4-курс БТ емтихан билеттері


«Өсімдік шаруашылығы және өсімдік қорғаудағы биотехнология» пәнінен емтихан сұрақтарыЖасушаны ағзадан тыс өсіру мүмкіндігі туралы алғашқы идеялардың
айтылған кезеңдері.
Биотехнология ғылымының даму тарихы.
Каллус ұлпасын алу, дифференциация, дедифференциациялану
Каллус ұлпасының ерекшелігі, дифференциация
Каллусты өсіру жағдайлары
Өсімдік клеткаларының тотипотенттілігі. Морфогенез түрлері.
Каллус клеткаларының даму циклі.
Каллус клеткаларына әсер ететін ішкі факторлар.
Каллус клеткаларына әсер ететін сыртқы факторлар
In vitroда өтетін биологиялық процестер.
Клетка бөлінуі үшін қандай жағдай қажет?
Каллуста пайда болатын меристемалық аймақтың пайда болуы қандай әсерге байланысты.
Каллусты қандай мақсаттарда өсіреді?
Клетканы өсіруге қажетті жағдайлар.
Дифференциациялану және дедифференциациялану дегеніміз не?
Каллус ұлпасы қалай пайда болады?
Морфогенез дегеніміз не? Каллус ұлпасының морфогенетикалық потенциалын қалай анықтауға болады?
Компетенция және детерминация деген не?
Каллусогенезге әсер етуші факторлар.
Каллус ұлпасының S-тәрізді қисық сызықты өсу кезеңдері.
Өсірілетін клеткалардан қандай экономикалық маңызды заттарды алуға болады?
Клеткалар суспензиясын алу жолдары.
Суспензиялық клеткаларды өсірудің артықшылығы.
Клеткалық технологияларды дайындау жұмысының негізгі кезеңдері
қандай?
Клеткалардың жоғары өнімді линияларын қалай шығаруға болады?
Иммобильденген клеткалар деген не? Бұл клеткалардың тиімділігі.
Клеткаларды иммобильдеу жолдары.
Дәстүрлі биотехнология дегеніміз не?
Қазіргі заманғы биотехнология.
Каллус ұлпаларын өсірудің әдістері.
Апикальды меристеманы өсірудің маңызы?-
Иммуноферменттік талдау дегеніміз не, оның тиімділігі.
Апикальдық меристеманы өсіру әдісінің тиімділігі, қандай мәселені шешеді?
Өсімдіктерді сауықтыру әдістері?
Жылумен өңдеу қандай мақсатта қолданылады?
Өсімдіктердің вирустық ауруларын анықтау әдістері.
Сауықтырылған өсімдіктер қандай жолмен көбейтіледі?
Өсімдіктердің клондық микрокөбеюі дегеніміз?
Өсімдіктерді клондық микрокөбейту деп нені атайды?
Клондық микрокөбейтудің қандай артықшылығы бар?
Қандай морфогенез процестерінің нәтижесінде регенерант өсімдіктері пайда болады?
Клондық микрокөбейту технологиясы қандай кезеңдерден тұрады?
Өсімдіктерді клондық микрокөбейтуде қандай факторлар әсер етеді?
Бұл әдістің жетістіктері мен болашағы қандай?
Клетканы өсіруге әсер етуші факторларИммобильденген клеткалар, инокулюм, суспензиялық культура, клеткаларды қорландырып өсіру, клеткаларды үзіліссіз өсіру-дегеніміз не?
in vitro, in vivo, эксплант- дегеніміз не?
Трансплант, регенерант, каллус, пролиферация, дедифференциялану, дифференциялану- дегеніміз не?
Компетенция, детерминация, тотипотенттілік, морфогенез, регенерация- дегеніміз не?
Гаплоидтарды шығарудың экспериментальдық әдістері.
Микроспоралардың табиғи жолмен дамуы.
Микроспоралар жасанды ортада дамуы.
Андрогенезге әсер етуші факторлар.
Аналық гаметофитті өсіріп, гаплоидтарды алу.
Гаплопродюсер әдісі.
Гиногенезге әсер етуші факторлар.
Гаплоидтық технологияның артықшылығы мен болашағы.
Гаплоидтардың өнеркәсіпте және ғылымда қолданылуы.
Бөтен генді тасымалдаудың әдістері.
Векторға қойылатын талаптар.
Гендік инженерияның маңызы
Клеткалық инженерия.
Протопластарды бөліп алу тәсілдері.
Протопластарды өсірудің қандай әдістерін білесіз?
Протопластардың тіршілікке икемділігін қалай анықтауға болады?
Протопластардың құйылысып қосылу әдістері.
Сомалық будандастырудың артықшылығы.
Сомалық будандарды генетикалық талдау әдістері.
Сомалық будандарды биохимиялық талдау әдістері.
Іn vitro жағдайында өсірілетін клеткаларда қандай өзгерістер болады?
Клеткалық селекция деген не?
Клеткалық селекцияның әдістері.
Қажетті белгісі бар клеткаларды қалай сұрыптап алады?
Клеткалардың мутагенезін индукциялау.
Сомаклондық өзгергіштікке әсер етуші факторлар.
Сомаклондық варианттар.
Фитогормондар мен өсуді реттеушілердің қызметі мен шаруашылық маңызы.
Өсімдіктердің генофондын сақтаудың маңызы.
Криопротектор деген не?
Клеткаларды сақтаудың әдістері.
Клеткаларды мұздатып сақтауға дайындау.
Клеткалық селекция және оның әдістері.


Приложенные файлы

  • docx 18048610
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий