Билет_БТ


«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№1 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
1. Ақпаратты өңдеудің проблемалары. Бейне тану ұғымы. Бейне және класс ұғымы
2. Шешімі бар функциялар
3. Қашықтық функциялары арқылы тану. Бейне мен класс центрі арқылы қашықтықты анықтау
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
/қолы/
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№2 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
1. Тану жүйесінің айрықша ерекшеліктері. Нақты және абстрактылы бейнелер
2. Исомад алгоритмі
3. Қашықтық функциялары арқылы тану. Ең жақын көршілер әдісі
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№3 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
1. Канберра метрикасы
2. Кора алгоритмі
3. Қашықтық функциялары арқылы тану. Бейне мен эталонды бейне арасындағы арақашықтық
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№4 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
1. Махаланобис метрикасы
2. Белгілер векторлары арасындағы қашықтықты есептеу әдісі
3. Кластерлеу алгоритмі. К-ішкітоптық орта алгоритмі
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№5 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
1. Ақпаратты өңдеудің проблемалары. Бейне тану ұғымы. Бейне және класс ұғымы
2. к-ішкітоптық орта алгоритмі
3. Кластер центрлерін орналастырудың қарапайым алгоритмі.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№6 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
1. Бейнелерді танудың автоматты басқарудағы күрделі жүйелерінің рөлі мен орны
2. Жалпылама шешімі бар функциялар
3. Максиминдік қашықтық алгоритмі
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№7 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
1. Тану жүйесі есептерінің қойылуы мен оны шығару әдістері
2. Максиминдік арақашықтық алгоритмі.
3. Тіреуіш векторлар әдісі. Сызықты бөлінетін жағдай.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№8 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Бейнені танудың құрылымдық әдістері.
Класс арасындағы қашықтықты анықтау әдісі.
Тіреуіш векторлар әдісі. Сызықты бөлінбейтін жағдай.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№9 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Тану жүйесі есептерінің қойылуы мен оны шығару әдістері
Нейрондық желісі және Хэмминг алгоритмі.
Бейнелерді екі класқа бірқабатты персептронды оқыту әдісімен бөлу.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№10 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Бейнені тану ұғымы және пәннің тарихы.
Сызықты шешімі бар функциялар.
Ассоциативті жады желілері. Хопфилд желісі.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№11 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Бейнені танудың иерархиялық жүйесі.
Бейнені танудың статистикалық жағынан шешімі.
Ассоциативті жады желілері. Хэмминг желісі.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№12 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Тану жүйесі есептерінің қойылуы мен оны шығару әдістері
Танудың Байестік әдісі.
Жалпыланған байестік классификатор.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№13 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Ақпаратты өңдеудің проблемалары. Бейнені тану ұғымы.
Минковский метрикасы, мысал.
Неймон-Пирсон критерийі
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№14 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Бейнелерді танудың автоматты басқарудағы күрделі жүйелерінің рөлі мен орны.
Бірнеше класс жағдайлары үшін шешімі бар функциялар тұрғызу.
Классификацияның минимаксты критерийі.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№15 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Кластерді шығару қарапайым алгоритмі.
Исомад алгоритмі
Белгілерді кластарға ықтималды екі өлшемді орналастыру жағдайында байестік классификаторды тұрғызу.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№16 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Минималды кеңістікте белгілерді анықтау.
Шындыққа жақын функция.
Белгілерді кластарға ықтималды екі өлшемді орналастыру жағдайында минимаксты классификаторды тұрғызу.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№17 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Бейнені танудың логикалық әдістері.
Классификацияның минимаксты критерийі.
Кластарды сызықты бөлудің үш жағдайы.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№18 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Бейнені тану жүйесінің тиімділігі.
Максимумды арақашықтық алгоритмі.
Сызықты шешуші ереже.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№19 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Бейнені танудың иерархиялық жүйесі.
Forel алгоритмі.
Эталонды құру әдісі.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№20 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Бейне және класс ұғымы.
Эталондарды бөлшектеу әдісі.
Бірнеше класс жағдайлары үшін шешімі бар функциялар тұрғызу.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№21 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Бейнелерді тану есептерінің негізгі есептері.
Максимумды арақашықтық алгоритмі.
Хебба алгоритмі.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№22 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Бейнені танудың құрылымдық әдістері. Жалпы берілуі.
Хопфилд желісі және оның алгоритмі.
Тану жүйесінің типтері.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№23 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Бейне және класс ұғымы.
Максимумды арақашықтық алгоритмі.
Бейнелерді тану есептерінің қолдану бағыттары
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№24 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Нақты және абстрактылы бейнелер.
Функция арақашықтығын анықтаудың әдістері. Класс арасындағы арақашықтық.
Бейне мен класс центрі арқылы қашықтықты анықтау.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
№25 ЕМТИХАН БИЛЕТІ
«Бейнелерді тану» пәні 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Классификация белгілері.
Минималды кеңістікте белгілерді анықтау.
Танудың Байестік әдісі.
Емтихан билеттері «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде бекітілді
« ___ » __________2012 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Тусупов Д.А.

Приложенные файлы

  • docx 18048530
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий