М. р. до практ. занять УПП (др.мова-нім.) 3-й к..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУРеєстр. № 20/977-05.09.12
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до практичних занять

з дисципліни:
„Практика усного та письмового перекладу:
з другої іноземної мови (нім.)“

для студентів ІІІ-го курсу
напряму підготовки: 6.020303 „Філологія“
галузі знань: 0203 „Гуманітарні науки“
факультету міжнародних економічних відносин
Херсон – 20___ р.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни „Практика усного та письмового перекладу: з другої іноземної мови (нім.)“ для студентів ІІІ-го курсу спеціальності «Переклад»Укладач (і): ас. Богдан Ю. Б., кількість сторінок 33.
Рецензент: к. філол. н., доц. Подвойська О.В.

Затверджено
на засіданні кафедри ТПП
протокол №___ від _________
Зав. кафедри ______________
/к. пед. н., доц. С. В. Радецька/


Відповідальний за випуск ______________________________________


Анотація

Дані методичні рекомендації для студентів ІІІ-го курсу спеціальності «Переклад» містять в собі добірку з 24 текстів та вправ до них, присвячених різним темам. У завданнях охоплено певний об’єм лексики з теми, яким студенти повинні вміло користуватися у перекладацькій діяльності.
Матеріал рекомендацій є сучасним, автентичним. Вправи послідовні, доцільно виконувати кожну вправу для кращого закріплення знань та навичок. Методичні рекомендації містять також мінімальний обсяг необхідної лексики до текстів для самостійної роботи студента та його самоконтролю.
Головну увагу приділено завданням на переклад, розвиток перекладацьких навичок та вмінь, вдосконалення усного та письмового мовлення. Вправи також сприяють розширенню світогляду студентів, їх фонових знань, містять цікаву інформацію, підтримують інтерес до вивчення мови.
Методичні рекомендації можуть бути використані для проведення практичних занять з курсу «Практика усного та письмового перекладу: з другої іноземної мови (нім.)», з курсу «Практика усного та письмового перекладу: з основної іноземної мови (нім.)» при вивченні різноманітних тем студентами ІІІ-го курсу навчання, а також для організації самостійної роботи студентів. До методичних рекомендацій додається диск з аудіо-текстами (див. пакет візуального супроводу для практичних занять з дисципліни «Практика усного та письмового перекладу: з другої іноземної мови (нім.)» для студентів ІІІ-го курсу спеціальності «Переклад»).

INHALT
№ з/п
Назва треку
Трива-лість
№ сторінки

1.
Europa wird alt
02:25
5

2.
Der falsche Doktor
01:49
7

3.
Kauderwelsch
01:41
9

4.
Flurfunk
01:25
10

5.
Giftzwerg
00:57
11

6.
Jammerlappen
01:26
13

7.
Katzentisch
01:01
13

8.
Kettenraucher
0
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·r: im Durchschnitt
Durchschnitt m – der Mittelwert; die Zahl, die sich ergibt, wenn man mehrere Zahlen zusammenrechnet und das Ergebnis dann durch ihre Anzahl teilt
Wohlstand m– die Tatsache, dass eine Person oder Gesellschaft genug Geld hat, um gut zu leben
Lebenserwartung f – die Zahl der Jahre, die Menschen durchschnittlich leben
Renten- und Sozialkassen (im Plural) – die Einrichtung in einem Sozialsystem, an die die Menschen Geld zahlen und/oder von der sie Geld erhalten
Rentner/in m/f – jemand, der ni
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ene
Prьfen Sie Ihr Verstдndnis:
Die Bevцlkerung in Europa verдndert sich: Die Frauen bekommen weniger Kinder und alle werden дlter. Diese Entwicklung hat groЯe Auswirkungen auf die Sozialsysteme. Die Politik muss auf die Verдnderungen reagieren.
Warnsc
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·неприємна) справа; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
2) юр. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], судова справа; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
eingehen (ging ein, eingegangen) – тут: попадати
entlarven – розкрити, зірвати маску
erleiden (erlitt, erlitten) – (по)терпіти, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]іти; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]и
entziehen (entzog, entzogen) –
1) (j-m) лишати (чогось, когось), [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (щось у когось);
2) (D) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (щось з чогось)
- D (sich)1) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (від чогось); уникати чогось
Konsequenz f – 1) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], консеквентність
2) pl висновки (die Konsequenzen ziehen робити висновки)
3) pl наслідки
Stellenausschreibung f – об’ява конкурсу на заміщення вакантної посади
tricksen – ловким хибним рухом обійти супротивника
Urkundenfдlschung f – підробка документу
Verlust m –[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]ток; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Verteidigungsminister m – міністр оборони
Vorsicht f – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Aufgabe 2. Lesen Sie und ьbersetzen Sie den Text ins Ukrainische.
Wer seinen Namen mit einem "Doktor" schmьckt, hat beruflich gute Chancen. Doch Vorsicht: Man sollte die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens ernst nehmen – sonst kann man den Titel wieder verlieren.
Einen Doktortitel bekommt man, wenn man an der Universitдt promoviert. Doktoren sind in der Gesellschaft hoch angesehen. In vielen Berufen hat man mit einem "Dr." vor dem Namen gute Chancen auf einen Platz in der
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· доктор (вчений ступінь; у СРСР їй відповідав "кандидат наук")
Doktor der Heilkunde [der Medizin] (скор. Dr. med.) доктор медицини [медичних наук]
Doktor der Ingenieurwissenschaften (скор. Dr.-Ing.) доктор технічних наук
Doktor der Philosophie (скор. Dr. phil.) доктор філософії [філософських наук]
Doktor der Rechtswissenschaften (скор. Dr. jur.) доктор юридичних наук
Doktor designatus (скор. Dr. des.) особа, яка захистила докторську дисертацію, але її ще не затвердили в ступені
Doktor ehrenhalber (скор. Dr. eh., Dr. e. h., Dr. E. h.), Doktor honoris causa (скор. Dr. h. с.) почесний доктор (особа, яка отримала вчений ступінь доктора без захисту дисертації)
doppelter Doktor (скор. D. Dr. и Dr. Dr.) двічі доктор, доктор декількох [двох] наук
habilitierter Doktor (скор. Dr. habil.) доктор наук (допущений до викладання у вищій школі)
den [seinen] Doktor machen [bauen] розм. отримати (вчений) ступінь доктора наук

Aufgabe 4. Ьbersetzen Sie folgende Sдtze ins Deutsche:
Той, хто прикрашає своє ім’я званням «доктор», має гарні кар’єрні шанси.
Підробка документів суворо карається за законом.
Потрібно дотримуватися правил, щоб не позбутися ступеню.
Той, кого підозрюють у плагіаті, може втратити свій вчений ступінь і разом з ним посаду.
Вчений ступінь кандидата наук отримують після навчання та написання наукової роботи.
Особа, яка захистила дисертацію та отримала ступінь з біології, зветься кандидатом біологічних наук.
Існують доктора, які отримали титул без захисту дисертацій, їх називають почесними докторами.
Існують також «доктора», які отримали свою посаду, підробивши документи.
Якщо таку особу розкриють, вона щонайменше втратить посаду.
Деякі, завдяки такій афері, отримують гарну посаду.


Text 3. Kauderwelsch

Aufgabe 1. Sehen Sie diese Vokabeln an, bilden Sie mit jedem Wort einen Satz.

abschдtzig – зневажливий
Anleitung f – вказівка, інструктаж, керівництво
kaudern – буркотіти, розмовляти незрозуміло
Zwischenhandel m – комерційне посередництво; транзитна торгівля
betreiben – займатися, проводити, вести
Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.
Es ist eine Sprache, die kaum jemand versteht. Leider wurde noch kein Wцrterbuch verfasst. Denn dafьr gibt es einfa
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ьbersetzen Sie die Sдtze ins Deutsche:
Те, що відбувається у всьому світі, транслюють по радіо.
Розповсюдження слухів за допомогою сарафанного радіо – засіб старий як саме життя.
Той, хто не бажає слухати новини по радіо, виключає його.
Сарафанне радіо – це особливий різновид передачі новин.
Воно повідомляє речі, які є дуже секретні або приватні, а також такі, які ніколи не відбувалися.
Сарафанне радіо працює також і по телефону, і навіть не робить перерви на обід.
Зовсім без спецтехніки курсують новини від одного офісу до іншого.
Традиційно люди довіряють різноманітним слухам, рекомендаціям знайомих, так званому сарафанному радіо.

Aufgabe 3. Lesen Sie eine Variante der Herkunft des Wortes „Flurfunk“. ДuЯern Sie Ihre Meinung zu dieser Meinung.
Сарафанное радио – устный вид связи. Задолго до изобретения радио двумя выдающимися учеными - Маркони и Поповым, существовало так называемое Сарафанное Радио. Оно отличалось необыкновенной простотой. Бралась девушка Сара, на нее одевался Сарафан, на сарафане писалось послание и девушка Сара в сарафане отправлялась по адресу назначения. Позже, с возникновением микрофона и телефона, появилась возможность записи на сарафане голосовых сообщений, музыки и даже графики. Такой сарафан назвали сарафоном, а радио сарафонным. Несмотря на некоторую античность данного вида связи, он до сих пор сохранился.
(Quelle: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
Text 5. Giftzwerg

Aufgabe 1. Sehen Sie die Vokabeln zum Text an, lernen Sie sie auswendig:

Zwerg m - (e)s, -e – карлик; гном
versprьhen – розбризкувати; бризкати
Gift n – (e)s, -e – отрута
wдlzen – котити, перекочувати; (sich) – котитися
boshaft – злісний, злостивий, злий
vorkommen – 1. виходити вперед;
2.відбуватися, траплятися, мати місце;
3. здаватися;
4. зустрічатися; водитися (про тварин)
Rumpelstilzchen – персонаж з казки
toben – 1. бушувати, вирувати;
2. шуміти, скаженіти, шаленіти

Aufgabe 2. Sehen Sie folgende Seite:
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
казкові карлики, які прийшли до нас з німецької та скандинавської міфології.
Люди вважали, що бородаті карлики жили у печерах глибоко під землею.
За легендою вони відомі своєю майстерністю та любов’ю до дорогоцінностями.
Цверги (карлики) вважалися «темними» братами ельфів.
За легендою, щоб гноми не ворогували зі своїми братами-ельфами, боги зачарували їх.
Як тільки карлики потрапляли під сонце, вони перетворювались на каміння.
Цверги були відомі як славетні ковалі, які створювали зброю та чарівні речі для богів.
В епоху романтизму гномов все частіше зображають як бридких та зовсім маленьких карликів, але зберігаються їх такі риси як підступність, багатство, здатність до чаклунства.
Гноми можуть нагородити за доброту та жорстоко наказати за байдужість, жорстокість чи жадібність.
В Англії відношення до гномів було більш легковажне, їх уявляли черговим різновидом фей і слугували частіш всього, комічними персонажами.
Гноми Толкіна були не лише багаті та потайливі, але ще й войовничі, їх улюблена зброя бойова сокира.

Text 6. Jammerlappen
Aufgabe 1. Sehen Sie diese Vokabeln an, bilden Sie mit jedem Wort einen Satz.
Gemьt n -(e)s, -er – норов, характер, душа
kratzen – розчісувати, чесати
schlimm – поганий, дурний, кепський; хворий
jammern – голосно плакати, скиглити, тужити

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.
Der Jammerlappen ist ein empfindliches Gemьt. Was andere nicht beunruhigen kann, ist fьr ihn eine groЯe Ka
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·n окремий
scherzhaft – жартівливо
reichen – дотягнутися
ungehorsam – неслухняний
bestrafen – наказати

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.

Auch in
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· трубка
zьnden sich – загорятися, підпалюватися
reihen sich – становитися в ряд, приєднуватися до чогось; нанизувати

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.
Eine Kette zu rauche
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·n Sie mit jedem Wort einen Satz.
Mitbringsel n -s, = – подарунок, сувенір
ins Gewicht fallen – мати велике значення, дуже вплинути
Kinkerlitzchen n -s, = – дурниця, дрібничка
abwertend – вичікувальний
auftauchen – спливати; з’ясуватися
quincaille – з фр. скобяний товар, мідні гроші
Leidenschaft f – пристрасть

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.
Kleinigkeiten machen das Leben schцn. Aber zu viele davon kцnnen dann irgendwann
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·r n – хвилювання перед публічним виступом
zittern – дрижати, тріпотіти
kribbeln – зудіти
entkommen (entkam, entkommen) – уникати, запобігати
Vorstellungsgesprдch n – співбесіда
auslцsen – випускати
Leistung f – успіх, досягнення; продуктивність; успішність

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.
Das Herz klopft immer schneller, die Knie fangen an zu zittern und im Bauch kribbelt es heftig. Kaum jemand kann ihm entkommen, dem Lam
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Хвилювання стає нестерпним.
Він не може уникнути хвилювання від публічного виступу.
Не підкажете засоби боротьби з «лихоманкою» перед виступом?
У багатьох людей перед публічним виступом дрижать коліна, калатає серце та зудить у животі.
У таких випадках тіло виробляє певні речовини, які відповідні за стан «лихоманки».
Дуже часто хвилювання покращує продуктивність людини, оскільки вона при цьому особливо гарно концентрується .
І раптово всі погляди спрямовуються на особу, яка стоїть на сцені.
Хвилювання подібне «лихоманці» може захопити Вас будь де: чи то на сцені, чи то на іспиті, чи при співбесіді.
Деякі вважають, щоб подолати хвилювання перед виступом, необхідно тренуватися перед близькими та родичами ще змалку.
Чи можна взагалі подолати цей стан та в кого він найбільш яскраво виражений?


Aufgabe 4. Schreiben Sie einen Aufsatz und beschreiben Sie Situationen, wenn Sie Lampenfieber bekommen und was Ihnen hilft diese Fieber bewдltigen.

Text 11. Moralapostel

Aufgabe 1. Sehen Sie diese Vokabeln an, bilden Sie mit jedem Wort einen Satz.
Moralpredigt f – мораль
berufen – компетентний, призваний, авторитетний
predigen – повчати, читати моралі
Verhalten n – поведінка, відношення
Leiche f – труп
ausreichen – 1. хватити, бути достатнім, обходитися;
2. mit Dat. обходитися;
3.надавати (кредит)

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.
Die Moralapostel sind keine Heiligen – auch wenn sie ihren Mitmenschen nur allzu gerne eine Moralpredigt
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· це така людина, яка повчає усіх і усюди.
Вони повчають з піднятим вказівним пальцем та вказують кожному, що він має та повинен робити.
Як і 12 апостолів вони вважають себе призваними повчати правильній поведінці.
Не кожна людина вважає себе покликаною повчати інших.
При цьому він чи вона ховають скелет у шафі.
Вони повчають навіть тоді, коли ніхто не питає їхньої думки.
В них нема святого німбу навколо голови і вони не сиділи біля Ісуса, проте вони чітко знають, як мають себе вести інші.
Як ви вважаєте, мораліст повинен сам триматися власних правил?
Їх очікування від навколишніх людей дуже високі.
Морбль система поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві.


Text 12. Muffensausen

Aufgabe 1. Sehen Sie diese Vokabeln an, bilden Sie mit jedem Wort einen Satz.
Muffe f – муфта, втулка
Fallschirmsprung m – стрибок з парашутом
zittern – тріпотіти
vornehmen (nahm vor, vorgenommen) – 1) вдягати; 2) займатися, проводити (роботу напр.)
sausen – шуміти, свистіти; розм. мчатися
zusammenkneifen (kniff zusammen, zusammengekniffen) – міцно стиснути

Aufgabe 2. Ьbersetzen Sie schriftlich den Text ins Ukrainische ohne Wцrterbuch:
Mathearbeit, Theaterpremiere oder das erste Date – jeder hat Muffe oder Muffensausen vor bestimm
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Sie kleine Beispiele mit ihnen.

Aufgabe 4. Ьbersetzen Sie ins Deutsche:
Кожен з нас колись казав: «Серце впало від остраху!».
Він стиснув міцно губи та зробив крок у бездну.
Деякі люди від остраху як зайці нападають перші.
Він зблід, серце закалатало, руки трусилися.
В якій ситуації ви не можете справитися з собою від страху?
Text 13. Kuhkaff

Aufgabe 1. Sehen Sie diese Vokabeln an, bilden Sie mit jedem Wort einen Satz.
Kuhkaff n – глухе селище, закуток, діра
Kaff n – (e) s -s – розм. глушина; глухий закуток
im Buche stehen – розм. зразковий, типовий
Rotwelsch n = та -s – жаргон крадіїв, арго
Gauner m –s, = – розм. шахрай, дурисвіт, пройдисвіт
Bettler m –s, = – жебрак, старець
schlicht – простий, скромний; рівненький, гладенький
ergreifend – захопливий, зворушливий, хвилюючий

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.
Wenn man von einem Kuhkaff spricht, dann ist das nicht sehr nett gemeint. Dabei ist alles eine Frage de
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· хлів, сарай
Sau f - свиня
Scheinwerferlicht n -(e)s, -er – світло прожектору
Artgenosse m – собрат, родич
aus der Art schlagen – уродитися не у свою родину; різко відрізнятися від собі подібних
Witze f -n – жарт
beachten – звертати увагу, дотримуватися

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· уникати (чогось), ухилятися (від чогось)
Leinwand f – екран
abstimmen – 1) голосувати;
2) налагоджувати інструмент (муз.);
3) погоджувати
Rudel n -s, = – зграя, стадо, натовп
gucken (auf A, nach D) – дивитися
heulen – завивати, ревіти

Aufgabe 2. Hцren
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ff Rudelgucken passte, zeigte sich als Deutschland im Halbfinale gegen Italien verlor. Da haben viele FuЯballfans gemeinsam geheult – fast wie ein Rudel Wцlfe eben.

Aufgabe 3. Ьbersetzen Sie die Sдtze ins Ukrainische:
Вовки – це зграйні тварини.
Якщо необхідно уникнути англіцизмів, іноді з’являються нові, креативні поняття.
Public Viewing – це англійське поняття, яке повсюди використовують для публічних презентацій.
Зграя – це власне група тварин, які спільно живуть, харчуються та полюють.
Якщо хтось дивиться футбол у натовпі, тобто разом з іншими вболівальниками, то він поводиться як вовк у зграї.
Поняття Public Viewing популярне та розповсюджене у Німеччині.

Aufgabe 4. Ьbersetzen Sie diesen kleinen Text schriftlich ins Ukrainische:
Public Viewing (vo
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·lden Sie mit jedem Wort einen Satz.
Klaue f – кіготь, лапа, копито
Sau f – свиня
hergeben (hergab, hergegeben) – віддавати;
sich (zu D.) погоджуватися, піти
Beleidigung f – образа, ображення
sich Mьhe geben = sich bemьhen
Missverstдndnis n -ses, -se – непорозуміння, помилка; розбіжність
vermeiden (vermied, vermieden) – уникати (чогось), ухилятися (від чогось)

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.
Wie sieht es aus, wenn ein S
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Уявіть собі як свиня пише копитом!
У німецькій мові свиня асоціюється з негативними речами.
Ти пишеш, як куриця лапою.
Щоб позбутися непорозумінь, треба не писати як куриця лапою.
Якщо писати копитом, це не можна прочитати.

Aufgabe 4. Machen Sie schriftli
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ue15)


Text 17. Schmutzfink

Aufgabe 1. Sehen Sie diese Vokabeln an, bilden Sie mit jedem Wort einen Satz.
Schmutzfink(e) m розм. – 1)замазура, нечубара; 2) брудний тип; пачкун
Fink m -en, -en – 1) зяблик;
4) розм. легковажна людина, метелик;
5) розм. шкарпетка
Schmutz m –es – 1) бруд; багнюка, сміття; перен. бруд, гидота, капость
Dreck m -(e)s – 1) бруд; нечистоти
Samt m -(e)s, -e – оксамит, бархат
Gefieder n -s, = – 1) оперення, пір’я
abschьtteln – 1) струшувати, трясти
aussterben (starb aus, ausgestorben) – помирати (тж. перен.); переводитися
hinterlassen (hinterlieЯ, hinterlassen) – залишати після себе
stinken (stank, gestunken) – (nach ) розм. смердіти (чимось); дурно пахнути;
wegputzen – 1) зчищати; відчищати

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.
Finken sind kleine Vцgel, die gut singen kцnnen und nicht viel Schmutz machen. Anders der Schmutzfink. Er ist ein eigenartiger Vogel.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Нечупара - це зовсім не птах, а легковажна людина.
Зяблики – маленькі птахи, які гарно співають та роблять небагато бруду.
Він спить у ліжку, яке воняє.
Повсюди він залишає після себе сліди.
Він на відміну від своїх тваринних родичів може жити у багнюці.
Зяблики купаються у пилюці або у піску, щоб відчистити пір’я від паразитів.
Деяким зябликам погрожує вимирання, проте не цим.
Птахи очищуються від паразитів, щоб бути чистими.
А нечупари купаються у багнюці та не звертають уваги на неї.
Людські «птахи» живуть у «гнізді» та ніколи не чистять його.

Text 18. Sitzriese

Aufgabe 1. Sehen Sie diese Vokabeln an, bilden Sie mit jedem Wort einen Satz.
Scheinriese m -n, -n – удаваний велетень
Entfernung f – відстань, віддалення, відсторонення
Leinwand f – 2) екран
aussehen (sah aus, ausgesehen) – виглядати, мати вигляд
Hereinkommen n – вхід
Sicht f – вид, видимість, перспектива
versperren – нагромадити
spucken - плювати

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach de
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
В кіно він сидить перед тобою і раптово ти вже не бачиш екрану.
Цей удаваний велетень має довгий тулуб та короткі ноги.
З далечини він здається великим, проте коли він підійде ближче, він виглядає як нормальна людина.
Незважаючи на своє ім’я, удаваний велетень, власно кажучи, зовсім маленький.
Він сидячи може перекрити Вам екран, проте стоячи Ви зовсім спокійно можете плювати на голову.

Text 19. Morgenmuffel

Aufgabe 1. Sehen Sie diese Vokabeln an, bilden Sie mit jedem Wort einen Satz.
Gemьt n -(e)s, -er – норов, характер, душа
verkriechen sich – ховатися
muffelnd – буркотячи
liebenswьrdig – милий, люб’язний
ausgelassen – пустотливо

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.

·Ein sonniges Gemьt braucht jemand, der auf einen Morgenmuffel trifft. Manchmal braucht er oder sie aber einfach nur etwas Zeit, damit sich die Laune bessert.
Der Morgenmuffel, ob mдnnlich oder weiblich, kommt morgens in die Kьche und sagt kein Wort. Er verkriecht sich hinter der Zeitung und trinkt muffelnd, das heiЯt mьrrisch, seinen Kaffee. Am besten man lдsst einen Morgenmuffel dann ganz in Ruhe. Stunden spдter und nach einigen Tassen Kaffee wird es besser. Der Morgenmuffel redet. Und abends ist er vielleicht schon wieder gut gelaunt. Dann ist der Morgenmuffel meist ein sehr liebenswьrdiger Mensch, und man kann mit ihm noch lange und ausgelassen feiern – bis in die Nacht. Vielleicht ist das aber auch ein Grund, warum der Morgenmuffel nach dem Aufstehen so schlecht gelaunt ist.

Aufgabe 3. Wer sind Sie – Morgenmuffel oder Frьhaufsteher? Was fьr Vцgel sind das? Erklдren Sie mit Beispielen.

Aufgabe 4. Lesen Sie den Text, wдhlen Sie die Hauptgedanken aus und geben Sie wieder.
Was Morgenmuffel von Frьhaufstehern unterscheidet
Ob man ein Langschlдfer oder ein Frьhaufsteher ist, liegt in den Genen. Doch der Schlaftyp kann sich ab einem Alter von 20 Jahren noch verдndern. Fьr viele Menschen beginnt der Tag im Bьro mit einer Stunde Arbeitsunfдhigkeit: Sie trцdeln, schieben die Arbeit lustlos von einer Ecke in die andere, kцnnen noch keinen klaren Gedanken fassen. Fьr sie ist es einfach zu frьh. Andere dagegen singen und pfeifen bereits um sechs Uhr frцhlich unter der Dusche, fьhlen sich dafьr aber am Abend, schon zu Beginn der "Tagesschau", von einer bleiernen Mьdigkeit ergriffen. Weshalb reagieren Menschen so verschieden auf Tagesablauf und Uhrzeit? Und was hat das mit der Schlafdauer zu tun? Forscher der Universitдt Mьnchen suchen nach Antworten und bedienen sich dabei an einer einmaligen Datenbank, die mittlerweile mehr als 80.000 ausgefьllte Fragebцgen von Morgenmuffeln und Frьhaufstehern enthдlt.
Bei jedem Menschen steuert die "innere Uhr" die Leistungsbereitschaft des Organismus. Sie tickt aber bei jedem ein bisschen anders, und so gibt es verschiedene Chronotypen. Der "Abendtyp" dreht erst richtig auf, wenn es dunkel wird. Er gehцrt oft zum "harten Kern", der bei Festen am lдngsten durchhдlt, er sitzt lange vor dem Fernsehgerдt oder liest noch ausgiebig, bevor er einschlдft. Morgens dagegen sind solche "Nachteulen" kaum zu gebrauchen: Sie sind gereizt und brummig, machen immer einen unausgeschlafenen Eindruck.
Ganz anders als diese "Morgenmuffel" prдsentiert sich die "Lerche", also der Frьhaufsteher. Er erwacht voller Energie und Tatendrang, stьrzt sich sogleich an die Arbeit, ist aber schon am spдten Nachmittag mit seiner Aktivitдt am Ende. Am Abend ist nichts mehr los mit ihm. Als einziger organischer Unterschied zwischen "Eulen" und "Lerchen" wurde bisher der Blutdruck ausgemacht. Morgenmuffel haben hдufiger einen niedrigen Blutdruck. Sie brauchen eine lдngere morgendliche Anlaufzeit, bis ihre Hirndurchblutung richtig funktioniert. Allerdings kann man auch mit normalem Blutdruck durchaus zu den "Abendtypen" gehцren.
Nach Auswertung der ersten 25.000 Fragebцgen haben die Mьnchner Forscher die verschiedenen Chronotypen in der Bevцlkerung in sieben Gruppen unterteilt, von "extremer Frьhtyp" bis "extremer Spдttyp". Roenneberg erklдrt, wie unsere Schlafzeiten von zwei "Uhren" kontrolliert werden: von der inneren Uhr, die uns zu einem bestimmten Chronotypus macht, und von der дuЯeren Uhr (wie etwa dem morgendlichen Wecker, aber auch Abendveranstaltungen). "Je verschiedener diese beiden Uhren ticken, desto schwieriger kann es fьr Menschen sein, an allen Tagen gesunden Schlaf zu finden", sagt er.
Ein durchschnittlicher, "normaler" Chronotyp schlдft nach den Berechnungen der Mьnchner Forschergruppe von 0.15 Uhr bis 8.15 Uhr, wenn er sich nicht nach irgendwelchen Verpflichtungen wie Arbeits- oder Schulbeginn richten muss. Die individuelle Schlafdauer sei jedoch unabhдngig vom individuellen Chronotypus, sagt Chronobiologe Roenneberg: "Unter den frьhen Typen finden sich genauso viele Kurz- und Langschlдfer wie unter den Spдttypen."
Es ьberrascht wenig, dass sich der Chronotyp systematisch mit dem Alter verдndert. Schlafbedьrftige Eltern erleben das am eigenen Leibe: Kleine Kinder sind frьhe Chronotypen, die oft schon um sechs auf der Matte stehen. Ihr Tagesrhythmus verschiebt sich allerdings in der Pubertдt nach hinten. Etwa mit 20 Jahren wird ein Maximum des Spдtseins erreicht. Danach bewegt man sich wieder hin zu frьheren Zeiten. Bei Frauen erfolg der Umschwung im Alter von 19,5, bei Mдnnern von 20,9 Jahren.
Mithilfe des "Munich Chronotype Questionnaire" (MCTQ) kцnnen Interessierte unter www.theWeP.org oder www.euclock.org ihren persцnlichen Chronotyp und damit ihren Tagesrhythmus bestimmen.
Autor Lajos Schцne
(Quelle:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])


Text 20. Studentenfutter

Aufgabe 1. Sehen Sie diese Vokabeln an, bilden Sie mit jedem Wort einen Satz.
Klausur f =, -en – 3) письмова екзаменаційна робота
knurren – урчать
Tьte f =, -n – пакунок, мішечок
Mandel f – 1) миндаль
Zutat f =, -en – 1. домішка 2. приправа, гарнір
verdaulich – легкотравний (легко усваиваемый)
Nдhrstoff m – поживна речовина
Fettsдure f – кислота жирного ряду
Leistungsfдhigkeit f – 1. працездатність; 2. продуктивність
preiswert – недорогий

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.
Alle, die schon mal groЯen Hunger hatten, schдtzen es: das Studentenfutter. Das Original hat aber einige Konkurrenten. Egal, ob beim Lernen, beim Schreiben von Klausuren oder beim Lesen von Bьchern fьr die Hausarbeit – irgendwann kommt der Hunger. Der Magen knurrt. Und wenn man so richtig konzentriert ist, dann hat man selten Lust etwas zu kochen. Gefragt ist etwas, was man nebenbei futtern – also essen – kann. Eine Mцglichkeit ist das Studentenfutter. Das ist eine Mischung, die es meist schon fertig in Tьten zu kaufen gibt. Sie besteht in der Regel aus Rosinen, verschiedenen Nusssorten und Mandeln. Die Zutaten sind leicht verdaulich und enthalten bestimmte Nдhrstoffe und Fettsдuren. Diese wirken sich positiv auf die Konzentration und die Leistungsfдhigkeit aus. Und Studentenfutter ist preiswert – wahrscheinlich kommt daher der Name. Denn Studenten haben bekanntlich ja nicht viel Geld. Es gibt allerdings Lebensmittel, die es auch verdienen Studentenfutter genannt zu werden – wie Nudeln und Pizza zum Beispiel. Die sind ebenfalls schnell gemacht und dazu auch noch gьnstig.
Autorin: Hanna Grimm

Aufgabe 3. Ьbersetzen Sie die Sдtze ins Deutsche:
Гарнір легкотравний та Ви отримуєте певні поживні речовини та кислоти жирного ряду.
Всі, хто хоча б одного разу булі зголоднілі, поціновують це.
Все одно, чи при навчанні, чи під час написання письмового екзамену – настає час, коли Ваш живіт замурчить.
Як правило, ця їжа складається з родзинок, різноманітних горіхів та мигдалю.
Останні дуже гарно впливають на концентрацію та працездатність.
Студентська їжа коштує недорого, вірогідно звідси й назва цієї їжі.
Та якщо у Вас не має часу на довгі виготовляння, вас врятує студентська їжа.

Text 21. Studieren ohne Grenzen

Aufgabe 1. Sehen Sie diese Vokabeln an, bilden Sie mit jedem Wort einen Satz.
bombardieren – бомбардувати, закидати (листами)
mittlerweile – тим часом, між тим
anderthalb – півтора
Verwaltungswissenschaft f – наука управління
Einsetzen n -s – виступати на захист

Aufgabe 2. Ьbersetzen Sie den Text ins Ukrainische ohne Wцrterbuch:
In Krisengebieten kцnnen Jugendliche gar nicht oder nur unter schlechten Bedingungen studieren. Studenten aus Deutschland haben eine Organisation gegrьndet, um Menschen in diesen Regionen ein Studium zu ermцglichen.
„Wenn du bombardiert wirst, kannst du nicht an Bьcher denken“, sagt Ajub Ganaev. Er wird ernst, wenn er von seiner Heimat Tschetschenien spricht. „Die Bildung in Tschetschenien ist schlecht“, sagt Ganaev. „Und fьr viele Tschetschenen ist es fast unmцglich, fьr ein Praktikum oder ein Studium ins Ausland zu gehen.“ Doch Ganaev hat es geschafft. Mittlerweile wohnt und studiert der 25-Jдhrige in Konstanz am Bodensee.
Er war der erste auslдndische Student, den eine Gruppe Studierender aus Konstanz und Tьbingen nach Deutschland geholt hat. Unter dem Motto „Studieren ohne Grenzen“ haben sich vor anderthalb Jahren zwцlf Studenten aus Sьddeutschland zusammengeschlossen. Sie sammeln Geld, um jungen Menschen in Krisengebieten entweder vor Ort ein Studium zu finanzieren oder sie nach Deutschland zu holen.
Ohne die Hilfe der deutschen Studenten hдtte Ganaev es nicht geschafft, im Ausland zu studieren. Die Universitдt Konstanz stellt ihm kostenlos ein Zimmer im Studentenwohnheim zur Verfьgung, damit er hier Verwaltungswissenschaften studieren kann. Wenn er nach Tschetschenien zurьckkommt, mцchte er sich fьr die Menschenrechte einsetzen.

Aufgabe 3. Lesen Sie den Text, ьbersetzen Sie ihn ins Ukrainische:

Mit Erasmus ins Ausland
Spanien, GroЯbritannien oder Frankreich – mit dem Erasmus-Programm der Europдischen Union kцnnen Studierende seit 25 Jahren ins Ausland gehen. Allein in Deutschland fцrdert es jдhrlich ьber 30.000 Studierende.
Tapas essen, die Sonne genieЯen und dabei Spanisch lernen – Bianca Lopez gerдt heute noch ins Schwдrmen, wenn sie von ihrem Auslandssemester in Madrid erzдhlt. Die Bonner Psychologiestudentin ging 2009 mit dem europдischen Austauschprogramm „Erasmus“ an die Universidad Complutense in Madrid. Sie ist eine von inzwischen etwa 30.000 Studierenden aus Deutschland, die jдhrlich mit dem Erasmus-Programm im Ausland studieren. Aktuell sammelt jeder dritte Student aus Deutschland wдhrend seines Studiums Auslandserfahrungen.
2012 feiert das Programm seinen 25. Geburtstag. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die 1987 als Experiment begonnen hat. Siegbert Wuttig vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) sagt: „Erasmus ist ein Synonym fьr Auslandsaufenthalte fьr Studierende geworden.“ Er betont, dass es bei Erasmus nicht nur um fachliches, sondern auch um kulturelles Lernen geht.
Neben Studierenden vermittelt das Programm auch Dozenten an Universitдten in 33 Teilnahmelдnder. Grundlage des Programms sind internationale Partnerschaften zwischen den Universitдten. Erasmus schickt die Studierenden nicht nur an die Hochschulen in ganz Europa, sondern sorgt auch fьr ihre Betreuung vor Ort und zahlt ihnen einen „Mobilitдtszuschuss“ von etwa 300 Euro im Monat. Studiengebьhren mьssen Erasmus-Studenten nicht zahlen.
Auch fьr die nдchsten 25 Jahre hat sich Erasmus viel vorgenommen. Wuttig sagt, dass es vielleicht sogar eine Цffnung ьber die Grenzen Europas hinaus geben wird. Und auch in Zukunft gilt: Wer Erasmus-Student ist, will von den anderen lernen und ihnen etwas zurьckgeben. Und so betreut Bianca heute im Erasmus-Student-Network auslдndische Studierende bei ihrem Aufenthalt in Deutschland.
(Quelle: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])

Beantworten Sie Fragen zum Text:
1. Bei Erasmus geht es vor allem darum,
a) Studiengebьhren zu sparen.
b) Erfahrungen im Ausland zu sammeln und Sprachen zu lernen.
c) das eigene fachliche Wissen zu erweitern.

2. Finanziell werden Erasmus-Studenten unterstьtzt.
a) durch einen monatlichen Geldbetrag
b) bei der Zahlung der Studiengebьhren
c) leider nicht

3. Das Erasmus-Programm gibt es
a) bisher nur fьr Studierende europдischer Lдnder.
b) fьr Studierende auf der ganzen Welt.
c) bisher nur fьr deutsche Studierende.

4. Erasmus sorgt die Betreuung der Studierenden.
a) um
b) sich um
c) fьr

5. Das Programm vermittelt Studenten auslдndische Universitдten.
a) nach
b) an
c) zu

Welche дhnlichen Projekte fьr Studierende wissen Sie noch? An welchen haben Sie teilgenommen? Welche Projekte bietet man in Ihrem Land (Ihrer Stadt, Uni) fьr auslдndische Studenten?

Aufgabe 4. Bereiten Sie eine Mitteilung ьber die Organisation „Studieren ohne Grenzen“ und ihre Tдtigkeit vor. Prдsentieren Sie diese Mitteilung vor der Gruppe.Text 22. Tante-Emma-Laden

Aufgabe 1. Sehen Sie diese Vokabeln an, bilden Sie mit jedem Wort einen Satz.

Theke f =, -n – прилавок, стойка
Dosensuppe f – коробка, пакунок супу
Ladenbesitzer m – власник магазину
ausdrьcken – виражати (sich), виявлятися
schlieЯen (schloЯ, geschlossen) – замкнути; укласти (договір)
Einwanderer m – іммігрант
mit einem Augenzwinkern – не моргнувши оком

Aufgabe 2. Hцren Sie den Text zum ersten Mal. Versuchen Sie ihn beim zweiten Zuhцren je nach dem Satz zu dolmetschen.
In den groЯen Supermarktketten wird man nicht mehr persцnlich bedient. Frьher war das anders. Da stand Tante Emma noch selbst hinter der Ladentheke.
Wenn Tante Emma einen Laden hдtte, was wьrde sie wohl verkaufen? Schuhe, Zahnpasta, Dosensuppe, Gartengerдte, Zeitschriften – einfach alles, was die Menschen brauchen. Die Bezeichnung Tante-Emma-Laden entstand in den 50er Jahren. Damals gab es in jedem Dorf einen kleinen Laden. In dem stand die Verkдuferin hinter der Ladentheke und bediente ihre Kunden noch persцnlich. Natьrlich hieЯen nicht alle Ladenbesitzerinnen Emma, aber die Bezeichnung Tante-Emma-Laden drьckt aus, dass sich die Menschen damals untereinander gut kannten. In den 80er Jahren wurden immer mehr groЯe Supermдrkte erцffnet, und die Tante-Emma-Lдden mussten schlieЯen. Heutzutage haben oft Einwanderer aus der Tьrkei kleine Lдden, in denen man auch fast alles kaufen kann. Sie werden mit einem Augenzwinkern "Onkel-Mehmet-Lдden" genannt.
Autorin: Hanna Grimm


Aufgabe 3. Ьbersetzen Sie die Sдtze ins Deutsche:
В 80-х невеличкі крамнички були вимушені закритися через відкриття великої кількості супермаркетів.
Взуття, їжа, садові прилади, зубна паста – все це можна купити в невеличкій крамничці тітоньки Еми.
Звичайно не усіх власників крамниць звали «тітонька Ема», проте така назва крамниці означала, що усі знали один одного.
У великих мережах супермаркетів вже не обслуговують персонально, як це було раніше.
Сьогодні більшість емігрантів з Туреччини володіють невеличкими крамничками на кшталт магазинчиків тітоньки Еми.
У подібних крамничках був продавець і він обслуговував покупців особисто.
В жовтні 2011 у Дюссельдорфі відкрився невеличкий магазин під назвою «Онука Еми», який обладнаний у класичному стилі тітоньки крамничок Емілі.

Text 23. Der wahre Shakespeare

Aufgabe 1. Lernen Sie die Vokabeln auswendig. Bilden Sie kleine Situationen mit ihnen.
Zweifler m -s, = скептик
schlicht – 1. простий; скромний
Lьcke f –n – 1) пусте місце, вільний простір
2) прогалина, недолік
3) лакуна (в тексті)
4) отвір, пролом, вибоїна
feststellen – встановлювати, констатувати;
spektakulдr – сенсаційний
unterhaltsam – цікавий
Adelige m – дворянин

Aufgabe 2. Lesen Sie den Text, ьbersetzen Sie ihn ins Ukrainische ohne Wцrterbuch:
Shakespeare gehцrt zu den bekanntesten Dramatikern der Weltliteratur. Doch wurden seine Werke in Wirklichkeit vielleicht von einer ganz anderen Person geschrieben? Viele Zweifler glauben an einen unbekannten Autor.
William Shakespeares Zeitgenossen haben nicht in Frage gestellt, dass seine Stьcke auch wirklich aus seiner Feder stammen. Der Zweifel entstand erst 250 Jahre nach seinem Tod, Mitte des 19. Jahrhunderts. Bis heute wurden rund 5000 Bьcher geschrieben, in denen man an Shakespeare als wahrem Autor zweifelt.
Professor Tobias Dцring von der Shakespeare-Gesellschaft erklдrt: "Die Zweifel entzьnden sich an der bьrgerlichen und reichlich unspektakulдren Existenz dieses Mannes aus Stratford, dem man ein so genialisches Werk nicht zutraut. In der Genievorstellung der Romantik waren groЯe Dichter ьber allem stehende Persцnlichkeiten. In diese Vorstellung des Grandiosen passte Shakespeare mit seiner schlichten Herkunft nicht hinein", so Dцring.
In Roland Emmerichs Film "Anonymus" ist der Adelige Edward de Vere der wahre Shakespeare. Doch wie alle anderen Theorien zum "echten Shakespeare" hat auch diese ihre Lьcken. Christopher Schmidt von der Sьddeutschen Zeitung sagt: "De Vere ist bereits 1604 gestorben. Das war mehr als zehn Jahre, bevor Shakespeare aufgehцrt hat Stьcke zu schreiben." De Vere mьsste, so erklдrt Schmidt weiter, die Stьcke also im Voraus produziert haben – und das ist unwahrscheinlich.
Mit letzter Sicherheit kann man die Identitдt des Autors nicht feststellen. Und was wьrde sich ьberhaupt дndern, wenn Shakespeare die Werke nicht selbst geschrieben hдtte? Eine solche Nachricht wдre spektakulдr und unterhaltsam. Und das ist vielleicht der tatsдchliche Grund fьr die Suche nach dem einzig wahren Shakespeare – denn eigentlich will jeder nur eine spannende Geschichte erzдhlen.
(Quelle: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])

Aufgabe 3. Beantworten Sie Fragen zum Text:
1. Worum geht es in dem Text?
a) Viele finden die Werke Shakespeares nicht besonders gut.
b) Manche glauben, dass es Shakespeare gar nicht gegeben hat.
c) Einige denken, dass die Shakespeare-Stьcke von einem anderen Autor stammen.

2. Warum zweifeln manche daran, dass Shakespeare die Stьcke geschrieben hat?
a) Er ist bereits 1604 gestorben – zehn Jahre, bevor das letzte Stьck geschrieben wurde.
b) Er stammte aus einer einfachen Familie.
c) Er war nicht sehr intelligent.

3. Wenn man feststellen wьrde, das Shakespeare nicht der wahre Autor ist,
a) wдre das zwar interessant, aber sonst wьrde sich eigentlich nichts дndern.
b) wьrde das keinen interessieren.
c) wдren die Stьcke nichts mehr wert.

4. man mit Sicherheit feststellen, dass Shakespeare nicht der wahre Autor der Werke ist, das sehr spektakulдr.
a) Wurde wдre
b) Wьrde wдre
c) Wьrde war

5. Welche Antwort ist falsch? " ein Adeliger und nicht ein Bьrgerlicher der Autor der Werke gewesen, es sicher nicht so viele Zweifel an seiner Identitдt "
a) Keine von beiden ist falsch.
b) Wдre hдtte gegeben.
c) Wдre wьrde geben.

Aufgabe 4. Ьbersetzen Sie folgende Sдtze ins Deutsche:
Постать Шекспіра, одного з найвидатніших творців планети, завжди була спірною.
Багато дослідників вважають, що це був колектив авторів.
Деякі скептики мають сумніви щодо теорії «дійсного» Шекспіра.
Вчений встановив, що шляхетний Едвард де Вір помер 1604 і тому не міг бути автором геніальних творів.
Сумніви базуються на самому сенсаційному існуванні цієї постаті.

Aufgabe 5. Schauen sie sich den Trailer des Kinofilms "Anonymus" an: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
und vervollstдndigen Sie die folgenden Sдtze, die darin vorkommen:

- Wir alle kennen William Shakespeare, den berьhmtesten ________, der je gelebt hat.
- Shakespeare schrieb kein einziges ________.
- In meiner Welt schreibt man keine ________. Das machen Leute wie Ihr.
- Keines eurer Gedichte oder Stьcke wird je euren ________ tragen.

Text 24. Wer reich ist, lebt lдnger

Aufgabe 1. Sehen Sie die Vokabeln an. Bilden Sie Ihre Sдtze mit ihnen.
Einkommen n –s, = дохід, прибуток, достаток
feststellen – встановлювати, констатувати
sinken (sank, gesunken) – падати, спускатися, знижатися
Rentenbezugsdauer – тривалість отримання пенсії
errechnen – розрахувати, обчислювати
«Die Linke» – партія лівих
Lebenserwartung – очікувана тривалість життя
geringverdienend – (тут) замало отримуючи (зарплатня)
steigen (stieg, gestiegen) – підніматися, зростати, збільшуватися
durchschnittlich – середній, узагальнений
Sozialverbдnde – соціальні союзи, спілки
Sozialbericht m – розділ звіту про діяльність підприємства, який містить данні соціального характеру (стать, фах, чисельність зайнятих і т.і.)
Hauptschulabschluss – закінчення школи
Wohlfahrtsorganisation «Caritas» – благодійна організація «Карітас»
auswдhlen– вибирати, відбирати
gestiegene Medikamentenzuzahlungen – зростаюча приплата за медикаменти
abhalten – затримувати
Geringverdiener m – особа з низьким заробітком
Arbeitslose m, f – безробітній
Belastung f =, -en – навантаження; тягар
neigen – схиляти, бути схильним
Konsum m –s – споживання
anstrengend – напружений, важкий
bestдtigen – підтримувати, стверджувати
verцffentlichen – опублікувати
Abitur n – іспит на атестат зрілості
Wohlfahrtsorganisation f – добродійна організація
Motto n – девіз
Praxisgebьhr f – лікарський податок, тариф
steigen (stieg, gestiegen) – підійматися, зростати

Aufgabe 2. Lesen Sie den Text, ьbersetzen Sie ihn ins Ukrainische ohne Wцrterbuch:
Wie lange jemand lebt, hдngt auch von seinem Einkommen ab. Das stellten Politiker anhand von Statistiken fest. Die Lebenserwartung von Menschen mit geringem Einkommen ist in den letzten Jahren gesunken.
Mithilfe von Daten der Bundesregierung zur Rentenbezugsdauer errechneten Politiker der Partei "Die Linke" die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland. Sie stellten fest, dass bei geringverdienenden Frauen die Rentenbezugsdauer zwar um einige Monate stieg, sie bei mдnnlichen Arbeitnehmern aber deutlich sank. 2001 bekamen sie noch durchschnittlich 12,5 Jahre lang Rente, 2010 waren es nur noch 10,5 Jahre.
Armutsforscher und Sozialverbдnde glauben, dass diese Zahlen einen lange bekannten Trend bestдtigen: Bildung und Einkommen bestimmen die Gesundheit. Auch der Sozialbericht, der alle zwei Jahre von der Bundesregierung verцffentlicht wird, zeigt: Menschen mit Abitur leben rund 5 Jahre lдnger als solche mit einem Hauptschulabschluss.
Aus diesem Grund hat die Wohlfahrtsorganisation "Caritas" fьr das Jahr 2012 das Motto "Armut macht krank" ausgewдhlt. Sie kritisiert auch die "Zweiklassenmedizin": Hohe Praxisgebьhren und gestiegene Medikamentenzuzahlungen halten Geringverdiener und Arbeitslose vom Arztbesuch ab. Dabei sind ihre kцrperlichen Belastungen hцher: Sie fangen frьher an zu arbeiten, und zwar in kцrperlich anstrengenden Berufen. Und sie neigen eher zu Ьbergewicht oder Tabak- und Alkoholkonsum.
(Quelle: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])

Aufgabe 3. ДuЯern Sie Ihre Meinung anhand des Textes schriftlich.

LITERATUR:
Europa wird alt.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Der falsche Doktor:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Kauderwelsch:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Flurfunk:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Giftzwerg:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Jammerlappen:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Katzentisch:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Kettenraucher:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Kinkerlitzchen:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Lampenfieber:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Moralapostel:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Muffensausen:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Kuhkaff:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Rampensau:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Rudelgucken:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Sauklaue:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Schmutzfink:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Sitzriese:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Morgenmuffel:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Studentenfutter:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Studieren ohne Grenzen:
Tante Emma Laden:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Der wahre Shakespeare:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Wer reich ist, lebt lдnger:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
13PAGE \* MERGEFORMAT14115
Еђ Заголовок 1 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 18048511
    Размер файла: 973 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий