Вар_ант 28

Варіант 28

Міжнародна організіція праці (МОП) і її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
Форми, системи та регулювання заробітної плати

Задача 1
Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 4606 осіб, у звітному – 3889 осіб.

Назва виробу
Обсяг виробництва, шт
Норматив чистої продукції, грн


Базисний період
Звітний період


А-1
801
798
13342

А-2
224
212
21564

А-3
156
154
17894

А-4
879
822
10254

А-5
107
132
19541

А-6
567
567
11245

Задача 2
У місті, яке налічує 52 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:
34 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;
72,9 % - цієї категорії виявили економічну активність;
2,6 тис. осіб – шукають роботу.
В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:
21,8 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;
0,6 тис. осіб безробітних громадян.
Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

Задача 3
Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник
Значення

Місячна норма годин за графіком
179,2

Розряд роботи
5

Норма виробітку деталей за годину, шт
9

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв
5

Фактичний місячний виробіток, деталей
1758

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %
9

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %
1


Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 166 год.;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8


·Тарифний коефіцієнт

1,00
1,15
1,25
1,47
1,67
1,87
2,01
2,28


Задача 4
Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,64.
На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 84 особи, ІV розряд - 74 особи,V розряд - 41 особа, VI розряд – 16 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.
Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.
Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:
середньомісячний фонд робочого часу - 167,7 год.;
коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,27;
тарифна сітка:
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифний коефіцієнт

1,00
1,11
1,23
1,37
1,52
1,69
1,88
2,09


Задача 5
На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби
Кількість, шт.
Трудові затрати на один виріб, нормо-годин
Виконання норми за планом, %

А
1777
111
117

Б
5788
86
127

В
3566
157
137

Г
487
244
116Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1897 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 59 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 18 % загальної чисельності ПВП.
Приложенные файлы

  • doc 18048196
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий