l_r_12


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12
"ВИВЧЕННЯ ПРИСТРОЮ МЕТАЛОГРАФІЧНОГО МІКРОСКОПУ ТАДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У РІВНОВАЖНОМУ СТАНІ"
МЕТА РОБОТИ: 1. Вивчити пристрій металографічного мікроскопу.
2. Набути навиків у роботі із металографічним мікроскопом.
3. Освоїти методику дослідження мікроструктур залізо-вуглецевих сплавів за допомогою металографічного мікроскопа.
ОБЛАДНАННЯ, ЗРАЗКИ:
1. Металографічний мікроскоп МІМ-6.
2. Комплект мікро шліфів залізовуглецевих сплавів.
3. Альбом мікроструктур сплавів.
ЗАВДАННЯ: 1. Ознайомитися з частинами, із яких складається металографічний мікроскоп і для чого використовується кожна із частин.
2. Освоїти роботу металографічного мікроскопу.
3. Розглянути під мікроскопом мікро-шліфи залізовуглецевих сплавів.
4. Зробити замальовки цих структур.
5. Охарактеризувати структурні складові залізовуглецевих сплавів.
6. Перед початком виконання роботи відповісти на контрольні запитання.
Методичні пояснення
Металографічний метод випробувань застосовують для вивчення внутрішньої будови металів і сплавів за допомогою макроскопічного і мікроскопічного аналізів.
Макроскопічний аналіз (макроаналіз) – випробування металів неозброєним оком або за допомогою невеликих збільшень (до 30 разів). Мікроаналіз застосовують з метою вибору місця взяття проби для мікроаналізу; для виявлення шпаристості, тріщин, неоднорідності хімічного сплаву, сторонніх домішок.
Мікроскопічний аналіз (мікроаналіз) – випробування металів при великих збільшеннях (до 2000 разів) за допомогою металомікроскопів. Застосовують з метою визначення хімічного складу; для виявлення мікро-дефектів; змін внутрішньої будови сплаву, які відбуваються під впливом різних режимів термічної та хіміко-термічної обробки, а також після зовнішнього механічного впливу на сплав.
Мікроаналіз застосовують у металургії, машино- та приладобудівництві з метою контролю багатьох видів продукції.
Для дослідження металів і сплавів за допомогою мікроскопа від деталі, що вивчається або заготівки відрізають зразок із того місця, яке є найбільш важливим у експлуатаційних умовах. Зразок спеціально обробляють, щоб надати одній поверхні прямолінійності та дзеркального блиску. Такий зразок називають мікро-шліфом. Вивчення під мікроскопом структури сплавів можливо тільки при відбитку світлових променів від поверхні шліфа, тому чим рівніша та більш відшліфована буде поверхня, що випробується тим чіткіше картина зображення буде виглядати у мікроскопі.
На малюнку приведений загальний вид вертикального металографічного мікроскопа.


ДОЕВТЕКТОЇДНИЙ СПЛАВ ЗАЕВТЕКТОЇДНИЙ СПЛАВ

ЕВТЕКТОЇДНИЙ СПЛАВ

ДОЕВТЕКТИЧНИЙ СПЛАВ ЗАЕВТЕКТИЧНИЙ СПЛАВ

ЕВТЕКТИЧНИЙ СПЛАВ
Структура доевтектоїдних сплавів із вмістом С до 0,8% - ферит і перліт. Коли розглядати під мікроскопом, то зерна фериту здаються світлими, а зерна перліту – темними. Із збільшенням вмісту вуглецю, кількість зерен перліту збільшується. Із збільшенням перлітної складової у структурі доевтектоїдного сплаву підвищуються твердість і межа міцності, а пластичність зменшується. Евтектоїдний сплав із вмістом С=0,8% складається із однієї структурної складової – перліту (пластичного або зернистого). Твердість і межа міцності евтектоїдного сплаву вищі, ніж доевтектоїдного, пластичність – нижча.
Структура заевтектоїдних сплавів із вмістом С=0,8-2% - перліт і вторинний цементит. Останній, у залежності від режимів охолодження, може виглядати як світлі, невеликі зерна або у вигляді світлої сітки на межі зерен перліту. Твердість і межа міцності заектектоїдних сплавів вищі ніж інших.
Структура доевтектичного сплаву із вмістом С>2 до 4,3% складається із перліту, ледебуриту, вторинного цементиту. Перліт виглядає темними зернами, ледебурит – у вигляді окремих ділянок. Кожна така ділянка – це суміш дрібних темних зерен перліту, рівномірно розташованих у білій цементитній основі. Із збільшенням концентрації вуглецю у доевтектичному сплаві доля ледебуриту у структурі збільшується за рахунок зменшення ділянок структури, які займають перліт і вторинний цементит. Вторинний цементит виглядає, як світлі зерна.
Евтектичний сплав із вмістом С=4,3% складається із однієї структурної складової ледебуриту, що є механічною сумішшю перліту і первинного цементиту.
Структура заевтектичного сплаву із вмістом С>4,3% складається із первинного цементиту і ледебуриту. Характерною особливістю структури заевтектичного сплаву – є велика твердість, крихкість, неможливість обробляти різанням, тиском, зварюванням. Тому його не застосовують у машинобудуванні.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
З якою метою використовують металографічний метод?
З ким принципом працює металографічний мікроскоп?
Із яких частин складається металографічний мікроскоп?
Яке загальне збільшення металографічного мікроскопу?
Дати визначення мікро шліфу.
Що собою уявляє мікроструктура?
Дати визначення рівноважному стану залізовуглецевого сплаву.
Перерахувати структури, які існують і рівноважному стані залізовуглецевого сплаву.
Яка структура залізовуглецевого сплаву відсутня у рівноважному стані?

Приложенные файлы

  • docx 18047901
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий