Вар_ант 26

Варіант 26

Сутність і стимулююча роль участі працівників фірми в її прибутках (доходах).
Принципи державної кадрової політики і механізм її реалізації .

Задача 1
Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2246 осіб, у звітному – 2119 осіб.

Назва виробу
Обсяг виробництва, шт
Норматив чистої продукції, грн


Базисний період
Звітний період


А-1
795
811
13342

А-2
182
221
21564

А-3
168
154
17894

А-4
779
822
10254

А-5
136
132
19541

А-6
497
527
11245

Задача 2
У місті, яке налічує 1,52365 млн. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:
1,28741 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;
67 % - цієї категорії виявили економічну активність;
130,78 тис. осіб – шукають роботу.
В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:
841,23 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;
48,1 тис. осіб безробітних громадян.
Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

Задача 3
Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник
Значення

Місячна норма годин за графіком
167,8

Розряд роботи
4

Норма виробітку деталей за годину, шт
15

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв
2

Фактичний місячний виробіток, деталей
2589

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %
7

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %
0,9


Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 167 год.;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифний коефіцієнт

1
1,14
1,3
1,49
1,7
1,93
2,03
2,14


Задача 4
Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 3,64.
На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 84 особи, ІV розряд - 97 осіб, V розряд – 61 особа, VI розряд – 57 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.
Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.
Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 163,3 год.;
коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,28;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифний коефіцієнт

1,00
1,11
1,23
1,37
1,52
1,69
1,88
2,09


Задача 5
На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби
Кількість, шт.
Трудові затрати на один виріб, нормо-годин
Виконання норми за планом, %

А
1076
114
119

Б
5578
86
125

В
3285
150
139

Г
430
220
118Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1608 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 68 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 19 % загальної чисельності ПВП.
Приложенные файлы

  • doc 18048198
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий