су сапасына баға беруде санитарлық
паспортта қандай мәліметтер көрсетіледі

Су көздерінің санитарлық
жағдайы, тексеру нәтижелері,
судың химиялық құрамы

Судың бактериологиялық
көрсеткіштері

Мал арасында суға байланысты
шығатын аурулардың бар
лық
шығу жағдайлары

Суды көп мөлшерде және аз мөлшерде
зарарсыздандырудың жолдары

Озондау

Хлорлау

Қайнату

Суды өңдеудің арнаулы кең тараған
тәсілдері

Т
емірсіздендіру


Ф
торлау


Фторын азай
ту

Судың pH мәні су қоймаларына
тигізе
тін әсері қандай?

Өнімділігіне,гидробиоттардың
құрамына

Тиімді фауна мен флораға

Паразитофаунаның түзілуіне

Судың жоғары температурасы (30 С
жоғары)...

Балық өсуін тежейді

Барлық тірш
ілік
функцяларын әлсіретеді

Жаппай өлімге ұшыратады

Судың жетіспеуінен балапандардағы
өзгеріс.

Тұмсығы жеммен бітеледі

Азықтың қорытылмауы

өлімге ұшырауы

Судың сапасын анықтау үшін су үлгілері
қайдан алынады?

Жер асты суының көздері

Қысымды арт
езиан
бұрғыламасы

Ашық су қоймалары

Судың сапасын анықтаудың реттілігі

Суд
ың химиялық және
физикалық құрамын зерттеу

Судың бактериологиялық
құрамын зерттеу

Су көздерін санитариялық
топографиялық зерттеу

Суық сулы тоғанды

шаруашылықтарда
қандай балықтарды өсіреді?

Көл көк шұбарын

Сүйрік, албырт тұқымдас
балықтар

Чуд ақ
-
сахасын

Сұйық қиды тазарту мен
зарарсыздандырудың жолдары

химиялық

физикалық

биологиялық

Сүттің бөлінуін тежейтін рефлекстердің
Қатты айғайлар

Бөтен дыбыстар

Шу
лар

қозуына қандай жағдайлар ықпал етеді?

Сыртқы орта факторлары құрамы жағынан
неше түрге бөлінеді.

Химиялық (заттық)

Физикалық (энергетикалық)

Биологиялық(биотикалық)

Табиғи құбырсыз ауа алмасу жүйелері іске
асады

Терезе арқылы

Көлденең орналсқан ойық
арқылы

Төбе саңылаулары арқылы

Табиғи су көздерін ластаушылар

Тау


кен
өнекәсіп орындары

Өңдеу кәсіпорындары

Мал шаруашылық орындары

Тайлақтарды
3
жастан бастап үйрете
бастайды:

Жұмысқа жегуге

Мінуге

Аздап жүк артуға

Тауарлы балықты қайда өсіреді?

Арнайы тоған
шаруашылықтарында

Өзенді
-
тауарлы
шаруашылықтарында

Су қоймаларында

Тауықт
ар таза болуы керек:

Жұқпалы аурулардан

Паразитті аурулардан

Жұқпалы емес аурулардан

Тауықтарды азықтандыру байланысты:

Жасына

Өнімділігіне

Тұқымына

Температураны өлшеу ережелері

Өлшеу ұзақтығы қо
йылған
уақыттан бастап 10 минуттан
кем болмауы керек

Термометрді қораның
ортасында және қабырғалар
0,8
-
1 метрге алшақ болуы
шарт

Термометрді қолданғанда күн
сәулесі, жылу жүйелері, ауа
таратқыштар, терезелер тікелей
әсер етпеуі керек

Термограф бұл..

Ауа температурасын ұзақ
мерзімде бақылау

Ауа температур
асын қағазға
жазатын құрал

Ауа температурасын тәулік
немесе жұма бойы жазып алады

Терінің сыртқы қабатының температурасы
қандай жағдайларға байланысты

Жүннің ұзындығына,
тығыздығына

Сапасы мен сыртқы орта
температурасына

Ауа қозғалысына

Терінің тыныс алу қызметі

Белоктарды ыдырату
(бөлшектеу), күкірт сутегінің
алмасуына

Белоктарды синтездеу

Витаминдердің синтезделу
реакциясына қатысады

Топыраққа санитариялық жағынан баға
беруде қандай зерттеулер қолданылады

Физикалық, химиялық

бактериологиялық

Гелминтологиялық

Топырақта болатын қай аурудың
қоздырушылары кездеседі

Оба таяшалары мен
споралары, сібір жарасы,
ботулизмтік улану
қоздырушылары

Тырысқақ таяқш
алары мен
споралары, құтырық,
тулеремия

Қарасан қоздырушылары

Топырақта табиғи бірінші радиоактивті
топ элементтеріне нелер жатқызылады

Уран, торий элементтерінің
изотптары

Радий, актиний элементтерінің
изотптары

торий элементтерінің
изотптары

Топырақта табиғи екін
ші радиоактивті
топ элементтеріне нелер жатқызылады

калий

кальций

цирконий

Топырақты ластаушы қауіптілігі орташа
заттар

Кобальт, марганец

Ванадий, молибден

Бор, калий

Топырақты аса қауіпті ластаушы заттарға
нелер жатқызылдады

сынап

селен

Күшәлә

Топырақты негізгі ластаушылар

Пестицидтер, мұнай және
Минералды тыңайтқыштар

өндіріс қалдықтары

мұнай өнімдері

Топырақты химиялық жо
лмен
ластаушыларды қауіптілігіне қарай қандай
класқа жіктеп қарастырады.

І класс аса қауіпті заттар

ІІ класс қауіптілігі орташа

ІІІ класс фосфорлы
тыңайтқыштар

Топырақтың биологиялық құрамы неден
тұрады

гельминттерден

Паразит жәндіктерден

микроорганизмдерден

Топырақтың механикалық құрамына
жататындар

Түйіршіктің үлкендігі

Топырақтың түрлері

Топырақтың құрамы

Топырақтың физикалық қасиеттеріне
нелер жатады

Түсі мен иісі

Температурасы, топырақ
қуыстары, ылғалдылығы

Топырақ ауасы мен жылу
қасиеттері

Топырақтың химиялық құрамы неден
тұрады

Минералды заттардан

Органикалық заттардан

Радиоактивті заттардан

Торайлар жақсы өсуі үшін инфрақызыл
шамдарымен әлсін
-
әлсін қыздырылып
отырады, ол үшін ш
амдар қолданады :

ИКЗК
-
220
-
250

ЭС
-
3

ОРИ
-
1, ОВН
-
1

Торайларға арналған боксты қалай
тазартады?

Тазалайды, желдетеді

Дезинфекциялайды,құрғатады

Жылытады, желдетеді

Торайларды енесінен айырғанда ауырсыну
белгілері көрінеді

Әлсіреумен

Қозумен

Тәбеттер төмендеуімен

Торайларын емізетін аналықтардың жеке
станоктары қоршаулармен арнайы
бөліктерге бөлінеді

Мегежін жататын орын

Торайларды жылытатын орын

Азықтандыратын орын

Торайлау алдынд
а шошқалардың желініне
аса назар аударады

Желінсауды шырынды азық
қоспайды

Желін шырынды азық
қоспайды

Массаж т.б ем шаралары

Торлы батареялар бөлінеді:

Вертикальді

Сатылы немесе жартылай
сатылы

Көлденең

Торлы батареялардың функцияс
ы:

Азықтандыру

Суару

Жұмыртқа жинау

Төлдеуге 20
-
30 күн қалғанда қора
жайларда жүргізіледі

Қораны қидан тазалайды

Көшпе
лі қалқандарды
тазалайды

Астауларды тазалайды

Тұқымды жақсартуда бұқаларға
қойылатын негізгі талаптар

Тұрақты салмақ, денесі
зауыттық күйде

Орташа қоңдылықта

Денсаулығы жақсы және
жоғары потенциалды болуы
тиіс

Тұрақт
ы емізіп асырау әдісі

Шаруашылықты тауарлы
сүттен айыратын әдіс

Сиыр саууға кедергі келтіретін
әдіс

Шаруашылық көзімен
қарағанда мүлде
жетілдірілмеген,тиімсіз әдіс

Тұщы су қоймаларында судың
температурасы нег
е байланысты болады?

Географиялық аймақтарға

Ауа райына, жыл мезгіліне

Тәулікке байланысты

Тұяқ ауруларын алдын алуда
5 %
-
ды формальдегид

Формалин

10 %
-
ды
тотияйын

қолданылатын препараттар

Түйе үйретуші түйені алғаш қолға
үйреткенде көңіл аударуы тиіс:

Қатты ауыздықтамау

Қамшыламау

Қорқытпау

Түйелер көктемде немен қоректенеді?

Сораңмен

Жусанмен

Біржылдық өсімдіктермен

Түйелер шөл аймақтарда өсетін қандай
өсімдіктерді жақсы пайдаланады?

Алабота, бұйырғын

Изен, көкпек

Сексеуіл, беде

Түйенің сусыған құмда, қалың қарда
жығылмай өтуіне үлкен себеп болады:

Аша тұяқтылығы

Табанының мықтылығы

Тілерс
егінің мықтылығы

УГ
-
2 құралымен зиянды газдарды
анықтау ережесі

Индикаторлық түтікті
ұнтақпен
толтыры,герментизациялайды

Жабық қорада газ анықтау
орынында УГ
-
2 қақпағын
ашып, ұстағыш
болтты қозғап,
штокты ауа сору көлемі
сандарын қажеттісіне қоямыз

Индикаторды қорғасындалған
қағаздан босатып, УГ
-
2 резиңке
түтігіне қоямыз

Уыздың құрамында нелер болады?

Витаминдер

Майлар

Белоктар

Уылдырық шашылатын тоғандар қандай
болуы кер
ек?

Көлік жүретін жолдардан
алыс орналасуы керек

Жер алабы батпақтанбаған

Сәл ғана сілтілі немесе
бейтарап топырақты болуы
керек

Ұрғашы қояндардың көжектегеннен кейін
өздерінің көжектерін жеп қою себебі:

Қатты шөлдеу

Туудың қиын болуы

Ұяда өлі көжектің болуы

Ұрықтың дұрыс дамуы үшін рацион
құрамында белок, минералдық зат,
витаминдердің жеткілік
сіздігінен
туындайтын өзгерістер

Көжектер кеміс туылады

І
штастау


Ұрықтың сорылып кетуі

Химиялық жылу реттеу типі тән
жануарлар

қой

шошқа

ешкі

Циклон кезінде ауа райының өзгеруі

Температу
ра мен ауа
қысымының ауытқуы

Жауын
-

шашынның көп болуы

Ауа ылғалдылығы
жоғарылайды

Шаңның тікелей

әсер ететін мүшелері

тері

Көз

Тыныс ағзалары

Шаруашылықта түйені пайдалануға
болады:

Көлік ретінде жүк тасуға

Арбаға, шанаға жегуге

Мінуге

Шәует бөлу кезіндегі организмдегі
өзгерістер

Энергия пайдалану артады

Зат алмасу ұлғаяды

Биологиялық жан
-
жақты
протеиндерге, витамидерге,
макро және микро элементтерге
қажеттілік артады

Шед (сарай)
-

Тор блоктарының 2 қатармен
ыңғайлы орналасуы

Жануарларды бағуға ыңғайлы
және қолайлы жағдай
туғызады

Ауа температурасы


30С төмен
түспейтін аймақтарда
қолданылады

Шошқа етін өндіру технологиясында
1

2

3
өсірудің неше фазада қолданылады

Шошқа етінің сапасына азықтар әсер
етеді, осы көрсеткіштер бойынша 3 топқа
бөлінеді

Шошқа етінің сапасын
жақсартатын

Нашарлататын

Теріс әсер ететін

Шошқа қорасындағы зиянды газдар
деңгейі

Көмірқышқыл газы


0,2 %,
аммиак
-
20 мг/м³

Күкіртті

сутегі

-
40

мг
/
м³

Көмір тотығы
-
2
мг
/
м³

Шошқаларда қалыпты микроклимат
параметрлерін сақтау үшін қандай
жағ
дайлар қарастырлады?

Малдың жасы

Өнімділігі

физиологиялық жағдайы

Шошқаларды қораларда топтап ұстауға
арналған неше қата
рлы орналасқан
станоктар болады?

2

4

2 немесе 4

Шошқалардың серуендеу алаңының
көлемі шамамен

8

10

8
-
10

Ыстық ұру немесе гипертермия деген не

Қоршаған орта
температурасының
жоғарылауы кездеседі

Дене қызуының жоғарылауы

Терлеу процесінің болуы

Ірі қара бордақылауға арналған
шаруашылықтарын ауыл шаруашылығы
өнімдерінің қалдықтарын тиімді
пайдалану үшін, қант немесе спирт
зауыттарын жақын орналастыруы керек

Жем

Б
арда


С
ірне


Ірі қара өсіретін шаруашылықта малды


күтіп бағуда мал қоралары қандай
бөлімдерден тұруы керек

Жаңа туған бұзаулар үшін
профилаккториялар

Бұзаулау бөлімдері

Сиыр қоралары

Ірі қоян өсіру кешендерінің құрамына
қоян ұстау қоралары мен қоймалардан
басқа қандай орындар кіреді?

Тоңазытқышпен
жабдықталған сою цехы

Өлекс
ені өртеу пеші бар
ветсанөткізгіш

Резервтік электростанция

Ірі шошқа шаруашылықтарында
емшектегі торайларды
-
7 күндік жасынан
бастап немен азықтандырады

қуырылған арпа

Құрға сүт

Арнайы құрама жеммен

Іш тастау немесе асқазан ішек
жолдарының ауруына жол бермеу үшін
қандай азықпен азықтандырылған жөн

М
ұзд
алған


Шіри бастаған

Былғаныш


Приложенные файлы

  • pdf 18059786
    Размер файла: 305 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий