Вар_ант 14

Варіант 14

Ефективність оплати праці працівників.
Планування і аналіз заробітної плати.

Задача 1
Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2876 осіб, у звітному – 2800 осіб.

Назва виробу
Обсяг виробництва, шт
Норматив чистої продукції, грн


Базисний період
Звітний період


А-1
755
831
14344

А-2
199
251
25164

А-3
156
154
17882

А-4
879
822
10200

А-5
107
132
19544

А-6
677
677
11244


Задача 2
У місті, яке налічує 52 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:
34 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;
65 % - цієї категорії виявили економічну активність;
7,6 тис. осіб – шукають роботу.
В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:
21,8 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;
4,6 тис. осіб безробітних громадян.
Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

Задача 3
Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник
Значення

Місячна норма годин за графіком
176

Розряд роботи
6

Норма виробітку деталей за годину, шт
10

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв
9

Фактичний місячний виробіток, деталей
1900

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %
14

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %
1,2


Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 164 год.;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифний коефіцієнт

1
1,13
1,29
1,48
1,71
1,92
2
2,15


·
Задача 4
Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,73.
На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 78 осіб, ІV розряд - 78 осіб, V розряд - 32 особб, VI розряд – 21 особа.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.
Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.
Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;
коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,25;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифний коефіцієнт

1,00
1,17
1,37
1,6
1,87
2,19
2,56
3,00


Задача 5
На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби
Кількість, шт.
Трудові затрати на один виріб, нормо-годин
Виконання норми за планом, %

А
1874
109
116

Б
5029
81
125

В
3000
167
137

Г
400
200
114Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1855 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 58 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 14 % загальної чисельності ПВП.Приложенные файлы

  • doc 18048202
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий