Вар_ант 17

Варіант 17

Структура відновлення населення і трудових ресурсів.
Соціальне партнерство. Система соціальних гарантій у сфері праці

Задача 1
Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2016 осіб, у звітному – 2022 осіб.

Назва виробу
Обсяг виробництва, шт
Норматив чистої продукції, грн


Базисний період
Звітний період


А-1
101
111
29442

А-2
199
251
21764

А-3
156
164
18094

А-4
879
918
12054

А-5
107
107
19541

А-6
567
507
11000

Задача 2
У місті, яке налічує 1,19752 млн. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:
789,56 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;
78 % - цієї категорії виявили економічну активність;
71,56 тис. осіб – шукають роботу.
В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:
621,1 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;
24,79 тис. осіб безробітних громадян.
Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

Задача 3
Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник
Значення

Місячна норма годин за графіком
176

Розряд роботи
4

Норма виробітку деталей за годину, шт
11

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв
3

Фактичний місячний виробіток, деталей
1988

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %
11

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %
1,1


Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 166 год.;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифний коефіцієнт

1
1,13
1,29
1,48
1,71
1,92
2
2,15


Задача 4
Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,65.
На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 73 особи, ІV розряд - 81 особа, V розряд - 32 особи, VI розряд – 21 особа.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.
Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.
Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;
коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,33;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифний коефіцієнт

1,00
1,13
1,29
1,48
1,71
1,927
2,00
2,13


Задача 5
На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби
Кількість, шт.
Трудові затрати на один виріб, нормо-годин
Виконання норми за планом, %

А
4000
100
116

Б
20000
80
117

В
12000
150
128

Г
1600
200
115Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1696 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 53 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 17 % загальної чисельності ПВП.
Приложенные файлы

  • doc 18048201
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий