Вар_ант 3

Варіант 3

Сегментація ринку праці.
Договірне регулювання заробітної плати.

Задача 1
Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 3545 осіб, у звітному – 3589 осіб.

Назва виробу
Обсяг виробництва, шт
Норматив чистої продукції, грн


Базисний період
Звітний період


А-1
655
631
13342

А-2
199
251
21564

А-3
156
154
17894

А-4
879
822
10254

А-5
107
132
19541

А-6
567
567
11245

Задача 2
У місті, яке налічує 305 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:
206,7 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;
68 % - цієї категорії виявили економічну активність;
15,44 тис. осіб – шукають роботу.
В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:
99,18 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;
5,1 тис. осіб безробітних громадян.
Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

Задача 3
Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник
Значення

Місячна норма годин за графіком
176

Розряд роботи
5

Норма виробітку деталей за годину, шт
10

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв
3

Фактичний місячний виробіток, деталей
1923

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %
12

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %
1,1


Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 165 год.;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифний коефіцієнт

1,00
1,15
1,25
1,47
1,67
1,87
2,01
2,28


Задача 4
Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 3,5.
На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 59 осіб, ІІІ розряд – 16 осіб, V розряд - 6 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.
Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.
Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;
коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,25;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифний коефіцієнт

1,00
1,15
1,25
1,47
1,67
1,87
2,01
2,28


Задача 5
На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби
Кількість, шт.
Трудові затрати на один виріб, нормо-годин
Виконання норми за планом, %

А
995
110
123

Б
7300
70
114

В
3025
145
118

Г
500
200
122Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1680 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 69 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 18 % загальної чисельності ПВП.
Приложенные файлы

  • doc 18048207
    Размер файла: 57 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий