вар_ант 3

1.Які хірургічні голки використовуються для зшивання підшкірної клітковини?
А.атравматичні
Б.різальні (тригранні)
В.колючі (круглі)
Г.Дешана
Д.змішані

2.Яким інструментом рекомендується зупиняти кровотечу з судин внутрішніх органів?
А.затискач Кохера
Б.затискач Більрота
В.затискач Aллiса
Г.затискач Лaйне
Д.затискач Бебкока

3.Який з наведених способів зупинки кровотечі застосовується при зупинці кровотечі з судин підшкірної клітковини склепіння черепу?
А.змочення 3% розчином перекису водню
Б.втирання воску
В.за допомогою кровоспинних затискачів
Г.тампонада гемостатичною губкою
Д.тампонада лоскутом м`язу

4. Яка гілка відходить від a.maxillaris в її 3 відділі?
А . a.temporalis superficialis
Б. a.infraorbitalis
В. a.alveolaris superior posterior
Г. a.meningea media
Д. a.alveolaris inferior

5 При проведенні доступа до трахеї проходять через “білу лінію шиї”.Чим утворений цей анатомічний об`єкт?
А. другою і четвертою фасціями шиї
Б. першою, другою і третьою фасціями шиї
В. другою і п`ятою фасціями шиї
Г. першою і третьою фасціями шиї
Д.другою і третьою фасціями шиї

6 Назвіть з наведених ознак, таку яка відрізняє tr.sympaticus від n.vagus?
А. лежить поверх V фасції шиї
Б. легко зсувається
В. лежить латеральніше a.carotis communis
Г. лежит медіальніше a.carotis communis
Д. не зсувається

7 Яка з наведених причин примушує хірургів робити у дітей більш небезпечну нижню трахеостомію?
А. небезпека розвитку деформації гортані
Б. наявність великих судин вище перешийка щитовидной залози
В.імовірність эмболії вен щитовидной залози
Г.імовірність емфіземи середостіння
Д. небезпека розвитку ларингоспазма

8.У хворої з пухлиною грудної молочної залози проведено видалення залози єдиним блоком з підшкіряною клітковиною, великим і малим грудними м"язами, клітковини пахвовоє западини, підключичної і підлопаткової ділянок.Яку назву має виконане оперативне втручання?
А.секторальна резекція
Б.обмежена радикальна мастектомія
В.радикальна мастектомія
Г.проста мастектомія
Д.розширена радикальна мастектомія

9.Якими міжребровими проміжками проводиться боковий доступ до легень?
А. IV-V межребровий проміжок
Б. III-IV межребровий проміжок
В. V-VI межребровий проміжок
Г. VII міжребровий проміжок
Д. VIII міжребровий проміжок

10.Які анатомічні об"єкти утворюють plica umbilicalis medialis?
А.заросла сечова протока
Б.облітеровані пупкові артерії
В.нижні надчеревні артерії
Г.нижні надчеревні артерії і нижні надчеревні вени
Д.облітеровані пупкові артерії і облітеровані пупкові вени

11 При обстеженні задньої стінки пахвинного каналу хворого з прямою пахвинною грижею пульсація якої артерії буде визначатись латерально від грижових воріт?
А.a.epigastrica superior
Б.a.epigastrica inferior
В.a.epigastrica superficialis
Г.a.circumflexa ilium profunda
Д.a.cremasterica

12.Який з наведених нервів проходить в пахвинному каналі разом з сім"яним канатиком?
А.n.ilioingvinalis
Б.n.femoralis
В.n.obturatorius
Г.n.pudendus
Д.n.iliohypogastricus

13.В чому особливість операції з приводу ковзної пахвинної грижі на етапі виділення та обробки грижового мішка?
А.грижовий мішок разом з частково вкритим очеревиною органом вправляється в черевну порожнину
Б.грижовий мішок продольно вскривається,прошивається шийка і мішок відсікається
В.грижовий мішок поперечно вскривається,прошивається шийка і мішок відсікається
Г.грижовий мішок частково відсікається,очеревина підшивається до до органа і вправляється у черевну порожнину
Д.грижовий мішок сильно відтягують доверху,шийку прошивають, перев"язують і видалають дістальну частину

14 В чому полягає зміст грижосічення за способом Мейо при пупковій грижі?
А.пупкове кільце розсікають вздовж білої лінії створюють поздовжнє подвоєння апоневрозу
Б.пупкове кільце розсікають поперечно і вгору,створюють поперечне подвоєння апоневрозу
В.після обробки грижового мішка накладають кисетний шов на апоневроз навколо пупкового кільця
Г.після обробки грижового мішка накладають 3-4 вузлових шовкових шва на апоневроз навколо пупкового кільця
Д.після обробки грижового мішка дублікатура апоневрозів створюється з передньої стінки піхви прямого м"язу

15.Під час холецистектомії "від шийки" хірург визначає загальну жовчну протоку /ductus choledochus/.Злиттям яких проток утворюється загальна жовчна протока?
А.Лівої печінкової та пузирної проток
Б.Правої та лівої печінкових проток
В.Лівої печінкової та загальної печінкової проток
Г.Загальної печінкової та пузирної проток
Д.Правої печінкової та пузирної проток


КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ І ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ НМУ
медичний факультет
Підсумковий модульний контроль
Модуль
1
варіант
3

15

Приложенные файлы

  • doc 18048287
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий