M-4-8-1-2_2009_vipr

МВС УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Центр післядипломної освіти
Цикл початкової підготовкиЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник центру
післядипломної освіти
майор міліції

В.В. Крикун
____________2009
М Е Т О Д И Ч Н І М А Т Е Р І А Л И


для проведення занять початкової підготовки
вперше прийнятих на службу в органи внутрішніх справ працівників на посади інспекторів патрульної служби міліції
з предмета "Тактико-спеціальна підготовка"
(лист ДКЗ МВС України від 10.09.2008 № 6/3-4745)

з мікромодулю М – 4/8
Розглянуто і схвалено
на засіданні циклу
початкової підготовки

Протокол № ___
______________2009

м. Харків
Мікромодуль М - 4/8.

ТЕМА: Обов’язки нарядів міліції по боротьбі з розкраданням майна.

Часткова мета М-4/8. СПЕЦКУРС БЖПМ
Курсант (слухач) знатиме обов’язки нарядів міліції по боротьбі з розкраданням майна.

п/п
Дидактична мета
(мета занять)
Зміст
К-ть
год.
Метод проведення

1.
Курсант (слухач) засвоїть завдання та обов’язки патрульної служби міліції у боротьбі з крадіжками майна.
Визначити завдання та обов’язки нарядів міліції в боротьбі з крадіжками майна.
1

Інтер-активна лекція.

2.
Курсант (слухач) набуде навичок попередження та припинення розкрадання майна.
На підготовлених завданнях провести ділові ігри щодо попередження розкрадання майна. Повторити дії наряду на місці пригоди.
Відпрацювати з курсантами тактичні дії наряду по основних напрямках:
інформація про крадіжку (злочинці зникли);
- інформація від чергового або громадян про осіб, що скоїли крадіжку (передачу повідомлення до чергової частини про виявлення осіб, підхід, зупинку, розташування, затримання, поверхневий огляд та огляд речей, доставляння);
3

Тренінг
-рольові ігри
-вправи

-обгово-рення

-міні лекціяМісце проведення: навчальний клас.

Матеріальне забезпечення: методичні матеріали.

Література:
Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990, ст.1-2; 10-11.
Кримінальний Кодекс України. К. 2008, ст.185-198.
Кодекс про адміністративні правопорушення України. К. 2008, ст.51.

Кримінально-процесуальний кодекс України. К. 2008.
Наказ МВС України від 04.10.2003 № 1155 «Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за № 259/8838.
Наказ МВС України від 30.04.2004 № 458 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття ОВС України злочинів загально-кримінальної спрямованості».
Наказ МВС України від 28.02.2006 № 214 «Про створення патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України та реорганізацію дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції».
Наказ МВС України від 14.09.2006 № 913 «Про внесення змін до наказів МВС України від 25.02.2004 № 190 та від 28.02.2006 № 214».
Наказ МВС України від 23.09.1997 № 643 «Про створення при ДСО МВС України служби інкасації, охорони грошових цінностей і цінних паперів, що перевозяться, та затвердження нормативних актів з питань діяльності цієї служби».
Статут патрульно-постової служби міліції України, затверджений наказом МВС України від 28.07.1994 № 404, ст.128, 130, 131, 263, 266, 267.
Типові дії працівника податкової поліції (міліції). Навчальний посібник. Київ. «Логос», 1997, 94 с.
Методичні рекомендації щодо проведення перевірок за заявами і повідомленнями громадян, посадових і службових осіб, юридичних осіб про викрадення чужого майна. МВС України. К., 2008.
Наказ МВС України від 15.05.2007 № 157 «Про додаткові заходи, що до дотримання працівниками ОВС принципів законності, забезпечення прав і свобод громадян».
Вказівка МВС України від 06.06.2007 № 544 «Про забезпечення особистої безпеки працівників міліції».
Особиста безпека: Навч.-практ. посібник./В.О. Криволапчук, І.М. Тодуров, М.Т. Бондарчук та інші; За заг. ред. М.Г. Вербенського. – К.: ВПЦ МВС України, 2006.

Заняття № 1
мікромодуля М – 4/8.

1. Підготовча частина - 5 хв.

1.1. Організаційна частина.
1.1.1. Прийняти доповідь командира навчальної групи та привітати курсантів.
1.1.2. Перевірити присутність курсантів, їх зовнішній вигляд та зробити необхідні записи в журналі.
1.1.3. Перевірити готовність аудиторії та матеріального забезпечення, щодо проведення заняття.
1.2. Вступна частина.
1.2.1. Ознайомити курсантів з темою, дидактичною метою, змістом та літературою заняття № 1.
1.2.2. Ознайомити курсантів з навчальними питаннями заняття № 1.

Навчальні питання заняття № 1:
Вступ
1. Задачі та обов’язки нарядів міліції по захисту майна всіх форм власності.
2. Тактичні дії нарядів міліції при виявленні крадіжок майна всіх форм власності з закритих приміщень.

2. Основна частина - 30 хв.

Актуалізація знань курсантів з навчальних питань заняття № 1.

Вступ

До найбільше розповсюджених злочинів, які скояться останнім часом відносяться майнові злочини та інші злочини, які мають корисні мотиви.
Зростанню майнових злочинів сприяє економічна нестабільність в суспільстві, зростання безробіття, особливо серед молоді, несвоєчасні виплати заробітної плати населенню. Зріст підприємницької діяльності, демократичні зміни в країні з одного боку сприяють змінам на краще, а з другого боку надають можливості різним кримінальним угрупуванням скоювати замасковані економічні злочини, розкрадати державну і суспільну власність.
Органи внутрішніх справ прикладають значні зусилля по запобіганню і припиненню скоєння розкрадання на підприємствах і установах так і випадків крадіжок індивідуального майна (привести статистичні дані).
Керівництво України визнає, як особливо небезпечні для держави злочини проти власності, в сфері економіки, та ставить завдання правоохоронним органам по виявленню фактів відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, щоб викорінити подібне на майбутнє.
Значну роль в цій діяльності виконує і патрульна служба міліції, особливо в попередженні майнових злочинів в громадських місцях.

1. Задачі та обов’язки нарядів міліції по захисту майна всіх форм власності

Спільно з іншими службами органів внутрішніх справ, наряди ППС зобов’язані вести наполегливу і рішучу боротьбу з особами, які розкрадають державне та зазіхають на індивідуальне майно громадян: приймати передбачені законом заходи до правопорушників.
У відповідності до ст. 2 Закону України "Про міліцію" на патрульну службу міліції покладається завдання з захисту всіх форм власності від злочинних посягань.
Таким чином, до заходів з захисту власності від протиправних посягань відносяться як заходи з профілактики розкрадання майна, так і дії з припинення фактів розкрадання, які скояться.
При несенні служби з метою запобігання майнових злочинів необхідно творчо використовувати різні прийоми несення служби на маршрутах патрулювання, різні прийоми спостереження, правильно обирати місце знаходження під час несення служби в різний час доби. Службу нести в режимі пошуку, правильно обирати і застосовувати прийоми затримання.
При несенні служби, наряди ППС з метою захисту власності від протиправних посягань зобов’язані:
а) знати розташування в районі маршруту (поста) промислових, торгівельних та інших підприємств, організацій, порядок їх роботи та охорони; не допускати проникнення сторонніх осіб до вантажних станцій, контейнерних майданчиків, на причали, в порти; надавати необхідну допомогу працівникам транспорту і Державної служби охорони в запобіганні крадіжок вантажів;
б) звертати увагу на транспорт, який вивозить з організацій, підприємств і установ вантажі, особливо в неурочний час, при виникненні підозри перевіряти у водіїв наявність шляхового листа, його реквізити, товарно-транспортні документи. У випадку їх відсутності, неправильного оформлення чи не відповідності документальних даних фактичній кількості вантажу, який вивозиться, доповідати про це оперативному черговому і доставляти водіїв, транспорт і осіб, які їх супроводжують, для з’ясування обставин в орган внутрішніх справ;
в) виявляти та припиняти дії осіб, які займаються у невстановлених місцях продажем промислових товарів, сільськогосподарської продукції, квитками на видовищні та спортивні заходи, та іншими речами, а також незаконними операціями з валютними цінностями, торгівлею з рук у невстановлених місцях або без відповідного дозволу виробами індивідуальної трудової діяльності, іншими товарами - доставляти цих осіб разом з предметами збуту в орган внутрішніх справ;
г) звертати увагу на громадян, які часто з’являються біля об’єктів, де зберігаються матеріальні цінності, поводять себе підозріло, а також на осіб, які виходять з прохідних підприємств і виносять різні предмети, або їх одяг неприродно віддувається, сідають в індивідуальний транспорт, який чекає їх біля прохідної підприємства.
Під час несення служби на маршрутах патрулювання, у вечірній час, особливу увагу звертати на цілісність дверей, замків, грат вікон торгівельних закладів, що вже зачинились після робочого дня.
Нагадувати працівникам торгівлі, про необхідність ретельно перевіряти торгівельні приміщення перед закриттям і дбайливо зачиняти торгівельний заклад, перевіряючи надійність запорів та справність охоронної сигналізації.
Професійна підготовленість працівників міліції ППС дозволяє попереджати злочини на стадії підготовлення до його скоєння. Пильне спостереження за особами, що своєю поведінкою викликають підозру(знаходяться в темний час доби біля підприємств, торгових закладів, мають при собі ломи або інші знаряддя, побачивши наряд міліції намагаються втекти) дозволяють виявити зловмисників, перевірити їхню особистість, та при наявності підстав, затримати їх.
Висновки: Вмілі і своєчасні дії нарядів ППС дозволяють ефективно запобігати скоєнням злочинів, що посягають на власність і затримувати осіб, які їх готують.
Необхідно відзначити що слід реєструвати інформацію про дрібні викрадення чужого майна й проводити перевірку не в порядку встановленому КПК, виключно за повної очевидності про відсутність події злочину, так як це випливає із законодавства.
Працівникам органів внутрішніх справ слід пам’ятати про обов’язок при відмові у порушенні кримінальної справи по факту викрадення чужого майна за наявності ознак адміністративного проступку, у тому числі й у діях не встановлених осіб, встановлювати таку особу й порушувати провадження про адміністративні правопорушення, протоколи за якими складають органи внутрішніх справ, або встановлювати таку особу й передавати відповідні матеріали (копії матеріалів) до інших органів за підвідомчістю. При цьому на встановлення такої особи необхідно зібрати всі необхідні докази, перелічені ст. 251 КУпАП, незважаючи на підвідомчість даної справи.

2. Тактичні дії нарядів міліції при виявленні крадіжок майна всіх форм власності з закритих приміщень

Викрадення - це умисне незаконне обертання майна на свою користь або інших осіб за корисливими мотивами.
До способів викрадення разом з розбоєм, грабежем, шахрайством, та іншим відноситься і крадіжка.
Тактика дій міліціонера в разі виявлення ним крадіжки або одержання повідомлення про крадіжку залежатиме як від об’єкту посягання(державна власність, колективна чи приватна), так і від того, чи скоєна вона із закритих приміщень, обладнані вони засобами сигналізації чи ні, чи ця крадіжка скоєна в громадському місці. В цьому питанні ми розглянемо тактичні дії наряду ППС при виявленні крадіжок із закритих приміщень.


Дії наряду ППС при виявленні(одержанні) повідомлення про крадіжку з закритих приміщень не обладнаних охоронною сигналізацією.
При одержанні від громадян повідомлення про те, що на закритий єкт, де зберігаються матеріальні цінності, проникли злочинці, необхідно:
Швидко опитати заявника (згідно із ст.230 Статуту ППСМ).
Доповісти оперативному черговому по ОВС про подію.
Швидко прибути на місце події.
Наближуючись до об’єкту (на транспорті необхідно під’їзжати на малих оборотах двигуна, вимкнувши освітлення), пам’ятати про дотримання заходів особистої безпеки. Особливу увагу звертати на громадян, які прямують від об’єкту, знаходяться біля нього, а коли при них, або на них є сліди злочину(валізи, речі, знаряддя злочину), або коли вони намагаються втекти - затримувати цих громадян. Звертати увагу на припарковані та від13SYMBOL 162 \f "Symbol" \s 141415їзжаючі транспортні засоби від об’єкту. При наявності достатніх підстав зупинити транспортні засоби, при відсутності явних підстав записати державні номери.
Роздивитись, чи не переховується хтось біля об’єкту.
Пам’ятати, що злочинці вже могли покинути місце злочину і намагаються зникнути або можуть мати спільників поза будівлею.
По прибуттю обдивитися об’єкт з різних боків. При цьому старший наряду розташовує підлеглих так, щоб при необхідності можна було виконати блокування і оглядають об’єкт. Перевіряється чи не порушена цілісність об’єкту: дверей, вікон, грат, чи не має вибитого скла, незачинених дверей та вікон; слідів пролому або підкопу, слідів розбирання даху, приставлених до об’єкту драбин, тощо. Огляд проводиться по можливості безшумно, щоб не виявити себе, коли злочинці знаходяться в середині. Коли явних слідів проникнення не знайдено, не треба поспішати, а блокувати об’єкт, додержуючись тиші, прислухаючись чи не доноситься з приміщення якихось шумів, звуку кроків, бесіди. У вікна при необхідності заглядати обережно, не стоячи в повний зріст і посеред віконного отвору.
5. Про наслідки огляду доповісти оперативному черговому по ОВС.
6. При виявленні на об’єкті присутності сторонніх осіб, не намагатися входити на об’єкт (за винятком випадків, коли комусь із громадян загрожує реальна небезпека або при наявності на об’єкті госпоргану або власника), а здійснити блокування і чекати прибуття оперативної групи.
Коли злочинець, до її прибуття, намагається втекти - прийняти заходи по затриманню. У випадку, коли злочинці виявили, що об’єкт блоковано - старший наряду або хтось із міліціонерів в голос можуть дати наказ вийти і здатись добровільно.
При затриманні злочинців важливо затримати їх із речовими доказами, тому при даному виді затримання важливі раптовість, скритність, щоб злочинець був затриманий при виході з об’єкту і не встиг скинути крадене та знаряддя злочину.
Пам’ятати, що злочинець може бути озброєним. Після затримання провести особистий огляд злочинців і речей, і вилучити крадене, зброю, знаряддя і т.п. під протокол в присутності понятих.
Коли злочинці продовжують знаходитись на об’єкті:
По прибуттю оперативної групи наряд підпорядковується старшому групи.
У випадках, коли інформацію про злочин наряд одержав від оперативного чергового або почув спрацювання ревуна, виявив самостійно починати діяти з п. 3.
При одержанні інформації при проникнення сторонніх на об’єкт, що обладнаний охоронною сигналізацією, наряд прибуває на місце події. Коли він прибув раніше групи затримання ПЦО ДСО, то він самостійно виконує всі дії, що викладені вище, а по прибуттю ГЗ ПЦО виконує інші дії разом в тому ж порядку. Коли на місце прибула ГЗ ПЦО першою, то наряд ППС, при необхідності допомагає проводити блокування об’єкту.
Висновок: рішучі і професійні дії працівників міліції при виявленні фактів проникнення зловмисників на об’єкти де зберігаються матеріальні цінності, дозволяють затримати злочинців на місці злочину і таким чином розкрити злочин вчасно.

3. Заключна частина – 5 хв.

3.1. Відповісти на запитання курсантів.
3.2. Підвести підсумки заняття та зробити необхідні записи в журналі.
3.3. Дати завдання на самопідготовку. Вивчити матеріал з навчальних питань заняття № 1:
3.3.1. Задачі та обов’язки нарядів міліції по захисту майна всіх форм власності.
3.3.2. Тактичні дії нарядів міліції при виявленні крадіжок майна всіх форм власності з закритих приміщень.
Заняття № 2
мікромодуля М – 4/8.

1. Підготовча частина - 10 хв.

1.1. Організаційна частина.
1.1.1. Прийняти доповідь командира навчальної групи та привітати курсантів.
1.1.2. Перевірити присутність курсантів, їх зовнішній вигляд та зробити необхідні записи в журналі.
1.1.3. Перевірити готовність аудиторії та матеріального забезпечення, щодо проведення заняття.

1.2. Вступна частина.
1.2.1. Опитування курсантів з навчальних питань заняття № 1:
1.2.1.1. Задачі та обов’язки нарядів міліції по захисту майна всіх форм власності.
1.2.1.2. Тактичні дії нарядів міліції при виявленні крадіжок майна всіх форм власності з закритих приміщень.
1.2.2. Ознайомити курсантів з темою, дидактичною метою, змістом та літературою заняття № 2.

2. Основна частина - 100 хв.

На підготовлених завданнях провести ділові ігри.

Завдання 1

До інспектора ПС звернулася жінка з заявою, що в неї із рук на зупинці громадського транспорту невідомий чоловік вирвав господарську сумку, в якій знаходилися продукти харчування та гроші. Після скоєння злочину невідомий сів в тролейбус і зник.

Дії міліціонера:

уточнити прикмети злочинця і сумки;
установити та записати свідків, попрохати їх, щоб подзвонили черговому по ОВС і повідомити про те, що сталося, та про переслідування злочинця, який поїхав на тролейбусі;
- організувати переслідування злочинця, його затримання.
З цією метою використовувати любий транспорт, крім спец автомобілів та автомобілів дипломатичного консульського представництва. Наздогнавши транспорт зупинити його, дати указівку водію тролейбуса відчинити одні двері з метою встановлення злочинця серед пасажирів. Обійти салон разом з потерпілим. Виявивши підозрюваного, затримати його в присутності громадян, провести особистий обшук, вилучити викрадене, про що скласти протокол виїмки та вилучення.
Встановити осіб, які разом з підозрюваним заходили в тролейбус на зупинці та можуть дати відомості про скоєну подію. Якщо у затриманого відсутні предмети та цінності, які були викрадені, то необхідно пильно оглянути салон транспорту з метою їх виявлення.
В ОВС написати рапорт про дану пригоду та передати його черговому, в разі якщо підозрюваний викинув предмети, які можуть бути речовими доказами, то необхідно вірно скласти відповідні документи та запросити свідків, очевидців протиправного діяння до ОВС для дачі свідчень.
Якщо патрульний екіпаж не виявив підозрюваного в громадському транспорті, то він проводе об’їзд місцевості з метою перекриття можливих напрямків його зникнення.

Завдання 2

До інспектора ПС підійшов громадянин і повідомив, що він слідував тролейбусом і побачив, як невідомий чоловік із кишені куртки громадянина витягнув гаманець, зійшов на зупинці разом з ним, і пішов у напрямку ресторану.

Дії міліціонера:

При отриманні повідомлення негайно разом з очевидцем встановити потерпілого і самому або через других осіб доповісти черговому ОВС, записати в службову книгу прізвище, ім’я та по батькові громадянина, його домашню адресу, потерпілого та прикмети злочинця. Переслідувати злочинця, запросивши з собою громадянина та потерпілого. При наближенні до затриманого привести в готовність зброю, при необхідності перекласти її з кобури в зручне місце. Після того, як громадянин впізнає підозрюваного, відпустити його і, порівнявшись з підозрюваним, затримати його. В присутності громадян і потерпілого провести особистий обшук його речей та одягу, з метою виявлення зброї та інших предметів, які можуть бути використані для нападу на працівника міліції, та речових доказів: гаманець, гроші і т.п.
Під час затримування і доставлення злочинця до міліції інспектор ПС слідкує, щоб він не викинув або не передав кому-небудь не виявленні при обшуці предмети та не отримав від співучасників зброю та інші засоби нападу. При цих діях використовувати допомогу сторонніх осіб. Для доставлення злочинця в міліцію можна використовувати автотранспорт, який належить державним, громадським організаціям або громадянам. Прийняти заходи, щоб потерпілий прибув до ОВС.

Завдання 3

Близько 24 години на території обслуговування інспектор ПС помітив підозрілу особу, яка в руці несла велику валізу.

Дії міліціонера:

Перший варіант: В разі, якщо підозрілий громадянин є особою, що знаходиться під адміністративним наглядом і проживає на території поста, то необхідно обізватися до нього, вияснити звідки та куди він прямує, які речі знаходяться в валізі, кому вони належать. Впевнившись в тому, що речі належать особі, що знаходиться під адміністративним наглядом, але ним грубо порушено режим обмеження, доповісти про це рапортом на ім’я начальника ОВС.
Другий варіант: Зупинити громадянина, стати напроти нього з правого боку і вимагати в нього документи з метою встановлення особи останнього, при цьому уважно слідкувати за підозрюваним, щоб він не скористався зброєю. Задати декілька питань для перевірки (рік, число, місце народження, дату отримання паспорта). Записати установчі дані. Доставити підозрюваного в любе службове приміщення і попитати: звідки і куди він направляється, які речі знаходяться в валізі і кому вона належить. Вимагати розкрити валізу і показати речі, що знаходяться в ній, з метою встановлення правдивості свідчень підозрюваного в присутності свідків. В разі розбіжності свідчень підозрюваного про вміст валізи, останнього затримати і доставити в ОВС з валізою, а також запросити свідків, що були присутні при цьому.
Третій варіант: На вимогу інспектора ПС „зупинитися”, підозрюваний побіг разом з валізою. Дії інспектора ПС: вимагати зупинитися, свистком подати сигнал „затримую”, „на допомогу”. Якщо останній не виконує вимоги постового, кликом попередити „стій, стріляти буду”, дати попереджувальний постріл вгору, якщо він не виконує вимоги міліціонера, то переслідувати його до затримання. Стріляти по останньому не можна, бо немає підстав вважати його злочинцем.
Четвертий варіант: На вимогу інспектора ПС „зупинитися” підозрюваний кинув валізу і побіг. Дії інспектора ПС: вимагати зупинитися, свистком подати сигнал „затримую”, „на допомогу”, взяти валізу і переслідувати підозрюваного. В разі можливості при переслідуванні підозрюваного валізу спробувати віддати на зберігання знайомим, членам громадського формування з охорони громадського порядку, двірникам, диспетчерам ТУ, черговим по готелях, не випускаючи з поля зору переслідувану особу. Якщо останній не виконує вимог постового, окликом попередити „стій, стріляти буду” і зробити попереджувальний постріл вгору. Якщо підозрюваний не зупиниться, то переслідувати його до затримання. Застосування зброї по підозрюваному забороняється, бо немає впевненості в тому, що ця особа скоїла злочин.3. Заключна частина - 10 хв.

3.1. Відповісти на запитання курсантів.
3.2. Підвести підсумки заняття та зробити необхідні записи в журналі.

3.3. Дати завдання на самопідготовку. Повторити матеріал з навчальних питань заняття № 1:
3.3.1. Задачі та обов’язки нарядів міліції по захисту майна всіх форм власності.
3.3.2. Тактичні дії нарядів міліції при виявленні крадіжок майна всіх форм власності з закритих приміщень.


Методичні матеріали розробили:

підполковник міліції О.Г. Огурцов
майор міліції І.М. Маковський
13PAGE 15


13PAGE 141215


13PAGE 15
Приложенные файлы

  • doc 18048850
    Размер файла: 107 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий