test_5

ТЕСТ 5
1. Українська мова належить до групи:
а) романських мов
б) германських мов
в) слов’янських мов

2. Граматично правильною формою звертання є:
а) високоповажний колега Грищенко
б) дорогий друже Петро
в) шановний пане професоре

3. Позначте рядок, у якому вжито правильну форму іменника:
а) двадцять два роки
б) дев’яносто чотири метра
в) три літра

4. Дотримано правил милозвучності в рядку:
а) треба ввімкнути сигналізацію
б) через ввімкнення сигналізації
в) після увімкнення сигналізації

5. В обох словах рядка спрощення в групах приголосних позначається на письмі:
а) безжаліс..но, аген..ство
б) вартіс..ний, шіс..надцять
в) корис..ний, пристрас..ний

6. У якому рядку обидва слова написані правильно?
а) духмяний, арф’яр
б) медв’яний, миш’як
в) коньюнктура, свято

7. Оберіть правильний варіант написання обох слів іншомовного походження:
а) інциндент, безпрецендентний
б) інцидент, безпрецедентний
в) інцедент, безпрецидентний

8. Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння прикметників:
а) найсумлінніший
б) найбільш сумлінніший
в) самий сумлінний

9. Оберіть правильну форму присвійного прикметника:
а) батьковий друг
б) батьків друг
в) батьківський друг
10. Граматично правильною формою родового відмінка числівника шістсот є:
а) шестиста
б) шістьохсот
в) шестисот

11. Оберіть варіант, у якому речення записане без помилок:
а) Якщо він не має совісті, то й говорити з ним немає про що.
б) Якщо він немає совісті, то й говорити з ним немає про що.
в) Якщо він не має совісті, то й говорити з ним не має про що.

12. Оберіть граматично правильну форму наказового способу:
а) давайте підемо
б) пішли
в) ходімо

13. У якому рядку вжито невластиву українській мові форму дієприкметника:
а) бувший співробітник
б) обговорене питання
в) пожовкла трава

14. Оберіть граматично правильну конструкцію:
а) згідно указу
б) згідно до указу
в) згідно з указом

15. Доберіть синонім до слова легітимний:
а) формальний
б) службовий
в) законний

16. Оберіть правильне написання російського прізвища:
а) Сергеєв
б) Сергієв
·
в) Сергєєв

17. Оберіть правильний варіант:
а) ціннісна політика
б) цінова політика
в) оціночна політика

18. Потребує редагування словосполучення:
а) попередити правопорушення
б) уникнути правопорушення
в) запобігти правопорушенню

19. Доберіть український відповідник до російського словосполучення неопровержимое доказательство:
а) неспростовний доказ
б) неправдивий доказ
в) неупереджений доказ

20. Оберіть рядок, у якому обидва слова написані правильно:
а) коли-небудь, абикуди
б) хтознащо, абияк
в) будь-куди, якнебудь

21. Оберіть варіант, у якому розділові знаки поставлені правильно:
а) Українці обстоюють європейські цінності: свободу, і гідність, і цінність людини.
б) Українці обстоюють європейські цінності – свободу і гідність, і цінність людини.
в) Українці обстоюють європейські цінності – свободу і гідність і цінність людини.

22. Який сполучник НЕ можна вжити в складнопідрядному реченні з підрядним причини Вони спізнилися на засідання, Київ стояв у десятибальних заторах?
а) бо
б) оскільки
в) так як

23. Скільки ком потрібно поставити в наведеному нижче реченні?
Цей указ звичайно покладає на нас певні обов’язки за виконанням яких стежитимуть відповідні органи.
а) одну
б) дві
в) три

24. З-поміж функціональних стилів української мови актуальним для професійної діяльності державного службовця є:
а) офіційно-діловий стиль
б) науковий стиль
в) публіцистичний стиль

25. Успіх ділової телефонної розмови ґрунтується на:
а) комунікабельності, тактовності, доброзичливості відповідача
б) зрозумілості реплік, повторах ключової інформації й контролі зворотного зв’язку
в) диктуванні інформаційного повідомлення під запис

15

Приложенные файлы

  • doc 18036900
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий