вар_ант 7

1.Яким з наведених вимог повинен відповідати розтин шкіри?
А.напрямку шкіряних зморшок
Б.відповідність розтину ходу великих судин
В.відповідність розтину лініям Лангера шкіри
Г.відповідність розтину ходу великих нервових стовбурів
Д.всім вказаним вимогам

2.У хворого є травмою голови відмічається м`яко-еластична гематома м`яких тканин склепіння черепу, обмежена тім`яною кісткою.В якому шарі склепіння черепу найбільш вірогідно розташована гематома?
А.підшкірна клітковина
Б.підапоневротична клітковина
В.підокісна клітковина
Г.апоневроз
Д.окістя

3.В якому місці за схемою Кронлейна-Брюсової розміщена a.cerebri рosterior?
А.перетин верхньої горизонталі и передньої вертикалі
Б.середня вертикаль між верхньою і нижньою лініями
В.верхня горизонталь між середньою і задньою вертикаллю
Г.перетин верхньої горизонталі и середньої вертикалі
Д.верхня горизонталь між середньою і задньою вертикаллю

4.Де проводиться розтин "бішаіта"(підшкірної флегмони щічної ділянки)?
А.вздовж лінії від сеpедини виличної дуги до кута нижної щелепи
Б.вздовж лінії від скроневонижньощелепного суглобу до tuber mentale
В.вздовж лінії від мочки вуха до кута pотової щілини
Г.вздовж лінії на 1 см нижче краю нижньої щелепи на рівнї її кута
Д.вздовж переднього краю жувального м`язу

5При оформленні історії хвороби лікар відмітив, що патологічний процес локалізується в tr. omoclaviculare шиї.Який з наведених анатомічних орієнтирів обмежує цю ділянку тіла ?
А. ключица
Б.під`язикова кістка
В.край нижньої щелепи
Г. m.trapecius
Д.середня лінія шиї

6 Назвіть з наведених ознак, таку яка відрізняє tr.sympaticus від n.vagus?
А. лежить поверх V фасції шиї
Б. легко зсувається
В. лежить латеральніше a.carotis communis
Г. лежит медіальніше a.carotis communis
Д. лежить під V фасцією шиї

7.Який діагноз треба поставити хворій з запальним процесом грудної молочної залози, якщо вогнище гнійного запалення розташоване між дольками залози і шкірою?
А.субареолярний мастит
Б.інтрамаммарний мастит
В.премамарний мастит
Г.ретромамарний мастит
Д.субпекторальна флегмона

8.Під час обстеження хворого встановлено, що нижні границі легень відповідають або близькі до нормальних показників.Вкажіть показник нижньои границі легень по lin.axillaris media, що вважаються нормальними для здорової дорослої людини?
А.хрящ VI ребра
Б.хрящ V ребра
В. VII ребро
Г. IX ребро
Д. XI ребро

9.Вкажіть ділянку серця в який виникли патологічні зміни, що призвели до ураження передсердно-шлуночкового вузла Ашофа-Тавари і появи у хворого арітмії?
А.стінка правого передсердя між v.cava superior і правим вушком
Б.міжпередсердна перегородка
В.задня стінка лівого передсердя між v.v.pulmonales
Г.атріовентрикулярна борозна
Д.міжшлуночкова перегородка

10.Яке анатомічне утворення розмежовує надміхурові ямки між собою на внутрішній поверхні передньо-бокової стінки живота?
А.plica umbilicalis mediana (заросла сечова протока)
Б.plica umbilicalis mediana (облітеровані пупкові артерії )
В.plica umbilicalis medialis(облітеровані пупкові артерії)
Г.plica umbilicalis medialis(нижні надчеревні артерії і вени)
Д.plica umbilicalis lateralis(нижні надчеревні артерії і вени)

11.Яка зв"язка обмежує стегнове кільце спереду і вгорі?
А.пахвинна
Б.лакунарна
В.лобково-стегнова
Г.гребінцева
Д.кругла зв"язка матки

12.В якому положенні знаходиться передня хорда /стовбур/ блукаючого нерва по відношенню до шлунку?
А.На передній стінці шлунку
Б.На задній стінці шлунку
В.Біля малої кривини
Г.Біля великої кривини
Д.На склепінні шлунку

13.При операції з приводу гострого апендициту хірург видалив відросток і перітонізував його куксу за допомогою кисетного шва.Який з методів обробки кукси відростку використав хірург?
А.Лігатурний
Б.За Шурінком
4Інвагінаційний
Г.Інший
Д.Лігатурно-інвагінаційний

14.Хірург під час операції визначає топографію вісцеральної /нижньої/ поверхні печінки.Де знаходиться венозна протока?
А.В воротах печінки
Б.В передній частині лівої поздовжньоі борозни
В.В задній частині правої поздовжньої борозни
Г.В передній частині правої поздовжньої борозни
Д.В задній частині лівої поздовжньої борозни

15.Яким кишковим швом з'єднуються зовнішні губи ентеро-ентероанастомозу?
А.Лямбера
Б.Альберта
В.Шмідена
Г.Черні
Д.Пирогова


КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ І ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ НМУ
медичний факультет
Підсумковий модульний контроль
Модуль
1
варіант
7

Ў: 15тh Верхний колонтитулMamzel*D:\Мои документы\Кафедра\ПМК\варіант 7.docMamzelBC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Автокопия варіант 7.asd

Приложенные файлы

  • doc 18048285
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий