Вар_ант 22

Варіант 22

Планування і управління працею на підприємстві.
Генеральна тарифна угода й колективний договір.

Задача 1
Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 1689 осіб, у звітному – 1506 осіб.

Назва виробу
Обсяг виробництва, шт
Норматив чистої продукції, грн


Базисний період
Звітний період


А-1
789
801
11342

А-2
229
231
19564

А-3
159
154
15894

А-4
879
822
8254

А-5
107
112
17541

А-6
416
419
9245

Задача 2
У місті, яке налічує 997,3 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:
756 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;
71 % - цієї категорії виявили економічну активність;
71,72 тис. осіб – шукають роботу.
В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:
537,2 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;
41,8 тис. осіб безробітних громадян.
Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

Задача 3
Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник
Значення

Місячна норма годин за графіком
176

Розряд роботи
3

Норма виробітку деталей за годину, шт
9

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв
4

Фактичний місячний виробіток, деталей
1841

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %
8

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %
1,5


Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 165 год.;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифний коефіцієнт

1
1,14
1,3
1,4
·9
1,7
1,93
2,03
2,14


Задача 4
Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,76.
На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 78 осіб, ІV розряд – 84 особи, V розряд - 51 особа, VI розряд – 16 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.
Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.
Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 163,8 год.;
коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,22;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифний коефіцієнт

1,00
1,11
1,23
1,37
1,52
1,69
1,88
2,09


Задача 5
На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби
Кількість, шт.
Трудові затрати на один виріб, нормо-годин
Виконання норми за планом, %

А
1713
100
115

Б
5137
80
120

В
3413
150
130

Г
471
200
116Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1741 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 58 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 14 % загальної чисельності ПВП.
Приложенные файлы

  • doc 18048200
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий