TEMI_SEMINARS_KIKh_ZANYaT_Z_KURSU_POLITIKA_I_PRAVA_LYuDINI


ТЕМА 1. Права людини в історії політико-правової думки (2 год.)
Загальна характеристика еволюції прав людини в історії політико-правової думки.
Права людини у творах мислителів Стародавньої Греції та Риму.
Права людини у період Середньовіччя.
Ідеї прав людини у Новий та Новітній час.
Ідеї прав людини на Сході.
Еволюція ідей прав людини в Україні.
ТЕМА 2. Співвідношення прав людини та держави (2 год.)
Методологічні проблеми співвідношення прав людини з політикою.
Від держави до людини (етатистська доктрина).
Від людини до держави (ліберальна доктрина).
Людина для держави і держава для людини (доктрина оптимуму).
ТЕМА 3. “Покоління” (“Хвилі”) прав людини (2 год.)
1. Права першого “покоління”.
2. Права другого “покоління”.
3. Права третього “покоління”.
ТЕМА 4. Права людини і права громадянина (2 год.)
1. Підстави розрізнення категорій “права людини” і “права громадянина” та відповідних статусів.
2. Права людини та права громадянина: загальна порівняльна характеристика.
3. Нормативні категорії “права” та “свобода” людини і громадянина: їх співвідношення.
4. Взаємозв’язок між категоріями “права” та “обов’язки” людини і громадянина.
ТЕМА 5. Обмеження прав та свобод людини (2 год.)
Підстави обмежень прав і свобод особи.
Підстави обмежень прав і свобод особи за нормами міжнародного права та за національним законодавством.
Конституційні підстави обмежень прав і свобод в Україні.
Принцип неприпустимості свавільного обмеження прав і свобод.
Права і свободи людини і громадянина в умовах надзвичайного стану.
ТЕМА 6. Міжнародні старти і норми в галузі прав людини (2 год.)
Поняття та об’єктивна необхідність прийняття та дотримання міжнародних норм і стандартів у сфері прав людини.
Ліга Націй і перші спроби забезпечення прав людини міжнародними заходами.
Друга світова війна і рух за визнання прав людини. ООН, Статут ООН, Хартія ООН з прав людини.
Міжнародний білль прав людини.
4.1. Загальна декларація прав людини – одна з найважливіших людських цінностей ХХ ст.
4.2. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966р.
4.3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966р.
Участь України в ООН по визначенню міжнародних стандартів прав і свобод людини.
ТЕМА 7. Європейська система захисту прав людини (4 год.)
1. Європейська система захисту прав людини (загальна характеристика);
2. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод та роль Європейського суду в її реалізації;
3. Реформа Європейського суду 1998 року;
4. Компетенція, організація та процедура діяльності Європейського Суду;
4.1. Порядок звернення фізичних осіб в Європейський Суд; умови прийнятності справи;
4.2. Роль Комітету Міністрів в діяльності Суду;
4.3. Процедура дружнього врегулювання; участь в ній Суду.

ТЕМА 8. Конституція України і права людини (2 год.)
Права людини в історії українського народу.
Закріплення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Конституції України.
Конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина.
Стан з правами людини в Україні: проблеми та перспективи (аналіз з використанням фактичного та статистичного матеріалів ЗМІ).

Приложенные файлы

  • docx 18048011
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий