Temi

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ФОНЕТИКА.ОРФОГРАФІЯ. ОРФОЕПІЯ
1.Фонетика
2.Спрощення груп приголосних
3.Чергування у-в; і-й
4.Правила вживання «ь»
5.Правила вживання апострофа
6.Подвоєння та подовження приголосних
7.Чергування голосних
8.Правопис префіксів
9.Чергування приголосних
10.Правопис великої літери
11.Написання слів іншомовного походження
12.Правила переносу слів
13.Правопис складних слів
ЛЕКСИКА
14.Пряме і переносне значення слів
15.Синоніми
16.Омоніми
17.Антоніми
18.Встановлення відповідності між словом і значенням
19.Фразеологізми
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
20.Будова слова
21.Словотвір
МОРФОЛОГІЯ
22.Іменник
23.Прикметник
24.Числівник
25.Займенник
26.Дієслово
27.Дієприкметник
28.Дієприслівник
29
·.Прислівник
30.Службові частини мови
СИНТАКСИС
31.Словосполучення
32.Просте і складне речення
33.Граматична основа речення
34.Другорядні члени речення
35.Односкладні речення
36.Складносурядне речення
37.Складнопідрядне речення
38.Пряма мова
СТИЛІСТИКА
39.Аналіз тексту

15

Приложенные файлы

  • doc 18047478
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий