можливі питання на Халя


Co to jest panstwo?
Państwo - polityczna organizacja społeczeństwa, wyposażona w suwerenną władzę, jest organizacją terytorialną i przymusową.
Państwo obejmuje trzy elementy: ludność, terytorium i władzę (suwerenność i przymusowość), a więc państwo to wspólnota polityczna ludzi na danym terytorium wyposażona we władzę.
2.Teorie o powstaniach panstwa.
Istnieją różne teorje pochodzenia państwa.Jedna z nich - teoria umowy spolecznej - jednostki żyjące w stani naturypostanowiły polączyc się aby utworzyc państwo lub innej teorji - podboju - państwa powstawały w ten sposób, że jakaś inna grupa podbijała inna i podejmowała nad nia panowanie. 3 teorja - klasowa - tłumaczy pochodzenie państwa jako spowodowany sprzecznosciami i podziałami klasowymi. Innymi teoriami są teorje patriarchalne i deistyczne. Poglądy średniowiecza: doktryna teologiczna ( św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu), doktryna patriarchalna (Robert Flimer),doktryna patrymonialna (Heller). Poglądy czasów nowożytnych: teoria umowy społecznej (J.J. Rousseau, J. Locke, Spinoza), teoria podboju (m.in. L. Gumplowicz), teoria rozwarstwienia klasowego (m.in. F. Engels), teorie socjologiczne (m.in. L. Duguit, H. Spencer, O. Girke), teorie psychologiczne (m.in. L. Petrażycki).
3.Panstwo demokratyczne.
SYSTEMY DEMOKRATYCZE - podstawowe elementy demokracji:
a) wolne uczciwie przeprowadzone wybory do ciał i instytucji, które tworzą prawo lub stanowią władzę wykonawczą (wybory parlamentarne i prezydenckie). Wybory muszą być przeprowadzane cyklicznie (cykliczność wyborów);
b) musi w tych systemach istnieć jednocześnie wolność słowa i stowarzyszeń – możliwość swobodnego tworzenia organizacji, partii, wolność prasy, możliwość wypowiadania czegoś innego niż władze;
c) muszą tu być rządy prawo gwarantujące, ochronę praw mniejszości;
d) władza wybrana jest na określoną kadencję. System demokratyczny jest stopniowalny
Zasady demokracji:a) zwierzchnia władza narodu,
b) wyłanianie piastunów władzy w drodze rywalizacyjnych wyborów,
c) podział i równoważenie władz,
d) rządy prawa,
e) samoograniczanie władzy państwowej,
f) racjonalne przezwyciężanie konfliktów między interesami i wolą większości a mniejszości.
4.System półprezydencki
zespół zasad prawnoustrojowych, według, których posiadający szerokie uprawnienia osobiste prezydent jest powoływany niezależnie od parlamentu w wyborach powszechnych i powołuje rząd, który jest odpowiedzialny zarówno przed nim jak i przed parlamentem. System ten nie jest systemem w pełni prezydenckim, chociaż daje osobistą władzę prezydentowi państwa, powołanemu niezależnie od parlamentu i mogącego śmiało uchodzić za przedstawiciela narodu to jednak nie rozdziela władzy ustawodawczej od wykonawczej, przeciwnie przewiduje formalny udział i aktywną rolę rządu w działaniach parlamentu.
5.Podział władz:wykonawcza(prezydent i premier) ustawodawcza(Sejm i Senat) sądownicza(Sąd i trybunalu)
6.Skrajnia prawica i lewica co to jest?
7.Typy ustroju panstwa(ustroj parlamentarny I autorytarnu),
Roznica mirdzy nimi i co to jest.
8.Co to jest partia, glowne podztawy partii?
9.Ewolucja panstwa
10.Na czym polega konstytucja 19-20wieku
11.Roznica miedzy konsolidowaną i niezkonsolidowaną.

Приложенные файлы

  • docx 18048633
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий