33_Temy_diplomov_APP-15-2t

Додаток до наказу № ____________ від _____________
Форма 2. Лист 1. Листів 5

В і д о м і с т ь
розподілу студентів за базами практики відповідно до тем індивідуальних дипломних проектів,
керівників практики та дипломного проектування
Напрям підготовки № 6.050202 Курс 4. Період практики з 15.03.2017 р. по 27.05.2017 р.

№ пп.
База практики
Прізвище та ініціали студента та індекс групи
Тема дипломного проекту та спеціальної частини
Посада, прізвище та ініціали керівника практики від ДГМА
Посада, прізвище та ініціали керівника проекту


Місто і підприємство
1
2
3
4
5
6

1
ДДМА,
каф. АВП
Білан Олександр Сергійович,
АВП-15-1т
Проект інформаційної системи подачі газоповітряної суміші в котельному агрегаті з метою підвищення якості контролю технологічного процесу.
Спецчастина: Розробка програмного забезпечення системи подачі суміші.
Люта А.В., к.т.н., доц.
Сус С.П., к.т.н., доц.

2
ДДМА,
каф. АВП
Біленець Владислав Сергійович,
АВП-15-1т
Проект модернізації системи автоматизації процесу виміру ваги вугілля в залізничних вагонах з метою підвищення точності вимірів.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування виміром ваги нетто вугілля.
Люта А.В., к.т.н., доц.
Разживін О.В., к.т.н., доц.

3
ДДМА,
каф. АВП
Білошапка Євген Дмитрович,
АВП-15-1т
Проект модернізації системи автоматизації газового котла для обігріву приміщення з метою зниження витрати природного газу.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування газовим котлом на базі Arduino Mega
Люта А.В., к.т.н., доц.
Сердюк О.О., к.т.н., доц.,
Донченко Є.І., ст. викл.

4
ДДМА,
каф. АВП
Бородай Роман Аркадійович,
АВП-15-1т
Проект модернізації системи автоматизації токарного верстата моделі 16Б16Т1 з метою підвищення точності обробки.
Спеціальна частина: Розробка автоматизованої системи керування електроприводом головного руху верстата
Люта А.В., к.т.н., доц.
Суботін О.В., к.т.н., доц.,
Залятов А.Ф., ас.


1
2
3
4
5
6

5
ДДМА,
каф. АВП
Вовчанчин Антон Олександрович,
АВП-15-1т
Проект модернізації системи автоматизації вісітокарного верстата моделі 1К832 з метою підвищення точності обробки.
Спеціальна частина: Розробка автоматизованої системи керування електроприводами верстата
Люта А.В., к.т.н., доц.
Суботін О.В., к.т.н., доц.,
Залятов А.Ф., ас.

6
ДДМА,
каф. АВП
Кайкацішвілі Олександр Гурамович,
АВП-15-1т
Проект інформаційної системи інтернет-магазину з продажу книжок з метою підвищення якості роботи з клієнтом. 
Спецчастина: Розробка програмного забезпечення для обробки даних із використанням WEB-технологій
Люта А.В., к.т.н., доц.
Лебідь В.Т., д.т.н., доц.

7
ДДМА,
каф. АВП
Кряженков Владислав Олександрович,
АВП-15-1т
Проект модернізації системи автоматичного збору та відображення технологічних параметрів водогрійного котла з метою підвищення якості роботи оператора.
Спецчастина: Розробка програмного забезпечення системи візуалізації температури та витрати води.
Люта А.В., к.т.н., доц.
Сус С.П., к.т.н., доц.

8
ДДМА,
каф. АВП
Морозов Максим Олексійович,
АВП-15-1т
Проект модернізації системи автоматизації розточувального верстата з метою підвищення його продуктивності.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування головним приводом верстата.
Люта А.В., к.т.н., доц.
Гущин О.В., к.т.н., доц.

9
ДДМА,
каф. АВП
Мощонський Денис Миколайович,
АВП-15-1т
Проект інформаційної системи обліку товарообігу в інтернет-магазині «Бургерна» з метою підвищення якості роботи.
Спецчастина: Розробка програмного забезпечення для обробки даних із використанням WEB-технологій
Люта А.В., к.т.н., доц.
Руденко В.М., к.т.н., доц.

10
ДДМА,
каф. АВП
Петров Антон Дмитрович,
АВП-15-1т
Проект модернізації системи автоматизації мостового крана КМ 15 з метою підвищення надійності його роботи.
Спецчастина: Розробка системи керування електроприводом візка крану
Люта А.В., к.т.н., доц.
Гущин О.В., к.т.н., доц.

11
ДДМА,
каф. АВП
Резуненко Юрій Юрійович,
АВП-15-1т
Проект інформаційної системи інтернет-магазину з продажу книжок з метою підвищення якості роботи з клієнтом.
Спецчастина: Розробка програмного забезпечення для обробки даних із використанням WEB-технологій на базі Android.
Люта А.В., к.т.н., доц.
Разживін О.В., к.т.н., доц.

12
ДДМА,
каф. АВП
Рудаков Ілля Віталійович,
АВП-15-1т
Проект модернізації системи автоматизації водогрійного котла з метою підвищення його продуктивності.
Спецчастина:Розробка системи автоматичного регулювання рівня води у котлоагрегаті
Люта А.В., к.т.н., доц.
Разживін О.В., к.т.н., доц.


1
2
3
4
5
6

13
ДДМА,
каф. АВП
Рябко Іван Олександрович,
АВП-15-1т
Проект інформаційної системи обліку товарів інтернет-магазину з метою зниження трудоємкості робіт.
Спецчастина: Розробка програмного забезпечення для ведення бази даних
Люта А.В., к.т.н., доц.
Періг О.В., к.т.н., доц.

14
ДДМА,
каф. АВП
Саєнко Олександр Валерійович,
АВП-15-1т
Проект модернізації системи автоматизації токарного верстата з метою підвищення його продуктивності.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування електроприводом головного руху
Люта А.В., к.т.н., доц.
Періг О.В., к.т.н., доц.

15
ДДМА,
каф. АВП
Самофалова Аліна Віталіївна,
АВП-15-1т
Проект модернізації системи постачання води та обліку її витрат в мікрорайоні з метою зниження енергоресурсів.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи регулювання витрати питної води
Люта А.В., к.т.н., доц
Разживін О.В., к.т.н., доц.

16
ДДМА,
каф. АВП
Храмов Станіслав Олегович,
АВП-15-1т
Проект модернізації системи автоматизації вугільного конвеєру з метою підвищення його продуктивності.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування електроприводом стрічкового конвеєру.
Люта А.В., к.т.н., доц.
Разживін О.В., к.т.н., доц.

1
ДДМА,
каф. АВП
Баліцький Микола Петрович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації центрувально-відрізного верстата моделі КЖ4А254 з метою підвищення точності обробки.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування приводом подачі верстата
Люта А.В., к.т.н., доц.
Періг О.В., к.т.н., доц.

2
ДДМА,
каф. АВП
Бек Владислав Павлович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації металорізального верстата з метою підвищення надійності його роботи.
Спецчастина: Розробка системи автоматичного управління електроприводом головного руху верстата
Люта А.В., к.т.н., доц.
Суботін О.В., к.т.н., доц.,
Залятов А.Ф., ас.

3
ДДМА,
каф. АВП
Блаженков Дмитро Сергійович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації універсального блоку управління імпульсною зваркою з метою підвищення його надійності.
Спецчастина: Розробка системи автоматичного керування навантаженням блоку
Люта А.В., к.т.н., доц.
Руденко В.М., к.т.н., доц.


1
2
3
4
5
6

4
ДДМА,
каф. АВП
Богомазов Максим Ігорович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації різьбонарізного верстата моделі КЖ5901Ф3 з метою підвищення точності обробки.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування приводом подачі верстата
Люта А.В., к.т.н., доц.
Періг О.В., к.т.н., доц.

5
ДДМА,
каф. АВП
Бороденко Павло Андрійович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації мостового крана КМ-15 з метою підвищення надійності його роботи.
Спецчастина: Розробка автоматизованого електроприводу крюкової підвіски
Люта А.В., к.т.н., доц.
Суботін О.В., к.т.н., доц.,
Залятов А.Ф., ас.

6
ДДМА,
каф. АВП
Жилін Антон Валерійович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації верстата Scoda W180 з метою підвищення якості виробів.
Спецчастина: Розробка слідкуючого автоматизованого електроприводу подачі верстата
Люта А.В., к.т.н., доц.
Сус С.П., к.т.н., доц.

7
ДДМА,
каф. АВП
Калініченко Віталій Олександрович,
АВП-15-2т
Проект автоматизації процесу збірки великогабаритних складових виробів з метою підвищення продуктивності робіт.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування збіркою термічним впливом
Люта А.В., к.т.н., доц.
Лебідь В.Т., д.т.н., доц.

8
ДДМА,
каф. АВП
Кузнецов Владислав Едуардович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації токарного верстата моделі 16Б16Т1 з метою підвищення точності обробки.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування електроприводом подачі верстата
Люта А.В., к.т.н., доц.
Люта А.В., к.т.н., доц.

9
ДДМА,
каф. АВП
Кучеренко Сергій Анатолійович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації мостового крана КМ100/50 з метою підвищення надійності його роботи.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування допоміжним електроприводом
Люта А.В., к.т.н., доц.
Періг О.В., к.т.н., доц.

10
ДДМА,
каф. АВП
Лісовський Єгор Іванович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації верстата 2А622Ф3 з метою підвищення точності обробки.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування головним приводом верстата
Люта А.В., к.т.н., доц.
Люта А.В., к.т.н., доц.

11
ДДМА,
каф. АВП
Охріменко Костянтин Олегович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації кар’єрного гусеничного екскаватора ЕКГ-8И з метою підвищення його продуктивності.
Спеціальна частина: Розробка автоматизованої системи керування електроприводом підйому
Люта А.В., к.т.н., доц.
Люта А.В., к.т.н., доц.

1
2
3
4
5
6

12
ДДМА,
каф. АВП
Панфілов Євген Олегович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації котла типу КВГ з метою підвищення безпеки його експлуатації.
Спецчастина: Розробка системи автоматичного регулювання положення аерошиберу та захисту рекуператорів від перегріву
Люта А.В., к.т.н., доц.
Періг О.В., к.т.н., доц.

13
ДДМА,
каф. АВП
Піскун Антон Олександрович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації екскаватора ЕКГ-5А з метою підвищення надійності його роботи.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування електроприводом повороту екскаватора
Люта А.В., к.т.н., доц.
Суботін О.В., к.т.н., доц.,
Залятов А.Ф., ас.

14
ДДМА,
каф. АВП
Радченко Владислав Владиславович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації дозування матеріалів до сушильного барабану з метою зниження енерговитрат.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування завантаженням цементоутворюючих матеріалів до барабану
Люта А.В., к.т.н., доц.
Разживін О.В., к.т.н., доц.

15
ДДМА,
каф. АВП
Сватенко Владислав Андрійович,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації багатоканатної шахтної підйомної установки з метою підвищення її продуктивності.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування електроприводом підйому
Люта А.В., к.т.н., доц.
Руденко В.М., к.т.н., доц.

16
ДДМА,
каф. АВП
Симоненко Павло Леонідович,
АВП-15-2т
Проект інформаційної системи інтернет-порталу з прокату велосипедів з метою зниження трудоємкості робіт.
Спецчастина: Розробка автоматизованого робочого місця адміністратора
Люта А.В., к.т.н., доц.
Руденко В.М., к.т.н., доц.

17
ДДМА,
каф. АВП
Федотова Олена Петрівна,
АВП-15-2т
Проект модернізації системи автоматизації верстата 1П756Ф3 з метою підвищення точності обробки.
Спецчастина: Розробка автоматизованої системи керування головним приводом верстата
Люта А.В., к.т.н., доц.
Люта А.В., к.т.н., доц.Декан ФАМІТ Подлєсний С.В.

Завідувач кафедрою АВП Клименко Г.П.
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 18048049
    Размер файла: 113 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий