Dokument_Microsoft_Word


1-блок
1)Мұнайды бастапқы өңдеу сатысы бұл
тікелей айыру
вакуумды айыру
термиялық крекинг
сілтілік тазарту
селективті тазарту
2)Мұнайды екінші қайтара өңдеу сатысы бұл
вакуумды айыру
тікелей айыру
термиялық крекинг
сілтілік тазарт
селективті тазарту
3)Жанармай фракцияларының шығымын арттыратын мұнайды өңдеу тәсілі бұл
термиялық крекинг
тікелей айыру
вакуумды айыру
сілтілік тазарту
селективті тазарту
4)Қалдық майларды мұнайды өңдеудің келесі сатысынан кейін алады
вакуумды өңдеуден алынған жартылай гудронды крекинг-үдерістен өткізген соң
гидрореформингтен соң
гидрокрекингтен соң
парафинсыздандыру
платформингтен соң
5)427оС температурада және сирету 5,3-7,3 МПа болғанда өтетін мұнайды өңдеу үдерісі қалай аталады?
вакуумды айыру
каталитикалық крекин
тікелей айыру
гидрокрекинг
термиялық крекинг
6)Нәтижесінде жоғарғы температурада қайнайтын фракциялардың ауыр молекулалары бөлінетін мұнайды өңдеу үдерісі қалай аталады?
крекинг үдерісі
вакуумды айыру
тікелей айыру
адсорбционды тазарт
парафинсыздандыру
7)427оС температурада және қалыпты атмосфералық қысымда өтетін мұнайды өңдеу үдерісі қалай аталады?
тікелей айыру
вакуумды айыру
крекинг үдерісі
адсорбционды тазарту
парафинсыздандыру
8)Сутегінің қысымы 15-20 МПа және температура 370-450оС болғанда алюмокобольтмолибден катализаторының қатысуымен өтетін мұнайды өңдеу үдерісі қалай аталады
гидрокрекинг
термиялық крекинг
каталитикалық крекин
тікелей айыру
вакуумды айыру
9)2-5 МПа қысым және 500-550 о С температурада өтетін мұнайды өңдеу үдерісі қалай аталады?
термиялық крекинг
вакуумды айыру
каталитикалық крекинг
гидрокрекинг
парафинсыздандыру
10)450-525оС температурада және қысымы 0,15 МПа болғанда алюмосиликаттар және басқа металлдардың тотықтарының катлизаторының қатысуымен өтетін мұнайды өңдеу үдерісі қалай аталады
каталитикалық крекинг
вакуумды айыру
термиялық крекинг
гидрокрекинг
парафинсыздандыру
11)480-540оС температурада және сутегінің қысымы 2…4 МПа болғанда молибден катализаторының қатысуымен өтетін мұнайды бастапқы өңдеуден шыққан өнімдерін өңдеу үдерісі қалай аталады?
гидрориформинг
вакуумды айыру
ультрафильтрлеу
парафинсыздандыру
термиялық крекинг
12)480-540оС температурада және сутегінің қысымы 2…4 МПа болғанда платина катализаторының қатысуымен өтетін мұнайды бастапқы өңдеуден шыққан өнімдерін өңдеу үдерісі қалай аталады
платформинг
вакуумды айыру
ультрафильтрлеу
парафинсыздандыру
термиялық крекинг
13)Термиялық крекингті не үшін қолданады
төмен сапалы бензин алу үшін
жоғары сапалы бензин алу үшін
жоғары сапалы дизель отынын алу үшін
төмен сапалы дизель отынын алу үшін
мотор майын алу үшін
14)Гидрокрегингпен алынатын бензиннің ерекшелігін атаңыз
құрамында күкірттің және металлдың көп болуы
бензин қосымша тазартуды қажет етеді
құрамында күкірттің және металлдың азболуы
жоғары октан санды бензин
төменгі октан санды бензин
15)Физикалық (атмосфералық) өңдеуден кейінгі бензиннің шығымы
25% дейін
30% дейі
35% дейін
40% дейін
55% дейін
16)Мұнайды бастапқы өңдеу сатысы бұл
тікелей айыру
вакуумды айыру
термиялық крекинг
сілтілік тазарту
селективті тазарту
17)Мұнайды екінші қайтара өңдеу сатысы бұл
вакуумды айыру
тікелей айыру
термиялық крекинг
сілтілік тазарту
селективті тазарту
2-блок
1)Жанармай фракцияларын кейбір арнайы таңдалынатын сұйықтарды іріктеп ерітушілік қабілеттілігіне негізделген тазартуды атаңыз.
селективті тазарту
гидротазарту
адсорбциондық тазарту
тікелей айыру
вакуумды айыру
2)Жанармай фракцияларын оларды сутегімен қалпына келтіру жолымен азот, күкірт қосылыстарынан тазарту үдерісі қалай аталады
гидротазарту
адсорбциондық тазарту
селективті тазарту
тікелей айыру
вакуумды айыру
3)Фракцияларды асфальт-смолалы заттардан және қанықпаған көмірсутектерден бірінші күкірт қышқылымен, артынан ағартқыш балшығы арқылы сүзгіден өткізіп кезектеп өңдеу жолымен тазарту үшін қолданылатын тазарту тәсілін атаңыз
қышқылдық-түйісулік тазарту
сілтілік тазарту
қышқылдық-сілтілік тазарту
парафинсыздандыру
селективті тазарту
4)Фракцияларды органикалық қышқылдар мен қышқылы бар қосылыстардан тазарту үшін қолданылатын тазарту түрін атаңыз
сілтілік тазарту
тура айыру
қышқылдық-түйісулік тазарту
гидрокрекинг
парафинсыздандыру
5)Жанармай және май фракцияларын тізбектеп өңдеуге: күкірт қышқылымен – натрий сілтісімен – сумен жуу – кептіру негізделген тазарту үдерісі қалай аталады?
қышқылдық-сілтілік тазарту
сілтілік тазарту
селективті тазарту
қышқылдық-түйісулік тазарту
гидрокрекинг
6)Жанармай фракцияларын пропанмен араластырып және артынан алкан көмірсутектерін азайту мақсатымен сүзгіден өткізіп тазарту тәсілін атаңыз.
парафинсыздандыру
қышқылдық-түйісулік тазарту
гидрогенизациялау
адсорбциондық тазарту
платформинг
7)Жанармай фракцияларын суытып және артынан алкан көмірсутектерін азйту мақсатымен сүзгіден өткізіп тазарту тәсілін атаңыз
парафинсыздандыру
қышқылдық-түйісулік тазарту
гидрогенизациялау
адсорбциондық тазарту
платформинг
8)Жанармай фракцияларын селективті ерітушілер, смола, қышқылдық қосылыстарды азайту мақсатымен ағартқыш балшығы арқылы сүзгіден өткізіп тазарту тәсілін атаңыз.
адсорбциондық тазарту
ультрафильтрлеу
гидрогенизациялау
парафинсыздандыру
платформинг
9)Ең көп тараған тазартуды атаңыз
сілтілік тазарту
қышқылдық тазарту
отттекті тазарту
сілтілік-қышқылдық тазарту
азоттық тазарту
10)Гидротазартуға катализатор ретінде қандай затты қолданады?
сутегі
күкірт
ағартқыш балшық
натрий сілтісі
азот сілтісі
11)Отынды карбидпен араластырып, және артынан оны сүзгіден өткізу арқылы дизель отынының фракцияларын тазарту тәсілін атаңы
парафинсыздандыру
адсорбциондық тазарту
ультрафильтрлеу
гидрогенизациялау
платформинг
12)Қышқылдық-сілтілік тазартуға катализатор ретінде қандай затты қолднады
натрий сілтісі
сутегі
күкірт
ағартқыш балшық
азот сілтісі
13)Қышқылдық-сілтілік тазарту фракцияларды қандай зиянды заттардан тазарту үшін қолданылады
асфальт-смолалы заттардан және қанықпаған көмірсутектерден
алкан көмірсутектерінен
органикалық қышқылдар мен қышқылы бар қосылыстарда
азот, күкірт қосылыстарынан
селективті ерітушілер, смола, қышқылдық қосылыстардан
14)Сілтілік тазарту фракцияларды қандай зиянды заттардан тазарту үшін қолданылады
органикалық қышқылдар мен қышқылы бар қосылыстардан
алкан көмірсутектерінен
асфальт-смолалы заттардан және қанықпаған көмірсутектерден
азот, күкірт қосылыстарынан
селективті ерітушілер, смола, қышқылдық қосылыстардан
15)Гидротазарту фракцияларды қандай зиянды заттардан тазарту үшін қолданылады?
азот, күкірт қосылыстарынан
органикалық қышқылдар мен қышқылы бар қосылыстардан
алкан көмірсутектерінен
асфальт-смолалы заттардан және қанықпаған көмірсутектерден
селективті ерітушілер, смола, қышқылдық қосылыстардан
16)Жанармай фракцияларын кейбір арнайы таңдалынатын сұйықтарды іріктеп ерітушілік қабілеттілігіне негізделген тазартуды атаңыз.
селективті тазарту
гидротазарту
адсорбциондық тазарту
тікелей айыру
вакуумды айыру
17Жанармай фракцияларын оларды сутегімен қалпына келтіру жолымен азот, күкірт қосылыстарынан тазарту үдерісі қалай аталады?
гидротазарту
адсорбциондық тазарту
селективті тазарту
тікелей айыру
вакуумды айыру
3блок
1Бензиннің булануы қандай көрсеткіштермен сипатталады?
фракциялық құрамы және қаныққан будың қысымы
күкірт мөлшері және қаныққан будың қысымы
қышқылдығы және фракциялық құрамы
индукциялық мезгіл және фракциялық құрамы
октан саны және қаныққан будың қысымы
2Бензиннің қаныққан буының қысымының стандартпен белгіленген мөлшері – 35-70кПа, сынағанда 25 кПа бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді
қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейді
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштың жұмысында үзілістер болады
қозғалтқыштың қуаттылық көрсеткіштері жақсарады
қозғалтқыштың алғырлығы жақсарады
қозғалтқыштың ПӘК артады
3 Бензиннің қаныққан буының қысымының стандартпен белгіленген мөлшері – 35-70кПа, сынағанда 85 кПа бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштыңжұмысында үзілістер болады
қозғалтқыш цилиндрінің толу еселігі артады
қозғалтқыштың қуаттылық көрсеткіштері жақсарады
қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейді
қозғалтқыштың ПӘК артады
4 Бензиннің қаныққан буының қысымының стандартпен белгіленген мөлшері – 35-70кПа, сынағанда 85 кПа бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
қозғалтқыш цилиндрінің толу еселігі кемиді
қозғалтқыш цилиндрінің толу еселігі артады
қозғалтқыштың қуаттылық көрсеткіштері жақсарады
қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейді
қозғалтқыштың ПӘК артады
5 Бензиннің қаныққан буының қысымының стандартпен белгіленген мөлшері – 35-70кПа, сынағанда 85 кПа бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
қыздырылған қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейді
қыздырылған қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері жақсарад
қозғалтқыш цилиндрінің толу еселігі артады
қозғалтқыштың қуаттылық көрсеткіштері жақсарады
қозғалтқыштың ПӘК артады
6 10 % бензин фракциясының булану температурасы сынағанда 35оС, стандартпен бекітілген мөлшері 65оС аспайды, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
қыздырылған қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейд
қыздырылған қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері жақсарады
қозғалтқыш цилиндрінің толу еселігі артады
қозғалтқыштың қуаттылық көрсеткіштері жақсарады
қозғалтқыштың ПӘК артады
7 10 % бензин фракциясының булану температурасы сынағанда 35оС, стандартпен бекітілген мөлшері 65оС аспайды, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
суық қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері жақсарады
қозғалтқыш цилиндрінің толу еселігі артады
қозғалтқыштың қуаттылық көрсеткіштері жақсарады
суық қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейді
қозғалтқыштың ПӘК артады
8 10 % бензин фракциясының булану температурасы сынағанда 35оС, стандартпен бекітілген мөлшері 65оС аспайды, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштыңжұмысында үзілістер болады
қозғалтқыш цилиндрінің толу еселігі артады
қозғалтқыштың қуаттылық көрсеткіштері жақсарады
суық қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейді
қозғалтқыштың ПӘК артады
9 10 % бензин фракциясының булану температурасы сынағанда 85оС, стандартпен бекітілген мөлшері 65оС аспайды, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
суық қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейді
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштың жұмысында үзілістер болады
суық қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері жақсарады
қозғалтқыштың қуаттылық көрсеткіштері жақсарады
қозғалтқыштың ПӘК артады
10 50 % бензин фракциясының булану температурасы сынағанда 105оС, стандартпен бекітілген мөлшері 115оС аспайды, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
қозғалтқышты қыздыру уақыты кемиді
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштың жұмысында үзілістер болады
қозғалтқыштың алғырлығы төмендейді
суық қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейді
қозғалтқыштың ПӘК кемиді
11 50 % бензин фракциясының булану температурасы сынағанда 105оС, стандартпен бекітілген мөлшері 115оС аспайды, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
қозғалтқыштың алғырлығы жақсарады
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштың жұмысында үзілістер болады
қозғалтқыштың алғырлығы төмендейді
суық қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейді
қозғалтқыштың ПӘК кемиді
12 50 % бензин фракциясының булану температурасы сынағанда 105оС, стандартпен бекітілген мөлшері 115оС аспайды, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
иінді біліктің айналу жиілігі аз болғанда қозғалтқыштың жұмысы тұрақты болады
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштың жұмысында үзілістер болады
қозғалтқыштың алғырлығы төмендейді
суық қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейді
қозғалтқыштың ПӘК кемиді
13 50 % бензин фракциясының булану температурасы сынағанда 135оС, стандартпен бекітілген мөлшері 115оС аспайды, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
қозғалтқыштың алғырлығы төмендейді
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштың жұмысында үзілістер болады
қозғалтқыштың қуаттылық көрсеткіштері жақсарады
суық қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері жақсарады
қозғалтқыштың ПӘК артады
14 50 % бензин фракциясының булану температурасы сынағанда 135оС, стандартпен бекітілген мөлшері 115оС аспайды, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
қозғалтқышты қыздыру уақыты артады
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштыңжұмысында үзілістер болады
қозғалтқыштың алғырлығы жақсарады
суық қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері жақсарады
қозғалтқыштың ПӘК артады
15 Булану индексін есептеу үшін қандай көрсеткіштердің мәндерін қолданады?
қаныққан будың қысымы және 70оС температурада буланған бензиннің көлемі
қаныққан будың қысымы және 100оС температурада буланған бензиннің көлемі
қаныққан будың қысымы және 180оС температурада буланғанбензиннің көлемі
қаныққан будың қысымы және 10% буланған бензиннің көлеміндегі температурасы оС
қаныққан будың қысымы және 50% буланған бензиннің көлеміндегі температурасы оС
16 Бензиннің булануы қандай көрсеткіштермен сипатталады?
фракциялық құрамы және қаныққан будың қысымы
күкірт мөлшері және қаныққан будың қысымы
қышқылдығы және фракциялық құрамы
индукциялық мезгіл және фракциялық құрамы
17 Бензиннің қаныққан буының қысымының стандартпен белгіленген мөлшері – 35-70кПа, сынағанда 25 кПа бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер тетеді?
қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейді
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштың жұмысында үзілістер болады
қозғалтқыштың қуаттылық көрсеткіштері жақсарады
қозғалтқыштың алғырлығы жақсарады
қозғалтқыштың ПӘК артады
4Блок
1 Октан саны нені сипаттайды?
детонациялық қасиеттерді
коррозиялық қасиеттерд
күйетүзуді
отынның улылығын
тұрақтылықты
2 Отынның октан санын қандай тәсілдермен бағаланады?
моторлы, зерттегіш және жол тәсілдерімен
моторлы, зерттегіш және есептеу тәсілдерімен
есептеу, зерттегіш жәнежол тәсілдерімен
моторлы, есептеу және жол тәсілдерімен
моторлы және есептеу тәсілдерімен
3 Отынның октан санын бірцилиндрлі УИТ-85 қондырғысында қала жағдайында жеңіл көліктің жұмысын модельдеу арқылы анықтау тәсілі қалай аталады?
зерттеу
моторлы
есептеу
жол
тәжірибелік
4 Отынның октан санын бірцилиндрлі УИТ-85 қондырғысында үлкен және ұзақ жүктемелермен жүк көлігінің жұмысын модельдеу арқылы анықтау тәсілі қалай аталадs
моторлы
зертте
есептеу
жол
тәжірибе
5 Отынның октан санын автомобильді стандартты трассада қозғалу уақытында арнайы жабдықталған қозғалтқышқа орналастырылған детанометрінің көмегімен анықтау тәсілі қалай аталады?
жол
моторлы
зерттеу
есептеу
тәжірибе
6 Октан санын арттыру тәсілдеріне жататындар:
отынның фракциялық және жеке құрамын өзгерту
отынның топтық және фракциялық құрамын өзгерту
отынның фракциялық және элементтік құрамын өзгерту
отынның элементтік және топтық құрамын өзгерту
отынның жеке құрамын өзгерту
7 Октан санын арттыру үшін отынға қандай заттарды енгізеді
металлосодержащих антидетонаторов
күкірт қосылыстарын
азот қосылыстарын
қанықпаған көмірсутектерді
тотықтыру блокирататорларын
8 Октан санын арттыру үшін отынға қандай заттарды енгізеді
ароматты көмірсутектерін, мысалы бензол қосылыстарын
күкірт қосылыстарын
азот қосылыстарын
қанықпаған көмірсутектерді
тотықтыру блокирататорларын
9 Отын-ауа қоспасының қалыпты жануы кезінде жану камерасында отнынның жану жылдамдығын көрсетіңіз.
20-30 м/с
5 м/с
500 м/с
2000-2500 м/с
250 м/с
10 Отын-ауа қоспасының детонациялық жануы кезінде жану камерасында отнынның жану жылдамдығын көрсетіңіз
2000-2500 м/с
5 м/с
500 м/с
20-30 м/с
250 м/с
11 Сөйлемді толықтырыңыз.
Бір отынның ....
моторлы және зерттеу тәсілдерімен анықталған октан сандары бір-біріне тең болуы немесе өзгеше болуы мүмкін
моторлы және зерттеу тәсілдерімен анықталған октан сандары өзара тең болады
моторлы тәсілмен анықталған октан саны зерттеу тәсілімен анықталған октан саны артық болады
моторлы тәсілмен анықталған октан саны зерттеу тәсілімен анықталған октан саны кем болады
моторлы тәсілмен анықталған октан саны зерттеу тәсілімен анықталған октан санынан не артық, не кем болуы мүмкін
12 Детонациялық жанудың негізгі себебін көрсетіңіз.
тұтану алдындағы реакция кезінде жинақталған тотыққан қосылыстардың көп мөлшерінің болуы
тұтану алдындағы реакция кезінде жинақталған тотыққан қосылыстардың аз ғана мөлшерінің болуы
бензинде жинақталған қанықпаған көмірсутектердің көп мөлшерінің болуы
бензинде жинақталған қанықпаған көмірсутектердің аз ғана мөлшерінің болуы
бензинде жинақталған күкірт қосылыстарының көп мөлшерінің болуы
13 Жұмыс қоспасының детонациялық жануына әсер ететін қозғалтқыштың маңызды құрылымдық көрсеткішін атаңыз
қозғалтқыштың қысылу дәрежесі
иінді біліктің айналу жиілігі
таратушы біліктің айналу жиілігі
қозғалтқышты суыту тәсілі
тұтануды басып озу бұрышы
14 Қатты қызған тетіктердің жану камерасында баяу жанатын күйенің пайда болуы неге әсер береді?
отынның калильді жануына
отынның детонациялық жануына
қозғалтқыштың қатаң жұмысына
отынның қалыпты жануына
отынның толық жануына
15 Егер сынағанда октан санының мәні 90, ал стандарт бойынша 98 болса, бұл қозғалтқышқа қандай әсер береді?
отынның шығынын арттырады
пайдаланылған газдардың улылығын төмендетеді
отынның шығынын кемітеді
қозғалтқыштың қуатын арттырады
қозғалтқыштың қызмет мерзімін арттырады
16 Октан саны нені сипаттайды
детонациялық қасиеттерді
коррозиялық қасиеттерд
күйетүзуді
отынның улылығын
тұрақтылықты
17 Отынның октан санын қандай тәсілдермен бағаланады
моторлы, зерттегіш және жол тәсілдерімен
моторлы, зерттегіш және есептеу тәсілдерімен
есептеу, зерттегіш жәнежол тәсілдерімен
моторлы, есептеу және жол тәсілдерімен
моторлы және есептеу тәсілдерімен
5Блок
1 Сөйлемді толықтырыңыз.
Бензиннің тығыздығы ... әсер етпейді.
карбюратордағы отынның булануына
карбюратордағы отынның мөлшерленуіне
жану камерасында отынның жану жылдамдығына
карбюратор тетіктерінің тозуына
карбюратордағы отынның тұтануының сапасына
2)Сөйлемді толықтырыңыз.
Бензиннің коррозиялық агрессивтілігі оның құрамында ... болуына тәуелді.

судың, органикалық қышқылдардың, күкірт қосылыстарының, суда еритін қышқылдар мен сілтілердің
қанықпаған көмірсутектердің, органикалық қышқылдардың, күкірт қосылыстарының, суда еритін қышқылдар мен сілтілердің
күкірт қосылыстарының, суда еритін қышқылдар мен сілтілердің, қанықпаған көмірсутектерді
судың, күкірт қосылыстарының, суда еритін қышқылдар мен сілтілердің, қанықпаған көмірсутектердің
органикалық қышқылдардың, судың, күкірт қосылыстарының, қанықпаған көмірсутектерді
3)Сөйлемді толықтырыңыз.
Қозғалтқышта смола түзу және күйік түзу отынның құрамында ... болуына байланысты
қанықпаған көмірсутектердің
механикалық қоспаларды
оттегінің
азот қосылыстарының
нафтенді көмірсутектердің
4)Сөйлемді толықтырыңыз.
Қозғалтқышта смола түзу және күйік түзу отынның құрамында ... болуына байланысты.
нақты смолалардың
механикалық қоспалардың
оттегінің
азот қосылыстарының
нафтенді көмірсутектерді
5)МССТ бойынша бензиннің құрамында ... болмауға тиісті
суда еритін қышқылдар мен сілтілердің, механикалық қоспалардың, судың
суда еритін органикалық емес қышқылдардың және күкіртқосылыстарының
органикалық қышқылдар мен судың
суда еритін органикалық емес және органикалық қышқылдардың
суда еритін органикалық емес және органикалық қышқылдардың, механикалық қоспалардың, судың
6)Отынның индукциялық мерзімі қандай қасиеттерді сипаттайды
коррозиялық қасиеттерін
бензиннің смолалы заттарды жинауға бейімділігі
бензиннің детонациялық жануына бейімділігі
бензинде бу тығындарының пайда болуына бейімділігі
бензинде бу тығындарының жоғалтуына бейімділігі
7)150 оС температурада ауамен булануынан қалған 100 см3 отынның мг/100см3 өрнектелген қалдығымен сипатталатын бензиннің сапасының көрсеткішін көрсетіңіз.
нақты смолалардың концентрациясы
индукциялық мерзім
күкірттің массалық үлес
мырыштың концентрациясы
қышқылдық
8)0,7 МПа қысыммен 100о С температурада отынның ауамен байланыста тұрып, тотықпай тұрған осы уақытымен сипатталатын бензиннің сапасының көрсеткішін көрсетіңіз.
индукциялық мерзім
нақты смолалардың концентрациясы
күкірттің массалық үлесі
мырыштың концентрациясы
қышқылдық
9)100 см3 отынның құрамындағы қышқылдану реакциясы жүретін барлық өнімдерді бейтараптандыру үшін қажет КОН, мг сілтісінің массасымен анықталатын бензиннің сапасының көрсеткішін көрсетіңіз.
қышқылдық
индукциялық мерзім
нақты смолалардың концентрациясы
күкірттің массалық үлесі
мырыштың концентрациясы
10)Бензиннің құрамында суда еритін қышқылдар мен сілтілердің болдырмаудың негізгі себебін көрсетіңіз
қозғалтқыш тетіктерінің коррозиялық тозуының жоғары болуы
отын шығын көп болуы
пайдаланылған газдың улылығы жоғары болуы
күйік түзуі жоғары болуы
детонациялық тұрақтылығын азайтуы
11)Егр бензиннің құрамында суда еритін қышқылдар мен сілтілер болса
қоректену жүйесінің элементтері коррозиялық тозуы орын алады
қоректену жүйесінің элементтерінде смолалар пайда болады
отын фильтрлері осы заттармен ластанады, бітеліп қалады
отын-ауа қоспасы толығырақ жанады
бұл қозғалтқыштың жұмыс істеу қабілеттілігіне де және шыдаммерзімділігіне де ешқандай әсер етпейді
12)Егер бензиннің құрамында күкірт қосылыстары бол
қозғалтқыш тетіктерінің коррозиялық тозуы орын алады
жағармайдың қызмет мерзімі артады
отын фильтрлері осы заттармен ластанады, бітеліп қалады
отын-ауа қоспасы толығырақ жанады
бұл қозғалтқыштың жұмыс істеу қабілеттілігіне де және шыдаммерзімділігіне де ешқандай әсер етпейді
13)Егер бензиннің құрамында органикалық қышқылдар болс
отынөткізгіштер коррозия өнімдерімен ластанады, бітеліп қалады
қоректену жүйесінің элементтерінде смолалар пайда болады
мотор жағармайының қызмет мерзімі артады
отын-ауа қоспасы толығырақ жанады
қозғалтқыштың жұмыс істеу қабілеттілігіне де және шыдаммерзімділігіне де ешқандай әсер етпейді
14)Егер бензиннің құрамында пассивті күкірт қосылыстары болс
қозғалтқыштың жану камерасының және шығару трактісінің тозуы орын алады
қоректену жүйесінің элементтерінде смолалар пайда болады
отын фильтрлері осы заттармен ластанады, бітеліп қалады
отын-ауа қоспасы толығырақ жанады
қоректену жүйесінің элементтері коррозиялық тозуы орын алады
15)Егер бензиннің құрамында органикалық қышқылдар болса
түсті металлдардан жасалған элементтердің, қоректену жүйесінің коррозиялық тозуы орын алады
қоректену жүйесінің элементтерінде смолалар пайда болады
жағармайдың қызмет мерзімі артады
отын-ауа қоспасы толығырақ жанады
қозғалтқыштың жұмыс істеу қабілеттілігіне де және шыдаммерзімділігіне де ешқандай әсер етпейді
16)Сөйлемді толықтырыңыз.
Бензинің тығыздығы ... әсер етпейді
карбюратордағы отынның булануына
карбюратордағы отынның мөлшерленуіне
жану камерасында отынның жану жылдамдығына
карбюратор тетіктерінің тозуына
карбюратордағы отынның тұтануының сапасына
17)Сөйлемді толықтырыңыз.
Бензиннің коррозиялық агрессивтілігі оның құрамында ... болуына тәуелді
судың, органикалық қышқылдардың, күкірт қосылыстарының, судаеритін қышқылдар мен сілтілерді
қанықпаған көмірсутектердің, органикалық қышқылдардың, күкірт қосылыстарының, суда еритін қышқылдар мен сілтілердің
күкірт қосылыстарының, суда еритін қышқылдар мен сілтілердің, қанықпаған көмірсутектерді
судың, күкірт қосылыстарының, суда еритін қышқылдар мен сілтілердің, қанықпаған көмірсутектердің
органикалық қышқылдардың, судың, күкірт қосылыстарының, қанықпаған көмірсутектердің
6-блок
1)Дизель отынының цетан саны нені сипаттайды
өздігінен тұтану температурасын
тұтану температурасы
тұтану температурасын
от алдыру температурасын
жарқ етіп от алу температурасы
2)Дизель отынының жануы қандай температура мәніне жеткенде басталады?
өздігінен тұтану температурасына
тұтану температурасына
тұтану температурасын
от алдыру температурасына
жарқ етіп от алу температурасын
3)Сөйлемді толықтырыңыз.
От алудың кідіріс кезеңі ..
қозғалтқыштың жұмсақ жұмыс істеген кездегі мерзімінен, қатал жұмыс істеген кездегі мерзімі үлкен
қозғалтқыштың жұмсақ жұмыс істеген кездегі мерзімінен, қатал жұмыс істеген кездегі мерзімі кіші
қозғалтқыштың жұмсақ жұмыс істеген кездегі мерзімімен, қатал жұмыс істеген кездегі мерзімі тең
қозғалтқыштың қатал жұмыс істеуіне әсер етпейді
қозғалтқыштың қатал жұмыс істеуіне айтарлықтай әсер етпейді
4)Сынағанда цетан саны 40 анықтаған, ал стандартты цетан саны 45, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер етеді?
қозғалтқыш тетіктерінің тозуы жоғары
қозғалтқыштың жұмысы жұмсақ болады
қозғалтқыштың қуаты артады
отынның шығыны кемиді
пайдаланылған газдардың улылығы азаяды
5)Сынағанда цетан саны 40 анықтаған, ал стандартты цетан саны 45, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер етеді?
отынның шығыны артады
қозғалтқыштың жұмысы жұмсақ болады
қозғалтқыштың қуаты артады
отынның шығыны кемиді
пайдаланылған газдардың улылығы азаяды
6)Сынағанда цетан саны 40 анықтаған, ал стандартты цетан саны 45, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер етеді?
қозғалтқышты іске қосу қиынырақ болад
қозғалтқыштың жұмысы жұмсақ болады
қозғалтқыштың қуаты артады
отынның шығыны кемиді
пайдаланылған газдардың улылығы азаяды
7)Сынағанда цетан саны 40 анықтаған, ал стандартты цетан саны 45, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер етеді?
қозғалтқыштың жұмысы қатал болады
қозғалтқыштың жұмысы жұмсақ болады
қозғалтқыштың қуаты артады
отынның шығыны кемиді
пайдаланылған газдардың улылығы азаяд
8)Дизель отынын фракциялық бөлуде келесі температураларды нормалайды
бастапқы қайнау температурасын; қайнау температуралары 10%; 50%, 90%, соңғы қайнау температурасы
бастапқы қайнау температурасын; қайнау температуралары 50%, 96%, соңғы қайнау температурасы
бастапқы қайнау температурасын; қайнау температуралары 10%; 50%, 96%; соңғы қайнау температурасы
қайнау температуралары 50% және 96%
бастапқы қайнау температурасын; қайнау температуралары 50%, 96%
9)Дизель қозғалтқышының жұмысы қатал деп саналады, егер иінді біліктің бір градусқа бұрылғанынан қысымның өсімі ... артық болса.
0,6 МПа
0,1 МПа
0,2 МПа
0,3МПа
0,4МПа
10)Дизель қозғалтқышының жұмысы жұмсақ деп саналады, егер иінді біліктің бір градусқа бұрылғанынан қысымның өсімі ... артық болмаса
0,5 МПа
1 МПа
2 МПа
1,5МПа
2,5МП
11)Сынағанда дизель отынының 50 % фракциясының булану температурасы 290оС анықтаған, ал стандартты белгіленген норма 280оС артық емес, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер етеді?
суық қозғалтқыштың от алу қасиеттері жақсарады
қозғалтқыштың цилиндрінің толу еселігі артад
қозғалтқыштың қуаттылық көрсеткіштері жақсарады
суық қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері төмендейді
қозғалтқыштың ПӘК артады
12)Сынағанда дизель отынының 96 % фракциясының булану температурасы 380оС анықтаған, ал стандартты белгіленген норма 360оС артық емес, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер етеді?
қозғалтқыштың пайдаланған газдарының улылығы артады
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштың жұмысында үзілістер болады
иінді біліктің айналу жиілігі аз болғанда қозғалтқыштың жұмысы тұрақсыз болады
қозғалтқышты қыздыру уақыты кемиді
суық қозғалтқыштың от алу қасиеттері жақсарады
13)Сынағанда дизель отынының 96 % фракциясының булану температурасы 380оС анықтаған, ал стандартты белгіленген норма 360оС артық емес, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер етеді?
қозғалтқыш тетіктерінің тозуы артады
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштыңжұмысында үзілістер болады
иінді біліктің айналу жиілігі аз болғанда қозғалтқыштың жұмысы тұрақсыз болады
қозғалтқышты қыздыру уақыты кемиді
суық қозғалтқыштың от алу қасиеттері жақсарады
14)Сынағанда дизель отынының 96 % фракциясының булану температурасы 380оС анықтаған, ал стандартты белгіленген норма 360оС артық емес, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер етеді?
отынның шығыны кемиді
жазда бу тығындары пайда болатындықтан қозғалтқыштың жұмысында үзілістер болады
иінді біліктің айналу жиілігі аз болғанда қозғалтқыштың жұмысы тұрақсыз болады
қозғалтқышты қыздыру уақыты кемиді
суық қозғалтқыштың от алу қасиеттері жақсарады
15)Сынағанда дизель отынының 50 % фракциясының булану температурасы 250оС анықтаған, ал стандартты белгіленген норма 280оС артық емес, бұл қозғалтқыш жұмысына қалай әсер етеді?
суық қозғалтқыштың от алу қасиеттері жақсарады
қозғалтқыштың цилиндрінің толу еселігі артады
қозғалтқыштың қуаттылық көрсеткіштері кемиді
суық қозғалтқыштың от алу қасиеттері кемиді
қозғалтқыштың ПӘК кемиді
16)Дизель отынының цетан саны нені сипаттайды?
өздігінен тұтану температурасын
тұтану температурасын
тұтану температурасын
от алдыру температурасын
жарқ етіп от алу температурасын
17)Дизель отынының жануы қандай температура мәніне жеткенде басталады
өздігінен тұтану температурасына
тұтану температурасына
тұтану температурасын
от алдыру температурасына
жарқ етіп от алу температурасы
7-блок
1)Дизель отынының жарқ ету температурасы нені сипаттайды
өрт және жарылу қауіпсіздігін
өздігінен тұтануы
қышқылдығын
күйіктүзуін
коррозиялық агрессивтілігін
2)Дизель отынының белгілеуіндегі екінші сан, мысалы ДЗ-0,2-35 маркасында 35 саны нені білдіреді?
қату температурасын
жарқ ету температурасын
құрамындағы күкірттің мөлшерін
өздігінен тұтану температурасын
цетан санын
3)Дизель отынының белгілеуіндегі бірінші сан, мысалы ДЗ-0,2-35 маркасында 0,2 саны нені білдіреді
құрамындағы күкірттің мөлшерін
жарқ ету температурасын
қату температурасын
өздігінен тұтану температурасын
цетан санын
4)Дизель отынының белгілеуіндегі екінші сан, мысалы ДЛ-0,2-40 маркасында 40 саны нені білдіреді?
жарқ ету температурасын
қату температурасын
құрамындағы күкірттің мөлшерін
өздігінен тұтану температурасын
цетан санын
5)Дизель отынының ДА-0,4 маркалауында 0,4 саны нені білдіреді?
құрамындағы күкірттің мөлшерін
жарқ ету температурасын
қату температурасын
өздігінен тұтану температурасын
цетан санын
6)Сөйлемді толықтырыңыз.
100 см3 мг өрнектелетін йодтың мөлшері, яғни йод саны отынның құрамындағы ... сипаттайды.
қанықпаған көмірсутектердің концентрациясын
отындағы нақты смолалардың концентрациясын
күкірт қосылыстарының концентрациясы
қышқылдығын
күлдігін
7)Дизель отынының ДЛ-0,2-40 маркалауында Л әрпі нені білдіреді?
жаздық отын екенін
жарқ ету температурасын
қату температурасын
құрамындағы күкірттің мөлшерін
қыстық отын екенін
8)ДЗ-0,2-35 дизель отынының маркасының маркалауында З әрпі нені білдіреді?
қыстық отын екенін
жарқ ету температурасын
қату температурасын
құрамындағы күкірттің мөлшерін
жаздық отын екенін
9)ДА-0,4 дизель отынының маркасының А әрпі нені білдіреді?
арктикалық отын екені
жарқ ету температурасын
қату температурасын
құрамындағы күкірттің мөлшерін
жаздық отын екені
10)Мыс тілікшемен сынақты дизель отынының құрамындағы қандай заттың болуын анықтау үшін жасайды?
белсенді күкірт қосылыстарының
судың
пассивті күкірт қосылыстарының
органикалық қышқылдардың
органикалық емес қышқылдардың
11)Ауамен араласқан отын буының отты тигізсең тұтанатын минималды температурасын атаңыз.
жарқ ету температурасы
өздігінен тұтану температурасы
тұтану температурасы
тотығу температурасы
от алдыру температурасы
12)Жарқ ету температурасы сипаттайды:
дизель отынының өрт және жарылу қауіпсіздігін
дизель отынының цетан санын
дизель отынының өздігінен тұтануын
дизель отынының тұтануын
дизель отынының толық жануын
13)Төменде келтірілген көрсеткіштердің қайсысы күйік түзуге әсер етеді?
құрамында нақты смолалардың болуы
фракциялық құрамы
цетан саны
күкірттің массалық үлесі
йод саны
14)Төменде келтірілген көрсеткіштердің қайсысы қозғалтқышта смола түзу және күйік түзуге әсер етеді?
йод саны
қышқылдығы
фракциялық құрамы
цетан саны
күкірттің массалық үлесі
15)Төменде келтірілген көрсеткіштердің қайсысы қозғалтқышта смола түзу және күйік түзуге әсер етеді
10% -тік қалдықтың көкстенуі
фракциялық құрамы
цетан саны
күкірттің массалық үлесі
қышқылдығы
16)Дизель отынының жарқ ету температурасы нені сипаттайды?
өрт және жарылу қауіпсіздігі
өздігінен тұтануын
қышқылдығын
күйіктүзуін
коррозиялық агрессивтілігін
17) Дизель отынының белгілеуіндегі екінші сан, мысалы ДЗ-0,2-35 маркасында 35 саны нені білдіреді?
қату температурасын
жарқ ету температурасын
құрамындағы күкірттің мөлшерін
өздігінен тұтану температурасын
цетан санын
8-блок
1)Сиретілген газдардың негізгі компоненті:
пропан, бутан және олардың қоспас
бутан, метан
гептан, бутан
метан, гептан
октан, цетан
2)Табиғи газдардың басты құрамдық компонент
метан
пропан
бутан
гептан
октан
3)Жанармай газдары қалай бөлінеді?
сығылған және сиретілген
тығыз, жұмса
сығылған, тығыз
сиретілген, жұмсақ
мұнайдан, мұнайдан еме
4)1,6 МПа жұмыс қысымына есептелген сиретілген газдар 250 л сыйымдылықты стандартты баллондары автомобильдің жүріс қорын қандай қашықтыққа қамтамасыз ете
500 км дейін
1000 км дейін
1 км дейін
2 км дейін
200 км дейін
5)Көмірден, табиғи газдан, ізбестен және орман шаруашылығының қалдқтарынан алынатын спирт қалай аталады
метанол
этанол
этил спирті
изобутил спирті
пропан
6)Қант қамысынан, қызылшадан, дәнді дақылдардан дайындалатын спирт қалай аталад
этанол
метанол
этил спирті
изобутил спирті
пропан
7)Мұнайдан емес басқа заттан алынатын отынды көрсетіңіз.
сутегі
бензин
керосин
лигроин
газойл
8)Мұнайдан алынатын отынды көрсетіңіз
бензин
метанол
этанол
газ конденсаты
сутегі
9)Сиретілген мұнай газдарының (СНГ) қандай маркалары МССТ 27578-87 бойынша бекітілген?
автомобиль пропаны (ПА), автомобиль пропан-бутаны (ПБА)
метанол, этанол
компрессированный сжиженный газ
автомобиль бутаны, автомобиль пропаны
автомобиль пропаны, метан
10)Сиретілген мұнай газдарын (СНГ) пайдаланатын автомобильдерді қандай температураларда пайдалануға болмайды?
>48,5°С
>50°С
< - 48°С
<20°С
< - 25°С
11)Синтетикалық спиртті қандай жолмен алады
сұйық жасанды отынды синтездеу арқылы
мұнайды тікелей айыру
мұнайды вакуумды өңдеу
метан мен бутанды араласатырып
пропан мен бутанды араласатырып
12)Сиретілген мұнай газдарын (СНГ) пайдаланатын автомобильдерді қысқы уақыта қандай температураларда пайдалануға болмайды?
-20°С төмен емес
0°С төмен емес
-1°С төмен емес
20°С жоғары емес
25°С жоғары емес
13)Сиретілген газдардың негізгі компоненті:
пропан, бутан және олардың қоспасы
бутан, метан
гептан, бутан
метан, гептан
октан, цетан
14)Табиғи газдардың басты құрамдық компоненті:
метан
пропан
бутан
гептан
октан
15)Жанармай газдары қалай бөлінеді?
сығылған және сиретілген
тығыз, жұмсақ
сығылған, тығыз
сиретілген, жұмсақ
мұнайдан, мұнайдан емес
16)Сиретілген газдардың негізгі компоненті:
пропан, бутан және олардың қоспасы
бутан, метан
гептан, бутан
метан, гептан
октан, це
17)Табиғи газдардың басты құрамдық компоненті:
метан
пропан
бутан
гептан
октан
9Блок
1Аса жүктелген турбонаддувты дизельдерді күз-қыс уақытында пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М8Д немесе (SAE 20, API CD)
М10Г2 немесе (SAE 30, API CC)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
М8В1 немесе (SAE 20, API SD)
М10Г1 немесе (SAE 30, API SE)
2 Аса жылдамдатылған дизель қозғалтқыштарын барлық мезгілдерде пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М6з/10Г2 немесе (SAE 20W30, API СС)
М10Г2 немесе (SAE 30, API CC)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
М8В1 немесе (SAE 20, API SD)
М10Г1 немесе (SAE 30, API SE)
3 Аса жылдамдатылған карбюраторлы қозғалтқыштарды барлық мезгілдерде пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М6з/10Г1 немесе (SAE 20W30, API SE)
М10Г2 немесе (SAE 30, API CC)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
М8В1 немесе (SAE 20, API SD)
М10Г1 немесе (SAE 30, API SE)
4 Аса жүктелген турбонаддувты дизельдерді көктем-жаз уақытында пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
М8Д немесе (SAE 20, API CD)
М10Г2 немесе (SAE 30, API CC)
М8В1 немесе (SAE 20, API SD)
М10Г1 немесе (SAE 30, API SE)
5 Аса жылдамдатылған карбюраторлы қозғалтқыштарды көктем-жаз мезгілінде пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М10Г1 немесе (SAE 30, API SЕ)
М6з/10Г1 немесе (SAE 20W30, API SG)
М10В2 немесе (SAE 30, API CВ)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
М8В1 немесе (SAE 20, API SD)
6 Аса жылдамдатылған карбюраторлы қозғалтқыштарды күз-қыс мезгілінде пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М8Г1 немесе (SAE 20, API SЕ)
М6з/10Г1 немесе (SAE 20W30, API SG)
М10В2 немесе (SAE 30, API CВ)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
М8В1 немесе (SAE 20, API SD)
7 Орташа жылдамдатылған карбюраторлы қозғалтқыштарды күз-қыс мезгілінде пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М8В1 немесе (SAE 20, API SD)
М8Г1 немесе (SAE 20, API SЕ)
М6з/10Г1 немесе (SAE 20W30, API SG)
М10В2 немесе (SAE 30, API CВ)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
8 Орташа жылдамдатылған карбюраторлы қозғалтқыштарды көктем-жаз мезгілінде пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М10В1 немесе (SAE 30, API SD)
М8Г1 немесе (SAE 20, API SЕ)
М6з/10Г1 немесе (SAE 20W30, API SG)
М10В2 немесе (SAE 30, API CВ)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
9 Орташа жылдамдатылған карбюраторлы қозғалтқыштарды барлық мезгілдерде пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М6з/10В1 немесе (SAE 20W30, API SD)
М8Г1 немесе (SAE 20, API SЕ)
М6з/10Г1 немесе (SAE 20W30, API SG)
М10В2 немесе (SAE 30, API CВ)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
10 Турбонаддувты дизель қозғалтқыштарын барлық мезгілдерде пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М10/14Д немесе (SAE 30W40, API CD)
М6з/10В1 немесе (SAE 20W30, API SD)
М8Г1 немесе (SAE 20, API SЕ)
М6з/10Г1 немесе (SAE 20W30, API SG)
М10В2 немесе (SAE 30, API CВ)
11 Орташа жылдамдатылған қозғалтқыштарды барлық мезгілдерде пайдаланғанда қолданылатын әмбебап мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М6з/10В немесе (SAE 20W30, API СВ/SD)
М10/14Д немесе (SAE 30W40, API CD)
М8Г1 немесе (SAE 20, API SЕ)
М6з/10Г1 немесе (SAE 20W30, API SG)
М10В2 немесе (SAE 30, API CВ)
12 Аса жылдамдатылған қозғалтқыштарды барлық мезгілдерде пайдаланғанда қолданылатын әмбебап мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М6з/10Г немесе (SAE 20W30, API СD/SG)
М6з/10В немесе (SAE 20W30, API СВ/SD)
М10/14Д немесе (SAE 30W40, API CD)
М8Г1 немесе (SAE 20, API SЕ)
М10В2 немесе (SAE 30, API CВ)
13 Орташа жылдамдатылған дизель қозғалтқыштарын күз-қыс мезгілдерінде пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М8зВ2 немесе (SAE 20W, API СВ)
М8Г1 немесе (SAE 20, API SЕ)
М6з/10Г1 немесе (SAE 20W30, API SG)
М10В2 немесе (SAE 30, API CВ)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
14 Орташа жылдамдатылған дизель қозғалтқыштарын көктем-жаз мезгілдерінде пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М10В2 немесе (SAE 30, API СВ)
М8Г1 немесе (SAE 20, API SЕ)
М6з/10Г1 немесе (SAE 20W30, API SG)
М10В2 немесе (SAE 30, API CВ)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
15
Аса жылдамдатылған карбюратор қозғалтқыштарына арналған тұтқырлығы 8 сСт мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М8Г1 немесе (SAE 20, API SЕ)
М6з/10Г1 немесе (SAE 20W30, API SG)
М10В2 немесе (SAE 30, API CВ)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
М8В1 немесе (SAE 20, API SD)
16
Аса жүктелген турбонаддувты дизельдерді күз-қыс уақытында пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М8Д немесе (SAE 20, API CD)
М10Г2 немесе (SAE 30, API CC)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
М8В1 немесе (SAE 20, API SD)
17 Аса жылдамдатылған дизель қозғалтқыштарын барлық мезгілдерде пайдаланғанда қолданылатын мотор майының маркасын көрсетіңіз.
М6з/10Г2 немесе (SAE 20W30, API СС)
М10Г2 немесе (SAE 30, API CC)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
М8В1 немесе (SAE 20, API SD)
М10Г1 немесе (SAE 30, API SE)
М10Г1 немесе (SAE 30, API SE)
10-блок
1)Тұтқырлық-температуралық қасиеттері ең жақсы жағармайдың тұтқырлық индексінің мәнін көрсетіңіз
300
150
120
100
80
2)Мотор жағармайының тұтану температурасы жағармай құрамында қандай зат болғанда нормативті шамасынан жоғары болады?
отын
тотықтырмайтын қондырма
жуғыштық қондырма
көбікке қарсы қондырма
су
3)Келтірілген жағармайлардың үш маркасының ішінде қайсысының тұтқырлық индексі ең жоғары?
М6з/10Г1 немесе (SAE 20W30, API SG)
М8зВ1 немесе (SAE 20W, API SD)
М8Г1 немесе (SAE 20, API SЕ)
М10В2 немесе (SAE 30, API CВ)
М14Д немесе (SAE 40, API CD)
4)Мотор жағармайының бейтараптандыру қасиеттерін қандай көрсеткішпен сипаттайды?
сілтілік саны
қышқылдық саны
сульфатты күлділік
қышқылдық және сілтілік саны
сульфатты күлділік және сілті саны
5)Мотор жағармайының коррозиялық агрессивтілігін қандай көрсеткішпен сипаттайды?
суда еритін қышқылдар және сілтілер
қышқылдық саны және сульфатты күлділі
сульфатты күлділік
жуғыштық потенциал
сульфатты күлділік және сілтілік саны
6)Тұтқырлық индексі нені сипаттайды?
температураға байланысты жағармай тұтқырлығы дәрежесінің өзгеруі
жағармайдың тұтқырлығы
жағармай құрамында тұтқырлық қондырмаларының болуы
жағармай құрамында депрессор қондырмаларының болуы
жағармайдың қату температурасы
7)Жағармайда судың болуы
қозғалтқыштың тозуын арттырады, қондырмаларды жуып, жағармайдың тотығуына әкеледі
тұтқырлықты арттырады, жағармайдың тотығуына әкеледі,қозғалтқыштың тозуын арттырады
қозғалтқыштың тозуын арттырады, қондырмалардың жуып, тұтқырлықты арттырады
тұтқырлықты кемітеді, коррозиялық тозуын азайтады, жағармайдың тотықтандырады
тұтқырлықты кемітеді, коррозиялық тозуын азайтады, жағармайдың түрақтылығын арттырады
8)Ең жатық тұтқырлық-температуралық сипаттама тұтқырлық индексі қандай шамалы жағармайға сәйкес келеді?
300
90
150
100
200
9)Мотор жағармайының күлділігі нені сипаттайды?
құрамында қондырмалар болуын
құрамында судың болуын
құрамында механикалық қоспалардың болуын
құрамында парафин көмірсутектерінің болуын
құрамында ароматты көмірсутектердің болуын
10)Қысым көтерілгенде жағармайдың тұтқырлы
әр уақытта артады
әр уақытта кемиді
тұрақты болып қалады
алдымен артады, соңынан төмендейді
алдымен төмендейді, соңынан артады
11)Жағармайдың лактүзу қасиетін мөлшерлейтін көрсеткішті атаңыз.
жуғыштық потенциал
қышқылдық саны және сульфатты күлділік
сульфатты күлділік
суда еритін қышқылдар және сілтілер
сульфатты күлділік және сілті саны
12)Сөйлемді толықтырыңыз.
Жағармайдың майлау қасиеттерін анықтағанда ... анықтау қажет.
критикалық жүктемені
сутегі көрсеткішін
сілтілік санын
күлділігі
тұтқырлық индексін
13)Сөйлемді толықтырыңыз.
Жағармайдың майлау қасиеттерін анықтағанда ... анықтау қажет.
сыдыру индексін
сутегі көрсеткішін
сілтілік санын
күлділігін
тұтқырлық индексін
14)Сөйлемді толықтырыңыз.
Жағармайдың майлау қасиеттерін анықтағанда ... анықтау қажет.
тозу көрсеткішін
сутегі көрсеткішін
сілтілік санын
күлділігін
тұтқырлық индексін
15)Сөйлемді толықтырыңыз.
Жағармайдың майлау қасиеттерін анықтағанда ... анықтау қажет
пісіру жүктемесі
сутегі көрсеткіші
сілтілік санын
күлділігі
тұтқырлық индексін
16)Тұтқырлық-температуралық қасиеттері ең жақсы жағармайдың тұтқырлық индексінің мәнін көрсетіңіз.
300
150
120
100
80
17)Құрамындағы майлау материалының болуына байланысты үйкеліс түрлерін классификациялағанда, қандай тобы жоқ?
сырғанау үйкеліс
сұйықтық үйкеліс
шектік үйкеліс
құрғақ үйкеліс
жартылай сұйықтық үйкеліс
11-блок
1)Екі дене бір-бірімен, таза беттері арқылы жанасатын үйкеліс қалай аталады?
құрғақ үйкеліс
домалау үйкеліс
шектік үйкеліс
сұйықтық үйкелі
жартылай сұйықтық үйкеліс
2)Екі дене бір-бірімен, жағармай материалы жағылған молекулярлы қабатты беттері арқылы жанасатын үйкеліс қалай аталады?
шектік үйкеліс
құрғақ үйкеліс
домалау үйкелі
сұйықтық үйкеліс
жартылай сұйықтық үйкеліс
3)Гидрокөлемдік қасиеттерін көрсетуге жеткілікті жағармай материалының қабатымен бөлінген екі дененің бір-бірімен үйкелісі қалай аталады?
сұйықтық үйкеліс
шектік үйкеліс
құрғақ үйкеліс
домалау үйкеліс
жартылай сұйықтық үйкеліс
4)Егер майлау қабатының қалыңдығы жағармайдың гидрокөлемдік қасиеттерінің пайда болуына жеткілікті болса, бірақ тетіктерге есептелген жүктемелерден артық жүктеме әсер етсе, онда қандай үйкеліс пайда болады?
жартылай сұйықтық үйкеліс
сұйықтық үйкелі
шектік үйкеліс
құрғақ үйкеліс
домалау үйкелісі
5)Шектік үйкеліс кезіндегі адсорбцияланған қабыршақтың тарту күші тәуелді емес:
тұтқырлыққа
аздаған белсенді поляр молекулаларының белсенділігіне
майланған беттің кедір-бұдырлығына
майланған беттің кеуектілік дәрежесіне
майланған беттің металлының түріне
6)Құрғақ үйкеліс кезіндегі үйкеліс еселігі тәуелді емес:
беттің кеуектілік дәрежесіне
беттің бөлек микропісірілген нүктелерінің үзілуге қарсы күшінің шамасы
үйкелісетін беттердің кедір-бұдырлығына
молекулярлық тарту күштерінің шамасына
үйкелісетін материалдардың түріне
7)Құрғақ үйкеліс кезіндегі үйкеліс еселігі қандай шектерде?
0,2-0,8
0,2-0,1
0,04-0,05
0,01-0,015
0,001-0,002
8)Шектік үйкеліс кезіндегі үйкеліс еселігі қандай шектерде?
0,01-0,1
0,2-0,8
0,2-0,1
0,4-0,5
0,001-0,002
9)Сұйықтық үйкеліс кезіндегі үйкеліс еселігі қандай шектерде?
0,001-0,002
0,04-0,05
0,2-0,8
0,2-0,1
0,4-0,5
10)Сұйықтық үйкеліс кезіндегі үйкеліс еселігі тәуелді еме
беттің кеуектілік дәрежесіне
майлау материалының тұтқырлығына
майлау қабатының қалыңдығына
беттердің қозғалуының салыстырмалы жылдамдығына
үйкелісетін беттердің жанасу ауданына
11)Үйкеліске ең аз шығын шығаруды қамтамасыз ететін үйкеліс түрін көрсетіңіз.
сұйықтық үйкелі
шектік үйкеліс
құрғақ үйкеліс
домалау үйкеліс
жартылай сұйықтық үйкеліс
12)Үйкелістің сұйықтық режимін қамтамасыз ету көп дәрежеде тәуелді
майлау материалдарының тұтқырлық-температуралық қасиеттеріне
майлау материалдарының майлау қабілеттілігіне
майлау материалдарының антифрикционды қасиеттеріне
майлау материалдарының сыдыруғақарсы қасиеттеріне
майлау материалдарының жуғыштық қасиеттеріне
13)Шектік үйкеліс кезінде адсорбцияланған қабыршақтардың беріктігі тәуелді:
майлау материалдарының майлау қабілеттілігіне
майлау материалдарының тұтқырлық-температуралық қасиеттеріне
майлау материалдарының антифрикционды қасиеттеріне
майлау материалдарының сыдыруғақарсы қасиеттеріне
майлау материалдарының жуғыштық қасиеттеріне
14)Сұйықтық үйкелісі кезінде үйкеліс күші тура пропорционал:
жағармайдың динамнынаикалық тұтқырлығына, тетіктің қозғалу жылдамдығына, жанасу бетінің ауда
жағармайдың динамикалық тұтқырлығына, тетіктің қозғалу жылдамдығына, майлау қабатының қалыңдығына
майлау қабатының қалыңдығына, тетіктің қозғалу жылдамдығына, жанасу бетінің ауданына
жағармайдың динамикалық тұтқырлығына, майлау қабатының қалыңдығына, жанасу бетінің ауданына
түйінге түсетін жүктемеге, тетіктің қозғалу жылдамдығына, жанасу бетінің ауданына
15)Құрамындағы майлау материалының болуына байланысты үйкеліс түрлерін классификациялағанда, қандай тобы жоқ?
сырғанау үйкелісі
сұйықтық үйкеліс
шектік үйкеліс
құрғақ үйкелі
жартылай сұйықтық үйкеліс
16)Екі дене бір-бірімен, таза беттері арқылы жанасатын үйкеліс қалай аталады
құрғақ үйкеліс
домалау үйкеліс
шектік үйкеліс
сұйықтық үйкелі
жартылай сұйықтық үйкеліс
17)Мотор жағармайының тұтану температурасы жағармай құрамында қандай зат болғанда нормативті шамасынан жоғары болады?
отын
тотықтырмайтын қондырма
жуғыштық қондырма
көбікке қарсы қондырма
су
12-блок
1)Әсер ету принципі май мен ауа арасын бөліп, май бетінде тығыздығы негізгі майдың тығыздығынан өте жоғары, қабыршық түзуіне негізделген қондырмалар қалай аталады?
көбікке қарсы қондырма
тотықтырмайтын қондырма
депрессор қондырма
тұтқырлық қондырма
қажауға қарсы қондырма
2)Әсер ету принципі майлардың майлау қасиеттерін жақсартушы қабыршық түзуге негізделген қондырмалар қалай аталады?
антифрикционды қондырма
көбікке қарсы қондырма
депрессор қондырма
тұтқырлық қондырма
тотықтырмайтын қондырма
4)Әсер ету принципі металл бетінде қарқынды тотықтануынан қорғаушы қабыршық түзуге негізделген қондырмалар қалай аталады?
коррозияға қарсы қондырма
жуғыш-дисперциялаушы қондырма
антифрикционды қондырма
көбікке қарсы қондырма
депрессор қондырма
5)Жағармай құрамында оратылған ширатылған жіп түрінде болатын, температура артқанда ашылатын қондырмалар қалай аталады?
тұтқырлық қондырма
коррозияға қарсы қондырма
жуғыш-дисперциялаушы қондырма
антифрикционды қондырма
депрессор қондырма
6)Іштен жану қозғалтқыштарының май жүйесінде шламтүзуін азайту үшін қолданылатын қондырма қалай аталады?
дисперциялаушы қондырма
антифрикционды қондырма
көбікке қарсы қондырма
депрессор қондырма
тұтқырлық қондырма
7)Әсер ету принципі металл бетінде қаттылығы жоғары қорғаушы қабыршық түзуге негізделген қондырмалар қалай аталады?
тозуғақарсы қондырма
коррозияға қарсы қондырма
жуғыш-дисперциялаушы қондырма
антифрикционды қондырма
депрессор қондырма
8)Әсер ету принципі май жұмысының тотыққан қосылыстар түзбей индукциондық мезгілін арттыруға негізделген қондырмалар қалай аталады?
тотықтырмайтын қондырма
тозуғақарсы қондырма
коррозияға қарсы қондырма
жуғыш-дисперциялаушы қондырма
антифрикционды қондырма
9)Әсер ету принципі төменгі температурада майдың қозғалғыштығын және аққыштығын сақтау үшін қолданылатын қондырмалар қалай аталады?
депрессор қондырма
тозуғақарсы қондырма
коррозияға қарсы қондырма
жуғыш-дисперциялаушы қондырма
антифрикционды қондырма
10)Майдың тұтқырлық-температуралық қасиеттерін жақсарту үшін майға қандай қондырғыларды қосады?
тұтқырлық қондырма және депрессор қондырма
тұтқырлық қондырма және көбікке қарсы қондырма
тұтқырлық қондырма және тотықтырмайтын қондырма
көбікке қарсы қондырма және тотықтырмайтын қондырма
депрессор қондырма және жуғыштық қондырма
11)Әсер ету принциптері металл бетінде қорғаушы қабыршық түзуге негізделген қондырмалар тобын көрсетіңіз.
коррозияға қарсы, қажауға қарсы қондырма, тозуғақарсы қондырма
тұтқырлық қондырма, қажауға қарсы қондырма, тозуғақарсы қондырма
коррозияға қарсы қондырма, қажауға қарсы қондырма, жуғыштық қондырма
тозуғақарсы қондырма, жуғыштық қондырма, тұтқырлық қондырма
қажауға қарсы қондырма, коррозияға қарсы, тотықтырмайтын қондырма
12)Әсер ету принципі қондырманың парафинді көмірсутектермен әсерлесу жолымен майдағы парафиннің кристалданған қаңқа түзу үдерісін азайтуға негізделген қондырмалар қалай аталады?
депрессор қондырма
тұтқырлық қондырма
көбікке қарсы қондырма
жуғыштық қондырма
тотықтырмайтын қондырма
13) Әсер ету принципі майды тотықтандыру өнімдерін бейтараптандыруға негізделген қондырмалар қалай аталады?
тотықтырмайтын қондырма
көбікке қарсы қондырма
депрессор қондырма
тұтқырлық қондырма
қажауға қарсы қондырма
14)Әсер ету принципі қышқылдық тізбектерді, олардың ары қарай дамуын тоқтату үшін, үзуге (бұзуға) негізделген қондырмалар қалай аталады?
тотықтырмайтын қондырма
көбікке қарсы қондырма
депрессор қондырма
тұтқырлық қондырма
қажауға қарсы қондырма
15)Әсер ету принципі май мен ауа арасын бөліп, май бетінде тығыздығы негізгі майдың тығыздығынан өте жоғары, қабыршық түзуіне негізделген қондырмалар қалай аталады?
көбікке қарсы қондырма
тотықтырмайтын қондырма
депрессор қондырма
тұтқырлық қондырма
қажауға қарсы қондырма
16)Әсер ету принципі майлардың майлау қасиеттерін жақсартушы қабыршық түзуге негізделген қондырмалар қалай аталады?
антифрикционды қондырма
көбікке қарсы қондырма
депрессор қондырма
тұтқырлық қондырма
тотықтырмайтын қондырма
17)Әсер ету принципі мотор майының беттік тартылу күштерін азайтуға негізделген қондырмалар қалай аталады?
көбікке қарсы қондырма
депрессор қондырма
тұтқырлық қондырма
жуғыштық қондырма
тотықтырмайтын қондырма
13-блок
1)Трансмиссиялық жағармайларды қолданылатын маусымына байланысты қалай бөледі?
барлық маусымдық, қыстық, жаздық
жаздық, күздік, барлық маусымдық
барлық маусымдық, қыстық, көктемдік
барлық маусымдық, қыстық, күздік
барлық маусымдық, көктемдік, күздік
2)Механикалық трансмиссияларға арналған трансмиссиялық жағармайлардың құрамына, мотор жағармайларымен салыстырғанда, қандай қондырмалардың көп мөлшері енгізіледі?
тозуғақарсы және сыдыруғақарсы қондырмалар
тозуғақарсы және жуғыштық қондырмалар
сыдыруғақарсы және көбікке қарсы қондырмалар
тозуғақарсы және көбікке қарсы қондырмалар
көбікке қарсы және жуғыштық қондырмалар
3)Трансмиссиялық жағармайлар мотор жағармайларымен салыстырғанда:
от алу температурасының мәні аса төмен және қату температурасының мәндері бірдей
от алу температурасының мәні және қату температурасының мәні аса төмен
от алу температурасының мәндері және қату температурасының мәндері бірдей
от алу температурасының мәні және қату температурасының аса үлкен
от алу температурасының мәні аса үлкен және қату температурасының мәні аса төмен
4)Механикалық трансмиссияларға арналған трансмиссиялық жағармайларға қандай қондырмалар енгізеді?
жуғыштық қондырма
тозуғақарсы қондырма
сыдыруғақарсы қондырма
тұтқырлыққондырма
антифрикционды қондырма
5)Трансмиссиялық жағармайларды мотор жағармайларымен салыстырғанда:
тұтқырлығы жоғары және тұтқырлық индексі жоғары, оның шектері 90-110
тұтқырлығы төмен және тұтқырлық индексі жоғары, оның шектері 180-300
тұтқырлықтары және тұтқырлық индекстері бірдей
тұтқырлықтары бірдей және тұтқырлық индексі асажоғары, оның шектері 180-300
тұтқырлығы аса жоғары және тұтқырлық индексі аса жоғары, оның шектері 180-300
6)Соққы жүктемелі гипоидты берілістерде түйісу кернеулері 3000 МПа дейін және жағармайдың көлемдік температурасы 150оС артық жағдайда қолданылатын трансмиссиялық жағармайын қай топқа жатқызады?
ТМ-5 немесе API GL-5
ТМ-4 немесе API GL-4
ТМ-3 немесе API GL-3
ТМ-1 немесе API GL-1
ТМ-2 немесе API GL-2
7)Цилиндрлік, конустық, бұрамалық берілістерде түйісу кернеулері 800÷1600 МПа және жағармайдың көлемдік температурасы 90оС дейін жағдайда қолданылатын трансмиссиялық жағармайын қай топқа жатқызады?
ТМ-1 немесе API GL-1
ТМ-2 немесе API GL-2
ТМ-3 немесе API GL-3
ТМ-4 немесе API GL-4
ТМ-5 немесе API GL-5
8)Цилиндрлік, конустық, бұрамалық берілістерде түйісу кернеулері 2100 МПа дейін және жағармайдың көлемдік температурасы 130оС дейін жағдайда қолданылатын трансмиссиялық жағармайын қай топқа жатқызады?
ТМ-2 немесе API GL-2
ТМ-1 немесе API GL-1
ТМ-3 немесе API GL-3
ТМ-4 немесе API GL-4
ТМ-5 немесе API GL-5
9)Цилиндрлік,спираль- конустық және гипоидтық берілістерде түйісу кернеулері 2500 МПа дейін және жағармайдың көлемдік температурасы 150оС дейін жағдайда қолданылатын трансмиссиялық жағармайын қай топқа жатқызады?
ТМ-3 немесе API GL-3
ТМ-1 немесе API GL-1
ТМ-2 немесе API GL-2
ТМ-4 немесе API GL-4
ТМ-5 немесе API GL-5
10)Цилиндрлік,спираль- конустық және гипоидтық берілістерде түйісу кернеулері 3000 МПа дейін және жағармайдың көлемдік температурасы 150оС дейін жағдайда қолданылатын трансмиссиялық жағармайын қай топқа жатқызады?
ТМ-4 немесе API GL-4
ТМ-3 немесе API GL-3
ТМ-1 немесе API GL-1
ТМ-2 немесе API GL-2
ТМ-5 немесе API GL-5
11)Жүк автомобильдерінің жетекші мостының картерінде қолданылатын трансмиссиялық жағармайды көрсетіңіз.
ТМ-3-18 немесе API GL-3, SAE 85
ТМ-1-9 немесе API GL-1, SAE 75W
ТМ-4-34 немесе API GL-4, SAE 140W
ТМ-4-43 немесе API GL-4, SAE 250
ТМ-5-43 немесе API GL-5. SAE 250
12)Жүк автомобильдерінің рульдік механизмінің картерінде қолданылатын трансмиссиялық жағармайды көрсетіңіз.
ТМ-3-18 немесе API GL-3, SAE 85
ТМ-1-9 немесе API GL-1, SAE 75W
ТМ-4-34 немесе API GL-4, SAE 140W
ТМ-4-43 немесе API GL-4, SAE 250
ТМ-5-43 немесе API GL-5. SAE 250
13)Жоғары өтімділікті жүк автомобильдерінің алдыңғы және артқы мосттарының картерінде қолданылатын трансмиссиялық жағармайды көрсетіңіз.
ТМ-4-9 немесе API GL-4, SAE 75 W
ТМ-3-18 немесе API GL-3, SAE 85
ТМ-1-9 немесе API GL-1, SAE 75W
ТМ-2-34 немесе API GL-2, SAE 140W
ТМ-1-43 немесе API GL-1, SAE 250
14)Трансмиссиялық жағармайларды қолданылатын маусымына байланысты қалай бөледі?
барлық маусымдық, қыстық, жаздық
жаздық, күздік, барлық маусымдық
барлық маусымдық, қыстық, көктемдік
барлық маусымдық, қыстық, күздік
барлық маусымдық, көктемдік, күздік
15)Қандай жағармайлар шектік үйкеліс жағдайында көбірек жұмыс істейді?
трансмиссиялық
мотор жағармайлары
индустриалдық жағармайлар
компрессионды жағармайлар
турбиндік жағармайлар
16)Трансмиссиялық жағармайларды қолданылатын маусымына байланысты қалай бөледі?
барлық маусымдық, қыстық, жаздық
жаздық, күздік, барлық маусымдық
барлық маусымдық, қыстық, көктемдік
барлық маусымдық, қыстық, күздік
барлық маусымдық, көктемдік, күздік
17)Механикалық трансмиссияларға арналған трансмиссиялық жағармайлардың құрамына, мотор жағармайларымен салыстырғанда, қандай қондырмалардың көп мөлшері енгізіледі?
тозуғақарсы және сыдыруғақарсы қондырмалар
тозуғақарсы және жуғыштық қондырмалар
сыдыруғақарсы және көбікке қарсы қондырмалар
тозуғақарсы және көбікке қарсы қондырмалар
көбікке қарсы және жуғыштық қондырмалар
14-блок
1)Сөйлемді толықтырыңыз.
Жағармайлардың тұтқырлық қасиеттері оның құрамындағы құрастырушыға – ... тәуелді.
майға
қоюлатқышқа
қондырмаларға
толтырғышқа
қаттыландырушыға
2) Сөйлемді толықтырыңыз.
Жағармайлардың температуралық тұрақтылығы оның құрамындағы құрастырушыға – ... тәуелді.
қоюлатқышқа
қондырмаларға
майға
толтырғышқа
қаттыландырғышқа
3) Массасы бойынша жағармай құрамының 80÷90 % құрайтын жағармайдың негізгі компонентін көрсетіңіз.
май
қоюлатқыш
қондырмалар
стабилизатор
толтырғыш
4)Массасы бойынша созымды жағармай құрамының мөлшермен 15-20 % құрайтын пайыздық қатынасы бойынша екінші орындағы жағармайдың компонентін көрсетіңіз.

қоюлатқыш
қондырма
толтырғыш
май
стабилизатор
5)Жағармай құрамына кіретін толтырғыштар бұл –
жағармайға ерекше қасиет беретін, мысалы тозуғақарсы, ұсақшашыраңқы қатты заттар
жағармайдың ішінде қаңқа жасап майды ұстап тұратын органикалық заттар
жағармайдың тұтқырлы-жылжамдықты қасиеттерін арттыратын органикалық заттар
жағармайдың тұтқырлығын арттыратын органикалық емес заттар
қату температурасын төмендететін органикалық заттар
6)Жағармайдың термотұрақтылығын және беріктігін арттыру үшін. оның құрамына нені енгізеді?
толтырғыштар
қоюлатқыштар
қондырмалар
май
стабилизаторлар
7)Сөйлемді толықтырыңыз.
Жағармайдың сақтағыштық және тозуға қарсы қасиеттері ... тәуелді.
қондырмалар
қоюлатқыш
қаттыландырғыш
май
стабилизатор
8)Созымды жағармайлар құрамына кіретіндер:
стабилизаторлар, май, қоюлатқыш, қондырмалар, толтырғыштар
стабилизаторлар, май, қоюлатқыш, бояғыш, толтырғыш
стабилизаторлар, май, қоюлатқыш, қондырмалар, бояғыш
стабилизаторлар, май, қоюлатқыш, қаттыландырғыш, толтырғыш
стабилизаторлар, май, қоюлатқыш, қаттыландырғыш, толтырғыш
9)Жағармайға қоюлатқышты не үшін енгізеді?

жағармайға қатты дене қасиетін беру үшін және оны жағылған бетте ұстап тұру үшін
жағармайдың тұтқырлық-температуралық қасиеттерін тиімдеу үшін
жағармайдың тозуғашыдамдылығын арттыру үшін
жағармайдың термотұрақтылығын арттыру үшін
жағармайдың қату температурасын азайту үшін
10)Жағармайға стабилизаторларды не үшін енгізеді?
жағармайдың коллоидты тұрақтылығын және біртектілігін арттыру үшін
жағармайға қатты дене қасиетін беру үшін және оны жағылған бетте ұстап тұру үшін
жағармайдың тұтқырлық-температуралық қасиеттерін тиімдеу үшін
жағармайдың тозуғашыдамдылығын арттыру үшін
жағармайдың қату температурасын азайту үшін
11)Қондырмалар бұл –
жағармайдың белгілі бір қасиеттерін (антифрикционды тұтқырлық, мүжілуге қарсы) жақсартатын органикалық және органикалық емес заттар
жағармайға ерекше қасиет беретін, мысалы тозуғақарсы, ұсақшашыраңқы қатты заттар
жағармайдың ішінде қаңқа жасап майды ұстап тұратын органикалық заттар
қату температурасын төмендететін органикалық заттар
жағармайдың тұрақтылығын және біртектілігін арттыру үшін
12)Жағармайлардың термотұрақтылығы бойынша классификациялағанда төменбалқитындарға жататындардың тамшылау температурасы неше оС дейін болуы керек?
60оС
40оС
80оС
100оС
160оС
13)Жағармайлардың термотұрақтылығы бойынша классификациялағанда орташабалқитындарға жататындардың тамшылау температурасы неше оС дейін болуы керек?
100оС
40оС
80оС
60оС
160оС
14)Жағармайлардың термотұрақтылығы бойынша классификациялағанда әреңбалқитындарға жататындардың тамшылау температурасы неше оС болуы керек?
100оС артық
40 тан 60оС дейін
80 тан 100 о С дейін
30 тан 100оС дейін
30 тан 60оС дейін
15)Литол 24 және Консталин-1 жағармайларының құрамына қандай қоюлатқыш қолданылады?
сабынды қоюлатқыш
көміртекті қоюлатқыш
полимерлі қоюлатқыш
силикагель қоюлатқышы
фторкөміртекті қоюлатқыш
16)Сөйлемді толықтырыңыз.
Жағармайлардың тұтқырлық қасиеттері оның құрамындағы құрастырушыға – ... тәуелді.
майға
қоюлатқышқа
қондырмаларға
толтырғышқа
қаттыландырушыға
17)Сөйлемді толықтырыңыз.
Жағармайлардың температуралық тұрақтылығы оның құрамындағы құрастырушыға – ... тәуелді.
қоюлатқышқа
қондырмаларға
майға
толтырғышқа
қаттыландырғышқа
15-блок
1)Консистентті жағармайлардың маркалауындағы алғашқы әріп, мысалы Мли 3/14-3 маркасында «М» әрпі нені білдіреді?
жағармайдың тағайындалуы және қолдану облысы
қоюлатқыштың негізін
дисперсті ортаны
толтырғыштарды
қондырғыларды
2)Консистентті жағармайлардың маркалауындағы екінші әріптер тобы, мысалы Мли 3/14-3 маркасында «ли» нені білдіреді?
қоюлатқыштың негізін
жағармайдың тағайындалуы және қолдану облысы
дисперсті ортаны
толтырғыштарды
қондырғыларды
3)Консистентті жағармайлардың маркалауындағы бөлшек, мысалы Мли 3/14-3 маркасында «3/14» нені білдіреді?
10 есе кішірейтілген температуралардың жұмыс диапазоны
жағармайдың тағайындалуы және қолдану облысы
дисперсті ортаны
толтырғыштарды
қондырғыларды
4)Консистентті жағармайлардың маркалауындағы кіші әріп нені білдіреді?
дисперсті ортаны немесе толтырғыштарды
10 есе кішірейтілген температуралардың жұмыс диапазоны
жағармайдың тағайындалуы және қолдану облысы
қоюлатқыштың негізін
қоюлық классын (консистенциясыны)
5)Консистентті жағармайлардың маркалауындағы соңғы сан, мысалы Мли 4/130-3 маркасында «3» саны нені білдіреді?
қоюлық классын (консистенциясыны)
10 есе кішірейтілген температуралардың жұмыс диапазоны
жағармайдың тағайындалуы және қолдану облысы
дисперсті ортаны
қондырғыларды
6)Жағармайдың консистенциясы қандай көрсеткішпен бағаланады?
пенетрация саны
синерезис шамасы
коллоидты тұрақтылық
тамшылау температурасы
тұтқырлық
7)Сөйлемді толықтырыңыз.
Пенетрация санына ... тәуелді.
жағармайдың үйкелісетін беттерге жеңіл берілуі
жағармайды қолданудың жоғарытемпературалық шегі
жағармайды қолданудың жүктемелік шегі
жағармайды қолданудың төментемпературалық шегі
жағармайдың құрылымын сақтау қабілеттілігі
8)Сөйлемді толықтырыңыз.
Пенетрация санына ... тәуелді.
жағармайдың үйкеліс түйінінен итеріліп шығып қалуына кедергі көрсете алу қабілеттілігі
жағармайды қолданудың жоғарытемпературалық шегі
жағармайды қолданудың жүктемелік шегі
жағармайды қолданудың төментемпературалық шегі
жағармайдың құрылымын сақтау қабілеттілігі
9)Консистентті жағармайдың беріктік шегіне тәуелді:
жағармайды қолданудың жүктемелік шегі
жағармайдың үйкеліс түйінінен итеріліп шығып қалуына кедергі көрсете алу қабілеттілігі
жағармайды қолданудың жоғарытемпературалық шегі
жағармайды қолданудың төментемпературалық шегі
жағармайдың құрылымын сақтау қабілеттілігі
10)Консистентті жағармайдың беріктік шегіне тәуелді:
жағармайдың жағылған бетте тұрып қалуға қабілеттілігі
жағармайдың үйкеліс түйінінен итеріліп шығып қалуына кедергі көрсете алу қабілеттілігі
жағармайды қолданудың жоғарытемпературалық шегі
жағармайды қолданудың төментемпературалық шегі
жағармайдың құрылымын сақтау қабілеттілігі
11)Консистентті жағармайдың тамшылау температурасына тәуелді:
жағармайды қолданудың жоғарытемпературалық шегі
жағармайдың жағылған бетте тұрып қалуға қабілеттілігі
жағармайдың үйкеліс түйінінен итеріліп шығып қалуына кедергі көрсете алу қабілеттілігі
жағармайды қолданудың төментемпературалық шегі
жағармайдың құрылымын сақтау қабілеттілігі
12)Консистентті жағармайдың тұтқырлығына тәуелді:
үйкеліске шыққан шығын шамасы
жағармайды қолданудың жоғарытемпературалық шегі
жағармайдың жағылған бетте тұрып қалуға қабілеттілігі
жағармайдың үйкеліс түйінінен итеріліп шығып қалуына кедергі көрсете алу қабілеттілігі
жағармайдың құрылымын сақтау қабілеттілігі
13)Жағармайдың дисперсті құрылымын сақтау қабілеттілігі, яғни өзінің құрамынан майды ағып кетуіне қарсылық көрсету қасиеті қалай аталады?
коллоидты тұрақтылық
температуралық тұрақтылық
химиялық тұрақтылық
пенетрация
беріктік шегі
14)Консистентті жағармайлардың маркалауындағы алғашқы әріп, мысалы Мли 3/14-3 маркасында «М» әрпі нені білдіреді?
жағармайдың тағайындалуы және қолдану облысы
қоюлатқыштың негізін
дисперсті ортаны
толтырғыштарды
қондырғыларды
15)Қандай консистентті (созымды) жағармайлар ең көп тараған
антифрикционды
қорғау
тығыздау
көміртекті
арқанды
16)Консистентті жағармайлардың маркалауындағы алғашқы әріп, мысалы Мли 3/14-3 маркасында «М» әрпі нені білдіреді?
жағармайдың тағайындалуы және қолдану облысы
қоюлатқыштың негізін
дисперсті ортаны
толтырғыштарды
қондырғыларды
17)Консистентті жағармайлардың маркалауындағы екінші әріптер тобы, мысалы Мли 3/14-3 маркасында «ли» нені білдіреді?
қоюлатқыштың негізін
жағармайдың тағайындалуы және қолдану облысы
дисперсті ортаны
толтырғыштарды
қондырғыларды
16-блок
1)Суды қайнатқанда
уақытша қаттылығы төмендейді
тұрақты қаттылығы төмендейді
тұрақты және уақытша қаттылығы төмендейді
қаттылыққа әсер ететін өзгерістер болмайды
судың коррозиялық агрессивтілігі төмендейді
2)Судың қаттылығын азайтудың ең тиімді тәсілін көрсетіңіз.
магниттік өңдеу
қайнату және сүзу
катионитті фильтрлер арқылы сүзу
Na2CO3 содасымен өңдеу
сөндірілген әкпен өңдеу
3)Сулардың келтірілген техника-пайдалану сипаттамаларының ішінде оны суыту сұйығы ретінде қолдануға кедергі болатын кемшілігін атаңыз.

жоғары қату температурасы застывания
жылу сыйымдылығы жоғары
жылу өткізгіштігі жоғары
тұтқырлығы төмен
арзан және тапшы емес
4)Сулардың келтірілген техника-пайдалану сипаттамаларының ішінде оны суыту сұйығы ретінде қолдануға кедергі болатын кемшілігін атаңыз.
кері температурада көлемдік ұлғаю еселігі жоғары
жылу сыйымдылығы жоғары
жылу өткізгіштігі жоғары
тұтқырлығы төмен
арзан және тапшы емес
5)Сулардың келтірілген техника-пайдалану сипаттамаларының ішінде оны суыту сұйығы ретінде қолдануға кедергі болатын кемшілігін атаңыз.

қаттылық тұздарының болуы
жылу сыйымдылығы жоғары
жылу өткізгіштігі жоғары
тұтқырлығы төмен
арзан және тапшы емес
6)Сулардың келтірілген техника-пайдалану сипаттамаларының ішінде оны суыту сұйығы ретінде қолдануға кедергі болатын кемшілігін атаңыз.

металлдар коррозиязын жасау қабілеттілігі
жылу сыйымдылығы жоғары
жылу өткізгіштігі жоғары
тұтқырлығы төмен
арзан және тапшы емес
7)Антифриздің келтірілген техника-пайдалану сипаттамаларының ішінде оны суыту сұйығы ретінде қолдануға кедергі болатын кемшілігін атаңыз.

жоғары оң температурада көлемдік ұлғаю еселігі үлкен
қату температурасы төмен
қатқан кезде борпылдақ масса жасау қабілеттілігі
өртқауіптілігі төмен
булану жылуы жоғары
8)Антифриздің келтірілген техника-пайдалану сипаттамаларының ішінде оны суыту сұйығы ретінде қолдануға кедергі болатын кемшілігін атаңыз.
жылу сыйымдылығы төмен
қату температурасы төмен
қатқан кезде борпылдақ масса жасау қабілеттілігі
өртқауіптілігі төмен
булану жылуы жоғары
9)Антифриздің келтірілген техника-пайдалану сипаттамаларының ішінде оны суыту сұйығы ретінде қолдануға кедергі болатын кемшілігін атаңыз.

жылу өткізгіштігі төмен
қату температурасы төмен
қатқан кезде борпылдақ масса жасау қабілеттілігі
өртқауіптілігі төмен
булану жылуы жоғары
10)Антифриздің келтірілген техника-пайдалану сипаттамаларының ішінде оны суыту сұйығы ретінде қолдануға кедергі болатын кемшілігін атаңыз.

резинатехникалық бұйымдарға агрессивтілігі
қату температурасы төмен
қатқан кезде борпылдақ масса жасау қабілеттілігі
өртқауіптілігі төмен
булану жылуы жоғары
11)Антифриздің келтірілген техника-пайдалану сипаттамаларының ішінде оны суыту сұйығы ретінде қолдануға кедергі болатын кемшілігін атаңыз.

жоғары қозғалғыштық және өтімділік
қату температурасы төмен
қатқан кезде борпылдақ масса жасау қабілеттілігі
өртқауіптілігі төмен
булану жылуы жоғары
12)Суыту жүйесінде қақ неден пайда болады?
судың құрамында қаттылығы уақытша және тұрақты тұздардың көп болуынан
судың құрамында қаттылығы уақытша тұздардың көп болуынан
судың құрамында қаттылығы тұрақты тұздардың көп болуынан
судың құрамында жалпы қаттылықты тұздардың аз болуынан
судың құрамында қаттылығы уақытша тұздардың аз болуынан
13)Құрамында қанша тұз болғанда су қатты (кермекті) деп саналады?
қаттылық тұзы 6 моль/дм3 артық
қаттылық тұзы 3 моль/дм3 артық
қаттылық тұзы 3 ден 6 моль/дм3 дейін
қаттылық тұзы 2 ден 3 моль/дм3 дейін
қаттылық тұзы 3 моль/дм3 кем
14)Құрамында қанша тұз болғанда су біртоға қатты (орташа кермекті) деп саналады?
қаттылық тұзы 3 тен 6 моль/дм3 дейін
қаттылық тұзы 6 моль/дм3 артық
қаттылық тұзы 8 моль/дм3 артық
қаттылық тұзы 2 ден 3 моль/дм3 дейін
қаттылық тұзы 2 ден 8 моль/дм3 дейін
15)Құрамында қанша тұз болғанда су жұмсақ деп саналады?
қаттылық тұзы 3 моль/дм3 дейін
қаттылық тұзы 3 тен 6 моль/дм3 дейін
қаттылық тұзы 6 моль/дм3 артық
қаттылық тұзы 1 ден 4 моль/дм3 дейін
қаттылық тұзы 2 ден 8 моль/дм3 дейін
16)Суды қайнатқанда
уақытша қаттылығы төмендейді
тұрақты қаттылығы төмендейді
тұрақты және уақытша қаттылығы төмендейді
қаттылыққа әсер ететін өзгерістер болмайды
судың коррозиялық агрессивтілігі төмендейді
17)Судың қаттылығын азайтудың ең тиімді тәсілін көрсетіңіз.
магниттік өңдеу
қайнату және сүзу
катионитті фильтрлер арқылы сүзу
Na2CO3 содасымен өңдеу
сөндірілген әкпен өңдеу
17-блок
1)Гидравликалық тежегіш жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін тежегіш сұйығы қандай қасиетке ие болмаса да болады?
жоғары жуғыштық потенциал
жақсы тұтқырлық-температуралық қасиеттер
қайнау температурасы 130о С артық
жоғары коррозияға қарсы қасиеттер
тұрақтылық
2)Тежегіш сұйықтарының негізін көрсетіңіз.
мұнай, май және гликоль
мұнай, май және сабын
мұнай, сабын және гликоль
мұнай, гликоль және сабын
гликоль, май, мұнай және сабын
3)БСК, ЭСК, АСК маркалы тежегіш сұйықтарының құрамын көрсетіңіз.
спирттің және майсана майының қоспасы
су мен спирттің қоспасы
көмірсутектер мен майсана майының қоспасы
көмірсутектердің қоспасы
спирттердің, судың және қондырмалардың қоспасы
4)ГТН маркалы тежегіш сұйығының құрамын көрсетіңіз.
көмірсутектердің қоспасы
спирттің және майсана майының қоспасы
су мен спирттің қоспасы
көмірсутектер мен майсана майының қоспасы
спирттердің, судың және қондырмалардың қоспасы
5)Нева, Томь, Роса маркалы тежегіш сұйықтарының құрамын көрсетіңіз.
спирттердің, судың және қондырмалардың қоспасы
спирттің және майсана майының қоспасы
көмірсутектердің, судың және спирттің қоспасы
көмірсутектер мен майсана майының қоспасы
көмірсутектердің қоспасы
6)Сөйлемді толықтырыңыз.
Әртүрлі негізді тежегіш сұйықтарын ...
араластыруға болмайды
шектеусіз араластыруға болады
50% де 50% қатынаста араластыруға болады
10% май негізді және 90% гликоль негізді қатынаста араластыруға болады
30% май негізді және 70% гликоль негізді қатынаста араластыруға болады
7)Сөйлемді толықтырыңыз.
БСК, АСК маркалы сұйықтарын суда және бензинде еруіне байланысты анықтауға болады. Олар ...
бензинде толық ериді, ал суда су астында, тежегіш сұйығы бетінде екі қабат түзеді
бензинде бензин астында, тежегіш сұйығы бетінде екі қабат түзеді, ал суда толығымен ериді
суда да және бензинде де тежегіш сұйығы үстінде болып екі қабат түзеді
суда да және бензинде де толығымен ериді
суда да және бензинде де тежегіш сұйығы астында болып екі қабат түзеді
8)Сөйлемді толықтырыңыз.
Томь, Нева және т.б. маркалы сұйықтарын суда және бензинде еруіне байланысты анықтауға болады. Олар...
бензинде бензин үстінда, тежегіш сұйығы бетінде екі қабат түзеді, ал суда толығымен ериді
бензинде толық ериді, ал суда су астында, тежегіш сұйығы бетінде екі қабат түзеді
суда да және бензинде де тежегіш сұйығы үстінде болып екі қабат түзеді
суда да және бензинде де толығымен ериді
суда да және бензинде де тежегіш сұйығы астында болып екі қабат түзеді
9)Жүк автомобильдерінің амортизаторларында қолданылатын техникалық сұйықты көрсетіңіз.
АЖ-12-Т
Арктика
Тосол А-65
Томь
БСК
10)Жүк автомобильдерінің әйнек жуушы құрылғыларда қолданылатын техникалық сұйықты көрсетіңіз.
НИИСС-4
АЖ-12-Т
МГП-10
Томь
БСК
11)Карбюраторлы автомобильдерді жеңіл тамызу үшін қолданылатын техникалық сұйықты көрсетіңіз.
Арктика
АЖ-12-Т
Холод Д-40
Томь
БСК
12)Дизель автомобильдерін жеңіл тамызу үшін қолданылатын техникалық сұйықты көрсетіңіз.
Холод Д-40
Арктика
АЖ-12-Т
Томь
БСК
13)Жүк автомобильдерінің көтеру құрылғыларының гидрожүйесінде, жазда қолданылатын техникалық сұйықты көрсетіңіз.
И-20А
Р маркалы жағармайы
АЖ-12-Т
А маркалы жағармайы
И-12А
14)Жүк автомобильдерінің көтеру құрылғыларының гидрожүйесінде, қыста қолданылатын техникалық сұйықты көрсетіңіз.

И-12А

Р маркалы жағармайы

АЖ-12-Т

А маркалы жағармайы

И-20А
15)Жүк автомобильдерінің амортизаторларында қолданылатын техникалық сұйықты көрсетіңіз.
трансформатор және турбин жағармайларының қоспасы
Арктика
Тосол А-65
Р маркалы жағармайы
А маркалы жағармай
16)Гидравликалық тежегіш жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін тежегіш сұйығы қандай қасиетке ие болмаса да болады?
жоғары жуғыштық потенциал
жақсы тұтқырлық-температуралық қасиеттер
қайнау температурасы 130о С артық
жоғары коррозияға қарсы қасиеттер
тұрақтылық
17)Тежегіш сұйықтарының негізін көрсетіңіз.
мұнай, май және гликоль
мұнай, май және сабын
мұнай, сабын және гликоль
мұнай, гликоль және сабын
гликоль, май, мұнай және сабын
18-блок
1)Резеңке-техникалық бұйымдарды бекемдету не үшін жасалады?
үзілуге беріктік беру үшін
полимердің бір бөлігін алмастыру үшін
созымталдығын арттыру үшін
тозуға төзімділігін арттыру үшін
бензо-май шыдамдылығын арттыру үшін
2)Кез-келген резеңкенің құрамына кіретін негізгі компоненттерді көрсетіңіз.
каучук, вулканизаторлар, тездеткіштер, толтырғыштар
каучук, вулканизаторлар, еріткіштер, толтырғыштар
каучук, вулканизаторлар, тездеткіштер, еріткіштер
полимерлер, вулканизаторлар, тездеткіштер, еріткіштер
каучук, полимерлер, тездеткіштер, еріткіштер
3)Резеңкенің беріктігін арттыру мақсатымен каучук молекулаларын күкірт молекулаларымен химиялық байланыстыру үшін қолданылатын компонентті атаңыз.
вулканизаторлар
қаттыландырушылар
толтырушылар
чеферлер
тездеткіштер
4)Сөйлемді толықтырыңыз.
Вулкандаудың өтуі үшін қажетті элемент ретінде ... қолданады.
күкіртті
көміртегіні
көмірсутекті
оттегіні
молибденді
5)Белсенді толтырушыларды резеңке-техникалық қоспаларға негізі қандай мақсатпен енгізеді?
беріктігін, тозуға төзімділігін және қаттылығын арттыру үшін
қатаңдық және қаттылық беру үшін
созымталдығын және тозуға төзімділігін арттыру үшін
созымталдығын және тозуға төзімділігін азайту үшін
бензо-май шыдамдылығын арттыру үшін
6)Резеңке қоспаларын дайындау үшін толтырғыштар ретінде ең көп қолданылатын затты көрсетіңіз.
күйе
күкірт
корд
оттегі
чефер
7)Резеңкенің негізгі қасиеттерін көрсетіңіз.
беріктік, созымталдық, қаттылық, тозуғашыдамдылық
жылуөткізгіштік, созымталдық, қаттылық, тозуғашыдамдылық
беріктік, жылуөткізгіштік, қаттылық, тозуғашыдамдылық
беріктік, созымталдық, жылуөткізгіштік, тозуғашыдамдылық
беріктік, созымталдық, қаттылық, тозуғашыдамдылық
8)Пассивті толтырушыларды резеңке-техникалық қоспаларға негізі қандай мақсатпен енгізеді?
полимердің бір бөлігін алмастыру үшін
қатаңдық беру үшін
созымталдығын арттыру үшін
тозуға төзімділігін кеміту үшін
бензо-май шыдамдылығын арттыру үшін
9)Сөйлемді толықтырыңыз.
Бұжыртабанды резеңке негізінен ... жөндеуге қолданылады?
бұжыртабанды және дөңгелекқаптың бүйірлерін
бұжыртабанды және шина қаңқасын
шина бұжыртабанын және қоршаманы
шина бұжыртабанын және көмкермені
көмкермені және дөңгелекқаптың бүйірлерін
10)Сөйлемді толықтырыңыз.
Қабатталған табақша резеңке негізінен ... жөндеуге қолданылады?
брекерді, шина қаңқасын
бұжыртабанды және дөңгелекқаптың бүйірлерін
бұжыртабанды және шина қоршамасын
бұжыртабанды және дөңгелекқаптың қаңқасын
дөңгелекқаптың қаңқасын және бүйірлерін
11)Маятникті аспаптың көмегімен маятниктің сыналатын үлгіге соғылғаннан кейінгі максималды ауытқу бұрышы бойынша анықталатын резеңкенің сапалық көрсеткішін атаңыз.
созымталдық
иілуге беріктік шегі
майдалау
салыстырмалы ұзару
қаттылық
12)Үзу машинасында анықталатын резеңкенің сапалық көрсеткіштерін атаңыз.
салыстырмалы ұзару, беріктік шегі, үзуге қарсылық
иілуге беріктік шегі, үзуге беріктік шегі, үзуге қарсылық
майдалу, иілуге беріктік шегі, үзуге беріктік шегі
салыстырмалы ұзару, созымталдық, майдалу
қаттылық, иілуге беріктік шегі, үзуге беріктік шегі
13)Пластмассалардың негізгі құрамын көрсетіңіз.
полимер, пластификаторлар, толтырғыштар, бояғыштар, тұрақтандырушылар
полимер, пластификаторлар, толтырғыштар, ерітушілер, тұрақтандырушылар
полимер, пластификаторлар, толтырғыштар, еріткіштер, қатаңдатқыштар
полимер, пластификаторлар, катализаторлар, ерітушілер, тұрақтандырушылар
полимер, пластификаторлар, майлағыштар, растворители, тұрақтандырушылар
14)Машинажасауда кейбір пластмассаларды қолдануға кедергі болатын олардың қасиетін көрсетіңіз.
төмен термотөзімділік
пластмасса бұйымдарының арзандығы
технологиялығының төмендігі
тығыздығының төмендігі
агрессивті ортаның әсеріне төзімділігінің төмендігі
15)Машинажасауда кейбір пластмассаларды қолдануға кедергі болатын олардың қасиетін көрсетіңіз.
беріктігінің төмендігі
пластмасса бұйымдарының арзандығы
технологиялығының төмендігі
тығыздығының төмендігі
беріктігінің тығыздығына қатынасының төмендігі
16)Резеңке-техникалық бұйымдарды бекемдету не үшін жасалады?
үзілуге беріктік беру үшін
полимердің бір бөлігін алмастыру үшін
созымталдығын арттыру үшін
тозуға төзімділігін арттыру үшін
бензо-май шыдамдылығын арттыру үшін
17) Кез-келген резеңкенің құрамына кіретін негізгі компоненттерді көрсетіңіз.
каучук, вулканизаторлар, тездеткіштер, толтырғыштар
каучук, вулканизаторлар, еріткіштер, толтырғыштар
каучук, вулканизаторлар, тездеткіштер, еріткіштер
полимерлер, вулканизаторлар, тездеткіштер, еріткіштер
каучук, полимерлер, тездеткіштер, еріткіштер
19Блок
1Тор түріндегі ұстара жүзімен лакбояу қабыршағын кесіп, оның қабыршақтануы мен қабатталуы баллмен лакбояу материалының қандай сапа көрсеткіші анықталады?
адгезия
құйылу
созуға беріктігі
иілуге беріктігі
жасырынушылық
2)Боялған шыны бойынша аспаптың маятнигінің тербелісінің тоқтау уақытының таза шыны бойынша тербелістің тоқтау уақытына қатынасына тең санмен өлшенетін лакбояу материалының сапа көрсеткішін көрсетіңіз.
қаттылық
адгезия
құйылу
иілуге беріктік
жасырынушылық
3)1 кг жүкті құлатқанда болат тілімшеге жағылған лакбояу жабынның зақымданбау биіктігімен анықталатын лакбояу материалының сапа көрсеткішін көрсетіңіз.
соғуға беріктік
қаттылық
адгезия
құйылу
иілуге беріктік
4)Боялған мыс тілімшені сырықтың сыртынан орағанда жабыны бұзылмайтын осы сырықтың ең кіші диаметрімен сипатталатын лакбояу материалының сапа көрсеткішін көрсетіңіз.
иілуге беріктік
қаттылық
адгезия
соғуға беріктік
созуға беріктік
5)Лакбояу материалының келтірілген қасиеттерінің қайсылары минутпен сипатталады?
кебу уақыты, құйылуы, бензо-май беріктігі
кебу уақыты, жасырынушылық, бензо-май беріктігі
құйылуы, кебу уақыты, адгезия
кебу уақыты, жасырынушылық, құйылуы
құйылуы, бензо-май беріктігі, адгезия
6)Лакбояу материалының алғашқы боялған қабатты көрінбейтін ету қасиетін сипаттайтын сапалық көрсеткішін атаңыз.
жасырынушылық
қаттылық
адгезия
құйылуы
созуға беріктігі
7)Келтірілген қасиеттердің қайсысы лакбояу материалының шығынына ең көп әсер етеді?
жасырынушылық
қаттылық
кебу дәрежесі
құйылуы
созуға беріктік
8)Материалдың тез тегіс бірқалыпты бет жасау қасиетін сипаттайтын лакбояу материалдарының сапа көрсеткішін атаңыз.
құйылуы
жасырынушылық
қаттылық
адгезия
созуға беріктік
9)Лакбояу материалдарының келтірілген көрсеткіштерінің қайсысы оны жағу тәсіліне тәуелді?
тұтқырлық
жасырынушылық
қаттылық
адгезия
құйылуы
10)«Эмаль В-ПЭ-1179- қызыл-ашыққызыл лакбояу материалдарынының белгілеуінде «эмаль» сөзі нені білдіреді?
лакбояу материалының атауы
лакбояу материалының тағайындалуы
қабыршақтүзушінің негізі
осы лакбояу материалына берілген реттік нөмірі
түсі
11)«Эмаль В-ПЭ-1179- қызыл-ашыққызыл» лакбояу материалдарынының белгілеуінде 1 саны нені білдіреді?
лакбояу материалының тағайындалуы
лакбояу материалының атауы
қабыршақтүзушінің негізі
осы лакбояу материалына берілген реттік нөмірі
түсі
12)«Шпатлевка -НЦ-007- қызыл-ашыққызыл» лакбояу материалдарынының белгілеуінде НЦ нені білдіреді?
қабыршақтүзушінің негізі
лакбояу материалының атауы
лакбояу материалының тағайындалуы
осы лакбояу материалына берілген реттік нөмірі
түсі
13)«Шпатлевка -НЦ-007- қызыл-ашыққызыл» лакбояу материалдарынының белгілеуінде 7 саны нені білдіреді?
лакбояу материалының тағайындалуы
қабыршақтүзушінің негізі
лакбояу материалының атауы
осы лакбояу материалына берілген реттік нөмірі
түсі
14)«Грунтовка ГФ-0-20- красно-оранжевая» лакбояу материалдарынының белгілеуінде 0 саны нені білдіреді?
лакбояу материалының тағайындалуы
қабыршақтүзушінің негізі
лакбояу материалының атауы
осы лакбояу материалына берілген реттік нөмірі
түсі
15)Лакбояу жабынын дайын болғанда, оның қаттылығы келтірілген технологиялық этаптардың біреуіне тәуелді, бұл –
кептіру
жылтырату
бояуды жағу
ажарлау
шпатлевка жағу
16)Тор түріндегі ұстара жүзімен лакбояу қабыршағын кесіп, оның қабыршақтануы мен қабатталуы баллмен лакбояу материалының қандай сапа көрсеткіші анықталады?
адгезия
құйылу
созуға беріктігі
иілуге беріктігі
жасырынушылық
17)Боялған шыны бойынша аспаптың маятнигінің тербелісінің тоқтау уақытының таза шыны бойынша тербелістің тоқтау уақытына қатынасына тең санмен өлшенетін лакбояу материалының сапа көрсеткішін көрсетіңіз.
қаттылық
адгезия
құйылу
иілуге беріктік
жасырынушылық
20Блок
1)1 класс бойынша боялған беттің лакбояу жабынының құрамына кіреді:
топырақ қабаты, жергілікті және жалпы жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жалпы жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жергілікті жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты
2)4 класс бойынша боялған беттің лакбояу жабынының құрамына кіреді:
бір екі қабат бояу
топырақ қабаты, жергілікті және жалпы жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жалпы жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жергілікті жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, бірнеше бояу қабаты
3)3 класс бойынша боялған беттің лакбояу жабынының құрамына кіреді:
топырақ қабаты, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жергілікті және жалпы жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жалпы жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жергілікті жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты
4)2 класс бойынша боялған беттің лакбояу жабынының құрамына кіреді:
топырақ қабаты, жергілікті жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жергілікті және жалпы жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жалпы жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты
5)Лакбояу материалының құрамына сиккативтерді енгізу себебі
қабыршақ түзуін жеделдету үшін
пигменттердің шөгуі үшін
жабынға илемділік беру үшін
қабыршаққа беріктік беру үшін
түсін күшейту үшін
6)Лакбояу жабынының беріктігі тәуелді кез-келген лакбояу материалының негізгі компонентін көрсетіңіз.
қабыршақтүздіруші
сиккативтер
сұйылтқыш
бояғыш
пластификатор
7)Лакбояу жабынының созымталдығы тәуелді лакбояу материалының компонентін көрсетіңіз.
пластификатор
қабыршақтүздіруші
сиккативтер
сұйылтқыш
бояғыш
8)Лакбояу материалының құрамына бояғыштың толық шөгуі үшін енгізілетін заттарды атаңыз.
толтырғыштар
пластификатор
қабыршақтүздіруші
сиккативтер
сұйылтқыш
9)Лакбояу материалының құрамына енетін заттарды көрсетіңіз.
қабыршақтүздірушілер, пигменттер, сиккативтер, пластификатортер, толтырғыштар, еріткіштер
қабыршақтүздірушілер, қондырмалар, сиккативтер, пластификаторлар, толтырғыштар, еріткіштер
қабыршақтүздірушілер, пигменттер, қондырмалар, пластификаторлар, толтырғыштар, еріткіштер
қабыршақтүздірушілер, пигменттер, сиккативтер, қондырмалар, еріткіштер
қабыршақтүздірушілер, пигменттер, сиккативтер, пластификаторлар, қондырмалар, еріткіштер
10)Лакбояу материалдарының құрамына өте қаныққан және жасырынушы бояғыштарды ішінара алмастыру үшін енгізілетін заттарды атаңыз.
толтырғыштар
пластификатор
қабыршақтүздіруші
сиккативтер
сұйылтқыш
11)Лакбояу жабындарының құрамына осы компонентті артығымен енгізгенде кебу уақыты едәуір ұлғаяды. Бұл қай компонент?
сиккативтер
толтырғыштар
пластификатор
қабыршақтүздіруші
сұйылтқыш
12)Лакбояу материалының құрамына кіретін, оған қажетті жасырынушылық қасиет беретін заттарды көрсетіңіз.
пигменттер
пластификатор
қабыршақтүздіруші
сиккативтер
сұйылтқыш
сұйылтқыш
13)Лакбояу материалының құрамына кіретін, оған қажетті түс беретін заттарды көрсетіңіз.
пигменттер
пластификатор
қабыршақтүздіруші
сиккативтер
сұйылтқыш
14)Лакбояу материалының құрамына кіретін, оған қажетті тұтқырлық беретін заттарды көрсетіңіз.
еріткіштер
пластификатор
қабыршақтүздіруші
сиккативтер
пигменттер
15)Лакбояу материалының құрамына енетін, оның лак немесе эмаль бояуларына жататынын анықтайтын компонентті атаңыз.
қабыршақтүздіруші
сиккативтер
сұйылтқыш
бояғыш
пластификатор
16)1 класс бойынша боялған беттің лакбояу жабынының құрамына кіреді:
топырақ қабаты, жергілікті және жалпы жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жалпы жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жергілікті жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты
17)4 класс бойынша боялған беттің лакбояу жабынының құрамына кіреді:
бір екі қабат бояу
топырақ қабаты, жергілікті және жалпы жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жалпы жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, жергілікті жамалуы, бірнеше бояу қабаты
топырақ қабаты, бірнеше бояу қабаты

Приложенные файлы

  • docx 18029159
    Размер файла: 157 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий