Билети ДЕК пл орієнтлв зміст_16


Орієнтовний зміст
БІЛЕТІВ

БІЛЕТ
1. Загальний адаптаційний синдром (за Гансом Сельє) та особливості його прояву за умов спортивного тренування.
2. Спортивне серце. Його структурні і функціональні особливості.
3. Надання першої допомоги при утопленні.
4. Ситуаційне завдання. Вам як тренеру потрібно навчити техниці виконання простого повороту при плаванні способом кроль на грудях. Назвіть послідовність вправ при навчанні.

БІЛЕТ
1. Адаптація киснево-транспортної системи при розвитку витривалості в спортивному тренуванні.
2. Задачі й особливості методики фізичного виховання в середньому шкільному віці.
3. Засоби безпеки під час масового навчання дітей плаванню.
4. Ситуаційне завдання. Плавець під час тренування порізав руку. Ваші дії.

БІЛЕТ
1. Вплив соматотипу на функціональні можливості і працездатність спортсменів.
2. Гіпертонічний тип реакції серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження (проба Летунова). Практичні рекомендації.
3. Нещасні випадки на воді. Основні способи штучного дихання.
4. Ситуаційне завдання. Назвіть завдання перших уроків з навчання плаванню та причини, які ускладнюють новачкам засвоєння плавальних рухів.

БІЛЕТ
1. Фізіологічні основи прояву м’язової сили.
2. Хронічне перенапруження системи імунітету у спортсменів. Симптоми, причини, профілактика.
3. Техніка плавання кролем на грудях. Загальна характеристика способу, техніка рухів ногами, руками, у координації з диханням.
4. Ситуаційне завдання. Дати характеристику комплексу підготовчих вправ, які допомагають звикнути до води.
БІЛЕТ
1. Вікова періодизація онтогенезу людини як основа організації рухової діяльності в різних вікових періодах.
2. Нормотонічний і гіпотонічний типи реакцій серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження (проба Летунова). Практичні рекомендації.
3. Методи навчання та тренування у спортивному плаванні.
4. Ситуаційне завдання. Ваші дії як тренера при комплектуванні груп під час навчання плаванню.

БІЛЕТ
1. Адаптація м’язового апарату при силовій підготовці. Види гіпертрофії скелетних м'язів.
2. Особливості методики фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку.
3. Послідовність дій рятувальника після витягнення постраждалого з води.
4. Ситуаційне завдання. Спортсмени-плавці мають недостатній рівень розвитку рухової якості гнучкості. Наведіть приклад комплексу вправ для розвитку активної гнучкості плавців.
БІЛЕТ
1. Особливості прояву рухових якостей жінок–спортсменок в різні фази менструального циклу та їх урахування в структурі тренувального процесу.
2. Задачі й особливості методики фізичного виховання в старшому шкільному віці.
3. Методи аналізу техніки спортивного плавання (візуальний, інструментальний).
4. Ситуаційне завдання. Ваші дії під час надання першої допомоги постраждалому у воді.
БІЛЕТ
1. Фізіологічні критерії відбору у спорті.
2. Медичний контроль за станом спортсменів, його види, завдання. Методи обстеження (клінічні, параклінічні).
3. Основні документи, які готує тренер-представник для участі у змаганнях з плавання.
4. Ситуаційне завдання. Які засоби безпеки застосовуються під час проведення навчальних стрибків у воду.
БІЛЕТ
1. Фізіологічне обґрунтування спортивної підготовки в гірських умовах.
2. Первинне поглиблене медичне обстеження. Протипоказання до занять спортом.
3. Основні правила змагань з плавання: старт, поворот, дистанція, фініш.
4. Ситуаційне завдання. Ви виконуєте обов’язки головного секретаря змагань з плавання. Які основні документи вам потрібно підготувати.

БІЛЕТ
1. Фізіологічна характеристика передстартових станів, їх вплив на працездатність спортсменів.
2. Лікарсько-педагогічний контроль за спортсменами. Види контролю, ціль, завдання.
3. Технологія вивчення техніки спортивних способів плавання.
4. Ситуаційне завдання. Ви як тренер проводите заняття по освоєнню з водним середовищем. Які вправи ви застосуєте під час навчання плаванню для подолання страху води.

БІЛЕТ
1. Фізіологічний моніторинг в спортивному тренуванні.
2. Статевий диморфізм та його роль у практиці спортивної підготовки.
3. Особливості професійної діяльності тренера з плавання.
4. Ситуаційне завдання. Методика навчання техніці узгодження рухів ногами, руками й дихання при плаванні способом батерфляй.


БІЛЕТ
1. Стомлення як фізіологічний стан спортсменів. Теорії та механізми розвитку стомлення під час спортивного тренування.
2. Специфіка спортивної підготовки жінок з урахуванням фізіологічних особливостей. Визначення статевої належності спортсменок.
3. Основні характерні помилки у окремих елементах рухів спортивних способів плавання і основні вправи для удосконалення техніки плавання.
4. Ситуаційне завдання. Методика навчання техніці виконання старту з води способом плавання кроль на спині.


БІЛЕТ
1. Відновлення як фізіологічний процес. Закономірності відновлення організму спортсменів.
2. Поняття про процеси стомлення, перевтоми, перетренованості у спорті. Синдроми перетренованості І і ІІ типів. Профілактика.
3. Техніка плавання способом брас. Загальна характеристика способу, техніка рухів ногами, руками, у координації з диханням.
4. Ситуаційне завдання. Для проведення змагань вам необхідно скласти положення про проведення змагань з плавання.БІЛЕТ
1. Фізіологічні показники тренованості при максимальних навантаженнях.
2. Хронічне перенапруження системи ОРА, його види. Долікарська допомога (на прикладі порушення зв’язкового апарату надп’ятково-гомілкового суглоба).
3. Організація змагань з плавання. Функції секретаріату.
4. Ситуаційне завдання. Для проведення масового навчання плаванню вам як тренеру, що потрібно зробити для обладнання басейнів і ділянок на відкритих водоймах.
БІЛЕТ
1. Фізіологічна характеристика циклічних вправ різної потужності.
2. Засоби і методи підвищення фізичної працездатності та постнавантажувального відновлення організму спортсменів.
3. Ігри та розваги на воді. Нетрадиційні засоби навчання.
4. Ситуаційне завдання. Ви відповідаєте за проведення змагань з плавання. Як вам визначити: яке місце зайняла кожна з команд і участники особисто.

БІЛЕТ
1. Фізіологічні механізми прояву та методи оцінки анаеробної фізичної працездатності.
2. Принципи оцінки біологічного розвитку підлітка (з урахуванням статі). Значення у практиці спортивної підготовки.
3. Склад суддівської колегії змагань за плавання. Функції суддів.
4. Ситуаційне завдання. Вам, як тренеру, необхідно навчити техниці плавання способом кроль на спині. Назвіть послідовність навчання техніці узгодження рухів ногами, руками й дихання при плаванні способом кроль на спині.

БІЛЕТ
1. Адаптаційні зміни у м’язах спортсменів, що займаються швидкісно-силовими вправами та вправами на витривалість.
2. Невідкладні стани у спортивній практиці (гіпоглікемічний, гравітаційний, анафілактичний шок). Симптоми. Долікарська допомога. Профілактика.
3. Характеристика засобів відновлення.
4. Ситуаційне завдання. Вам, як тренеру, необхідно навчити техниці виконання повороту способом плавання брас. Назвіть послідовність навчання техніці виконання повороту під час плавання способом брас.

БІЛЕТ
1. Тренованість як стан організму. Основні функціональні ефекти спортивного та оздоровчого тренування.
2. Спортивний травматизм. Причини. Профілактика.
3. Засоби і методи навчання плаванню.
4. Ситуаційне завдання. Вам, як тренеру, необхідно навчити дівчат, які займаються плаванням, техніці виконання стартового стрибка з тумбочки. Назвіть послідовність методики навчання.

БІЛЕТ
1. Функціональні резерви організму, кількісна оцінка та послідовність мобілізації.
2. Основи раціонального харчування спортсменів. Значення у практиці спортивної підготовки.
3. Поняття та значення прикладного плавання. Види прикладного плавання.
4. Ситуаційне завдання. Ви тренер-початківець. Які документи планування занять з плавання вам необхідно скласти і методика їх складання.

БІЛЕТ
1. Фізіологічна характеристика гнучкості.
2. Усунення дефіциту рідини і електролітів в організмі спортсменів безпосередньо у процесі тривалого фізичного навантаження і в постнавантажувальний період.
3. Розвиток рухових навичок у плавців.
4. Ситуаційне завдання. Структура уроку з початкового навчання плаванню, особливості його організації в умовах штучних та природних водойм.


БІЛЕТ
1. Показник максимального споживання кисню і фактори, що його зумовлюють.
2. Допінг в спорті. Класифікація заборонених речовин і методів.
3. Змагання і змагальна діяльність плавців.
4. Ситуаційне завдання. Як тренеру вам необхідно провести урок з початкового навчання плаванню. Складіть план-конспект уроку з початкового навчання плаванню.


БІЛЕТ
1. Поріг анаеробного обміну (ПАНО), його фізіологічне значення та використання у практиці спорту.
2. Поняття про навантаження і щільність уроку фізичної культури в школі.
3. Методика навчання техніці плавання спортивними способами.
4. Ситуаційне завдання. Наведіть приклад найпоширеніших помилок під час навчання техніці рухів способом кроль на грудях і складіть комплекс вправ для їх усунення.


БІЛЕТ
1. Характеристика сучасних методів визначення та оцінки функціонального стану організму спортсменів.
2. Фармакологічна підтримка працездатності спортсменів.
3. Основні напрямки профілактики травматизму у спортсменів-плавців.
4. Ситуаційне завдання. Наведіть приклад найпоширеніших помилок в техніці рухів способом брас і складіть комплекс вправ для їх усунення.

БІЛЕТ
1. Морфофункціональні особливості організму дітей періоду першого і другого дитинства, їх урахування в процесі занять фізичними вправами.
2. Принципи організації антидопінгового контролю. Роль WADA.
3. Основні напрямки профілактики травматизму у спортсменів-плавців.
4. Ситуаційне завдання. Наведіть приклад найпоширеніших помилок в техніці рухів способом кроль на спині і складіть комплекс вправ для їх усунення.
БІЛЕТ
1. Морфофункціональні особливості організму підлітків та їх урахування під час планування рухової діяльності.
2. Диспептичний синдром як показник перенапруження системи травлення при фізичному навантаженні. Симптоми, профілактика.
3. Основні види контролю у спортивному плаванні.
4. Ситуаційне завдання. Вас призначили головним суддею змагань з плавання. Який буде склад суддівської колегії змагань з плавання.

БІЛЕТ
1. Морфофункціональні особливості організму осіб зрілого та похилого віку та їх урахування під час організації рухової діяльності.
2. Печінковий больовий синдром як показник перенапруження системи травлення при фізичному навантаженні.
3. Положення про проведення змагань у спортивному плаванні. Види і масштаби змагань.
4. Ситуаційне завдання. Плавець під час тренування порізав ногу. Ваші дії.

БІЛЕТ
1. Адаптація системи дихання у спортсменів.
2. Теплові ураження: тепловий (сонячний удар), тепловий колапс. Клінічна симптоматика. Невідкладна допомога.
3. Методика проведення занять з плавання з дітьми дошкільного віку.
4. Ситуаційне завдання. Дії рятувальника при наданні допомоги потопаючому на воді (підпливання до людини, яка тоне; пошук під водою та способи транспортування постраждалого).

БІЛЕТ
1. Фізіологічні показники тренованості у стані спокою та за стандартних не максимальних навантажень.
2. Структура процесу навчання рухових дій.
3. Професійна діяльність тренера з плавання.
4. Ситуаційне завдання. Ви дістали потерпілого з дна річки. Вода потрапила у легені. Назвіть тип утоплення. Долікарська допомога.

БІЛЕТ
1. Етапи адаптації до гірських умов та фізіологічні особливості реадаптації.
2. Система імунітету, поняття про клітинні і гуморальні ланки імунітету. Вплив фізичних навантажень на імунореактивність організму.
3. Склад суддівської колегії змагань з плавання.
4. Ситуаційне завдання. Роль спортивного лікаря у медичному забезпеченні спортивних змагань з плавання.

БІЛЕТ
1. Фізіологічні основи прояву швидкісних можливостей спортсмена.
2. Навантаження в уроці фізичного виховання, способи контролю та регулювання.
3. Відновлювальні засоби у спортивному плаванні.
4. Ситуаційне завдання. Ви тренер. Які документи, необхідно підготувати як тренеру-представнику для участі команди у змаганнях з плавання.


Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 18048168
    Размер файла: 85 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий