Вар_ант 12

Варіант 12

Значення і роль продуктивності в умовах ринкової економіки.
Планування персоналу як складова планування діяльності розвитку підприємства.

Задача 1
Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 1111 осіб, у звітному – 1407 осіб.

Назва виробу
Обсяг виробництва, шт
Норматив чистої продукції, грн


Базисний період
Звітний період


А-1
461
481
13342

А-2
89
112
21564

А-3
256
284
17894

А-4
879
822
10254

А-5
107
132
19541

А-6
555
567
11245

Задача 2
У місті, яке налічує 591 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:
389 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;
68 % - цієї категорії виявили економічну активність;
19,01 тис. осіб – шукають роботу.
В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:
274,8 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;
7,6 тис. осіб безробітних громадян.
Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

Задача 3
Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник
Значення

Місячна норма годин за графіком
168

Розряд роботи
3

Норма виробітку деталей за годину, шт
11

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв
4

Фактичний місячний виробіток, деталей
1951

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %
8

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %
0,8


Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 166 год.;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
·
7
8

Тарифний коефіцієнт

1,00
1,15
1,25
1,47
1,67
1,87
2,01
2,28


Задача 4
Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,2.
На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 25 осіб, ІV розряд - 39 осіб, V розряд – 74 особи, VI розряд – 58 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.
Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.
Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;
коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,2;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифний коефіцієнт

1,00
1,13
1,29
1,48
1,71
1,927
2,00
2,13


Задача 5
На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби
Кількість, шт.
Трудові затрати на один виріб, нормо-годин
Виконання норми за планом, %

А
1023
124
115

Б
5040
85
122

В
3047
158
128

Г
411
207
113Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1168 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 61 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 18 % загальної чисельності ПВП.
Приложенные файлы

  • doc 18048203
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий