zadachi_TRUDOVE_PRAVO

Ситуаційне завдання 1
Після закінчення інтернатури Харківського національного медичного університету громадянин Безпалько І.І. отримав направлення на роботу у селище міського типу Дубни Харківської області на посаду сімейного лікаря. Однак у строк громадянин Безпалько І.І. до роботи не приступив та до місця розташування не прибув, приславши телеграфом повідомлення про те, що за сімейним обставинами приступити до роботи він не може, у тому числі посилається на те, що він одружився, дружина працює бухгалтером у приватній фірмі «ТВП» та на переїзд до сільської місцевості не погоджується. Обласне управління охорони здоров’я при Харківській міській раді повідомило громадянина Безпалько І.І., про те, що у разі відмови у відпрацюванні строку, передбаченого угодою, він зобов’язаний буде відшкодувати кошти витрачені державою на його навчання. Безпалько розцінив повідомлення як погрозу та подав позовну заяву до суду з метою вирішення спору.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства, дайте відповіді на такі питання:
Яки порядок направлення на роботу молодих спеціалістів?
У якому випадку молодий спеціаліст має право на дострокове розірвання угоди про відпрацювання за направленням?
Яке рішення має прийняти суд?

Ситуаційне завдання 2
При прийнятті на роботу на посаду головного економіста планового відділу заводу «Станкпром» адміністрація зажадала від громадянки Михайлович О.О. такі документи: паспорт; трудову книжку; документ про освіту; характеристику з місця роботи. Громадянка Михайлович О.О. надала потрібні документи, у яких були відомості про її прописку у межах міста де знаходиться завод. Трудова книжка з відомостями про загальний стаж роботи строком у 8 років. Диплом Харківського кооперативного технікуму зі спеціальності «фінанси» та кваліфікацією молодший спеціаліст, виданий 30 червня 1980 року. Схвальну характеристику з попереднього місця роботи. Розглянувши документи Михайлович О.О., адміністрація відмовила їй у працевлаштуванні.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1. Чи правомірна відмова адміністрації.
2. Чи обґрунтованим та достатнім є перелік документів, які запросила адміністрація.
3. Який порядок укладання трудового договору.

Ситуаційне завдання 3
У січні 200х року банк «Успіх» розпочав організаційний набір на посади у новоствореному відділенні банку. При оформленні трудових відносин з працівниками новоствореного відділення адміністрація допускала до роботи лише тих працівників, які надали розписки про те, що протягом 3 років не будуть вимагати отримання житлової площі у черзі житлового фонду банку.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства, дайте відповіді на такі питання:
Чи може надання житлової площі виступати однією з умов трудового договору.
Чи правомірні дії адміністрації.
Який порядок оформлення на роботу працівників при організаційному наборі, які документи для цього потрібні.

Ситуаційне завдання 4
Іванов П.В. 15 січня уклав контракт при прийнятті на роботу токарем з підприємством «Мрія». В контракті було закріплено зобов’язання працівника у разі потреби працювати надурочно без додаткової винагороди і без відповідного наказу, а за це роботодавець надає йому відпустку тривалістю 45 календарні дні у літній час. Відпрацювавши 6 місяців, а саме 15 липня поточного року Іванов П.В. подав заяву про надання йому відпустки. Директор підприємства, враховуючи те, що Іванов П.В. до цього часу надурочно не працював, бо такої потреби не було, розпорядився надати йому відпустку тривалістю 24 календарні дні, як і всім іншим працівникам. Коли Іванов П.В. через 45 календарних днів повернувся з відпустки, то з’ясувалось, що його вже звільнили з роботи за прогул. Іванов П.В. з таким рішенням не погодився і звернувся до суду з вимогою поновити його на роботі.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства, дайте відповіді на такі питання:
1. Правомірні дії адміністрації щодо порядку оформлення трудових відносин з Івановим П.В.
2. Чи мав право Іванов П.В. на щорічну відпустку строком у 45 календарних днів.
3. Яке рішення має винести суд.

Ситуаційне завдання 5
Студент денної форми навчання Павлов І.І. навчався у Національному технічному університету. У вільний від навчання час Павлов І.І. працював у цьому ж навчальному закладі лаборантом кафедри механіки. Згодом, за академічну неуспішність Павлова І.І. було відраховано з університету, а через тиждень його було звільнено з роботи у зв’язку із припиненням навчання. Адміністрація мотивувала звільнення відсутністю необхідної кваліфікації у Павлова І.І. Працівник з таким рішенням не погодився, вважає своє звільнення незаконним та подав позов до суду.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства, дайте відповіді на такі питання:
1. Який трудовий договір було укладено з Павловим І.І. та які підстави його припинення передбачені законодавством.
2. Чи правомірні дії адміністрації Національного технічного університету.
3. Яке рішення має винести суд.

Ситуаційне завдання 6
Дорошенко М.І. уклала трудовий договір з ПП «Оріон» 15 травня цього року. За умовами договорі Дорошенко М.І. повинна почати працювати продавцем з 20 травня цього року, однак у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю вона приступити до роботи не змогла, і того ж дня адміністрація скасувала наказ про прийняття на роботу Дорошенко М.І. на місце Дорошенко М.І. 21 травня була прийнята на роботу Сидорова Н.М. 28 травня Дорошенко М.І. принесла лікарняний і стала вимагати поновлення її на роботі.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства, дайте відповіді на такі питання:
1. Чи правильно вчинив роботодавець скасувавши наказ про прийняття на роботу Дорошенко М.І. та прийнявши на її місце Сидорову Н.М.
2. Чи підлягають задоволенню вимоги Дорошенко М.І.
3. Які подальші дії має вчинити адміністрація у даній ситуації.

Ситуаційне завдання 7
Лучко М.М. працювала санітаркою терапевтичного відділення Лікувально-профілактичного санаторію «Ялинка». У зв’язку з реорганізацією закладу адміністрація перевела санітарку Лучко М.М. в гастроентерологічне відділення цього ж санаторію. Працівниця вважає своє переведення незаконним посилаючись на те, що відділення куди її перевели територіально знаходиться у іншій частині селища де розміщено санаторій. Для вирішення спору Лучно М.М. подала заяву до Комісії по трудових спорах.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства, дайте відповіді на такі питання:
1. Як необхідно кваліфікувати дії адміністрації.
2. Чим відрізняється переміщення та переведення.
3. Яке рішення має прийняти КТС.

Ситуаційне завдання 8
Заступник начальника Харківської кондитерської фабрики № 2 видав розпорядження, у якому зазначалося, що усіх працівників бухгалтерії, незалежно від занятої посади, які не мають вищої освіти за фахом «Облік і аудит»., звільнити. На їх посади прийняти працівників з вищою освітою за спеціальністю «Облік і аудит». Разом з тим у розпорядженні зазначалося, що всім звільненим працівникам необхідно сплатити по 1 тисячі гривень, як компенсацію за втрачену роботу. Працівниці бухгалтерії Петрова М.М. працювала касиром з освітою молодший спеціаліст, спеціальність «Облік і аудит», Дудова Н.О., працювала на посаді бухгалтера з дипломом спеціаліста за спеціальністю «Фінанси і кредит». Савченко О.О. працювала провідним бухгалтером маючи диплом спеціаліста за спеціальністю «Інженер-економіст». Працівниці не погодились рішенням адміністрації та вирішили його оспорити у суді.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1. Визначте, до якого виду спорів належать ці спори і, у чому їх суть.
2. Який порядок вирішення цих спорів ви запропонуєте працівницям.
3. Яке рішення має прийняти юрисдикційний орган, який буде розглядати спори.

Ситуаційне завдання 9
Бухгалтер Іванова М.П. 15 січня поточного року з’явилась на роботу у не тверезому стані, про що було складено відповідний акт. У пояснювальній записці щодо свого вчинку Іванова М.П. зазначила наступне: у Правилах внутрішнього трудового розпорядку не зазначено, що приходити на роботу у не тверезому вигляді заборонено, крім того, бухгалтер вказала, що на роботу вона прийшла вчасно без запізнення. Наказом директора приватного підприємства «Олімп» за появу на роботі в нетверезому стані було звільнено з роботи бухгалтера Іванову М.П. Однак працівниця не погодились з рішення та звернулися до суду з позовом з вимогою захистити її права. При цьому Іванова М.П. посилалась на те, що у Правилах внутрішнього трудового розпорядку приватного підприємства не передбачено таких підстав звільнення з роботи, але у цих правилах є положення про «переведення на нижче оплачувану роботу терміном до 2-х місяців», як дисциплінарне стягнення.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте розгорнуту відповідь на такі питання:
1. Чи відповідають положення Правил внутрішнього трудового розпорядку приватного підприємства «Олімп» нормам чинного законодавства.
2. Сформулюйте питання які повинні бути вирішені у даному спорі.
3. Яке рішення має прийняти суд по даній справі.

Ситуаційне завдання 10
Енергетик Глущенко В.А. згодився підмінити на одну зміну свого колегу Сидоренка П.М. 17 вересня поточного року Глущенко В.А. вийшов на зміну замість Сидоренка П.М., однак з’явився на роботу у нетверезому стану. Начальник електроцеху не допустив енергетика Глущенка В.А. до роботи, про що і було складено відповідний акт.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте розгорнуту відповідь на такі питання:
1. Чи буде нести відповідальність Сидоренко П.М., якщо так, то яку відповідальність він має понести.
2. Чи буде нести відповідальність Глущенко В.А., якщо так, то яку відповідальність він має понести.
3. Який порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Ситуаційне завдання 11
Петров І.Д. працював ремонтником на інструментальному заводі. За халатне ставлення до своїх трудових обов’язків, що призвело до неодноразових, тривалих простоїв верстатних станків, директор заводу оголосив Петрову І.Д. догану і передав матеріали про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу. Трудовий колектив виніс рішення: «за систематичне недбале ставлення Петрова І.Д. до своїх обов’язків, що призвело до простоїв верстатів і невиконання виробничих завдань, порушити перед директором питання про звільнення його із заводу за п. 3 ст. 40 КзПП України». На підставі рішення трудового колективу, директор заводу видав наказ про звільнення Петрова І.Д. з роботи.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте розгорнуту відповідь на такі питання:
1. Як можуть співвідноситися заходи правового і громадського стягнення.
2. Чи правомірні рішення (директора та трудового колективу) винесені у даній ситуації.
3. Як слід діяти у цій ситуації.

Ситуаційне завдання 12
Шилов С.В. працював лаборантом у хіміко-біологічному інституті. За несумлінне виконання своїх трудових обов’язків у січні 2009 року йому була оголошена догана. У листопади цього ж року за порушення техніки безпеки йому було оголошено другу догану. В лютому 2010 залишаючи робоче місце наприкінці робочого дня він не закрив крани, внаслідок чого були залиті водою всі поверхи будівлі інституту. Приймаючи до уваги, що Шилов С.В. неодноразово порушував свої обов’язки, директор інституту за згодою із профспілковим комітетом звільнив його за п. 3 ст. 40 КзПП України. С.В.Шилов вважає своє звільнення неправильним, бо у 2010 році він порушив дисципліну один раз. Оспорюючи рішення керівництва він звернувся до суду з вимогою поновити його на роботі та виплатити заробітну плату за вимушений прогул.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте розгорнуту відповідь на такі питання:
1. Чи має місце систематичне порушення трудової дисципліни.
2. Кваліфікуйте дії Шилова С.В.
3. Яке рішення має винести суд по цій справі.

Ситуаційне завдання 13
Під час робочої зміни токар Ткачов В.В., член бригади, через недбалість пошкодив верстат з числовим управлінням. Верстат простояв п’ять днів у зв’язку з ремонтом. За ремонтні роботи робітниками було виплачено 1800 гривень, вартість замінених деталей склала 3600 гривень, простій верстата обійшовся заводу у 2500 гривень. Ці суми було стягнуто з членів бригади за рахунок заробітної плати. Бригада не погодилась з рішенням адміністрації та подала клопотання про притягнення токаря Ткачова В.В. до матеріальної відповідальності та відшкодуванню шкоди у повному розмірі. Середній заробіток Ткачова В.В. становить 760 гривень. Ткачов В.В. заперечував проти відшкодування шкоди у повному розмірі, мотивуючи тим, що він заподіяв шкоду через недбалість, а не невмисно.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте розгорнуту відповідь на такі питання:
1. Кого і у якому порядку можна притягнути до повної матеріальної відповідальності.
2. У якому розмірі та у якому порядку може проводитися відшкодування шкоди заподіяної токарем Ткачовим В.В.
3. Як у даному випадку необхідно вирішити ситуацію.

Ситуаційне завдання 14
Маркова О.Л., яка працювала завскладом і з якою був укладений договір про повно матеріальну відповідальність несвоєчасно повернула зворотну тару постачальнику продукції. Підприємства за порушення строків повернення зворотної тари сплатило штраф у розмірі 5 560 грн. Директор підприємства розпорядився стягнути зазначену суму з заробітної плати Маркової О.Л. Працівниця не погодилася із таким рішення та звернулась до суду.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте розгорнуту відповідь на такі питання:
1. За яких умов на Маркову О.Л. може бути покладена матеріальна відповідальність.
2. Яким повинно бути рішення суду.

Ситуаційне завдання 15
Вантажник Морозов О.О. з 23 по 26 серпня поточного року не виходив на роботу без поважних причин. 26 серпня на підприємство де працював Морозов О.О. прибув вагон вантажу. Оскільки інший вантажник був у щорічній відпустці та перебував за межами міста, вагон не був розвантажений своєчасно, а за його простій підприємство сплатило штраф у сумі 3 000 грн. Директор запропонував Морозову О.О. внести у касу підприємства 3 000 грн. для покриття сплаченого підприємством штрафу.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте розгорнуту відповідь на такі питання:
1. Чи є умови та підстави для покладення матеріальної відповідальності на Морозова О.О.
2. Який порядок притягнення до матеріальної відповідальності працівників.
Ситуаційне завдання 16
У економіста Машко І.І. зі службового кабінету під час обідньої перерви було викрадено шубу вартістю 7 000 грн. Вона вимагала, щоб адміністрація сплатила їй цю суму, але працівниці було відмовлено на тій підставі, що шубу було викрадено не з місць, спеціально відведених для зберігання особистих речей. Машко І.І. звернулась до суду, вказуючи, що на підприємстві взагалі немає спеціального місця для зберігання особистих речей працівників.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте розгорнуту відповідь на такі питання:
1. Чи підлягає задоволенню позовна заява Машко І.І.
2. Які підстави та умови матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником.


Ситуаційне завдання № 17
Наказом директора приватного підприємства «Колос» було затверджено нові Правила внутрішнього трудового розпорядку. Голова профспілкового комітету ПП «Колос» звернувся до адміністрації підприємства із протестом щодо нових правил. Свій протест голова обґрунтовував тим, що проект означених правил адміністрація мала направити до профспілки для погодження, однак цього зроблено не було. Адміністрація із протестом не погодилась посилаючись на те, що проект правил хоч до профспілки і не направляли, але консультації з окремими членами профспілки проводилися, також проект обговорювався на конференції трудового колективу, де принципових заперечень з приводу правил працівники не висловлювали. Голова профспілки ПП «Колос» звернувся у державну інспекцію по контролю за додержанням законодавства про працю.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповідь на такі питання:
1. Що виступає предметом спору у даному випадку.
2. Чи правомірні дії адміністрації у викладеній ситуації.
3. Як має відреагувати державна інспекція до якої звернувся голова профспілки.

Ситуаційне завдання № 18
9 вересня поточного року лікар хірургічного відділення Петренко В.І. прийшов на роботу у 8 годині ранку, як це і передбачено правилами внутрішнього трудового розпорядку обласної клінічної лікарні. У 11 годині завідувач відділенням обходив палати хворих, спілкувався із лікарями відділення з професійних питань та звернув увагу, що лікаря Петренка В.І., а ні в ординаторській, а ні у відділенні немає. Дочекавшись повернення Петренка В.І. у відділення завідувач висловив лікарю власну невдоволеність відсутністю лікарі на робочому місці протягом 2 годин поспіль. Згодом на цій підставі лікарю хірургічного відділення Петренко В.І. наказом головного лікаря обласної клінічної лікарні було оголошено догану за порушення трудової дисципліни.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповідь на такі питання:
1. Чи можна вважати дії лікаря порушенням трудової дисципліни.
2. Чи правомірно лікарю Петренко В.І. було оголошено догану.
3. Який порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Ситуаційне завдання № 19
У правилах внутрішнього трудового розпорядку ДП «Ампір» міститься пункт, що передбачає позбавлення відпустки за прогул без поважної причини, накладення штрафу в розмірі двох мінімальних заробітних плат на особу, яка з’явилась на роботі у нетверезому стані, а також за порушення трудової дисципліни позбавлення премій, передбачених системою оплати праці.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1. Які види дисциплінарної відповідальності передбачені чинним законодавством України.
2. Які з положень Правил внутрішнього трудового розпорядку ДП «Ампір» є неправомірними, а які відповідають положенням чинного законодавства.
3. Який порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності порушників дисципліни праці.

Ситуаційне завдання № 20
Начальник цеху № 3 металургійного заводу оголосив чотирьом слюсарям догану за те, що вони не відвідували організовані на підприємстві курси підвищення кваліфікації і погано вивчають рекомендаційний матеріал. Необхідність навчання обумовлюється тим, що в зв’язку з переоснащенням заводу цех одержує нове обладнання, з яким робітники мало знайомі.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
Як кваліфікувати дії робітників.
Чи правомірний виданий наказ.
За яких умов може бути застосовано до робітників дисциплінарне стягнення.

Ситуаційне завдання № 21
Працівник Іваненко П.Д. за запізнення на роботу отримав у відповідності до ст. 147 КзПП України догану. До накладення на нього догану у нього було отримано письмове пояснення щодо причин запізнення на роботу. У наказі про оголошення Іваненку П.Д догани було зазначено, що працівникові як члену профспілки, необхідно особливо пильно дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Однак, працівник Іваненко П.Д. не погодився із рішенням адміністрації щодо накладення на нього дисциплінарного стягнення.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
До яких органів може звернутися Іваненку П.Д.
Яким має бути зміст заяви Іваненка П.Д.
Якою має бути мотиваційна частина рішення компетентного органу який розглянув заяву Іваненка П.Д.

Ситуаційне завдання 22
Під час робочої зміни токар Ткачов В.В., член бригади, через недбалість пошкодив верстат з числовим управлінням. Верстат простояв п’ять днів у зв’язку з ремонтом. За ремонтні роботи робітниками було виплачено 1800 гривень, вартість замінених деталей склала 3600 гривень, простій верстата обійшовся заводу у 2500 гривень. Ці суми було стягнуто з членів бригади за рахунок заробітної плати.
Бригада не погодилась з рішенням адміністрації та подала клопотання про притягнення токаря Ткачова В.В. до матеріальної відповідальності та відшкодуванню шкоди у повному розмірі. Середній заробіток Ткачова В.В. становить 760 гривень.
Ткачов В.В. заперечував проти відшкодування шкоди у повному розмірі, мотивуючи тим, що він заподіяв шкоду через недбалість, а не невмисно.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1. Кого і у якому порядку можна притягнути до повної матеріальної відповідальності.
2. У якому розмірі та у якому порядку може проводитися відшкодування шкоди заподіяної токарем Ткачовим В.В.
3. Як у даному випадку необхідно вирішити ситуацію.

Ситуаційне завдання 23
Заступник начальника Харківської кондитерської фабрики № 2 видав розпорядження, у якому зазначалося, що усіх працівників бухгалтерії, які не мають вищої освіти за фахом, необхідно звільнити. На їх посади прийняти працівників з вищою освітою за спеціальністю «Облік і аудит». Разом з тим у розпорядженні зазначалося, що всім звільненим працівникам необхідно сплатити по 1 тисячі гривень, як компенсацію за втрачену роботу. Працівниці бухгалтерії Петрова М.М., Дудова Н.О. та Савченко О.О. не погодились із цим рішенням та вирішили його оспорити.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1. Визначте, до якого виду спорів належать ці спори, у чому їх суть.
2. Який порядок вирішення цих спорів ви запропонуєте працівницям.
3. Допоможіть громадянкам Петровій М.М., Дудовій Н.О. та Савченко О.О. підготувати свої заперечення та вимоги у цьому спорі.

Ситуаційне завдання 24
Після створення Приватного підприємства «Сатурн» керівництво оголосило організаційний набір працівників. У березні поточного року штат підприємства було укомплектовано. Станом на 20 березня чисельність працівників склала 45 працівників. Представники трудового колективу направили роботодавцеві письмову пропозицію розпочати процедуру підготовки колективного договору, але роботодавець відмовився від укладання колективного договору мотивуючи свою позицію тим, що підприємство належить до приватної форми власності, а колективні договори обов’язково укладати лише на державних та комунальних підприємствах. Представники трудового колективу спробували довести роботодавцеві, що колективні договори обов’язкові для підприємств усіх форм власності, але ці спроби залишилися безрезультатними. У результаті цього між сторонами виник конфлікт.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства, дайте відповіді на такі питання:
1. До якого виду трудових спорів належить цей спір.
2. Що буде виступати предметом цього трудового спору.
3. Який порядок вирішення такого спору передбачено.
4. Вирішіть спір по суті.

Ситуаційне завдання 25
При укладанні трудового договору водієм автобусу, директор автотранспортного підприємства Петров М.І. запропонував включити умову про випробування на протязі одного місяця. Сидоров М.М. заперечував проти випробування на тій підставі, що в його трудовій книжці є відомості про його кваліфікацію і що він працює водієм вже 15 років. Сидоров М.М. погоджувався на випробування строком у один тиждень. За таких обставин директор автотранспортного підприємства відмовився прийняти на роботу Сидорова М.М.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1. Який порядок встановлення випробування при прийнятті на роботу.
2. Чи може бути встановлено Сидорову М.М. строк випробування, якщо так то на який термін.
3. Які наслідки встановлення випробування для працівника.

Ситуаційне завдання 26
При обговоренні проекту колективного договору на 2007
· 2008 роки на одному з державних підприємств між сторонами
· адміністрацією та виборним органом профспілкової організації виникла суперечка. Одним із розділів колективного договору «Надбавки і доплати» було передбачено, що за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника і за суміщення професій і посад на підприємстві встановлюються доплати у розмірі 30% тарифної ставки (окладу).
Виборний орган первинної профспілкової організації заперечував такий розмір, посилаючись на Генеральну угоду, де для такого виду доплати передбачено розмір до 100 % посадового окладу чи тарифної ставки відсутнього працівника.
Власник пояснив, що встановити розмір 30% прийшла вказівка з міністерства. Голова виборчого органу первинної профспілкою організації заявив, що Генеральна угода має вищу юридичну силу, оскільки однією із сторін виступає Кабінет Міністрів України.
Для вирішення виниклої ситуації сторони вирішили звернутися до економічного відділу підприємства за роз’ясненням.
Підготуйте обґрунтовану посиланнями на норми чинного законодавства відповідь.

Ситуаційне завдання 27
Випускниця Харківського інституту банківської справи О.О. Сидорова поступила на роботу у відділення державного казначейства Дзержинського району міста Харкова. Начальник відділу допустив її до роботи, але взяв у неї розписку про те, що протягом 3 років вона не буде одружуватися. Наказ про зарахування її на роботу не був виданий. Трудова книжка не оформлювалася.
Оцініть правомірність ситуації з посиланнями на норми чинного законодавства. Дайте відповідь на такі питання:
Чи виникли у даному випадку трудові правовідносини?
У якому випадку та у який строк повинна заповнюватися трудова книжка?
Чи можуть встановлюватися у трудовому договорі додаткові умови праці порівняно із КЗпП України. Якщо так, то які?

Ситуаційне завдання 28
65-річний Ковальов С.С., який отримує пенсію за віком, звернувся до районного центру зайнятості за сприянням у пошуку підходящої роботи. Працівник центра зайнятості повинен обґрунтовано вирішити такі питання:
1. Чи необхідно надавати Ковальову С.С. статус безробітного. Хто має право на отримання такого статусу.
2. Чи має право Ковальов СС. на отримання допомоги по безробіттю.

Ситуаційне завдання 29
Малишев І.І. перебував у трудових правовідносинах з відповідачем. З 01.07.2005 по 08.09.2014 працював на посаді будівельником в компанії «Житлобуд». Наказом № 38-к від 08.09.2014 р. був звільнений з займаної посади за власним бажанням. Але до теперішнього часу розрахунок з ним не проведено, трудову книжку не видано. Малишев І.І. звернувся до Вас за допомогою.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1. Чи правомірні дії адміністрації роботодавця.
2. Які права у цій ситуації має Малишев І.І.
3. Куди може Малишев І.І. звернутися з метою захисту своїх прав.

Ситуаційне завдання 30
Самсонова Н.М. подала позов до місцевої церкви про поновлення на роботі. В позовній заяві вона зазначала, що працювала з 20.12.2005 по 15.08.2015 рр. співачкою у церковному хорі і була звільнена за п.1. ст. 40 КЗпП України за скороченням чисельності штату. Таке звільнення позивачка вважає незаконним и мотивує свої заперечення. Суддя відмовив Самсоновій Н.М. в прийнятті позову мотивуючи тим, що відповідно до п.3. ст. 35. Конституції України церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави і такі спори повинні розглядатись не судами, а виконавчими органами релігійних організацій.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1. Чи підлягає даний спір розгляду у суді.
2. Що виступає предметом позову у цій ситуації.
3. Які права у цій ситуації має Самсонова Н.М.

Ситуаційне завдання 31
Іваненко М.П. працював у суб’єкта підприємницької діяльності
· фізичної особи Буєва М.М. на підставі трудового договору з 20хх по 20хх рік. При звільненні Іваненко М.П. з’ясувалося, що Буєв М.М. трудову книжку на нього не заповнював. Тоді громадянин Іваненко М.П. звернувся до суб’єкта підприємницької діяльності
· фізичної особи Буєва М.М. з проханням внести запис у трудову книжку про зазначений період роботи, але той відмовив у цьому, посилаючись на те, що трудові книжки ведуться тільки на працівників, які працюють на підприємствах, установах, організаціях. У нього є немає бланків трудових книжок, він не знає як правильно їх оформляти.
Оцініть правомірність ситуації з посиланнями на норми чинного законодавства. Дайте відповідь на такі питання:
1. Які правовідносини були між Іваненко М.П. та Буєвим М.М.Хто має зробити йому запис у трудовій книжці, як працівнику.
2. Як необхідно засвідчити такий запис.
3. Яким чином Іваненко М.П. може отримати запис у трудову книжку за умов, що роботодавець не погоджується на її заповнення.

Ситуаційне завдання № 32
Аудитор Морозова К.Д. була звільнена з підприємства за п. 1 ст. 40 КЗпП України (у зв’язку з його ліквідацією). Вона звернулась до центру зайнятості для пошуку роботи і реєстрації її як безробітної, їй запропонували роботу бухгалтера. Вона відмовилась, вважаючи, що місце цієї роботи хоч і знаходиться у межах міста, але надто віддалене від її місце проживання та заробітна плата значно нижче ніж на попередній роботі. Інших пропозицій служба зайнятості не надала.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1. Який порядок вивільнення працівників у разі ліквідації підприємства і які матеріальні гарантії їх надаються.
2. Які документи необхідно надати для реєстрації у службі зайнятості.
3. Чи можна вважати запропоновану Морозовій К.Д. роботу підходящою.

Ситуаційне завдання 33
15-річний Дорошенко Л.П., отримавши згоду батьків на влаштування на роботу та звернувшись до центру зайнятості за допомогою у влаштуванні на роботу. Дорошенко Л.П. був направлений на підприємство за рахунок встановленої виконкомом міської ради броні. Однак директор підприємства відмовився прийняти підлітка, мотивуючи відмову тим, що на підприємству дорослі робітники зайняті неповний робочий день, а для неповнолітніх взагалі немає роботи.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
Чи правомірні дії директора підприємства.
Чи є направлення на роботу центру зайнятості обов’язковим для керівника підприємства.
На яких роботах можна застосовувати працю неповнолітніх.

Ситуаційне завдання 34
Власник приватного підприємства «Агат» видав розпорядження, в якому передбачено наступне:
1) для всіх працівників підприємства вводиться контрактна форма трудового договору;
2) начальнику відділу кадрів попередити у 2-тижневий термін працівників і укласти з ними контракти;
3) при відмові укласти контракт звільнення проводити по п. 1 ст. 40 КЗпП України;
4) передбачити у контрактах повну матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству;
5) строк контракту встановити 1 рік.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства оцініть положення розпорядження власника підприємства.

Ситуаційне завдання 35
Студент 4-го курсу денної форми навчання Харківського інституту банківської справи Богатирьов М.О. у вільний від навчання час вирішив влаштуватися помічником економіста у банк «РПБ». Оскільки трудової книжки у Богатирьова М.О. не було, у відділ кадрів його оформили на роботи та заповнили трудову книжку.
Посилаючись на норми чинного законодавства дайте відповідь на такі питання:
1. Чи має право студент Богатирьов М.О. працювати у вільний від навчання час.
2. Який вид трудового договору може бути укладено зі студентом. Які його особливості.
3. Чи може бути оформлена трудова книжка на Богатирьова М.О.

Ситуаційне завдання 36
При прийнятті на роботу завідуючим складом Сидоренку П.М., директор заводу запропонував йому надати до відділу кадрів паспорт, трудову книжку, диплом про закінчення ВНЗ, ідентифікаційний код, характеристику з останнього місця роботи, довідку про забезпечення Сидоренко П.М. і його сім’ї житловою площею і довідку про стан здоров’я. Коли претендент на посаду приніс потрібні документи, то директор відмовив йому у прийнятті на роботу у зв’язку із тим, що в нього є тільки диплом про закінчення технікуму і прописаний він у передмісті та потребує поліпшення житлових умов.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
Чи правомірна відмова Сидоренку П.М. у прийнятті на роботу.
Які документи необхідні для прийняті на роботу завідуючим складом.
Який загальний порядок прийняття на роботу.

Ситуаційне завдання 37
Слюсар автопарку Крижанов П.П. був призваний до армії 15 травня 20хх року. Через місяць 15 червня цього ж року він повернувся в автопарк у зв’язку із тим, що він був звільнений від служби у армії за станом здоров’я. Але на його місце вже було прийнято працівника. Саме з цих причин у прийомі на роботу Крижанову П.П. було відмовлено. Громадянин не погодився з рішенням адміністрації та подав до суду позовну заяву до поновлення його на роботі.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1.Чи правомірні вимоги позивача.
2. Які наслідки тягне за собою звільнення у зв’язку з призивом на військову службу.
3. Як адміністрація мала оформити трудові відносини з працівником, якого прийняли на посаду Крижанова П.П.

Ситуаційне завдання 38
Менеджер Савченко В.В. був звільнений з роботи за ініціативою адміністрації у зв’язку із отриманням повістки до воєнкомату для проходження військової служби у збройних силах України. На місце Савченко В.В. була прийнята Іванова Н.М. Але, згодом з’ясувалося, що Савченко В.В. звільнений від проходження військової служби у зв’язку зі станом здоров’я. Савченко В.В. звернувся до відділу кадрів із заявою про поновлення його на посаді менеджера на що отримав відмову адміністрації. Мотивом для відмови був той факт, що прийнята на роботу Іванова Н.М. була вагітна, крім того вона добре виконувала покладні на неї трудові обов’язки. Савченко В.В. не погодився із даним рішенням і звернувся до суду для вирішення спору.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
Чи є обґрунтованими дії адміністрації.
Чи користується Іванова Н.М. пільгами при звільнені з роботи, якщо так то якими.
Яке рішення має прийняти суд.

Ситуаційне завдання 39
У правилах внутрішнього трудового розпорядку Товариства з обмеженою відповідальністю «Ісіда» було передбачено, що тривалість робочого часу протягом тижня для працівників які працюють на підставі трудового договору встановлюється 35 годин, а для учасників товариства 45 годин. Для жінок, які мають дітей віком до 14 років, робочий день скорочується на 1 годину, оплата праці проводиться за фактично відпрацьований час. В осінньо-зимовий період підприємство працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, у весняно-літній
· шестиденного робочого тижня.
Прокоментуйте вказані положення Правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Ісіда» з точки зору їх відповідності чинному законодавству України.

Ситуаційне завдання 40
Стоколяс О.Л. працював пекарем у приватному підприємстві «Надія». Відпрацювавши рік, він вимагав надання відпустки. Адміністрація підприємства йому відмовила посилаючись на те, що підприємство приватної форми власності, а відпустки надаються у державних, підприємства, установах, організаціях.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1. Чи залежить реалізація норм законодавства про відпустки від форми власності роботодавця.
2. Чи може адміністрація підприємства відмовити у наданні щорічної основної відпустки.
3. Чи має право Стоколяс О.Л. на відпустку, як що так то у якому порядку вона надається та яка її тривалість.

Ситуаційне завдання 41
Щербаков О.В. працював бухгалтером у приватному підприємстві «Зоря», а заробітну плату йому нараховували з розрахунку окладу касира. Щербаков О.В. звернувся до адміністрації з проханням про виплату йому різниці в окладах, оскільки оклад бухгалтера більше ніж у касира. Директор підприємства йому відмовив пояснюючи тим, що при влаштуванні на роботу він знав про умови оплати праці, зокрема про те, що він буде виконувати обов’язки бухгалтера, а отримувати заробітну плату касира.
1. Допоможіть Щербакові О.В. з’ясувати свої права у частині оплати праці.
2. До яких органів може звернутися працівник для вирішення спору.

Ситуаційне завдання 42
Головний економіст заводу «Станк» подав директору доповідну записку, в якій з метою стимулювання праці інженерно-технічних працівників, від результатів праці яких залежить ритмічність роботи всього заводу, запропонував наступне. Останнім оплачувати не весь посадовий оклад, а лише ту його частину яка відповідає мінімальному розміру заробітної плати, частину, що залишається виплачувати у кінці кварталу разом з премією, за умов, якщо працівники будуть сумлінно виконувати свої обов’язки, а завод виконає планові показники.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1. Який порядок встановлення посадових окладів і виплат заробітної плати.
2. Чи правомірні пропозиції головного економіста.
3. Які види заохочень можуть бути передбачені для працівників на заводі.

Ситуаційне завдання 43
Монтажник Яровий О.О. неодноразово порушував вимоги інструкції з охорони праці. 10 березня поточного року начальник будівельного управління, побачив, що Яровий О.О. при розбиранні лісів на третьому поверсі будинку не користується монтажним поясом. За це монтажнику було оголошено догану. Тим же наказом була оголошена догана начальнику дільниці, де працював Яровий О.О., за те, що не забезпечує виконання правил з охорони праці.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
Чи правомірні дії начальника будівельного управління.
Яку відповідальність може бути застосовано до порушника інструкції з охорони праці.

Ситуаційне завдання 44
Працівник відділу хімічних речовим заводу «Харчових кислот» звернувся до адміністрації із заявою про заміну спецодягу і просив видати йому новий одяг у зв’язку із закінченням строку користування. Начальник відділу охорони праці та головний бухгалтер відмовили Зуєву М.М. у задоволені його вимог. Свою відмову керівництво мотивувало тим, що строк користування спецодягу не закінчився (при підрахунку цього строку було виключено час перебування Зуєва М.М. у відпустці та у відрядженні).
Оцініть ситуацію з огляду на норми чинного законодавства. Дайте відповідь чи правомірна вимога працівника Зуєва М.М.

Ситуаційне завдання 45
Лаптева О.М. звернулася до суду з вимогою до заводу і директора заводу Ковтуна Н.П. про визнання необґрунтованою відмови у прийняття на роботу і відшкодуванні моральної шкоди. Вона послалася на те, що їй було обіцяне влаштування на заводі. На момент пред’явлення позову до суду на заводі були вакантні посади, відповідно до її спеціальності і кваліфікації, однак їй відмовили в прийнятті на роботу.
На думку Лаптевої О.М., причиною відмови стали неприязні стосунки, які склались з директором заводу через те, що вона протягом тривалого часу наполягає на працевлаштуванні її на заводі при наявності вакантних робочих місць.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
Якому органу підвідомчий даний спір.
Яким має бути рішення у даній ситуації.
Чи має право позивачка на відшкодування моральної шкоди.

Ситуаційне завдання 46
Колектив дитячого садочка «Лелека» заводу «Тяжмаш» звернувся з вимогою до керівництва заводу про виплату заборгованості по заробітній платі за останні 5 місяців. Для вирішення спору була створена примирна комісія, до складу якої увійшли директор дитячого садочка та бухгалтер заводу, однак протягом тижня рішення комісією прийнято не було. Працівники дитячого садочка оголосили батькам дітей про те, що дитячий садочок працювати не буде у зв’язку зі страйком.
Обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного законодавства дайте відповіді на такі питання:
1. Чи правомірне рішення працівників дитячого садочка про проведення страйку.
2. Який порядок проведення страйку.


Приложенные файлы

  • doc 18041367
    Размер файла: 127 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий