Temi_referativ_4

Теми рефератів

Тема 1
Міжнародні фінанси: сучасний розвиток та довгострокові проблеми Трасоруб
Суть, причини виникнення та особливості сучасних фінансових криз. Мышинская
Класифікація міжнародних фінансових потоків: сучасні ознаки. Морозова

Тема 2
1. Специфічні риси сучасного світового фінансового ринку.Новицкая
2. Вплив фінансової революції на розвиток міжнародних фінансових відносин.
3. Особливості сучасних світових фінансових центрів.Швагер
Офшорні центри: сучасні механізми використання.Трасоруб
Європейські фінансові центри: Цюріх, Париж, Люксембург, Франкфурт-на-Майні. Морозова
Фінансові центри країн, що розвиваються. Одуденко
Об’єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів.

Тема 3
Міжнародний ефект Фішера. Трасоруб
Історія розвитку світової валютної системи. Мышинская
Європейська валютна система: стан та перспективи розвитку. Морозова
Теорія паритету купівельної спроможності та її значення.Швагер
Економічні функції валют. Новицкая
Оптимальні валютні зони як теоретична основа регіональних валютних угруповань.

Тема 4
1.Роль національних і колективних валют та золота у міжнародних розрахунках. Линде
2. Міжнародний стандарт платіжного балансу.Тараненко
3.Концепція економічної рівноваги платіжного балансу.Трасоруб
4. Фінансування платіжного балансуШвагер
5.Платіжний баланс України: характеристика сучасного стану. Морозова
6.Міжнародні платіжні системи: принципи функціонування та види. Одуденко

Тема 5

1.Міжнародний валютний ринок: основні риси та тенденції розвитку.Тараненко
2.Ринок євровалют: актуальні проблеми функціонування та розвитку.Мардарь
3.Ризикованість валютних операцій банків.Швагер
4.Інформаційне забезпечення операцій на валютних ринках. Клищевская
5.Хеджування і спекуляція на валютному ринку.Мышинская

Тема 6
1.Міжнародний кредитний ринок: основні риси та тенденції розвитку. Новицкая
2.Ринок єврокредитів: основні проблеми сьогодення Мардарь
3.Практика реструктуризації боргу Паризьким клубом. Каранфилова
4.Практика реструктуризації боргу Лондонським клубом.Одуденко
5.Роль облігацій Брейді у скороченні заборгованості країн, що розвиваються. Линде
6.Проблема заборгованості найбідніших країн на сучасному етапі.Швагер
7.Підходи кредиторів та боржників до подолання кризи заборгованості. Харченко
8.Співпраця України із зарубіжними донорами на двосторонній та багатосторонній основі.Тараненко
9.Зовнішня заборгованість України.Мышинская
10.Загальні тенденції в галузі державного боргу та фінансування шляхом залучення кредитів міжнародних фінансових організацій.

Тема 7
1. Глобальний ринок акцій: головні суперечності сучасного розвитку.Каранфилова
2.Вплив інтеграційних процесів на функціонування фондового ринку України.
4.Фондова біржа та фондові операції.Новицкая
5.Фінансові інновації на міжнародному ринку облігацій. Бобыльских
6. Особливості первинного ринку цінних паперів.Тараненко
7. Особливості вторинного ринку цінних паперів. Линде
8. Найбільші міжнародні фондові біржі.Одуденко
11. Ринок єврооблігацій: сутність та основні причини зростання.
12. Фондові індекси: сутність та методи розрахунку. Александрочкина

Тема 8
1. Об’єктивна необхідність та сучасний стан гармонізації національних податкових систем. Каранфилова
2. Еволюція структури податкових систем. Харченко
3. Політика ЄС у сфері оподаткування.Мардарь
4. Механізм усунення міжнародного подвійного оподаткування. Александрочкина
5. Глобальні податки як спосіб регулювання міжнародних потоків капіталу та виробничої діяльності.
6. Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень, які укладені між Україною та іншими країнами: значення та зміст.

Тема 9
1.Ухилення від податків у країнах ЄС: проблеми та методи їх вирішення.
2. Діяльність ОЕСР щодо боротьби з ухиленням та втечею від податків.
3. ФАТФ: функції та практична діяльність. Одуденко
4. Заходи, що застосовує Рада Європи у боротьбі з відмиванням «брудних» грошей. Александрочкина
5. Конвенція Ради Європи з проблем відмивання доходів, які надходять від злочинів, їхнього пошуку, вилучення і конфіскації: мета та основні положення. Харченко
6. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, які застосовуються в Україні. Мардарь

Тема 10
Причини невизначеності в діяльності міжнародного фінансового менеджера
Особливості сучасної інвестиційної діяльності ТНК.
Моделі бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти обліку.Александрочкина

Тема 11
1Транснаціональне фінансування: механізм здійснення. Линде
2.Сучасна дивідендна політика ТНК. Бобыльских
3.Аргументи на користь активної дивідендної політики.
Концепція пасивної ролі дивідендів.
Сучасні підходи до фінансування зовнішньої торгівлі
Викуп акцій як частина дивідендної політики ТНК.
Оптимальні портфельні стратегії.

Тема 12
1. Управління валютними ризиками: сучасні підходи.
2. Загальні підходи до управління інвестиційними ризиками. Каранфилова
3. Кількісне оцінювання ризику інвестиційного проекту.
4. Організація ризик-менеджменту.
5. Фінансові ризики міжнародних комерційних операцій.
6. Використання Інтернету у сфері управління фінансовими ризиками.
7. Методи оцінювання політичного ризику. Харченко

15

Приложенные файлы

  • doc 18047666
    Размер файла: 47 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий