ДЕК-16

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
з всесвітньої історії для студентів денного та заочного відділення 2015-2016 н. р.
Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії,
пр. № 10 від 22 березня 2016 р.
Розквіт Єгипту в період Нового царства. Релігійно-політична реформа Ехнатона.
Перська держава Ахеменідів у VІ – ІV ст. до н.е. Реформи Дарія І.
Реформи Солона та Клісфена в Стародавній Греції.
Грецький поліс. Основні риси.
Імперія Карла Великого та її розпад.
Китай на початку середньовіччя.
Виникнення ісламу. Особливості арабської державності.
Виникнення і розвиток міст в середньовічній Європі (середина ХІ – перша половина ХV ст.).
Виникнення парламенту в Англії. Особливості станово-представницької монархії.
Передумови епохи Відродження. Італія як батьківщина Відродження.
Утворення Московської централізованої держави (ХІV – поч. ХVI ст.). Епоха Івана ІІІ.
Гуситський рух та гуситські війни в Чехії: причини та наслідки.
Розвиток культури в Росії першої чверті ХVIІІ ст.
Промисловий переворот в Англії (60-ті рр. ХVIІІ ст. – 40-і рр. ХІХ ст.): причини, суть та соціальні наслідки.
Війна американських колоній за незалежність і утворення США (1775-1783). Формування основ державності в кінці ХVIІІ ст.
Велика французька революція 1789-1794 рр.: передумови, причини, основні етапи та історичне значення.
Національно-визвольна боротьба слов’янських народів у кінці ХVIІІ ст. – 60-х рр. ХІХ ст. (на прикладі Речі Посполитої).
Революція 1867-1868 рр. та її роль у прискореному розвитку капіталізму і трансформації політичної системи в Японії.
Боротьба за об’єднання Німеччини. Утворення Німецької імперії.
Результати і наслідки Першої світової війни (1914-1918 рр.). Версальсько-Вашингтонська система міжнародних договорів (1920-1930-ті рр.).
Соціально-економічні перетворення в СРСР наприкінці 1920-х – 1930-ті рр.
Політичний режим в СРСР у 1930-ті рр.
Міжнародні конференції періоду Другої світової війни: склад учасників, хід, основні рішення.
Хрущовська «відлига» в СРСР як спроба демократизації радянського суспільства (сер. 1950-х – сер. 1960-х рр.).
Виникнення, діяльність й історична доля військово-політичних блоків післявоєнного світу (НАТО, ОВД, СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС).
Німецькі землі у перші повоєнні роки. Утворення ФРН і НДР.
Арабо-ізраїльські війни 1940-1980-х рр.: причини, хід, наслідки.
Економічні реформи Ден Сяопіна в КНР: зміст та наслідки.
Причини і наслідки розпаду СРСР.
Розпад Югославії. Особливості соціально-економічного і політичного розвитку новоутворених югоcлов’янських країн.
15

Приложенные файлы

  • doc 18048137
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий